Page 1

I en duft af trÌ En tømmerhandels historie fortalt i ord og billeder


50 år i en duft af træ

© XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S 1. udgave, 1. oplæg, 1.200 styk Tekst: Skriveriet – Madson Studios Layout: Rikke Sørensen, Plus R Tryk: PE Offset, Varde ISBN 978-87-999365-0-2


I en duft af træ


2


Livet skal forstås baglæns, men må leves forlæns Går man tæt på Elling Tømmerhandels fødsel og opvækst til nu at være en veltrimmet 50-årig, er det udviklingshistorien om en virksomhed båret af stærke viljer og en evne til at gribe dagen – følge det, man tror på, og sætte alt ind på at sikre gennemførelsen. Det er ikke givet, at indsatsen altid krydres med succes, men med rettidig omhu og evnen til at agere i til tider stormfulde vande, beviser man nu engang bedst sin evne til både søkort at forstå og skib at føre. I denne jubilæumsbog har vi forsøgt at fange både krusninger og magsvejr på den 50 år lange sejlads for tømmerhandlen i Elling. God tur.

3


4 Fæstegården Vestergaard, som ses ovenfor med tyende og beboere i stadstøjet, blev bygget i slutningen af 1600-tallet. Gården skiftede identitet, da Egon Svendsen indrettede tømmerhandel i de gamle bygninger i 1966, og det blev forløberen for XL-BYG Elling Tømmerhandel.


Vestergaard fra 1684-1974 Efter mere end 300 år i jordbrugets tjeneste skiftede Vestergaard i Elling i 1966 identitet. Den gamle fæstegård fra 1600-tallet tog et kvantespring ind i byggeboomets dynamiske 1960’ere, da Egon Svendsen erhvervede gården og etablerede Egon Svendsen Byggematerialer. Den gamle lade fik ny anvendelse som trælager, og møget fra kostalden røg ud sammen med båsene og kunne derpå huse de forskellige byggematerialer. Ja, selv hønsehuset gik ind i den nye tid – nu som kontor og butik. Men den aktive tid som tømmerhandel varede kun kort for den tidligere fæstegård. Udviklingen gik nemlig så stærkt, at Egon Svendsen Byggematerialer i løbet af få år havde lager fem forskellige steder i området. Og i 1969 var Egon klar til at bygge sin nye tømmerhandel på Grundtvigsvej. Sådan gik det ikke, men det er en hel anden historie. Vestergaards æra som tømmerhandel sluttede i 1974, og i dag er gården Egons privatbolig.

5


6

Den tidligere ejer af Vestergaard, Thorvald Mortensen, havde udstykket jorden til parcelhusgrunde, inden Egon Svendsen købte ejendommen.


7

Der ses på udstilling ved vinduet ind til det oprindelige hønsehus, som i begyndelsen fungerede som butik og kontor.

Allerede i de første år var den ene af de to nuværende ejere Torben Svendsen en meget ivrig medarbejder i Egon Svendsen Byggematerialer.


Unge Svendsen Under krigen blev Egon Svendsen født i Øster Holmen. Han er søn af Erna og Svend Aage Svendsen. Faderen var byens tømrermester, men det blev nu Egons storebror Gunnar, der overtog tømrermestervirksomheden. For selv om Egons liv blev en lang rejse med tømmer i bagagen, så var det mere salget end selve håndværket, der fængede ham.

8

Men tilbage i Øster Holmen først i 50’erne så lærer P. V. Nielsen på Holmen Skole mulighederne i den unge Svendsen. “Han skal i realen på gymnasiet”, lød det. Og det kom han. Det betød lange cykelture ind til Kirkegade i Frederikshavn, hvor gymnasiet holdt til. Turen gik altid over Elling, hvor unge Svendsen også arbejdede hos ægteparret Solveig og Viggo Pedersen, der drev kiosk og benzinhandel på Skagensvej. At det er her, drømmen om at skabe sin egen voksentilværelse i netop Elling blev grundfæstet, er Egon selv ikke i tvivl om. Men først kaldte en læreplads i Hørmested. Her blev han uddannet kommis hos købmand Nedergaard.


9

Her planlægges Egon Svendsen Byggematerialer ved skrivebordet i Haderslev med sønnen Torben på skødet.


10

Sådan så forløberen for XL-BYG Elling Tømmerhandel ud i starten i 1966. Navnetrækket var Egon Svendsen Byggematerialer.


Som 20-årig var Egon udlært og valgte at tage en Højere Handelseksamen fra Aalborg Handelshøjskole. 22 år gammel var han færdiguddannet og blev ansat som bogholder i Haderslev Byggematerialeforretning. Tre måneder senere erhvervede Haderslev Byggematerialeforretning også Vojens Byggematerialer, og disponenten i Haderslev blev sendt til Vojens for at lede den nye forretning. På det tidpunkt var Egon ved siden af virket som bogholder i gang med 1. del af HD-uddannelsen, og han bragte sig selv i forslag som ny disponent i Haderslev. “Men kan De da det, Svendsen?”, lød direktør Köbkes replik. “Det kan da komme an på en prøve”, lød gensvaret. Og disponent blev han – et job, han bestred lige frem til længslen efter eget bord, og Elling ikke kunne holdes i tømme længere. Han var i mellemtiden blevet gift med Benta, og de havde fået sønnen Torben, og nu gik turen så hjem til Vendsyssel igen, til Vestergaard i Elling, hvor Elling Tømmerhandel satte sine første og grokraftige skud.

11


1966 – et år op ad bakke 60’erne var et dynamisk årti, hvor byggetoget buldrede fremad. Men akkurat som i dagens Danmark, hvor finanskrisen stadig kan gøre livet svært for iværksættere, der har brug for kapital, så var det også i midten af tresserne ganske vanskeligt at overbevise revisorer og banker om, at den idé, man fremlagde, nu også var bæredygtig. Det fik 24-årige Egon også at mærke, da han i juni 1966 stod klar til at skabe fundamentet under det, vi i dag kender som XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S.

12

Han havde bestået 1. del af HD og havde lagt et meget konservativt budget for de første år. Men han havde brug for penge til at komme i gang – sikre sig varelager, bil og hvad der nu hører til en almindelig forretningsdrift. Sagfører Harboe Poulsen i Frederikshavn havde nikket ja til budgettet, og jobbet i Haderslev var opsagt. Med kaution fra familien – faderen og brødrene Gunnar og Vagn – var Vestergaard blevet erhvervet, og drømmen klar til at blive indfriet. Men som i mange andre sager, går det ikke altid, som præsten prædiker. Det budget, som lå til grund for Egons låneansøgning i Folkebanken, fik simpelthen en nedadvendt tommel i en revisionsvurdering.


Revisor mente ikke, at der var mulighed for at drive en tømmerhandel i Elling. Men her havde både han og banken gjort regning uden vært. Når man ikke kan få hjælp i banken, så må man klare ærterne selv; storebror Vagn lånte Egon 1.000 kroner – og fik et jagtgevær i bytte. Det har han stadig. De 1.000 kroner blev brugt til at sikre sig telefonnummeret 81122 i Elling. Det har XL-BYG Elling Tømmerhandel stadig – nu med 984 foran. Så var det bare med at knokle på. Og i de første mange måneder var det alene troen på, at det skulle lykkes, der bar. For vanskeligheder var der nok af. Men stædigheden og visionen om endemålet holdt ved. Også selv om han – da det så allersværest ud – fik tilbud om at komme tilbage til Haderslev, nu som direktør. For uanset hvor fristende det kunne være midt i den turbulente startfase i Elling, så var Egon ment til at være sin egen herre i tømmerhandelen i Elling. Og det konservative budget holdt bedre end forventet – meget bedre. Og det er vel ikke så ring’ endda set gennem vendsysselske briller.

13


14 Det oprindelige hønsehus blev for trangt til büde butik og kontor, og Egon fik bygget denne pavillon pü til kontordelen. Bilkyndige vil kunne se, at det er en Ford Anglia, der holder i billedets forgrund. Det var storebror Vagns.


Kun én type cerutter Egon Svendsen tog sund lærdom med sig fra købmandsforretningen i Hørmested, hvor de, der slæbte og sled mest og svarede enhver sit, blev spist af med billige fejlfarvede cerutter, mens de store proprietærer, som måske ikke lige havde penge til at betale gælden, fik ild i nogle store cigarer. Hos Egon Svendsen Byggematerialer var der kun én type cerutter – og den var til alle, uanset status. Det er i øvrigt helt i tråd med den positive tilgang, Egon altid har haft til andre mennesker. Udgangspunktet har altid været at give alle en ordentlig behandling i forvisningen om, at det også er med til at skabe en god og loyal kundekreds. Dette grundsyn blev også en form for virksomhedsstrategi, idet Egon fra dag ét satte søgelyset mod de små og mellemstore håndværksmestre – og privatkunderne. De kom nemlig ikke i første række i de eksisterende tømmerhandler. Her var det de store firmaer, der kom først til fadet og fik de varer, der var knaphed på.

15


Egon Svendsen Byggematerialer gjorde kundesynet mere lige – og skabte dermed den loyalitet hos en meget bred gruppe af kunder, som har medvirket til at føre virksomheden sikkert videre, hvor andre er bukket under. Men hvorfor klarede Egon Svendsen Byggematerialer sig så, kunne man spørge? Selvfølgelig kan man ikke drive en betydelig forretning i 50 år uden ind imellem at løbe ind i tab. Men når man kender sin besøgelsestid, ved man også, hvornår man skal træde ind eller ud.

16

Firmaets motto har altid været at yde den bedste service til alle kunder, store som små. Og mens talen falder på mottoer, så hylder firmaet også følgende: Vi drikker ikke alkohol i arbejdstiden. Et motto, der ikke er til diskussion, selv om det nok kan have kostet en kunde eller to; i hvert fald tilbage i 60’erne og 70’erne, hvor alkohol havde en helt anden position i byggebranchen end i dag.


Den, der har, til ham skal der gives Selv om Egon her op til 50-års jubilæet i en refleksion over de vanskelige startbetingelser glæder sig over, at han blev tvunget til at handle, som han gjorde, fordi det gav virksomheden en robusthed allerede fra første år, så var det afgjort ingen dans på roser. Hustruen Benta hjalp til i virksomheden og sørgede ellers for lille Torben, som dog også hurtigt viste sig effen med sækkevogn i den lille hånd. Torben er i dag medejer og direktør i Elling Tømmerhandel. Men spekulationer var betydelige. For uden startkapital kunne Egon ikke sikre sig fulde lagre og dermed medlemskab af en tømmerhandlerforening, som var det adelsmærke, der var nødvendigt for at få varer direkte fra producenterne. Så det første år måtte Egon klare sig med indkøb gennem andre tømmerhandler – først i nærområdet, men da omsætningen hurtigt voksede og dermed tydeliggjorde, at Egon var en kollega, man skulle tage alvorligt, rykkede samarbejdet længere bort. Den sidste periode i et tæt samarbejde med en stor tømmerhandel i Aalborg. Men producenterne fik også hurtigt øje for den nye tømmerhandlers mange kvaliteter, så der gik blot et år, før han var inde i varmen – trods manglende opbakning fra bankerne i Frederikshavn.

17


Det lyder simpelt, men der var ikke meget tid til søvn. Ofte blev Egon vækket ved skrivebordet om morgenen. Og da han ved siden af hele etableringen af tømmerhandlen forsøgte at færdiggøre sin 2. del af HD, måtte han sande, at når døgnet kun har 24 timer, så kan man ikke det hele. To ugentlige ture til Aalborg krævede det – tirsdag og torsdag aften. Ofte nåede han kun til Dannerhøj. Så måtte bilen ind til siden, for han skulle lige have det, der i dag kaldes en powernap.

18

Men det var ikke altid nok, så nogle gange nåede han ikke Aalborg, og valgte derefter tømmerhandlen til – og uddannelsen fra.


19

Uden startkapital var det umuligt at sikre sig et fuldt lager, og derfor var Egon Svendsen nødt til at handle gennem eksisterende tømmerhandler. Netop derfor var det udendørs lager ikke specielt stort i 1966. Det ses.

Firmaets første ladvogn var en Ford Thames med ratgear – og gearet var godt slidt. Det kunne give vanskeligheder, særligt i lyskryds, hvor man til tider måtte række ned under bilen for at få den i gear – og dermed bane vejen for, at ladvognen kunne komme fremad igen.


20

Heldigvis mislykkedes projektet på Grundtvigsvej, og den 2. januar 1974 åbnede Elling Tømmerhandel i nye lokaler på Tuenvej 7B, som også er tømmerhandlens nuværende placering.


År med gode omsætninger Egon Svendsen Byggematerialer voksede og voksede – og de mindre og mellemstore håndværksvirksomheder var blevet en integreret del af den nye tømmerhandels kundeportefølje. Imellemtiden skiftede firmaet også navn til det nuværende Elling Tømmerhandel. Det skabte grundlaget for en fin omsætningsvækst – men afledte også udfordringer. Vestergaard var ganske enkelt for lille, og efter blot et par år havde Elling Tømmerhandel hele fem eksterne lagerpladser. Og det var på ingen måder hensigtsmæssigt. Derfor gjorde Egon sig klar til en ganske betragtelig udvidelse og købte en industrigrund på Grundtvigsvej af den daværende Elling Kommune. I handlen var det betinget fra kommunens side, at der skulle opføres en tømmerhandel. Men, som mange ved, blev der ikke mange høns ud af den fjer. Fredningsnævnet gik imod – og naboerne protesterede, så kampen var tabt. Og godt for det, har Egon tænkt mange gange siden. For der havde ganske enkelt ikke været plads nok på Grundtvigsvej. I stedet fandt han og den nye storkommune Frederikshavn sammen om et mageskifte med grunden på Tuenvej, hvor XL-BYG Elling Tømmerhandel i dag har til huse. 7½ år efter den udfordrende begyndelse på Vestergaard i Elling var Egon klar til at fortsætte sit erhvervseventyr på Tuenvej på den nuværende matrikel.

21


22


23

Elling voksede og voksede – og Elling Tømmerhandel leverede materialer til mange af husene. Vejenes beskaffenhed var i de første år så ringe, at når lastbilen lagde fra tømmerhandlen, ja, så kontaktede man ofte Falck på forhånd, for det var lige så sikkert som amen i kirken, at lastbilen ville komme til at sidde fast – i hvert fald i efterårssæsonen.


Kun rør i hver anden lampe Har man alderen til det, så er 70’ernes bilfrie søndage noget af det, der kalder på rige minder. Men bagsiden var olieprisernes himmelflugt som konsekvens af oliekrisen. Op gennem tresserne var olie en råvare, der var nok af, og som man ikke regnede med som en omkostning af betydning. Men pludselig steg benzinen til over 2 kroner literen – elpriserne steg og opvarmningen ligeså.

24

Og her lige midt i orkanens øje indviede Egon så Elling Tømmerhandel. Og mærkede man energikrisen? Ja, afgjort. Alle lysstofarmaturerne i loftet havde plads til to rør. Men der blev kun sat ét i. For der var jo krisetider. Forud for indvielsen var gået et minutiøst stykke planlægningsarbejde med byggeriet – for farmand Svend og resten af familien var hele tiden i gang med at forberede byggefaserne, så håndværkerne havde mindst mulig spildtid. Støbekasserne var gjort klar, og der var altid ryddeligt på byggepladsen. Det betød, at Elling Tømmerhandel var et mønsterbyggeri på 3.000 kvadratmeter. Tidsplanen blev holdt – og omkostningerne var i bund.


25


Faktisk var omkostningerne til byggeriet så lave, at det kvadratmetertilskud, som nybyggeri dengang var berettiget til at få, aldrig blev udbetalt til bygherre Egon Svendsen. Boligministeriets konklusion var, at når man kunne bygge så billigt, måtte det ganske enkelt være dårligt byggeri. Egon forsøgte gang på gang at få embedsværket til at bese byggeriet, men uden held. Bygningerne står sikkert og godt den dag i dag og gør Boligministeriets vurdering total til skamme.

26

Men tilskuddet, ja det måtte Egon trods advokatbistand og rigstaktisk hjælp fra Frederikshavns mangeårige folketingsmand Jens Risgaard Knudsen se i vejviseren efter. Derimod viste energikrisen sig senere at være ganske udmærket set ud fra en omsætningsbetragtning. For den skubbede jo gang i en masse isoleringsarbejder. Og jo, der kom efter kort tid et ekstra rør op i alle armaturerne i forretningen.


27

Byggeriet af tømmerhandlen skete under størst mulig sikring af arbejdspladsen. Således var der udspændt et specialtfremstillet sikkerhedsnet under tagkonstruktionen i byggeperioden, hvilket absolut ikke var kutyme i 1973. Ved rejsegildet underholdt sjakbajsen med historien om, hvordan det nye sikkerhedsnet blev afprøvet med yngste lærling som prøvedukke – der kunne nemlig ikke ske så meget ved at lade ham falde ned i nettet, for han var endnu ikke familieforsøger, og der var ikke ofret så meget på hans uddannelse endnu, var forklaringen.


28

I sommeren 1974 blev der pyntet op med blandt andet palmer ved den nye tømmerhandel – et bevis på, at det var Elling, der kom først med idéen til at skabe miljøer med sydens planterigdom, som i dag er en af Frederikshavns varemærker; Palmestranden.


Som nogle af de første i branchen introducerede Elling Tømmerhandel übne kontorlandskaber og selvbetjeningsbutik.

29


30

I 70’erne ramte energikrisen hårdt, men for tømmerhandlen betød det blot nye omsætningsmuligheder. For isolering kræver træ og andre byggematerialer.


31

I årene, der fulgte, blev der arbejdet med at få lageret ajourført, så man hele tiden havde de sidste nyheder hjemme.


En god idé, der blev skudt i sænk For Egon var det afgørende, at Elling Tømmerhandel blev et samlingspunkt for ellingboerne – også når den ikke lige stod på indkøb af trævarer. Derfor åbnede han dørene for FDF’erne, som gennem mere end 25 år holdt adventsmarked i de store haller frem til 2002, hvor aktiviteterne rykkede op i byens idrætshal.

32

Det blev nærmest en institution, så da præsten ved en børnegudstjeneste i Elling Kirke op mod advent ville høre de mange børn om, hvorfor man nu holdt advent, ja så faldt svaret prompte fra en lille gut: “Jamen det er da fordi, der er adventsmarked i Elling Tømmerhandel”. Gennem årene har Elling Tømmerhandel naturligt nok også kørt mange fagrelaterede kundearrangementer, som evnede at trække folk til. Og tilbage i 1976 forsøgte Egon at koble et fast trækplaster på tømmerhandlen – nemlig en benzinstation. Han var kommet overens med Uno-X om etablering af en selvbetjeningsstation, men den idé fik ikke politisk opbakning. Baggrunden var naturligvis at skabe øget trafik i og omkring Elling Tømmerhandel, men idéen var frem for alt aktualiseret af, at Solveig og Viggo Pedersen, som Egon i sin ungdom havde arbejdet for på deres servicestation på Skagensvej, havde valgt at lukke og bygge en ny købmandsbutik på Grundtvigsvej. Så Elling var helt uden servicestation på det tidspunkt. Men det blev altså aldrig en plan, som kunne stables på benene på grund af indsigelserne.


33

Lige ved Tuenvejs udmunding i Skagensvej drev Solveig og Viggo Pedersen købmandshandel og benzinstation, og her arbejdede Egon i sin fritid i skoleårene. Da de lukkede benzinstationen, ville Egon gerne etablere én på modsatte side ved tømmerhandlen, men det blev bare ved tanken – der var alt for mange, der gjorde indsigelse mod projektet.


Inspiration til kunderne Da Elling Tømmerhandel markerede sit 10-års jubilæum, var en fordobling af byggebutikken lige om hjørnet. Den var dengang på 600 kvadratmeter, men kun et halvt år efter jubilæet og tre år efter åbningen på Tuenvej var byggebutikkens areal fordoblet til 1.200 kvadratmeter. Og det var der selvfølgelig en god grund til.

34

Behovet opstod, fordi kunderne ønskede visualiseringer af de behov, de ikke anede, de havde. Så opgaven var i al sin enkelhed at skabe inspiration, så kunderne kunne gå på opdagelse og ved selvsyn iagttage opstillinger, der snildt ville kunne indpasses i deres hjem. Det er en fremgangsmåde Ikea med stor succes har gjort til sin, men hvem der kom først med den – Elling Tømmerhandel eller Ikea – er uvist. Med idéen tog Elling Tømmerhandel teten i forhold til den almindelige forbruger. Nu kunne han og hun besøge Elling Tømmerhandel, få idéerne og sætte håndværkere på projektet, hvis de da ikke selv var solide selvbyggere.


35

Netop etablering af køkkenudstillinger gav kunderne en inspiration, som kunne overføres direkte til deres egen virkelighed.


36


Det var netop inspirationskilden i Elling, der blev slået på, da Egon med familie plantede små orange flag på alle grundene i Bornholmerkvarteret – en nyudstykning i Frederikshavn. Det viste sig at være en ganske gedigen idé. Indsatsen betød nemlig, at Elling Tømmerhandel blev leverandør til rigtigt mange af husene i det område. I dag er vi så vant til at kunne se og mærke varen, at vi kan undre os over, at det ikke altid har været sådan. Men det er ikke tilfældet, og også her havde Elling Tømmerhandel fingeren på trend-pulsen.

37

Elling Tømmerhandel var hurtigt ude med mange forskellige modeller for indretning – også inspiration til pejsevalget stod øverst på tømmerhandlens inspirationsliste – her et vue ind i afdelingen i 1998.


Gode idéer og sideskud Er man iværksætter og drevet af viljen til at ville og troen på, at det nok skal lykkes, kan det være vanskeligt at holde igen på idérigdommen, når den faste virksomhed viser sig fra sin bedste side. Derfor har Elling Tømmerhandel da også haft gang i en række sideaktiviteter gennem årene.

38

Første nye ben var opkøb af et konkursramt savværk. Købet skete i 1969 sammen med tre gode kolleger fra det nordjyske, og savværket blev drevet nogle år under navnet Heran. Som Egon selv siger det, så var Heran verdensmester i at udnytte træet optimalt. Desværre lykkedes det ikke at få produktionen sat op i gear, så derfor blev Heran afhændet. I 80’erne gik der i rigtigt mange brancher en lille dille i at etablere satellitbutikker. Idéen fandt også fodfæste i Elling, hvor Egon lejede lokaler på hjørnet af Flade Engvej og Hjørringvej i Frederikshavn, hvor Netto i dag har til huse. Her etablerede Egon ETAS Byggecenter Frederikshavn. Det skulle være en tro kopi af moderbutikken i Elling, men for en gang skyld var det tømmerhandleren selv, der havde gjort regning uden vært. For det var et helt andet kundeunderlag, der var i Frederikshavn på det tidspunkt.


ETAS Byggecenter Frederikshavn blev skabt i 1981 efter Elling-modellen, men det gav udfordringer, fordi kunderne ville noget andet.

39

Drive in-tømmerhandel var noget helt nyt – måske var Egon nogle år for tidligt ude?


40

Byggemarkedet i Frederikshavn var indrettet efter alle kunstens regler, men der var ikke kunder nok til at sikre en rentabilitet pĂĽ den lange bane.


Egon havde en plan, men måske var han for tidligt ude. For ETAS Byggecenter Frederikshavn var etableret som drive in-tømmehandel med plantemarked. Så tilbuddet var lidt som på Molsfærgen – ‘kom bar do’ – men der kom for få. Og selv om planen blev gennemført, og Egon gik i samarbejde med Farvespecialisten, så udeblev omsætningen, og butikken blev afhændet til Silvankæden, som dengang flyttede ud fra Johs. Johansens Trælasthandel. 80’erne var også årene, hvor Elling Tømmerhandel gik ind i teglbranchen som grossist. Teka Tegl hed firmaet, som blev drevet sammen med medejerne Anders Jørgen Larsen og Kjeld Møller fra et kontor i Hjørring. Det var en spændende og fornuftig investering, som varede i nogle år, indtil Egon valgte at sige stop. I stedet kastede han sig så over grossistvirksomhed inden for træ sammen med Bjarne Christensen, der også blev medejer af Nordtræ, som firmaet hed. Også det var en fornuftig og givende idé, som alene sluttede i slutningen af 80’erne, fordi Egon fik en så stresset hverdag, at der skulle luges ud i porteføljen. Samarbejdet med Bjarne Christensen fortsatte dog, da han blev en del af Elling Tømmerhandels ledelse. Firmaet lever i øvrigt videre i Egons private holdingselskab – det hedder nemlig Nordtræ Holding.

41


Hver ting til sin tid Man siger ofte, at lige børn leger bedst. Og det kunne også sagtens have været indgangen til beslutningen om at adskille privatkunder og håndværkskunder i Elling Tømmerhandel. Det skete i marts 1988, hvor ‘Håndværkeren’ blev etableret med selvstændigt personale og egen indgang.

42

Frem for alt, så har det sikret, at håndværkerne ikke skal afvente ekspedition af privatkunder, som har brug for en helt anden faglig sparring, end håndværkeren selv har. Siden er afdelingen blev fulgt op med etablering af et snedkeri, hvor håndværkerne på stedet selv kan skære og høvle.


43

I 1988 etablerede Elling Tømmerhandel ‘Håndværkeren’, der udelukkende henvendte sig til professionelle. Det var en kæmpe forbedring for håndværkerne, der nu fik deres helt egen afdeling.


Præcis og hurtig levering til kunderne er et adelsmærke – også den dag i dag.

44


Egon Svendsen her ved den nye håndværkerafdeling, som åbnede i 1988.

45

Samtidigt med åbningen af den nye håndværkerafdeling fik privatkundebutikken også en større opfriskning.


46


47

Faglige udfordringer har også betydning, og her ses et par situationer fra en håndværkertur i 2007 til Sverige og Finland. Her er man kommet til savværket Moelven Dalaträ i Mockfjärd i Sverige for at se på træ og tømmer.


Grokraft i udestue- og plantecentret Ikke alene bød 80’erne og 90’erne på et nyt udestuecenter i Elling – der var også plads til grokraft i grønne planter med etableringen af Elling Plantecenter. Udestuecentret var lige i øjet til kunderne her mod nord, og så skulle man da være et skarn, om man ikke gjorde et forsøg med et lignende center et andet sted.

48

Stedet blev City Syd i Aalborg, hvor Egon sammen med PLUS-montør Mads Kofoed skabte et udestuecenter på Gl. Nibevej. 1.500 kvadratmeter var der til rådighed, men selv om placeringen var formidabel, så levede omsætningstallene ikke op til forventningerne, og centret blev lukket. Først i 90’erne fik udestuecentret i Elling tilført yderligere grokraft. Gartner Bjarne Jørgensen havde behov for et udsalgssted til sine planter og så muligheder i en tæt forbindelse til udestuecentret – og det blev starten til Elling Plantecenter, som blev skubbet i gang i 1991. Året efter fik plantecentret tag over hovedet, og foruden Bjarne Jørgensen kom også Just Jensen og Bent Christensen til. Efter yderligere fem vækstår med planter tog Elling Plantecenter det helt store spring, da Elling Tømmerhandel overtog de lokaler, som tidligere husede Ruths Møbler. Det skete i 1997.


49

Tanken om et udestuecenter var helt ny i Vendsyssel, men satsningen holdt vand i mange ür. Udestuerne var det helt store, og inspirationen fik man i Elling Tømmerhandels udestuecenter.


50

Da Elling Tømmerhandel erhvervede sig de lokaler, der tidligere husede Ruths Møbler, var der mulighed for at etablere et rigtigt plantecenter med blomsterbinderi, kunsthåndværk og meget andet. Det blev indviet i 1998 – og Egon har dermed fået skabt en ny aktivitet, der evnede at skabe synergi til tømmerhandlen.


Året efter kunne det udvidede plantecenter åbne sin nye blomsterbutik, som blandt meget andet også omfattede kunsthåndværk og blomsterbinderi. Centrets planter fik gennem deres leveår for meget vand til rødderne ad flere omgange, når Elling Å gik over sine bredder. Senest i 2014, hvor plantecentret blev så hårdt ramt, at der ikke var fornuft i at genåbne det. I stedet er der nu vokset et Outlet frem, som sælger partivarer, fejlmålsvarer og udgående varer fra tømmerhandlen.

51


52

Efterårsferien 2014 blev ganske fatal for Bo Grønt i Elling. Det gamle plantecenter led på alle måder druknedøden, da Elling Å gik over sine bredder og oversvømmede store arealer, mange parcelhuse – og altså også plantecentret ved Elling Tømmerhandel. Ja, faktisk var oversvømmelserne så voldsomme, at landevejen til Skagen var lukket for trafik i flere dage. Og selvom skiltet udtrykker en optimisme med beskeden om, at der er lukket i dag, så var lokalerne så ødelagte, at dele af bygningerne ikke stod til at redde, da vandstanden endelig var sunket. Og det blev enden på gode år med levende træer som del af tømmerhandlens virkefelt.


Det kunne såmænd ligeså godt have været en frodig del af Venedig, men kanalerne var altså under normale forhold gangstier. Så selv om det kunne se idyllisk ud, så var det katastrofalt for plantecentret.

53

Egons barnebarn, Lasse, bærer som det sidste i plantecentret ‘Den gamle gartner’ ud. ‘Den gamle gartner’ står den dag i dag og tager pænt imod kunderne i Outlet-butikken.


54


55

Fra det nye outlet, som opstod i 2015 efter plantecentrets lukning, sælges partivarer, fejlmålsvarer og udgående varer fra tømmerhandlen.


Rettidig omhu Det er tyve år siden Egon så småt begyndte at forberede den dag, hvor han ikke længere skulle være chef for den virksomhed, han skabte afsættet for på Vestergaard. Tidligt vil mange måske indvende. Han var jo kun midt i 50’erne. Men nej. Det var et udtryk for, at han kendte sin besøgelsestid. Det er nemlig i bund og grund et spørgsmål om at få tilrettelagt overgangen til næste generation på den bedst mulige måde – og det kan man ikke haste sig til.

56

På det tidspunkt talte Elling Tømmerhandels ledelse foruden Egon også Bjarne Christensen, Kristian Nielsen og sønnen Torben. Og Elling Tømmerhandel klarede sig ganske godt – også når Egon overlod tømmerne til dem. Faktisk så godt, at de tre gerne ville have en bonus, når nu indtjeningen steg i takt med, at Egon trappede ned, som de med et slet skjult smil lod tømmerhandleren vide. Oven på den melding lænede Egon sig tilbage i stolen med armene over kors – tillod sig en passende kunstpause og gav så sit svar: “Jamen, I ka’ da købe skidtet!” Og så var generationsskiftet såmænd i gang.


57

Egon Svendsen brugte det meste af et ĂĽr pĂĽ at strikke konstruktionen sammen, sĂĽ generationsskiftet kunne skubbes i gang.


Det tog godt et år at finde den rigtige konstruktion og få finansieringen på plads. Egon var eneejer, og da sønnen Torben indgik i generationsskiftet, skulle familien – Egons tre andre børn, Lisbeth, Jan og Bjarne, naturligvis inddrages i generationsskiftet. Og da de nikkede ja til modellen, var alt klart. 1. oktober 1999 overtog ETAS Holding A/S alle aktier i Elling Tømmerhandel A/S. Kristian, Bjarne, Torben og Egon fik hver en fjerdepart i det nye selskab bag Elling Tømmerhandel.

58

Og ledelsen var intakt. Eneste mærkbare forandring var, at Egon blev forflyttet til en skurvogn, så de tre medejere kunne tage det daglige ansvar. Men starten var drøj. Byggeriet dykkede, og omsætningen faldt. Det udløste en spareplan – ingen lønstigning til de ansatte, men et løfte om overskudsdeling, når tiderne blev mere gunstige. Det skete i løbet af få år. Et andet kunstgreb var at udnævne Kristian til administrerende direktør. Dermed var der kun en chef, som medarbejderne skulle forholde sig til, og det gav Torben og Bjarne mulighed for at bruge al tid på køb og salg og på at trimme virksomhedens kerneværdier.


59

Betænkelige miner – men det var jo også en stor beslutning at indtræde som medejere i Elling Tømmerhandel.


60

I 1999 blev ansvaret delt pü fire hoveder – hver med 25 procent. Her ses ejerkredsen med Bjarne Christensen, Torben Svendsen og Kristian Nielsen – og Egon Svendsen i baggrunden.


61

Det store smil er fremme – Egon har solgt 75 procent af aktierne i tømmerhandlen.


62

Den eneste mÌrkbare forandring i forbindelse med generationsskiftet var, at Egon blev forflyttet til skurvognen i højre side af fotoet.


I jubilæumsåret 2016 er det 10 år siden, at Bjarne og Egon udtrådte af ejerskabet i Elling Tømmerhandel. Bestyrelsen har Egon også forladt – om end han har accepteret at have en observatørpost stadigvæk. Men for mange kunder er han stadigvæk tømmerhandleren – for 50 år for og med Elling visker man jo ikke bare bort. I dag er det Kristian og Torben, der hver ejer 50 procent i Elling Tømmerhandel A/S. De lagde begge grundstenen til deres nu mangeårige parløb under Junior Chambers Nationalkongres i Frederikshavn i 1996. Det var under gallafesten, at de to JC’ere fandt ud af, at de havde en kemi, der gik godt i spænd. Mens de mange deltagere og klubmedlemmer hyggede sig i Idrætshallen, knoklede Torben og Kristian med at kopiere dokumenter til brug for kongressen næste dag, og det var under det arbejde, kemierne blev testet. Så da Elling Tømmerhandel skulle bruge en økonomichef i 1997, var Kristian Nielsen manden. Torben og Kristian er på mange måder hinandens modsætninger. Det er de klar over og ser det som et stort plus. For det betyder, at der er plads til at tænke ud af boksen, uden at det bliver til luftkasteller – og det sikrer, at den almindelige drift ikke bare bliver en trummerum uden nyudvikling. Og det har været et plus for Elling Tømmerhandels fortsatte udvikling de seneste år.

63


Tømmerhandel følger planen I jubilæumsåret, 2016, er det 17 år siden, at planen for udviklingen af Elling Tømmerhandel blev skabt. Torben og Kristian kalder den selv for ‘Den Store Tegning’ – og den er en visualisering af en udviklingsplan for tømmerhandlens bygninger og arealer i forskellige tempi. Og ‘Den Store Tegning’ er blevet fulgt nøje siden. I 2005 ved en udvidelse af lagerpladsen og indretning heraf med reoler.

64

I 2008 blev der indviet en ny lagerhal mod vest på samlet 2.300 kvadratmeter. I 2012 fortsatte de med en ny udvidelse af Elling Tømmerhandel på 800 kvadratmeter i to plan. I sidstnævnte udvidelse blev underetagen helliget bedre udstillingsfaciliteter ud fra devisen, at kunderne fortsat vil inspireres og kunne føle på og se de vinduer og døre eller noget helt tredje, som de efterspørger til deres bolig. Med udvidelsen blev der skabt samlet 700 kvadratmeter til udstilling af byggematerialer. Udover udstillingsarealet gav udvidelsen også bedre personalefaciliteter – førstesalen i tilbygningen indeholder nu administration, kantine, køkken, mødelokaler samt badeog omklædningsfaciliteter. Byggeriet blev indviet i foråret 2013.


65

I 2007 blev den nye lagerhal mod vest opført – i alt 2.300 kvadratmeter. Her er den ved at tage form – spærene er netop kommet op og klar til tagbelægningen.


I 2012 fortsatte arbejdet med at føre planen forankret i ‘Den store Tegning’ ud i livet. Skurvognene røg væk, og i stedet blev der bygget 800 kvadratmeter i to plan.

66

Her et glimt fra rejsegildet i 2012.


Næste step efter ‘Den Store Tegning’ er en udvidelse ud mod Skagensvej, som skal rumme et nyt byggecenter. Det nuværende byggecenter omdannes til håndværkerafdeling, og derved frigøres mere lagerplads i den nuværende håndværkerafdeling. ‘Den Store Tegning’ viser alene, hvordan arealerne skal anvendes, og hvor nye afdelinger skal opstå. Den har ikke indbygget en tidsplan.

67


Når idéer skal vendes og trimmes, er det godt at kunne søge tilbage til rødderne. Her er der teambuildning på Vestergaard.

68


69

Teambuilding er helt afgørende for udviklingen af et firma. Her ses nogle situationer fra personaleture til Læsø og Nordsøcentret i Hirthals.


70

Personalets ve og vel har altid været højt prioriteret i Elling. Derfor blev firmaets 40-års jubilæum fejret med en weekend for personalet med familie til Møllegården i Voerså.


71

I november 2010 blev XL-BYG Elling Tømmerhandel kåret som årets XL-butik blandt 120 butikker i Danmark målt på parametre som kundetilfredshed, lagerføring, serviceniveau, medarbejdertrivsel og evne til indtjening.


Tømmerhandel på opkøb Elling Tømmerhandel har over de seneste år overtaget Læsø Tømmerhandel og Tårs Tømmerhandel. Det var ikke umiddelbart en del af strategien, men da muligheden opstod, valgte Elling Tømmerhandel at gå ind som ejer både på Læsø og i Tårs.

72

For XL-BYG på Læsø har der klart været en række synergieffekter, som har givet mening. Dels har man kunnet forenkle håndteringen og minimere udgifterne, så tømmerhandlen på øen er blevet en rentabel forretning med fuld blus på alle lamperne. For akkurat som man i Elling kun havde gang i ét af lysstofrørene i loftsarmaturerne i energikrisens første år, så havde man på Læsø skruet ned for lyset for at spare strøm. Også Tårs var og er interessant, selv om man endnu ikke har udnyttet tømmerhandlens potentiale fuldt ud. Men skibet er sat i søen, og over de næste år skal XL-BYG Tårs Tømmerhandel med sin placering i hjertet af Vendsyssel nok vise sig som en bæredygtig forretning.


XL-BYG Læsø Tømmerhandel har bla. forenklet håndteringen og minimeret udgifterne og er nu en rentabel forretning. Tømmerhandlen, der ejedes af 168 aktionærer, blev købt i 2012.

73

XL-BYG Tårs Tømmerhandel, der ligger lige midt i Vendsyssel, blev købt i 2013 af den daværende ejer, Gunnar Christiansen.


74

– og det skal fejres ...


75


Jubilæet – en sand folkefest Som traditionen byder i Elling, så markeres runde dage og skarpe hjørner i Elling Tømmerhandel altid med en stor fest for kunderne. Netop samhørigheden mellem tømmerhandlen og kunderne er én af hjørnestenene i virksomheden – og sådan var det selvfølgelig også, da 50 år med Elling Tømmerhandel skulle fejres i forsommeren 2016.

76

Efter næsten et års planlægningsarbejde var alt klappet og klart, da startskuddet gik. Selv vejret var lige, som det skulle være – ikke for varmt og ikke for koldt, og frem for alt tørt. Logistikken havde været en større udfordring, for selv om kunderne i Elling kunne gå til folkefesten på tømmerhandlen, så havde man forudset, at der ville komme endnu flere udefra. Derfor var der lavet p-pladser mange steder i Elling og indsat en shuttlebus, så folk kunne komme frem til festpladsen på Elling Tømmerhandel. Alt forløb planmæssigt, og mere end 5.000 kunder kiggede forbi for at ønske tillykke, nyde stemningen på festpladsen og naturligvis for at gøre en god handel. Og som tænkt, så gjort. Festdagen blev den omsætningsmæssigt største dag i Elling Tømmerhandels 50-årige historie. Over 100 mand var i sving for at få det hele til at fungere – og det gjorde det.


Inde i tømmerhandlen havde Egon lavet en jubilæumsudstilling med udklip, fotos og udstyr fra de 50 år – og her var der flittigt besøg dagen igennem. Også tidligere medarbejdere var inviteret, og de udbrød gang på gang: “Ka’ du huske?” Og det kunne de. For dem var der et særligt jubilæumsarrangement i kantinen, hvor de godt 60 fremmødte gav minderne endnu flere ord med på vejen.

Scan koden og se stemningsvideo fra jubilæumsarrangementet den 28. maj 2016.

77


78


79

50 år på 50 meter – banner ud mod Skagensvej.


80


Når Torben, Egon og Kristian ser glade ud, er det ikke uden grund. Gennem næsten et år er der blevet arbejdet med planlægningen af arrangementet – og særligt i tiden op til den store dag blev der svedt over flere logistiske udfordringer, bla. hvor bilerne skulle holde, når p-pladsen var indrettet til festplads. Men alt gik, som det skulle, så det er både glæde og en smule lettelse, der spores hos de tre.

81


82


83 Foråret viste sig fra sin smukkeste handelsside – ikke for varmt, og fremfor alt tørt – og det lokkede folk af huse. Mere end 5.000 var med til at skabe en sand folkefest i Elling gennem hele jubilæumsdagen. Der blev handlet inde i butikken og uden for i de mange stande. Omsætningen indskriver sig også i historien som den største nogensinde på en enkelt dag.


84 Mere end 100 mand stod klar til at servicere kunderne under det store jubilæumsarrangement. Hovedparten var selvfølgelig de lokalkendte medarbejdere, men en ganske særlig gruppe gjorde sig bemærkede – ikke kun ved deres store faglige ekspertise, men også ved deres størrelse: Weber afholdt nemlig Nordens største Weber-event med bl.a. en workshop – og knap en snes knagende dygtige medarbejdere var med på dagen.


85


86


87


88


89 Der var masser af inspiration og lækre smagsprøver fra Weber – også til dem, der ikke var på Webers workshop.


90


Der var mange leverandører, som stod på spring med faglig ekspertise og gode råd til jubilæumsarrangementet. Man kunne blive klogere på alt fra maling til mursten – og det benyttede rigtigt mange sig af i det fine forårsvejr.

91


92


93


94 Til en rigtig folkefest hører naturligvis hoppeborge og ballondyr. Det og meget, meget mere var selvfølgelig til stede, da Elling Tømmerhandel inviterede alle til jubilæumsfest. Og der blev gået til den – både i hoppeborgen og med kreative ballonskabninger.


95


96


97


Flertrinsraket Jubilæumsarrangementet den 28. maj blev første trin i en række af jubilæumsfester, som siden er udrullet sammen med håndværkskunderne og firmaets mange ansatte samt SETAS, der er en seniorklub for pensionerede medarbejdere. Så man kan på alle måder kalde det for en 50-års fest, der er blevet fejret behørigt over fire måneder.

98

Og ved alle lejligheder har tømmerhandlen lagt sig i selen for at skabe den allerbedste stemning – for håndværkerne naturligvis med et festdækket bord og stand-up ved mureren Lindy Aldahl fra ‘Rigtige Mænd’, og med skønne taler om de spændende oplevelser og arbejdet med at skabe en livskraftig virksomhed gennem de 50 år. I denne jubilæumsbog har vi forsøgt at samle brudstykkerne fra det arbejde – et arbejde, der har været præget af de forskellige krav og muligheder samfundet har givet og budt på. Nu er der så tilbage at kigge frem. For det er i fremtiden den næste runde dag findes. Og her er teamet bag Elling Tømmerhandel klar til at løfte i flok og bringe virksomheden frem til nye udfordringer og oplevelser.


99


100


Glade smil, velskænket fadøl og godt selskab skaber den helt rette ramme omkring en god jubilæumsfest – her for firmaets trofaste håndværkerkunder, både de nuværende og tidligere.

101


En virksomhed som Elling Tømmerhandel er solidt plantet på to ben – det ene udgøres af de mange private kunder, som henter udstyr og råd i byggecentret, og det andet udgøres af håndværkere og mestre, som henter deres materialer i den professionelle afdeling. Førstnævnte gruppe var inviteret til det store jubilæumsarrangement sidst i maj, mens nuværede og tidligere professionelle kunder var inviteret til en jubilæumsfest først i juni. Her byder Kristian og Torben velkommen til en hyggelig eftermiddag.

102


103


104


105


106


107

... Jeg håber meget, at Elling Tømmerhandel formår at følge med i udviklingen og tilpasse sig de ændrede forhold – og frem for alt, bevare købmandsskabet. Hvis så de to ejere, som begge er over 50, forstår at få en ny veluddannet generation implementeret, så er jeg fortrøstningsfuld. Skulle den nye generation så evt. hedde Svendsen, så vil det passe mig fint. Jeg er i den heldige situation, at jeg bl.a. har to dejlige børnebørn, Lasse og Rasmus, der begge er involveret i branchen, og måske … kun tiden vil vise det ...


108


109


110

... Vagn og jeg har en lille gave til Elling Tømmerhandel i anledning af de 50 år. Vi har tænkt meget over den gave, som vi kunne tænke os at give, og vi har stillet nogle krav: Gaven skulle være noget, alle kunne få glæde af, noget, der ikke kræver vedligeholdelse, noget, der passer ind i omgivelserne, og samtidig noget, der kunne illustrere grundlaget for Elling Tømmerhandel. Denne skulptur illustrerer fortiden, dengang man brugte hammer og sav – uden fortid ingen fremtid. Den illustrerer hårdt arbejde. Og fremfor alt; den illustrerer håndværk, og netop håndværket og håndværkerne har været det bærende element gennem alle årene. Frederikshavn Produktionsskole har produceret skulpturen efter en skabelon, udviklet af ‘Holmen Idéudviklingscenter’ under kunstnerisk vejledning af Rikke Toldbod. Hvor I vil placere skulpturen bestemmer I naturligvis selv, men vi vil ikke modsætte os en placering mellem flagstængerne ud mod Skagensvej ...


111


112


Når man inviterer de faste håndværkskunder til jubilæumsfest, så skal de naturligvis underholdes af en ‘rigtig mand’ – og det er mureren Lindy Aldahl!

113


Egon har ledt i alle gemmerne for at finde spændende effekter til den jubilæumsudstilling, der blev opbygget op til jubilæumsfesten. Gamle regnemaskiner, skrivemaskiner og andet kontorudstyr blev sammen med fotos og gamle fakturaer til en super flot indgang til en snak om en svunden tid. Og når der nu er gæster på besøg, så skal de selvfølgelig også begaves – og gaverne var hævet højt til vejrs, som det ses på næste side.

114


115


Det vigtigste aktiv fejres Den 3. september kom tiden så til, at XL-BYG Elling Tømmerhandel holdt fest sammen med virksomhedens vigtigste aktiv, nemlig personalet, som Kristian også udtrykte det i sin tale ved jubilæumsfesten. Det gjaldt selvfølgelig også personalet fra Læsø og Tårs. Nedenstående uddrag er hentet fra Kristians tale.

116

... Jeg er tit blevet spurgt, om ikke det er utroligt svært at komme med i ejerskabet i et familieforetagende, hvor far og søn begge er ansat, hvor den tidligere eneejer kommer hver dag og blander sig, og hvor søskende og børnebørn også er på lønningslisten i ny og næ. Det er et meget nemt spørgsmål at svare på, og det kan kun svares på med et rungende NEJ. Jeg har aldrig nogensinde følt, at det har givet problemer eller udfordringer. Egon planlagde generationsskiftet meget nøje og har efterfølgende taklet det på fornemste vis. Han kommer her jo stort set dagligt, men som kunde og uden at blande sig, og hvis dette en sjælden gang sker, så er det konstruktivt. Egon er stadig altid klar til at give en hjælpende hånd, uanset opgavens art og størrelse. Uden Egons stædighed og arbejdsomhed var der ikke noget, der hed Elling Tømmerhandel i dag. En meget stor del af den ånd og det kundesyn, som eksisterede, da vi helt eller delvist overtog Elling Tømmerhandel, er stadig det samme. Der er jo ingen grund til at lave noget om, der fungerer, og som udgør én af grundpillerne i en virksomhed ...


117


118


Mange virksomheder siger, at medarbejderne er deres vigtigste ressource, og i Elling Tømmerhandel mener de det. Så det var helt naturligt, at personalet også skulle fejres, og det skete ved en fest i sensommeren i et stort cirkustelt på tømmerhandlens græsplæne. En festdag, hvor de, der til dagligt står på hovedet for at yde kunderne branchens bedste service, for en stund kunne læne sig tilbage og blive behørigt beværtet. At medarbejdernes engagement også er kærligt, er den festlige karikaturtegning af Torben, Egon og Kristian et tydeligt bevis på.

119


Efterskrift Med en stab af ansvarsbevidste og serviceorienterede fagmedarbejdere, der altid sætter kunden i centrum, vil kursen for XL-BYG Elling Tømmerhandel være den samme i årene, der kommer, som i de 50 år, der er gået forud. Og målsætningen ligeså – nemlig at være den mest attraktive tømmerhandel for kunder, leverandører og medarbejdere.

120

Det stiller krav til evnen at navigere i en stadigt mere kompleks virkelighed, hvor kollegaer og konkurrenter ikke alene er fysiske butikker, som dengang Vestergaard blev befolket af Egon Svendsen Byggematerialer i 1966. Og evnen til at finde XL-BYG Elling Tømmerhandels rigtige kurs mod den sande duft af træ er den spændende udfordring i de kommende årtier – en udfordring, der hilses velkommen, for i Elling har man altid været klar til at arbejde for sin position. Det private ejerskab er selve virksomhedens sjæl, og hvordan den vil udmønte sig om 10 eller 20 år, vil kun tiden vise.


TAK! Vi vil gerne sige følgende leverandører og samarbejdspartnere en stor tak for positiv deltagelse i vores 50-års jubilæum: Akzo Nobel Sadolin Alfix Alko Ginge Arena Nord Arminox Bonfire Bosch Bygtjek CBI Danmark Cembrit Colour Ceramica Dafa Danalim Dewalt DLG Eglo EP Produkter FDF Strandby/Elling Fermacell FG-90 Frederikshavn Frederikshavn Brandvæsen Frederikshavn-Sæby Autosport

Frøslev Træ Gardena Global Timber Gori H+H Danmark Hedegaard & Peick Hornbæk Trævarefabrik HP Værktøj Hultafors IBF Betonvarer Icopal Ivarsson Jackon Danmark Juliana Knauf Danogips Knauf Insulation Kosan Gas Kronospan Kährs Danmark Lerbæk Rideklub Lilleheden Lope Handel Makita

Mascot Mefa Metabo Moelven Danmark Monier Morsø Jernstøberi Nilfisk-Alto Nordic Systems Nordlux Norlund Nordisk Plade Import NSH Nordic Outline Vinduer PA Savværk Padamo Parador Pergo Plus Pressalit Randers Tegl Rationel Vinduer Rias A. Rindom Ruko

Saint Gobain Weber Scanbad Schiedel Isokern Schneider Electric Skagen Bryghus Skalflex Spar Nord Bank Strandby-Elling Idrætsforening Swedoor Jeld-wen Timberman Toolmatic Troldtekt TS-Tegl Velux Vink Vrå Mørtelværk Wavin Weber Stephen Nordic Wiking Gulve Wimex XL-BYG kædekontor XLNT Aalborg Portland


Vi vil ogsĂĽ gerne sige STOR TAK til personalet for den daglige indsats og for dette festlige billede, vi fik i jubilĂŚumsgave. Torben og Kristian


TUENVEJ 7 B 路 ELLING 路 9900 FREDERIKSHAVN 路 TLF. 98 48 11 22 路 INFO@ETAS.DK

WWW.ETAS.DK

ISBN 978-87-999365-0-2


Vi vil ogsĂĽ gerne sige STOR TAK til personalet for den daglige indsats og for dette festlige billede, vi fik i jubilĂŚumsgave. Torben og Kristian

Profile for Plus R

50 år i en duft af træ – en tømmerhandels historie fortalt i ord og billeder  

I 2016 kunne XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S fejre 50-års jubilæum. Det blev bla. fejret med udgivelsen af denne jubilæumsbog.

50 år i en duft af træ – en tømmerhandels historie fortalt i ord og billeder  

I 2016 kunne XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S fejre 50-års jubilæum. Det blev bla. fejret med udgivelsen af denne jubilæumsbog.

Profile for plusr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded