Page 1

Voorwoord Beste clubleden. Het onvoorspelbare jaar 2010 is voorbij. Het bestuur wenst U en Uw familie en Uw dieren een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe. We hopen dat U ondanks de probleempjes in de fokkerij, verder aan de fokkersweg bouwt. Het hoofddoel moet dieren houden zijn en niet dieren vermeerderen ten koste van andere dingen. Voorkom dat U een slaaf van uw fokkerij wordt en door het noodzakelijke werk aan de dieren er sleur en ongemak ontstaat. Dat is meestal dan ook fataal na enkele jaren. Beleef plezier aan uw dieren, laat de kerk in het midden staan en zoek de gulden middenweg. Ons programma 2010 zag er zo uit: Lidkaarten en het fokkersboek (repertorium) verdelen en bezorgen. Voetringen verdelen, tatoeëeren van konijnen en ringen van de cavia’s. Het eigen mooie clubtijdschrift « Pluim en Pels Kroniek » verscheen 4 maal stipt op tijd. Op 15 mei was er de jaarlijkse ledenvergadering in de dorpszaal de « Kring » te Keiem-Diksmuide . Dit samen met een voordracht over duiven « Het A-B-C van de sierduivensport» door keurmeester Jules Lauwers. Op 12-13 juni waren we aanwezig met een levende promotiestand en het Belgisch kampioenschap hanenkraaiing op het open boerderijweekend « Schone Schaapjes » te Staden. Op 4 juli waren we met een levende promotiestand aanwezig op de open « Landbouwfeesten » te Nieuwpoort. We organiseerden er ook een wedstrijd voor hanenkraaien. Op 12 augustus was er de halve daguitstap met een toeristisch treintje te Zonnebeke.

Het was duidelijk een vol programma die veel offers moest opbrengen van de bestuursleden en hun omgeving. Dit alles ten bate van de clubleden en de clubwerking. Vergeet zeker die mensen niet die voor al die activiteiten instonden en er hun vrije tijd instaken! Dit jaar verkregen we meer hulp van clubleden dan anders, bij onze clubactiviteiten. Dat houdt misschien beloften in voor de toekomst. Voor 2011 staan er opnieuw enkele activiteiten op stapel. Indien we ondanks het kleine groepje bestuursleden en de ouderdom, dezelfde gedrevenheid en dynamiek kunnen blijven behouden, moet het 24ste jaar opnieuw een goed clubjaar worden. Oost, west, thuis best! Iedere haan heeft vrij kraaien op zijn mesthoop als het niet te vroeg is en zeker ook niet te luid. Nu blijft er mij nog de aangename taak om iedereen, sympathisanten en niet-sympathisanten nogmaals een voorspoedig Nieuw Jaar toe te wensen in mijn persoonlijke naam. Opdat het nieuwe jaar voor iedereen dat brengt wat hij of zij voor zichzelf het meeste wenst! We zijn waarschijnlijk goed bezig, maar het zal enkel “zeer goed” worden wanneer meer leden hun beste beentje voor zetten en ons wat meer helpen met woord en daad. Het bestuur rekent op jullie allemaal! Begint het al te kriebelen? Ik bedoel hiermee: werk in de tuin, weer een poging doen om overal groen gras te herstellen waar de kippen in de winter een ravage hebben aangericht. Of hebben we zin om een hok bij te bouwen? Je kan natuurlijk ook zoals velen het bestaande hok eens grondig nazien en er iets aan doen met de hogedrukreiniger en de schilderborstel. Een mooi hok is soms het begin van mooiere dieren. De lente is ook de periode dat nieuwe leden zich aanmelden en op zoek gaan naar dieren. Probeer die mensen sportief te helpen en neem die taak ter harte. Verzorg je dieren goed, zodat kwaliteit primeert op kwantiteit. Zorg ervoor dat uw selectiemes goed snijdt, want eigen kind is niet altijd schoon kind in onze liefhebberij. Alleen met die instelling worden kampioenen geboren. Veel succes en genot voor iedereen gewenst.

Op zaterdag 14 augustus was er te Edewalle onze jaarlijkse jongdierendag. Op 17-18 oktober was er de samenwerking met het kunstgebeuren « Buren bij kunstenaars » en kon men het dierenbestand van W. Lombary en de vele kunstwerken van zeven artiesten bewonderen.

Wilfried Lombary

Op 27-28 november was er de eerste proef van de Derby Diksmuide-Wevelgem-Halluin te Halluin (Fr.). We zorgden voor een gratis vervoerlijn voor de dieren heen en terug. In januari 2011 was er onze zeer geslaagde 22ste internationale wedstrijdtentoonstelling te Roeselare in het kader van het Land- en Tuinbouwsalon. Pluim & Pels 1


Inhoud

Sportrasfokkersvereniging “Pluim en Pels Diksmuide” v.z.w. doelstellingen en bestuur 2011. - Voorzitter:

Voorwoord

Clubnieuws

1

Lombary Wilfried, Dwarsstraat 8, 8600 Leke, tel. 051 50 15 05

- Penningmeester: Dely Maurits, Staatsbaan 27b, 8610 Kortemark, tel. 051 56 82 22 - Hulpsecretaris:

Verslyppe Joël, Doorenstraat 19, 8610 Kortemark, tel. 0474 93 02 06

- Bestuurslid:

Verscheure Efrem, Gentweg 25, 8600 Diksmuide

3

Vraag en aanbod

15

Het houden van kippen en dwergkippen

18

Beste mensen

20

Ons adres op internet: NIEUWE WEBSITE: www.pluimenpelsdiksmuide.net NIEUW E-MAILADRES: info@pluimenpelsdiksmuide.net

- Materiaalmeester: Verslyppe Joël, Doorenstraat 19 - Clubafgevaardigde bij het West-Vlaams verbond voor kleinvee en of neerhofdieren: W. Lombary - Ringenverdeler:

Dely Maurits, Staatsbaan 27b, 8610 Kortemark, tel. 051 56 82 22

- Tatoeëerder:

Verslyppe Joël, Doorenstraat 19, 8610 Kortemark, tel. 0474 93 02 06

- Webmaster:

Ligneel Pedro, Zegestraat 37A, 8650 Houthulst, tel. 051 63 77 16

- Tijdschrift “Pluim en Pels Kroniek”: W. Lombary - Zetel vereniging:

Dwarsstraat 8, 8600 Leke-Diksmuide, clubrekeningnummer 979-3637504-09 IBAN BE 5297936750409 BIC-nummer ARS PBE 22

In de statuten lezen wij dat de club beoogt: - de studie van alle problemen die verband houden met kleinvee - de selectie van raspluimvee, rasduiven, raskonijnen, parkwatervogels, cavia’s - het bewaren en opnieuw in de belangstelling brengen van bedreigde rassen - de verdediging van de belangen van de leden en fokkers - het bevorderen van de sportfokkerij in de meest ruime zin, met speciale aandacht voor de eigen Belgische rassen - een vereniging te zijn zonder winstoogmerk

Lidgeld 2011 De artikels die verschijnen in “Pluim en Pels Kroniek” zijn op verantwoordelijkheid van de steller. Ze drukken niet noodzakelijker wijze de mening van de uitgevers uit. Overname van artikels is niet toegelaten, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgevers en auteurs.

Pluim & Pels 2

- Fokkend lid met inbegrip van ons clubtijdschrift “Pluim en Pels Kroniek”: 15 euro - Fokkend lid met inbegrip van ons clubtijdschrift, de fokkerskaart, het repertorium, het tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” en de ringen-tatoedienst: 27 euro - Tweede of volgende lid in een gezin (zelfde adres): 10 euro


CLUBNIEUWS

Tatoeage Voor het merken van konijnen en het ringen van cavia’s kunnen de leden nog altijd terecht bij Joël Verslyppe te Kortemark. Deze dienst staat open van 10 februari tot eind augustus 2011 Men kan laten merken na afspraak met Joël op clubactiviteiten of hij komt aan huis. Maak ook hier tijdig een afspraak zodat alles vlot kan verlopen. De prijs per te tatoeëren konijn bedraagt 0,25 euro, inclusief de merkkaart. Indien hij bij de fokker thuis moet komen merken wordt een vergoeding van 0,12 euro per kilometer aangerekend. Men kan ook de dieren bij Joël thuis laten merken. Zijn nummer is 0474930206. Bestel uw tatoekaarten en caviaringen uiterlijk tegen 28 februari 2011.

Bestellen voetringen Voor het bestellen van voetringen kan men terecht bij Maurits Dely, Staatsbaan, 27b, te Kortemark, tel. 051/568222. Bestel tijdig en vergeet niet dat er tussen uw bestelling en het leveren van de ringen al vlug 14 dagen tijd nodig is. Hij doet zijn bestelling naar het V.I.V. eens per week en dat op de maandagavond. Bestellen na maandagmiddag doet u eigenlijk een week verliezen. De ringendienst staat in principe open van 1 januari tot eind augustus 2011. Vergeet ook niet dat er op het einde van de zomer steeds ringmaten uitgeput zijn en dat Maurits ook enkele weken per jaar op reis gaat. Dit jaar zeker vanaf half maart. Hebben is de boodschap, men kan maar beter op zekerheid spelen.

Vraag naar clubleden die enkele fokkers willen ontvangen voor een hokbezoek We vragen of er onder ons ledenbestand fokkers zijn die in clubverband enkele fokkers willen ontvangen (1 uur) om eens hun dieren en hokken te laten zien. Jaarlijks hebben we in clubverband fokkers uit het buitenland op bezoek. Om die fokkers een aangename dag te laten doorbrengen moeten we kunnen instaan voor een goed en mooi programma. Dat de dieren centraal staan is een zekerheid. Dus clubleden die wat willen laten zien zijn we zeer dankbaar. U kan er je club een dienst mee bewijzen ten bate van de liefhebberij. Kandidaten laten het zo rap als mogelijk weten aan Wilfried Lombary of een bestuurslid. Maar ook voor een mogelijk maandelijks hokbezoek van enkele clubleden zoeken we kandidaten om ons eens te ontvangen.

Clubkampioenen 2010 Het clubkampioenschap bestaat uit 2 proeven. Hetzij onze jongdierendag te Edewalle en onze tentoonstelling te Roeselare. Op die twee activiteiten worden de punten van de 7 beste dieren uit een diergroep van een exposant opgeteld. Het eindtotaal duidt de kampioenen in een diergroep aan. Sierduiven Kampioen Lombary Wilfried Tweede kampioen Vergote Rita

Aanvraag fokkerskaart en repertorium (fokkersboek) 2011

Parkvogels Kampioen Lecointre Norbert

In het fokkersboek van vorig jaar is een formulier geplaatst voor het aanvragen van de fokkerskaart en repertorium 2011. Zie ook op site van het Vlaams Verbond onder de rubriek “formulieren”. Leden van vorig jaar hebben ook al een formulier ontvangen. Vul het zorgvuldig in, want die gegevens komen in het fokkersboek 2011. Is uw formulier fout ingevuld, dan staat het ook verkeerd in het fokkersboek. Melding van het Vlaams Interprovinciaal Verbond! Er worden geen fokkers meer opgenomen in het repertorium die geen aanvraagformulier hebben opgestuurd. Stuur het formulier voor 25 februari terug naar ons adres: Dwarsstraat, 8, Diksmuide 8600. Aanvragers na die datum ontvangen in eerste instantie geen fokkersboek en betalen €5 administratiekosten er bovenop aan het Vlaams Verbond voor de fokkerskaart en het repertorium.

Tweede kampioen Naert Frans Groothoenders Kampioen Landerwijn Daniël Tweede kampioen Vileyn Guy Watervogels Krielhoenders Kampioen De Rycke Noël

85 p geldprijs €10 72 p geldprijs €5 94 p geldprijs €10 76 p geldprijs €5 63 p geldprijs €10 62 p geldprijs €5 Niet toegekend

82 p geldprijs €10 Tweede kampioen Desmet Freddy 56 p geldprijs €5 Konijnen Niet toegekend Cavia’s Niet toegekend De huldiging van de kampioenen gebeurt op onze Algemene Ledenvergadering. Men moet aanwezig zijn om de geldprijzen te kunnen ontvangen!

Pluim & Pels 3


Oosters tempeltje Mooiste konijn

Mooiste cavia

Mooiste groothoen

Mooiste tamme watervogel Mooiste wilde watervogel

Pluim & Pels 4


Voorwoord palmares (catalogus) tentoonstelling 2011 Geachte bezoeker en exposant, Het bestuur van de inrichtende vereniging heet U hartelijk welkom op haar 22ste wedstrijdtentoonstelling nu opnieuw te Roeselare en bedankt U oprecht voor Uw aanwezigheid en interesse. Na vijftien succesvolle jaren in de « Boterhalle » te Diksmuide en drie maal in de Westhoek Expo te Ieper en opnieuw twee jaar te Diksmuide zijn we nu voor de tweede maal te gast in Roeselare. Het inrichtend comité van het Land-en Tuinbouwsalon gaf ons opnieuw de kans om onze show hier onder te brengen. Waarschijnlijk wegens onze kennis, gedrevenheid, ongebreidelde inzet op vele vlakken en onze know-how. De elektronische mogelijkheden ten voordele van het tentoonstellingsprogramma en de uitslag van de wedstrijd geniet ten volle onze appreciatie. Daarom veel dank aan onze computerman Pedro Ligneel voor het ontwerp en adequate aanpassingen ieder jaar aan het tentoonstellingsprogramma. Het zou wel eens een mijlpaal kunnen worden voor onze liefhebberij in het algemeen. Waarom dit jaar opnieuw inrichten te Roeselare? In de eerste plaats krijgen we hier op het Salon de kans om onze dieren te tonen aan een zeer groot publiek. Voetballers spelen ook liever voor een vol stadium! Hoe meer mensen onze hobby leren kennen, bewonderen en waarderen, hoe meer kans er bestaat dat er nieuwe liefhebbers bijkomen. Belangrijk is ook het financiële aspect, waar nu wat zekerheid is in vervat. Voor de vele bezoekers is het een uitgelezen kans om kennis te maken met al het moois en de grote diversiteit die de wereld van de neerhofdieren biedt. Samenwerken met andere inrichters zal in de toekomst voor iedereen toch noodzakelijk worden. Versplintering en schaalverkleining moet worden omgebogen in samenwerking willen we uiteindelijk overleven. We moeten de afwachtende houding van onze leden en exposanten proberen om te zetten in enthousiasme. We bieden hen hier ook de mogelijkheid om hun fokresultaten net zoals de professionele sector te demonstreren. Ik denk dat we mogen licht ontgoocheld zijn over het resultaat (slechte datum) van de inschrijvingen. Het aantal ingeschreven dieren, het aantal deelnemers en de grote diversiteit bleven door tal van omstandigheden onder de verwachtingen. Het toont aan dat wij neerhofdierenvrienden moeilijk open staan voor vernieuwingen. Het samenhorigheidsgevoel ervaren op een grote manifestatie met andere diersoorten en een ander publiek blijkt niet vanzelfsprekend. Dat ook hun hartverwarmende woorden voelbaar mogen zijn in onze ontmoetingen tijdens dit feestelijk dierenweekend. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze editie de basis mag vormen voor de continuïteit van onze tentoonstellingen. De planning en voorbereidingen verliepen niet zonder zorgen. Dagen van administratieve arbeid, uren van overleg en een intense coordinatie onder alle partners liggen aan de grondslag van wat we U nu kunnen laten zien. En natuurlijk een woord van dank naar de inrichters van het Salon om ons de organisatie van onze show hier te laten doorgaan. Op deze manier willen we het houden van dieren in al zijn facetten in de schijnwerper stellen. Roeselare 2011 staat garant voor drie dagen lang puur dierenplezier voor jong en oud, deelnemer of leek. Wij wensen U enkele aangename en leerrijke momenten toe en voor de exposanten een goede uitslag in de palmares.

Wat U hier vandaag ziet is naast een tentoonstelling van alle mogelijke “raszuivere” kippen, konijnen, duiven, watervogels, cavia’s en parkvogels, ook een wedstrijd tussen fokkers met hun beste kweekresultaten. Voor U hier kwam, hebben officiële internationale keurmeesters op de vrijdag de dieren grondig op fouten en gebreken nagekeken, om ze achteraf een puntenaantal te geven. Hun oordeel vindt U op het kaartje (slip) dat aan de kooi is vastgemaakt. Het gaat hier om een wedstrijd die ieder jaar meer en meer internationaal getint wordt, met deelname van vele exposanten uit het buitenland en de meeste Belgische provincies. Ze biedt een ruime variatie aan diersoorten, die gaat van de grote Canadagans tot de kleine Chinese dwergkwartel. Zo bereiken we toch een breder publiek in de orde van de grootte van de oppervlakte van de voorziene ruimte. De kweek van neerhofdieren-kleinvee is geen luxe-hobby voor enkelingen. De kwekers komen uit alle lagen van de bevolking en we paren het schone aan het nuttige en zijn daardoor dan ook echte cultuurbeoefenaars. De eerste vorm van cultuur was en is immers het tam maken van de wilde dieren en er mee fokken. Alles wat later kwam is literatuur! Onze hobby heeft ook een kleine economische waarde, maar wordt op dit facet dikwijls over het hoofd gezien. U kent allemaal wel de spreuk: “nog mossel, nog vis.” Met andere woorden verwaarloosbaar en niet zeer belangrijk. En toch kweken wij onze dieren nog zoals vroeger, zoals het eigenlijk zou moeten. Met het oog op gezondheid, milieu, hormonenvrij enz... Die inspanningen verdienen bewondering en waardering en zullen hopelijk voor de toekomst, niet tevergeefs zijn geweest. Die waardering begint stilletjes aan in de beeldende media te ontluiken. Maar andere mediawinden blazen dan weer uit de verkeerde richting en hypothekeren onze hobby. Door de fok en selectie op de goede eigenschappen van de dieren, houden we meteen ook een eeuwenoud cultuurpatrimonium in ere. De kweek van neerhofdieren is één van de oudste en natuurlijkste vormen van cultuurbeleving. Mooie raszuivere dieren fokken is een kunst met een grote K. Laat ons maar kunstenaars zijn in onze eigen tuin en volop genieten van onze dieren en hun kweekresultaten. Het liefst natuurlijk in familieverband zodat onze verworven kennis niet verloren gaat voor de volgende generaties. Onze kinderen en kleinkinderen moeten toch ook nog de kans krijgen om een echte fiere haan, een wollig konijn, een koerende duif of een roepende kwartel of patrijs te zien. Of moeten ze tevreden zijn met wat oude foto’s van wat eens rasdieren waren? Als de fokdieren dan nog van Belgische origine zijn is het natuurlijk nog beter! Wij beseffen met zijn allen wel degelijk dat de jeugd zal moeten instaan voor het verder bestaan van onze hobby! Ik wens u allen een aangenaam vertoeven tussen onze lievelingsdieren en dank jullie voor uw bezoek en interesse. Met vragen kan U terecht bij de personen met een blauw T-shirt en of gele “badge” op hun borst, zij zullen Uw vragen proberen deskundig op te vangen en in U misschien een nieuwe kweker ontdekken. Men kan zich ook voor een veel te LAAG bedrag als lid voor 2011 opgeven in ons secretariaat en er ons prachtig clubtijdschrift “Pluim en Pels Kroniek” inkijken. Dieren kan men aanschaffen op de stand “dierenbeurs” bij het secretariaat tot en met 16u45 op de zondag en op de dierenverkoopdag de maandag 31 januari. Pluim & Pels 5


Mooiste sierduif

Mooiste parkvogel (97)

Mooiste lachduif

Hubert Lernout, kampioen konijnen

Wesley Labarque, kampioen groothoenders Pluim & Pels 6

Duitse Pekingeenden


Eddy Engels, kampioen dwerghoenders

Marc Vandewalle, kampioen watervogels

Wilfried Lombary, kampioen sierduiven

Norbert Lecointre, kampioen parkvogels

Pluim & Pels 7


Colette Paluch (Fr.), kampioen Belgische konijnen

Rik Snauwaert, kampioen Belgische groothoenders

Noel De Rycke, kampioen Belgische dwerghoenders

Maurits Dely, kampioen Belgische watervogels

Pluim & Pels 8


Verder nog een gemeend woord van dank naar de inzenders voor hun deelneming, de schenkers van prijzen, sponsors, adverteerders, de inrichters van het Salon, de gelegenheidsmedewerkers en de bestuursleden. Een pluimpje ook voor de Franse club uit Halluin, de club uit Wevelgem die samen met ons de Derby in competitie brengen. Maar ook de Leghornclub Nederland en andere speciaalclubs enz. Ook de Franse, Nederlandse (overnachters) en Waalse exposanten, die ondanks het taalverschil hier toch aanwezig zijn. Van een staatshervorming is hier bij ons zeker nog geen sprake. Dat bewijst dat de neerhofdierensport universeel en grensoverschrijdend kan zijn en worden. Natuurlijk ook de bezoekers, die door hun aanwezigheid blijk geven van waardering en belangstelling en ons zo de moed geven om dergelijke reuzenorganisatie te durven aanpakken en uitvoeren. Vergeet niet dat het allemaal vrijwilligerswerk is! Profiteer ervan om informatie in te winnen en kies zelf dieren uit dewelke onze vereniging patroneert. Men kan ze hier misschien aankopen of vastleggen voor in het voorjaar wanneer het nieuwe fokseizoen begint. Veel kijkgenot en misschien, misschien tot een volgende keer!!! Namens het bestuur van « Pluim en Pels Diksmuide » vzw en het Tentoonstellingscomité.

Wedstrijdtentoonstelling in de Expo Hallen te Roeselare van januari 2011 in het kader van het Landen Tuinbouwsalon Onze 22ste tentoonstelling van begin januari 2011 was ondanks het zeer late tijdstip sportief gezien opnieuw een succes. Ongelooflijk in de huidige tijd en de concurentie van drie andere shows, dat er nog zoveel dieren ingeschreven waren. En dat juist de week na de Belgische kampioenschappen in Bastogne. Vele shows kwamen maar aan de helft van de inschrijvingen van twee jaar geleden, anderen richten zelfs niet meer in. Het grote aantal dieren was waarschijnlijk te wijten aan de flinke prijzenpot die we voor onze 22ste uitgave uittrokken. We hielden in deze negatieve spiraal toch nog goed stand en konden zonder financiële problemen eindigen. We hadden lang getwijfeld of we nog een tentoonstelling gingen inrichten, gelukkig hebben we het uiteindelijk toch gedaan. Waar een wil is, is een weg ! De financiële zekerheid door de samenwerking met de inrichters van het Salon was wel het punt die de doorslag gaf. Hoe we het klaarspelen om met zo een kleine groep mensen zo een manifestatie in goede banen te leiden, is eigenlijk voor velen en zelfs voor ons soms een raadsel. Men spreekt er meer dan lovend uit tot ver over onze provincie- en landsgrenzen. Tot spijt en ergernis van wie ons al zolang (22 jaar) benijd. Maar oude karren of knarren lopen soms nog lang rond, ook al piepen en kraken ze veel. Het was er gezellig, het was bij momenten wel overdreven druk (37 000 bezoekers), de verkoop verliep vlot, er was meer voldoende ruimte tussen de kooien, de statige prijsuitdeling, enz. Met de keuring op de vrijdag was het mogelijk om de dieren grotendeels door Belgische keurmeesters te laten nazien. De dieren moesten ook een dag minder in de kooien zitten. Door een uitgekiend carpool-systeem konden we vele en grote verplaatsingskosten vermijden, waarvoor dank aan de medewerkende keurmeesters. Dit scheelde een flinke slok

op de borrel voor onze clubkas. We begonnen dit jaar met enkele gemotiveerde mensen de vrachtwagens te laden en te lossen in de zaal op de maandag. Op de dinsdag konden we beginnen met kooien plaatsen. De woensdagavond was de opbouw klaar. Het opbouwwerk verliep voorbeeldig, vele handen kunnen het werk lichter maken. Enkele leden van ons Tentoonstellingscomité gaven een meerwaarde en ruggesteun aan het geheel. Zonder die mensen zou het moeilijk zijn om de boel draaiende te houden. De gehele organisatie liep als de laatste keer te Roeselare en toen waren we ook al meer dan tevreden. De animo onder de inzenders en helpers was groot. Voor de inrichters zijn dergelijke vaststellingen een opsteker van formaat. Dat is ook nodig want zonder aanmoedigingen houdt men het niet lang vol. Toch nog een minpuntje en nadenkertje ! We stellen vast dat zoals ieder jaar sympathizanten en leden van Ieper, De Haan, Lichtervelde, Langemark, Kortemark, Zwevezele, Reninge, Roeselare, Koekelare, Eernegem, Ichtegem, Houthulst, enz. komen helpen op de show. Belangeloze inzet en opoffering ten bate van de vereniging en de liefhebberij, het bestaat nog ! Maar waar blijft de hulp van de Diksmuidse leden die soms op enkele honderden meters van de Expo Hallen wonen ? Raar, moeilijk te geloven, maar toch een feit ! We kregen ook dit jaar wat steun van politieke mandatarissen, het stadbestuur van Roeselare en het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en streekgebonden zaakvoerders van bedrijven. Maar bovenal van de inrichters van het Salon. Er waren 715 dieren, waaronder 85 konijnen, 30 cavia’s, 131 hoenders, 107 krielhoenders, 50 watervogels, 166 sierduiven en 146 parkvogels. Het uitzonderlijke puntenaantal 97 werd verworven door Marc Vandewalle met een Koningsfazant en Wilfried Lombary met een Libanonduif. Proficiat voor die uitzonderlijke prestatie. Het bestuur en het Tentoonstellingscomité dankt de clubleden die er waren als exposant en of bezoeker voor hun deelname te Roeselare. We danken nog veel meer de personen die geholpen hebben aan de opbouw en afbraak van de show, het vervoer en laden van de kooien en materiaal, secretariaat, rondhalen van sponsorgeld, schenkers van prijzen en trofees, computerwerk, tentoonstellingsecretaris, kunstenaars, meewerkene kleinveeclubs, keurmeesters enz. Er zijn er nog teveel om allemaal op te noemen voor of tot het welslagen van onze show. Het zijn uiteindelijk alle personen die een steentje of muur hebben bijgedragen in het raderwerk van de 22ste uitgave van onze tentoonstelling. Het Tentoonstellingscomité bestond uit Vergote Rita, Wilfried Lombary, Maurits Dely, Joël Verslyppe, Norbert Lecointre, Gilbert Pockelé, Marc Vandenbussche, Valére Verstraete, Pedro Ligneel, Johan Roels, Noel De Rycke, Eddy Ingelbreght, Freddy Desmet, Daniël Landerwijn, Frans Naert, Efrem Verscheure, enz. Andere medewerkers waren Florent Vanderper, André Vandewalle (Eernegem) , Noel Pattyn, Noel Debaecke, Eric Carrein, bestuurder vrachtwagen, Yves Portier, enz. Pluim & Pels 9


JĂźrgen Dewijngaert, kampioen Franse konijnen

DaniĂŤl Landerwijn, kampioen Franse hoenders

Marc Soete, kampioen Franse sierduiven

Bernard Delassus (Fr.), kampioen Texan duiven

Pluim & Pels 10


Luc De Clercq, kampioen Appenzeller Spitskuiven

Wesly en Desteny Labarque, kampioen Brahma

Prijs Nieuwe Tentoonsteller, winnaar Frans Naert

Prijs Niet-West-Vlaming, winnaar Marc Vandewalle

Pluim & Pels 11


Prijs Buitenlandse Inzender, winnaar Colette Paluch

Jongste deelnemer, Milan Van Landuyt

Mooiste lachduif, winnaar Johan Devos

Eerste jeugdexposant, Maarten Vandewalle

Pluim & Pels 12


Op de eerste verkoopdag (t.t. maandag) waren 81 dieren aanwezig. Dat onverwacht grote aantal liet toe dat er nog vele dieren veranderden van eigenaar. Door die verkoopdag konden we verhinderen dat onze beschikbare ruimte in de tenten dierloos bleef. Het was hoe dan ook een meevaller en dergelijke verkoopdag is zeker voor herhaling vatbaar. We danken speciaal ook Eric Carrein voor de plaatsing van het Oosterse tempeltje (volière) in de omgeving van onze dieren. Het gaf duidelijk een meerwaarde aan het showgebeuren. De volledige uitslag, foto’s en het palmares van de tentoonstelling kan men vinden op onze clubwebsite : www.pluimenpelsdiksmuide.net.

22ste Internationale Wedstrijdtentoonstelling voor Neerhofdieren van Pluim en Pels Diksmuide vzw te Roeselare SUPERKAMPIOEN Lombary Wilfried KAMPIOEN PER DIERGROEP VOOR ALLE RASSEN Konijnen: Lernout Hubert Cavia’s: Mouton Nils en Jens Hoenders: Labarque Wesley Krielen: Engels Eddy Watervogels: Vandewalle Marc Duiven: Lombary Wilfried Parkvogels: Lecointre Norbert KAMPIOEN PER DIERGROEP VOOR DE BELGISCHE RASSEN Konijnen: Paluch Colette Hoenders: Snauwaert Rik Krielen: De Rycke Noël Watervogels: Dely Maurits KAMPIOEN PER DIERGROEP VOOR DE FRANSE RASSEN Konijnen: Dewijngaert Jurgen Hoenders: Landerwyn Daniel Duiven: Soete Marc RASKAMPIOEN BUITENLANDS RAS Cavia’s GLADHAAR: Mouton Nils en Jens REX CAVIA: Lescouhier Christien Duiven LIBANONDUIF: Lombary Wilfried TEXAN: Delassus Bernard Hoenders APPENZELLER SPITSKUIF: De Clercq Luc BRAHMA: Labarque Wesley NEW HAMPSHIRE: Verslyppe Joel Konijnen ENGELS ZILVER: Paluch Colette VAAL VAN BOURGONDIE: Jurgen Dewijngaert

Krielen COCHIN KRIEL:Engels Eddy WYANDOTTE KRIEL: Verslyppe Joel Parkvogels JAPANSE KWARTEL:Lecointre Norbert LACHDUIF: Devos Johan RASKAMPIOEN BELGISCHE RASSEN Krielen ANTWERPSE BAARD: Engels Eddy WATERMAALSE BAARD: De Rycke Noël Clubprijs nieuwe tentoonsteller: Naert Frans Prijs voorzitter Wilfried Lombary: Snauwaert Rik Prijs voor niet Westvlamingen: Vandewalle Marc Prijs voor de Buitenlanders: Paluch Colette Mooiste vechthoender: / Prijs Brabants hoen: / DUIVEN PER REEKS Vormduiven: Lombary Wilfried Kleurduiven: Engels Eddy KONIJNEN PER REEKS Middenrassen: Dewijngaert Jurgen Kleine rassen: Paluch Colette Prijs tekening en kleuraftekening konijnen: kooi 47: Lernout Hubert RESULTAAT PARK EN WATERVOGELS REEKS Fazant: Lecointre Norbert Parelhoen -kalkoen – pauw: / Patrijs - kwartel – francolijn: Lecointre Norbert Tamme watervogel: Mouton Nils en Jens Wilde duif: Devos Johan Wilde watervogel: Vandewalle Marc

PER

RESULTAAT CAVIA’S PER REEKS Gekruind: Lescouhier Christien Gladhaar: Mouton Nils en Jens Prijs Brakelhoenders: / Prijs Kingduiven: / MOOISTE DIER UIT EEN DIERGROEP mooiste konijn: kooi 27: Dewijngaert Jurgen mooiste cavia: kooi 99: Mouton Nils en Jens mooiste groothoen: kooi 160: Labarque Wesley mooiste krielhoen: kooi 276: Milan Van Landuyt mooiste sierduif: kooi 435: Lombary Wilfried mooiste parkvogel: kooi 594: Vandewalle Marc mooste wilde watervogel: kooi 373: Vandewalle Marc mooiste tamme watervogel: kooi 356: Mouton Nils en Jens mooste wilde duif: kooi 715: Naert Frans mooiste veldhoender: kooi 637: Lecointre Norbert Prijs Westvlaamse commissie park- en watervogels: kooi 375: Verslyppe Joel Mooiste tamme watervogel tentoonstelling: kooi 356: Mouton Nils en Jens Prijs japanner of eksterkonijn: /

Pluim & Pels 13


Winnaars mooiste dier in een reeks

Prijs Watermaalse baardkrielen, olieverfschilderij, Noel De Rycke Pluim & Pels 14

Prijs fazanten, olieverfschilderij, Marc Vandewalle


Prijs ondervoorzitter J. verslyppe: • Jongste deelnemer tentoonstelling: Van Landuyt Milan • Trofee voor de 2e mooste krielhoen: kooi 344: De Rycke Noël Prijs chabo krielen: / Prijs kropperduiven: / Familieprijs: Familie Lombary - Vergote Prijs tamme ganzen: / Prijs tamme eenden: kooi 359: Milan Van Landuyt Aanmoedigingsprijzen voor Noordfranse rassen: Normandiër: Van Overbeke Marc Prijs Italiener-Leghorn: / Prijs Serge Busin: beste lachduif: kooi 667: Devos Johan mooiste sierduif: kooi 435: Lombary Wilfried Jeugdkampioenschap voor deelnemers jonger dan 18 jaar: • Eerste jeugdexposant in algemeen klassement: Vandewalle Maarten • Tweede jeugdexposant in algemeen klassement: Milan Van Landuyt • Derde jeugdexposant in algemeen klassement: / Prijzen België-Frankrijk-Nederland voor Arabische duivenrassen: 1e: kooi 435: Lombary Wilfried 2e: kooi 429: Lombary Wilfried 3e: kooi 463: Lombary Wilfried Prijs Figurita duif: / Prijs Cochin- Cochin kriel: / Prijs Hollandse kwaker: / Prijs Nederlandse leghornclub: /

Derby Pluim en Pels Diksmuide vzw – CLUB HALLUIN - Wevelgem: Watervogels: 1e : Dely M. 2e: niet toegekend Duiven: 1e: Lombary W. 2e: Delassus B. Konijnen: 1e: Dewijngaert J. 2e: Paluch P. Cavia: 1e: Lescouhier C. 2e: niet toegekend Groothoenders: 1e:Delrue J. 2e:Landerwijn D. Krielen: 1e: Verslyppe J. 2e: niet toegekend Prijzen België-Frankrijk-Nederland voor zijdehoenders: / Kopstudie olieverf: Watermaalse baardkriel: De Rycke Noël Prijs mandarijneend: / Prijs Fazanten: Vandewalle Marc Een dikke proficiat voor twee fokkers die voor het eerst aan een tentoonstelling deelnamen en meteen in de hoofdprijzen vielen met hun dieren. Wesley Labarque werd kampioen bij de groothoenders en showde ook het mooiste groothoen. Frans Naert showde de mooiste wilde duif. Doe zo verder!

Vraag en aanbod Te koop: 1-2 Goudfazant 2010 bij Roland Bocquez, Grintweg, 41, Oostende-Zandvoorde, tel. 059/26 70 76 of gsm 0472/42 83 33. 2-0 Bronsvleugelduif (2010), 1-2 Birma tortel (2010), 1-2 Senegaltortel (2010), 2-4 Californische kuifkwartel (2010), 0-2 Virginische boomkwartel (2010), Araucana kippen (2010) bij Johan Delrue, Hoogkwartier, 18, Koekelare 8680, tel. 051/58 14 97 of gsm 0470/21 86 53. 3-0 Groenvleugelduif bij Frans Naert, Halve reningestraat, 3, Lo, tel; 09 386 29 28. Gevraagd: 2-0 Virginische boomkwartel, 1-0 Europese Brilduiker (2009) of zijn eend te koop door Johan Delrue. Deze rubriek is gratis voor de clubleden.

Pluim & Pels 15


Mooiste tekeningkonijn

Tweede mooiste sierduif, Libanonduif Sfeerbeelden tentoonstelling

Pluim & Pels 16


Sfeerbeelden tentoonstelling

bunzing

Pluim & Pels 17


Het houden van kippen en dwergkippen Onze huidige kippen zijn vrijwel zeker afstammelingen van het Rode Boshoen of Bankivahoen, waarvan de domesticatie ongeveer 4000 jaar voor C. begon in de Indusvallei. Maar uit opgravingen in 1989 blijkt dat al 2000 jaar eerder in China ook al kippen werden gehouden. Door selectie en kruisingen ontstonden rassen of werden rassen gecreëerd die aangepast waren aan de eigenschappen van de streek en de wensen van de mens. Zo kennen we nu nutrassen en sierrassen. Nutrassen zijn dan weer verdeeld in productierassen, slachtrassen en een combinatie ervan. Voorbeelden van legrassen zijn de Leghorn, Brabants Veel hoen,groen Brakel, Asturiër, enz. Slachtrassen kunnen het Mechels hoen, Bresse hoen en Noord-Hollandse Zicht op het paradijs en ruimte blauwe zijn. Combinatierassen zoals het Izegems hoen, Vlaanderse koekoek en de Welsumer zijn zekerheden. Sierrassen zijn soms al honderden jaren oud. Het waren toen de rassen voor de elite en kostten enige maandlonen van een gewone arbeider. Zo werd voorkomen dat die ook door de gewone man in de straat kon worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn de Hollandse kuifhoenders, Ukkelse baardkrielen, Paduahoenders enz. De grote rijkdom aan kippen- en dwergkippenrassen maakt de keuze voor de één soms gemakkelijk en voor de ander juist erg moeilijk. Er is zoveel moois, dus koop niet in een opwelling maar oriënteer u goed van te voren, dat voorkomt teleurstellingen. Bekijk vooral hoeveel ruimte je ter beschikking hebt. Bij weinig ruimte is het onverstandig om grote kippen te houden. Voor kleinere ruimten kunnen dwergkippen beter dienen. Als je de ruimte heeft, dan kunt u aan rassen die erg gesteld zijn op een royale uitloop bijzonder veel plezier beleven, want ze zijn er voor gefokt. Het is verstandig om voor je een definitieve keuze maakt een kleindiertentoonstelling te bezoeken, waar je de verschillende rassen goed kunt bekijken. Als je naast het dagelijkse eitje ook met uw kippen wilt gaan fokken om er vervolgens mee naar tentoonstellingen te gaan, dan is een goede start zeer belangrijk. Kippen scharrelen van nature op en in de grond naar hun voedsel en slapen in de bomen. Niet zelden krabben ze de grond open en pikken aan de planten. Kippen zijn dus niet geschikt voor een gecultiveerde tuin en kunnen dan beter in een volière (ren met nachthok) gehouden worden. Uiteraard speelt het aantal dieren een sterke rol. Als je de kippen vrij los wilt laten lopen maar niet in de bomen wilt laten slapen, moet je ze vertrouwd maken met het nachthok. Daarvoor moet je ze ongeveer een week dag en nacht in het nachthok opsluiten. Dat nachthok moet droog en tochtvrij zijn, maar wel goed geventileerd en niet stoffig zijn. Daarom voldoen open-front-hokken ook prima. Kou verdragen de kippen goed, maar tocht is hun vijand. Zorg ook dat er geen muizen, ratten, vogels, marters of vossen binnen kunnen komen. Sluit ook ’s nachts het hok af voor de kraaiende haan (geluid) van de volgende morgen! De grote van de huisvesting moet u afstemmen op het aantal dieren dat u wil gaan houden. Voor het vloeroppervlak van het nachthok neemt u minstens voor een middenras 0,5 m2 per dier en een dwerghoen 0,25 m2. Grote rassen zoals de Brahma en het Mechels hoen wensen 1,75 m2 per dier. Zorg ervoor dat de zitstokken minstens 7 cm breed zijn en niet kunnen doorbuigen. Aan de bovenkant moeten de randen goed afgerond zijn. Kippen willen en moeten op stokken slapen en niet op de grond! Kippen maken geluid, de haan bij het kraaien en de hen soms na het leggen van een ei. Voor de één is dat gezellig en sfeermakend, maar anderen horen liever het starten van een auto en het geknetter van een brommer. Denk daarom ook aan je buren en indien er problemen zijn, probeer ze op te lossen voor dat het escaleert. Plaats het hok en of de ren zodanig dat de dieren altijd schaduw en de luwte kunnen opzoeken. Het zonnetje in het voorjaar vinden ze heerlijk, maar ‘s zomers hebben ze daar duidelijk problemen mee. Je merkt dat meteen aan de leg in warme perioden. De dieren drinken dan ook veel meer en warm water nemen ze moeilijk op. Voorkom hitte, vocht, tocht en zorg voor een frisse atmosfeer in de zomer. Kies ook een plaats waar geen water blijft staan en het na een regenbui meteen een modderboel is. Zorg voor voldoende schaduw in de rennen! Voeding en verzorging zijn eveneens belangrijk. Kippen houden niet van grote veranderingen en een ander hok en voeding vragen al veel van hun aanpassingsvermogen. Leggende kippen stoppen meestal voor een tijdje van leggen als ze in een ander hok of omgeving worden gebracht. Elke dag vragen uw dieren om aandacht zoals het geven van voedsel en schoon drinkwater. Verder ook het regelmatig schoonhouden van de hokken en het controleren op ziekten. Kunt u dat wegens tijdgebrek niet zelf doen, dan is het goed om een vaste vervanger het te laten doen. Kippen eten graag graanproducten, groenvoer en dierlijk voedsel. In dierenspeciaalzaken is volledig voer te koop in graan, meel of korrelvorm. Hierin zitten alle voedingsstoffen die een kip nodig heeft zoals koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen. Het is

Pluim & Pels 18


echter nogal eenzijdig, vandaar dat bijvoeren van wat groenvoer zoals gras, gehakte brandnetelbladeren, boerenkool enz. door de dieren erg op prijs wordt gesteld. Zorg ervoor dat de voederbak steeds leeg gegeten wordt om zo alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Eerst leeg en pas dan voer bijvullen! De bodem van het hok bedekt u met strooisel zoals gehakkeld stro, hennepstro of koolzaadstro dat regelmatig wordt vervangen en goed gecomposteerd kan worden. Houtkrullen voldoen ook goed maar laten zich slecht composteren. Vervang het strooisel vanaf het moment dat er veel ammoniaklucht waarneembaar is of het strooisel gaat samenkoeken. Vooral voor jonge dieren is droog strooisel nog belangrijker omdat in vochtig warm strooisel heel gauw fatale ziektekiemen massaal tot ontwikkeling kunnen komen. Het opfokken van jonge kuikens en jonge dieren is al een stap verder. De bodem van het kuikenverblijf bedekt u met een dikke laag houtmot. Kou van onderen moet voorkomen worden. De temperatuur onder de warmtebron moet ca. 36° zijn en kan na de eerste week in ongeveer zeven à acht weken afgebouwd worden. Dat natuurlijk volgens de omgevingstemperaturen. Te koud of te warm geven de kuikens zelf aan. Als ze zich onder de warmtebron verdringen, dan is het te koud en willen ze er niet onder liggen dan hebben ze het te warm. Geef de kuikens, tot ze in de eerste bevedering zitten, niet veel licht. Dat voorkomt het vervelende verenpikken. Belangrijk is wel dat er voldoende frisse lucht kan toetreden en vooral dat de ruimte tijdig kan aangepast worden aan het groeien van de kuikens. Bedenk dat de kuikens snel groeien, maar het hok niet! Niet onterecht beweert men dat voor goede resultaten de drie R’s belangrijk zijn: Rust, Reinheid en Regelmaat. Tijdens de opfok is ziekte nummer één coccidiosis, die bij kuikens meestal dodelijk is. Vooral de periode tussen 4 en 10 weken is berucht en het ene ras is er gevoeliger voor dan het andere. Daarom werd vroeger een geneesmiddel tegen coccidiosis standaard aan het opfokvoer nr.1 toegevoegd. Om resistentie van de coccidiên tegen het middel te voorkomen, wordt dat nu niet meer gedaan. Als de kuikens suf en dikzitten, moet u meteen ingrijpen, zeker als de mest bloederig dun is. Verstrek een geneesmiddel aan alle diertjes, ook diegenen die er niet ziek uit zien. Tentoonstellingsfokkers selecteren continu tijdens de opfok. De jonge dieren worden regelmatig op hun ontwikkeling gecontroleerd. Dit is voor de meerderheid niet het meest favoriete onderwerp. Toch is het nodig afwijkende, misvormde of slecht groeiende kuikens uit te selecteren. Niemand heeft er iets aan en dat gebeurt in de natuur ook door roofdieren of de harde omstandigheden. Het selecteren moet doorgaan tot de dieren volwassen zijn. Alleen op die manier houden we vitale dieren met de juiste raskenmerken. Toiletteren is het showklaar maken van onze kippen. Dat houdt in het schoonmaken van de dieren en het licht invetten van de kopversierselen en de loopbenen waardoor de kleur intensiever wordt. Als de loopbenen erg vuil zijn, dan moet ook tussen de schubben van de loopbenen het vuil verwijderd worden met bijvoorbeeld een oude tandenborstel. Met name bij oude dieren moeten nog wel eens de nagels of punt van de bovensnavel geknipt worden als ze niet vanzelf afslijten. Als dieren in goed onderhouden hokken gehouden worden dan is bij de meeste kleurslagen het wassen van de loopbenen en even met een vochtige doek over het lichaam te gaan voldoende. Witte of overwegend witte dieren moeten meestal wel gewassen worden. Ook al zien ze er schoon uit, ze leggen het toch af tegen dieren die wel goed gewassen zijn. Als u de dieren wilt wassen, doe dat dan enige dagen ervoor, zodat de bevedering weer droog kan worden en zijn natuurlijke glans terug krijgen. U heeft daarvoor een paar bakken met lauw water nodig, waarin u de dieren geheel (zonder de kop) kunt onderdompelen. In de eerste wast u ze met babyshampoo of een ander zacht middel. In de volgende bakken spoelt u de zeep er goed uit. Dat kunt u ook onder een douche doen! Met een handdoek droogt u ze daarna goed af, alleen door met de nerfrichting mee te strijken! Afhankelijk van het ras kunt u ze daarna met een föhn nadrogen en het dons wat modelleren. Laat ze anders in huis of in een proper warm apart hokje nadrogen. Heeft u dat allemaal prima voor elkaar, dan zal tijdens de keuring het type en de kleurkwaliteit het uiteindelijke predikaat bepalen.

Uit “Het Hoender en Dwerghoenderboekje” van Kleindier Liefhebbers Nederland

Pluim & Pels 19


Beste mensen Ik ben een schriftelijke wandelcursus aan het volgen en probeer dit in de praktijk uit te voeren. Het belangrijkste onderdeel, is de benen beurtelings te verplaatsen, maar dat is snel geleerd. Want als je steeds het zelfde been verplaatst, kom je al gauw in een spagaat terecht en dat is op mijn leeftijd niet meer wenselijk. Maar goed, door deze oefeningen in praktijk te willen brengen, kwam ik in het bos terecht en daar was van alles te zien, maar door al die bomen zag ik het bos niet meer. Nou wil het gebeuren dat onder een van die bomen een man zat te rusten. Ik vroeg hem of hij moe was en daarom zat uit te rusten. Ik ben zeker moe zij hij, maar geestelijk en niet lichamelijk. Ik vroeg verbaasd wat er aan de hand was. Wel sprak hij, ik ben bestuurslid van een vereniging en dan kom je in contact met allerlei mensen die lopen te zeiken en te zeuren! Ze zitten in een negatieve spiraal en komen daar absoluut niet uit. Je probeert het van alle kanten goed te doen, de pluspunten zien ze niet maar wel de minpunten. Toch draait de vereniging als een liertje en dan denk ik, een bestuurslid is toch niet van hout! Zonder dat we er op gerekend hadden, begon de boom waar hij tegen aanzat te praten, want hij had stiekem mee geluisterd. We schrokken ons bijna te barsten, echt waar, en toen begon de boom met een donkergroene stem te vertellen over zijn leven. Hij sprak, ik word ook niet gewaardeerd en de mensen lopen altijd tegen me aan te zeiken, om over de honden maar niet te beginnen. Toch in koude dagen gebruiken ze vaak mijn hout om zich op te warmen, gezellig bij de open haard of kachel. In de zomer gaan ze als het te warm word lekker in mijn schaduw zitten, als de zon te warm wordt. Ze gebruiken mijn hout voor hun huizen, zodat ze droog en warm kunnen leven. Ik lever ze hout voor de meubels en de gemakkelijke stoel, waar ze in uitrusten. Het zware hout voor de kerkdaken, maar ook voor je houten bedje, waar je zo heerlijk in slaapt. Hout voor de muziekinstrumenten, die zorgen weer voor een vrolijke noot in jullie leven. Jullie maken boten van ons, zodat je onvermoeid over het water kunt drijven. De deegrol en de houten paplepel, maar ook handvaten van gereedschap worden van ons gemaakt. Zelfs als jullie de wereld verlaten, kiezen veel mensen voor een mooie houten kist. Dan heb je nog bomen die voor mooie bloesem zorgen en vaak voor heerlijke vruchten. Toch word een boom niet echt serieus genomen, ook al is hij van hout. Toch geacht bestuurslid, lopen de mensen tegen ons allebei te z........ en dat is niet leuk om elke keer nattigheid te voelen, dus hebben wij veel gemeen en de mensen zijn gemeen! We zijn allebei erg multifunctioneel en veelzijdig inzetbaar, ondanks alles hou je het hoofd ďŹ er omhoog, dus niet in de wind want dan word het nog moeilijker. Dat papiertje waar jouw schriftelijke wandelcursus op staat is nog een stukje van mijn vader. Hij stond vroeger hier vlak naast mij, totdat hij werd omgezaagd door de boswachter en ik had nooit verwacht hem nog ooit terug te zien. Nadat we de boom nog steeds verbaasd hadden aangehoord, bedankten we hen voor zijn steun, schaduw en de wijze les, we bekijken de wereld nu wel iets anders! Ben later nog eens terug geweest bij de boom, maar hij ruiste en ritselde iets met zijn bladeren en dat was het. Misschien een beetje houterig verhaal, maar om een boom te begrijpen en daar ook nog lering uit te trekken is niet eenvoudig.

Martin Zwanenburg

Pluim & Pels 20

Kroniek nr 1 2011  

1e nummer van het clubtijdschrift van 2011

Kroniek nr 1 2011  

1e nummer van het clubtijdschrift van 2011

Advertisement