Page 1

STUDIO BROOKLYN Ontwerpen voor het collectieve moment in het echte New Tom Thys, Ward Verbakel i.s.m. Bieke Cattoor, Joao Nunes York


New York heeft naam gemaakt als laboratorium voor stedelijke vormen (Batterypark City,underground public space, de toren met plazza...), architectonische typologiĂŤn (skyscraper, het atrium, brownstone's, coop's... ) en stedelijke landschappen (central park, prospect park, the highline... ). Maar bij het begin van de 21ste eeuw verschuift onze aandacht van Manhattan naar Brooklyn. Met zijn populatie van 2,5 miljoen zou Brooklyn de vierde grootste stad van de US kunnen zijn, maar sinds 1898 maakt ze gewoon deel uit van de oude metropool New York. Het continue tapijt van woonweefsels met hier en daar een industriĂŤel fragment is het studiegebied van deze thesis-studio: niet de spectaculaire super densiteit, maar de realiteit van het dense samenwonen.


Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island 1906


New York Iconografie vs Realiteit Manhattan vs Brooklyn


Midtown Manhattan


Set Back Zoning Law: Hugh Ferriss 1922, Manhattan, New York


Tower + Plazza: Seagram building, Mies, New York


The Highline: Diller-Scofidio+Renfro, Fieldoperations, Manhattan, New York


East River Waterfront: Shop Architects, Manhattan, New York


Unger's City Metaphore, 1979


Sunset Park, Brooklyn Waterfront


In dat laboratorium stellen we de vraag naar alternatieve en vernieuwende ruimtelijke concepten over collectiviteit. - Zijn de gekende concepten over publieke ruimte wel aangepast aan een hedendaagse ultra gemediatiseerde context? - Bestaan er alternatieven voor het monotoon gestapelde wonen? - Is de klassieke planologische functieopdeling niet problematisch om de stad als ecologisch systeem performant te maken? - Hoe ontwerpen voor een gediversifieerde maatschappij waar een meerderheid van de mensen behoort tot een minderheidsgroep.


Sommige minimale interventies in de stad hebben een grote impact. Recent werden her en der fietspaden en kleine publieke ruimtes geschilderd op het New Yorkse asfalt. Deze op het eerste zicht lowprofile aanpak gaat samen met een enorme mentaliteitsverandering over het stedelijke leven en de daarbij horende ruimte. De studio onderzoekt op expliciete en concrete manier de impact van ruimte op de stad en zijn bewoners. De basis is een uitgebreid veldwerk op verschillende schaalniveaus. Dat wordt aangevuld met een doorgedreven interpreterende analyse van concrete cases in New York City waar vernieuwende concepten over collectiviteit gelanceerd werden. Het ontwerp zelf kan bestaan uit een stedenbouwkundige een architectuurproject.


Het collectieve moment in de 21ste eeuw?


Instant publieke ruimte: Painted plazza, Brooklyn, New York


Site: Binnen Brooklyn focussen we in de eerste plaats op de post- industriĂŤle wijken langs de East River, die volop in transformatie zijn. De vraag voor dit soort waterkant sites stelt zich concreet in de collectieve rol die ze moeten/kunnen spelen in de stad. Zijn dit de tijden waarin elke waterfront omgezet moet worden in highmaintenance park, promenade met residentiĂŤle torens voor het betere marktsegment?


Flood Risk: Brooklyn waterfront


Red Hook, Brooklyn Waterfront


Dumbo, Brooklyn Waterfront


Brooklyn Waterfront Redevelopment: Brooklyn City Planning


Mogelijke thema's daarbij zijn: - het generieke weefsel versus de ruimtelijke uitzondering - Diverse schaalsprongen: schaal van de stadsstructuur versus schaal van de mensengroep - het informele versus het formele - het tijdelijke versus het permanente - het virtuele versus het materiĂŤle ... .

In het ontwerpend onderzoek komen ook diverse media aan bod: - interpretaNeve cartografie, conceptuele modellen, schets, film, schema, montage, soundscape ... ).


Reismogelijkheden: De studio start met een intensieve fieldtrip ter plaatse: site bezoek, veldwerk, relevante cases, lezingenreeks GSAPP Columbia University, bezoek aan Avery Library, the Van Alen InsNtute en the Urban Center. Ter plaatse wordt een workshop georganiseerd met gastdocenten (Parson's School of Design, Cooper Union en Columbia University) en in overlap met het onderzoek van de studenten het GSAPP programma NewYork Paris: the shape of two cities.


Samenwerkingsverbanden: Deze studio sluit aan bij het “sustainable cities” programma dat de Obama administratie lanceerde midden 2010 en de onderzoeksgroep die daarvoor opgericht wordt door de stedenbouwkundige diensten in van de stad New York. Verder sluit de focus op Brooklyn aan bij de onderzoeksgroep “urban waste stream” van AUD GSAPP Columbia University. Binnen Asro bouwt de thesisstudio verder op de onderzoeken binnen OSA over mapping, cartografie, publieke ruimte en het collectieve. Team: Tom Thys, architectuur Ward Verbakel, stedenbouw i.s.m. Bieke Cattoor, doctoraatsonderzoeker: cartografie en mapping Joao Nunes, PROAP, landschapsarchitect: ontwerp openbare ruimte en input stedelijke ecologie


Studiobrooklyn Intro 110216  

introductie thesisstudio Brooklyn 2MIRA ASRO KULeuven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you