Page 1

Provinciale Middenschool Gent

De start van je toekomst!

Schooljaar 2014 - 2015

1


PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT Adres

Voorstelling van de school

Provinciale Middenschool Abdisstraat 56 9000 Gent tel: 09 267 12 40 fax: 09 267 12 41 e-mail: pm-gent@telenet.be e-mail secretariaat: secretariaat.pm.gent@gmail.com web: www.pm-gent.be

Directie en personeel van de Provinciale Middenschool danken u voor uw belangstelling. Deze brochure is bedoeld als eerste kennismaking. Ze bevat alle nuttige informatie over onze school. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren of surf misschien even naar onze website.

www.pm-gent.be Studieaanbod Eerste leerjaar van de 1ste graad: - 1A - 1B 2de leerjaar van de de 1ste graad: - Optie Handel Beroepsvoorbereidend leerjaar: Beroepenvelden: - Haarzorg / Verzorging-Voeding - Kantoor en Verkoop / Verzorging-Voeding Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

2


Waar vind je de provinciale Middenschool? De Provinciale Middenschool is gemakkelijk te bereiken. De Abdisstraat is gelegen vlakbij de Albertbrug, op een tiental minuten stappen van het Sint-Pietersstation. Ter hoogte van de Albertbrug is er een tramhalte en bushalte voor meerdere stads- en streekbussen. Tram: 4 - Gent Zwijnaardebrug - Gentbrugge 24 - Gent Sint-Pietersstation - Korenmarkt Bus: 14 - Gent-Drongen - Deinze 15 - Gent-Drongen - Nevele - Tielt 16 - Gent-Drongen - Nevele - Deinze 53 - Bassevelde - Ertvelde - Gent-Zuid 65 - Ursel kerk - Zomergem - Gent-Handelsmarkt 67 - Eeklo PTI - Waarschoot - Zomergem - Gent Handelsmarkt 69 - Eeklo (Waarschoot) - Gent-Sint-Pieters/Zuid Bus op 70 m afstand van de brug: 6 - Gent Watersportbaan - Mariakerke Post 41 - Gent Blaarmeersen - Merelbeke Kwenenbos 43 - Gent Blaarmeersen - Melle Caritas

3


Begin- en einduur van de lessen Elke schooldag begint om 8.10 u. en eindigt om 15.40 u. Op woensdag eindigen de lessen om 11.50 u. Het beroepsvoorbereidend leerjaar heeft op dinsdag en donderdag les tot 16.30 u. De lessen in de onthaalklassen eindigen om 14.35 u. op dinsdag en vrijdag. Het secretariaat is bereikbaar vanaf 8.00 u. tot 16.00 op het nummer 09 267 12 40.

Inschrijven in de PM Vanaf de open dag op zondag 27 april 2014 kan men elke werkdag tijdens de gewone uren inschrijven na afspraak. Van 30 juni tot en met 4 juli en van 11 augustus tot en met 29 augustus van 9.00 u. tot 12.00 u. van 13.30 u. tot 16.30 u. Op zaterdag 30 augustus van 9.00 u. tot 12.00 u.

4


Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar A • •

Leerlingen die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs. Leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs beëindigd hebben, maar geen getuigschrift basisonderwijs behaalden - mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad - mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen.

5


Toelatingsvoorwaarden Tot het eerste leerjaar B • • • •

Leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs beëindigd hebben, maar geen getuigschrift behaalden. Leerlingen die geen zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebben gevolgd, maar 12 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op aanvang van het schooljaar. Leerlingen die houder zijn van het getuigschrift basisonderwijs, mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen. Leerlingen uit het BuBaO of het BUSO die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden - mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad - mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen.

Tot het tweede leerjaar van de eerste graad • •

Leerlingen die met vrucht het eerste leerjaar A hebben beëindigd. Leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Tot het beroepsvoorbereidend leerjaar • •

Leerlingen die het eerste jaar A of het eerste jaar B hebben beëindigd. Leerlingen die 14 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op aanvraag van het schooljaar, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Tot de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers • • • • •

6

Maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben. Maximaal negen maanden onderwijs gevolgd hebben in een school met het Nederlands als onderwijstaal De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen bij te wonen. Uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens 12 jaar of hoogstens 17 jaar zijn.


Schoolvisie - verbondenheid en respect Wij willen voor een vlotte overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs zorgen en alle leerlingen optimaal begeleiden om ze de beste doorstroomkansen naar de tweede graad te bieden. Gelet op het multicultureel karakter van de school hechten wij veel belang aan het verbeteren van de sociale vaardigheden van de leerlingen. Het hele jaar door werkt men rond de thema’s verbondenheid en respect. Door samen te werken, te leren en te leven willen wij onze leerlingen stimuleren en motiveren om hun talenten op een creatieve, gezonde en sportieve manier te ontwikkelen. In deze context nemen de leerlingen deel aan een ruime waaier van activiteiten.

• • • • • •

onthaaldagen en integratiedag boslassen schoolsportdag sporttornooien samen met andere provinciale scholen projecten sport over de middag

7


Schoolvisie - een krachtige en veilige leeromgeving Elke leerling krijgt mogelijkheden om de eigen talenten te ontwikkelen. De slaagkansen trachten wij te optimaliseren door • kleine klasgroepen • stimulerende leeromgeving • een engagement van de leerkrachten ten aanzien van leerlingen met moeilijkheden op studiegebied (studiebegeleiding, inhaallessen, project leren leren, leerzorg,...) • 2 bijkomende uren Nederlands (taalsteun) in de klassen 1A • het aanbieden van de “Examenvriend” voor de examens in de A- stroom • projectmatig en vakoverschrijdend werken • 1 uur Leefsleutels (aanleren van een studiehouding, leren werken in groep, respectvol omgaan met elkaar,...) in de klassen 1B • logopedie • een gestructureerde leerlingenbegeiding: - socio-emotionlele begeleiding oog hebben voor de persoonlijke noden van onze leerlingen met o.a. opvang en begeleiding van leerlingen met aanpassinsproblemen, kordate aanpak van het pestprobleem - huiswerkbegeleiding door twee vakleerkrachten • wekelijks overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk (CSV) van de Provincie

8


Wat studeer je? 1ste leerjaar LEERVAKKEN

1A

1B

Godsdienst/ niet- confessionele zedenleer

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Engels

2

-

Frans

4

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

1

2

Nederlands

5

5

Nederlands taalsteun

2

-

Plastische opvoeding

1

2

Techniek

4

8

Wiskunde

5

5

Leefsleutels

-

1

32

32

TOTAAL

9


Wat studeer je? 2de leerjaar van de eerste graad met optie handel LEERVAKKEN Basisvorming Godsdienst/ niet- confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

2

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Plastische opvoeding

1

Techniek

2

Wiskunde

4

Basisoptie Handel Dactylografie

1

Handel

4 TOTAAL

32

Beroepsvoorbereidend leerjaar: haartooi 10


Beroepsvoorbereidend leerjaar LEERVAKKEN

Haarzorg verzorgingvoeding

Kantoor en verkoop/Verzorging-Voeding

Godsdienst / niet- confessionele zedenleer

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

4

Plastische opvoeding

1

1

Wiskunde

2

2

Dactylografie

-

3

Haartooi

2

-

Handel

-

5

Voeding / huishoudkunde

1

1

Verzorgingstechnieken / huishoudkunde

1

1

Haartooi

7

-

Voeding / huishoudkunde

4

4

Verzorgingstechnieken / huishoudkunde

3

3

34

34

Basisvorming

Technische vakken

Praktische vakken

TOTAAL

11


Wat studeer je? Onthaalklas anderstalige nieuwkomers LEERVAKKEN

Niveau A

Niveau B

Godsdienst/ niet- confessionele zedenleer

2

2

Nederlands

20

22

Engels

2

-

Frans

2

-

Techniek

-

2

Wiskunde

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

30

30

TOTAAL

Elke leerling is belangrijk!

12


CAMPUS HENLEYKAAI

Een waaier van toekomstgerichte opleidingen. Na de middenschool kiezen de meeste leerlingen voor niet-nijverheidsgericht technisch- of beroepsonderwijs. Op onze campus kunnen zij naargelang hun studiekeuze terecht in het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) of in het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen (PIHS).

13


Kostprijs per leerling De kostprijs voor werkschriften en materieel is afhankelijk van het leerjaar en de studierichting. De betaling van de schoolkosten wordt gespreid over de maanden september en oktober. U ontvangt een betalingsplan bij de inschrijving. Dan moet u enkel â‚Ź 25,00 betalen voor de maaltijdkaart (waarborg, gebruiksvergoeding en tegoed). De schoolkosten worden pas betaald na ontvangst van de factuur. Nieuwe leerlingen van het eerste jaar krijgen een aanvraagformulier om een studietoelage te bekomen. Ouders, die moeite ondervinden bij het invullen van dit document, kunnen steeds een beroep doen op de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk, die voor sociale aangelegenheden haar medewerking verleent aan onze instelling. De provincie Oost-Vlaanderen steunt ouders die het financieel moeilijk hebben: de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk maakt een verslag op van de sociale toestand van het gezin en dient bij de provincie een voorstel in tot financiĂŤle tussenkomt voor schoolkosten.

Een betaalbare school

14


Maaltijden

Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school om de onderlinge verbondenheid te bevorderen. De leerlingen brengen een eigen lunchpakket mee of kiezen voor een warme maaltijd. De school beschikt over een eigen restaurant, waar elke middag een gezonde en volwaardige maaltijd bereid wordt. Naast de dagschotel is er keuze tussen alternatieve gerechten (pizza, spaghetti, vol-au-vent, macaroni, pitta...) De prijs voor een warm middagmaal bedraagt: € 4,50 (frisdrank inbegrepen) € 3,70 (zonder frisdrank) Frisdranken of soep: € 0,80 Belegd broodje: € 1,50

15


PROVINCIALE MIDDENSCHOOL Inhoudstafel • • • • • • • •

blz 2, 3 - Studieaanbod / waar vind je onze school blz 4 - Inschrijven in de PM blz 5,6 - Toelatingsvoorwaarden blz 7,8 - Schoolvisie blz 9, 10, 11, 12 - Wat studeer je? blz 13 - Studieaanbod Campus Henleykaai blz 14 - Een betaalbare school blz 15 - Maaltijden

Meer info: www.pm-gent.be

16

Brochure 2014 2015  

Infobrochure Provinciale Middenschool Gent

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you