Issuu on Google+


Foto: www.wikipedia.org/Ulrich Still

34

18

8

Kalavrita, Griekeland

Inhoud • Contents Augustus September | August September 2012

12

5 REDAKSIONEEL . EDITORIAL Karel Prinsloo Plus 50 is ‘n onafhanklike 2-maandelikse publikasie wat die belange van senior burgers in die RSA bevorder. Hoewel Plus 50 beskikbaar is as mondstuk van erkende seniorsorganisasies is dit redaksioneel en finansieel onafhanklik. Plus 50 word onderskryf deur GrysKrag. Alle kopiereg van die inhoud word voorbehou. Geen deel mag op enige wyse gereproduseer word sonder skriftelike toestemming van die uitgewer nie. Kort uittreksels (maksimum 60 woorde) mag sonder toestemming gebruik word, mits volledige erkenning aan die skrywer en die publikasienaam en -datum gegee word. Die redakteur behou die reg voor om artikels te verander en/of te verkort. Die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van advertensies nie. Die mening van medewerkers is nie noodwendig die van die blad nie. Plus 50 is an independent 2-monthly publication promoting the interest of senior citizens in the RSA. Although Plus 50 is available as a mouthpiece for recognized seniors organisations, it is editorially and financially independent. Plus 50 is endorsed by GreyPower. All copyright of the contents is held by the publisher. No part of the publication may be reproduced in any way without the written permission of the publisher. Text extracts of not more than 60 words may be used without prior permission, provided that the author, the magazine name and date of publication are acknowledge. The editor reserves the right to change and/or shorten articles. The publisher accepts no responsibility for the content of advertisements. The opinions of contributors are not neccessarily those of the magazine.

6 BRIEWE . LETTERS

REIS . TRAVEL

8 Griekse juweel – Maryna Loubser 18 Die Eden van die Indiese Oseaan – Priscilla Schwartz

MENSE . PEOPLE

10 Frank Opperman: “Die lewe is goed...” - Dioné Prinsloo 12 Pamela Cullinan: Her hobby turned into a business – Robbie Vermont 14 John Williams: Springbok-boer – Adri Viljoen

16 30 30

FINANCE . FINANSIES

Plus 50 / GreyPower: Loyalty Card Implikasies van die rentekoersdaling – Adam Jacobs Aftrede om die draai? – Elsabé Smith

AFTREE . RETIREMENT

17 Retirement planning – Denise Fourie 24 A way of living

20 20 22 22 22 23 23 23 23

4 | Plus 50 • Augustus / September 2012

PROJEKTE . PROJECTS

ACSA Disability Conference – Bette McNaughton BAASK bespreek seniorbelange – Juanita van Wyk IAGG: Conference on gerontology and geriatrics Helpende hande: Omgeepakkies – Juanita du Preez El-pida: Dienssentrum – Piet Marais Konferensie vir maatskaplike werkers Aftree-ekspo in Noordwes Purple Hat Foudation: “Work Shed” – Letty Fox Book conservation course – Amira Clayton

ERFENIS . HERITAGE

26 Van Wouw se Vrouebeeldgroep – Astrid Schwenke

SENIORS 32 34 44

Happy Valley: Lest we forget! – Ora Larkin Tuisversorging – Elma Krüger ‘n Droom word waar – Harry van der Nest

HEALTH . GESONDHEID

36 38 41 43 45

Mouthcare: Implants Give-aways: Health hampers Musiekterapie: Klanke van genesing – Lilla Fourie Light therapy – Marietjie Venter SOQI-terapie

OORDENKING

46 Stem jou geloof en dade ooreen? – Nina Smit 47 BOOKS . BOEKE

ONS LESERS SKRYF

RECIPES

49 Super Sarel van der Merwe – Fransjohan Pretorius 50 Add herbs! – Lyndall Popper and Pamela Cullinan 52 BLOKRAAI . CROSSWORD

KURSUS

53 Rekenaarles (5) – Dieter Bruijns

WEGGEEPRYSE! . GIVE-AWAYS!

We have many books and health hampers to give away. Ons het baie boeke en gesondheidsprodukte om weg te gee.


WELKOM | WELCOME

Redaksioneel • Editorial Hoofredakteur • Editor-in-Chief Dr Karel Prinsloo Mederedakteur • Co-Editor Ina du Toit Mediese Redakteur • Medical Editor Prof Oppel Greeff Medewerkers • Contributors Dieter Bruijns Amira Clayton Juanita du Preez Denise Fourie Lilla Fourie Letty Fox Adam Jacobs Dr Elma Krüger Ora Larkin Maryna Loubser Ds Piet Marais Bette McNaughton Prof Fransjohan Pretorius Dr Dioné Prinsloo Priscilla Schwartz Astrid Schwenke Elsabé Smith Nina Smit Ina Snyman Martie Squier Ds Harry van der Nest Juanita van Wyk Marietjie Venter Robbie Vermont Adri Viljoen Redaksiesekretaresse • Editorial secretary Lenie Reinstorf Tel: 012 348 8706 Faks/Fax: 012 348 5644 plus50@telkomsa.net Bladontwerp HJ Design Language Editing Liz Stewart Proefleser • Proofreader Chrisna Nel Drukker • Printer Seriti Printing Webwerf • Website Manta SEO Solutions www.mantawebsolutions.com Advertensies & Bemarking Advertising & Marketing Iza Fourie: Tel: 012 348 8706/7819 Sel: 082 406 6047 marketingplus50@telkomsa.net Sandra de Wet: sandra.edewet@gmail.com Tel: 012 348 8706/7819 Sel: 073 562 7858 Projects-Co-ordinator • Projekte-Koördineerder Ina Snyman Tel 012 348 8706/7819 Intekenare • Subscribers Lenie Reinstorf Tel: 012 348 8706 Faks/Fax: 012 348 5644 plus50@telkomsa.net Verspreiding • Distribution Willem Bruwer Republikeinse Nuusagentskap Republican News Agency Posbus/PO Box 101, Maraisburg 1700 Tel: 011 248 3500 Faks/Fax: 011 474 3583 Uitgewer • Publisher Plus 50 Media Bk/Cc (2005/035592/23)

Vroue, ‘n krag in die gemeenskap

Augustus is vrouemaand en September erfenismaand. Met hierdie uitgawe van Plus 50 laat ons die kollig val op die waarde van vrouenetwerke, vroueprojekte (ook gerig op ouere persone in die gemeenskap) en vroue se fyn kweek van vaardighede. Die SA Vroue Landbou-unie het verlede jaar hul tagtigste bestaansjaar gevier. Hulle waardevolle tradisie en gevestigde takkestelsel verteenwoordig opsigself ’n hele kosbare erfstuk. Daarom het Plus 50-tydskrif besluit om hierdie keer ’n middelblad-bêreboekie wat uitgehaal kan word as ’n klein bouquet of ruikertjie, spesiaal aan die SA Vroue Landbou-unie te wy. Die voorbeeldwaarde van sulke vroueprojekte waarvan jy in die Bouquet kan lees, is velerlei: • Hulle demonstreer hoe oud en jonk as verteenwoordigers van verskillende generasies goed kan saamwerk, saamgroei en geniet. • Hulle dui daarop dat Suid-Afrikaanse vroue daadwerklik met die Wêreld bond van Plattelandse Vroue (Associated Country Women of the World) saamwerk en dat die VLU-vroue omgee oor Afrika-uitdagings. Hulle probeer ’n verskil maak! • Hulle verteenwoordig dóénmense en bied vir groot getalle vroue die ge leentheid om sinvol en heerlik deel te neem aan aktiwiteite – geen ledige stoepsittery vir hulle nie! As hierdie eksperiment met ’n middelblad-bêreboekie suksesvol gaan wees, sal Plus 50 graag in die toekoms ook daarmee voortgaan.

Women, a force in the community

August is women’s month and September heritage month. In this issue of Plus 50 the spotlight falls on the value of women’s networks, of women’s projects (also aimed at older people in the community), and of women’s fine cultivation of skills. Last year the South African Women’s Agricultural Union (WAU) celebrated their eightieth birthday. Their valuable tradition and established branch system represent precious heirlooms. So this time Plus 50 decided to include a centre-page pull-out-and-keep supplement, as a sort of bouquet or tribute, specially dedicated to the South African Women’s Agricultural Union. Examples abound of the worth of these projects, which you can read about in the bouquet: • They demonstrate how old and young, as representatives of different genera tions, can work together well, grow together and enjoy it. • They indicate that South African women play an active part in the worldwide organisation Associated Countrywomen of the World, and that WAU women care about African challenges. • They represent active persons and provide large numbers of women with an opportunity to take part in wonderful meaningful activities. No idle sitting on the stoep for them! If this experiment with a centre-page pull-out-and-keep supplement is successful, Plus 50 will gladly carry on with this.

Direkteure • Directors Dr Karel Prinsloo Prof Oppel BW Greeff Gillian Corken Hoofkantoor • Head Office Tel: 012 348 8706/7819 Faks/Fax: 012 348 5644 Suite 145, Privaatsak/Private Bag X19, Menlo Park 0102 4de Vloer/4th Floor, The Hillside 318, Lynnwood, Pretoria. Web: www.plus50.co.za Voorblad • Cover Frank Opperman, Esmarie en Ena Fotograaf • Photographer Nardus Nel

Hoofredakteur / Editor-in-Chief Plus 50 • August / September 2012 | 5


www.freedigitalphotos.net

BRIEWE | LETTERS

Niemand skryf meer briewe

Aid workers really are working themselves out of a job, but...

Niemand skryf meer briewe

By 2025 the world will be closer than ever to ending global poverty and two thirds of the remaining 600 m or fewer poor people will live in fragile and conflict affected states in Africa. That’s the estimate of a new report from the Overseas Development Institute which concludes that aid agencies must overcome a major existential threat if they are to prove ultimately effective at eradicating absolute poverty. The Horizon 2025 Report builds on projections that over 50% of global trade and spending will lie with economies beyond Europe and the US by the middle of the next decade. By 2025 the world will be home to trillion dollar economies in Brazil, Russia, India, Indonesia, Turkey, China, Poland and Saudi Arabia, with several others close behind, and 78% of the global middle class will be from ‘developing’ countries – leading to a boom in exchanges between previously poor countries. Large pockets of stubborn poverty will remain in fragile and conflict affected states, mostly in Africa, such as the Democratic Republic of Congo and Nigeria. In a world where there are far fewer absolutely poor people it will be a challenge to sustain taxpayer support for aid. The paradox is that as the end-goal of eliminating poverty comes closer, in practice the deep-rooted difficulties of the weakest states could become harder both to tackle and to raise money for. That’s why we are challenging aid donors now to think about how they will need to have evolved by 2025.

Met ’n veer griffie potlood of pen Dis telegramme kits eposse SMS’e Sel-telefoonoproepe of ‘n faks Intimiteit van die handskrif Hoe ’n mens kon verlief raak Op skuins vloeiende sierskrif kalligrafie, is weg, soos in dood… toe verras jy my met jou peperduur geborduurde silwer sierskrif liefdesbrief ek het dit opgeblaas vergroot dit pronk nou teen my kamermuur om te weet om dit nooit te vergeet my lief… liefde k óm nog aangestap in ’n handgeskrewe brief Floris Brown: Breedevallei digtersgilde

Jonathan Tanner: London

Rig u bydraes en briewe aan: Die Redakteur, Suite 145, P/S X19, Menlopark 0102. Send your contributions and letters to: The Editor, Suite 145, P/B X19, Menlo Park 0102. E-pos / E-mail: plus50@telkomsa.net 6 | Plus 50 • Augustus / September 2012


MENSE

FRANKOPPERMAN Deur Dioné Prinsloo

D

ie gewilde akteur, Frank Opperman kwalifiseer net-net vir die Plus 50-kategorie – en hy, Esmarie en hulle pragtige Ena is die gesin op ons voorblad. Sy seun, Frankie (uit sy huwelik met Susan Coetzer) is 24 jaar oud en werk in die TV-bedryf. Frank het in Pretoria grootgeword, maar het landwyd in elf skole skoolgegaan – onder meer in Worcester, Benoni, Hermanus, Middelburg en uiteindelik weer Pretoria waar hy aan die Silverton Hoërskool gematrikuleer het. Sy ma, ‘n onderwyser, het hom aangemoedig om aan sport en kunswedstryde deel te neem, maar hy het ietwat belangstelling in laasgenoemde verloor en meer op tennis gekonsentreer. Reeds in 1976 het hy, Henning Pieterse en “Spaghetti” ‘n band gevorm en op TV verskyn met wat Frank bestempel as ‘n tiener angst-stuk: Generasie-gaping. In Januarie 1980 is Frank vir diensplig weermag toe – en het hy in sy eerste jaar daar op ‘n eufonium (‘n soort koperblaasinstrument) in die militêre orkes gespeel. Tydens sy tweede weermagjaar was hy lid van ‘n dansorkes. Hierna voltooi hy die driejaarkursus vir drama by die Pretoria Technikon, waar hy die Pretorium Trust-toekenning as die beste student ontvang. Sy loopbaan neem by TRUK (Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste) ‘n aanvang, met hoogtepunte soos “Lenteontwaking” en “Caspar in my tuin”. As laagtepunt noem hy dat hy tydens die vertoning van “Die lewe en tye van Moliére” in die klavier aan die slaap geraak

10 | Plus 50 • Augustus / September 2012

“Die lewe is goed ...” en die hele vertoning ruïneer het! Frank is vir drie maande na ‘n weermagkamp opgeroep – en hy bedank by TRUK. Sy vryskutloopbaan duur tot vandag. Hy skryf saam met Greg Latter “Honnibal se toere”, en neem deel aan sy eerste vollengte film: Boetie gaan Border toe. Hierop volg TV se 56 episodes van Orkney snork nie en Frank is tot vandag in die volksmond bekend as Ouboet van Tonder! Hy speel in ‘n rolprent The Stick. Daarna volg The Big Time, ‘n TV-reeks waarin Frank ‘n Griekse Ciprioot speel en die reeks twee jaar na mekaar met die Artestoekenning bekroon is. Tussendeur skryf Frank van die episodes vir The Big Time; maak talle gasoptredes op TV-programme; en skryf saam met Nicky Rebello: Tough love waarin hy en Tolla van der Merwe optree; en No Hero met Steve Hofmeyr. Frank maak hom in Amerika tuis waar hy vir ‘n jaar en ‘n half woon en werk met ‘n “Greencard” as “Alien of extraordinary ability”. Na ‘n paar optredes op TV en in ‘n rolprent (nogal as polisieman) besluit hy om terug te kom na Suid-Afrika toe en word vir vier jaar lank ‘n vennoot van die Bassline Jazzklub in Johannesburg. Frank

woon die afgelope 30 jaar in Melville in Johannesburg. Rolle in twee Afrikaanse TV-reekse, Vierde Kabinet en Iemand om lief te hê hou hom in die tyd besig. Hy leef ook sy liefde vir musiek uit, maar na twaalf jaar keer hy terug na die teater – onder meer as die Groot Slegte Wolf in “Rooikoppetjie”, ‘n pantomime onder regie van Marthinus Basson. In die nuwe millennium keer Frank terug TV toe vir 52 episodes in Willie Esterhuisen se Gautengaleng. Die teater wink egter steeds. Harry Kalmer skryf vir Frank “25 vrouens” en “Meneer de Beer” wat ook in kort films vir TV gemaak en deur MNet uitgesaai is. Tussendeur doen Frank radio-advertensies en oorklankwerk. Hy ontmoet die joernalis, Dana Snyman en hulle samewerking verskaf groot vreugde aan gehore: die eenmanvertoning “Die Uwe Pottie Potgieter” word 168 keer opgevoer. Die opvolg van die arme werklose Afrikaanse man se pogings om in “Wyk 14” tot die stadsraad verkies te word, vind soveel byval dat die stuk na 98 opvoerings as ‘n sitkom vir SABC 2 met Frank, Elize Cawood, Ben Kruger, Cherie van der Merwe en ander spelers, verwerk is. In 2010 tref Dana Snyman se “Rooikaart” die toneelwêreld en Frank het dit al meer as 160 keer aangebied. Die lotgevalle van die aangeklamde voorsitter van die Suidelike Rugbyklub, Wally Koekemoer, laat gehore steeds skaterlag. Tans bied Frank “Kaptein Blitz” (geskryf deur Jaco Jacobs) – die storie van ‘n gewese Superheld, wat onderwyser word – tot groot vermaak van jonger gehore aan, en dit hou hom ook sommer fiks, sê hy. P


PEOPLE

Pamela’s hobby soon turned into a flourishing business

S

itting in the sunlit chaos of her office, surrounded by farm dogs ranging in size from a Maltese Poodle to a Ridgeback, and sipping a mug of very good coffee, Pamela Cullinan is the epitome of the country farmer. With no pretentions, practical clothing down to the stout walking shoes, and a down-to-earth approach to her chosen profession, Pamela is happy to share some of her experiences and philosophies. But this is easier said than done. Each time she begins, there’s an interruption that results in introductions all round and the exchange of a few courteous words. Now it’s her son, Dominic, then the farm manager, Roedolf, and soon after it’s Japhta, her dispatch manager, followed by daughter-in-law, Kathy, and the sales promoter, Rosemary. But this is the culture Pamela has nurtured on her farm since she founded her company, Sunherbs, some 20 years ago. There is a general air of cheerfulness and motivation in the atmosphere here and it is obvious that Pamela’s relationships with her family and staff are friendly. Whether it’s a problem that needs to be dealt with

or a suggestion that needs consideration, it shows that Pamela is approachable and responsive. But where did it all begin? Some of Pamela’s earliest memories, growing up on a farm in a place called Val, near Balfour in the old Transvaal, were of planting a garden. Later she loved growing vegetables and even remembers her grandfather suggesting that she might try farming when she grew up. And she has. But it was not a conscious decision. It was the untimely death of her husband that precipitated her into agriculture. “When Tim died, I was somewhat at a loss as to what I should do,” explains Pamela. “A very good friend suggested that as I was a keen gardener with an interest in herbs and vegetables, I should start a produce business on our farm, Sunlawns, which has been in the Cullinan family for generations.” This she did, while studying herbs and their properties at night, and for Pamela it has turned out to be a huge success. “Setting up Sunherbs outside Centurion gave me an interest, a focus, and helped to pay

With spring in the air and Nature preparing to shrug off her winter coat in favour of new youth and vigour, it was a rare treat for Robbie Vermont to spend a little time with herb and veggie specialist and farmer Pamela Cullinan (70) the bills. It also enabled me to be close to my family.” At the time Pamela was raising five children. It was tough in the beginning. Pamela, Dominic and staff worked hard for long hours and little reward. However, as Sunherbs’ reputation grew, so did the business, and today it is one of the biggest herb growers in South Africa. “We also grow lettuce and baby vegetables with special care,” she says. “We currently supply major supermarkets, restaurants and greengrocers with our excellent produce.” 12 | Plus 50 • Augustus / September 2012

From its urban farm near Centurion, the company supplies mainly the Pretoria and Johannesburg area. “We do, however, fly herbs all over South Africa, if necessary,” she adds. Recalling those early days, Pamela tells how she and her family and staff worked around the clock on Christmas Eve to wash and prepare lettuces for the Christmas rush, which they had not anticipated. “We worked through the night to meet the demand,” she comments. “Rosemary had

just joined us, and after this experience I believed that she would throw in the towel and find a less demanding job.” Today, Rosemary is still there, full of vim and vigour and fiercely loyal to Pamela, whom she describes as ‘such a beautiful lady’. Talking about Sunherbs, Pamela admits that the competition is huge, especially in herbs. “But we do enjoy a bit of an advantage over the competition, having been one of the first suppliers in the field,” she explains. “In those early days, there


was little money available, especially for marketing. We made our mark in the field by supplying really fresh, quality products reliably. Some of our early ideas and innovations are really bearing fruit now. For instance, herbs such as mizuna, kale and baby fennel, which we have been exporting, are seeing a rise in demand locally.” She admits that her customers, for instance large chain stores selling fresh produce, are demanding, but only because their own customers are becoming more

and more knowledgeable and insistent on freshness and variety. “Our margins are squeezed to some extent,” she says. “Most of our customers are quite realistic and reasonable. They certainly demand top quality products and reliability of delivery, but they too have to be able to serve their customers, so the last thing they want is to put their suppliers out of business.” Sunherbs packages products on behalf of its customers and also ensures that ‘best before’ and ‘sell by date’ are includ-

ed on every packet. All the customer needs to do is display the product as attractively as possible. For recreation, Pamela loves a good read. She enjoys opera and classical music and singles out Richard Cock and Sibongile Khumalo as being among her favourite entertainers. Of greatest importance in her life are immediate family, friends and conserving the environment. The need to uplift and empower local communities is also important to Pamela. She quotes as an example ‘The Big Red Barn’ project, which has just begun on Sunlawns Estate farm. “We recently discovered this derelict hay barn – well over 100 years old – and have reconstructed it on the farm. The project was brought to life by my children, Sean and Victoria Cullinan. It is now providing entertainments such as tree swinging and mountain biking, and is creating a number of jobs and opportunities for local communities.” The Big Red Barn project typifies Pamela’s drive, enthusiasm and positive approach to life. “We’re an optimistic lot here,” she concludes. “We’ll give anything a go. If it works out, well and good; if not, we’ll try something else.” P

Pamela Cullinan checks on progress among good-natured banter with her staff

THE CULLINAN CONNECTION

Pamela Cullinan was married to Tim, grandson of Sir Thomas Cullinan (1862– 1936) the South African diamond magnate. Sir Thomas is renowned for having given his name to the Cullinan Diamond, the largest diamond ever discovered, and for being owner of the Premier Mine, now Cullinan Mine, from which the famous gem was extracted in 1905. He also gave his name to the nearby town of Cullinan, a little to the east of Pretoria. Thomas Cullinan’s story is a classic rags-to-riches one. He was born in Elands Post, near Seymore, in the then Cape Colony. In his quest for wealth, he moved to Barberton in 1884, where he married two years later. Then in 1887 he moved to Johannesburg. There he became a bricklayer. After he had earned some money, he turned to serious prospecting. In 1897 he moved to Parktown, the up-and-coming suburb of the Randlords, where he built his home, ‘The View’. He

founded Premier Diamond Fields in 1898 after the discovery of an alluvial diamond on the surface near a farm fence. The owner of the farm, Joachim Prinsloo, refused to sell, but later Cullinan bought the land for £52,000 from Prinsloo’s daughter, who had inherited the farm after her father’s death. Cullinan was one of the co-founders and chairman of what became the Transvaal Chamber of Industries. He was a member of the Transvaal Legislative Assembly and the first Union Parliament of 1910, representing the Pretoria Western district. He was knighted in 1910, at the inauguration of the Union of South Africa, in recognition of his contribution to industrial development in South Africa. Plus 50 • August / September 2012 | 13


ts Ui eb nd ke te ng gi eg el sg he nt ee el ! id

’n Volhoubare landgoed in die bosveld vir vyftigplussers

10/10 vir

...waar die Suiderkruis witter as die stedeligte in jou siel bly skitter

Wie het gesê almal wil ’n huisie by die see hê? Party van ons is kinders van die bos wat ’n bospatrys as buurman bo die gekrys van ’n seemeeu verkies. Met Negester maak die ATKV bosvelddrome waar. Hierdie volhoubare landgoed, aangrensend tot ATKV-Klein-Kariba, is perfek vir vyftigplussers op

soek na ’n rustiger leefstyl. Daar kan uit verskillende groottes wonings en ontwerpe, gebaseer op ’n kontemporêre interpretasie van historiese plaasargitektuur, gekies word. Klip uit die omgewing word boustene en die natuurlike inheemse plantegroei dien as voortuin. FASILITEITE & VOORDELE: Veilige beleggingsgeleentheid

Breinstorm HKO12/022c

Aantreklike wandelpaadjies in die natuur Direkte toegang tot atkv-Klein-Kariba Beplande mediese dienssentrum en sorgeenheid vir verswaktes

DIE ATKV IS ’N TROTSE ONTWIKKELINGSVENNOOT IN NEGESTER LANDGOED

Beplande gemeenskapsentrum met sportfasiliteite soos rolbal-, tennis- en jukskeibane en swembad Beplande kleinhandelsdienste (winkels, apteek, wassery, eetplek) Gemeenskaplike skoonmaakdienste en algemene onderhoud

Skakel 0861 444 495 of besoek www.negester.co.za


Aug 2012