+E (Plus-E)

+E (Plus-E)

Jönköpings län, Sweden

+E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap. Tidningen skickas ut till alla hushåll i länet.

www.pluse.se