Page 1

www.turisturaj.cz • www.touristparadise.com

Š U M AVA , Č E S KÝ L E S A B AV O R S K É P Ř Í H R A N I Č Í TURISTICKÝ PRŮVODCE


OBSAH Úvod 1 Tachov a okolí

1 2

2 V nejsevernější části Českého lesa

6

3 Do Severního Hornofalckého lesa

10

4 Příhraniční naučná stezka

14

5 Horní Bavorský les

18

6 Zaniklé vsi

22

7 Čerchov

26

8 Korábská vrchovina

30

9 Šumavská hipostezka

34

10 Horský hřeben

38

11 Šumavská jezera

41

12 Velký Javor

44

13 Okolí Hartmanic

48

14 Prášily – Modrava

52

15 Podél Vydry

56

16 Splouvání Vydry a Otavy

59

17 Šumavské pláně

62

18 Sušice – Stachy

66

19 Na slatě

70

20 Ze Strážného přes německou část Šumavy

74

21 Vimperk – Lenora

78

22 Zlatá stezka

82

23 Strážný – Zadní Zvonková

86

24 Plavba po jihočeském moři

90


ÚVOD Šumava, jedno z nejrozlehlejších horstev České republiky (na délku 140 km a na šířku až 45 km), se rozkládá mezi Plzeňským a Jihočeským krajem při hranici s Německem a Rakouskem. Německy se mu říká Böhmerwald a jeho pokračování na bavorské straně se někdy označuje jako Bayerischer Wald (Bavorský les). Na většině území byla zřízena chráněná krajinná oblast a zároveň zde existuje největší český národní park. Jedním z hlavních rysů Šumavy je prolínání téměř nedotčených oblastí přírody s územími, která se dlouhodobou lidskou činností přeměnila na hodnotnou kulturní krajinu. Díky tomu je Šumava v současnosti velice přitažlivou turistickou oblastí, která každoročně láká nespočet návštěvníků. Vedle přírodních krás a rekreačních a sportovních možností zde lákají také četné historické, architektonické i technické památky. V mnohém má podobnou povahu také Český les, který z jihozápadních Čech plynule přechází do východního Bavorska, kde se mu říká Oberpfälzer Wald. Krajina širokých mělkých údolí a plochých vrcholů, které jen výjimečně přesahují tisícimetrovou výšku, se ale v mnoha ohledech od Šumavy odlišuje. Dříve poněkud zapomentá oblast, kde se harmonicky střídají lesy, louky, pole a vsi, se po desetiletích teprve otevírá zájemcům o nevšední poznání. Právě tady ještě zažijete opravdové romantické putování volnou a poklidnou krajinou. Oba horské masívy dnes navíc můžete poznávat zevrubně ze všech stran. Veřejná doprava i dobře značené turistické stezky vám umožní snadnou návštěvu neméně zajímavých německých pohraničních částí. Do tohoto průvodce jsme zařadili 24 pečlivě vybraných turistických tras, které pokrývají zájmové území v největším možném záběru – od Tachovska až po Lipenskou přehradu v jižních Čechách. Výlety jsou navrženy tak, aby celkově obsáhly co nejvíce zajímavých míst Šumavy, Českého lesa a bavorského příhraničí, a stranou tak nezůstala žádná skutečná atraktivita tohoto malebného regionu. Snažili jsme se sestavit reprezentativní soubor nejen z hlediska inspirativních výletních cílů, ale také podle rozmanitých druhů turistiky. Kromě tradičních pěších, cyklistických a běžkařských tras vám proto nabízíme ukázky toho, jaké možnosti skýtá tato oblast vodákům, jezdcům na koních či vozíčkářům. Každý výlet obsahuje základní informace o svém charakteru a podrobný popis putování. Jeho součástí je představení turistických zajímavostí, které trasa zahrnuje. Spolehlivou orientaci zajišťuje přehledný mapový doprovod a specifickou atmosféru jednotlivých lokalit dokreslují poutavé fotografie. Nechte se tedy pozvat do horského kraje, který už nezná hranice. Rozmanitá skladba pozoruhodných míst zaručuje, že na Šumavě, v Českém lese a v přilehlém bavorském příhraničí si najde svá oblíbená místa prakticky každý.


12 2

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

TACHOV A OKOLÍ

1

Zřícenina hradu Přimda


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Broumov – Halže – Tachov – Svatá Kateřina – Diana – Přimda Start: Broumov Cíl: Přimda Délka: 45 km Charakter trasy: středně dlouhá trasa vedoucí téměř v celé délce po silnici

Severní oblast Českého lesa a jeho podhůří v  okolí Tachova může návštěvníkům nabídnout poznávání harmonické krajiny, kde se snoubí zachovalá příroda, bohatá historie místních sídel a obyvatel a zajímavé architektonické památky. Krásy Tachovska vám postupně představí atraktivní cyklotrasa č. 36, kterou opustíte až v závěru výletu, abyste si mohli prohlédnout zdejší nejvýznamnější hrad. Projížďku po okraji Českého lesa lze zahájit v  malé obci Broumov na návrší nad Hamerským potokem. Dříve se zde těžila železná a  měděná ruda. Tuto historii připomíná zámeček z poloviny 18. století, který sloužil jako správní sídlo železárny a  báňského úřadu. Na okraji vsi stojí ještě zchát- Vesnické muzeum v Halži ralý Jánský zámeček z počátku 19. století. Dál trasa vede po zpevněných lesních cestách do Prostředního Žďáru a po silnici do Halže. Zdejší kostel sv. Jana a Pavla v pozdně barokním slohu s věží z tesaných kvádrů byl vysvěcen roku 1801. Navštívit můžete nedávno otevřené Vesnické muzeum s množstvím dobových strojů a dalších exponátů, které přibližují dějiny místního zemědělství. Po dalším silničním úseku se dostanete do Světců, které již patří k Tachovu. Zdejší monumentální jízdárna, postavená z podnětu knížete Windischgrätze v roce 1861, již získala značnou proslulost. Unikátní stavba, která nyní prochází postupnou rekonstrukcí, spojovala prvky průmyslové architektury s představou aristokratické honosnosti. Zcela jistě si potom nenecháte ujít zastávku v  Tachově, kde můžete spojit odpočinek a občerstvení s prohlídkou někdejšího královského města, které založil Přemysl Otakar II. Jízda po silnici pokračuje na Velký Rapotín a Maršovy Chody až do zaniklé vsi Pořejov. Zdejší osídlení připomíná upravený židovský hřbitov z 18. století kousek od silnice. Dál na jih přes Žebráky, starou chodskou ves s rozlehlou oválnou návsí, směřuje značení do Hošťky. Obci vévodí původně barokní kostel sv. Markéty, který má po požáru podobu z konce 19. století. Podél Kateřinského potoka poté podjedete dálnici D5 a přivítá vás Svatá Kateřina. Výraznou dominantou vsi je kostel sv. Kateřiny v barokní podobě z roku 1792. Cyklotrasa č. 36 míří hlubokými lesy do odlehlé osady Diana. Zdejší pamětihodností je lovecký zámeček, který vybudovali Kolowratové v polovině 18. století. Projekt protáhlé stavby s výraznou střední částí zakončenou kupolí je přisuzován

3


12 4

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

J. B. Santinimu. K zámku, který je pro veřejnost nepřístupný, přiléhá anglický park a  nedaleko se rozkládá rezervace, která chrání pralesovitý porost a  rašeliniště při Kateřinském potoce. Po lesní zpevněné stezce č.  2239 a  následně č.  2238 projedete závěrečný úsek do Přimdy. Pokud si chcete cestu ze Svaté Kateřiny zkrátit, můžete se po cyklotrase č. 2238 vydat rovnou. Vystoupáte přitom do osady Milíře, kde na kopci Tomáška stojí 30  m vysoká ocelová rozhledna Interiér jízdárny ve Světcích s  výhledem na okolí Rozvadova. Dominantou města Přimda je zřícenina hradu, který byl založen v první polovině 12. století. Stojí na výrazném kuželovitém vrchu s výborným výhledem, který určoval strategický význam tohoto sídla. Ústřední částí hradu jsou pozůstatky velké obytné věže. Na náměstí stojí románský kostel sv. Jiří, kde kdysi působil jako farář Jindřich Šimon Baar. Na východním svahu Přimdy v zimě funguje malá sjezdovka.

TACHOV Unikátní památkou jsou dochované hradby s věžemi ze 14. století. Pozornost zasluhuje také zámek v klasicistní úpravě z konce 18.  století, kde dnes sídlí městský úřad a škola. V budově bývalého františkánského kláštera můžete navštívit Muzeum Českého lesa, zaměřené na přírodu a historii tachovského okresu. Siluetu náměstí dotváří věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, původně gotické katedrály ze 14. století. Nyní má kostel novogotickou podobu a v jeho presbytáři se nacházejí sochy českých patronů od Jana Brokofa (1692). www.tachov-mesto.cz

Tachov, náměstí Republiky


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

5


12 6

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

V NEJSEVERNĚJŠÍ ČÁSTI ČESKÉHO LESA

2

Rozhledna Bohušův vrch


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Chodová Planá – Planá – Halže – Bärnau – Tirschenreuth Start: Chodová Planá Cíl: Tirschenreuth Délka: 45 km Charakter trasy: středně dlouhá trasa převážně po silnicích, s významnějším stoupáním jen do hraničního sedla pod Studeneckým vrchem

Vybraná výletní trasa prochází nejzazším výběžkem chráněné krajinné oblasti Český les a přilehlou oblastí Severního Hornofalckého lesa. V krajině jako stvořené pro cyklistické projížďky se nacházejí zajímavá svědectví o tradičních způsobech obživy, řemeslné dovednosti a technické zručnosti zdejších obyvatel. Navazující síť cyklostezek nebo projekt středověkého skanzenu potom dokládají snahu o rozvíjení přátelských vztahů obou příhraničních oblastí, které mají dobré předpoklady pro šetrný turistický ruch. Krátký prolog výletu v  délce asi 2 km vede z  Chodové Plané pohodlně po cyklostezce, vybudované vedle hlavní silnice, do Plané. Starobylé městečko určitě stojí za zastavení, k jeho prohlídce lákají četné stavební památky, Hornické muzeum nebo stoletá rozhledna Bohušův vrch. Dál se pokračuje po cyklotrase č. 2138, která směřuje do Tachova, a v  Nahém Újezdci odbočíme doprava na trasu č. 2169. Střídavě po zpevněných cestách a okresních silnicích se přes Březí a Ctiboř dostanete do Halže, rozlehlé obce na mírném návrší. Po dalších zhruba 4 km se objeví její osada Branka s rekreační nabídkou. Na řece Mži se tu nachází Olšový rybník s možností koupání, k  dispozici je i  penzion a  restaurace. Okolím obce vede cykloturistická naučná stezka Branka (15 km), jejíž úvodní část vás zalesněným terénem přivede k hraničnímu přechodu Pavlův Studenec. Do stejného místa však lze pokračovat se značením cyklotrasy č. 2169 po silnici, která vede do bavorského Bärnau. Hornofalcké městečko (www.baernau.de) proslulo výrobou perleťových knoflíků, s jejíž historií se můžete seznámit v místním tematicky zaměřeném muzeu. Různými akcemi se také připomíná sepětí města s  odkazem Jana Husa, kterému se zde dostalo

Historický park v Bärnau

Hornické muzeum Planá

7


12 8

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

přátelského přijetí při jeho cestě na kostnický koncil. Velkou atrakcí je historický park, budovaný ve spolupráci s městem Tachov. Podle archeologických nálezů se zde pomocí originálních materiálů a technik rekonstruuje středověké osídlení z doby od 8. do 13. století. Návštěvník zde v unikátním prostředí prochází raným slovanským sídlištěm, spatří pozdější hrad na pahorku s kostelem a vesnici vrcholného středověku, která představuje pokrok stavebního umění (www.historicky-park.cz). Výlet může dál pokračovat do okresního města – po značené cyklotrase přijedete do Liebensteinu, odkud už vás povede cyklostezka zbudovaná na drážní cestě bývalé lokální železnice (Bärnau – Wiesau). Cíl našeho putování – Tirschenreuth – je centrem rybniční oblasti, a proto se zde nachází muzeum, které mapuje více než tisíciletou historii rybníkářství a rybářství v tomto kraji (www.stadt-tirschenreuth.de).

CHODOVÁ PLANÁ Historie městysu sahá až do 14. století a svůj název odvozuje od Chodů, strážců zemské hranice. Stojí zde barokní kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 18. století a pozornost zasluhuje také novobarokní zámek z roku 1906 s velkolepě založeným anglickým parkem, jehož součástí je také starý židovský hřbitov. Výraznou dominantou je historický pivovar z 16. století, jeden z nejstarších v západních Čechách. O jeho historii se Pivní lázně dozvíte mnohé v pivovarnickém muzeu, ale tradice výroby piva v Chodové Plané pokračuje i v současnosti, jak se můžete osobně přesvědčit. Navíc zde nabízejí příjemnou relaxaci v pivních lázních. V letní sezoně je velkým lákadlem nedaleký rybník Regent, který nabízí dobré podmínky pro vodní radovánky včetně koupání nebo jachtingu. www.chodovaplana.cz

PLANÁ Městečko proslavil zejména rod Šliků, který sem z Jáchymova přenesl svou mincovnu. Od přelomu 15. a 16. století se zde rozvíjela těžba stříbrných rud, o které se dozvíte více v expozici Hornického muzea v podzemních prostorách štoly Ondřej Šlik. Ze zdejších památek nepřehlédnete komplex zámeckých budov, soubor středověkých a barokních domů na náměstí a kostel Nanebevzetí Panny Marie, naposledy přestavěný barokně v polovině 18. století. Na okraji města stojí bývalý románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla s ojedinělými freskami ze 13. století a vzácným románským portálem s obloučkovým vlysem. Objekt po rekonstrukci slouží společenským a kulturním účelům. www.muplana.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

9


10 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

DO SEVERNÍHO HORNOFALCKÉHO LESA

3

Socha sv. Jana Nepomuckého v Lesné


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Lesná – Podkovák – Ostrůvek – Křížový kámen – Silberhütte – Flossenbürg Start: Lesná Cíl: Flossenbürg Délka: 20 km Charakter trasy: příjemná lesní trasa se stoupáním do hraničního sedla

Pokud je Český les dosud pro většinu českých turistů poměrně neznámou oblastí, pak na druhé straně hranice jako by už leželo zcela neprobádané území. Německá část horského masivu se nazývá Hornofalcký les (Oberpfalzer Wald) a pro návštěvníky představuje možnost, jak si ještě rozšířit zážitky z  tohoto poměrně odlehlého koutu střední Evropy. Řídké osídlení a slabší turistická infrastruktura zůstávají jeho předností, neboť umožňují setkání s nedotčenou přírodou s převahou lesů. Výlet překonává hraniční hřbet a přivede vás do přírodního parku Severní Hornofalcký les. Přírodní rezervace Podkovák

Trasa začíná na samém okraji chráněné krajinné oblasti Český les ve vsi Lesná, která ve středověku ležela na vedlejší obchodní stezce do falckého Waldheimu. Půjdete po zelené turistické značce, která vede nejprve souběžně se značením naučné stezky Lesná. Po necelých 2 km můžete odbočit doleva a  po stezce podniknout asi čtyřkilometrovou zacházku k přírodní rezervaci Podkovák s  vlastní krátkou naučnou stezkou. Na prameništi Lesního potoka se zde rozkládá typické vrchovištní rašeliniště. Je přístupné po povalovém chodníku, který vede k rašeliništním jezírkům s vyhlídkovým místem. Po návratu na zelenou značku ještě projdete kolem rezervace Farské bažiny, která chrání rašeliniště stejného typu. Po dalších 2 km přijdete do bývalé sklářské osady Ostrůvek, kde ve druhé polovině 19. století vybudovali Windischgrätzové lovecký zámeček s  neomítanou kamennou fasádou. Obklopoval ho anglický park se soustavou kruhových

Lovecký zámeček Ostrůvek

11


12 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

rybníčků. V jeho blízkosti stojí dřevěná kaple a někdejší hájovna. Odtud zelená značka směřuje k zaniklému hradu nazývanému Starý zámek. Sídlo nejspíš plnilo pouze roli kontrolního bodu, a tak po něm zbyly jen skrovné stopy v terénu (skalní blok s příkopem a valem), k nimž vede vrcholová odbočka. Dál přijdete na rozcestí, kde kdysi stávala sklářská vesnice Zlatý Potok. Jistě přijde vhod zdejší příjemné odpočívadlo. Zelená značka vás přivede až na hraniční přechod Křížový kámen (Kreuzstein), kde se dochoval balvan ve tvaru komolého jehlanu s křížem vymezující hranici Čech a Bavorska. Kousek před ním ještě půjdete po kraji stejnojmenné rezervace s podmáčenou horskou smrčinou na rašeliništi. Značená cesta na německé straně vás nejprve přivede do Silberhütte. Zde bylo zprovozněno komfortní středisko běžeckého lyžování s množstvím upravovaných běžkařských tratí a dvoukilometrovým tréninkovým okruhem s umělým osvětlením. Na běžkách se sem v zimě dostanete z české strany stejným způsobem jako nyní pěšky. Poslední úsek trasy o délce asi 6 km vede kolem Hildweinsreuthu a přes Sankt Ötzen do Flossenbürgu s mohutným hradním areálem.

LESNÁ Obec je prvně doložena v polovině 14. století. Zdejší hlavní pamětihodností je barokní zámek z roku 1787, ve kterém dnes sídlí obecní úřad. Kostel sv. Mikuláše byl barokně přestavěn roku 1774 a  sloužil jako hrobka rodů Schirdingů, majitelů panství. Nyní ho využívá pravoslavná církev. Další barokní památkou je socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, která stojí u rybníka. V obci roste několik památných lip starých přes 200 let.

Zámek v Lesné

www.obeclesna.cz

FLOSSENBÜRG Zdejší nepřehlédnutelnou dominantou je zřícenina hradu na kuželovitém vrchu. Jeho historie sahá do první poloviny 12. století a měl za úkol chránit obchodní cesty do Čech. Nejstarší částí hradu je obytná věž neboli donjon a dochovaly se také zbytky paláce, brány, dělové bašty a přilehlých hradeb. V obci se za války nacházel nacistický koncentrační tábor, kde zahynulo asi 30 000 vězňů. Dnes je na jeho místě památník připomínající smutnou historii holokaustu. Hrad Flossenbürg

www.flossenbuerg.de


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

13


14 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

PŘÍHRANIČNÍ NAUČNÁ STEZKA

4

Rozhledna u obce Milíře (Rozvadov), vysoká 35 metrů, otevřená v roce 2001


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Rozvadov – Hraničky – Nové Domky – Rozvadov Start a cíl: Rozvadov Délka: 12 km Charakter trasy: lehká vycházková trasa bez náročnějších stoupání, po silnici a zpevněné cestě

Kdo by neslyšel o Rozvadově, nejznámějším hraničním přechodu mezi Českem a Německem. Odpradávna tudy vede mezinárodní cesta, a tak se zde již od roku 1613 datuje tradice celního úřadu. Význam přechodu ještě vzrostl po dokončení dálnice D5 z Prahy a Plzně. Jméno obce však v minulosti bylo spíše symbolem marné touhy Čechoslováků navštívit a poznat svět za železnou oponou, která pevně svírala naši zemi. Atmosféru této doby si můžete připomenout při putování po zajímavé naučné stezce s jedenácti zastaveními. Kromě historického poučení se vám také představí zdejší malebná krajina. Procházka začíná uprostřed Rozvadova (www.rozvadov.cz) a nejprve směřuje jihozápadně na mírné návrší, kde stávala původně samostatná ves Zirk. V její blízkosti se kdysi těžila a zpracovávala železná ruda. Za obcí se vlevo naskytne pohled na regulační stanici tranzitního plynovodu, vybudovaného v sedmdesátých letech. Zajímavou památkou z období třicetileté války jsou Tillyho šance. Kolem vrchu Nad Rašelinami se rozprostírají pozůstatky opevněného tábora a další opevnění se nachází na protějším Březovém vrchu, odkud se táhnou dlouhé valy a příkopy. Pevnostní soustava sehrála roli v roce 1621, kdy zde maršál Tilly bojoval proti vojsku generála Mansfelda, tábořícího u nedalekého Waidhausu. Krátce poté přijdete do prostoru starého hraničního přechodu. Stojí zde budova celnice z  roku 1934, jejíž provoz skončil po zprovoznění nové dálnice. Dnes v objektu sídlí Muzeum železné opony, jehož bohatá expozice názorně dokumentuje desetiletí izolace naší země. Dál vede stezka spolu s červenou tu- Muzeum železné opony v Rozvadově ristickou značkou po zpevněné lesní cestě proti proudu Hraničního potoka. Po více než třech kilometrech uvidíte železný kříž, který připomíná místo, kde stával Arnoštin hamr. Spolu s rybníkem a náhonem vznikl na počátku 19. století a byl pojmenovaný po hraběnce Ernestině z rodu Kolowratů, kterému patřilo zdejší panství. Při další zastávce v malebném údolí poznáte místo bývalé vsi Hraničky s hamernickou tradicí. Obec zanikla po roce 1945 a připomínají ji pouze lípy na někdejší návsi a pomník obětí první světové války. Tady se cesta otáčí zpět na Rozvadov. Vystoupá na Jezevčí vrch, na jehož úbočí leží ves Nové Domky. Z její typické dřevěné zástavby se dochovala budova penzionu Hubert. Zdejší pomník připomíná místo, kde československý a německý ministr zahraničí přestřihli v prosinci 1989 ostnatý drát železné

15


16 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Zámeček Diana

opony. Kousek za vsí stojí opuštěný kostel Navštívení Panny Marie, vybudovaný Kolowraty v první polovině 19. století, se starým hřbitovem. Trasa výletu poté vede po silnici do Rozvadova. Tady stojí za zmínku bývalý kostel sv. Václava, dokončený roku 1825, který přestal sloužit církevním účelům po druhé světové válce. Okolí Rozvadova můžete lépe poznat i prostřednictvím dalších naučných stezek, které zde začínají. Vyhlídková stezka (15 km, 13 tematických zastavení) vás mj. zavede na vrch Milíře s ocelovou rozhlednou. Kolowratova stezka (20 km, 18 zastavení) vám zase představí historii kolowratského panství, zdejší zalesněnou krajinu a z památek například zámeček Diana.

SVATÁ KATEŘINA

Kostel sv. Kateřiny

Historie starobylé obce sahá zřejmě až do 12. století. Pyšní se stejnojmenným kostelem, který na konci 18. století za Kolowratů získal barokní podobu. Sestává z  prostorné jednolodní svatyně a hranolové věže s cibulovitou bání. Z dobově vybaveného interiéru zaujmou například v podlaze zasazené barokní náhrobky císařských výběrčích cla z Rozvadova. Zdejší benediktinské proboštství podlehlo zkáze za husitských válek. Při cestě na Dianu se zachovaly objekty bývalého vrchnostenského dvora z druhé poloviny 18. století – roubený dům pro úředníky a špýchar.


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

17


18 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

HORNÍ BAVORSKÝ LES

5

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Bělá nad Radbuzou – Schönsee – Silbersee – Waldmünchen Start: Bělá nad Radbuzou Cíl: Waldmünchen Délka: 45 km Charakter trasy: středně dlouhá trasa střídavě po silnicích a zpevněných cestách, v druhé části převážně jízda údolími

Ve střední části Českého lesa leží městečko Bělá nad Radbuzou. Velká část jejího okolí byla dříve zahrnuta do nepřístupného hraničního pásma, což naopak umožnilo, aby si zdejší příroda zachovala svou původní krásu. Dříve opomíjenou oblastí dnes vedou atraktivní cyklistické trasy v lesnatém terénu. Zavedou vás i do malebného přírodního parku Horní Bavorský les na německé straně pohoří, kde se nabízejí nejrůznější možnosti rekreace. Park zahrnuje celé území okresu Cham, má rozlohu 1 738 km2 a téměř z poloviny ho pokrývají lesy. V Bělé nad Radbuzou měli kdysi rychtu přimdští Chodové a od 17. století se zde rozvíjelo sklářství. Významnou technickou památkou je kamenný most přes Radbuzu, který vznikl v letech 1723– 1725 a zdobí jej barokní sochy svatých. Zajímavý

Kamenný most v Bělé nad Radbuzou

Zbytky kostela v Pleši

19


20 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

je i klasicistní most přes Bezděkovský potok. Stávající podoba kostela Panny Marie Sedmibolestné je výsledkem přestavby a zvětšení objektu v roce 1827. Výlet začíná na cyklotrase č. 37, která po zpevněných lesních cestách vede přes Nový Dvůr. Před Karlovou Hutí projedete po okraji rezervace Dlouhý vrch s porostem bučiny na příkrém balvanitém svahu. Na silnici se napojíte vpravo na cyklotrasu č. 2230, která vás povede přes náhorní plošinu pod horou Velký Zvon (862 m). Na místě zaniklé vsi Pleš stojí penzion, kde se můžete ubytovat úplně na samotě. Za hranicemi se budete držet značení Bavorsko-české stezky přátelství (Bayerisch-Böhmischer Freundschaftsweg, BBF), která v celé délce 97 km spojuje Nabburg a Horšovský Týn. Dobré přeshraniční vztahy a spolupráci sousedních regionů podporuje také středisko Centrum Bavaria Bohemia v městečku Schönsee. Sídlí v modernizovaném objektu bývalého obecního pivovaru a konají se zde různé kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost. Cyklotrasa vás následně povede východním směrem přes Weiding a Stadlern zpět k hranici do Schwarzachu. Na české straně tato ves pokračovala částí zvanou Švarcava, která po válce zanikla. Ještě předtím lze u Waldhäuseru vystoupat na vrchol Ebene (894 m), kde od roku 1983 stojí volně přístupná rozhledna. Dál pojedete po stezce údolím potoku Bayerische Schwarzach, tedy české hraniční Černice (Schwarzachtal-Radweg). Cestou se střídají úseky vedoucí terénem a po silnici. Zhruba po 15 km přijedete k jezeru Silbersee. Přírodní nádrž nedaleko města Treffelstein nabízí ideální podmínky pro koupání, rybaření, jachting a další vodní aktivity, k dispozici je rovněž tábořiště pro stany. Nedávno byla u jezera vybudována okružní procházková trasa, která vám podrobněji představí jeho vodní poměry a místní faunu a flóru. V Biberbachu se cyklotrasa odklání jako C40 do údolí Schwarzachu a spolu s C38 vás nasměruje do Waldmünchenu, kde výlet končí.

WALDMÜNCHEN Dnešní příjemné letovisko poblíž českých hranic bylo údajně založeno již v roce 910. Jeho pestrou historii na zemském pomezí přibližuje Pohraniční a Trenckovo muzeum (Grenzland- und Trenckmuseum), otevřené v roce 2001. Blíže se tu také seznámíte s osobností barona Františka Trencka, který během války o rakouské dědictví jako velitel jednotky pandurů v  roce 1742 Waldmünchen obléhal. Zajímavou památkou je městská věž, postavená v  polovině 16.  století jako pozorovatelna a požární hlídková věž. Trenckovo muzeum Z nejvyššího, jedenáctého patra věže je nádherný výhled do okolní krajiny a v šestém patře je zařízena dobová strážnice zdejšího hlásného. Ve městě je také v provozu aquapark, který návštěvníkům nabízí nejrůznější vodní atrakce (od dubna 2013 do dubna 2014 se bude areál přestavovat). www.waldmuenchen.de


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

21


22 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ZANIKLÉ VSI

6

Zřícenina hradu Starý Herštejn


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Rybník – Závist – Starý Herštejn – Pivoň – Poběžovice Start: Rybník Cíl: Poběžovice Délka: 17 km Charakter trasy: středně náročná trasa s táhlým stoupáním k hradní zřícenině a sestupem do města

Příhraniční území Českého lesa se po roce 1948 ocitlo v uzavřené vojenské zóně za tzv. železnou oponou. Mělo to za následek zánik desítek osídlených lokalit a vystěhování místních obyvatel. Někdejší obce, osady a samoty připomínají už pouze skrovné pozůstatky různých stavení nebo hřbitovů. Zastřenou historii oblasti můžete poznat díky naučné stezce, která zaniklé vsi mapuje a popisuje. Někdejší sídla poznáte podle tabulky s českým a německým názvem vsi. Při našem výletu můžete navštívit některé lokality z prostředního úseku naučné stezky, která je obvykle rozdělena do tří dnů (Železná Ruda – Všeruby). Trasa výletu začíná v obci Rybník, kde byla v roce 1560 založena sklárna. Podstatná část vesnice včetně kostela byla zničena po roce 1950 v souvislosti se střeženým hraničním pásmem a posléze

Nad obcí Rybník

Klášter v Pivoni

23


24 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

zde vyrostly bytovky. Dnes jsou tu dobré podmínky pro rozvoj turistiky, využít můžete například ubytování v rekreačním středisku nebo na ekofarmě. Nejprve půjdete s červenou turistickou značkou střídavě po silnici a lesních či lučních cestách do vsi Závist, která leží na hranici úmoří Severního a Černého moře. Rozvodnice tu kuriózně prochází po hřebeni střechy stavení č. 17. Voda ze severní strany střech stéká do Radbuzy, která asi 1,5 km odtud pramení. Po stoupání na rozcestí Liščí domky se na úbočí hory Lysá krátce připojuje zelená značka, ale jen k bývalé osadě Herštejnské Chalupy s nepatrnými zbytky zdiva a jímaným pramenem. Červeně značená Baarova cesta nabírá další výškové metry až na Starý Herštejn (877 m). Na protáhlém skalnatém vrcholu se tu nachází zřícenina hradu se zbytky bergfritové věže. Sídlo bylo založeno ve 13. století a pobořeno kolem roku 1510. Po ostrožně cesta klesá na rozcestí Vranovské sedlo, kde odbočíte doleva na zelenou značku a prudkým lesním svahem sestoupíte do Vranova a dál po silnici přijdete do vsi Pivoň. Stojí zde bývalý augustiniánský klášter, zrušený za josefínských reforem a později využívaný jako sídlo rodu Coudenhove-Kalergi. Po roce 1945 konvent chátral a nyní díky aktivitě občanského sdružení Aurelius prochází náročnou rekonstrukcí. Po objednání jsou možné prohlídky objektu. Zelená značka pokračuje jihovýchodním směrem k zaniklé vsi Skláře. Jak název napovídá, byla založena v 16. století při sklářské huti a také ji postihl po druhé světové válce neblahý osud. Další stoupání vás přivede do míst, kde stávala ves Valtířov, zmíněná již v roce 1115 v opisu zakládací listiny kladrubského kláštera. Do současnosti se z ní zachovaly jen nevýrazné základy budov, studánka a pamětní kříž. Začíná zde modrá turistická značka, s níž budete pokračovat po zpevněné cestě střídavě lesem a mezi loukami. V malém sedle se ocitnete v zaniklé osadě Vyhlídka, jejíž polohu označuje novodobá rekreační chata. Cesta dál rychle klesá do Šitboře, která již patří k Poběžovicím. Dominantou vsi je torzo zchátralého kostela sv. Mikuláše z přelomu 13. a 14. století, který patří k nejstarším gotickým stavbám v kraji. Na zdejší návsi rostou v našich podmínkách netradiční morušovníky. S modrou značkou nakonec zavítáte do městečka Poběžovice, někdejšího Rošperku.

POBĚŽOVICE Původní hrad byl na konci 18. století přestavěn na barokní zámek a  v  roce 1863 získal novogotickou podobu. V současnosti probíhá rekonstrukce objektu, ale v letních měsících si můžete prohlédnout některé jeho interiéry – několik opravených místností s freskami, renesanční sál, hradní a zámeckou kapli nebo věž. Kostel Nanebevzetí Panny Marie z 15. století byl také později barokizován. V polovině 19. století, Poběžovický zámek za Thunů působil na zámku skladatel Bedřich Smetana. Od roku 1896 zde žila hraběnka Mitsuko, která se provdala za majitele zámku, rakousko-uherského diplomata a vyslance v Japonsku Heinricha Coudenhove-Kalergiho. www.pobezovice.cz


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

25


26 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ČERCHOV

7

Kurzova věž na Čerchově


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Klenčí pod Čerchovem – Čerchov – Pec – Babylon – Trhanov Start: Klenčí pod Čerchovem Cíl: Chodov Délka: 17 km Charakter trasy: středně náročný pochod s těžkým vrcholovým výstupem

Nenajdete v Čechách mnoho oblastí, které si uchovaly svou tradiční atmosféru tak přesvědčivě jako Chodsko. Zdejší kopcovitou krajinu pokrývají lesy, pole a pastviny, doplňované malebnými vískami. Lidé zde mluví výrazným dialektem, který však není nesrozumitelný. Především v neděli, ale i jindy zde potkáte ženy v krojích, v restauracích vám uvaří místní jídlo. Nejslavnějším zdejším rodákem je spisovatel Jindřich Šimon Baar, který esenci života na Chodsku věrně zachytil ve svém díle. A kdo by neznal příběh o statečném bojovníkovi za chodská privilegia Kozinovi a proradném Lomikarovi? Výlet začíná v Klenčí pod Čerchovem, které určitě stojí za důkladnější prohlídku. Povede vás stezka se zeleným značením, pojmenovaná po J.  Š. Baarovi. Po necelých 3 km vystoupáte na

Pohled z Výhledů na Domažlicko

Dřevorubecká kaple v Peci

27


28 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

místo zvané Výhledy. U silnice spojující Domažlice s hraničním přechodem Lísková tu stojí impozantní Baarův pomník. Vytvořil ho roku 1933 proslulý sochař Ladislav Šaloun a v duchu označení místa se od něj nabízejí nádherné výhledy na chodský kraj. Modrá značka vás přivede do Capartic a dál budete pokračovat po červeně značené lesní cestě znovu asi 4 km na rozcestí Horizontálka pod Čerchovem. Vrcholový výstup po modré značce vyžaduje značné úsilí, v posledním úseku budete muset zdolat převýšení přes 200 m. Odměnou vám bude nejvyšší vrchol Českého lesa, který dosahuje nadmořské výšky 1 041 m. Na Čerchově stojí od roku 1905 kamenná rozhledna, vysoká 19 m, která však byla dlouhá desetiletí nepřístupná kvůli armádnímu záboru hory. V sedmdesátých letech zde vyrostla ještě 30 m vysoká radarová věž, která spolu s dalšími vojenskými objekty dotváří pozoruhodnou siluetu vrcholu. Ten obklopují hluboké lesní porosty přírodní rezervace Čerchovské hvozdy, kudy se budete vracet spolu s modrou značkou. Přivede vás do obce Pec, obklopené lesy, na kterých byla dříve závislá obživa místních lidí. Proto zde uvidíte originální dřevorubeckou kapli sv. Prokopa z počátku 20. století nebo můžete navštívit Dřevorubecké muzeum, mapující historii vsi. Potom už vás určitě nezaskočí ani Dřevorubecké slavnosti, pořádané vždy na začátku července. Lesem po zelené značce přijdete ke státní silnici a zároveň k obci Babylon s rekreačním areálem. V letovisku je velký rybník s plážemi a nabízejí se tu různé druhy ubytování od hotelů až po kemp. Žlutá turistická značka vás zavede do Trhanova. Nachází se zde zámek, původně barokní letní sídlo, které nechal v letech 1676–1677 postavit Wolf Maxmilián Lammingen, řečený Lomikar. V současnosti má empírovou podobu a připomíná boje Chodů s místní vrchností na konci 17. století, stejně jako sousední lipová alej, zvaná Lomikarova. V zámku, který je účelově využit, se narodil Josef Tho­mayer, známý pražský lékař a literát. Ten nechal ve městě v roce 1908 postavit novorenesanční budovu chudobince, jejíž návrh vypracoval Antonín Wiehl. Z Trhanova se můžete vrátit do Klenčí vlakem.

KLENČÍ POD ČERCHOVEM Městys leží na staré obchodní stezce do Bavorska a právě zde se nabízí ideální příležitost poznat krajová specifika. Kdysi to byla jedna z privilegovaných chodských vsí, roku 1680 povýšená na město. Klenčí proslulo výrobou krajek, výšivek a keramiky. Na náměstí stojí farní kostel sv. Martina, vybudovaný v letech 1737–1745. Je v něm pohřben Chody nenáviděný Lammingen z Albenreuthu. V domě čp. 140 sídlí muzeum Muzeum J. Š. Baara Jindřicha Šimona Baara, které se věnuje životním osudům a tvorbě slavného spisovatele, ale připomíná i další osobnosti spjaté s Klenčím. Nachází se zde také expozice představující chodskou oblast a jeho historii. Za obcí u silničky k Chodovu leží malebný hřbitov s hroby J. Š. Baara, Jindřicha Jindřicha a Jana Vrby a s udržovanými hroby, ozdobenými chodskou keramikou. www.klenci.cz


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

29


30 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

KORÁBSKÁ VRCHOVINA

8

Rozhledna na Korábu


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Kdyně – (Kout na Šumavě) – Kanice – Koráb – Nový Herštejn – Kdyně Start a cíl: Kdyně Délka: 48 km Charakter trasy: poměrně dlouhá trasa pozvolna stoupající na vrch Koráb

Jakýsi svorník mezi Šumavou a Českým lesem tvoří Korábská vrchovina. Vedle proslulých pohoří sice zůstává prakticky neznámým geomorfologickým útvarem, ale to jí neubírá na atraktivitě. Její malebná příroda se snoubí s historií, protože na několika vrcholcích jsou k vidění zříceniny kdysi honosných hradů. Na významném vrcholu nabízí tentokrát moderní rozhledna možnost poznat zdejší kraj z jiné perspektivy. Výlet začíná v Kdyni na náměstí, kde si můžete prohlédnout zdejší nejvýznamnější pamětihodnosti. Povede vás značení cyklotrasy č. 3, zpočátku po šotolinové cestě. Prvním průjezdním místem je Starý Dvůr, kde roste památný dub. Po cyklotrase č. 2193 se podél rybníka dostanete do Nového Dvora. Obě vsi jsou součástí obce Kout na Šumavě, kam si můžete udělat malou odbočku z  plánovaného výletu. Nejstarší stavbou je zde tvrz z  16.  století, později přestavěná na jednoduchý barokní zámeček. Poblíž stojí kostel sv. Jiří z počátku 18. století. Severně od obce se nachází pozoruhodný gloriet Klobouk s dřevěnou kupolí na čtyřech kamenných pilířích. Velkým lákadlem je určitě ochutnávka piva z koutského pivovaru. Po návratu do správného směru následuje asi osmikilometrový silniční úsek do Kanic. Kromě jednopatrového barokního zámku jsou zde k vidění stavení lidové architektury a kaple sv. Jana Nepomuckého z  roku 1765. Vedlejší silnice vás provede přes Všepadly a dál pokračujte po cyklotrase č. 2192 do Černíkova. Asi o kilometr dál se rozkládá koupaliště Úžlebec s možností občerstvení. Po silnici pojedete do Úsilova a za pilou a zemědělskými budovami se dáte po panelové cestě. Nad vsí Nevděk se napojíte vpravo na lesní cestu, po které vede cyklotrasa č. 2193 a chvíli také modrá turistická značka. Od rozcestí U Sloupku

Klobouk u Kouta na Šumavě

Zřícenina hradu Nový Herštejn

31


32 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

míří vlevo zásobovací silnička na vrchol Koráb, který je s nadmořskou výškou 772 m nejvyšším bodem na trase. Lákadlem je zdejší rozhledna s ocelovou konstrukcí, která vznikla v letech 1990–1992 podle projektu architekta Jaroslava Egerta. Slouží také jako vysílač a nad schodišťovým tubusem je umístěna ve výšce 30 m trojboká vyhlídková gondola. Z ní lze spatřit město Kdyni a její blízké okolí. Na obzoru se táhne modravé pásmo Šumavy a Českého lesa. Potom se dáte po silnici, po níž vede cyklotrasa č. 2193. Dojedete na rozcestí Vejpřahy, odkud si po červené turistické značce vpravo můžete Rýzmberk zajet po lesní pěšině na zříceninu hradu Nový Herštejn s mohutnou obytnou věží. Vznikl koncem 13. století, ale po různých peripetiích zpustl již v první polovině 16. století. Kromě donjonu se zachovaly jen trosky hradeb. Již roku 1933 bylo návrší se zříceninami, které pokrývá bukový les, vyhlášeno za státní přírodní rezervaci. Lesní cestou pojedete po cyklotrase č. 2193 do Podzámčí. Zajížďka po zelené turistické značce vás dovede na zalesněný vrch se zříceninou hradu Rýzmberk. Byl založen roku 1279 na pokyn Přemysla Otakara II., aby strážil zemskou stezku přes Všerubský průsmyk. Jeho pozůstatky byly stavebně upraveny v polovině 19. století, kdy zcela zanikla původní velká věž a byla postavena nová čtyřhranná rozhledna a dřevěná výletní restaurace. V amfiteátru pod hradem se konají různé kulturní akce. Z Podzámčí vás cyklotrasa č. 3 dovede zpět do Kdyně.

KDYNĚ Na zdejším náměstí vyniká budova radnice z počátku 17.  století a  přestavěná kolem roku 1800. Nacházejí se zde také původní budovy textilní továrny s empírovou vstupní bránou. Největší památkou je původně gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, později v 18. století barokně přestavěný. V Masarykově ulici se dochovala bývalá synagoga, dostavěná v roce 1863 v novorománském slohu. V současnosti je zde otevřeno malé muzeum přibližující historii města a odpočinout si můžete v novém akvaparku. www.kdyne.cz

Kostel sv. Mikuláše


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

33


34 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ŠUMAVSKÁ HIPOSTEZKA

9

Hipoturistika na šumavské stezce


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Stojanovice – Městiště – Bystřice nad Úhlavou – Pocinovice – Chodská Lhota – Všeruby Start: Stojanovice Cíl: Všeruby Délka: 71 km Charakter trasy: vzhledem k délce spíše náročný jednodenní výlet po hipostezce s přiměřenou technickou náročností a spolehlivým zázemím

Poznávat Šumavu putováním na kole po cyklostezkách už je docela běžná věc, kterou si oblíbilo mnoho turistů. V poslední době se ale postupně rozvíjí další způsob, jakým mohou návštěvníci objevovat kouzlo hor – jízda na koni. Na Šumavě přibývají značené hipostezky, které vám umožní poznat odlehlá místa, kam nevede žádná silnice či cesta pro cyklisty. V Plzeňském kraji je pro tento ekologický druh cestování připravena část šumavské koňské stezky, která v celé své délce měří úctyhodných 80 km. Prochází krásnou šumavskou přírodou poblíž historických, kulturních a přírodních památek. Je vytyčena převážně ve volné přírodě a na co nejméně zpevněném povrchu. Jako nezbytné zázemí pro jezdce na koních byly podél trasy vybudovány kruhové ohrady, kryté přístřešky s odpočívadlem a úvaziště. Na exponovaných místech jsou pro dobrou orientaci instalovány dřevěné stojany s  informačními tabulemi a  mapou záchytných bodů. V blízkosti stezky je také zajištěna dostatečná nabídka přenocování a občerstvení jezdců i koní na farmách a hipostanicích. Váš výlet může začít ve Stojanovicích, kde je farma s vlastním chovem a stájemi, nabízející zapůjčení koně na krátké i  celodenní vyjížďky. Další průběh trasy vás zavede do Městiště a přes Hodousice do Bystřice nad Úhlavou. V tamním ranči U Mlýna je připraven servis pro ustájení koní a ubytování jezdců. Další hipostanice („Stáj“) s rozsáhlou nabídkou služeb včetně restaurace se nachází v Pocinovicích. Podle náročnosti putování se můžete rozhodnout pro přerušení jízdy a přenocování v Chodské Lhotě na statku Pošumavské zemědělství. Podobně výhodnou možnost

Pohled ze Stojanovic

Stádo koní u Čeletic

35


36 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

představuje zastávka v Brnířově na tamním ranči Jestřáb. Kromě vašeho ubytování se zde postarají o ustájení a přípravu koní a zajišťují také výcvik jezdců. Odtud je možno pokračovat k nedalekému hraničnímu přechodu Všeruby, kde trasa končí.

MĚSTIŠTĚ Ve vsi pod horou Prenet se nachází roubený hamr z poloviny 19. století, ve kterém se vyrábělo až do roku 1975. Podobných vodních kováren bylo kdysi v okolí asi dvacet. V nedalekém Datelově byla v devadesátých letech znovu postavena zbořená dřevěná kaple.

POCINOVICE Nedaleko Kdyně se nachází největší z bývalých jedenácti chodských vesnic, které měly za úkol střežit zemskou hranici. Za to se jim od českých králů dostávalo zvláštních svobod a privilegií. Část obce kolem rozlehlé návsi byla prohlášena za památkovou zónu, kde se dochovaly některé usedlosti z původní zástavby. Dominantou návsi je kostel sv. Anny z počátku 19. století. Severovýchodně od obce stoupá zelená turistická značka po křížové cestě na táhlé návrší. Poutní místo Dobrá Voda zahrnuje kapli Bolestné Matky Boží a menší kapličku z roku 1908 nad zázračným pramenem. www.pocinovice.cz

CHODSKÁ LHOTA Další z privilegovaných chodských vsí vznikla již v první polovině 14. století. Na návsi stojí novogotická kaple sv. Václava z konce 19. století. www.chodskalhota.cz

VŠERUBY Městys při německé hranici ve Všerubském průsmyku vznikl v 15. století, kdy tudy vedla významná obchodní stezka do Řezna. Stojí zde kostel sv. Archanděla Michaela z let 1628–1650, přestavěný po požáru v polovině 19. století. Před kostelem se nachází pamětní deska připomínající pobyt spisovatelky Boženy Němcové. Součástí Všerub je i nedaleká osada Hájek, nad kterou se na kopci tyčí poutní kostel sv. Anny na Tanaberku. Tato dominanta okolí byla vystavěna v  letech 1712–1717 a  patří k  vrcholným barokním stavbám Plzeňského kraje. Vždy na konci července se sem koná tradiční anenská pouť. http://vseruby.info

Kostel sv. Anny na Tanaberku


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

37


38 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

HORSKÝ HŘEBEN

10

Železná Ruda, kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Železná Ruda – Pancíř – Můstek – Prenet – Zelená Lhota / Hojsova Stráž Společná mapa s trasou 11 na str. 43 Start: Železná Ruda Cíl: Hojsova Stráž Délka: 18 km Charakter trasy: poměrně dlouhá trasa s dlouhým úvodním stoupáním

Okolí Železné Rudy je ideální oblastí pro uskutečnění výletů nejrůznějšího druhu, charakteru i náročnosti. Při navrženém putování plně zužitkujete metry, které budete muset překonat při výstupu na vrchol Pancíře, jedné z nejznámějších šumavských hor. Následující kilometry totiž strávíte na hřebenové cestě s pěknými výhledy a dalšími zajímavými vrcholy. Trasa začíná v Železné Rudě u barokního kostela Panny Marie s nápadnou cibulovitou kupolí, který byl postaven v letech 1729–1732. Netradiční je také jeho půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy. Povede vás modrá turistická značka, která směřuje nejprve na kopec Belveder. Stojí zde stejnojmenný horský hotel, kde byla před několika lety obnovena tradice výroby železnorudského piva. Na obou stranách kopce se nacházejí sportovní areály, které kromě tratí pro sjezdové lyžování nabízejí také různé letní aktivity včetně lanového centra či slalomu nemotorizovaných kár. Cesta dál stoupá na turistické rozcestí Hof­manky, kde také najdete přestupní stanici sedačkové lanovky. Pokud by někdo takto záhy potřeboval odpočinek, může se na vrchol Pancíře dopravit právě tímto způsobem. Ti zdatnější absolvují i závěrečné převýšení pěšky po modré značce. Pancíř dosahuje nadmořské výšky 1 214 m a na jeho vrcholu stojí turistická chata s rozhlednou z roku 1923. Věž má vyhlídkovou plošinu ve výšce 15 m a umožňuje přehlédnout západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor na německé straně. Ze Špičáckého sedla sem vede silnice, takže Pancíř patří mezi nejvyšší šumavské vrchy přístupné také cyklistům. Z Pancíře vás povede červená značka příjemnou procházkou kolem vrchu Habr (1 203 m) na

Chata na Pancíři

Horská chata na Prenetu

39


40 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

nedaleký Můstek. Po celou dobu se vám budou otevírat nádherné výhledy na celý Královský hvozd s dominujícím dvojvrcholem Ostrého nebo do údolí Úhlavy s vodní nádrží. Můstek vystupuje do nadmořské výšky 1 234 m, a je tedy nejvyšším bodem tohoto hřebene. Až do roku 1995 zde stávala klasická turistická chata s rozhlednou, která však podlehla požáru a zbyly z ní pouze základy. Následuje asi šestikilometrový pohodlný úsek s dalekými výhledy, který vás přes Prenet (též Velký Prenet, 1 070 m) přivede do sedla Malého Prenetu. Cestou vpravo minete rezervaci Městišťská rokle, která zahrnuje prameniště, rašeliniště, přípotoční nivy potoka Jelenka, roklinové lesy a komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení. Pod Malým Prenetem (1 006 m) stojí horská chata a za ní se nachází ještě objekt bývalého králováckého dvorce, později přestavěný na rekreační středisko. Vedlejší kaple sv. Kunhuty pochází ze 14. století a současnou podobu získala při přestavbě v 17. století. Kaple prochází rekonstrukcí, ale dodnes připomíná někdejší osadu, která zanikla po vysídlení německého obyvatelstva. Z Malého Prenetu se nabízí dokončení výletu symbolicky po zelené značce do Zelené Lhoty, kde se můžete z proměnlivých pozic rozhlížet do kraje. V osadě stojí za pozornost kostel sv. Wolfganga z 18. století, který se vypíná na návrší. Ze sedla se ale můžete vydat po zelené značce i opačným směrem. Klesání nebude tak značné a přijdete do Hojsovy Stráže, kde je rovněž železniční stanice, odkud se lze pohodlně vrátit do Železné Rudy.

HOJSOVA STRÁŽ Významné horské rekreační středisko, dnes součást Železné Rudy, leží v nadmořské výšce necelých 900 m. Ves vznikla v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy. Sídlila zde královácká rychta, která spravovala okolní dvorce a osady. Nepřehlédnutelnou dominantou je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie se šindelovým pokrytím, vybudovaný v letech 1824–1826. Vznikl přestavbou původní kaple, kterou připomíná dochovaný oltář z roku 1762. U kostela stojí barokní fara se šindelovou střechou a krytým zápražím. Hojsova Stráž nabízí ideální podmínky pro celoroční turistické a sportovní aktivity. Nachází se na křižovatce pěších a cykloturistických cest a samozřejmostí jsou upravované běžecké tratě. V provozu jsou zde také tři lyžařské vleky. www.hojsovka.sumava.net

Hojsova Stráž, pohled od východu


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ŠUMAVSKÁ JEZERA Železná Ruda – Čertovo jezero – Černé jezero – Špičák Start a cíl: Železná Ruda Délka: 15 km Charakter trasy: lehká trasa s jedním obtížnějším výstupem

Šumava představuje naši jedinou opravdovou jezerní oblast. Na české straně lze spatřit hned pět těchto pozůstatků ledovcového tání ve čtvrtohorách. Všechna se nacházejí v nadmořské výšce 1 000–1 100 m a svou podmanivou atmosférou, v našich krajích přece jen poněkud nezvyklou, přitahují pozornost většiny návštěvníků pohoří. Výlet ke dvěma největším jezerům lze zahájit v Železné Rudě, která je přirozeným centrem oblasti s dobrou dopravní obslužností (silniční a vlakové spojení s velkými městy) a možností ubytování různých kategorií. Zelená turistická značka vás přivede k  dolní stanici lanovky ve sportovním areálu Špičák. Ten je známý svými výbornými podmínkami pro lyžování, ale v létě si tu přijdou na své cyklisté. Funguje zde špičkový bikepark s několika kilometry freeridových tratí a jednou sjezdovou. K dispozici je také skoková sekce a pro začátečníky skill centrum. Ze Špičáku pokračujte po turistické červeně značené trase až na Špičácké sedlo, odtud pak přes parkoviště po žluté značce k Černému jezeru. Cestou překročíte železniční tunel z 19. století s úctyhodnou délkou více než 1,7 km. Mírné stoupání lesním porostem ústí na zpevněné hrázi Černého jezera, které je s rozlohou 18,4 ha největší na Šumavě. Primát drží také svou hloubkou, která dosahuje téměř 40 m. Jezero spočívá v úbočí Jezerní hory

Černé jezero

Bike park na Špičáku

11

41


42 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

(1 143 m), která jej obepíná impozantní karovou stěnou, vysokou přes 300 m. Poblíž jezera byla v letech 1929–1930 postavena naše první přečerpávací elektrárna, dnes obdivovaná technická památka. Dále, již po červené značce, cesta stoupá ke kótě Rozvodí. Jak název napovídá, právě tudy prochází hlavní evropské rozvodí, ohraničující povodí Labe a úmoří Severního moře. Čertovo jezero na druhé straně Jezerní hory již patří do povodí Dunaje a úmoří Černého moře. Podle velikosti vodní hladiny (10,3 ha) zaujímá druhou příčku mezi šumavskými jezery. Je opředeno množstvím legend, které se váží především ke vzniku jeho jména. Pokračujete po červené a nakonec po modré značce a kolem pomníku malíře Adolfa Kašpara sestoupíte zpět do Železné Rudy.

ŽELEZNÁ RUDA Významné letovisko vzniklo původně jako hornická ves na obchodní stezce do Bavor. Středověké dolování a hutnictví nahradilo později sklářství, ale v  současnosti městečko poskytuje výborné zázemí pro turistické, sportovní a relaxační aktivity. Má velmi výhodnou polohu nedaleko hranic s Německem, a tak je ideálním východiskem pro poznávání Šumavy a Bavorského lesa, třeba hned sousední Bavorské Rudy Nádraží v Železné Rudě – Alžbětíně (Bayerisch Eisenstein), s níž Železná Ruda kdysi tvořila jedno sídlo, jak připomíná velká společná budova vlakového nádraží. K místním památkám patří barokní kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy na půdorysu šesticípé hvězdy nebo zrekonstruovaný objekt Zámečku. Muzeum Šumavy Železná Ruda V místním muzeu můžete díky bohaté expozici obdivovat řemeslnou zručnost zdejších sklářů a krásu jejich křehkých výrobků. Dozvíte se zde také leccos o tradici hamernictví. http://muzeum.sumava.net/

Muzeum historických motocyklů V někdejším zámečku Nothaftů z konce 17. století, který byl nedávno rekonstruován, je vystavena sbírka historických motocyklů s mnoha jedinečně dochovanými exponáty. Navštívit zde můžete i expozici Historie lyžování na Železnorudsku nebo geologickou expozici Český kráter. www.historicke-moto.cz

Pancíř Na vrcholu 1 214 m vysoké hory, dostupné z Železné Rudy po modré turistické značce, se nachází horská chata s rozhlednou z roku 1923. Vede sem také sedačková lanovka.


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

43


44 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

VELKÝ JAVOR

12

Velký Javor


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein – Velké a Malé Javorské jezero – Velký Javor – Železná Ruda Start a cíl: Železná Ruda Délka: 20 km Charakter trasy: poměrně náročná trasa zahrnuje dlouhá stoupání a sestup kamenitou jezerní stěnou

Klasický vrcholový výstup nemůže směřovat nikam jinam než na nejvyšší bod celé Šumavy, za kterým je nutné se vypravit do německé části pohoří zvané Bayerischer Wald. Díky mnoha hraničním přechodům na silnicích i turistických stezkách je už dnes romantická krajina Bavorského lesa snadno dosažitelná i pro české turisty. Zážitek z podmanivé přírodní scenérie dokresluje návštěva dvou ledovcových jezer. Přirozeným výchozím bodem výletu může být hraniční železniční přechod Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein. Hranice zde vede uprostřed nádražní budovy z roku 1877, která byla od svého postavení využívána společně. Po zatažení železné opony budova chátrala, ale po revoluci prošla rekonstrukcí a dnes zde sídlí informační středisko národních parků Šumava a Bavorský les. Na bavorské straně se také nachází zajímavé železniční muzeum. Z Bavorské Rudy vede červeně značená trasa, s níž na zhruba pětikilometrovém úseku vystoupáte do sedla Brennes. Vyhledávané zimní středisko, pohodlně dostupné po silnici, nabízí kvalitní běžecké tratě a dobré ubytování. Právě tady začíná nejužívanější výstupová cesta na vrchol Velkého Javoru. Nejprve však červená značka klesá kolem samot Mooshütte

Pohled z Velkého Javoru na české území

Na vrcholu Velkého Javoru

45


46 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

k Malému Javorskému jezeru (Kleiner Arbersee) na severním úpatí Javoru. Jedno z osmi šumavských ledovcových jezer leží v nadmořské výšce 925 m a má rozlohu necelých 10 ha. Detailně prohlédnout si ho můžete díky okružní turistické stezce. Na hladině jezera například uvidíte plovoucí rašelinné ostrovy. Od hráze červená značka prudce stoupá ke sjezdovkám a  z  jejich horní části již mírněji k prosklené restauraci Eisensteiner Hütte pod vrcholem. Občerstvení zde často kromě výhledů doprovází i tradiční bavorská muzika. Poblíž se nachází další restaurace Arberschutzhaus a horní stanice kabinkové lanovky, která je v provozu po celý rok a představuje méně náročný způsob, jak se dopravit na vrchol. Na samotný Velký Javor potom vede několik pěšin. Vrchol má zhruba tvar komolého kuželu a vystupují z něj čtyři skalnaté hřbety. Nejvyšší výběžek je označen dřevěným křížem. Z rozložitého vrcholu se spoustou skalnatých útvarů, kupolemi radarů a meteorologickou stanicí se vám rozprostře neopakovatelný kruhový výhled, který obsáhne i Železnou Rudu nebo horu Velký Ostrý s hraničním hřebenem. Nachází se zde také kaplička sv. Bartoloměje, k níž se v srpnu konají poutě. Sestup po červené značce je velice atraktivní a zároveň exponovaný. Cesta prochází karovou stěnou Velkého Javorského jezera s náročným kamenitým terénem, jehož zdolání vyžaduje suché počasí a vhodnou obuv. K jezeru je možné sestoupit také pohodlnější zeleně značenou cestou, která ale nenabízí takový zážitek. Velké Javorské jezero je rovněž ledovcového původu, rozkládá se ve výšce 934 m n. m. a dosahuje rozlohy téměř 8 ha a hloubky 16 m. Pod jezerní stěnou vyčnívá nad hladinu plovoucí rašelinný poloostrov. Jezero je možné obejít a zezdola si prohlédnout jezerní stěnu a vrchol Javoru. Z druhé strany už je jezero mnohem více ovlivněno civilizací, nachází se zde parkoviště, velká restaurace, půjčovna loděk a pohádkový les. Zpátky se vrátíte po zeleně značené dálkové trase E6, která klesá po lesních cestách kolem sklárny Arberhütte směrem k Bavorské Rudě.

BAYERISCH EISENSTEIN Městečko v údolí řeky Velká Řezná a  na úpatí Velkého Javoru láká návštěvníky k pobytu jako centrum zimních sportů a vzdušné lázně. Vzniklo v 16. století v souvislosti se zřízením železného dolu a hamernické dílny. Později se zde zdárně rozvíjelo sklářství, které zaznamenalo největší rozmach na konci 19. století, kdy v okolí fungovalo až dvacet sklářských hutí. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Jana NepomucŽelezniční muzeum kého ze 17. století. Ve zdejší sklářské huti (Grenzglashütte) můžete sledovat vždy od čtvrtka do neděle odpoledne výrobu skleněných produktů. Je zde možné si zakoupit sklářské výrobky a ochutnat místní pivo (www.grenzglashuette.info). Ve zmíněném železničním muzeu (Localbahnmuseum) uvidíte přes dvacet historických vozů používaných v průběhu více než jednoho století na bavorských drahách. Pořádají se zde také jízdy historickým vlakem. www.bayerisch-eisenstein.de


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

47


48 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

OKOLÍ HARTMANIC

13

Synagoga v Hartmanicích


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Annín – Hartmanice – Dobrá Voda – Březník a zpět Start a cíl: Hartmanice Délka: 9 km Charakter trasy: nepříliš dlouhá trasa s výstupem na tisícimetrový vrchol

V tomto výletě se propojuje pobyt v  přírodě, fyzická aktivita umocněná vrcholovým výstupem a možnost zamyslet se nad pestrými historickými událostmi, které zanechaly otisk ve zdejším kraji. Trasa začíná v letovisku Annín v údolí Otavy, které má dobrou dostupnost po silnici ze Sušice. Od roku 1796 tady fungovala jedna z prvních skláren na výrobu křišťálového, později též růžového a barevného skla. Ze vsi vede červená turistická značka na vrch Mouřenec (617 m), kde uvidíte pozdně románský kostel sv.  Mořice z  přelomu 12. a 13. století. Dál už se můžete zcela spolehnout na značení Vintířovy stezky. Tato přeshraniční stezka vede po jedné z nejstarších obchodních cest z Bavorska do Čech a v budoucnu by měla propojit bavorský Niederaltaich a  Prahu. Připomíná osobnost benediktinského mnicha a misionáře Gunthera (Vintíře), jehož působení na Šumavě dokládají historické záznamy i legenBývalá sklárna v Anníně dy a který je pohřbený v Břevnovském klášteře v Praze. Zavede vás nejprve do Palvinova a Kundratic, kde se nacházejí veřejnosti nepřístupná zámecká sídla. Naučná stezka se spojí s modře značenou turistickou Klostermannovou cestou, která v délce 43 km mezi Volyní a Hartmanicemi odkazuje na proslulého šumavského spisovatele Karla Klostermanna (1848–1923). A právě Hartmanice jsou další zastávkou na tomto výletě. Historické městečko leží na úpatí hory Hamižná (853 m). Svou polohou a turistickou nabídkou láká návštěvníky nejen v létě, kdy se stává východištěm nejrůznějších zajímavých výletů. V zimě je zde k dispozici malý lyžařský areál se svahem vhodným pro rodiny s dětmi. Jen necelý kilometr za Hartmanicemi byla vytyčena naučná stezka Hamižná, která vás seznámí s prostředím zmíněného vrchu. Pokud se rozhodnete ji zdolat (3 km), narazíte například na tzv. pinky, zarostlé jámy po těžbě zlata, zajímavou kapličku Barokní kostnice na hřbitově v Mouřenci u Annína

49


50 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

či Ochranářský koutek se srubem, ohništěm, pramenem pitné vody a odpočívadlem. Nechybí ani výstup na vrchol. Po dalších necelých 2 km dorazíte do malé vsi Dobrá Voda. Zdejším významným rodákem byl židovský historik a rabín dr. Šimon Adler, který v roce 1944 zahynul v Osvětimi. Jeho jméno nese muzeum, které se kromě Adlerových životních osudů věnuje také kultuře a náboženství židovských obyvatel celého západočeského příhraničí (www.zcm.cz). Poslední etapou výletu je výstup na výraznou horu Březník (1 006 m) se skalnatým vrcholovým hřbetem a místy dobrým výhledem do okolní krajiny.

HARTMANICE

Náves v Hartmanicích s kostelem sv. Kateřiny

Původní osada vznikla ve 14. století při celnici na tzv. Březnické stezce spojující Bavorsko a  Čechy. Zdejší lidé se kromě výnosů z vybraného cla živili také těžbou zlata v dolech otevřených na hoře Hamižné a v okolí. Rozvoj královského horního města však zastavila třicetiletá válka. Za pozornost stojí kostel sv. Kateřiny v barokní podobě z  18.  století. Na náměstí stojí typické šumavské stavení z 19. století s pavláčkou ve štítě (čp. 37). Místní židovskou komunitu připomíná synagoga z roku 1883.

DOBRÁ VODA Kostel sv. Vintíře byl postaven na počátku 18. století a je jediný tohoto zasvěcení na světě. Za komunismu sloužil jako vojenský sklad a chátral, až v devadesátých letech se dočkal rekonstrukce. O jeho netradiční výzdobu se zasloužila sklářská výtvarnice Vladimíra Tesařová, která vytvořila rozměrný skleněný oltář, čtrnáct skleněných plastik s tematikou křížové cesty a sochu sv. Vintíře v životní velikosti. V kostele jsou po domluvě s pracovníky muzea možné prohlídky. V Dobré Vodě se dvakrát ročně koná pouť – vždy druhou neděli po svatodušních svátcích a ve výroční den úmrtí sv. Vintíře (9. října). Nad vsí na úbočí Březníku stojí kaplička sv.  Vintíře, údajně na místě, kde měl svou poustevnu. www.sumavanet.cz/ichartmanice/

Skleněný oltář


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

51


52 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

PRÁŠILY – MODRAVA

14

Vyhlídková věž na vrcholu Poledníku


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Prášily – Prášilské jezero – Poledník – Modrava Start: Prášily Cíl: Modrava Délka: 18 km Charakter trasy: středně náročná trasa v pravidelně udržované stopě, stoupání na Poledník

Zimní Šumava je ideální oblastí pro milovníky lyžování. Funguje zde několik dobře vybavených lyžařských areálů a k dispozici jsou desítky kilometrů udržovaných běžeckých stop. Při běhu na lyžích spojíte fyzickou aktivitu s poznáváním krás okolní přírody a odpočinkovými zastávkami na zajímavých místech. Úvodní výlet sleduje část vyhledávané Šumavské magistrály, která ve své celkové délce přes 100 km spojuje Železnou Rudu a Lipno, a prakticky tak umožňuje úplný přejezd pohoří. Prášily v nadmořské výšce 870 m n. m. nabízejí možnost ubytování, a představují tak ideální výchozí bod putování po upravované trase. Cesta zvolna stoupá přes Slunečnou k rozcestí Liščí díry. Poblíž se rozprostírá Prášilské jezero, ohraničené 9 m vysokým umělým valem a dvěma morénami. Nad vodní hladinou se zvedá impozantní karová stěna se skalními sruby a kamennými moři. Menší ze šumavských jezer ledovcového původu má rozlohu 3,7 ha a maximální hloubku 15 m. Po další jízdě na rozcestí Předěl přichází výzva v podobě výstupu na Poledník (1 315 m). Na vrcholu stojí poněkud zvláštní betonová věž, která dříve sloužila vojenským účelům v nepřístupném vojenském pásmu. Dnes se v letní sezoně využívá jako rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 30 m. Po návratu na Předěl cesta klesá k Bavorské cestě a kolem Oblíku prudším sjezdem k bývalé Javoří pile. V závěru si užijete poklidnou vyhlídkovou jízdu podél Javořího a posléze Roklanského potoka, který vás přivede až do někdejší rybářské osady Modrava (985 m n. m.).

Relaxace v údolí Roklanského potoka

53


54 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

PRÁŠILY Obec vznikla v polovině 18.  století se založením sklářských provozů a později zde fungovala papírna. V období minulého režimu se obec ocitla uprostřed uzavřené vojenské zóny, ale dnes již opět navazuje na prvorepublikovou tradici vyhledávaného turistického střediska. V okolí je dostatek výletních cílů, dostupných i pro rodiny s dětmi. Při cestě do Hartmanic si můžete v letní sezoně prohlédnout repliku keltské osady, která zahrnuje rekonstrukce různých staveb. Poznáte zde také život a řemesla někdejších obyvatel naší země. Zima na Prášilském jezeře

www.archeoparkprasily.cz

MODRAVA Také zde v srdci Šumavy se protínají četné turistické trasy, které okolní krajinou provázejí pěší, cyklisty i běžkaře. V malebné obci si můžete prohlédnout některé skvosty horské architektury. Patří k nim zejména Klostermannova chata z roku 1924 od Bohuslava Fuchse a někdejší Bienertova pila. Návštěvnické centrum dřevařství Zájemci se prostřednictvím interaktivní expozice dozvědí mnohé o zdejším tradičním přírodním materiálu a jeho zpracování. K vidění jsou různé dřevěné výrobky a hračky a děti mohou navštívit výtvarné kurzy.

SRNÍ Někdejší dřevařská obec je dnes známým turistickým střediskem s potenciálem mnoha zajímavých výletů pěšky, na kole nebo na běžkách. Kostel Nejsvětější Trojice pochází z  počátku 19.  století a dochovalo se zde i několik původních stavení ve stylu lidové architektury. Jedná se o  horské roubené chalupy na kamenné podezdívce, jejichž stěny jsou chráněné šindelem. Pozornost zasluhuje zejména dům čp. 46, kde u příbuzných pobýval spisovatel Karel Klostermann, který do Srní přenesl děj některých svých románů.

Kostel Nejsvětější Trojice


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

55


56 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

PODÉL VYDRY

15

Dramatické řečiště Vydry


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Antýgl – Turnerova chata – Čeňkova Pila Společná mapa s trasou 16 na str. 61 Start: Antýgl Cíl: Čeňkova Pila Délka: 7 km Charakter trasy: bezproblémová a stále zvolna klesající cesta pro vozíčkáře i rodiny s dětským kočárkem.

V národním parku Šumava bylo vybudováno již několik tras, které mají dodávat odvahu k návštěvě oblasti také vozíčkářům. Svým příznivým charakterem jsou zároveň atraktivní i pro rodiny s dětskými kočárky. Vybraná cesta mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou umožňuje snadný přístup do jedné z nejoblíbenějších šumavských lokalit. Hlavní atrakcí je zde kamenitá řeka Vydra, která v celém úseku představuje svou nespoutanou krásu a temperament. (Tento výlet předpokládá přesunutí doprovodného vozidla z Antýglu na Čeňkovu Pilu, protože zpáteční cesta s vozíkem proti proudu Vydry by byla náročná.) Výchozím bodem je Antýgl, rozlehlý královácký dvorec, který se nachází v ohbí Vydry při silnici ze Srní na Modravu. Je možné parkovat v přilehlém areálu autokempu, kde mají vozíčkáři vyhrazené stání a k dispozici mobilní toaletu. Odtud vede trasa asi 150 m po silnici k mostu a dál pokračuje po zpevněné pískové cestě podél řeky Vydry, která je součástí naučné stezky Povydří. Platí zde zákaz jízdy cyklistů. Přestože jejích sedm zastavení mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou absolvujete v opačném směru, nebrání to v důkladném poznání řeky a jejího okolí. Budete si také moci vychutnat nádherné výhledy na balvanité koryto horské řeky. Zpočátku poměrně klidný říční tok se totiž postupně mění v  divoký hučící kaňon, kde si voda hledá cestu mezi velkými žulovými balvany, a tak vznikají peřeje a četné malé vodopády. Stezka v celém úseku stále klesá, a tak odpadají starosti s  poháněním vozíků. Zhruba po 4 km se dostanete k Turnerově chatě, která přímo vybízí k  zastavení a  občerstvení. Ovšem pouze s asistencí, protože přístup do objektu není

Turnerova chata

Cesta podél Vydry

57


58 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

přizpůsoben pro vozíčkáře. Chata je unikátní tím, že se v I. zóně národního parku jedná o jedinou chatu otevřenou pro veřejnost. Původní objekt zde vznikl v letech 1864–1867 kvůli usnadnění svozu těženého dřeva, během dalších desetiletí získal současnou podobu a změnil funkci na čistě rekreační. Ve zdejší nabídce je kromě restaurace také ubytování. Zejména děti si tu rády pohladí vydru Míšu, která hrála v populárním Večerníčku o Vydrýskovi. Z Turnerovy chaty cesta znovu mírně klesá a po třech kilometrech končí v Čeňkově Pile, osadě na soutoku Vydry a Křemelné, jímž začíná svůj tok Otava.

ANTÝGL V malebném údolí Vydry leží také bývalý královácký dvorec, jehož historie sahá až k roku 1500. V letech 1523–1818 zde byla v provozu sklárna, kde se vyrábělo duté sklo a skleněné kuličky pro růžence neboli páteříky. Sklárna měla pouze jednu pec („ein Tiegel“), a tak místo získalo současný název. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec. Rozlehlý historický dvorec tvoří skupina zděných Antýgl a roubených stavení, podružského domku, stodoly a kaple. Stavení má polovalbové šindelové střechy, široké nízké štíty s vyřezávanými obrazci v bednění nebo se skládanou okenicí. Zvonička a kaplička jsou pro královácké dvorce typické. Dnes je Antýgl významnou křižovatkou turistických a cyklistických tras a v zimě jsou v okolí upravované běžecké trasy. Nabízí se zde možnost ubytování v kempu s občerstvením a prodejem potravin. Asi 2 km proti proudu Vydry směrem na Modravu se můžete projít po hradlovém mostě na začátku Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Ten vznikl na přelomu 18. a 19. století podle projektu inženýra Josefa Rosenauera a kvůli plavení dřeva obcházel kamenité řečiště Vydry. http://antygl.ceskehory.cz

ČEŇKOVA PILA Osadu založil Čeněk Bubeníček, který zde v letech 1868–1870 postavil pilu na zpracování dřeva z okolních lesů. V roce 1912 došlo k jejímu přebudována na dodnes činnou vodní elektrárnu. Ve třicátých letech přibyla ještě elektrárna Vydra, která je rovněž v provozu. V elektrárně Čeňkova pila si můžete prohlédnout expozici Šumavská energie a obdivovat původní strojové vybavení. V roce 1867 v osadě pobýval skladatel Bedřich Smetana, který zde zasadil tzv. Smetanův smrk http://cenkova-pila.ceskehory.cz

Čeňkova Pila


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

SPLOUVÁNÍ VYDRY A OTAVY

16

Vodáci pod Čeňkovou Pilou

Modrava – Antýgl; Čeňkova Pila – Rejštejn Start: Modrava Cíl: Rejštejn Délka: 9,9 km, cca 2 hod. Charakter trasy: oba úseky jsou vzhledem k rychlosti toku a charakteru řečiště určeny zkušeným vodákům; obtížnost: Vydra – WW III, Otava – WWW II–III

Jeden z nejsilnějších zážitků při poznávání Šumavy si můžete odnést ze splouvání horských řek na území samotného národního parku. Pro tuto sportovní aktivitu jsou kromě horního toku Vltavy zprovozněny ještě dva úseky na Vydře, resp. Otavě. Při dodržení všech podmínek, které vyplývají z ochrany cenné přírody, se vám šumavské krásy přiblíží ve zcela mimořádné perspektivě. Řeka Vydra protéká úzkým kaňonovitým údolím, které vyhloubila eroze. Úsek toku z  Modravy do Antýglu bývá splavný o víkendových dnech od 15. března do konce května (8.00–18.00 hod.) a využít ho mohou pouze kánoe a kajaky. Pro splutí koryta posetého velkými balvany je nezbytný dostatečný stav vody. Poté se vodáci setkají s rychlým peřejnatým tokem a velkým spádem. Výlet je tedy vhodný jen pro zkušené vodáky s dobrou výzbrojí a výstrojí. K pravidlům pobytu na řece

59


60 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

v národním parku patří, že nastupovat či opouštět loď lze pouze na vyznačených místech. Nástupní místo pro splutí Vydry je na parkovišti v Modravě, na soutoku Modravského a Roklanského potoka. Pro zastávku k odpočinku můžete využít stanoviště u hradlového mostu, kterému se také říká rechle. Zde pod bývalou osadou Vchynice-Tetov začíná Vchynicko-tetovský kanál, který se kdysi využíval pro plavení dřeva ze schwarzenberských lesů. Most se soustavou tyčí zachytával plavené dřevo, které se odklánělo na kanál, a zároveň přes něj vedla cesta z Rokyty do Modravy. Vodákům je zakázáno na kanál vjíždět. Jejich cesta pokračuje k Antýglu, kde končí v kempu na pravém břehu před lávkou pro pěší. Nesplavný je následný úsek Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou, který je zahrnut do I. zóny národního parku. U Čeňkovy Pily se stýkají vody Vydry a Křemelné, a tak vzniká říční tok nazývaný dále Otava. Na vodácký úsek uvnitř národního parku do Rejštejna by se měli vydávat pouze vodáci, kteří již mají zkušenosti s ovládáním lodi a nejsou úplnými začátečníky. Tok je splavný od 15. března do konce října (8.00–20.00 hod.) a není zde již přikázán určitý druh použitého plavidla. Ani tady se však nesmí svévolně vystupovat zejména na levý břeh, protože řeka tvoří hranici I. zóny národního parku. Nástupní místo se nachází přímo na soutoku a zhruba po 2 km se objeví Paulina louka. V malebné zátočině, kde se kdysi vázaly vory, je dnes skautská základna a zároveň jednoduché veřejné tábořiště. Lze tu postavit stan a rozdělat oheň, k dispozici je suché WC a umývárna. Výstupním místem úseku v národním parku je soutok Otavy s Losenicí v Rejštejně. Za městem už řeka protéká chráněnou krajinnou oblastí, kde její splouvání nepodléhá regulaci. I tady by ale všichni návštěvníci měli dodržovat zásady šetrného zacházení s přírodou.

REJŠTEJN V okolí obce se kdysi rýžovalo a těžilo zlato a v roce 1584 ji Rudolf II. povýšil na královské horní město, které se svými právy vyrovnalo blízkým Kašperským Horám. Tyto časy připomíná balvan s miskovými prohlubněmi ze středověkých úpraven zlatonosného křemene umístěný na náměstí u informační tabule. V prohlubních se třel rozemletý zlatonosný křemen se rtutí, aby se získalo čisté zlato. Útlum dobývání zlata nastal v  17.  století a  postupně ho nahrazovala sklářská výroba. Zdaleka viditelnou dominantou Rejštejna je kostel sv. Bartoloměje ze 16. století, přestavěný v roce 1792. V jeho báni je zavěšen gotický zvon ze 14. století. www.sumava.net/rejstejn/

Celkový pohled na Rejštejn


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

61


62 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ŠUMAVSKÉ PLÁNĚ

17

Jezerní slať


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Kašperské Hory – Nicov – Zadov – Jezerní slať – Horská Kvilda – Rejštejn – Klášterský Mlýn Start a cíl: Kašperské Hory Délka: 50 km Charakter trasy: okruh vede po silnicích, vhodný také pro silniční kola

Lákavým terénem pro cyklisty je nepochybně okolí Kvildy s pláněmi, které vytvářejí rozsáhlou plochu v nadmořské výšce kolem 1 000 m. Mírně zvlněný povrch, z něhož vyrůstají oblé horské vrcholy, slibuje kromě příjemné fyzické námahy také estetický zážitek ze zdejší krajiny. Trasa začíná v Kašperských Horách a z nadmořské výšky 740 m stoupá nejprve do Nicova s pozdně románským kostelem sv. Martina ze 13. století. Další putování vás zavede k dolní stanici sedačkové lanovky na Churáňov, který je součástí druhého největšího střediska lyžařských sportů na Šumavě. Areál Zadov nabízí sedm sjezdovek o celkové délce 4,5 km a přibližně 50 km upravovaných běžeckých tras (www.lazadov.cz). Milovníci adrenalinové zábavy mohou pod Churáňovským vrchem zdolávat nástrahy lanového centra. V  dalším průběhu výletu posléze naberete další výškové metry přes Nový Dvůr k orientačnímu místu Pláně v nadmořské výšce 1 080 m. Lehce zvlněným terénem s dlouhými mírnými sjezdy se dostanete k Jezerní slati. Rašeliniště patří k nejstudenějším místům u nás. Prohlédnout si ho můžete pomocí krátké naučné stezky a dvoupatrové vyhlídkové věže. Přes malebné louky se dostanete k osadě Horská Kvilda, kde se protíná řada turistických tras. Od bývalé osady Zhůří (1 140 m n. m.) následuje dlouhé klesání do Rejštejna (570 m n. m.), kde se dříve v řece Otavě rýžovalo zlato. V osadě Klášterský Mlýn fungovala sklárna, která po roce 1900 získala mezinárodní reputaci díky umělecké a technické úrovni svého secesního skla. Dodnes zde stojí vila majitele sklárny Maxe Spauna, která vznikla v letech 1902–1905 podle návrhu světoznámého architekta Leopolda Bauera.

Lanové centrum na Zadově

Spaunova vila v Klášterském Mlýně

63


64 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

KAŠPERSKÉ HORY Někdejší královské horní město leží na pomezí Šumavy a jejího podhůří. Ve středověku se zde významně rozvíjela těžba zlata, až bylo v 15. století v provozu několik desítek dolů. Později produkci drahého kovu vystřídal obchod, sklářství a  dřevařská výroba a  v  současnosti jsou Kašperské Hory a jejich okolí vyhledávanou turistickou lokalitou. Ve městě jsou k vidění zajímavé stavební památky včetně malebné radnice se třemi výraznými barokními štíty.

Radnice v Kašperských Horách

Muzeum Šumavy Kašperské Hory Stálá expozice zdejšího muzea, zaměřená na tradici místního sklářství, představuje například velký soubor světově proslulého secesního skla z Klášterského Mlýna. http://muzeum.sumava.net

Muzeum historických motocyklů V Kašperských Horách si návštěvník může prohlédnout i hodnotné muzeum motocyklových unikátů, historických jízdních kol a několika automobilů. Vystavují zde také dobové dětské kočárky a obsáhlou sbírku tradičních českých hraček. www.historicke-moto.cz

Naučné stezky v okolí Kašperských Hor Pokud se chcete blíže seznámit s historií zdejšího zlatorudného revíru, čeká na vás naučná stezka Cestou zlatokopů o délce 7,5 km, která vás provede hornickou slávou Kašperských Hor. Stezka strážců hranice (19,5 km) zase mapuje dějiny ostrahy zemské hranice a život lidí v pohraničí. Hrad Kašperk Někdejší královský hrad Karlsberg nechal v  polovině 14.  století zbudovat Karel IV., aby zajistil ochranu zdejším dolům a jedné z větví Zlaté stezky. Můžete obdivovat majestátní polohu i architekturu a zažít zde mnoho zajímavých akcí, jako jsou noční prohlídky, vystoupení historických šermířů či divadelní představení. www.kasperk.cz

Hrad Kašperk v pohledu z Pustého hrádku


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

65


66 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

SUŠICE – STACHY

18

Rozhledna na Sedle


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Sušice – Sedlo – Nezdice na Šumavě – Javorník – Stachy Start: Sušice Cíl: Stachy Délka: 22 km Charakter trasy: zejména vzhledem k délce poměrně náročná trasa s několika výstupy

Výlet v oblasti šumavského podhůří začíná v Sušici, která nabízí různé pamětihodnosti a možnosti kulturního vyžití i potřebný turistický servis. Jedná se o trasu se zajímavými vyhlídkovými vrcholy, jejichž návštěva potěší milovníky rozhleden. Stranou nezůstanou ani zájemci o historii, která se k navštíveným místům váže v nevšední bohatosti. Trasu výletu zpočátku určuje červeně značená turistická magistrála, která vás provede zhruba sedmikilometrovým stoupáním. Nejprve si budete moci detailně prohlédnout město ze Žižkova vrchu (619 m), kde se nachází litinový kalich na zděném podstavci, připomínající slavného husitského vojevůdce. Za malými vesničkami Záluží a  Albrechtice lesní cesta prudce stoupá na vrchol rozložité hory Sedlo v nadmořské výšce 902 m. Protáhlou dominantu kraje pokrývají četné skalní útvary včetně vrcholových partií. Pro návštěvníky je vítanou atrakcí moderní dřevěná rozhledna, vybudovaná v roce 2009 podle projektu architekta Pavla Ullmanna (www.rozhledna-nasedle.cz).

Pohled na Sušici z Žižkova vrchu

Kaple sv. Antonína Paduánského na Javorniku

67


68 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Z její vyhlídkové plošiny ve výšce 24 m se nabízí ideální výhled zejména jižním směrem na šumavský masiv. Další zajímavost na Sedle představují terénní stopy dokládající někdejší existenci oppida z 2.–1. století př. n. l. Keltové, kteří v nedaleké Otavě rýžovali zlato, si tady na svou ochranu postavili hradiště právě s přirozeným využitím skalisek doplněných valy. Za mírného kolísání spěje trasa ke dvěma exponovaným rozcestím, kde červená potkává další dvě značky, po nichž je možné vydat se na prohlídku královského hradu Kašperku. Plánovaná cesta ale pokračuje po zelené značce opačným směrem, kde zvou k návštěvě Nezdice na Šumavě. Dál po zelené značce lze navštívit obec Strašín s vápencovou Strašínskou jeskyní (veřejnosti nepřístupná) a po žluté pokračovat do Pohorska, ale tuto cestu si lze zkrátit po silnici bez turistického značení. Přibližně další 4 km následuje stoupání na horu Javorník (1 065 m). Na jejím vrcholu byla v létě 1938 postavena kamenná rozhledna podle projektu architekta Karla Houry, dřívějšího autora rozhledny na Svatoboru u Sušice. Krátce poté se po zabrání Sudet stal Javorník nejvyšším bodem protektorátu Čechy a Morava. V roce 2003 byla rozhledna nesoucí jméno Karla Klostermanna rekonstruována a originálním způsobem zvýšena až na 39 m, aby výhledu nebránily vzrostlé stromy. Při sestupu do osady Javorník minete kapli sv. Antonína Paduánského na oválném půdorysu, vybudovanou v roce 1939. V Javorníku se v zimním období nabízí malý lyžařský areál vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Zdejší významnou stavbou je Švehlova chata, někdejší vládní a poslanecké zařízení z roku 1939. Po žluté značce dojdete do Úbislavi, kde se u rybníka nachází klidný kemp, a konečně v závěrečném úseku výletu vás červená značka přivede do horského městečka Stachy.

SUŠICE Historie někdejšího královského města sahá až do 1. poloviny 13. století, kdy se v jeho místech rozkládala osada založená při rýžovištích zlata. Dnes je Sušice pro svou polohu na řece Otavě a na okraji národního parku Šumava atraktivním východištěm mnoha pěších, cykloturistických a vodáckých výletů. Mnoho zážitků však slibuje i procházka po samotném městě. Dochovaly se zde zbytky gotických hradeb a na náměstí řada malebných renesančních Betlém v Muzeu Šumavy a barokních domů. V jednom z nich sídlí Muzeum Šumavy, kde uvidíte například jeden z největších mechanických betlémů u nás nebo expozici sirkařství, které mívalo v Sušici velkou tradici. Pozornost zasluhuje také majestátní radnice, přestavěná roku 1850, a kostel sv. Václava, původně gotická bazilika ze 14. století. Nad městem na kopci Stráž stojí raně barokní kaple Anděla strážce s ambity. Milovníci aktivní zábavy jistě zamíří do velkého outdoorového centra Offpark, kde si kromě lanového parku vyzkoušejí i další adrenalinové aktivity. www.sumava.net/susice


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

69


70 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

NA SLATĚ

19

Chalupská slať


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

a, Horská Kvilda – Jezerní slať b, Svinná Lada – Chalupská slať Start a cíl: Horská Kvilda / Svinná Lada Délka: 1 + 1,5 km Charakter trasy: dva krátké výlety převážně po dřevěných povalových chodnících na slatích.

Jedním z charakteristických prvků šumavské přírody jsou oblasti rašelinných slatí, kterých se zde nachází celá řada, ať už na náhorních pláních, nebo v údolí Vltavy a jiných řek. Bývají chráněné pro hodnotu svých původních rostlinných druhů, k nimž patří různé mechorosty, kleče, smrky, bříza zakrslá, borovice blatka, suchopýr pochvatý, rosnatka okrouhlolistá a další. Některé slatě jsou díky vybudovaným dřevěným chodníkům velmi dobře přístupné pro všechny skupiny turistů. Představíme vám dvě z nich, které od sebe nejsou příliš vzdálené. Nejprve se můžete vypravit na prohlídku Jezerní slatě. Výchozím bodem bude malé parkoviště u silnice za Horskou Kvildou. Je zde vyhrazené parkovací místo a mobilní toaleta pro vozíčkáře. Vlastní přesun odtud začnete po mírně klesající pískové cestě, na kterou po zhruba 250 m navazuje dřevěný poválkový chodník. Ten je pohodlný a dostatečně široký a přivede vás doprostřed Jezerní slatě, kde se mezi klečí otevírá výhled na horské vrchoviště. Jezerní slať na rozvodí Otavy a Vltavy má rozlohu více než 100 ha a v minulosti byla částečně těžena a odvodňována umělými příkopy. Naučná stezka je vybavena informačními tabulemi, které popisují proces vzniku slatě a její přírodní poměry. Pro pěší turisty je zde k dispozici i malá vyhlídková věž. K dalšímu pokračování „slatinného výletu“ se přesunete autem po silnici přes Kvildu s možností navštívit tamní informační středisko NP Šumava, kde je také přístupné WC, i když vzhledem k rozměrům spíše pro mechanické vozíky. Po zhruba 7 km vás přivítá osada Svinná Lada, východiště procházky po Chalupské slati. Začíná se na parkovišti, kde je k dispozici mobilní toaleta pro vozíčkáře. Nejprve budete asi 200 m mírně stoupat po stezce pokryté hrubším asfaltem, která ústí na dřevěný poválkový chodník. Chodník je tentokrát široký pouze 120 cm a  vynesený asi

Vyhlídka na Jezerní slati

Infocentrum v Kvildě

71


72 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

30 cm nad povrch slatě. Poválka je však na okrajích v  celé délce osazena několikacentimetrovou latí, která umožňuje jistější pohyb i v případě navlhlého povrchu. Na konci stezky se naskytne pěkný výhled na slať s jezírkem, které se řadí k největším na rašeliništích vrchovištního typu (1,3 ha). Také na Chalupské slati o rozloze 137 ha se kdysi těžila rašelina a stopy lidské činnosti jsou stále patrné. Národní park Šumava má i v malé osadě Svinná Lada své informační středisko s potřebným zázemím. Nedávno prošlo rekonstrukcí a v novém pojetí se zde představují právě šumavská rašeliniště. Poznání vystavených exponátů je přístupné všem návštěvníkům včetně zrakově, sluchově i tělesně postižených.

HORSKÁ KVILDA Ves čítající asi 30 stavení rozprostřených po zalesněné náhorní plošině patří k nejvýše položeným obcím u nás (až 1 090 m n. m.). Okolní rozsáhlé lesy jsou plné slatí, v nichž pramení řada potoků. Nad zvlněnou náhorní rovinu vyčnívá hora Sokol (též Antýgl, 1 253 m). I zde se setkávají různé turistické trasy pro pěší, cyklisty i běžkaře, ale Horská Kvilda je spíše poklidnější šumavské letovisko. Objekt někdejší historické usedlosti, tzv. Pollaufova hostince, byl přebudován na hotel. Pollaufův hostinec

www.horskakvilda.eu

KVILDA Obec vznikla asi v 16. století při kašperskohorské Zlaté stezce a dnes je rekreačním střediskem s dobrou nabídkou ubytování. Z památek stojí za pozornost novogotický kostel sv. Štěpána, vysvěcený v roce 1894, kde se kromě mší konají i občasné koncerty klasické hudby. Jeho fasáda je zčásti pokrytá šindelem kvůli ochraně před nepřízní počasí. U Kvildského potoka jsou k vidění sejpy, tedy hromady propraného materiálu, navršené při někdejším rýžování zlata. Historii Kvildy a  jejího okolí můžete důkladněji poznat v  obecním muzeu. Způsob života a práci zdejších obyvatel dokládá velké množství různorodých a zajímavých exponátů. www.sumava.net/kvilda

Kostel sv. Štěpána


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

73


74 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ZE STRÁŽNÉHO PŘES NĚMECKOU ČÁST ŠUMAVY

20

Farní kostel sv. Karla Boromejského ve Philippsreutu


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Strážný – Philippsreut – Finsterau – Bučina – Knížecí Pláně Start a cíl: Strážný Délka: 42 km Charakter trasy: středně obtížná trasa převážně po asfaltových komunikacích, několik náročných stoupání

Obec Strážný v nadmořské výšce kolem 830 m láká v zimě běžkaře i sjezdové lyžaře, ale v letní sezoně může dobře sloužit jako východiště pro cyklistické výlety. Výhodná je její poloha poblíž státní hranice, což umožňuje snadnou dostupnost bavorské části Šumavy a  poznání tamních atraktivit. Zeleně značená cyklotrasa míří nejprve ze Strážného jižním směrem k hraničnímu přechodu, chvílemi po vytížené státní silnici. Již na německé straně vás čeká stoupání zalesněnou krajinou do téměř tisícové nadmořské výšky. Ve Philippsreutu upoutá pozornost farní kostel sv. Karla Boromejského z neomítaného kamene. Stojí tu rovněž kopie Stožecké kaple (Tussetkapelle), kterou vybudovali vysídlenci z šumavských obcí na českém území v roce 1985. Kaple je otevřena každý den (www.tussetkapelle.de). Dál cesta pokračuje západním směrem podél hranice. Po vedlejší silnici zvolna stoupáte se značenou cyklotrasou č. 5 a po pravé ruce se občas otevírají pěkné výhledy na pohraniční oblast.

Horská chata na Knížecích Pláních

Cesta podél Hraničního potoka u Strážného

75


76 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Přijedete do Mitterfirmiansreutu pod horou Almberg (1 106 m), kde se rozkládá známý lyžařský areál se sjezdovkami o celkové délce 10 km. Následuje dlouhý sjezd do malebného a hlubokého údolí potoka Sausswasser a posléze stoupání ve velkém oblouku znovu do téměř tisícové nadmořské výšky. Obec Finsterau byla založena na přelomu 17. a 18. století na kašperskohorské větvi Zlaté stezky. Zdejším největším lákadlem je rozlehlý skanzen, který se nachází asi 500 m od centra. Trasa výletu se poté za mírného stoupání stáčí k severu zpět na české území. Nedaleko za hranicí se ocitnete v někdejší vsi Bučina, která zanikla po odsunu německých obyvatel. Dnes si tu můžete prohlédnout obnovenou kapličku a využít turistické odpočívadlo s informačními tabulemi. K vidění je také replika části signální stěny jako připomínka, jak vypadala železná opona, kterou totalitní československý režim vztyčil na své západní hranici. Po červené cyklotrase č. 1023 se po nekvalitní asfaltové cestě s některými strmými a nebezpečnými úseky sjíždí na Knížecí Pláně. Ani z této kdysi velké a živoucí horské obce, postižené jako mnoho dalších uzavřením celé oblasti, se nezachovalo prakticky nic. Poslední připomínkou zůstává obnovený hřbitov a kříž na místě zničeného kostela. Od rozcestí Žďárské sedýlko vás příjemné dlouhé klesání v hlubokých lesích přivede po Jelení stezce zpět do Strážného.

FINSTERAU V obci s  typickou rozptýlenou zástavbou se nachází kostel z  kvádříkového zdiva, vystavěný v letech 1910–1912. Návštěvníci by si zde měli vyhradit čas zejména na prohlídku národopisného muzea a skanzenu lidové architektury (Freilichtmuseum), kam byly přemístěny desítky vesnických stavení z 18. a 19. století z různých koutů Bavorského lesa. Stavby zachovávají rozmísRaidlhaus ve skanzenu Finsterau tění a charakter typické šumavské vesnice. Detailně se můžete seznámit také s přístupnými interiéry objektů včetně funkčního zájezdního hostince. Skanzen obývají také různá domácí zvířata, konají se tu oslavy různých svátků a řemeslné trhy. Více informací na www.freilichtmuseum.de. Obec díky své vysoké poloze láká běžkaře, pro které je tu kromě klasických upravovaných tratí připraven tréninkový okruh dlouhý 2,4 km. Areál s kvalitní asfaltovou dráhou využívají také v létě inlinisté. V lesích severně od Finsterau lze spatřit nádrže na plavení dřeva z poloviny 19. století (Resch­ bachklause a Teufelsbachklause), které spojoval částečně dochovaný kanál (Schwellgraben) z let 1820–1825. Nedaleko se rozprostírá vrchovištní rašeliniště Finsterauer Filz, kam však mohou zavítat jen pěší turisté. www.philippsreut.de


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

77


78 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

VIMPERK – LENORA

21

Rozhledna na Boubíně


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Vimperk – Boubín – Kubova Huť – Lenora Start: Vimperk Cíl: Lenora Délka: 20 km Charakter trasy: středně obtížná trasa s exponovaným výstupem na Boubín

Poznávání střední části Šumavy nelze začít jinde než ve Vimperku, který je dobře dostupný různými druhy dopravy. Město slouží jako turistické středisko a východiště mnoha zajímavých výletních tras. Hned za ním je ideální příležitost pro horskou turistiku, protože se zde zvedá masiv proslulého Boubína. Posléze cesta směřuje k Teplé Vltavě s osobitými šumavskými obcemi. Trasa začíná přibližně v  nadmořské výšce 680 m a nejprve mírně stoupá na návrší s osadou Pravětín, odkud si můžete vychutnat panoramatický výhled na město. V malé vesničce kdysi fungovala sklářská huť. Za malinkou osadou Veselka vstupuje cesta definitivně do lesa. Minete hájenku s možností ubytování a poté již začíná výstup na Boubín (1 362 m). Zaoblený rozložitý vrch vytváří výraznou dominantu kraje a proslulost získal zásluhou rezervace, která chrání část zdejších hlubokých lesních porostů. Turistickou atraktivitu hory ještě zvýšila v roce 2004 výstavba dřevěné rozhledny. Tyčí se do výšky 21 m a za dobré viditelnosti z  ní můžete spatřit i  alpské vrcholky. Zajímavostí je, že rozhledna byla stavěna bez použití těžké techniky a  zároveň byl pro závěr výstupu na vrchol vybudován dřevěný chodník. Chráněné území Boubínského pralesa (dnes národní přírodní rezervace) na úbočí hory bylo ustaveno již roku 1858, kdy bylo asi 150 ha lesního porostu knížete Schwarzenberga vyjmuto z běžného lesního hospodaření. V současnosti není jádro území se stromy o stáří 400–500 let přístupné veřejnosti, ale po obvodu pralesa vede naučná stezka po lesních cestách. Z  vrcholu lze sestoupit západním směrem po modré značce do vsi Kubova Huť, ležící ve výrazném sedle mezi Boubínem a  Obrovcem. Středisko letní i zimní dovolené (malý lyžařský

Boubínské jezírko

Rechle v Lenoře

79


80 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

areál) má dobré dopravní spojení po silnici a je zde i nejvýše položená železniční zastávka na území Česka (995 m n. m.). Při sestupu z vrcholu Boubína po modré značce opačným směrem přijdete k Boubínskému jezírku. Malá umělá nádrž (0,4 ha) ze třicátých let 19. století sloužila více než sto let pro plavení dřeva do sklárny v Lenoře. Krátce poté se na rozcestí Amortovka odděluje zelená značka k Idině Pile, kde je informační středisko NP Šumava a možnost ubytování v kempu. Po modré značce přijdete kolem železniční zastávky do vsi Zátoň a po dalších 2 km do Lenory. Dnešní šumavské letovisko a významné vodácké východiště vzniklo při sklárně, založené roku 1834. K zajímavostem patří zdejší obecní pec na chleba z první poloviny 19. století, kde se v létě pořádají veřejná pečení chleba, koláčů a placek. Kousek za Lenorou překračuje Vltavu krytý dřevěný most (rechle) z konce 18. století, který se používal při plavení dřeva.

VIMPERK Město získalo na důležitosti svou polohou na jedné z větví Zlaté stezky ve 13. a 14. století, kdy obchod zajišťoval rozvoj tohoto kraje. Později si zde dobrou tradici vybudovalo sklářství a knihtiskařství. Zdejší hrad byl posléze přestavěn na renesanční zámek; dnes má barokní podobu z 18. století. V zámeckém areálu uvidíte také dělostřeleckou předsunutou baštu Haselburg z 15. století. Na protilehVimperský zámek lém návrší nad řekou Volyňkou se rozkládá historické jádro města s pozdně gotickým kostelem Navštívení Panny Marie a několika cennými měšťanskými domy ze 16. století, k nimž patří také dům U Jelena s klasicistní fasádou. Zachovala se také značná část hradeb gotického opevnění města. Vimperk se pyšní rovněž stavbou světově proslulého architekta Leopolda Bauera, kterou je secesní Kralikova vila z roku 1905 (ul. 1. máje 180). Vimperské muzeum Muzeum zabírá část zámeckého objektu a představuje historii a produkci zdejších typických řemesel – sklářství a knihtisku. Bohatě dokumentovaná je zde rovněž příroda národního parku Šumava, jehož správa sídlí právě ve Vimperku. www.vimperk.cz

Minimuzeum Zlaté stezky Dějiny středověkého obchodování v systému Zlaté stezky můžete detailně poznat v muzeu na náměstí Svobody. Připraveno je mnoho dobových listin a dalších exponátů, bohatá fotografická dokumentace a modely. www.vimperk.cz


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

81


82 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

ZLATÁ STEZKA

22

Horská chata a rozhledna na Libíně


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Volary – Zbytiny – Libínské Sedlo – Prachatice Start: Volary Cíl: Prachatice Délka: 24 km Charakter trasy: středně náročná trasa převážně po asfaltu, jedno náročné stoupání na Libín

Významná obchodní stezka spojovala ve středověku oblast Solné komory v dnešním Rakousku s vnitrozemskou částí Čech. Na naše území se dovážela hlavně sůl a k žádanému zboží patřilo i hedvábí, drahá sukna, víno nebo exotické koření. Druhým směrem zase putovalo obilí, chmel, pivo a řemeslné výrobky, jako např. proslulé sklo. Stezka měla v pohraniční oblasti při hranici s  Německem tři hlavní větve – prachatickou, vimperskou a  kašperskohorskou. A  právě mezi Volary a Prachaticemi jsou dodnes patrné pozůstatky Zlaté stezky v podobě hlubokých úvozů či terénních zářezů. Zájemce k nim zavede naučná stezka, dlouhá 33 km, která má 12 informačních zastavení. Je určena především pěším turistům, ale její značnou část mohou absolvovat i cyklisté. Začíná se z Volar severovýchodním směrem po cyklotrase č. 1055, nejprve po prachatické silnici. Při mírném stoupání se můžete potěšit krásnými výhledy do krajiny. Záhy se trasa odklání na zpevněnou cestu, která míří na rozcestí Svatá Magdaléna v nadmořské výšce 820 m. Nedaleko odtud si můžete prohlédnout osamoceně stojící barokní kostel sv. Maří Magdalény. Vznikl přestavbou původní kaple v polovině 18. století podle projektu architekta Antonia Martinelliho. Kostel byl v devadesátých letech rekonstruován a připomíná někdejší sklářskou obec, která přestala existovat po druhé světové válce. Po asfaltové cestě dojedete dál do Zbytin, stále v přibližně stejné nadmořské výšce. Obec leží na železniční trati Volary – Prachatice a byla založena ve 14. století. Ze stejné doby pochází původně gotický kostel sv. Víta, obnovený po požáru na počátku 18. století. Ze Zbytin výlet pokračuje po silnici směrem na Blažejovice, ale po krátkém stoupání odbočuje po cyklotrase doprava a hlubokými lesy míří kolísavým profilem na rozcestí U Sedélka. Zajímavým zpestřením bude nepochybně výjezd na horu Libín (1 096 m), na jejíž vrchol vede lesní asfaltová cesta. Po náročném stoupání následuje odměna – občerstvení v horské chatě – a po výstupu na 27 m vysokou rozhlednu z roku 1883 i krásný výhled na jižní a střední část Šumavy. Pokud vám zbyde ještě nějaká energie, můžete se pokusit zdolat všechny překážky zdejšího lanového parku. Pod Libínem projedete vsí Libínské Sedlo, která leží na hlavní silnici do Prachatic. Kdysi právě tudy procházela větev Zlaté stezky, kterou pamatuje pozdně gotický kostel sv. Anny z 15. století, později zbarokizovaný. Pastviny u Libínského Sedla

83


84 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Závěrečný úsek do Prachatic představuje už pouze sjezd z kopce. Pojedete po speciálně vybudované cyklostezce, až se dostanete na okraj města, kde se napojíte na silnici vedoucí do centra. Z prachatického nádraží se lze vrátit vlakem do Volar.

VOLARY Město bylo založeno při kolonizaci Šumavy ve 14. století a jeho zdrojem příjmů byl obchod na prachatické větvi Zlaté stezky. Zde Volary sloužily jako významné zastávkové místo při cestách soumarů. V 16. století se zde usadili dobytkáři ze Štýrska a Tyrolska, kteří zavedli nový způsob chovu a specificky ovlivnili okolí svými zvyky, odíváním a alpským stavebním stylem. Budovali typické Volarský dům roubené usedlosti, které pod jednou střechou soustřeďovaly celá hospodářství – obytné části i  užitkové prostory. Do současnosti se dochovalo jen několik takových objektů a jeden z nich si můžete prohlédnout v rámci návštěvy Volarského muzea. Dominantou náměstí je raně barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, vybudovaný v letech 1669–1690 podle plánů Jana Canevalla. www.mestovolary.cz

PRACHATICE Také Prachatice vznikly na počátku 14. století a vzápětí si vydobyly řadu privilegií, což vyplývalo z jejich pozice na Zlaté stezce. Rozkvět města nastal zejména v 16. století, kdy prošlo rozsáhlou renesanční přestavbou. K významným pamětihodnostem patří gotický kostel sv. Jakuba Většího a renesanční radnice, dokončená v roce 1571. Zčásti se dochovaly také městské hradby a řada gotických a renesančních domů se sgrafitovou výzdobou. K  nejkrásnějším patří tzv. Sitrův dům, renesančně přestavěný v  roce 1604, v  němž dnes sídlí Prachatické muzeum. Mimo jiné si zde můžete prohlédnout právě expozici věnovanou Zlaté stezce (www.prachatickemuzeum.cz). Na náměstí zve k  návštěvě také netradiční Muzeum české loutky a cirkusu. www.kisprachatice.cz

Slavnosti Zlaté stezky


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

85


86 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

STRÁŽNÝ – ZADNÍ ZVONKOVÁ

23

Běžkování na Šumavské magistrále


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Strážný – Nové Údolí – Schwarzenberský plavební kanál – Plešné jezero – Zadní Zvonková Start: Strážný Cíl: Zadní Zvonková Délka: 30 km Charakter trasy: poměrně dlouhá značená trasa nenáročným terénem

Další běžkařský výlet, plánovaný jako celodenní, lze považovat za poslední úsek Šumavské magistrály. Lyžaře provází jižní částí pohoří a seznamuje je s krajinou podél Teplé a Studené Vltavy až k horní části vodní nádrže Lipno. Pro mnohé zájemce bude přitažlivá kvůli menší návštěvnosti a klidnějšímu rázu v porovnání s oblastí předchozího popsaného výletu. Ze Strážného (810 m n. m.), kde je možné přenocovat, míří trasa k česko-bavorské hranici. Prochází bývalými osadami Horní Cazov, Mlaka a Krásná Hora, které zanikly v 50. letech kvůli zřízení hraničního pásma. Nezalesněná cesta, z níž se nabízejí podmanivé výhledy, vás zavede do Nového Údolí. Také tato původně dřevařská osada podlehla zkáze po spuštění železné opony, ale od roku 1989 lokalitu vyhledávají turisté. Z Černého Kříže sem opět jezdí osobní vlaky Českých drah, i když už se kvůli zrušené trati nedostanou do Německa. Dál budete stoupat k  Schwarzenberskému kanálu a následuje asi 5 km jízdy v rovném terénu na rozcestí Hučina. Posléze se již cesta vlní na Říjiště a závěrečným sjezdem vás přivede do Josefova Dolu. Zbývá finiš podél plavebního kanálu do Zadní Zvonkové, kde sice Šumavská magistrála končí, ale místo je východiskem dalších turistických tras, které směřují k zajímavým cílům v Rakousku. Po bývalé vsi zde zbyl jen novogotický kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalá trafika, kde se dnes nachází malé muzeum Zvonková, které informuje o místní historii. V průběhu trasy můžete absolvovat odbočku k Plešnému jezeru (7,5 ha) na úpatí hory Plechý (1  378  m). Ledovec zde navršil čelní morénu o výšce 30–40 m a jezero obepíná více než 200 m vysoká skalní stěna. Ve svahu nad jezerem je k vidění památník spisovatele Adalberta Stiftera.

Interiér kostela v Zadní Zvonkové

Plešné jezero

87


88 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

STRÁŽNÝ Ve středověku procházela zdejším pohraničním hvozdem větev Zlaté stezky, která spojovala bavorský Pasov s českým vnitrozemím. Cestu strážil hrad Kunžvart ze 14. století, který patří k našim nejvýše položeným hradům (1 115 m n. m.). Dochovaly se z něj zbytky obytné věže. V zimní sezoně se kromě upravovaných běžeckých stop nabízejí také dvě sjezdovky. www.strazny.cz

NOVÉ ÚDOLÍ Nedostatek uvedený v popisu trati nahrazuje projekt nadšenců, kteří na náspu původní trati zřídili přímo 105 m dlouhý úsek železnice, kde lze státní hranici přece jen zdolat pomocí repliky parní lokomotivy nebo šlapací drezíny. V přistavených vagonech se také nachází malé muzeum pošumavských železnic a originální krčma, kde je jedna z mála příležitostí k občerstvení. Studená Vltava u Nového Údolí

www.noveudoli.eu

SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL Unikátním vodním dílem je kanál spojující povodí Vltavy a Dunaje, který vznikl v letech 1789–1822 podle projektu schwarzenberského inženýra Josefa Rosenauera. Kanál o celkové délce 52 km sloužil k plavení polenového dříví a klád ze šumavských lesů. Jeho stavitelé museli překonávat celou řadu potíží, například vykopat v Jelením hřbetu tunel dlouhý 419 m, postavit akvadukt v údolí Koňského potoka nebo zdvihnout hladinu Plešného jezera o 3 m. Poslední plavba palivového dříví proběhla roku 1916. Dnes je kanál vzácnou technickou památkou a v průběhu turistické sezony se zde předvádí plavení dřeva. www.schw-kan.com

Detail dolního portálu Schwarzenberského kanálu


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

89


90 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

PLAVBA PO JIHOČESKÉM MOŘI

24

Nejrozlehlejší česká přehrada


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

Lipno nad Vltavou – Přední Výtoň – Frymburk – Vítkův kámen – Dolní Vltavice Start a cíl: Lipno nad Vltavou / Frymburk Délka: až 32 km Charakter trasy: příjemná vyhlídková trasa, vhodná pro všechny generace

Výjimečným zážitkem je jízda lodí po hladině nejrozlehlejší české přehrady Lipno, které se často říká „jihočeské moře“. Vychutnáte si volnou atmosféru otevřeného prostoru a zároveň budete mít krásný výhled na šumavské vrchy, které vodní nádrž obklopují. V několika letoviscích můžete vyzkoušet různé sportovní aktivity nebo si zapůjčit loďku a poznat lipenskou přehradu ještě trochu důvěrněji. Odpočinkové poznávání Lipna můžete absolvovat při vyhlídkové plavbě po dvou okruzích. Kratší trasa v délce 22 km začíná v přístavu Lipno nad Vltavou a směřuje na Přední Výtoň, Frymburk a Hruštice a po otočce v rozšířené části přehrady s dobrým výhledem na Šumavu pokračuje k Vítkovu hrádku. Trasa delšího okruhu (32 km) pokračuje z Frymburku do Dolní Vltavice a před Radslaví se otáčí k návratu. V nabídce provozovatele plaveb po Lipně najdete možnost uspořádat při plavbě malý raut a nechybějí ani noční vyjížďky s hudbou a tancem nebo jízdy na objednávku. Výletní sezona trvá zhruba od poloviny dubna do konce října a loď vyplouvá při minimálním Vyhlídková plavba na Lipně počtu 25 cestujících.

LIPNO NAD VLTAVOU U hráze na levém břehu se rozkládá významné rekreační letovisko, podle kterého dostala přehrada název. Návštěvníci zde po celý rok najdou výborný turistický servis. Nabízejí se zde různé sportovní aktivity související s vodou, jako je koupání, windsurfing či jachting, jsou zde trasy pro cyklisty i pěší turisty, pro inlinisty je k dispozici bruslařská dráha do Přední Výtoně o délce téměř 11 km. Funguje zde také bobová dráha a lanové centrum. V létě je možné využít služeb rekreačního komplexu Marina s přístavem a ubytováním, funguje zde také velký autokemp. V zimní sezoně můžete navštívit lyžařský areál Kramolín na severních svazích Slupečného vrchu se sedačkovou lanovkou, šesti sjezdovkami a  nově vybudovaným Resort Marina Lipno

91


92 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

snowparkem. Kromě sjezdovek se v okolí udržuje téměř 50 km tras pro běžkaře. Ti využívají také zamrzlou hladinu přehrady, která je zároveň ideálním kluzištěm pro bruslaře. Celoročně je v provozu vodní ráj Aquaworld se skluzavkou a bazénem s protiproudem, s finskou saunou a plaveckým bazénem. Západně od nedaleké Slupečné bylo vybudováno osmnáctijamkové golfové hřiště. www.lipnonadvltavou.cz

PŘEDNÍ VÝTOŇ

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

V oblíbeném turistickém letovisku se z někdejšího kláštera paulánů dochoval kostel sv. Filipa a Jakuba z let 1515–1523. Turisty láká areál letních sportů s písečnou pláží, jednou z nejhezčích u lipenské přehrady. Okolím prochází mnoho turistických stezek a cyklotras, na nichž můžete poznávat ještě stále nedotčenou šumavskou přírodu. Součástí Přední Výtoně je také osada Svatý Tomáš s poutním kostelem Božího těla z poloviny 14. století. www.prednivyton.cz

VÍTKŮV HRÁDEK Na vrchu Vítkův kámen v dominantní poloze nad lipenskou přehradou se nachází zřícenina našeho nejvýše položeného hradu (1 035 m). Hrad donjonového typu s mohutnou obytnou věží byl opuštěn v 18. století. FRYMBURK Také ve Frymburku si můžete užít různé suchozemské i vodní aktivity. Nachází se tu několik zajímavých památek, zejména v parku a okolí. Dominantou je kostel sv. Bartoloměje, pozdně goticky přestavěný v polovině 16. století. Stojí zde také jeden z nejstarších mariánských sloupů v Čechách (1635), pranýř z poloviny 17. století nebo mohyla ze šumavských balvanů s reliéfem spisovatele Adalberta Stiftera. Na náměstí v domě čp. 5 si můžete prohlédnout místní muzeum, jedinou takovou instituci na Lipensku. Městys na levém břehu přehrady spojuje s druhou stranou sezonní přívoz do Frýdavy. www.ifrymburk.info DOLNÍ VLTAVICE Původní německá osada existovala od 13. století, později zde vznikl kostel sv. Linharta. Po celém obvodě ho obklopovala obranná zeď, která sloužila k ochraně obyvatelstva v dobách ohrožení. Větší část Dolní Vltavice byla zaplavena při výstavbě přehrady v letech 1952–1959 a ves prakticky zanikla. Dnes její jméno označuje pouze rekreační středisko na levém břehu nádrže. Funguje zde přívoz do Kyselova na protější straně (cca 1, 5 km).


www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

93


LEGENDA – MAPKY VÝLETŮ hrad; zámek; zřícenina přírodní zajímavost; naučná stezka aquapark, bazén; jiná památka bike park, zimní středisko muzeum; informace památný strom; rozhledna nouzové nocoviště v NP Šumava; možnost ustájení a ubytování výlet pěší; výlet pro rodiny s dětmi, vozíčkáře výlet na běžkách; výlet na koni výlet na kole; výlet na lodi výletní plavba

trasa s číslem a směrem výletu

turistické značené trasy vyznačené jezdecké stezky

LEGENDA – PŘEHLEDNÁ MAPA označení tras podle typu výletu


96 12

www.turisturaj.cz | www.touristparadise.com

PLZEŇSKÝ KRAJ BAVORSKO

Český les Šumava Přírodní park Severní Hornofalcký les Přírodní park Hornofalcký les Přírodní park Hornobavorský les Přírodní park Bavorský les Národní park Bavorský les


ČESKO

EVROPA

ŠUMAVA, ČESKÝ LES A BAVORSKÉ PŘÍHRANIČÍ 1. vydání, 2012 fotografie: Jiří Koptík, Jaroslav Kocourek, Roman Dbalý, Dan Balogh, Filip Balogh, Václav Hynčík, Radovan Kodera, Alexander Vacek, Jan Hocek, Vladimír Kunc, Fotobanka.cz, Profimedia, Česká centrála cestovního ruchu, Muzeum Chodska, archiv NP Šumava, ITC Železná Ruda, Jik jik (CC-BY-SA-3.0), Trader301 (CC-BY-SA-3.0), Johan N (CC-BY-SA-3.0), Bermicourt (CC-BY-SA-3.0), Marie Abraham (CC-BY-SA-3.0), Viktor Fiala (Plzeň) (CC-BY-SA-3.0), Alois Köppl (CC-BY-SA-3.0), Karel Vovsík (CC-BY-SA-3.0), Pastorius (CC-BYSA-3.0), Adam Hauner (CC-BY-SA-3.0), Caroig (CC-BY-SA-3.0), Walter J. Pilsak (CC-BY-SA-3.0), Jitka Erbenová (CC-BY-SA-3.0), Ondřej Koníček (CC-BY-SA-3.0) texty, mapy, grafická úprava, zlom: freytag & berndt Praha tisk: HART PRESS spol. s r.o. © freytag & berndt Praha


www.turisturaj.cz • www.touristparadise.com

Tento projekt DO PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA PŘÍRODOU, TRADICEMI A GASTRONOMIÍ je spolufinancován Evropskou unií

Profile for Plzeňský kraj

ŠUMAVA, ČESKÝ LES A BAVORSKÉ PŘÍHRANIČÍ  

Šumava, jedno z nejrozlehlejších horstev České republiky (na délku 140 km a na šířku až 45 km), se rozkládá mezi Plzeňským a Jihočeským kraj...

ŠUMAVA, ČESKÝ LES A BAVORSKÉ PŘÍHRANIČÍ  

Šumava, jedno z nejrozlehlejších horstev České republiky (na délku 140 km a na šířku až 45 km), se rozkládá mezi Plzeňským a Jihočeským kraj...

Advertisement