Page 1

XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – BÅDE FOR DEN PROFESSIONELLE OG GØR DET SELV-MANDEN

I en duft af træ Dengang i 1966

I dag 50 år på bagen

49 medarbejdere

9.500 m2 under tag

700 m2 byggeudstilling

20.000 varenumre på lager 17.000 kontokunder

0 (nul!) irriterende gebyrer

BESØG OS PÅ FACEBOOK HOLD DIG OPDATERET: NYHEDER, TILBUD, KONKURRENCER ...

Tuenvej B . Elling 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 11 22 TUENVEJ 7B7 · ELLING · 9900 .FREDERIKSHAVN · TLF. 98 48 11 22 · INFO@ETAS.DK

WWW.ETAS.DK WWW.ETAS.DK


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

50 år båret af stærke viljer og en evne til at gribe dagen Går man tæt på Elling Tømmerhandels fødsel og opvækst til nu en veltrimmet 50-årig, får man udviklingshistorien om en virksomhed båret af stærke viljer og en evne til at gribe dagen – følge det, man tror på og sætte alt ind på at sikre gennemførelsen. 1. juni 2016 er det præcis 50 år siden, den unge tømmerhandler Egon Svendsen rykkede ind på Vestergård i Elling og etablerede sin virksomhed ’Egon Svendsen Byggematerialer’.

kort fortalt ...

Det er der god grund til at fejre – og det bliver det lørdag 28. maj fra 9-16, hvor XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S, som virksomheden jo hedder i dag, vil stå på den anden ende helt i jubilæets tegn.

Fæstegården Vestergård, som her ses med tyende og beboere i stadstøjet, blev bygget i slutningen af 1600-tallet og skiftede identitet i 1966, da Egon Svendsen indrettede tømmerhandel i de gamle bygninger. I dag er Vestergård Egon Svendsens privatbolig.

Fra fæstegård til tømmerhandel Elling Tømmerhandels første spæde skridt blev trådt på den gamle fæstegård, Vestergård, som efter flere end 300 år i jordbrugets tjeneste skiftede identitet og tog et kvantespring ind i byggeboomets dynamiske 1960’ere, da Egon Svendsen erhvervede gården og etablerede sin nye virksomhed, Egon Svendsen Byggematerialer, den 1. juni 1966. Den gamle lade fik ny anvendelse som trælager, og møget fra kostalden røg ud sammen med båsene og kunne derpå huse de forskellige byggematerialer. Ja, selv hønsehuset gik ind i den nye tid – nu som kontor og butik. Vestergårds æra som tømmerhandel sluttede i 1974, hvor Elling Tømmerhandel opstod dér, hvor den ligger den dag i dag. Og Vestergård, ja, den er privatbeboelse for netop Egon Svendsen.

1966

Sådan så forløberen for XL-BYG Elling Tømmerhandel ud ved starten i 1966. Navnetrækket var Egon Svendsen Byggematerialer.

VI SES TIL 50 ÅRS JUBILÆUMSFEST LØRDAG DEN 28. MAJ KL. 9-16


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

Der ses på udstilling ved vinduet ind til det oprindelige hønsehus, som i begyndelsen fungerede som butik og kontor.

Det oprindelige hønsehus blev for trangt til både butik og kontor, og Egon Svendsen fik bygget denne pavillon på til kontordelen. Bilkyndige vil kunne se, at det er en Ford Anglia, der holder i billedets forgrund.

Fokus på de mindre og mellemstore håndværksvirksomheder Elling voksede og voksede – og de mindre og mellemstore håndværksvirksomheder var blevet en integreret del af den nye tømmerhandels kundeportefølje. Derfor var det nødvendigt at skabe mere rum til lager og kunder, og Egon Svendsen indviede sin nye Elling Tømmerhandel den 2. januar 1974 lige midt i energikrisen.

Allerede i de første år var den ene af de to nuværende ejere Torben Svendsen en meget ivrig medarbejder i Egon Svendsens byggematerialer.

1974

Forud for indvielsen var gået et minutiøst stykke planlægningsarbejde med byggeriet. Byggefaserne var godt forberedte, støbekasserne gjort klar, og der var ryddeligt på byggepladsen. Det betød, at Elling Tømmerhandel var et mønsterbyggeri på 3.000 m2. Tidsplanen blev holdt – og omkostningerne var i bund.

I 1974 – 7½ år efter starten i Elling, åbnede den nye forretning på Tuenvej. 3000 kvadratmeter var under tag og klar til at betjene de mange gode kunder

ALT TIL HUS OG HAVE FINDER DU I XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S

WWW.ETAS.DK


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

10 år og nu dobbelt så stor med byggecenter og udstilling for private kunder Da Elling Tømmerhandel markerede sit 10 års jubilæum, var en fordobling af byggebutikken lige om hjørnet. Den var dengang på 600 kvadratmeter, men kun et halvt år efter jubilæet og tre år efter åbningen på Tuenvej var byggebutikkens areal fordoblet til 1.200 kvadratmeter. Og det var der selvfølgelig en god grund til. Behovet opstod, fordi kunderne ønskede visualiseringer af de behov, de ikke anede, de havde. Så opgaven var i al sin enkelhed at skabe inspiration, så kunderne kunne gå på opdagelse og ved selvsyn iagttage opstillinger, der snildt ville kunne indpasses i deres hjem. At have virkelige, fysiske udstillinger er en fremgangsmåde, som vi tager for givet i dag, men som faktisk ikke var så udbredt på den tid. Med ideen tog Elling Tømmerhandel teten i forhold til den almindelige forbruger. Nu kunne han og hun besøge Elling Tømmerhandel, få ideerne og sætte håndværkere på projektet, hvis de da ikke var solide selvbyggere.

1976 Med etablering af køkkenopstillinger fik kunderne en inspiration, som kunne overføres direkte til deres eget hjem og deres egen virkelighed.

1998 Elling Tømmerhandel var hurtig ude med mange forskellige modeller for indretning – også inspiration til pejsevalget stod øverst på Tømmerhandlens inspirationsliste – her et kig ind i afdelingen i 1998.

VI SES TIL 50 ÅRS JUBILÆUMSFEST LØRDAG DEN 28. MAJ KL. 9-16


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

Håndværkeren får egen indgang og snedkeri

Egon Svendsen her ved den nye håndværkerafdeling, som åbnede i 1988

Man siger ofte, at lige børn leger bedst. Det kunne i hvert fald sagtens have været indgangen til beslutningen om at adskille privatkunder og håndværkskunder. Det skete i marts 1988, hvor ‘Håndværkeren’ blev etableret med selvstændigt personale og egen indgang. Frem for alt, så har det sikret, at håndværkerne ikke skal afvente ekspedition af privatkunder, som har brug for en helt anden faglig sparring, end håndværkeren selv har. Siden er afdelingen blevet fulgt op med etablering af et snedkeri, hvor håndværkerne på stedet kan skære og høvle.

1988

Den nye ‘Håndværkeren’ henvendte sig udelukkende til professionelle – det var en kæmpe forbedring for håndværkerne, der nu fik deres helt egen butik.

Præcis og hurtig levering til kunderne er et adelsmærke også den dag i dag, hvor al udkørsel fra lager er gratis – nu med fem lastbiler.

ALT TIL HUS OG HAVE FINDER DU I XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S

WWW.ETAS.DK


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

I 1999 blev ansvaret delt på fire hoveder – hver med 25 procent. Her ses ejerkredsen en forårsdag i 2006 fra venstre Kristian Nielsen, Bjarne Christensen, Torben Svendsen og Egon Svendsen.

Den nye generation i Eling Tømmerhandel Det er tyve år siden, Egon Svendsen så småt begyndte at forberede den dag, hvor han ikke længere skulle være chef for den virksomhed, han skabte afsættet for på Vestergård. Tidligt vil mange måske indvende. Han var jo kun midt i 50’erne. Men nej. Det var et udtryk for, at han kendte sin besøgstid. På det tidspunkt talte Elling Tømmerhandels ledelse foruden Egon Svendsen også Bjarne Christensen, Kristian Nielsen og Egons søn Torben, og de var alle tre klar til at gå ind som medejere. Og så var generationsskiftet såmænd i gang. Generationsskifte 2 sker i december 2006, hvor Torben og Kristian køber Egons og Bjarnes andele, og herefter ejes Elling Tømmerhandel af Torben Svendsen og Kristian Nielsen, der hver har 50 % af firmaet.

1999

Egon Svendsen brugte det meste af et år på at strikke konstruktionen sammen, så generationsskiftet kunne skubbes i gang.

VI SES TIL 50 ÅRS JUBILÆUMSFEST LØRDAG DEN 28. MAJ KL. 9-16

Tre herrer med betænkelige miner – men det var jo også en stor beslutning at indtræde som medejere i Elling Tømmerhandel.


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

2007: Den nye lagerhal blev opført mod vest – i alt 2.300 kvadratmeter. Her er den ved at tage form, og spærrene er netop kommet op og klar til at modtage tagbelægningen.

2012: Arbejdet med at føre planen forankret i Masterplanen ud i livet fortsatte – skurvognene røg væk, og i stedet blev der bygget 800 kvadratmeter i 2-plan.

I dag huser 2. salen en flot lys kantine for Elling Tømmerhandels personale, personalegarderobe, mødelokaler samt kontorer.

En ’masterplan’, der holdes til punkt og prikke I år er det 17 år siden, de fire ejere skabte en ’masterplan’ for udviklingen af Elling Tømmerhandel. Og den er blevet fulgt nøje siden. I 2005 ved en udvidelse af lagerpladsen og indretning heraf med reoler. I 2008 blev der indviet en ny lagerhal mod vest på samlet 2.300 kvadratmeter, og i 2012 fortsatte udvidelsen af Elling Tømmerhandel med nye 800 kvadratmeter i to plan. Byggeriet blev indviet i foråret 2013.

2012

For XL-BYG på Læsø har der klart været en række synergieffekter, som har givet mening. Dels har man kunnet forenkle håndteringen og minimere udgifterne, så tømmerhandlen på øen er blevet en rentabel forretning.

Næste skridt er endnu en udvidelse ud mod Skagensvej, som skal rumme et nyt byggecenter. Det nuværende byggecenter omdannes til håndværkerafdeling, og derved frigøres mere lagerplads i den nuværende håndværkerafdeling. Den kommende udvidelse vil blive sat i værk inden for en overskuelig fremtid. Elling Tømmerhandel har over de seneste år overtaget Læsø Tømmerhandel og Tårs Tømmerhandel. Det var ikke umiddelbart en del af den store plan fra 1999, men da muligheden opstod, valgte Elling Tømmerhandel at gå ind som ejer både på Læsø og i Tårs i hhv. 2012 og 2013.

Også Tårs er interessant, og over de næste år vil XL-BYG i Tårs folde sig smukt ud som bæredygtigt familiemedlem.

2013 ALT TIL HUS OG HAVE FINDER DU I XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S

WWW.ETAS.DK


XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ

XL-BYG ELLING TØMMERHANDEL A/S – 50 ÅR I EN DUFT AF TRÆ • Fair og åben rabatordning

• Prisgaranti på kampagnevarer • X-small priser på 500 varer, der matcher lavprisbyggemarkederne • Ingen irriterende gebyrer

... og nu lidt mere large!

2016

Køb ind i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel – du får en række store fordele med i købet Gode råd af brancheuddannede og erfarne medarbejdere

Torben Svendsen

Stort udvalg til både private og professionelle håndværkere på vores store lager – vi har det meste; resten skaffer vi gerne!

• Snedkeri til fri afbenyttelse til den kyndige bruger

• Gratis levering af alle varer fra lager – uanset hvor meget eller lidt du køber.

Det, synes vi, er god service :-)

Kristian Nielsen

‘Lokalt ejet – lokalt engagement’ Det er ikke bare noget, vi siger – det er noget, vi er. Bl.a. giver vi støtte til lokale foreninger – se mere på xl-foreningsstoette.dk

BESØG OS PÅ FACEBOOK HOLD DIG OPDATERET: NYHEDER, TILBUD, KONKURRENCER ...

Tuenvej B . Elling 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 11 22 TUENVEJ 7B7 · ELLING · 9900 .FREDERIKSHAVN · TLF. 98 48 11 22 · INFO@ETAS.DK

WWW.ETAS.DK WWW.ETAS.DK

Profile for Plus R

50 år i en duft af træ – jubilæumstidsskrift  

I forbindelse XL-BYG Elling Tømmerhandels 50-års jubilæum i 2016 blev dette jubilæumstidsskrift udgivet og distribueret til ca. 44.000 husst...

50 år i en duft af træ – jubilæumstidsskrift  

I forbindelse XL-BYG Elling Tømmerhandels 50-års jubilæum i 2016 blev dette jubilæumstidsskrift udgivet og distribueret til ca. 44.000 husst...

Profile for plusr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded