Page 1

oor .� -,

r \( III< 1 UTllfR \... l "v. RSIIY. TKO.'IA. WASIIINGION. SI:PTHIHER 17. 1970

\Ol��l NO UV

NO

I

Scan dia conferen ce to discu ss trade patte rns

1 flld\:

pJltcrll';.

and

t;llllllilinnlJ.

C\."tJIlQnll

St.:andin;w.:u

�(..nlrit-ullnlls [0 "h.rnatif)Jlalun Iy are

"'\01

h:alur.:d Inrll., .u the

�I.'L·ll(lll S�;I \dil�\i;Jn Trade COnl�ft"nct" UH!Jl.'la' Um\'l'n.ih W�dn..: 't.

')luJ It

P...ellb:

�I

:lIld

Sound area fnld� \' 'I/; cut 1\l!'ll. St.'andl0:lVl,II)·Ameri-

etlU"':ltor� :lIld $.ludl'lll:. will

rarlldpal� ill tho;.' \,;onf.:renct=. to be I,-,:ld in Ih� PLU Uoiv�:f5iIY Center

,bllluinl:.n Iii, All'.

I'l U

Q am

ooth Jays.

vent 1:- �['IUh!'lored by

&'111)(..1

and

of

rdation...hips between Pugrl Sounil SL,mdm.1 viall 'mm uniti..:� :wcl untri�'s.

.nd

Pug!.:1

OIUo.

S. Ralph Cohen

Prof, Ejler Alkjacr

LIlts Kadbus:

81�incss

St:ancliml\ i.:I.lI

IllL;".

\1.:'OfLiI 'at It) 0, (.umt.n Ktng. dCJn "l 1111: 'kh"p) II U tl"il1t .... �. ·\Jntlnt'lr, !LiIH!, the �'flJOO' \)1 th.. lnf I lh 1\ ('I IOIdllt;1I jiliprov..d H'IIJ I ullLif I ,II J �I

d.a tl tun..... Lar�

Tucst..lay's

R.M1t 'r'

Vil','-prc--.it!cnl

Ci"'",

f'X

"If \ � � Ii C�'lrlOr HOI ""d J fl.. II.' [r I J.Jl:'d .." uf C,lr�\) �;Ik"" al. I �IO i..:.... : for the North A!!h�rkall divisillil vf S"::,lIldin,lvi;ln Airlin,:s System,

(,I

"hI:'

Will!

JI.lI

Cdllt,,"":.IU I RrtU·:h 01\

II N: pm TlluJ:.lY � lJahllc dit�'ctor uf 31 I h e Univer il)' of

(" ,III 'I ""«I

�nd

r

:-.IOt\\�gliw

au thor,

publisher, vil:t'-presiuclIl

pr�'se(ltl)'

\\illl

,It th�' uf Busi nt':-i" : S, R;,Iph Cuhen. furnll'r t"dilUful tlul,e! j\,HIIII,/ I ftUldu"t I ubll\" I ·I.tlion, .11agu:mL I"fl. ....'rHI), dlfl!"",lor 10 N.:w , 'r� f"ity JuJ Hen!)' KuhJrn.J.lI. gr"nlual .. 01 liu. S,.<dl\h ':1 ,I 01 ! I "/1 n ..Iml 'f IU\.;IOrlUlI proiu.en1 "' jd� firm.

I

� I.

cff·kll"\�n I!uilor and an

SJ\S

III l:j'ockh..)111I Marna

C('\penh;'.g\.'l1 �hool

S�knc.:

JUlhorily

FelJt. Swedisll Infurmation Sc(\'ICt::

and PLU rdiiOi'lI1 Emm...1 0; tumJ.

R.:gl\)/lJI

an

IHltnaVI..IIIS.

\1 , I' JtlU Ir.dulk' A ..bJ til I:n :n.

Other fC:llurl"d sfll':.Ik.as af�� EJIc.,· Alj,.ja.:r, din'l'llIl uf tho: Imaitulc for T,Jlbl llJrt TUl1ri�m

and

�ludics

S('IHldi�Jijvi:tn

pro�r;lfn h-o �Jl!:

profL!!i.SOr

Dr,

l'xpcndimrl.'s, "'I1U ",C'JltllIIH fOf b'IIoI:r

und 'ommlll:k:.1tiun14 r...-sults, the i ll1r lei ,1 th. �AS pul.ar route on frJ,loe, tnOucu..:.. of St., ndlllo)�IJn IUJ1 .. "" CIt" Im'rIIJtlon.1i I lprov�m�' I 1. ttll fll ,Ind Bal rtf '"'haf"l I'�'"llWfllth

shipping

L'onf<:rCII(;C

pl.ullt..:t\.. Km aJ..lcJ.

bcli�·\lt.' llla[ Scandll1aVWII,AlI.1ctlC311 rd:ttionships �':In po',,,, .and ..:art be:

further �trcng[hcllcd by .mpfU\cd Lllllkrsl.lIlding of rundJOlcttlJJ

prill':lples and IC'L'hIuq� 01 inlcntation<li bllsincs� tmnSJ.ctions

C'onfl"t,;'I1cc IOPio.;s \"'i!r\.' sde.. f..:d :inJ appn·....'.allon of cuhurl1 th.; h...lp of o,,'er 40 PUl!,,'1 IradillOllS. Snund .m::.J l'X;:ClHiv.:s lb:ply y,,1\ 'd lkm.J.hcna\ bll"ill1\:" Th.: llrSI Jr 1 lldln.IVUn �'! tlulit lu Dr. Killl!. alllJ GUlinulf IrJd .. onrt.:rt'nc� w.", �'�Id .. t Pll. h(1 ch. trmJn nl the 10 Y ar:o. OI!!O. I hIrc ,j..� IKe S..: d .1lI\ n :-'Illlli\·s cumfll!lIt'(' ,d "(l\.'''' 11 kdlilC: al.d f <1\11 11" L!I I \ 11" T'IPI " S;o.nd If! .. hy � ndmuVlo1\n U 11\1 n �.. ""h�il"' ,1111.1 Ii IlillUlllll h� qle 51-1\ "! 11 hub dlr lm../l;;an 'IN, I n

Five new faces appear on PLU campus this year II) �C'n Urttm

i 1'1 I. Pl.l t

,I,

1\1:

r1rU� ' . n��

Ir Jr'd "-12)'

•,lin. fo'cmk JI:Jt..y J.) n 1\ )r. John W Ii"u III ......Uun W,II.. ,T \llC _ 1 ar til ,it lin P W 11\,,1 ,11 L J I:" 1\', d KI. ItII<.C'l&;.r. 11.1111 n... l I;"t 'Y ,1.Tt"d(l( 01 IhviJ �("\LIII!lih:nl .:�ul.\ ' (Cl 1\1" tJ�",b.I;tnl II) Ihl!" .. I U

�d""cJ oil I� ll11HUOily Iill It. ani.l tv Io,:U"U TIn ulu I\. " I SO:lIunar>' .n II S, It Ii J, IlIjnuis., 11,:\I"�mJn 111 Ih� Amo:riujll Ld,r,.lfY l1\t;mb, A.3 '1.111\)1\, I'hl f..:;rPP:1 Phi B�(� 1'1.1 Mu .111:.1 Ih l'un':'.mh.. lI�lorn:.tl hl,lilulc. III.. m ,I n.'c�nl W;I!i hlhli!")gr�r.I\(;al t !-.IIIIJ11 5dVICl!S IIhr:lrj:lII al Ihll Um'. ,;r�l(y fl. I

oi N�hr;l<;ka.

'I,' I.

1 .. :'" lit ,II' II h 1n

hILI!

110 lU, n '""

()III' womJl1 I)

Wil!i.lrn

li..:u'>srTlan uf UU\.JIIi. " is PLU\ fir:,1 :-.:w IIbtari.,11 III �b Y\'..n ('\1 H.IU·nlJlIy. fiellh!>ltlJI1 (' II .... to rLl \\>111, 16 )'t .!.r .. uf C"I"\('II�'lh ill •. rrufc It1141 U 11.UY \II UU 0,

"'.. bras/.....

dir�'cror,

<,lut;..... as pa:.emld "II�er \\i!l t"lt'

Nut11l111

fn[lOlI:>ihk

for

communicatiOlb

JnJ ,HI III i li�lJ... lllln 1"lU!iOnnel ....n starr Ul1hCr.iil}-' I ·ty ::1Il1 m.H�n .&S '0\' II ,,) .ny :r.llmn� I ;rom het" .:n

1'\

U"'''O l ,\( 'IP:"'! rUr:.l ma� �r \. ,Il' 'fl

" 'Ihlu. It; 01" I I.:

r.-quu

..:

Su ,nIl. Wull.e-r (11(1I1�

Iii

rrull mlr' m I'll He- uuf the Pluil" NOfIIl I J'L'rw I�. �t.II\.1g,.,.', It •·wti.)n ",II.! II..... -'\m"f If!, StH: 'I. f"r PI 0. " JI. Adm. tr' tn "",.,i I� IllIe ..imilJt p!:*,,'n 1C'l , 0\ JI uWhll1 Air t-orc...: BU$·.· I. Tt,)" m humJn

ntlmbrr

Formerl y .1 r':$ident assi<:lalll on (:impu!o, Od"lOrah �h:-.,;, .. �, will lit' wad II 1II 11ll' I:I�Clh uf.co.", :. 011I!>\. lor. lie ymlul; t..J clim I:IUJ� from Sc<1l1k Pdl.:ifie lo[]egl' 111 N7!',

Wil1i;1I1l ('rook� i� Jir...l.:tor llf 'l�lilll1d

',;ul i � tio:v::lopmt'.l1l ami

lr (If In::anag.mi.·nl hi Ihe �d"ltll llf B�ISinl.�. Pre\ l.)u,ly.

prot

Mich:ld C)'Neill had servc-d :h Iii

·t" CIUI/ prof(,SMIr. bUI O"eu 15 :.I ..�ist"l1' dlfcUor 01 i,llIl �·IfC'

no\�

rto I' 1[1 ." S..honl ur Illfltn li .II tt"'mnJ _\t.fm nl JIr It11'1 Cr'Nk :\1 rill ("f)tP" ..: ..KJI\�'I. holll.l .. bad1 II)" i.I' )..: II tlUiJ'l\$ ilIfW C�I�n." s hum fhl,! Un;'" f II} "I \'fa 1I1:l!:lon, an I ;J m••�It'r' dn-:n'o: III It'm;ltio,",t �btl"lt lram GCIj!"lt' W:J.shmgtun ll,I\O:f"i.Hy. II", h::as pt<: \' .IU:,>ly ..' .o:tJ \\11 tht' I. T:l(:onla or d. nl ("II. C 1Ic-ge. Se.tltlc. :.Iud \�.111 .\.iJLl " '... II "1. ('orN;ln Hun of T u��i�t,lnl hI Ihe D;I\"iu Y l1\1. of SI. Louis, Mi:-.souri. Y::rt!(JI,O. hJS ..",,"cd as re::;istr.lr llt l"Ufh. ruu Semillar)," III 51. Louis, h:L\·inas.;.Jdual J from Coo\.'Ordi..1 COIlt:� n'L F1rt W"'YI1�, tt:r"lI from InJi n... Ho: holdi a II C neNdl., S�rt1ln�n.· Hi... Julin Will include eoordlflallvll uf aCJdl:'ruk prokc1) d· � P ro V Ost J by Jun!!kunll Ext:..::utivo:

provost

b:


PAGl:.l. SI::PT J7.

11),,,. \tOORIM"

\I,o\SI

----

Campus

Cheney awards designated for five students

Steven KIQKtna

\!.ouO Ben B. t h\'m�y I--h AWlhlJ. I, ••• h:nhir Imhuuy fo: lItiip\;ttct.! bee, illYI' P;!l'ill': L..ut h�nn .tth.�nl* �1 lrUVCtilly. "'�'orllinl to l.h.

t'l P1.·2r,t1n lIunt.::r fll 5c16'u (){ (tIll H.\tbo·r. SIC'vcn ,,".n!lli3 nf 03k lI..Irh(ol. and Jcfl 5milh of �ill't·rton. OfC'.

Willi .. ," pl"siticot.

O.

Rick!'.

PLU

Y unll. .l:l t'conomk:$ m"")f. l'fllcn';1 !'LU a� :I l'rnidenl '.. Scilol..r lW")� ;lEU. She illht' ,\lIS. an:1 Mr. UI tJall�htet (;,'fdon Yuung..

TI.... IC':lpienl5 w�rC' scila:lC'tI fOf 3.'-"'3dtmk I{'hiev�menl lwd Ic;ui..rsh!p ahillty from Ym('ln, in thc (itlds of c:lndid�'c, busilltu adnlinistr3lion. e.:onon\it.:5 ant.! nallmll s.:itnce•.

of the 3."'3fd:l. �11H\'d by the Ben B. c..hO:IIl.:y Fc.-undati..)n. ate AI)'ssc YOllng o{ Van\'Ouvt'f. Wash.• William H,ccipitntJi

Alysse Young

William Huuter

Eric Pearson

Jlt'fr

II,,: St'n of Hown!! "'. S,mith.

j·colrs.... i .1 dtt'f1Ii�lry maiol the !IOU al \11 un,1 MI' ht�cnc 1'��fl'O:l. 11\ �iL' WIIlI."u J;o.)lInd 1....:hnlt:I:t1l .11,1 00.11,1 :.1 011 ....IILU·HI for oJl\>UI.lor elmpU$.

.OJ

"�'''-n... "..>n italClh "'!nl!m:..

:.

!lunlcr. a transfer studenl t tu m CommunilY Ii ighhne ('oll\!¥C. is majoring in bll$in...u ;r.uml nislnl i\l n. H... IS lhe)(ln of R.:.... _nd Mrs. J:tmrs P. Hum.:r.

Smitb

pre·law

"I )1:. L'

:lIId )Ifl..

IIIo1JOlitlll In bU)'loC'I'f

:and

�dmlnillr:allon. He 1li;a Iranuer V.llh.·y frOlit SIo.�1tl1 studt'", J u nlOI Coileii'>' In Mounl Vernon.

SmiTh. also a PLU PrcsiJcnl·. of m�mbcr a and S"holar Independent Knlght� hunorary in m..jorillil IS campm. on bmiuC'Ss adminislration: He ;�

All five slUdenls

a":

.t PlU.

juniors

Knudson elected to chairboard of Regents Ml'Ivin

R.

of

Knudson

or w.:d;),

LJkcwood \\'.1$ l'Ic�·tcu chairlJlan

th� BUoird of RC:�';-lIt:':lt Ihi� PLU gOVl'rtltl1g me�'ling of Ihe botly.

l·xel·ul i vl· ";(l"'-pr,,'sillcllt 01 U.S. ('omplllC,.,. Inc. nl" I :tl·OIll:I. is IJcdnllnlg hi� flilirih Y l'ar as a I'LlI I<\'j�cnl. H..: SlIC"':l'l\;;' Thol1;a� Allli..:r"l.l:i ,If Knudson

Tacoma. who has scrvcl.l :IS board Ihl�C year...

Richard Klein. :llso

chairman lilt' P.'lS1

Al""

deC:lt'd

Mond:w

Davis or Coig \'k�"('h;)irmall' uwrl.'llet·

(;..."Or�1.'

Wl·l\:.lldlcr.

�crclary:

board llIt'mtH:rs were officially Sl·:II�·J. They induu�'J Rt·v. Ch.. fI\,s Bomgn.'11 or Bellc-vue. Dr. Ron:du Lcn.:h of Kelllll.'wil.:k anti Marlin R. Pihl of Kt'lduk:ul. Ab"k:J. 'Iltrt'e Ih'W

were

Il:..trOOr.

Perry

. Hendricks ufT:tI.:oma. trcaJiu....r.

HaUl!l'

I knJnc:k�

.HIU

f\!;tsibility study

In ulhl'r business the R.:gl·tl l \ wt:r....

�';ocll'n�in'ly

Dr.

r�'-del,;ll'd:

J;lmc-s

by

H:HU!C of

auu

of Tacoma.

.:onl:uJlt'u in

dis,,:uSS{'d <!

data

space utili.tativJl and

Assm:l:tlc.:s

Further

prcp:treJ rCl.:cnlly

McGrJnahan arCllilectural firm R.

It·lion.

;I\lU

of

b.lst·J un Ihe ;.It ;\

rq>ori Ilndlll�' ;ltId e,p�·.:tcJ futurl.'

1IIt't!tillg 01 Ill,·

hOJrJ. \\'i11

;mJ ,'Xlellt \11 funikr l·<l1lIIlll), (llllil l inl! Iv 1I1 ..'\.'1 :lIl1id�X1h'd ac:ad':ll1k tl.:cu,. J.:lcrmUh: Ih... Jio:.:lion

Moritsugu to hold Hawaii Interim interest meeting

By Ken Orion h.: hl·!t! ...,ill I'U'·"l.1:1;.- MI .1:;10 pm HI Xal.:tI JOJ fur :If1} �tlld�ms intl·r�tl.'d [n lal" uK :in Jnlt'rim Ifl l' Il' Th� IIll'ding Will Ix: Hawaii �"1I.lrJ lo:k.l hy John ,\I ....ritMI�.I. �klit�uim will �flC�k 0/1 "la"l.

fw.:dH1J,:

,\

t-k:h

.Iud

.:'nb.

la�1 I,,,m 1(1 tnp 1"111: J:lnuary .1 Through Janllil·y 24, "'111 b,' cCllt.:rcd 01' st\l"�'III): Ih.: "arious t'lhnii: a:: mup� In Hawaii. /t1(')ril'uF.U ha� $I'hcd\l!o,:,l k<.·IIIl�> e)l1 rhe:: PhilipintJ-Am"ri,an Th...

J a" J nc •.;:.,\ m C f k� II. wum\·n. th.. l"r.:huJog)· l:roS'·,·uJlur ..· .Il1u Mcorihullu'i un.:1i' "ill U1vr.l"ln7�'lon "I th.:

flom

the

.hl an l,f 1"'11. d.. lmll. I.h,,·u:U lI ..wfil

of

pcnpl.'.:lIw

[(')ng-liml· r(·�u .kn: :lml dli.rcn.

Si_tt)

·fin charlt'r

"I"n,/)cl'$

'Ih'n:

mshll,,·u

Ih�

durinll

. f(. PoI'l of \"1,·'.:mo:.>ni.:s. whl.,.h ...... lin all..<Jay �lal\.' of A':':,}lInlinJit

l\lIy a.:livillrs :11

PlU

•. la�1 sprmr

I't"'$.'!nutluu o( Ih... . h:tf'It'r .:hUI,·I wa� mall.' hy Or. rrell \i1.lo':II,'r. el'A, I:Hti,m;,1 Ih'la Al"h:l Sigma pn·sltknt·ele.:1 Ftoiliured spo:aklo!f of Ih�' d�)' . • <:1':\, wall Dr. Robo.'rI K. M�ul'

IMPORTANT STUDY ABROAD _·'···"UNCEMENT, Limited openlnglt still remain on CFS accrediled Academic Yettr 1976-77. Programs for Full, Wlnt­ cr, Spring or Full Year for qualified applicants. Studen ts In g o o d stand ing - F r e s h m a n Sophom ore, Junior , Senior Year are eligible Goo d Faculty references, evidence of self. . moth-odon and sincere interest in study abrNd aDd Internatlonn) cultural exchaDge count more with CFS than specific grade point. For ap­ plicatioos/lnformation; Cente r for F o r e i g n SCudy/A Y admissions 1216 S . StatelBox tS06 IAnn Arbor. MI. 48107 (313) 662-5575.

:

former

pruidrJ11

of

Ihe

IJm,Hu

�1.'!1t'dtJkJ

�:'f

Iwn

"I the Idl"�

rher� WIt] abo b... ti",,,. Class (n'lO of pJl.'nl� t.·!.ullvt'\y HC H�siorn III.:n1:lIukd Ihlcl.' rime" I.'.:ckly.

hh!hJh:ht.�

iI

Accounting honorary installed at PLU lulh"rah r3.dfio.: Tilt' Uni�l·rsll)' S,'hool 01 B 1 )O ) " C).l AlindmilrilllOl1 has in)'{;;alk,1 Ihl' I�UII chapl. r of Ih.;: nalional :"'c(')untinj: j'f(,lcu,or. .. 1 PSI. Si,ml &'I� hemu/:uy. .Io,:�,,,dlrlll In Dr Gundilr KU'I!. d....In "f th\' PLU S.:Ilool 01 OU�lnl'1li A,\mlnblrallOn.

Vhitina;

Poi)'nCloi:ln Cullure ("elI"::1 :lnd �r� H"llnhllu of dl)' Ihl·

the

.\.;�., .. n lin, Amcric�n A�,:ulliun J:\d a J>�Hner in Ihe IIccOirntins flrnl I)f I-rn�l �nJ Fins!

The Program of theYear isn't on Tv. It's in the Air Force ROTC. look into the Air force ROTC. And there are 4.year. 3·yeat, or 2·year programs to choose lrom. Whichever you select, you'll leave college wilh a com­ mission as an Air Fo rce ollicer. With opportunities for a OQsition with ��_.IJkRsibilily ... challenge ... and. at course, linancial rewards .Rd security. The courses t�..msel\le$ prepare you tOf readership positions ahead. Positions as a member of an aircrew. . . or as a missile laulICh officer ... posJtions using mathe· malics ... sclences ...ltngJneering. Look OUi for )Vurself. Look into the Air Force ROTC programs on camplls.

Contact: Major Phil Taylor Air Force ROTC, U.P.S. Ph. : 756-3264.

Pvt It .. toplher ill Air force ROTC.


11.19111, PAGE J

MOORl� \tA.'\\ S""Pt

--

lin:!

TIle

\\\'o

enllre s.:�l(ltlJ

lhe

'Ne.:ks III Khvl.�

j

(,lI "y�

JIl'rwpt tbt' mus!

Commen t bk

year.

her('. Ruher, :1$ one . �Iutknl (\) ::lrImher, allnw m�' 1\1 make J (rn:lll sUi;6cs;ion: �<et invoh'ed. Yoo will be !lilt.! y�lU did.

ure

two wI."eks ur

Pc!!taps

th� Jr.:: cc�t:tiZl!y !llall�'

Althflllbll

thinking

;'''IOJ limes '" !I(' h.ad (!uunj!: 11ll" l1e).[ UIIIC 1Ilf>!lIhs wllh �hc f IIeel mg Ilf old alld new la-,u

!I..."

aml"'g

5IUde-'1I�

:mJ

k:nlcn,llip

the

yel fully UpUIi them. Ihcr� items In hi: 11

certain e'<cileUlcnt "r cmhusjum in the

whk-II

all}

..:nilu<i:'!,n-I I:. wh..t

slay 011.>:.:.

wd...

fu\J'[1\

-all!.I"1

"hy Y,'UI ";-l�

I

nd

11m!

);:

r\:1 "I ;'11

IV.

..tUdl y(hl

1111

\,.\1

ill fI·li.r

r�

,

n

I

Whll it is, i5

whal

lange

�'"

tliJI

w.lultl )'11\.1

ff'

d" It.

ThaI

i�

you

art:

be

111

stu de nt

w\lUld

\'Ie

yuu :uc. M:,(.,e il alive.

of

Ihe

('xlrolClIIncular xtiVllks :1ft'

lIIe.'nl

It. acctlmllwdJ'c I)u! !ltuolcnlt -'1I\11"cl: "Ill")' ng inlr-rc51�. Sllttllj up mIt! hc

to ,.,1;,­

1.lo1\lTo ,:d If "llnar;IJcllt' ill Wh31 n1U \ee(."

i'"

there. 3,: people vrJIIIn� (01 ynu, If siuden! kadcl Jill' 1\ )"u, I'".:e yuu'U �"fJllhr. I I n Y"'.C\'.:r I'-',upllJ pu�'ihlt'.

""'I

.tf� ,.. I'ltH LuHu:rlll t' Pildn<: l.lllllllr.rn j, fUf III� With, ,:11 dlld l-y fl" ,tu\l'Ttt, ..

�1lt:.·'lh

(III

<Ill ;\Ool<\

, IQne:=-I ...�ists, ftWIll. !hi; 1n\(It U! I\1 n . ••

.-jJi"!!

}lUll m:lIIy [hilI!;:> llb,IUI \-\li,! 10 dn anll

II4)w

a

Ihal It offeu. 'lIw'Ol' :l\'uvlhes

'ihldeU

J.' ·111 ,h'\,\,' 1!t.l:L': 1""t.1')

mOlllenl

:1I1:,il1

One of PlU's gre-.tltll (.:..ruf�� i,

l' :U!.aItT

Iiw'S_ J.

po$ili(ln :lIld

wide

" nn...

IltlC ft�h'

In

Illlpouibilit�,

and

!>Chllol IIC,'JS h)

I'll Il.e incol:1c!\_ fl��hn!ln

IUI .,J.

I hi �

Makt il d)-namic.

i< allll"�1 lasl.;Il,le.

I"xdu:mcll1

al thai

rii!hting the nUfllher� gaml'. If so, you 'If' wrung. l':lcilk LUlher:UI ii your schooL

�\\Jlene� IIi a,-;l.liemK res !1'.ltllbility no;

lIir

--

John

IO[ til)' inli.'llb:m

Arnold

James Deckman

University minister s uccumbs to cancer By Kl.'n Orton PLU Provost, lind oflpnis[ Dr. Da'Jiu DaJlt, UnivcrsiiY Ou�nis[. juin,·0.1 the L llur&i�1 th� RC�Nl' nd Donald Jerl.,. Uni'·..,-,ity nlini�h '. l:on<lu,'1 in!,; 'he �ervice�. lungkuntz,

'\Istor I�m.::s B"c�!llan of PLU·. Rr1igiI'J [< Lile ofik.; NI' ,,) M'lJ \,,11 I 9 �krvi,�s. hrld II. Inl'lly I.llt llo!" TJ!" rh�lH;h. Wef" hckt wit h Dr. \\'iI!i�m Rick e . PLU President. Dr. Ct:m'm:1' S(1lb�r�. ,\LC IJil.hop of 1h�' NIHIIL PaciCi,' J)t�trict Jnu Dr. (;",Ju" Lalh",p. semilluy :"IISlur :mtl prof,'�)\or Ill" Pulor:11 TbtiJl",y �f W:lfthuq; Tb ol(JgLcal Seminary uff 1':lilIlri:•.

The Rehrentl B,.'ckm,,,,.

(l! Mddnom�

':�IlC��. �

,tkd

fyp,-, of

":�11�,'r pe.::ulilr 10 ,:a\lc�sjJns. It

:I. v,· to,,� Will'l! th� ·�·tll:� ht ood c,'�I� in a bo':y r..i! In tt ack ,;dL\ In I1mh m;.rtr.-d a� (bn!;<:r<)us invJdc::(�. ;1<;\:"n1:11£ 10 Don

J.

Jr.:rke.

appearin):

TI,� cancrr takt;:s h()ld (rom und �pr('ad� throuShout Ih� hody in 01 �l�JW IIUlllnel'. JI\ruptinG blo.)d \"'��;;b and ca u.un� illh�rn�] tumur� .Inu h�IIlLfrh ll" III krk�. hirth,

have

10

nul

be.,n

R�vcrcnd

4,

B�ckm3Ll

R(Wrcnd 8t'd:mal\ \V'r.� 10 )wd Ili� �pll:\l n removed April of this Yl"3r be�'auS\l of .. !Llm�)r. Doct<.'fs dis.. :ovcrtd C3n�'el ;11 his 11"'r, t ....o anJ the "pt'larinn '�'OI' h;J.JI .. ct. Imnlun"lngy �nJ a:"Ololh,'r:tpy tn:almeot was begun :l.nd ''Onlillued t):roul!h tile �unHI' ..r. ha vl

wa�

In

attefld:l.n..:�

lk,'kmun,

wLfe

hi�

in

w�rc

The R,.'vcrend J A m�� IJI',;k Inun "'3� burit"d in JUt .om. of Syra�use. Nehrilskll.

final

K.lllu:rini! Revel�'r.J

(If

yean,

:><:ver:ll

Said Jake. "lie knrw [!'till p::rhap� t he nc);1 tiUll' he ...·l9It In "':"O:p. I;.: would nll[ .... .u:c .. lip." Ile noto,>d lIul "if � \k�th could he OK. lim's was, "

hemorrtlalling.

mOIlICII!5

In

10 Rcwn:nt.l Jjlfl;l: lIish��r S,,!bo,>rlO waS al!I(J '/1ft.' t

[!Ie hO�I'IIJI wi t h massiv(' Internal bh:cdh J. .\�ctJl\:li!'l� '(\ J "r\: r. r!rh·t�p cOllld nUl stop thtl bkt'dlf'J1. beC:lu$,' or Ihe lar,� · :lmmlill of 10

admif!l:o.I

>'�!l

:l.cconlinll

su.::c�,�!tL11. Jerk,' n<)lc!.l. August

BC1;knlUIl �nd danct' plOfessor:1I PLU: hi� parr;!nt� haJ conll!, a� h�d hi� brother, "'hom he had

r-------�

MOORING MAST Staff

-LettersTo the Edilor:

JOHN AANOLD GAEG KLEVEN KEN ORTON MIKE BURY KRIS BETKER, MARIE RIETMANN, LINDA ZUABRUGG MIKEFABERT BUSINESS AND LAYOUT MANAGER

EDITOR·IN·CHIEF ARTS EDITOR CAMPUS EDITOR SPORTS EDITOR COPY EDITORS

As an in.::oming frcshman . I. 11\;:.. 1'1:WY

dcsir<!d

othello.

with

Ihe

to

relurning

altclilling c!;!S5e$

slI rl'lise

an

oec"me acqualillcd :ilud�ots

at I'LU. MII..:h

fO my

ifxlf

rathel unexpectedly .md en3bled me to

�xperience luch 3n acquainlOlntt. While 11<'l'hl1;0IIIIy

Mike Bury. Y.urt Kf'l'IIfield. Ore-.! Sh&ll�lft

alread y

availed

0pJXlrtunilY

picking up IllY uinrler al

LAYOUT STAFF

by

:I\:\�' 'sl.:d

Il unner . I

:111

Ihe

W<lS

lJ( in a

�ud\lcnly

upper.::bssman It) whoUl I

had been mtfOdul'cd .'arlicl. Taken abJck

PRODUCTION STAFF

sl,i lb, hi' p{·d;.. p� I would enjny the 01 hinlsdi Jnd Ius fritn<.ls willie

h} lilY �rop;l.elll l'.II1\'Cr-.:];ioll;)I

3sk.:-J

II

\�(')mp.ally dillin\:..

PHOTOGRAPHERS K� Dunm,re TItd

u

HaT!IH....,.. Matk Mow'. M:lIk PeoI'!OO

Ihe

In:rpll.'u

D.\I.�". El&lNt Busby, DuencCNunl;)I!'r$. atom Curt;', Sandy E,leksOIl. Karen Hansen. MI:hell;o Gopo. Tim Jes&. SlltIIe LeI'. �t>eCr.a LunOin. Kun Maa". Sherry McKean. Stcph Mclaughlin. Deve Morehouse. Ma.� Morris. OaYE' r.j,ev1�td. Donald Hoke,. MMy Pate.scn. KNen �'ef'. Beth Puray. Ct\uc'k AaPIl71:i. Drian A�. S",. Rieke. Milne Aibll'TlafVl. M.. IIY Se'wllrd. 80tJ Shelflltld. Gary SMlIQf..... Pete Simpson. Etic Wa.!bolT. Reed Wesi. Dave WillIIVO:S

..:.JI.\'..:F:Jlion

tnv't:lliIIl

\\';I!i

base .

I !�'Jdil)'

As �J(rc..:t ed ,

t{"IIJII!1 lI:d by n' il'lt"5

I ;.ppro.:Khcu Ih� Uilljll� tablc. t ('Iltlally I CU!ll\lu'lIl,-,-d 011 Ihe wt;.lh{"r_ Now th;ll

w� had somelhin.,; in �ummn,l I!I" labl.:

crur1�'J in grt:at hU/u) :lnu pl,Hllj:b. 1'1,,:

st lOUIS of

juy welt'

�fi!1ed by

a

�hlgk

word. LLTrEHLTP

The MoorlflQ MaSt,s PlIbjrstrec weekly by ll"it) stuOOn( body 01 P:a-' ',e Lutl]er.�n UnivecJity l>OOl!' the ;,u$pIC'S 011/,. ,/j'\],ctSI1y"S BOard 01 Aege nlS .OpIIllOM "P='O:O"--">tQ on toe 'Aoo-"'!] M;hl 1'1''1 ""t neceSllnr,I'f f� 01 P;u: ..lic L'r'tll'fRn UnIVersity. its a\lr'", • . ,:;H R!iQn. 1dC\l:ly Mudc"ls. 1)1 II'I!! M'Iotlt>g MIt,llIall The MOOIIllg M•. �I reserve-I> lhe f gl'll 10 &Oil all copy Iur­ l.mgLh. p'Qp<',ely "r.d \tbot

O

Wh�t

..:ould a

could sin

gl e

Ihis word mean,? How

Ultcr;!!k'C" of this �l1al1.!1c

bul folmiliar word 1CIIJ jubilant slUderlili

into

:1

fil of o.Icpfl'S)ion 3ud despolldenr..:y'?

.1J1I�ll>lu�d ...

thc

,

by I1ru

I;lhtJII)llll::llfln I .uUJ ln . . . -.

.

way

I

manner.

"what

is

I dl.lC� .rt:d that LliTJ;SUTI h 11 ('lIIrdjrjmll ",hll;1I II j/ldu('('d bp lIll' (vlillH (If !Ie m.-alL 11th con di tion oc":lIr� mosl oftCIl ill [h(' r.·'ltal" lis(cn.ed.

freshman popul..lion. As Ihe

ItII\t.I,

come s to 11 do�. bel!!Ulniug aIU1,'I,.'l> 01 UJTE8U n ":311 b<> detected In 1II<11 lY uf thlt abo"c menllun,'d. T.)

tilt'

ph}'�II.:;t3n.

LUTEAUTT

kill''<\' "�Uleo\J.lo.ln()IC"II""'''1UIi. · CUP"

C lllll III " ,II}

i.. :15 4IIt

relali"e!v inexjlI!llsl"e and easY til IoU""", One \lich (.'Llle I�, "GOl V�gctJIJ.. n." Another

i� \\'C�kl nJ cra!>!!

would nod

Nol wi�],il1� lu app&f

STAFF WRITERS

"by

LUTEBUTT'.''' ,\�

diel.\. Ol it dilfr1;Ljl' hul lew:IHiu'l,

CVtll ,m..: day witl)!:,ll! tttt' fulfIlling "'I�t) l'r .h.� �IHPU" m�all>, whidi II. adilliol5tt ,(Inll has sll�ivc

Ihuu:.:lilfully lab.:kd ,I�

"h\l3rd,"

FRESIiM N lJEW ..\R£1!!!� lUTEBUTT ClUI :md will :IlIac'" u-n dl\'

most

3ppc31JtlK rcn'l3le fmsh.

Thij r('\.::: �reh wa� c,lmpi',.d 111 Ihe University ,',1mmons with tl,co .1' . UI!ICC

of Ihrt)(':

di'tinguj�ht'd (u,utb!l play..:rs whose lames es.;apc my mCIHI1t)l �t fhe momenl.

". "


PAGE 4, SEPT. I " I 'PtI, MOOR[:\G �IAST

-----

Arts

Czech display in Wekell Critics Voice

No!' .... Ytlt�_ 1 II/

....;..... , I�

&lid Ibr b II I)

,.." u,l�,iu' I,.....' . IIJ, �

Ih' Ib,,,...

f-' I�' In th..,

'"I,d_

IIId. iii /ll: he-.cl. I \,< .,,,j in II

hn'''t

utJwn. 1

N(..... Y'Il'1i. N�w Y" t �

a

,�

,1

1 1 ' II 'f1Of,.i.I.i! l f�l lw' lI t ·

Wllh til,,1 \\1 .\1 Jift)

-.rt t �" l I f('onil'.! ".Id),

If J un.: 1'1)' h, .' ,,,.I n-i'f i �lIlh·:'.: 11 nJ �nt.i '" \.'(JUP).: 1M .dun� <IlIel Ill) .tll ,J�:ul,kl I \ , r",:,' ,,, I '" i !lI'llmr I lilt mel "'p')H� nf ..It",t._ 1!.'!:CiU:IIl;. _1 .nu lim ... \\,'\. 'I _Irk ew V,

1tr U II

HII.' lilol'tllWr

]uu\" 11

\.iflo.lIS '

"',i,""

IndtlL!lI _'\ 31H1

I

fito..Ir.Lccl

..\lid 1';1

II wuu on ;: 1I�1i()11�1 I \,.:t, t·. alt.'nd Ip

"f" " auJln� rrUt ll1l1

JMlI.,·, til

tlh

6"'<'111

1.y� 111 t.fccnwil.il VLlb.� \·.buc the \\

lUolJl� "ff·nro.uJ\'i�y

Yo.I� II)

"ut Ill" ,,·h:re

1 w�

p·",m inr"

a�lu.: :and thruUi!,h "'

II Ii W'oJ ''"!,.

tlr<Wi'ol-.j'l' Ah .)

ani

1

dH". S ;,11;1

1":(Hnin',Itl' mhw"jo' Lide tJwa, r' IlJll

B·'WlW�)'� L�S" fm;J.IJ,:

Tlw

Iltnot:lJtJO ilL/I Jt:lIIl1 e'Yl!T , �tl�·!tr.'n:d N..lr''rwllttr jler� 1,1 '\

J'}.\ tn:1les t/)(I,1l wiUI/I; hI i�nlll1e .llt' 1"

IIIlJr�" Illd whrr m�lir:lI '1l� .n",.:r�(·lit.llt�.

Ill.: �umtm

l"uXet.1

tU'I.",," .lll Ib_' pl,llnl

11_;,!:.

ofr."ff. [jro:tJ way pla�'s ;ile ".Inel·su"

And Y

Pll'11nllllt: I!ldt:..:d.

I llt'lI ltL !

ld 1I1� IJl

.:\.:i llll�

I IC Ih�;

l! lu

\'ilP.�1 Ilul hill

"!;J.

dcr- I

·I'. I I tl1} Je�k lin ..... . I

flltfdkJ. I r�'1 {.I·...I .,11 ua}' �hoIjt

... h�1 r � m r li gt.. , uti \11��IL'wr 1'"111 ,I,!!d �d!tUl� am] I �JI' Ilb.a l>.l,h IIh"U/ I.. .h 1t1 " 111I� J (( ""� �Uf1IU .11 nr1"Jflll. tJt..-: "",n

lIol "11 l)tJV� Iwch. It..... ,<1 (" my I. ""� .., 1 tlLlLt .red 10 .;,;II. Wid Lli "-' 'tll1.... 111 ,14 �"rln· rh, b lIel, lIud IIIU'oI:1I, IS, TII� ll uStlallllg l':lll

[yt'1l

......�

11'1.11 t bJrdy pul

U"III i:1 all 111:11 New Ynrl.. h..d I..

II III' IU I n:ild lfl.· NY Times !I

I \'Zt' dU1

cven

" ftl" _ ;>1.1)' are

IlpnUl1t a..d So,1frt(' of ' lM: p13ys: I S3W hall¢ dV$Cd and Ihe C;I!tI/J(' Ifl NY <I!'f1' �Ii!J,.. ,s" . y,.'nt b. hapll<:!liil1S i:l NY's lhc�ia,

",'('nc'

dtc.ap c.lIllft.

A

mOT.:'

lilt. Any it aill"

I,· 6nt U'"5 I IWI Iu �I IJW'tJ Iv c�p:l!sh'e lld,,·t.. FOI LlYool)' -urnv-. Ild,et � "" J lUi Ir" '1 �Jo!. lul' top bakony ''::Jt� 111,'1 1101 "l�. I �"oll ltJ r:,iu I JIU: sp�mJt"'� '11 \111 Itl\m�y Ihll II... (U! loin!,"!!; f lt�llfcd il ntay be' 1 wI Llie rdou 1 ��t l:.;:�l :u

' ".11-

• iL I h ll' "

'11.1''', I'll I

(II

l�...?

'hllql

\, r_oJ .��.

I..<

"" "P

.... 1 ·..:;

II t 11�..\!'rl_ l ll�t

""H' 11"", ], hlle II til:. I (4 IraJ �alllblc l ill UJI!1.ti.I:iJ: m lu" �I lli(' hal l-l'tLo.".t' IId.tI 1"" I,P1 whef: )<lU .:I n b.,)' fC.!II�l:d I!clo:el� 1" , pl;l}' that 4/>11 '1 IIllrJ ()lIt fm I hut Jrlll

\, 1111

pl;I�. a

lIln

,J��

Jnd

( ';'''111'' J ilrt' t "',"'\'.

,I.nw� ;i�r

fill Ihlls-' I ct hu), oIo"nd l " ! ' ' , , , ,, ,

h'l

tn.'

j'. .

.. �.

I: .... ""IJ

(U"IJlty

....· U n u t ,

"il'y, v.a.�

C'x,.·I,r :1 1 111 1 1 (landill:,: t,l: ''',o·a' J-.,-t ulf ll,)1jrs ,·,mld Ix- IIIiI11.1 . .�1 t .�

j"Ij>ll'!) i�inn '11.'111'11 �·r.t\ <mc else wa� i:,'lhng up lu walk

'tJ1c;l 1.. itlh . :we:ll �11 1 feLl.)

Alrer buyrn

s:tIltuL

Urn:;dway

TIIII

�'C�

. 1 ,'I..�I_ Ihl:

1'0. usually ba\'e $om� liRl� before Ihe stww lin::

Okllr.

I"

th�iT

::ruund the ra�cill"linc

Ih:! str��1 is

011

yuullu. Itlugns s\IIlIR/tring in

Iht"l1'It"_\. 1::1 oJind

dl.uuI l),.-d

wander

wl;erc th: slrcch jU�1 tCt,1I will: hll1!l:miIY.

W:!�

JuS! wah:hil1j! II,,! people

g;ulg5: III

armllld. l'd

amI

J

show in il:.clr: �/Illl1 of Ihe flurry

pOIno

dmklilg thdr 1m cups whidl never 0111

s.:cing-:yc dug" a$l�p at (hcil feel. magician� men

musicians .-nlcnal>:ing 011 th'; .'ISCC\ ,u:nt'� with "lIlUmJ, lIa':oJy lIlel! pa�sins

and crowd.'! gath\'red

advt'Jlis(;l11cnls fn: m�ss..lgc p:lrtor�.

loulislS \1;i!I, l;;tmcr.u and firully deg;lI1 tty dressed theatre paltuliS. out

And Ill!. Ih� 5m:Us...hot prc-1J;ds stcaminfl fmm thr ,.)I TWI Silert I'ell dlll.�. pioa; f'OIiI OPl'lI

Ihe !lalb�l:� �[a..:kcd in l'u

.. \IlJUWi

Ihe �Ir{'tl. v

uf liny cat..-s lnd

i"ough. c"ughl

tlu mIll the lheatle j��l Ill'f()f� JUlio;:, and whel, I'd

come out

:.t Il:UO or �Il, e,'ell mon' 'Xc"pl.:' w<>uld he M�:nll1inJ; �;)tlll t. Dilly ndnn:u I,con lldll�. bfl�ht Ihen tlte I �hl� 01 Ih� �Ir�er II'Cf� on ·

lIght � :md rnoyjl1� hcadllt;hh� 311 ,-"n l l astl1l.: Wllh l ile da'kn�ss

thu eJI,;,') �I'I �111� Ih� arr;l :l M1mn'erI IllK' Christ llla�

�1I)rr

1.'11

1"\ !;IIt'y.

III(' Jl IHU ,,'hl )�IIII'!uf" <kJn� to. Ih I ,t',hn$lu'nl<. i;;n ultS! h'. "'A,om), " ,; '1 '''1 ll"jlL.� I-, Itt" w ,�n r;.Ilt:I)' r . ... ,h I " lnr.rJtl b <'*C' I·... l,;",-""rOlHy .'�/Ilpil" 111,' I'nknrny 1ft./llt;,1 Irl. I,,)t: , "Int In Ih· fn -o n u l ) "rue � �lSd -.,lIpqu : gl I>r,;l111< . ....r 'I.)I1(' ""• • b h .lsh:r.

C\':I 1'" 1;,, 1:) ...... s hUm ,I' I <'4" it! 1 1lIrlo:. tl.�. ' \lk,a \1 14 �h.· �. IL�lftf- pT!' .IC' I.. ....,.� · In 11'1'111 " ,.L, 'to �I the I'c\lrlc'� 'i...:/!C, 1 .\11 Sh� \Va< �c:.:q'lfcJ ill linl". 1111, Ih�' \ 1 0 1""11 II 11M lift.! Cl.nU, ,,IDVMJr.U m ;''TUUu�l..:,1 wilh \Ii.'n',f"o Ln l'Inl'l l'oloJtl!l!flh£c ' ot : Ihl licrimlust riul ''1IIfCf'I' .'� aJC\I�ncl Mild I'llnl rn�ktr l or \ , II I s )' l" r lt. Lt:"-*, i a , r·.olJ\lhilA SeMti n. til\' Idrgl'�1 � h ", i (' lI l !;: o m ,u n ), i/: CJ.e, lIusl()\�la lod.lY .

1'0",,,,1/ cam.;: tt> Ih�' lJlllh�11 S'ilIjl1' 10 �tknd lInivi: lollY ('II Pl'tt" � . l .. nd in 1"173 Sh� �,_IIIIII' lrurn VI'S .... lLh hH'lOr� in ' ''1-'_ 11.1 W�� MW•• JC-iI. tilt' � II'tU.t.i.l"'Md In f-rjl"lnI"Jl\,illa. I . ... " <lUlY·S ",,'d,k :kCf '' l 1 o.u� lei l'o.'ll� ul" ',1I d .t) l " Jlf' 'uno.. lor £'1.mple. ,..vn HI • -.:ry fu. I>f UII

� .",wl ri.: shapmg_ TIl< 't.ukl'1 � .).., ,·x:.tmnk of PI �mny'� ' ]roo...: nr "rgJ.l1lC lille qu;.lit)-. Tlus ltlunulY Il<: prim ioS do;\� in a """�k " rt!wn on ",.. hire �nrl blu�. 1:Iy l�avil1l:' the' na"kgl,>lHI.J In �ll n,.j,t :1" nr;[:"ishl'<1 h,olLIlS <!alt, Ihe l;ti�t ha� drawn Iho:: ,id'" ,·r\ "y.: to tht' nl''''. �ol�dly .lJ inku l i :; l n m tlt<· !'·':"I:wll nd. ..

'-'

.\!,;;.

f1 '

nn

.�I

Jif.pl�y

l'

ill

,"n�

I. t' �hc: m c l :: �":"l!Ictri"al. , I , .",...I I�, wa._ ..101"1" it! 1'174, �nd ;. �fI-U � 'I!"' ! • I _a.;:h � ilt 'l " l'r I'(,llolt}'� lithogrJ .)Il� . l h I5 pnnt

POClH'Uy'S ippt;'ah.

111_1 1'101(1

hUll

" 20 years of Motive"

fuc;.! point

I'""

� � J l'okorn)' d,�I'I..)' i!> IOW .. :;llIy wilh .1 l1'nlle'l ffi\·rri.: tllfm On "Ulftillft dnt!>· :n );fUP SH'n ..... ':O i �'II ',\ 0/ 'f"I"''" h�� 11!lI.n l?lu: \ fil ' l'I �nJ �'Vrm�l� ut totun), Jn t d\'� I' I n! , � � 'I"ed In Ihe .�I"'n�.

rhe

h;l� lin 'l 'h"�III.

��·u!rtnr:.'

in 46 dlOlIo • . ,'\\;\i'll) In II\'!. 1' .. ",lie NOllh .... ",t . Sht. i� C \IlTcntJy w"r�int! f,n bo' lIIa�klS of j,,": �It.. llqrct .l lIlI.' Prill! In�lilul" 111 B�ootlY!l_ New Ymk

nl'· 'Well..iI G.a1" f), wit; k 'hO� LI& '11 'AI"'''' IIf Lv.• Poko'�� 110111 (I,r.,bc' 15 n �"II,ry � In- �t.:,1 ;U Il'rram tL1.11 :r�' optn from 8 .. tt: w S Hili hh\nd;lY IhwlIlI" ri l:Iy

Polish orchestra on American tou r

T it. Puhsh ;o..a!uln') Rad,,, On:hc�lr:t. under Ih�- h"loll ./1 801)d�u ,",0(11..:1 : .;'0. hrnl!' !OO IIII1�ki..r.s 011 Its .!I<:n.!",J Nurth A"" , ,,-:ln IOu;_ Th" vr"h.'str3 f'�1 r)l'rturmed in Ihi� CUl1IUry ilL Ihe (:Ill ul 1974. Til" pr<'l!r:lm IIwll1dl'S t....1.> ('i�I!fI C-O"C�·rtOJ whirl! {t':I�!1rt' pi:ln i�t l"lolr ;:long

....ulk� by Polish oompoSCI"$. "lk"IIIY,

w;lh

mil.kr

'ShJI;upt'�r� Wit hout l"'H," is till' :it ..m� ot the pmgrJ.!n prrs,'nlcJ ['Y Ferri:f. One ()f the lop-:�(lk('d ..c'tor� ,-oun t r� \ si nt·c- his Oseal-winning portr;,:yal or ('Ylanl1 lit' B.:rl!er�c on s::rc,�n in I'I�O. hl' i � til<' onl� p<:r�Qn cwr flunor.:J b)' N.:w York 1)1:1111,1 ('nl:n n �'I <I�I "I . best director 3n<.i bcsI prodUl'<·r. Th" hortilts "" '�e Kcunk,( him in I I:I S l fOT his prodUl·t(on of "The Shri\;�, ..

1 h�' rq)o,' lIoh� of Dania:( V.'noll>!!:1 l� ooscd (til th� rich re-",ur.:u uf II,.: SQIIIII l\ m<'';CJR �'(.ounlf)·� toiklror('. IlIiJ':ln, r<'lik lint! c.;c:,clllo'1ial danL'-'� �r" ;1i1·....'II..:,1 ... m Ihc fllllll (If short .):J,·-ll'1 it',lklS Not\ lin IU thilt!

liS rour. tile Clllllp:.tI)

nJ�

iUSIJ

toured Europe anti lh<:' SQ\'i,.. Union_

The

dir�et"r

ii

r.ompall) '.�

,UI �l'ld Voland)

M"'�n". D<·,f,,·:.linl: h�r'-I,� !I t.. \I!r:t,njtinll.. Intrrplttinto: and 11C1�l'rtll'n, her c·our.H)"S n"fiyc

�lIi�lic

,j�nn's h3S calt:'-.! th(.' �llllifl,1

31!,1 clark ll..:dUrI1lL-r liI� 1,/11:. �dan,.:r o( the Vl-naud:ln

I""upi�_"

PLU

Arr�'1

S"rics

Sl;�lo<.. 'n

I iI<' pn.c .,f D('rfoll'11 ancr tid, (�. l :;l)' Ix' ol1t:1: lIi:d b)' <:J.llin� til" UnlH'rsity C..:nlcr at PLU. li�;':ds. off,,'..:ll

dis"" unl

�t

I

51:!nl;:..nlial

Oh

imlividtl�1

Sell Brand Name Stereo Components at

lowest prices. High Profits; No In­ vestment Required. For details, contact: Fad ComponeDts, Inc. 20 PAssaic Ave., Fairfieldl New Jersey 07006. Ilene Orlowski 201-227-6884.


Rune Stones erected on Red Square I,. Kurl tttlltlicLd

"

l' LU '· 'II un

' '''

1141>1''''1 ,1p1llr� lllln� •• J IUlI� . ) U, "

mcfl I' ll! I /:1<111'" , . idJtntl ,," ' :. � • , I U I ·IIl ;'1J:nm� 1.al lunr I1V It.. PLU Nun1. Ullb lui II �Drv.'l'JI'r. \ Ul1f1Cllr. r jOlb \n.. "t'rt.;l' C'attUeoloal"m. U 'l

l ,. u L r l u r e I :Ulflmrlf)nrutIJ.. p , tr t L11I 1I<" I r.bp .all1 �In Ol:n "" �IKI •• ,11"

'tU u'" "t'M.

Tlltl'l: IboulOl

.luHlln

..:II

r'CfI!U

J 'IY� I:umhcu 101 d fIJI Iht,

I f) J u r l ,·.n�. nk II: fit" I r IlI l t " ,1I . t b .l l ul IInIL.. 11 .,10.1 , I htl ill S� 1.1. .. "I II I/Lul 01. I hu j Aol . n () )' .l" ..,...:J.

The II [IRq "'I;-T( � turr'sin IQ;lds th� �'ro, ,�d '0 IlnrL ( !lei,

J

;0

plM'.:d

"", II'. :Knee

ldJ,\.t't'1i Ih. "h '"' l Oth �1\1 11l''''S. Th. runr , .. , e re n.u u. d \.J�·�:mo;t' 0' Ih' mal'; wriL illt whK'b 'l'pr,ln,' 00 Ilk )I]

TI1I'l<'.t1' �ho 'IJ lcJ I I U w: �lUl1t' dc.t.illl "'h ullt "f ilJ �� de'lll�� he ,u\1 ,III .1 Tbe nm�

r' ['I'9f'lIl

"li p:: ,

J ':'lilljl"l mulrru'

w,111

..

bhl·'n J

,11 'mvoruv

r"rn"I' 11>of" ..vrctt'n :ih"d, 1 m ly Jl:!'H'MJi'o!J rorpo 'Illoy lhit '\ill I:i�t 1oIHk11.jld,.. htnwally Ihl" ml.-t1Il will h im thll �';JI,-,r of I'rid, I.e'

rh 11111- .1ft flO Ila ".::or ,_�mlhlS Au. l\f' 'fill'"

11M! Uppt: �>lvul oJ

�a f1 !!.in. In bt"igln from two In founeen '�t, willi 1/).' r �f�l piece � :IIt: n_ (\00 rounl1.� Tho n..na !ll<' I n bea:ring> wh Ich 3110 .. IhE ,Ionr.s u be. IIJrnl'u, .w lill. �,.1I1P11;"1;: lI,i!j IK,,'r ICI(I� lilt �..nw.

i"sct iIJ�I" n� "."IULh l it 0 ' II� .IOu�� nuw _,.' 1I1lT" " N O r ...� ... n ifTInl l ll:t!l l il;)J1 11115·1 '11" ViSit Ilf Oin v. ";Inl )1 �orw.t�. Oo,.L. ,bcr 20, Q1 S (-; h ll f1by the J �Il N o , -.,... q ;J. u ·,\,.mc: r ": ., "

S ��" II "' L ·I:II� I1I.J

(k'UJah!d

(\JllimiM:l1n;

gr p tctl\h r 8, 197(., III \t. 'ur )' "r th.: FoundiflJl, Fa' It{or1

\\'11',':1 ,,'i�ill n. Jl�ilill ';:S .isi! I'lr )!l!nifil.<Lnl 5\.·ctlb ,'ccur .:H " I l l 11;':;- �h;o w:tl h.. re�orrl.:,1 all Ih' IUllt �h, rw!.

"The Rune SlUnes"

Tomsic works featured at Mortvedt Gallery u, s"ny (;r"y T,. W. " • l [bl"':: t ,�lkry ; ., lUIu'i", I!W w� , 'If �1Ic. 1 l/lnl I '" h�bl... Il' I' , • ..!rl l11 PUt 1"111' .luwl.l1lllo 1', f! 'tnlin�s • 11 '11111,' hI W�,. 1<'I1IaI 111 l <, ...h c. t �rly " II I r. �. �I fhll;,)" t 'rll" ':: " ,. . .li . m,,1

L:!ll' 'llI;,!Hy I� on,' cof rh. e.l<.:.aW, ;;upc:CI.Jo 01 ·111.1 Irlul �..... HUIU .I1.. JIIi' .:.....nhllh·d ....·,11:1 ""f;' tobul-blad colon, !l:1-,e hl.i Im;l� "I ....h�1 . "u.IIJ .e; /f.Ir';llJJ Ll , t JLlr�" 4 I rnl yil", h"ln Uo:.< Is.:!1i l! L,td11u" mur 'J:!iI:,,\,,1 Jrlll t" II [L.1 �I: 01 I.:dlnjl]\l� (oJ! mnn'y of 1:0 Jr, n � Ib 'r.: JU1 J"bI)'jn� lfh, 1 I lUll' turn, lll 111.0"

fn,hlC'nin QlIllny Ih.:'I1 1o(.:ms II) Urty;· "ot' I (h.:.m. II h lIot iu�t lit \l1JJt:� ....uu IIIJI :lo i so dtlf," t in. 11"'" ct; 11110: arrl�I'�

tit c

., ! II,ir,-"" t!l�\\ np ellllllc,j SillIII (""irl'rll rt .111 mlll"'�' ....llb '·lll.lI':� pl·)I�i1 . wnn III IlIl 1111. .r im d� � la ." ,', "II II 1 hIt r�tl'� bu,

T'''ilI!ill:f� ;Inl.! Tmru](: wit! \"I(- I n lh� M· H�.:ur liN'\} {, Ilo.:t)' thro;oEh 0, loh"r I � G�I!� ; >' IIl .. n ate t '111 H �m 1. 1 I I rm \tulnby Ihl'IUlih S,Itl:flJ.Jy. "'IJ (n_l11'. J I'-n tu 1.I:dlli;!,hi: SUIIU"Y�_

..f sh:jl,IH-4" 01': ,," OICf � al so = ":1'131111" Th.! ,,� �Ihl\· us.: II r;lm:!.', yeU,WI ... . Id hlu�'� n p .J ... I,h t h .· d : trloa:r ...-bJ -k f'C" ii �' fllrhr,.::� th.: .ttl ,I )0 "'t �a! ·r ,,;,!u::: \lIlt! ItllC'1I tt� �l'uhtn:lI.iI.'i! '''t"

IIfl�

into .mimu.! oIIltJ 1O!.<:�r fOl I 1l�.

ToOlst.- i� "'lIn�\Hli' \c3l'iling

c.ln.'i�"

,:·t�M:S

.tt

i"l'illd,'

PLU.

Th,'s.:

dr3 ..... in�.

lif,· d'iWUIS '\lhl p:llnl"'t:. r 'm,i..: rCV�IYeoJ hUi !'I.1"s.r"r .,r f,l': \tI� J"gr,"1'" lrull' till: Lnr'.-nil) " (\,l nr�,ln Jl1 P)o 7, and h. be,,!! •• r j'l l "n�1:' ",r�o Tht'

�1

draw ill;':' hy

Arti st Seri es pres ents 3 musical productions fTI:Hkal t h r � .. n wj n l aurl � i · n ,,·m;;.n pr�l.,ju',ltoll1 p, 1<lof nu':�� toy �n ..� It-my � w;l1 J-""'lIlnin. a..I,Jf Ie hocomg tlrou,llt '" til, r ,m.. l'Of'lmunit,' 1111" '. nil hy tl,. PJ..:i!lc l.u l lli:r-.m L'1\l,"lsily Ani.�i Sl'rln ,\ n,'w " u¥Ji.ili v.: ,lon >! PU':Cifli'� "\l.l.J;UlIl· Buttrrny'­ th� (:,lldoJvs\;y rl'.:!"cnr�ol fly \ ; t'md 1J" "U 1"11,-;llf\' JJl ...n� Ihe "n On Od�'l'cr IS, j"Sj.)w..,J ")'

Inc

l n t crnalional ly-fMlllOUS

J·oh:h �3Ib,:ul RadLo Or..:heslra :O<ov...mhcr I X•

Jose F�r.Ll. un... of I he wurl J's mllst �ot.r '\;l l i k and ,IHe'lI a':I"'ii. apf><'>lIS on the PlU lilagl.l 1,nlt,lr}'

23,

1 917.

flte

The GnldoV' �i>.y (;flUld Op:ra

I"hr'l1f.:! is n'lli<):uH)· ,ilflwn 35

Ill., .raining ground (or �br$ 0;

th.: future. II wa) or�ni1.ed in

Iq46

ith )u..:h �in...,r$ i� Phylli, ('urtin, P.1uJ FrJnkl' ;md Sherrill .....

fill:,]

!", .. ,_n;! in t he series un Mar�h '177 �rotlights 1);Jn/,lIS V .. n Itt I. ml,�i.:�tI and .-II ,rc..-';lpl,i,· feslivul f.:!:tturinl 41 J anc..,r , ;IIII' niH" mU5 JN; a , • . r.}

Get Your Bike Ready For Fall, Ask About our TUNE·UP SPECIAL. off on all parIs and acccssorlc!'l duritlG SePI. :lnd Oct. with student I.D,

�I i l n e� . n oJ W "," i l h Ih� MdroPtliitan Opera CQmp:,uy

r h.:

" �l:idarnt:

I r av..au'j!

f,u,sihle

But krfly"

p[Odu�lior. by

a

New PLU community choir organized A

ne.....

..:omnl Ullil),-<.·3mpu,

l:hoir. thl' I "1�"n.I() SIM!;i·�. 1:<

oc-in� org;l�lI .. ..d Ih,,, .r'l , I b. v PLU chor.al dire.:(or Ed lI arrni .. .

Anyon.:! who wi"hl!5 to sing is w�!come 10 join, ac.."Ording 10

Harmic, who dlrl'cls ,", lJl1Ivl'r�ilY Chen!.: aT J'LU. ' TJ, Cf, WI!! b<' no au d't I �·n� .

(' h O ) f participate

n()n-.:r�dit.

m t' m b c u ThO!k'

who

c!t

119(13 PAC

Chappel'. A FuJI ServlceB;ClcJ� Shop

AVE.

S.lt-l:US

.. Auditorium ",h 1:1

for

at thr East"old they com� for

regisler

1001ll

pr:ac(i,,-..:.

0:

wish

may

III

Th.: n(Ow ..:hvlr will rch.earsc: 11,1'0

hOl\r�

night hCAinn iUII

cu,·1t Mom1a} pm.

at 7

B.'fon

Looking For a Great Deal? ! ? ..,," Btl Air Clwy, .sC!d by poor nUMlln" Slud..nl only onclhlic d_)'1 t"d 10 church.

BIKES " PARTS

credit

rc!';car5a1

rna)

for dlher credrt

Also 10%

card_

rna""

proj l.'i:tioJl

pion",,,,.! by l ite �oJmtlal\Y, f':.lIlUr�·1 a ,,:usnp:.ny �)r .'i 0, inc:udins I)(,:he�tr:l. 3:1J hQ" heell des..:rii:ocd by I b" Boston Herald as "a new bmll h of life 1Il Ih.., "pl'r!l.t iw wodd." al'par;il!.l

Call 537-<5577 and ask for Red.

) Ili !! ;n!). thl' PlU in 1 11(.') ll,1rmic 51.:rved r\)f dghl y..:ar� :I� djr�cto: o( .::hotr$ at Lai>e5 l1 igh Schoul in (ucliity

L1h-wood,

Further illfuornl.ll !.m .bout llul c-hoit mgy Ix: ll�lalllcd by

t..illin l!: Ih� -'l

D�-I"J,H f'I1l'tl t

nh';ui,," � I f)

f

Musi.­


PAG E b, SIYT 1 7. pmJ, \tOORJ\G \l�1

ASPLU hosts 'Reno night' Careers Catalyst

by Ken Orton A

ill

Cl'akr l'(Hlmlvn�

the Unt"cr:<;it)

will

hc:-�illninl!

It:t

r:IC�:-;.

. t'lI: a..:.l.lknuc year. Ani l l i�

program 11'1

'11 .;)"'r�

y,, ·'1 1

hu�ir.< �� . J(llllll�tc�I j,.,l

I i ' ,m l.h'l[nl."r¥. .. lin JivhJe� II� days �.Hi ....

h,'twr�n H, I 1 ; . nl . r�Lr P l .1l rnin p PI:u

"I

Or

t i"': I!tJtl-rt.llnml'nl will J..."q) nu n -J.' a m hJ.:. rs bll�y. �hllc lV;liIJc" �l·�

(

Ollice �nd ill<' ('I'UI ..IlJt)l . " \lQ t lU' hrr e.�, 1.'cI.d

;llid T I'�f lt). r':IIter. I l1In ,·onu·nl,.flC 11>1 qat.litIn , ,j' frr'" I1,.,.U3 Ihl lHJri! fllU ,. 1 \ II,.,,, IdQI� " ",n" ' 0 :.O: �I I .elm" 1 1, ,1, '11 hl l l !i, It , T , ru In nler'r .h'"" h>! � ' QIKshup' t m�lI� llt':I'(' I;,t Flu, T l h:h rrt'nd. I ""rm,.. ,} \10 II' Ilil urp;:rc1�

"'"Il I'I�

iJk

I'·" I' "hili I . IUdent� :,1111,[111. ,n.1 'l1iTlillilJl�I'I�lll o' tl.is unit .... 'rlun tth'

t II t:'nr,luvc' \IP,':l If 51 ,I."l! r

III !hl) IJI1\ rr�JI\i. : t.U!1tnn �lf um .... � f.' lItalYft "I:fi� IIItruJUr':li(];Il>. lut\ two r'lint, 1(1 � , ...kl:. 1 hI' fir. is III the lurln n( sm:lli poSlel hanlWl �y dj� paTI·'im� :I-,J full-lime �b listiJigi. rh� sellill�: Ihe frtihman tiam:c

wh,:u' such ItuilP

.ut'

.[ h(' plaa

:Lll0\\. ·: (1 fix

311)' �Ikg."

happy pilllu,:JIUlniulIl s tan os a dc�� bellUht which �it�

sume

dr�k

or

IIflrversilY

�itll!llllJfl : In the miJst �

"I 1�

rrun nbVITlU)

),ean 1h(' SC!III)T <If ail lne ul hc:rL I I I massl\'C bold I)'�"n the

is

a Sign. CAREER COUNSI.UNG. The c:tplioll: " 1 1') r.:all)'

neVCf tIlt) (',nlv_" Enou£h s�iu: M'cinl! anu doing is b,I,;"\'il1l!. AI le:ast we hav(.'Il'! !,,,}t.,\.\'Cd Ih: bil�rr(' ex;.j "pic uf tbl' pl:l.:emellt di!(:�:tOl

al leew,ud

JUlIIUI

(';.IIt!�

un

Oahu hl;lIld.

O��r hIS I"lont

�uk.tJ U p :l si;!n " !kwalc all ye who ('nle! h('r�'!"

The \�c,,"d 1)(.lnl

s i

in

a

qUUI�lil ll1 �l::�lIcd fTo.J(ll

JII

�.klf'tl he

tllher wi.JE

uulI ,\I:O\·cr nmcnl.,1 11& ney nc",�I�lIcr. II ',ll..:cmcl\y SI,ll\lrIlUJl.eS part

,)f the philu�,'phy undcilying. Illy own I*I�on�1 c(lrtvi,lion� and the services we seck to

Ofiel :in who

�'(Imc hl us fVI h<,lp. r won't �a� in

this cJe<.:til ,., ve:u that if folltlwed it wU\Ild suly(."

.lny

and all of OUI

· nalk,,..1 ,nd loe,rl under, un, and miscmployment proble ms. I t

�urdy wu,lld f}l1I " ma&�iY(' d(,111 in Ihem. Ih()u W1. I t is al tribuleJ III

Jlrhn GUldn.:r. I'!l n*I SecrelalY {If Ikalth. l:JU<:atinn �nd tht.

USA.

"An cX,'ellenr

plolwber is intinilcly mu,,�

incump.;!\!J\[ phi!,,�oF'rr:r, The

soc«!IY

pl"ml1inG, �(J!We pll' lllhill!o: is

J

\VdfllT ': of

dmirable Ih;'111 lin

whi�·h !«:orns cxcdlr.r,,:c in

humhle ael·vily. JIIII IOler�":$

�hoddrncu in rhilo�."phy bec.UI..r. it � an eJ[;Jite,J aClivity. will h"v!!

ncilhd gOlld plum bing nor r;ouu phl1v).ophy. Neilher its pipes nor iH theories will

h,,\t\ \��JleT."

.\g�il1. enough s..1id. Ttl '1"11 whn f(�Jd

thiS, we encoufllgt youl ust'

of l ire TC50UfCCS, assistan ...-e, and cuunseling we have to offer. I n Ihe

eOsl $1 whidl indud..:� pl,,�Ij!lg

Fiv,' CVl'llt� will bt' fe'lturcd: .rap!>. po.,n, black j<lt:k. rouit:llc. and:l wiled of fortune. At 9:15 a sjl(.'d:ll :tllrao..:tloll will open: tile first p:rradl.' to IX)>;' of : hi.' hue'l·

fronl desl.. . wi lL I is a lund of mi'nnnali"n lighl ulf. TiJl;fT1, l.kpen · lil l!,: 011 your wUhl I I I need. you coull!�" meeling with /U1I1-1 M..:b,IYI C.

per lUllS

IJv� t.-I ' �,:a' ;cil-'. till' ASf'U.I S� rr at � h.. \ p r d C; ! . d fhe :1rrl"<r'Tltfl"l�nl l)' Iwo eJHUo;)lt lu l:

" lit" ir tl"rm� nC'�1

hMLti .

I'kcttnm and f'CUn nn\;1 Board

Will t>o.,. laking �pp1ic,'l l\l!\� for the lwo pOlillrons rht(HI�h I,'morrow m'-t\Ut.ll. Ally PlU �tU(kf)1 nl"..,. ;Ippl>

Night' was put lognl1l'f Kilgon:. ror mon' information. call ha .II c:<1. 403. .... SPLU A...·(r\'jti�·" VkvlII�id(.'nt S c \ ) l t Rodi n WIl' :.a� In\','l\�'d in nil;, rro�r;,:n I'I�n jll!, b\ ,h:lhltl[\ IS 4J"'i 'Retlo

t'ly

Kalhy

((lr IIle- s.'.ut�. I Itc're .lit no f""HkIOflm- . , to dl ." Uro:" h Il1 I.m" I· ..11 ,r lUi MI I ·t-cn ..tuJ'·lI!\I. " r �c;j,J·11�·� r ' m err nit ....lm.,u.l.

"nil m '" " " It .lU.i 'um , , , '0 , I ..I..·!! ,, ' 'f.-, lIc.al . " .\5F l l IIr(i (� '.'Of! ,, - lit\;!III .J ,,- ., 'ho "r ptW-tc nu r.,�. I I� "ua.

�o"ns m�y b�' pi.:h·d up at the ue infoHr.alion Jt'�k. A!thoU8h lloetill()n� arc norr;;�l I y rtquir.:d in � S.. �at.- dc<:\i " n , lila! rc�ur �tl\lcn: has lk,," s\l)pcnlit"d �nJ \I 1$ n�-c':"'�3Jy

Intc·f\·II .....' lor �P l'hc.UHS 'It,ll bl' held 11) U'ij Sunday. 1 0 1m 10 I I pm: 'InJ'ld..<-r 7,.,;0 ar:, 10 �: I S ;!It: �nd H l prn 10 ! I ,,:11 " by

other t o rll,'� arranl':.:m�·nl.

Il'eci:t1

NSF graft awarded to PL U Nation:!1 S c ient,' The Fuundallon hll� :twarJ.:d a S 102.400 "rani tu Pacifk l " t l!l,. �an Unin"l\)ly (" f Je�clopment of a hioinlY field labdralor)l where: �Iuu('nh c�" �Iud}' plants an.l lImm:tls in t lldr lla, llril! set!in DI. JOAnn len...en. c.hJirm., of the PLU 8,ology ikpatlIHCnl. will :(dmimst(f Iht gnnt :auistt.'d by biology pror\'SSOfS Dr. RrchHd McGinnis, Dr. Ollvid lIan:'l:n and Dr. Demu$ MaHin. Th.: lhree·}'�011 1;''''11 ..I·" lncludu funds 10 etnpl\))· nme­ �!ude n l � 10 h�'lp ...\tablish tbe pl"t:r�1l\ and .:t) ik .: 1 lnd anai)n,1." <.lata. "The gran l rcpre.<cnls a \'oLe

of eUl'lfidc'[1ct' in the Il ualilY of ol1r bl";Clg.:t Rieke.

l'a"'\lIIY:' "aid

Or.

f l... U-1li\';" Hily lI:l t Iud" teu l-R,500 to �up rl c "u�1 the NSF

gnnt. nft\'� three Yl·III.,. it will be ne��ssarr lUI "LU to mainl3.in

th�

pwgram.

Tlie uni\'l.'r_ity !'I[j,"� 10 kaso.· $Ial� )�II.ci 011 tl", Kcy l'�nins\lla 10 ,·u n�tru" lill! fidJ !:t INratorr which will ind Jd.: 1 . , ing qllafl",rs to hnui� slullcnh :lnt! t�clll:y on elt.t->.:.1tkJ ll..ld : · ip'" "UralcJ tlw terms uf Ih..' gunl we wi ll lk�,tl\)Jl a Ch"I:iCI(:fil.alion III' th� !'[<lllt and ammal ;>Ol'nllali(ll\" llf I he <lTta In wtuch lht: l a hmalOry "

, .ull::..:t....J will "" , , 1..,\,011<' ,t! 'he aVJilahk 1 �lrwlI . ....omm U n l' } ' . il; . Th 14 r\I,Il' r)· .... ']J h"lb' , small m " . � u nr ,,' < . tudy

IO(.JIl:tl.. ,I

I ht: �.� a rCloOl1fC': lor <l11'er ;.·JII�·..'ional pl"lF:f:lm!o al I'Lll �nJ ill Ih� comlllllOil:' ;IS "'ell a� p:ovtJ", 0PP<1f[IIr1H!O:," for (a,\.I1IY n!l>Cilfch. Dr.

J�n:srll

will

1�b.'r31"r)·

imlkated SC!n'

I Itt' .:nh3fiCtng of ril"l,J hioh)�y �tUlknh, tit" pr<)tT;'Im WIll \·nlpha.l>ill'· th", sl'ienllfl(; n\('tlmJ elf learnml: by doing." she l(ltk,1, "Ih:�id\.'s

SCIC/lItII�

\\Iu�'ali"n

Panasonic Bicycles

Youth Symphony auditions

Th.. T:lc()ma Youth and JUnIOr SymphC'ni..� will huh) ,tudiliolls r r IkW mo.:ml1....n Sattrr..l:ty from 'I alit to 1 l [1:I1 in Ihe bas•."n(('nl Or Ihe Univenil}' "r Pug.-! s.:.un.t musIc buik1inll. AuJitiunc" ,hnu!>} be prquretl I" j.lay �n �cupt u( • PI':C� ( ! I '-lfche�tr.l part lu d<·mon�l r..h: tlrt'ir ahrliti.:s.

Veg.1:<;-styl..:: galllin� \\' ill D... lh� the night. Tl!nl' \... iIl lx, a spl't:i:tl lIo-J imit table for l !1u:)L' !:pmcstas who preft' J l:.Jrv.�' hI'! il ilg. rule (or

ASPLU Applicants needed

mealllime, h;,wl!: a \'1:1)' good semester.

By Shirley Geldn

spou >orin!,!

IlJOlh:y.

v:ha t�ve r pTU!llem you'd h�'e IU hrin In A-I07 or on PU] ext ::ox\.), Y�"I·lI meel Mr<. �vel la Tr,o<fl'W1l �let:llyfrc":l'pl1tluiM :It the

"

Gambling will do:\�' :tt midnight.

amI :tIl auction will npen then f�'alUrillg ill'IllS purdr:I ...:lbk with :In}' \... innings in ·PLU mOlll.'Y.· ·

ror\\oJrJ II) \\oorl..:illg wil h ylJll 31 wh'ltever leve! and wilh

;",i�, ,,,.1 dUT!

is

Op..:ning ;11 q pm, fhl.;' \'<Isillo'

L.r\'\.!lU I;> hi II ;:U\IO!�h. Hew �nd u\u. from S tude]] ! Uk and from th;: C�rccr l'I�n1In,g.'PI:lc:em'::"1 Oni.:e h ,1,11 t i mlar. OUf st:..ff

stoll. f

ASI'LU

w i ll

'Rl'!lU Nigh!'.

By Richlml C. French, Direclor ('an:�r 11ol1l1ing & Pklcemell ' Office

our gntl.uatc

of bi.' ht.: 1 J

t y pe

PLU

tonig.ht .

IOtJ.

d i l' f t· r \.: t1 !

l' ntcrtainoh:nt l or

./ h e Y O \.l t h T a c omM symphony ASS(ld�tinn Te:qOtr� �"ch lIl � rnn.:r of th<.' orchesl,;.: If) b.. l o ll/: to hl� schoors pertormil1!; ol'ganiution. Besides P J r t k l t ' a l b l� in musi�ul c'Il't'ri<:nces at an ",lvanceJ le�d, til.' vu"ng mu�iciJns .:onUH.lUh rlloU('h 1 0 Ih(' culturJJ Itfc of th..: c'"Imr unity. FOI lurther inror'natit,1j I�dl either 759·5 <,lab or Q1 7 · 1 ... 1 h.

Sales .Rep - male or female - reliable. We seek i! permanent represuntativo on campus. Sell Ihe world's IInest hand·k,nitted ski cap-watch cap. Hand­ knlned in official school COlors, (I( any other choice 01 colors, 23 diNersn! designs, 1 1 8 co1ors and yar ns. 1 5 % commission. Sorry, only one rep. per Ccimpus. Sell fraternities, sororities, alumni assoc., Iocat stores, athle­ tiC groups. elc. Wrile to: Samrukand to Katmandu, I nc. , 9023 West Pico Boulevard. los Angeles, California 90035.

12 Models 8 Frame Sizes From 5129.95 to $599.95 to Choose From Ask about student discount or Spe.cial studen[ referral plan

Repairs and Parts for all MakeF

Spanaway Cyclery 16316 Pacific Ave.

531-8516


..

MOORiNG MAST, SEPT. 1 7 .

1 976, PAGE 7

----s ' ports Lutes look for city crown Knight Beat

by ROil l-Iuurh.1I TIlt

PI. n'

('"I"

�t ,JIU,"

n.

P ,if

I.U T...,

I III",,"" U• •. �'-:.ily cam ..

IS

PI U 'r.ac,.IY fR,.,h..lI lr.ilrn. 1.:0 .,1-

�1Il[

['unLhn

l'-lt ll JIJ

f'LlI loIudcnl '. aml t,I,IPi",'rICllIo.

I.' f Plr ...:uinl\ IS �t PLO. Tht" Jllmm; IONbllkn �el IlIl1i" h,'r ..... t'l I'Ll! ':I�<. ir) lIl.iy"n- �nd toadl" ) lil 'Jrt "" 1H1l Tl'llI m..:11,: I � n<.l ••,,1 i.Jum� r;:n,,'ml,,: th..: hi� pJ.IY�, lh,- Uf!�.·ts, I';' y jl'llJ ("�"h 1oIJt< ' I h.' 1"1'11 h.'Uh of rr�_·!i.::.· VaJ�ity pb�<"'" rl!;;(lU Ih.: )piintns tlTuis,·,., I " ot'h:h,·�. ;"n"': hJ{,knl Ixm,', I hal I!I.!' llums [ldude,j rh.;." A " I JJ: Tile ""UiJll:, i� Ill<' I'Taclicl' rwl\1. The alums 11-('\ IQ�ctlll:r

fVI IJrJ.d.,·c. Gouu Ij!ln.·� «()nl i nuc as the)' Iry lu act like Ih ey arc in

S/lJPt: and try [0 rem \�mn.:r the play�. They have the t",lcnl, I h "y han' Ihe sile, [ho:y have the knowkllgc; only organization is nus,sini\. ;\kal1wbile the vauity i� woddng har d �ru.l uT<lolinjl. owr t he thollght of g;.:tl in� J good Ikk in on un.: of the 'old men . ·

DOU8 Girod (10), Quarterback. hends the ball off 10 Fullback Jon Horner (44). durlnK the Alumni game. Also pictured are Duane Fromhart (81), Matt Cline (61), lind Jim Molzohn (73),

.<lcf Ill: The setting i� the lochr roo�n. Tile grads :Ire fi nished

tryiug to get organi£cu lind 3fe ft'ady to show tht' fans and their

By Pete Simpson

fri�·nrls !I�y art' not nut of shape and t ht'y t·:!n st ill take care of tho�

PJ.U h looking forw3ro.l 10 w�Hinr. thl' T�Cl�ma ..;rll"'n Ihis

lo.:ker�, �nd t h e linebackers lire eatinr; hdmds. Tlldr spirit is �ky

year

'�iils.' Mcanwhik tl1l' varsity is hoppinl! �hollhlcr p:l ds . pun,·lIing hill" and t he y

no:

icason.

r.::ady for the first game

of the 1 976 football

.kl /l': Tht' S\.·Uinl\ i� Fninklin ]'i.:-rcl' �t ad iurn . F.ln� plk in Th,: dll�erlead�r:'\ dJn<,:� aro�lnll lind the nowd j� lI11ratknt for thi;" game to st;UI. lovers holJ bands anu tbe jan itors watch t h � trash �Cl·llmut:lt.: Out on t he field thl' ailims try tn lell l<'rnb,·r the ol d warnlup drills and t;tlk of a big vic tory m-tor the 'boys.' 1' h.... vJr�ity hmb.:!.. III' �nd pr<'pllrt"� to g"t rtv<:n�e. �uOU fans �n: on UK'ir kel. Th,· �kk, ,(f.

. 1."/.

V.

Sam�

Ttl<:

V'If�lty

�I:or:s

a

qUJrtcl hHh:hll,j \� I on � I �-YMr.l pa<;� lro ; n j)("Illg (;irnu to I'rcnlis J('\)tn�un. St'.","\' 001 �t'Ltt' "Iil·k� til<' ,'xtra p"illt :(lId t he· \h:lodram� I, wc· 1 I on It� .....a)' Ii) t he· c:Jinlil.\ Thl: �Iumn j ,�,..)T,·s � ..;..:eonll '1llarll:l fIeld gcl:"!. I,m tllf! .:aT',) )' unIIIlU�� lb lolkl " I lie s.:rip't wi,l'n J ..... n 1 1 0" 1<:1 buU·· in (r"IlI th ' II ':. I J w �J!�it)' :II.h.J, to th .. story ltll.:xP,"<': [;:ulr w hl:n Ikt""_rd "UP) r "� IJ ;n � a ;lUllt 64 y�rll.<; to) pa�' d jrt . ( Fro.�ly �mrks..) I I,t o.:rowd m.,rs a�id th,· )'lUl S\.lllnd� to eml th.e rirst h�l( wit.h th � � II), ill f ronl ] 9·3. �"l!I 1I!,\.

fir�1

1,·( VI: Saml' �dt lllj :lt hal ft inll;: . The "Iurns heat! fn r tbl' IOI'ker

lu t ry ttl nJ{\II� nul h ..,w I h l' 'I.i,h' �Ol 1 . h.;.:td. Th.. v�naly rd:txcs :in;,! ¥.oe� ova !\C(' ond h�lf slra tel9' to kcer thi: 'olJ men' 110m ..:omillS hack. Meanwhlt.: nlll nn Ihe fidd Pl(f < . tuJ("nl� �nl eruin Ihe fan� WIt h till' hnilb of 'No SWt31 Day · 1'101 nnly o.:"n I h� fam gN 3 few I�\li;hs, a few Z'�, or I f.: ..... !:ats, but they ClIU �lw dll $tJrt\C rcmlniscllljl of t heir own (you know: '·Uh, hi Fred, how 3rt yo)ll"! The �'ounl.l ,"a"'� hea d >C.hake.� as hI' WOndCf$ who tit... hC<.:k Fr�'d I�.) 1i3lftjm� dra�s on and t ln al l y 111l' t�atliS reappear. 1l1lHn

.11 ( JIll: 1 he ,;cuiu,," i� Ih.r �1lI\'. I I is nuw tbe S<..'l:o" d h:oIL The .tUIll� flndly �,'or... a tOllo.:hduwn all ..., J("H Beddi..ngfldd !">Iocks a . nn:l1I(" Fronharl PUll!. Four pla)'s l:tler (i3ry Tottordlo uk.-s It in fronl the one. Th�' 1I1ums !ollow Ihe 5..:npl perfectly wh.'n t he vanity (,"On's on a 31·yard ....:rec:n pa� Crom Girou 10 Al Be�'iC(le. Douc�tle JJd, Ih<: extra poirll �nd tht vannty w ins 26·9 \juSI Uk" the script '\;ly�1 Va)' virsh y. lah Noah..• 1 < , 1'111· The �\ tI nt: is a Jlosi-pme al'lIoSllh"re. The PlU warsity ha" wtln "" f(}urth siraighl �"ntd:1 <lWeI !hoe alumni U\ the lUI fiwe yean I lhe ru·st year the 3!oms ruined tht $cripl by tripping Ihe vlHs ily.l The \'a ,�Jty dl�p!ayed a hJ!'U1ced ofCtn:k- with a brutal ,kf...nse to turn hack t he fOrml'r lute giddtrs. Th., varsity ItOt a dtan;:e to sllIaek a frw ht�ds whil., lilt' alums tried (but onl:e again faikd) 10 Jho....· Ih::1 3 yeal off Joesn't hurt. The fans niter out and tilt" jllnilors st&.h. Ar' IX: 83ck al Ihe PlU �·3Il1Ptlll: V3ISiIY co:\..:hes, playe rs, and the g;3ds gel 10Jl;eth�;r on...-e �ltain 10 t alk aboOI Ih., pa�1. It was a /tOoJ cam.: lind evelyone had :J. good lillie (and Ihi: referees .!t01 bi# bud;�). ;\1<.1$1 of the alums nOW 10 ba..:k hOllIt while Ihe varsit)' prellares 10 JI:t"end ils $hare of the Nonhwc)t Confercn.:e football lilit" they dlar('t.i ....'ilh Linfi eld and Whitworth. Tht (3M gol a taste o( Lute footl1311 3rHi Ih,- janit ors ..:\e;ln up Ihe mess at the �la.Jium_ Ael X: The �lIing is o nce 3Jl1in Franklin Pierce stadium. The .:haracters dire.:, thi$ l i me as erou,town rival lJPS invades Lutelllnd. The Varsity prepares for a 7:30 lo&ilm.

t hey pre\l3r..: t,1 meel Univ(fsity of Puget Sound fnr t he 54th tiwe. ��

Thr leam,

L" l,·�.

have

middle... ,,·..d

a

shown no S"il:ns of

dowing J,)wn as Ih.,y o.:ckbr�lc I heir 50th year of foothall. Chaltcnl!r,l by :tn tmpn'ssi\'e ;;1llmni last S.; turday. the �arsit y r�n:.ih:d thdr lalent hy def..alm.: tho: alilm,. 11l-9. 011'': t..rhack Doug (; irvd h�s .'.hQ.... n fi,li.' k<ldershjl1 (Jbi(�ty a� ",.: Ii J� [l!�y t':\l.'t. ution lk CQn"lpleu:J fnur cut ('t" I n r..l'·.I'�. twn w(':�? ,,,udulllwrt I't3y� At Hes"'"'-tk :tnd Prenlis l11!;n;o.."1r. \loCH' on the r�cci\"in[l; I·nd or tho�l' sC(lrin� ptaY5. BC"netlL �,,:;::hinG a ] l -y�rd [':I..s. a" d Inhflson s{"(lJ{ng w:th :l 1 2 .,.arul'r fmlll ( j irml. Stcve DOIl:.:e!!.: went two for Iwn un Iho.: pnj u t ail""' lio.:k'-

Jon l imner, Grl;"lJ Prh.:� and

P rcn ttS 10hnson fil�t

51rinll

m:lke

running

up thl! backs.

JohmtJu took th� ball 28 �;uus in four plays; Price f"n 5S yards in fiv('; 3nd 10n Horner travder.! 66 y:trds in 1 0 carri�s.

Del. 23

·PACIFIC

Oel . 30

Col1tjt' of Idaho

( 1 5·8·3) (8·0·2) No� . (,

Whi tman

U I·,!)

Nov, I J

·WHITWORTH HOMECOMING

Defen.;;i\·..:\y the Lut,·, �hCl\ll mUI'1I

potential.

wilh

S\\w.' lrion, Mark SIev� R i o.ll!wlIY o:xamrl�,.

Br�"Jt 3nd as flflnle

Thl' .,.ear', 5t:hed\111;" wit I, (h� rectlflls i� as fcllnws:

"",'rl��

""DF.NOTF$ flOME GAMES . . I Y 7.� RI:SVI.H P U ! v� :!,'Allunnl

OIlP.

4�Westcnl Wa�hington

1PUp:l �<)ltnu

D.·l 7,.·

O/'fO.V/ \'7", SI:."RII:·S HI:( I)MJJ

�.'p\. "

·PUGET SOUN() 1 1 1 ·37·�1 Central WbhililllGU ( l b.. 1 O J Lt'wi� &. Cltrk I 'J·1·1 ) ·WILLAMI:.TTE

Sept. "

Del. 0

0'.1.

( ] 8· 1 2 )

�eh:rans

,

/0.4)

Linfi eld ( 5 · I.!·])

Oct. i O

:!�Whilworlll

28LcWl" � Clar!" 4.'W/llI.. I11,I:t' 1 �ILmricld 41Pad!k 4 2 (,01\eI11' ur 1..1,1"0 5SWhltJU�n \)n'!"',,11 NWC

0 tJ

20

20

II> :I :U6 o 1 7,2 6·1

All 8anlr� broad'·UI 011 KUPY

R3duJ.

Jogg ing track in memory of Betts By Mike Bury

The b3.sketball team will we�r h1"ck JUT! band$Jurin, thc 197C.·77 'A.":lwn in a trihll1(' III lrl !. They will 3]W origin ate the i l C;lpI3;n'� len 8.'lh Memo ra Trophy for tlK" eapt:!l" of the I....am. I t will be a perpet ual pI3qU�, rllade toy)he mel1lhers of ... lt:t""l ball team, t h.... h:

A JO�l\g "nJ l'hyskal fitn...SIO tr:,,·k will he- .:onslruo.:!,-,j (In YlU's lown .:amplU t h is faU in mcmory or leonard Betts.. Betts died in a

tragi<":

scuba

diving ao.:ddeo! 11,11.,. 27, on his

war liOl!"!c {rom Whidb.:, b13nd_

lie �nd

3.

II

field Irip (0

Thou�h h� only 3I't'n;>!d 7.s point s pt"1 �3me his 'a�1 I wo Sl."JSIlns, he cont ribuled In m3ny olhtr "·3.}'s. "He ....J$ goinj 10 hel,l w il h OUt hoop ,:;O'IlP on Wlldnesday," said Anderson, '"and the 3cddent o"�'\Irrcd on Tuesd3Y·"

friend S"wpped to

Aathl'r some stawecd �pecimens

in

Edmond!t. W;,shinglOn.

len

bcC.Inle sid while under water

Iryinglo help him, his \051 hi� brea�hin" .JPP'WJtus. and had to sllrface. Whc.n he:- dove undel again, he could nol find L,·n'� body. and

.... lJile

friend

Ltn leavcs his wife of three:­

months, Missy, his fal hel and mOl hu. one younger brolh.:r

:.lna I...u siSh"lS. He WtS born In l.tJn,,�iew, Washin&lon. nn Srptember 30, 1954. He abo Ii�ed in Or.:&on.

Len Betts

A

Ihree-yea,

letterman

in

ba.>ketb3.lJ. he was never a sillr. bul always .a Icader. "len was a

rcal

outstanding

per!;()ll

in

illlme�sUJ3blc waY5," said Coach

Ed Anderson. "He Waf ,t.:di�al.:d to the ciassrooln, Ihe learn, and 10 people."

Len , who was inyolve d in Ihe BIS Brolher lin.! lISSAC progta nl;;', W3S al1endlnl summer school here al PlU, and would have l!Iadu.-ted in AUl-ust.

Till: Jonerllnden tNorw.:gian

for joUinl track) s i cOII!tish:nt

( Continued OD Pas. 8)


,....., ,, �. "

. '.,.. IOOO�I... ..ut

JogglflgTr8ck

Frisbee golf arrives

,c-l _ _ ...... ..

_ ... _ ... . . . 4 .. ... ....... .. ...... -

. .... _ . ... ...

..._- . "" ....... .. . . .... .... _ - - ­ -,-* . ... _ - .. - .. .", , �.. ... . . ...- ..._ - ,- ... . . , .... .. r.. .... .

,... �

'oo' _ ""... .. ._

,-"',, ""' ..

,", , r."".. ..

.."�,., .... " .... . ... ... ,

. ,. .

-

. , .. _-

- _ .. ... .. �..' "' ­

- � . " " ' '''' ''''.' ,.,-- -.. - ,-,•

. .... . .,

..-

p' . . "" -'

'. ­ ...

_.. ... ' . . - ... � ",,­ ..... ' .. . .... . _"" .." , ... "',- "',.. . ,.. ... - _ . ... .. _. ,. ,.. , OI' ,,.

"" .......... ... ', . ... ... o · " .. , •• _ ••,..." " -''' ' '''' ­ ' �

-

-

.. - -_

..

" .' __ ,or-", . ..... _ ... _ .. . ,... _ .. ,,,-- � - -

... .. . _�,_ -. ... ..," ... .. , . ... _ ...." ",. _ .... ,,"... ...., .. ... •__ ....... .. w ..... _ _'0_''''_ I "

"

.

,-

.. .. ,..-.� . ­ . . '.,, ­

... - . -..... ,..

.. ... _ _ ... -_.. -

-" ... - ,... . .. ... ,.. _....... -'... , ' .... _ .. ... - 0.. '.. _ '... .. . "

...._."" '''''.''''� .... ....' ""8'" _ ... _ <"".. L.....' .. _... .., .... ,.. ...... _ ... ,.. -. .- . ... - - ... � ft_ _ ... ,,_ r_ - �.... ' ...- ''' -' ' .. .. .. .. ... '-, ... "" � . 4 .....•...... _ ., . _ .. ' .. _ ..• •.,

Rule infractions mar Lute soccer opener .-�... . � .

- - ..

- . ... _ - --

""'" -,­ Pl-U _ " _ _ �_ _ . " hon' - ,-_ . .

...,. or ok ,.,_ " •, - - - -' .-- ' --' - ­ , '" "'"" l-. -

Anderson new

diamond coach •

� .. " ,..' =---= '!. , ..

.....L..'... _. _. ...... - . ..._ !' .,. ... .... ... _ - _ .. ... _.-

., -_. ...u ..__ __--..... '''''' . ........ no' • o . .... .. ....,.. � _ _ _ 'Of' , ._--_., .... n",,, __ .. ..._. .. U __ "....r ..K.... _ .... ..,� _ _. " 00_ " b .. , .. � ... r..... ..... ••,.,,.,.. ,,,,, ,. p...- -- ..-" ....

.

-

•••

-.. - _. .. .... . _ .. ..._ ...U ... . -, p."

... ,- -�r.. ._ .. ,. .._ .. _. . . .. .. .

.. .

.. . �

",

Loverin named manager, coach

... - ,�"ow ..,.....'" ...... .. ",- , 1.0_ .. _ - .... , -� - _ ... ._ _ .. ...- -

, ....... . ,Of, ..... - - . .•. ... .....11. . , , ...... _ .... _-._ -- .. . , .. , .... _ _ ... �

�::.:; ...;...:

lb' 0....

10_,",

-�� "_"0 , T.. ... .... ,... _ ... -. ... .. - .. - ''' ._ -' ... - _ .. .... _, .. h_ "" ...."" .. ... .... ..., _. .... ... __ _ 'III ,,� H, _....

.. ,. .. , ... '. .... ............ ,' .... ,.. _ ,...... o. t�.. ..... .. IAIi _. _ .. m .. ..... ' .,.. ,,,, -- ..... 'o.'" .'.." �.

� L.. - - _... .. - . -- - .... -

D....�

__ ,_ c...-. '''' "

..... ,. ,... ..... ,.", ... . -

.. flU __ ,_ ...-._

W�I,.. • _ .. ...,.. ,.. ......." ... � - .. - _ ... - .... ..- .. ...,..........�

.... _-- .. =" "' _ To� ,..... ... . ...".. - _ .... _ , - .. ....... ---_

..- ..... __ b. "'- w"" ,-. ... _ ..... ,''', f.. ... . ...,-. "- ... ... - - . ..' ,'- ...... ._--_.. . .... ld .. ... _ ...

• • ... • c, "' -=- _ _ _ - _ .. .... _ ... . -,,- ,-, o tt _ . _ _ - _ ... ... - ..

'U_ .. _ _ .... ...... .. ..,- - ­ " , " 0.-. _ -

.:.:

- .. .. H.. 0....... . ...... ... _ ...... -.. HII ..... "."" _ -,_.. ....... - .. .

-, -.

• . . . _,

- -, .... ..... .. .. .. _ ... ,... "'.... . . ... ...... .. .. .... ,' ...' _" I.",,,. , ., � ... .._... ' .. � -,, . .... - .. .. " _ .. , , '''' " "- � "" '''' ...... _,_ ... .... ..' . . . . .. �r .. -

... .. .... ... 0" .... .....

.... .... -. _ ' I ··,.·.· ...

,

.

. .. "

Wanted : Typists $2.50 per hour

Call 437

-

'..... .. ", .- .. .. _ boo ...... ..... ,,, .. ... �"'-.--,

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

TMC-"CS U flU

......... _- -, m_."" __ ,-- _ .... ..._ 0 . -

Back-to-School

SALE

FramptomComes AliVe BozScaggs . . . . Heart . . . . . . . . . . Linda Ronstadt A.W.B . . . . " " George Benson . AND MANY MORE

.

.

Lp's Tapes 54.44 $5." $3.99 ,.... $3." $3.99 $3." $3.99

$4." $4." $4." $4."

Spanaway Park Shopping Center Milaty RaId & Paelfic

Mot!. Sal IOa.m.-8p.m" Sun. 12-6p.m. 14906 Pacific Ave. So. .

Phone S37-2660


PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY. TACOMA. WASHINGTON. Sll'TEMDER 24. 1 976

VOLUME U V

Twenty new faculty members welcomed to P

Twentv new memb<'rs havc addetl f.1cuity 10 t he �Iaf! iii I-' l U .

Among the' ne'w profcssors, \ ht hlvC dorlOratcs. e l: filculty members an.'" M, Ankrim , :lssisl3nl Ernc�t profe�<D' of eCf)noml\."�; David M. Atl1nson, ass odat . professor of political science; and Dr. Kalh;nin� H. Briar , �s..'l.istanl sociology, in p r o i e uor anth ropology a nd welfare . :-'cw

Also Dr. Robert E. Carls"n, a.o;sistant profes..'\Oro f chemistry;

Christopl lerson , K. S h a r o ll assisllilt professor of biology :md Oiln;: E. Com�la, instructor of lnilthelllati"'""lI. W i l l i; il nJ

A.

.

NO. 2

L U. .

instructor (II physi<..""lI : J�hyll �i C. Fiedler, lsslstJnt prnr, 'r ....( Jl) II ;1n.1 visillnl.l professor 01 foreign

psychology

Nordslro m,

Dr. Morty HOLIII

p rofessar Wllter

of

H:r.IO"I")'

YnUnl('llllsl

I.

;m

. ,!

professor of earth !l·h:nces. l:.lIglish the in New do."parlment lre Dr. G"yk Barne� Blommt' :lIld Dr. Oenni� M. Marti n , both l�i5tllnt profes.son. Nursing school �dditions arc instructors Florence K. Bowen :lnd Phyllis A. Page.

New in Ihe

Dennis Marllo Farner ..nd instructo, Barbara Poulshock.

IIlIl!iL ,Jtp�r1 men t

lire assist ant prcofcs�orli Margaret A. Ri.hurd Irwin-Brandon,

Additions to the School of are Administration Busmess

William Ditt1rcb

FloreDce Bowen

R. Pierce, visiting OoloKla5 proCeuoT, llnd n�iJlanl rro( " f Anclrl:w l. Tllrn�r. William M . new of director ("rooks, executive development, will hI:

an adjun�t professor in tht o f Schuol B U $ i n c ss Administration.

P. L. U . to use I ntergrated Stu dies ap pro ac h to So cia l Sc ien ce s

Development of an integrated studic.s :.Ipproach to II,,: h:aching of .social scien.::cs has begun Ihis fall at Pacifi.; Lutheran Univt:rsit)" al< Ihe r�l>uh C)f � '/lO,OOO gf;m( from the U.S. Clfi,,:.. of E duc-ltion Fund fw t he oi I m p r o v e 'll e n l l J u c,I ! : o n P O $ t lie\'ond:ay fFIPSE).

The: grilnt will fund tht.' fllst I h r ..: ...·-t ea r :.I of 7' ':;11

Ilfogram, d e v e l o p m e nt.1i OJcr:ordin,g to Dr. James Haheth, :.Issodate pro(c)'sor ot history ;lilt..! chairman of the OJ', , sion of Social Scknces. Dr. Halseth is In charge of th�' projecl. GOdis of the projcl:t em 1 compared in some .....ays to the Integrated Studies program lit PIX, started e-.:perimentally last year under a grant from th.... National Endowment for the Humanities. The ISP, III full an offers f:III, this swil" con.' i ntegrat ed a l t e r n a t ive

curriculum. "They ace comparable in the academic several that to rrying are disciplinc$ integraIe," Hal�etb s.aid. "ISP indudes the humanities, social sdences and natural sciences at the core course level. Our plans focus on tbe .weial sdences and molo: primarily involve .....ilI II.dnnct:d work." -.enS('

"

The SQ. la l Jd�ru;:eJ pro[l.ram bilsed on !� !:(Incept \)f

al'l"d devd... pmenl emphasis 01 thc trrvice tr�difinn fa cu lt y

of Ihe

'1Il,,·ersiry.

Projects and plans devc:lop�d und�r (he yant provb�ns mllsl �"(;rt:un critella, Ha�th "l�..r indllolted. Thc:-y must be related (0 public polky, uti will be l y thr<>ugh the fun do."d primari nc'w er.perimc:-ntal Center for Public Polky at PI.U under the direction of Dr. David Vinje.

remo1"ed from centers or activity related 10 profes..,ional ,ll.rowlh and .!t:ve!opmenl ." HabC:lh uid. W\' han' a 101 of ne w , young, 190.nOlmic {:acuity mcmh 'rs ..nd \ f! '" nt them to ha'� mon;· of tlPP(lfhlnitit's for ,rowth tf!' ;Juil I.. 10 !hcm. " be also \', i l l T h e re student for o p p o r t u n i l i l: ' Te,;o:�ro;h �nd d�vdorm enl never avai l;lble before," he (,ontlmll'd.

"b..:uJ!y

and ft'�sible evaluation.

suitable

for

Specific propO�15 indude a least 10 workshops, sm�1 conferences and erou­ disciplinary seminitu on pu blic polky issues, support o( the World Hunger C"onference on c.lmpus this spring, and the award oi iellowships to several public policy intern�. series of at

Thek wlil also be: five $600 social science resear...:h a .....ards and increased proio."ssionai Iravel (acuity. for available funds "Whik PlU is loc�l ed in a ht!Jutiful area, we iill' O ften fal

a

whole new

\7rilft

III.. � l rSf- r ant 10 PlU was

fUllJed MO "b.::)ln from among more IMn 2,000 apJlh"anLS Fundina

on,'

II

n..U(ln:dl),

Our putpo� is 10 huild on th� service tradiloon oi P1.U �I I

encourage

uur

\tlldl"ntl

de'velop Iho�{' soci�1 �jlls , <In.u to JIIourru lire, ' H'll��th I t.J "We hop... III h� ..to � to f1rO"fl I mote 01 th.:.m ,II!! a bili!1 .1.' !1 ,;ivt tllJ.:fTI a he...d 1 In d�t:.i.'on II'! 11''' Uu �

f thrt:t: yel l � Ii "'JI' '"ted lu ,IrlJ\lnl'\ 'UOU,OOO. PLU' .' L"T1tl Ilw .11 1ft [l lr �1Je fir5t

ll�

Yl.:,:r

i� jm

I!nUcof

l!t,nOU.

·UtS."

Th�' MH'hl � ..nr (tiv}',ion at ('[ �I i.nd\l.4'� d �l lllHlnLJ Df SQ, '�llo�V-" ,:ial I' ,y C h il i u J.� , hllitory, .... dfuc IIl/"rrol1ology. Jluhn..:al �cieno..:.' 1nd Il\·onomies.

He c31!ed rnr n'l1c Ind social Hl rht: arn to sponsor candidates lind IIlso for women to in dividual yO\Jn� submit t he ir (Iwn nam es as entries.

To qualiry, J you ng wom�n belw.:cn t he :loge:, of 1 1 and : 8 on the La bor Day holiday, must be a high �chool graduale hy Labor DiY and must ntyer havo." been married,

Applications �3n 1.1Il' obtaine d locations: foUowins the C.ndys Gowns, T ,1i.!Oma Mall; of Cr.lls.:.rvatory American Musk, 4811 Pacific Ave.; DM,mE ("0 rr "I'III:.', S4�5 So. Tacoma Salon. Stylin).' l.:� Way, Ol} mpH; Vill:"ljC, t.1;I HlItbor; Pacifi.:: University, Lutheran InformaHon Desk; Univef'ity or Puget Sound, Financial Aids Community T ,oma Office; Co)llese. RI"'., 19; and Jewels Weslgltt Salo n , !o l y l r n ,

Talent will be consideTfld in .'onlestant . the judging and ....ch shou ld po��esx some quality or or trained e ither ulent, the di$Cussin, In pot�l1tial. Adams qualificatiO:l, h l ent struscd that the Tanle is vu;ed and that no younl woman must necHsarlly be trained In any specific field.

Thtlt

';:�h'�1

InJ

' !If""

Applicatio ns avai lable for Miss Pierce County

There must b.: em phasis on of social scien c� inteJ?filtion discipline.'! and a d irect impact on students. Projects should also oonstitute a new departure, something that oouln't be dOM beiore, Halseth pointed out. Finally, the activity must be

will be workj!l\� with

studenu in of ways."

by Elaiue N.A»ur

orlanizatiou.�

Many young girl� dream of beCQrnin� Miss Am !,'ri Ci , but the girl who is lielected Miss Pierce County could well bt: on her

way.

women young In(crtSh:d qllalify III the Pier(".e who County area � h(l uld decide now, Prod u n i o n Ad d m s . Bob Director, said I n callin, for c.andidHc·� to enter t he pa!l"�1I1.

:\dam� al�o announced that the pa&.t'.l111 will be condu,. lrJ Thu rsdll)' , Friday. &. S aturday ·M.m:h 14·15-26, 1977, irom 8 10 p ili . at th... Tacoma to Th"',ltc: Coileli': Community Bid!\:. J.

at

"WIOPPU'I, Center,

must be

( Continued on PalC 2) '-


:. SEPl . 24. 1 9711 . MOORING MA.�T

PAG!:.

CAMPUS

--

"Natural food exposition to be held" The

Washington

Natural

Food

Stale

Associates have

announced Ihat the Fint_AnnUlll f' a ;;;i rk Northwest Reponal N .F.A. Convention and Exposi twn will be held i n Seat t!.: O..:tobel 16 and 1 7 :u the SCal ll� Ce nter. All members and the een�r31 p\lblic are invited 10 h ear natlOnally reknown speaker� J i s cuu new nutritional discove,i"s "nJ nalunl met hods being practiced t o wa rd eliminating sonle of t be nation's diseaRs and ills. Exh ibition

booths

from

c o m p a n ie s r e p r c $c n l i ne Innovative and modem orliln ic ' w are.,' will be prt'sen t . Workshops will be given by Northwest chapter mcmbcn sharin, interestink lechniquj�s of grow ing and preparinl IOw�sl natllr:l.l foods and maki nl other o r ga ni c d o - i t - y o u rs e l f commodities.

national president of the Natural

Food Assodat�, will b<: thol keynote sP<'ake r. From the N.F.A. He adquarters in Atlanta, Tuas, he is also Ih\: author u( II. b oo k . DQ('/or. neuse Do Sumo!llling. Th� pre�idcnt maintains that thtl true prl:vcntive

of

Cll.nc�r,

hearl

disease. d;abetc�, ar thrit is, dental Cllre5,

Tht: c o n v e n t ion opens October I b at 8 am in the north court area of the Center. A

complet ely

natural

.and

organically grown mo:nu banqucl wi]! take place October 16 in the

evening.

Dr.

Joe

o.

Nichols.

3nd other me.UbulJ..: d is e as e s is naturlll fooll, untreat�d

chemicals,

by

grown

on n atu r3!1 y fertilized $(Jil And eaten tresh. Other fe<llure \pcaken will include Tom Lavin. nc.:ulivo: secretary of N,r.A,: Dr. WilIi;lm

Fisher, nolcd Korlhwest den li�t and preventivc metHeme spoh'sman; Jeffrey Bland, associate proicssor in chemistry at I he Ur.i..,el"!{ity of Puget Sound; and Dr. Irvin M il ler, p r o m inent North w es t naturopathic physician.

Natural Foud� of Sellllie. and Rubert Stid:.l.: from Cle�o:llIlId. Ohio. aut hor of t he bOoklet entitled "Cal1�'Cr.'· NlI.tural FooJ A.l.sociiltes b

world-wi de

A dditional l�cturers will n a ti ona l ly k now n

scicnce

director,

J.H.

Dr.

chapter.> and

m�mhHs

i n clu de contact

II

�rvice social oq � am.i.ation with in all 50 s la tes lnd ov er 20 forc:ign countries. This edncatinnal Jt:TOUp is dedICated

John

to

) tmlying

and

teadting

Dunlap . 28 1 0 N()lIh Union A�nue. Ta.' . • oma, W�ltington, 98407.

i nterested peopl.. the values of nalmal .tnd nutrilion.tl foods grown on fer t ile sod.

Yi.Jmouyiannis of the National George Heall h feJ�rarjon,

For more i n fo rmiltion concernin, the upcoming Regionlll N.F.A. Convention

Gellh:tft. president of the Janus

"National teachers exam dates announced" Students completing tta.:her preplration pro&rams may take the Tea cher N a tional Exam inat ions on any of the t h ree

different

a n n o u n ced

lest

dates by

recently

EduC.!Itional T�'5tini S�ice, a nonprofi t , e d u c a t ional organiution which prepares and administers Ihis tcstina program .

Dates

for

!he

lesting

of

p r o sp e cti ve t eacher� ate: November 1 3 , 1976, f'e bru�ry 1 9 , 1977, and July 1 6 , 1 !l 7 7 . The tests will b e given It nenly 400 locations throu&boUl tbe United Slates, ETS :>aid. Results of the National Teacher Exa m i n at ions are used by many luge school distrklS a, one of ,;everal facl ors in the seJeclion o( new teachers �nd hy several sta tes for certifir.:a tion or

Miss Pierce County (Continued from PUKe 1 )

II,' poinl�'" out that lIlany t'nlrants in Ill(lViolls pa�3nts di.d

ruliz,: thl'y ros�i:�iI<"d a quality of talenT until th("y ;;onsidcrcd entermg the contesl.

1I0t

III.'

almost

also pointed out thlll il,

evtry natiOllal Mi�s AI11t:r:l·a Yagean! con,lu'I�'l\ at A t l.llllic" rity, �J. I he r,' haw �wn �talC 'IUec:IIS who hJ"c pTi.'sented drlnl3h... rcadl�.� or I:on:edy lIIonolll811.'$ l:t lcnt preynlatJilns

us

!ht'ir btfori.· .1

p:md of n:l.IHlu,Uy prominent

juugcs.

"AllY fl\.>lenlial �·nlr..nt ma y also h;l\'e a tal.:n l Llnr.:�)i�('tl,' · Ad ams CO:nIlIC:lI<:11. aJlt:nJ; l hat a yt>UIII\ wuru:1I1 mi�hl he a

.klight{u! singc!. I'or t':\!,lmple, without ("'It:[ h3ving ;.-xhlbited her �ingin,' ab il i t y bdorc an alltticnc('. :Jf/1:nl civi.: lUlJ ';.uClal o r g J n il.Atlo!t� 10 sl'uII!<llr cand idalcs, A,l.. nu 1'31u ca.; h member of Ihe ur,,:H1i/.allOri

In

�hould

con�ider

Ihe

you:":}!

5250. , , / S l u f f i n K 1 0 0 0

Envelopes :

Homoworil: Guaranleedl Comp.'IJUlts rwoo yOli. OBta�,: $ 1 . �It,addressed, slamped enyelope: ·Mr. WilHam JohnSon - 9Z38g. 258 Alwood, P;,lsburgh. PI.. ISO!1 3. ·Please include ,elwence numbor III future cOrlespondeoce.

licensing or tea chers. Some C()lle&e� also reqltlre all seniors preparing to teach to take the examinations, On each full day of lesling. prospective teachers may take the Common Eumsnation., ....hkh . measure th('ir proCeSSional preparation

and

general

educational background and �n

Ar .. a

E x a m in a t io n

which

measures their nla,'.tery of the

subject th ey expect to teach. l' raspe..:t;v!!

should

contact

systems

in

test

can�tidales

the school they seek t:mployment, or their coJlegn, for sl'ecific advice on which t'xaminations to take and on which da h�s they should be

cent ers

and

i n f o r m a t i on

I>eneral

about

which

person nel

a.�

departments,

tilken. The Huf/elln uf Informarion fllr CandidalltJ contains a list of

WHY RABID STEREO FREAKS LOVE OUR WOOFERS.

Judgin� of t h,· callih,l!ltes will hi' bas.:d lin I ho.: same ,·alll"''!! :l.S considere,1 �t the Mi.';!i Washington P::l,.�_anl and 3t the national �tISS \I::crka I'aj!('anl_ IloCllllty P.:r:«lnality, roi.�e. major anll hleul are I.h,' re(ll1ifemenl�. ..adl l.'Ontl.·�la.nt will tx,. Judgcil III I'rlvat r interview a n ti on stage personality, In swimsuit anll ill t he j.1rdent3lion o( h.:r talent.

,,",o\'tmbcll, I970.

R;lt.d i�dlOPh....,. iO"l(l '..... 1"'1 pi,... ''''Y 1·,ttnlf'"1,. t.kt r,ood b;o,. NQc btw- , boll. Or m.... u>,\t'(t bol<l- Sut 11 oN \:>.or b"" " '1>01'1' "r' :I"""'" oo):l Of 40 1'1 U"'OtI... i....�. t<""'I b..1 '. flO! '0ffJ' _1 I o �..'�� A I:u)' 'poI!��("'. .... w;x>Ic" N I� r..... . bl 01 '" fO rrprod"'" boN /'N'*ICIC">. II t��n • lac: 0' .-:-' I"� '0 iD:lI ul 7Q<.r .lrIjI·,,,u:f/'It\ .,� ,..".,., '·C'Y ,��I\fd l'!.t,n""'ro�� Tlli" why _

\�" kl <In Own

-oo'...... �, S\>O,k",rl'w

It yOw wl.'" .t... ",bdc..� "11.+.: ,,,,,·.e to<u.

oh,� y"",o,e>f

W� "'��.. o�- �"" "'''� """"co,l, II.., �.� """"M w,,� ".&fi-'''''''P "W" ".. �I",.."'�,� �-t.H rklll' r,y.�....-, .o h...i\illo tt..l>"""'" of mod...." ''''I'"' ....,"'>'" o...=u. i� f..,t. AU <lU, �,-"

,---. ...-,. ,,,., ;"rod """'.1_41)' . i\on. ._ ... .,. ... . , pft..... TI!<r . .... . "n 1"'" ltD .1''''4 0'" ;.e-i.� ooon!f.<. , .. tI«.J,,,.. ,,.. , <1\ j'�T .,.,. lpnooe-l. 4> "....,,��•

..v,�: �.,.

In �"..un"...,j

".....�. .:

J,�·�\I

... ",_·, .,�"" ,.I""'fI "-l' �

�bout \I"".'�I""' '.....�..,

b" �i' ....1... " ...- � WIXII"" .....:01. jlI'" ,.,. . •""niI. ·Z our F...... S . ... , .. do, (I.., �I J ?,n Or d,OI> ,n .�,!<"ot. r:.:' . !,� n·M�(�nlol ·r'!r.,.� . II .'''''. "'OI" "'1".' ��n I, ·. I " " " " �t' "" v,n oj ,,,., ,,,,1, IGo" I� " ""� � 1IIr� ""-'0'"'' In" 1I"\Oly ;e 'r'" I,..t flit I'u� •.,

IN,,,,,:,, ",hoer

,,,t.j "'.:Utn A,,..j ""'" 01

Clt.r 1"O<l1�. I ., "e I toe ,,",w /;>t,'" ,urrlll""': ('Io� ,�Ii

....bbo-r

'I

' <Albie ·.�,et , .n l ot tile W(.OJltr ,lIal ��I" ;>(" " .\h-e ,':mel. ",1I«h I , ."",,,111 .,r><! """c ffl'I'r'" ,,, .1",',r.�1I' '� >ff�Jr;>' I·.....e'�t •.,� d,,,,,n,� l"�roJ ,n ,ho:JI>C' I">t>, .;><'�""" � w!ty duo·' • • 1;0:, ,j'A!.I...... ""�u'x·

••• •

, ... 10 I ,. I �

or

directly from Nat ional Teal;htr EX3minations. Box 911. Educational Ttsting Service, Princeton. New J.:r�ey 08540.

women tht:y k.now pcrsonlJly, rdaliv�� or daughh :rs of frjcn,js, and encourage th" t(irl� to enh;r the pagtaill.

De,ldlinf' fur 1I1l1llical.on� I�

t h e.

well a� a Registntion Form. Copi�s may be obta intd from colle-gc school placement offices. examinations.

e

" . •


MOORING MAST, SEPT. 24, 1970, t)AGE 3

--

There were 78 PLU players and coaches listed in Ihe program t hat night. 43 names were mentioned in th e circular.

Comment--

Where that I..av<,s the ot her 3S appareutly only God know�.

Pierce Franklin entering spectators It folder. handed a were Stadium ('ollcerned thl' Fell owship of Christi;m Athlcte.� ,mu its rel<ltiun 10 the PLU f�)()tbaJl pnrgram.

011 the frunt "I' lile c'ircubr PLU and F(':\ Ill!!\l!!Jatlls wer.: printed. Alsu ll;dIH)¢J W:lS thc uJ tel im' :I nd J que st ion �lskil1g ir ),pa wanl�d to know whal Hl;lkes Chrisli:lll �Ihk\e$ tide.. The lest ot Ihe !'"IJN pictUfl'J j :rumhl'r uf PLU r•••(b;J1l pl�ytr� ill1d a fnv o f theil �,,�j:he� '1u<lled as wil nc-ssing for JC'sus

Chri�t and IIis relevancc to their livcs. On the back there appeared a brief �talemcnt relating their Christian faith to their p:,Hticipation ill college football.

one:

elUl'rfa;Ilml'lIt. Athletics

for

the

ent erta in ment there

S:ltllrday

con fllSill!l

I t weTit 011 further tu lay

down fOllr

guidelines by whil:h t he rest of us

·

....:an

":I.ltlle

iuto a real rel a t ionshi p wi th Chri� 1

PLU

footoalJ

join !lis team. "At the oottolll ""other

Jnd

Christian :lthlctcs"

were

lislcd which included a total of 30 pLry<'f�

The

;Hld ..:oadles.

folders wer.: printed

as

I lalrtime

be

some

whe ther

we

were

w.Jlch

:1

r\kJtoall lel't

entertainlllcni

wlIllJcring whelhcl

On

to

attending ..:hJpel IIr going tn game.

the

spectator.

seemed

to

arc meant bOlh

of

the

and

participant

liS

were theIl' t,)

we

111<' gJIIW ur to begin :I jourrJl:Y

;11"111( the hallelujah trail. Fot\tball is not

a

' rdi (lII� llledilllll . 1 t is elll�n;li!lll1cflt, I'lln

:lI1d galll{�S

;lnd distrilmled by nlC'mner\ 01' Ihe "LU

of

the Fellows hi p

.his Lill I rUllnd <1 u" u;,..; "r f'\'J :III'):o;, I':lid

-Letters

d('pn�I(�. tent,

:ht'li

i n formed

�"ry lllllCh aliV<' in our ir"':lrts and always

communilv derS-('I'VO fac t ual

feel

morC'

that

James Be..:knllln

ment io!t

than

just

a

news account of his long-ter m

,llnt'ss and death. Pastor Beckman was a

wi!1 be. We thallk God lor thl' pn:d.1u5 t i me Jim WJS able to �p('nd ,:aril:g a nd sharing, for us and with us. We prlY Ihlt his

"spark'"

midst.

will never burn Ollt in (Jur

I Well! Itl

clai m

lIorl1l �1 (Jr;rt!c JIll]

I

wa.�

�\iIl

l llefl'

: lltly Appan,

Gmllrlllllli":;JLioli

him, we . ..lll!ong many others of t he PUJ

etc .

b{'l"n:;illltS t"�Olll 1)[;·C:lIllPU$.

After rt'�Jing lasl week's artkle about

of

yout h

Ihe

:md

":haJlenge

with

nation

Ihl."

adve n ture

"etwccil

tilt'

IIY

U \io

lisl�d

W;I"

11\)

BlISi 'lCSS

S ince

Office

and Rl'siJ�'!lti; I

hoard

10 plead my case for off·campus.

have gone

and serving Him through our vocatiuns."

However this does not mean nor does it i mpl y that �!ldienccs are to be confronted. Memhe rshi p i n the FCA, even the acceptance of its ideals. should

be

maile r

a

personal

\If

nothing else.

.:hoice and

We dun't need separ� te f()sten; tell i ng

liS rho....: PLll fouthall pl:lycrs who ar!'!

Christians and those who ;lre �Upp()�.:Jly

noL It's nunc ,)1' \lllr h\1sil\es� anyw;l)'. B ,· s i d e s .

w;,[ tchi ll�

enjoy

I

Life.

hefor� (ll\"

tilen i

Rcsidentia!

I .ife

Arter thirty Illinllte� of culli <.[ucslioning

and my ag eemcu t to pay r

JIlO\wd to m,lve off·campus!

5 1 00 I

wa.�

Ihrough the same turmoil. We

Beuy Hassel l

bl1' spirt ually as wC'1I Jim li ve tl to serve

lI\llch JS till.'! ('Jmstiall atlrklc.

wo.::

wilen

kaVt'

t;rll-..l'{i

10

mI>Ve·.

N,,,·!ttl)

II

!HOW

Y'IU \iv, I Jn...."I·II .

IJI\'C;JfIII'U', pI..ll(

to RL'siuclItial Life.

n'

To the Editor: As a pastor of PLU, he ful mled many

prom i nen t

and

This is a plea 10 all PLU students to

J}f'rha ps the most beautiful of Jim's altr i bu tes was his never.failing love and

carefully

individuaL lIis whole being "sparkled"

me explain my situltioll: 1.3$t sprillg I signed � housing contract under the council of dorm representat ives. On

concern for each and every person as an with the joy and e xci temen t he found i n

the miracl e of each minute. We cann.)(

fnrget such a mao-a man who believed in ptopJe and loved life! Though

physica!Jy

read

your housing contracts

before signi ng them lhis spring. Let

20 my pa ren ts informed the June Bu�iness Office I wou ld not be living

on<ampus and stopped aU paymenlS for gone.

PaSlor

Beckman and what he lived for is stilt

room a nd board. The Business Office cut

out

room

and

board charges and we

MOORING MAST Staff EDITOR-IN-CHIEF MANAGING EDITOR ARTS EDITOR CAMPUS EDITOR SPORTS EDITOR COPY EDITORS PRODUCTION MANAGER

,ill..!

rrh­

anT .Ii · Ol�-l \\11,) ... rill tl'�l, l1li(

wonld [ov� tll have YOll

I'd li l-..(' hI ;[sk ... Why arc tlWIl' t:lllpfY

rooms ar0unu th.: campus'! Why lUI: llu-It­

people living in

"overflow"'?

Why ''In'-,

�t)pk Illilve \lfl··C:lIllPliS whcli tlwrc are people who Wolllt ttl move 011'/ Why alll I slill paying

$ ! OO'!

told

have becn

Dawn Ciwetta

there arc no people to fill the spa,,:es

Mamee Hollis

God by ministering to the needs of those

most

I

a fe'lV i ..·.-:Ipl,· who WJlll Itt 11"

Oil''':;Hll!lIlo;' wanl Itl

\\'�.

Arnold

around hi m.

The

the

roulh.11I JIUI IlS

There arc many others who have gone

In Christ.

man v.ho truly livt'd, n ot just physically,

capacities.

the

of following

John

1,�uml'J I w"s ..:karcil. W i l,;,l 1 n'Lw l1ed

Til Ih.· Edllor:

"to confront

nnl\·rhri�tiall alhlet" play

The stated pw pose

chap ler of the FCA.

A thletes is

nuistiiln

:lrhletes and coaches, and through them

Christ in the fellowship of the Church

The i dea behind athletics is a simpl e At last week.end's football game against th!'! University of Pu get Sound,

of

JOHN ARNOLD MIKE FABERT GREG KLEVEN KEN ORTON MIKE BURY KRIS BETKER, LINDA ZURBRUGG MELISSA DURFEE

LAYOUT STAFF Mike Bury, Kurt Kentfield. Gregg Shankle

PRODUCTION 8TAFF Kris Betker, Vrclli Gohsman. Tina Moros. Terese McKamey

PHOTOGRAPHERS )(on Dunmire. Ted Hamann. Mark MorriS. Mark Pederson

STAFF WRITERS Dave &ll1son. Elaine Busby. Duane Chambers. Thorn Curt;s. Sandy Elickson. Karon Hanson. Michelle HOW. Tim Jess. Steve Lee. Rebecca Lundin. Kurt Maass.. Sherry McKean. Sleptl Mclaughlin. D ave Morehouse, Mark ManiS, Dave Neufeld, Donald Nokes, Mary Peterson.

Karen Pierce. Beth Purdy. Chock Rapuzzi. Brian Reed. Sue Rieke. Marie Rletmann. Marl Seward. Bob Sheflield, Gary Shellgren. Pete Simpson. Eric Waltxlll. Reed West. Dave Waliams_

The Mooring Masr is published weekly by the s ludent body of Pacillc lulheran UniverSity under the auspices of Ihe ufllversHy's Board 01 Regents_ Opmions expressed 111 the MooIing Mast are not necessarily lhese of Pacific Lulheran UniversIty. ilS adminislralion. faculty. studOf'ls. Or Ihe Mooring MaM slafl The Mooring MtJs( reserves the righl to edit all copy for !englh. Pfopt'lCty and libeL

Grad study deadline near by Tht"rt"u. Granza The 1977·18 competition for grants for graduat e study abroad Mutual offered the under Educat ional Exchange- Program (Fulbright·Hays) and by foreign

universities and governments, private donors will close �horlly. Only a few mOTe W\'ekll re-main gradua te qualifi..d in which students may apply for one of which are 5 5 0 award� I h., avilable to 54 (;ollnlries. Most of the gT<4nts offered p r o \' i d e r ll ll n d - t r i p :md tuilion t ra n � portat i oll, rnainl,·nallt;C for Oil<: ac�dcmk year ; a few provide inlernaliona! tflvd l1nly or a st i pe nd in tcndl!d

a� a parlial grant·in·aid. Candidatcs

must

the at c i t i zens applkalion, hold a

b�

U.S.

of tim� bachelor's

degree or its �qui\'alent by th�

hepjnning dat e of the grant, hav� languag� a bili ty commensurate the of delllands the with propo:;t>d study project�, and �ood health. and forOl� A p p l i c a t i on further information ior studen ts cmr".ntly enroiled In Pad fie L u l h�l..n l1nivcuity may be e�mplls the fro m obtililll�d Fulbright

Program Advisl."r Dr.

SWl'nson, lo..:atcd III '\·220. the deadUn,· for filing Rodn<�y

�pplir;�tion� h (ktoher 1.5. '97�.

Tinglestad u nder repair by Mark Morris The fourth and fifth floor of plagued the past two weeks with the sounds of hammering and saber saws as the reside nt s of Ivy House have working dillegently to been remodel their dorm.

TingJest ad have been

The members of Ivy House have taken it upon themselves to inne-r·wall�. of the panel the main lo unge along with painting the inner-fact of the meZZanine and the vertical c·olumn.� of the lobby . Included in the pai nting W<:TC the doors of till' cl cvilI ors and the entrance:; of th� main stairways. Each wing of the the given been has dorm reSponsibility to re·design their end lounges as they see W.

The man responsihk for the Ivy renovation is Dorm President Jim Vail wh<l remarked that

'·The

3t1.itud".

ot'

the

m�.le

populus of the dorm has t3hn a swing toward.� the Tt�SllOnsiblc. intelligent and maturl' nature like thai of normal d�iIi'/.ed do rmat ory:' Vail continued by

saying that" The reconstrllction House to II'Y for al lowed e x c rci$e

it'�

]'c�jdents

involved

" i r a t e r n,lI"

atmosphcre by gettinjl. all of l h e project."

In

the

The "Under ('on�trueti{)n" sign in tlte Ivy main lou n ge wi;! COlne do;lwn thi� t:vl.ninll <lnd will he replac�d with one �ayinJ,i: "grand Op'-'nina." Ivy is hosting an Open H()u�c this evening fro m 7.30 to 9:30 with Rick Direc·tor of As�istant AlIcn, Residential Life presidinj! over the ribhon-cullinl't ccrnnonit's at Dre�s for the Open 8: 30. IS Se Tlli·for m �L An all campus dance will foll(lW (r(lm 10:00 to 1:30.

HOIl�e


PAGE 4. SEPT. 24. 1 976, �OORING MAST

---

AR TS--Keyes offers new approach to ceramics

Critics Voice

by Sally Gray Davit! Keyt� i� presenlly :111 a�i�lant pruf��soT of art. her� at

Lutheran University. b.)en with tho: Univcr�ity since 1�69; hi� rnlljor afea is c�r;lrnks. Pacific

K��Yl!s

by Judy Carlson

Mr. l{cyc� heiievcs t he re UfC two b;uk allPtoachc� to cerami cs today; th ... utilitari"l1

Now (ta-<ium!) .. .slraight from No:w York .. Iivc mini-Ievil'w� of plays that ;m'. currently running.

concepl and the non -ut ilitarian concept. Each of th.:$.: styks u descrthed by Keyes has its llwn sct of j u s t ifications and

A CHORUS UNI!.. It's'easy to lee why this m usical has won the hearts and praise of pra ..:ticaUy everyonc who has seen it. II has all of

the ingredicnts for succcss--h")uching human interest, grcat songs.

crilici$Ols.

eye-tlpenins and llloulh dropping dances, and :l spfash of originalilY. It conctros auditions for a Broadway chorus line and delves into the livn of the 1 7 tl:lncers competing for the jobs. The must moving moment was a live mi nu lc tnOnoJoRue by a sensitive "lale wncer who poignlnlly I::r.lked about his homosexuality. The climax of tho: show is \I d:\ulcr when the whole cast high-kicks its way through the linale in seqUined cos lumes and top holtS.

The utilituian I;e':!mics, th(lsC' piC'ces which are fllllction;ll in naturt", such � pots. o:ups and bowls, have thl.'u otwious purpose, uscfulnL"S5. The Japant"st", Keyes poinls out, have been mak in, thh Type of an for

centuriu. Their stylc.5 and t C'ch niquu .lie virtually the sallle

FOR COLORED

GIRLS WIIO IIAVE CONSroERED SUlCJDE/WHcN THE RAINBOW IS ENUF--anoff-Broadway show, produced by Joseph Papp and written by black poetess Nto7.ake Shange. It's an ensemble effort performed by seven black women, including the play wrigh1. Thtuugh poetry, song :I!ld monologues, it examines the young black woman's world of tension. love and conniet. The breath-taker here is a gripping narralive of <I young black women who sees her boyfriend drop her two children fmm her ghetto a partmen t 's lOp floor. This unique p!ay has received top reviews and will mtWe to Broadway shortly.

as I hose used in the IS!h and 16th c<::nlluies,

Many of loday' universities tuch only the fun ctional aspects of clay works, while otherJ teach s t r i o: t l y techniques.

Silting in your snt

Ih� last 20 y.:us that ceramic pi«:t"s didn't have to do or be somethin, in particul;ar. So the non-functional concep t is onc of

sturmtd and shocked. It deals with a few soldiers in boot amp who

tfaining to 8t> 10 Vie t Nam. Theu relationships to each other ate expiated, as well as tbell fcelings IOward the new black 1 1 0ilder who intrudes their tslablished environment. Dynamic. Wow. :llC

fOlm over function. .:enmic piece does

THE w\Z--My favorite . It's a black version ot' The WiZJUd 0/ Oz wit h much c3mp, many soul songs and ingenious danco:s and

are somewhere in the two different concepts. He tel.:he� both the upper and lower d ivi�ion cerami.:: clusc� offered at PlU. For his beJinnin,; " �ramics el3.5ses, he Wltb tbll eoupon

Deluxe TourinK

stirn the horses were fanl::tSlic . The horscs were actors dre�d i n

Ba,

wile hea t stnppcd abOve their head.

1bcy pranced 3nd pawed the gruund with six inch metal !.hoes. ( And 00, we m usm' t forF' the nude S<,,-oene-whec!)

rei. 54.95 DOW ".

Dav1dKeys leans loward the ut ilitarian 3rt, This is so rus sludents will be ab le 10 get the tradit ional fet:! for clay . He feels it is imparla nt that t hey learn the control necessary for functional works. The students in his Ceramics II class arc exposed more to the non-functional tt"chn ique, ht::re aesthetic appeal becomes the main goal.

bachelor of finc arts degree from the Univt"rsitv of Ari;�on:l in 1964, and ma�ler uf arts' de",ee �t Ohio State University in 1966.

Keyes .:�lIs hi mself a " ceramic sculptor." Therefor.:-, most of his work falls under the non-functional art heading. To him,

Keyes fo:cls Ihat his teaching

methods between

_

Finall y,

becomes

impoltance,

EQUUS -Tony Perkins Slimed in Ihis theatrical drama about <I .::hild ps}'chi�l riSI who is �"Oullseling a boy convi.,:tcd of blinding a stahle full of horses AlthOUgh tiM.' acting was not great (even Perk ills was if

What Ihe

$<:condary, the aesthetic quality of Ihe work is of prima ry

ch.aracleriution. Alth,)ug,h t he musical has been OJI for iii .::ouple years, most of the original leads are st il l performlOg. The Wiz features a tap dancing Tin Man. 3. jivin' Scareaow,and a fUJlky CowardJy lion, The Wi! himself is l)ullandishiy l:t)stumed and the Wicked Witch is a 300 pound mama named Evillcne. Ah, but the best was the �!at-struck good witch, Addaperle. who talked sh\)w-bi7. and stole the show.

Ma.ck, sta nding ere!;t. wlrh

n o n - f u n c tional

An emphllison nono(.ltilitarian clay forms in college ceramics classes came into b.:i ng only recently, II has only b�n within

STREAMERS-is a powerful play by David Rabe, a utho r of Sticb

and BonN. S'Tetlmen ' vio lent ending leaves you

has

non-functional arl is the

more in te llect ual of t he IWO concepts, and is !nore exciting to do. But this does not stop him from sitting down at a wheel to creOl te a set of fu nctional cups; he uy s he can have fun dOing that too.

David

Keyes

received

his

Panasonic Bicycles

Wltla tbl. cou

Brake Blocks !"el· '"

DOW 19'1lImlt f

note duected Co.> any movie-buffs or movie stac h� full of celebrities :md chances. 10 be movie

a

fanatics-New YOlk

e,'tU3S. Just in my len wcck� I !Q\\' P:IUI Newlllan and Joanne

WoodwlIrd w-.i1king Ju....n . :r stre.:1 hand ill hand. I saw IId.:n Hayes :ind Celeste Holme fead the IXdar;uion of Indepcndcn..:c on the Foorth of July, walch.:d filming amI lehear�llg t he Tht' tifgt' ()J Ni.:;ht and was :ln extru in a Wtlooy Allan movie-, whcrc amid�1 499

l1lh.:r students 1 W'JS directe d oy Ihc Ill!!" himself. Also was one I)f thousands in the cwwd sccne- II Killg Kong's f311 frum the W"rld Trade Center, glll free tickels to U pn'llIiCIC 011 Radio City Music 110111. und lasl but l10t 10.:lSI, I w::r.lkcd oy Katharint: Ilephum'� apartment. Ah..New York, New Ytlrk. It's a w�lnderrlll lowp! . .. ..... . . .. . . . .........

,---: ---,For

Sale :

A 1 962 blue FOtd

Galaxy, automatiC

tr�aion, power steerlfl(l. pow8f brakes. electric windows. Not real but In good running oondllioo Uonab!e gas mn...... 'loa offer. � June CAfl5Ol'l (537769t) Of Jim C� (531�27).

o�

i •

A partment For Student discount at Oaks_

Reb!,: Lively: :

$25 on deposit plus r� Renlal.e

A9��.ement. Fllntasllc recr�at.onal : : facilitMlI1;: . Indoor/outdoor sWImmIng •

.

. pool. saunas. indoof bu�lba. court, . • handball court, exerCIse r o o m , · : JlICI.LUl, pinball,. foosbaU, ploa pong. : • poot tabla, tennl!! courts, and (uU,Ilme. • rea�lIon diradol. Rent from $.40· : • c»-srgners aocepted. • S\eil4coom Blvtt & 83111 S.W. al the • • '01underbird Shoppin9 Cenlef. Ph.. ,. • 584-930.0 :

.<•••••••••• •••••••••• ••• J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "-

12 Models 8 Frame Sizes

From 5129.95 to SS!19 .95 to Choose From Ask about student discount or Special student referral plan

Repairs and Parts for all Make6 � v Pacific Ave. lL�IL

Spanaway Cyclery

531-8516

;; ..;,;;;o;;;;;;;;;...;,;;;o;;;;;;..........o;:;o;;;;;;;;;..o;:;;;;...;,;;;o;;;;;;;;;..o;:;..............."'�...;J JI;;;;;


MOOR1NG MAST, SEPT.

24,

1'176, P �.GE S

Review "Human weakness ; "

HThe man who fell to Earth " by Joe I'c r h a l' s

.iciencc

Fischer [[,,"lion

originally intended to pri' phe�)' the fu t ur� . :rei it Jlways SI..�nl� to CltPO�C thl' human comJitilln .,( the pr�.S\ln! . 1'he MUfI Who h'/1 To 1.",,11 i� ju�t �uch a

s,- ,-fi flick. It �raphk.lUy depku

I h.:: �)frow fu l \\'�ukncf,. ' of fl\ll hum"nn�.'�. rhe ,lIilII hll!n FdJ To 1,11,,11

I, � $��r\l,'n pl:l)l of I h.: orillll1:1l hook of til,' s:llllt \llk writtllu in 1963 by W..ltcr T.::\'i,. le\'is, who

wTOte 7111 l!rnt/a j, � profesior of English lileralure ..t Oh io Uniwrsit)'. 111 Ihl' oriltillai ;t:ot. an 31itn bt ;ng froJI\ a dying rianet cOlncs to earlh \lnd 3t1empu 10 save mankind from .11,;0

sdf-d.:strUCliOI\ His cffort� arc iii \�tn, howl'vtt. 3S hum;.u £ll.'co.I (or malni.l! wealth Minds those he toors to save. 1 he

1']0\

of

the

movie

parallel s lh.. book plot with only

sm all variuions at limo::� .

Newton seek � out a ramolls New York patent la wyer and pre�cnts him with 5c\'clal i n n' n t i o n $ so e ! e c t r o Q.i, ::.Jvan..:cd thaI he could elimlna l\:: R(,A. F.l�t nlan Kodak. 1111.1 Dupont. Newlon c�lahlisho::' a corporatiun. Wurld h u ,:e and lelvts the Enterprises. patent lawyer in charse of 311 operations. World lnterpriSc's

Ix�'om�'s a housel\C>ld p h rase and makc5 N..:wt on a bil l ionaire .

Nl'wtnn �('t:"mpJi�h...... th... birth anll ma turil y or hi� hu!t curpuralion ov�r thr...... ye ars. l'erh�ps his purpose is to rais..: enough ilion,,), to tran sport n:$Ollrce.� to saw his dying [111m""! whkh is .Imu!;hl strit:k" n and harrell. Ou,' lIt"'t'r is sure of NeWlUn') J!Ul p\l�t', IIr:I<:: is whele I lle rilm d�vi31t·� fwm Ihe Mok. Thomas Jcroffil' Nl'wton. r(lrlJay ..d by rock �t;u Da vid B�l\vi..:, i� Ih.., alien , By Sl'3nninl! carlh's t..levision tTansmissions from Q u terspal'e. he has pcrrc..:tcd 1I hurnall disguise and m a n nerisms a lid I c a r lled ,,:uil(lms. From �i1cnt Oashbacks throughout Ihe film , it is learned that he ha� left a wife and family hehind on a (Iesolate world.

Lea,,;ng thc corporation in the hands of Ihe lawyer, Nt'wt on movi'� to New �Ie ;(i co to be19fl a [lfe of �olilude, There he m�ts a hotd .:hamber maid, Ma ry l.(lU, their of Ollt perhJPs and, lonelints$ and mutual need (or companionship,

becom.:c has a particular fon un ess of ,in which Ne wton �Iowly �('quir..s and Jeu

lo�crs.

M;rry

they

Lou

develo p into a habit. Thmugh

his rei!J t;onship

with Mary lou,

becomcs mOI'c human and 510wly bcJins to � destroyed. Ne\lo't on �Iowly

Newton

finally

rewals

d n t m a l o g r .. phcc turned pwdU<.:a. Roeg's r:)I;�rtise in ..:inelllato�njlh�· permeates the filnl ; <,wry �":'· fl': ;� beaut ifully

his

uli<:nncss 10 Bryce, a bdri.. nded

for workin� m a l henHllidall World En\crpriM:s. \I.·hen he di�eo\'ers th�t Bryce �llwedS him ,) ( not tJ,,: in, human. �hry Lou discovers Newton 's s,'crl't when Ihcy ha"e a hostile argllmenl and Newton. "i�)\u�ted wi lh Iheir mut ual dhhollc"ty. rCmO\'C5 hi� di�l!uis<: and reveals his rl.:al self 10 Mary LUll. Horrified, she ,',In't 3<:..t'pl his alknnen ur rnakt low with hun. while ht' had JJwilYs �"eeptt'd her Imll:annr:ss .. lit,! 1,)\,t'd hl'r.

e;(�C!knl :lnd used judiciously. A "hot" t il m , II lPlwal� �lrongly to

c\'cry sen s..; . In t ltl' bq:innlllg the fO(lIses un a mail's fet'! scrambling down a sleep hill. The sounJs uf �'{un ('h ing "avel .3nd hen�' br':'Ilhing In:lk., you fed th,' .:ifurl e;(ertcd by tho.: m'ln in til" l'i,:lll:r:. Ewryt;nll' Newlon �lruRgles to dowlI :l glas� of ltin ),011 fl'cl hi� dfort .10.1 taste and smell tht j:in's bitterness. Roeg uses flashbal'ks .:I!II�·r;!

perhaps by hetraya) of 8ryce and/or Mary lou, llnd �ubjr:ett',j 10 a barrJg.: of �cienlifk tests to d"I\'rnlinl' iust whal h.., i�. His eaplors ( "erhllps Ih,' CIA) t r,'at him Well and keep him in a 1;onSlant sllpply of lin. Newton remain) a capt ive for 'In

10

hr:cunle a rock

lell lift' t'jnll� him very drunk one day in a bar. I n rus drunk�nlle��, Ncwton drops 11 pass, prom ptlnll the bartender to comment "he's had em)ugh." Br>·.'c a,rce� th3t he has had enoush , and Ihere Ih.: film en ds. Tht

film

is

directed

R o e g

.

of the film. DJ"id Bowie pJIIY� illien rhomas h'rom... Newton .:onvincim;ly. po/llaying a �'el)' mellow, �'Onfllscd, reeling chaucter. Hi� :u:tmg ,Ibility is �Illr pr ising all.! 1111.'3.sins;.

e�wlll..�

The story is hard to fo l low . Roel doesn ·t ll�e transitions be t II.' "Iln ide;!5 or Sl,'em::�, mmeti nlf.'5 lea�;ng the viewer stattled and disjointed hy t he suddlln change of ref.:rence , Roeg lea\'c'i the tnluitions \t) Ix­

a nd

e;(p.:rir:nrc wilh your Iota I bei ng thr: eSK"m.:e 01' th.: film. l<:t it rn lul l' and calfY )'ULI al onll. The film will speak 10 e!u:h inlli\'ldual differently. lf1(ti�i<J\I�1 in tr:rpret alions and llIea nings of Th,· Mall Who Fell To /:'Qrth ilre entirely legitimate.

Symbolism �Iurale� the film. The obvious symbolism is tho: hopelessness of t he human condilion. NeWlon, in Oue nced

by •

by

all

t hose

around

hill!.

Th.· MIlII Who Ft'll Tu Eal'(h

worthwhile c;(pel'io!n.:e. If YOll i CC it , don 't struggle with Ihe.: di�iointcd ll eu of I he plot or atte mpt to umJcrslan<J the film's "m l'Jni ng. " Just �it ba,·k . rt'13;(.

is

fiI\o.:d in by the viewer. BUI the film d(ICs h ave continuity and rhylhm.

Br)'c�

N i (' h .) I a r

slimulat.: vision.

its e)l;cellcao.:e.

( B o w ie's

occupation),

Tht' a.:ting neither adds nur tktrach rrom Ihc film sinn' J(o.:f; liStS SilLlalitllls and sensuJI the l'Ollvey 10 Mimuliltiun

The film's sensuality :Idds to

inddinit.. time un til one day he {indi hi� apart nlt!1I1 uni\uardcd. He cs('apes and aftt'r many months is Ira..:..:d d,}wn by Bryce.

s inle r

con�lanl VLCWrn!: of r:ij:.ht 1 0 ] ] t e ll'vi!iOIl� s i m \l l l � nO:o\l�ly, mak.·� ob"iu\LS IllS )lmwin!; hUmllnn,'ss :lnd w,';!kll':��. Olht'r �Ylllhu!i.�nls atJOunJ I n Ih,' filnl, }tt Ihl'ir me;lllini!� :Hi:n'! ..kar, Pcrh�ps J( o e a Icft Ilreir in!Crl'r.'IJlion tn Ih,- �ll'W'" thdr Ifll'anings to Ih,' \'".....,'! .. af\.' j us t u v.!lid �� 111,'11 mcanings t o tht, din:':1 U I .

portrayed by the ..:amcra. The s pe da l visu:)J l'ffe..:ts art

Finally Newton is .:aptured,

�ewton IuIrl

�'aptured and detcr;>Jrate,j hy IllS i n .,; t e a � i n � hllm,lIlnes.... l Iis dcpcndcrh;C on ... I.:ohol. his

is

" M uske tee rs to slay C . K . " by GreR Vie

T/'I'

FOllr �"uke(el:'l I •'ontinuation of th� popular TIIf<'1! .IIu,rA;r(tl·rs, come� 10 Cltns Kntl\l.:n this Saturday �t 2:30 and 7 pm, 3t a .:ost o( 7S cellts. 1 hiii' 11}15 release wa$ chosen aft.:r it� prede�'C5SCH was

5u�h a success here laSt year. Trus film is not a sequeL a s many o f the new films are today. hu t 3 logkal c)I;tension o f I h e firs!. Dir.:ctor Richard Lesle! had too much s cript alld his fil m ran four honrs. So he or th.... prodUcers d.x'ided 10 chop tllO.: film in tw o.

cast is th('rclure Ihe Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain. and Th�

same;

Frank Finlay r t' lurn as O'Art agnan , Athas, Aramis, and 'PnrthOll respectivdy. Milady i� played

by

Faye Dunaway. Cardinal Richcl ieu by Cilariton !leston and Mme, Bonandcu J'l by Raqud Welch. who a.:..:onling

,

10 many criti.::s gi\"C.� a V1.'ry funny performan,,;e.

The film, shot on locat ion III Spain, tales place durin, the

period of rehdJio n that nearly

Louis XIII of Frlncc, York j, caught in th<' L�nler of an on'going plot 10 expo.�e Ihe lia ison b.: tw.:..n the F r c n .: h Quetn ( Gerald i ne Chaplin) and t he enemy Prime toppled

Kinll

$l:Ip�tiCk lIml h::lVini! a fco:l o f 'rY-ilnythillg-oll.:c. But l!Offie of th� Iighthe.:artednriS, present i n the firM film i � Kone. For those who n1iucd the fiut mm a re\'ur: of the plot is d<:Jivered ill t he hcll.irminlf, ot' part IWO.

Minister of England. Ihl' Duke of Bu.:io;.i ngham . Welch, Ihe queen's dressmaker , "arrie� love mcs�l between t h e two. According to Four ""fuskl'tr:ers C )I; c c u t .: d ,

.:ritic.� The is art fully st i l l ':ontainin):

" Epstein to display works " By Stephanie Mc(lintick

The characteristics of bronze. a ri ch and lIla��ive meliia, afe well rel1ccte<l in the 35 of Jacob Epstein lliect's ( 1 880- 1959) on exhibit al the Tacoma Art Muscum through October 3. Lights fall into Ihe crevk("$ anll bount'e off Ihe

high

surfaces

of Ihe le)l;lUred piel.;es

bringing energy and strength to Epstein's portraits.

..: h : d l e ngc

cornp()s i t i u n a l l y

All uf Epsl l'in 's s<:uJptures on ("xhibil have an elllutional qualily which appeals It) Iht' vil!wer. They �('m to contain a Illu.:h (If hUlI\�niIY. lXutly due 10 t heir n:alt�lk nalure. Whldl i� mort' subtlt". if al all prescnt, in Sl:uJ pl ur" l oday . The

.:on �ide rcd

sculptures.

Ep�tctn

rcj�cte-d

piel.:c $ arc Epstein Picasso's

:lbstraction, �'�t adopted his al iini l y With primitive arl. The Urilish s.:ulptor IClt

African 3rl was the basis of all sculpture. several of th.: photo pieccs, such as CONSU�IM ATVM

Thj� i nnuence is eviJent in

SHURE

importa nt slIhjects

whll WaS born in New becanit' a I3ritish citizen,

sculpln(,

York allJ hiler

Accompanying these bronze eigh t.:en pholtls of (�Ihcr

and

l'lIn�'�'pIU;ll1y ,

hL,

u

range

p ot l lait�

lu

of 1115 works. Th.: (mill faill ily m�mber� to

IJrl\oU� ne"onalilics of his timc

l.S Ellwt,

JS

be

any

mch

as

A ! rhou gh Ihe ahstraclion uf

�i1i�Il>, suc h a�

quite prevalent

Pica�so

and Rrancusi.

durmg

WJ�

bi� life, Epstein

ctlAlintlcJ 10 exe�'ute realisli..; portralh.

EST and ECCE HOMO. The use of Ih� African mask is utili7.ed i n hoth ',If 111;:s('

An informative n1m on Ep�t�ill's wmks is also shl)wn in the gallery al 1 2

pt.,n r aih yel thi� $f'cond !!T{lUp uf w{li ks

The Ta�oml Art Museum is locatcd on

wOlk�, Epstei n con tinual l y dercnded his

seems

to

Ot1l1cr

represent

his

full

capabilities. The pirccs seem 10 be of a

challenging nature and cxemplify Epuein's $ltcce,;s at meeling sUl'h :1

mOle

jllll and

2 pm .

Monday Ihr')ugh Friday.

121h and Pacific Avcnue Imd b open (or viewing Monday I hrough Friday fr\lm 1 0 a m 1 0 4 pili and 1m Sun day rrom noon to 5 pm; :Hlmis.:;ion is frcc.


PAGE 6, SEPT. 24, 1 ?76. MOORING MAST

Outdoor rec activities underway Outdool

Recreation

Commiuee

is

We arc planning activities fOi t he comin! sem�ter and again

underw"lY.

we'ye got high hopes for the year. It

should be the best ever. Sep t e mbe r

Park.

Ou t dul IT

1 2,

sponsored a t rip

Rec

tn Mt. R:.tinier N�liunal

The group,

led by

Krall.kc

Sackmann lP.U Boh

ascen d lIlt: South (rlev3tioll 6';00

Don,

Fa.:c of Pin!l;ldt� Peak

TIlt"

fret).

w\'ather

lllfLlIhiolJS WUe dubiol1� bUI il was

.i,ltl

� x.dli!li!. <:limb.

l.n�t

oJ.

S:I1 lirdJY

S� .:: klll a nn, M ... K�".,..

Paul

malla g\� d 10

hC'adcd

fun

gfllul' let! hy Paul

iLnd

Ryall

Don

a

Sb.::rry

toward� Camp Muir.

\tlcr �lIupclill� with the ..:h""'·rliuu IfillL' oi

(ne- l'l(;al

�: I i dc �.;"'rI·icl'.

Wl'

�Iifllbctl h,

P.:1>bJ,: rl cck. the half way poilt l . At I lta t

lilTle tlv: MOll ntain'� weat lter

danging

weird

ant.!

ever

U�

111;1.1

wnvinccd

fu nncr {hin�,s \Y�ITeJ ill .L 10l'.·:.·r dC�;liill1L.

Cute \llafUlllt� ant.! a �t".!]1 Ilank pr()vit.!rd Iht' gwu p

new boots

Sackmanll.

with C"IHertalllmrnt. D!I� til ( and n;suhant blistcls) Paul

in an acl of eXerli{ln, ca rried

one or the girls pill t ....a)' .

down the

mountain. AU in all, the Hip was truly a scenic adventure. Speaking

of

adventures,

Outdoor

Rec's Sunday excursion was one of the best. Led by Bob Kratzke, Don Ryan,

and Paul Sackmann the group climbed nOI one , but two big peaks. BOlh Pinnacle

Peak and

Outdoor recreatiollS next adveDture wiU be a bicycle trek from Mt. RaJDier. exceptionally

slron&

and

enthusiastic

poup, Everyone was thrilled with tlk! spectular views, the dimbs, and the caU

or the wild Ctek Bird.

Castle Prak were climbed by an

two trip!>. On Saturday we

will haul Paradise in Moun t Rainier National Park. It'll be all down hill from there. S unday a group will

people and their bikes up

be trekking

Next week Outdoor Rec is spo�ing

10

to Burrough's Mountain. This

bike. offers great views of a side of MOUn!

commonly :leen

Rainier not students. be

by PLU

The w�kend of October 2 there will

a n oyernight

trip

in

MI .

Rainier

Be there or be

National Park.

square;

come along and Blast Out!

Levis still the pants that won the west Jeans--thc Denim Blue classless uniform of the wor ld today--gol Iheir �tart in IgSO as Brown Canvas Pants made by a man who didn 't like the word "Jeans" and insisted that his products were "Waist Overa lls."

The man who �tartcd il III was Levi S tra uss--ycs, thcr� Jnd really was such a nan al t hough Ihe first Levi's for Rush Gold C a l i f o rnia 's Prospectors w<'ce mad e from c a n Villli, sailcloth or tent m..terial he wha tever heavy

COUld find,

he swit ehed as soon as ]los.�ibJe to den im color blue with t he na tive A merican dye ind igo .

Denim is the Am�ricaniled 11311le and version of a ruu:ed fahric once known as "Serge De Nimc�" ( clo th of Nimes, FJlInc� ). Legllnd h3s it th;tl the dural11e 0011011 material was used for I he sails on Christopher

Colllmhu�' �hips but while that can't be venfied t here's 111) l.Iuest ion thai de nim was II m:l,jor reason why cowboys, mineu and

lumherja,""k..� made levi's "The

Symphony tickets available by SaUy Hayman Season liL�kets for th� Seattle

YQlllh Symphony Orcheslra

are

available for Ihc 1916·77 season. now

wo r l d Symphony No. A

Amerkan Rochberg No....cmber

premiere

4 by

of

noted

compo�er Gt'orge win highlilht the

IS symphony

concert. The ha� bren commissioned cspedillly for the Youth Symphony. On the same program pia nist Bela Siki will

Ouk:ls. and Symohony.

Baydn's "Clock"

All .concerts are Monday, 8 pm at the Seat t le Optf""4 Hou�. Series tickets ranse in price from 57.50 (main noor ) 10 S-ll il)ox.es). For more intormation phone the Yout h Symphony

offke (62)·2453 or 623·03)5), 9:30 to 1.30 weektlays.

Pants That Wun The West ".

Denim's

durability

apparel and

ecornony made it ideal for workc1othes and that remained its principal use until the 1 950's, when it became increasifiiiy d esi r a bl�-and acceptable··for

school and casual wear. It was about this time that Levi Strauss & Company began its ra pid growth fro m II smal l regional company to the world's laricst

manufacturer

and

introduced its "Shrinr.: To f:it" denim in the eastern Unit<:d t he jeans Sta l es and "Guaranteed t o Shrink , Wrinkl<: anu Fade." The "Youlh Revolulion" of 1960's and II continuin& trend tn ward i,L mote ca�ual lifeslyle for people or :.Ill :Ig...s focu�ed �Iill m ore attentIon on denim, us d id interesl in Ihe the

Back-to-Campus SALE 9125 thru 10/10 76c table value.

to

$3"

Water bottles, lubrication, reflectors, brake handles, tools, cydorneters, seat bags, many other things. Seat bags Normal $6.95 now just $1 ,49. Free book covers, free book bag with every bike. $16.85 worth of Iree accesSOfies with every regular priced bike. ComP'ele bicycJe tune-up special regular �14,95 now just Sll.9S.

Super II speed, VADqueer, Rei. SI.,.. DOW $79", Ugbtwe1abt lUlled frame, alloy brake .afety levers, SD.dtour stem. shifters, Suatour derailleur, alloy ceDter pull brakes, quick release brakes. hilh pressure tires,

Chappel'l

",.3 Pac.

!}KES " PARTS

fabric tfuoulhout the world. From that tim... until the p'�sent

there

has

THOUSANDS ON FILE s.nd 51 .00 for your up·to-d.tt.

192�. m�;t or'" cltllOij. 11926 Sinel Moniu

Enclo_ i.$I.OO !l\oo �IIOV to

Pleat .us" N...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

C'11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ " ..

Wanted : Typists $2.50 per hour

Blvd.

Los Angeln. Ca. 90025

SINKING LANDS

The U . S . GeolOKical SUrvey is conducting studies of land subsidence caused by the in· tensive withdrawal 0( ground water in AriZQna, California. Louisiana. Nevada aDd Texas.

a

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

perform Oohnanyi's "Vniiltions on a Nursery Song." At the February 14 co nce rt the Youth Sy mphony will play Mahler's Sth Symphony, "The S o r c e r e r 's APprent ice · ' hy

been

high·fashion apparel.

MO ..

SJI.\J2S.

actually

shorlalc of quality, heavywei&ht den im. Denim has since proved itself fur everything from iu ori,ginal uses 10 upholstery to luggage 10 bool.:bin dings and 10

Call 437

z.,


MOORING MAST, SF.Pf

--

24, 1916, PAGE 7

SPOR TS-Lutes looking for 1 st w i n

Knight Beat

By Reed We�t PLU is looking for their first win of the reg ul ar season when C e n t r al the meet they College S l ate Wnshington Wildcats at I :30 Saturday in Ellenshurg. In preparing for their the game w ith the Wi ldcats, Lules hope to learn from last the to 1os.s 40-21 week's of PUiet Sound Universi ty Loggers.

by Ron Houchen The Juice is back! California a n d Florida have the oranges but the NFL has the Juice! An d the Juice has 52.5 million for three

year�.

OJ. Simpson rejoined Ihe Buffalo Bills early last week when he finally resched contract agreements with the Buffalo ffOllt office <lnd head c03ch Lou Saban. Apparentl y the offer was one " he

From the outset i t WliS apparcnt thaI the 54th meeting of the two te:lms was goin� to � a Logger victory.

the J uice out of

the opening look UPS kickoff and drove 84 yards in three plays (or their first score.

could't refuse." I t is no 'uttireme-nt'; be

wonder the Bills tried

to

lure

2003 y ards is a long way \0 run, especially if it has to around or between 250 pound mammoths t hey call de fensive

The key play in the drive was a

l ineman .

49-yard pass play from Clay Anglc to Mark Maenhoul. The kick by Bren t Wagner was good and the Lo&;:Crs led 7.0. Then following a PLU punt lhe Loggers consumed 4 J yards in

OJ. had asked the Bills i( they would tradr him 10 some team on the West Coast (he played for Southern Cal.), but the Bills couldn't

make any agreemen ts with LA. owner Carol Rosenbloom. It also seemed obvious that Sail Franci$(..'Q, Oakland, and San Diego either weren't interested or didn't have lhe bucks. So OJ. was about to

eight piJys. Greg Baker gol hb secon d touchdown of the night on a two-yard dive.

'retire' an d move 011 the pursue a career in Hollywood (remember

the Towering Illjemo Hertz rcnl·a-car.

1) or 31 least keep running Ihrough airports for

e Lute� were not But w it h o ut of shades their brilliance. On first down Prcntis Johnson scampered I I yards for

Without the Juice, Bufialo had an average atten dance drop of

20,000 fans per gam. Considering an aver:age ticket costs S l 2 the BiUs we re lOSing abou t $240.000 a game. But Oll� OJ. ca me back the .seats were 110 lon�r empty.

the I .utes' initial first down. Then quarterhack Doug Girod hrought the crowd to itj feet when he lofted a perfe ct pass to

Al Be�sclte, who raced 77 yard s !lown the �ideline for the score , Brent W;lgner elosI'd out the first quarter scoring by h it ting a

43-yard visit ors.

field

goat

for

the

UPS scored again early in the second qu arter following a short

PLU punt. Bob Emerson ran il

aeJOSS for the touchdown. Tht. kick by Wagner .....as apin good , and the score �tood 24 to 7.

The l.oggers gained another

scoring opportunity when they recovered a fumble al Ihe Lute 44. I I took Ihe lagers 10 plays with Clay Angk to score sprin ling arounJ left end for the tou:.:hd own . offense Lute the Then started to pick up. The lUles moved the ball hom their own 1 7 to the UPS 44, assisted hy some &Ood paSSing by Girod and hard running by Greg Price. BUI PlU losl thtl baH on down! and that ended the first half. PLU made a comeback early

So look for the' Juice 10 do rome booking on the field. Although he is off hI a s11aky �tarl (44 Y3rds on five carrie� in his first outing :uld on ly 38 yards in 16 carries again st Houslon), things mu�t certainly gel beller. And look for Buffalo 10 Slall win ning. Speaking of winn ing. lhe Scahawk5 st ill have a go()s<'}·e gg in

after

D.C.

wi t h � feeling of mufidt'flce aft er

1(, the St. u\uis Cardinals,

� rcspect<lbk los� hUI tilal was soon sh � l Icrcd .

W"shingl�ln �t1l)\I,'ed the �lgns ()f a well organ i.-:ed vetclall teilill by mure thall 400 yurds wtal llrrcnsC' against only 200 for tht' i.'xp:lllsi\lll Sc.:h:lw ks. Bill Kilmer !cud the rollt. paSSlng for three tl'uchdowns :Uld 1 5 S tntal aerial y:uds. Seatlle scorcd ;j fmlrt h

rol1mg up

quarteT 101Ichdmvn on a (llie y:mJ plunge by Dl)n Testerm<lll.

SC:lIllc :\I:()tn� to be fOU(IWUlg ill tlte fnotslO::ps of l,thcr expansiun the gam�', Bet aush�d, and thcn re\lUild for thc Ilext !I,l I ll e. But the SC:JI1:Jwk;; did gct �)lne prai"l: fWIll Red�kin

1(·lIIllS. They pn' p: uc for

Following a PLU fumble. Clay Angk bil Mark

Logger

Maenhout across Ihe mIddle for 1 5·yard touchdown strike. • firsl hi5 !.tot Irion Stew Inlcrceplion of the year for PLU at the Lute 22. 8111 we losl I� ball on downs and UPS LOok. over. Brent Wagner gOI his second field Roal of the evening, lhis one covering 32 yards. The Lutes c.:tpitaliled on a Logger rinal (or their r o mble touchdown. Doug Girod hi ! Al Bessette o n ce again, Ihis t ime for a 1 4-yud scoring pass. Erik Strenge closed out the game's scoring by runni.ng for the two-point conversion. The game. was a costly one for the Lutes as two �tarters were lost due to injuries. Kreps, Howard talen ted a 9Ophomore ddensive back a nd return specialist, will be Ollt indefinitely with torn lillamenls and muwlcs in his low�r leg. la nce Sch roeder , a valua ble starter at offensive auard, will be sidelined for two weeks with a Cnach separation. s h o u lder Frosty Wt'�tering has moved juniur linebacker GeM WHce to offenslvc guard to fill in Ihe injured the by left spa..;e Schroeder. There wtlrc some finc Individual performanl"es by the LutC'�.

OcCtmsively

SteVi.'

RiJgway

had another fine gain..,. J:'I'Hing 10 Iilckl� and num.:rou� J '>ists.

w<Jch GeM!!C Al le n and quartl'rt'l:J,(.'k Kil mer . Both sta led thc Srah:lwk s IV('Tl' "the best e:"'p3nsion team '0 CIIllle into the NFL"

;Illd tha t

the score was 30-13.

On offc.nsl,l, all t ho:: Lute bal! Erik FOod. iookcd carrit:r� St reng,.! carried the hall seven limes for 32 yards : (;reg I'dce 1 0 yards; Clinics hlr three I'rentis Johnson ran 1 1 times for Jou H.)mcr yards: a nd 50 packed Ihe h,1I 1 8 tilh" I,Ir 64 yard s. Al Bt's.�e ll c J[;td a fine night (or lih' LUles, hauling in three pass.:� from Girod-Iwo of t he-m fOI touchdowns..

,hcd r he m , 31·7. Se:utle t ravelled to til" Washi ngton Re(bldns Clwj

Washin gt !)n

in tht third quarter when Sieve Ridgway recovered a fumble at the Logger eight. Jail Horner gol Iht' Lut� six pOints as he dove The the one. acro» from two-point cooveNion iailed and

this tc:un wI)uJd win "'at k:l�l fuur games." Not bad

Coach W"sH:r)fl� was ple:l.lic<J the \I:am's st:corW half comella\'k ami planned ltQ m:ijor .:h:wgcs for Ihl' (enlral r...rr e. He not l'.,! the team will i " V)vc a� Ihe y glllil c)(pcrienl"o!. It� put in 3 Sj"It!dtl Ih,1 n:':� to 1I1.t Plli studen t hody for th\'ir lurifk �ullporl; hc hupt's ror ROod (liTnout 3t EllensbUrg. wi th

st:IlClllo::n ts from a cou ple or ()ldt l !l1cr� like KHlller .md Allen.

TIn..; wed, tile So::tJhalVk� ¢u te rt:J in the S:" Fqnci�r> 4?eTs in the Ihe Sean:Jw;'s wilh a )\Core the 4Ycrs t,l race hv . ofk,'P •.:ty. 30· 1 7.

Kingdnme. Loc,J, fOI

Randy Rochester, Lute tight end, up ends a UPS player. PLU was up ended by UPS 40-21.

As IllUg as I'm ,n the for('casting businc5.'\, I "I l lhrow OUI a couple

orf Iland : (:WSC over our Lute� hy 7, LIPS 10 W3X by 10. Wis.;llnslII to blit"!. WSU b:.· 1 7 , Ih(' Huskies te> top by 10. and Illy own UpSCt spedal' Miswuri uvcr powerful

orolher pil:ks.Ju�t

Will:UIIClt� Inili:ma

Booters need more scoring

Ohio <;Ialo:: hy 3 (fat .:han.:c, huh?)

by Hal Uelalld

Sales Rep · male

or

female

-

reliable.

We seek a permanent representative on campus. Sell the world's finest hand-knitted ski cap,watch t"ap. Hand, knitted in official school colors, or anv other choice of colors. 23 different designs, 1 1 8 colors and yarns. 15% commission. Sorry, only one rep. per campus. Sell fraternities, sororities, alumni assoc., local stores, athle­ tic groups, elc. Wnle to: Samarkand to Katmandu, Inc., 9023 West Pico Boulevard, Los Angeles, California

90035.

L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .J

Goa[� hJI'e b<.'c'll diffkult to

I

I

,

con� e by for PLI)

;;o.;c'cr t ea ms in recent seilson�. Last year the Lute boot unat managed on ly 16 �ron:s in 12 r�gl.llllr searon

m:tlche._

the

With fornler

graduation

al!-{;un(cr�nce

of

lurward

Ahraham Abe last spring and no

, o u t s t ll n d i ng I available,

replacement

the Lutes may be hard

prc�'lieJ 10 match eve n Jast y{'ars output. Cunstquently ("oach Did Ash",r WL II he depending heavily

un

his dd�nsc' Iot!:ly �nd IOmorrow whc., his Lute., OJ1t'1i thcLT r('gular Si.'J�Or. �1/.ai:!st W",stern Washington �nd Simon rr�St;r in ba,'k ro back ro�d games. Ail four of lasl years �tarling backs return this sca�on, along with both goalkeepers.

Last YIl;JI IIlLs u nit .;il�.ed Westcm Washi nitvn hut I clntlr.-

!\Oal. Simon Fraser, howeh'l, ran wild for nilw. rOrlUI J;JlcJ'y lur ..un II Iht" LLl l es, the ("lan�ml:lI plm.:e finishers in 11',1 ),C' ,lrs NAIA natiunal 1 ....\lrn:lIll('nl, a(l'Q wcr� hit by gr-,HllJ�tkJI1, Such stars :IS To:!y ChllIsky (of lale with th,� Seattle- SOUnder�) and

t Van\'oLL�er Par50ns Huzz Whitc\',aps) huve d,',part\'d. PLU opens liS honll' �chedule 2, October Saturda)' , next ngainst ctn�t"'wn rval Puge,t SOIllId. Game Il m( ,, 10-)0' ltl)1.


t'Alih �, SEPT. 24, IY/o. MOORINli MAS I

PLU cross-country 'embarks on new season By David Benson

All-Northwest team selection. pa�ks solid stamina in the longer-distance races as evidenced by his Conference winning six-mile during the '76 track season. This is his last year of competition. Only two seconds �hind f.h)wman at Conference with a fifth pl;!<:c, senior Howard Morris also won a slot on the AII·Northwest team. The Wenatchee runner is a weH-seasoned distance man and consistently figure� into the top th.fee tea m positions most of the season. Morris has the reputation for the best "clutch" performances o n the Lute squad.

Far from the madding crowd of foothall games and spl�shy cheerleaders, Pl.U cross-country embark� upon its season with quil.�t morning runs on nlral roads. RUllning twice a day, an average hankr will log about 1 0 · 10' 1 miles. And, like the Persian messengers of anlit.juity, neither rain. nor sleet, nor snow the will stay them froT'l completion of their t<l5k. Last year's NAIA district meet in BeJliJlgham wa� held in the rain, sleet, and snow, not to mention chill factors of 2�-2 5·3nd mud half-a-(ootdeepin some places.

" Ih' next 10 Ih' 1975 Conference championship tittists, juniors Kevin Sch:Ifer and. Oan Cl:uk return as veterans after stunning older conference competitors with a 10th and 14th position re�pectivcly at Groomed �uccessors

Topping this year's roster for returning lettermen will be Gordon Bowman. Following him will be Howard Morris, Kevin S c h a fer, Dan Clark, Erik. Rowberg, and David Benson. BowmlJl, who notched a third in C o n f e re n c e Ihe '75 c h a m p i o n ship� and

Willamette lasl year. Schafer, a former Franklin Pier;,:e High

School distance ace. improves with time, recording �ome of pis beller races towards the end of the season. Still hot from his Conference-winning mile this spring in track, Clark combines natural speed and strength for his third �e:lson outing with the Lutes. Clark fashioned new school records in the mile and 880, estahlishing a rcput<ltion of versatility in aU competition. Senior Erik Rowberg comes off a summer injury thi� season, tearing his ankle and leg ligaments in a fall while roofing a bam in Spokane. Rowberg is also a veteran campaigner in cros�-country, winding up his last season in the sport. Senior David Bc.nson returns after a stint in the ranks at" the ineligible last year. Bcnwn is the oldest and most experienced runner on Jon Thieman's championship squad po&oessing nexibility in a wide range of races from the 880 to the

marathon. SOphomOre Greg Pierson and Howie Carlson return as well. wilh Pierson shrddlng tlle lone rookie status ne had the year before. Freshmen rec.mils Mike Haglund of MOllnt Vernon and Mark Adolf of Spanaway promise good talent and �Ct"llIity for hltuft.' seasons as they begin their first yelr at PU!. Other members of the squad include B i lldt Brian j unior (Seattle/Shoreline), senior Rick Rose (Pasco), senior J i m Ford (Fox Island/Beliarmine), and f r e shman Mark Carlson (Olympia).

Oct. 2 Oct. 9

Willamette lnvit�tional Fort Caset invitational, Whidby Island Oct. 1 6Lewis & Clark inVItational Dc\. 23 l'LO Invitational, Fort Steilicoom f':lfk Oct. 30 OPfi.N Nov. 6

�orthwest Conference Championship, Portland Nov. l 3 N Al A District I Championship. Cheney Nov. 20 NAIA Nalional� in Kenosha, Wisconsin

t: ''''' (loj> ,,,.

The harriers will PLU inaugurate their first meet al the W hi t wo r t h I n v i t a tional tomorrow a t I am i n Spokane. Subsequently, all but the I'Ll! Invitational are away. Other meets will be:

Kreps sustains torn ligaments I have to be open minded." If Howard were to redshirt this season it would enable him to come bad. for an extra semester and play afta his senior year (academically).

By Eric Walbolt Howard Kreps, sophomore defensive hOld could have just as

easily slipped on the stairs walking from upper campus 10 lower campus on a typical drizzly Tacoma day and sustained exactly the same injury he acquired with 2:52 Idt in the first half of lhc UPS game.

When asked if he thought opponents would be throwing a lot this year against PLU's relatively young secondary; Itl' replied, "as far as I'm concerned iet them, our team may not be overly experienced but we are tough minded."

Howard (How-How) was returning a punt when he tried to cut across the field, except his ankle didn't turn wiih the rest of his body. Howard is now in a cast for approximately three weeks with torn liglments and

Howard Kreps

Durmg hiS high �chooJ years at White Salmon High he earned a l l -conference honors three

Brad Schmidt. During his freshman season he had three interceptions and returned one for a touchdown while taking over put-return duties a few weeks into the 1 975 season.

consecutive years. Coming to PLU as a freshman defensive back he saw considerable action behind snch o u t -standing defensive backs as Mike White,

When asked about redshirting Ihis seasun Howard replied "If I could only play the last game I would redshirt." He said "1

torn tendons on both sides of his right ankle.

Get Your Bike Ready For Fall, Ask About our , TUNE-UP SPECIAL. Also 10% off on all parts and accessories during Sept. and Oct_ with student 1.0. card.

BIKEC:CZ-P�RTS A Full Service Bicycle Shop

11903 PAC. AVE.

531-1325

don't really want to redshirt but

RECORDS TAPES

Back-to-School

SALE Lp's

Framptom Comes Alive $4.44 Boz Scaggs . . . . $3.99 Heart . . . . . . . . . . $3.99 Linda Ronstadt $3.99 A.W.B. . . $3.99 George Benson $3.99 AND MANY MORE .

.

.

.

.

.

Tapes ·

$5.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99

The biggest selection anywhere. In the most colors and sizes.INe've got it. All in Ol1e place. Ours. Fall into the Gap today.

Spanaway Park Shopp ing Center Military Road & Pacific Mon. - Sat. 1 0 a.m. - 8 p.m., Sun. 1 2-6 p.m.

14906 Pacific Ave. So.

Phone 537-2660

TACOMA MALL


00" .. . .... . , -

PACIFIC LUTHERAN

VOlU\lF. L1V

UNIVERSITY. TACOMA. WASHINGTON . OCTOBER 1. 1976

NO. 3

'Entertaining Psychic' to perform for Dad's Day 8y CoR, RlIpuui I,ll uglc.., "'I \1,' l'nlr:r1�inillg l>.y�ll1"." .... ill b. bad: at "LU to I!,-,t 1m In 1/1': 11,\,!,.. 0:1)' l:>'1<,w " !l I)"101, f r; 1 11 will tit: .i�u'l .a lht 1\, f h(l . , ('la1. h.nubn ,ull tn Hit: UIIIH'hll), l "Iet • 7 ) 0 pill ...,1 I hI: ""1"11; ud\l1

,\\:nl II l ):,j'

I.>Jy

JaI(!\ hit � :lhlh.h--I (mIll If .at Ih. lut t , III w.1 ,n '\UICUoJ h 1.1)' IU fie kd.al 0' ldqlll l hy r"c"tlll1i l l' n. .nd I

1>, f'1l1.ltl,m ,kHrth! nil , . num.1 ...d.l n ' tfmmJ ttl, "ounlry !lW

Ii.... .'f\ ·t h rnl �.n ' 1" �.. I. 11'" loUI, III 1 11111\' II f- r'P n,J� .. 'h'lq,d� I llr. '"111 �" o ... l . cJe ,1Jl1I,. f rHI! UI'1 L r-dleoflnt 'I � ., J I Itll,' 'WI

'lim

r ' .rt

U� Iii, I,tl'"

I

,,

with si!y�r doll�ri taped over hi!; eyes, w�·;uinS ,) le..<Ihcl mask, tu pro� t be P' 'wtrs <)j" hi:o. psy"hic ah:iillcs. Ourin, hJ� peri'(IltllD"-:l. ( al,! :to r..l.J; h,' IlIJnJ� of Ji("tk. <'. j. .. pO!D<m.. In lbll �u b l l n J rl1 l tl ul li n d th<ro Ut'II: ." tc"tn W, " SArll $ Itk!" { fSl'j PO'" :r� anti aM. (or l<,n ".. !�dvl" ullltnte,,� ftu!1l tlle �""'k!��' It, IImlrtll' IJI::! • bYPllcnA tIn ,I.&e- While � FOllP .... t ,,,.f t-liitiu ,oIt: v ""' tr , tllIl '� '0 leI ('u. t h l ,1.11 po . l -' q, p r o : 1 SIIl( f".'\t lnll I t"'" h�, Iii Iii C

..-f,.tj in tha

")1(11'11' 11 IDe. 1'l11". '" .,,'tln.a./. "" nDlL T tl \\,,1 n n l.tlL"t w lt ·n • HJIl1lJlcl'l .. hYfln{JlihJ 10j.< h r. 11'0.1 Ihen .lor c'L::I 10 f nd Jlll\r in thl u ... f-n ... II' 'las

Illne

thi.' audienct, Jiti.'rall)' tlltew • gul o\·.:r hi.. shuuhh:r �lId ca.rried

hl'T b::rck

to

thi:

III

Ktage. note

It

"

(h�1 tc�ardh.·» uf Lh" v�ritJ\lS �ct� 1!1e' v"lufllc\./'1I p rlmnl ,n $ . Ialc one,,", relt::t:-t.'J Ircom 11111" hypn"lll: stale they ren, 'mber nalhi"!!!: lit wh: u ha,; IaI' J"!'n, d, J n l e r e s l iflg

E:Jsleo I:nkrt:Jin:!d l,lst y.:.a! �I PLU :lIld ..... C'u:O) .'.1 by .11 wflo '1ltendcd 1 hu: y.:ill Ilu IhfOo h.�ur 1hJw '11'.1 1 1 t.:t"�'hLiI " 11 '1 �OIH 3n1 .II !11l11 d,",",O'Htno I. I ha m.ydllt: Ill:! f:il' poweri, \.ilh be lJl'\ . 'I�j 1!,1 JII'I f'1J"'",� )( Iu! d.... IlUIlill

h)'rl" Hb The �h,1'I" 1I.ui II 7.30 [1111 I" rill )""rI.lIL,n IILlel .. 11:' I I, l./\I_.'l II:IlIl Fur ..n 1 SO for 1111 ..1.1 . r t' 1.11..'1 It UUrf hlr ;oo,·t: 'liTT3 "D't IIlIB [11& I'ntcyuimnll P' ..La.. lOt

Gil Engles

f. 1 I

Federally insured student loans becoming tighter S l u,l!'n '. who tholJll�1 I · m.le \.J.tJL WI), It.! rlay .AJpt d....tu)' h11 It) .hi r ll� 1I.n4' '-IllIlt�hl.t!.\! t • !rCiuL AI'�t Inllllll, a ....hOPI'IfII . rr:;�11 1 llllho(\ I I > o!'llr� th...u fOUl �"J 11:tlr In:liJorL �Iudt'.nlt Jr, 10 ) r-ll1. Ihe f�dcr:ll govanl\lcnl is

pu1!'n. the r�ins In on ft'drrally r:lJ.l r.:rnl.,f,!1,\ a.u.dl.'nl lo;zns.

Thc

o�crull

�tudc(\t

103n

deh.\l1I flit,' has cJimbcJ 10 15,6 pen:en f . As ::anot,her way out of f)lIand�1 di.�ln's�, lfi3ny stud.'nts choose tf! go through rhe ad milli,trariv.: n1ra�'h:lm)nI ul' blmkrllPlcy. In 197!1 nurly 4000 ,q udents took this route. Ik.·auw � . tucl�ntl are pyen m,;l)mplltltl inform:tllon about lilt'ir ..It" 'ho.:�· life for�rad to cllmc tu ,J 'II 1t!1{!', with what "I,e� �meJ hll:� tbe never-never l.and .,r rCf1l)'mcr.t schedules as soon h 120 dllYs ancr rraJu:ltioll. Finandal 3,id officc:n often dra'Y up the to:rms of the 10lln lIg!'l...·mcnt with little ;"'(lfl.'ijd�'rJtion for :l slUdenfs Iln,ndal St:t'U� fight after ... du�lion. The stud�nt is CClnir!)nleLi with II pour iob nw�ttel ant! f"fecd t" mUI loan (e{JJ)'lll ...nt� .It the. S:JnlC time, propam has abo to greedy :ldlllinislrJtNs. In one San Fund!oo::o <:A�. an HEW oUidal W:J� paid "I..,l\ of Iho uunds of doDars in \.Jsh" to help a pri vatI: school owner obtain federal funds. accordin, 10 Senale Prrmanent Invt'S t i gllIio n slIhrommiu('c infornlation in Novembcr, 1975. The oUidal late, resfaned after receiving Th\' loan

l a l len

prty

m:oII1> ;!O, (I(lO .'on tll!tUfi fr'-i.

11

Ill.'

Ivrm bl

Stud, nlS have 31§o be.'11 tl"1I

"" '; l l m �

of

i n s t i \ lIli:)ns

p r o l i t - m IiLitl.

�nd

s,"'\�li m�"

pri�':'�" bt.-r"Jre

:!i.:1wols wh t·h ..:1,,);(, the il l H.l� nts gI.u.lIlIlU:, The student is left holdinJj" Iht hill and liabl� to repay their redeUl IO:ln� �nyw�y. For

�Iud\l.nu

who

already

hive federally insutcd loan� and

are unable to repay them, rhe aoYcrnrn.:nt hJS colle�tion plans to get their money b:.!x'k, In 1974, HEW enlisted the service� of 135 coll�ct on to crack down on defaUlts, If a stlldent hail a delinquenl loan, he or she can t'ltpect 3 letter in Ihe mail. If this doesn't work, the sllldent will be contaclC'd by telephone. In (:..:t, HEW consulte d the telephone company to assisl in tuining the corps of coUecton. The phone companies have been sllldying ways to �aY� money for HEW in their phone camplligns.

If the collector determine� that the student is C.lpable o( payinil but simply won't. the file is stnt to thc Department or Justice, The collector obtain� t.he information from the student directly or from outside credit services. Thc crtdit service deliYtr$ an auets report on the duden!. Despit� the increase in student default and b:tnkruptcy rates. a source ilt HEW maintained that no drastic measures have betn taken to coUcct payments. That was not enoua;h, howe'ltr, to deter rour HEW colleeton in Dallas from posinl as FBI 'Bents and othtr

:;.'" " I : I�"" 10 it" ,'e '/Iadr�" ,,, 11.1\1' ull 51.. � n.c nm�I:I;.' .,n ,' hrolllh r IQ OIrU;a'li IiIMC «lUll WI ,nllfiOI:S ,d nil f1 pr.:s.:nt.1l01l. "':q\·",�iti...s haH �!s., In...d :" \,:nilec, money dUI!. At the L' n h ... , i t y of S{lIl t h � r n C�liforniJ 11 11 school rerord". of

der3ultin�

th�

life

siudent

re3dmi!l.�ion barred lIn1il the loan is repaid. The Uniycrsity daims Ihat this dosed,

.md

w"l£m 11>..1 .......:n ";00 p ":�':Jt"

s� ;:u·-;. .. f lll

I\ 1.":1 ("nl,l£I"'';� t ritll 1 t' �1 1>1! ll til" ".::, <:IflJ rl"wln' the situ;.!!"'J:. ,<\ SHllI..n' J>\'er C'luJl,dln" Amendment Wa.'" inlrodu�'rd in tlw S"nalc by S..n;ilor J�ooh h.i!s I R8Y). Bul un Ihe day th.: amendn:tnl ....':1.5 to be eOllsidcro:d by Conr;.r...s�, Ja\'it� wn OIbsent. The have would ::a m e n d me n l

,tu,1 CUI pr..... id(�,1 lh.1t ·t,lll :J.:;,;om[l,luy fil1Jnt l/ �d ul n.. s and .I>lh: ftcrui"':n «'11 th.c.lf \"·�Jls 10 hith •.::h'JOIs. Considehrl!,:. Ih: hlshHY <II ledrD.lI) in�ll'nd "I"dent 10:J0 �mllpm. il woulJ �':l"ln advisilble for ;i :,;tud�'nl in thc lo;m mark,·, 10 ha"�' 3 b\\}'cr lnok over t hc loan a�Cl:mcnl to prc,v,:n t Ihe' �Iudenl from huying :J kmon. I'I�'

Development office fills v. p. vacancy by Sandy Eriek:s:Dn After a four-year vacan..:y, the office of the vice·presidency for developmenl has been filled. Luther W, Beke meier, of Park Forest, Illinois has accepted the post and hopes to be on the job by November 1. His duties will Indutle capital fund rai.sing ror the University, !ong r";IIl�e building plans, and assistance in I public r.::lations. Bekemeier hl:>' worked the 14 yeu, with Rickman A5Soci3tes, a public rclation� and fund raising firm of Park Forest. He bas worked extensively in past

capitd

funds

campaigns

�nd

rcuibility studies. In

addition,

Bekcmeier

is

pastor of Hope Lutheran Church ill Park Foresl, a church he built

24 yealS ago. He i� married and has five children,

Luther W, Bekemeie'r


--

CAMPUS--

Was former Miss Washington a PLU student? • ,1_.-..,.

00 J_ 'J.

,.._ nu ..... .- .... ,,_.. .... _ ,.. ..... ,. .._ ,...... " ,.. 10.. ...... _' .. 00<. . . ."..",. •

r... "'. ...... ,... ,... . _" �", .. J.., I . ... ... ,- ... "'� ... .. .".....� ... .,.... ... ........ .... "' " ...... ,. ........ ' ..._�

t .. '_,""

'. . . ,.., �.

... -_...' ...

,. r_� ......_ . . ... 01" ""." 1-. �_ ... ''"'" .... ,.. ,.. ..,- ... .. "•• J_ < l . '.. ...,. , ..- ,,­ ""- .... """.to. ........

....

.",.. c_., I." ... _..'.. .. ..,'.. _ .. 1 1 0 ... .. ..... '_ . .... .. "._1... _ .. ....., ... ...

...

'_ .. ... __ ......... ... ....".... .. ,.. ...... . ...... _,,k ...

" "'

-=" T:"-��

_.. _ '.....' z' ....- ... .... _ ... ...... .. Pl.". ... _ _ .. . -.. -... ' :, .. _ . ,.. .. ... ,_..... --.

_ _ .... I..... 011 .. , ... ... ,. -. -. .. _ . _ . ...... ..

7

7, __• ' . ..,- ...... .. ..... - -, - - _ .. s._ .. _ .. ... h.,...., .. r_ ........ ,"_ '

.,,,.... _ ­ .�__ ,to! ... . , . . ... ___ .... Of ,..

""", ,, - ," '--

,..... ..., .. _ ' .. .. .. ... ... _ - ­ ," � al _ _ _ U ..,. ot

7

,... _ 01 ...

_

....... '-.-. '" . � .. - - .. "," " ..

_ . ... ' .. ... - - _ ..... ..-. .. _ . _ .. Pl.'. __

.. ... .. 7 _ _ � rz .. .... ... .. . _ .. I'LU ,_ .... .. " ,.--

_

...".

.. ... .... .. ,.

.......

... . .·.11.·

..... "'" ... _.. ..... "

......... '. £, .... -'. ...... -

' 5. " _ __ _

... - . .. - ... - _ .... .. _ - .. - .. - -- - _ ... ...- .. -

- '. _ " -

.-

Dad's Day Schedule . --� • • •. • .... . -. .- • • • ... .. . , -, ,

,-

'- "-- - ­ , - " ''- ......

" " - - . "'- .. ' It .'" '" ..... �_

tapes

records

pottery

GRAND OPENING ....._... -

� , _ ..._ J ; =_T � . ''�"-"" , _ , .'a, ,n o _

PilOT CENTER •

DiscOW!P

�" "::. "'":: .,. ,t:",,: ,::: .:.:: :: :'.

:: �� -;--

,, n.-._ -­ _ .. ...-

------

Man. s••. F...·. _ �.f.1 -

" GG ,. ;lt " u , . '\'11'"

-


New senate appointments confirmed .� -_ ... _ ­ " .57 . _ 00 . _ .. ,7 '- - - - ­ -.. ,.. ..... . .. _ � . '. -

- . -­ �', ..'''' .-'' � ''''' -

,,-_ ............ .. , .._ .t _ ._

-... .. _ 7 _ ..�- .. ... ....' . .-­ .. -- .. ....0 __ _ _ _. '-

0" , ... �.

... ..-�-

. ,'

''' _

,..._.. _ .. . . .. ' '." ___ "_OM.-

-Letters

-

"

.... ..

.. 5 "2 ' -- " _.. .. ._ ... ... .. .. _. __ of

...... _ . _ ..

"., '

T

_. .. or" _ , . .. . ..

_ U ' .. . 0 (_'F t_.. . _ .. P # , _. ' "' o .. ... _ _ .. rw. _

"

....,... " " , - 2. 2 --2

_ 2._. _ _ _ ..

:,...-::. � ")

___ . " .. "'; J ,_ .. _ V ·, · ... _ .. _ 'I 7

In

__ 10.0_ .._ __.. • • _ " .'4 .. _ ....

.-

--

_

II . .. " ._ 100, _ , no- .... . ,..,,_ '". _ -. ....... .. _ "

...

�"" " "''' - - '' 1-0_.... _ .. __ _ ... _-.. UI ...... . _ _ .­ . -. � " "' ... .... _ .... .... Of .. .. S •

,7'_t_.... _ _ ... .. .. _ . . _ .. 60 0 .... _ .. .. 'i n. _ ... .. _ _ ,.. ..

- I' ., P5 2 C

;- - _ .. " , . .. .." .... . L., _ " _ 01 0 " ' '' " c ' _ .. w _ _ ... I

"

"'" .

"

!

_ _

,

I • ... .' . ..0 ._ t..._ ... , .. , _ C.... 5" "" " ,,0, •... . _.... '.F __••••. ,.... AI"" i 7 , _ .._ .... ... -"" " '- : ",, -'.. . .. ,-

-

-

;: : :

. .... .... _ I ... ", _ .. _ __ p IiLl: .. .... _ .. " .. ... . . , - - -_. ... _ .. ' 1 _ _ _ .. . 1 _. ,, _ . '/1 - - - .. ." ... -_

--.� . .. - .

--._* ._ - "' -"" .. �I""" ... _ ..... ..." I . ... .. _.. ...... .'....... .. .. .. _ _ """,... "n , .- ........ _ I"'.... ...._ _... _ , "<lLoiotco 000_'· _ .... __ .. . _ - ... .".- � - .. - . .. .. . "-P . ..

- _ "1

_.__

..-- .. .. - - � .-

...-.....:::.�.=:�

...

...

. _ - - - _ .. ..

1/1

.. ..

_ ... .. _ . ... . .. II

..... _ • • p 1_ _.. .... _ . . 4 OWl ... _'" OW_ no

.. . 2... ..- _ ' ... .. _ - - _ .. _ .. _ _ _ .. ... I,

_"a.. ,,.. _ .._ .... ,,_- ••, n.. • • I, ..

MOORING MAST

.- ..-

. ...,_, ,... .."_'1 _.. ... ,• •� ... � , ..4 .' jO,o ... .. .. . ..... .. -- ... ......, .. . .... . .... . ... . .... , -- ..... .. .. _ l_ _ . , IZ _ .. ...

Staff

"

.

_ ... _ - _ .. ......

.., ""' _ .. .... ... , - - - _.. " - - ''' - - '' __ .... I I ' , 1 _ _. "' __ "

no lill l of _ ... .. .. _ ... - ... . ....

....TOUTST_ .

-.... --- -

", :01 ( 1 ", ,,", _ ,

'1 '"

_ .... _

.- .. - � .. - ... ... .. _ .... _ _ .... -:0

-.cTIOH IT_ ... _ - '

v'

--- _ • _

_ _ t.. _ _ _ _ ·

_

:��:;.:��.;::.

• • :ni • •" " -...- .. .... ...... . .... ... J .. "" _ ... "" __ 1' . ... .. _.

_... .....{"- "-,_.. ..

__ rl ."

1 '_'

... . ... _ " "

_.­ -.­

_ .-.. "! di, ... _ . , . _ .. r- ", ..a. _ .. ..._ _ '"" -


ARTS·

---

'King of Hearts' is formidable Critics Voice

' N..lI,.....�_,.. 110, .... ... \.. ,..... � .... " . " .. ...... _. .... to .. ",",w v..... "", ....... .no .. "" "- "" ...q ..... ... ....., .... ,,,. ,, .. - ""'.... ... . I'"' ,.. -". . .. .'. ,... ... -, _ .... ........ ,. ...., .... ...,. _ _ _. .... o.f- ..... ... ... .. __ ....

c.. ,... n.. _.,,,_,. _ _ _ _ ..

__ • u.:.- ... _ .. J... 11 ". , . _ , � -'" . p" .., " �'" ... ..... .. � - - . ......... � _ _ 1Or'-_.,* ____ ... ' ...... _ ... _ c- , .. .. _ ...."" " ...._100. ,.., ,.. .... ,, ... .... '.. ..

� _.. .. ..... a _ .. ... ....� :0..0 "'" ,_. '2'" ,,_-' ___'-- """

"J '-" � " _ ,, _ ". '': _ ,. ... . ..." I.,... �· '-I-.. --....... ... ... -. -- ...--. ... _"... L _..._.... . ... ___ � " -,..... ... .... .. ..

-

.. ...... "-" , - ..- . .. �,-

""' ....... ..... ... ""�,,,,,- ... ,,,, - ,,,, ..... . .." .... _ _,.. .-".-. 1_ •,. ...." p ... "1_ ....._0('-· ,.,_ ,""' __ __ "_· _of"....� .... .... ___ _ "... ' - ,.. - ,..-- ., -, "" .... .. _�.-. "'_ r_ 010 . t �w.""'"", ,,, � ,....., .

"""''''' .,.. ,.. .., .. "" ; ". , � �

Ahn .. ,.. ...... �....,� • •_ """""' .,. l_ U'_ ' '' _ .. "'_ ...... ' '''''w·, '''' ,,_ ,... �..v. "- _ '"" " �� ,.... I Sn, .. . 1<_.�. •'_. Qo ... Il» r .. _. Go..F K.t.-"""""y ,",,", ",. _ ... _,Ii.-,.. __.. ..... _. ..... ... '91.'''''' .. _ ..... 1_. rlU. . .. _,, _ . ..... .. _ ..� ....... .. ... _ '..... ,..,. _ r_ ... _ ... __ . PI-' _" .... .. _ .._ ... . ,_ _ .. "" �--

..- ...... ... _ - - - _._ ... ...... � _.. _ . ..... _ .. _r.' .... .. .... ........ _ __ _ ·100 . .. .. _ ... .... .. ..... ., ...... .... ' ".y ,M _ s",_ " , _ � __ _.r, t " r . _I _ . ' ...... _: . ... ... ,k>.....�...- C b . .. .._ •� .. ... _. ....U�". .

'-"'/''' '- . -.• ,... .., , . , ... - ­ _. ...,. _. 1. .... .-- ,_ """-_'_ _ -.,. !o __ """'" '" .. ..,... .... '.... ... _ .... '........ .... iIo_. .... __ .... .... ¥' ,,11... ".' 'I."

,_,.. ...... '.. '....._ 1 1 . ' 1 I� ' . :O _ .. ... _h !�.. ...'.. .. _ '" ... ,,_ s.._ ....">, ..... ''''''' ..u. _'''' ' ...,..... )<... Il1)>0_ ...... 0....... Do·"�"' '''''''' ' ''' "''''' , .�. 0( , ·".·Ut .. ...... ..... . M -. " PM. .. __ " ••• "" Pll'·..,,·, .. � _ . " � n-.. t.......

, ... _ """" ., ... __ '" 100 ......".. j-...,- " .,.. A ..-n', .... .. do f_... "'"' ..� .. ._........_ ....-.- ...... ._'- ....... .. . 10, _"ad ' ..... ., .. ,_ -.. . •,

.

I........... .._. or _ "'*"'�_ ,,'. _.... __ ... Plt • ___ ....... n.-. ... _ V.... ,_ _ .. _· ._ ...... ... .. r....... _... _... _ ,�,... " - - - .. -,� . ...- .... - .,. ., . --.....-... �-.. ,,', ._ ..._ � :0.....\... .

.- . . . . ..... . ,"' . ... . - ... �...... -'. - _. " '" . •... .-.. _ l... (lo,,_ t, .. _ ... . "'" , ,,' ...... ,... . . , '.h' ..... '... . ..... .. .. --, ... -.. - .. '....'.. '" dO ,_... .. .... , ...- - - '­ ...... ... ....... .._ .... • �_.. , .... . 1)0< "''' �, ..

... ..... . .. _ ,.. .... .. ...... "" , ..... ..... u ---. ...... .. .. ..- ., ... �. � -- .. _ . . _ ...

'-" -"�''''­

��... .... _.. . _.... .-.._ .. .

" .• iI' . M" ,

....

.. .. .. Ok t,. - --. ..... _ .. .. . _,, " " .... _ .. .... _ _ .. ...... ......... ..

--...

..._ ... _ _ .. .... "".. _ -

._ _ ..... _ . ­ .. 100 _ .. _ .. " .., -" ' .... - - - ..... ....._ ... ... -.- - _ .. _­ _ . _ ... _ . _ n. ,_. _ - ..... ... ... , . _ 100 ,,,,,,,­ ... .­ .- ".... ... -.- - , " - '" ,,-

'"

_

...

.

�.

A. ,.. ""'" . , ,, , • • •_ ..... _.,... ,... _ ­

_ . ,.. _ -... ..... ,.. ,-. ... _." _..."" ...... ""'...... ... ,_.,,-, ...

" ......... 00 " . " _ .

..... ....'. "...... ....... ... , - _.. _."" ' ''''.'---

,._...... . .....""'-, , . .". .... . ... � . .... ... r_ _ .... _ - - ,- ­ ... - ­ ._- - _ ... _ .. -

... _ .. ..... -

.... .. . . . _ ... .:..-

, Mr· _ ... - _. _ _ .... .... .. _ - ' .. ...... . a _ .. '.. -.,' ...... ...... ... ",. "'''-_. . _ .. ..._ , - .. - ...... - .-- . - ...... ... _ . , _....._... -... .......

---

'"- ,.. ...... _, . - .. ....... . . _r _ .... ,... ,-�." --"' .. ... ..... ..... . . ...... ,... _-0 .. "'.,_ "-_ . _ ... ....... .... .. -... ,... Po _.'. .� , .......- .. .. .-

t,

..

,.. ' .

..,

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

--

T

..

","-"'"

___ _

-"....._ -_. --,--.,.._-'"' - "' -

bicycle purchase.

_·'''--'1

----

_ ... . -_ .. ..... . -

-

-


MOORING MAST. OC'T_1.1976. PAGE 5

PLU Symphony to present 4 concerts

ADn Tremaine

Barbara Poulshock

IInin:rsity

The Orchestra

at

UnIversity concera AUleri..;.n

S)'m"hon�' Luth..r:!n pro:st'ul fnur

Pacin:;

wtll

f�.. [Urinl:

lin,'

wotks

of

Eurnlk.n 111It.�1f'f.'

lII:!d IWO Pl the ,"'7()-77 .

�' 'ITlpflsen; uurlll& t•.

A II

I hI ct) lIlplimcnluy Mlrt �I 8:15 pm. in } .I H ' o ll l \mJilrorium. TIl<::: u:·'rt:"r. 1$ cJdoJudnl hy JaTY .1 ", ,,, 1'0' 1"ln th )'o: ...r ;"1 " lV. ''''",·c:1

,

r .,.r"nlUIIl"i: lOt' "' \ UlJlpUil:. n ,'M"fd 'I . , , rt, Mr " Ltl ,

"

... "c.

,, ' u , 'I",,",

"

"'� all lit:. ., 'ftl:l, r.:rt' lUI .1 , Krn ,,,I ... "'-'vllu\ -If \ h

'''''' lJ .n r '" Pn"j�� o ,. I� , ' P H" r r Ul :Ii'" t rd n. OW,,"' 3 "u,I.'nl :II Yille ,JI.OIU m, Univ<'nllI), �h) ('>11 Iii..: rn'uam of thl" (inl ,'('1,,0,;(.>11 wit! t-t' works by Haydn �nd !Jr;,.hlll$,

Durin, th" No\", JO. I'Ltr Alln Tpt,mllJnt.,

�... .:umJ

musk Il

.. : m,,:en

('lfofc$5ors

violin!)l. ;an,1

DaviJ lI(lrrm..lu, :I ,cUi;;.t . wtll Ix:

.wloi�IJ. 1 , Ul"nn.:, strin8 CO�dl

I l, c o r .: h �· � l r a , is .;on(crrlll,1I1� of iWlh thl: "LU ;! n d I �IX ' 171 3 �ynflh(lI')' Or. ht ,rr,m. '\ <1f H.lIldd ('11 R l\'�1 :In<.l S I , 1t"" .,11

of

,,,, t"rtlVllo,

H o U"u"

has

1 " 1 3 ), 1: ' "

profcmOlllllly with �),"lI'honics In C h i o:ago. !-( ilw3uktt, Cin.;mnali and Ne.... HilV.,n. Conn .• when' he was princirull .:tJlisl. H(' h3:i :Jppnrcd ,·�(tu�i\'<ly U :J solo Iccit'}lis! :and chamber nllL\;ic p:.rformer. Bdort joinin, ttK- PlU faculty he laulht at the Untycr'iit)' of Mon l a n a and the St:uc UniYersil)' 01 N�w Yvrk. Rkhard F:Ufll."r, piani:il, ....111 . B.:: ,· ' h o ....·� · s '·Pi.JUt} COI1..:crto /'>ill • .1 .11 I \lil1(,II. OI'. 37" durn t; I h \I.• f(h I.e e"ULYf!. F.u-n('r r,',-j"I'd 'tnt · H .l Illi ,, CD!f1l"ir t :I."l1 ..1 It 11' tit! Cr:'lIb'oo� InstHu!(� 1��lIval ( ,Ummtl. lit' ha� studi�-d JI Oberlin CollC'ge ('on�ttyalnry <If �hl);c ....here . he ill$O IJu!lu hdort ..:<)mill, Iv l'LU [,lay

p r c m i C! r.· work u)A cuml'o�il1on pruiessor Dni... R�lbbins

WIll

abo he on

the

Jlrogr�m. i(obblnli. will) ro:..:t'ivcd undcra;;rJJuatc <tfld endulite delSn'l:� fr�.m the UniWfilty of Mkl:ijl.:ln, v..IS the fOllnde, of the C" o n l c OIporary Directions I-nsemble ill l'LU. Th... progrJm wiJI al:.o INlUrr Bach'� "BrOlndenberg ( one.-rl\) No. l m

F"

Baril:.r:. I'uuishod:., a new pruft:��or 11I I'LU. will ho.: Ihl' �OJlra;lO ;oin,s! Lh,rin� !l,e

music

Jerry Krachl 3 t;nnrtrl . r,,::rrormin, r.·u1:'r(lU from "rh� Mllfliage 01 FtjI,.JfU" h)' Mof.ul't. Sht: h.l$ been • �Q">j"l with s)'mpl1onies around tho: SI.I!c. in Hawaii lind California alld I:JS �ppeartd on

IIf lh.. Ladl�) XIo,�k.LI ('Iun oj Se;J1\I.:.

t.by

Sh.. hu h...-c" a 1I\L�'st 1'<'rfolJUt'1" .I: tlte C<3mnl1 Schoul of AIIi..ti Mill til S�·Jtllt-. Mrs, Pou[)lI"ck is Prolll1:UII �h:urnnn

'1 he

oJf Ih\l fmlll IndLld�' Sllau�'

proltrdnl will

con..:�rl

"Ot', RIJ'wnkJVJ[icr" luit�· .

Vicki King to perform on campus or

(dlu1 Vkl.i K m[t.. Paclfl..· the

Unjvcf!j;ilt·

mU$lr

iJ

member lutheran

fJt:ulty

from

IY6l)-7.Z WIll po:r(urm un Iht l'llJ ,·..nLpl., nt"ltl TI.II::{d�y lnd Thur�ay. O;tober 5 lIlI,1 7, K i l l !! .

w ho

p t r ( u r m l n l( .

has

I .! Jdll"e

becn

anJ

5tudyin� III G.:n�YQ. S .... · it.cllamf.

for the paS! fthll years un..kr world-n'lwwncd D:1I�t Piern: fOUinier, w:U :Jprt':lr in I nsulti·nto:Jia recital In F...�tYold A u ditoriuln II H I S pm.

StM: will :,IS<) be h::mllcd in t h ,' t ir.1 l:. n· n intl of

R ECO RDS

eonH'mph/aT), XI..,,!..:

":1'fIl:«t(

<Jf

Ih.;· Y<llr in Ihe UnlvCr$IIY ('<'nte( Thursday al H� 1 5 pili. J ..., z n i n g �ppeiilrln��s NorlJ\an

KLn� will

Pc·rryman.

ill I)c

bol!1

....' 10

�rlisl

hJ�

p r t p a r�'d t h o: I n ' l lti-III�·.lia portion of the pm�r;ulI. Durin&: f hursJa)'" ':oJ n.. ·I{ � will I:.' jUlnc'U I-ty 0 11-11 (tj)r.bIH� .. r PLl, w,lent on tit(" l'ylltl..WI>:' ;'11.' dllll<..-r 011 :m !l'r� wi\:olIIJ.IfI;a1 wu-rk.

TAPES

Back-to-School Framptom Comes Alive BozScaggs . . . . .

SALE

Lp's Tapes $4.44 $5.99 $3.99 $4 .9 9 $3.99 $4.99 $3.99 $4.99 $3.99 $4.99

Heart . . . . . . . . . . Robin Trowe r Wild Cherry . . Aerosmith "Rocks" . $3. 77 AND MANY MORE Spanaway Park Shopping Center

("urn,

'

....r·.,J(·t h'··'H.lr

Phone 537-2660

Willi;uH

l)ullplII.n lnd Ilr, ',!I>< 'f RolllJin� , he 11I"Wllh'LI .huinr. will �l:.)

Thul�d:l�'\ ..:.lII lt·mpt't �l )' nIUSI� prvgram. O"lh

l· u n � .; r l )

;, 1'':

.:om"lim.;r.IJ�)' 10 tht Jluhlk.

$4.99

Military Road & Pacific . Mon. · Sa!. 1 0 a. m. · 8 p. m., Sun. 1 2·6 p.m.

14906 Pacific Ave. So.

("�.nIJ'l" SI' m n . I.)' W.r<hllltltlfl f:.tlU":�HII� \s�,'d;lIi"n

\I uI

Oolumbion (»1\c::JJI'S

... .. -... '"

""


'Madame Butterfly' Artist Series

Careers Catalyst .,. _ 0 '.

� � ' • •�_ ,_ "

• orrw.

.u._.. _ ..... .. _ _''''' ''"'' '''' 177" ... 1.... .... '0 ... ... .. .., .'" I ,"" oN _,_,.. 0.- h .. _ .,;; ,.. _ 100 _ .... .. ,.. C.... -...... orr "' ll1'l'll l � _ . .. . ._ ""_""

'i::::':;! :-: '* f,

.

l.o _,'. _ .....,. .... � . ...... "" 'II... ... .......... . fI'I'O. .. .. .. ....d .._ .... .......,... ... __... . .....U .. _

r'

-, ... -

110 _ ....... '-. _ _ . . ... ' 1.. . _ _ _ _ A ... ... " ' .. _ .... . _ _ "" _ " f_ " ,

...... ... ,..-

..

A ... _ __ " ..__ 101"'..,­ _ ,.. I n..n "".,_ _ " ...... l.._ "_., .." "..., ..._.

_D> J Go".... _ .... '" """'1_'" Crr��!" .. __ .1""" .. , _ ..,_ -' -... _..., k _ . _ .... _ .. ...d·.,.t .. ..."' �_ _ ...... __<4 �. """'.. .. ,.. ..., _ " ! _t_ ..." . � ...._

Ii • _ _ _ .... . "i' , . _ _. ... ,... 1/) .. ,.. _ ... ..... _ .. _ _ .., _�t_ . ...... ._ i. .. ... ... ' ' .. -I

If

... .... ... _'-

I o c. _ r..... .. .�� _ _ -. ..._ ,, _ __ .. . _A., i, k' ... ..... """ ... _.. �-.. .. _ ... .' I .... _ . .. .. ! . . .. ... _.. _ - .- -

, -dil ..... _, ........ _ . ... _ . , .... -..--... ---_ ..

r.. _ _ _ ,

..... ,.. .. ,.. ,.. M_

....._ _ P,,_ .........._ ... .. ..._4.. _ _ _•

.

..... ......... F'

... (' I,

Groooi

.. .. ......

,-" .. .. _ A our. ,*-_. " . ll _ I,

...... ...to. _,_... .. - ."" , ." .....� ... "'" ro. ' .... . . _ .. " _ � _ " " _"N .. , ' • .... M, _ .. _ t ' . I" .... ..' .. - _ .... _ ... .- uri',"", .. ...._ ..." .,...,,-, .... , .. _ .. .-... - - - _ .. ,

, ,, Oli 1,_ .. - - ._ . . __ r. _ " ,.. ___ i __

- _ ... _ ­

..."..

... ... _

, '.._; � = h. :,

......

A_

, - -

......

:'!., -....:. ; : =.:-. ..

1&1 I&J ('0.001 ...... "-_ ... .. . .. _ .. ,... .. ..... . _ Cil.... _ ... 1,.. iOG 1.. ._ ,_ ..

...., .. ,- ...- .... "'.. ""... �". ,.. ...�-.. "-, "- ,

.. �_.J, _ ...... ..

- i ... ... '

... At _ .,_..

... _ ..

-P i '

.

.......

�_

c'j . .. ,�_ ..... .. .. ,:0,0<, • ..or... ..• .......

,......... ..... .... ... .. . 1 . .. _ 't _ _ -. --

...

., i ... � . .. . ..... ' ... - - .... - " "

-- ... _ _ ...

...,,1_ _ ... 'W

"

...

roo ee: i , _ .. __. .... .. ... .. U_

.."... ... -

.

,-

- ,.. ..._ - .. . .... ,.. C".... ....... .. •• -_ ."... .. ,.. ........ - _ ...... _ ....

--

fi;'�,

... ,.. �_

...a.... " ,.. .lU ",,_. r_ _ .. ... _

.�

"",,. .

Taylor. PLU instructor, will give vocal instructor .. ..... ��-

...u _....,.. ...... ,"'.. .., ..... ....... ..""I ,.�" •os ... .. <.... ..,,'.. "oil.

, •• , ", ,,,,,... �,II ...-..., .".,.. "-,,. . . • •" , " " • • I . , ,,--

." ..."

t._ . ...._

.....

.

--

'Inherit the Wind' at PLU

- -. - ...... ... --.

... .... . - .. ,.. _ ... .. . ... . ' . ...,

.�-

- - ,...... ..-

.. .. ........ ....,. . , ..... ..,� ... ... " ..... ...... """'.. ....... """- ..""., . , ...- .. ,...... -�i I ..... ...... . ... .. , ... ...... .. ,0 __ " - .. ..- _, ... - _ .... _ .. _, _ _, loA_, , ..

..... .. . ' ,. "M .....,...

...._ .. ...... ,.. .... .. .. - . - �-­ .- - -... ..... .. _,-_ .. _,.. .... It ,.. ._ . _ ... '''' 4'' . , .. _ ...... ,. '.. - -c__ .. ....... ._ _ .. ... ....... _ L & ,.. '' ''' ''' - ''' -

_�" ,. w_ ,.. _. .. .. 0 jI ... D,C .

.". ,, _ ....... , .... , .... . _ _ r.. -. - � _ .. . "" ... _ i' ..... _

- -" _ _ ... ...u i

...

, ... _ _ ...... .... .

...."...."... .--..... •.. - ...... - ... . "...

.

-" , ''''- ,., .... _. ,' , .. _. .... .. ,..... ....

':·;. :,i: ','��

__...

.. ' '" .. ... ... .. ,.. " .., .... .. '.... ...'L·... �

...:....:.. ':'::>'....-=--= _.,.. .. Wi :

,_

.... .. ,.. _ ... _ . .. ,.. _.. ._ ... ..... """"

. .. - .... .. " " -

�"

..

"'-'

_ "" ,,"- _ .. . .. " . - � .. -,- ...... - .... . <--.. ....� • . ,.. .. - .. .. .... . ..,. -

• e _. �­ - .. - _ '"

"", i

.�

.

- 1M .... ... i h ..... '

. - '- ,",


--

SPOR TS

--

L & C a tough test for Lutes

Knight Beat

...... .....

...II ...." .. .� .. .. """-' "__,,. -... ,.. ",., ... """ ,- '" .

"

, .._ '" ..... "" "" PUl '''''..' _ ... ''''''' _,••,," '1><__ '' '''''....

. --

... ..� .......

,'h. lit...... """'..... . ..,,"" f.... .... .... ... .,.,. ... _". .. .nJ '... ,..,', ........ _ _ .. .. ....... ,.,.,

..... "".... " ,....,,' � It<¥< ,_ ... � '..... tOo . "'''' ..... .... .. ,�,. .. ..... __ ...t _ ....,..._ .

-

�.... ,,"In , _ �t" -. """ ''''''-�''' ___.. .. � .al" """.. I "'''''. '' ,_ .... ' k �foS _ �,;lo"", .... "' .... _ ..,...... 'r' � " " "" ,100 , .... .... _

'''' • '"" "".�,,,',�.., ..,'" " � ..., .... '0 _,�, ...". .. _... ,...... " ... .'" ......... r... , ..,, _I, T10t ' .... I" WD ....... __ ��"""�. '" ".,... . ,"""_, J.... Tloo fl," _. .. ..to<, I•• ," t..� ,,,, ...

"

, ....>1' _

.. , "",-,, ..... _.... ,,,...... """'. �,.,. ..... -- " ..... _, "' .. CI.�_ ,.... ..... _ -u. ,.. ..,..". _ ....,. _ . ,...... f __ O"' v.I'I' ''' ..- ... C.......

...... II.. ... «pl. ... ..,...

,

_ J.. r�l� ....- .. ,....., ........... ,�� .. I. .. .... .. ;..y. GonI .. ... .... ....." ..... . ... ,_ n., ...... ... ....... '.. ...",' ..... - ,_..... .. _.... ,.... ,.. _', _......,. � • ... ;" ,.", • ..- '" '" r .. .. ""'. """,ai"' .. hoII'"r.. , " .. __ 10"", ,,-,_ __. ...,', __ " ' .-. ,.. ...

...._ k Of"..... ,,-

""'Ia .......,. .......

No w...., ....., .... -.. _ ...," _,"" ...,.. l_ ,"""'" tI.. ..... will ..... . ,_ _ ..t' .. ... ,_.. '.... ... . ... _""',.. ...... .. ... "11-4 .... j .oI CWS<: ¥.." _ .... ,,, .._,,_ ..... .... -- .... ..... ... ...... '... '... 11 _ _ b. ,..., ....... ... ""'"''' .. .

JI_"_,,-

00100 p_. -.. '0"".1,,", H..... .. l'.�"""_ .. ..., _... S_ .. N . lM '._' .. 1100l;",' Il0.0.. .. », ....... ,• •;P .. ... u .1'1..... ... , ... ,.. _ ...... ., ,.. ..!., _'''' __ ,.- ""... to f... ..,. ..... -., "' .... __. '.. Ohoo ..," ....... .. ,.

'- _

• -'''''. I _..

...... _ !�"'_, ��,

r.. . _ ...,.' ""' . .... .. ... u.... ........ y... _" ....t..

Field bockey wins 2

... ..._ ........

... ..,,', ..,.t, _j_ ,-. ..... ....... '-,­ .. ........ ... _ _ .. ..�'" b" ..-" ... ...

,.,

" '.. '... ...... "'". " "'M. _, ..." _ M_ '.., ".. " ...... ...... " .,- ,- '" .."" '.. ...... -...... ,­ ..... """" ..LlI .. top h' .. ' '."". ''''' . .. - ." .,.. ...'..".... ...

.._--J.<I

".

..., -.. - "",' .-..

�""

.... ....-- ... ..... .... - -, -, . .., ... " .. . . . .'"... ..,"'....,> -- .. .""" .... oQo,, ,, --- .... '� .., I' '",1 , ,," "" 0 ,,"-­ ........ , . ...... _•• "" 01 _ ' a • • _ ' '' ' '''''' "''" "'" A,. ".ff.. ... , ' .,e,"" .."" '" ,..

_.

.

.

;

:::

,,,

,..

IV

.,,.

...

.... .. , ...-.... ..... " ._, I. ,_ ,•• _.... .._ ... .. Of_ "....,.. ....... ".... .. --.. "" ... ..Lot..... ..., .. _., ...

.."'..-

,. P"W .. . .... �

..... ,.., ,_ w.. ""... .. , ,.........- """.......

- - """"- .., ,.. .­ "',... ,... .... -- .. ,w" 'ti, ,_ ,,. ... ,,'_. '.. ..... - ,. ....... " .

... . , . ,..", , ..,,, ri...._. '.... "�. � _ ,.. """ ..- ,... -" ,.. - <V"' '... . _ .. .. --

'''''' ... IV ,.... ... .... .,.. ...... -, .. , ., .. • "" ,..,' "'"' 'H••", '" ..... .'.. ...,.., --, ..,...., .. ' ..,.... .... •...� '" ....,.., � 10 00 �, ,... �,... ..-

-

" ... .. ,.. rwoo __ ..- '.. ..,. _ - ­ .. . '- '... '" ,.. "." _ ''''_''''�'' ,.. ....... ...... ......... •__ "·n ... ",_ S-..,. 0.- "." .... _, " __Lwo ,,.,.. .... . .... . _ ..... ..... ,,-. ... ' ... L_ ......... .... � ..... .... ,." .... "II " .. ,.. <Ol5C .......�. ' ..

,.. L.... ...... ....... '- .., ..... .. ..,,,,"'... . ... .... ...... """..",,,, , t,,,,,. ".... _ .... . .. .. " "",. ,," .... ,. ... .- '" ,.. �.. ._.. . ..... 114,.' ..., '.. b'.. .... .... " ....'_

.... fih' .... I.'..... I"e __ """' .r t.. aoU>o t� " ",,, 1_ ...... ....' "'''' (_" .<l _..... . ..,..., -... -. ,.. I ....'

_.."_ '*"" ... ,.. ,-.", ... , ,-Go

.. ,.. -- -"" .", ..... ..... ..... "' ._ ... "- .-.. .,. .,.. _.

... • II...'" _., __ C...", _ ... .. _. ..

,.. ......" II ,... .... .­ . . .. GIn>t _ ' o _... ,,.. ,� r.. .. '...... _...

"_ . _ c"",""

_ ...

''''' "'" ,.. ...... t_ .... ..

.... .... .. _ " . , .. ><. _ .. -,.., ....... M. ....... . . . . "'.. 1J ._ c_ ..... _ _ " t .. ,.,,,... , ''''' , "'_.... . ..... ,.. ,.. -. . .. . .... - ".' . .� . ,.. c_ ......'

.

. "...

'_ l._ _ _ "' _ 100 ,.. ..., n " '"'" """'.. ... . ,.,.".. too c..... 011 '''' • '"- ..,....

,. ,.. ..... ....." ... ""_ .... ,",II _ .... __ .E' ,.. L".......... " ,.. ,,",,� ". ..... """"

Jim u..... .... ap'.'- ."" �.... >Uolp'.y .... o. �I. 1u\H. �I'.. ""�".S " """ <.,rie,'._Od' ';"_11 •.01000,. ...... Bi"ow. i. ..... P"'�"'"

t.... _..... _ .. ,.. "". ' ....... a,*. .. ... -- .....,,, .. . ,_ ...

,.. -. ...., .., .. ... _._. .. '... r ........ ... ,.. . ,...... .. , . ... L

,.. ... _><,... .. ..... 1.... . I'tll _.

'·M_ "rio Y_ _ ..

,...." ' '''-. '' '' "'''-'" 011 , c.."" ..... .. t.. L_ ... " .... ... ...... _ ..." " .."... .. ..... ...... - ... .. _...... .. ... ... .. .. " .,... .... '''' c..- . ,........ ,..

_ ... . ...... ,..., ...... '.... ...., -n.,_.. roo ... .. .. ro' _"" L... -.-..,,_ ,,," _ Of Tl.. "...,. _.n.'. ."" '''_ ... ,.. .... ...... .... f'Ul .., c_,� •. ,

' ". ... ... ...... �...

w• .0• • , .. , .., "".. , .. ... ",," ...k ,"'" , . u _ k< _.. 17 .-.. c.... " .... .... ,. ,- _ .. ... ..- "' - , .. "" ....... .... ..,- - ..... ... .... "'...., .. - '" . .. ., ll ..

c....

.....

"" ._

"",."

""""'"

..- ,.. ..... .... . ' -. ... _..II, _"" _... ""'... ,.. -.. ... ..... ....". "" • ..,.. )010 ,. ..._,........

0.-.-"

_ .... 'l\ , . � " ,..� ."..,... , .._ ...... ... _ ... ... ....... .. .. ,.. ,. "_ too '10 ...... ,. ... -.. ..�,-, ...-"""""' -" "'"' '' ''' ,oJ , . . .. ... . . ... Oft._. to.

-_..

... . . . .... ..._ ...... .. .""'" .. _ .. ,... .. . . - to. ..., .".. ... ... ... ..J

"

_..

r.J

_...

...

.... .,,_ oil .... . ... ,.. _.-,..

... .. z..

... _- ...._ .­ _.._ .,_. _. .... ... ... .. -

._ �_. )OO.. . _

-'..,.

, ..... ._ - -

-., ... ... .. _ ,.. ,..

-

So" '" ...._ ..... ..... ...... ... .. .., .. "..,. '.. ,.... - - . ,-...- ......�.


'AoGI... OCT I.-.__ ......

Gridders lose two more defensive backs .. "'" w_

"001_ .. ' ·c ....· ,_ ••• ,.. _100 ,-. .. , ... - .., ..... ._ ... _ - '" _ '" 'w __

_ ... -', .... ""'..,. .... ,...."" '.. � .... ,- - ..,.-. .... ..... _ - " !'''' _ _.... ..._ w". "," - , '- ' " ...... , " ... - .. . . "" ._ .....

. . .. ...... .. . .... .. ... _.".... _. c.o-.. ..... .. •.. r_ Tloo ....... ... . '" .... - .. ... __ ..

....... .. -. . - '�'" , .. .. _'..._'...

.. .. _ ... , .. _ .. ' .. _ . .,. . , ... ..... - ,, _ .......- . _ ............ __ .. , ".

• r

_ .... - - , � .. '. , _ ., - .......,� . ... ... .... .... .. . . . .'.... .. _ .. ,.,. -, .... .... -- . . . . I_�......

..._----­ - _..... _­ .. ... ".u. .. r.. _ _ C100000 w_ ..,.. _ .. ---- ..., ... ...... ... .... " ,- . ... _ ... "'" -

orr."" _ w,,' .... ... .. _ .. ... --. .. ... ..... ... .... � ... .... .. .. . ,.. - ,_ ...., ..,' . .. ... ".,_ .. "', II), - ..... . ...' .... .. .. ..11. .. '...� c_ .. _ - ­ _00,_ _ ,--n...l _ ..... . _ -, .. ... . ,, - -- "' ,-(1 .. ,..

-

. .. ' ... 00. - _ ... ..

Harriers run sixth in Whitworth Invitational •

, .. ....

• • , '" •• �

"" .,

...

-

-" ... _ , -

- .... '. . , .

- -

.

.. _ELM ..., ' - " .. ,-,,-, - �, - - -

..-- .. " . .. ,..,. .. - ... -,..... .." . -..-1..... _ ...

-, �,,,,,

...

,..

.

.

-"

.

.

..

,­ -. • -

..._, . .. "'"'- ,

't .. .... ..... ...... ,.. -.,- �

-" -

-

"'.. _. ....... ,.. " " ... .t' .... ....,,� .._ ...",_ ....... • _ ' 4"�.l' ... wr_ u_ ....... ... ,... . _. _ . ........,..

"", <loO. ._ - _ .-­ ........ u.......,. ... 0 .. . 'h�1 , ....

lIW<

-,,,

_ ...

_ _ .. :0,,_ ...

_ _ ... 1' _ "..... .. ........ ... Ik , .. �: ..... , ... " _ .... -. ... ­ ... '- -'"..,. , "...,,' ': ) ) oJ,,,_ ...... '''' "w), __ _...... :,,,,, .... C,..".... '''''1_ ..... HooIoU ,..,.. "'",. _..

,II", Ij)l), .....

_ ,,�...., :0 ',", � ........ 'IlI00I. !. ''"• •,_ ,_

-, ..... ,'. '" ... .�. - ,....

.

.. '"

-'.

-

,

,

.. '

,,..-..,.. .. .....- .. ,._, ,... .._n _ _... .. w.- '" �. . ,,..... ... ..._" ,...., '.' - - " .-

Why the JR-SIOO at Speakerlab ....,. ftry well be the Itest rece.yer H7 .n town.

w

... --, '''_ "-

_ .-

-

,... ... .... 0'"' ,1 II -ro"' ___" ....... ...... ,. _ _ _ 'I' •• 'II'.... of...... '_ ... '1"00 J\·c-.IIl4l100 ""_ .... "'" :zo .......... ...... 1Ul:!l fa< .... . oMori 0( pol<.. 0( "", ':I0I:l, c ....'·.. .,..' I0 _ . _ f..,......• ....". .. ""w.. ..., :zo ...... po.dlLI... 0,_" ,,01.... «>o1iol. ......dOOO, V..l ... til_ JVC-JRJIlOO � jul., "".., "'" ",II booy .. 1. <1•• 1. W... at •••1 )'110 ..' fa< "'" _..,

..... ........ ... _ - ­ ----

II

_ _ .. ... WI _ _

_ '- " . - . _ .... _ • • 11

!;�; _ �, ..

_ 1Il'I .I. , -.. - ...

'"" , ... -- .... . . .. -"" .... -. ......._ .. _ _ .. ..._ __ T>oIo ....',_ .,"' ........ ..... " .. "', _ _ , '_01'­ u..,. _ .. .... _ ... .,.,. • J-.O, .... '.. c_ -,-, .-�-


VOLUME LlV

PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY, TACOMA, WASHINGTON, OCTOBER 8, 1976

NO.4

PLU loses chance for Manil ow conce rt by Kurt Kenlfieid 1\ "Buru,cratic S.N.A.F.U. All Fouled ISiluacion Normal Up) in administration", accurdina to Jinl Clymer, E n tertainment A S PLU Co mm it te.... (hairman, destroyed hOIIC:� ('I( hrinlinll lop performer Batry M.ni10w to PlU for � Septmeber 27 or 28 j'I(" form3:H.�.

"Perry H e n dr i c k s . ,,,:<,,·J't,,,sidclll OJf FlllanC'\: and Or"'JUun.. Iell it W;lS wilh," his ,Juthonl)' I( put a hnld ,�n Ihls aI'll:'!. r b'"W11M: to him il did Cit! • reu'Jnabl1 rid• ." ,,' 1111: ld\til a "'It ..t I" AS1'1 " "'111\ 1>':11' .n ."

"Illy

involved. I thoU£ht we lOt the concerl. I am opposed 10 risks u n reasonable wllh. University money," accordlna to Perry Hendricks. This summer Clymer received a call from Rob Heller Enterprises lhal Barry Manilow w:u availabk in late Seplmebor fOJ $ 17 .SOO. After nO:lotiatinll. the pri<:.. dropped to $ 1 3.500. which was still too expensive for

PLU.

Clymer <;onlactcd Betty Kaye \II June, and " They 0.: .1I,·d ., h:..-� with a S,){)UO I' tfel nUl :f Whe!! '�I! decid .. J t •• J"nlf' al ii \;JI ll_ "'c lil".ItI.·'" WI' 1,:."1.11,1 nner Id &.II aIIt"1 lOr h Jlibo: for Ihal rn"n� I"

Prvductiol'�

Demo Convention Chair to speak By nob Shdfie.\d On S:uurda)" October fl. U.S. Rc",--- .::senlallvt! Lindy HngF,s, of .::! u.rm;an the 1 97 6 D e m (\ c r a t i c N a t i o n ;, ! Com"mtinn, wm s!)talc at PlU In I� Cave from noon- I '2:4S. BoW is the firsl woman 10 eMir the national convention of a m:ijor political party. Wife of Iht: 13te Hale BoUS. who died In a plane eflsh over Alaska in 1 !.I72, she has been involved wilh politics in one (ashion or anulher for mOSI or her lire. She W35 e\ccl ed to the House of R...presentalives in a special eleetion in )91) .nd hu been involved In many commiuees, including the Houst Banking, Currency and tlousinl C o m m i t t ee. the House AdminislJalk)n Committee. and

the sped:d atl Ime Su bC'Ofll mittell on. ("ompul ..a. During the 197t. President ial election yeu. Boggs. serves on I he N a t io n a l S i terini Commll1lle, which functions .. a between lIason the Carter·Mnndale romp.lIisn .lind Demoen I ie N ational t hc Committee. BoW has also been involved with women's rllhts, sponsorin, many anti-discriminalion btlls. BOlill Is being hosted by the newly reformed S t u denl Coalition of Younl Democrats. who enCOUf.llge sludent input from all viewpoints. Bons will bo primarily concerned with the upcomin& presidenlial elections, but is alto an at.llbouty on wOlllen's riches.

often," staled Cly mer. Clymer then went on v3c:lI1ion and, returnin& June 29, hefound ·'Mr. Hendrkks sui£t:sted in very lood faith we try for a lower ri.cure. And of course that's re3sonable. anytime YOII c.lIn &et :. lower gu..rantee on J performer. So it was :lOmethin& lite $4500," according to Benton.

" That W il l t (l \ :d l y unac..:eptable by Miluilow. Thl!re j.( no way you <;an it"' II) (tlsl of that c:,lIiber 10 �rrtXm fot dlat �II\tI of mon...y:· 3r,;onhng 10 0ymf'r.

s .. '. onC Un,.,.. ()uc 10:11'1 m..

101 J c\

\'

'II nln .t

II Iff -1o;J I II • • Ilt Ih I II 11,11 ft ,I w \\lIhin h1. �uthl Ilty Ig lwU Ih.· chock. We fell slu.h·nt fund. (II

for siudent use and Iht:n: wllr� flJOPI!r channels for Ih� expendIture of studf'nf fllnds. We w e utilizing thIS .;hnnnel. We also felt that sint:t we wete not familiar with thi' authorilY he was SUUC5ting he had, Ihat it W.lIS a preceden t," siale.d Benlon.

It 1IIas at tlili m�tinl that Hendricks suggested Ihe $4500. Swenson, who has been at since 1969 staled, .. I've �en in trus kind of pme for lwenty years. At a cost or S9S00 it would cost S 1 2 500 includina lilhts, adyertising and handlin, the house Clew."

PLU

Afler this m�tina Benton aymer about the S4S00 OrrCf......we honestly felt we couldn't go much lower thlnS9000 ... we were somewhat told

Barry MaaJ.low aware lhat time wu runnlnl ShOfl benuse Ibis is a top rated performer. At that point HSenfially _hat I SllUC:lted "";Ih Hendrick. InJ MOUJht b:u:k 10 lint, w;"� lhltye$. w-ecouldIC ahead <1.11'" make that count!!f offer," :1<;.;ordinl 10 Eknton. TIte $4500 counter offer was subsequently not a<;l."Cpled. Benton then contacted Phil Beal, Vi..:e President of Student life. who was on va.:ation.

"I talked with Ron lrenlon and Jerry Strincer, Residential Life Director, aboul it on Ihe

phone...tM procedures lhal

\\"!!re

followed this �umrner �ve al50

been foHowed II other concerts. h appeared that Ihue were some queltions raised lhis l ime because of 1M leptimacy of the risk. Also, Will Ibe extcnt of risk too ITCII to justify pullin, up the (ront money?" inquired Bfa!. made on then with Presjdel1! " Rieke, W. came 'n 0 it on calhna concen$U$, or differencl!' admlnistratiYIl Benton

appointmenl

(CoDtiDued oaP8le 6)

Stuen fi re causes $1 00 da mag e to kitc he nette by Kurt MIllS A small fire caused an estlfllated $ 1 00 damage to a third floor kitchenette In Sluen Hall Friday, Octobllr 1 .

The fir� wruch evacuated all rhidcnl� around 2:45pm, burned �evc'Jl h::nd tow!!1s whio:l!. in tUln, ignito.:d olle o( I b. w:.lls bdnf� it WllS IfI(l,ubhed. A heat detecfor em thl;' third Ihl(n s.:.!l�ed Ihe tile Ind t ;'",fr an alarm to c�'u:u�lll ail 01 Slue,,·s 1 0 5 resiJ.:nlS. AI the al,I'm w�.nl off. He-Olu Re$.tdcnl

Ben Keylin.unawue of the third floor heat deteclor. lelrched n i yain rOt the rire. One studen t made, her way inlO the, building and ufIOn openinl the ooOJ 10 thll kilchen discovere!.! the small blalll . Thc bl:u:c was promptl)' extinguished as thl! alarm wt:nt oli apin. to m�ke sure all re:>.!do!nt� \��rll ,"deed evacuated.

The fire d r.pa n nlen l . contacted I I the ''CC(lnd alum Irrivcd :.pproxltnalC'ly tlllff minutes l;jtl!f In inv"'lir;ate lbe cause of t hI' fife The eause of Ihe smIdt blue is slill under m"f'Ciligation.


P.u:I_OCT.. ,""'_-.0.,""...., . ' .

CAMPUS

--

Expansion studies prove revealing to PLU .,.�., "-

P.. . ...... ._ -

.... �,..... ... " ' • t•" _

" .,'0,.,., t... .�v -. -"... -, .. -- .. """" ..,-"'" "" ... ,,-. . "... .. . .. -"'" -........ , .." ,,'

- --, '" ... -" ,� -,... -.... .. -... " -.... "

, .. ....� ."",, -..... .,. w«:,....... .... _, ..... .._ " ... _.." .. , .• • w, ,,' 1>10 _ ..-.....-

........ .. _- -.. ..,,_.... , h.. ...�. .. r..oIty ... �� r "" "".'_ ... . - �.... , .. "" ,, ....L .... r.... _ _

.. ',m',,' H", ....... M." "'.... '." '''.. _. .....", W_ G,_", X�... H.., ... " � .,;",.". . .."",, w.....j, ",...., ... ... -'"',... .. " .....�

,...

,- - " ,.. _ "" ....... _... .. ... .. -, "",,",......,

" ,,,".J.

-

...r....... .... ...

I.. . " ... ,..

__to.

._

..", !

" ." --, ..,.., .. ....,,"" . ... _.... _ ,.......

,... ...,,,- " - po .........

t o. . ' 0 ...... � ,.. '" '• • • t o ,'" . " , .. , . ; •• ,<I, .... ,... ,.,. ,....". . .. ....... _. '" l..... K., _"" .. " .., _ 0>1 •

....... .... ,.....

-

Dad's day activities begin .. ..... w..I

.. ....._". tor ,.. ' 10..... .. 'LV __"."'0 ... _ ""'""

'.. """""' ....

• ,.. .... .. O..'. Doo' "", {loy

""."," ...

..... " ,,_ .. "" c.o..... c..... �". '..I....'.... -_ .. , , , - ..,. - . .... .. .. .... ,. _,... ... ,_, .. , .. c , ,,,, ......... . ... .... .,. 'ur .

.

.

...... _. ...._....- ... ,.. "",,', ...,. _...... ..... .. '.. -

1100 .... ... _. h_ 0..' .... _..'_ .........

._10. ._ _ _" ..

• "......_ of _ __ ...... .. ,.. "",,'. 00, --,.. "-�

"HI,o. t.. ... -,... ... -.... ...

,....-'<.... .. ....... .....

.. ........ .. ,.. _ ..... .......t .-... r.. _. 11.(>< ....... _ . ,., _.., . .., "" ,,' " " " . '" S . ..... _ ....... .� - , .. ""'"... . ,.

,

_" ,.. .... ......... .... ... -'"'' u....,. ........,. ,.... ..... ,,-_ ... - ,,_-., - -. "... "

_

.

__ "'" r_ "" _... .. r ...

,,_... """,_

.".....

..

t..

U_ _ _ ouIi _.... , .. . " 'V _ ot. ... _''' t,,_ ,.. _ .. ".,... , .. ........ , h .... ,.. ........ .. ""'" "... . , .. , 0,

'"

_ , , ... .... _'"

'..

...... ..- '- ,.. .._ .. '"' .......... . . . II ,G" �••••,,,. ,,, '" ."OOw......, " . ,... _ ..... .. _ .... j" ",,• • '. "••1 ,_ , .. ,.. _. s _...

,;.�,':':.:

..

"' " _ ... .. ,,-

..

...�.

,...

.

'-"' - ".".. ..-... ... "_"'_AI .. "" -"",......

"

,...

..,... .. . ........ , .. ... ., , . . . .. .., . .... ... ... ...,"

__

_....

I ..

'�t .... � ,.." ,. _. .... .- .. "" .. ..� .. .. __... fl.v ,,_, Do ....... 0 ....._ " ,.. .... ...'" r-...,. to ' '''_ • ....s..- .... .... ,...� .. -- -"'" ,.. ..- . n......'" ,... ,... ,.. """"'"

...to "." .... - -,

......... _.. .. _ .. ....... ,. ,.... --.. r.. .pO... ...

.

_'......

_ _ _ ... ... . ...p �"' .. � Dot ,.,. ..... ...., � ,.. __ ... ,It

'"

,.. "'to,

_ . - ... .. ..., _ _ ... ".100., ... ,...

.. , - I . ,.. ...... ....... - .... ,...,. .. .. J --. " •"" '"' ,,-'-, .

_ t " _ ·, � _ '"

...... .- ... "" . .. �. " ."... ... - '0

' " � '''

' ''''

'

" __'' _ '.. ....... .. F_,

""- "

0.. '" ,.. _ " ,. � . ... .. ... - ' -',.­ '.. _. . _10_ .. .. """", _. _,. Ot-

•",..__ of "" ...... ,.., ;.

- ,..... .. ... ...... 1... -. _.. -... .... . - _." .. . _ .. ..., ,,. ..... .tII ,.., .... .. "...

,.. _'

. ..

...... -.- ..,.... .... ... - ......� " '.. ..- ... .. ... _ .. ,,, Cri< __ ....

.

A...... ,.... .. ... , "" • ,.. "00............'

Levfs for big suys.

Barld ace B s s Olies sheal musK: ord8f$ albums. lapss bla.nIr.lapes

, ,

,

ooall llems ••"""_....... -"'_'_P"Ylalntn "<)1 GarfleIdSo,

... , � . .... ....�

...t .. ...�, ""' ...

"_,,, '.. ....... _.... ....... ... - - ,.. _ .. ,.. .....,. " " ,

.. "" tal> ..

....... . ... .... , .., _

I'� ...... ....... ._ ....

Do ..... ___, " , ...... to .... . -", ...'., .. ,.. - '" ""to ' to "" •. .-.. . . . ...,- ...... __, ... ...... ....' Lo" to, .u..... ,.., ..... _ _ _ .._ ... .. ....."-. ,..... .. . ...., .. .... -- -. .. .No(O, ....... ... to ,." ....... "'" .. ..... to, " ".., .. ,. . ... "'''',..... .. ....... .. ... -- .. ....,._ . ..., ...., .

_"0.... _ '. ... t.,... to . • ....-., _ .. -. .., ,, -, ... ... _ .. "..... ...

... .....

10% Student Discount with PLU I,D, Card! *

..-- r...... '.. ,_ ......

. . . 1 • •••

. . . . .. ..., ... .....' -

Come in and browse !

...... '."'*'" ,•• -,... ... -... "LU...-_.. 'oo'''' _ ..,.... ot,.._ .... '..

...

�- ..- ...... ,.., -'" '.. '*""� ,OI-

. -


--

0. _ _ of """" tf,... _ ' . ­ ...... _ . _ __ " rw .. _1 "

a...,. N

r

.......

___

.. . .. woo _ 1 \ '""' .. ""'r _ __ : • Is ' " _.. .... . . " ' �

Comment--

- - - - ... ... . -

... _ _ <t ....ur ... ... , ' t... __ .urw _' .... ... _ . ... _-

- - _.. ... ... -- .." ....,. _ .. -

- _ ..... "' - _ . .-, ," '.. _ .. .... ... " . � - - - .. . . .. . ,5'., _ _ ......... Woo .. _. T. 1"' .. ...,.,. ..., It' kb _ . -,. _ _ ... . ' ie,. '..

.. ..,.. -.a., ...... _ _

,,_, _ .. _ ..... " II EO ! Ii' 'id ,.... ... IiOOO'! T.

.. e

_ _I P$ .,

'

' .. .

__.. _ 2

.o.II'W ... ... ___ , """"" '_�"" Goo ._ .....,. 00< 1

....,.,...." '..'_., .. ...... "'r"'... .... .. _ ._ ID _ .. ,...... ASPUI � ..,.,' -'1 10 In

-'

-

.... -... _.""'-

.., _ _ ......._ . r.. _.a..._ .. . ..., $' , _ .. a.. _ .. i1 _ _ ... • r

.

---",.,..,.

'-

_ . 101 _ _ _ _ _

-Letters

:": :':: ;..

" 'I'· .. 1 _", _ _ " ! ,..-

1. .. _, 1' t'..... . _. �, . _ A$PI.u .. _ • ._ 0. lilt _ "-I, - � - - - .. . ' . •.,'7 _, 100)", _ _ '-- _ t ;..., MI'I.u .. """'Y"'"''• •

v.. ., ....... ..

...

_ ..... _... ... _ - " ..

..

,, ' ' '" ... .. .. .0.• -.... __ _ . ... .....,.

... ...... .._... Dr _..•, ... .._ .. rw _

--

_ _ Mo _ .,. _ _ , ............ .. -

1f Pl.U "' '1,I. _ _ ... ... . .. - - . . - . OJ .... . ,.. ... . .. _ .._ ...._ _ ... "

.

p-.- . -. ..,---­ _ ..-. - ,... . , ... 1*'100 r io ., ', - _ , . _

,,' . .. .. . . , . ""' _ ... .... F " '-. _ " . . . ,. ..... . n.. _. .. _" " ... ..... _

... _ _.... _ ,.,.-� .... ..--

.... ........ , _ .... -

...-.. ... _ - _ .. .. -

.. .. _, !lilt _ �""7' ....... _ .. ... .... .. 11*1' hoi _ SIlo ........ .... _r..""'. _ ..... "

.

-

-

.

..... .. lJO _" . _ ..... , .. ,. ...

' ). _ -

'""" - _ .. , .... ..... .. _ - ., - - - ­ 'j� " .. - . ....,. . . .. - - _ . ... .._- , " - ' - ...,.. _ _ _ _ ... 01 oAa __

MOORING MAST Staff

..... 11 •• _ _ s*" .... _ 01 . _ .._ ..... . - - - - .. �-..... . .. - , ,,, _ ""IS .. . , -... _.. .. ,.. ........ --.,- c... ..... .. '""" oi,' ,_"�.. .. ,� .... ... _ .... .. ", . PUI _· y....,, _ _ w ... ,,"',

.. _ - -

"' ... --· · A . . . . .. . . .. . . " • • , , _ _ Il -,,', .. ... _ _ ,..,. ......, 'I"Y_� _ _ " . , _, _ _" , r.. ,. .. - _ .. .-. .. ..ot,....... _ ..... .... ....._ '" """,,,_ J' ,. 1""'" I'nil' I _ .. r.. . .... '"" ... _, .- . ... _ _ . , : . , :_-- , .... -

...:1.- .. "'ICIOUClIOfI "..,.,.

_.

_

_.,.

. . .

t�! '__ . .. ' __ ..._ '

......

_-

- - " . _ - - - ,=-

,

:t'.:

,

....' ..._ .. _. F_ .. _ .... '-'4'''' .. _ ...... -y... ... ,� , - - -. -.. - -,- -..,.. " "- .

·_

-

..-.,_...- . .... ...... -.... -. .� ,-

.... ..... ' " ,­ - - _ ... .. ... 101' ... _ ""* _ �, 5.._') .. _

,

_ _ _'

c_,.....- .... . .... ,.....

....

,

01___ ... ' . �·._MK. _ _... ...... .. _ " I . , - .. 01 "' , , ". 01 "s".,.., • .p, . .......- ... " , . "_ _ ... .... "''. _ .. ... ... .. ,

-·' I'··· ... ' .. - � - "

.... _ . - ... ...

- - - .. - -. ..., ...

_" "

"TIos ,..... _ _ ..

,, _ ... _ ...'"

........--(-..... . _'''-..-.. ." .. . P" _ .. :.0. _ '''' _ ..... u· .....

"..,.

.. .....-.......,

'"-, -. ....' - . ..,.... ..."" ..... .,.. ,,,.. ""'" loy � '.. •...., Io!l!.... ' Co "'''.i. ... 1.. . _"" ;

-

..',(110' , ,


......t: . •. 0:'1," ''''�''''' MAS'T

---

ARTS--'Music Man' shows at PLU

Critics Voice

,_", e ' , _ .. .." __ .. ' __ .... of .. _ _• __ .. , I _ _,'�._ �_. - ' ,..... -.. _ _ ......._ ... _ ooot _ . ... ... _ "- "' ''' OM � _ .... .. _.. _

L

� .; ;; ;

_ ..... _ _ " ,, _ _ • FUr• • •

.... - .....�

Plano recitals given Sunday _

,..

" K_ _ _ . . ..

- -,� -,;;; """ .. - ... .. ... . - ... ...

._ -

, "-

-

.... _. .. ... -_ ... ... - ,, , . .. ... ..' .... _ .... .. -....... . _ _ .. _....

=: .� :: . _ ....

_ .. _ ...

, , , - - -..... _ .

' .... .... _ .. _ .. ... _ 00'

: ' ,. -..--__ -._.._ _ .. _ __ ••"

2

.. ... - ... .... ._ - .. .. .. __ .

,,' ,-..,�- .... - ... - - - ,.

_ ... _, .. _ . ____ ko .. _ .... ... . .. ... ... ... '_ .. _of.. __ _ " _,_ , .. _ r. - -' ., .. _. _ _ .. .. ... ... .,

.. " ' '''' _ ''

_air

.

"_,

-� ..-..... . ........-.--- -..... ....... ....,- ... �.... ....--

�� :.:,:;:"....... !:: .:=.:.....:.: ...

,

... . '_ f(Iooo oo .... . " -'""1' -... .. _ ...... ... 4 ..

_of. .... .

_.. - ... ...- . -

_ _,

lob . ..

''''

_<_ _ ... _ _ _ , '4 - - _ ... _ ..

-

-

... _ _ ...

honored

_too ...

2

. ,

Cox. Porter .... ,,' l.......

.... ,... . . . . .. . .. . " . ," ........-c........ .. t.. n._ ... __ .. UT ..,., ... .r .. " - '-- " ..

..

.

-

_ ',', .... _

- - - .. .... --

- - -,:; '=::

- .. .... . � . ..... ... e . . .... _

.. _. ... -

_

- - . �.-

--- -- ' . . .. ... '--

_ _ c·__ .....

....... 57

:�.::::

-

... ,,57

, . 4, __ '

..... . ' . ... ... ......,. ... _ .. c.. ,,

.

....

.

..

.. . ... _ -. -- "

'Il' _ _

_' -

- - .. . ..- ... ... .. ,

.. ...

. ... -

G'RANDOP£NING ... .._...-

... ,

..._ _ . ­ _.-

*'

_ .. _-

2 £ "_,_."••

- .

PlLIT CENTER o.Io,N...., """�."",,, "7

"""'__ [1(",", _ GAADU�-.-.:aT>iII"_,

. , . ., • .

$lSfref: accessories with every bicycle purchase.

D J .... r l1f!D rFlyH1!}

�dun '___ ..""""

*. , 01

-'.-


Roskos experiments in class . - ... �- -... .. . " ..' ""._= 0( .n � ....... ....,_ ........ .. t�._ .. , . ......., ,1000 ,... "'-" ....... ... ... _ 0.. ... u_, __ " ". _, _, to.. ,....,', �.... .... ....... -. ... '"' 01 ."...._ "

.___ to ... _ .... _ - - - ­ ._ - _ -... r_. ... ..... -..... � ,o, "" - _ . _ .. ... _ ..

"-t oo ...

- ..... ... ... - ,'"',...... .. ...-

-

.. __ -' ,

.. ,,".- ...�... ... , ,..... - _..t", <'..', _, .. 10_ _, .... . '.. .... ... ...... .. . _'<N, _ ",'N __ "'" _ " F -.... ...

1. ... _ •..- ......

...._'_''' .. -A_ .. ..... ... .. ' , ,,.. I , .. ... . ...... .. ........ _ .... To .."·..• • ... - - ...... .. _ ""'.... ..<0 ...... .._ -, .... .... ... .." " 0 " '" ••J .m••! . - . .

-

C 7 , .....-.. . ... .. ... '... . .... " -', - ,.. - .. ..�-

� ..

...... _ .. ._ .... ..., .., - ­ .... -- ,.. _ ..

.....".. ..""",.. ... -. - ..... ... .. _ " '-< ''' _ "'

- ...... _ - .., . ... .... - . ... .. _._""--­ _ .. ,,"", ... .. _ .. -

.��

.... _ . _ 4<" ' . ... �_"L _ )001. r_ .. ,.. ,- ,..' ._ ... .. -... "" .. _ ......... -n. _ _ .. - � ,. -. ,.. . .r . . .. To "" "', __Ioc .._ .. i.... .. _ - ,.....

'Cousin, Cousine' - 8 story no one else would tell -- .... _.. ... . _ .... - _ ... 7ott=Jw, ... _ _

.... . t . . .. _ ._ ... ... .... .... _ .. .. '- ,"" - - _ ._ ...... 7 .... . ..... - - " \ - -" ... __ ___ tw. ,

•_ _

_

.... .... _ ..... .

- _ ... _ _.. t. ...'" .... _ .."._ . ...... - ....� ­ ....... ... "- _ .. _ .... .. ...'. . ...'... _ .. ...... , .. ...... .. . .. .... ... _. . . ' ''' , ..... ,.. ''' -_ .... .. """' � "''' ..OF, _.. u. _ _ _. _. .... . .. .... ' ... _... ... ... c - _ ...

..,••,..... .�oIC'..". � . • "' , , 01 c-. ... - ...., . __ ,. Colon lhmo _ .... -... .... . . _ ... .... . -... "�'---'" ' -... - '" ..,........ l.._...... l • • • • . ) • • • � .. ... ' H .... _ .. � , ' " , ... , _ . _ ... _ .....

... -. -. ... :.:;,�; - _ .. .....

Organ

= ... .. . " .. _ ..... " ... ....., .. .. . ... , . . ... .., . .. .. c ,, , ...

'"

� = : _ :;. _

- ..... ... .. ... '..'w.' ......._

T_. O"

" " . _

.. . _ .. ... ,." - . . .. .... - - " , .. -

RECORDS TAPES

New Releases on SALE New Stevie Wonder . . . . . . . . . Framptom Comes Alive Bm Scaggs . . . . . . . . . . . . . New Eric Clapton . . . . . . . Robin Trower . New Earth, Wind, and Fire

.

. . .

Lp's $7.99

T.... $9." ".44 $5." Si3.99 ..... ..... $5.99 $3." ..... ..... $5...

Spanaway Park ShoppIng Center Iolilotaly Road & PlICIhc: , .s.,

IO..m.·8p.m.. Sun.12�p.m

l..

....

. _..... . ... ... . ... , ..... _. " ".. ..- .. ... ...""" ... _. .. _ - ... -. .. . . "' " .. . T_ ., ... _ _ .... .. ...... ... _ _ . ... _.. .. .. , .... ... ,. .' .,,, .. - " -.. . . . . _." .... -.

""'_

...

, .... _-

sinSl Marks

concert

.. _ .. - -

"'"

_ ... .... .... ",...... ,*,",\ W, .._

... ... ... .. _ .......--­

...,... _

...,-- ..... �.... ... "

- - - ""... _ ... _ _... ..... -- ... . .. ,-' .. ... ..... .. _. . . _-

---."-­ "' ''''''' ,,-c .' 7) " __0:.., _. ..... . _ _ So , '. _ . •

"- ,,�, .. _... .. ",,·,Ot. .... ."_ d , ", .. , . .. . "

... ....... ... .. . .ili . . .. ..-


,N:.I, (0 "

Barry Manilow ;�:=

Ivy house initiation

_

WI , .----.. .. * - * - _ .. ..' .. ,. .. ,... .

...

...

ctr_ ,.... _ _ .... ', 50 _ .. _ .. ... ... . ... .. _ ­ ­ •• • ••• , h. • • ......, .... ... , .. ,r , .. ... ... .... ­ .. - .. .., .. , . _... _ ..... _ " . .. - , .. ... _ -_ ... '

.. "' _ -_

.. _oo_'

.--

...... _ ­ - y .. . . ...rtU

fh.'"

: :: . :: ":oo'" _ .

,_ ...

.

,.

no

_ .. . -

,. , . ... .- ... ,.. -

..

.--

.... ...

-�

_ . :�:�: - _ .. ' - - "' " , .. ... ,. E,' _ '

r ._. .... - _ ." , - ... - _ . . ... -

.

......-

_ .. . . _ . . . ._.... ... ,"'...

Bookstore expands sections

.

.. --no nu __ ..... I P . .... ...

"',all- ",

-... ---

. .. ,.. . ' -... " ,

.. ."

... ....

!Ioc. ' ... ' _. ...'''''' ... _ _ .. .., , . ... _ ... .. -. , ....._ _ .... A ... "",..or. _ _ _ _ ,..., -'..... "- _ .._. _ ,.. .... .... -.. '_ .... ,,,.... 0' • ...� ....

.

, .. ..... -

- - *

' ''' ''' . ,.. _. ... _ .... ..... . ,.,_.... - ­ .. _ ... _ our

ro •_ .. ' . ... _ ... _ - .. •

. ... _ - ­ .. ,,,,.. -

� ..""'"

""'; � ' � " . ..:

= :�.. "

..

a .

,_

-

- ...

1 .... .. _"" • "''''

-;

. .... _ .. _ . ..._, ... -. ... .. .,,,.. ....... .. ,..

', .... -._ _

.

- - ...... -

...

..

.

...

. ,..._ ...........

- - -

- - - _ ... .

...

-

SCHOOL YEAR JOBS Flexible Hours for Student.

.

� - . __ .... ...

,

-

--_..

_ .. _... _.

' ..

.... - .. 1 __ -""" _ _ ... ... _ ... ... _ .. _.. __ ... .. _ .. .. - '-7 " , .... . .. . ... ..... - .... ... _.. .. _ .... - ... .... _. . _ ...... - . .. ... __ ... _-�*-

_ .... -• .. =_', 5",.. ,...._ .. " .. . _ .. ,..

-

- .. ... ... ...",----

-

"'- '

�-

w, .... .... ... ' ."• ....1/.,•••

. _ - - _....

- - .. ..

-_ . -. ....--­ _ ....... � .. _ -

'.11, . _ _... .. .... _. ... ... .- A..,__ "'__'" .. '.-. --

.. .. ,

. " ,, ...

,." ... ...... . .... " "'- - " 1• _ _ ""' _ .. ." , "' ''''' - '' __., ....-

-----

- ­ - _ .. _ ..... ,- . .. ...

.

..

" -. . _ ...._--... _ _ .. _ _ .. r ...... � - .. ,, ... . ....._........ ... .. ".'," -- ' - " _.. _" .... ... . . _ . ... _. - ... ,. _ _ ... .. _rur _ ... .. _ ., , - _ .'"'" -,- - " " '- "-

RIDE WITH USTHIS ON AND TO A GOOD VI_a.. "

...,_ . .. .. __

,.

- - _ .. . . '""' _ . .... --, _ ____ , ... T._ , ,\ _" ....... _ _ . __ ... , ,. - _ ... .... -.. _.,. "", • c;. G,, 'M "

GREYHOUND SERVICE -

..

Must be 18 01' oIdef 10-1501' more hOurstweek car necessary

Earn 4.66 per hour call 582-7878

8:80a.m.- Sp.m.

.--

• ••

••

••

••••

••• •••

...._ -

" ••

,.. .

••• •• ..... ....

-� �"

.._ . ... .. . .. .. . ... . ..

.� u_

....... .. ...... -.,

__ " '.M ".'.'.'"... _ _

.3..'


MOORING MAST, OCT, 8. t'l7b" lACL 7

--

SPOR TS-Lutes hope to even record

Knight Beat

By Reed Wut

ByRon HUUChel1

up

Nuw t lwr Ali

rolr

gt-lbs.

has r etlreu,

The

Wmrd

the world heavyweight t:hamp ionshi p i� B...lxillg Count;i!

and

Boxing

World

Ass" ciatiull haY"� hcCll pllnJcring the {Iue!'>t ion of huw 10 go Olb,JUt dctl'T mh ulllt :1 I w 'hHIII'i(IfI, and llie only logh :,a l solutior: seems to

h.: III 1'1:.I�·e

d

11I,x-I)ff

btrW4en Gc:urge FOICIl1I1L1 and Ken

Nonoll . lhe

tWll [O}.' IlCavy'vcl�1 (·olltcmkN. nut ;UlyOI1{' ilth) retirel1\le1

HUI'T1et In

tx

Ihill toliuws

ho.J<inS 01 1 :J1l will rcc.1li that Ali went

IIftt· defclldint t i l le boUIS wilh J(IC F r:lLitr

rh

,-J�l.

:md

the dlllllenw-:rs pn:sscd the champion jor

I�

,ii,fftrtol.

Norton w:pt after the dedsion wa.t g;vcil lO Ali. "I was I\1bbed:' declared the chal1ell�r. Norlon figured he h�d won :al leut nme rounds. and, consequently. the decisiun. Me:11I"Nhile, the champ wu hotving se.,·l>nd thoughts aooul defcl1dinH his t it le again , His only wmds were, "I want 10 ret ire "Nith the title."'

The bou t af Yankee Stadium was a t!tr iller. Every ont of the on hand for fhe fig/I I got murc than their money's worth. The: crowd provided Ihe noise and the boxers provided the

42,000

excitement. When it was all over, most of tht fans and all of thc newspapermen thought Ali had been bealen. Norto n was sure of it. Ali didn't think so. Neither did Ihe judges Barney Smith or Harold Ledermllll. Nor did referee Arthur Mereanle. All scored t he

fight a u nani mou l decision

rOt the champ.

with a post fight int�(\'lew with both Norton, and the rcferet. Mer.;anlc, llller tha t w�ek on ABC'sWide World of Sports. Co�1I was nol hi5 usual annoying self, however. He scented 10 have an air of

talked wilh Sorton. tIls questll-'f1:' tl) the ch�lJerl�r were more 011 wh:at wu 10 COOle, nlher than his usual "re.;onstru�1 the fight" atlitudc.

I)'mpalhy, discomfort. and uneasiness about h.im whilt he

Norton coold only reply in a dejected mood. Hi:'lI.nnvctS mowe d his disappointment, and 1t one lime even �aid thaI

He felt he had �:lten Ali. just

:IS

he

was thcough

he telt he had be�ICI\

him in bot h previous fights. Even if he was hia�d, and even if Ali did win the fighl, Nllrton's inierpret:J1i'lT\ (lr t he !"ight l e ft many

wondl'ring

<.'03..:hcd

\'y

lnlensivdy tl� Be:u;;all

lUC

apm stron,. afto;r Iradin, Ihe NWC IiIlt yeu, aJlowin, an a\'cuge of 229 yardJ. per aarne.

rhe key to Ihis '''Ieu's game could b;: Ine LUle: ofit"nse, which had lIouble Inovinl the hJII i n

last wedCs 20-0 loss t o tho: LeWIS lin'" Clark PiQnens. ('oach Fr05ly Whlerin!! said that timins and e Ke eution are what hurt the offense 135t weck, which �nerated only sIx poinu

ItPi�t Iht Pioneers.

The lute oHenle was stopped 011 t heir first poSSU$ion IS quarterback Dou" Girod waS sacked on fourth down. Lewis and Clark took over on the lute 46,

As l"xpcctcd. How:ud Coseli qukkly moved in to take a<wantag('

wilh boxing.

w i l l :. mtl1l"'.

Tommy Lee, is also 1·2 OJn Ihe "olSOn, bUI they :m: .:.>nlln l off a bl, 40·30 Upso:l wIn I>ver W h i l wort h - I u t y c- u ' s (' o n fe r c lI c c N o r t h 'If � 5 t e(l-ch:imp:ons.

J.x

litle. \nd In both �'�!itS, Ali �':Ulle out of '"r\:,irement" Lo face allt'lher ..:hal1ell�r (or ;a p:lckage of some hig buds TIlls could pr\l\'e '0 be 00

PLU ho pes to tVl'n their S<!3�on reconl at 2·2 tomormw when they nU.'et the Wil1Dmetl� Belft:1I15 at I :30 in Frltnklin Pier. e �tadium.

Wh31 the re.:d verdkt should havt nt-cn.

But. as ill :Uly

by Tho m Curiis

football pmes Four PLU are scheduled to he tetf'vised this filII With commentary by Clay Huntinlton.

In addition to

the game played 1,:lInsl thf' Untvcl1Iity of Pllp:t Sound S\)pt�lT\bl,\l 18 the

This �tk. howevel. t hings .:He going tu be diffcrcnl. The Hou ch

wetk I 'll draw OUI of a hal.)

should ,overnment Pe denl the SlnllJlhen silniCicantly glIliun tee of consumer producl of required sa fety

manufacturers."

txami03[ion in the CEDA division last year. We have II higatr pro&ram this yeu and I t hink w�'11 do really arclt.'

This defend

yell the team will ca se s eon l'crnin,

W i l l;tmette,

t'a�ilic

Both defenses then tillhlened and tht tuM ended with neither learn Ihle to �Iain a

and

lIuntin&lon, currently semn,

in his second term U I Pierce Counly commissioner, is I sportSC3.ster turnltd politician. b..:san

his

lime

he

b:as

Clay Huntington

leltJliution of heroin, conltol of tobacco usc, hand,un conlrol and expansion of da� 3ction suits. Team memben for this year include: Mark Chestnut, Jim Clymer, Joe Fisher, Sharon

Ganser, Jim Hushe" Cris Kcay, DoUI Kirkpatrick., Alana KO<!lje, JOoSn Lofgren . Park London, Sun Madden, Jeff Ojala,

Stephanie

Olsen, Mllxine Ptrmenter, Paula Povilaitis, Phil

St'rrrn and David Smock.

MI:Cord iound Brad Stofftr open (or an 18-yard piner. A pass interference cdl apinsl the lutes moved the ball down to the seven. Onr..-e apin It WIIS McCord to S toHer , this t ime ror a three-yard tout:hdown pass. The kick. by Morishita wa� lood and the lcore stood at ! ()..()

up

lanles will be W h itworth televised on II delay blsis by KCPQ Channel IJ.

He

In the :lCcond quarter rhe Pioneers look over al r hoeir own 20 followin" a Lute punt. On fir�1 down quarterhac!t S.:vtt McCord rut Darrell Hill over the midd le for 3:3 yard� lind a (iest down 10 the Lute 47. Then

Pioneel'$.

sports

uonc

H untinlCon, 53, entered poWics in 1970 when he wu elected as a Pierce Co unty c o m m issioner. lie W3S unopposed for rc-t'lcdion in

Debaters to compete at Lewis & Clark

Jeff uid, ' I t hink we have an excellent tCllm Ibis ye:lr. The tellm took fifth in the CfOU

up snort on fourth down at the Pionetr 36.

hatcblll.

out, Ih(' Lute:. will fan to Willalllelte, 28·2 1 . (If I blow Ihis one, IX:!;t

Jeff Wiles explains that the seVen I wo-man teams will debate the tOpIC, "Resolved: that Ihe

via so me good runnina by Prcn tis Johnson and Ion Horner. But once apin the lutes came

Induded in his l'redits are tcl�vision Ind radio broadcasts of PlU. UI'S a nd University of W;u h i n llton bukctball and toc>tbaU: SUtt!e Totcill� hockey : Sul tl..: Rainier , ·r...,:oilla Tiae.rs and Tscolf\II Gi a nls profusion:d

is going 10 ),1fI(1t.e this time; get ready for a () fot t.i co-Orl. To ita rt

speaking.

out

On tht L u l es' next possession we slul(d to move. PlU moved the ball on i"Ound

that

out of 12 for . melsly 58%.

This weekend the PlU ron:n�ics team wilt be al I.ewis and Clatk CoUep for debat e competition in wruch over 20 schoob wjJJ parlidp:ate.

I,"Ime

play·by-play lit the high school, eo lh:ac lind profeuional levels.

Sp<�al.jllg of judging wllo wins, 1 guess I w�s :J � ) lI t as pOOl a judge as they l:oOle lasl wee" when I chose only three out of six games com�t,;tly fo r a 1ll.:re 50%. One of these nl l�i W'olS t he Upse t SI'.:'l:Ial: UCLA and Oh.io Sl3le played 10 II I (). I O tie. For the si:;json l'm 7

The team will also be involved i n inttrprd.ltion of l iteralUre ;IS wel l as persuasive , e:<tempct:lnious and in forma t ive

McCord

announcina career in 1946. S ince

wins, the judges du.

by Dive Williams

Scoll

passin" for tht' Pioneen. hillin, Ilasscs of I I , 1 7, lind I I yards. Bul the lute ddense stimmed and lewis a nd Clark had to SettJc: for 3. 2 1 ·yard field lOll by Ford Morishila.

Huntington to bro adc ast gam es

head·to·head oue..()n-one competi tion , the fallS don't de termine who

Other pnteS: Oklahoma over TexIS by 10, the lIuskies to drop Oregon State by 1 3 . lop-ranked Michigan to aush 31..:h-rjval \lkhigan State by (get this) SO, UCLA 10 bt't by Staurvtd )H·20. ;and the U�t Spe.;ial of the Week, the Seattle 's(-wwb to dip the struggling Green Bay Packers by 4.

Lute fullback Jon HOnler (44) loeks for runnin&" room against Lewis & Clark. LeadiD, tbe blocklug Is PreDri.1 JobnlOn (22).

1974. In A pril of lhis year, Hunt i ngton announ ced he W.:lS r Uli n i n l: for 1J,0vernor of

Washington Slate. Althou,h he was considered I top eonlend�r at one lime for the democralic no m ination , his c;ampaign failed to eel: :ind h..: withdre w hom Ihe ru nning in lallt luiy.

ltis wi t hdrawl allowed rum to 10 his (irst return love, sportscaSliOJ.

Tn addition to his position IS c o u nty commissioner, Bunllnglon is the owner of radio itation KLAY and the (by Huntington AdverdSina a,ene)'.

lon, drive.

In the third quarter Scoll McCord SOt the Pioneers rol l in, u he hil Stoffer with � 1 9'Y3Td pass 10 lhc lute 44. Then Dkk Day rln ri,hl for 1 2 yards. On

third down McCord hit Hin .,..,i th lin 18-yard p:as to the PlU 9. Mark Bundl camt up with a bi, defen!iv.. play for t he Lutes as ht- sa..:ktd MI:Cord for oS I().yard loss of fourth down cndinl:; the Pioneer drive.

Alter all l'x�hanle of punts Pl.U got the ball on Iheir I S. DouS Girod hit cnd AI lksscttc for 1 2 yard.� 10 the 41. Then Jnn Horner ripped off I I yuds down to the Pioneer 45. The bi)!. play .:arne on fourth and five yards to go II the l :r.nJ C 33. Gitod dropped back �nd hit Prentis Johnson for 1 6 YJ..rJs lu

ieeeI' the LUlU alive.

Jon Horner capped off the drive with a four·yard touchdown run . The two·point conversion IItttmpt fli!l:d and tlK: .core rcad 10-6.

Hm Carlton jOt the ball blck for the lu les IS he picked off a Scott McCord pus at the Lu te

,40.

However, we failed to pl'Iellte any offense and were fOfced to punt. lewis and Clark recovere d I fum bled PLU punt at Ihe lute

!7 to set up the final touchdown. Wayne Jackson spr inte d around left end for Ihe 1 7 ·yard scoring run.

Keith Bauham closed ou l the iBme scorin, by hiUm, I 47 -y lid fseld&oal rOt Ihe Pioneers, mlkln, t he final !().6.


Harriers race to 5th place at Willamette .--

,w ..... ... .... _ h..., ,. ,.. we ,. u...,,,". • . ... ,_.. I _ .. _ "' oc e 'u'

.

j:�:t.;,·!;i'.:,::;E�i1:;.i'�

FloIO-"_.", ,,, .

- -_ . . ....... ."....,. .. PlU _ w,,,,••, ,, Uol " 0, ... ...... .....

"" - '-. .... .. _.. IV .. ".,. "'" .... ' , � __ I ...... ... "'1 _ .,. _ ...., ...

... '• . _ ...... ..... _ -

_..

-, �

""..... .. , - - ,

. , ·• ... ...- -, ,", .... ,... ... ... ...... i ,.. ..-. ... _ _.. __ "_51 '__ ".... e..' '''..... . ... ',, 100 , ... _ - _ ....... ,.. .... .. _ ... . .. ,',.. .. '... '... oou _ _ ...

_ '_ : := � n"

"" -.. ... ._ ­

..._.... ,.. _ - ­ -

_ .

I

......

- - . - - ... - .. - - """- - '.. . -. - _ . =,' _.. ..

"' .. >10 -"'1, •, �_ ", � .... . d_ ... " ... . ....

111_

- _ _ .,.." "._1.

--

....... ,,_ .....

_. -.. ,,,...,

""""

Field Hockey mixes victory and defeat ." . , . � -

..... oJ... dO'>I. .,. r, _,,-_ ,..... .. .. , . .... c " dIG.

- . �,. ", -�

....... _ ..- - . , _ _ .. .... - 1.. ..,, - - - _ . .... , .. .. _.

�.

I

...... . .. - ... .... . , .. _ - - . .. ' "," t ... . _ ... U .. . .. � ... ... o.-._

' ,, _,. _ 01

,

_ ..... - .... ..--. •••f".... •....,"'".... " - "' - " ­ - "- -.. ...., .... _ ... _ ... _ _. . . .

,....... �-,,""

-

,

1 .... '.._ .. ,... ... _. .. "" ..... ( _....... .. _ ...... 100 . .._ _ _ ,_

MASTER

_ .... ... ,

iI·, » . ... ...

_ ... "'-,,--.­ -' - ' ,. - _ .. _ -

"

.... ,- - ... _.... ,

- .-.

'. c ..... __ � "- "'"" - .... Calb ... I.. __ ...

_.

.. -; � � * :

... _... '.....lo..... .. _ "'_� .. ... .... """" - " , - ,.. _.., ..

'

.

..... �""

""'" .. an <_ ...... .... t.. " L .... no .... ..- ,.. _. ..._ tI.. .._ ... ad ; . .... ...'" _ ' '_On ... , _ _ � • 1 " .. ..... ; .,;.., _ = _.. "'.. ... ... .. t .

..

_ .. _ ... "J-._� __ _ .., ,, - _ ... D ...U, ......, •••

-' . '1-- ... ...

..... ..,,'. _ ­ _ _ PI, '*-.. J.

;

-

-

_d_ .....

., ...... _ _ ....

-

'

c , __ --_ . ._ - ", _ ", - 10 .. .... _ .. ... OW_ " . ,,_ _ lJ - ,_', ... -'01 --_.,'-

� -" , . � � -� ,

, - -- - -,., .... yo.. .. -......,. .... ,.. to'. _ " ,..

,

Q,o-" .............. .......

'U'. '" N_ ... .. _.. .. ... '- . .. . _ " .

- - - - ,.. '- - ""' '' ' - ' ' . "- �- ... - ....

-. ....... ...... _- _ ... ..... _ .. ... _ .. - ,.. - ­

..,.

_ ... _ .... , ... - .. _ " _. "_JoOo .. _ .. - _ 0 .. "_ . .. • , C .. _ - _ ..... .. ." . . . ... _ ... . ... _ ... r.... d. Olc" ...... "

-

-

--

--

1 " , "_' , _ ... -. .. ... ' e _ ..

........

- .. , - -

_ . _ _tIo _ c_ ... ... u_, . "_00. A..... _ " • ,

-

OF E.S.P.

GIL EAGLES

,..

..

ACADEMIC RESEARCH PAPERS 'HOU.....DI .� ".t -... ...- "," .----. ,---­ ... _.. -

------_.-

-.�'" --�-'

HE ENTERTAINING

PSYCHIC

Saturday, October 9, 7:30p.m .

Chris Knutzen Hall (UC)

-

I�

$ 1.00 Students $1.50 Other


oo r

NO. 5

OCTOBER I S. 1976

PACIFIC LUTHERAN UN1VERSIl Y. TACmtA. WASHINGTON .

v LUME LlV

Lindy Boggs greeted by sparse crowd by ,\luio;- Rittmann Appro..:im",lcly

30

!X'op!.:

Lindy BO'8�, ctuuq,euon of the J 911J nlliona] Oe mo..IIJi.: oofu"f'nlion. al her S�rur.by lr-perarH:" in the Ca'tlc.

" " .. t e d

I'etc: Sim�o", PlU stud.:nl co-arfiHltter

and

or

PLU'�

Coalition 01 Sttll.lt'llt Oo:nlOctalS,

m�d� arr&ul; "",nlS with Ihe S e a t t l e: headquarlers of D r l ll o c: r a l i c pruhlc:ntial ,'..,nhdlle Jimmy Carter for her 10 ,,;omc. "1

ulute

intclcst In BoW, an ;)t1rJ�ll\'\' woman in her carly r o r l tes, m .1ddrcssUl1. Ihe nO'tfI·t,mt Dl berin!. politics,"

11

Yl,lur

..lid

A rt'JlftWf1 IJ'i-c 1 0 Iho: US r ' m I n'li 't :!.!nd I • I "gt\'v \or PI"

.u

I h� M.:ftII I 1)oU IMUlh! ;1 I IInv Itoclu.: 1 ",tl . f'IOS'Ic boa, h .., I . .. 1 ktftill tit: i CNt "', dl IMIlY atftU at til., .. "'� •. nt " , .. I II

pt'.i.. lnr

(II

",f\c.'T llofl 'II' , r Ir lor thor: US 111f l)' ...)' t.� kh ' lhH1Ucb wtlo...a.nn 11 I •

PAr

t'41111

lw

IJ

• t,.. . II l'r "IQ, H• ." 'J'I" , tl rh III.,r II 'IU'" I tI' All

! ...nI�rl.-

�'J Ib..

!i l I ,",,1\. ..:l�m1! 'l\.It inl;l � I 1 >tr.. o.:t1! "f l�ma1c I� (15 T" pu1 ·j...n , S

III

Carter', campajln Juaff isequally

di�ided ....orn"-n. .

bel\\'e('"

men

In(l

"'By the lime Ihe new admmistration 'alia over in January, � hope to h.ve more Ihan thrn' JH'r«nt women in hIgh �iliI)IIJ," PrC'sc:nliy. only 'hr� pt r�nt of the lop )0,000 fed,·r,1 jobs Ife held by women. In response 10 I question con(;crnin, from whence the fin3ncial backinl would come for

crellina jobs for studenls

who will be in Ihe Job markel in :.wo 10 ttlle!) years BolP ciled Conll'css's buelg,,1 reform. I.-alls

II

for

a

n()Qr

on

�venues and a ceilinlf. on tl'cndins. provIJml a fum" WI.,rk ht'lw ' II whkh ··rrfr.rili. 'A·ollid fll' Of'! bfo kt ..tlll C.,.. f'i 11:II HKlCCI 1l'QI1Ii1al t. w., ..... loJ hi' II'.lh",l 1:tlI. ". l i jl h 1 lfl celltn!i, � UI'IiP "I mi.\ Ill! �"'" '" , .. flnl I ". �,n.::e flo'.,,� , • ,r(t';:Uin • '" o!rJ.:r 10; lhe loll,j I II) be. lI:uu!!ItJ th� ""oIy

l'h�

l.Junn

dl.anll��

Ihe

IOnnintl tilt,· or I h, l i.,c;'1 yl'31 J,"I � ) 10 t l...:t CJoiJe r 1 l h•• IllPill bel ' '1'Ij)O!� III Il:.at tflo...} ill �\\ � ",,,o,I!lh "' giant &tnd ,.1 ht'.! a'(isbllh."1: b) nl llut) I I vI I he pt ;<lI,IS }"��r .lII l\;:r UI.W 1U\ lnl to w"it until fORI

JlIly.

A

21.8

r"r ,-m� �fSOnal decreJi� [� " SO pr o pu d Iinue! th" new (H'ol\nrn Th.. .,rt In • �I"I\:' l �

inCo..rn ·

t.all,

Pt"h:'Sim . ," tlH(,

m, Younl Republtcnn representative on QID�US. llrHlJ Unci)'

-\),!Jd be

I I.

• e .oJ ulue 0' �" .... DCeII:t: ,,"of �h ", m U f. 14 crl (I" ..., WCkI1I.l he " fl IJ C'U"'f\t1 ... "' .... "

( .. lIcr pi..!". 10

11I!l(.(: the

c.lo:r.! "111.1",1 I, I �qO .ntl 'Ie " Won 1(.Il1y aLI on .....h." be p,vmis"!lO. lC..:ol t.ilnf t"

mtdKlIk' BC lM:l lt.l.h:\J C"&nC'r', ntH !o! f'J':>tl,UII ··

Jimmy

11111 II

SU<'Y-5 ven IWJllh �.arl.' hJb tl: i lllrodue .. :J i n �.. steH Ia�t "'" . r�nling in C�I'·"I rrom

v.

,.n... ,It

n�tion.ll

tlf"srtO jlhli.

1('1 [n�nr:ln.r .

""vera

priv:ul"

On Iht' '�ut5lion M p�iwlI ,,,rlllm, Cantr w<.ruld pull IOIC' :hlll ,' on,nllllt'U �nJ IIprno,:'Ocs, a� lit' did u &O\'t:tIlor ur G.:Oli,J, and (,ombine thl.'m into one �abinel POll Ii.,".

W ilb CO.lU , n : ul;lntly Ilh,:fCtiUtI. " oaly !hl ry rich arlll the vcr) 1 '''C1r ...- 1 :alit J heallh Cl le [cd:ly .• ...-l IO · UJ'P CI nllio('1:31 ltC'�lIb Inwr.II',- w- 1l1 SI.I�lt ('om.: Ollt If Ih. n"\,l l seulUn," , .tC"D B.

When asked if her party's I,:;Ir,did:1l1.' Win for n�tion:dilillll

South

In

0...11Inl

Alfic:!

.,Ih t-. e rrr-nt nlw'I.Ift B.

nOjLl:�. u�m.

Wlid Car"!! .,.·ould rll': )<o,:'l1lll and I.'ml-

1'l'1 ..

1'1

p<Jli�,..

O. ,An Jlt .ldllnl

'I(

ID�,I

0', lilt: r'l<i,!tl')n of 110 I n I �lkJ� · hri.. lJy j)ofol 40-1/1 tnlll" lilll.' .1rr 1\ 1.1 .tJIIi A� of I"� [o,'JI urpnl.l�(io• . • WI,; hne­ ·C>ntr iden I,r ... hGt 'W r 'l' 8 1 :0 do," II1dudilll doorl'l('[J rinal'" on ' ,l lnpU,A ny o ,1t; J n C.-rrsf d ill , ""rtl'�IJIJ1I". rOt' C"-eI i� \\ !clJm�' ICi n1t r., n al Ult n"j'lll [ 4:0,,. y J uJ \hl\ � (nll.'WlrI "0 b()\u.JfJlI� I [. '" I , I'UtileJ 11 1.'lI. 'III r 1 1 '1

N icholson h ired as trai ner for Mari ners by \like: (I",y r.ary Nicholson. I�"rl lf"l,,". h.;:�

ac'c�pled thC' job (If h'I;\

traint"T for rhe Se:aUlr �briners. the

new

baseball

expan:riun

rranchise i n Seattle Nieho\5on wiU remain at PLU

in the off-6l.'a$on as head 'rainer, H�

was

previously

Ih�

head

tlaill�f for (he Chicalo Cubs and ha� worl(ed at PlU �irtl� 1973.

Gary Nicholson

Religion in sports at PLU Dad's day o"ered meay opportuahlel for fathers and ebDclna to let re­ acqualntecl OD tbe PLU cam.....

The FCA pamphlet handed out at the UPS aame has caused a campus discwsion, Faculty members and administrators give their views on the subject on paaes 6 and 7.


CAMPUS

--

ASPLU budget altered to 1 .8% of tuition .. -. . "" _ LL ' .... I., .....u ... _ _ _ "".2>1 t. -- - ,- , ..... ,.. - _ .. .. _... ...... -. ... '.., 10........ -, __,.. _01 _ _ .. .sow .... ..- _ - -. ..

••••

...... _-,

�,.

"_n<o.

"-

_.11'

-_. ...".�-

-' " �..

• L_

-, .

�-

,011 • " _.h -II , -00_ -

... , ,,.

�"

""Fl. ....." .

... ,. �-

OM,'" -,. �o.

"X:IA�""'_I1lOOlAIOJ

-�

_J.. --

p_ .. .... _ .... "'"-U ... .. II' ""'- '" '" - , - - - ­ - '... ... .. - .. -.. - _ .... _ - .... - - .... .-.. ..._ - - _ . - - ...- .. - ". . .. ... ....... .... ,,.. .. .. . _ ,_ .. . ..--....... ....u .. .. --

- .. ... ... _ ..

, �", " ", A_ Nt' '''_ ...... _ 0-

... ",.

,.

". ,. "

••

,.

,-

,� -

.,

U'

... ,.

I II

�,

.. '"

,.

"

,. "

'. '. ,

,-

'"

... ,o. '"

,

..

,.

,�

-

-

,-

"

' '''-'10, ..... u ." '" .. . _ -"1.'"

...... _ _... . . .. - .. - -. -.

., b ,,_

,..lit K"C'ooo<}' . ..._ .. ..... .. ... c , _"""'" , .. .."".... _.. .. . ..... .v'"tied ....... . e """ "-- "" .. .....,., . . , ..", ... .. _ ...... .. �-..

... ' . .. -. - ... ... _ .. -

_ ' _ ... _ "' _ _ _ 00 _

.... .. _ .. .. . "

..

£,'QU" MSMUf! •,

-�.,

-=

,

--- '-

".

.,,.

-

'"

,_..

".

,.

,"'"

�"..�

...110

_.

••

... -... ...-

"'''!II

� �

"",,',IT"T_ � UTlSTSLllU,-"

cornu 0 '-"""'- ,... ". ...... ...'. -

....,..... rlOIIICT1c... ',. GaJlJ<Tfl.""""... '"

D'HU£A

�lftU<'r ... '..

"TOT"LS

-

••

"

••

-

'0,..

,....

.'Il ••

,-

"

'"

,-

w..

,.

,.

".

*

-

,.

-

"

"l1'1

-

..

."

.n

..,..,

_ "'.... �"- H"- .. ,.. .. ...._ -'" .. _ ... " ... ..... . roo __ .. ....u _. ... ,.. _ ... .. ..... -. _. j .. _ .. .. ... r Oo ........ _ u._ _ . _ . .... .. . .. -. ., _ _ ,,, "...u _ . 7 • Or ... _ .. ._ "-U 00, 7 - - .... ' , '- '" -

to<• •Wl.U _... .. ....- .._- -

._.......... ....LII . ... )001" _ '''''_' "......

,-

_

...

to . .. . ".""". .. _... _.z _o ._ _ . ... ,... ' '' ' .... ' ...... . _ - , _ .. .. _ - - "-"-­

.. . _,--_ ...

_100 " "'

Chetty speaks for SCAR

,-

• ,�

-�

Of ,.. , ., ... •or "

$15 free

accessories with every bicycle purchase. s,...•• . ,.c,.deo-y

.. ,.. ,. ...... ..,.". -,_. -.,... ,.. ..�- ..- ........ ,.. u.... ...... ....... .� _. .. _.. AI,,,, .. ,_ .. ... , . ,.. _,.... - - ........ .. " .. •11" .. , '."'" .. _ ..,_ .. _. ....,.. ... .... . -. " Ia _ _ .... _.., .

-. ... .. -_ ... - _ .. _ ... .. . , '•

..... _ .....

: � = � '_ .... , .. . . . . ,

... .. ...

•••

•" " " O!"

••�•

", y• .... .. '" '" """' • : '� '� ..

.

.... --� ... ,..- .. ..:..., ,.. ."••• , c....... _ _ ..... _ _ ... ,. ..- .... ...... ,o

- - . ' ... ..

­

'" " '"' ','''' ' I, " ...._ _

.. . . _- - 7 " _ e .. .. _

_ ... _ .. ... ... .. - - - - ,...., '_ _

"_0._-,


_"" IU$'I (1("1

••• •"",'AGaJ

PLU T. V. enters eighth season .. ..... '-, ".. .ur ....

.. _ .. ,. ... -- " .. _ ... --­ ,', .. ._ - _

.

. ,.. - ... .'. - - ­ '0, .. .

_ ... ....... . - _ .... ', . _ _ .. .. ... _ ........_ . "

...... .,ooIol no .......

_ .....

_ _ ..

__ .. ....

fY _ .... ... _ . ..... _.. .-._ . _

.

-', - .... _ .... "'. - - _ ...

... ... . _ - -

ow , -

_ _ _

.

'

-,

_ _

_

.....

...

_

w

..

_w

_ _

!"":'" � -=.::-- ',

_ . .. _ .. ,, ' ;" Tlooo .. _ _''0.. . ..

= . :": " � : "'" ........

"-,, -.---­ ... _ _ .._ rw ... .,

...

--

".. - ... - _ .. ..' --... .. _)- ... - _ .... _ _ .. _ .... _ ... _v.. .. ... .. ... --.

... _ ..... 1.000. .. - , ... . "- ... . .. ",>,. . -. , , .. _ ...... ..... --... - ,. , ,� . .. .... . ... -

.

---, .

,. .. .... - -- ..

no _ _ .. _ _ .. ...- ., ... ... ._ _ " .. .0"." _.. ... --""-- . ,t• .... .. .. _ •• _ ... _ Tlooo "'.,. . .. .. . . _... ..... _ .. _.­ .. .. ... .... . ,_ .. _ ....,. ," "'� " "" "''' ­ ''00'"....... - ... . " .,".... " '" .. .. . ... . .. , .. ... TV ' . .," _ .u• • _ ,..

IlIok ...0li0 .. I� ·_ • • 0. _ _ . _ ' _ .. _ of .. T1'

VIP tour needs involvement .�-

_ i00i, _ _ ...._ 000 " " - ..-... - ... - "

I'1 �>01 _""_"''' iii-'WI';O"·l·\oooboIoJ oooi!r ... ..

..

_ ,, ' -

' . . � .

..

_ JII ""

......,',,_ .... .. .... . -' ­ ' .... ... - .

-n.

""

._'£

...

.....

,

.

..... .. _,

. _' ...... -.

' ", . _ - -

_, to' ...... ... ., !.'1 '(VZPt ; _ _ II - - --­ "' __ 11 ; 0( ... .. --

MOORING MAST Staff

_ • _ _ •

-Letters .. - - - ... . " .. � . - .. -' .... . -. .. ._ - _ ..

_ .. ...

_ " ' =- "' '' ' , _ 00 _ " _ '-' .... . _ .. _ _ ... " ....... . ,... ._.. ... _ ... ... ......... ..- . _ . ........ ... ...... , _ 'hi

_"'._" . .... ... ..... 01 .... .. _ ... ""to .. .... .. _ 01 ... � __ t..-. . _

. _ f_ tPwoo .

,_ • • •11 ... "",,. of • ..... .. ... .-.......-,....,.. ...00'." .. __ • .,.,.. .... _ . - , _ .. ... _ .. _-... ... _, ... 01 ... ... _ .. -, ...... .. ...... . . , .. .. ... ..

000 _ '..... _ _ _ • ' ......_,....,.. No _ .. ...,. _ .... ... ... - ... �-' ... .. - ...

fI<oa< _

- -- '"

d_ ... . _ .... ....... , '0 .. .. _ _ ..

....YOUr IT"""

- ... .... - ..... , n OOt.CTOOH nAFf

=�:�-:---

,.,OO'OO_£RII __ ... _ _ _ _"�o_. n_ _

___ _ _00

,'_____ _

. -=-_--..---.... . .. _-­ "' . . ---, -= . ---_ ; .--, ... ... _-' _---

-

.... ....,.

- - _ .. ...

__

'..


---

ARTS--Music Man

Critics Voice ." ..,. �

T . '.. ".. ".."-" ... . . .' · , ""orA """" of'- " . .. � __ u... _ '... ""__ ... (Iw1oo .,.... ... . ,_-. ..,,"" V...... _ ..",,,,, 01 _ _ , I ... .. �_ .. _. c.. .. ,..., "" " .., ,_ ... ..... ""_" ",•..-. 1000 _.... .... ""'_. >l .... _ .. T_ " " _ '.... ..... ...., _ , .. ...... _ .. -' A

...,"' ''' r -W.. . .... ..... Sa.I _ ........... ... ...

,..... .. ,. ..., -. ... ...... "- .... - "' -�-.

_ ,.. ..., _ " _. ,... ..... ,.,... ,!u\ 010» 0( t.. _ _,,,,, 01 ,,,,.. ,,, .,. -. ...... . c.... __ .. ... ......., ...... _ .. . .. .. _ C.... ... _ w. ' ,' ... "' .... ... � _ ... ' ''''' food ..... -.l. I .. .... '"" .... _ _ _ "'_ .... " , ... 1_ " .... . ,,_••� t. '...." . ,,"" "' .... .... ,,,, _, .",, _ II_ r_�, ..',;Of.' .... r".. "

A .....'" oJ

""' ... ....' mom. ..."'... ""Nri. I.. ....... _ '" ,.. a " 011 ]i • • • ".,... ,..... .., _ ....... ... ..... '-'I f<>< "-. ... r..... . joO .. ...... .. . ..... .... ...,. .... ...., ..... ""_ f..... oN .-.... _ .. .... ..... W .. _ ...._. .... _ _ _ ._.. _ ·'F ,...... .... ....- ..._on .. .... Tho __">' "" ..... """ ,..... -. ..." ...... ..t. ... .. ...... 10 100 _.... ... ... _ ..._ ... "" II., u. . . _ " -.. • •- .,. . - -,- . """' ........ --.�" ""-." ... .... ....,. ...... _ _ ......... "" .. fkJ ....... _. ... .. _ .., ,, ... .. . ... .

a.t\oo .... ...... . _ ,.... .w _I ' o! ___. .. � :. ....... _ .. �rt 40 ,......... ... __ n.. .. ... _ , '" , ,,. .. .. , .. _'.. .._ ..,. _ .. ,,,t . ...,. __ ...,.. ...,... . ... _ _ .. ... . ,,,, , "'_' ,

-' '"' " ..... ..,... .. � ,... -- .. . ...- -.. _. .... ... ...··1<1 "'.... -. _ ""'" ..... '110 "'" .....� """"... '1''''' ..".,'....

A _ .... . "" ... ,... .... """''''' "_', ....� .. ...., _ _ ....... n. �.. _ • ......,. _"(0<," ,110 ,. ....... of . ...... .- _ _ liu _. _.....J. "'" - . ........ . - - ... ... .... ......,., .... _ ....... 1100 "" , ... ,110 "" _ .. . __ _ , (",. ' ••) Aw .... .

V... _ . , _ _ ..., ... _ ... _...." ......

- - ... - ..... .. ... ,- ... - ,- � _ ., ... "- my .. _ ... ""_, to tho ..,"_ ..... ""'-'"" .. . _ _,"',.. ... _u..._ ">1)'100( ... ...... .........,.,........ ..-"'.-.... .

""'..'" ,,_ ... """O«l .. " _y ...."'... loy ... ....� ... _ of .. f _ ' _ ' _ _. n.. _ _ ...,.. .. _ - .... _ ., .. .. " . .._. ... ' " ".. .'" .. __ 1 f ... ftIao -"' .... ....... .... _ _ " ""' ''-. " - .... " ... _ .., " ...... ,,_ u,. ... . , , . r-. \... , . .. of M , of "'"'" II".... V,,- k ... ..... "., La '._ _.

..., .. ... _ ..... .... .... .. ..... _.. .. ...w ," n, "' .... '... of '.. ...., .. ,.., _', po _ ..... wtI. _ _.., ,,. , . , ....... ... 1_ _ _ ... C.... .....u _ GIorio ",_'. """'" D . ' .... Il00 1... _ " .. . ...... ..'• • e , ... ... . """.._ .,. .. _...,Iy ._ ... .... .... "'. _ , n .. , y .... ,.,.�., too. _ """"... lIu joot "'''''' ... ... "-''l' pi .11. .... .,.. ... ..... _. TIooy _ ' '''' '" ..,. _ ... .. _ .... ""•• � .... "' .... !oo....� '......

,,'... , "......•,.

_. ... bot< ..... _ ..... ., ... loW .. tho ... _� """ ... _,",ot, no. "'_. ,...... "" too. (_ _"'" f "". "Ok ... """' ''' ........ .... .._ off $it,... _ ... _. ",... _ ..., ...... ...d;bl, 1;0" ' ... .._ .. ... _.. ..... n.. _. .... _ .. ,.. ... '_ "' .... "" - "'.. ... ...... .. ... _ ... ."'""... -'" ".

""

well

produced

.... ,... "',d-.

,.. ...... _ .. _ ­

""•

• - .. ,.. <...-"1 - ,... .... ... _ .. .ee- ... .... , .. _

... "II ...... _ ... . ,.. . ... .... ......

�..

.. - �.. ,.." . _ -, . ... .', ..... .'"' "'"

... . ",- _._, . .. .."'_ ..... " ..,..... .. ........ '" '11 _., "�.. _ ... _ . -- '''' ",., ... . . .� _.. '" .... . ._, .."..... ...., ,.... -. . ..,. ".... ....� -.,. ,.. .... - .. - ... .. ... , �

_.. ... ___.. _ ...- ....-".,,, . . .,<, ....' ,... . ... ,... ......--" . ......'- .......',

..b

_"'_. 1M ... .... _ ......... .... , .., ""..to'

,;,_

.....'

,..

M , ,

-." "' -- '''''"�

.. " . ,.. ...... - .. . ." .;.. .. ....... ... ...... _ .. ....... . -"" '" ,_. ...;0... ... ",_K _. -""" _ .... . ._, ...- .d , • '.. - .... ... .. ,.. .... _ ..

D...

........

.

___.....

.....- ...... HII. .... . _ ... .. _ ..._..'"

_... .. _,.. .... . ,,,.. ....._.. . ... - of ....-..- ,-._... ..- .... --,. Ak_", "'"" ..... _10_ .. _ ... ..-.. .. ...... ..... " .. ""' .....

.......... ,......,,,,-. _,,,," ._ L. '''' ...

..... .. .... -.. ....d . - ,.... ..., ... ,.. ___ .. .... A. .. om _ ... .. -. ....,... ... .... _ ... _ . w, � _ ... - - - -- ..... . .., - .... _ _ .. _ ... .._ , ,,, ... ,....... w... .., ...... _... ..... ... ......... ......... A. . ... ... . __ ,. .",. ... _ .. _ ,.

_ . u.., ...., .. ''''"- _ ... _ .. ,... ... ... '" w ..... .... .. ......... . ..... ....... _ .. , .. ....., "'_. - � u.." ... ...... "" .. •CU , .. .. _ "'� .. ... . ...- ,... .� .. "''.. , '<t• ..... _ ,,_ t.. "___ _ ...... --. .. """ .... _«t .....-. "" ., : . �: . - -- _ .. ..,;.., ­ .._,. �'1". _.. ......- � ..--

, ..,

<:.doooo

_'.

.. .. _... ... ..-.. ... - -. ..- "'-, '" t_ . ........ ,," , . .. - _ . ..., .... ..

..,"" ... ... --"""' . -"" ,,"_. ," _ ... ... ..... '... _, ... _... .. '.. ... of ...11 .. '.. _'"

n. ...._ . ...._ "'-". . "'"�,... ,_ .. ".... "'" '.. .., " ,..,"", .... ... .... _ " c ... ..... ..... .... - - ..". . ,,,.... .... A, "-' .. · " "-' ''P O: ... .., - .. .. ..- . ... , .... �

..... . _ ...;.0 _ _ _ ' .... K lo _ ......- . .." . ,,...."... ..... ,., ... • U"",", . . ." "." " ._, .". ­ �".. """_ W_ . ......... _

.. ,.. _ ---.. ,.. ..... .. , ,"" ... _ ... ..._ .. __ ... ....... . - _ .. W........ .. ''''' _ ... ...... _ .. w..... " • -'"" - ... ........ '... .... __.... _ .... ... ..... ... ...., � .. .. _ .. _ _ .

.. " ... -, ... _ .. _.. ...."" """"-� .. ,- .. - ... -� --_ .... ,.... , "" )010. , ... - • •.. ....- .... ..., ... � .. - - ,.. --­ ...., ... .- """'"

"'""' _ ...,.,. of -,- ... ..... .._, .."...,.. '_ ... ... "- .. ... c •• " ••, • . I • • • ;, "... .. '"' .._ , S< '

...... _ .. ,_.. ..-_,... , _ __ ;,0

,....,. .. , , "'.... ... ..... -, ... . ..,.", " ... .... .. ""'.. C... _.. ... .. . _ _ .... "'If _ ..• • t.. .... no .... ... ' ''' '' ' - ' , ... ... .. '...... l· _ .... .... .. Do... . "_ ,.. _ ... .."..... A. �.... ...u.. ... ' ..... .. . ....... - -'" .... .....,. _... ..,..... ..._k """,,,,,,,,_ ...., .. .... ,-<".,- C..._"..., ....., .. ,,-.. .... .. ,. � ' .

:,,: "


MOORING MAST. OCT. IS. 1976, PAGE 5

Wonder creates "Love Mental ism" by Ben. Ind PeaY Keylln

Unrortunattly, san,l

award winners or great works of

and

:Ht is that critics and people in continued

pcrforrnantes.

With

I l h u nl ,

FlllfiUinlnl!u'

Finalf!. issued more 19o,

y e ars

Firll

10

C,ammy

the

Simon

W ilnll"r

is

n enaro;s

and

H

make

ro

prcJ;::n ralion :! t.I

for

or

Aisha ( Life), and nen', fortufUlle to be pari of It!"

these

presents

Ih'leilfhl

III Ill':

worl:

'I

roJr I\�.I YO:�I'; I n

his I.e\.\' proJei1:!

I' or

· It .. ..I'" Wnlld", fo ll"wcc r� II lUSt·

h4V,

'jtJ./

\.....

""lloipalion.

Wut\llu I t.

bl

IN ...

nu lu\1I

with StCyi(

J� nc\"Csqty.

r<JlI\h�" (If ,.jUCI w()tlld nl)t

;lr

�..

lUll

a

�n

ttl ..

I

no.....

�'I.I ,,.

n.

.,

III

u.�

';t!,I' ,1/

01<'

,vm!!

'"

w"'n:

Ic..;orJ �Iur(� 111 J

J

" Lov�'!1 In

Today".

IQIl..

Iu!

S,

il�·d.

1..J1o Vo

filh:u

Wonder

t ha t It w.u

.:I( lyrics oonl."1:1"IIlnl

what

Vo'':

nrocd 11.1 keep Iht. Vo'"rld 100tlhn. ':' 1;� lon�

aff

:I(compalHrd by

I tUIlC lh�t lulds lol.:C' IIlld

lile .;,,1 rUIS II,c lishmlt!"

'iltl.� Ly al ease; h...,,,, IS Ih... 5t('l.·1'"

W"II,lc' wc·v.: puwn T h f b .'

u I i fu l l y

Itl

I.IV'"

haunt ing

'L henn Lard" inlroducl!.\ a new

twin

mU'IC

lhe:

in

is

;a

11es.�lKe

{�pe:rt\!ih·. da!l�i�al

Tile

p1C!�'C

10

oppru.eu

l\�ing

conl·eyed.

The

your

'.Jl.:ht�'

ac.:unlpanimcnt

attentiun yef your "<':I."1.I� i� SQOIL jl"awn

10

tfle

p l"1i�re

tJcJng

p;Jinleu. C"lc:uly. Ihis IS SIC"yie

\'/ (In(1I:r'( InOSI 111IUllil !lQ'1! :lnd

a II e

hOI''''''

hc

reruemi>er

Sldt: tWt. has more uP' an,1

Ih�

fll'wnolSS of the t-.nllrgcd string

YOll

will

downs than tht other. Stan;n,

with "I

WiSh", [he IIstene:r iJ'

,lgain trlln sport.:d to th� world of t{ldil ioi'l�1 Stt"le: WHn dt" Ih is ont YOu'lI want

t he

sholiid be l1lad..

On

10 rollow

doJsely

Iyrk.

"'.. nlrun

or Ih� lIrt':ilIc:r

usc ul bn:!oS on the album 0;1I11'

Raymond Lawr.:nce 311d Sieve

MJdai�

1'.....0 olher $Onps 1 .. 1..,

1m S SlJrTln8

;lll,ji.lnco.: In hit H;&dIlI0t1J.1 web

Th<sc Iyri�

Ihitnclrir.3JJy

k4' The

:In

"Knuo:b Me ors Vy

trumpel.

r'ecl"

exe<'J1lional

are :iI

bcauulul

the LP. Thit Santan-type melody

rClIIlly nteds no words and would have betn I perfect place fo· 11. second inslmmental. Luckily I�e

ilI:I

\)(: in this wo,ld .

O\Uhough

III:m)'

1:0111.

o�1.'r-dont

is

up .: c i a ll

of huw

CXpl91lJtion win

say �nd

thl$ not

it

m u �il:aJ,

1Iltenlpte<l '"'1lh » \1i�nit)' lud Ir;:t."

p"prllllch

Ihllt

all

j,

a

but

abwh"s St� � Wondl'!" of ili� Uri

of I"r·II' lYlty.

cat"

Slllr. '

In

to

and tap our reel. The

"bonus record" which

includes

four

soncs

Stevie

WondC"r wanted 10 add 10 the packa&in&

is

an

ror

quetlchu

urra

Ihin!

Ihose

who

conSlllnlly need to drink :rom the Wonder-cup. "Saturn" and "Ebony

Eyes" make side one

SlIperior to side two.

"Sa lurn"

is

the personincation of Ihe many drums and

hopes Ihat Stevie

Wondtr articulates elsewhere in for m Clvccn though it's only in

anot her Gream. ·'Ebony Eyes·' is I

black

tunc

consciousness-uisin):

_buut

Ilrclly

the

.irl.

i1lUi.;ale

Sltd

� y n l he$i:rer

beauty of

Tht:fI�

uc

guitar

and the

in

licks

J

.romo:

bad:lfound and !iOmc exccllcn t

ul\avhone

work

...hich

is

I.;nfonunalcJy almO$I inaudible-. Thll'.

strong

Slrultin�

rhvl l'lm

takes OVtr ;,nd m;tk'�5 YOIll ("I dJnl.'<'

AU III .11 � C<lnnOI help hut

Of ilarticul�r

(.,,,1,

WI

music pervades and forces

let up and d;ln..:� or at least sit

"As"

"' \�,.

IOtf ••

In..!

lh�'

lin

slJ.::

b

yt::ars and five rc:viiiolls, VlOlown anJ T.l.mlll RlI'cords :lnd Iht public have 1I0tten whll! I bey

I hL

Wondel album. Stevie Wonder

"nother

;\.1.11

prJI'" tha WOII. of art. Afttr IWO

new

SIi.'Y�

JOeCOJldary 1<' I e idea blId lhe

w:lnl'

conttnlpofaty J llLl :l.t new l�t'I,. The MahaVl:JUlu-csqUt sollg

repetition of thl' IYllc keep� Ihe

.;an smile tu know that his IO�b

work

wt'"B aft.;r the cui is finWted. We

all hI! hu worked ror and the ;,rl

5I":1r." bUI hel<! thc Iyrk'l may

SOfl.,$ /n thr Kq n( Ufe.

specia l

oJne

i n"lrument� l.

III.'

with

thinss must

,ide

Wf:&J'I\

tht

shorl flung) history kSSoJn alona

Soogs io the Key of Life.

t·.r

ed or Llw...

as

meSS1ge

the

on

uranlemenl

the LP. Here those dreams uke

medium. Tnl' wna aiYI!S us a

r :fresh na amJ l""porUnl ("nou,h OUI

we

"Black Man" is a IOnl Ihat

music:!! lorm

land SIC 1,, "11,rllJ"r �ltppcll

as

which SlyS, "How wonderrul is

Ilk­

With this I��k :al

b tlt

rhythm and tone or the sana:

conlilll.laUy new. warm.

10 1,e he.... d.

htJp

."lOme of his best. It arries the

SltVI':

Mend oj a

joya

listener

hnp work on this etlt ranks

important meMaIC" " art"

The

smile ' Inroulbout the son&- Won der s

whith he presenls to the Ilublie. trut

fatherhood.

cannOI

albums solely to receive critical

The

take '-'are of

contemporary

best

Ihe

from

d e lract

favorite

of

the lOp Iwards. The fact is that Stevie Wonder doe.sn·t bsue a sel

and

up

is an announcement of the

Slevie

�Ibums carry

takes too

ide Inree. The son& which opens s

since: it surely would have won

praise:. His

lon& and

song of music �'alions is "Isn', She LoveJy"

Wonder for not issuinc an Ilbum

v�luM and

let

the

Awards,

thanked

too

son&

busines.s durin& thjs cuI. Clearly

Wonder

well don�. The rollowing year Paul

lisl",ner.

the

many musicill jaunts. One is apt

reteived lavish praise for a job during

lhe:

distracts

runs

lISt

than Iwo

Stevie

"Ordinary

Thol.l&h rait in pans,

hiJh

his

closinl;

the

two,

Pain". lacks unity and purpose

The problem with producln&

gentral exp«t

or �idt

"(\)nfUlil"n".

fe.1lluJolS exed!cnl gtulat

b

from Mike Se.mbeUo Jlld ti�t backup

by

Duke" 10UOW1O with ,.Iuk to thc "nd

i� a

"Sir

Wonderlove.

j;:a

it

"�willg"

IUC;,.ts o( old

plr.. u nl ..:onlr;;st

:1'1

;;,.1.1

Slyle 10 "Coull/sian". This one will no doubt have you sinKin!!.

in

Ih..

'!l5k-S.

Wonder'�

I' x l l � r i m C" n t Oi l i o n �

H�

jan I

ill

love

sonl-nu. d we say morc.

sr.essage Is seco'llI 10

tllne fresh in tho: Ilslcner's mind

alt

Some twisll

. . .. : u l i m e "Sunlmer

evident In

P a ra d i '.. • • Soft"

The

Jnd

Cormer

U$I!S an ClIu:I]c1l1 synlheiiler

I:m utu(" a strin, SC1;lion the I;,Hcr :01lt1i:l1

�c

II

10

whill:

local �und

hl,'e never heull hom SIt'¥I("

WI/nder. The son:- ha� fCl'l 1'1,

whIch

soon

11'1

Cl·I·II.· bcctmu:�

rcw-.arding !!"(peri<'.nO;1: wit h only

pleasing. Those who b.a'lt'i ltoyed

contmued

find Ihes.:- 11.1 be new b,·urit�s.

Ih4

legrd

that

Ihcy

are

1'101

IlL�.

Stevie Wonder in the past Will

feel

iimiLuly

aboul

"Anothu

a

S\.p.tl

haVe been reached. his produ.:t is

rorm h.as gained from his sinpng

PSC now available 5 t � UJlI ticktl5 to the Nltlon:I1/Audubo.>' '...·IIJiif\.' Film SCI in arc only S�. The series opcneu Ocluber o J.I Ihe f'acifk Science Center (f'SC) E a m e s T h e a t e l .

NalulOIlist/filmm IeT r RidlUd "-ern showed 111, film and lectured on "'ttiLlde'l Worlds of the BilC')'prdoiJSwal"p". Oth�r pro)'t�ms in the !!I.·I !...""1' "Pootlu\J:ie ill Newroundland" with Tom Strrlilll, Ort. 27;

"E1S!

Sic1e Story:

BlJha m .lS

CO

with W u l f . - I n..-1lel, Nov ?4; "lrt'ulluda-Land and Sl·..· • wllh Dr WtJh:lm J Jlhod:., JJn :'6 and "Yo�mite, An I olo'llil V�il" with Ehen M " i i1I I , Mutb 11). 1971. Quebec"

RECORDS TAPES

New Releases on

SALE

Lp's Tapes New Stevie Wonder . . . . . $9.99 $11.85 Framptom Comes Alive $4.44 $5.99 Boz Scaggs . . . . . . . $3.99 $4.99 New Eric Clapton $4.99 $5.99 Heart . . . . . . . . . . . . 53.99 $4.99 New Earth, Wind, and Fire $4.99 $5.99 New K.C. and the Sunshine Band. $3.99 $4.99

Spanaway Park Shopping Center Military Road & Pacific

Mon Sat. 10 a.m. · 8 p.m., Suo. 1 2-e p.m. 14906 Pacific Ave. So. .

Phone 537-2660

T'lkttS are :i�'ailabk: IhrouSh PSC l o24-BI4U) or Sca!lle Audubon 5<K:�ty (622-6695). Sinc., c hLldreli ullder 16 an: admitted fret. .,Ith a l,areR[, thtl SS kuon tK.kct rc:pr"'�nh l family fus.

SlIch .a dc:.;al!


Religion i n Sports at PLU no- 1'/.1/ , •0 ... "',m, """ .... of • _NO"., _,.., .. ... /1>0._ p = , •• " _•• , . ,.,."co,,�•• l_,,_

.

A p,'.","", �nt _ .."". IItt IJ�W �WI _. !'fIO_ ,,,, I·W ...... ,'" "",,,. _ _",,"" �y ,... F""""'' "' 4!

CIom'.... AI/ri"... /. " _.. """ .'_"" of .._ " u �.... _.-IwL 1M< _ .... 1iII '" ... ('IorloI'" _.... "'... '-

__ _. _ I" or ,Iv -, .... _

_

," �/ ''''I< ".,'"..�" "".

0«..'''.«.

...."i_

o/

..

,

,, ,,., __ ,,,. """""u,

" "". .... .-" -. .'' .. . . J .. � ... ,loIo • , _ 1- _ /onlf)... .. .. .22 ' . .. ,_ • • , 001 S'iU GJ an_ "". 10 1'1." ... " ... .. II . .....,.._ f>/,_ ... .." �_ of .. fJ�i""'.r', , ....., _ .,

_ .11:.... C'ac! . -. 'ra" II.� _, '11""'"

a...-, " ....'- _ ....... -.. .. _. II, • • •r. OR . _",." ...... .... ... "'_t . . n . ... ,.......,. -.... .. . _ ,,.., ,..)v ..o r ,. ... I dd e of � .40 old .. ' 'a ,Ito, If.=,I0Il _ .... ..,.... .

w. _

_

'0'

.,... to "

.,;;;

.''" H_• • __ of ,/w ' 300 , 1: ..., 0.,.,'__1, _ ...., _ _11m of ,.. n.r_ r____ 0.".._. .... • ,.".,,,,.,"'. 01 r... ,., " ' , fj7 1, . .. •• "0" ,,/10,/01 I. ... s..m. � _ ,"'" -" u.", 1o,,"""" = t.r II...,.., - ,,. -.. ...., . . ..... E:_ c-( /lao _ ,'" ill -

Logo on cover a mistake "lloo Fa . ..t'r <II: a..",_ ,,_ _ �lU ... !l>o __ of d •• I'I"'p/lIet .... . ","',h." ..,. Dr W,..... Rfto. _." -no... __ "" <>If\¢UI u._" ..dOl".....," 1M Dr Mioh f.U ,"", ,_ _".. 01 ,lit PCA_ _, 10 IllS mile.....

-l'Io, .. . . , ,, ' ,-­ C1orIot-" " _ -, _ .' fo'-' "" _ ""u...." ..."'" Do ".. 00', " _. _'a __ of a........ .."."

.. 0.. fotuI'1

lit 1<11. .... ...._ .. .. _ ' ,5 ,,S _ _ ' � ..... __ bo4" •

_"'.- .Ion " f_ 1. ,�, "t�I"ic �, 0.. 1UolI. dW.' !<Do.., 110 <Ii<! "'" r.., ,Iotrt .... ..,.. _ _ _ _ '100_' ho, to ....,. <"tnt ,,,... _ ....

""'"

...._ ..

11....... .

01,

"k. ...".,y_

I'nn"_ ot � ""' io _ .. ", 2W

. .;; .; ,,�� .,;.._

.\II . "'�1'" �., __ _ .. .. u. Df ..101o. . .

:._ ....

00-

CIorIoIIa..."

"I __ of........ ... try Do. 0.- _ _ J _ ,.. rr... 2 �' U j 101 «n&- oaoI lodIIu..

dl" oo.,

Christianity taken seriously

.... a' ''Ii'

w...

.�. .II...04 olio., , J'OII<J. Or ..... .-.p'.1.. -r- • •

, 'v � al'

o _ •., _ Md. .... -w. .. ..... . _•• _ - --

RLC wants FCA to judge "If I _. • I'E E• ... "'11 .. _ ..., ,.,._ li" c........ ...... ,.. I-U to do . m._ " ;oj • • • , _ _.'" Dooo Jon . . .. .... ",,"001 _ ,.. FQ, _ _110 _ 'W .. ,loa ..... of ,1ooIr --

.

", ,lunk ..y � I1iJ< Ihti. ..... _toto 0IId _.,... by..,.....,' P>Ahi.,. ..,.... <WI u,""'·"

:�,."'t<.;;_

�-�::......-, -� ...,...,.' w ..

, 'I ,

.,

..... doo

..IEM

_

_

_

...

c,OU ,", If H _ ..,. _ _ M _ _ doo t' h."t>. ""'''''' · ... , _",IUI

__ ot .... _, _.. ...... ', iMO ..... 10 __ .... CIrioo.. _ _ -' • , ... ot •.,blo 110.... ..,.. oct> thM • ..., "" ....... .. _ or "" ..-.oIlY _ __ _.... to....... EA. � ....,. . , •Id. of c::... ..• diolri........

_ of '1oa

., -'" ....,.. .. OIM tI." If "" """ ...,_of "" _ .. --""_ ... •.. ..... byE!"!i.�.' ...... ...... .. _ be .......,.. ,loa .-.tiooo .... "hi t ....'. _h _ -. ... _ _ ,.. ...I ... ... _wily r... v,i' . _... .. ...... .. _. ._ ... oIfE<tioa -.II _ .. ...,., _"'..' ...... -

-


•..a1 OCT II.'Y>to,'ooGl!' '' '' 1lOaI' ,

FCA pamphlet stirs discussion

Clarification needed Reality differs from goals Objectives nottest

�'"

_,

_

-

,.

.,. - p. .. • h , ,," _ .. ,_,.

'"

!WIll .... ...... .. ... ... "' ,

..

T... ol..<a;_ ot "'" _'_.'"" __ Is ..... _, " . _ Dr I_ " • I_ _ ,"'� I'l0l_ ot Ibal<l<Y, lo ""- " Dr, Olaoo'a ...... '0 '."-"'11JI...

01

...

., _, _ -, . Do. OI_ _ �"" "' _ 00. '. _ « , _ • _ ." W) .... ... _ Io. ' _� _ ""' '''''

.... , .allial "I .... ..,",, w1t� FCA ..· · 0 . ..." ..' _ ... •• .....-,- --. " � _ � " 'Ol" _ . ...... - . " .. .. KA . , . . , _ _ .... _ " . 1'..

° a'

.. .

__ •

• _ _--

, ,

, 1

. _

,...... ... .. I'C.\

rw .. .... -.


'..... ..00 11. 1'

., .... , 1otl ... 1LUT

--Senate Notes

--

Careen Catalyst

...._ _ _ .. _ .. .u .. ....u

T.. f••,,_ _ _ .. ... ASPLU _ _ .... _ ' j . "' ,,"­ ... _ " I . ... .. _ .. ... _ . , , '" ... ... . . -, ..... ..

- - - _ . ... ..

,,-TF

_ I

.... -- - _ ... ..... _ ... ... ... _­ , - _ ... . - - - - ..... ... n. , ._ _ ." .... ,.. �."." . ,. ... ... .... _ r, _ _ _ , .. "' -. _ _ ... .. . -. ... I.. ...... ... ,.. ""_ .. - . . "... ." . . • • "'" 1rI __ _ A. .... _. .. .... -,... _ , .. ..... . . . -,, ..., �.. ._ OJ"'_ -' . .. ._ .... .... A_ W ...", -. k .. .. ... Go . .... _ .. . ".. .1 , ... -_ .. ... ..... r ....... ....,. -- ""."' ­ _ c-. .. _ . _ ,"- _ c__ .. ..�- ..... - - - _ .. .. _ .. .. -r_ .. _ " , -

--

.

� ... At o:..,," '<>/ At 00. ,_ _ . C_ _ _ _ .. _ '.... .. "I'." .. _.., . -. � . ....... .. .. ...... -, 'OO , ... , _ .... ..--. .. , -_ .... _,(-,._. , ..._ ot _..... ... .-. .. _ _ _ .. .. -_.

_ ,... " .. .. � "_ .... ... 0..-..... At E .... _,... _ ._.. ... _ .. .... -.. _ " . ....' ,'•._... A ____ '... ..... ....-ty . '.... . .. _, _.... ..._ ....,.. .. ...--.. ..........." ... olorr' ,... "'" '. ......

.-­ .. ... ,-..... .. -.­ ... ,.. .. .... .... - .. _ ... ... _ .... . ' . ... ,,� - , .. "" ­ -,� .. .. - ,, _. ..._ It._., " ." •• < ..... ·r .. .. . .., . .. .. , .. " .. , '--- ,, = .. - ,.. .... -_ .. ... -- _ ... ...- .

.

_ .... - .- - .. .. -

- "" - " " , . .. _ .. _... or --...

_. .. - . . .. _ - -,.. _4 . _ ' ... _ . . . ... , . _-. , " .,, - - "-. - " ""' . " ... _ __ .,. I."J<I'OI) ... ...-" ...... .. .. r " " -AI'" _· ... -.-.. ... "" .. ,... Y_·

- , _ . .... .. _ .. .... ,.. ....... ..., _ .. .... . ,_..... , __ ....--,,..- -

....... .

... ,....

... .... - '.

_._-_....

..

�"'

.. -

- * ­

-

-

.,."

.

'

...�..

.,.

.. _ ... _ _ .... . , .. ,..,....... .. ' " . ,, ' .. .. .. _ ,. ..

L

v_

_

..

- - - ".- " ,,"U·_F'

__

..... _ .. ...

t

c _

_��'�'

. _ _ _ _ ..

._

TV

- - ' .. T '. __ ao _ _ ' , .. , ..-�.�.-.. ... __ . ... .._...-.-.... .. , ... - _ .... .. ''' - '''' _ . .,0. _ ' . _ .... .._­

�-

T.. " MI' to...... .. ........ ..._ ... .... - , . .- .... . -- .... _ .. ...,. "... * ' ... .. -

­

_ .. -

...

_

... ... _

..

..

,- .... - � ... ..... ..., d _ ' " . . .. ' ... . ,. ,'" F...,,,., -

* . .. . "' .. ... '"'' , " L _ _ _ -,,. ... .. .... _....

. � � : ""i:,

, " .. . , - _ ... _-....... - _ ... _ -

-... .. � -

. ' .. . .. . . ... ... _ ._,

... -"" .. ... _ ... " 'E_ ... _ .._ rI _ " ,_ _ *, �

- - .. ... ..... - ........ . -

,

Collegium holds first meeting ._ -

. . .. . _ _ ., - ...._ .. -_... _ ... . ,or

New Interns chosen for experimental center . �� .,-- - _ ... ... . .. � , _ .... ..... ... .. ... _ --[­ ... .. -. ... .. _..__ .. - - - .. , ..- .- � -, - - _ ... .. - - ­ _ .. ... _ 'looo- __ _ , A_ ' _ - ...... - . .. - ...._ of ... ---., .. _ - .... , .. _ . ­ . _ - _ ... - _ "' _ "' _ ro ....,.. . - - _ ..... , _..... _ .. .. _ - _. . - - , w· ... .. �. .... .. ..... . I - _... _ _ ..... ... ... -... _ .... . _ '"'h''' V_ _ .. - � .. - £ .. _ .. ,p - - _ ..... ... .. , . " ,, _ .. ... _ .. ... ..._ _ .. ... - - - .. . ...... ...,_.­ - , -",

ASPL� -_ .. ... - , . .. - - . .. ... _ ... ,-

"

RHC "Venture Capital" available

- - " .. _ ...

,., _ .. ow... ... .. ", _ .... _ _ �. _ ....._ I _... __ • ... __.. ,,,' A ....... .._ _ ... -.-

_ _ _..z , _ -noo Corrr- _ _

_ ... _ .. .. .. "."... .." .... �'''E 7 • . "0 • ".� t ••". .... . ,7O . " .. 7' """ _ _ . - -.,, -

""" C-- ... ... _ .. _ ..... . - .. . ....... ..... _ W ... - - - ,- ,.. .... "'..... .-.._ .... ,.. to. ,__, ..., ..,...... ..."".. ,N'MI �. .... . ,. . ,_ ... - _ .... _ _ .. "E,' .. . _ ....,.-. 7l • c-� _ .. ... , _ "" v.... .. .0. -

r ..

"

_ _ .. ,- _ ... ..._ _ .. 7O e, _... , -_

,,--

.

c .........

" ..,... c• .,

.

.

_

U....,,,., ' .. _ _� _ � "' h",", _ ...

�-

. . . - ... --, ,' """ ... _ . .. - .. '" '- ....- . "-' . ,"', .. - .. --, _ _". . .... .- , , " - .. ... .. . ---- ,� - ­ .. . . .."••' •• •f ,o. " .0, _"... 'I '"'' , ""_ ., ,.. L ..... "" . .. _ . -.. - .... � .... . ... ,, . ,.... .. . _ _ _" .. '"-� Lot..... U. .... ",fWl ,,- ... .""--

.

.. ;:'.::': . :.�: ':.: .':.�:":�': ..:=. .

-" ..

...._ r

"...., .. ....

-.

. _ - ..... ...... ... . ... ... _.... .. .. , .

'

,. ._.... _-"- ''''' .. .. .... .. , ,-. .. ,.. ,..... .. , ,.. , . . . .. ..... ......, -- � -- ­ _ .... _...._ .. --_. .... ', -. .... ,._,', -" ' ...' . .. ' --"" .--- ' .. -_.-

:.


--

SPORTS-Bearcats down Lutes

Knight Beat ru; _ _. . . ..... _ ... _ ... _ _

'I t _ Pl.l . _ ", ; .. ... __ ... u _ ... _ .. - .... . _ - _.... ._-_ .... � • • t...._.�_lIr .. l"I ""' _ ' -r )

- _ n- _..

....... . ,, .. ..._..- ...- ..... - -

Ii

. ..

- ... - _ ... ... .... _ -

-' . .. ,.. ... -. - .. "" � ""' - .. ......--_.._ _ ........ ... -

... .... .., � - -.. - ""' ......,_ ,,-, lW, __ ._..... .. ' .. ··f.OC -... ...----- . ...-.

... .... .-. _ - - " � ' _.. . .. _ . .. _ . _ ,j!5, .. __ _. .. ... .. .... .... .. _ .. a.. _ _ .. .... ... -. - ... - .._ ""' ..... _ .... . .... .. . ' ,.., ....., . - ..... ... - '£ .... _ .. , .... It , .. _ _ PUr••

n- ... _ '* o . ... .. _ .. .... .. _._ , ,, , 'I00 ,_ _ _ A _ _ *' ,"_ 5_. WI .. ....".0'., "'_." '"'" o f ,_ _ ...."' 0. - .... ... _ _ .. .... _,_ .. 100 _,lJO".... .. ,. _ _ ""_ ... _� -

_: .5• ___'IoIIt__ •• , __ ...____ ., 1, ... _ c 5 . _ a. _ _ .... _ T :...... .... __ • :... __ .. .. ... \ . - .... .. '' - _.. ... -. ...

... .. _ .. _ . .... __ . _ .... . .. ' -I - _- ...

=p�......"':"'

. ..

_ ... . .... ... _ .. ... -- .. -. ... ... - - - ,, - _ ... _ .. ...... - ....' " """,,,P ," ..... ' '5' __ ,.... .....1 _•

... ......' ...... .. ... _. UoI"ooI ... .. _ eo.. . Lo'M' _ .. """', ... _.. I " '. .... _ ... -' '' .,

.- _.. _ .. - ... _ _... ... ... _.. _ .. _ _ I .. '... .._ .... _ •

.- ... , _ _ _ _ _ _ _ _ COI1t _ --- ..,.... ,..-..

..... - .. _-,......, -, ... _ ... . . .,. ...... '. _r.D= ofl5 . ....... _........ _ .. _ . ......... ..... " foo JK\", ___ _ .. .... -._, ...of' , iii no__ • " of... ...

",," _ ... _ ..... .,' 1 _ " _ " _, .. .. .,."- 101'''',..0' , ....... ..... "'h' _ ... � _ " r n, . _ .. _ ...

.. .... 'oF...

- ..... .... .... .. _ b' . .... ... �"r . __ .._ , ' _ ...... " " .. . . ., no , M _ _ " ... .., ,, ' ,.. - ...., .. . . ... .. 2'_ ... _ ... . .. _ _ ... u.... .. ..... , " ... �

",. .. .... - - .. , ... ... _ .. - - - .. ... .,., ,�" "' _ ... - """ _ .. .

...

,. .:,. '{.;. ::.: ::,. ;

_ ... '... _ 100... .. -

�: ..... _ . _ � :-: : . i.. ... _ _ _ .. ,

.. .

2'

l.05T, l."DI �5 � IF • • • • • ' I . � k .\.- ..... , �, I . ... .. '.eli. . .. . ... ... pool ••ea, ...... ." . .. .,

....

.......

_ ,. .. ...... .. ... ru: 12 .... . _ ... . -" - " .. - - ,.. . -

Oootc Gho:L __ lor. __ · 0 .. ...

_

..._. ....... ,... .. _ ,.,.... .... ... ,... ...- .. "".. - ­ r... _ _ . JOI ,... " .. - ... .... ..

... .

... _ ... ...

- - ,....._..

... ... _ _ .. ...

,. ,. . - - - ­ _ .. _ _ ... . _ .. _ - _ .. .. , . _ .. ... .. .­ G.-

oc

.

_ _

"

_ ...... ....._ " '"" _ .. _ I'lU ""'- .. _.. ... ,.

... .. _ - - _ .. . - -

-

- -

...

... _ -

---

- . .. " ... _ .. . , _ .. ... ..-_. . - - , ,,

,:_---­ . - .. - ... .. ... ..

.. ,

_ :n . ... " _

- _ .. .. _..

_ ..... . "

'11'2�

. . _ ., -­ ... .. ..... ""' .. 4 GooooI .. _ - - . . . '" ... . ' .. .. ".. ,. � ..... .. .. _ ... .. ,-n.. , _ _ ,, _ _

..... ,..

""', -- - ", _ .. _ ... ... - - -- .. --- " " -. ,.. _ r., ,-

... Go.I _ .... ,..

- .. - ""'"" .. . .. ." , ,, ,, � ... --_ ..._ - ­ ,.. _-

_ .. _ _ . . .. .. . .

- .... ,,,,, " - "" ... ' _ •.,,..of ... .. _ _ _ .1'..... _",<JOI_...

" ," _ _ I'lU _ . _ .. ... _ ­ _ ... ,. r_ _ . - .. .. ... _ .. , . .. .. _ .. ... ... _ .. ... . __ " -_ .... -- ... .. .. ..

,.,U

.

__

..

..

.. -

... _

<'_

,

_ ... E .. '- .. . ...,., . _ ­

,. . .. .. _ - - - ..

- ,_.. ...

-�-

Skiing classes announced

'- - - ... ... ...... - .. .. .. ... �.... _ 'iL _, ... _

_ " _ of ,.. _ _ ,.. . ... _ .. -'-- _ . '''''---''- _ .. II ... " ... _ _ .. .... . of .... ..' , .\,.. ... ' ..... ' .. . .. _ '"r'" " . ... _ .. _ ... _

,

,"......�

-'-"'-­ _._-, , ' _ .... .. IIn , __ �, iJ. .. • __ "' _"O!r_

.- _ - - ­

... .. , - ­ ,.... _ _ ... _ .. - - .....- - ... r : _ _, .._ _ _ a. _ 100 ',,, _ .. .. " ' '''' _of_''' ..".. ""..- ..... - .. ,...,,-.

...

, _ .....-

.

.... - , ' .. - - _ ..... ..

.-. .. .. - '" - - - - -, , .. , ' a ' '' _ . _ . ', ', ' - '"

P .... . , 'c .. C1+i .

__ r

.. ,' , ... '" 7"'''� ... ...... " , , .- " ' ......

j;,.,


Bessette nears Record

Lady Lutes

.. .... .-

Pow .. -.. _ _ .. - _ .. .. .._. rO."'" _ _ ... , .. , . .. .,' ,

drop two h _ _..

. " . '..... ... _. -_ ... _ _ .. - _ .. ... . _ N

..... " ..... ,....._. .......- ..- . .... ,.... ,..... " 0,.. . . _ _• .. .... .. ,_ ......."'..-- ..., .... .. .. _....... _.... ....... _L ... ... _ - -� - ­ _ ..... .. ' .... .. plU .. .. _ _ _ . ... _ .. ..... -. __ . _ 1 0 _ ...... ._.. .... ... ... . _... .--. ... - - - _ ..... .... -

"'", .... -.. _ c_� ..""" M .... ... ""- .. ,_ - .. lOot h_ "", ... v""",

.

-

.. __ r

" "" . • , I,

7E ..

ol E '5,

Al _.. __ _ --

_ .. .... ... ..

.. _ ... _

J,,' ,_ _ ... ...

.... ... ... _ .. ... .... .. -

_ ... _ '. _ ... -

.... _

,_ _ _ . .... -r.. - ... ... -_ .. 1

_ .....

'Fun Run' •• .. ... ... _, ..... .. ...

.

( ••.1"'"

. •••••••

_ ..... _ ...... ,,_

... _ ... ... ... lor ' ...

--

no _ _... _ ", * - '" ,.. -­ _ c_.. c_ _ ... ...... - . ,-.. .. ' ...... _ . .... ........ . . , .. ,.. ...... .. _ I I - ... - ..... ... - - - - '.. . ... . _. _, ... - .- - .. _ ,". -

'.... _..

. - -. ... . '"'''- - ...._ " - _ .. _ .. ... " ", " ", ,,- _ ... ..

..

-

- ''' - -

_ .. _ ... __ r_

- - ­ - .. . . , - _ .._ - _.. ...'Lo .. ... _ ...... - - - - . - ... - ...... _. . L... .... ... "

- . ....... - � ".. ' " .. .. ... , v _ .. • JI. 00 _. ... v-. .-- ..... � -.. ,. -. .... _ _ -

E_ ... ..._ _ ... _ ... ..... . _ ,, _ I.. Gooo

r.. ......u _ ...

-

....

.. , .... ......

.. ... .,...... ""..... ....."... H" . .,_,

em.

IhlsSunday

.

- �

1."""''''''

n. ...... ... ."._ .. � .. " .... . , - .. -

.

' . ...._... _·. ___ 100..... ...,.... hro ..-.

1

... .. _

_ .... ",

. .. . ,_ ... _ . .. ,

..

-.: . .,..;,.,� ..:..

..... _ ._ , v _... _ _ :r r.... _ ... _ 0.._ JO, ... ... ........ - - �-.•

N ••

records

poUery

�,,"

O�

. 0,+. 1'. H '

°r''I\., ;

M .... - s.\. " • • •�Jt F••;. ...l,1 �. .. ._ _

Love Music

�·.o·.

TA�...LL


MOORlNC MAST, QCT IS,

S pi kers suffer close loss to UP S by Gary Hardin, The PlU Women', Volleyball team sufrered a close los.s to the University of I'ulet Sound, t hree games 10 IWO at UPS Tuesday. PLU slarted by winninj a dose 16-14 lam e behind the solid baCKcourt aud hustlina play by Mcpn Sheppard and Teddy Boui&er, which kept s 10u&h UPS spiking altack {rom doinl much damJ,e. In the second lime PlU was phl;ued hy poor ballhandlln, and II spontd,c net �'ne u UPS overcame :I 14-11 defidl to win 16-14.

.::----

-

Jill M81'IluSOD dla' a sbot _hUe Debbie Blevins looks on

The Louer women then �wepl by th.: Lute� 15·10 to take Ihe third game. PLU's hillinl .@:ame. led hy J:mice Coke, Vil.:ci White. Ind Maureen H�nnon, jelled IS (hey won lhe founh pmt' 15-7. Cons.istent diUina by Meg. 1n ShepPird and Jinee unle coincided with much improYc:d sellin, from Teddy RoWatt. Teddy Breeze, :and

Trina EIitUon, as the lutu displayed superb team play. This momentum tarried into the (ifth and final game, and the LUlU jumped to a 12·5 lead, helped by addiHonal spiking powelr fro m Jill Martinson. With the score at 12-7, Vitci Wh it\: wu hit in the race and had to lea'll' the conic-st. UPS look advanlat!-e of the bre:lk in a("tinn and pep�red a {alt.:ring lute defense wilh elaM straight points to win the final lame 15-12 a nd uke Ihe malch away from PlU.

1916,PACif

II

the women lost mltthes to Western Washington. Central Wuhinalon, ,nd Wuhinjton State before tomin& on to but EasttH!: W,shin&ton and turn bal:k I IOu", University of WuhillAton squid.

RoundinG out the women's learn Ire staner Ikbbie Blevins, who is out with a pulled stomach rruLtcle, Cindy Ilslmp, and Julie Mut.nSl:her. Thr:"y are CO:iu;hed by Kllhy Hemion.

MtClCiY 1tM.NTli HOlIJS "* WORI." SillliS INoJlt:. Of 1& HOMiItS, WHO HIT

TWO H'Ii:'S

IN

HIS Flm

T'MI WOILO Sitl" A.1 SATS?

Earlier ill the yn.r, the LUlU competed n i two round robin tournaments. In t� fir't they drop�d nlatche. to UPS and Lewis and Clonl.. AI the secont!, played at Ccntul W.uhingto n,

A SA" IfUTH t. 'iOffY IlICHAItL'SOtf c. eENE TiNACE

Lute harriers grab 9th on Whidbey miles to open.... "Ompetition blow 3. hllf miles. L ... atlinl tlw men's enlrle. was Club Northwest with 3 1 points, tniled by t he University of Was h i n gto n 3 7 , Spokanc Community ColJer:e I S 2, Central Wuhinlton State Colleae I S8, UPS 238, Eastern Washinslon 246, KayaK Track Club 28S, Simon Fruer University 291,

By o.ve Ben&<>n

ouu of five and

Last Saturday's Fort Casey Invitational on Whidbey Island 5howcased an all-ctar revue or Hwho's who" In tM sporl of cross-country. With some 400 runners hum t' l nlda, Was h i n , n o n . a n d Ore.oo., W h i db ey hlilld offered aF-Jl"oup runl or one and a half

PLU 304. University of Brituh and so on. In Colum bia 326, all, (here were 19 men's t�ams and 20a runners. Gordon Bowman a,atn outdistanced his teammltes by placina 1 9th oyerall in a touah, crowded race, postlna a time of 28:07. Howard Morris broqht in the remainder of the Lute

_. r___________________________________

squad, cl<x:kin, a 29:14 ror 64th, in one of his best raCN of the season. Asserlm, bim5elf as tbe tOp rookie of the yeu, freshman Mike HIIJ,lund nabbed a 68th in a time Of 29: 29. David Benson ('1st, 29:3 5) , Kevin Schafer (82nd, 30:01), Dan Clark (8Sth, ]0:05), Mark Adolf (J 24th, 3 1 :23), Erik Rowbetl (I J.4th, 31 : 48), Gtel Pierson 0 56t h, 33:06), and Brian BilJdt rounded out tho rt"S1 of t he rield. Commentin. on the low profile of bis team ('In th.e Kort sheet, Jon Thieman remarked, "We lIOhO\lld haye some of our Nnners lOinl out ,) Iittle faster." Slow starts I.n larae racts ov« QOurses with smaU trails COltS a runner va.l.uable time. The runner must slowly muscle his 'Illy t h r o u a h o t her runner.,

Come in and browse ! 10% Student Discount

with PLU I.D. Card I *

r;=====';"C"==9-' ...(. \lf�-k�f I �� 'TIII IrJ) L..J ..f':::rc"" L '-!1a,... ..I JOl.f"

[·,.. �.�'tn

_ __

h�mperiOJ hi! own timina by speeding up and slowinl down every lime he goes sround or he hind someone else. In addition, the competWon was of a hi&her caliber as evidenced by Club Norlh....est's '1ittOI)' over the UW. Coach Trueman felt the Lutes did a fair job. The picture tor the PLU women's ..:roD<OUntry squad looked the same as the men's. Cuol Hoklen foreed ahead for the "t.dy lules." naili", a 32nd in iI dockinl of 20:39 over a aruelina three-mUe rloe. Jill MllIer shadowed Holden by two teconds, placina 13rd in 20:41. Kris Rinao followed with 49th ( 2 1:25), alona wilh Beth CoUJhlin (72!1d, 22:31), Kathy Rowber"& (83rd, 23:31), and Deb Morpn (89th, 24: (6). hi all, there were I J full telma fr()m Spc, University of Orelon, UW, UBC, Whitworth, Spokane Falls ce, UPS, etc. There W('U: l i D women competinr..

�-

-�.

ATTENDANC£ SHALL BE MANDATORY I Frl.·SaI. Oct. 15 & 16 at 2:3(1, 7:00, i:30 and Midnight FrI.-Sal Occ. 1 S & '6"2:30.7:00. 9:30. and MIdnighI lllQOrnl Commurjly CoIIeg. Bldg. 3 thealr. (just on 12th StALL SEATS '1.11 (kiclI u.Dder Jl free)

':===========� r

i Band accessories sheet music orders albums, tapes blank tapes

I

on all items except sheet music

sheet music· we pay sales tax

ACADEMIC RESEARCH PAPERS THOUSANDS ON FILE SoInd$' ,00 for your UP'10-d4tI, 192...., !'MIl Drdlr CIIlal.,.. 11926 S.nlf Man..:. 8hod. Los Angll", Ct. 9OO2S

�I" I OO

PI.... 1I4h ,,. UtA/OQ ID.

,- --------­ �.. -----""

401 Garfield So.

.....

"" --

ToniorrolY. the men's tColm will hn..! down 10 Pier ParK In Portland (or the Lewi-s .t Clark Invilational. Tht"' courk has IIpecial si,nificantC sin.x Ihe N orthw e S t C o n fe r e n c e C. fllnpionshlp will be Mid there on �tJ...elhber 6. The wom.:n will Havel to the oulskirlj 01 FuaelW' 10 Tokalee, Oregon to trade "lrides with some conrerence Ih'lms luch IiJ Linfield, Whitworth, and UPS. A ction on b()lh fronts will bepn al i i .1.111.


PAGE

12, OCT.

1 5, 1 976. MOORING MAST

WHY OUR $4110 SYS,.EII WHAM EYERYBODY

BE,.,.ER SYS,.EII. don 't think we call back up, though. Come on i n and hl'\.ve a listening com­ parison. You'l he �urpri�-('d. (Just l ike you'l be sUrpriS(>d at the speakers of­ fl?red in the other 5tOl'E's' $-1-00-$600

Moststereo storl"s use I very precise ell"C­

tronic device to select their system l'omponents.

__r

A pocket calculator.

In spite oC all the jive about "careCully-select­ ed, compllriblt··' c(,mponent�, you're still getting /I

systt>m seipcted fOf its eNnomic advantages to the stO[('. not its electronic advanLilb�'S to you . " Not at Sp{'akerlab. " Thls ht>comes otniiOllS r!It':1 you ('ompare our SYSTI%-l 1'\VQ at ->4 30 a!1;ains t more expensivp systt'm� CUrio�l1t1y �d\·('rti s " d ALMOST ALL THe RECEIVERS IN SYS­ TEMS OF THIS PRICE RANGE HAVE AROUND 20 WAns PER CHANNEL RMS. 111at'5 a lugical amount of power for.a �l!I"ll"r system and a logical \ place to start in wieding II sy�t.t'm, W.' dirln't JII � t d.,ddt' we I'(ln toe, many of L -' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tht' receiv(lr w!,'vp pic ked for SYSTEM TWO, and do.·sil1l1 :t systl'm to .b'l't rid of them: we fell in love wi th the JVC JR-SIOO. It's truly n>markable becaus�' it deliver.-; mon' waUs per dollar than any other re('l"iver on the market today in it:- pricl" or power ran�. (Based Oil watts per dollar; m..ybe you 3aw OUI ad t'xplainina this). 20 W;lt1$ per channel RMS with leli� than .5%

�yslenus.

...

total harmonic: distortion 40 to 20

kHz

throul,;h 8·011ln �Pf'iI\.a·rs. Thl' SlOO's tune-r spction nails local FM stations lik.> Kojac on a ho t c.�se. and t!'len locks th('m in like they were cast in brQ<lZC. You can gf't a better wn­ in)!: section but not tor this money. A lot or people are also impwss­ ed with the SlOO's looks, too, Note the knobless styling. NonE' of UJe usual 5imulatl'd W oodvain and lP"'pn dial �ow stuff. JVC has totally rethought the whole process or

fiddling with your r('�ivf'r. But the real story comes when you look at the backside of a receiver. It's likl" looking under the hood of a car: you know if the manufacturer means business. The S 1 00 means bu�ness. Two �IS of sturdy binding poots for A and B speakenystems. Of course pholl(' and tap", Illput,c; and outputs. 300 and 75,ohm anlt-nna options. E�'en proVisi ons for futUft' FM decodinl( systems. And while you'n> po).(mg 3round behind thl" S100. tal' the h('8tsinks. E�-en in a 40 -watt RMS receiver, th(' powu transistor b�atsinks have to dbsipate alot of heat. So instead of little st;:mp­ n. JI'-"IOO h., "", , ,," ....., "�''''''' ' "J<D ed fins or inwrnal hl'atsinkl:i. JVC has chosen to ¥Oft': .,.,...c � , :'uh",h .... , • ..0:.. ' " " �_,_ I)rotl"ct th(' pOIV",r �ectlOn willi :lIe .qml" kind nf he-at ctis.�ipation units :J'wy put on lheir large mod­ els: ca.:st aluminum. It may not scl"m lik" a big point, bvt It shows whel'l.' JVC's head � ar,' at.

I��;;;"-·

II-(I:FII

NOW THAT WE'VE MADE OUR POINT ABOUT HOW GOOD THE RE·

CE I VER IS, COULD we HAVE THE NEXT SLIDE. PLEASE. THE B'I'C 940 BELTD R IVE TURNTABI.E, they

I'd.

c;m

Brit i.;.h Jll.dustriesCompacy IuPI bHu amazjn"u� for y1':4l'li with just hmv much pa('k intu t nt'ir IUrhl ;tllles.

.

fni' 9,10 i� no eXl'I!!1tion. dri\'I'. ; simpl,-', quirt. wow·f?t'1' method ot t':miflll the p!:mer is eml'loy­ thrCJllllh = l<l\�' -Spt " \I (3GO RPM) 24 ·pole synch Tl';-nOil� !llotOt ( .. oPl'lo.t'o:i I" I HOO RPM motol'S found m llIe rnaJotHv of auto­ matics lDd c.llaallt'r:" tod.} .\ nlt' t umtable ' is &11

i�ol�t>!'u 'vith j�om"r Iohock mounts in�te�d of sprinlr.i. Clwin: i� Vi,C')lh·daTlp,·d ' bnth up .<ltci clown An allti·�k:ttt' Ildjustme�·t b incl uded. A�D

an

Ano lik B'I-e fl_ l O l, both • manual autolllatic. I t incorporates <;I pr ('gr:un

modI? whl.ch �1l0W$ tile tur:1.table tn bE; ol'et.lted

III UUi-e lll od<>l>: 1 )

� a

�ml:lt: play m<olluaJ;

21 M a sing!.> play autom�Lic in which U1(' tum­ l!ble cyclh lit tilt- touch or a bulto'l and will play une �ll?etion man> than once; or 3 ) ill- a mul lipi('-Vluy tumtahlp that w i ll play as m:;,ny a.-, �il.: Il'con.is 111 '>eqllf'Tlce.

.

'

\{;&h� ,.>lt 01\ th,' hul;1lift;> "fWd ul Ul" \).10 .... " \"e put it Shure M·91En Clrl:_ I"d Of'" or �!IIIIV 's top il. iI!1 Ii t:r,n,,;dltlllbir be llN llian I�OIit mn('r sysl"m� �,r thi" pnt r1iIll.'f " I'I"r TJkt' oUr'.;.'Qrd r"rit lhp �H'C \1 ) 0 f"aliy d>wno� it. F I N A L L Y THE SPEA KERS, ONE OF TliE r,}AJOA REASONS OUR SYS· TEM BEA.TS MUC\-I �aRE! E XP ENSIV E SYSTEMS. L·rlll b 2.' ,-,n" nf 011 r 111\>,\ poou I. r " p,-,aker Ii,n,'n . Th.. ",pr. ('ulh,n"n ITmuk � 1 the tim... tl(!W !hit 2\ uUt'�h' � r o1l\p r..� Aih' nL�_ So lwNi 1nmu to an'uS-f' III of h.d that lh" ".,.,-, i,d>flnl drllll'l'I' in town h;l\'P :LctuaJI', ' i,.am pl"rinll \,IUr 'lllr drmv r<lt\m \�<:lffi llii.rlsOIi AdH·nrs. W" 'n' not makin!> H'ly .�Iltlni.� "l�

.

TliEIlfttX'HN6ER lIt£STYLUS IIftUSII OCOO F(Jt

eN> fOR.

..

600D FOR'

, """"', �.. � yl>1-

!WI fOR:

5p('aJH'� ;,.If<' virtllillly the last.

latl"-!!n>at pnce-cutting (It'\·ic('. The!'\" s virtuall)' no �ysb'n1 offrret1 ir. town

that Orrf'r.'I ipe!'l�a'" of compt.rtlbl.e

quality

to th� t'II'('tronics lh,-.y ha\'e

be"n "car.'fully �elt'(·""d" to \)(' driven

by.

Like wt' said, �ystems an' 10giC';uly

built around a Y'P<:eiver. By lhe time the

stOIl' I!" L� around t<l pi<'kjn;: /;pe�kcr.;. thl'Y'vt' run ou t of t!'llthuslasm. because good �p' �kpr; r,)',t bll monl'Y. Unh-f , )'AU bllY Item at Sp!uNlab. Our 1'W\l'S employ a \VI000 to·inch woofer and a ne'" l.Z,-inch dia­ meter myl:ll dome tW(,l"te-r. the DT150, Hz with a clari ty III",ly found in similar

which reproduces the spectru :n above lOGO systems. Now thl?re are SCOrE'S of 2·wny speakers In the same prkerange, but by tht'ir very nature. most are dl'ficient in midrange clari�' because the crossoveT frt'qucnry i.. too high. This mellls that the big woofer cone is uSl"d to reproduce the midrru,,.-, In operation , the WOOrl"f ili busy responding to low-fNquency bass . So when it's called upon to reproducl" midrange, things get ali dis torted, (It·s call1'd !nu-nnodulation dis­ tortion . ) Thf' result is the �peaker I'I?produces nl"ither bw nor midrange as w('11 a� it COUld. To makf: things worse, the crossover frequency usually falls ri gh t in the middle ot the critical 1000-3000 Hz part of the spectrum where most of the fine lk-tall in mu�ic lies. The Speakerlab Two approaches the problem of mid range reproduction in a 2·way system differently_ ThE' 52's unusually low crossover ('Ie-quency (1000 Hz) avoids intermodula­

tion

by sendin£: most of the mIdrange- through thE'

twepu-r. Of COUI'SI", that takes a

pretty remarkable tWi.'eter-thl" DT150, The DT150

is � rnylar annulus in place of the usual resonancl'· prone surround. This structure changes thl" 5ur­ round tram a major problem into an effective part of the radiating structun>. Th(' large overall radiatilll diameu-r (1.5 inches) mal.es poosibl(l clean respolllit' down to 1000 H<:. Thl" woofe r ain't shabby I".ther. ThE' W1Q(l(1 h a m odl'rately higl't efficil"ncy , lO·inch, I-oilm unit dt'si �l Ied to t!lk( lh{l most demandi:l.1:: The DT; !lU Dom T ....u\t'r. kin � of music with out riistortion. ' An d we ve put that wuofer i n a 1 .5�ubic foot box-us'lally considered 1').. tra\'allan� for a lO-inch woofer. 'Illl' W1 000 's S'.l�pension is de5i�l-'rl for mn imum linear cone Iru':el to produce hi�>h amplitudl.", low frequency er.<,rji:Y lurpnsjll(,'iy WE'lL All the war down into the su�r·lows uo! heard with other ,p@'L'(eD in il,t PfJC(' ranJ��' .

.

So how cnn we o lier • spew,. that out, perrorm� virtually 11ll\· 1..'. Jin-g ill i � priet­ range'? Sirnpll'. Wt' orf, c thrfl1, . ooney saving kits. No\\ . clOII'1 �Ill';; T.l�ot.' olrcn't complt'x eledronic ,alL i" rllL t, the ani) tooh YCHl nel'd are :: abpl.,. !,\:.t! , jand. �apt'r rsnd an IQ (Ol'"t bfl, !I, NYEOIl)" '!'an pul ":10: of Ollr kl i.� In!!. (1](11'. put iust HI ("151-" n'M!:� n:-alh un· L: onfi d.I1 \ , .... �'d likr t,., 3';�UI'\' you ".\,lth "'pulP'" ...,; In.ul,.,d "·,,h a.U... ... dh....��, OIlI \JXCONDITIONA L KIT ASSEM BLY GtlAR ANTF:E. It' y ou " ;\11 't put one of our kits tOijf:ther, we 11 nnlth it for y(,u. Fr<'f'. ,lu,,1 brillg \1 m. YuU VE GOTTO HEAR OUR SYSTE,'>I TIVO TO Tnl LV APPRFCIA 1'1:: n: \',;th Ijl� )Hahle receiver, feature·lt)adl'd turntable and Spl!aker!a" 'Pf1litPT kitJ., it's n o \, ullJL!r il outrl!rionns ·3600 sptems. OthE'f 'it\'r<'o ston'S I'm POUIl!! I� ,'i r ('alculators ('oml �1 r 'r _i l!l 11 I) Ui!r de�1 But they '.'1on't lkc,wst' tht.'v ,·n' ·! oi'i,'r hil-:h'qll03JitY spnlU'J'<' lQ m Olltr)'Mfln r t.ttl.. Ju,;! u _ So coWr 1.1lCi) our or • • , r stores '*11 Ii :uk fOf ...

. . .."

�1'llCKIlil�II,':1, Nob u,I\' i11 p o:.lnn rB ' :. U;J aad... )lUIt .ll hnll' ,;nb. But you I II Ii 1orr· stand \'('T;" quidl)' \\ Ir,.. nth,.,

steJ:(>(1 stQrr� disl kl· lIS 't) 1r:'1<"h. .\,lIj you11 probao,:, leave with dynamH� sy;af.lm,

THE MOTION

I (liN,·"'; �

�j'yt:1Y'

-

�'�'?�!'/:���� Gravelly L:!.kc

lal

PM Mon.Wed-f'ri/11 PM Tue· 11 Thurs/lO AM-6 PM SatIfBurien/144 SW 152nd St./243-7400/ISeattie/50th & Roosevelt Way NEt 634·2200


Parking problem causing accidents .. __'

F

...

F_ _ _

.. '.. _ _ . M ' lOo.... YoI._ ... .... __ 01 -_ .. .. _- _ ... - - " 'Oo .....-... .. - ...'.... _ _Of ....... _ .... tlU .-. .. . .....

.

.

-no. _ _ _ • - ""' 0" "" _ -... _ _ 01 . . ... ..

- ,, _ .. ..... .. - . .. ... _ • '''L '' . ... .... .. . �.. .... .. ... ..., . . .w oj .... ". , ,"''',. ,., .._.......

- - , .. .. _ .., .... '- .. . . . ,.., - _ ... .. . . -_ . ,.... " ,' " � 7' '' I ' F _ _ "' . .... _or .... _ ...... .. ._. . ...... .. - '.. ... .. ....,.. . ""'. . . - -. .�. ... -" ,. ... �, ..�.... 10 ..... _ _ .. ... .._ ...... .. - .. ... _ 0 0 "- _ " ' _ n. _ , _ ..... b_ _ .. ..... .. . ,,,',' .. ...- .._... .... .- .. ... _•. ._ _ _ 00 <>', _ .._ ... _ _ .... .. ... ,_ .... ,•••1.. ..... ..... .. -_ ..._ ...,....... . ,.... - ... - --_ ............. .... ' ..... "- �"' -.- rUt _ -. .... . ... 01 .. _. r... _'''' - -... '- _ .. --" - .. ,. . ,, . ­ - '...... ... -. __ ..... "me "- .. .. _ I' " ,.. .,,'. ....�.. ..... .... -... - ... ,.. ..,._", ....

"'-u _ .... _' _... ,-,- , - - ,- ....... ....... -..... _., _ro '" ' ... ... ... ..- .. ,-. ...

.

- ."", ....- .-. .,, - -' -"

,.... " - ,m .......... "'" _ W..,. ot __ ....

......" - ...... ' _... ... __ ... ._.

_ .. _...... . ...

-_

'"

,... "" '" 1Ow..-

.. - '.�"f·" "",. "'-. ,f." ,,,.. "

-

'''�'-.- - ' ,.,. - ... '... ....... ..

........ ..

- .... .... ..

_ ,....u.",."

-

..... - ... . -.., - ,... _ ...••, - ,... ,m ....,. ••, _W .... _ .. _ _. ... ... _ .... . '.. M_ .. ..... ' ...'

,..

_ _ 4 '-

..... - - -- ... " ...." .. ......

Cave Managers hand in reSignations .. ...., -

f" �,"E _ ..... .. , 7, ... E'_ .. ... ...., . u """" .. ... ""_ I '�n"', __ _ .�- .... - " ...

_.. . _.. .. .. " , .., ..... '" . ... _ .. _ ... _ _ ,.,. 2 -. • ........-

'0

, , _ •• ,, � . __

.. _'j ... ._ �,,,... ....... ...,,� _ . . . U .I -" ... _ .... .. _ ... .. _

.. .... """L , _ , M j _ _, a

.....

- _

....

--,."

-.

........

-

_._._"• ... _ _ 01 ... �•• _ ..., ...._ .of

c:..-. . _ ... ... 01 .. _ _ _ .. _ - ... . .... _. ... .- ........ ... .. ____.. _ i o ,.. ., M .... ..__ ''''''''�

_ _

......

o.

"' _ . ..

"" . "-.

- - _ ... "

.

... ""'"" ... .., "'­ .. c:.-� ,," ,_ _ ...... .. ... .... � "-'" ... ot "" _..

,., ... ........ ... " .. .. _"" _ .

eo- _ _ "''' .)00 "" _ _ n. "_ _ _ _

... 'rl"� � ' ; �

-'

..

T..

. ' _ '"

.. - "' '''''' ... , " "- ....

00"',..

...

...... . . ..

_ .. __ ... .....

• _" . .. . .f ., WI' • . . _ ,. ... _ .. ._ .. ... C •

_ .. .... ... -- - - .- - - - - .. I.... ,. .__ ... ...... ... .... -

_ _ to ,

. .. .

, ..

-. ' - _ ... .. "

.-, ,,"

.. --� ... .- .. .

.:..... r.'::

:7.�':' 7.

.._ ...... - ... .. -

-

-

--�

- - _ .. ... _ ­ " _ ot .". _ _

_ .. ...

... �- ..... ..... .... - ......- -

.. ,,_

"" " ' "

"' -" -' ,.., . .. ,.. �", ... I ,,,••,,, ••• • , A'_ _ ' '_" • _,t_ ...

S-. "

_ .. .... - ... ....

:::.- . . . • • _ .. . . . . . . -

,-- ..... .._., .. . ...U .. ,·... �_ ... ,_

-

E

Gorton to speak here .. .. ., . c_

. ... .. ,-.... ... ... ""... _-_ .. ._ _ ... - .. -..

,

"

....

...

. ft"

.... -- . - ­ . - - - --" ..... .. ....

- - - - _ ... _ , .. _ - . - -

• .... 11l1li .. .... _ JI .. .. . .. . ... . .. ,.

,

n

,.

_ _.

.. ... , ... .. ... . . . , -... '.. " -

: : ; , :

-...... . .. -

.,,. '.1,.. ,..... __ •• . "or , -

.. ... .. _ ­ ,' __

_ ... .." , ... .. , ..... - -- .. .. _ ... _ .. - ... --_ .. _ ­ .. - ... . _ .. ... . ... _ . .. .

.. _ I

.� : :.�.:� . -,

... .. "', ...' ", ... �-... - .. . ...... ...


CAMPUS

--

PLU switchboard outdated • • __ .. _.0 .. .....

� .-;;:;

;::"' ''-': =

•.

---,

,

.. _ - ­ _ .. _ t10 ....

_ 00 _ _ __ , 5 " , • . ....... . _ ,_ .....

�ft ... ... _ _ ... ....... .... ,. ... .��.., c- _ _ _

- _ . _ - -.

-,

��; .; .. ::; "

_� ...... -­ --_.- - _ ... ..

c

,..

...... ... .

.

- .. _ ­ .......,

-

.._

.

7, ... _.. __ _ .. .. _ _ .

.-

. ..... _ .'

- _ .. _ --

: ___

-

.. ..

' , '_ Or

:::�:--

Parking problem

< -

_

__ . C-oO _ _

.. .. ... . .. .... .EI •• , . . .... ... --- .. _... _

...-

'" - - _ . ' '...

- - _... , ..." A,_ .. _.. ,_ _ ,, - ­ . . '" ..... _.. ..... .... ....... - -

--

-

­

_ ... ..._ ..._ ..

_ .. .. ...... .. .... _ .. - - - _ .. _T .. _"." .... A...

.

- _ . ' ­ ........ . " ....,... _ .. _ ... . _ _ N '..

_ . ... _ - - -

.

_ ...

.

L L_"_ .. .. .. - .. _ ­

.. _ .. F" -. .....-

-

.. ... . _"

--

-

New faom l.evfsl "Mavin' On"Jeans.

"

'--' ....- ... . -

'

, ,

!

.... ""-, - ­ . Oi ' .. ..... _ , - � ... - -

-'

'

-

.... .. , .,� "'-" .. ... ,'" ,,, ' ,. . -.

....

.

� "

.

.. ... ". ... -

_.. . ... ... .. ...... ..

--

__ _ ... C'.. ,. .. , --- _ .. _- .. .. ,.. '"' '', .., . ... _ .." " , "' .... .. -

_ ..... _ .....

,..

. . _... ... ...._ -..__ .. .. . .... .. , ..-- ... . -no ",

'"

' '' '''' _ . _ ­ -,-----

... .... , ..... - ..' ,.. -. - ....... '...... .

- !!" ...

School Congress .- . " . . _ -

._ .. ,.. _ . -, -,..

-

...

.'_._._ _ ..

_ ...... _ ... -

.. , _, . " , - - ..... ...... -. .. _ .,,�... . .. , "_4 _ . .. -.. - �-- .. ,.... .

-

PLU host to High

- . - . -

d '''' _" .. _ .. ......... .. - - - - - -._ ... _ - - _ .. _.. 7 ..... _ .. - - 11 _ . . t .- _ ,_ _ .. ... . . ... ..II!. .. .... .... . . _ .. • '" . ,.. __ ... £ ­ - ,.. . _ . . ... . 7 _ _ " _ F " .• _ .. ... .. _ ... .. r-_ _ _ .. ... .. .. _ .... - _ .. .. _ ­ _ .. .. .. ..... _ .. .. . _ - ._ ... , - -- --. ­ ,," _ ' I , _ ' W ... _...... ... -... _ ... _ - - ­ -." .... ,.._ .... .. .. _ - .. .... _ l" _ ....... . . .. .. _ . - - _ .. .. v_ ....... ,... .. ... - .... . _ ,

'_U ,"' t .. ... ... 7 . _ _ _ ..

_ .. ..... ... .. � - ... -. - -

' :,=::� '� .' ':',:"":"'" =---= i'UL'. _ .. ..

'- - ­ . .. _ _ .. ._ - .. '_MiL'

........

....

... ... ' ',... . .... - -

-, ... _., ,,OJ.'' ' , _,

-

".. " , .' ... -

-

'

-' .. .,,_ I.

." .-

•.

-_ ...

_ "

", _

-

II

"

....... " ' '' _ ' _ . -.. _ ,-,

E',

_

K.,

,,' ow

" .. . ..._.

,,, � .. �.. _ .. .... ....

,

...


MOORING M,o,sI'. ocr. 11. •97•. 'AG!! J

KPLU FM has unique programs .... ,,_. .. _ .

... ..... '--

- -- .... ......," .. ,..,... --- -­ ....... "" r......, , ... .., -

,....� ...,...... "".....,.. ...., ...-. onu "• •

J'�

"

_

'.

_

.. ...,-- ,- , ...-'... . "'..... ...... to ,.. "'-'" .... .. ...-" --

""",.. .. .- ..., " on " .......... �........ ...". .. ,..,... . . ... ,....... ... - � , -....... ..""" oil.... ... .... _ • • • . ,...".... ...-

.

.

-.-. ... """ ''r " ......., .. ... _ ....... _-. . .. , ,. ... .. ....' K'I: to.. ,.... ......

.

, " . .. .""'........ ..�..... .." ,..' �'l\l 0

...... ....." " 1....... -"'" ........ ,... ... .....

"'_. ..,..

.

'.. _...... T_ ,...,," ,.."" ,.�.",. - ,,_... ....... y... ".,""n"< .. _

_,.,_t.. .......... ., .. r", ,_ .... _', .... ,... _. n- ... _ _• .... .. .." ..... ,.- .. ........ ,.. ..-

)o>L n. M.'_I """"'''''''

. •...... u ,ho, ,..,. _ ...., _ r.. ... ,,,.,. ....,

••_ '"

1>,'.'

...... " �...... ..... _. . _, ......_ _ .... ,... ..c u . t.. .. ", ".t_ .. ....,� .. 1_ .... ..... .. ' _

,.., '....

-

.

...... .... .. .. ..-. ,.. "",-,... ...�... _ .. "'"

.,...... ......... . ,. .... ,..... �,,-

...,_ ..tm _..... "" ...,

.. ........ no _" .... _

....._ .... , ...

"",'",., ... ,,�. " ... .... " ,.. _... ....u r..,. _ .. .... ... ", .. _ .. _ .. ,, -.. . ... ,- ........ , .. ..... .-... ...... .',do __ _ _

.. -. .-. -', ... '..

""-, .. ,.. .�... '"'­ ..... U . u_ ,_ ,..,.

'"' to" ,... _ " .... ...... ..,. '" ,.. ......, .., . .... " '" ,.. th "" ...- •_

.

"" "

"'" ,.. oil ,.. _ _ . ... _ - -

.-... _ ..-_ .... "" _ ..... ... .. .. . k .. _ ..... ..... ... ....�

..

.

.

_ ....

Cave Managers resign

"'" .. ... C___ � ..... . _.. .. .... .... M... _"" _...... ....LU _ .. ... ....... -. ,.. ,_, '.. w." ... ... _ - , .. , _ ... ... ' ... ,.. C_ .. .. _"' ..... on.. _ ... _ ,.. .. ,. ........ .. .. ,.. c- .......... r.. _n_ _ .. .... . ... .. __ .. �... .. ... , no , ... _" ...' _ .. ... C.... Do '..,. .... ' d_ �.. '_ ....... .. ,.. """' __ "' ..

_ _" �

Ok ,. ,

• "" .._ . ..... ._ , '-'1 Do ....,

--- .. ..�, - - .Y _ ... ... -. -...

.. ,.. _ C... __ '. ' _ _ " of '.. ..... L� ..... w.. .... � " u..... .. ",," _ _ _ ,,",0/ ,..,

__ _ ,.. C... ... .. m••"" IJ ,.. ,_ ...., " _, .. _ ...... , •• c •••. II .......-. '1 ""';0" , �. _ " , _ " _ _ ,,, _ ".11_ ," _-..>,

_,

_...,

0:.... ,.. .-. .._

.

n...

"",

...

,_

_ L' ...... _ - - -'" - -_ .. ... __ ... .. ... _. ...... - - -. , - ,,,. .... ... _.. ... _-- ... .

....... . . . . ". _' 0 'Im' -' _.. "" ..., - - ,.. c ... ....., ...... ..... "'--" " " " -"

_..

-,­ '.-'-'-

",.. - "-....." ,,

.. '.. .",..

.. ....... ... '..lU y_ ,.- h. ,.-_ .....

..- ,,'�...

.... _ .... _."..... .. .... _ '.. C... . . _� ... ,.. ..,.", ,,' " .._._.. "..... ...... ...., ._ .., ...."

,...

_ .... ..,. . ,. -. ... ........ .. .. .,... _ .. ,.. ., ''';0" ... _ .."

...-

,

.. ... ...... _... ........ ... .. , .... " .. ....... ... C... Joto ,.... ...., ,... ....

"t.. -.

...... ,.... .. ....' h' .. .. ..._ .. ,..

_ . •."_.001.". '.. ""'" WOO _... .. "- - ''' . _­ ...... .......--.-

.:'; ..: = ';: � : .: � ': � ; : .': .: "� � '; .� : ; : �; .; : '. '.� � : .: ... :: '. : �; : ..:� " ;.: . .;� : .': · : ' : ': '. � : � = -� = , "= .= .= : 'I = ', '= _.... , .. _ ... _

., ......

. _" .. ,.. C...

MOORING MAST

••

_ _ _ _ _ _

.

Jones to be inducted

Staff

"K",C.._

T_ ,.. .... Gnoo.. . ,.... _""Y wll -. n , .... L '-' ,, _'"' -... .. .... �.......... r�-.. .....l". ......'

.

,.... ... . . . _ ..

IJlYOIIT Sf"'" _ ..., .... . .n

, .. ... to "" '-' _ " ,.. u ...., ..... C..,... "

..... _

.... , ,

PHOTOO_"" _ _ "" '"

STAn' WRtfERS

, .. . = -. -_...... _ PI ,

_ _ _ ,n

= '

___

_ ._

_

=.-".---

,.-..... _____ .... """" .... ....... el L"

- -------

= . _-,

_-, ' . _ ,, _ _ _ __

-

_. .\

''' ''', J_ oi L .. ....... .. - -.. -_. .. .... ,... _ . ,...., - '... .. '_ r_ ... ,.. ......... m

...... ..

..,

.-�-....... � , .. � " ... ..

,

..

.. ,.. r , -'.

.. . _.. -...

r ....... J....

... _ _ ... ...... _.-

A�"" ..... .. "'" .. _ w,.,,,,, c.. ..'., '0< ._., All... h , .. U.I" _ "' NAJO " . •

,..,. .. ... .... .... .. .. , . ..........

._ ,.... .. , ... .. -... " ' '"'''. .. ... ,,"'- ..

" '''__ ... .,.._ ... _ -­

. -. .. -'"'_. ,.,.... .. C ."' " ,.. .....,.... ..... �-. . "

D... "

Il. _. ...... " . _... .. ,..

_, ... ..... " c .. ,.. ,, _ ... .. ,-,-. ..... ' .... "" .. I •.,. ",. . . �.. ._, -... ol e = ,.. _k

.

�_._ '... .. ._. '"" ,- ...... .... ... "-it of • , ..._ •

.

. ... U_, .. M _' . Gn_. _ ..

�_

.

..... .. _. . .....- ... -' -'''- ''' ­

.... _. __ ot � .".�.. _ fl.. ., . " C'al..oio, _ , ,..,., ....


PAGE 4. OCT. 11. 1�76. III00RING MAST

---

ARTS--"Land ofthe Dragon" to all

Critics Voice ._-

...... .n ...... ......,... .,.... " t..,--....._ ....... ..... .. .......... .... ",..., ...... (... .... " 1..- ·.., ...... " _ _ " ',...' __r "'�_""'''''''' _'''' · -- .. _.... ..... "'.. _.. _"",, -"'..... ... . _"'p .. H.. ,... ........ ,., "',. .... __ 'P "'.. . ... .,... oW f-...' 00'·... , • ,....... "" ,.. _...... • � ..." • • -.. "'... -' ...H..._ .., .... ... e' ' ,'" 0" 'W"''''' _. ........�_�.f.. ... _. ......

T,IE R''''�'Ttr :.1.'''; Al'UotIo ,.. ... . _ ... ,.. ' .. .. "•. ...., .... " ... ... _ _"... r..., .... ...," loot .... ....... ro>O'.. ... .."..�... ,_'<oo ... ....� ... I " . _ __ ,... """ ........... ...... _ .. ,lor r.�.-. .. ....,. .......,�. ,.. -._ . ........ " ... ... 0( ... "'" ,,' .. ,,,., ...." _. ... . .,."... " flnL -.- .... '''' .. _ or, -,... ,.., ..... '"- .. ,... .... (.... �, "" ... '....' ...... ... """ ..... __ '"."-''''''' OW< *� ,to "''''' .. ..... '... _ f_ ,... ..... " _ "" '_ ,_ If .. _" .... pIo)'loo .... .- '-. ... � . _,_ '..... ..... .... .. _-. _", '" '.... .. - ,... ...._ ... to .... _ _Ion' . _ ,.. ,.. ,_ ,..., .... ._ ..._. A..... ... """ ... ...-.... ,.... "" ""'..,.... .... ""_ .... ..t.k!t _ ... _ .. ..,. .....,. ..,... """."..........,• ....,. ,...,. "" .. ,.. '"',_ ... ... .... ..... •

,

""" """ ... "' .. -.... �. -, -. _... _'. """""" .... f""""'.... ... ..._ •...,.), ,... '""___ _" ,Oot __ , .. _ "'" _. ... _ .. to,,, ....., ... _ 1__ ... .......... 110 ........., _ _ ""1. """'" ""'.. .. ..... ... .... ...,.,,., ...- _ .. -. Of ...... .. ... ., *'""', .. . ....... "'......._... -pt...., .... Nt••••, ,.. '.. ...._. SIo bot '. 0I0Io ,. .... ... e .. . ..,.. "' .-, _ ... ..... _ hi. " (... _ ..... .... ., ... , . .... t.. ""'., .. 1000 _ .. -"' ..". ... ... "'" '" ..-. '''' � $ . " .... _ ... _ . ,... ...... ... .... _ . u-w,. ...· . ... fnt .. ... � _ (., , J Ioo" ... ".' .... "" _'. foodta.I). •

Sft:<JI<D IA"""AS--.- " . ... _ _ -... ..... '" .. Oo " ..... _ ....... .- .. ,ho _K _ , " ' )oK _ , """ ... -. T... _·' ... .... .., _ .... . _ '" piIy .... - .. """ ..-- ... - ..,..,. .. , .. . __ ,..,. �"'.... -.. _ 1_ """'- .... .... . . ... _ --"1 ..�_ tIpno. ... .. Ole DA"C! N IJJ EIlS-l, • •_,.". _w ,. ,. ot_ .. '... _ ..-. .. , ,". � • _tbI. Tbnoo _ '"" ,.... ., "'- , _ __ ,Oo _ to _ , _ .. ..... _ '... ... ,.. . " ... .. ...:.. ... $ , . "'" r.. ... _ ... _ .. "" w ·, . ... bo r..... .. ....._ _ _ ... ..".•

CONFIJ,,;T CU....X_T>o ..... .. _ _ .....,. ..._ _ _ ,Oo ,AI) euY _ 00 "OF 110 --"I' _� tho .., _ _. , _ ... _ ... .. . �""pt" i " ...h ...... _ ... ..,..... . TIoooIt ....,.. ... .... _ ... ...""' .. , _ r.... , .. rw., 1'( " _·c ... .... _ _ ,....., _ ....... _ 00 '-')''''1'"''' _ .... _ ,. .... -,

. .. RNA...__ ..... ..... " . .... _.. .. . ... .., .. ,.... ....... ... -... .._, ..... .... .... ..,.. _.... ...,""' C.." �� ...... r.. ,.. _,._, ... � ... .. .... ..... .. .. "" - . ,.... ... _ _ .. ".. ' ... .. '100 '" , " , ..., "" _ .. , _ ... ...-,_ "' ... .. _ I" _ . of "" o.. .. _ ,,,_"'"''-' f'.... "" ... ,.�. .. ,. _ ...,.""... _-- ""' ....,"'" '.. __ (... "" ......... .... ,..",. 01(. .... .... _ 0/14<y, .. ... _... ,.."... '" .....). ,

.... .. ,., - .,.. ..,..... ,.. -... -� ,... - ... _>J_....."" I�'" hoppI, ..., ....... Too .... , "'" ....... '. ..... 1..... _ , ...... __. ,_"'" ___.. "",1..-.. (1'>.0<'1 .. _ • -i�' ' .. • poIo- � ,·...

.....

Of ,.,. �• •

..1Ido-..', t...�. ..""""... �.. .. ..--I ...... _ .. ......... ,.. '. . ..... ·_T ""_ :l " ..,.,.., '.. ,.

,-

" .to .. .. , ... ..

.... ,.._ ..... ..... .. _..... K_ �"" '", ....."'.. - '''' -. ..,. .. .. ... .... 1.-.. - .. .... .. ... ,.....,..... .. ... ,,�ot _ _ ..... _ .. "" - ..... ... (I.... c...."... . Po"""" N -.. �- - .... .. ..,,_ ... -.. ,.. L_ ,... ... _ ... '. -... . . ... ... ,.. ,." " ... ......'. t... .... .. ..... ,_ ............ ... ,..

\.

,.. _ " _. L I... ...

... _. ... ._ , ,.... _ .._ Rooo\ �'-" '.... _ft, .. .. .... ,�"" *- .... "" -' -

N." S""'. ....-'<0,- "" _, • ......... ._-, .... A '. '• • ot 0 .... to ; .

- - _ . .... "" "'" ' i .. . ..... ... ,oo ___ ..... ko ' ,....,. .. _ ... ',"" " '_ . _ "", . . "" _ ,.... . .. ...... - . . ' _ . .... .... --' ,. .... _ .. ... ... .. " . . -- .... "". ... h_ _, .. _ . ... - ,... _ ,...... , ... .... .... .... , .. _,..- ... .

_ ." ... .... '.... -�.. '-

.....

,.., . _·,_ON, . _ "

'

,.... _ .. .. , .. ..... ".. .. _-,.

..,

00.. "'" __ ... ... ""- .. ,..�.. .".I . . , ,, ... , 'd' ''' "'" _ .... _, v.. ....-, , ... ...... "". "

,,,.

..... 1_.. ...

"" ....... . ", ..

......

_" . . ,,,_, _ 10 ,.. .. ,m -. _ . - """' .."'" "'" c..o ... ... ........ _ .... .... ... . "' .. ..... , .. -"" , .. ,.,., .....

.. ""--_ . - ...... .. .

,.

""

." .. - . '''' -. ..�- ...

- , . " -,,

"Yellow Zapper" in Tacoma "-�""'-'"

Too ., loy .. ._ ",-', ......... .. .._ " ,.. T_ Art "_ _ "'� ...,.,. .. - ...,. ....... , . ........ _ .. .. ...... . ......,. .

--- .. .- ... _-

.. _ ...... _ . '.... . "_- .. ''''- y.....-

,...... ,....... """" .. ,­

",-N"_

"'. "'...,.... to "' ,,... .. .. .. .. -- .... ... ' y- ....... ,.... . " -- " ....'''' ..... ..... ... ... ..... ... _, .., _.. ,... , .. _ ,.....,. _he _ , a ...... .. ,.. - .. ,.. .. " ...... ""'" .. "'" " _"' fi_ ,.. -,...,.,,. ..... ....., ""oOj

__ f_ ,.. __ ... .. _ _ '" .""'"" - .. _ ...... _ _.. - *...... .... . """" '" ...... .. ..., .....

.- -- ,- . " , . "T_ .."..tIr". .. ,.. '"� ..._ • • ",_ _"a' .. ,_ ..... 1 •• K... ,_ A"_ ", ,,_ ,.... ...,- ,-,,,- - . ... _ -""" .....

- ,.." .. �... . ....... . ...,. .- - .. ..'" Too _ ..... _ w""" ..(, "" .. ,.. _ .......... -". _.. .. ,-­

,"' .. _ ....... ...... ,.. .. .... _ -

-_.... , .. .,., . ... ,..

V". '_ _' __ " .... -'" .-_. _ .. _ ...... - ''''... .... .....

." . ...

_ _ _... Lo oK"'..

SKI INSTRUCTORS NEEDED atCrystal Mt. Northwest Sports Ski School ,

,


Color from corner to corner at Seattle Museum •...,.'-_.

... _ _ .... _ _ _ .. _* c 1: • _ _ " _... .. •..._ ," ,,' .. ......._ _'lit

.. ... ,,_ "'

_ ... .. II•• Y... or,. ... ... - _ .. ..."" r _

',

-_.

... _ '---­ _ .. -- . _ .... ,_ $0_. _ ... .._ .. _ ..... - - _... .. .. , ... * ,, . . ... ., . .. ,_ .... " . ... _ _ .. ........_........ - .. . ....... '-'" ...,�.,... ,... -' . .... , ....._ .. ...,;-...... .... .. .. _ -

.. "' . -...... ..._-

- ,., _to .....

"" ', " - _.. _ -. _ . """." .,.. ....... ... ... . . . "" ', ... l..',,,,,', _ .. .." 000 .......'. '- ''' - - -

" .. _ ,"" - ­ ..._., "- •• "•• • , ,, "OI. ... ... m" ' _ . ' :: . .. ...._ _ .._,... _ . __ . ,_ 100 - _ . '...10""._"

" :'\':' ..".!i'.!.. :::..

*•

--

... ;.,,(

-

. .. . . _ j' • it .. ... _ ... . ..... _ ' "' .tw.... _ _ - _ . ,_ .. .. .. b" : _ " ""-"""u. ,.._.>TW. ... _ 0 . _ _ 001 _ . - . . - . ....""'j. .. •••,,,.... ' ......."• •ro"" • , ,, _ .. _ ... ... . ...- _ .. _

,-, ....... _ .. ,," ". . .; . " .,. ",,', >I,,"'''' roi�tSSl:' .. -,.,.. ., ..�"" '" ......... ......nu._ .... , ... _ - ­ ... _ _...40 ..... '''- '' '.

.

Smith's work displayed .. _<0..

'.. -. . "- _ . _ .. _ . - _... ..... _ _ . . . A_ , 7

"""., .. ... _ c-

_r ..... _

.. c_ , .. .. _ -

_ . .. ..

-

_. ­ .._ ..... -

-_ ..... -....._. .. . ... ... - - -

- - _. - .. . .. !� ' ... - -'

. ....

... .. - .. .....

"""e .. _ f_ _ ... .. .. ... _ _ .. ... _'Li ....... -.", , " "" _._-I . . . _ . .. .. , , _

..... _ .. _ .. ,_ . _'. , _ ... .. _ ... _ .. _ . _ .. .. _ _ ... ...... '- .. - .. .. . ..... ... --_ , , "" .... _ . - - _ ...� . _ .

-

... .. _ _ . .. .. ,...

, .. _

Neswick to give recital .. - .-

_ . _ - ,.. -

_

. . . . ..._ . ." _ • " c:,. " .. ... _' r � . _ .. _ ....._ .. " E ..... .._ _ . , , _ .... .... . ... .. - ..... .. -. ... .. t. . .. _ "'" - -,.... ,. , l...'...... ... _ � _ ... . .. .. _ .. _ ""'n..-"'_" ... . -- - .. ...

__

. :: :",:,"' :;':.:�:'''' :':.��':� ' -�::��::::;�:.: --...� ...

----

RECORDS

-'II

TAPES

SALE

New Releases on

NewStevieWonder . . , . " " , . . , . Framptom Comes Alive , , , , , , " BozSCaggs . . , . " " . . . . . . . . . . " . New Eric ClaptoD . . . . . . . , . . . . . . Heart " , . . . . . . . , . " " . , . . . . . . . New Earth, Wind, and Fire . . . New Led Zepplln " " .

.

.

t

o

Lo'. Tape. $7.99 S11.SS Sf,'" S5.9' $3.99 SUO Sf.99 S5.9' $3,99 SUO $3.99 54.99 57.99

Spanaway Park Shopping Center •

Moro

••

14906 Pacific Ave. So.

Military Road &Pao;lIic Sa" 1 0 '.m B p.m., Sun.. 12:8 p m. ..

Phone


PACE '. OCT

11. 197.. MOOIlIIOG ",...sr

--

SPORTS -Lutes crush Linfield

Knight Beat

"

........

... u .. ..,, "' ... ._ ",,' .. ,..,. ...,... ..-., ...._ ....." ,....

..

�-"........

-

'- ....

.... ,_ 'N """ .. ... .. ,.. ..... ,.., 11 __ .... ..... .. _.. , . _.... ........ ....�, .. . .. J_ ....t...., .. .... _ - ­ Gi-04 ._.... . .. _ "_ _ . -" _ " II n.

"'-

_ (_ Dooo - " _ ,,, " • ...,.., .. .... :.1 .. " .... _.. .. _ _ _ _ .. n..l .,,. • I _ "" .... .... ... l_ _ _ _

="., : �t'� y . : : :-� .�� '''.!":'.!: ';; -_.. - --

__ A ,' ..,_ ... _ftU. �. ... I'l U " . _ _ ... � _ '-' ... _ WW,,' .. ... ' ... . _ •___ •___ .. , .• "" ....... ..... _ _ _ .,_,_ .. "" II" ... IV_ ..... ... ___.

.

c.. _ _ ... ... ... ... ... _ _ _ _

.... ... ... _ .... _ - _ .....- '

.... ... . , _ _ _ .. ... ...... ... CIoR ... . .... _.. _ . _ 01 " 1'1, __ .. ... _ 1·"... ' 110 .. 110.... __ .. ,_ ... .. . ' .. .. . , "'"PI,IJ _ . ,.... __ ... •.. _ ...... .. . .... . ... ... _ .... \.... . ,... 1100 '" .. ,... __.... .,...,. .... 'm' ....... _ ". .. .. EUe. ""*r _·. ..._. AIV_ ... _ ,.. _ _ _ ... _ ... _ .... ..-.m ,.... of flno _......... ....

.

.......... .. ... ___ ,_.... 0.... ......'" U-IO, ....... ,... _ ... ... _¥..t ....... ... ooIy_ .. ,110 NFl ._, . -,. .... ('o,o�_ . ... c.... ... .... ... '1_10(0 .. ...- ...�,... __ u..awo .... .... _ _ ... .... ""'___ • __ J'"loo. "" , _ "" "" ",_ ,,,, , ,, , 1 .... .. ...... _ '_ 10, .. 1:>_ _ .. "" ,_ T.... ..... . ...... ......... ,... .." '" .. ... "''" c::-..: "- '" �.=_ .,. ..., _., ...... ....... ....... --.. __ "',. /,_ .. 00I.i0... w,

� ........ """'" •

...w,

.

.. 110_" _ _ ", _

_ ' ... - ..... "' . " , ..... , _. '�_. r. i!.. ;)O ..

.. _ ... .... ....... ....

.... �.... _.,.

.

,.. _ .. .... _ _ .. _ _ ("'-l .. . _ ..." , ...... .. .... CLJ .... .. "" .." .. .....

..... .. ""' .... _ - ... . , . . .. _ "'" - .. ", ... .-� ..... � .. -; ... ...

u,... _"" _ _ _ .... ,... -"'� � .. -,

Pool Shark in Games Room . --

.... _-

.. - - - '--

..... J... ...... .. _ .. __ . . ... "" c.- - _ .. ,,,, ...... .. .. ,... .. ... -.. - _ .. "" -. .'''--­

..

_ - -_ .. ""

..... .......

.. _ .... _ .. ... .".... '.. ,. _h, 7.."t. ... .. _ - - - ­ ... .- .. ...

--

... ...... ... _11'1_. ...-... ... .... -. - . ... . ..

,.

" " - "- " " '" ,_... .-. '1._

... A'-"' _�" • .- ....... _ ­ .. .. ... _ _... .. - _ .... ..._ ... - " - -- '-

..--.... - _ ... -- " - - ". �

- - -:: '1'5:"

...' ... ....... 01 �

.. - " ' - "

_w. rt ... ( ' j ,_ .... _ .. ... .. _ - _ .. _ . .. . 1 ..1 - .... .. '-- _ _ " " M

,-

� :...!......::": - ''' --­ _ _ " _. n. Vi"

_.._ . ...

1Mo ____ .. n. ..... .. , - _ _ ---, .. ... . ..... - . ..- .. ._ ... ..... _-.-

: , .. ; . � .... .=

A _ .... _ .. :, _ .. , ..... . ... l_ ... .. .. ..." 'u " ,... .. , _ ... ....- .. . .....'" ,r,. _ _ ... ...... ... ,..

n. _ _ __ .. , .., ..... .. _ ­ - _ .. _ .. ...

- - "-"-' '...... "- ... ,0 _1010 .. .. _ n­ ... ,-_ .. _ ..-_........-

-, _ ... . ..... _ ._ ­ ... -- .,, - "" _ . ,.. , " ,_

.... _ ... 11 _ _... .. ....- . ... -, ... _ - - ".. _ .... _. .... _ .. "' - .... _, ,,- '. .. .... . ..... _. ,_ .. , ... .... ..... Tlo "- .__ .. .... �... .. ... .... ,.. . ... 7 ,, _ . '...... -. -. ,... ,- .. " I •• _ _ . _... t.. ... .... "....... .. ... A' _" .._ .. ... .. - ,.. _ ",, " ... ... ,. . ... . .. .. ..�" r... .... _ ,.. _... ,_ _ ::0"-' "_ '" _ _ _ '..... L.'". - .... "'.. _ ... ... .. t.. .W ... .. . ... ..... ..._ , _... .." ... ..... .... _ .. .. ... ,..,. .... _ .. "..., - -_ . "

.. - - -

.

""" _ _ " " ' : O ' " l... _ ... '.. ... _ .. no" 11-.. _.... -.,.,

-- .. , _ - _ .. ... ... ,.. -- ,,- "'" ......... ... _ _...

.. ,.. _ _ "u _, - .. - "". I> -.. . ....... -•__ .. Io/!_ "" I) _ .. .. ... II """ r."_ . ...... ... _

_._ ... _. ... _ ,. ,... 00 _ _ ... _ _w • • . _ _ '__. . ... 7 00 _ _ _ "' _. ..", ,, .... -"

.... ..

"' - " _ .. _ .. .. .....

,,,.. n. .... .. _ _" _ _ _ 'N _ .. - -- . "

n. ___ .. _ , "'" r.." _10. ,..,. .-.. . .... ,...... _ .-

...

,_

,..,.,... J,' .. _,

... _ >1 ,_ . , ..... - ... ... - _ .

,...... - - .,-.. ... ... .. ...-.,

- - --­ ... _, _ . ..... .... -._ .. _... ..- ... _ ..... -

.. _ - _ ... ... .. ... .. "" _ ... ... .... _ - '" ... ... _ ... ..._.. _.. "_ ....n

'"' ... ... _ _ ...

....... _ .... ..""b', -_ . ... .... .... ._,-, , ,. ... .,. - " ... - .__ ... -

- _ .. ... . . . . ... ... . _ hIo,,, ...._ - "' ....r.. ._ ... _ _ .. ... ...., - _ ... ..... ' ....... ,"-

.... -. ,.. .-. .... . .... - _... .. , .. ..

,...... _ '" .... _ .... ... .-. _ , -.1 . I

.....

.

ACADEMIC RESEARCH PAPERS THUU_OS U7 FR" -" ..... _.. -­ '",_.--­ ,---­ .... -. "",-

----. � . -_ .._ -

-

-

,

-


Harriers finish 5th .--

�- .... _ , .. ..-. --, - "" "''' ''' '­ .-- - _ .... ... _ - _ ... -- .�.. . _.. ... .. - - ,,,,.... , "" - ... '.,. ..._., . "''I> r _ . " ,_ .r .. . ...�" ""J

,

-

_. �_ ...... ::0 .... w... _ """ ,. '" ..... .... w. ..... .... ... ._ , -- ,.... .. ... " ... _ .. .. _ I. .... �... _. ......_, ... _--- ... ."""' ", . ...-,

-.

.....

'..

..�-.

....."" - - ,... .. _ . .. ... _ "

- - �. . - .. .,. .. - ,.. -- - _ . .... .... '- - _ Or '''' , ..t . ... .... . _ - _.. 11'_" "."'-''''--­ ... .. .. '" ...... ' - .. r< c_ _ .. ... ..... ... • '''''r ... - "-'-.. .._ - ""." -.. _ .. 'W .. . _ ... _ ..,.,. '- - ­ -.­ ----­ ........... .. --, .. la')'> .... _ ,-. _ _ r:.. _ :rtoo. _ �,._ '" "" , "' -", - . .. , . - ,.... E """ II 101. � ...

"'"'-'''''-''' .. ... _ _. .-- .. . ... , ... _- .. . .. , .._ ,.. ....... ........

_ .... . _ . .. ,..... ,. ..- . ... M... ..... �_.. '...... M.... ,.,. ... ,... .. II .. ... 10 .. __. .... __ ,..... ... . " """ ..., .... .._ .... . .." ,,. U'.... c_.. _ . .. 'JO-..�I... _ ... ._ ...

r.::::.�,:.:.:.:,:.:_

,.. ,.� - - - . .,•• ,,,,00. ... ..... ............. ow ,,,.,.. _.- ,.... <'- _

, _ - "' .. b5 ., .. ... .'w..., .. - _ ... ....... ...... f_ ". "" iOII. ow UI. _ T_ """ "'. I'I.U "' . _ U",... 11'_

� ... � .. ,--

,_ ,.. ,.. _'. . .. ... ' .. _·• -- .. " ... -- ,. .. I...... _ �

.... 10

...

r_.

.

_

., ,, -'. ... - . ..._ .... _ ,....

'

...,. .... _ - .. .... .... .... w_ .... ... .. _

_' Fr. ..' .

..__ .. .. ""' 0 " , _ . ... _ -"" " .- ", -­

,, " , ...... ".. _u . ., no," ( O<I�'n .. � ..

-

Lady Lutes drop a pair - • d ••. " .. .. ..

...

--

..... • • w, ... .. ...... hU

_ s.- ...

_ ..... ...... ""'-

• •

.... ,. ... . -. ,_ ... "

,.,... -" ..... ..... .... ... v..... ..... _ _... .. _ ... ....

-..'oo - _... ,_ ... OI'" "" '''''''',," _ 0 .... ..-- ·... .. . .,. .. ...... ....... _,.

_ ' 1lo _ _ _ _

- �. -,

...· '

R_

it

SD

__

R'

u..."... . " ....

- - _ ..... _ , . - _..- - _ .. ... _....,. ... ... -. .. .. ___ ... _ 0:-... "'-'-

......

W

..... .. .. J ,• ... ,.. "......

... ()O""" _ .. ....... ,... _ ......... , _

,_ ..". 110 ... _ _ ... _ .. ... •_ _. ... _ 10 _ ..... _ _. . ..

___ ... .... .,'00 ... _ _ ... ... _ ,-. """" -- .. ..... ... ,. , . ,- ... ... ... ... ... -

',_'I'. . .. .. . ....

. � _ .... .... '. _ ' c..... .. ._ ,_ ... __ .... .... .... ...._ _ .. . _ 0- _ _ ... . . , _ ... .... .. ...... -

_ ..'

_........ "' ... - - "....... -

0.-'---

_ _"""'" "' " .., _ . ... ...

7 � -� -.==

..... ",., ... ' .. :n __ "

.....

o

,.. ,." 0..

... .� ...' ... " 0 ... .... '-0 ....

-'",- "

'nIANKSGIVING SPECIAL SKI SUNVALLEY '13", __ _

"

NOW AT ... TI<£'\'T�E NEAR you

Pa_lIlc

Bkydu

If _ ' ih _ "_ _ " __ 10krot-

SlSfree accessories with every bicycle purchase.

C81lS71·S8S0 .uk for Sid rloulr .....--

....


MG� •• ocr II, I"'•• MOORING !II.uT

... __ .. a_' __......" __ "' ."__�_U7

-_..

_.. _-_..-

- - - _.. - .. _ ...._...._____ '..._ 'r - - _ .. .... _"" _. ..."'--

--:::� ::: -=: . -'"

....

.

... _ .. .. - .. -­ .. __ , . _ _. _ _ - .. - - _. .. _,

_

", 11 . ... " . ..' _ _ _ , . ... '7 -, , _ ... _ .. .. .... _--, ... .. _ _ _. ..... a_ .... .,., ""' .. .. _ - _ .. __ --­ __ _ .. .-.. _._... , _ --"-"'-"--""'" __ ...... _ _.. , ,(Uoo "" - ... "'.. _ - '"'_._. . - - - _ .... " ... _ . -...

...... ' ,

,

_._ ... .. _Ll.. :

....-..ono••_...... .. ........

_ _ _ • __

.. ---", ,

""H'"

7 __

... _------­ ----_ .. .. , , ' ," . - . ,-_ .... , E pC - - - .,.. .�

- - �..

---, -

---

-...... _ ... _ .. , -..- ....... . .. __ ... ... ,.,...

::." : � ,: ,:. --�

_ .. ... __ .. - - "" _.. ..-

"-"'" .""'­ ____ .m,. .. "" ,. "" - . ..

)

.

-..," ,

�­

.. ... - ...... ,.. _,_.­ •, _ It ... ... _ .... ... ... , _ ...

-

_ ..

....---.. - ·i;�::':·:·:'::·:·'·

-,.... __.. . _ ,

,- ---,...".... . " .t _ .. . "",_

_Io _.t\' ___ .... ...

",, __ ._ .. __ .t\ ' _ _ ... __

7. ..

..., .. .. .. " .. ... .. .. _ _ _ .. , 7 ,., .... ,%_..._ ... _ _ '' " ,_ _ , .... _'...___, .. _fo. ... __ 00' _-. __ •__ ....."'D ...... ... -

."...0 •••

--

_ .. _--_ ..

: � = :::... ...

"'....... ... - ...... . .._ . ,,,. -...., -.. - -.... ... - _ .... .. __ ... _" ........, __ • E. .... .. _..___ _ .. _ .. .. _. '..

..._',

.... "".

OUCM..

..VIId,

n._

..._ -

..... - ... .. ..... _ .. p , _ . . - ....

. _-

". .. _--, -

..._,... ...._.

�-

'.........."" ..VI..

..... """ _ ....... ...,.

... OO ...e>l ....ODO_· .. ...... '''' _., __ '' __',

,


'Democracy works bothways'states Gorton .. ......_

_ -

. ...... .. -.... -

"0" . ... ........... ., .. . to

..._ . .to....

.

.......

­ .. ,. . " ..- - -

.

'-- .... '. -- ...._. -., .. , ,... " ._� _ _h '" -. ''' - '' '"' -,- "'.... ,. , ... - .. ... """" -'''' .�..

-- _.... _ .-

-

... . "..... ,,,,,,, "0""'" , •• ",,,, .r ' ... ..,,...... .. -- .., ..

0100...........__ _ ,, " _ . _ , N._, ......'.. - '... '.. ...,..... - ...... -y .. ... ,--_...

.... ........ ..... .. '.. _.- ......... ..."" ... _. ,.. ,.. 0".. .. r �.. . .... " . . .." ... �

.-.. -- ... --,_ .. ....''''"' . '".."...._lo_...... �. ..... - "',.. ....

..

- , , . .. _-... "

-----

.. . - .... .. .. ........ .. -.. - - -

"'c

.. _ "

.

,w.. ...... .. ... ._ -

... - ... - ..... .._. ... .. .. _ , .. .,

. .... .-_n-, , " .., . " "•• 10 , . .. . . ,. . . . ... " .. ......

---

.

.. ..., ,,- - ­ .. ---� - .. .... .... ."" ",,,, . .

-

- ... .. . ..

. ..--_ ...........

- - - .. ....... -, ..... .".. ... ....

. ,.. _ .. .... .... ... _. ..... """_ 'n-JOo,__ .. _r _ '.. ...

A _ _'... .... _ ,.... , - - ,. ... .., _ .. ..,""" , , = ... .....- .... .. ..... .. -.

.

.

.-.. _ - '... ......

_01,"" ..... ',' - - .. ... ...... .. '" ... _ .... r ....

_ 00 ___""

.

- "> ,..,., .., .... _. ....._• •• 11" <0, ,• • . •_..... Mon ...... , ... ,.'" ..

- - -

.

_._oi '....... ...... r .......-.

.

.

. -- . . . .. ,. - ,.. ,"' ..... _..... .. ,..-.. .._ _ .. - ,- ....� ".... ... ... .. , ••

-.. .. , ..,. ... --.. ... ,_". . .. 1.. , ' , -,,' .. ,.." . .

... .. .... .. . .. .... ., . . .. " • y •

.-..

...._ ...... - ,.. ... .. ... ....... ..... .......... .., .."....

...'--- . ... _�-. -- ..... '_ .. _ ,.._.. . .. . .... -� .. ........ � . -

.... .., • _,.

,.

-"_.

n.� , --.. .... _ . .. ..,.... .. ."

---

.. ....... oI " _ .. .. . . c ..... .. - ..- - � ....... ... _ _ . - . � , - ,- ...... .. ..... - '"' ,.. ..... .. .

:'=� '�oi

_ .. ,=.- - '" _ . ......

-'. _ ... .. _ .. - ... -- . - - . .... .. - .... _ .

...

... _ _ r,

. .. .,, - . . ._ .. .. . _ .. D, � .. ., - ... ..

.

_ -

... ..... ..... ... .. .... . .. .. , .. ....- ...... . ,.. _... - "". ... ... ...... ,.. _.......... '" _., ...... �-",�, ,,

.

,.. .. ""', '_ .. -."

...,.. ..,

-, '�.. _"' ., .... . ..."'-" ,.. - ,... ,_ .. ,..... ,,''"

.. ,.. ... - ...... ,. �!,,' - - ,. ., ...,�. .. '- " - "" �, ... .. .. of'''''' ,.. _ ,;,.�.,.. .. - -. ,.. -",,..., . ..... , .n",.... ... ,.. .... '-, ,, ... _.. . -_ .. ... , _, .

..,.. ..- .. - _..., - " ''''- '''''''' ... ,_ .. ..., ... ... ... 0( Wo ,_..." ... .. .... ..... _ ._ ,.. -.,.. .....

.

.

",... __ _•• 10 .

.. _ ....."

-

,..

.. ...'. ...,... _.... I"lU _ .. _ "... c..., _ •• tIII _ I . ..•

.

-_. . . ... .. .. ..... ..._ _ . . . "

... .. ...

, c_

_

n.u -.o . .... ... ..._ .. .. -... -

.

,

...

•' h ' _.. .

........ ·,.. _ af _ _ ••• "..... "" 'OI ...'_. ... _ ..., ..

, .., , .. " ..... ,-,. .. ,.... .. . . . , .. .

"0, _ • '" ,',_ _ . .-.- .._-... '0 ,.. "... _ • "'a , , _ . _ .-.. ... ..._ _ ...... _ .. ... _ ... -

--_ .. ... ".. ... ... " . . .. ,..., __·Ir. . ... �.. ... . . . .. .. .. ........ n-

- - .. -.

--

- - - - _ .. ... _.... , .

...

,.. _ - ..... .. . . _ ... ,'""_ ... 'n.. _ ... _ "_" _ . - ..... _" - .. .... 0 '

,"".... Goo<M

'Sexploilalion' analyzes advertising .,. .... .........

;

_ ... -

H......... . "'__... -,.. _ .. ...... ... " • ""At ,, .. ... ....... ... __ .. -'

.

"".

r _ _ . .._ _._ . ... _" . _ 100 _ .. .._ . . . . . h . _ .. ..._ " ... .. . .. .. "' ._ ... ._.... -.....-

GMoo .- _ _ • -- .. ,..,. _ __ I .... ... ,

- .

..

.. .. �........ ... .. . ... :.. ....

-_....._-

,

.

..

-- ... ..

... .. . , .. .. .. _ - .. , _ .. ..... -

..._ - , - .. ....... - .. - ' - - -. ,'" ..... ' _ · L

' ......

..

... .. , '

-_ ........ " ...

.

" , . . . . . . . , .. ... . ,

" , ,.. - - ­ - _ ... ,.. .." ,

.... .- ... '----... �"-

'I< _ ...'" .. ,""" .. " .. _.",,_. .., .. _ ... ...." . . . . . � , - ...'- -'- _ .. .." --

"'

.... ".. ... ......... . --...

..

...,,� ,- .. "" ......, _.._, "".... ... '" ...> ...... "'".... roo . ". . .... - -,.. ... .."', ...._.'" , ... ..._-""'.... . ,." ..... ... . �-. ... .... . . , " " ." Go"" .. "'... ..... . .....- ,.. .. . . - ..... .. ........... -- . , - ".. _ ,,,... - ,_ ..., .. .. _"_r_...

.

.

II.. . . . . , . • • . " .... ". , , '00 ' ,... .. ... ....'w. ". ...._ ...

J

'...._"' ... """"",,,,�.... ...........- ,.... .. .. -",,"' ... .. _ ... ... _..., . ..". . _... . "',., ..... Soot,.. __""III'_ _"'U',' c;.".� .. " , ' '..

-,_ ... .., , , "'_"_o,,_ta ---

,.. __ .... -

0,. a

. .. . . _ . . .. t,,., . .-. ..

- _ _ _ 00 ' .... .......,.. , _ -

GaoIoo _ , ,_... _ af ... _ _ .-, ':, - - ' ­ •..

Ii"•••••, ...._ .. . ...... ., y.... ._- - .. _­ ... _ ,- . _y_ ....--­ .... ........ ... .. _ .. f'

.

... _._

.. ...... _ ,,-,.. 0";,-" _.

, ,._...

OL."....' .. . _ , .' '''' -

- '____or

.-...�---��­

.

..." , " ..., �. . ... ..., ..

""'_-''''_''' .Of',. •. .. .,,11 _ ..•,,'" , ". -. . ., � , ,,_ ... _ _ ... ,'''' - . ­ .. -. - .. ..._. . ......�-- ......,

concert review on page 5


--

CAMPUS--

Budget increase provides for salary i ncrease ·r ....' ......

r.. .,.,. u.....' ... .... - ,- .- - " " ....j ., .. 1" .>01....

,.. __

-- . " ." - ...... _ ... ,,,,_ to_ O! 'W .... ".. "', _ ...... .... ,-,,-,.. �..... r. ,,_-"� to' ........ -. ,........ ... .. _... T__ ,.. ""_ ...... TO .. .. I1.U_.

"....., ...., ... .. 1& _ of _... "" _. . _ _ ... ..... -

--, .. .... . ......

- - .. _- -�--." ..

... --.......,..... _. .'0 .•

7

'.

.... - - . ... .,... .. _ ... _,

_ -. ... 7 ,_ ..... _. .. ._ .. . , . ..... .. ---.. ... ... ",,0*... .. ' ' ._ ... ,-- . ...... "'. . ,.. .. - ... "' OOi"....".. !,_ .... .. ."" u . ,. ..." , ,., ...,. •. ....__ ..... .. ,.. .. ......- ".. ,-- " n.. ... " • • • • • • " .... .. r-. , _ .', , ..__ ':-to �'-' ... '-'"

", --- _ .. . ... - - - - .. ,.. .... _ - --- - _ ... .. _ .. _ ..... .. ,.. ... _ ­ -

-... .... y.. .... .... ... .. -_ .....

Assistant to President Ford makes appearance at PLU

. - - _ ._ - .... ... .... ... ,_ ... to< .... .. .., ..... ....._, ...... M ... .... 11< ..... , . _ - - _ ..,_ .. ... - .. ... ..... ...... to _ ....... . . ..... _ - ,.. _ .. . _ -- - ­ .... ... -- _ . _ ..... F... _�_

,-

. . ...

- 1>1 _ ,,_.

'..

"

- " 0.- ,.

,-

w."••" •••• ....­ =7 ,.. , _ _ ... ._ ....... .. .. .... _ ...' , . _ .... _ ..... -

.... _ ... ... �---. ... ,..... -... _ .... ·57" . N .', .. " " - ,.. ,,-,t .... _ .. . _ .... . - .... r _ _ _ - _ .. ...... -

-" '-.. _ '" - _ .. ... -

-�

,...... ..... ...

.

-- - -.... .. -,- - - - _ _ ... .... .._001

'-'''' PI,'

• • • ••

,.__ .. ... .-"

.. _,

"

...

0 "

'"

7 '"

, .... .. .._ ­ ... ".. - � ,.. - .. .

.

.. _, .. .. ... "' .

..... , . ....- ... ..., -

.

.... ,- ..

" '__001 " .. .. ..

,"

..."." .

. , ..

Mrs, Stuen guest

'G'o-..,

at Stuen anniversary .. .... -

_ 'u , " .... , - �.. ... - ..-.. ..... IloO", _. ;, .. . ""

""

__ _

oi

.....- .... -.

E.'''' ..... _ , ,.. _".t_ ... _ .. ... U K _ * " ,, - _ .. ,

.. ... ..- ....._ '"_ ..... ... _ pc".. .... _ _ -.

. """ ...

'_ 0 _ _ -

,.. , .. .... ..... .... ... ...

- -- '''''' �-. . ..

...... ... ... -�...... ... - ,. . ,.. .... ". ""'. ,.. .'.... _.. .. a-

...

.-

s...... .._ __• ...... " ,.. , �.. -. ......... __ Do .. ....... - ....... .. .

.,, ", .... __ ..

' ....... ..... _ _ .. .. _ _.. ... -

,-

..

. .. ,.. . _ . ,-

", ..._. " = --

- _ .... _'. ... ,- ,.- ... .... _ .._ ..... -.., N. _ ..... ...._ . _ 0 , _ - _ ... ......

_ . _.. "" ...-

I ,: 1 ,' I

----------------

I

I

, " I I I

t

GRANUOPENING GLORIA'S

t

Operu_, Oct, :M NCIJ'Yt&gi&n $titetlery

(11UItn.oetion _vallable) 5candi....vlanJewetry. andOOshe.

Also RoIemllllng Products Servlnll eoffeeand

ScandlnavlanCookiu

I 537.f502 Ib ,o et .. .. "" . ......TrW!)I IltI5So.P I """"" Fri,I \(>. ---------------

I I I I I I

�,

...... .......... of _. ' ,- _ ... ...... _ ... .. ... u_ · ... _ _ I'lU .. . _

""," ... _ - .. "" _.. ... ...... _ .. _ _ . .. -- .. -. ... _.-- .. _ .... .... _ ... _ .. ... _ ..... C -, t" _. _ " ..-, - .... . � .. ... _ ..... . _, ... ' - ,- _ ..,- .. ... u_, ... _ ... ,,"'t _, , """ _ _ _ '_ l· ...._ _'" b" "" ,... .-.. . ...do __ .... ..._ ... d. _ ... ..,",.. .. - _"' ... .. .e'L'

_ ........

---

... .. � _ - - ,- ..... ...., . ... - .. ... ... _ . ... .... .. .., . -".-. .... .... .... ...

r..-

.. , _ .. ....'" . � j ,'\ ... _ - ­ .. -... _, ..... _ ... _ -- - -

" -'- - " _ ... _ _ .... ,.. _ ... ... ........ . .... ,....... .... .. _ ... , t " - _ .. _ - ,.. ,,,_, _ , .. _ or - -- - ­ ..-

.- - -. . .... - . . ... .. .- ... _ .... .. ...... "".....- _... _.. _... ,-_. . .-

'" ... ... . .. .. .. _ ..

- . - " ''' '. ­ _of_.. "

...

._ _ .... .

'''' ........, ... , .. _ .'" , ..... ......... _ .. , ' " ,.. _... .. �o

to

. ,.. .... ,_ .. _ __ .. .... ... "" ,... -- * ... .. '" IL .. ....... _ .......... U'_


c.T. -:1, 1" 6, PAGE j MOUtW..;{; MAST, o

Tenure prevents non-academ ic pressures by P311y Peterson W.\II I !� tcntH"') r\' a studen t I h�I\'1:' Mt " n wvndl:'rccl c)(a.:lly tlla!. I alw ays thought it WJ.� '''II t"lhing 'I bou t tea(:hil1� for It'll at

yC"'I�

uc..:o m i n g

an

institution

a

evolved as prok.:t io n thi�

kind

of

professor�, and � pacent�gc of. ill;:tnu:tors no t tenured. If a

I\nf�ir

Joes not nt'i.·...ssarily me�n hc i� � bad I�;lcher. but the amnu nt of ten u red positions may be fill<'"J.

How is t e nu re t'rallted"! After a certain uUmot'r o f yeJrs, (at PLU it l� �i)\) a tc�dlcr comes up for of co m m i t t e e � I � n \l r e . and f;lcul ty a d n l l f l i "ltration. �t lld,.,r.t� docs ;.'xt�nsive rC�l'arch urH!cr inJividu;li th:lt upon l'Ol)sidc rol1 iou. They get letters at"

and

kachcr. Well, I finally found viiI. " l'an '"'FlO ..::crt ain groups tii,1 thO' int rodu ..:tioll of 1:1.. truths" imo cl;tssr",Jn ls ':":rlJi · T�nurl:' t'xi;;ls 10 h:, t �lr hl'ri. qf p r e s s u r '· � prevent n(l!1-k�dt'lI1 k in\" [t'sts .�rh:h as T�:lf':ou.\ or poJlitiL:al l.>ch·t� Ihlm hc.,;,j I!lrr J', I "";f ()r� t'�'r .: pro l ," "W' db" ,'=II '\ ":��l' in po::.t is l h' e r.1 or ti!�' "11:"I�"�Y t['.II" 'An..:n �n Ilhl rLKl . ) T W:jj pll t in JJII fUT ro\'lnr.g n.Nln', t ll""or)' ()f . \ I ' lt 'rt in�tl'ad of r;,·ne., j, j" t ... I I lni' '1 1��(("'ri) Or. Juring t lv \1 t: Jr' h�- rrJ. if a Jlrofto�.mr wa� : l lwntl. or JiJ r).ll 1111\'1' 11'" 1""..:1+ tot;;1 ';onUCTnnll,!;on .,r "'':',!h�lk or ..:orlllI1Unj,.r 'il·....·'. Ii.' w, ,ulu l(!�� his jn/) f" f" 't"�,;hing

not

�nd

r � r o m I!WI, d a t i o n

among illstr�lctors. The, wo�k

or

h[Js prnv.·1\ hil':�d! a to ka..:llo:r '.Ibk f\,'$I". • rr�ib :<, J.I.:� ,·pl \.:r:t,,:i.\m. Thc inst r uc l or �n d" n"'!l', \rJt J!�(j well)I.1 :0 "ork w,th (I\htr nt>il ·t � !Il<'mtlt"rs ,-,I the LIndt:; ord If thn �fl"kn l b,.,ly "I:\., IwrS0n is ;;rln l nt 1" Io\;1 � I I>.' h � s :1 gllarant �.·u j" O �'UI lif�, u alil �g" 1\5 when tt-l<'ir r<,Ol11 e e '\ pircs. E b : is hI"" is n o t gr:Hltcd \l.'nu:' �I"l'n il JIlt )'i'ar V)(Jtr;)�'1 W;lh tOt �c'h001 :I":cn h�· rna�t k;n�, \1

I'LlI

th ...\"� .� 0'

a

n.'rtai r;

t l' n '!fc(i

PLU offers legal aid

If]n� i� a p'l!Ul kmlf, ,khJI<· gaint on r," \\ whi,.;h ) I I � been gr in g Of' :or a 10'l t 'am.' Don Yodn who W<l� on J knu re fc"v:ew ,,:olwnittee f"f a year stated . ··Af\c'r "n�lY/'n!< :�r.ure you rCJ.ItIC tilt fl' are as m;tny

M"felw�r. Our frienJs if' Reii�ioll nced nppcarance of handing d()wn from Sinai ca tegorical prunouncelllcnt� on religiolls

lifc. "Religious Imperialism"

Cllt� both

wayS. I cert ainly dOll'l think wc can let Bob Stivers ge t away with announring, '·1 have problem s with FCA theology, but I d on't want to say they (;an'l pr�ctice

here," without requiring him to descrihe that t h eology and state his problems with

Editor:

Bury

Mike

I'h.'gilll1ln£ a

T hi! MuoriJlX MI/Sf and

dl's<.:rvc

our thank.�

valuilblc di�'\l��i('n

fot

of t hc

they

when

c)(aggerate

�urc!y

To

be

�urc,

they

h y pothetical1y·· ·· Religious

Ckll l ) . ho\\,\.'vcl. and Ihat is the purpose

ohvious:

of Ihi� l"'lIcl.

I agree in general with the commen ts hy ,·"Il..:agues In t Ill' ar!kk "Rdlfi,'11 ill Sports " , PLU" (Mooring

lII;ak .l'",�t

(klllh�'r 1 5 ) .

nu l,l oIpittf .')11 .

Prl)fCiiis()r�

hilt

!'IIen!.el

and

, Stiv< rs

of

it.

are

irnplic;!tion is

might tlevelop"-but the '

" Rc ligiuus

danger 01 intcd ing

�"kknc'"

be-�ides

spea.king

Imperial ism

PLU

the

religious attitudcs in schOl,1 spomor",J

Fe A

�"nYn5:lt,,'!O� wilh pl:Jy<, r � �ugge�:

" Spiri l u�1 1 Impl"rialism" is

('Jr SW;)l tilJr � glIaL

its right to exist on this c�mrus , but

athletiel. What

p'.llnphlet �upports that impl icat iun '! My , 'bseTvations and t�aining.nclj own

.. �tid

A t issue is not the FCA's theology or whether its mcmbers �tlempt to l'otllwl

il1·advised

I

Ihat

prelly hig

athletic propJlllS, If a problem of this sort seem s cunfined \0 foothCl ll , ;lod I cal nt fwd much to worry �bnUl there. On I lll" fidd t hert is no wholt'salr mix. ing of religIOn and football, pll)'.!fS'

existsj }lf

religiou s e0!1\'il'Il<)IIS do not uetcrminc

wl\(l plays. 111<, valu,', tI! s..:lf-dh·:ipline. Slri\in�

MOORING MAST

a

for

romm(,n �I"

�lll'aSS :IllJ bilul\: Idliol-inus

CUJic+:rns.

g�)al.

shanng

l'oaelies

f!t.'l hl�!.h

!e�TJletl �pj;t fmno

Th,;

m�lks for tll!;l: handlillg <'( plal-e'.�. 'jljc·�

du not IwulIhate pl�y<!rs fIT m1�trcal

Staff

t"�J'1

ph).,irJlly: Ih�y do II"; whl" I!,C 1�1" I Il!", to lla te and m� 1l1 '-'P!!O,1('"Uh: Ibcy

EDITOR·IPJ CHI EF

JOHN ARNOLD MJK[ FABEfn KRI$ BETKE'� GREG KLEVEN

MANAGING EDITOR

ASSOCIATE EDITOR ART:; EDITOR CAMPUS EDITOR

KURT KENTFIELD MIKE BURY lINDA ZUABRUGG MELISSA DURFEE

SPORTS EDITOR copy EDITORS

PRODUCTION MANAGER

.1 11<1

,·Ofllp I" innal. th"ir

, .: I f · r -,., ll>linl. illlplJlltL"Illy_ have

1111I.1t l't.11 1111,

Iht' play<'r

1 •.lrL

flo:iecd

cnjoy

none

ri'r

I!..we, lly ·",flW

m:ltuf1t�·,

:hey

�rr

uf

:ud

rnntl

I h..·m��·h·c,. Ih�

I

Shdnlo.19

Tel1'!s6 McKamey. Tina Moris, ...lillie Stockman. Barbara Swanson. Linda TOllf"U(�e, Jul'e Wei:;o}nborn. Goshman. Laurie McOOUYili.

KaT! $chu!lz,

Ted Hamann. MAd·. Moms, M:",� Ped.)!:�on

PIU,l'fJI1lS.

fo,)lball

anim,II

We

luvc

a

1 0 · I .2noon

Frid;tY:

inSITlh;tor's freedom tu c)(press pe\sonal religioUS views an d Ihing those views I,.! elln t r ol stuuents' hchavior. Third, Dave Olson cOrlcet l y points Ollt in h.is kiter to the Mast lI f Octobe r I that "the value uf

athletks does not re�1 on its �illlibrities

to religionY In fact, to stress the wrong the give to i� s imilarit ics impression of both athletics and religion. physical

are

athletics

of

values

aesthl!'tic

physic.ll/

Jnd

":OOpt'lalioll.

S;ltisfaetioll, These \'�lu�s afl� only pan of lifl". �nd t he gOlllles bu ilt on them " ;In not

S("rvc as a model ror life or ;1 proving r"llT

ground

)gy of

� l\al(

The

ch:lr�..;ter.

C'hristian

the Christ ian community as

team ilnd Je:>us Christ as Master CU3ch �eCIll� contrived. for unlike tilt' "'g<lml"" of lif�, Ihe rules uf our 8iIme� ;Jr,'

also

complelely arbi tl .1r}'. the gamts J(e not mean t t<) bC' t ,l kJ:n with Ihe lUllle uegt r\'

01 ...criun"ne�s, �e:l�un,

Wi:

�ml ii we have a

":o.p f ':�:'I(:: �

In

I� .Iii:

...:111 alwa)'\ <xl t' e co:tdt.

P')l>:ll ll4l

Ilh.-sc

Ilul pl..!.

di\fr-,\.j Jtk� i4) Nuntl;.-. I .I" HI1' tnlply �o;J..:h�·;I tnt..'lllju.-t,di}' pTe'! Jh:

"UT ur

dl[� l or-cdtl),. ltu.

·:-> t

nIl"lrep!"

simp:y nut th� <...dot. T l,ert' r,. ito..1wnc:',

\," II: bde. But

Wit ,i"

r

If,,:

'Jl:"n

f, ' h�ll

j:>t.lSlllh'

If

e"W \l

th pc ,hiI'm , , ( ow .-.try

pr\JV' Cl!!L,

i\

IJlI�

t.... l

St"'rjOll�.

foothilll

�c

rer t;r i n pL.)lcntbl, if

milwr, di fficuitLl's iu rd>lling rl"'ii Wlhl � ..:un"ktions tu athleti.:s. Perhaps I may be eXc'us�'d for �;!s t ing thcm h.:rL! in thc fllrll\ of rather st r ingen t gUidel ines. Fir" t . ;!tWelk, give rhe Univt"'TSlty a great Liral ,)f useful pUblicit y, Whc"n (e�l Ui!

STAFF WRITERS

')' .IO· I O : JOOllll, J·4pm

·n!llnd�y.

tJ1I:: playin g field as in the cJ;!�'TI)lIm. There i� a mark"'d difference between Ihe

prngram tI�<l1 is a credi, to t he Uni\il"�iIY.

NeVl.'rtilt'less. I

PHOTOGRAPHERS Ken Dunm,re.

2·3. b : 3 0- 7 ' 30prn Wedne�day: 1·3pm

I ha�" tht" f!'e\ing that .".-hen wo:

Ihrough

PRODUCTION STAFF Kri$ �I�l". V:ckl

1 \ · 1 1n,xJJl l u""sd.,y.

mental ity '.... hi.:-h .:har:Jdcri':'·�!lI'.Uly n(l,ef

LAYOUT STAFF MIke &"y. Kurt Keo:1,r,:d. Gregg

:J<,lion.

c)(erl'ise , elljoy ment of competition and

i� in

I mpe ria lism"

If a st ude n t wish..! t o usc Serv lc,,:s, he must fiBt cont act the l'ommittee during the poq�li hou rs in the UC'. lie ASPLU tile l'"ntal't callnot law}'er llirt'dly. One oi abou t ] 0 � compkk will volunt n'rs corup:Jint 3nd inhJrII lat l'H\ [vnn and rda it to lhl..' altorn<"y tvr Lt'�1

motivate pl�y er� is a� ,)hje..:tio!labk (In

The

·'Spiritua l'· or ' " Religious Imperialism."

mnUCll,'C ,If religIon on athletics at PI.U.

(.'c ; t .l in issues st ill have not been stateLi

talk

student in the ASPLU office.

by Sandy Erickso;1

tu be exccc-dillgly ca refu l to av\.id the

To the

wan t in ollr ba rrel? "'f enure or not tc.nure, that j, th!' questi.)n"

th" 1)( l'olilmilke A AS!'Lll. Le�al Sl'rvil"('� SL' d .. s tu pro' iLlc frn· Jcg�l �lld 1m I'LU S(hJc nt�, Th< n"l\!llitrt·� ) : ::1<1.­ u,' 'If th1t!C! m<'m\)..:.rs. I.:t·�P:; ;! la wyer on rd:lm�'r for <l dv isinJ,! :.1II0ClltS on 1+:),.:11 llJal tns. 111 �ddiliun. p� mllhh.'t� 011 v�rj.,us sllbjl'((s �re aV<lilabk' to tire'

-Letters

�ppks do we

b,lti

how many

having been you Have trouble with y our landlord'? Maybe somethir,i>, you ofdcrt"u .\i:\ 1'1Ont hs ago n ev""r �rriv("d. I f YOll have th"sc or olllt"! Icg:Jl probkms. Le.:..i Serv in·� may I.lt" abk 10 hc.l p you.

" SI\:c'I:" with <nm� tloct "Ilro O:Jf �'3rrd,

of Irar w i t h u ll t b e l i .. ve but th en again, persecution..

as e � � c n t ia l is prol�cllon fur our f;rc'uJty to he

h� l d for tC fl ure and onl'e it b �laJltl'"d. t ],.:oy ,';W relax they can't b� nr�d. ]( i" " do liT;; a knllr"J k�d'cr it takes a \�,ng many tirJle� liiltl r ';'JllflT. >om iu,sk wtl;ch tllU�! peopk wcH.\.) d ra(tIC'r not huthn I'ith. Ill' W" ",1�

I :mc'

to speak o ut what they

ahk

T � n u r \.'

be a great may TcnUft" protect ion for (earhers but it has Thae are d r a w b a c k s. its t e n u re what' i lH t � n c e s i r r c s p o n sib!lity e n r u u r:!ge�

.: r i t ldsnr . The ;nstru�·tor b y t his

p ! O r .ll::lnd�".

problem, with ;lny ut her system or al(ernJ li",� to It"nure, there is no way around it".

pror...�""r is not granl�d I,'nllre, it

prr�t..:Ulion a�ainsl tCJ.:hns.

" t l' n ·yean·ti"

" , o r! r l 1 l u n i,ol

T"'nun� again,!

or

�erepl

Oln

invilations

r{)adleS

to speak,

t lrey H:prc��n l t he Un iv�rsily and �h(1llld

t;!kc Girl.' nv( til :;ivc th.: illlf'f�ssinn ttl;lt

Dave 8,,1\son. BalD. Busby, Ouan.e Chamt)(lrs. Thorn Cun,s. Sandy ErICkson. Karen Hanson. MIChelle Hopp, Tim Jess. Steve lee, Aebe<:ca Lundin. Kurt Maass. Sherry McKean. Steph '-'claughlin, Dave Mo<sflou!Se. Mark Morris. Dave Neule1d. Donald Nokes. Mary Peter�n. K'lINl Pierce. Chud< Rapuui. Mar�1I Rilltma.nn. Mary Seward. BoO Sheflielcl, Gary Shellgroo. P\:lp Sim�90n. Eric Walbelt. Rae<:! WeG!. Dava Williams.

PLU push.:s onc religioJls styl �·\.)f·iife ,,,er :H)vtllcr. We \V\)hh.l not wallt tl) r<"pel

The Moonllg Mast IS published weekly by the stu<lent body 01 PacifIC LuthNan Univef5ily ur><!,;r thoJ auspices or rtw urnversity's flca,d of RE!gents. Op,,)ions expressed in the Mooring M;JsI ,H!' not neol!ss�"ly Illose 01 Paciloc lutheran University. its admmi$\faton. faculty. sludents. or the !Yfo<Nmg Mttst staff The M:JOfing Mits! reser.ves the right to edit all copy lor lltfl'ilth. propr:ely arld IibE;L

Ihe grllup dyn;lI1l ics ncres�afY il l spO!t�

,

pr,,�pc�tivc play ers VI studenlS who hold uitTrrent views: lllOSI <)t :1 11 we d,. not want

ou:sht

t., alienate the comm u ni ty. Secund,

" PMCA"

ahoul

Jl� 01

" Total Rt'k:.L�e" the ilo.Sut� will

turn

+lut

to

One

is

r w u · ! i l c n l ugk:.ll.

be

�'llIlIl!UniCltion: t.,,) fCII clf us un tht' hill

spenu time d<.Jwn at Olson play in)! athlctc In

ohscfV in g ilthl.::te'i and ..:oadlt!s in t hcir

natural ha hi t<lt . The tootball <,;o;rche�, on th.:: t I t her II;!nd, Ilighly vL\ihlc culk:rgues Oil S;lturtb y, o.eem inVIsible \lUling the

It'�t of the w;;:.. k. Final ly , much of what is

making

my fr iend B(lo

Stivcrs

":m l sy "

may boil d()w!! to :\ h� l mlcs.s qllcst ion ur

reii,\\iNIS

st ylI:

or

t:rst e,

PrcsbytL!riln\s. AngJkans, two,

Lutheran

or

Mcnm'ni!e

twitdl

.somc

of

us

Methodists, a

and

even

involun tarily ;)t

tltis the

nuliun of Our Lord st Jlkin g the silielines in

dc a l �

and

windbreaker.

nut be hyped up with rt'"li�')\1s

felV(lf, and rc1i�i,>us enthusiasm shuilid

not be ,"" ploite d I'OT atnk-tiL.: p\1Tp0se�.

Thl"

quibbliJ;;

lI�C

d'

religiOUS

p�}'ch()logy

tll

Da\'id Sudermann Ch:lirman. hcuJty Atilletie C'omm!1 tee


rAGa.•. oct "". '"" .. ... 'NC""""

---

ARTS

---

Keyes sculpture on display Critics Voice

, ..... ... ' ....._..� ". W,___·'_'_ • • ., ..... � ... " -_ ...... .......... ..'" ,.. w_ ... ___• __ ..__ , , __ '... , '.0_,_ ... • , • .... _.- _.... _..._._._-_.. ". " ,,-,_... .. ....

_........ -. --

"- � - . - .. " '*"" .. . " . ,.. •• -

.....

,,- . ._ - - - - _ . _ -

- . - .� - - - .. ... . � .... .. -,, - -- -_ ... _ -_ .. ... ,, , ... , ,h OI '"

- "-,, .... - _ .. .... ... _ .. _,- .. -"- " -- '

v,." ... _.- ... _ ...... ... ,........... _ ...

� ...;. � . ':;:."":"'."'7';.�":� ,:;".:!'4 .. , _ _ _

... , h_'" _ _. .... , .. ._ . .......... , _ , _ .. . . "", ... .. ..,."..., __ ..... .. _, ,., -..." ..... .... ........ . .... "' . _ ... _.... _��_>H . ..... .. .-.

__

-

... _ ..... _..

lit

, ;� ,"'

.. _ ._ ... .. -... ........... --­ ,... _ -

'... _ .... , ,_... '_.0_ _ .. ....... .... ,.... _-- - .... - -_._" . _ - - - .... _ _ .. ._...... -.... ...� . ... _ , _ _ _ _ _ _ t '. $ c. _ _ ...'-m "" '- _ _ _ .. m _ _ .. .... ... ... _ ....-O' • ' � -- ... ,--_ .. ,...

'... . __ •• _ ' _ • _ oIro _ _ _ .... _ - - . . ....... ... _ '" .... " ... - - ...... . .- ...... . . _ ... ... "-� ,- - _ .. _ . --. - ..� -_. '" _ .. - .... �,,- .... . � ,", _ .. _... .. _ .. - ... ... ... ;,..... ., _.... _ .. -, ""'.. . ... .. _ _ .. ,.. _- .... _........... _ ' _ .1_ '-__ •. � • ..., " ....'-'" . . .- .. . '-.:_. �. ...... .

. ... ...'" - . ", -, .. 1

,.1_" _ •

. '-­

..

�.. . . . , -. $ .... .... . .."... ... .. .. .. , .... _ . . _ ....

..

,.

- _ ..

.._­ ... -

-�.--

.. , ....., ..."'... " .. __.-' ......"... .. .. .. _ ... �"' ''''' _. ___ .. co_ " �'p , J .. _ , ... ...-� _ ..... M .. .. _ .... ... .. .... ' . . .. _ -'" • _ - .... _ .. __... ... _ - ...

.... :.- .. . ... _ .. ... ...... ..

_ ...__ . ... _- .. ..

. ..

'" ...

......

..

- " ... -""" -

.... - _ . , -

_ . - ..-.' . ..... - -, ....._ ,.' ,.. ..-.. - - " --'¥ _ .... ,,,._....... .. .-.. ,.. ",.. - '" ...�. ... . .. , . ... .. ._ ... '" ___ r.. ,.... .. - --' ''' � . , ...... ,- .. .... .. _... ....... .. ,.. _ ... .. _ .. _..... .. - ,.. ... - ..... . _..

.. - .. _ . .. . ,,_ _ no ... .. ..

. .... - ... � . � .. .- -. ... .., - .. - _ .. .. _- " _... - .. .. ... . _ ..

'-"' - " .­ . . ."' ...... , ._ ... .- .. .... . . .. .- .. .,� ...... , .. -.. ...... , ,, .. . .... . .... .. ... .. _ ol . '_ ... .... � .. -- .. . ... -_... ,-

. .. ,

.,'. .. - ..... , - ,_ .. ... ..' .....,.,. ... -_ ._ - - . -� • . --

._.­ • • •••

� = -

..... .. . ....

-

. .. .. ... .... -

.....

.-


MOORING MAST, ocr.

Sound Advice

l'ho�bc Snow sol h"r h�nds

the

camc :0 Srl!\lc I�s\ Friday (.. , a J'aramou n t lite

ul', �Iood up �. It)n.;nl N,)rli\"-�u

on

ro,-k and

Snow? I\rl: you kidLlm," PI fi e he h a f-'ma'.: .lti�' wh,) �n bt,>,," " O :' � I " U S J il ..: a l l c u Wl.u

Phoebe

I,

,,(,>\."f'ojn"'-F'floe'l.lll )n I O U,'" (�nd rnl b}' II .11Ih'1I1�h \\",'U

�l'IJ

r �t, h li<.!. �r. ' b lj � J• .JJr 1(1. .. � " rltl . ja r ,.n�.,.,.,. Ii) '1%11' 1./1}1�' ,ll..(anlldy nlll • rnd ofr, n ba:n 'IIII' r," ...hr. )1 1 111 �·I"" l1 ll fkJ .1 ''''UlI. BfJ�}. J. • Uy bt....lJ 110 I()IInt! hJJli tdl .ul lJ1I1 f l...' "1,.- 1J. .6 II A.-'f I, nt 'W1th.l\l1 • r:Hq.o:y • .:r'!�nlr

Ill" �nddl l �

i<.l":J).

"II ,·...,1 .... r-- u .uy n4uen 1 1:, "I. ud onCI '

.'p ,1, "

Ihat

SI!

h�l

Ih. rl'w,uik

1'�tJ to.! . �'Oh l bcr ...�nlld "YLlil lu SU.ltir J ! , l'w1"\." ;uJItI, I k • 1 ""1" tn It;e 'Iudi..:;..' rhT .f.'....� knrw t'J:r .,,,, . r.b_ ·1 �!l.j t1Hw. �d thur 111'11.".,.It.,,, ,..., I.... "�_r 11 -:,;11 ... up Jl.lln\l m'll'lh fh 1 11-:1'"' to lvIo�' It_e, ,It lII <:nl ttl' II 1 0(1 m 'i. Hllrq,,) ) Slte IIll l(mt�1 j� hi 'T l"f m l<'l � �[ thl! f'rowJ. tu � 'i'lC1d. 1'1 w" lkTlu: , ",,,y,. ' up for hr' JnJ Ill!:) I.: 11<1' lilllproUl!l,d

devoled to new mu�k. though site did add .1 few t3�lr ol ,l le$. Thc �how opened wilh four �onl\.� flo.>n1 Phnebe's ne,,' album, II I.fJI'ks I. {J.� S"" �', Jnd r�hl tlway It wa\ ( �idrnl thai P h . .J cbf' Snow W:.l� nul .. II 1:1 with lust one .,: ylc. .':; �j4; ('I' (i"'mml. " 'd,'1t Jlt' , "'''.iflll. \IX Faull II H/lluJ. ,nlJ . ll/ttl/oi,· :7;1{,hl· �II il!u1lulcu 111(' �..:(..;(hlily .If lbe p c rr ;'\r�,I(" fa 11.1 $<" ' lIlln ....r. ' ful. ',\ 1111.: m:w}' ." .111 z.I �� til�1 t' "11'1 n jar l.... nf l� ,,,11)' ",lIrlllctl, Tbe:. dlrol",cu IlIlLl.c:tll (,�'U i" "' ;1 J1.I!...h . .xot� �'I 11I"�i"::l1 rwl()doI all.' It)'I:.. f'hf'lil:1 ,L", \;''l:L'dic'1'II1 VI' '"n., 01 0' Ie 0\0 "" IC. , r. " '"1''' I,,,",u. I , (UIl'''' i. II . .\01'1 J.".. ,ltb" , RIl. fill,," . i.Ilu .. :1 ... (n'l�anlly n.:!. !ut'�(coll l'oC'lr..

ifill!. I lit' 1�It'l:r \\';\\ " , w�Jj tI()m� Jl ld ""'Qillh w",rinllo (<Or Ih�l lrtns<: \loCI!) ;"Ired I' 1I1 1!!:!-1 he J It ,l il1"l:l \ [. .ere 'lu �l dl' � I �I Sl""�ial m.., I .op d,).. ld r., 11I�rok tl f I" prop I!! .. lio )u rl(lIUI ·�tI !·hMeI"oe. .Jut! the (, r � 'Jl Jr . r lH 1 c.r Ilil!Y �")n'1 J\ Ulcd. \urru'Ulnif "J.:.II� hi It!)' Gall",>,,;a.V _IUd \I··..!: Gt....,. ...,' ,If!; h ·· , t.oJ '"It'! th... PI' u ·,unLled I 1<011 , � W' r ' chr:.lr. n,e), .H Jdctt.f I, I 01 -n,·:·;,:y 1(1 the am!!p )lilt _1'I1,.d ttl �(jn!LJ.nth ,m.p:;",· l'l....c�·

performam:t:. Tht: lead gUltn wOlk of StlWe Burgh pwvided

Clearly lhe musical forms k,f'CP"

clear, smooth bluoes &uitar with

mrdley All Night

one guessing.. Special mention R\Ust be made of I he enc;ore

in accltnt on qU3lity rathcr tha n quantity . Ont on ly wished a few

/.on,IGolU: ... t LAst which hlid IlS singing all ihe

of his solos woul d hne been a bit lonler. N�voel have 'll!: S(l'n 8 drummc.r 50 happy durinl' II perrorman�·t. John Bdehl'r smiled throughout the s how Ind told U$ latef h(!'d never enjoyed a b:md more. Clearly he do:�rved to smile fOI his drnmmll1ll wu very well "'Olle and c'ucnliat 10 th� lel((ure of Ih� mu,k.

way horne.

All

excdlent t:ntertainment. The energy level W;I,S extremely lIigh

and Ihe arl ist proved lIer voice i� comp:uable

p:Ul of It. A few die-hard hn.�

Yo'

1" 1 1 \ IJ

.oll , bor:Jih.)n .

LI" JJO

f

t't

.:.,,0.1

�'1P:

'-\IJt

Wltll

II.:

his IhlUI

vf hNt.

vi.ul.,1 "-CI J

lerttilivll

Ilud;s H> [>ho\,'t-� �

n,1

l' o m �' I J n I 1

u".'n

hUlll

fOfluul.a

.!I.. .·."

ll·'ilil;' III

b�l '·Ol�.' '11\1

lbe h�lcr...:r COn.;;<1l l1 ,ll � ,. , ..!

mol'<' "n (h� Ic � I "'I!: 1 1 ,ln the ",;1/;"

re-wo.lc:�cl lotl��·

tLine I/IJ.'I" J.n '.it.' /).""' \llfn,u

\.'(1I1I,·nl. I h �

inl " U'II! o( 1 h,' h�ll�t [C�<l� CII'� rluil wt stJ1I ... ,j

��

hClH1 c��n 4h" u�h i l

0\.;1

!n

h;dl'I'\

r<,w

uth�n.

reaclled

101m

�nd tltls is a poinl worth looking int o, The fail\lre to caplure the

enelif of a p�rform ance is often

n obody 's fault. The fO\lr waUs of conducive 10 excitemcnt and for a clltalysl to brlnl o ll l lhcir beSI. some

Yel

artisls thl.' auditll';oe

:leu IS

the producel m ust Ify 10

capture

u

m uch

b

possible of

the arlisl. anI.! dire'; l the flow of

the music an the �Ihum. With

these 1 ....0 . I..1Isks IH' t hink David Rubin�""n. Ihe produ.."eJ, fliils.

The blcn.d "nd m:ll.:hing of the songs

lilt

weak

TJ�J'f' is lillk nil,,! ofl..:n

and

(fOnt 'lne !<lIn g ('r ide..t lo IIl1olher. The reconlins il!e-ms lax ralher 1 hl,n ("I'J,. '1.1".1 thl,. , u e effeel 01 Ih:! rt;Hrr-tiug or "I Uk,n wilhin disjoin1o:d

In case }tlU Inlac,j I�e �1l<lW YOH lucUly ·:tn �Iul �I\:h /111: Sno\\: PhOttbc's new In'um. " ; ./()J..S Uk" ,·,.v " . i . .;. � 'ul �LH\1.b.. The LP. i� (We-I "'Jlb.u ,kW )1:1 no/ IOlall • .>tltlln ..t Il\0l1'':,.1'11. md h h,,�,,",.I; >1.11 {' 'i: [ lbtrl;' I� Hlnf'C' "" ...,,1 I'ly ,nl 111' .,han 11 n '11\ tn,· 1-14,,1 1 \1 II �(lnlli (Il (kcr h. �I h II:{'I 10 IJlU..ldtJI I.uII' uf r� I :"'t�. .,.llI, !.potd, Ih� rJ� Iu::r U. 1 e all,'lm J'fl.llllll ,U/1 ( Ihc oJlhU HJ il; il; �lIun,=·��t llUlt l . I ho� whll 1't'1n! ro Jr"a! lH:r k L �jl ' ...,1·".' '·.·,It\ I"" i.t� WilY IhtolJ�h Hil: bJ� I"� 111"n,� �1l�1 ",i,Q �il npr 'y meL! III,' IU',u � J hu t < \ w il ' ,,� � Htillt d.l,I;J I 'p'.... ,I'IIc,� �h r'·lu �." to mJml..lIn a n \11':1«: a nd t h. .1.I's II" � alt!'n ap\''' .I;H.-d 'y lloe Olub lic. TII'I ' .11\11 ��IW Ih� ':"Iwcrt may ali<l r�1!1 ;1 bil unea..� wllh n,[j 1>G�ordjnll.. t.h",iIlU j� , h.., dtlt. o i lhe on-Jt�Jt l 'crfol:wmtJ: , Ih" t1'L>7fIY le ....1 :\nd th..: forn:: �l 1 J" »!lIX'nt 10 rrt' J.·C't :be In�h:r:'d Sumehuw II l'<:ts hurkd hi th "d

,I , I'r'o;! "... , 131 IUcr.'iall

1 h�

also

sift.

r , r 1]1,- IIlJI'I)' �.,:tf!, fl4formttl

a I

to

out to touch the au dience 3nd proved to bot II h u m oru u s lnd pel>O nablJ:. la tht: t:nd she mlt1� you fed very hapflY I h AI you had 11« 1\1 Ih�re to �il3re her gr.at Phoebe

wished lbr:' d appear alone, .uit�r [:1 hanll. all d hrll Ou l Ihe blucs . 8m the new cmph<l�is 011 Iht: tot�1 b;lnJ hel pt'd to JI i,�III" � h l he! \\ork wi;h flew 3'1d 1;J)linr .t y les r:lther tl;�n ilJ �! r�lil1!i. hv'v ·.trl,nl!! h." vo ...,e �ould \... fhnehe Ili d IljJ,· ,lUillr I luI1 I, ,, 1.ol3 ll{ lIIost U! l.!:it. vcrrurrll�n,'': and II'r r"'y i:J: ,...11 ,tl 'n. �nd i n l cfnlln�. gil, 11.011 IlJt'l i t m u,.h 11m'" d "\�oIO['Ii!l\i. all (If Ik" IIlI�nl and I'A' lhlnli: II'J 1�l.l1plu.�lr

Most o( our disappoint ment is wilh the produ�tion of Ihe L.P.

a recording studio are not always

in �1I Phoebe Snow's concert provided an evening of

�1any In the 3u dioenc.e noticed Ihe new ,'mphJsis on thl' b�nd w:th "hollbe'� voice an ir,l"val

29, 1<J76, PAGE 5

Ilre I1IV""

n: .. -r'rdi......

" Ie J[itl

i\

oor jQ\'o <11

"'IflJ( Il>';HI!,;. l'hIJ

I.

I.IJY .... ...Il�' b\I1 tM . 31WoJ. w il h tftt: 'I1t k� tJe,.::IIU-c Ih 1:1:1I1�ri.l!

fr\J� t'h. � 1"· ls

m'Vn

IIrntl.

l'hl.>l.:ll":" mUle I.... hI! :�Jlrm 0: muuo: .... " h Inl. wi I'anti)' h II uell JI� ' II . "'CI¥"lDcnl t1 m Ih� !.. ."eJII L f" . y \I..IDluHJn Tr.J. mJu ( Ib OI..I,b '.. olu nUl Jll r: mpl Ie I:oiLW e I.I�I· ",,,I JIt>l l l l\!lI' hi,a,ktu ng!. r'u..:IoIy a noul.:-up ..... 'th Ridlll,,1 r.-rr), 1t'l1''') • .;It w� pmdU�'l:d tlil l 'f1)fIlo.·n. ,·.\u"ln aJ'1 I 41 ",aldlin� Iht> II"..: M.)UO IWC'rvY W'll.<ld C'1.1Ulc: thoe pub'k I., ,el ll b�!tc:r ulltllmlt..lnJinp: ",I Iho: t('.t:liit) ,)( I'l..",bt: St\(l.... . 8l�iC':l!ly Ih1.� � coo-I lit. lin Willi fin... "'�tni:H. lind m·.�y pi you may 1101 n'tll nl.ll.o tl1e n:J"'� 'n Ihl f'".:d'�'li [t'� df'Cinll"I), w·,6th htlymlt I" lur jud(mr ll l U nil Iftue T

'Music Is' premieres at Seattle Repertory Theatre l'�

I....... I 111

'tIl k.t'J

IrUU.:.r!.j

I [.)

0'

mU'�iI

I�Tl\'

''l' Wh'!! VUQ WIll

milia.:

T , , R Tht',i! � , 10)", JI\ 'cn c O-:Iuba; I I lilt Ih. (1'" mlc[ ': �.l."

f

'lfl'

/,

to

n", pl.U' h� fI«,,1W ,1>1. ot! !liM I T"d/rll \ .. �hl P l" , pttlt .111> mUliot wh, t ll n J a I". ... J". H (I I \"hul ,". , ",. " Itld'll·;! Iyt.. ,I j:,z" Willi ... u' �� (

"

1'1

hI,11

"'

.

,tit:

J'·L�'.rUI. Ilntrb I

...... ... _ � "U<lh' '' ' '1 ' _ _

Yll ,11

I.

,,,,,,.,"1

....".. I'...s)

:':1'11' LI.. ni(' ''

{l.j1Tl11

n!.nn, ,, l'llrt'l'.lllv lo!rnJ't':td I!I�:.\I "C t ,( Irrn tJ\'� I Roe .'a�J )' ;;uul !l un)' "'Itilt,ut IO�lII' Ihl' n.l�I.>' nr S�Io;ihP'Jt Muri:; ,...t.1I fUll. 1u,n hl}rt1

III h..: 1!Rfun" IhIT rn J"'rt: rn.m lb, l1.mJ'. dt..I. Itn S'III.k:.�1/ . ' !nil ("Of!lf':I.JI \ lOll "III Jln In lr.· Ooll"ll(ll�h' .... J!h 1 11" ":1'I1T[ SCUC: '.' JINt :Inc. 1 1 : 1 :0 1.. I,; [) , " .I; PI��� 1I 1 ' '' ''mlll" ", 1 tPloo tol"y \,I "pllfTl..:.1 ""n 4ti:I.« t Ih • 11", ,'I H ' rr BtU " 0,. lft� nih.. ••I )1f 'hJ �\I \oL!�w : lw:' rlUW II .1niJ .1..101 h;.,bl 01 .\'"" iii r HI Allutlt,r dr,o;u!'n 11"" (1\ 'pur'" U"n.'"

" . ,_ _ _ .'.ul W..

11,"10,,"'·.,....

t,x' )

hi, I.JI ILt 0\ Oll\'l.� l;... it h " h �� f[ i-Il'lf I /01 '" III)' hJ.'·J fa,'r ' V '<I i a ( l J th : H'n. C,»,) hr ; HH t rIl H� lI \ p r��� h"r t(,"I'l'illrJ 1"Vi! ('Ir (irf';tu \ ngln,g • OlrJ I .'Iro,...'\ (, 1 ....1 '..i r, .\t.! It a:�n�'"' r.JtlWli.o: t.' 1'1 I�!lr " r ,jl' b:1 ... . til '�bmy \1 !hlll If� Set. .�l,JIn fJf-I II Int) ....,,J. , f'l.Il'trJl�C"tl II rOUJ l 11 lfo­ 111111 Ujl"", (11 'I' lIuI'/J"II." UfLJI"

I

f);:viJ

1 I ,)Jli,

bqim

And Music ��"I"C JlCrenMie­ rh" ,1lrauIo,;I\'l,;,nt ...r lIMo -baQi 'Blind .I1.uI·$ HIli!! Jiopl�� � Ih� IJI�lIt "nJ l;onlelOp,lrllol \' jlll JlOI l or dl�"jllloC'r 1',1f rI� I� H Irch \n4 Il.c r�11I:1 I Im l'�i' '' Wh..T 1 )" JI.

1lam .. ,.. ..Ihe "iUI TIM tJ)' 111 lbe , t'&' I � h<ttl 'l 4 ha j • I 'hn ,'I-r> , ' I't, r tlellot:.l l t Ilil!. " Hf'I,,,,,, I [" t � '0' fnlll U1i,tJI ""11"," ...· Ill' .'l[.l.t � • 1tt..!]',1Ii" hJ IR him"'» I y '� II' "f - •• in "r '!'jllll l!

r �iK�v"��i:G';;��rnE'ti.�:«;;(;;=��::-�·� .., �� N

�.

.. ,

1(fIl�-. "",mo . Of prlll rnal\B1!local ... .... E� -J.... - �IU_ MIrlSl...i _ Sr:un �C - FJIT � - $gIAtIAIYWI'Q T� u S GcMIrnrnInl i!< t�8 1a1�.mpl�y,.. fIII """''4II� �!T'' Dl!fJW you II,. OIlP<Jrt\lfl''Y b Ihplae worki''!I lor 1111(1 U S oa.-ertlrnnnt a.<arHaJ., tI'nt blo\l¥lng bOa..: Ius tlell[ ,, �."-' llral WlIII<!1l HOW TO GeT A JOB OVEHSI:.A:l WI'fH lHE UMllED SlATES OO�E'NT.� "rJ'III 000lo dileuM1Y .-r..ooyrroe:l"II f�fl!'.1 '\'Id � � 01 1:1 I1 UI!Jenl U.S -:-r.n ..... In t:m'T1P-,•.,t,.1 lind you ...Iil bI Inkl wr<Jtl1l to c:on&on:t.... r .lIoI:h..JOlI �1WtJ ... ._�I '\'"I ..�I_. " 0::0IJ1 _ �lr""I "��lJn 1 • TACAI •• OPPIII1'111l1Uu •C .-rn .... ... " __IIPIMtItt � tIN ..,.� ('....pot - .tIt • •1111 .,�...,. r. . p p l, . 11:'.. ",,,,, ,",,, _ '0'.5. t" _rwn ••1 ,.1iM! • �I",....... al lk P...... c.-.l Z- _ Whil t,-P'C Itt � It.., "�I"'t." ..... . < ..�. • c.re.r atrPM"bnJI&e. bi I.b "Lal. �m"llt ..d tl•• , .... ' I ... 1.1_.1.1.. ""__1:). ' o,..-tWltIW '" Qglnna.111ll1ll1tI; II• • P_LilI kr\'1e't QmCff " "_ ...... "bu," '• • �7 r.r &..rIJk.ll, po.PU"" - M.. _ WOChl!. _lKnl.riu:_ OOk!. Ulttp _ <JUIf' P.rwma.l - I'e. l I'll:'. , tulll)P'" 01 poQI:tu-. .UI''''nt '" ("Ivi l ""'....' c. o.,.n...... bu. I., M'W'MU ""�)n'"' .... ..IIIUIi r� CCIIlI.6CI. • U" fI' V..-ra1 J.. l"OI'1ll.CIIIIII CeJJt." ",,,,\.ill. ,,',(1•. • F\&rlIMr lIIf[Jf'?I\.lfooI'I '\I� !1I'I,PIo)'1lll"' ,. ElaJ....n•• • ..CCM...I•• ·T...c'" Il ' JOv.o•• " I\lItulaut.ral.!oll · RI:C:IUlIJanaI • IJbrarr WIH' • • NaI.loII!"'l:l! • Sup"l,. . M.�."m."l ' AP'WlllhlN ' 1I10:111e. J · S"W�iI Tradllt . �"",1·5tmt,tl lUIJ' Ml'l"U, NUCII \10REI f '

ORDER NOW! DON'T DELAY I !

s.n:s rill 1''''-''' �( I"I "1-Io. 10 Ck4 . JoII anr..u .�the iJOIIIKISI..... Cl)lIel'Wnlnt" -14(III /Mlotl. thoo, or met>I')'..,..".. l �kJlheo.. _ c..:. SU'MI C. Bul'llllnh , C4 31W).1.. AM �C' lot 11...."'II1II

lli..OIO..... ". J, "' ... .. h'J�:;;:.:��

;�=�

..Rll5ean:h lno.tUI.

.�!�:..

,

." SOorIi"tI"'"

k

: .

/{ you Uk,. tNJr .t,..�, you'lI /ovt' our BJcyc!t:tt

$15 free accessories with every bicycle

I •

;:;:�==:':';��: �:.?� -:

Panasonlc Bicycles

purchase. Spanaway Cyclery

QJ.41516

In olher "'ordl�."\{UloC' jj Ulli ru n . Ih( lIira. Ihr r th!' rJ" t,r ir r�..i.II l .. tl:< ItIl1i: RIC' �Q[.I. Will. I h'.· �1.lr<·II I!lg e , � " .. (If p 1II1.1,ILolI 14.IrI' I" h: .. B .'JuI'o.lY 'If !',"uk hr Ibl' foJ L\f


--

Knight Beat

SPOR TS-Spikers split four matches in tournament by Cary H.udifl(t

by Ron Houchen

Nuw Ih II til.. �mvkc h;lS d��rrJ. all Ill' yo:. New )',,(\. Yall (,c 1"...15 l'�n qU1I 1Lidml\ your fa..:cs. En'n if yvu 1:" " 1 faCt· ,I.c." ra('1 th..1 ,WI! tt"JlTI \V dem,.lishcJ hV ;l1l 3weSI'me Bll!, Red ,\I;,dnnr.. 31 least

'lll Iv ", (0 If g..m��. ' I)'W.!y . 'Iuil �ul�lUp 'bUill iL 1I ·.ukl, )'''U b

As fOI yl.XI Cineinn III Ited !�n�. .... 11.11 IS thc'ft� I s:..y'! tvt"I!ltIm' had an ( cdle-nl chan.;;: hI �.: Ki� ked ,n hi�it g..:a' T!ll Red'�

powerful

.... ".1

;al l

-k

ri ,'r f"'1:1 t!le IhJI Iile Y:in�S were inf..

provc!d

(rl1koi,ed fll: brillg "'inaJ.:qualc" earlie� Ihis !loCa!,ttll HIt" ReI.! pildlers m:m;It'!.1 t • • Iimil ,:.'" Yank.7"c� \0 jost clgM flth 111 Ihe f.)ll' &Jnlts, :. 1!O!'$u-shabby ERA Qi :!.�. Meall\\ hile, lhe Ci1l9' hOil lers t1wde the pilch)ng I,}{,k more cfiici..nl by culh�l'ling 40 hi ls :mJ !2 nms.

New Y(lrk, on Ihe nlher hand, slumped al pble. A leallliiVerJ� of .222 ma� Ihe Red hurlers look evell bel ter. The Y�lnkcc pitchers were cqu:l.lly bad on Ihe mound; even Call1sh I-Iuntet, Ihe bonulI-bahy pa/aUeI 10 Joe N:llnath, gol shellshocked by C'in.,;y hau.

The

resul t

W:l$

a four gilme circus. The Reds proved Iheir sweep

over the Phillies in the Nalinnal league Playoffs WU IIO nuke. The YaHk, pro...ell 'hey could d>J somclhinl! no leOim hu d(III': ill elt\'cn years: lose four 8'lmes in:l mw. If it

"SO

seems

realized

:I

Irn' IaSI

Ih:t! I'm p'O'Cincinn:lli you're wwng.. How.. ... er. l lvng trtnd is dt:veloping Ihat indicates the Nalioual l..eagll�' ...arlk:r

is dearly superior In the Amelican league. In

ycars, the

Yllnkt'C teanlS of RUlh :lnd Gehrig dominated Ihe spml. l"hl'SC lealn5

,1rc go1nC, however, ,mu n,-,\to', wilh Ihe exceplion of the Oal.:lan.1 A's, t l ..r po�rht)O� of baKbaU arl" 1.14.:aled in Ihe Nalional l.c:lgu('

011

If yVIl diS3g.ree Of arc !!(II yet convin..:ed. rake a IQt,l

Ih� ,\11

The luh: \"olll'yball IC'Im Iravdlcd 10 IIH,' Cdml'lIii o� [dSlt,n W��hinj!h"," III Spok:m� 10 .. omflC'lc in .::I roll:1d'fobin 10urt1�nu:nl lasl .....·ckcnd_ '''''1m,''' (;tllle bao.::l U d.)�� Ikf�JI :l1 Ihe hand\ lIt I i'" III l he,r 1,1�l ll1Jtdl h.:((IlI· II,. I" !I·ur",,:n!. Th.· l.L1k� b'·VIII hy '''' l UniJ\t Ihl',r fir\T IllIel: 0\ lil.. five t:lnJ<: . 'lIl1l . h IUIIlI!"', ';ixk I!'�' ImUU ..mfl' hfl"� 1 1,\.!>{· 1\-1 'i. 1 3-1 1. I S- I .' l (·� 1 hl'

�1?' I/1)! ho."

An crral l�' )b(1wIII� _ ,'Ibl Ih<" Univ�nlly "I Idaho n·:'lIl1n.l " 1 a 1 5·3, 1 5· 1 1 . 15-10 In,,.nc::;nl! \(I"r c'ln""lins Ih.. ti:an,'s' .. v � r p r I' . l' n I I' r .. t> I l' m (l f inCI'II)isI.·ru play. ... bicb ral,ged lrom 5111wrh "1t'�'kinp t\.l 5parse covelOl,!! in I he h:tckeouft. I he LUIC'� &:Ive .\Ionlall:l Sla te Univt.'r�iIY a d:lHI:"!! exh ihit of Iheir g:lIlII: hy rollin" ovc'( them

15-5. 1 5--8. 4- 1 5 , 1 5-4. Nev.:rlhdcSll.

Ctnulil

I ' m 1\1./ sugg�lirll' Ilul lloo ,\L

nor pI" I� j"",11 11b fhe l 11l J»ol

If Ill: h ..r. 1I.\: :r ....hlt!<! i� , " LIp �II\J "lItd" $�d In b. Ii 11-: Wt'hi St > �1Itl ,.., YCiI! .11 IlPlf h,II TH InJnll t I It,e I

,\11 �

1', 1 ' 1 "

Q\<

L,SI

1,ile

t H hils.

!ll' ilctl D11

Dan 1)11<.

I '11":,I)�'oJ !

l'

\11 dr! 111 1U 1ft" I�� tl, \ 1 t .... 'lIl ' ,IJu.1II de-! . lq I"� II lA' u I I hlt,1 II 11(' eff , fl II' I tJ � \ n in th(' \\0 ,,..6 S I1C Ihi ... J ...njJ II tr.lI:- �1I.:d 1 1 \ t.1TJ1y

Il 11.�ld)'

j"

I,�,,,: '''1 II.

II

UII

�d ,M:I

II is 1101 lut:Jlly 'he YdnL.�e:; 1'.,,111 r(.! g('lIing squv d iii Ih.:

from il league laddug high qualily :Ollld performance Thcy did Ihe bc:sl Ihcy could ..... ilh what they h:ad. Series. Thdr

Th"y

l-omc

best jus. W,1SU' 1 en"ugh !("o oven;ome the

NI in :)'IJ,

Rig Red M:Jchin(',

lhe R('d� crushed Ihe Yankees bt'CUI15C I hey hay!,'

II

gre:H Itam thllt come!! frmn a highly cmnpetillvc l eagtH' . I n my

Opi!lion . the Piral cs, Phillies,

or

Yankees. The NL is ,..,ugh, alld

anOlher ('·fu$hln� ('CXI

Dodgers CtJdld hal'C' be31<�n lhc

fhe

AL h3d lx:Ht'f �CI h,ared I'm

year. The- Reds

:J[('

yi,ung and experie-Ilc�'d

:md could easlly grab a few morc World CiJ;lmpilll1�hlp�. Ma) be- I"�

AL shoold st:lI.:k

go wilh Ihe Reds.

\I

te:IIU t" play Ihe- R eds n..xl y..ar. I"J sl i l! n:,...e In

women

W:l�hin,lon

:lnd

Ihey

Iw..,

loss

were �llidly hC::llcn 1 5-2. I S-S. 1 !\· 1 2 . 1hl.l_'. (he Lnt!'s �n,lc:d

w,lh a I....... .'Ih"win"

Will ,

("ollch K J l h y JlemiQn indicaled Ih:1I Ihc learn. which has l'O'I�ibly the "est talent in four Y..-IICI. nt'�'''cd only 10

e l iminate: 'IS rroblem$ of menIal i n c: o n s i. � I ;: n t win to C O ll ce n l r a l l o n consislenUy. Thi� irleonsutency was �idrnt :IS PLU cill,er look the mOltch convincin,ly or was b('ah:n in the $:JIIlC mamler. ""mion :rdd..d, ·Th.. Girls fired up when Ihey gOI down in II game. bUI unlil I ht'n Ihe conanlralion was Ilicking m:u1Y

lim.......

Thu wed;. Ihe Icanl .....111 Slarl l ou,her,

'nor.: &ruelin; thOlI Htmi<Jn hopes will I.:ad 10 �lIo:r com;en lr.ttion durmg rhe !FIcues. I:vO:I1 \l'hh

pr.l;::lices.

by ()i�ne K:ltnumia

Th!: 1 11\"10 r!c:ltI lith. )I I('am ..:uuld nUl lotld Ih,' 1).1 H', Ih.: <::11:" 1111". ...... ,·le.,.1 for !!lore rhun une �,'(1f, rhe) ' I;�d I . I ....,th ("tlll l lli W��h\Jflt()f[ .u�d l"l l · () lu W�li. II.tW. _ · O lu the lhmu,.. !,LaIr.>. I Ill ); ,� Ih II .� ulltJ to tJotb ( �nlr.lI 1\, I' '-"1<1 , .. tJ�� " L �, " '", l nlr..1 mOillt/-:·up .. ..... )1",·.1 durat '" lir n b, �"rntl'r fu:w.thl ." �lfll't'l \,f).111' l ammy l- io:b1.llkorn :and hlllf·"a..:k $haun J BJa�n.u'SOn

II fult' dl"f�nM"'" jl;Imc. as did Le�lio: I'rio-e.. Thc}' wen' tncnlb.1 I" holdlll� th"iT OPI)Oll\:RIS 10 low M.xm�s.

pla)'�'d

Afthr'Ui!:h

Ih 1'::1111 !lltJ plil)' \l'dl, r i ll:}' w"rcn'( n, 3 n y � J; l' i l ;! l i / l " , on t;PP'" I unil k rh(' �lr\l" 11 Ufl\'o!�. t:UI,�, auu h'I' ljui.-k tlnbhl0:5 were Ioo ell l'Y "�'ull:tl, hUI Ihe pl�ycr� _11' ,i.I l" j!IH' Ihe hlll hard

;Inti

date I'm 19 of

I !WI fom of six fill 07.;'. Tn

30 for 03<;Y. ('\lIo:h('1 whoops on

Ihc UpSCI Sped"I).

This w�ck: lutes tlyi;,g high :after crushing P.j:dlk. Pacilic �al (" JI1�� of Idaho. LUle' by .\7. UCLA O'o'er ttl(' Huu.:ici by U. USC vve.r (:II by 10. New England Palriols ovtr MI.llni hy tJHec. U:aIL:a1 QV'Cr lho: Redskin,.. by stycn and Iht UJIS"I Spco.:i.J.l uf the Wj,,'ek. ftxu ..."'fcr Tex:u TC�'h by lJfle.

I,a..:\"

Ofl.: lI.

Hl

Ihelr

rcpre ... 'UI1�� of the Ijn'\'l'rsil)' S,,' U;(:;.:., .1" d :,,. "IJlir,n 1 C"ru�'f p� ' ....' I r..lfl il'li'�

A

u'

01'l"1l1C1e nl � �'lO

This ",w:�rr.:.I. Oi.· L:uh li l" will :!i' In f.t�r"1Vc their 1 J rCl'C"! ' Ih�y I ral"Ci to L,n ' it: I Jnd j., ," ' B r(l\kj!�.

. . .....,1.1 1 1 1 " ".(f('cd

't � \! '-'

LAWHK'S ASSISTANT PROGRAM

Univ. o f Wa'!?h . • f�i . Nov. 5 , & at the Wa s h . P l a z a Hote l , Charleston Rm , Nov, b a t 10 � " ID . 10 diM:USS detiliis of the Pro�r.lm :tnil career

will bt' Qn campus

opportunitir-s for college graduatl!s In this gro w i ng, new field.

YC1U ma.y qUJlify for Ihis inl�lni�e. 1 2 wl"t'l,

posl-grilduatc cuurse, Whl"h prcp.II"� you 10 aS5umr

a responsible position member' of 11'11: legJI telm,

J5

)L.illrd

Arrange to attend a group presentation and schedule a personal inlerview through Univ.

w..ek

I mpro\'in, w il ll each mal<.:h. lite I.u lts will lake 011 Pacific and Linfield a l P.cifi<.; today, OInd Georle Fox an d W(I[amettc a l Willamette on Sa lu rday. Co m i n lJ tip M o n d ay, Novclllher I al 1 pm in Ihe J.iemCJ(ial I)'m i:1; a revel\ie mal"h for l'lU �gainsl UPS. Being Ih� only ho mf' mal.:h Ihi.$ year. I})., I.ul(" spikers are looking forw:mJ 10 a vktory and 1I !arp: crowd.

'n lt,t1 ttd III Ihe- LAW?

it �

6. a t The prcuiclion M:ltn�: La sl

w R v �in� \:onn'nlration 1he $piker.� dbplJl)'cd bl·l ter serve recdving and a �Ieady :)Cllucnce of blucking al the net.

Lutes have trouble scoring goals

�, l �nes. Thit y.:ar. ttl<- KL's umpteenth Vkhll)' ill allllosl a$ mafl� 'e,US l'CrIOlml)' sho\�) \to Ii;:: e Ih� all-iuly I� .:t:llft:J�u.

thc

w�rc ":01111',1 >Jfr hy a five hour w:.il ror Ih":r IlIah:h wilh

Lute spikers show1Dg Ibeir blocking talents,

at

o f !Na s h .

the

[or Nov.

address

below'

5 , 543-0535 for N o v .

6

the Washington P l a z a .

SD

For Free Brochure, COnl�CI: LAWYER'S ASSISTANT PROGRAM UNIVERSITY OF SAN DIEGO Alcal.l Pan.. 5.ln Dieso, CA 921 1 0

( 7 1 4 ) 29 1 -6480 Ext. 247


Gridders look for 3rd win in a row ., ... ......

.... ,._ - - _ ... ... .. ,.. ........ .. _ .... ,... - ,.. ,'- .' ...�, �- .. , . ..,..., .. c_. ...... , ....-11 • I.. .... 1000 ... .... - .. . _ ­ ,.. ,.. ,_. ,.., - ,.. -- �-.. .- .... ,.. . ....' . -,,-,_ .. . _ . ....

....u _ _,.. " ,.. ..... ", ..._... _ Cno ....• . _ _ ,. ,.. >1" ... ... - "- " " , .... .. ... ...... IJ � .._ ..... , _ ,.. ,..... ...... "'-u .... .. '.. U ... r..'..r.... •.. ...... -- -.. ...... .. .._" -, '... ,_ ,.. l' ... _ "" , ,.. " .. . " '" ",", ,.. ,.... )01 " .. .

0..:. ..... . .. ,.. 'LV .._,_... . _... . u.. ..... .., ,.. ,.. - - ,.. C_ ..... ,..... . ..� ... - "'" - ""'... ,­ ..._ • " ,.. h"'� :r ... " ......_,- .. 10.._ ,.. _.. ... .... ... '.. _.. '" oJ ,�.. ... '. " ,.... .- ........ ... t.. " no. _"••,.. ... .. ,.. -... .... .. " .. .." .... ' ... _ ..... .... ",- ,,. ,.. __ .. . 10.. . _ , . _ .. _,.. ,.... ,r.. '_ __ .... ... ,.. ... ,....... ,.. _ ...... _ ._ " , - ...., .=,,",... .. .� "......... ,. _'.. w.. """ • ........ .. .._ ......_ .. ,.. .. ...... . - '.. ..._·... .. .. '0 .. " _ LoI. ..,_ ,... .. .. '.. _ .... "" '0' III .... ... ,,.. .." - -.. , ....... .. _ .. " ... 0... '_........ _... ...... .... , .... _ .. -,,- '"'" " ... /100 .._ . . . . ..... .. "'..... ,.. ...,,� - OJ _ ......_ r.. ''' ..... ,.... " ,.. ..... " �" . ". " .. ,, - .. _ . ....,"'- _ .. ........... ,... . �- -, ... _','''' '_'' ' ' r·'' .. .... ,'"'_."" .... .. .... ,.. _... no .... .. ..'" ,..., """ .._f. ,,',... -" ... .... ... ,... . .... ..� .. ... .. ,.. ........ ,- ,.. ,.. _ ... ,.. - - .- .. .... ..... . ,.. �.. ,... -_. ,.. - .....,. - ,.. ,.. "".... ... ,.. ... ... . ...\!, ... ,.. t.-. .. ,.. ..." . ,_ _ _ 01 ,.. ,.... ....... .., ...,.. _ " "'- - ,.- ... ,.. ", I ... .. ..... n " _ " '''.. .. . ...." . _ no . " ... _. ........, .... .... .... _ ., ........ ...... - .. --...� ,.. ... .. """"' .. t.. .....' ... . ,.. _ _ ... " _... .... -.. ... .. .... .. _ ,.. ,_001, .­

."r. v......, .._ ..... - - - _ .."" .... t... I•• _ ,,' ,,_._ "'" ,.," .. '.... . "' , .,. to. ,. ..... .. �- .<' "'" ....... ,,_ ... ,_.. .. .. _ .. _.. • ., I.. ....... ....'" 'C ... -- ��, .-.. .",.

...... .. _ ,.. _.... �._ .._ ..- -

_""'._J _"'_ _ _ _'_. _00<

' '' .... . . ' ' . f cOo" ... ...... ...-. ,_ T_, .... . ' _

'" ....,... - -,_ ..., ... _ """ ... ,-, ... "

"-

'.0

....,

"

.

....

<"lO

• .-1... ........ _.... ""'·I.LI ..._ ,... ... ...... 1hd/Io' ., . ON _� 11._, '" _ ...... _1.0__ ..... _ . ... . .. ...., 11.. (; ....... 11 .. .1<+ " 1II .. I..

... .. ... ._

...... _ , , - ,-­ ., ....._ .. _.. ,... ,.. I),.... ,___ ..no. .. �,-­ . ... . _.. _,.. .�

- 11 '__ ", ,.. -- ..._ . . .. ... _.. ..... ... _ J) ..... ,.. ,..... -

... . . __ .. ... ... _ -_ .. ... - ,.. .-- -..- -. ... ,..,. , _ .. _.. ... ... ,... - " _. " "" .. ...- - ... , - _ .... .. ..,... -, ... '.. ''"'' - ,.. "-'00.-'

....._ ... ... _ ....-' - ' , . , .. -... _-. ..... .. .. .. . ....,. ... _ ...... ---

..,ot, . ..

, . . _ '- ,. .. .. _ 01 _ __

.

...... - ._ ... . _....... ... "' " ... '... _ .. ,-

u_" , .. . . , ... ... ..... _ -.. ..... ... ......�-,--­ _ O,a, J t_ ... ---

"'-'--"-'" ... ... _ - ­ -. ... _ ' w . .. ... --. " - - ''' - ''' '-

RECORDS

.. ... _

.".

_ . _ - - ,­ .. . - .. -

..... - ... .. ,..... , -- �- .- . ... -... - .. - ­ t, ,_ ... c- ..... . .. _, ... ,""""', , .. , , _... .. '.. _­

TAPES

Elton John_.... " . . " " " " . " . . New Stevie Wonder _.... . Framptom Comes Alive , . SJ." BozScaggs. . . . . " " " " , , . SJ." Boston " , . . , . . . " " " " , . . , Rush _.... , . , . . . " " " " " . . . . . . $4." New Earth. Wind, and Fire . . . . $3." NewLedZepplin " " " , . . . . . . , . " $7." .

Spanaway Park Shopping Center Miitary Road & Par:iIic Moo. cSal l0a.m. ·Sp.m.. Sun. 12-6p.m, ,

..... ..... $5.99 $4."

,.. "'- ... ,.. _ . ... - .. ,.. _ _ ... ... . .,..

.. ... _ ....

_.. .. _ - -... ... , _ .. ... r_ _

,.. ,-- _ .._ ... - -,,"-'.­ .... .or "..... ... .. '"' - - -", ,.. - '- ----

'h' " .. _....... ..., - - ..... , ,,. ..,_, _ .......,. r_ '... '" ,.. ...... _"" .'" h... _ ... .... _ of ... ... roo _ ..... .. ..... .. ", _ _ _" ••• n� _ . - .... _ .... _'''' ... . .. . �t. _ .._- _. ,.. ' _ ..... ... "'...,... .... '....Or '" ... ... _ 1 "'" --_ .... .., . ..._, ....._ � ... oo�,_ ,"", _ _ 'J.... ...a - - ,.. _ . .. . . ... _ _ .. ... .,- ' - -'

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

THOUSANDS ON Fill - ". .. - ....-. ----.. _ « -

"... _ - _.


Billiards expert attracts curious audience . _-

. �. � -

'

_ ...

,.. -, .. _ -.... -

" ..,,- " ....,,- ....

.._, .... .. , , .. ,-_ .. --...... _­

• ..r ... .., � .. (1 ... ... _ _ _ a " ... , ",... � . .. .. ...... . ,... ..... ... -_ ..._" . 0 .. -

--

........ __'.

-- " .... _......'

-

..... .. ... - ,-" _ 1�'__ _ lUI _ .. _ ... ... _ .. _. .._ T.... _.. _ ...... _ .. ..... .. ... _."" . .. _ ... ..d ' _ __ I I · '

.. _ _ ..... _ . ... .... ..... .... .....-... ... - � "' ..-- -_ .....

- ... ..... -,� .. .. � _ .. ... ... _' E"F ... � .... .. ... _ "SOo', _, .... u. . _ . _ _ __ __.�I"_ ...'.. --- ,.,. _. .

, ..

-_

.... ....

_.. _,--,........ - ,,",_ ... ...... '_WE of .... , ..... ", .., 7' ... - ... ....,. - .. ... " no -a' ' ... ..... .. ..... _ .. - " ... . . . . .. . , . .. ..... . ... .._- "',... ..,' ...... _ _ .. - .. --_........ _ .. _�-, _ .... " - _ " , ". . ..._ _ 0... ... .... ........ " .,.- ... .. ...... ' . 10 _ _ ._ , ....... t_�,_ _....,'.. - - .. , ... �--..Ow._ ........ _ .

_.. ." - ' .... "' , ......'...-

.. - -.... .- - . ... ... . , .... _,... -

,

...__ ....._... '"'''' ... -- .. "" ' ... . _.... .... ..__. _ "..

. ._ .. _ .. ... ,.... ,'D" ._,. .. ....,• . .� ..."'... -

Harriers raceto3rd,

1 st at PlU invitational .--

.. ... .. _ '(t' , • ._ '... ,- ..' .. .. _, .... .... . , __ .... ... ... _. . . ..... , " " ...., , A .... __ _ •• ...- .. - . ­ "_. • • _ .. :< ." _ .. - •. _ " _ '7 .... .....'. ..._ . . ". _. .. . " .

''' " " _ ' __ " ..... - ... -�, ... _ .... , _ _,

... . ..... _ 'rs - _ .... ,, - _. ." .. .... �I � _ ..... . - "..... . . .._ -

-. ,- .. . , _ 01 " ""

- .. .. <-..... _ - . - .

_ i'" � �: '::'..'.:.":: ..

a _ _ __ .. ..-. ... lUI . . " . ,, •• ........ -... ... - .., .. _ .. _....... ... .. C ' '' n" .... ..... .... , ' .',, �

\

I

\

! I \ Relnlimllir tocoll Mcm to thank Iw for the u..

'hII ...__ .. __ "........ _,. ..... _61 T_-.lnllo,_

@

- -- ---� -

- ...

,

I

\

V

)

i/I " I

I

I

'J

I'

I

I

�I I

I

I ,

I

)

,I I

.. _ --_ .. ..... ----..._ _. . -

I,

\'

I

iII

,-


m a. .. "SHI�GTOS. NOVL... B fM PACIFIC LlJ1ll E MAN UNI V ( � S lTV, TAC

Coed attacked on ",,,,,d , .1>< ,or 0;1 " ", ""h• •, ....ilo'" "-",n

';hun') ",r"", m,""'�"' ,." "...-W\ ,..hI • PtL �""�" "II , ,,,. II.r- ., 11." , .-1 ,11,-, "" "'"

..., .... If} '''1 'u .....,., .It,l ., 'h" "",nl l>< "ut "" ....,\<" """,n<! "'" ,......' �"..J i"o:, ''''0 ,II< ...."'-� . O<h...l �."",.kI, .,),1 1o.'P" ,..

,,,oJ. TO ...,"'" '" f..... Il..II. ,"'",," ••"." ",,". ,,,,- ",,'�",y """"'" M. ",... , ,,, ..... .. . ,,',," ""' ...., ... "oJ";! hrt Ofl III< • ",," ��'.'Y I .. '" "".r..., ,t.J" .. M

d>oi..' "'" !;t" ""',_" '0 ,�,,, h'" .,,", ..... ''''' h", """'"' ' b� ",.., ..... ""'.,T><d '''' I �r .

� nu "",l.,", 1<."". ,�, ",i 'Ll' .rf�", I",," ,.� ,.,,,, r,� "" " H. '" ",,, . ",", " ,0. ""'" -"''''' '"'''' ,'" '",," ,,",,,. " ' .. ",� _ ' . ,,'" " .... _" �."" ..... ""'" I • ,,, , .• '" ,It. U"," ,,,,., " '" ,.•' T _,"" """ ttl, ."J" ""�.•'" ,�" 'ri'>�' It,.- ...... ,," ".. ,0" lot .. ""

,�," .>It" ,," - ",,,1.1 1<0... "" '",,'01 ,""".... '!o< ,',''''''''';' ,,,"" , , _.. ,'.""". ... I'om " '" "",,,,- H", "" on" "'"�''''' ," --. �"" '" ,to. ,,,, I, ..." "'" 1.<'" "'.. .......l "' _ ,...... .. ,.."..... ... " ,"",n.,! �,",,,,,<I II . !. ,

no " .. , p.,h.,. ,•• ' ''''".,-.", lit, .."..,,'"' II, '" """'�,�," .. ...,". ' 8",," m..... :U-!l )'"" '" ... ". �"'. lOCI I'O''',"� • oIh .� mo, If. '"'' ..... .. .. ..... ""'h • ", ",.,bn ,,,-lol .. it� II<1t. . �kil. hot .oo 100 """"" • bl.<k ""'....,1>. ........ "" '1'1"",...1"" 110< .,.. 1It ...bbN h<t . ."" ..,J """" " _ .... _" b _. It '' ,..,.. "'... , . I'g ••' ''''_" �""'. n�f R". SJw,,, """,,"''"'' ,"", "'" "''"'''N -�";" ,,,,,. '''' <:>100" " .... ,M , h< .""�'" _.a.•" ""� �p tl.> ,.,.,h... "'� .. d ,,.. IJ(' A" tt�.

'''''

10 fa' ,h.<, "'�....'"

n... p'. �', tot, i,,'" tJ" U.". "f'Oit, ('.... �. "" " ook " , .oJ " . .."nl, .." ",,"I�" s.'<1''''� =I«<l • •"n." of !'h-m< ",,� ,..,.., . ,,� "....mlnl r",m beln"o _� -.J ""."'y ",.""..w "ill'" '"v ..iou',"",'- ,II< r"" ,-,II

"oN 0( ,.. _"" ."",.-l 'loU!)' ."J "'"" ,..,. <no"",,,,, ...,.'" .; bop, 'D ...."...Lt", It �.. M."", <II '..... """". .... ,t., f"',," ..r«)· <II "...,""" h"" .. fL� ,ho, ,lot R"""m'''' lJf, om.... "."o«J . .....".,""" . "' ".....""" ,II< ...."" """ "'''I ,.....""" 100. ,ho, �""..." �"

III<

..""",,,, 'h.,,- ofT",-J'n:

... 1......,

P•.-"", '" '0 ....... ..,�"" """" .. ,�m,..... """ �..� n�

"11'..... ,� I,,,,,", .'....'.IO' . iI1 ",,'�''''b, Dun', '" ,feuJ t.. ,.. ...--.. '0 W'" ..i1h t•., 'run ,,,-, I," "y '0 IV", """J�", ...., ,.. ,,,

Cave positions filled .. D... ...,,�. " �

, .. ..""'- - _, ....,.. --".... "" 0.. .... '... ....._. �N .."., .. ,.. �."u ...." w_.... _

r.. __ .. ,'... '''''. '' .. �-. ..... ..... .. . �.._ , c_ ._ _

,..., .....-, J� ........ w_,

. ..

....

.... ,

....t.. .......

_,..

"

.I t . .....

_�,..,

pus

_ _ J�,.. � ",_, _. H...... � . _ ••."'..... ..1" ,,,''' •'h , w,",_ .. . .",-. � . ..._ ..,_.J _..... _ Jo--... " <r._ flo< .... """ . " _ """ ." .. ...., . ..� r..,

,""" ..... '.. ., ,.. H 'C<'

""''" .. 0..- " fI,. _, • ,"'......, ..+t••". • c... M'-' _. •

,",,,,- ,",_". . .. ..,,", ,,,,,U _K'_ " �... ...N.

-to ,.. .... ,.... ... .. .... .-... ""''l"'' ,.. .... oj A5"�" _ J.. "�.... . . . t U E,,,.,,,. v_.._. ""00 �_ ... " .. ,. ..... " .� . " - ' ... ...... . " , _ .. , .. -...... .. ....

... <._ ...... ....... ,.. �"I.U .... ,",10 ., ., .". ,.. ..... ..... ,o. -. ." r.......... •_ " ...."" -,�, '"', ,.. ..... ... .... _... '.. ......" to ,.. "'" ....�'''--" . -,.. ..... ..... , ... " .... ,.. ..... ... �

. ..

,.. ... ...., ""' w" ... t_ ......., _•• _"" .. ,.. r_ " ,Oo

.VlU

_" ... �C. ...... ....�.

_ , '" ,_ """" , _ .. ....,.... . ... . .. ....•...- no ..... ""._ ... .. �,_ ..... ....i. _,.... _ft . .....

..

, '''' ,.. .,".. - ."".... ..

...� ...

, .. ... -. �.. "",,' 'Ot ,"'�I _."'_ ......, ., ''',c· '," , • W".., ,- ,.. . -.....,... " -,

""" ,'or '0

,,, �;." ,..... , rl.k fM"

y"'" ,,,,,,,..,,,, I�II

Tf) .., ••to or ",'II-I,.J..,," "'" ",.;.J '""I'� """'� .," "'---....,,� ,,,....

.n"

l>u.·'

""'rr ,0.1.� ..lth "" h".lIbo.__,,-

"..,,_'" r.d

>I" • • ",0., .of ....�... '''"'

"�""

"'

" 1"""

"'.

I' ,..,,, "" .,...,�,." '"" f,,' "'" '''"' ,,,,,1>/" .I.-k" ...·" ,0.1 "'''�''' -1>,;.- ., k...JI� ."" .. "_fl,'" ... '''" ,�"

,...., .. " . .. ... �._ .. ,•• T.. .....'. .. � ....,-_ ,00 ". " "," ,.. ."' -".. � ''' -' .. ... ., ...... ,.... ....-

''''-,

,,,, � .,,,...

.... .. ...., ��

M,,,,,, 01, .oJ

"""'rr,'" ,.., 'Ii"", '....."u'dy. <;" "'W;\Y'"",,,,,,," � ", ,�,,�'"-

",__ -..

�..,.""

·U·. 1<>,. ,., ..... ' " .-...r and ,ho, ",n... �'" , ;�. , ho ' "",, ", ho"",• •, HU I ...", ' , ...IIy � ...... , It .",il I Ion .. ..... ., ,.. .....It � " n.......y oish' YO" <on "..;.,. ,ho, I a m «HI ...."'" ....., i, "" ","

" _ " ,, I I<' .... <If 51"".., U I. Jcrt)' SUI"... """ �". "1<>...,. C!t�� �r s.�"'''y bv,b �""'" 'ho, PLU ;. "'" 1m..... .. '" 'ho.wo,o.. Or 'ho "",""" �<o1d. $I....." f.., ''''' ". ..f< i. ,_ nn d'",,';•. ."'" j, f..., 'I><f ... ..... Th;, ,, ,." 'b k "oJ.."""" .. . . ,on ,c-tJo--_... ....."


'"

CAMPUS·

--

McGee returns to school with enthusiasm ' .... ''-.. . . ... ...' �- . .. ... .. . _... > ..... ... " ... . .. _ - _ . .. ".- . . . .... , _­ '.�. L _,� ... _ .-, . , ,- ... . .. .... . .... ... .. ,.., -_ .... - .. ....... _ ... -, . .. . - , -� I<> , _ ' " _ ...... \ ...... ',. .... ..... . .... ....�. ·._.�.u �.,� .... . u�'"' .. ,..-.-_. , - . "...... --��, .. ... -----' ...... ... . . ....... - - ".... ...... .. '.. _ .... " .. .. "" '- . .. ," ' M ." � ...... , .,..... . ... .. . .-C,*_, ..... . . .... _ ,� ... . . _ .. _ 5 ....." ... . . . . -, ...., _. �, .,., - '.... '.' .. .... , '­ -� .. ... .......... .. _- ...._ .._ ... ' .. ... --.. .... .."'.-.. . .. .-.....-.. .._ ._ . _ .... �. .. _ .. __ ... - . ... . - .... ....... -. . -. - -,- ... . ,. �, . ... ... - _.., '''_ ___.+m .... . ..._ -_ . .. ... . . .. . . ... . ..... ... >Ie ' " 1._ .. � _ . �- , ......- _ ... ,.,......- "'-'- . . . ..._,.. ....... . .. ,.. . . ,.... .... - .... _'"'"' ....." . �·....,otT .. ...'... .... ... ,.. .�., ...., ,",,-<. ,,-, ..... .. ,.. ,... ,-

.

.

.... '" - ,- ,'­ ... . - ' -- .. p .. ,-. - • .. ...... .... __ ... .. _ .... , ...... -

,, _ u ... _ " ,,,.... . .. .. ..- .. ..... " ... ..... " ,._ ... ... . L" '_ � " ... ... - �,. .. .. ...._ "... ,_. "'" - ........ .... ,_, w...... ,.-. 'h -...--...... .... .... .. ,... _t�_ ... ... _ .... ...... -,-

_ .. ._ .. ., ... ... , ... -. .... ..... -. � - ... - ... ......... �.. - ..- ..,-,_ .. ... _­ .. .. '..'--, .. " ..t... ,..... _ ,.. -"" .. ,-_ ... _.._ ,, _ Oll ... R"'_ "'_

Plans to change class time schedules under way --�. . . .. - - -", � _, � " , •• .._.... _ - ,.. �-.u ---.' ,,' - .. . " ....'

.... ,.'-. '.. .""'. ...� '.... .... .. ... . .... �k. .."" .. _ , ...,_ _. ..." ,.... .. _" '.. ............_.......•... �'" ..... ..., ..... . , _. • ", •• - -. M, ....u . •• • -� -- , • • -" , • • .

,-­ ,

".

- , .... , .. ... _... ,,, - - _ . -� ,... ....... ..... . -..". _ - . �- ._ . ., .. ,.......... . .... .. ........... ,.. _-

--

.

. .. .. .

.

"" .. ..

.. . ,-

. <> .""�. - .. �.....'" .. .... � " ,..._.. ••• 0... ,,_ . . - " - '�'-' " -' , .._ •• • . ...... .. ....... . . '

English 000 seminar 10 discuss 'Saxifrage'

... .... . ... . .- ... ... .. . - - , .. . ..... ,", " ..- ,. .� ... .. .... ,_ . .... ..

.

_. _ .... .... -..... "'_ --."�"" -... - - - '" _ .. _ '.. .... .. -. _._- .... __ _ ..," .. . , .... _ - ,'. -

_ .. .. ....., """"''"' .. ...., .. - .� .. ....... .. ... . - ­ ..-

1I"0WI c.ute.,; OUT

CHAI'I"EL'lI

......._-_ ...... ... - '... -........ �_....... "" ."..

..... ..- ., -

. ' ... . _ ­ . . �,, - .. - ­

. ._- , , .. " . _ ._

--.. _ - �-"-, ­ -CRAI'''.L·, ' ''' ... 0..,.

-',M., ... ..Io•..,. " , ', ....... ", . .� . ... ... .--

... .. _."" .. ,.. '.... ... '. .. ... ., � .""- " . ,, .. 'o. __ .... ., -- , .. _ .. ... -... �.< .. -.,....... 1.... ,.. _ __ .. tAl " 0 ... .. ....

,::� - ...... ......... � . .. .....

. . ..

.

"" "".,

.•" ..... ..- .. _ _ .......� . . ..., ...."' , . _..... ...__ ,. .......

...... .. . .., ,.. _ . � � � � . . . . �; -

r

HELP ._ .. .... ... ... .. - - .

'"

- "' -'­ .... ......"..

.

�---

,, ,

-


Info Center aids Off- Campus students .. __ r �.-_

e'"

..

.. .....�

_ ... 7 b. .. _ ,

_

.. 'I'

_ .• ,---__ - .. . ._.. ..._-. .. _ ... _ ,,., ..... •

--- ... - •••-�

,- .. . -- .. ,,�

.. - . ' .' .... ....-. .. - .. .. _-, .. .. "'0,"-

,.. ". .._ _ . . . - - .. �.. .,

_

_

. .. ,h• • _ ..

.. .. ,.. ,... ,.., ,.. _...

, ........ .. .-....... .. _.. ...... ,_.'" ,.. .b.

.. .. . 10_ �..... . '"'''' ...... ,UM", -_ .....,.... .... . .. ..... ....,- ,..., .. F .. .� ........ ... ,' ...._ .. ...... ....... .., _.�...=' .... .u ... ,.. .. ,.c-_ ,__ <-.. _ .. ... _," ... _ ...... .. _ ..._ .. " , "._ r_ .. ".

.. _ _ ........ . _ .. _ ... ,.. ....._ .. ..

.. _'. -. ... , .... .." _ -. ,... .., _ .. "",._" _ '. .,,_ ..... " - . ,=. .. .. .- • • •00 _ _ .. ......... .... .. ... _ ... _ ........ ""...__ ,,,_,_ t _ .­ _ . .. - .. -'" _ .. ... ....... . ... ...-. " . " ' .. ,.. . .. . . - ..,� ,.... _ .-_ .... ... ", , ...... ""'.. _ - ­ -"' - '.. ... -... ,,"..'_ .. ... .1 '.... ..... .. .. __.... ..... .. -­ - _... _ .. -

"",_ .. ........ ..-. "'"

.. __ ........ , ' -..

-_.

-

... .. . _,,'lop

v'''' ••_

...

.. ,.._.. ,..

...,....... .....,,_, k, .. , .""""". """, ..."" ... ".. ....... II..' .....id '" ........ . """'''..... . ....

It " .. sru....- " ....-... .. ..1 ...., " '....-.., .......<1.0_ (Of PH .. ..... ..",' .ri II .. _,' """�< �ff...." to; ....""1> � ....,,--' '" 'ho \, ,... , R_'...... ..."'......� s.:"",,,> � .. ........ .... �...w." �.b .. n,w f",. ,.. " ••., t o . "'- '" .,(f..." ...... "-"k .. frtHI1 ,.. po," '" k�, 'u . ....... �..ply b)" �"'\""" ,.... "', )... .""-'l h .. , ,, "" .. •ot 01 .. �'n � " I, � "'�1 "'" r", , ""'" " ""," ., ....,

,., --

_,.

.. - .. ... . .... .... ... _... .... --. . .. .. _

-

Coed attacked

_ ...... ...

.�,

,.... .- ,..,.. .....

··1 ........·, ...... ,.......'_ ..

.. " p.. .,"". ,,,,", , """ _ _.... .. r,-",,_ ,.. ...... _ ...... " PU 1 · . ....

t....""', ....', ..... .. 11 .. 1>«... _ ,�, .. ......U 11.- ,._ ""'-" ,bt ,�...... ... 1. "" ....... l'< "",d . If.. = . ...., � ." rlT ,..... ,,, """ .... -.. tor fIN I. ''''" lID' ,..' .,..... It..." nu �........ "'.. ..... .."", .<>1 h' SII.r�, __ � It.. I.... olnolW ..

MOORING MAST Staff

..,... .. '" ........ .. �. .. -, ...., .. ,... ..... ,... " oT} ....

-.

, ,

.. . ... , I�"n. • ".. (..!, ("'. ,.. T...._ It.o,... 1I,looi (..�� "",•." I1.U ".... ....., h' ""....,. . .... 101/......,.......,_ , t. ... ......... .. '.... .to< . ... ' ...... '.. ..'". _ ...J•• "pt, ___ooIt ,,,., ......,....u ... ..,. ..

..... ... .. ....... �.... .... .. ,o. _. h' ,..Ion ... po..... . ... ,<*I '" ... _ .. I<i>,...

""'... ,... ....,"" ... Of

--"'1

,"', .11",_ .,,''" ull ,.. ...... "'" oIk4I .... fiPo' t...-1. ...."' ..... "'"...... -... _• .o!'<l l....' 1>.0.. ............ 51..."' ...... ",.. ,''' �"" 'iIh' ...... ..... _'" '....... r �II ) .. _. 1,.,1, '" .. '�I<j �I II,.. "....,

lto<

M...,..

..... ... ,..

-.., .... _ - ,_ ... , - _ .....- ,- ...

--,.. _ - - _ . .. .

n __ _•

u, n... ,....... *" ,�. .. .,,,,• 'k"'" ,.... ...... _. -"""... ... ".. C_,. _ " " "11� ,. .... .11)"' .... . , ... . .. I< ... _ ... ... .... ,

"

....\'0lIl" .... ..

.. "'" . .... ..""

- "" __ 'F �••_ - ... .. _ ... ... .. .. ... ..

_ _....__.. __ , • •• .... _ .. __ I • __

___._ -_ ... ', _ .. _ - ,"" " "

" _ .. _--_ ..._---_.._-_... ----

1\-t ,,.,,, It ", ."", ....... ,, " ,.. , .

_.- .. .. _-- .. ....... ..

'.."�... .... 4 � .. .-...v, ,to '1L .... " _"".

' "..' ..... ..-. .. bo.oo �"'" II, .. ...., ..... ,,'" ;.0 .... . .�_ II> ........ � ,� .... �, "'. .. . .. "

' "� I

... ......

. �'. _ .... ,....

...... - -..- .. fLU... ...."' .... .., ...... ... ,

_t

....... ...... " _,

'

"J) � _"",." ,... n• • • , d. .. , _, loot ,.... .. .. y _, ... ",,1.., <f "'<') .. _.... ...... '" r..r.t.. .....' ... , __ y $II< "'" _ ..... .... ", _ ......... ......, ..,.. ....".. ,,', .1.... "-"'"'t ,.., • .-LJ ........ ..

no.:

�..

.. It", ..... . .".,',.. ... ....... ... �"""'" .... ....,.,..... �. '''-., ,..', .......' ,... ...__ 11', ,.., to« ,,,,"' --,,"', ...

_ ......, -..... ........ ".....

IoIt .. ".......�. ...., • ,.-... <"<0 ......, ' -"'" ""'" ,.... ...... -- -,.....� .... -"'" .... "'_"" ..... ,_ II;< ... . ... a..l"", • '4, •• h.o,... .

.

-Letters ... ....- ,,- ..... ...... ... ....._. ,�... '" ...... .. .. .....' ...,... .. ... ""' ..."' ... ....

,. ..... ..,..... _ ,... - '... �.... . . , .... ... ....... .... ... "Vo. .. ... .. ..._ ...,.... ... ,... . , .... ' • •01" ... _ .... ..._ " ",-,' .....w _ ...... ,.._ ... ..�

.. ,..,

..

...... . ..... ........... v." ... ..... .. ... ,.... , otr"" __'. - - 10"...... .... , .... " ..,.. .... .. . .... ..tI...... "' "'-" ,

<><f� J

- -

"""


---

ARTS ---

'Land of the Dragon'enchanting Critics Voice

,

• •

--

", " L . ' . ...... , I� '" ........ " . ,>r-� .,f ..... ...... . _ .... "... .. ."". '.. ±."� .... """ ... .. � ' .... . , " , _ . ' .... ,--" ... ..... , -.. ... ,�- ,.. , .. ""' , .. .....

..... ".

""' .... ... _.' ---' '' ,"'-

-- ... . � .... .. .... ....... .... --,- .."" - ....... -.., ,,,, _.. ,,,,,, - _. _ - y'...-...._ - ... .. .. ... .... ."" .. .. .... 0 _. _ , :' .' . . .. . .... _ _ . _ $2._ 11 _ ...._ .. .. .. -... -.. ,. ...' ' ... ..., .

-

"

I .... .. -. . � "" _• •" . ...... a. __ .. _ ... ... 0. '" -' .... ,-- ,..... ... _ " - ... . . _' .... .... . - ... .. .... . . .... .. ..... � ' .... ..... .... .. ._ I ..... ....__. JI" , .. ... _ 7 ,, 4_ ... ..

.. _ , _ _ ,.. ... . .,.., , - ....- ... ......

.... � .. "... ·1.. _" ..' ... ... . _ •• " " �_ • • �_ .. �____.. L • •_ • ....ft . . . ,.......�_." .... , -. .. . ._ __ •• _' ..� , . �... ... I .. . ..hjlOOl .. ... _. ... ... ....... r<oO' �, . ., . _ _ _ " .. __ .... .. ... , .. .... _ - .. .... . .... ""..... _ _ .... ...,...... _,...'.." ' 01

--�� .;.;; -;

.. ' ..... ·ofooooio ' ...., .... �_., ..........,_�. -,,,�, ' ! " - . - ' -�'> ... ..- ....,.. ..,� .. .... . . .... , .- -.. ... .. ,. ••I .... .. .. ". .. .. ,_', _ "... .. ... _ ""- - _ . .. ,� - "' - .. .-.. .... ,-_.. .... _-_...

...... ... .-.. - - - - - .. �

, - ... ., , � -- .. .... .... ... � . _ ... .. ,...--.,.. --_ ... _ .. .... _..... .. . .. . . . , :... . . . .. , ..... ',.1," ... ' .. .." .... ... .... _ .... 110_ ,. .. ".. ..., .... _ ...... ,. L,... ..._ . ._ . ...._ ..... .- ... - . ....�.. , , .... - . ..... - - -. - - . .... .... ....... _ ... _- .. _ ... _ --. . _ .. ,. . -' . ..... ".. ...... ,

- ... .._ - -

..

...... , ._., .. .. '

.. .,.._ ..., .... - ... ... ... . ...,- . ....�""' .. ... - --..... _ ...

... -�" - .,. .. .....

"'''' --- ''-''''

-.. . ... ... �, ... --... - .... .... .. .. _ ,- _ .. ... _. ...'.. .... ,.. ... '._'Mo .... .... _.... _' • ..·._'........" . 5 _

',_ ... h,w .

- ..... - "- " . , .. ... ... _ , _...... .. .. _ h u ..... __ .' - . - - � - .. ,..- .- ...... .... _ . .. ... , ' z" . _ _._, .. , __ ....... � .... ._ _ Z4 ,_ ... _, .. _ ...._ .. _ ....._ . -

,.. .. _ _... _ ...... . ... ... .. _ . ... , . _ ... ... _.. " 4 d o. .. __ ,"�- .. ... . - .. ... -.....�. . ..... .. ..�.... ..... ,"_ ...' .. ... ..... .. .. ... .. -. . __ , ' - .. . .._,_ _ w .... ,.· .. . "...- - -- ... ... �..,. ... ......... _,. .... ,� .,.-, .. . _ ,.- ,..... .... .. . .... .... . ...... . . . .· 100 ' .. ..., _ .. . . . . _ ... .. _ _... . "" ......, .. . .. .. .. ... . "" - " . ... ... ... • -... r"- .., -"' ... -- �.. ... . ' "", .... " .. ',,-_ .,.., ' ... . ..... ..�- _. _ .. ... .... ... - ,�,,- .. . ....... -�- - ... -.. .. .., '

00 ... ...._ ...., ... ..... ... _ _ .... . -.. _ .. . .. .. . .. .. ,, -.... .. - .. . , ""' ,, 4' ."" ... ____ ., _...._ , , - - _ ... , .. _ p.. ,. ..... . .... ' - . .... ...,,,,, ....' . ..... .._ -, ._., . .. ..

.._ - - ,.. ", - ", . .. ..- ... ' _ .... _ ....... .. .. _ .. - .... ..... . . .. -.. .. , 0. " ' "' _ _ - , '..... .. ' -.� .. - " - '" - _ ..... _ , -

""'-

-

'. ' � - - ....

... .... -.. . .. - . . "- " - "',

� "' - - - '­ ... ... _ ... " - -- - _ . - -_ .. -.. , _ .. .... - ... .. --- ......-'.. ... .. _ _ ..,- _.... ,,,, - ", ,.. , , .... ._ ... .. ... .._, ._ _ ._ ... _.'. - - - - '. ..... ... - ....... _ ... -...

.

.... .... .... _-

..... . , . "0 .. ... .... _ po'". .. :...0.. ._ .. ... -. -, "' - - -"' ... . .... ... .- .. .....

-. .. ... __ .. ...

-. -,_ .. .. - ... ........ .. <" it "'" So<_ _ _ . ...". .. ,_ ..... ... - ,.... _ ...... . . -.�. . -... , ,' - -- -

...,... , .. _ ._,"" . _... ...

. :� :: -: ""

..._ .. ,.. ..- ...... .. j.... "...� ... �,- ...

..... ..., - " .­ '"'" ", ._ ... --, ... ... ,- - '. -_ .... "-' " -... .... *... - . - . .... Of ...

• ..

_ ._ ... _ ... _ .. ,. ". ,• , '''.. • • ••• .

...�,-

,

-

"- .._" .... --. ••••,., ,-'10 .... ... .._ ... ... .... . " -

".....

-_ ... -

... ....

.. _ ... ",. t � ,, _ . ... _ - - '" .. ... ... .. . .. _ - , -... - , " '"' ... .. .. .. - . "­ w'"_..... . __ .. - - .- - ­ ,. . ,WI,... ,.. _ .. .... ,... _._.. ..""•.., ... , ' oc . _ ... ,.._ . _ ......- ... .. .. 'r.- .. ..

'"

.... - .. ... _.. .... ....

"-"

-

150_." _

... _ rw

,- -, - - ...


Synthesizer a tool for electronic music • .. . ...... .. ". " . .. •. <t.,,,.,,., ,,,.,, " f to ,.. ........,... to '.. .. . . ...."... .. . . .. . ....,.., ... , • f:r ... . .,,, ..,.". - .. --", , .. . ..... -� '.. "" _._', ...... ." -" .. .-'.. .....I', .

.. 0.- ......

. .. . . ..

_ . _ . --_....

.--.. .....,..

k .. '

_.� � .... ,_ ,....� ...... ... ... ..... .... ... . -

.

-.... , _. ... -, � - .. ... �-.. ,�,.. -'" .. , . , '-...... -� -�., ... .. .., , ." k." I_ � . . ... . , .. .. ,,

....-

.. -� .....- ..... -

,_.. . ......"-

. .,...._ ,. . ... ,.. ,.

' "'" '"

--­ ,..,,, .. "

""

,_ ... "... . ..'_. . . �-... ,. . ._ .. ...... _ _ ,_ . ___ ..u, " . . ' - - -- _ . ---_."..., -, �

-.

_ _ � .... ..... .. ... ...... _ ..... - ,_ ...

-, .... .. HI ",

- ,.,....�.,........ --. _ .... ...,... .. ...

_ "" ""I !or _ " ........ ....1 ... '+'_ -.

n. ,,, ....... .. ......

. ... --

.

.- ."-" "" _. _, ..

... - '"'- - _ .. ... _..... ...- _ .,."..., - .. ..

, ........... ,..J�_ • .,,,' 7 u ....... .... _­ ..... _ - -_ .. .._"-' . _. .

-- _.. - .. .

-, -- - . ,, 57

' .. - .

.... -

[ , , , , ,. . . . .... . - - _.. ,.. ........ .,.._ ."a ..... h " -.- .... .., '" --;.. .. ..... .. ,.. ... -.... ,.� - ..... ... _ . to•• _ --

,

#.

....

Fm ' _ .... .. .._ . .. ........ .. '.. .. , - ... -.... .. ...

.... ot,_ "

_

....-

__. ,.

<o,t>

",,",

.�. ,... oJ ,...... '..

�,

�. " ,.-�...

.

. -" �

..... _.. .. .. ... JOOI-..... , ... .

,.. ..... . t to_"'-

- -" - -" , ...., ... -- '" .. ..,. -. ....-. .- .. '" .' .. .-... .. .... ... .. � - ..

......;�--

_ "., ' 0,. ,.. f _ '.. _ _ ,_ ....

,.

_ ............ _. .... . �.... -"' ...-. .«0 .. ... .,.....,•

.........."

� .... ..... .. .... .,. ,

.,....... .... ,.. ... .. . """,.,, '..

... .. .. , ... .. _,_ u.. "' _ .. _ ....- .. ... .. _ ,, ' ,-,_ ..... .. - ...... __ .. ..., .... ,..

_ _ -,

...,c·

.[ �.�.. h.. :

- - -"­ ... ..... ,, _

.. U... ....

� --

_.

,

.. ... ..._ - _ ... _ ........ M._ .... or""""" _ ..... """ .... ..... "., .-­ ",.." ..to -'." 0.' ...- - ".. ,,-,-""

... ....,,_. .. '" on r....

.... ... -... - .. '.. ......, ..

New hUh LevlSl ', .O ·�_ · '"� n yIn· On

,to,,,.

...� ' -

"

• .... ... .. - - � -

,••, ,,"_ ........ 'ok ..."... ." .. ...... ,, ,, .. ,, . ' - ''''- '''' _ ' ...no _ _JoO .-,

,.. ..... ._ _ :,.!! .... . - .._..... ........ . _ .... ... ....

--,- '.. .- "'....

... ....�.. .. ... . .... " ,",_. ,.., ",'- -" ..

,. .." ..� .. _.. ___ _• .• to -. ...- .-. ... -- ,�,,-"'. . . .. '". .. .It . ... .. ., <......... . ,... ....... "'..- " � • • "- ­ -. . ....

•• • ."-� '.. '''- "

-.

- • - _.' .. .. ,.. .. ....

_ .. ... ..

:

,.. ...

..

.' ... _ - ......

'.... '. _ ... ...

.

- ,... .. .. _ , . "

••

-

_. � to, .'". _... ... "., ' '' , "..... .. ...,... .,..., ' � . I..�' .. " . ...., ., rio. . "' '.. - , ...... ,. ,-. . -.... ' .. .... ,.. "_ .. - ,- �" '.. ,.,... -'... ..- �,.. ,_ . ... .. _ 'h.. '....' .. ,,,-, ", " .. '"" "-' .. -� .. ..,.. .. . ,. . . - '-, ,,-- ,�, . . . . _ ... . -.. � .

�. .,

' 10, ..., ,.. '...

...,.

, ...... ."

. , 1 "

"

,o.

" ' ru,

... ",_., .., rOo .. .,. .... .... � . .- ...... ... ...... ". .. '-.., .. .o,.. .. . . . ... .,, . .. ... , ,

"

.

_. . . .......

,,,. ..._, .. . � ... ".. -, ............ , . . .. ,, ,�.. . _ ... '. . . 7 - _ .. _ .. ,h".". ....... . < .

- ... ... . ,.... , - ., ... ,... . ..., .....

-- ,_ .

.. .

_.

•_ _ to ·ot, - -...... �..� · "' .... T" _ ,_ ",.. . .. ...,,_ ow ...

,- -.- � - - .. ... " ... .- , :.. .......

..... !I......... ...., '" ''' _', _ ... -'.... .. . "_ ..,- , ,. ... ....... A__·. .... '_

- - ,.., ..

"" --' .. _ ...... .. _ .. ,.... - - ;-. ....

..... _ ...

DI ..�, .... .....� •• _

. ... _........._.. , .. ... ....... . _ �.".., "... _....... ._,_u.... __ .. ... ., "•., �_ I", -- . ,- .. .., ,..- "..... ,,' .... . ... , _.-

"""- ... ... ..."-�. .. N....._n. e .: ........ " ""'­ .. ,. ,_ ,·, ,..,00f' . -'" . _.."' _ .. ,.. -'. ....._ .. , - _.... ... ",",C • __.. ... ......,.. . .. _ .. - . .� ...... . -_. - '- " - ....., .. ...� , .. ' .. '.... . . .. . ... . .. _,-.. ... ,.. ... n"- " '.. ...... ..._ ' - - '-'" -- .. ." .._'. -" .. ... ,....� .,_ ... ""...... ,o. .... ._ ...., _, ..,

-"

,........ � "_.,, ,- . - .. .. . .... ,... ,.., _.. ... .... , .... -- .. ....... .... ,.. _to ...... �. _., ."•• , - . ,. - - �.-.- ... . . . - .. ....

. . _....... __ . _ .... _ ..... ... ,.. ,.. ,..

:

_' M _ -� . ,.." ., ' .. . �.... . . . . ...." -. �"" . -

. --

--

,

�. • "'to" _ .. ' ......"'" .... ..... to .." ...... " '.. ",,,- ... '.. . , . . ....". ... . . .,,, I. .. ............" .... " , -.0 ........ '...'. .., .... . ,,,,. ,... .... ".., : ... _w'" ".. .. ... ,..

Kalapana to perform in Olson

. ,- _.... ... '-" '....... ...n . _ ·. '.. ......

"'-"' ...,.... _ 1'>100. ron 01 ..... f lU... n IOUIy

--

_ ...

_ .. , ,,.... �: ,.... ......... ... '''''''' ,� . ... ..... .-... ... ... _ ......... .. ,... .. ,.. . ., , . ,, . . ... . .�.. .... " ",..... ,o....... "..." � . ,.. ,.,,. ,.. .. . ..... .... . .. . . . .. . .... ,-....." ,.. . .. ,,� �"R

... ...._ . _ ... "'...

- grP

,.. ...�""- '" . -_.. .. .-. . "'..,.. , .. --, . ... , .•.... " � .. , " .. ..

'Millie' will be shown in CK

.. ,.,

. ._ .. CUI\\I... �_'_

IACOMA �...

..... ,,­ .. -� ...

_',

_ . no ... _ .... . - .. ..

.� � . ,.

"""",- ...... ... _.

- .. . -

.._ ..... ......... .. -. ,,, - _ .. ,.. '.... . _ - '... ...... , ..-. ... \... .... ... ...... ... . . ,..... ' '' ...... . -.. . - -

,

..... ... ,., --�...... .. , .. , ' ,,'�-..." .... . ,o.. ... �" ... ...,,�. , ...... ... ., t" �......, _ " ,.. ..-� "_.

' .. '... -.. ... _ "

"" '<0" ..,,"_ . .. ,.. ... ".. . (�

......... - ....... �......-

"-

..

....... --. _ .. ,.. , ..

......

_ ....... .... _.. .... _ .... ,. .. _ _ .. .. .. - .. '... -, ...,- _ ... ..._ .. . ... ........_-


Larsen a people's reporter Careers Catalyst ., '.... .. ... ... .. ,.... ,.. • '" ........ 'P" _ ..

.. _c.r_ _

..... ' Ie

, ......w. . · .-

.... r", ...... _. ....'. __ ,." _i, ,,,' ...

_ ..... ... ","."," ,_ ,� ,.." n...·• ,.. Ow _ .. ....,. ... ......,,,... W. 0(,_ _,,_. '.. ..,,. -. .... .....,.... .... � , -... .... .. "' ....... ... " '_'" ... ,.. ...... 1_. ".... ." _ ,""""' . .., ... _. ... ... ... "" w.". ,,_, .

,. - _ ... "

.. 1 _ ".. . " _

' _ ..... _

, ... _._ .. .. .. .....__ .-.. t<' .. .. - ........' ,.... ,�. - �.... ,..... ., ,,�,... "'�""'( '"', • •p . ......- .... .... --.-' .... ..�*' f� "'.� .. _ _"... .......... ,_ _ .... • __ .... , " " "'''' ,'" _ 10k .. "., _ _ '"...... .... "'......... !_ ,....., <\0... .... _""-

.. _

"

,

" 'u .....

... ,_ .... . _ . .... .... ... _ - _ .. " ".... .... . .......... .... _ ..,.. ........ _. Tlooo •• .... ." -, �- .., ., . .... .. """" '" , .. , ' ""-... ... ""- _ .. _... ...... ... .... - ' " --...� ,. ,.. .... ., -" .... - ,-- .. ...,.. , _ ........ � ........ - ... '''' . ....� .. .... ,-,.......

.." " .... ... ,- -. ... ...- "". ... -_. _., ...... .. ,- ,.. ".. ,." . ... .. . - - ....... ... .. _' ... _ ,...... ......_•• & .. ..._ ... _. ...._ ..... ,....... n .... _ , .., .......4 ..-•. ...... ........... _... . __ ......,.. "' ..'"""' :. " ... .

.

.... .. ... _ .. _ _ .... . .. .. .._ _ L. ....... '" _." ,.. .... nu"" ..... ...... .. _ - � .. -'"'�-� & • .. .. . , .... _ ,.. .. , ... _.. " . n , ".

_......: ,- ,.... ,

.Oo

...

....

.

....... .,,� � ... ".'" " .." ", ..... , ..... . ,...., . -. -"" ..... .... .. , '" ... ...... .-."."_.

w._..,_ _ ...

'- ,, _.. . . '....,. 'm " _ , ".f<

"' - "" .. _­

... -

...

�.-

...

-- . .. �-. ... ... - - ,"-

.

no • "'--�-. ,

: � ._ � , _

...... ._ - ­ . ""' - - _ . . . - �"' Q... " ----

........� . . .. ..... r_ _ _ .. _ .. .. .......... ... -... ' '"''' ... ... ..� ... ......, .. .. .... ..

,_ r.... o . ,, _ _ ._ , , - --" . .... " � < ,, .. ,... .. ..... � "", ,N, _.. _ �...... '

.- ..- ....... ..."' .. _-_.... ',,_ ... - ,.. _.. ,..' -...." ...

s '... .. . ... _ ..... ..... ... - - _..... w.- .... ... ... .. .-........ _ ,.. ,. ....... ._- .. .. ..

-

...... ... -��

.. ... ..._ .. . -...... -_ . . .".... -- " " -' -' '' .... ..._ .... ," 0 _

.,.,-..._ ... _u '--"

.... _ . .. ... ..

..... ,--�-� ",.." '--'''­ ,_._1. .,. _.......

........ ... _.. _._.

" ' '' ' . .. , .. " ......."..,,� .. .. .... r+_ .. ,. c _....� . --.' ,., '- " '" ... '" -+ . ...

.

.

"-,

""""::

--

....

.. , -_ ... ..... ...-. ...... '--< .....-.� .- - ­ .. , ._ ... � .. d, ,_.

,

... . _ ......

... _ ......-.­ .. .....- - -....-

.._--_..

...... . t- . ..... -�.-

f>_2lU1IOItIe B le,.el�•

" ".. _.-.. ... .... -- """"'''''

$ISfree accessories with every bicycle purcbase. ." ....

Spur WOfkshop held at PlU - -- " . • , . _ -

.• - .. - t.., -- .... ... - .... __� M _ .... _ ..- _ ... .... ,

_..

... .... � ""'-' ...., - � ........ _.. '.

.... _ -

,.. """",� - .....� .. - - .. ,.. .., . ." .' .",.. .. , _ . _ '..... .. . '. . .. ., ..........�..-, ..... ."....' ._- "n,.. .."_ ..._, . ... _ _ ... .... ""_.",,',, ... ,-" . , . .. . . " .. .. . . _ _... . . .., ,,, _ '00_ '" , .... .. ,� ..... ........ -. • <"_ ..­ ... ,.., . ..­ _. " _ .. " ....". ... .... ..... to. ., ,_ _. - ....,.. " ,. . .. ..... .. ,....." " ."" ." ,.. - _ ... ..... ... _ r_.. .... " ... to, "'_ - ,._ "­ II * .... .....-... "'-" ...1.0 _.... .... ....._ .- .,.. - .... .... . .- .. .".. , ... .-.. . _ _.._ .. ,- .... .... � . - .....,-�-� ,.. - '..... ... . ... - .... .." "._ .... ,..... ..." A. ,.. _ _.., , ,. ,.. ... _ _...... 'co. _ ........ *,.... .. ... . _" -. .. ,.. ,.., .... _,.. w........ �- - �-, ...

"

-

.

(... _._ .....,"u __ ."' .. .._ ..... _... ... ,_. ...

- _ .... .. ... ....

- .- -'" _. . .. .... ....... .. " ,- -

.�. -' '.

--

w..-• ._... ,." _..- '"

... '" n_ ........ ,...._.. ...., ..

�� .._ .. �- .....

......

....

..

.

..._.,

.....

...

.. -- . ".... -,"".... .... ._ _ ..

..... " . .. ,_ . .�.. ... ..,. . _ "V, .. . .. • :. .... ."..

._ . ." ..." - ... �. , �... - .... -...-.

,,.. ,,,, .. . ,.. .... -... ... _.. _. ... ....,,. '... - ""-� ,

_ ......... -

_ ... " . '.. ....� ......

.


--

SPORTS --

Whitman to test Lute's 1 1 " ranked defense "_'"

_ ... .­ ,

I .�

.. --

;"':

. ..... - - ' ;" " .... ...... . . 0.­ '-"' � I

,.�-- " , , , . - , -" .. ' , . ".... ....... Boo, .._... _ ..... .. """ " ",�."",,,,,.,, . ,- - , . '... .. .. ,..... �,.- . " ,... " -. , ... ..".. .. .. .. _ .. .. .... . ",_h - - ,.. ," '" . .. . ... ''''a • • •

'" 0.,_- "._, , ... .. . ",' .-,_ ... .. . . . . "" ....... , ­

.

_... ,.. _

= :" ", , "" ' ''

...._ .. J. ... _ ..... ... ow, , ... _ _ _ .... _ .. ........ ..._ ............ .. .. . _ - -_ ... ..__.,_ ..... t • •

. ,. ,. ,,,,.� ;":::

''' ..,,' 'f . . . .. - .. ...... '-'" , _ '_4.", _ .. <- _ ... ... - "'� .....

"

--... ..

"

- ''''_ .. . e< .. t

� .

• -

...

,

1_ _ _ _.,,_.0. __. ­ .. ,- �- - . . .... _ ­ .. ... _' '' - . .. .. . .- ' ... ,... ... _ ... ... ... .., '" I ..... .. '-�

.

.' ... �

.� ., '- .- ..-.� ....... -.... ..... , � - - - " ,_ .. . .... _ . .. ,.. ... " ,... ,0' ., . ..'.. "... ... , ... _ .. . ,,�- ... ... , - .- ... .. .. ,..,.. _'--

.

- ­ .. . , . _ ....... .. �, • � .... ,o. ,. ...... _• .. ... .. �'o. .. -

, ,- ,. .-. .... ..'... _,, .. . ... _ ... _ - .< ,... --- ...... ,-

... .. _ ._ . , ,� ... .. -"-.. �-. . _.,. -�. . . "'" ... -

-

.

_.

..... " "- "" ", ' 4.. . _". __ _• _ ._ t.. _._•• • '"m._ ....._. . .. ..... , " ._.. ,.. ,...

.. - - ... �- ..

"" -'" ...... . . - ­ .. ,. .. .."" ..... , ,.. .. , .... -.-... .. _ - - - -.. �, ... -

.

_

.. "

f::.:

._' ,

•.

.... -.,- _ ... ... "',' ".... -..... -� . ,.. .".' ,.. -- , >0 _. . .. .. . .. .. ... - , .. . ..... ,

Women harriers race 4<bln Green Lake Meet '" "",,. ,.. ." ..-<" ',.,,' .• . , .......... .. ." ..... '.. - ".., '''''' '. -" ...., � ,..' " ' ... ..., .... . .. ._. .. · . ,., .... ..- ' -- ... ... -. �-- ... --.... - - _ ... ...... .. _ _ ._. _- " . .. . .. ".,.. " ' .. ,- .... .. -. ,.... ... "­

-,, - _ .. ... ,..

, � : .. "'''­ •

. ';:'i' •• .... .. .....

. ""

,.. --- �......._. . " - ""-' - ,,, ,-... _ ... . , .... .. ... . .. . ' ,.. .. .... , �.• ,... , ,, , ,,oj .... ." ., ".".... ,. ''' �'' ... .-.. -.... _ . ­ ... ... _ - ­ " ,... .., .......,. II .= '_'. _ ... - - - ­ ....... _ :. I - - - _ .. _ .= - _ .. " .. .. - Ul · __ _ _ '- ... ... _ _ . ' ... " . ;,� • ... .-.,-�, ... -. . .... ,-_ ...... , . , .."-,, ..,_ .... ...".... ,...., rH' ... • � ....... ... u.. '''' ,�" -. � ,", "

" "'"

.

,;;,, -;: .

·I� ". . .... " _ ·. . ' .-.. .... ...... .. . ..... ,,�,-.. --. .... .... '-..... ... , . ", . .�, - . . .� _ .. . ... ....... .. ... .. w_ _ . _. ... .. ._ .. ,.. _ , _ . _ - - ,.. ... .... - .. ... _ _ ... - . " _ ... ... . - - -. .."m.. • _ . " ,,, . . - . . ,,,�', ."- "-' - '. - ..... . .. �. ... ..... ...... , - ,--""'- ,- .. _ _ ._ ... ,.. ,_. "' ­ ,... _el� __ _ _ _ ... .. I_I " - _ .... ..... , - ... - ..... . ... ... ..�••�., of r,_ '.... '. ... ,.., ..... .. . , .. .... .. . , . .... .. ... .. . _. . ... _-_. -'-

,.., .. ,., ... .. '.'. ..... .' . " . " ,• • "..w � .. ,.. . ..._. .. .. .. --. "" ....... ... .. . . � -

.'.... ,- -" ... - _ .. .. ,,_ ... - '- -� -

- - � - - = ,..

..... .. ... _ - ­ - _..,,-- - -- ... - .. .. _ _ 04 . .. ... . _ .. . ... _ "' , . _ .n ., .. _ _ _ . _ _ .._... . ... . - ..... � ,.. h.. ... , _ _ "" " " , . .-...-- . -.,...... � .. .. .. "• •of ... '­ "-" .. ,,," --. . � .- ,.., " � -

,; '_�. � .

""-.1 M I', _.II..U..._ .. . ,.....II•• O"i...-. .. 0.. l.o . . ..

Booters survive tough conference matches

- -' . _ ... .. •... . L_ _ _ ., . ,�. .... '- ,-.. " . ..... � .. .... ,.. ._." ... .... . " "... _ ._ Il00 . -'. _ - - _.... , , - .., ,- .� .. .. " ,..... -. . ,. ', _ ... ..... . .. .. " - - ",-_. .. ... ... ... _ . 1- ___ • • ,""

;;;::

- __ •. .

r..

,_ __ ._ .... r.._ _ ...... "" .. ,.. ...-.. , - , _ n _--, __ _ - .., ,.. ..,, - - ... - ''' �'' ...._.... "'w"', '" _', _ �.... ..._ .. .., ... "" .� . '

.. ,.... _ .. _ .. .. ' _ ... ft..1 .. _ .. ....... _ .. .. '... - " ­ .

.. " ....

-

� ...

_ _ _n

..

_

, .. - " ... , , .

"'- " - ­ -..'---,-,- ....... . ,� ... - ... ... ...... - .... _ .. , - _ .... ... . ".".... .' .. .. - .. -"""" " ,. .. .. . ._ ... ,.. ""- .. - .., ,- -

,

.

L•• "" ., " .. ." . ......... "' "...,... .. --

'.. " "'H... ..' •., .,_ .. ....- ....., ...,- ,.. I', ,_ ... . "",,...., ,, -- - , _ ...... ... ... ..- , -_ "' - ' - " - '''' - ._-_... .. , - - -� - ­ .... ... ......0.-.-

.. - . .... - -"

. ...... .. -=,;��:::

...... ... _ .. . " . .. ....... ... _ .... _ .. _. - ....- . - - _ ... ... ._ .. - "'" -

.

' . - .. _ . . '.. . -. . . ... .. .-' " - " "". ... �. .,--,. - , .�. ... - .,.., .,,, ... �- ..., ... , ..� -. . . ,.. ...... , ,,. . ,.. .... ... .. .,.. ,- --. '.. . ,... ..... ,... . "�.,, �- ,M.... _ _ .....·, .... .. .... ,0._,,H _ ... " _ ... _ .....,_. . . . _ _ .... ...... . _ . _ _ _ h ... .. ­

..

'-.

"' '''' . -.- ... -

,�

_. " " �........ " "' '''' '.. .. _ - .... _ . ­ _.- ..--. � ­ '.. ... ... _ .. ,.. .. -.. .-

� '::'; ':: ' '"

, - - �..'-­ ..' - ' ''' .._ � . �, .. _ . .. '--

.. , .... ,,�. _ -." ..... '''' , _ ._ .. ...-.. ... , .. ...... � .. ".." , ..._ --.._ '... .. .. ........ .., ,.. �...- , ,-- ... ....., "<'. �.- ...._ .. ,.,. _ .... ..... _H,,", _ _ _ .. ... ,- . ... ..... --


'.CU.!IOY

. ...... "I(X)I"� III.UT .

Spikers upset UPS 3-2 ...

".

.-­ -

_ ... ...

._ ..

.."...- - ­ "

_ _"' _ ,"

....... .. - .. .... . ... _- ­ . _ - - • _ t< '_ H <-, ... ,.. _ .. '. " ,- -... - - ... - -. ... ,_ .... ... .. -

-'

,-, -- .. - .•.-, <_ ... - _...

-.

.. ...... ...-

• w '" ...... _._ .. .......

,.. t:...

..

'''' - _ ._.

..,

..... .

...... .. . _ �n ,

"'-

Field Hockey dumps Linfield, OSC ._-

_.

,"" ...

. ... . �

.

.,

....

. ..

..

.

_ ....

-

, ,, _ .-

"'

-' ...

• ••

-.

.,

--�

. " .,. _ .. .. ... _. . .. �� . -. ... . .t_ _ _ _ .·_ _ . _ .. ......

,.. lft _ _.... .. ... , -- .. , _ ....

' - -' - _ ...... - .. _ ... _ .... -

... .. . _'"- ,,.. . - - - ", ... ... , _ .. ,., ... ... _ ...-

....

. '" ,. .. '.. � . '" ... ... -,to ... '- "" ., ...... ., .... . 'II

" _ "'R '"

"-' "., .. .. _._ 'PI _ ......... ....

- ­ .. .I

..

- _ . --

....

__

..

.-

-

... . _ R.. ._._ -. .. , .. _ ..._ "' - ' - - .... ._ . -... '-

....... ..... J

,', .... .. _ ... ... ..... .., ,.., _..

..

...

... -. . . ... '''' -- �.,"'. _.... ..... .. .. _ .. ... .. ...- . , , ... _ , .... _ ' ....'N......... .. . .. ..- ..... _. ,.. ..... _. .. _... .......

.._ . . . .. "

OF

- ., .- " . � - , -" . .... . ..

...

..

J\

The _I, thr.,. "-_ ...... -inti there

.... .... In II _inti th

- - '" ''' ' '' .... _... " '.. ...

,_ .

......

. • .... .. .0> ..... .. . -,... -" . -... ... �,- ... .�. " ''' -' .. h.

--

'-" ...... .. ,- ..... -

... ...

-_ .. ...... ,. I ,._ .... _. - " '" ..... _ ,... ... ..'­ -

. "'

..

.-

.... .._ -, -.... ..�... .

.

.... '-­ . .. ' -,.... ... , �..� ... .. -... ,

- _ ..

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

nlllIIAIDl I IM nil ....... ... _-­ ..._--­ ._-_ .... ..._.. -

.

,_. _ ... " . '_"_"N , ....... ... _ ..... "' .. ... - .... ... ... ....

.

.. .. ...... I..'... · , _ �", .,,_ 'R .' 7 '0' ..... ...... '

-- , .. _ .... -

- - _ .. ... ,_ _ _ .. l ....

®

,


VOLUMR LIV

""CIVIC LUTIII$. RAN U NII'I$.KSITY. T"COMA. ",uHrNCTOI'I. NOVEIfIII IIKR 11.. 1 m

Stringer responds to complaints of cable costs .,. bn K..,1IokI and . ....... , w, ..... _ it �J ho • _rio of _... .,,,.

-I _', ..-.I �_. ......' •

-- -

""t tho . ,d

Boo ..... Dr J...., �. __ ... . __ 1", .. ...... ,

.. �....,,,, ..... 11 ""' ... , IN _". "bo·. ,ho __- ... .

---

'''/

"" _01,,,," _ TV_ . ",.. .... '.... . K..-r, o.too """ ' .... Ib.. '" :1)"-

..,'.

.._.- __ ,_,

....... ......, t ,.. _ _ ..� .., bO .. 2' 2M..,. ,...,

,... ,... , . ... -." .. _" " ,,.,.,. _ "'.. .. .... ._� LooI _ 11>0 _ _ •__,.,. ood .... .... 01 '''' - -,

'- ,,� ...".... ,,...-.z. -"" .... -..- ... II . ...... _ , 'UZ ..... ...-.

to ... 'bO _ .,..._ .. , .­ _ , _ ..... .. '.. _<Jf, .. __ 1f• • _1 , . .... o 1M! ,'. -. �-r_ .. _ .. - ttl _

" ,.f",. An,,_... "OHtoIto _, ,ho ...... ASPl.IJ 60_ Vk>o-I'r_, J ... ....... ,

..t""' ..

f1<dld.·, p. . . lho 111_, "",<t""",, ...... M_.,,.. ...... .... '1>0 ..,,,,,,,,, �"� Ihh r.... .... ho�Id.·o r.." , i,b«I, I. ..... ,ho ..... Of ....,_ ,_, ,1>0, I.. l.Io!<mi'�'. PO'''' to _;, ...... 1M ""'...... <1'<>1 f", ,.. "'loy .... ,,,"' '.. b\>,!1"'''' "'0<...... , . • I .... lot. III tho .n H', ,., 1.JMomi" _0', ''- 11,<

"'....

no :not tt ... ..... ..... .., . . ....... ,110 _ _ _ of " lit.. _ ......... no. only 2-.

-.. .. '.. '10" ·_ _ "",,II ...... , -..& "00"".

)[ .. i ,, ....".. $0"_ ,,, .,,, ....oaJod 'h, ...... oftho Job" Sl" """" ond """,lid nO.DOO '''' ''''' an';'" job. A ,...,. •.,.,. .1bI1"", th, ..... ..,.,.,.. ......, .,....tLoteod.t .. JJh""""

St"- � ,..., UN � _J ho <'HO""I<J ..,. '....,. ,

"1 "" Job ..... ..Pr-ttl 10 bo """''*''''' bOI'.... "'_ ....taI

Interest meeting discusses homosexuality .--

.... - ,. , _.

..

.... . _ ..

- _. _. - '" - _ ... -

','''t" II,

."..

.. ".,.

To_,

� � � , " ,

- ......,..,. _ " ' .,.. 11_ _ _ ._ _ .. , .. ,­ .. .. .... ... p.... ' - _...

- ... ... _ .. , I' , _ 0:.. ." .... _ _ ..

II

.,

.. . "'-.., �. ..... - � ...- ., ,.. ..... _...... ''''"'"� TW ,... Do "" .... ""' 0 ,, _ .. ... ,.�_ - - �

.;;.::� :

. �

..... _ .. .. _...

' . ..... nll

- _ .

_ ..

..

__ �PlU

_

_ ,=--­ - - .. , -., "-- _ . _ .._ .. . .. - - _ .... '. . . . a., _, �_- r._ .. 7 Do ,,,,, ,,, .. . _ " ' " .. - -. ._... , ,, . .... .......

- --'"

,.., '.. _ •., _ .. "" -_or, .. _ u_. ___ 00.... . ..." .... ....- ­ ,.." - - .. ,... � .. , , - _ .... ...,.. ..... .. .... _ .... ... ...- .. ....,.,.. ,.. to'" "" .... Lo","

". ,.. , .. , . . . . ......-. .. ....... '

t,,,It, " . [>0, _" • _..,... .. .. ...... .. ._... ... ,.. U_ "

, ,,

_

.

.,"

.

.

"...."" ,., ......, .",_... ..-.

- " '- - "'.. ... _ .. ...., .. .._ _......... -- ... - - .

_ .... _ - - ..... _ .. .._... -

..... " '.... _ . . ....

- _ .- .... .., ..

_

.....' .. , --

II n'''' � ' _ _ "" -_ ....... _ _ . _ . _ .. __ ...

--

.. ...,. _ .. _ .. __,... . ... >0 ,... .. ...... _�joo " _ >0 , ...... - ."". ,.. "-" " " " _ .. _­ .. ,.. _.... . ._, .. -� ... _ .. ...., >011 .. ..... _ _ ow ._,_ .... '--"' ­ ,.. .U"." _ _,_. ... . _ ... _­ .."., . .". ."........ -_ .. , ,, �.

-

"'''-

- -

- _ ..

,. ._.­

- . . - ... .. .. "'" " .0.

_." .. ........ .. .. , .. . ... _ _ .. ,. 7 Of ,.... _ .. . .. .. - "" .. ,,-_

....

'

7

,..�

..

___

-

.

- .. - _ .. ... ..

... _ ... -

.

-

_

....

"

.

---

h . ..... .._. Do ..... _ ... _ ,.. _ .... .. _ ... - - -- ... ... .. .....r .. .. ,.. _.• _ "" "" ... ..... � .. '"_'A"_.,,_" 0..

"' _ ., .. -

It . _ . ... ... ... ....,,"' .... ' .....

", - ,, ..... - '.. 11 "., � ,.. .".. '''- .. _..._ .. _ ...._ .. .. ..... ... . 10< .. 7 " _ ..._ ..... -

.... ..... v... ,'t

.. _, ... ..._-, _ ... . h_ .. _. ... ....... ". - - . . . .. , , - - _ ... Do

.- ... .... .... ...- ... .. .. " - - ,

.

..

- h ' , "' ''''--''­ ._--

,_ ..

�� .. , ;

...II ,' , .... of ,.. ... "'_ ....

" _ .. ,_ .. ,.....

- ., 11

..

... _ ._ -, .. -. ...... .. _ .. ."-",,, ..- """" ,"" "" .", .. ,- ,..._ _ .. _ ......._ -

,....... _._ ..

.... ..., .._ . ..._..

....

.. ..

_....

...

_•.0( PlU_...

'


--

CAMP US --

Key focuses on sex and death .. - ....... '" ... - -.- '''' '-_ ._ - " � .... - - -. " u...... '" .. .. ' " ... .. .:, ,, " .. _ ....I' ' ' ... _ "'-. _ .. _ .. ..

. . ,...... ... ...,.... . . .. . ..,••,••5 ._ " '" . aL . , 5 " _.

••• 4 __ " .. .._ .. "- _ " _' - ,..... ,.", ', , . -- ....... ." .....

- - _.. .. .- - "' -- -''''''"' - - '''''''-' .. ... ... � ... h .,"', .. I ...... .. ... .. _ .. .

""'.. ...,

.., ....... -... _.. -. .-0 " __ '" .. ... _,....... .. .. .... __ no ..... _ .. .. _ .. .... "ON, ,,,_ -.­ -,-- ..... _-- .. _ _ _,,·_01 -- .. _ . -

....

. .. ... _ . ,_ .. "' _ ..... l" '"', ,, ... _ _

� � �

�_- W'.

..- "" I-� ,� __ '�_7 ,,_

English 000 presenting

.

.

-

- ' .. .... ... ,.. '"'

.. . ...

of

it .. .. ''''

- . , ... , . . of _, • "" .. .." " 0. . ... _ . _ .... -- .. ...... ..._- .. . -.,. --

-

. ....,. ....... ....... . ._. " -'. - , ... _ ,

---.-"

... -

_ ... _ - - ' " - -" - ..

.. _ ._.. .... . ...... - . -', , _ .. . _', _ .." " . .... , _ . _. .. .., . ..... .. ,. _ _.. ... _ ... c .. . . _ ... _ .. . _ .•. ,.. . ... ,.... ..._ ...

.. _ ..... - ... _

",.... •••

,.. ..

_ _ '..

" '"' - .. . _ . .. . .....

..

•. . """ .._ - - • ",w. ... .,_ •• .•..".-...." ,... .. " .. . - , ........ "-. .. " _ f_ ...... T_ _ _ __. � - - .. -

.. ... ... - .. ...,

f _

......

....

...

_..

- - - ... .... - - - - -. ... .... _ ... .._ T d O' . ... _ .. ..f .... _ ..... p,", 10

...

l., . ". J. .".. .. .. . , ,. .. _. ... .. . ._ ...... _'.... -.

" ... - .... ....

- - """• = •• •

,. __ .. _ -..

'-_h _ _ ...

-

, .. ,.. ... ..... - .. ... .. Mi _oI_ _ ... ,... _. ... _ .. to" ,., ... _. '" _ ... .... ... _._ .. - ..... .,.., .. . _ . ...... .. _ ... .. -. ,.......... . . .. - ,.. - ....'_ . . .. _...' --" .. �<

_... .. .. .. -" '- _.. . ....... __. _ ...--- , . _ .. ... .. . .... .. _ . .., ., . ...... .. .. . ' _ ... _ .. ..... ...... .., ' . -'. - .... " ._. _ u . ...., . .. ... _

-'. _ ' - '-" -, ,, ,,, - ,,.,_ .. .. _ .. _ -

" , .. ' -

Shakespeare

. - - - ... ... . ..... ...---_.._..._-....--"�" +'I" ,: <,m .. Loo"""" ... J".,"'....___ ..... .......... .--.----'._ .... .._"""d ____ _

'-- '- ""- -... '­ --------

.... .. ... .. ... .... . ..,- . . _ - ... _ _ ....ot 7 '" ... .. .. , .. _ - - ,.. - _ .. .-. .. . . _ .. ... .....

-_.


Homecoming weekend kicks off tonight 1hz.. 2 _oN ."", .... _ .. , .. " ,,_ '''_'''' • 7 '''� .. '.. ... '"" - .. ' "'",,,.. ,­ .. _ ...., "" ,.., 01 ,.. _. oE,,.,,,._

.". ,_., "., .. _. .. ......... . " .... ...� .... ..-... .. ". ....,... ..0 ,.. ..._ .. ,� ' _ '•••1'... ...... ' " ...' t ,�. _ ... _ _ . ...... .. '..... ' .,' ..�. ... _"• •, •• I .. .... .... .. _-.. I.. .,,_ -" . """ " - ' ''''_ ' ..

',' :� : ,,h.,

'", ...." .

•..

. . .. . .. , " , .. . . , .. ... _. "_. ... ,

.. .... . . .- --_ .... .. ., .. " ....'''_, " M . . . - ... _ ,. .....

�.. _ ... - _ ..... , -....._ - ..... •W � ... -

.

I.loo UI_n" ............ - .. ...

- -- _ . ... r_

... ' ...

' .. _

..... .. �,..... ,.. -

" . _ "'-.--

....._ ...., .. ,. I...",.. , ..... . ._ "I .""... I"*� _ ....... ...... ,.,... -.

ASPLU Voice .. Iton _,..

Tho pu; _J .... 11_" Wl ..... ,. \!.... wllh ,I>< �. .. fin..... "'''''' of •......- 1><1.. "' . .... 'd. .... "po....... I, io Ilk 'ho, ........ II... Of ...,. " ,bro, J--..'Y ........ n" ....... ..�I br ...,..<1 .. ..,..I • -., ._- ClIO n.. rft' ...'" of .. �,,,, --..

..... -..I .. , "''''''' ""' .... or: ": '01 f..... .Ut "...n..., -. o<.d ••I<. ><1...... . .... .......oIll_ f..hoo ....-. . .

- ..... .... .. �"" ..... "" ,bo A4 '10< ,... F""" ... • 4of,,-"_ "'� ......... ... .... , . ASI'lU. _ 1_•

"pa,••",..

n.. Rqonl> ..... ---... ,"" _ or: <100:'=-*_ IN> of _ od_ ...... ...... ''''' _ _ '" F� ... _ .....m' d . _. ..... 10 .... rt;uo pur. <an<OO'

MOORING MAST Staff

, -, ... ..- ..... .,", ... ....... .. , _ 10 .... .... . . _'"'PI.. .. .... ' -W ....... ...� .n .... 00.. ,bo _ '"' )"MR. ,,_.. ""� _-,. ok, C ' ..,,,,, ,_ .-. ",. _ 'h ..,,4....., ....... _ ....... ... , '"" d.h" of ,,,. ....... ... _ ... _ T1w . .. ... " H .... _1 ...... ' no'

,

!) 'k ..

Il>ol I'llJ"> . t .. r...... _ _ f_ . _ . _ ...., ,_ .... """'*IIJ .. .... ,.. 'k ok.· . " of ..... ..... p .. . "1 ... . • _ 1_

... __ ,"", _. _ O il r... ""11"0 �" ... of • ..,.. , h'"," ,,'uto. If '10<)" ..

.,""

- ,.... - ... ,. .. .. ,

...... --.... ... �'' ... . '''

_ .. 010 . .....'_ .. '. �

,11'",,, .. "'__ _pl' rnl . •• _ ..... .. ok . d .... . . ..... - aopolol ...... ,., __ """'''' .. i00i, _. ...'."..... ..� 0,.. ""'_ ,.. , . .n."" ,- ..,.... "" ""'- -, _. ,100 ..... . . , ..."..)

__ ",.. ...... ,010. -I. 100 .... . ID ...... , ," , ... _... .,( __ I_�_ _ ..,,- - -- ,-. ,­ _ 100 __"''''CIRnz ' • ..... _ ofl...... o. .",. _ _ _ 001 ", r.. ....,... .... .. ' " ""-' �Inr) __ ,oki • 'k II<oO/; .. , ,,, ,.,,,,,,, ...... � f --,- .,'

.... 10 ......... '...... '.... _I' 0( fODW.. _ _ ...

j, j " • .....". .-kdy • of ,.. _"'" ____ - _ .. _ .. - ...... 'k _ of _.. .. 100... ".,," .... _ .. ",U _'IJ • • _,...._.�__ , _.... ... . ,_� Iouo ... "" ,lot _,= .. ... U_, 10 'k 1I'l10"• •_ ...._I .a .,,.._ .. _ ....-IIy1

- .....rooC.:.;�·

"-""";.�" "����������� " ..."" , 001 .. 'k

-Letters

�'OOh'..Im\! .. -.---. -

, _ .. ..... .. __ ..-

F _ . ... .... _ 01........

_ ... _ - -- ""' , - ­ ....... """'" I_I "f !>oW " I,. _ .. _ ... _ _ - _ .. _ ­ '"' _ . .. __...... _ ...

-::! !.' :,:;: -= ::

. ., 'DO " , ... .... ""','a .. _ ....", a' . ... ......

TIoo f .

.

a .. _-p,� , ... \ .. _ ' _ "' 1' .. .... _ . _ .. ... ..... _ ..- ....... ...... .. "

-.

' 1

....

-

.:�;:

- -,...,. .. _..... ... .. ,

.. .... ,;,,_ h..... , _ ... ,,,r--"_ .,, ,, ..... -, 'v .. .._-• ..., . r.., .. . P .. . = .._ .. ...... ... ... .. ..-.... _ ... �..._ .... ' ....'01 ,, _.. .... ,",""- _ E, _' - ...... ...." -... .. - - _ ...." , wo-Io . I � r_ .... '_ .. ..... , - . " . - - ....... .... __ . .. ... 1....... ..._ ... .. " ..,""'+-� .. *-1 _ "


--

Comment---

... _ I f__ .._ roo � .

...,. of _

j"

"

_ _ _ _ J...... .... _ .. L..-y M " ... "' . .... 10 "" " 'S - I.ooIo (, - 110 10... ... "'''_ of ' ...... . _, lwo _II.. _, ...... ,,",e •• " ... _ .. _ell "" Oor II ....- ,� I... "' ... ..rio"" ..,. ".. lIh«ot 0( ",loIto;a" Do [)ooI, 101 0.-. . . �, o......, 1 __ ... of ,.... woo ..... """i«\l _...... ".."....S .. "- I.... ,... p,,,"'J _ -_ "'" ,.,• ...., .... 001 .... .. ........ Il0l" If ..,' ''' .0..........'... ....... ..--. .... 'W ,,_ ... .... ...,. .... .. . .. ..... .. I000o ,.... ..... __

.

'

. '.

...... - -. .. ' , 01 '" RA

Guest Jid1itorJal

Nieman evaluates EPB ...

P .. ,..'

t.o Iii

... "'"

--

-

...... ... ,_

of EN _ ... _, " n I" ..... _ 01 .... __ M _ ... 1)''''' of __� .1000 ... ..... ,_ ..,IoafIt, .. -" ASPlU ,..... lor ...� __ I. ,100 ... of '''' Co••, ,1000 ...... ..- &• .... d...... _,... .... SO.ooo of ,.,.... --.y. ".do u.. .. ...... ... ,1M ........... ......,. 1oo .. 1ifIo<I "'._ , __ ."" Ii II." ia. ., ..... =S .1Iy " ,.... "', - ... "-" lor .... _ ts .. ....... .... p ", .. .. .,.d " """"- " l.n I

f....u,. ,,,. ..... ... ...... ,.. _ of. _....".. _riooo _ II .... _.... ... '", ,� fII' k. ''''' - -"". ...... ,­ .11,,"._ of oil ASI'lU _"'"'_ .." __ NOlI • ..' .. _ - P .. .. ... _ ...... 11_101 _ _ ..._ ..., frt -' .. ....... & • ,& ... _ . w •• - _ ..... -

� ' '" .... ':: " : : '� 'i '':

;:::,

,.... -, 01 . - '. .. .. .. ..... .... ,.' ".L _ ..., � , of ..

_ *-;1 1£ _ _ .. .....

.. , . _ " ••, _ .... ....... 01 _ _ •fa .. .... . .... ......_01_01" f 01 _, _... wo "' _ _ ..... .. fl'll .... ..� _ IL', "'OI ""'n....... 10 ," iInI ...... T• ..,. .. _ . ' "" ...... .., _ k kf f ,.

� .·.-._· Io .... ...._ ..

-

-

Jioo Nio

AJPW [0_"," .... ....,.

..


---

Sound Advice ..... ... ....,. ...... '..., - ,-�-.(.. . .. _ ..... _ .. ..... Lb' .._ r ... _ _ _ -�- ...."'. (.... .... .. _ f .... ...� ... ..,• _. To,,', , .. .... ""' " "__lOO- ,,. ... ,._ ... , ... -. ...... t. .., .n, w ; <O . ... .... _. _• " - "' - - " -

,.., ..... t o . ,_ _ rb. _ ... _ to o _ of _ ", _ 1)0 _ _.. ... - ,-- ... ...., _ ... . "..... '''' ,..'" '.. ........ " '.. _ . ..._ .... -_ ... ., ,......."'"'"

.

,JI.. . .._ ....... Ow _, . ... ..... ,,, t."

_ .. .... ",.. --_," , ".., ...."'" ,10 - ,.... ... .. .... - ... NY'" ..._ _ ...... ". I.o<ti> ,.... ... . ro. ....., _ 11.., ... _ 0< ,_ _' .. '0,.- ...... . _0< ;0<..... .. _ ,_..... - - ,.. ,. ._ .. ..... - to. _ .. ...rI, '"" ..... ..,... ,.. .... .... "" ,..

.... ....

t..

.._ ..

..,""

.....

,... ...

,.,

- - _ .... ..... .. .... ......

... _ -.. ,.. ...

,,,...._... t." _ ....y...,,,.,...... .. ..,,_.. .... ,,,,. A_ ,_ .._.. ll _ • _ t.".._ ,"" ... .. , ",IIM', tOo ..... ,_ _ .. - - ootf" ,_ • _ ....'... of ..... _ _ ... - ...- ....

......- -- ...... """' .... " " "... ""' ..... _ ...... .

'''''',

. .. .".", ... _ .. ,..

-" '... . '--- .......,., """"'.. .. ....'''' ....'. . ....,...oot _ ... __ ' ,. _ " .. ... ,' '-.. .'''', '' ... .. .. - .. . ...... , ._-_.­ .. ... _. ... ,.. . .. '­ ...... ....... --. "'

... ,_ . ... .. _ ,... b'. .... _• • "_ ... .. _', _. ...,....

,..

........

.....,"

.....

...

....

-

ARTS---

_ .... . . ...., � ,..... " ' .

... . ,,- ' _ .. - . " ', ,..' )00" .... _ ....... ._

... - .. . -... .... , ' � ......'" .... ,........ ,...., ... - . - -�'. ..... - - ,.. ,.. -... ...

�- -. " - ""', .. -"-� " - ''''',' f..... ". '" ... _. ", .. , ',

"' .... ,- ""'- .. -' ,_. .,..... .. -

.. M ....... ... _ M. ....' _ ... ... ....... _ ..., I. . ... _,-. ... ... -... � .. ......

... _, _ ... ..

,.. -- .... _ .. ,.. -

- - - ...�..... -

... ._ ... .... 10'.... ... ,

'

... ... _.... _ ....... _. .-.. _ .. ,... _"".... � "_"*-I, �" .,,-.. ... . - - .. ... .... ... ". - - -, . , , , _ , , ,,, ' '... ... ''' .....

-,

- ......_ ... ......'

-... .. .. ,.. .... _ .. . -'-

.....

-, ...." .. ... ,_ -...... ta... _ .. .. . _ "" " ... , ...

........

- ,.. .­

.... ,",Iloo or ........_

.... ,.. _... ..... _ . .... po

., ,, n , .....

_ .. ... ..� .. - .. .,...' _ ,..;." ....... or ..'.

.ft

::'':�'� :"

...... ...., "". - .. tOo ..�_ ti_ ,.. • """ _ ,""woo. .... ,... ... ..,... '-- "' -" ,... .._ • _ ,.... f,'''' to _ ... ..""_ _ _ .. .... ... .. -

...... ,""-' ....... ...

.....- _ . . "',-­ - _.. ,,,,,,,, . - .. .. ._ .... ........', .. .

__ 1--.0 _

. .., ... ""'...... . ..... M _... ,.... .. ........ w....... .., •. .._

;''',.''''''''. ,. ... _.. ..... _ ... w.... . . _.. ,... _.... .. "

.

"...-." . " _'I

_.

_ 0&) , ... . """'" _ ... . ..,.., -, ... ... , ', .... """ ", .. - ,_ - w.·, .... '... - " - ,,..

...

..,...

.. _

.

.

:00

. .

.

,,_ ..

.

,. - ... ...', "" ..

.-.. ,w ,,,. ,...,.,... ',.... - " ' ,.. .... _ . . ... r_.. .t ,." . . .. ""'" ... ,". �.� c_ ...

•__ or _ 0..., ,,. .... .._.._._.. '''-' ...., V............. � ,.. 1.10""-, ... "Oooy", .

_r _. iod_ '"U _to ..... ..-.- .. � _ ... ..... Do___

...... ...... " . , ' .. ...

..._ ..'W�_ .,....

..

-,,�

-..

...._,

cw" .._.. .. _, o...' u _ " " _... M, H..... .. ..... .-..

.....,.. r.._ _ .... _ -. ,.. -,,.. .. 'oo ...--..., ,....... .. -

no. 'W j.n __ ...

..,... " .... 10 '.. _ , - ..... .... ,- ... , ... .... to ... ,,,_ ,, _,, ,

........ _" ' . ,.. ...... H... ,... F........ ..... '... - ,........... ... ........ • _.. ",• •","'.. T.... .... _ _ .. ,_ .,,,,..

- ...., ,..,.,..... ... . "... - .. ..,- - - -'... ... "'..... ... CoI ......

TAPES

EltonJohn_... . . . . . . . . . . . . New Stevie Wonder ....U' •

Rod Stewart Boston . . . . . .

.

New Earth, Wind, and Fire New Led ZeppUn . . . . . . . . . . .

.

"

...... $4." ... .. .

$7.99

$S." $4.99 $10.55

Spanaway Park Shopping Center Military Road & Pacific , Mon, ,Sa1. 10a,m,·8 p,m.. Sun, 12-6p,m,

14906 Pacific Ave, So.

_.�

Io.

_

.

.

.." "

....... _ _

.. .._ ., "" '" .. I.. '"

- """,, "'" "'" .1 ,..

.... ... _ .. _.". - .... _ .... ., '.. ... .... . _ ...,,_ ... '11 .� .. -"" .. -..... -.... . .... ... .. .... _ ..'" .," .. _ " ._ ..., ... _. ,.... ',. '( ,_ . ... .. _ ,.. . 10..."" . .... _ .... .. -, ...... ...., ... ..... ..... _ - ... .. . .. .. </. ,.. _ ""' .. _"'" . ... :to. ... .. .. _ _ .... ..., ...'. ... ..

--

.. . . .

.

........ .. J.-. ... .. _ ....... . �, ...... .-...

_.'

_.. .....

Jazz ensemble debuts Tuesday

.:,..

, " ,

... . _ 10 ,...... "','o r... .. .... _... -... ... - _ .. _ -- .. ,..

10 •.,.",

........ .. " ,•., . ,00',. __ - .. -. � )ooq. "'-' of • "'"� " ..... .. .."'.-.... ""-... ."',.. - '-- " ... ...... .... ( . ... . '·M,,,.. ..... ) ... .� ...... _'" -- ..... .. "'" .. .. -... ... .. .. '.. .. .... . - � - -, , .. - ..,. ..... . ......

Phone 537-2660

,·.. .' -

... , 1... ... ..."" -. .. "', . ,,",

�••t..'" . ".. ... . ,- ... �...-, .... "'" ... ,_ --. .... ..:I ...... ...._ '.., ju• ... ...- .... .. .� ....

'-.... .... � - -

,�

. . ,... .... . _........ ...... ,. ..., .. .. � , F.. ....

-. "" ... .._ . - ;. ,.._ _.-.. ..

""

"- ..... ...... .."...

..... I.. ..'" joo, _......

... .... . _ ­ ...... .. .... ._,-. RKO, ... "'''- ..... , ... ,, ' . - ' .. ' ... ...... ..." ........-.


'Inherit the Wind' premieres

Critics Voice ._.... . . ... . . .. ', , _j li." ... Q< _ _ •·.. "' ,_ ...... _ . ",_ 004 "' _ ' _':'" ..,.... Pu, , ..... ""..,. ..,. ... _ .. ...� .. ... .... • .:w,.',r ' , ,," X,. "-<H, ....'" ",;."

�"

Yn , _• • _ ., "', '" ,,.. P'lJI .., !o .... ... U� .'" ....'.. .... '. ,__ ,,� ,...... .. _, � _ _.5'_-,. ,� ..... ..... .. ."- '10.5 ,..,... .. ;

_ ,_ ,.., ...- . . .. .. , _ X .... _ ,.. , • ,.,... _ _ ,. , . .. .. __ A... ..., _ .... ....... .... .

- ,.. -_ ....... •,...,' .... or _ ...._ - - ..... .. " P"'" ' __ "�". , ,. ... :e .. , ..... ,. , " A

"" "" _... .. '" ...

'�'" � - ... '"-.,

- ... U_ ,-.. ..... .. '�..- - ... �.., or ,__ """'.'. r-. .. "'__ ... . --, ".,. " -"'" ... ._., ,_ ." ...... P.... �..... "'- ,..... ,.. .... . _ .. ,,. ,rioI """" ." • ...fI........ . " .... f.... .. . ' . 5 ' . " . I ",,", ...... , ..._ .. ,.. .,... ... . _ _.to .,.,:, z' ! _ ......_. '" .... obo � .....

... , ,...

'--'

to

_

_.. .. -.,,-

_ ""_of.

.. . , , ... ...... ...... _

---_._------

.. .:-.., _ ..... ..... ... . ... .._"" .. __ _ II. _...." ......... .' ... .... "'"

,.,- - - .. ""' - - - .. _ ... _... .,_.. -.-

.... . _........ .._ _ol.. _ IfooO"l... _ .... _ ....,.- n..,o __ .. _ _ _ .. ,..- .. " ,""""' ..... _"- .. _ _ _ _ _ 5_ .. _ _' . ... _

--....... -.""'... -.......

-

_ ,, " _ " " . _ .. . . _ """"" _ J .... "'". ,.. _. _ _ _ .....-.,. ........._ -',

-..,�.""'"' � .. .... ---M. , .. � f' _ . OP£Io _ ,.- , . ....... .-... _ .. .. � ....;.. ...,.". ..... - - ---- -.., ... ,h,,'''.

ro. _ _ ..... _.. ' -. ... _ x ,.... _ _ - _ . -.. ,... .... ...... " " . ...... .. .., .... fIool, _ k _ ., ..,. _ _r.&y =nil' .. _... .- _ _ """" 10< ,,,.. ._ " ... _ - � " - ... - .....- .. - " '" - ....,,... ..""'. ... .

- .... - .:� .;-§ '

::.�" ':':"':. ::. ._-

.... ...._ ... ......

._ .... ... .. __ ..

.....- ...-- - - "." , __, ... _ _ ... _ .. - ... ......._..... _ ... ..... _ ... .. - - -- ­

- _......'" - . _. ,_4-

,.. _ . __ C-_,..

.... _ .... - ..,_ _ ' 2 . , _ ... .

•2 ' .. .... "'1_ ... ·F ...., "••"., " ... M .... ·... _ .. _ .._ .. . ----•, ," __ 01 . .... '.... _. or '" " ! ." ....." .....'_.. ... ,

SIS free

.. <loo � .. __ . .. . ,.. ,... .... " . ri.oo _ __ "',• .,..... _ _ ... �.... -"'"1 -. """" _.. _ _ • • ........ . .._ .._ r-. _ lid"

"' _ ... .. x ........ 11, _" , 0'". 5 _ .. _ .. "" ,....." .... .. , "-.P, , ..., _, ..... _ ..c.-a ,_ /I ,," .- _ .. _ .u;.., .. .... 1loooJ. " - _ .. _ _. ..... _ .. _ _ ... __ - Pi " .. X ..... ...- "' '''' _ '' ''' '' __ ... _ 01 _ " *..... PlonI<.,..... ,."

-

accessories wltbevery bicycle purcbase.

_ .... ..... ,, -.. ," _ ... ..... ... _...... ... - ...... - .. ...

2

_ _ ",

.. - - _ .. " ... _ .... -...I

.. .'. D.- ... ...... " - <- <:.- .... . ., d o. ,bI,," - .. .......�.


_1MII ....._ ., I2.-......,

--

SPOR TS--

Lutes meet Pirates in Homecoming game .. .... ....

,eu "" ,,� _ .. -- ..- ..... .. "'"

"'- - - - "" ..- ...._,,_ .. ,.. l_'. " ... � ... ... ,...... _ .-.

""".. . , ..

_ . m ' . .... _ ...... ..... , � ...,� .... L-,!

----­ . . , N o ' " ..""", , " .,

0.1.·......_......

_ ... . .. .. .... _ no _ - "' -"'. - ... .... - -

.. _ _ ...

...._,. .. . _ ­ . . .' ' " ' ' ' ' " ",;

__ ... _ M _ .. ..... .... -

,__ .''''''A' •

,

"". ... _ ­ _,,,,,,.._, .. ' 0 ...'. .

- - -. ..... � __ .. . .. t..

'' _ 0' ,b '" ---_ ...-

"-II �_ " ... ... ... .... .._ .._ ...

. .... .. _ - _ .. 1, . .... ... _... .. ,

... ... _ .-, . _ ."". ... ....-. .. _', ".;0-._ ,. ,.. __ _ "',U ._ .,t ,_ .. ,..

__._MII,ll ,_ .. , , -- "" "

""'- - ,,' .- .. ,., .-

.... ..... ... ... _ ­ ,. r ''' _ ." _ _ ... ..-. .... ....

._ - - ... -- _ . ... ...

.. _ _ .. . ....... ... ... - _. _ ... _ ... .... ... ... ....,

-....... , . ... ,,_....

or."'" _ .ur. _d . nol ___

...- ... '_ ... .. - - . .. -... ..........,. ...

"....... .".'-.-._.. " ,... ",_ ......"' ,.. fl•...,,too, "" ._., ..... ' ... .. n.___ •.. -.�

---

,.._ _ ..

-", ... �

,'" - ' -

.-

... . _

..

..'"

.w ..._....._ .. .... _ ... . .. _ ...

.. -_ .. . _ -

.'.. _ .. -

- _ .a u - _ . ,... _. ...... " '_

.-.. ,... _-­ _.. _ .. ,.. .... ..

,-,... - ....._ ,_.. .... .. ,.._ ... ,.. � d .... '" ._...... no .. _ .... ,.. 0.-..... ,�

-. .- ... -'. _..... '"" - -­

. .. .... -- ' - ' IU ..._'... .. ........• ..,'".. . ... ."-

. ... ... ..... ... ..... d. ' .... 1 '" __'''''

"'" ,., .

....... ... .. - .o. .-.... 1....,'...._ .. ,� 'U ., .. _ _

......

..n

..

. ..

......

- ----" -- " -. .. .. .. .....

. "... -��.... -

.. .

--_._-

rdC , ... _ .. - - - - - _ ..

_.. '... __.J'"'' .. .. _ - ­ - - .... .. _ .. Q ow" � _ _"...

r._ _ .... _ _ .... ... .. _.. __ • dd

,. ... _ -'" ... ,..

..- ... _ _ .. . _ _. "d ....

... . , -.. .. .. .. l_ __ " _ "' d/ ... _ '.... .-

.................._ . _ .. ... ... ... .. .. -- - .... _ .. ..._ . -

..__.... ........t>to ..... . ... " " _ . -

,.. .... _ ­ , ,, - - - - ,, . ..... _ -,.. ......._,.. - _ ... _ .... ._ ... _-"' - - - "' ­

... ,,_.-

__ no ••, .... .... ... _d..........

..._.. ..,,-_ ... . .... _,_ ... ... _. .. ... "u .. Q._ ...' ,,. " ,.... .. . ... ,.... ,.,._.

_ .. - - ""'_ ... ... _. .. ,.. .. ...... ..._ ._ _ .... .

. . . -

,.. _ .

- -- - - ..

_ . _ .... - .. . , - -',_. .. -'--- "-" - .... - ... �-

TOo '-0. ... __ • • - -.... .. ..... . , ,. ....'.d .._..__

. ..... -.... - .. ..... _ .. """'- -- ... .._ .... ", ..-... .. u"""· . o-,,,_," ....,....... -,

...- .. ,�- .. ... ...." " . _"... r_ "'-" '" .--_.. .. ._ - ...

l _ _ _ _ ' .'_ "_r· _.._ . .", -"... .. ... ... , ... _ �. • 140 .... -... --

'-

- - .

Harriers plagued by errors, finish 2nd in NWC .--

..

" -"

'

-

...

-' ...,'

,- _ ... ..

_ .... ...._ . .. ... �" .. ,. . .,," ...

., ..... .. ... . ... '.. .... ,n" _ .. _ d,

-

.

_... ..... .... ...... ,.. .. '... -.."'­ . . ... .... _.. " �,, ... ......_ '.. . . _ ...,. ..,- . ...,�....-..,

.... "_ ..

- ".,,, ,,,

_

. .. . . . ., - "" " . ....... d..._

, ,, ,",, "'

..

.

'

" .

.. d'd','" ....... .. ,,' .. ., ". -' ... ..- . .... -. . .... . ... , ... ...' ... " ..._. -

,..._.1'-'"

. ........ ... .. -

....... ,.. - ... . . .-. �-.. -� ..... -' ,-• _, d ._ ""' ...

.._ . _ 1 _.... --,

_ , ,� .. . �.......

--

."..... _ .. _ ­ .... ... _. ' _ c .. ... ._'. -

_ - -" '- ­ ...... .... .. ,--

' " .. _.. - . .. .....'. .'...... ".... .......... .... ......

,..

..- '",_ ... . .... .. ,.. '"_ _ W.d ••

",_ ... ,'.

,.. . _ ..... . ... ". '" _

'·wa.,

-. - ""'- <­ "I _�, U'II . .., ""'!"", __ "" _, rw u._·,. ... ....

< _ _ d.. _ "' ''' - - .. .. . - .... _. ... . _ "' .. ,.. - ... - .-- .... .--.. .. - - ""' ... �_ l1... " ••:�I._ ... , .... , _ I0.... .... r 1 .

OIiDEM NOW! DON'T DEt.AYIl

_ ... __.. _ .. _._.

_ ... _-' -.. .. ' , ------_..... -..., ''''-.,' -e._ c...... __ .._ --_ .. _--_... .... _. " . -

.... ,}f .. • • ... .

".

(II'" , ,, " ,

.. . .." _ _ .... J _

_

.",.


,

Field bockey varsity drops 4 in tourney ............ '

... ..... ...� ,.... -� ..,. _ ..

-

,_ .. ,

- ­ "_ .. ., . ...... - ,, .... ...."-

,.. " _ � . ... r• - - '-- , .. ...._ , " .._.. ...... .. .... .... , ., .. ... --,--'... ,-, ... - '- '- _ ...... ....... ....... - - - - .. '-_.. ,.. ""'" ..... TO. _ _ ...... _,_. ..."" .. . .. . .. , ... .. & '- " "= . -.. .' _. 'a _ _ a_a _ _ioo..__

Water polo

Spike.s bounce beck to dump S.U. 3-2 .. eo.,"_ • £ '•.- '- ' -, " . " -' .. - , .. .... ..... . .... . __ .. _ ....... ..__.. '" 'J _ _ .. _

.... - .. _ ...

- ..- ,'-", .... ,_ - - '''0:, ,..,� ...... _ ,,,., 0<1 _ " , , .. , ,... j: ...... - .. ........ _. ... .... - _ .. _ _ f_ '... '" I.." .......7'_ _ _ ... _ .. _ .. ,.. _--

..

.. - - " ,., .., ... .... ,� ,- .. ,

' ... -"" _... ,.. ..-'..... ".', .. �, ' . . _ . . ... - .. .. _' ...... ' _ .... I ._ .. -"'-�­ f'_," .... � ..... F' I, "'''' . ... _ ..

.... . ... _-.-d

.

,.. ...... _ _.. ... """ ... - ..... . . ' ..... _ - .. .' _ ... ...... - - '... ,.., .... - _ .. _ .. ... too " .., .. _ _ , .... " ..' .. , , .. ... , ... ... .. - ... . - - _ ....... •nO iI" __ 0" _ .... _ 'w ''''l. 'W

drops two

- ,., - _. .. "" .. .. ...... .. _ ..... _. ... _� '11" 0...... .. . , .......... .". ,,' __ .. ... u...... . .. "':'".

HELP WANTID ..... .. ..... n.". .

...- ..."" ... .. _ _-.-

SJ 'Tho Mot_ P_ :zoo _ Do,• W P",, _,'l3SOCa ,- - - -

.,._.... ....n .._ __ ... _ _....... _ . '''a . .... _ �.. ...... ... '''''' ... . LJ.' ��, . .. _ _ _ 'TIIoa - "",.. .

",1", ___ _ � .."

,. ... ,_ _. . .,....... _._", , �

ACADEMIC RESEARCH PAPERS - "..... _ .. .._ - - ­ ,---­ ...._ 0. _

@ •


"

I 1

!

,

� � !

,

�, j � =

i

.-

'C

cC

-

I'CI

.-

U C I'CI C

.-

• •

.

�=

� 'a

,.r''J " ' "

.1 .l i · ·· · - ..

!'

' . S�. l f J! l i � t . ,!" �

. . , , .j

��! ' � � .lI t � ; J ... ., i! , � . .l ,t , ! 'j'P

, ,�

l

"'

t:.

.,

- ,'

"

�I �

fl

'C

P ? l ·Jr·� .

.

".l: J j

·' H �'!i J; :l'

_�

ii jL;j� jllhj!

_

-.

_

l!

'l!

,. t· '� J j " j" 1 · I'J . l' t ! ''' JI_I" IJI ," 1 , .! ';;,j& II. � 1 s ' ':' j ' : ��7 !Jj� �4 i 1'�:� �gl1 1' �I!�ln

R ••

�_1� t · f. , "' � . l

I.,;;

-

• .• :..

1 !. ' � ; - '

oS"

� �.i!

j.

.,. �

• )

L

' - o J l 1 . � _ ..

.I

.

1$

<I.

.

..

, '! � -" .

,

,

-

.. � �

""

=:0 '. , - � -' �

- �-

=i

� .; • •

:i � j

�'.. ...:I i!�!

. �-

1:

"�

I ,. : i� Ii. " lJ' W.

.

_

"

"

� - - 11 "' , . " � 1 .., . : " ' � .. . -�" "

"'11 - "' i -

"j; ;:; i i � ::> ��!!"l !;,

�4 p �o� .l:-LI1

"nhH-.r

...

u

I

1'1 .

jI

.... .. >. ::

� :! ' ; .... ....... -

+..I

0 c::

:

'

I '

:.

i

Hi

.

-

- t�

il '! " !

,

..

'1

- ' 0-

.

-

!; .

,

! !U 1Si !i!,' J, " ".. " ',1 'i ,' l . I

,

.. � 1 'W �", - I J

-

-J

J

Q)

tf)

I/)

0

-!

i1-1i -

_ _

"

;! f

..

-

1

,

�1

. .

,

'

.

,�

, • •

:'l,ll':l'll

I

" U 1!

' i_'�I II" J �!.l h! �h

"!:

I ' 'I .

li'j- i'!·-tlj"';I !',·'

,

,' "

�. �

_

;

.'I 'I

i �I

"I

fA

,

"

J 1 I I f a. 1 - -lL " ! I' e � .j " ' I. ' � ' ,i " i ,' 1. 1 I I 'i' ll l� :-!� � 'H '� 'i l: .1 ,Ii, I! I

11!'!il;!lill I, i" j' 'i" !!-![ " I

(/) _

tI.I

-....

8 8

0

'0 .... "'"'"

•..

!)-I �- li_- _

I

: 11'� ,-F: ." ; , 'j"

> I () i I •.r a:

, Hith il W g !'HHh!�hH� � ��;u lil ·iin�PIr =

,I '.

J ' • . 1I t . • ,! . 1,1- J,-,�

,

l i ; � ·! � � � � i ' 'i b

..

i g:

:!i p � !� -, �; l

"� k

.

'..!

I-�

w�

.

_.,

••

'

- ..,

.... . '.. \. 11"

__

• .i! /J;

It-

!>

­ '.r !' Sf

7_�

" =>

. ...

' j3 i�1 ; � "" ," .. I

,

".

2�71 "

,

-

, �, 11

'-

1

" ' -".. .. 1 • " "�

,

;. :;i:

J� l

��Ill H - f � �7 ca �i1I ! i W I� J "Hill 1 ��. I'l ' l '- i� . J :1 " jE p :i lt ;i Jjl '!l; ' lid I1' 1} ,I; ��I $�J � :l�l !li " "' ,I I , 1 ' e..!! _ 1 J t" 1 <" 1" 'j � . " " ' 1 1 1 I .J �b : �= 1 " j; i� �j !L & !� . �! � - ;! - �: �;:; � ! lj '! J.t ; · ;� ,< ' 1 ,1 nH H . . . ' '' '' i' "',�! r.!l 1 ,]�h!� 1�� 'i II d - (/) �1i. . 1 ! ' I' I I; In '; 'l llT!ll i,I llij �j ,;P! � _Il � I" , -,, _ ;i, ::h I l H " �:S"' 2 :IJ '�.lJlqlI, ilrittJ -6 �ii! U �! !1 ,l, l l l? ,Sl II;l!!' li; '" lil ll '!I ll ill!1 Vl·'!1 ' P !! ll'��f�

i

1;

<

I7i

l

l'

I

& "'lI I� . � �'i ' ;fl! ! .


,"""I _ ........ __..., ".....

CAMPUS

--

Dr. Rieke revea ls Un iversity Budget -.­ ..,.. ...

I; _ ... .. . �

�-­

" " '-"' - -".. -...... , ............ �.. ," '- ..'1 .." .... _.. _ •.• ,j " , ,".0 ' ._ " ...... ,.. ...... .... ... " , "", oi ' '' ' ..., _ ... ..

". .... Ii.'" �, ,., - .. u, '" "'-'J_

,___.,_ 4",

...... " _... ... f._ ..... .. "

-" --

.....� ......

..

:::-

,...·.'.u...,

'"

�n'_ _ . . " _ . _ 1; .-

. ".

." . _ .. :.. ., . .. .. _ .... .. . P . " •. _. -,.. 10 _ .. ,.,.,<0 .... _ .. ,- ,.... _ ,.. _ .. '.. ,"-,', �ojf ,,_. _.... -----,- ..., ,,-, .. _... .. .. ............ ...... �-,-., ... ...- '....... .... ,.., ... '"'' ..... � . ', _. .. _- " . __ .. .... .. ... _ .. .... " .. ...... .. .... ,,h_...'". ._ . .. - _ .. . , , ..._ ..

......

,,

-

I'''''''' ,.. , .. ...." '" ... ,,,.., �.�

;:::::::

. _ .. .. _.­ .... ' -� .-

-

"

,-, � ... -

".<oJ

,

L _

- ,"

",., """ ,..." '" ,<."" _ ..,

-

-

•.� ,.... . . '

-

.

"

..

..,....' 0" '''.If' -�

. .-

� " .,

... ..

-

. ..

-

" �" ­

- .. � . .. ,_-

-

­

, ....., �' . ..I -... w. .. . _ ..

--­ .-. "-,,­ .... -,..-

- . - ", ­

.... ... ......_ -

...' ...., _.

,�. .. .. .... ... .... ... .. 0' _ ....- - .. ---_ ...... - - _ .. .-. --

,. ._ .- ­

I

-- -.-.

_ " _ 00 .

--

, .. _' .. .. ,0_ ....

". . ... .. ... -�., .... _ ... ....... - -

_... .. .._... - .. -

".-�'" ........ ,-

_ ..._ .. ...... _ _... ... ...

. ,.�... -.._..... .....

.. .......

_

-�

__

_

-

'. , '"' _ .... ',n"

.n

". ,- - - -. ­ .. , - "" C, M " --

-

""

_

d ._ " .

__ ,"

-""" 100 ..

'r'""

- _ ....

...... _ ..' •

-' - - .....- ......

., ... - -

'. ' ,--.. ..�-

� � • • ",

• . .

-

-

--_.

........ �

• -,

-.

......

-

Engishhonors lObe section F

.... . ., ... ... -

.., . .� , .. ' .... ... .. .. ... _' ..._ .. ' .. ,�

.

' .,. " ...

.. , .

-

-;.:,. . ----'===== =' '1 = .,.

...

.. _ .. -� '. _ -'"

_

­

....... -

,.

-

••

."

••• ,�

.. .. '.. _ . ­

..

.

"� • • � ••• •• • � .� �. ,.m • P' •• '.

'.

.-

-

..

,

w ,_ o. '-­ I . . . .

" """

.. . . ..., .. ...."" -... _ ....- _ .. __ ._ ... .. ... , "' __ '_'M _ .... I •.,.... ..

.... _ . ... .

._

.

.M'

".., - -

On·campus housing draw slated .. ".. -

• o' o• --

-- ,­ . . , " ••• ,....... I". -.�

....

,,. ". "

---

.-

-

.......

..

" . . .... . < ,, . .. ' _4

.�

_. .....

..-

••• a' v"... . ...... ., ..... ' " v".'.' ...... . , . . .'....

'

.._.. -

._ .... _ - --.... .. ...

-

� ...

-

'.

' ...... ,_l .......

_ ..... _.....

... .. *_... , . 0. __ _ _ .. _ ­ .... -- """'" -,. _ _ ).O IO .t

"-". -, .-. ... ... - " . - -,�, _.. . .. , ....... ...... - ."" .. .......-. -

��'�'�.�.�.. .. .. . .

"' .,

. . '. -

-"" " . ..�.... ' K

Lf

" �""T

_ _ .. ,._

"

... - .. .. ,-. - ,',---

,

I


Lucia Brilie finalists selected

Lucia Bride will regin over PLU Christmas .... ,.. .." �

, . ..... ,......"' .,..." '" '''''', .. .. . ,_ ... .. ''..

'" '.. ''''"'- - .. ." ....� � ..... ...." ""-",, ,

t •• , , , , , ,,, ,,,',., ...�......... - ,.. "Do.. . . .�. ._ " ....". Soon. , •"",..1 0•••,." """'" _.,- ,., ",,,..,,,... T.. '-" _ . . ...... "...'.,. ...... .... '0 ,...

... ""'. .. -..oJ .no. .,.. _0 .'" $_

__

"

...... ,,",.,.., '''''' ......

'''' ''''' , ..�',"

- ., ',. ,",." ,.,..,.". ,""

. . .. .. .... ' ... ..... . "'" ...,', .- " ... , ......,...... .

-,... ,�- ....... ..."

._ .... ... .....w ... . ,_ <4 ,...�" _ _•

,.. "-' ..- -, .... .... '.. """"" 'oil ,.,.. ........... _ ,... ,... .... --,..

,.. .... .. ,.. ...." ..... _ ... ... _ r...... .. '..., ·, -. ,.. -<,. ..... ..... ... ....... " , .. �... '" .0, ,D

..

" "'-

"'iI)'.

,

....._, ... ",_ t._" -0, ..- .. _ ""_ .. ... _.., ""' ..., - , . ....... ." _ _ ....L

_ _ _, ..Ir.-It 100- ..... . � , ,,," -' ....,. �,- .. �-' " ,.. _, 1_ . . . - . ,.... ,,, ... .,..,10""" _ ..-...,"'" ...... '''' '", ."... .... _ .. j � " . h .... ,..... _ _ ...... ... _ .. "" __ '" ,,,. ff., _ _• .,.

-Letters

..... .. ."

__ ' .. u_ ...... u. .......·. r

... .....

.. , " _ , ' ,.... ,."."',,0.;, ... _..

- '" ' ... . ... ,......."-_... . "," k"" '*" -

,_ �......, U..· . _.... _

"" , ... ,�� ..... - .. rl, . .. . _ .. .. ... , ,,, ,,,-U ... ... _. IWO'" _ .... , _ U__• _.. Tho , , ,," .....- _ .. ... -- - ,..

- ""' ..,- -"" ... _" """ " ......

�- ...'. - .. . ..""..... ._ " ... "'F " .±,,,. ,, ,

", - -- _. ........... .." .t_-r... .. ......."...... A., ..,_ uoI/.. "'__" _ _ _ _•• fMoIo .... ,.... .." .. ..... ., . . .."-.,�-.-

"

It

""

••",1,..

UIo·.

..... - , '. -..... jo.. •,,' ....r . ........ .. ...... ", ... ...A ... ... , ,"" ",, ,,,'"'''''' of .. ........ ...." .. ....., .... ...... "' . , �.. o....- '�, ...

- "' . _ - ,.., � ,,_, , .... r_ .. .,. "' 0 to.. .... ,,� ....... .t .. ,", ,,_, ,.. ,'._, .. ... .. r.. "_-•• �-.... - .. ,... . .'," """ ,_ ...., ....-.. "Io*" ,_, .,... ", .... ' _-0 .�.. -' "..... .. .... ...

MOORING MAST Staff

...... op

"',, -

,,- ,... ...... .. _ ..""' ,.... -

"'._011' ..... IIhty'· _ • ." . , .. .,_ ... _ , rl, ..... � • __ •.�,... "",...,It' -' _". -..... - .. _...... ...., ,, .."".... '" .,.. ..... ....'.. '"'. '''' - �-..... ,... .. ..-. ..... ,. - ....-' .. '''''- '...' ''''... '.... �"'="- L� � ...... _. . . ""... ,,_,... of ..... .. 01 "1 a.. m"'" .. "...., ....... .,. ,_,.., ..r....;.. . ,..;,., '" "'_ Ult', ..,_ _ ", _. f(o ...." .. '''' -'f. '... .... ......, .., ........ .. , ....".. �. . , ... ....r... . ... ___ ., ,1-0 ...._. --... , .. tt,.. "'" _" ... ". ._. '" 0"" ,_ ,.. "'" '" � "", "'>' , . ....... . ...� '"" . ,...", , - ... - "'"' ....... -' ..,..- '.. -"'. ..--...,...

...

,. ,.. ..... , .,.

,,,., "'"' .."

�. -.

�...".... ,.. ". .- ... ,- ", ,.. ..'" _...... ... �""l, """......

"" �... , - .... ..... I.AVOVT 8T....� --

.... ..'

���

-

s...... ,..... ,.. ",' ,.. ...... II., _ in". "r. . .,- "" ... , _ ....,

,..... oot _ "_-- ..-_.... ..

-

,,",, "'--'-- .... ...... -,==

,""_ ..... .... . . ",." ,. .....� ... , ,,. v..--" ...... , � . ,....... ... . . .,,,.,.,._ , , ... '" ..... ,"'Y ..... '"'" ...... " .... . . ...... ... " of 10<,.. W_... .. ,.. ,,"'

"" '..... ' ... ,.._' J... ,�... ...... -' .... ..- - '....... tt., J"" ""ON, .... H,' J..." ... _ ,�, "", _. -� '..' '"" '" 1'" __ ..._ M' "-' ."",.. ....... • ..., ..""'� " '" '''' r�•• , .. � ...",., 1M . � .. _"'''� ,,' " . .... , .... , J .. r, .... " .. """",, ' " ' . .,,' '"' '- . .. ,,, ... .. ... .... .... ; .'''.

C_�

.

"" " , ..... -.�

.... �.... • , "''l' '" "

• .-,,,...,.

.... .... ... ,�." ...,

.. ....... ,

,.........

1 __ '" ., ,..... "... "" ,... ....,. of ... .... ��... " . '.. TV _ .. ,.. r...._ uI -'-'�J 1M ,.. "'... _ .". '... _,_ M'.....' ....' -" ._"._ ,...,... ..,..-. --, .,,, ... .., ........�. ..... .� ........ ....., .... _ ._ ......,....., .....k. .. ,.. •.ff\.. '" ....,... .. .. '" -,... ". .... ".. .... , "" .. _"• •,fH�I_. ... , 0.' ........ _ , �".u r_-o ... ._...... ...... .. ''''''.'' ".# ,,, -. ,.. ..... .... ..... .... "--"'" Ii!" .... �, ...,. ... .... -.... ''''''' ,.. "....... , . ' ' " ....... ""'" "" "..... - ,.,. ...... " .... r... ...... .. ... .......-. ,.. . " _ . ..,.. ...

"_" .1 . -y...... ... ..,.....". "-,- ..... '" .",..... ••,. ... H......,_ """ , .. ....- ..... ..- ........,.... ......... .. ,.._ <'" '• •� " . __ M " , ""' , ." , ,,.,, .... "', " ,, �. .• < � .

.�.,

.... .... ."

...

..

.

"

�,......

,.,

.. ..."

.

.. ...�,,'" '.. .......... , ... - -... _... .. .....

..... .....,.. .. ., .. ,,' �, �,.,("..... -"

" . ... ...., ... ...-uJ "_ ' " ""'....,.., ,.. -� .. "" ..,. , ,... At ,_ 'hn _ ......,. .". ... l ""'"'' ,......,.,"'" I .,..w ,.. .... � ,..... rl< 'r,._ ...... ,',,,.,' . ,,"" " .- � 01 _ ... "'"' _. '''''', -", � It.. , . !......... ''''Lt' ..

, �;., .......


,Ma.'. _ ... "'• ..ooatsc .......,.

Sociology dept. offers class on homosexuality - -. .. ... __ .

... .._---­ . ... _ _ . _ "" .... .... -... _ .. "' - " ' '''� ''' ........ ..._ ..... _ - ­ --

,, -_ ..

... .-

...... . ,. . ... ,.

"

....

- • " .,

..

,..

,

.

" ­ -

,..

'"

-

.-

,..

. _ ......'

- - -

-

.

"

.

- - . - .. - -_ .. _ _ .. , .... .... .... -

- - ---­ " ". _ _, - _ . _ ., •

-

_ . ::':'�=

.. .. ..... _

,_ .... ...... _ .. .. ... ' " ... ... -

'. .. _ ... ... - - - ­

-'" - -- _. ­ oo' II .. ... _ ,.. _

..

'

... ..... _ ,..

-

-_ .. . , . ' . . , .. . . .. ...... .... ._ .. .. .. h " _ _ .... _ .. ... .. ... ,..

,..

_ ._ ..... _ ..

_.... ..... .... , ..... ..- .. . --" ,'''

, ,, ........

.., _ " .

-.

-... - ..... .-." - - _ .. _ -

... .... _ - - ­ ... .. _ .. ,.... . -.. .-

- .. '"II ' . . . . .. _ .... ." .. . .. _ .. ... - . ,.. ... ..

.. _ -

_ ... ... ...

_ w...

.... .. ,..

-- .. ... ....

• ="- '''-'' ....... . .. ,.. -

_

..

..

-

.....

-.­

- - - _ ........ .. ... - .. .. ' -

,' --

_ .. .. . _ _ ...-

,,,_,- ..... ...

VITA needs volunteers

­ ." _.. .. _ _ " _ 10'_­ ... _ ... _ - - _ ... ...

... __ ..... -

.._" "", " - _ ...... . . ....._ . ... -

.. • .. .

c",..

... .. . ­ - .. - ..... ". . . .... . . .

. __ .. ..... .. .

.. - ....... ,....

.

--

"iI.. ........ _.. _ ... _ '. ..... .." '.. _ .. ,..... _ , .. -... .. _ - _.. . - ..., ,- -

_.... ... ,. ... _ .--

"-_ 1 ...

..

_

_...

_ ...-

..... . ... y•

• --

.. _ .. I ,_...�

,,_ ,,_ ,0

.... ,.. -

_

. ... .... _ ..... _ ... , - - ­

_ .

lor of

_ _ ,

' --.. " '. - .... , - - - '- - ,- - - ... ,• ,.- .. _ .. ..." .. " ... -.-

, _ ...._ .... ,''' , __ II. of_ ._.., .._ (_.... .. '.. �_� .. I_ ... 11 , . _ " ... ,.. ,...

• ---

--

" OO ' - "'- '" . . ... .

T_"...... � .. _ II .. ............. .

- - -, - ,.. _ ..... PLU __.. .. ...... . -,", ,, ,

.._ ..... ....

ma "

.

, , _ ... _

.. . _ .. ,.. - - - -. .. .-...

-

, - _ . - or . _ .. ,- .. _ - .. . _ ... ..... .. . _... _ _ ... _.. .. - '"

_ ... . ,' _ ... _.. .

_,"',,

-

OL r,•

­

..-- ... .. - "

"'_ ,, ... ..... ... -

. ... -- .... ..... - - - -

....,,, ,... 00- ..r -. .. _.... ,..

--

'''''

...

..

II ,

.. . _ .. _ . .. ... ••

- - ,, _ ...

_ . ...

," _ . , II _ .. _ ', "- ." "'" -- .. ." ...

,.... _ ...._ _ . - , ..-. .. ..

-= ;;i "'�'::

...... ... . -' _.. _...... ... ... - "

. .. , .. -

.... _ ..

.. _ ..

" , ,... ---. ...

_ .... -

.. . ... ' .. ­ ... .. .. _ _ _­ .. , '.. ­ ..

-- - _ .... ""'" of _._,

_ ..... . . .. ,- ..",

-_ . .... _.. ... --_ ... ,.. _ ... " .. _ .. .. . -... .. ,..-... ..., "' . . ... . .. ,._•••1 ... � _ ." t ,,_ .. _ .� .. '.. .• -

11_ _ _ " ,,"

-�..

.'

Tuesday night 10-2 pound beor25' pound 1 6 oz, =

""OIJJI'1'" MG«nODnIoU _.

GIANT TV SOUN

-

--

-

_ .. 'I'IT. IY_ , .. ,."'.. .....".... -"

, "

-

,

-

.o,

- _. - -. • -

II =

m ••

- ,.. _ , -

...

..

, _ _ oJ .. .... - - ... -. - --. • " • - •• - - '• -. -. -• • - •

- �

'"

11 -

_ .. ... _ -

_.-

COexTAILS


ARTS'

---

'History of Film' popular Critics Voice . --

,.,. '-, _ _ .... . 100 ... __ . _ "A' • • • .., ... .... _ _ __ M ___ • - - . - _ . _' . ... - . , ., _ ... .. _ .. - .. -. - .. ....,.. � .. ...... . ....... ..... - .. ,5,'nn

_ _ _'. _ ," ,

"' ...... -

- - - ", - - ---. _ - ­ . _ , .. _ . , _ _ _,

,,7 .. __ TIo4 '2 _ _____ _

2_

. ,..... ----

... _ - _ .. ., _ . .. _..... -, . ._ ... .. __..........

-. ......

.... __ ""= 2. _ _ , . .... ,., . ,. " , - ...... (

--

..-...... ..... ..." . a _ _ .. _ _ __ , .. . . - .. ..... .... - - _ . . - _ ., .. "", J TY _ _ _ • _ _ _ .... . ,_ ... _ . · 100 . ..... .. .... ,... _ _ .. . _ ... _ ... ..,.. ..,.

""_...

.... ..

.

_

_. ... . _.. ..... ... . ....- - _"10..., .. , �-- .... - -.. .. - _ .. .... .' ... , f •• ,', •• , , ,. . ., h..""...oo,' ,. ... _.. -. - _ .... _ -

::::

''' � � _ ' .. .... p 2_ ' . . ... _ - _ .. .... . .... .. __ . . _ _,

,... ,... ,. "', 00 _ w , _ .. _ " _ ' .. -. .. . ....

v.. . ...... . - - " ,

lit

. _ -

" - ' Lo_,"• •_ ..

.

• • • "

. ... ..." , _ . -

. ... -_ .. ... - .. _....... --- .... .. , .....

.. ..'

..,"

-

...... _ - _ ...

- .. �.�.> .. -.-. -� .. .... - ,.. .

, ... . _ ..

-" _ . '"" .. _

,.. _ _ ... . .," . - - - .... - -00 .. .... _ " . .. ... ....5 _ _ 00 ..... , ..... ....... - - . .....-- " ., ..... -_ .. ,.. 5

-

--"

..-

.. ... .

. .. .. -

� . , . , �-. .. - .,

. .. ' '' '-' - '' K..... _ _ _... .. - _ .. . . ,. ,,," .. _ pn ... .. -'- ,.. - ". (.....�

, , . _ ... ..

- - " , .. � ," '" _ " ... ... .. _ ... .. ..... -

_ _

.. .... _

...... '

. . - ,.. _ _ ... _ - _ ... ._ , , _ .... ..... ... _ • • • __ 4 ........ .. _ ... _ .... _.....0l0i .._ . ""--- .. _ _ .... _ ...-. . ..... " 5.,,,.. _ ... ....... . __ ___ .... ... ... ...._ . .. ...

_

5

_ ... '...... _ 1 1 0 ' ., _ , , .. . .. ... ..... 1-. .... "1,,...,, _ .. ..... _ _ _ .... - .. .... - ...... �."" .".,,_ ... ...... .. ... . ...... .. ... -,., . ",,.. -,- ....... "'"

.... ,olI, M4 .... 10.. II ... I... ....... 1<_ t.. ...... ..... _1>0 ,.. _ .... . _ ..,_. .. .... _ _ ,.. ..... .

-,, -'"

_. "",_01 ... 11.. _ .... . ..., .. __ ...... _ 100< .. ._ _• .� .... . ...... _ !tOo .= '., " _"_ _ ... _. _ ..

..

. ... _ _.. , ' _ 1. . -_ . ...', ..._-- .... . _,... _ .. ,.,. ...... _ . , ) _

""'-'" - � '''

..- - - �­ _ .... ... _ - .... .. . -. ... _ , - -,,,,._+ - ,.. .. ... _ . - .. "., . . - -' ... - _ ... _ .. _ ... . .... -.. .. .... . . . _5_,.. , ,_

,._, .. - ..... ' _ 51• ... , a _... , .. ..... . -"'­ _ ,", .oM.' , ......... - -,-. _- - ­ _ ,_*._ 1>0 -- . - _ . ,, _ . _ .,

'..

--... .._ .. _ ... . .. _- - ­

, ..

----­ -. ,

� - - .- - ­ - _. .._ --- ...

1..... __ _ _

, ...... _.. _. --- _ .. -'- -' -,-., ..... ... -_ . .."" of

--

- _ . _ - ­ .... _---_ . - _. ... __.. oJ, 5__ _ - � - ...- .. ... -,-'" . "'� . ,. -----­ ... , " . .._ 'k . ' ''' -- "'" - '''''-' - _.... ... .. .. .. . . . . ... .. " , . " " , .. , . ." . . . . .. �..... ....- "­ ....-' .. _ . ,...... ... .. _ .. , ,,.. .. ...._ ­ _ . _. _ .. ... ...... .....- . "_ JIoo , " . .... h _ -,.. _ .. . ... , .. ... . ... .... ' - _ .­ .. _- .. ... _--, -, - ­ ._._ .. . _ - -

Ceramics class building mansions ._-

""' ''''

.. .... -

_ .... "

.. '

,

"'-''''

- ,.. "" ,- .-. ..,.� ... - . -. .. .... ...._ .. , . -... - .. .. .. " .... - ...

' "'

_ • .,

_ .. ---

'" - '- '"

-, ...

_ .�;::::.,;

_ " _ '",,,, Tloo _ .. ... ...,... - .... -... .._ .... .. ', . +... _.. _ - _.. ... ,. _E ... . �,_

.. ,

....

10".. ___. ..._ ,._ ... ."" . "'.......

,.,. 1 _

,.. b '" _... '-", _. - _... ...

.. c __

'0 " , ' _

_

. . - -­ _ -,. _ _ ... _ .. _ ... _ _ ,00 ,.-.... ... .. , ,..... _ ... , , - -

-- . '- _ .... . ... 1'0' ...., ... • .,., !'..-- ... ... ... , ... _ ... _ ...... _ .. ... ... , ..._ ... "''''' �. _.... ,.. ..... ,,_ ozI """ , • Io. ,.. ,... . ... .. .. ... -_ ... ... , • • • , .... , ... f.. ,

_Lz ,.. .. _ .. ... ,- ..... _ _ ...... .. JO. ..... .. .... _ .. _ _ .. ..

- .. - -..

-

- ''' '- - '- ...... - .. ....,. v_ · p', ...... _ ",40' _ " ... _

....

LE '_ "'"

-c....

_._

.. ,

_ ...

_ _ .... .. .

..

.. ,... _ - ," _ - ­ - _ .. ..... - .... ••

7I �.'''' ... _ " ''' ", ' ' " , .... ... _ ... , ... .._.,... .

_ _5 _.� . .. _ .. _ " ... - -. ..... _ . - ­

.,..' . "

"" ..... .. " _ "' ­

..... ... ,.. ..,.. . .... ,... ..... .., . .... ,.. - _ .. . ,.. .. ,. , ... . . ...... , ... - '.. " ...... .... _... _ .... _ .. ",- ,_ . _ -

_ v_ _ _

.... . -� -

,... - _ .. .. _ ., .. .. _ ... .... ......... ... .. . , . - - . - ...... ..

... -

._ .., .

_ .... _ - _ .

_ .......- - -

, ­

- ­ - - - _ ... -

... ... "

.-­

_ .. _ ..._

... .. _ ,,- -"­ _... _ .. _.

--

- ,_ .. ... .. _.... .f'

.ro. _ ._ _. ... ... ...--�...

_ .. .. ".. ... -, ... . .. .-.. ... .. ,. . , ... -

- .... .. .. _ ... .. . --

,_ ... ... , . .. _ .- no, ... ,.. ...

.�

�,,'-

,.. ,-­

- ,.. ..... ..... ' ..... ..... I,,,,U,,_ ,... '''n, 4. ..... _ ...

�-

- ,.. ¥- � - _ .. _ ..'..... ".. ...... .. . " --


Sound Advice .. ..... _ ....... - _ ..... -... .... ... --" "' - .- -

- _ ....... ... -

"'" .,..... ., ..., ...._. o.. . �_ .. ,.. ,_ 0......._.', ._. ... - ....... ,.. _., .... .... .... ,., - .. ,.. _. ._ ..... .. - _ ... ... ",,,,, .. -... , "' ... ,... ..... . _. . . ... _ ...-- .. - � ... .. - _ . . .. .... . ... .. .... _ _ ..._ ... - ..... - _ ..... _ - .... _ ,_ .. ... _ . .. ..... _ ... .,.. _ ..."... ,,,.., ,... ... ... -. ... -_. '" _ ... _' .. _ .. ....,. .. . _ _. . .... .... - .. _ _ .... - _ ..__... ' _ ... _. ... ... - - - - - ...- ,,, _ _ _ ,, "' - - " '. '

___ 0<--. , ... - .... ... ,.... ... .... _ . _ ... - _ ... _ - ... ,.. - .. ..... """ _ .... _ .. ,_ .. _ -"- ­ """ .- ... , -- - - - ,...... - - ., ".-

" .. _. . ­ -- ... .. , .. -

--.. ... -_ .. . _... _ - .. ... _... ._ W. ... _ - t.. "'" ,.... ... . ......- - ,o. .... ._-- "." ,. . .. ... .'... ..N ,..."' � -.. ._ ........

....

.,. ----­ ... .. - - ..... -

., . __ ...... ... _. _ .. _ .... "'� .. w •• _ ..._ ..... ,.. _ _ ... �- � ­ "," _ "' 0 _ _ .. _ _ _ n..

. ... , ... - � ,.. .... -.. .."'- �".. - ..." ,.... . .... ." ...'" ,.", "" ""'" ..,.,o.. �..... p , . ... . . ... �... - ...., ... ... ..... ... .... ,., . _ . .. _ - '.... ... _ ... _ .... .. .... .. w . ..L ..... _ '_·

- _ .... . - _ ., .. ... _ . , _.. . .... . . .... .. ......,,� .. . .,. ... -.... ... ,.. ,", -, ....... ... ...."' . -, .. , __ ....... ....... .... .... - ... �, ..., _ .. .._ ... . .... ... ' - " �-- ..... ,, ' - - " ' ''­ " ' - - � " " "' ­ - _ ... _. ...... .... -_ .. _ . _.

A. ,.. ... ... 01>0... ... - - .. .. -.... - .. - � ..... ... ... _ _. . , , .. _ ... a _ .. ... _ .. .._ ,... .... . ...., - "' ''' ' _ ,� ..... .. ...... - .. ....... .... __ .. .. _ ,.. - "' .. , , - -... , - " "" -" - .. _ _ ..-. .. ... _ ., '"' ... . .. '" , .. ...... _ ' .. . _ ,.. ,.... ... ,_... . .... _ , . ,.. _ _ _.., '... .a .. a _ "'''_ __

'r.- � ..' _ _ '-' - - "' -­ .... _ _. . - ... -.. - .... .. .... .. . ... .... _ ,.. ... -.. . - -, .. --- _ .. ,,,_. 4.. ,.. .._ "' .... _

....... - .., _, ....... ....... .. ._... -

,.. _'" ..... 00' .. -�.,.......-... ,,,... ,......... ,.. ... - _ ._ _ . .... _ ..-

"" .. -. ... �-

- ,- - -- ..... - - ,...... ... _

, . . ._ ... _­ . . .. . - . ... ....

Cuevas featured at Tacoma Art Museum ....,'

', �.aiooKO

_ ... ..... _ . - - _ .... ... - .. . .._ - '.. "... '"�r' ..... '" ...""'" ,� - .. . -.. . n - .. ,- ,.... . Mol"' . " ... _ _ ... .... _ - ­ .. ....,.... ... , " ,.. -

,.. ..,. "" "' ... ... .... r�M ",_, . _ ... .. ... ..... _ .. ... ,_ ... .._ -" '. n.. _ _ _.. .. OJ '" ... .. _ _ .. .... ..,,, _ .. _. '" ... ""- ' __ 00 ... , .- - .. ..... . . . .._ .. _ .. .. -. .... .... _ . ... ___ 0- " _ "" _ .. ... " ..... . _ .. .." .... . ' " .-,,"'. ot, "'" "'" .... ...., , "" ... '" �� cu»...... , - _.... .. , .,�.. ... . --.. .. '.. '._ .. _ - .. .. ..... .... - ,.. ...... ... '..... -"... _" .. .. oro. , ,.. .,"" �-. . .. . . . - ........ .. ."., . "". ,.. . ... <'.. ,... . ...

.

'Meet me in St Louis' here

..... ... ,. .' ... -- - _... .. .. _. .. . --... , ­ OJ. _ .. ,, _ t_ .. � .. _, _ _ _ . ...0... .. -.-�-

TAPES

T .. ..." ..... __..... - .. '.. -", - '.. - - -" -- -

-- ,_ . ..... ...... .... _-... ... ,--' ... _." .. ".... ... ,,. . ... "T"

Lp's

Elton Jobn _ ... . . . . . . . . . . , . . " . . . . $7.99 Rod Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . SJ.99 .

First KaJapana . . New KaJapana . .

• •

53." 53."

New Led Zepplln . . . . . . . . . . . . . . . . 57.99

..... ..... $10.55

·8p.m., Sun. 12..fip.m.

Phone


Whatever happened to the World Food Crisis? ,, --

" ' , � ' .. ... ....;. .. "

-

..� . - -

---

.. .- - - ­ -_ ... _ . ... _ ... _ .. . ..... .. -

, .. _� .._ ,..". ......... .. _ - .,. ..... _--_ .. - - _..... .. , , _ ,, '0" '" ,"........ - �.. ... ,Oo .. .... .. _ - ­ ... .. ... _ .... .

:W;;,'",, ' ,,_ --

. . .,... .... = � , . ...

"

,

,yo,.,. -

..... .. '.

....'...

, ,,.

- _ ..... .... ... .-. _--

-.� ;.;'? ;'.: ":".. ':..= = ;-.., .. _ - ­

- - _ . .. -

.... _ _ .

- ...

,.. _.....

"-

-�

. ..- .. ... .. .... ; .-.. ...... ..... - ... ,

.... _" .. ...- . - - _.. .... .. , "

... ro'_ • _.... or _.... _ .. _,,_V... ,.... _... '" ,..... ., Ie,,, _ ... ,M ,'.. . . -........ _ . - ,- _ .. _ -

'" " .. �:';':';:

- _ .. ,.. _.. _ ... _ - ,.".....

E _

_.. -_ .. "­ - ,_ -...0 -- .. -�-

..... ., .... ..._ - _ ... - _ .. _ .. _,... ... . ,. -

.. _ _ :0. _ . _

.. _ .. _ -. .. .. ..',­ _ .. _ - -; t t is ... , .. _ .. _ .. -

- .. - - - " '- - - _ .... "

-: - ': ::'�

.. _--,

_... ...... .. - . _ ..

,"

" ". ,

,

- - - ,... _ - _ .. -- ...

:_

._

...... _ ...

..

- -

__

r

7E

, ,

'- ' _ ... _ .. --- .... ...... -.. ... 'Or.rO' ..... .. ,,,, L_ .._ ,_ _ _ .. _ .Oo ..... .. .. ...... ,.. ........ .. - ....... -

-

- -- - -

·

_._-

-

A,

_ .. _ --- ­ - - - _ ..

....

....._ .. ...... ..

_.., ..

... .._. ...-, -_ .. _ .... .....

...

ho '

___•

- " n . ... ..

"-'

"

0-0 ..

-

-.. -. - ,, -"" -- - .. . -. _ . __ .. ... - " -- " - '- "' '' _.. _ ,,--, .. ..... .." ... ...., ... . ,.

�. _A .... __ __ ''" , _00." _ _ ... .._._ ...

7

_ _ -

� :=;:" '•

7

-

..

-

.. _....... _ .... -_. _ .. - ....... _ .. ,, _ Io . ,m.

. -....

_. .. " _.. 00, ., _ . _ ..... _ ­

....... ,.. , ... .. _. " _ " , " _.,.. _ .. ,....... .. .... ,.. .. ,.. -... - ", - .. '"'' ._ _ .. _ . • 7 ' _ .. . .__ ,- _ .. _ ­ - _ ., ..,. .. ,." .. I, . .. "'. _. '.. _ oj . 7

_.... .

'.. -- _.. ... _ ..,. .. or. .. ,,'-'" ,.... _ c ... -- ' - .. ... - _ ... -_.,_ ... _.

'

.-.._ .....

" - ­

"

- , �*-, ... ,.. �........ - . .. ... , .'...... - ,....... -

,"-- - ......

.....-.,�..

---- ... .. ." - .. " '" "

...

-' "

... .. , .

.. . ... too •

Financial Aid

- _.. ,_ .. ....-

.. ......

'.... _ _

'_""' "

,_

.-­

,2 _ - - " '-

_..

. . , .....� .. -

- ...... ....... -...... , ... _ .. ... _...

, .. ..... - _... , .. . .. . .. - _flo ' __ ... • • . ..-, ..

_ --... - . .. . ' ". '" . ... ...,...._-.... ... C __ "_

',

.. ._ ,.. .. ...... _ .. ....-- --' --­ . .... - ' ,, -­ ,- - - - " ... ',,, ....

... _ .. h

...

...- . _ --

.... ....•. ,... . .." ,.." wi " ,,. ... . .. ..... ... . ..,oO ", ... ... ... ...- �'" .... . - ,,,, ,- _

- - ...... ...--.

. . - -... _...... --

,. , .� . = = ' .. ,-�

..

-

-..

._ ... ... .... _ .. .. •..... ,u " • • , .. � ... � - , ....

--_._ .. . -, ... -. - .... -,.. ...... , _ .. - - ,- ,- _ ... .. ...., ,....., � _ M".....

_ ,�

c.... _.

_ • ,,_... ..... __. •... ...., .. ... _ -.I ,__ .".. ,,-.-. . _

-_ ... _ ..... .,,,, ... ,,,- � . N' 'do

, ..,. _ . .. _. -

,

-

- ­ •

-

i Let's just i say we're : talent : scouts.

i i : :

:

:

-

. .......... ......... • • • •

- ". "'"-= - -,' ,""" --'; ' -"' -- '

- '

�.- . - -

-_ .. - - - -- .

-

-

• advertised

., TV GUIDE

• • • • • • • • • •

• • • Lt.�bI_LtJ •. O'w.' wllll'. I.,M • U ..lunMJ' C.a•• I., tno. f .... .. j • , ."'. n.e., . ...14 II.. I. .. ,k I. ' .... ....... • eha'leq la, In op..... �.IIIe. ,. ' '''' u .s. • NaY" SIgp 10, I. ... 11 10� �n. ..h., tl I.k.. '0 mike II In T.....y'. N..,. • • •

Navy

• • • • • • ....................


----O -SP RTS:

-----

FirstptJ6t-seaSODgame a/Dee 1947

Lutes meet Western for District I crown ..... ,_ ._ _ rlO .."_ . ... _ _ ....... .._ '... - - ,... ...... .._ .... .... .... .. . _ ... _ . 1 1 " _.... _ '" __. ....n _.-' _.. . .._ ,.... _ ,.. ..... =' ."" .- ,. ,.,. ..... - ... ,.... . �. ... _ - - .......... ..... "'0"

.. ---

.. ' _ .-. ._ - _ . ', _ ,,_ ... ... �"A "", .,,, , ...-........

__ r

' .. .. ..... ..

IO' Z ... ..

... ... - - '-­ ... = _.

.. - _ .... I ?. _ . ... _ -

_ . ,.. ,

... ....- -

,

... ... _ .. -

-

,,'. -. - ­

- ... . - -

-----

_ .... .... ..... ..'.. .... .. _. ... ..... "._.

...

...

,..

- --. .. ... . ., . . -... ,...... .... .. ...

,... >0. '" ..... ..._ _ _ .. ... to.. ... ..... ... ... ....... _ ...... .. .., ".r... ... . '.... ....

• _ _ .... .. .. n -- _ .. p .� - ... ... ... ... _,_ .. ... ... _. .. ..... _ . ... ... ' D .. . '-.•• _ '. . .AT .... _ ,.... _. ....,.... ,.,

.. ,.. ..... _ ... ...... - - -... .

to..... . ..... .. _. ... .. - , - ,.. "-" _ ... ..'_.. .... ._ ... ... - , ,,- .. . _ _ _ M ,.... - - _. ..... . _ ..-. .. " .. ... ,- ", ,"

,... -_ .... ,- ... ... "- _ . I'�"' - ' .... ..... _ _ ... ... -. .. ... _ 1 1 "_

. .. .11 _ .. . .. ... .... _ .. �'''' 011 • .,-.. . - _ .... .. .... -....- ... ... .., .... -�. ........ --.. ... ..- . - - ... ..._ . .. ... ...._to" ....... .. .... . .. . n.... ..... _. .. ... _

.. ... _ -... , .... .. . .. :1' -

:.

.-

.. .... .. _'.. .... -

... . . ..... .. .. '- " ' __ 00 . _ n. _ _.. ... .... .... .. - _.. ... ... a.- ........ •'00 ...

..

... - ...... ... .. - ... .. . ..- .-..,,', -

.... - ..... ,� ..

,--, .. ' ... .... .... - �.. ,..... ...... ... . . .. _­ . .. .. ... " ... .

'' _ _ _" 0

Cj. . . ,••••,. .. .... p' .... .... _ ....

....

-.

._ p' ... , , - , _ ... ..- _ .. 1'·.

- "- "' - '.

... ... _ - ­ -.. _ . _ 01 _ .... .... _ - _ ... .... .. _..... OJ __ ,.,. .. _ - . ....... _ , - __ .. _ '- ",".wl

-"' - ..- " ,.. ".01 ....'" . .. ,.. 1_. __ ..- .. .., . '''' ...... . .... .. ' " " ...._ .. ,_. _. .. ,.. ..� " n.. .. ..... .." ... __ .. .. ...,,", - ,-

"... ........ -....... . ..... _ ... _ _ .... .. p'"'' ,.. "-u ,--, ,._ . ....

_ .. _ .... 7�, .. 7

_ '... '.. l... .._ _ . _ .. " .. .

_. _.

"

...,

..... .- , " .. .'- - - '" . .. _ .. ,... l... "

�-

._ _ .. _ ­ - ,... _..... _ .. ._ ---

_

..

...-..

..

. _. .. .' ... _.

.. _ .. .... - ... ..... ... . - - -. .. - . ... ....... ... - ". _ .... ,.. ..... " . _ .... _', .... _. - --' ..... ,=, ' - _ . ...... .. _... ..",

"'" '--'. - ... ., - - _ .... ""­ •

_ � I" __ '"

_ . .... _ _.. .. -

- """ 0- _ _ • .' - - - - ... ... ..· . _ d .. '... _ , .. - - "'" ..'.....

._-

- ... -. - -. ,_

...

"po " ___ -_ .... ..... . . ._ . ....,, ., ... ..... (_ ._ ... .... .. .... .. ,... _" . _. ... _ . -... ......... .... .. .., ... ,.._ .. " '''''''' "..,... ... ,..

...._

"

- - _ ... .. .. 'roI' .... ...-

..,.,

....,..

, ,

.....

''' - :'''' -�

-

.

...

,

,-� " ' , ::. .. .'

,.,. a.- _ _ _ ... .. - .. ., 1 ..... ... ..._ _

-,

7.

_

_

_

_ ... _ _ ... _ .._ - _ .. .. .

- ...... .. _ ,...,... _ ... .. .. ,.. -. - .. ...., .,

-

"

-

..

--

, ..

...

'- -

'.- .... .. .. __ .. - ...... _ .. _ .....

,t

,7 'IS-

,_"

_ ... ...__ ...... ... ,..... ...... .- . .....

.-__ ._ .. ..

--

Basketball practices in full swing

..... ....

""'" _..

10

... _ ,.. .--. m.... .. . ..._ .... .-.. _. ... .. ._ _ .. _ _ ..

- ..... _ ' - -

"

- "" - _ ... ..

_ ... ... _ - ­

.... _.,y _ u_ 7 ... --. .... _ ... ... "

-

---.


New things happening on wrestling team ...... .... ,0•• _ ­ _ ,,_ ... . 0.r_ 00" " - - .. - � � __ r�. .... ... ... ..... _ _ ...._...

..... ... ' - - ­ ,' 'E ' '' " - .- - - .­ . - -- _ ... - . .. .� . -.. � - . ,.. . . .... -.E.... _. r- ... _ -- ,- - - - - - '.. ... .�, $L

"

I

- ­ ........... .... - '-. ..-'... _ _ . .. -... ,.. . .... ._ .. .. '.,,,.

...

• •

-

_ _• _ _ 00 .....,... • Too. .- - _ .. ... ,, _ .. "' - '" 10" y.... .... . . .. r' _. .... ..', .. ... ... . ... . ... _ " , - .... -. ..,, -. r...... "_ .... ,,,.. . ... . , ,.. Om " • -, �,-

. .. .._. .. ... -

, .. _ . ,.. ,... ,­ ... - - - - - . ,.. . , ... -.. ...... .... ... _ ,.. __ .. ...."' ... .. to. ._....... .... ' .. . . . ... _... .. �-... �•

,.

, , -

••

Water Polo squad grabs 5th in NW Intercollegiate tourney ........ .....

.. c.... ...... . . , ' _

"" , - . ,.. -- ...._... ._ N, '10, ,L ... _ .. ..s,,' ...._ ': _ '- .. . ,.... "

. . '''' -' "," .."' .. , , ..... . "" _ . .. . , _ 1'0" ._... ' f_. :. , _ __ f__T �_, ... _· .... . '''-I I _ .. Olt·

_ . .... ,_ • ••• J> -.,

-

FP:

..

,

_

..,_.. _ _ 0..- ••' " ...... .. ,.. - .-

v_... _ .... ... , - - - " '" ... .._ .... .. , _ . . " .. -

THE WITH US

. . _ . ___ _ _ ... , "" .. .. _ .. _ ... .. .. _ ... _ _ ... --

.. _ ow ,.. ._ "_.- ,­ ,,,� ... - ..." , , ...� .. "", - ""' a _ .

_.. -. .. _ .­ � -

,..- _

.. -

. . . - ..-­ _.. 'w .. ... ,.. , _ .. _ _.... _ .... - _

... _ .. ... L _ _ _ ,.. ' 'Oro " . , " '" . - - .- ... , •H ,I:, __ _ ... ..,. � .... .. , . _ _ Io n.. no .

_ .. .

. - .... " - ... ...... .. .... - -� _ . .. , ... .. ...... .. "'_ '''' "'lo�_ ....' ... _ h ' • • _ .. _ . --

..'... .. _ "' _ .. ...

.... _ a . , · ·. .. ... . ... .. __... . - - _ . . . _ - y.... _-... T_ ... , _ , ... _ .. _ . ... 11 __. __ .... . , * "3 _ _ .... __ .. .. . , . N, OoG .. ", . ",

. : ... ; � �

GREYHOUND SERVICE

.'

T_, • " (FE)_Il00...1 Yw,. a..o.

,,'''L

P.I5.... k Blo;:ydu " ".. 1,... _ .. , ..

_"_..."......

G"Y_AClDIT "_'PAC":.""

_. -... .. .. - ... _ ._ _ r.. _ ... 0" ... . _ '-'"

- -­ ...... . . ..... -,_._.-

Spikers win 1, lose 2at UW

.. c;.., _

TO A

.. ... ..... ... . " -' ,- - , .. . .. I .... _ _ ... .

_.'

515 free accessories with every bicycle purcbase,

HelP WANTED -_ •• _... .. 111 ,., - _ ...

...._... .. "ii....

13

_ ... .,..., ... ....

" ...


"' . ."....'

\

Varsity field hockey dumps Western 2-0 •

.,

.

. -,_ .... _ ... .. - '.... .. -­ .. � ....... - .. - . - "' - - ... - .. -�. . .. ,.. .. - ,... ,..... -.� -. _ . .... - - - - ­ -, . .. " , -

..�. - - - ,,,-' .... _ - --.. ., - _ . ... _ ... .�. . , -. .. ..... , .. ""'- ... ,�- ... ... ....., _ ... _. -. ... .. ... .. _...

'._ _

..... _-_ ... ,..

"".. ,., - .. , ". no ...... .._ - - - - ­ �.,,"' _ ........ .. "' ..... _. . , . �- - :., - .. �-� <"'_ _ _ ," . - - _ ... _ .. , -. '--., .. _.. _ .... .. , - C_" _ _ _ .. _ .. .... - .... ... '''''' ...IV ,_

Harriers gain Sth In District I meet .. ...... -

"

. _ . _ ....

_ ... ...... .. . "". - .. ., .

,...

",,

. .... .. ' ��" ...., A__. , •. _ <_

....,." ••

I,...

...- '.. _... ,

_-

... - - - _ ....... .. .-.. n _. .. ,--.'. n ... _ .. _ .. . . .._ . .... . '"'' - ........,. ' ... ..

. -_... ,,,_' .... ....

. ..

. .. - . - .... ._ .. .. _. ... --_ .. _ .. .. '- .. ".. ,,' ... 'II .... ___ _ __ "· ,,,. Doo ',,,' c-.r.

_." ..

,,, ..,

." " ,

_

r�......... ,,",

..... ......

, . -_ .....

....

..... ... _r_"..

...... _ - ­ ." "...- .... '_ ...

......

-_ ..

... ,_ .. _ . - .. ,.. ,� ..,- . ...

�-. . ." . .. .... .- .. ,.. - .'.. _ _. ...._ . - , .. .

ftoPUl....... ____ ._ .... '

_ .. .. -... - .... --

lnlramurals 10 sponsor annual TuM<.eyTrot

-- "' - '" - ,..... '- --

.- .... .. , _ ..

oil

, ,-- _ ... _ ..

- - _ .-_ . ..

,.

,-

,

--'.

'.. ,- ." ,", ._.'. _ ,'0-

.. , , · , n " - _...._ " ,. . .... - .. _ ..... ... .".

. ..

lt140

_I., th..... 1t,II,r.- t7 1... II ... . I. h1"9 I t7 . ....'"

._._ ... .. -

" "

. _ .

- - " -" " .. .... ..- ... ..

--....._...

'

..

...

.

.. .... . .."....., .,"• ,.. h. _ _ ... .,._ .... . _ ."

.. .. .. ·r_ .•_ .... ... , ... .. - "� ' _ ....... .. _ - - '" _ . .. ....- .._ . .. ..._ c, ••. _ ... ... _ .. .... - ... . -, , _ .. . - "- - _ .. . ._ .. .... _ _. - _.H - . -. .

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

-- .. .. _ .. , .. ... - - _ 'O,_ .. "

_.. ... _. ". ----­

,---­ ..._to_

-

_ ......

_ 00 ...... ,

__.....

. .._ ...-..... .. ... c-w ..... ,g .. , "'....--.. ,.. ....

-r :-

... __ ,

,

, , 1

,

_'"'- _ __ c...-...... ,-- .. -� -... .... ..... -- .... ...... - .. ....... -... - ...... ""_'

musk musIc • •


Economic historyofWomen's Sports at PLU " ...... ... ., .... ,.. .... ..,.. ....� ...... _..... - '" ....,...j -'.... .. ,..� . . .., - " ,.. �.. ' .... . """-" ' - -

.' __ ...� I"' ...... ." .. .. - .... - ,.., ....... ...

..._-.. ... -_...... ._ -....... .. ... .. ,( T... , .'. _ _ ._ ••• 'j.__ II .O . ..._ " . -.... _ _ ....... .... 01... -. ..... ,---�

.,...,. ....,. ...,.. .... .. -_. .... 0<1, _ _ ... _ �...... - � ".. ... -'" .. "-"-',_&! '" .. "'w',,,,",, P,,'" ,_ u.""",,-• ...... ... _, _.. . ,.. , _ ... ... .. 5...

. .. ....- - - ' .Ii ' _ ...... -

_ _ .. ru' _ _ .. ... ...._ .... ...... ",_ . _ .- ""--',,,-,....._..... -...- .... ru

........ , ... .. ....� ... .-. .. ' _.. _ _ . _ ... .... ' . .... (lfLo. __...._',�....... ...- - """ ......"... _.... c... .. !,_ ...." .... ..... . ,. ......... ...." . " ... ...... ..... , _ ... _ � l.. .. ..., .... .. .. _ .. .., -.... "', " ..."

c",,� .·' i·.· ..... (_ ... .......-.: _ _ _ 1_..._ ,,,,,.,... ......,,,f_.... .._ .. _ ,.. ,.... _..... .... eo � -. ... _,

-""'-' "'''''''''-'-'''''''' _,_.�.", ... ...t ... _ -�

...... .."...... ''" ''''''

.. ..-. ,-

''' '''

- _ . ,..-

....... _-" .....

..... ..- . -. -.-

...... �-

. ' . ... .. . ... _.... p .. _ . .... _ ,-,-•..... . 0..- ...... _ .. ... ... •• _'. ,..._ .� .... i f__ • __ "'... . _ ... _.... .w ... .. Il' .._ . . P' _ ...... ....." _ - - "-'" , ... .....'

",., ..... .,. ...- -" ...... .. "".. '''''' .. �....... .,.." ..'".... .... .... '..., ,,_ . ..-.. .. _ ,....., 201 I,",,� �"'... ......."'" I'ly .. ..., .... 'Ill K_"" ,_�..-' - . ... .- , -' ..,...'" ..- ... ..- -... ........ ,..

-

...... ._....__... • _ .... _ i i'2· ... _ ....... .... .. _" .... ..-.. .... ... _ .... ...,.. _ -� o<f!' "'"' _ _ _

'

..... .. ......

"'-" _.. -.... ... - - ..

...._.r_ ..... , .._ ....

,

-

- - - - "" '-

-- '""--,_..... ... -... .. - - � ­ .._._ -_ ... . •i ,_,.._.._. . ....... -" �.. .... ... '"" . _ .., .,.·< __.... � _l .. ..

A' -.. ... .__ <n<oo"""" "" ... ,.,. !1,l' ..... "" " W<r< ..... ""_ ...." -.. "1_

- . .. - .... ... -. ... ... - - ..... . ... .... - . ---

o..o.I,.. loo' ___ "'_m .. ... t,)O,_" .... .. _ .... ... . "' . ' . ... -_ .. ...IM__..'..... ... _

_ .... .., "'-'" ..... .... ...,. _ ........,.. ......"'. ..._ .... .... ..."'._ ' !,,_ ..... ', ... .....-. ___.."".._h --

'.. -. .... .., •

"""'- ..... - "'- -'''' , _ "'_0 -' _ _

'0- ' "'_

_ . .. ... _. .. --•. ---. �--, .... ... ' .. .. � "'" ... _ ,., ... i.... ,.;, ,, _ _, .... , ....'...

r__,...

-'"

""'".'" 0 -

- - - ,..

-,_. -_ .. . ."'" - " ,,� ... "" " ....... .... . , ....._ . _ , ... .. _ - - " _ ... ... " ... - , . .... _ ... . " _""':' . -, " � .... - ....- '", ...-­ "' ., .... ..

c.""_••

..... ' , ... ...._ ... ",� ... .. " , " ...." .. ,, � . -" ,,- �..... ..'_. .""...... ,j,. -." .. ....� .. -•..., , " "".� "., - -.. ...

I'

'

-- . . -'- ,.. .. "'. .., - _ . _ .. ,.. ..' _... ...."

i

... .... ...� - .... ... ... , ..-.... ... � - . ... ........ ..... ,... " _ c_� ._._---­ .. -- -,,, . _, ,", _

...... ...

-

., .", , " i__ . ..... __ ,. ... _ .. -

_"l.'_�." "-. -_ . . , ,,- - ,_ ... .. '

......

,

..... - .. .. .. . .. - ....... .' ... .... .. ".... ._.... ""'._ _... ... .....,.- ('''� �

'-.,.,

.. ""l" '" ... _ .. 100< "... .... ,.... ... ... - _ ........... ••"....,�

.......--..... .., . -...... .. ,- '" , ' .- ".. ""'...- " . M_ ... ... _.. ._

. ....

ow..__..._ ......

...... ,+-" ....... - . ...

, -_ .. __ .. . -_ ..., _ ........ ... _. _ . _.. ... ..... .. -.. ... _ . _.. _-

- ....

.... ._

._....... ".'- ,-­

- " � ,_ - " "" , , . '...'."...., ,. ......, " . _ .. .._ ...-

....'. .- - ,...... "" ... ... ... -"".-� ...... '" '-

....,..., ... �

_.. ..... _ .. P2, .... ..... , .. _. ..-.. oil ... �,_ .. •• _ . ..... .... ..1.... _... ..

..... ... .... .._ ... """.

---

,

: --.. "' - """""'"

-

/

.. , ro .. ....

...., - .. .. ... ..... _ .. ,.. 1M> � ,� •• -' ... ... " .. , ... .-to _� _... ...

- .... ... -".-�-.' -.,., ' ....... -, ......, «0001 -. _.. •"_ . ... .. ...

... ... .... tho ,_ . ... ""'" ,

'" .... . ".,' ,_,..., ", .m

,,. .... -

.. .... "... ' ...,..

, .

. ... .

,

" ," '

,. ....." .

.,

._

., '

oL...

....•

.....' . - .. ,....... ...,. ... � " ,.-'. - " .,. " '" -" ... ,-, ..",,, " �.... - '"

_. I": � ... ... ..

...

..".._ •• 1'", ...... ... , ..t " " ..... ..,..., .... . ""'M ,_ .�.,,_ , ......... .,_ ...__ ... - ....., . _ .. __ .. ........_ :.-1._....

:.

..... ... .-... .. .... ...., - .. .- �. ­ .. _ --, .....


,,' .......

"kaloo f

,

' , ..<II

"'_r __ ... _ .. _...-. _ " .... ,_ ... I"_........ .. __ ....

"'"""'f�_-..1 "" _"Iw' f'�"·'1 __ •

.

--.� .. , _(; '"n • 'IOt1lO

.

;,


PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY, TACOMA,WASHINGTON, DECEMBER J, 1976

VOLUME LlV

NO. 11

PLU celebrates annual Lucia Bride Festival by Jan HaUlle

! ,":.1 Ivai II )(, l

c...kbr(jtl'�

i'Ll.

T o n if]!! �<)III

LtI"i.!

d n n l1:I! \

It�

Bru!e

,"n'rnoniI'S arc to 11..:1�in :; I'm in J".astvohl Si. '\·�n...:�ndt.:: \udiinrilllll \ ..:rown W1U 11", I'I:ll�U U the "c:..oJ of on,. of tllr.:,· l(,,·dy lud3 � hid.:' 'rnal'�h ...:!..:,'\('J IIr 1'1 Lt .1.I\lcl.t�-':f1)tin 8rown, Mdinda I I IUIY. n� L.lIJrcl Frosie:rhc PW!l':lIll u't11 :.b.•• k:lturc rraliltlou.,J S,-anumu\'ian .....,..bi Iud J.. n.:.:� p':J rQluwd by flU S[':Jn. ... lI:1uunal wumen'), h..n('�:J1")o Spun arc )11(\"...,rlOl' I..• ("\ " nl l", ml't1i«tdy (ollowin[l Ihl.' prf":;Iram IhlT� will bl.' a r�(;<'rlk'lI II. rhrl� �l1ut",n I b n " in Ih,' I niH'fsily Center. I h� "layfl."1t d .& u.....u will bo.I Lt"

with all its S..':Indin:1Viun I'o"klr� j, your ! idi�'1 'Huh t'COIl1 I h" l uria Hrid,' r C l' c p t h, n

[11!);:r�I.1.

In \..,:,'pin;:, willi I!l<' Llh'i� Blhk-� r,)I, ')!' ,,'r\'in' 10 Ih� �','nmllulllr, i'LO\ 1'17(' I uri:t ijfiJr, ),'r :1!lu· LI;jIl:�, :tI!J Sl'ur� \\ ,11 b.. vlSllln� thc' r;a..:onu I.,uhl'r" n Homc' on SJIlmby, J);'-c'>:'mh..:r 4. Spurs ill h..., .Ian(!ng ami r;in,mg III lh<:"1r <';,ar.dina\'ian l'O..tutll�� fl'f th,- I lk� ('hri:itlll;l� I ..�tl\'Jl lln SUI1.1 }'.

I iJ,....'.'1 II.•r Iht" J (,;(1:1 illill,­ F�..th_.1 �u.' :!\all:ll'>k .11 th.· lC Inff'll luatWn Ih',k fl" S 1 .'::5 nl<: tkk..-u :t.'1!' I", ,..s.:rveo.l <;e;lIir!ll. S!afl uff YUIll Chrbt'IIIL\ ...:3;;'-'11 " i t h ,III .:nioyabk .:-..:c nin£ .,f S C 3 1\\Jm3VI;!n lu.ht\(lI\ unu , "

Open House invites students On ( l1l1rS\!,:Y, Di..'C('t\llwr q from j ' 30 1,1 '),30 p m Pr....'�j r h'J\I and Mrs Rk'kc allcl !"llIIily ....urtli.tllv I :ql't'�t all I\lrJ �' "' (f) ;t l l 'nd ;t r!lrl I IlLI- Op It" 11 �' IJ t t 11'1l\" t ", '� c . 1 1-5 1 1 <;1',1 'I'�.J Lo,'f" It( ,\. SlUd,nl l'd II.' nf n .Jp I' I r." po. I. lI,m ':;lTl hltd 'lUI � .11 1 h.. (' J ,

4

Melinda Denny

Kri!;lin Brown

,

Laurel Frosi&

Merilee Rush featured at Tolo by Marie Rietmann

1I,'rr's y,lur ... out Ih" ,pedal SWt'�llt" OJt ,' (J1I". lie-v

t,,,I\�,,!

III

r:hl"�"

( \Ir.I�· 10 Ihi: ( 1L(ISl r.l�� Tllti') t h i� nUll ,J,I�' rl(jtill 1'1" 111 'J I" ! in ( ' l u i s KIII I II,·., 11.111 1'\ thu U{" :t11,1 .t"n� II I b.. III sic of \h l .tc- ,· \ < 1 1 , 1 1 Ilf ," "1p:tl.y , .. � wry ud i , l i l , ...."' ruup." :u , r o ! ni h) 'i,"t 1 l{lId n \ 1\ I' ! t : !, � I i , I t j " r \li..-('·I' " " .,:.I.

"ilt! th., Tur1l3bou�. i� 3 bi� lIaml' 3110.1 ,\SPlV S.'II:lI'" ,JJld Fnlcrtalnmenl l'omn,dl.:e wer.. ttl, kl 1ft I'k>ok her. said ROllin. IJr�'s� for Ih� \'H'nt b. I <) �e ",'a,uJ!t), (Nm.d," nH:J.ninJ,: (10,)

jean,

O!

l�ib. fifo.s! :rrrr[1(1r i.:m'

OI l I i!,' lJ\i�hl ju Inp�ulh,

I�

ki.'llr,' �uih (IT

!-i.1I\1:J L"lau� will "" lIlil ing

gl ll : S !

3 P I. ... oI f :l n c c

and

r;:{r\!shmenl": Will bl' sened, all

lur Ih.. ,,'upk.

ti.:kel

pm;: .,r S o! a

,\ tolal of o!lXI Ill'ke.s ...·cnl on .<Ol1c Muno.lay " 1',,1 � l i m it':lt nllln t...', :ir.· slill ;IY'l<l3h,,' v. S.cl yllur fh k\'t, H the I n f" I k J' now :1' J u:h:hIJtc 1 1\l' l'hr"lru�, �t;\s" n .

t.

."I.-�'I. · 1.«I.h 1 . • ,r ' \t!j!,'; of Ih... \lurlll f�l\I. lind ' < ) 1 nH:(I�

PLU gridders earn

Confere nce, District honors 51

,

S

t\

lI"rn 1

I."

,

lh.l�ltll I e -" I hi 'd,n�d litol lc.;n l :rt l�I,-"t .. lid IJi-,ln , ' ,I I h . ',11I!..'u'n... 'c: 1I"rnl<1' ' .. I ll,r" I Un,'

\

h\! At.,,-

Ie II"th I'" Nu ' ll1... f'lrnl'l j Il 1

I'

Ii

kU1P )

tLr; I

I IJ 1101

.... If

Wlrii

11'1

"

.

'" \1.\ ilt'''ld

R i J <r.II) ,

it

r 'LL.

,In;tIl IIll<lU '.'1 11 thild )'ur ," J I '\' 111 ' " \ d�cl iull fror ttu-IIlu:lh 1111 L ,(c<.r<\-simll,'llnl'

· t.

1.1.

'n!.!

on

I' 1. II IS

.IM '

la, tlr

.

W�� ':T�nll

h\III\'T:lhk

.�

'"

Steve

Ridgway

8rundl. a o.ldl'n�hc eno.l with 1 5

."

'"

r,

(It�\ln

Ii Ji,,'

.1iI: 1 .

,

rill' ,

,"

. n l i(lfl I .. .

Benri<': t ,

slnJ;k sc,lson rl1�hing ka,h'r, :,nl.l

,

1\W�'

, •. rlnl�'I'u'11 ,11.1,,:

'''1' 1 . 1 l ' .�.' I '" 1.,1111

1 r<f.I'IIlJn

I t�

,. •J, 'f I IJ lrlil)!I1«r,' _

, n ,n

( ' U it

01.

Iturll " r , the �choois' al\.lime

, ,'

lpr' ..:rJq , ". n ,., " ? nlilI

S

111\: '\'� 1 ' �;11 Ol r '" \ 1 \ n�lil)n3t II ., k'.IJ, r " .. �II1.1....\\ ,I c/.l(b., C 1 1\ ) :11111 1.1 trld �,'(lfHlg kaiJo" \ 1 1 0 p' 1Il1�I, B.. *�ltl' w�s a �.puI.Jr o::hotu: lOt i!re diMri(1 first kalU, r,;lH.ll'"

"

tl n�r \I, l ull'

/I

h " b",' \\H l 'l�k

1' 1 I

, h' , I ,

,1'\'

11<1

Rud 'I1wr

Wt<,Cen"j;,

\1 I'.,tcrd: , 7:unhn lill, :lnl.l runim

runniJlg h.I,

I'r... nli� J"h'T 'AJn On�

I)tqfl� N A I l, :He /r(.nfll;lhk ....n lUlU,

Merrilee Rush will perform for the ChrfstnJas 'tolo tbis next Thursday n iRht in Chris Knutzeo,


CAMPUS

--

--

Visiting Earth Sciencesprofessor

Herzog to demonstrate 'time machine' I... __ _ "" ,... _ .. ,_ --­ ..,'''' - ,.. - .. "'"... ... '..._or .. to_ . ..." '" ,.. ....,,-. A_.... __. ... .. _"', b. "•. '_'_' ._. .... _ _ . .... --"-"'-­ "" -- - -,­

... ., ''"' __ I " ' - "" - - ­ -

..

. .._.._ ... .

.TO._ 7 �-�

..

"'"''''

"

"...

7 - lo> E. .. . ..U� . .. ". ..... ". . ..

_.._ ... '.g."" .. - .. ...... ...... _, .. _ .. ...... ....,......, .. -_ ..._ - _ ... ... . . .

..

'___l-_ _•. '.. -- --- .­ .... .. . - . .... ; . .. . .... , , -.... .. ,. , _ .... _'... ,., .. ...� .

-

-

.

,.. ..- __b _ .. ,... -... no, _ .... _ ...... . .. - ... -.., ....... .H,o" .. ... .'.. ""'"

. - ""_ I. _ t.. "

...... - -

......_ .. ... ... ... ...'

,.. .. _ , , _ _ ... -

w"-

TO _ ... ....... ........ ... ...-....., ..-

u • •'_. ..... .... ,.. ·

--- .. . '"... "'>K\1S ,__ �_ ... ,,.-. ,-_ ... � ., -. .... _ .... .. ,... , _ '" ""'.. � ... -

'-"-

•." ,

...

-........ _ ,... __ .. Ii.....,. ..

_ _ _ _ OaI .•."......., .... ... >- .... , " ... . .-. ..

A.. __...

- - . --':'l·, : : ·:·

' "

.. ... .. : _. ... _.......... " ,....,

.." .

.. . ..... ....._ ... . • • • • "' " , ,. . ., to• ._·r�..._, " _ ."'� I.... .r _ ooQ _

- - _ ..

"

:

,,_

.. ._ ._ r O - .., . ... ........ . ,.

.. .. . ., •• u .r ,•• " ..",-..... .... . ,.. ..,- -, .. r•• ,,,_�. .�••••,, ,. -'" ... >..,..�, ...d . ' . . . __ ..... <,EO , """

-- _.-

..... ......". - --- ,...... " - .... _ . '

..

... ... ...

_

-

..

,... "' . _ .

-- _.,- - _ . _ .. ,...... _ D'W _ _ _ ' ... .. ... .. '- - - "­ _ .. .. ,.. ,........ , ,

'

...

'"

...

t.. .. _ __ -_.... .. ,.. _ .... ....I'

... ... .._

I.••,,,

' . , · ·......

,"

"" ..-- . . , .ZI

',....... .oO J)r ,_ A_, . ...� -... ,- ... . .,....", . ...,,- .. ."" , ,, ....... . .... ,

...., ....... ,. >E." ..... _ ..-, _ _ . _ .. _ .... . .• •, ,'" .. . u __" , ---­

..

-

... __ ... '... ... .. _ .. _ , _ .. .. "" I .. ....._ .. -_ ... . .

"

...._,-

.. . _ _ .. ..... .. .. "'" ," ......... _', " " �

,._ ... ....

-

if . ..... ............ _ ... .. __ . _-, ... ,, " ', .. ...... . . ..r..... ..... roO ... .",._

.... ....... ... _ ... .. -.."_.

"' -- "

.

. _ ..... .. ,.. _ " , ... ........' .... 0'

..... .. _..... ... -

-..... ..

' ... _ ...

- ....

., ...., ._" ,",,,, .. <......O'� - ._.. . _.. """;

... ' ..... , ...

"'1

.

... - .. ,,... .�-

.. "',, . -.. --"

Outward Bound enrolling students

_ 000.... _. --......... ....... "'" .' -

- _ .. .. - ,....... ._ .... _ .. ... ._.. .,.. .. __. ... ...".. ........ ,_,_ • nO '" ,.,

"_ ..- .... ,- .... .. ....-. ... _ - _ .. .,...-. ....... ., . .._ .,........ ,.. ....... ....... .. ......." " .. ..,

-- ,,- ....... - ...... -.... -.

... .... ,. _ Z • ..11__ ...-•• _ • - _ .. _ - ,-.

'.. ...... -

._ - - _ ..

._ _ _ 1 1 _ ...... "..., _ .... " .... _ ... ,.. ..... ,- . .. .- - r . ... ..... . __ "'" ...... ..

- .-' . _ .. -

.....,.. ..'.'..... .ar ... -- -_ ... .... .... .._ .. .. . .

-

' ...... .. ... ... . -

'

.. . .. ., " - -.. . -.. ,' .. S -._ .... - _ .. ._, . ' .. "�"�, - . ...

.. _ ,,,' .

... .... '" _ . ..... .. ..._ - _ .. - , ... '._., . .. . . .... ..... , ..- ... · ·Z . . .

........... .- .... , . ."" ,.. .... ..-

,-....... ...- '" ,,, _, -- ... _ .. ...... ..-.-,� ..... _.. ...... - ' ''- ...... _........... ..... ,.. ....

'

...' ,, �....

Health Center hires medic .. -.y --

PET CA 'OLE·

t . co. .. .. ,,_ ..,..

", _, . _ _ t_

- - '- ... _1 .. .._ .... _ ... _ '..... ... _.... - ..,...

FIO,ida & AnsWf!r to the Pet Rock. PET CANDLE comes to you w,th t:om, plete set 01 operatIng inSlfUCIJOt1S 10 t ,.ln you. PET CANDLE 10 s,t up.

--

....,!law.

... _ _ . _ . . ,. ....

_ .. .... -... -..-. ... _.. -

stand, hght up, and

� -- �.. ...-. .. .. ... .......,

" ..

... -

, ..' . .._.-, ..... - . _...

I·E__ '"

_" _"'" ..... ""'grI s. _

_..._----------------------

..... . , ,. _

J_ ....._ " " ' . _, ..It.. "or.;..-'. _ ... ......, "',.- ..,..., ....'""' �"' ,_ . ,•• >­ .. ,, _ . . - ._ . .. _ _. ... , -. .. ,..

'"

fly.

H . _ _ .. .. ... -. �..... ,.., .�- - _ . _.

...""......1.. for rflIZ ....... -, (1_. 000-1 �W_

"' CIHDU! "0 �""�'" c;o.,' Gob ...." �'30 ...... 1' roo ... "'" _'_ I _ ng _ !Jao '" '!I< "",'_ 1 "".'"", ""'" hao .... ... __ l ...... .. .., ••

,

"' _ ow

<0


Pub Board members introduced w_. _ _ . ...u "N ,...Lt,.._ ......"...

...'" ... ...... ,M ,,"'••• F" ..._. ... .." "'"

.. ,.. ... { ".. r..." . to -_ t.. """" .. ,._ ... " I'tU - _... ....,. _. ... .."..... ... ..

.."."... 0...-... .... ..._ ,_ ,0- od.,,,.. . U . ,..,,,,, ......, t •• --_.

" .... ..- -"' .. '... ...... .. ..,. ......_.. ,..

-,,- _ ..

-.." ... ,irK,,,. - " _. ... .... .. ,.. .._,_ o.v• •

.. --- ...., ..""",,.. .... ,"' ..-.... .. _.

... ,.. ,_. . . . .,"r.. .. ' ,,_

n. r......_ -.. _, .. t,,., ...... ...."

....-. ,.... ,0<.,. ''''''''' _..... ... _to".., ... __• ,___ ..'w', -, ....... ... ... '''''' •0,.,...... . _ .. ... ,-. ,..... ,......,. .......

••• • ", " Dr ta• .......... ... ...... oc__ .. .., t , _ " .. ,,, ,,",,,,... of ,.. _•. ,... _t · _ '" "4' .. ... ,�_... "�",,,. , ._ .. . w. .. '". ..."".·�. ..t _ ,,__ _ '_ '" · .�W ''"", .....,..".,. 10.. ""''' ..._. � ." , .. <.... _ .. ".. _,.... .. t_ _ .. ... .� ..."" , .. "" ., u. �_"""'" .. _,.. .. .'�H.. __' oo. . ,,� .....,,� � "'. ". ,o. . ..

"" - ...' ... "'­ -" ",---

_.......

... _ _.. .. ...... ...... ,_.

. -...."".. . ...... ""'.. ...,. ..... "- � .....- _... '" ,.. _ . ...... _ ... -. ... '" "'''' ... ,.. "..., 'U , " _ ...... .. ..... t. """'-. .. ..... ... ...

......

......A .. tOo ..... ,..,. ..- - ....... .... I."".., """ •_ _ _• Do.. ........."" "'-. . .. - ..""'- _.., ..'" ,_ _. C.__ ... ... - ...- ." ......,"_. -

._"

...

• ... .. . .

- .... _ ..... ... ..... .. . _... ..... .. ,...

,."CO,

....� , .... .. ....., ... t.. . .

,....

. "...... . ".._, _.. .. -,,� ..�....." . ... ......,. _ 6 _ ", ... ,.... -. --, ... - ... ....... ...._..... .,._ ... . . ...ld ... . " " " ' .,••• , 0......

....- ... . .....,""'... _ t.. ... .... d . .. "' . ..

.,.,.L.. 4' .W .... , .... ,,. ''''''' _... ....,-

,......, . _... ,..., ...." . " ... H.,. ......, • foo...... ... ' ''" .. .. ,. ,'..- .. ,", .�. �. _""', ...... .., ... ........ .' 'n, •• ..� .....

,t

.

�.

"

_.

.." .........,.

.,"",,,...... ... _ �<� t., "',

., "

Youngquist discusses U.S. energy problems .""". .., '.....,.-,,, _.... -0 _ .. .. --,- .. .....

.. "... �... ", .... ,. ...., -- ...... ,,0''''' "" .., .... . _ ..... .." .... _ _ . ... ........, -..... .. . . -, -",," .... ."",.,. -. ..- ..Y""-,,,

'"

,', .,' . .... ,�... II" u_ "'.... .'" '",' ... _ -'''- _ . .. ,.. ,... "

'" _." "0, "'0, •• •. w

d ..,...." .. ... 0,- ".� .• " " ,.. ,.... .. -' .....'... .... .. ,o.. _,

".,�

"_HI _ . ...' . ...."".., ,. - .. __ .,...... ,.. u..... ...... _ _ .... .. _ .. ..". .. .. .... .. ..... -'-,- -'" -", ..

""""'..-

: " _ : � ' . : " .: � :: : : : : : :

:���=

I.

...

MOORING MAST Staff

- ........ .. ... """''' ''' _

.. "C_. .. -. _'to ....... ... _. '_ '"' .. _,

'"

STAf ;;; ' _.

...

'_;o!

,,,. ....

'"

_ ,,,., ....-....""

��---" .. _ - - - ,---

'..... ..",......... _" ....... ,... __ t" .... 11 ..",-

",,,_.... _...... t. '" .

Y -",- ..

�.. _ " ...

__ " ,,- __11 .. ,.. - ....... �" " " - ".. , .. ....,. _ _01_,,,- ,..,._ '

-0.. _ r . ,__ .. _ .."""'" ;, .. . .-., ..

- .. _....,

'" '''­

..... -, �" . - ... �_ _'L_'''' '''' _ . ... _ .. . .". , ." " " ,.. ;' .."',..,. "-'"

-Letters

-

r. ... o:.o...'

- -

.. ... -.." .. _.... .,,, ." .. .11..

�.

,------,

...... _ ,........ �. ... It, • ,,_... .. .... l'-..,. .._ """ " ....... ... .....".. "" " .1 , , _ _ . ...-.-... .... _ . .. .." , --.-. 1 _ _ .... _ � - ."' , , ....... ,- '" __"- no. '"" ... __'"..... .. ... _ .. _ .....,_.... .. _'0

, 1M

....YOUT - .... .... '

-T", _ .. .... .... ...,.... - .... .... - ""'" .,' ,,_ ...., _t" . .. ... ..-", .. , . ... ..... .... .. ... _ .. ,.. -or. .. ""no< - ..... '--

.- ... _..... _., ..

".....,"

".,...

,..

'0' ... .... � .... ......." ', _ ...... �_.."'.... ... '.. ,ood ,. ...

_ ... _ .... n.. ..... F....... ". M.. •._ __"'" .-... . .. . -_ .., _ ... _ , , .... -,---.. -...... ,-,

,..,. ... ,..,.'..... 101 '... _.,. ..

_.. .. "" ......... .-.. 01 ��

-.--,."",," .... _,.,... -. _ _ <ad .. �, --. ... ....,.. .... "",,''' .. 1 "_...., "" '- _ f....... . . . .... .... .. ... . '... """ . _ ... , . .... ,... _"_,.. .... .... _"'"' -....... . � - ... ..... '" ... _ " ..... """ " ... 101 . ....... """' .... _ _ I ", ... ",,'''' .. . ...... bau' ....... ,.. , ...'".. """ � ....... .. .. . ... t" ."" ;oo.. "''''', ..,'"'" ,___ .,....r n.. _ ..,..... . _, "" ..... ... ..... _ - ... ...... . - .... _,"'-"' -'''- - "' ..... �. . ... orRii _.," M .. �,... ..... """ .. ... " ..Hr. .. ,_ _ .... .. ' . ..... . .. -..",•.", _.' _ "'" ,,,.... to PO' . . .... ...... ., ... .. .. ...rr_ ... .... '... .. ... . _ ".... ... '" '- . ....,. "" ........ _" _tn • -. .'"' ....... , c......", ..... ,.. - ...,,-.. ..... ...., ... .."'" '" ..-.. • • _ _100 .. 1...... '.. ..... ..." _ '·rM'M ... • ('>.- """".," - ", ... ,�" 1.. _ _ "1.-_ "'�' ''' _ - . -,. - -� . ,..., .. .. . ...... or .... .... ""'..... . �" , .... ... "'''''' ....

to .... . ...,""

-,... "" �' " ''''' ''' '''''' ..... '" ._ ... ,..hn. .. .""'" ...- . .... '" ....... -"'.

(,..'1......

--"


---

ARTS ---

Critics Voice

. , ,. .. � ..-- - -.. ,�-- "..., . ..... ..,,,- _ .- ,"" , - ,- - - ....� , .,..... "" t.- ... ,,-, ___ ..... � rv __', ..... � ...<._ ... _,,",' " "' ''. DO' .. _ ..._.. ..._ _ _... n _ � _.... __ ... __ ...., __ _ _ .. ..., <1_ .. , - � - - .. . ,... ',.-._ -. ... . .. ,... "... _""lV _ _ _ _ _ ... ; ... _ .... _.., ..... _ " ' _ .... '"", . )'0'...,... _... . . ... . _ I... . " " '"'r " � ...... , .., ".n.,._ . ..._ _ ..- �... ....... .. -, ..,.- ' -', ,- ., ....... - .. .. - .... . . _.._ .... .. "" ,... - - - ' ... ..... _ ...... ,_ ... ..- ... - .... ' , ...... -- ..-� -- . ...... ... ... ... _ _

...ilii<i _ ., :'! � t. I _ ....... _ _ _ ... �..... _._D._·, I.. _ ...L.

..... _

..... . . Ij _ .. ...... _ . _. .... .. ..... ....._ .. ... _. __ A",,,,', _ 1000 '1 ...._ ..... _ �""' .. ..". _ . ... ...... _ .. _ _ _ ....t . ." _ "' .... . ., .., -.. ..... ... .. _ ... _... ..... .... .. ... "' '''' '' , ... _ __ _ 7 ; ".. ... _ ... .... ... ... .. ... ... _ •

·

....--,---- '''''�..,.

,... ... _ ...... -..... ... ", "'_" ", n._ _.. _ '.... ... ,... ,, _ L. ".... .... _ .... "" .. "" " . - - ... .... -- - -" '" . ..-. -.' ', : $ ; _ ... - ..... '.., . . _.. .. _ .... .. _.... _ ... , ' ..... _ .... _ _ _ _ .TV". rD' ... .. ... -_ . . . _... .... _ . __ . "-

IV _ _ .... _ . . ..... I100 ....... _ 2 _..... ......"". __ .......... ,,,", -_. ..'II _ ,m ....,. ,.. d • •" ........, ..... _ -'.. , ." ... .. _.... - - �"' .. -- ...." .. ... . .... ,.. - .. ,, -. - ...... '�- ... ....... .. _ ....._. .:- ... .... r.._ IV _ ...., _ , ..opol 1." � ., -.. - ' .... -..- - ..... .. - - - _ ... _ ..... ... _- ... .. _ _ _ _ _ ""t .. ", .... , ... ..... ... . ...... ... ..... .... ,= _ . .. .-1 ".. .. .._·. ..' _ I bl _ ... ...... ,., ___ -,,0-..' _ .. "

, �"-

::0"

-

� _ ..,_ ...... - ..... ""'.. _ _ ... ..._._.... _ _ .... I.... . _ _ _ .... -." ... " ....._.... ... . ,.. d ..... ... ..� ...... ""' '''- ...." c- "' ... _-. n . .. 10__ ... _ .. '..... 101

_. __ . ......, d '"' _ ..""' _ .. -_.. _ ... _ .... _'... .... . .... ... .. _'.IV • • • " -'" "",. ,...- _ ... -- .... ....-.,�--- -- ...... -, ... _ .. _ ... - ..... + - ... -,. ... -..... .....- - .... . , .. � w_ .... �_ .... __ .. _._ -10'... ,.. _ .. . , _".1 . Id'... ..... ..... .. 100 1'. · " " . .... _ .... .. ...,', .. .. ... .... • I..", ...""' ... _ _ . .... .."... ..... .... " .0-., .... . _" .....

Rep production absorbing .,_ ......

". '.",L. •... ,.., u..".'. po"""'. '" ,_ .. , .".- .. ,_<y_ ... -.... -"'- ", ,---..,,_ ... ...., "' '' ''' -'' .... .. ... _ .. .. no ... ... = ' .... __.. ,,- " -'. _ .. - _ .. --.... ....... ,,.. _.n ... .. _ .. , . �. .. ... ' -,,- - . �... . . ""_ .. ... .. _ ...... .... _ .... ." '''' .--"' .. . ... , -- -

... f .... .... n . ..... - . ..- - -.... . ..., - . ,. ........ ." - -.... -�- .. . " ._ - - ­ _ ... ,.. _. I ... - - ,.. _ .. .... -_ . ... _ . - . ...... - . _"" ,.. __ .. s,_ ... _. _ . . ..... .. ...... ... ,,'- ...�..._ .... .-.n, ""

_ .. ....... t., _"" .. ,.. ... _ _ -... ----­ •. ,;." .1..,_, .... 'I' <Y""" _' ... _ ..I. ..... '

,..

...

.. ".- '" .' �: � ...... � ... .... .. .... ...." .. .. ... ...... w •• •

_ .... _ 100. ....- ... ..... ... --_ .. .. --' -' .... . ".. I• • _ - ... � . - - _ . .. -_ . .... _ - -_ . ....- .... ..... ' ... ,... ... - .. ..- - -, ..._ - .... - ... -

_ . ....... ' .--

�'�""" "- ...... .........

.- . . _ .... ..100 _.., ._ I"', ...

,... ... ,..... '.... -� .. . .- .- .... -', _...__ ... . ,..... ..._. . -. - .-. ... .. - ......... - .. - .. ... ... _ ....,,_.... ,- .. f _ ,.

... -- .. ... ,-� ... .... ... ......... ... . . .. .. . , . ,... --- ... _. . ..-"... .. �

1_._ ... _.... L•. ... -. ,.. -, ... .., .... _ I.... .,.. .... ... ...... _ 1.. _. ... . _.. -_.. ... .... ....'. .... ... ... 00. - ... ""

... , "." f ••••• -,-- .. ,,­ ,..... _. . --."" ",'60_..

"...." ".... �..-- . ... ,..,... .. ....... . _1 . . ".... ... , -_ ... " ,_ ... ........ .. _ .... ,.... ...... ..... .. . - .... .... _. ...., ... . ,.. '.... .... ,._ .... ... . _.. .. ... - ....... ",--','- ---.-. ... ... _ .-- .. � .. ",, '. ............... .... ... . .. _ .. ... .. ,- , .. '"" ... ' ... •••• • .. .._ . . I . " .-.......,. .. . . . ,-. . -.... -'._. '-. ,,,,.. ,, ,..- � ... - .. '.. oJ', _-, .._ '. t_ ...... . _... ..... "-'._""­ .. .,..... _. ..- . " .... _ - ..

_ -

' - _ ... ....... .... . .... ... .. . .. ... _ ..

... ... ... C_ ..... ... .._ ... ..... ... .. ... - " ''' - _._. '"',- .........,-(0. ... _ .. _ ... .... I.....'. ......_ A _ . "" ....., . .. ' . . ,...


'Inherit the Wind' conveys many ideas . --

.... .... .... ._­ .... ,., .... I..... ,"' ...... ... .- ,.. "- .'.., I ..... _ ."", ...... .. I .....

...... ,".�

"...

....

",_

....,.-

t,_.

•.•

""'"' -' ,..., •__ J,.. t.. .., ..."'- ." "..... . .

... . . • .- ... . ' .... __ .._' . ..4 - _. . . ,

.-� ... ... . , ... . . . ... ."

..

..

. .... ...... . . .. " ,... ,... _, ' . · ·1 ...... " " � '" --' -

•",•••1 , ,�. ,.. ... '_.. . n .. ., ..... .. .. .-.J ..._. �.""." " " ......... ,._ . -.0 ,-, _...., ' " ""'''''

"�'" ... ....... ..... . -

",, "

VI.. ...... 1""-, .. ..... .- -'.., ..." , .. .. - -- .. ... -" ... . _ -

" .. ..... ..., .., ..... .. .. _ _ _ _ ."'w", .,-. .. ..._. '" - _� "n' , .. ,' " . _ ...... .. - ... .. .. _ ,.. � .. , ..�'-., . .

.. _ ....

-'. , . , .. _ .. , ..,. ,... ,..- ... ..-,..... _ .... ...... _... �."- - .. ...- , ... - -_ ... _ . .. - ...... .- .... ...- ........- , ,..

..

,," .. .....-

,.... ... ....... -- ...

.

-

_of...

...... .... ....... -. . .. . ..,._ . .... _ _ ... ,

.... _ ..- - . . . .. .... .... . ...... .. . � .. -..... To. ..... " .... .., ��"" , ,..,,._.. .-. .... ,,. ,.. ., ,." '..""" -_ ...... -.. ... �.. ..... . ... ... n••

..... .. -

_

...

-

.

... _ '... _.... .." .. .. �"'� ..... .. ' ' , ..

.

,:.:

. . ... ' _ . .. .. .. _ .. , ".' ...

.

,"

"••

....

"..,

II ....

. _ .. _ ... .. ...-' .... --

-

...... ,

... - _. - ..

" '' ;;,:

.. -' ...

..';..... . .

....'..., '.... .. ""."..... . ..... """J''' '' ""''''' '''__, M ",",.." H,.... .....,. . ..... . .,. .., .... "-"" ,' ... ..

.... - .. _ .,.. ... ,... .... _ ..�W ... _ -.... ....... ""'

'

_ . - - .

:::;;: '

-

" - .­ ... " ' ..... "" , ,'

,-,.. �...

0,." , ... .. " , • • ...,.. ...... -. ..... ." ,_ ....... " """" C,,,,, .. .. ,.. ....-.. ... . ....,

-c_-,,_ ... ,- " ... ... �... �.... , _ ,.

JI...., .. ,_",.

...... ,..

_... ..... ' ", ..-

... ,...".... ...... ... -,"" .. ....... _ ... ..t.ow "'-_ ..' .... P,·,,,.. ... .. _·.. .. _ .. .. ,.. .. . .. - ... . .. _.n "w _ _ -... .. -.. -.... ' ..... .... -

: = � : � ;; . , . .. , ...

'

,,-

.

'-� .';;; -��

- -, ,'"'

._""' ,.,.

- ... -

.... ...

,�_ • Io.u.o __... ... _. ....... . _" ,_ ........._ ..d ... ."" ,... - .. .... _ .. "'" .. , . - ..... - ....

,• •0>.. "".. t" ."....... .",.,...... -- _ "'.,.­ ... _ -" "- _..., _ ... _. .. .. .. � . ... ........ ' .. . .. ....,, ,., ...

.

... .. '.. '''' '." ... ..... - ... _ .... , .'- ..... ....- -

.

.... -

,-- - - ­ T ... _ _ ,_ . '"

- - - - ""' ­ .... ... ..... ...... ... . .. ' '" .,.,..., .. ... low" ... '-.... ,.- .....

"m.._

� .-. _ . .. .. .-t... ... ..... ,.... _-

... .1 �� -. " It"'''' '

... ... , ...... ... ....-

- , ..

.... .. -

.-,.. - .. ,.. .. . . . � "'....-�-.,... .

.

_ .. _ - ,.. - _on _ _' . ""'''' .. .-- ..., . . . - , ... ,...,_...... .... '.. _,�""" " .n'''''''' "" .,,_ ... '" ,,_........ _. ... -"" ,.. _... ... _.... .... .....t. ....... .. .-. ... ,

.

'-

,- � .

"' ... ...... _ ... _ .. . .... .. .. .... .. .. , ..

.. '-.. .. __ _ _ 4 ,­ _ .... ......_- ...... ....... ' ' ,.... ,,�,

_'0'

'Andy Warhol Portraits' showing in Seattle

.. 'd ', __

ho .... .·_ _ ' ........... -..... - Nt �_. .. .. ,_ ••• _'�" "_"""" ."m . -.. _ _. ­ . "" ... __ ... _�, '''' _n, .'�....

,..,

...- -''''''' -' .. , �. ....... E .... .... " ..J...., c . ·... _ .. . •_.. .. ,_ _ 01 -.---. .

. .. _,. ' . . ........ n_ ... ..._ .._-.. � .. - .. ... .... . 0_ ..... . _ _ • __ 4 _', .._ .. , .. _._. ....... - -.. ..... d" .....�,.. _ .. _ _. " ��, d_. ._ ....... ... _ ... .. ..... ' -,...• _'... .., �., .. ._ - ,.. _. .. ..... ......... _, " .. ... ... . .. ....

,,_ ..... _ ... ..... " ... _ .... __ ID _ .... __ .... .. ,.. - - ,- � . --,--" .. ...... - . _ -

P.,uUlollil:. Blcyclu

_, " . " � , ,

If ,..... b. _'J1___ �

SlSfree accessories wlthevery bicycle purchase.

, ...._-

..,....

- -.... . _ .. "'h"- _. •••.•

......... ,'- - ""',. ... ... .. : ... ... .... -.

, ,_01 .... -_ .. ..-.....

.m'"

�-.-.. -

�.,......"..". --­ _ .. _ _ "" -

.

"'_ r''' ' _ -. _ _. .. ... ....... ......

"' -" .." , .....

,-

.-, .. � - . ­ . .... .' ".....n ..... .,�"'... .... "" "'H"'''' _'' __ ......... .....�....,,-"' ."

.ouun O• •u..... .

.

'-

.. .... _A_'_ no.- ..... . . _

-"'_.-.. -...... .... _ _ .. .. .. . "'

. .. . ..- .. - .... _ ..." _ . . _ ... - .. - - " ... _ " .. ... _ - - .. . . . .. . .. ... .... , .... " , . ... ..,,- .. ,.. ....... _",,,,,,,_ ,, F"'" "" d'''' fl. n.,_

,. t'OO Tu,t Od' ���'". ..'''Hl' ' '''0 ' ,.. .......... .... � - " ....., ....... '"'"" ,... ,....... """ .,,,,", .. - ..._ ,.. 00"" ...._ 'w " ...... . . .... - - "'._ .­ ... _ .... _ _.. - _. ",h_, -_ ...... ..

_.-

... ....... - .. -.. ..

a.. _ _ •• _ ..._

, ... ........ -

,.._ .... .,.,. "- '" ..

...... . _-.-_. .. _ ... _ -_., .... _ _ ... _ ,"' - " "" - .... .. -- _. ,""

....... . _ -

' ...

TO. .""NO....,".. " "" .... . ..... _ ,ho ",n ••",, ..... '" m, ,.. .... '.",",,"'''.

�".

__, .. '.. ri.�. .....

..,.

-

..

....

---

.." ... t · ,

....

.. . . . ,

_ .. .. ..... " ,_ ... _", ... of .. ... " ,... . _• •• • ..c " .. ot

;...

-

...., - _ ... -

_ .. ..... _ _ ... ......., " '' ''. ....

... ...... -- ... '... _ . _ _ .... .. ,

.._

"

w "

...

.. . _ ........ ... ...., -. - - - _ ... ... ... -... ..'- _ .... ,-. _ ...... n,., .. - - - -- , .. .. ..... ...... - - - ' " ... ," � , .. ...._ot _ t_ ... ... .. '"• -.. . ... - ..-.... • �-, ... "n� <"" PAS u .... ...

".0 _ _ _ .. ....' ,� t.. .,• ...-....". ..,., _... -_ ..- ,.. - ,... � -.... " . .. , ..... ... .. of ... .-. .. .._,- - " -,

.. _ .... ..--... .. . _... ..... .,..­ _ ...... ._ .... _ .. _ .. .. , ... ... ,.. ..........

. . _ _ . ... ,-

Lear FestIval

00 ....., .. o...m", ' " .." .. '.. ""'...... ,....- .. ,.'" ,"'.... - "' ... '-....� .. .... ,, � lI>


PAGE 6. DEC. 3, 1976. MOORING MAST

Interi m gives students a d iversion from the usual

Career Catalyst

by Ib.ve Morehouse

Int.. nt

The

by Anita �IcEntyre Have you e1itl �id, " 1 hale applring fur j.lb30. l h:ll'� got III hc harder than aClu ally working once }"\III ,el :a j"h"'� MuSI l!Curle would :lgrcc. Afler applying fC' f :l few johs and �lling lurucd dllw n, � pclwn's ('flO can gel plctty low. S()lIlctillll.'lO ;) lIeg.lli�·c IC:lcl ioll III III) rea..:1 iun :11 all from 3 proS�""li\"{' employer �'Jn he 1,1l.ell J">C'rsonally. "What's wwni-! wi l h me'!" i� a ..:h:J.I:J.(· ICli�lk: n:�pllnSt. When II job·l1Unter·� I.ItlHude gCB • 1 luw I hat �/lle :lpplie� ft,r j.'IW wi,h .he � ' t t tuJc "Well. ] proh:aI:>I�' won'! �'CI it �IIY"';IY:' IlwTI slll....·s p�nb;,hly ri;!h1. Ueinl:l l' H111l,1c1l' h a hi� p::r1 "f Ih,' �m:n:'��(\I! jllh s�... .:h. WJ..:u ynu'rc fe�1iu".. r" ",l" :lo..)UI YUll''''''! ! YO.I W 10k 1;111. �p..:.,' Itil J'Sll�n�,·. )mik tWIrl', ''1'1 II11 ,· ,'llwr� 11;.'1 !!,j" d :,h,11l1

y,.u

, be cn.,lldcrll In

(':. '

'I'll

C:UI h e �.'<:ltih W,:ill'lU UI

""I'l1an

I

f,,, J

II/u �n

tI t1

Whl"ll

II ,.. III ....·[ll · J. Y" u

)',.urM:lf ,"ilh",·· Ix'

bdal' lX

xxi 1""1' \H-':\'�

�t:i" ':O nUlr,lIn. :tr Ilcr ,-ulIl;<J�':.L� :a

;1!,:lu"'U" mlf'll ,.... 1, :.1 I' ....,. ' Ir.1 · , ,10 It...' \Iodl. · 11<. hIll! h�r-.C"lr 1 trJI

'\ 101 \.If pcnplc w\Juk!

II i,lt,l,�d

nin'

I ha...e

�h<: wi,,! 1

lJ.:ro

uhl...

.'1 " "", .' !It'

It.

I:.'

d" I I

'It'll

... " 1\.1 .",,

" ' \\ �II."

Wllh.· .1

:,,11

lwtkcLi 'Olnctf 1!1j1 1�" UII �I\,)r. II�,-.("If. �ht: r��'i,rded l l . Ariel' III,''' w.., d;� "I I bl1 �h,' II r" n';u.iy ' 1,1 �pp!y j'll Will ' Sh.· w�s l·,mfcd.·111 ,\li d ;.h� v:t, 'II .....,:C'I-\].. ,I 111 c,:1)1I111,,:

un

hu \\1 ,I. :lIId � V('fY 1 1 I l<: \;1'

l:lIIdilll,t II:<: JIlt. (If l,er c,:hokl'.

Your appc:lrJn....�· j� unllilwr i lllj)""lr t:ml hd'"

in

J

\\I..:..:e\�fl1l loh

�·;udt. NC'.\I \\«k. some: spe.:ifk a:II'ln: I'n luu!...inS �m'l'es�rU! wilt

\II Ihi� ....nlumll. l!llIil lhen. h.:re ill a li�t "i" ca'sctle t:tpo..'J "II I wtl 1t'lOr :-1'Sl:rv(" itl th(' lihn"y 1m )'0111 Ctiifit:aliO/; and ilstcIl;ns plelslIl<.': appear

Hnw m (;('1 Ilk' Joh

Jki�/il/g 011

IljU!; 1I;1I,lau

ror,II\'

Wl,at 10 £x�, ;" a Campus Ifllfn;t' w , examples of

interviews; how to prepale for the inten';ew.

IllIc'",iewing jor a Job , thr� extreme aTld one "unrmal" type

'�"I! "

bc.·'·r,,�

,

r.:

hl/..ln,·.

OJfif"f' ' linding and how ('Or ellrcer

yourself the an��11 to the who, what, Wh�f�.

planning.

In

,I\'C'

hl'

'.'OUt1'

I.·ill ...,,,,·.

Ion

'lilt l i t II

tll·, i;,·t· l"I.Ilt1!1; r,,·,.lv

' mldi e!!I;,!("

.·nl , I

�Il�

"h,}t

n·fll.'d

\\1.3/ JI'P",u!

n�ltlr�!

, ' " r:1 L:lwr,·"�·c (If I til' '�ur,in� dl'l,,,n 111l'nt " II uff,'r :1 " 'T h,'

.,;,)),',1

" " lI lloC'

lkalltituj"·.

Undy

\\hi.;h WIU + ('aJ w i t h

";I ."nsi,h.'r�ti{lII o f till' hum:1U

!()turl·. iI, ",p.·rfi...- ial anatumy, lind lII:1n' ) ,jew anu �I IIJy or it

Ihlou�hmll th(' h btory 01 Ih.: WC'\CTII W(lfIJ:' ":OUf"lI(',

.. rtlrn'

m tn uon"J in

induJe

"(;"l.l"til·'"

HipJ

10

SIJlreJ Capitals" . "FrUin

('.Ii:. Smit h.

" senior al PI.U, �en 5t:lel't..J 11;' hc Ihe ,'onlmand"r of lhe Ai. For.-c KOTe C;id"l Corps, Ikla..:hnlcnl

hn

A C\\l j�t m a� Festival CoIIC�rt serit·� sr(ltlightm� Olorl.' Ihun l!iO �ini:C:!� lI-nd ncu.,!..:!ans from Pacific,: Luth('rJn Univc,�ily Will he offcRJ Ihis holid;t), �\.'aSOn in

"I

think

pw,lucliv.. Bebell�.

we'lI

ynr, the

hJvt' a llIid Lynn

newly

elected

president or HI; .. .:: k AIIi.nc.. 1 hrouilh linity ( BANTU,-

B.. b t l l \! . a �C)i"h(lm(l,: hu�intss major. IY!I� r",eMI)I c!r�·ttd 31 .. BA�TU mtc t i ni:. Other (lfl"kers d..:..:ttd w,'rc T:I)'lnr, :I fr...�h01",n

T:Uilhk

e n ! i n " r r i n j! \k�·;'r.:sidcnt:

WIII\.:

m aj o r . Jun.·�. .:I

\ S l' L l! f , c .� h nl a ll . ,epr�lIt"'uv('; B:llhara Jlln.·J., a

maim. rt..·",..d h.pll..'1I0h· ClUWf)': ( ,I Wh,ll". .J

frcshm::lIl. and

�cret:ui�! a"-\l�talll: Hri..11 R....d. a St'niur

mJ,jorin& in F.nv:li�h, Ire��urc:r.

8ehclk 50Iid "Memben 'Wcm willi:J� In wurk tor foals wi III'''. On�'

.h ,oaJ ill a jlrllltl"ll m

�u .

honoring

t::1I�rx:1

mu"l'. Thc pr<Jl!:um. plJnn.:u ("r �i"lInjt. will

fealure �ev.. ra]

....hOlr�

J;,,�pt:1

,;J.ur.. II':�.

trom

SA �JTU i� �h'" pl;.nninll- .:I i ' , , ' / p J IU r c t.:l a l r mCli1 If' CIKIJurJ)!C hljth :>o,;hllol 'tm/o;nl l It )

anend PLU.

M i 1'1 "

r I t

, II .1 c n I

To The Rhine". "Th.. UeSc.rt I n A cn:riclln Hilllory" . .. A Cultural hlpencnt.:o: III the

900. UnweBity uf PUllel Sou nd . for Sprint Semestef ,Q71. CMfl:( IS the fiut woman 10 bo: StlI�":Ie:d ror the: commander poSition 1iI1

.

I\rl, In Ne"" York (·it)·. . and " " Livin� Lab

With H:J.\\·aii', EthnIC

Groups".

a c h i c I'cmcnl

Fnd:ay �nd Saturday pro,rams

IS Ihe BANTU.

YI:';"

m3in Ot her

It-\NTU.

in

.... o " Jll� r a t l O n II"lth l"at:oJlIl3 ( ' lllllmunl'Y l·oll..:jte s ala,'k Slu,l .. n. UnItJlI. 'f"'<Jn�.n'd a vi�i l rT"'n Ruhy Ot'c .Ind lh sie DJ\is In I �stH'ld ,\udilortum. UA\;TU U I S ll

w u r \, ... d

Mt'lrui""l i l a ll

with

I h l:'

O " ' cIOl'lIn('IH

� uundl I II pr�''':UI t!lt' :\1cs. ' HI).:!.: f.·..:I"', r ..�"'C..,II in O!s. ""In \lId:tonunl.

ab.}

be

Audilorium tomorro w Iud thO' S ea tt k Opera Hou� Sunday. Both programs beli n al 8 11111.

111"01\'<.'101'1'11 of minorities and non'mlll(llftll'� ill effort s 10 SOlin commnn I'ruhkms. l J !. l

will

i"rescntcc.J in Ihe Pon!and Civk­

of puqlo., c� indlldc kC"tping n1lnurili..:, awal': of Iho:ir unillU(' anti ':lllItHe. and II c riu\:c

(}�el'uyc:

TaCllmll. SuttlC' 3nd r.mland "A 1',oclamatic"1O of thr Good Ncw� of Christmas" i s rhe t he me 01 Ihe prosram, to be prese n t e d in E U lvold A uJitorlum Fridli)' throu,h S u n ll.y. D e cc nl bcr 10·12

COI'IC:"rI�

of

One

h i ghlights

the

will

prc�c n t a t i o n

or

proVlm be t he

Vanghan

Williams' "F,.nt;lsia 01'1 Chr i�l lI1;!$ ('arull;" by the inte�n:ltion�!ly.. re-cogl'li7ed PLU (,hoi� of Ihe

Wesl.

Th.. flU Christmas Fc�llval l"ou�'crt xeries . pr",)Cnled annually eMly ;n O....ccmOer, mOlrks

the

lxginninll

III

Ih('

fur IhollYIIIIs of IlOrlhw{'stcrncn ra..:h Yl·ar. holiday SCJsun

fid:O:h

aro:

:i\"Jllahlc

In

Ta.:t,"l;l JI Ihe PLL Unl��rsll)' ('�OIcr 01 tlit' �Iusi.: o...p..rl uwlli Oific.·. hi Scali." lid,.,,, lila), I1\.' purdu�"d 31 !J1111 \1:11.-/0; tid,." oull..\S.

thl' AFRQTC Oo;l3..:hm.:nt. She

l·omp.. lcd

a�inst AFROTC !lludc nt$ fwm PlU. UPS.and 51. \fartm') CoUege for lite (0., posil lon in the c;Jdel t:Qffl$.

AJ t:adcl cvrps ,'ornmandcr. will direct .11 Sprillg Seme$l�r 1977 axlivillcll or the -\FROTC Cadel Corps at D e t a e h m C' n t 9 0 0 . Approximately 100 SlUdenlS rro m PUT. UPS. SI. M:lr t in',

she

be�n 31 8: I S pm with . 4 (1m ma ti nee s]1iIled (or Dc:t:O'mber 12.

looks for productive year Reed

Pans

Christmas Concert presented by PLU

BANTU elects officers, by Brian

Galaxies ill the title of the new Interim Catalogue.

Smith selected commander

IllIrur./u.clk.m to Prhrrlpll's 0/ Carrer Planning ' a help in cht)n�in .J

Welcome to tlu> Qzreer Plon";"K and P/qum('ll(

lIun

Til':

f<I"�''''

Mujor S(lIlrt·t'$ 0/ OccupaliO!!fl/ Inlomwtion in Curet" al/d Placemenl . with descriptions of these rC$(Iurce$.

for

"

'1; 1 ' '':0 :1

intcrview fOl t he same job.

a Clileer and finding a job.

a

I\ntl, l':lCl'O�) uep;crl ml'nr 110 ' Ifen I ...... u: ...• mlil!...1 " ,\ , ' rt' " , I u t l ll f:/ l L"ol .\1 J'.·viJII� I, I� � 1",,1. oI' �,lhIlU·. v.lli�h ...,.. 11.>1.1al!� . ...till} · l"1.J ,.,.III�'t1 :. ' �nc.J

{Jo!hcl

Sd/ ApprobQI lor Ih� Jvb Srurr:/, . que�ti\llls 10 ask yo\u".:lf ahout youl skills. iniC.'re.sU. goals :Inti YOIll!iO!If. b<-fulc and dur ing Ih� job sc:uctt. Also. how to go �bo,J1 Ihe :o;calch.

inh'rim

IIIIS YC:lr'j I nlerlm cauJog. "{j"l;u:i.. s". hvo?"s UI' tu fa TI;;nl<' ;Intl interim', pllrJl<lSo,'X hy pl ll\'i din J! a wid ��J')dy ()r .·"IIIS''''. 11('"1<' 1!1:11 \11· ,uld m:lk,'

YIlII l"'ulJI . n,ienled loward women.

(;<.'lIi,,; a Jvb . hllw to find a t:al;;oef fur whkh you arc bt:1I1 suited: question llud answer fmmat.

he-hind

10 plllvUJ.e- rlU .�I u dcn ts

dl\�rs;nll (ro m th...r u�lIa! studi�·'. (() tln· l h.. m :l d\:llh:.. w e"tplorc other fkhh.

y

<I.

'Q..

W;lX

FOil Stdlal'oom C o m m u ll i l y Collelt::. and Tacoma Communll)" ("oUl:le co m prise the mfmbersh.i(l of the adcl corJ>�

(,o l l e , � ,

A t the complet ioll of Sponl

Selncster 1977. Carla will be ... o m n r i s � i o n e d a� 1 2nd Lieutenant ;11 the U.S o\lr Force �nd will cnh'r IICIr.-.. duty sho rtl y there fie!.


MOORINC MAST, DEC '

) , fQ76, PAGE 7

----O --SP RTS

------

Swimmers launch season Knight Beat

b y Dlvid Ben50n

('oadl

Chll�

C;ary

by Reed West Wh�1 did you uo un y,mr Thanh!1-ivi!,); t-wc:J.k?·-:J p1011 1 inent qU.:�th1U JlOund '-JIl1PU� 'hi� week. 1 ypkal :II1SWl'1$ woul d �: f<!I:I''1cu, w�rchcd I\\ilth;ill un TV, or p� rl icJ with friends. But if y<>u plJY h:l�kclb:lll I'M t h l' PUI \'ursi ly y"l! would not h:Jvc Junc �I!Y II! the abo\"c. YIJU IImhah ly didn't even h;ll'c tirne It) gu home, unk:u you live in Napa, Id:tho. That'!; whcr�' Ihe PLU l'agcr� pl:lycd lI:cir firs.1 %lme of the ycar.

1 h(' I � Lute play"",) JuL! thclr �"Oacile .\. Ed Anderson and RI)g<:r h'cr"III, IUIn?!.! In tllci. \'an Thurway Jud headed for It.bhu. A mcrnOl�t,I(' ThanhglVlIIg dinner W:lS c..t1�llmcd al the Hot Lakc rest:llIfJII' in U Gnndc. Or�'gon. The I.ule, firsl hasketball same of t he �ilsnn w:lS hit!:'y night against Nu:lhwo:�t Na141rCne College. The Lutes started orf

Ill\: gallle

like they had been siuing in :I van 01$ ulany as 23 poill ls. Ga/y Wl1"It'lh;l l l h · � :'7 poilllS and numerous �reJb hy Mi\:e Mcy�r and Dau V;dCnltne sparked 1 , LUle ":(l rn eback hid. But at rhe finish r hey C:lnle '1111 on The �hoJt �nd II( II lJ8-94 �ore. ro/ fluet yea/5. Th.:y rdl b.:hind hy

Th� folluwing

night

ill

Richlan d

!hillp.� Illokerl different f(l1 t he PLU leam. A capal."ity ":TllWd pthetcd to walrh the Washin!\luO Slales ('olll:�r) OJ)l:!lITlI: g�rne uf till· �C,h<J1J ag;timt nOUt' Vllt.:'l Ihan P�;:jfi ..· Lutheran lIni�enity.

Nnw )'1111 mirh! ,IS,," Y' l\Ir�lf. why in Ihe wor1J ;.re Ihe Lutes pIW�dlL� � Pl..:·8 le:1II1 like I he COUJ9Iu? Well fllt une thing, ('o;I..·h Andel�ull lik,'� 10 get th,' IlllIg)U;'SI pre·�aSOll upponenls he can 10 prep.lr.:' I,,� "';1m fur 1c��It� play. With the (\lLIJ,:;1lS huasting 111,' 1ik�.� of (1· 10'· Sluart IIl1Use dIU! h· I I ·· SI C�� 1>tlidllka�. ll)ugh <oCelllcu a.

mild word fO! Ihe L'flnlCl.l.

or Ihe 5:'00 in Jlh.'nJ,nh:c. 5 1 60 ,'��ded Ihe LUI,'s In )!.:I

..:rusheJ. Tlh.· ojlher ,.10 IIUJ I�ople Willi Ji�!tn.:cJ I.I.'crc lui,' l:1l:lCh...s. plJ.yels 111hl J!mut )0 (·tllhusi;I�lk failS whu ,.howc(j up. I h"::Inl olle

Dnpih: Ihe Ilradll).tion of five lankru wbo look \Vilh Ihem :1 1 AII·American nr.kings, I'ttl �l il1 r ....lains AII-AOl�rk::nlS Bruce Wakefield and Ron Ihmard. As a fre�hlTlen al Ihe " 6 nal ional m�1 In Minnesota, WakefIeld churn..d out a s.e..:ond pl<\,� in the 100 83 cksl tok r (5J.hQ) and ;;amt' bad for the 40U-yard m l"l l l�'y relay whirh also garnernl second ( 3 : 3 "\.05). B;lm.ut.!, � junior �nd NAI A cha mpiun in the '75 (200 Back). musd.:d a ��...ond in '7 5 :.along with 4 1 hird in till' 100 Back with WJkcfi�'ld and a lso was a 11ltll\ber of tht runner-up, PLU 400 llIe!.llt}' rel:ry.

Sophvmort, .;arry muit of I� w�'lght 01' the LUll' \'Iuad. fifly pcre,'nl 10 � t'Katl, wh�n II com.'" 10 nJl ional s expcril·ncc.

WU/'I>O slIppurter mumhl e. ··Th.:y·1I be lu.:ky if we dun't Jllubk I h.:-ir M:l>fe." As III": :;;JlIIl' plo·V..::\S;;,I III:'ny pcupl,' waC" surp�iscJ. 11.'.:lIn� Sla./(.'d 11+1 1 �I"I.I.'. PlI \IoC"mln!! n'ry ti�h' ami I"'f\llll�. I it,' fH�1 hall \\:t� u"rnin:!I.:-J h) Ih ... (""il!!:I�. C,)�J ,hutltin� by ;ir�' l U I..: .. ( I X·,; ) I' I�,' ,1." ,Ialt' !e:1l1I tiS 11111..:h 'i'; :, 1 7 1 )<li nl 1..::11.1. ill!! tIl,' �·...1l" ..1 stJII' !t<llveJ .. �·'llnpkt ... n·vl'r'\..l l. I'U) C�II'l' ,'1:1 hlHllml l lll' m' \.' ill the ..c,,:;lnU hJlt". ·' it,'), Ilil ;o itnt <II 1 1 1,';r h<ll' II I1L Ih: lidJ :\1 Oil;.' I� " n l I hi'} �h{\t .w ill... l.:':.I:hl.: l -i 10 I S. I ,· H III m�IH"' lllan JdL'U"'; JI\J Jil �flllll"l 1':.IUl btl,d, � .. d I" p,,' '·1 l1l1'·' .1'·� A Ih'lI ...."'·..,111.',\ [H.';' r"I"l'...d \ ' If:hl\''':l� )111,1 ·.101\'1 . I�" · (mil, Ih..: ( "U)I.lII\. (o,;,'l"in 1\· 11'1" " \ g'lL �() 1"lIlilliS r" r !h� i!;!llW. I .... '" I h � 1 , .1 h;r1t. nn)!'\,�.I\ !nd :4 poinh �lld ,1,,[ •. n ,.... .,',. Ih-I I I p,ll �!n:1l dill" l'llid,'k��, II: r�'\ ,''.lt,'dlv I'",;,; P:lid,,\. � l i l II".' IUII' p. illJi.irt;, Iii· :'�I)" pOll 111 ,i":l ....·t·11l :,' fa,1 ;I� ;1 ) .•' � " I { ·,,,'r� h,·�I . r 1"'111.....·11 i..:l,1 II· · hig!I''''':!II'� 1'>'1,1,';. . . . tu 17 11" U 1 1 ....

l'I I .11\L:1!i [ , ,'I

j\:�:Ir Iii,' lmll 111[1'\11,' 111,111. 'If , I I , �'JnL" Ih� 1.uI":s W,'!}1 �11..:�d. 1 .1(' ".....:11 1 ,'r, '\I J ,.f I.\I!" 'ill , li,rr" l � II"�II! wild \�i t h ;Ulilripali,m .11" ;m Llps..' t , ,\.lillY, Bul 1 1 1..:: ( I I 'I� 11'00,;,1 In,) mudl 10 hJ1l(I1� !lnd , I",,, mi,'i:t 111 , 1 ...'('111 wly i"'U I�c , 'III ;1 74·M_ \·I,lnr� \ 1'1; i!,,,,d III \"11;1, hili a�.I;I'�1 Ih.... n, �';un ill th,' flali"iI. I r hillk ;1 · :" ,,·I I,:dl h:nJ.

�"'\I I", Ih,' LI1J("'. IIlal ;';!C old nnlry :1;::11"'1 tb: SJint \l:ir[II1S S;iin ls. I he' II Ie is al .,:45 1(llIiglll III 01)1111 Audl"'j 111111. ,,'W 1111 11)\ lil5l [' ,"d,,' lh'l) III !h� y,';I:· ·Spccl!lI ';IYS: rhe I w.'S \\illCfU,h l in- �,Ullrs.

Gridders drop Division 1 t i t 1 e rh" ,1ni\�;�lIY

1 u! lll'r;1I1 1!1 :.hJ..: ! , ('IIJNI thcII S<'�'<O'\ on � ,11�;) flPlJl nljl\)! nok �� I · ·) ,jrllrwJ ,t. \.\1.\ t.!1\'j""n lJll� ,'h�llIrl' "�ll)p III W�.I.·"I W 1 <.11 ·t,,,,, 'oI' l l h J .�·"r�· o! 4S·�l). I'Jdr:\·

Ih.,: ·· 1 iI l I.· Lhin,!� hUrl t,,, ·· II.: �a,d it Wet" a (tjlni>!llJ !nlll ·11· O:rJ(> :�. lhal ,·.IlIS'·U Ih�· I,,�, . ."\ �J':us� t"l""II'd lit l :.no gJIII.. r,·,! \() WJ1�h lite :;anll" th�: W�" Ill:t\!".. ,l willi ,· rrnr$. A t lim�� It " l'l,, �r(d Ilr.el 11\,· ! '1 1lI wi". ruaM hnl,t 'HI ((> In.. h:.i, ,I ... !lln;:,·,1 '�Oll'.l " •. Ih� .. • �.. ,.II Ti..· ",(ln 1� SI flroUlI l",1 ;I. lOll! "r III l·rr"r�. nw" h�· 1 1l� Lu:"....

.sophomore T.)Il1 tknt.!riks dd.....:h..d from SJt.:.rami.'nlo Ci ty (allege " here he sWilm his way 10 Junior college AII-.'\mc,ic:an slandlng.� and hopd"ully ...·iII do Ihe S3m.: Cor PI.U. No!ablt roilk.ie5 Ihis year will h.: freshmen Kyte Gei�er who spe.:i:.tii.:es in the 100 and 500 Frt .... .. ·;,1yle and Rob She 1 tenm who WIll hopefully cuI a swa t h In Ihe t radill on 1)( hi� All-Am�ric:!l1 bf(l ,her Gary when he swa m (or PLU. 01 I he HI1�k}' Rd�ys �t the Un iv('T.\it)' of Was h i ngl o n (' h a � e OOmml' n t �(: he was � bit surpri�u: · · lbl s is the (a�lCst relay te�m I have 'Jt!cn at this school . CornpHativl'ly. our swimmers are far ahl'ad in limes Ihan la�1 year' � relay hdme nalional�." The Lulc� Jipped u n u ,' r n a ljulul '1UallfrillK �I�ndart.!s in Ib(' XOO fr"l'slyk relay, 400 m�'dley /d�y. �n,j Ih�·

Aft�r

400

the

frecstylt:

resu l t.,

rday wilh Tom

Henddh

:md BrU t;t' Tc.-mplin do�kinl hoI. natiu n:at-<lu3 Iifying klls of 1 : 4ft�Q ilnJ 1 : 50.Q7. j "�r�cl i' Illy. l\ll lhrce rday squads pla<.:ed sc,·1l11l.1 h.: h in d former P,lc·8 puwelhouse UW. Memhers on the 400 freeslyle reby wer,' IIcndriks, T':: A lp!iu. Bill Par!\.:-II. ant.! Run BJrn�rt.!; on the 400 m e d ley rflay were Bruce Wakeficlu. Cra ig Sheffer. Barnanl. lind Parnell; nn lhe ROO rre�s,y le rclay w.:re Parnell , Te mpl in. Hendr ib. and ChJrlie RohinS(ln .

individual cvents, four had Racers" n)i:tlllcn hi ll ing IInd�r national q\I�IiIying marks: Wakefield and A.'I

for

"ChJser'�

Barnard ttlmed up in Ihe 100 Baclo;.'Ilrok�' wil h a 55.87 and tc" Sb.6 5. respectively. Soplwmo \ 00 th.: went �r C rail Sheff I : 0 \ . 9 3 and Breutslrokt: in

freshman Kyle Geige!" splashed 500 rhe in 5:03. 77 10 a Pr��lylc:.

"We're ..:oncenlruting on rhe 40() medl...y relay and Ihe ROO Fret�tylc rel ay for II�tlonals." remarked Chas�'. "Our rda y squ�d� al Ih.. Hu�ky n,.....1 ht.-al S I!l I'1O F-"flIscr I N A IA J1Jlionilis .: h ... m p lon)

a n t.!

Centra!

Wa)hinglon S t ,lIe (",Iih:ge 1M'l:on,1 N A I A nllroll�b) JnJ its still ,'uly ill t he ��S"rl rn.'rore w,' j;el intI) lhe real training."

Lutes playing inspired basketball

!lolh

1,1

will

into Ihl) n�w a�uatic s.:�son by introducing I pack of yOlmg �wirnm.:rs whn hrin g hy,!rodynamics into n new st�te of �rl. Chnscr's R��as hav(' plid Iheir w�y to �i:l: su'·r.:-ss!�c �URrt"lellC� .:hampionships �nd lOP pl adnSS at nationJI� linee I cl7 � ; how,,""':1 , ('ha:".: aUmiLs. I hal his l earn is sm:lIkl t his year th:l n the p3SI t .....o )..:rllOn� when the Lut.: tankers I'Hlhilf,1 riflh t will\: at n:rtioJlals, Bill. il is no l a building year...ill fad. il 1$ an ['II<'/o:Il;n(:, year. 13"n.:h

SophtJlno�s Brtl�"C Templin and Bill P:mldl hold IW,1 �hool renlCl.h and r...l�y dUl lc.s on l.lsi �<'3r'� .�e\"el 1 t h pbc" fini.�h,·s on t he 400 and 800 free-styk relays at nationals. Sophomore Cr3ig .s�htffer n ai le d � s"vcnlh in the 200 BreJ�t �n d an �·ighth in Ihe 1 00 Br"3s! at nationals. Sophs D�le B ry n e s t a d , Wayne l.�Vas.s;lr. and junior Charlie Rnbinwn arc 1 .:::s.t�J \'dcr�n� lIn the L1:lt)oua! eir..:uit as well.

by Jail Ruud

\,ll l,lst ,II\<' of tlw Ill ost dl.l Uell)!lIIll pf"·�"lI�("In.' all} I'Ll! (�3!ll h:u '�I,·kkd in �"';II�. I h,· l U I ,' h 'l o l' � l e l ' a l .'• d l' ll l ll n ' t ! l I , n � i n � " , r � tl .\!th, 'll/th !Iwir h�,k,'lh;11I Icc,ml du ,· Sll t HIlly lhi�. th� L·(l;l.:h�·� �11i1 pl;ryt'f� ,Ire 1':, [lIlnll"

te.,"1 or" �ky".;�;tp • .'r' r,l.Ill!rIl& frulll 3 ",,\unt..:<.1·· b'H" :\!1 ( lie '\"Jy up to T ! ' . CIl;ldl \ndn'lnn j"':IMt"tII. ··th"H· · � <lilly '.>111' word fnr Ih,' ,v;ty

,,\11

kilt. l 'i.J)"c,J-'IW�'.

74-bR.

t hill!1,� nH)r� �:rl 1Jhk I h.111 WI'I'

011 ..· ,·"mplim,·nl I" tht' l llte'� �rajllntt ,Iden ....' i, th�1 Il ilh �Il l hl' ir bd<.!hl b, WSI; II�' forn·t.! h ) win Ihl' .ralll": wilh th,'il ",jL�id� �h')" l 'r. 1'1;lyir.; I mll'h . physkJl . , kll·nS!.!, tht' Llltes Sll, �cl'>.,rul l y �b"l (lff WSlJ', [ll>w�'rflll lJI�!,Jl· Ilaml· . and h.:\u I heIr mO,1 pI!J[ifi,· ·JI,t''''Jlt:. Sic" , rnio.lobs. t .. only 1 7 P""HlI.

ur.d lo� ., s

t h�

VJ" it)·

'I!'�tlc·r Id.th... ",jl h 1.utes 1\'hll!tW�'" /\JI.'lft"IIC J (��nt �elY liis..·o;JrJ)!inll 'xid�

wa:,

:).tnkIJ

�'''''I"

in

frOn1 I h,' hqdnnilll,:, '-" i wcrt· ,II..., "[1 �gainSI :0

hOOll,\'" nu:'t: rfl,w\l

Ihl')o

\nltl

\\ I"" hN or ,,(11 it '1.'(1$ ··fir�( Ihe LUlc\ ;:0' nfr to a h'ry sill\\" �tart. Bm n".·,· they ' d Ii"l ll'n Il;dr ({'('I Wl·t. ttwy ,'"t .1 l·usbi<'nt·d l\'�nr,'n" k3d In a �Ii '\I \"'" rmint,' \I"rh ,lol), 55 sl'l<ln,b lert. hut II "-J�rl· 1 q UI t,· e!ll.,,!!h. fill' hr.,,1 �orc W;\S 11'1.\,14.

pm.. Jlller....

,\lIb,utth the LUles �ho: all t' mhatra�'in, I fl .: f">1I) \lK' floo. in Ihl' fir�' halt. I he y '-:1I1)C ba..\. to hu rn Ihe n1:"1� Wllh bor; atx·ura,·)' in I h ,· 'it"r;.lIId hair. II \\"�s hi.'rt: t h,' l "'.:\·in rl't "uun s.,.·(Ir..·J I S l)f hi.. 20 roHlr�. "nt.! Tim ThOlu ...... n 1001,. tu th� .�kil· l; I.wer tutJ�h l."ol l1pe t it i OIl to, r.d J e3me tl)\:11 " f 1 4 poi nt s . C<lnl�ug oil u �iUl ill!! n IlOinlS :It:am'l N:l1.Ji"en ..·. (;"1): \\'11�tcrl,a rth eonkJ \In .1 lillIe 10 ....:or,· only lIin�', bUI (ont,ill"ll',! �:, Olll st 31 1 1 l il11= rl')(lr ;WIl1P. ii' did D,1'1 V:lklllhw wink I .. ,,�il\g. in I �.

·'W,' r'lll�ht a 1\1ng. ILphil l h� l l l e , " s:1id Co;r..!l I"d ·\ml..·rs,)n, "hilt w..' ;u�1 tllll, 'I �tl It ,Inlll': · fhl' Lilli'S IUS' \1'l'frn'l ,·.I!lahk IJr pull 111;: II ,Ill Inl!'"l!\(': :It th� d�h' lill l., ! lu i

ni):IIl.

1 111..: LI1! ,-o; h;jd 10 1=,'1 th,'!r · ai:1 ( 1 It�.·'!lI'r, l ll\' � olll)wil'l: ri)!111 they (lin\" nn I h ,' nallllu'!ly Sial..: W , I , h llljl.l nn / a h � llt

' ·OU£"I',

Onl' tlf th.· :nl' eont.·lhlefS 1:1 the I'.IL·)! (.'\Inf,·n·n.:.. WSlJ h'IS .1

I

thil1 k w.. .�al1y gav" Ihem J. s.:arc:· I\nd Ibal ther cllll: fL .. Lut\·� 1..-,1 I wice in Iht' cinsjng lII,"ull',. OlH(, \Vilh only ny,' lIIilLuh'� r,·I,,:IU\1AJ!. "fl Ilw ,.:",.\.: . I L Wa� Jlllw�t J. d.·".I·h,·,1I ,I'�'� n to Ih. wil�·. hut it \\as rlll�lly Ihe (" )Up(, h..·i\lhtJ whi<.b ....on "UI,

1 11.'

L a r r y B u r l n e s s 41 n d Butch Williams j u m p center in the totrot-squad game.

l':I!:Cf'

will

"l'l'U

Ih.:

...·;"" 11 !.JAj,�1 af ". 4 5 1I1!:.il1�1 St. �h:ll:h. Sf \larl m�!� !I "YelI;I Jn te;llll frnln la�1 � � r " OOIllt'

rhl' J.V. �Jnle foU{lW�

:1.1

1\ :10.

..


PM;I

Il, DH

]. "110, MOORING

MAST

Grapplers defeated i n season opener II� 0 III Il�.u� 'III " l''" oIWnrJ up 11,( ." " ., 1l�.J�.<1 a ry h'lI}!h W�'�I 'rtl \\ �11I1I6!<m ' ::lIn. W,�tt'ln 'IIJ"- " " I I \lrt'nglh by J.:fl!allM I'LU .L.- t .!. f)�SI)i(c:: Ihe �nH<' em,;11 10<' Brockn ",�._� I"'t 1'1�.,o;nl wi:h llH.' t'�fort. (',pn."laily wh,'I\ cun.;l1er nf th: I l1t(,� Iml I() W\"'�t , : n J.'l.Q I�':I y�' I I .

IV:I� ;; 1 � th,' I·..:ry h,·:Jinnllll,t. rh�'Y h1<i k' flnf?il th.: I I H an,! 1 .::! (, i'uund <It'irhl dl'\l'�. Thi� pu' th<'m !wch't' I I,,·

t

�J

p".in(� ,j" wn t>dore the)' evt'n wre�lkd ;j nlald "

K�Vlf1

fln�n�rd. at

1 34 los.,

o:unll,' I hr...ug/l

with a vt'ry doS\.·

(I'S "KI":y Wnurr. Ih(':l r:m off Ihrn' �Ir,li,hl ,'k" uri<'� .".ilh Dan lIauft,'. I · H . Slacey Wilson . 150,

kod Braaato lost a close decision to his Western

WOIshing10n opponent,

Rowers complete successful autumn h� Dave PelerM>/1 'J I I,' LUI,' Vaf'lilt� R ow in l! ('Iu� in th�ir �CI'n,' rci'HlilJin;! ) �r 1,lld"r ,'V3ch t);lSI' PClcr..,.,n .,Itel Ihi' (kr�' holllC":msl ']t,,1 \il, r :lly dntl�\y�d ,,\,,·r:. lllin� l h'y " wn.,J na� j llsl t:umph::l�tJ

111�rr ITln',! �n,; ,."I·.��1'1I1 /;111 rowinji: 111 lin' ) .:ar,�,

",";\�" h

, h" �O. Novnn lh' r wOj)l\'n '� "" �Il\..n' 01 Ih. 1 t'� rll L:.l" !II ua ...dkd 10 r,re.'t1 lic:;u lie im Cfllllpcliliun wi,h Norlhw"�1 ",'''001. w i l h l h.. I!x"�'jll:ml o f tilt' U of W The oar)womrn rowed in nve rltl'� Iilwu,hout the day, winning Ihrec UUI of their five he:..b. The f,irls endl'd (he day by

I�king

rlac�' <nil

first

!leilool.'i

nf ninc

llovi<.:r

open

in

fOllt

c�'mp('(llion.

� o v '· !l1Q<.'r

11 <' :>1. 1 til�

21.

uJY, rm'n's

.'(l!l lll1tl'lIl k�!t';J the 1J1I (h'r�lly 01 l'ilJ!�t S" und " " ,'r a I l ,fee IlIIk �ou, '>t' "" Anl<:n,;111 L,I.,' in huth \' ar<ity allu 1V 1:1

competil ion.

K; , :I11-'...r 1 101 Wfned �rnmu.l " illl ,I �h coltO... ·fl[}:n-h,·h;nd ch:C"!�"M 14-1!.

tloa

I ,:�. \1;'"\1110' to" �.·�d}" I" ;."<) ",."d, 01 (<10.

1I0b

,:,01...

\V,s,�'rn min..

� I " h " ic",

I 17 los t

hy

h:ld,

WIll

11 0

, Krh Johl'<.oll.

d�Cllli(m :II\J 1�.IIuJlI

Luuil'll�.1, 1')0. W,I" jlLfll1:U M'III

:;,\jUIl' \\f\" IIIIH' al h,':I�y", , '�hl 1 1111,h"d " i , 1.1r Illatd] " I I I , fi,,! p.' � i<. " 1 !! (II Solu"I'�

i l'l[lr,

'IVl'

li",

new

y�',lf

m�n

'lnt!

ttl" �

1'10 wr,·�tler, SI I��'" a

hr,j\'y\\.:i,ilht

he was mmnl ttll a w"IVllt ,'I;lS�. S" !II!Il u ,•.1 hi' �jI",,,,,, !II 1)(1 1.'1 H � I\,' r

��\l pi,

n�xt

eullt:�iah'

,l1v....t<l

. n- II I

t!i.·y' h:cd I:'

, I

.... b:t.. ! or [I,,'

M!:J."

.r:

..... 1 . � l le r

m,m · ·

1I �I)!ht

1 11 f:".�t

I II

"

In

1< ..1111 .

h,,�n'l ho," '11 III hIli

:"t'l bCC11I�· they al�' ",Ill I'ricch:rtd, Rick Troy,'r. ami vn',* Julin, whu W�'rc �I! ,1:1r!�·I.' 1;1�1 )"�'.lr. I h..,�' lra,\· I!..,,! �ILlW stal15 h�causc: u( Inl",�inJ;

tlo:,l , 'I I , l il,· " . k l l "

r " u " l .:r m l! n l ..

I n "' ; ' .I I ; n l1 · ) \

l><:ct:l1"!b:r

IIl0S1

, ,(

l'

I h;�

4 t h,'

.I!I

k.:. !!l:ot:

t01.oIn"�J:l 1

il!lport�llt

1:" U:,·,d,,·,'

1.':111-1'

"'ill b,' r"l'n'�·'lt�U.

:ldvJu:af·"

�rcngth

WIl l!

"(rc t ie'l 'r: wn'�t!t".!; JIHl

.•

till' I('um H.(lie.!

J Ile

,\;:� ,..,,), � Ilsl u .. ,! lutt:h. I t g..,.... a 101 of w r e � l ]..n th;:;r flr.....

b,..r-cJ..,,· r 'VII I !hc:

pin W;I� " 'I'K' l· I lly �·,,"si.!�rin� he ) , )iI'1

normal:), ;\

H Ihulk .

U'ht'f "h!iil'.at"H\· !,Jflx"

D·" ',,II,,· r f

tak...

nr.

I hat

"W�

t;u,lCh a

til'S

r;MY

h:" wrt!Slkh

thea '.

\h·mir.�f

hav.::r�-I

nUm!>('r

uf

challce.s should

1 5 · 1�.

eo:>l.

�!at..d

bea!,'" 1 j'S f" r

}"�':!f�. I",

bUI

<JUf

prl."uy go.:l(1Ii

this }'�·.!.I"

no Ic·...� than 1 2

The w!rminr. 04rsmen.

( If'll.l)

�tro\;�

Ch;ilpu�io.

Daw I . m m ons. Ilot> K;,lt"/<". r" m Twit. ('�[ S"<'!I�Slatl. J � ( f Stirl.n.:y. llTn AnU.'J's"IL and �I:or:": P"ders'Hl. J.lhn

C" lrdol\.

In the

jUnitlr Yah!!}"

race. the

tU!,·... ..10\\1/) and ckler m in e,l ly

Th.· fiT'i1 ra�c W:I� 'he I'H�ity

8. Aft", thue srrokc�. th!' men

.WI

I'tllletl

h'

1)O'J!

,..-,·,'u;

Il'n(tlh�'

Ir.lu hy tt!.: h"I!-""ay nlMk. lh,'n .. t>lcw t h,· Loggers

churn;:d to a lwli-Icngth k�d. anu tht: UPS J;,ds 11.·�cr 3!!,dn ntlghl silllhi of I h " l f ("fnudah!.:

0)(1 ttl" "";tler" ill the IJ�I milt" 10 ""in lining � v. � v hy I�n length.. in

Th.: men splinted 111:1,>1\5 Ihc: rinish line exhausted and spent, hut deliriously hapflY. Tht:

The t:ru�hinft dcfl'ats Icave: UI'S WII h much 10 pond..:r in P'C:Jlu�lion for Ihe Mr:yl'f Cup in May.

opposition.

I fdX)

I...

11,.48

The only thing t..Her than being there 15 being there again

Spikers grab 7th in District lIy Gary HardillB

Til., " l J lk�'h;,1l 1I:,ltll W()!'I two n,J!eh�' Jnu ,lfIll'PC(1 Ihr�e o,'er T h <tl1k�l\ l v i n � break. good ".'(J�h

1 , I tWil

IU

l\l,,�h

'�\" 'nlh ....i I he ,\\,<;r r\

in " "lrr)Jrn�ut

,,'JIII�

" .\ "

1>1<IIICI �1 ( l l l m l 1 l l l l F

In

O r " j,:,un.

l'i,I),.1I8 ( !i " I'''I: S'�I� iu I ii<' lIllI L� ! n�" l'h " I 1 1 "' ItI'I ! !I<lIlIt'Il' .....

"fI�

Lilt."

Iii,' l u � ! :;;I I " "

Field Hockey teams end

1 5.. 1 '< , but Iht'n Insl two do'iC �mrs In drnp lh..· malc h . The next mat.:h pitted PlU Olt-:ainsl Pl)rl l;Jnd :>(ak. one 'If Ih�

�"':h\\,·st.

1 5-5. I < · l fl

prulurth"

�'JI.

J .'. J J

ol'"

1111

I' II

I, II!,

,,, . , .,, Iii,' I."

!

,I

r

I

y 1

'III

.. .·'

" 1

Imn III'

I1

I "'d

rn iv,:r�j l v

O H � \J n .

Oh " I , !.

.pi'_r J('.I ,

I' '" "

.111.

fl

I lw

' r o ,;. h I

II

h' Wln :r .... ,·�a\\ h;HII� 1 5 - 1 1 JnJ 1.1�.· Ill(' '11",11'1-.

'I II.' l11iJI I'IJ� I'1f th.. "'.",,·;on 1,,1 1 Ul�' Lill' . I,'c"rd J ! 1 5 · 1 7 H, �"

\'1' .mv do,,""

'I,

�-.h("l.

(""¥ 'h

".llh) I I . . :0,'" .,l lt,'>I,'.l l h l

I:JU

I �' ' ' ' I I

lIlll'"""

th,

!I. ,l r,

" hil�l. ) �. 'If 111\"111 , 't·. �n,1 th,' '.0:.1 II'. �� ,., o n'" t, II II),

\)0'

.. :.··.

I

.."

n I

\\in II , a I h ';' n.>,"·. II I: ,'I I . ' �

'.

(I,

I

t

ACADEMIC RESEARCH PAPERS

MV;,I( R, , :.: I: "..,1::

en.(1". \

THOUSANDS ON FILE �:,,,It "'1.00 for vour up·lo-d�l•• '9Z'� 'U". ",�il

WIth

Old", GAtllog

) 1926 Sanl� Mon'c� a\�d.

lot A,,�jtt. CJo 900]5

Enell),1I(! ., II 00 1'Iu.. <Uln I�" ,,,,:;P� 10

I _ll,

0· (If Orc:;,t< >ll. flf 1r1., .. 1-0' ;111,1 (,.." r .:: ....0:>1.. �·I I"h,'\C I.ISI ltll nll'S Fin' Ihc v:lIsily :r �·14-1 alld rhl' JV � :!-9.J fin�l! W;I�<on.

"

.,

:'\nnh",,":1 ",t/�I,·nl'. '. ' .:nd !>l,i II,: 1,'!111'''''lt', I" IIU1�.· Slah'. 4,(1; Un,II'r'lly of nrrli,tl ('olllmhia :-0: �lItl WSU, 3-0 TilL' J V learn wa� .\II<:IIo,;\'(.1 I,y Sou t h ern

'

,'" r.' Ih"

l'Il}'t'tJ .: It 1'1: ,.1I.w,-l" .lfl, .. ...

I �r ",IISil) s'll1a,1

.,

I" 1 ,Ill,' I ',1\. tu"

I'II'I! ,1 :'c. "1 111' to'JIlI d S-llf'l:l lid!. ' \,"nlm"'IHl',j I o� " h Ulikcr nUl "i:'-'III Ihe \ I,Ih . h.](\ I r«lI hit: s,'nrIlH!

�1l,1 p"'�

ll�

in Ih, f,rM game, blanking Ihtm 1 5-0 and won Ih(' n"xl game handily 15-$1. SU made a o.:om.'harl taking " dose 1 5 · 1 0 !!:lint:' hll' tl", LIIIC' f(I;lf�d CI,l ek

r"I I ' ' ' "

.,.

r"

H

'r Ix

\�

iau'u

1 Ile:J

" \�r

1.:1,-1, I " n "ri ... .. r< to" "1' ,'ut � .11 M· I I I 01' I :i I I 1 .,_"1 � n d I'. " hll'l�IO"

I:lnr� Ih�' 111,11 ••

l 'l e

in

,Ul(l 1\:.:) pnw("11 il .I,'

I I '" �a �l l� 'h'pr,',1 Ll�e, \ 5 ..(,. 1 5-3

[ .J ,I

'76 campaign

1 1: 1 I1H

l oujl'h.:�1

�� ---- ------

j'ollc)

Aco'''' ..

"",. •

� .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ClIV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:= : =='" ..::: ..: ..: ' :·:.=�� l�': ..

_ -

11(lr<

0- I., Qnor't' P' " ,n; \'lIo T Mus" lo:.lr-' { .-�., Qt. I

�,1ft! �:x-c'IJ(O:'y l0 11".0'.1 '1' w.J,:: :'e.::UI ,t;, f �P::-"� Ic';'. IK"' �" 0 , J k,." tt �.., Nobt I , � � \V') , ( . Il-r..n Cc�' · � --0',\ ' t' ' .. Dt \I hilt" �;(l�� and 'jld fl��'> lt�,.� � oftl lj�1 '11 n� Ml.tSI( li. : � i", C,,:r:��.A IO�C� '(0'. IMete ogw!'l 0J1d 1J9O"! Cl"U (, " .1')r iL' W �"of � � ,

III

\"'I�I;ml

kn!lIII�. rh�' diU'" InaTr" n · 14:45 I.'

\·.. r)'

T I l; :

WIIl";!I); rn:ll"gm.

:II! It' 1"1

thiJ;!

, II<'

W;IS tilt' f:l.�! LUlt' 10 wr�'stk <In,1

• .t , 158 14'"

h� lkoMUlh.

11 \

I'mm

dlJMl u " � l\tJj;�

anu Ro.1


-

VOllloU: U'"

Board of Regents approves research project .. .... r

.

-

-

-

'...

... ... _ .. ...

..

,

..

" . " '. "'" ,,- .. ... l' _".,<_

... , ., ...", " ... ,' ". , . . . . .. .. . . I.,,,, ." ,"• •"

..

" - '� ,.. ... '" ... . .. ' '' � ' f. ' ''' '''_''-"-. ,,, .. ,....... ..-

._ " .. .- .. . • •

"" ' ... ' " .. " .-", .� ... -.. � -•

• •

�.

"" .

-

"

'" -" . "'.

,

'

........'- -­ - - _ ... --'�',... -.... .... M . _ '_ ._ _ . .. . ..... ,. - .. - - _ .. .. .. ' ...... -

"'" ,�,- �.. ... .. o, ,-" . ..._1 ""'''' .... ....". .".,",,,- ",,_., . �- '" ,., __ , -. .. I,

. --",-�­ ..... _ , .. ... _ .

Entries for photo contest due .. - ....'...... ..."u·. _ _ - - ,_ .. .. . . .

,. ,.." _.. ..

'.

...

-.

c_

,_, , _ , , "'-� .7_

-

.. .. ..... - - . .... ''''' , .,,' . ,, ' .. .... ".'. _ _ .. ... - - .. 1_ ""_ _ .­ ,... _ ... _ - ­ ..... ... ... ...... .. .... -.. .. _ . _ _ .... . _ ..... _ .. ... .._ "' ... r._ r:i:, .... .. .._, ,,... __ ... ...

....... - d.,-. "'......'

'

-, -

_. w... ...... . . _ .. .... . . '''' '''''.'''. _" . ,.. .. ",.... ...., - -

- _ . ..... - , ._.. -, .. "... "', _ ..'...... .. K.... _". •11.....-. ,•••_ _

<,""'•

..

"'

: ...- ' . ,­ ....- ....... .. ,.,... - '. . "" - '-- .... ....... .., ...

..- _ - .... , ., - . - '..."... .. ... ... ..

.. ...

,

"

"'

.. -�-

-

........

..

,w.....

...-..• . _ ... '...., ... _ ,.... " 0\."

..

.. _ 'i,.. ,. ... ... __ .. ,... ... �, ..'" . " II

�"",..:.

"t..... .. .... ... , ... . _ _... ..

, ,.,0, "' '' _'"' ... .. ..... . .... . _ .. . t_"__ _ ... _...... _ _ .. ...... .. � .. ..... _ ..... .. ... _t. ... _ _ _ .. "'.. ... uc _ _ __ ..... """ ... lot .,110. -d-.

,

....

::;::. .

,

. ,

.

,

.,., . .. 1:0 .._ _ ... ... ..-"'"

,_ .... f,..." . , _ . . .. - ...

" M_ •

, ,,"� ""' '''' ­ "'- - .. - .

-- ... ... _... ... _ ... � n

-

,

-

• ••

- . __•

•• iL

--'

• .

, -

.. ......r_."�....._ loLL. f.iL". ••• •' " ""'". .� .....- ... ''''''''. .... . • - ",.. """' ... ' -

Interview with Frosty

Westerlng beglJJs on Page 7

Portable modules near completion .... ' ,.. " ,­ ___ .. ... u.. .

--

�_ .. . ..'.. n.

"

--

__

'0 .... ._

..... ,_ ... ..."...

... ,...._ ..... .' ..... r..__• __

. .. _.,,, ........ ... . ' . -. _ . .. .. .. . '.... _ _ ... .... - - ''' - '"' -'' - - - .

,

....... ... ... _... - .. .. - ., _... ... - i_' .. ......... ' ,_ .. . ........ --" "_ , ... .... .,,, _ n. _ .. .. ... ., .. ..., -

'

.


CAMPUS --

--

Homosexual student interviewed ... -.. . .. ' ... _.... ... -. . _

'H _ 1o

L � ... -..

.. _-- .. .. -, .. _, _ ... ._... ... . _ .. _ ..

-" ,-_ .. . .. ... =- � .... ... -,- -, . .. .. . ,.... ... �-

... _ ,,_.... - ...

.. ... - ', ___ _ " = ,.'5". • ' ........ . -.... 7 . _ _ .. . .... ...�- , """ " . , , _ ... ,- - --" - ' -- .. ... _ . . PUJ .. . . _ _ _ " _. hm • • " ,� " ,_ -. -__ ".... , c • <'_ .... .. - _ .... _ E... .. ,.. :, - _ ... . .. ,T _ .... - ... . • ,

. _ 7

-

-... �.. .... .. ... -.- .. . -..... '- I. ..... ... ' - � -. - " '. ' ­ ..... ..- ....... ..

.. ,. __ .. . .. _. , ,.... _ ,.., , ... ..

......- .. ... _ .. " .....

_ .....

,-

,,-,--"'"'­ . ... ..... "W, ,_. ,. . . .... .. - . _.... ,, _ . ..-- .... ..... ,, ... . _ .... _ .. ...... -,- ".. .. ,_ ... , - ,- , ... ..., . ... ,.. _ ... "... ... . . .. _. . _ .. ... _ . .. _ .. '... . '" _. •• 7 ".. -._ - -- - - ... _ = - - - - --, _ .. .... . _ .- .... .. , - - ,.. _ .... - - _ .. " , .... _ .... ,.. _ .. ... .. _ .. - .. - ... .. "ok ... " ' ., " _ .. _ .... ..

" ,, _ . _ = ... - ,- ... ..... ....-

_. ..- .... . ...._. - '... '... . ,.... . .. .. - "" , •..

_ _ . =.... -

... _._-...

- --'

I' ', _

-

L'

__ _

... .. . _,.._ .. _.... ..... .

: �:-=*:::- .-

..

� - - ­

.. ... _....

-- _ at ,..

- - - "' - -'

.... , _ ... .. ... �... ... .

.... II n.' r ..." _ ..... _ -

.......

._ ,

-

..,

Financial Aid

... .. , - .. ,'" .. . _ ... ,.. ...._ .. --_ .. - - ... .. . ... _,.., .. .._- _. -

-

,

-

"

" "" .. ,

-

.. _ ,

-.. - -

... _ _ . ... _ -

- - - - ­ .. , ''''--­ - , --. ... _ . ­ ... " . _ , - ...... �-

- - - .. "" . .... , , , .

� .

- - --­

... .. - .. -......

""

- , _ . - - .... ., _ . . _., .. ..., - _ .. " ... 'a . • " . ,. _ --

_

..

_ . w ' _

-', -

... ..

. ... .. _ .... -""- . ... .._ ...._ ... _ .. .

....

'-­ .._ . ... .. ". '_ a._ .

... , '- - ­

.. ._ . _ . _ ... .. - - - "' '' ­

... ... .... _ _ ..

_ .......

. ' _ 1&0 ..

-' .. . -

_ . ....... ...... .... -

,

.... - .. - .... -

- --

- -

"._ ..'-'­ -- , . .. ""'--' ''--

.- -.

._

..

... -

__ ...... _ .. __ ... _ ...... , , . ... - - -- - ­ , - ' - -' ... " , , -', ..._ ......... .. _ .

_ .... .. _....- --... -." .. ..... ..,�

.."". _ .... - """

.... , - - ... ... ... _-', ' -" ­

- - _ ... .. .. . -

..

-

,

. ..

- ,"" , .. _ ..

..." '

-

..', _ .. ...

--

......__... -

_ .. . ..

. ,'"

,ad _ _ ..

..

... _ - ,_ ,, ­ .._ .._ - _

.

...

1 _ ... . _ ... ---

.. -

00 _ _ ' -- ... _--

_ ,

,

--- - - a,. , ... _ _ . _

- - - .... _ _. ' _'--­ ... ..

----

" .. .. _ ... .... '''... _ - - .. .. .... .. ....-. .. ,., .... _..... .. .. " "w,, .. .. _. .. ........

, - - -- ­

- .. .. .. ..' _ .. -"'- . " \ -

- - - --.. .. - - .e , ... _ .. _ ...

- " ''' - ' '­ ... . ....... .... - ,.. - . - .. -- '-'-

_"_ ' 00 _ _

.. ... '-

",�

... , - .... . ...... .. -- .. ...... l....... ... . ... .. _ ,......_.... _­

,..,,,

,_ 1_', ... .. ... ,.. _ -... - _.,

, ._

..

_� _ r.. _ _ _ _ r.. __ .. "

- -

---'

_ .... -,,-

" .. ,

,.. ....- .... ,,,, .,. . '- " ... , , •• , .

'-

-

-'

- - - .. _.-

"

. ...-

- - .._ ­ _ - . .., _. . . - _.. .... -

... 1 ..." ...'" ..... ,-_ .... ..

---

SHARE

. .. _ . . .. ... -.,.- .... . _ ..... .." . . . . . . ' . _ -

,,, _ . _ , -

..�

..._-

-- - _ .. _-, - - -- . _ .. _ .. , . .. '.. - .. .... . _ - - - ­ ....,,- .. ,

... _ - - ­

-

..

... ... �.. , - ...

TO A GOOD

Uo_CL., ..... ..... ... .. __ .,. ... _ ... ".... __ T... ___ _ _ :.01: 17 ' _a l ' .. .... .. _

-, - _. __ ... ,'

- _"' __ !aM ., ,

,.

.. "" "

GREYHOUND SERVICE

$15 free accessories wltbevery bicycle purchase.

...,�..,

. ..

" ,.. .... _. '.. .11 ... _ .... , ,,,- .. __ .. ..u .. ... ..

, ...+, 'a _ _ w ' ._ ... .. - • • �

- - ... __ .. . ..

.

_ ,. .... _ .�t.. •.._•• "�.,, -- - ' " '-

-.

applications available

.. .

. ..

-

11' ..


PLU gridders receive awards ... ....

. .... 1..,boO ' .. A

.-

•••• t� ............., .... ... .. " ..... . _ .. ...... 7 ...... .. -. ,...... �--

...._ ... ... .. ....... _a, __ ,. _ _ ... _ - - .-. ­ ... . ) .- ,.. ...... �.- ...... ......

". .. - .... .. ... _ .... _ ' .. _ , . , . ' ." . . . " ,. '... e..7 _ w�, .... ..... .-.......� d ,.... ....... . .... '............. . . . _ - ,.. .. ... . __ .. ,"Ci . . .... "'" _ ..._.

�. -.... ... ...... •'b _ ... .... _ .-..-... ..._ ..... ... ... _ _ ... ... . ' ._ _ ...... ... . "' , ,.,," - .. ... .. '.. ....... .. __ _ 5, ,__ ...., _,T no " ... _ _ ... _ ...... _'..,.,.­ _ . ..... .. ,....... ,. 0" -' _ '" ....,.., " " ..'" �- ... �,_ . ... ...- .".. _ .. ... ... .. "" ... .... ._'.. ...... ,.. _... - I.. ml, - ,...... ,,,..... ..... "'- '_"'It IIwot '''''. ,..._......., ..... ,. ..... ...... ... -... ..,. - ""-, ... ,,. �.....-

Letters

-

-

I ... fI" ·Z oo .. ... ... .. ... ... , " :' �" F.. .. _ . _ _ • "'""" .. .. .. .. "" - .-.-_.. ... _ --- ..... <"".... - .. .... .,• • 00 ' _ ... IiIo .. "' ... ,... ... _ 01 • _ _"'" I. "'" _, • ...,.. Ioo ..., .. _.... _ "'P'<" _ ... o..tooo __ .... _ .. - - . - . - - ,.£ ... - ...... ... .. . -_. ,,- - - - "' w .o . ... 5 S .. ... 0.0__ ... _ ... ... ,, ' OJ1 __ __ .. ----� ,

MOORING MAST Staff

I'

."

... _ _ ....

-- .. ,..... - ,,­ _ .. _ _ ... ._ -

... .. .... . .. __ ... .

- . .... - .. � .. , .� ... _ _ • CIorioI. """ .. ... .... .. n..o.. _ 0" _0 '" _0'" _ '" _ _ _.. .. __ , 0/ ..._ .. ... ....... ..w ... .. ... _,.. - " _ .. .. " . .. - - -

LAYClVf 11"" --, ...._ - -

_n_ 1, ' ''' -' __, ..... 'r.'_ _. = .- " -'--�-

--.,.. _ - - - '"".. ,

''''''

_

"

...

... ....

-. ­

.. _ - - _ .. .... - '..I . _

or--"o _- -,�o:.:..:.

._ .. . _ ..... ..... _ 0( --

--­ .... .. en..


Parkland Daycare Center serves PLUstudents -

- ... _ .. ." p . e . "_ ... ...

p - -.. ....' ..-. .. . '" . ., ' .. .... _ . .... ' .

- _ . _­ ,_ .. .... -' .. .. _ .a.o .. _ .

. ,.- - "" .. -� � - " � -"' ,_ ... eo.o. _ .. '" ... _ , - ", . ......, " -'. - - .... "P, _ ... ''''''''-' -"'-­ . ... ,'- ' '' _f, - ' - 'no

_ ....

....... ..

• '' , _ . ' L .. a ••_.. _ _ • a _ " ,_ ro. 5 ____ _ _ _ Io U7, ., ' .. .. - - - _ .. .. .. _ . ... .. .. .... , _ .. . ... '- - ,7 _ ... _ _

- - --_.

z_

_ _ _ .. ,.. ... --._ ... .. _ .... _ .. .... 00

_ _ .. - of

_

, . ... .. ..,

...

::;.-

..

n. ....... ...... .... ....

.. .. - - .... .. . .... .. ....

7P ,O W

- -

- 'p

, - _ .. .... ",-..- .

... _ - - - - -.... ._lU _ ..... La ..zU . _....- _ .,

- _

_ " ... ..- ­ l ' .._ ..... ... _ _ .. -�. "- .... -,. .. .. __· � t .._ .. . ...... .. _- _ _.. ._.'- - ..� ... . ......... _­ ... ... ... _ ... _ .. '"

-

' _ .. _ . ._ _ .... .... .... ...., . ._ _ ..... . __ .. ... _ 'Il'_ " . .. _ " ..

."oJ .-

..

,.. . .

d

, '

-- -

77 ", 7 . _ .. 2 _ _ 0 _ _ • .., c _ _ .. .. -� _-P', . -, _. .... - .. . ..

Pp . .... ... _ .. - - - - , -" ... -- ...-

..

- - '.. _ ..... _ .. - _ .. .... ..

,

, _..-o.. - ... .

,

0"

-

-

....

, . I'L, 10____

--

.

...- ,_ . .. .. .._ - ... .. . ,.. c_. ... ....." "'.�- . . - .... ... 10 _ _ .- _ ...

...

- "-

.

.

.. -

""_.... ' ..... .. _ .. =, _ n. _ .. ... _ .- .. ...� ....0 ', _ ,"" (': .- .., ._", 0:-

- .._.. ...

",

,

_._-......... -

Suicide is serious problem at colleges, universities .

--

.,-- - _ "'"Lo _ _ -_ ... - .. ..." . " '" .-. .. ,... '""­ .., - - ­ ... . -

"

-

_

, ",,,, .. _ .. _ . - ....- .. _ .... .. .. _ ,

, , --. . . .... .. '"" •• ':I, _ ...

- .. - "" . "' _ 10 _ , , . LWJ •• _ •

_ ."

-­ . _ ,"" -. _

..

'

- '"_ , 1 - '-." , -_ ... - - -. .,

..

, ... " -, - _ ... ... "' - - - " - - _ ... , ... - -. ... .­ . -.... - - .. ., ' . - _ .. . _, .., .......

-� ... _.,.._ -

-

- - -

- - _ . _ .. 1-.. .._ _

"

• .. "

"

'

" -.,

, _ ....

-

;;

_ ..

. .... _..

_ .. ....,,, _ ..

"; ,.. _ n- _ _........ .

.

-."

'"

... . - _ .. .. -

...

...- . .... -- .. - _ .._. ,

c

-.

-

_ _ _

-

­

- - - -

4

_"

, no: _ fll-" , .. .. ...... -. " .. .... n _

"

-

-

-

- ..." ., - -

- ... _-- ... rw . .. _ .. .. _ - - ...-�. .. __ 'E( . ,

,

"

" _ _ 000 " ",

- _ .. .. .. _ . - _ .. ., ,.,.

--

... _-

,_ . .. . iEE .. ..... ...

- _ ... _ ... " " - .. - . -,

. " _ ­ " _ flU _ . _ _. . . _ - _ ...

-. . .. _ .. .._ .. _ ..._ - _ . -

, ... "_Ii _ II _ II , , " . _ .. _ ... ...._ - ,

.. ... _ _ Do....

,.. _, - -, .. ... ... .. .... - .. -,.._-

PET CANDLE"

_..... -... -

FIorIda'S Ans_ 10 the Pel Roek. PET CANDlE corhU 10 )'0\1 w,1tt tom· plete !let 01 OPe<.t'ng mslruct,ON to ,.. In you. PET CANOLE to stt UP, stsnd. loght up, ...cI fly ..,':'" .. _ __ · _ LMvo ""

.. y, _ ' , ... _ _ llot. _ ..., _ i1....O • 'n" , ' _ .. ..... -

..... c· -•

."

- "" - _ .. ..._ .. _ _. .. ,.... .. " " .. .... ....... .. ' . _ ·11" c __ ...._ ...... t. ... I..."• . ..... ._.. ...,." .._ .. ... _ . of ..,.., ... '.. ,-- .. ,.-. , - " ' '' _ .''-' .. .. -

-

.... -"-� ...... . ." ,- .. " - - ' .... . -

."'"

"

,

. ... . ...__ .. ...

Group Health Auxiliary to award scholarships -

- - - - '" - - - - _ .. , ...

110 (10._ ...

_.. .' III .... __ 'POlO _ ..... 'Pili -.

_

"""......, Iw --

w....

::;::�� . . .,,*" c

_ __ �')LL lOa _... , "_ "II ",. n,'T • 'w, 'LCI .. "" __ . ....'LCI

-

..... ... ......


---

AR TS---

'The Last Chance ' follows neither rhyme nor reason

Critics Voice

---

.... .__ ._ ..-... -...-.-- -.--.... _ _ .. _ _ . . " ,-', I._n-r_ ... .... _ ... _,_ .._ '"' __'Y'

' ...

'"

.......

..,...... _

- ,-

- ... ... 0.- .. . ... _ .. . ..... ...

-

_...

- -

-. - - .. . -. .... . , .... ..

_

,.. . ... -_ 7 , _ 1, ,

... -

... - . :

... .....

- - ­

- '._-_.... .

... looo... ' o ,_.A.."'-.. .... . _ _....

-;

, ....._____ I-..�-.

I),.t.,_ _ _ _ ,_ ..., , . .._ .... ,.. .. _ . ... _', _ _ • r.- _ _ -.. ""'� .. ,_ -.. ....r.. _ � ... __ • .-,..., - --, - - - _ ... ,' - - ­ ('-,. ,, _', ... .. ., ........ ' Goo . ...... , __ �. .

�.-

.

_ _ 'tt' ... ... ... .. . ..' - - ­ - .. - . . .. - ," ,.t _ .... .... .... .. ... -.

,."

-.

,0. _ ,,

'..... . .... '.. . . ._ ,..

....

..

-

­

, - - _... .... - - - ­ ..... -... - . . ... ..,. "',....... _ . .... - _ ... -

.. ... ..... ... _ ­

... - _. ... .._ ..

- . . . - - _ ... =, _ .. P.. ....

- -- _ ... .

--

. ...

.

= . ....' -

... 57.., r _ .. - - . ..... _

---

. . . ...... _ .. . _ "' L _ ._ .... _ ....•. '1!",., ,. a

..--_. _-,.,-_ ....._-

..... .. .. ,.,

.

. _ "" - ""' _ ...... ... ..,.. ..

---_....._..-

_

-, ' M ' _ , " _ � . . .... ... .. _ .... .. .. ... .. _. - - - - -... _ .. _ ......, - - ... ... ..

, - -- ,­ - I _ • _.

-

.

••••• {..._ ..., ....

n · ...

.. -. ..... ...... _ .. _ .... ... _. .... 7'... ... ...... ... 7 " _ .. ... ,..... ... . .. . .. _.... ,...", _ ... � 'I. ..... !\toO.. ...'. ....... . . _ ... ...... .. - ....'. , ..... ... . _ , ... . ,.. .. -

.... --, ... ........" .."0...... .. - - .... ... . . - - _ .... "r .. . .. a· _ ---_ .. ... .. ... _ - _ ...

�:;:;:,

_ · Ii ' " ... _ __ ... .. ... .... -� ,.. ......

.-

.. ...... .. .. - ., - .... .... _ ... ... -" -. ... .�.- .. .. .. "" "'-

.. .. ,,",_ .. .... ,.

_ ... .... __ .. . . t..lJ , __ .. __. ... _ ... .'. ...... ..

- .... - - ........ _ .... .. . "'.. .. ... ' .

d" _ _ -, _ ... _ ..... ... .... _ ... _,.. r_ " d'.... . ........ .... ...... . ...- .. ..". .. . -" ... .. ....... •__ "d

... .... _ _ .. .. ... ... . .....

a, ... . _... .. -

,...

a

. ...

..

..

.... _

-.�

_ ... ..._ .. .. _ ._ ... ...... ... . ", ..

0. . . . ..... T ... .. I. ,100

r. . .. . . ...

n

. ...

_

_ __ il. ... "'..'d...., .. ... ,. .._".... n,.,.,',

. 1 ..... ,.. C•• " II,', ",-.

.

..,'. ... _ _ ... . _- .. - . ... ... ...... . . ' ........ .,_ ... ........ ... ..... .... ... .,,'M ...... _-. ........ ,.. - ......"...... ...... ,.. ..... ..... _ r_ ,.. .., , - -­ .- - ... .. ......... .... ..... ..... ... . ' ! -,_ .... ......... - ... - .. �...,. 7 7 ' _ .. --"' ", "'.. _ ... .', .

•d- ___ _

,"'-_._ ...

_ .. d ;,

....

. _ - _ .... - _.. . ... ... " .. ' . .. . t _ '��• • I _ .. _ ..� 7

•_ _ _ •

... .. . .... .. .. _ ­ -' ... _-­ _ ... _ - -

.t... .. ... , .. -- - - - - ­ .. ." ,_ ... . '" _._ . .. ... .. -_ ... _".. - ... _ ... , . . ... .... .. ... ... _ _ ... - _ ... " _ - - '-' , .. c-. _ _ .. .. .. - ­ -"' ....... _.. ...".. _. ••

..

". "

,.-

'The Mousetrap' mystifies .." ,_,,-T ...... .... '- - _. ...... . , .. _ OF ' ...-,-,_... ..

.

..__. -- .. ... _ ... _ v ....... .. " .,,� �' . 0 1 0 ,. . ..... , .... _ ... ,.. - ..... _ _ .. . _ " '-'. A ' , . - ,...... _ -, _ .. - .. ........_ . .. :0'''' -


Sound Advice

_. ... .. "'.... ..w ..... - ........ .'. .... .. .. _ ... . ....,..... . HM' -_ " _ to ....... ... _ ..... ...... _, ... .. ........ ..... .. ..... .. ..........." '.. ..... ..

eo- C>rio< __. _ 01 ... , _ .. ..... . ..-

... ,- -,-.,. ..." _ . .. ..__ ... ,... ..."". . .... .... -. ,. .., .... ...... .. .. ....... _ . .. ,.. to..,..... - " _ . _ , ,.. ..... . _"" ..-.. ...., B .. _... . _'... ...'., ... _ v.. ..· "' .... -... " .... "... .. .. . ....... , .. _.. . ....., ...., ..., . .. ,.. ..., .

,..... ,....,.. '" ... ... _ .. ... . ..... .. ...... ..... ...... ..., ...... ... . .. ... . I ou!, _ _'A . _ ,.... .... ... " ., _. ... _.... _ .... ...._ .. ,.. _ no .... . 'K " ·"·... ...... ..... _... ... .... _ . "",. ... .. ... _... v_ .... ;,. � . - - ..., - . - ...... .. ,.. ..., .... _ _ --.r .. ...... .. " _ .. ,.. -.. .... .... .. . ....� _ _ -- II ....'• _._....,... ...;,0. .... .. - ...... ...-.. ,... .. .... j.... ,., -- "" F"" � '''' ___ T.. ... .... .... --. ,... ....__t. u.. " .... ....�, ..... ,... .... - ..... . r....._·. _ _ ... ,.. -, ... "'"'" .. """" w ,.... . ...... S._.. f.. ,_ _ "... '" ...'....... "" . "., ......., '" r_.. ... " ,_.... " ,..'.. """"'. 11 UJ. "'_'''" ...... .. __ ... . ... .. T,........ ""..... "'''. ,_ _ .. ... ... . _oil A,_'_. J",_ ....... _... .. lJ' . ,... ... TO. ,",_. .. ,,_ • ·Gnot'" H •. _,,", n. _·, _ .. '.. �.. .f _. .... .... . .. ... -,,, ..... . .." .. - '11'0 i.- .. .._ _� I<' _ ..... . .... """" ... ... . _d_" .._ .,..,.. _ ... 011 _. " ­ - - _ . -­ ....... T... .- ..,. f... " /10...,,,... '_'. _ "-n.o._,,_ ......... _,.v.., ...... " CO<wp ,...._. s........ ... .. ,�.. Woo·. I.., A ll .. .. .. .. � , h _ T...... n. ... LI yO . ,. . ... _ ..-... c-. E... ,_ 0..-., ... - '" ,_ . "".. " .....,. ..... .... . ""'. ,.. .-.... � . .. ..r.. g,...... """', .... ,- ..., .. _ ,.. .. .. .... s....... n. 0I0� ...,... ... . . . . . . .. . . ..... ,"

_ .... .._ .. .. _.... ...-. . .._ .. ,., ..., ,.. ...... .. _'_8f ._ I.,. "'. (:.0""'" aU .., ....._ ... ....... .. - ....., ... _ . _ -... ... '.. ..... . . _ .... ., ' 0TlMm.... _' n .._ .n. Yo. " R_..... _. _ ....... ""tIoo. At ..... ..... ..... .. -... - ...,. " . . .. .... ,_ .. " ''' - - - '' ,.. ... , Doo', .....' ...... _ .... . _ ro , .. .......... ,._� , .... woO . ,. _ . .-. ,,," ,,� "_ ..." no ... .... . '''- ', .....,. .

No.,

.......

...."

"'" ,.. _ _ .. f_lIt .... ... _ , " ,.. 0;1> 01 _ . " "" " , _.. _ ,, ... -.... _', _ ... "", .. ..... .., ... ... . ... e..;,_ , _ _ _• -... .. �-

::

,. _ ...._ -....

C-' ........... ... H_.'

.. �_

..... .. ., � ._.... T.. _ _ ..... _. )00. _ ... ...... . .. - .. ......... _ .. ,. . _ .... ... _ ""_". ,01. ,_ _ A" .. .... ,- ... -. {.......� ,.". .. . - _. ... ,",,,,,,... n-. no ..... _1M ... _ I.., " ...., __ ,.. - _." ;� . , ..'.. Of ,...... ... .....

.

-

.

_

PW'.

COoSo_

c_. _ .. ,

_Ooal

_ ..

,..... ... .. .. _ ... , ... .. . " .. ... "_ >t , _ ro E,,,", �-.

PLU represents Norw�y at Model UN Conference _, ",e, .._ u_ _. ._ ..... .. .... ,A..' " ,. LO .. ... '-. C"'''''.''' ,,,..-.. ...""'..

....Of .. .............. ..._ III "" -_ .. ... _ " ...."'" . _.--. .. ... .. �� - ... .... .... . , .. _." " -�.. "_ ' ,u {.... ....... " ' . "" .. ... . , �.-.. $t...." _ ,. .......... ... .. ..... .. _ .. ... ,... ,• • ". I. , .. , j" . . . ." .. D • •" , . . 'a, __ • __ U V,,"

",_" ...... .. ."..- ..

"",

-

,,"......

,.._

.

....

,.. _ __ _ .. .._ "' ...., ... _ ,.. """' .. , .. "... ,........... ,. "'..'.... ....".. ... ..."'..... --, ,.. .. """........ .... ,WI.. ... .... _. '" .._..

.....

....

_ ..... "" ,. '..... .. .""" -. ...-_. -.. ... '_ ...-

...

...

... _._. n ... . ...

z ·. __ .."...,. ,. _ , .... _ ........ - ... .... ',, _ .. ,.. -�... ... """" ... �-. ... ,""... :1,.,- .... !yo... _ .... ' ''_. ,.., LOt .. __.no_oI_ ,. .. ""'., .. . .... n_ ..- ,.. _.,. - _ .. ... ... ...... ..." '" ,.. , ,••_..... ... ...... ...., a, -'" -,. ,..;_ .. ..... .. _.., ... ,.. --

...... .... "

0. .... .......... .._ " ,.., -, .. "" .....'-, • 01<. '''''' ,...... . _ . ._.. -_.... ... _ In""..... -t. T..

.

, ....... .. .. .. """ ....... ..

Christmas Festival Concert creates spirit ofthe season "' '''''' --

u..•.

�- . - ,... . ... , ,, ' .... . _ ... -

.

.. ,

.. .

,, - _..... .. .... ..... _ .., "" . _ . .. ""'.. -- ....... ('" - .) " . """"'" "" ..... '" '... ",_ ... .......... ..' ,_ ....... ... , _ .. . . . ...... _.... _ '... ... ,, - -'. ,!o.. ....." ..... ;0.) H.. -. . .._ ...- ... olw.,.. ..... .... _ .." .... .... ... .. " , -.. ... _ .. ..... ... .. ,, ­ .. no< .. • . , _ '''' .. , .....

",_... - ....... .. """' .. - ......_, .... - ....... _ .. .. ......... ' " ...... .. ,.. .._ ... 10_ ... .. . . . ,....... '.'"'''''' .....". , .. -. ...

.

--

A.... ........ Oo<k_ ..... ... ".. ...,.. ..-. .. ...... ' ......

.

"' .. '.. ,_ H·�·O" ,.. C_.... _. _ __ .. ,.. """'_ __ .ur. C__ ........, C_ .... .. __100 .. ""'''' "'" .... ... ....,.. ,.. """'.... .. _,

.

-- - - '" _, 'oa. w" _ ,'" _•. no, ... ,_.... ...

-----;= RECORDS

-...,.,.... .. �,- .. .. " . _ .... .... ... ..- .... . , . "" , .., --

..... "- .. _ " """ ".,. ....'.. ..... ..... -

-, ' ... ... _ ...... .. . _ .. _. ,... .... • · . -. T... ' .... ..... ...... to . . ..,n" ... ...... ....,... ...... ,,,... ,. '.... - ... ...-... .. ... ..."" ",. - " .... .. ...... , .... . "'00-" .

.. ,.. .. ..... -'"", -..... <...... .. ... .... .. ,.. _. WO<O ..... _ .. .. .".11... 100 .. ...... c..._ ....... ..... n. """ ... .. "...., .... ... n .·.. F_... . _ __ . ·A_· ..... . . .. ...... '.11 •• ". • . � ....... ... . _.... .. .-.-.. ....... " .. -. ....... . ... "'_ . ,.. , .... ... -,.. " ... - .... ." - ,.. ... ,, -, .,. J<>N" . ....... _ , .... . " , ' " .. ...... ....-" .. .."- '" ,.., _.... .... "C•..... .... _ ...... .... " ...... ... ,"'..., -.. .�.... '- ... . ..... ..... ...... � ,"... .... _ .. _ .... ..., .. __ .. _ v__ .. .... _ .. _ _. no ..... """ " ",-,,-, .. ,.. ..... . ..... .._ _. .... - " .......,.... ,.. �,,,. ... '... ... ,..... -.. -� .

.

-

•• .. "' .. _', _·P .. .....,, ,.. -. """ .

-- - .. ... .. � . _ _ _ """ ,... we _ ,. ,.. -. ' .-. ... __ 10 ... "'. .... ... n..... ..., ,.. n,.., .. ... -- _ .._..... .. -"""

. ,.. -.., ,, ... .. ,.. ....'. -_ ..... ..... - '" "" -.. ...... . '- .._. '...

_, • _ ..,.'w_ try Ho"" ..., ..... .. ... """ to ..... .. ..--.. -- , . .. _ ....' .. ... n.. ..... ..... .- ,• .- ... _ of .

..,

........

.

.

, . .

Lp's Tapes

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. ,

. .

.

.

. . . . . . • , .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . • . . . .

. . . . . . . . . . . . • . . . .

.

.

.

.

'

"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

$4.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99

$4."

$4."

Spanaway Park Shopping Center

M'litaryRoad& PacifK;

• •

" ..... _.... Of I.. _.... ... _ ........ . .. ,....... w_

TAPES

Ea'ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.99 Dooble Brothers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.99 Chlcago $3.f5I Elton John .. . $3.99 JamesTaylor $3.99 OhioPlayers $3.99 B�eGee'I . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.99 AmerlcQ . $3.99 Gror,rHQrrison , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sl.99 AbbQ $3.99

" ..

Mon.' Sal 10a.m.·8 p.m . Sun. 12�p,m.


Mooring Mast In terview : Frosty Westering "" ".<1<., ''''"''y, _ __... Qf l/or Iftr,,,,,,,, y "''''''''''.Uy "',,' ,'" 1<><01 ",,,,,,,,I,,, ,l'. ..

......� I�' f,/Iow,J"" "I0..;" ". ,1,/W,,, po�, _, "-<I,d.,., 0/ ,'" t'l'S /00,,,"'/ /1>_. _,

,..." . """"",,,,J II. 1m, _y ",bm ...... _y "",", /I 11k' ... '" __<I ,,, II< II•• ".,.,pIokl '�f a..t._",..,hllu, _. _,"­

,-, oj C_""'" .. II.. No/boil rI... H',( r->iM1t/ """"�"'. _r "",fII'- ..... ••po...... II.. rlr,.. ,I"" ,"" ".1

1"""_ Si." I,i'"

I<

/10..

II.,

""""In,

plriL;.,plrJ.J of P""'I}' "'<=M, _J hj, ",,,..�I'",, ,"""'ynJ ""d I,,,. 1/." ,If", ,... pJ.)m o. 'hI nv"".,,,.,,,",,, r....';

.'".." .. " • """Iw ..<1

d, ""oN" IIIJMJ.-I, H. "'" _J ff'

.-.� P!..U ,,""'.,i! '0 'OJ ...I -'"". ... .... wl' .. ''''''''_ '''

\I...... \In< I ....0. ,� 'r..nk �.. I.. "',IOJ Johro A.-J "'� I "­ ,.) ,110 Iod" _ .f,,, 'II< . .,... u...· J, i, • ,.",....... lit... ....... for o1J ","" ... '" .u..... ....,.

_...... -.'..11

w."..... y", ,,', w' of ....­ _ pW>, W. ho.t • ...._ ... -'OIl .,,� • pool. pm< _h".. It·, ...... _ or ....

rqII'"

......"'..hOP.

_... """ ''''''' '''' )'<Iot "'.. ir• ."...' \IIbo, • ,ho ..."""" <>f '" w........' r..bot" doJ.i'l ntis '�I'O of ""' .... _ ....linl.bou' 15 ,,, 18 � I'" round '''''' .n.. .,.."y

/I, 1'"...nJ!""'N'1'-",lot M...'''' ""J ,_ ",,'...,b,..� II. .... ..... .,/fI.,;., JiHc/Q, wod _ """Nil '''Of'' "r ,."" �... iC""-'>I> ""d ,_ ""� l/"tNIwiJ" 11<><",.." '" "'_"'" "".. 0>...."" S,.,. ,W�

1/. ,... b«1' to"',_ '" ...., _";,.,"",,,1 ,,"'ON"" <>it<! hUl''''''' ."" ...., ,.. _,"", ...a "'.... '"hl II< ,.., I"t.'" "�""'" ,..... .. "" "'''''''''' .,,, H� ,.._ _I.!..,. 1/, �Jl ...,., of "" ofl'-"'" "." Ito I'd" '1>'">'1",. Sf,of. lor IIOJ Woo ., fLU 1>< .. """ JJ "" ,,,,, oM �,,' /J. lit ;"" ·...e ��_ """ ,"'" ' Ii«! �,,� t"jWl</ _ ....�_,.

..moo 10 ....� ....... i"" ""'.... ond .r"H ..... ,,,,,1'..., , here ;" ,• •L

Til<, "'" to <I<>l .. ,'�,ho �'". ,II<. -. Of ''''' ._ ,,..,, "" ,.... "...., Til<)' ...... ,. �..I ..�� ,_ r..,••p. 1'•• wa'<""� """� pU)"" ""'" In ..u.l ... ......' ., '11<_1.... ,",II' ".mm.'... ,II< oll'o<blo. wlt.tto•.,

So. I ftlt ORO oX 'II< __ prod""'",. 'lW1p �"" could ..., oft" • p_ .. ....... >"'" ...m '....... , and dool ..it� ,II< ..mt .o>d ,,"'" hopp<.... and doal ...,b ,ho w..... �'''''.,., .. _ ... )'"." ,.... "'" ,,,..,. _.- ."",.... So '"' ftllow.hip folio.."" tho p... ;' p<Obob". ,lot '''''',,' ""'"..,,,.. _ .. . 'O1" WI ...... .. okol...

" / ..lnJr . ...ywl'hpooi'i..uttltlMlo I • .-IIT I""'" ",d. "'�" Il,i.,. hp�� ' �.n Ih. '''7 I. "",,,urly ""'y. .._ ,ID..". P' � '" bo� ..t. 1bo,..., ... "" Y _ I>< trw. boo , I helle... ,h., If I <JOn helP"PY l>e/iero ... h im _ . btl.. ....... ,,,- J dtlnt .. 1><0I, pu ""'P . " ""- "'Y wi ,h I, 1oiJ_. ra rl "" UIoQ "'", i' "p. "

&'r �,,''''' IW ffiot�� ...s loll nIwcor_,�_.., w"'...... " ... ,,,,,;,,otoI. ,, 1I<OJil� ",,<I dp""'i< ...... Ifu �"Y ....,.., '" .11.."

"..,pI.

1lonT • .., _,Ion .. '" "'<1'_ H, .... "" ,,"_d '"

"'...... �"" ;.a 11/... "'... 1/, "'" pli """ <....tIM �h pIoyv.' .J.,. ,. oJ"'''' ;I .",_, ..., '" _1 ••", "P ","",-.4"�fix ,,,, .""""",

.'.... ,lor 'Ioorinl �.., ",,' " "",�"J '0 It'oKh .',"",_ "" on

11.'-'''. J., ,x,....»<<1 h <k.. .. oJ" ,/0' "" ..._ """ ,Iw __" , ho, _nI to oJ" ,., ",,,,...,,, ", "" .oW /.,,,u.i<.y no. oJ-a, _., -J ,01, "'".,.,,, _, ", om... AuJll<>rl.", �'II' I.,.. ",«'101" ..

I �" � • •".1 p:tn of _j"l' ' ..,," _..... I .... , . 11.. f«dba<> I""" ow' ..,.. ...... h.ta '''''' of.1 n.. _Ii.,... ,...,., .... of '"' ""'" """,',", i><, 11«0_ ,hly'", d<.lma ....,h ;, ;" 'M ,...., "", 00 MO<I<Ioy -.<,,). "1<lIaIk�Ii" .

M.>Orin, M.o<, Do you '�;nl I,', -.I... """,(d II<. """......n' fot • Cltrio'"" Of • ...,._ ..;; "'. �",.."

"'...'N" "'... I hol'O ,"" 1 ..­ ,ho .... " "'1 • de>lin.I "I,,l """ "r«" of "'*'lIina. "",I...

"I'", _ """"otI". _ ..til". "'" f.ct ",", _ ..... lie " CIIrlUl�" '0 ",.k. ,AI.. I. r"" . I",",," -... ,110, I b<lie� m..y _pia ....h .., .�"""" ..,,_, looN... ·Cllmr/....• iii.. I� J J"" l-t '!Io .rip I. NO"" ""'" "'" .r.. .... I ,..... ,..... ', . lot 01 'hi".. fie ,... ,!Io, ,..., ba.. ,• .., __ ..

&fo", rh.' � ...., p/I<_ .... '••(>m.:J"."" ., .""Id .." .to • "'1'ftI "" "'.... IN, 0'Q0<J.j ""'1' """pI ...".'. _",,,,,, ,� "�I<O ,,«,."<1,,1'1' II< "'" "'..

.....I>d .'''''''' �fi'" It< Iood ,, ,d,,,,,',1 t"''"'''' ...,

�"""W<"

&0.,

"""""d,d,

\I."

'*"'ifIcoI.... of M'......

,."..i_,.>fkY"",,...' ..... n' ,..", • "'I"'i ""'''''.' 'f't! ,lor I<�" " _.-

111< �"".... Mo.. .... ,�'" I.�,,<I '" .lIntJ ,lor """"''''' �"t.. ""''" ",,,'In, "I,lor .',,,11,, ..... . ,....... "._ r... '�ptrl<.N "'" '"'IIO"""'I..dI"",Ilk, """ . ,,(,It< '<m"1<" 1/1< ,."......

111< PI"../<.. .... ,.",<1 to ''''' _." .. """"""'" .. 0IJ0... w..._. ""' ....J . ""'f"..t;'�.

>n� On.'.... I 'n",' ,hq ". """'I"';hl< '" .....� Q)'O. I ..... I ... til< 1:><' ,It.t, • "...,. ..... •...1 ,,_ • ,.ruor..m .Ito, tIq ""n' '0 .... .....� fro.. i' J�" li�. ...� dlo<I .. onY'1llila <k<. Y"""" " ' . <1_ ,... 1" . ..d., on<! )">11 ",. . ., of 'ho, ..... ....."'.... Y<'" -.

I _ r "" Out _m .. ...at ,Ioo, ... fet! 'M! ..... II'< • CloriIIIM __""" ••If, _ . .......... "'" of "'"_ . ....,""', I did,,', bir< 'h< ..bto' """...... 'lI<y ""'" �..., I ..."'n" ...... . hi.... '"1_ �""" .... ...... ...... 1'" t..d • 10' 0(

...,I.....

.....".n"

�--

,"d

POOr>'<

(CoeoI._.OP,".I)

"f ...... I j..., fffi ,JJ.o, ,lor jo, 01 «>«hm. !< In ito/pi.. ,Ito ..._,.,y. '" Ito/p ...."''''''... .. ""","II" ,h. "." I/oq""'" _01,,-,, _',""'MI_ ad ..".. 01 ,Itom .,....., .. l>1li ... " """'I, /W, ""'T ".... .......... ___ or. I, I.,.', .n ;..,.,_01I'm". ''''y'.. .... '" .ut.",,_ ''''mMl_ lot. <he ".m "


Mooring Mast Interview .. , .... ... _ .... ..... ,lor. _ ot ,Il00 no.. r. ,,,.... ... .. ... _11 .. 11 1 ' ? .. . _ _ . zn ' , _ _ Ioo .. " .... .. ... ",. � - - -. - ..- . .., � . n"'." "' '''_ .''k ._ .H _ Il00', ... Oi

w...."1oi

Va. I ..;;

.... """" _ r• .., ..... ,... ._ (",,;'11 ... ..I ••• <u �. ' .._ I U.. l _ _,..,. , _ .. 00 _ ' _ ' _ I . ,Iooo - r _

h,

_ _ · ",d .. tI• •II .. P<' 7',.,.. ';a" of _ _ . . .. ... , ... _ 1riIo<t. 10 _1 a'OJ' ... ",H" ...., 0( ... ... If ,lory'.. _,, ' t , ... ... . .. _ . ,,�, Goff....., If """ ,. • ....,.. .._.. '''' I". '... I,," 01 rA4'I ,.... .... _ u Ll II ' ....,. "> t . ... .. ,.. h .....___ •• woj 011 .. ..1' r•• , _ _ , .... ___, a004 .. .... .. . .. ..... ... : -' ..... ....., ' " .. .. ,-. - .. ....... .. _.w ... -' "

-

"' _'._ .. r. ...... .- .-. " .... ,... - , ... .. 2 . .. ..,rr ' • ..,. dot _ "'"" I trr Ie .... ___ _ ...... .. _ 1 ... . .... . ., , ,,,,'. _ . _ 01 ... ___ 2. _ ,...,.. .. ..... .. ,,-'- r. ...... ... - ' " ...... .'. ..... ....._ II> ,,100, wc'.. ...... _ _

..

'10

-

�.

,

.. n.o-, _ , ., "' "... .. .... -. - ...." -',

.. loot _ ..... , ..., ..,. ...,. _ .. .. , if)' .. 101 ,_ k_ "'"' I ...., _t ,_ ....

....... ... _ ,... ... "1_ ..... ,I,,� ,...... ,...... _" ... _� V_ ""', '0 ....... ., .... "-""" - ,. - - ..... ... _ . _ '... .... 01 ;,,011 If_,..,. .. . � _ . I

' -' - .. _ .... _ _ ....'. , ., ....... I..... .... -....... '''' ''' _.....Il10_

II • ..., ... .... ..1[-.oaoI - ... I ... ...� I... .....'D' "'" ........... ... ..... _ ..'

�. -

.;""fr!.,"' ...,.. '" ... ".... .. ...." .. ... ,.. if)' .. ...... ..'.':! llor _ .... '

.. . . ... ... .... ,. -- . _ - ".,j .' ... _ • __ "",. lilt.. ." ..... ... lI n·. .. . .... _ _ '_

... ...... .. . _._­ .... _ _ of ..... .., ... _ - - ""' ...

- -,"In _ ...... ...,..... ...." _ . .... 11_" _ ,..j ..... ...... ... ...._ """. 1 ) . - - ' - -" _ '

- - - "' - " "' - ­ .--

... -" .. .... "'. ...... -- ...... - .. ".. ' '" -u. .. :..,.... .... ...... ...... 'u ... �... _ .. .. .. _ II".. ph f", .._ ,hoo y... .. ..""" - - -... ,.. 110..... "\I' 110 IInl'f<l'"'$ ... ...

...., .... _..._ _ _ f..... '''-'' col J... Owl.. .. ,... 0.:,,,. "".-.,_ col -"III .... ""'. )oo� ,.,." _, p.n"".' .

..

n..,', ",I... , _ • u., __ ..4 ,110". ....., r..

-..I .. ,.. _, .... £\:0 .... io •• ' " _ ... .. _

_ .... , ..', """ of •. I... . ,,'. . ..... 1oIk. -- -- ....... -" . _ _ ........ ... ' T"Iwr _ .. "'" _ tI:oooo '" _ ....�.... -- .... - ......... --.

. .. .. _ col _ .... .- ... ...� ..

,'"- ' 21: _ ... _ _ •

M

... _ w-.� _ _ , ... _..... 010II". __ of ,... Ob

" __

""

: 1 1'<. ...

_ ,... 4a«t .. , ui .. " col , ... I'rA • "'" __ and 00II ,_ ...... ,,... ,100., ... _ . . Ior .. acrno_, . . ,t.. _ ... ... "'" -. ,... ,.... " "'-"" .. ,� ...., ..... ...... .u ,I0I0 "' ... ,... ,..k n ..... ,'''' _ col ...... -. ","" ....... .p ... ..,. ........ .., .

.

.......m.. .. .... I

.,' "7 ,.

'

� II. .... ...., • tIIot I _', 1Il001 )'W _ ... .. _ I '_ • ..- .... 10 .... ....

IIrip

r... ".. ..., I. .... -.... _ - -

_ .. _.... ....y ...... .-

,

,"" -.. ....', ... , .... ,..., lid ,- tIoiotp - ...... ,... .. 'I" , . .... -. ... " 1....•.. .. _'_. ... .. -.- , -', .. ... .. .-,- ..... ,... ... .. - - ...... .

-.. .... ""' - � .

.. .. ,It .. .....,-

-

,r

-

..

- .-, :.. .. ...,.

11 _', _ .......... ...., ...,. .. ... 1 = ' _', ... ,.,.._...,. ....... .. K... .... .... fU, " • _ -' r... \Jt:t

, ....._ . . . . .,.....", I ,_,... _,'" ''-_'n . ... • ,... to" _ . """ .... """ by_ ,_ • ,... ...., �'. ... .. Ito ___ II ,.... ..,.... .. " • .. -. . ,-- ., " , , ,.

- - - - - . ...... -

_

"

"_ ... ...._£1_ . .... '

,..... _ ""'... .. . '_ : -

-

_ 'Q _ _ _ Iot _ W ,_.. .. . .... ..... , , .', .. .. .. .... , ,,,', ., .

.. -- ..

.

.,; I:oopo ,I:00I It'. ,... lJU ,t.. .,t , 1 , _ _ "-" of .,- '.hoy _ pO ... ,r . ,..., ...., 10> ... po '" '' I.. .,- ... "- ...,.'.... "" 01 . _ _ _ . _ .., ....,-, n. _ _ • r;" ..-... "'" ... _ tho _" n.. ...... " _ � ••_ . _ I, £ "' ... .,d,l, _'" •_ _ . .... _ • ,_,dot "'. ..... .. '.... ''''' .- - ..,. - , - ... .. � ,- " : ' ..... _., -- ...... I ... _ .. .. tiro ___ ..... -, . .,. :t.. 1000<\ \bylo . _ .....

, ... ..... _ ....., •.,. 1 _ ' - ,- - " -', .. _ _ ,r • .,- ', Ck .. '" _ r.. IooIj""' ........ of...,. r.. lin"" ..�, ,lu. _ _• 10 )001, ..... _ ... .. 00" ,...

_ .. '"' 1_. 100" __". I f , 1*0 ...... _ _ . ' n. ...... _, ...... , '- - . ,.. ....... . . - ...,. ..,., . ...... ..11>1< '.. .... � "'"

_ri_

... , tty .. "" It. "'" 1 ..... ...... ,.... 1._. _ ., _ """

,

_._-"

-_ -.. - '..... ... � .. .... .... n., • .,. ...

11 .."" ..' . .. _ •

' U " _ r. _ of _ , = .. 1 .... ,...., _ I""," -- - -... ..... ..,., .. ".. fool! I'. _ _. ..... .. .. -- , .... .- ... ... .. .... "')' ,- -- ,..... _ ,...., Of 1ortJ', I, ""I , ... ,... _,-

"t" ._, _ . ... ..., LIoFof

..." . .. _ _ .... -

.- ..... r . _

1>0>& ioo " _ "',,". _ _ , lwt)IttHir .... .. "'-" "'PPJ, '*".... """ .. _� .' lu ploy .... ""'. '" _, ... ..

-... ... _..,. ...... "'.,...., tfuo. I ,,"I h .... .. £

.-

... , ..... , ._. >110 .1"",

...

... rIIr ItOJO _ I_, r._ ..... , _., ... ... .... ..... -

",":1, _ of ., .... ..... .... '.:.1 ,_ ...-- ......, _ _ .. ,... _ I ! · _• •_ .... ., , - "'"' .. .... __ 'II, .... - .. _ .. ... _ .-

.. , .. .... '" ,It< ..,. I _'I

_ _

_ .. .. _ .... .... of

T"Iwr .. _ ...

... _a, ....

-- .... -. llooy '

.

-

,hoI ..,...k .... , __ ... _ - ,,-�Iy "" 11M "_

�'­

i'�=:

: ........ .. ::::. -'. ... ... _ _,.. "'10,

.-,. -,._.,_ .. ,. -

.� _1 10k ..

11110 _ '...... ..,1 Ib \0 ... ..., \" • •11"" . .... � t ........_ IN _ '" 011 It.. .,. ' ' ..... _ _ ..... ,-.. -..'\oj . .... ".' ' ... .. .... .... ' _" I I.... .. _ .... ....... ,1000

,'- - " ,.�

''' _

_ I'" "or!...., .. ... ,. hi .1 b><l< "f " ., _ ""'<1' q".'''OIlOll . .. ,--. , pIo«L II" r........ -...... '..... .... ,_ _ . '.... ,..... ".., ... i0oi lot _ ...... l"" - orr of ,''' 10<1 ,W ..,. k ... .. ....,. ... It! 0001 ""_ ... ..... ,_ I 01_ _

_ ._ _ 1-\, ...,. _.. .. ..,........ U... __ ... -.... ' -) ,,,.,,, .. , _" _ _ _1 .. _-

..

s... 1

1I

.,.. '.

I _ .t:o. .... ..... . _ - - - '" ,,, " , , 2f .. � _ ' ,H. _ _of _ _ _ r.a. ..


Mooring Mast Interview j ,rIod "" IYnI _ '" ""lo UoeaI r.... '... ...,. A, _ I , zI� 1 ,••buI"'-lI) , -" ,

,14,,,... \I.., ' '''' k"".. . ro.. loo.b>j, pIof..... �I>o ..... _ 10, 00)'. III �(,A ....t,"" """'.... 'h<)I

1,It ,...,. -"" '" ........ tho __ _ "" _ r.d _, -,..., "", "",,'

10'....... ..... ' _ H" kaow lito, to ... ...... j _101 �k. "' _ ,...,. I _', ....", , JIOY '0 r.d ,ho, ,14'11>< ,,,,,', , • r..,... 'h<)I I.., 1>0<:1... ol "'h<t """'" 1>,,, , .... 1 r... _ 'bet.... ... ,ho.

- .. .... ....,. ....- u..y

1_ 110.. .....

"', '1Io!! -' no.

..,., -- II<!p ""...... •...

...." rc.. ... .. ..Li'_ to ...... . __ .._ ''''y .....,.. _, r... ho.I "'1' ,hi, 1<"' ,,100 """'" <O<tI< ,... ""1, -.... , "" II, r..l ho ...... ...... ,.... .,,'. - !I.·o_ W ...... w .... , _ .... ....... iII>III ... ,... 'Iunp Ill. .. .. ... " ..... _ '0 , ""'- .. _""'" ,..... I fori ..... . ,.,·...... "' .... _ol _,f � _101< n.. """" "r """,no.- .'1. 'h<II 'b,.... ..n "'",·"i". .

IlIio ,... .... .. ....me;'" _ ,... u- . _ ...." htoo o{ "'" I'\ti, """ _ .. ,,,!>ad, .... ""�. .. of! I """oj"" .. "".. . . 011 ' ,h,"� )"" _"' .... .we . ""'" "" .... L..Ir"h' _. T_ ...... , ' ...fjo'........"" """klo' , "'" "",. "-}'OOI _ • 1><",. __ And ... ... '''"*' "'_.... Me ' 1II<ft _ _ _ ,Iwo. "I." boa_ 0{ _ '-"­ .. """ .._ .,. ....,. ..to,.. ,.... ."S.. ,... ..' ,,..,,,, ;0 ,... ...,,,... • ..nlot", ....."..... P ' " I " · . h • • , . , , ;..0 .,_....,. . -.... .. .._ ..... ..... '. .... _ _ ..k...... _ .. .. . ,hot .. . ..... n.., . . ..... ..

�"' ,.... wlI .. ,II., "h,'''OrIh 1flI'''' 'bey wn< .....� . ..... .,......"', . ... '11<)-"" ,...)...._ . '" '" _,ft. '....." .... ..... e .Ii' _ 011<1'0-0<01, ... _ _ .".. ... r_ .001 __ ''''''''''' u.,. _. •"" 1- I", ". . � ..• • "'" Wf ...... ' ".�oo.l..rrrll_' • • .... of ....... V... II.., .... "" ....... r...". i, • , ,,�"UI,v " ".. . �_"'" ..- ",.... "".1", ....tofl, ... _ _ ... · ... �� .. ", .. ,...... ....� .. r. ",. .. ..., ". ..,. ,.... '" .... ., '" ' ..... .. '''''.' ..... . .. - """"'& ....- ,"" "'1 , _, ... _ _.. "..., Vou "",,' , __ 10 ... ,,7 ,, """" " ' _ 0 { _ "'1'>1 ....,. "" _ ....� it .... ...• U .. 11'....,.. N.,1o<. ,...... , .­ -. . ..... 'hot ...,.. Ird. moecIolll ......, ''''r ."... .. . �... Aod ro. • 10, aI" ..... �_1 .. ...1... . .' 0{ _

,,', ht. ..... '. _. - "'" ...... tibt1_ ,eu "'

......

..... .. .......... Go.. __ r.d _ . I .... - '" .- "'- _

...... II•• ,. tn,.,. _', _ ''''''. ....... ,Iooy ...... 'h ....y

...

- � 10, or ..... . ..m . _ p f.. Vow .... "".. .... ,......"".. ,... ,,,...."

So _,. .... ..... pier«! /", . ..... "'" -. - '" .., .... ... --. I..,. . " .... ",.,. _ ""

..

, ...... ,Ii wo·.. '1)"'" '" ..,

..... .. ,ho, , .... '100 "" " _ """" ...Uy .... �nd , .... _ ....... ...b _ p<opIo. ,'.. .' . .... .... ... _ """ . ... or .... .. "''''' -- - "'" - .. PW r.. _ oIf....J ,_ """"" """n .... " ...., ....101 . I>< "'1iN "boe ,I... "-_�." �... , """', ...., '0 .' 10'0 ,..., ....'0... �'''''Ioo. """'- ).." .. """-'" ....tit "'I'> • ....,. "-d I,', """Iy "'" _...... ,.... _i, .. _,.. _ ,_. ....... ...."... . .. a t" ..�. AfIII I , ..... '0 _b. n..', .by I _at •bn.J """ "', .., ""'.....'" ....... .. \I .. ... ""� Do _ '�I"� ,..., "",,,, - oft • _..... .. . .-.k, ._ .... . ... 0( __ aI" • "',..... .. .. ,",",,�, f\p.�' .....u! � •• -.",. "''''''1"" II", rod ,..... _ ,k_ .,.,,', .."I", .<:tOM ' 11'........ , ,....,

y,...

I,

......

"""

,hi>, tI....... ' ,_ '_·, no """ . ..,.-..', -"Y .,. .... __ !rod .. _ m.t<,k� A """'k C>OI ..,.

... , .._ .... 0{ "'1' .... "'" '" ...11y <I"" '0 my ... ...,. y..... "Ikl', t . , ""'" .....,. ,,', lot< • ""r.... WI • <In<. .., ,_ - )"" ... .. - ....... ,_ -..01 1 0 _ -" 01..... �.. _ 1 _,_'.. .., . ­ ,"'" _. "c _', _ .. ""- -- -'''' ,.,... .....-. , .,.... ...m.... ...... u,-.... _ ..I'� '" ,10 _

pon ._.-t·

0.- -.101 __ . ...... _r", _ ,� ••w ....... t _ "'''1 .... I.... of. .... ,",lit .... ....,. "" ..... .,....--,. . .... 0{ '''"'''' "��h .... 1""'- �n.J "" .... pori of "'" "''''. ...., ... ".. _..... .. ""'hoi �iP ..._ ..... .... Aod """ '" W ,.... _ .. "" _._ " "' .. ... ' _ . , .. ..... • Ii.:"" _ .. loa "". pa I bf< II ''''' ,,_ _ ICI '" .... ...... ho, . ,.... ",.... "f'!'OI1""n, _ "',"'. rot h.... BWI 0...... _ <OIOin,""",", ,,,,,,, _.... polo' of "." -.I ,e... ..... .... It.., -"" ...... ..nb ..... _ _ kAooI of_�

I _ I'• .,_ .... __ yo. .' ..-.. Kt ....... ,'" _ 'lloy .,.", k_ __ A-'" ..... '''''>' "on '0 ... ....., you ....... """ �"" k_. r- , ..cit "'-". '''' _1Ido_ ,lory <I. _ .. _.

.. ,,... ''''' - .... .. ,..,.. , AII4. , _ • 'Ii ..t IV)'"I ",...

_ ,, ''''' _ '. So _'..

.......

, "tt.. ..--." ,... Iodw.."" 1aIIt. "" ,_�.n.. ....

_ end '" ,t..L r.. � ...., ... <on', _ .._ On . ..., ,ho, _ ..."" ,...... Aplo tI . , • •,h "" ..., "" .. 'klc" '" an ....... 10. • _' _. ' ...... I'd _ .. ., ..... """ ..... '" '"'" ..... .. ""'kIote ''''' ;no" .., ..

'"" "' ....,. ..,IoooteIt _ F IO _ .,.. I. _ 0>11'._ _ 11<1_ .. no/; • 101 ,>1 0.. pt)'< .. ""' ...

Some _d,., ,�;". 'Iu'·' , .... of _1<01.. I red ,...,'" ........b '0 n..I _ r..... r- plar.... I/owtttI .. , ... ..... ,.... I ..... ,...,. - tI - ..,. - _ ....11'= .,. .... o{....... ", ," �t ,Ito ..... uf ,... ..-- .... .... "'" pia",,, ... f..... boc� 'hiop '" <II, _."""",. ..."', .... ,bey �t• ..... ....., ,'" __ "WlI>, "" .... "... -- �"" ..., ... rktly � _"'� A>od �', .. --

Aod 0{ """"" '''' _ '...... ,"", ,... pia..." I,., ''''' ..." .. ,... """taW»' " ,"" ."" of .... yw W. F .....Y 'ot '000 do" _ II', )o� • tIo. f.._.. .., ...,... , ..., ..- -� ;. .... r.. .. �.,I . ... ..... . _. ...._ ... _y ".. ....... .....,. . Y<""

0.... nict .. ,,,. ",-,h A ,.I " ..." . ...<Ie<, ir, i"'" _.1 ';"", .!toot, • lulf ""'" ,001 ...... .;01" U... 01..... ,.... ''''' ,lot __ _k.... k .t,,,- ....'... ,·h o·

""'"''''' . '' ,.., '....... .... 'it<r....,. ".. ,..., , . ... � '" .... ,... �

'I .... .10... �"" "". '1>01;. 0 { Mo-" pia"" MI. pK-t ....... I\IO)'� ,.·. ....AI . ,,, ,,. iii' from �,"..."'

pt1' """ .. f<lt dIa, ........ '" ... . ....".. ... "'" ,'" ....'.. , ..... .. .,..... ... ....,. .... .. . ..... . .

.,....... ....... - �"" ,-

� ...... "" .... -opo� ....... _ ,.." ... _.. ... ..-110 ..-.... , .. Old itt," H A '" ,10< 0.",... 11. '10.... ,.., tI,. ",r "'lh .... 'LA ,,,,i00i. �t>IIld "" ,.. ...... .. ..... , ....' ....... If

,... '... I_ .... pIay .. "..,.., - ", ,,.

TloH', _ tit... tit.. ... .., .... ""1 ;, • �".. tIIIf_,- ... _� ...... .. . ... "' ... -... A l), of ""'.-. C....... ......... .... 1Ir5 _ ...1I,. ....... 1n . ... '" 'rarof..... 1 ...., ....... '"at bl, a.. .. .. ".., .... "'" t!o<y...

","y _ 011)'>«21 .... ...,.. . n..y -, '" ","y .... -,Tb<y'.._- ...., ...... _.... ." .. ,_. Tbor',. ."... ...., ""'" "'" ,oW ,...,.

w.o, ..... f"""" 10 m� �.." 0( _inti ..... "",,,, )'<>\I·U .., ,... ,,_ pfryol.;o! ...... ....... fit.,

,..., -. "''' ,... _ .... ' . --... ...,. , ... _ - .. fa.-.. ,.11... . ........ fOf ..... ...-...:. '" .... zfa<y. I... ......."'...1 .... ." Co> boo �p GO "'P, Tho, Ia, '" ....'10 . h� ...,� .. ,.... "rIO _. ;,. _",,.. .....', tIoI<ti II". 01<0-

. _ r.c r.r' .... _ _ ..... 'O ... . "' .......d _.... brit[l ,t- .. ...., ,," bWt _ 10o,... ,...,. .,.. _..... .h..., ,h<y ..... ..... , ,� ,..,. "'" IV ,"'�. """" �• • '''' '''''' ''-.... bIy. .. "'... . ..., JY dub. .., ""'... "'" ..__ .., plaml "'I' •• tit. Vnio<noI)- 0{ "0>1 I'''' ,.... _ Tio>I ... .

...... _ 10 ...,. ' ' " _' , pIay .u _ ...'" 'f ... _'" _ - ;>10;-... .iI .., ..,. ... " )' n n.... . ..01 ....... <wJ� ...... ....

_ lIu' II ....._ ' _. 'itoo 0101 "',"" U.. ", .... ". ' - - ! "'" ... � ..., 1=

.•

. ... ...,....., r.. _ "' ,...., IV _. .... _. Iiooot .... _ � ,. r.., I -.I ..,. _., bin.....,. ...._ . P( ...... .. • !10m.... _ ,..... ,.." _ Ao� ,,., ploy"" I"""" "" """" it _ It _ 1m< .,,"1torI f", ,_ '" _ 1 " ,,4 .. _ .. _

...,

... _ _ .. , lto,..-_..,. do., ""1 .,' , � . .... .....

...... . .p ..... t ... , .. ,.. , ..r o p �'d..· · ·1..) ' ..... .. .. ·

I 100 ' " ' ''' 110m"" "".... .. ...�... , ..... ,... _"', ...y,... ...... _ • . ..u ,. ... ., .. ...

,... ,..., 0 ( . _ ,....... �

.... "' .... -"'" .... p .. . ... .". .,"""" .-. r. ,'�... . 'TI '. ,� "'....'. . ,' '" ""'. "....... r�" " ." K.. I .... "'.,. Do_ I,. '. i .. 110-...... �I�......". :..o.J o{ _ ...... ,. �,."" _ -'" � .. "'- ......, ud...'..d '''''' , .... • .... 10 "".... """'boiL ....... uI"',. plo, '" ,_ p_ """ ,.... ,...,. ..' • �"'" ""'I)' .Li, '.... '''''''P 'hio �... "", ....., �.... pIe,- ,.... ,., ..t -., .... �. " Io, ..t r -. .. ..., _ ..... ''''' lo,. _ Ie _ ". ... q.... . r... '

'

So.. ,.... ... ....'.. itt ,... fK'>t>Ido ""___ • ".""" Y P ' " I " ' " " " " 1 " 1 ' , ... (c..__P_JO)


Mooring Mast Interview

,� _ '_ ,_ _"

...... . .... " ,"', .... . ....-- .... ---. - -', ., ;, -

..,. .. s. .. _ _ ,. ,... _ ... ....... ...... ,..... L Or_ _ .. _l. __ .

.. ,... _ ' " $ , ' .. _ _ _ ali .,. .. .... ... _II!" � .. & , ..,. • 100 .. _ ,...',. _

.. r. .., p,."', .... -'2... ,... r"" ....' _ .... lot . _ 0. ..

'"

..... ,.... 10 2"". 1

_., _. ,.., ' ....... _1

- ,... .. -. ... ..... .. .&-',.

_It '*'" nod .. ..._, boon, • "Go "." .. : _ 1 "'" rod 'lor � . ...!C! W!:on ,... _, aM I _ ,,,,,", . ... of ikI.$I n.... "'" )'OIl :.... "' .. au ,

M�

' ......

_ ., " w.. _, v.. LL,OO_", __ . ., ,f ", '2 ... ... _ ..... ._ ... . .. _, ,"" _�'. . 100 .. ,1' ... -. ... •·• _ _ . a "" a "I " ... : .. . - _ . ­ " , _ -'-" 1: '"

.

-

,...'.. ..... "" - - &: __ _ _ ' 2" ' 4 _ ""Ii' r.... _ _ . .. " 1 "· - ,...,. _ ... · ,ho r.. :: '' _ _ ,_ .. ,... _ _ .. _ . ......... 1 ... 1'4 ir _ _ ...... .... _ - -... . .....,.. .. ,loot ...... ...t ...... 1/ '''" .... •-. .. _ _ ....."... 1<1 .. '.... .. _.... - - .... . br..I, .. doo ",. "' _

•iIEt ... ... .. ""." __""' _ .... 1_·' ....... ....,...., .. _ 0&0. /ail J.IooO I.. ......... _u-. - ,_. .. ... . , 1�.. " . _ . _ w :,' ..,. ...., _ '" 1_" ...... '" _'_ _ 11". _ _ _ O<IRO _ ' _ . r .... .,. _·L · . .... -r, -. ... _ • .,. .,. -

_ _ • _ _ n _ ..

... .,'?

oo - . ut;o l _

..,. _ ..... ..... . . 10101..,. .. _ _ . _ -'._" - - - - � & _, - ,... . . _. .- ... .. , - "'" _, 1M ...,_. _ lI!6op l _ ... r'oy ....,. .. .... .... &10..-, ,, __ "'" 2M ... &hoo_ ..,.. _, 1M ..,. _ ....,. 1 __ ..... ' ,, . 100 _ 1 _ _ _ ",,100,.:_' ..... .,- .. ...... ... r "" '" l* .. ..,. .... . 104 '"kl<h _ , . ,.. ...... .... _ r ..... ooY _ _ . ,_� no. ... r.. . '... _ . ..... _ .,. • 41(1"..... _ • 'f)' .. 11< .. - 'W ,... _ "'" _. "''''''" __ _ J!o.o, : ..... : _. "" .,.• _, /I .... . .... ·2 .... _ ,. __ _ n.:.._ . .... .... ,110'. 'iloo ,Iu,·, ,....." 1 .... ".-.., 1 .....,. .., ..., If M ....� iIoto II" JIII�'. "" AII<l , liil .... a_" ..""... iIEt """ "" _ ... -.. IO"IOh obo" ...., ,...,.... ... ..,.... . .... _ ,'*" "", be _nl\n ,.... ' jouo ..... ::o-.p ,110 _ """ : .... . ... '" -." ........ "... '.... ,.... ..... . ...... UooI ... _ '.... .,� .... . - ....... -. _ ._ ,..., �� . .. ".... " -', -, . .... ". . 20 ..,.. ,,,., ••""� ... .... ........ '" . ,." lOc h� "... 2 _, _ "..,. _ "" ..._rw.- .. _

r&4' '... '_ :0 ....... ,...,. . I "" ... _""' .. !all. .. ,II . •""" " .. no. _ ,_ .. 1> ... ,ho 1IrioL •• � . .... _, _ .. !O ...�""'" Of '. _ ,_ Iloonoo ,.., .... u • ---

"" ""'r

...� _ "1>00 /I "... ...... '1Io." hoo"

J.. ....... _ "" .....

". !hoo .. looP __ .. .. - ... ..,:'.&---� .. .. _ ••� M : " . ... .. • , .... _ ,.... _. II" _ .... ,...., ... _ h' - .....,.... .... .... "'" � "' "'fl.

. .... ... _ .. , .... 1 .... _'. ... .. ... . ....... -

---

Vol", ..... IrJ :. til ..

- - _ .. _ ­ ..... _... ... 2t_ ... ,...'

'

�=[!�:"

"

_ ,...... _', .'W l1li<1;2>:01 .... ,.... _', _ " '0

_ -',

...... '" , .., ,..,.. .. pi

- " ... _ .... & _ _... "'w,. ..., . ..• ...,. _ ,,', ., ...... """ , ..... .. ",. ,

! O _ wi O � ""' Ioo .. II _ .... 1 .... .. .... ..,..

'ho :-&...._ ....

II.. ""

: _ - - _ ..

.:t!_ ... . _, : ...... ,'" "'" ,.... - ..... -, :... .. . _ ... . _ _ ... .. _ nw. . . , .. . .. 11< ...,. .... _ -'

.... ... . _ __ '-' '',1 _ _ -

I. -'-'-

... _ ..,. - , - ...,. ....

_ _ ....,. _ •• S """ - ..,. ... .. ....,.,. """ .. .

- ""' . _ - ,, "" ,� . 10.

I , t ... .... _ _ r- .. "' .. _" ..... .. '."'.. � .... .- . " .." - .. - . ,.. . _ ", ... ... .. .. : _ ,.... ... _ ,- . _ 100 _ - ..-.:\oJ _ '" *'" ......... .. , I> . I •• ,. ,... _ I'.. .... . ... '...... _ . 1.... .., 1 ,..... _ ..... ,... r. _ , _ _• _. tl>o, _ _ _ '!Uo .. . ..... !Itot - """" ', ,,,,",- - ....... _,., � .."" ..... : - ..,. � <iJl_. I..... Uk< ..'" - � ,.... - ..... . ..... . �_ _," do.. "'" ..... 101 .. fIIOf'Io _', '- !ItoL If, .,,� �dl..nL Out ""Y lu, -. "" "" r..w .. _ ..,.., ow lIN",,,"), , .. <10 .. IooZf"- .. "" W_", _ foo ....,. '...... .... "._ .. _ .. ,..

..' .. _r .-- .....,. _·'

1:0&1.. l1li, .. I'" '""' Ie _. .... � . ... " ...

"........ : I: � "" Jho ,.,__ ..,_ .. Jho". ,


Mooring Mast Interview

;�.i' ""'-:'

.. __ AI.,.. "- <looF _ ...... . .. - - _ ... .

.

,I·' t

. ".. _ ... .., .. .. _ -

'; ... _, M ..... .. .... .... . ...,. "' .... v..·.. . . ..... _Ow"", .. , nj

5 01 .,,, a. _ ,. • _ ol PL U r p" _

_ _ e 'k .. ....,... _ _ , ,e _ .a"e, _' Sor • • "e,, .... ..... _ 'k..·. _ ._ ..... .

� .'

...:,....'"..,\;.:.:,::�

' .. ' ,.

,

- - "-

...... . .... .... '110 .._ .... ..., _ . _ ..._ .. ,­

....,. I ....,. .. ..... 1'•....., , ....

1 ",_ ""_ ,,, _,_.... _ _... .. .. ...., • n,.1 , 'NO " .. ,,-.. 00, .... -.I ( "'_ ,IN li0ii 101' of,,__ I .... ... ....,.._, .. 10)' ...m _r ..... r... ,,'"' 7. ...... _ ' �. A.oII r. ... .- .. .., 10 _ � _ _ • ..., __ 1 � " ... -.... - -.

.... ..... .. - ...... , _ . ... 01 -

,..... _', .... "

- ""'"'" - .. - .... 2 ...... ..... ... _ ......7 .... _ ..... _.. .. . _ ... . _ . ,....,. - . -. .. - .... ...-.-, .. _ .. . .... .. ,... .. . .. ..III . .. v...... .1..." � �i •• �.... ood 10.... .v" _'" ... 10 bollO<O ,_ "P • Ii"" tk I _ ...."r .1., 'Mh lIOn', I... ,. Il0l1. _... .so _ ..." 'boo,

......

..

.........-vr

.

..._

01

... ..... . "'0;'. _ "'-

.... _ .... ",... AIoI r. ..... _ ..... ,.., , _., ...... _...-... " £01_,...,. -... .... r. ,.. _ .. _ 'w "'" ___ _

... """ -. ""' ... -"'­ " - _ . _ ,,,, - _ 01 __ _ "'-' 0 , .. _f Y.. _. ..-", <II . .....� pIoyof. ....

... """. ....... � wu ""

.... ''''1 ...r .... II . ct.,<1< .,.....,1 ....e.. ....,.... .._ ploy'" ptI.....,.. . """.. .., ...... l1li '"' " , .... M ,,,,,,, MIl II • •,

� -", Dt>,... ."""" "., --' r e f, h'n ' I bo<I; oIl'..r _ ,,,,,' , , _ k,.., of _ . , _ _ •

.. . ,-'. ..", -, -" -�

..,..... ... ... .. .. .. _ .... _ e _�_ . ... ... ... ... ..... e_·' _ _

• • ' , '_ PIoo 2 ' • " ,,_ Pl.I,) '" • _ " "a of__ ' ,_,_1. • • Clno ... _1 ....... .. '' ''' '' .... � ....... v . er_ 1\ _ _ e .._ .. • • 10 �_...,"' $'. , ... _ _'. _ e _ .... 0.. ... _ "' . .. .... _

,....... �:::

--. _ • • ...

I"\.U

'.

'" C..." .", ,.. _... .. .. ".... .. ..... "'-. .., - ... .. _,.." , _', k.... ....... '!tor'.. ...".. ._ ,..., ,.,... '" """'. "..., .... .. - . '.' . - ... . . - - .... --....,""' - ' " ,.. __ _ ,. r.- 'UI ... PUP ... " .. _� •_ _.. _ r. .. _ 1'2 -.o _"'_.... 't e ,,._" l1oo! _ _ ..." . .... •

C<HII !'Oftd

.,....... e .... .._ n..... ... _ "h " : .. PU5 . .... _ ..... n.. ..- So _, �, _', _ I . ... ......... n.. _. n.,. ...., __... ... I". .- ... i'l.1l TIe "- ... ,'" ..- _ ..,.... ... P\.11 " "... IP'. . . ...... "''"p!IJ. ..... fOIl coo', .... off riP' ...., .n.) _ ki<h doo', nil'" 55.. GO, OI\! 10 '''''_ ....... ...,...,,,,,� '" _n,.,.

... ...'n .....,. ,.,. _ '" - ......,. .... _ ... _ ....,.

_ _ 20 _ ..,& _ . 1oI00U._"""_c, e' . .... ...... .. .. e _ ' • __ e ,"_ _ .. ..

.. ,.. _..,.. _ e_�

_ _ '... . e-. __ .. . . ----. ..,.

.. .

, Tlelol_ ....

, ad , .. . ... ...'& ...._aarI _ _• ' h • • _ ... . _ _ bIl._ ... . ...._ .. ""1000 ... ...-, _ .... . po, _. .. 1:0 .. ,.. ...... .._""

....,... . . . . . . . <IoIo W ... ... 1loer '*- _. ...� _ .....

'I

II" __ '"'.. ... - ,.... ... . .... _" ... to.. .. . .......',. ,.___'� 0... .... . " "'. . .. .....

,.,.. ..... _. Fo.d "" ..... ,f' _ r. ,_ nn-uu, .....,"'" ... -�; '>'� ,,,,, .... , . .

0'_,10 � " ""5)" "'''' . ,..,04" ...... .,•• '• •" -, �,- ...'''' '...... -. .. ... .,..... -... . "" ...

_ I II 'I', ..• ,. ..... � • • • _ .. _I.fU/ _ _"'__1_."-'

"""' .. _ .... ., ..... -. ..... - . . . -.� ...... • __ ... _.... a ..' ..... _ . '... . .. _ _ 50 1 ...,. . ..... ......'.."

r_ '_01 4 , '_r Io."" - .. . _ "".. _ _.50_0('.'-. ... . .. _ ""'.. _10...... ".. ..... ... 0(,...... '' __ 10Il00 06 ,- 01 " , II• .... w.,,,. � " _"" L .­ _0(,... ...., . .._ .. ... ...... no.,. _, '0" '.';-,0.«tioF • �.. .... e . e t , .� ot '''' _ IO __ ". __'U.., •• _ . /t4 ..,.., __ 50 L� ,........'Ia, • •

..... ... .... "'.... _. _ . ,.. ... '_ .... ·1. _ _ K�_,_."tp .• ..,._.c.._ .. ___

g' 1 0. .... .." ....... .. _ _ "' "" _ " n.. _ ._-,... ..."' ... .. -..... , .. . .. '" ...... 01_ ."..,� _...-.... .-... -

,r."

� .. _ Do ... ..,. .. .. ,- -- ..... . , ­

:::"_ " ,,, _ _ 01 _ to " ", • "'-_ •

.., ... ""'-_....._-

_01 ... ... _ ...-. ... $It!' . .... '" .I....L ..... ..... ICA ..., _... _ia .. .

-.,. ......... .._ .ulw

10 IV. ..... '" _ : n.. ..t. _... M,'" _. iI. encI". _an' __ Uoi5 "'" .., M'I.<. ... _., ...., ..... "' ­ ::;"�j f_, "'" -.. ... _, ._ _ _. ..d .. '""' _""' .. _ ... '" _ 01 .. _ _ "- Fkjotk. _ of_

,..,....... r-, """'". " ......

w. _ _ _ .. _ ,n ,e , "' . __ ,I; ,_0..., � ... .. ... , 2,, ' , - ,,.. , , ... - ..... - -_ ... .. _.

-- .. ..., - _ .. -

_ . .. 02 -. .. . _ __ .... a . _ .... ... . _ _ _ ......n.,.l= _

.._--

e _ .., ,.... , ... " .... .. u , ... "" ""r- """ .- ...r ,

..... ..,I ,t ., �', """,lit! It . .., ,.... ..... "') ..toot!•• ."",', ," ..... II • '" _. ......, ,,. .., .. .. ..... ....., "'" ..... � h'f .. -:. ,� PI,,,• ..-. - •

It .. _ V_ _ llooo ,... _1 -..._ 01 . au _ _ _' .... .. enn. , ,_ ,.. .Pe •...., pl.,... .. "_ "' _ 1 ._ e::.. "' - - - ' -" , ,,,01__ w

....

y. lA< ... ..... e

....... .. "" ,,-.. .."'" __ 01 ,,-.', ',., .... ""', .. .... TIe .... ,.... ".. � 0I'_ _ n., _

........ .... ''ft' ... '" (0", """", .f ,:.. ..... ,..." off� "" "'M!> , •• • .. _.... , .. " • • •It< .. ....... '.. Ot" .. '''' ,h". !',� '''Yo, .."'" 0·"'_ lib ... ...t.� . �" ,.... , "' '''' •'-' :.. 1 ..... _ , '... -

000 loIW....,. _ .._ ..' _.. _ _ 01 .... ...

,o=itM . ''' _ ,," _

.._... .. _ F"_ " .... . ....'_ . .",.,. _ !Ioo ",,55 ,..... .. .. __ _ . � ....... '" ,..� ,...,. '''' ..... . .._ . , • lot 0( ••_ 11" -.. " n " ,to.. ,,'. _ _ ... _ )Oot .....' ,� .. ...., !I l""I',, _ _ ".. .... . W>f!, .. .. '_ e _ ' _ . ..... ..• • .,'., _ _ .... _ . . .... !P ,_ So. .... 10I .. .... ..... _.5\,,., .. . ..,. Pe ..... ....'& _ _ _ ,51 ' , _ ... I• .. _01_ ....· •• ...-. ... - _ . _ .... """' - - " -,., ... .... .. ... _of ... _ • ..." ...... . .. ," .M', _... "tI! _ ..,

to

...- ... ...... _ ,,.,.. .."k _ "... e'. _ """" _ • .._ of "",... ..... ..- .. ""� ......... "",,' ,ft.d I'", _ .�.. .... .. ... , ,-� .... ..... ....-nl ". oA,.., ..#� _ 55,,, ,.., .. ._ ...... ,� I", ... ,... _ - - ', ,, ...


Mooring Mast Interview - , -, ... � �, -" .: '­

. �

.... . , .. ' _ io.y ,....... ..... .- ..,... , ......,.. . ,..,... .. _ .. I,.,�.....,......... 1100 OIlY> ... ...... .Ph .- "a.,-.IcoI _.M W.,., ,_ ... .......' ......... .... ..... .......,.. ... '100 _ 11'. c,,,..., ti,.. "''''1' '..... ..... ,100 ,...._ ... 01 ..... ... ..... ......... _.. . ,_ ... ,.,., '-...y ')001. � ,...,. ....,. ,ot)'.. _ ...

-'"f!"

-�

" r.. _ ,..... ... ..,.. .... . ""'... -, -'''''' ,... .....,. B., .. .. . ..1... .... ........ ..... roo _ "'" , ... 10.. , , N' ,

,. ,.. 1<>:1... ..,..." . ._..... '....... "' .Id.·'

1,.•

•• ._ '"

..... -. ... ...y ,� � � ..-

So• •ho _. ",r..., .r", ,... ....;,_" . .. _. ....' .... ....11)' ,.. loot ,.... ... ..... ..... '0 I>< _..... ... '.......,. .. I ,_ • _ ,..." "lid ,ho __ •___ 10 ...' ,... \po _ ...

"""'" ""'" ,.,.. "' ., " "" ... d . ... will ....... ""'" _ So ..,.

_ _ fHIo.,.., '......... .... ' .....001 ,.... 4001 '''' __ "Po ... 11 · """., 1M _ ... ,II. -<>If """'''''' ,........., ,..... 1'<1 noov',. �.. ,... fI," _ '" ,... -.I _ ,. ,ho ".. _ Or _... . ..y'. I 0 " . . ....... _ .', ... ,too.. I., I 'h.... ,... -" . ... '.. ...1' - .. .... "'_ 110..... ... ",,,. ", .. ..,,� ,... OI.... ..fIo. , .... ... _ _ ..."", !of "' ,,, 'w. ..... u'• .. ...-. 1"..

"'I'

.......

.... ...... _ _ ..... -"'-II """"

r.. ,100 __ 11.'..

-... ..,.. "' ''' ''- ''''' - -,,- ......-""' ....... lIf' .......__ • ,...,.... -• '10",.. , _ ... ,_ ,. ..... ....... _ ..... -..._­ III I\epo<fI io "Ikto • _ .....,. •D�'" II .",,', ... __ T-..•• "'._.""" ...... ". ..... 0( ,..,. .... , _ � .. -.,

"'.,IIo...oUj ..,�."" ....... , .. ""'_. 1[. 1"1" _-. ,.. .. "' ....... _... ..,. . ....... ••

llot LlIIIWoI -.. _ ...... ... ." ..... ...... - :!(l.fIj ,..... .... __ .... w. .... ... .... .... ,

_... ..""" ,...,._ ..........'001. ...... _ .. '.. ..."'" 'ho' ..... ·Ioev ..... ,Itod. "",. __ . ... ._..,.... Toe , __ """ ,__ .. ..... .._ II 11. """ .. ,lot � '"' '"""'''_ . ·....... ......10' '.... ...... ....d_ ", ._... .. ,rr _or ",.,.. Tho, _OIl .. _ to ...- '" ,.... _, ,..". b.I iI "'" ,� ,..., f•• 'lley ... � "OIl '" io ..... 'I>. _.. ...... . ......,�•.,.... ........ '0 I""'�"'" to ,ho 1.lotloOJ ...... _ """ .... "" n , .._ _ looI. "W. oIloIo', ... II. ""'.,. ....'" " I" , 011<1," fOol ,o. _•. , _ , _ " rnt 'lIoo' ...y._ ........ .... "- '01"'_ ,... ...... 100. '0 "nd� ,... , lot I"""f "Ia. ,.... "0 • ' 10M ...... " "' l<J_ ...... W. "'->01 ..."" oIfof .., ... ,...... ,lot 1.0... ",...- ,......... """'_ ,..... .. .. _",._ 11 ....... 110<1. �... .. -,- ...... -', """10K. ,_. "",. kI � .... III 'fItm 1lloy ... •.. "'" "'" .... .. ..._, ,001 , ...,. 'I'I� no.,. I�� .......·' k_h.d '.. ....'I· ..

"" ..-.'...1""""'1.. "''''.... ....... ....,.. Io ,.. «Ml,._ ..- ....'.. COI"",,",,_ '0 ........4y ,."" Out "..,... __ ,_..... 18)".... III - .......... .. ,. .. ..,....'Ort _� _ ,00' ...., r.. ... .-_ , F '" ,�_, .... ,..., ..r._. ,hit ......', _ at_ """ '" ...... . ,.. , .,."....... dOt 1"' ....,.."...·.-..-1 __ .....8"-1\0 ..,."....... , . ...._ ..... "'... ... . ""' """" """'" , -r."_ Qlf . ",- """ ,..... ho ..... Atoll ,.... h' ...., ..... _ i f(w '.... ...·• ..... -' "

-

"

II _

... '. ... ......)I ": ,;;.� .... . :.

..' hof/III' ''"I ' ""'I'" ,110<\' _ _ _ _ t...

�. ..- ,...,. .. , ..) .. ...

_ "" 10) '...... " .... .... ,- IIwy _ .... .. '" .......

...",. IIIoy .... Ito, ,...... _ -'" �Io" •.h __ ,.... _to_ .. . _ _ .

_ _ ...

-- . ,,'. _ . ,..._.

"h. ...', _ , ,, _ . ,. .. ....'.. 1 ....·. _"' ... _... .,( ... _.. -

So. ""- ..... !,.,,' _ _ .. r. . - ..._.... ,- ........ .... . _, AI_ • •...,. _...... r.. "",... 50 '....', _ _ or ,_,)'<_ ..., .. f'IrlI!' _. ..... "" .., ,... .... 0', --- ••,." ... .... ...... .p ,...... �- ...... ,- ..... ..... """ _ '0 be .."'.. . . 0 ' , .. . ... toyao. ....... - )'00 .. ,_ to f......... ",', '"1 fIIo. �... F _ ,...... "'" 'lttki......!,.... "'" ,_ond ".' oc',_ d.

50 . _ ...,.. ,,,,, lL_ .... '"

be _'_wb.... Aod , _ ... , ...... _�, ........tK""" _ """ ... '-",", ...... ""' -.... ..,. '..... .. ,.. . ........ '...... kin4 at_ UIO, _, .oo 'f, .. ......... , h.". IIlrt ,... .... . ..... . b\� .;,� ·..,.,iIl ... <)''''- .... '"'"_ '.... tool! .', ..... 4�.",.. TIoo .."""' ..,. p ,·. -.. f_ ,,,,,- Thoto _ _, ,....-fI>e. .. '''''r 1«OIId. ....... .....

..... r..�"",� ....... 'wo lito; ,..... "', ...... .Jo.o_" '0 .....' !be fOtI)' ywd ,...., """'''1.11 '.... ,....... .. '''''Goooo ... .... .... , ,. '" ....... In ""'" boa_ lie .. . " ...�......... JO(><I, "... M< 'o"'b.... ,he btll ."o ... _ _ ... II." III' "u'­ ",', "'" 1111 ."'" ,!oJ.

'10 ,,_ ", 'he ""... ,ad he ..... lo>Q;er. .... '"'Y'" ond "'1'"1 ••, loot '" Ill<...".. "')"I. I loot .,!be ...... Ju" ...., ""' 110 rd, .. 1_ 100, tba ....... ".... 1 ,..... _ "'� , ....., " _1<",. ,f . ,DU " ..I.l ..., .....oJ ,... ''''',•_11 _IJ l""" ..... ..... ,... ._,- .... ....., '"("oo4t. ,b., . ... , ,... "'r " II. 110< ,..... '.... -."" b _ "" " ,_, ....... ..... . r .... ...."..., _ "" .._. ",_"_.11'._ , ,11<10'. ... ' .. --. 11·. -.... 'n .... '. ,.. odI, "lley ........ , _ ,Iu, -

hi"... ....

11', _ _ • "" k .... .. lOtI ,.... � " ..... of 1* :, ' . ... ..... " .. ... ' ..1' ....-... , 0# '__ ..'. . ... ...___ ,lot ""....'... ..... .... _'t<'.. "'--'."

-A •• II "'" ,,,, Iorln _.. . ,100 . _ _ ""'" U.. .... , _ _ "..... ... .. ... 'k . of _ ho. , ' kiooI of lM ..... .... . .... .... . -

1..... ..._..... .. _'..... _... ..r . "'.....-...,. Il- ,.• _ _..PY'.... _.,

....... ,1000 ... " _ _ ....,. ..... or '... kf __• ...., ,_ •• __ -a.II .....,..,., ..II....

AI r. """' .. 10) ... r. ... - -...1"..... _ ..... -

,<�_'

" ... .. _ __ I"Y'" "... ,.... _" ."., '.. .., .....

,._ .... blot _ ..' . '1ooY " ......."'" 1100)' ......... If '.... ... " .".. ....... - ..... .. .... ,.... ..... .. 11 ' " ... .... __ .. ....... ..... Ibt_ __ .... ... __ ,Iu, .', -'10 __"...

_"lAw, ,,,_,.._. �----... - ,-

- _ ... ,.... _ ....

.... ,., Jo.t ,...... ",... ,... ,uk - .... .... � .. - ­

' - �',,--""1<eIq ,-- -_...............

.... ,.. ... 1nr>,I� .. --, • • �

_... _".- ....,01, -. ..,.... ... ,.,. ___� 110, '''-7 _ _ _ I 4 ...... _� , """., ...., _... . r-, ... ...- ...... ... _....... ..". - .. ........ - --. . . .. ' ,.... .... .. ... . .... ., ..... II,'" '" ",,0<\ SU....·,"'...... ..,...

.

---

""So. ,... ...,.... ..... .... _ • " 10... ....11.,..... _ I _ ....._ .. ,.... , . -

_ "" " ' _ ' '' ''''''' F "'" PYO ,............ Ito,•••, ,110 . ""1M .. . doao:o. "', ""' ... r>:1 r_bd " """ T-. ..... .f_ _...t lot.. "II, .... ...... w_ ...... ..., .... _.. _ ,.,to .... ... ....,,'..... ,.".,. ,.,10 ..... ,...,. ..... .. IooIt .. -..... � . .." .', ...... .... _.m �... ",.... .

"

,

, ,...., ,ho, ... .... '" "".. ond .. .. "'" .. who'.... ,,'" ... ...," ' . ...._ Tho �,... . , ,"",... .. ,It:", " 'ho 00.. Bu, ,he 'ou! ..... . ..... .001 ohoruo& or ' . . ....-I •.01 . ....,...,.: I", ,Iv r..." 'h< '<om"''' ,t", ..., '0 100,.... , " !oIt1 . .... "". of of ,hit ..... ro,_ n., 00_ '"'� !l� ""... ""'"' aNd �""" I)' '''19 ••� ,.k< . oho".. A cootpI< ,>f "....., 1" - - - .. .... .... ..... . _, ...... ,....., ;, " b,,', ,0.., �" 110<..', """" 10,,, lhao "'"L

no, IIo..mbm. A _",M ...l... """" ... ,10" 1k>ooIom' n....... Tho, ,... .. _ ....,10 .. , '><" "" ._ W. _"'" �p , ... .. , ....hol .. ,he _, ...� .-..J r....

..'. ..... .. ... ..... "' ,.... .."".. l10ty ",d..J ,_, 1",' ,00,

pby:d ....., � ,.. ,',,,' <loy 1 .....lcIn·' ....... •. l10ty ....

..yo ..... .. _ _ ,�'" ,...�,..... .. ., � Bo, n..,- ..... ...... .."'hOLI .-I ... � .... ....' ..... ...... .tkI 1"" -.. n..o llw)' ...... "-<k ... ,.., ....... -.. .. . B<t<. ,_ _, .. ,ho Iodo.. ","," � __ ,Ito _"" ""''''. ,_ .... ho<I, ,.... _ ... ..d 't)''' ,. f'Io, ''''' ''_ , _. ... ,_ ,.... ..... noov M'"

_' ",' '''bo.''ho� ","'........ .hoy --..... ..... ...... .. fLU.

. ...... , .. --" "" '''' ..,... 11_ .. a"'" ,lie _)'GO , • <00 ..,... .... ..., .. _ , .... 'h _ _r -.... - - _." ...... _ _, ' ... _ n..• - ....... ... . ........... .


Mooring Mast Interview ..-.I I ..,J,

-11<7 .... . _.. n... ... .. .... ...... �.,. \,01', ." d�.. ..... 1,0<', .. .." '311....... _ ... . ""',....."50 _ 01 ... ",-MOd " .- .�,... .... �� .. -- .... .. . .; . ,. .... ..oj k ..Id."' '''' 1000 ..y _ , _.... '. . .. .. ' 11M .... I • ,, , .,l " p .od " ' " • ,,",, "'.!WI , ,, """" '",.o '''" .. ,..w ... ' Ilf.... m� """I., .. .... ..., ""... " ,\00, �rl., ..- ..-.t .11< .... �... _..... lh<)·d '....,. '" ., 10<:."" " ,.., ..... ... l>o " " . "f ..... ,.,... <>I ...}.. ....", I� ... _', �.. ..0,1 .." ....,1, I,'. - .. """� ...,, '" .... ...,

""'" .. "" It ....

.... _'.. "'" Ikr< 110) an..

..,. """" .uf .... II'. _ .. "'" . "'" _ ....1. . .. ,. " ... ...

... .. _ ... _"*'COW .... • " ..... II.10' .... ...... ., ... --.11... _.... - - - " ...., "' .. -.... ..... , ,..: ,. ...._ all _ " '... ..-. b' ,.... _ 100,1,• ..,... r...._. ....- ., ..,,", ...."""'''''

lIoJb< _ .......". _UI,..., ....

.. ,lot I.... II", ... .,... _ ... _ _ r..: ..... '''"' _ _ """ at ,"" ,.... h., at 11M ....... . ,." ,,, ........ - - "" �....... -

" _ ..... .. . .. ,:.. . .,iOf;"""" .... ,.... .... - """ ""' _100 .... "" • ..,.". .... '" .•p y"" � .

(_11",,1'. _iI ""'.. . "",. "'" .... - -�.... ...... .-I,b ,. ....."... 1'fOJI'" 'I. '''I' 10 "'""'y....P .. '0 Ot!ol""'f h. _ "" "" 00'"" IU_'I .. ,W ,...... . _ .... ,. "" "",. ....... . .. .... tooI'of ...., ,,', j"" ....,

_. , ... ,.-. ""'0 10 ..pIo" . ,

If)' to ... .... IPI< ..... "'" ,

I..- '''' -� - � ...... .""h.__ '� ... - .... "'''''' '" ...... ..,.. - - ,........ _'..... - . ,... ".'--""'''' " , '" _..,. T,.. ' - - - * - ,...

1,- .. "" _ , .., .... _ ... ..n.. ._ "'" , _ � """'­ ,... _ ,lot .... "'" ,..... """ .... ..,. .. ,..... .-,' _', rOIl lot 0loi ,to< """ '" � _ ,. . .... I N"" . .. aiIooI .... rio ..... _ _ , ... foIo1o _ ,... boo. _. ...., tI•• , _ "... ...... u...,. (�) r.1! ,loot ,loot< _ . _ 10 '..... .. .. bet,,,. �rwI ... 'I...r 01 "'t"" .-, n... ..... ... ....."" al" ploY' .,"" ,_� on.! C'Iotfr ...... And " " . '"

-'

,

•• oUO

And ,,"'" I blooP' lin<! .. .nd , ,...'" .... ..... ..,.. '0 _ '0 ,,,,,,-, '... boll. ' ."'.. I'd _ 10 cal ,_ _ , ,.." lin<! _101 btl .... _,..,!vo. ...

-.wo·, "" ....... "" ... 'hi<"p. 'I ... ..... .,Iow 10 pIoo. Un f,"",, "" _,,.., "".... � r. ...... . '. ,... .. ""' .... -. ... _"" . ... _ ,-

""" ..... ..,"" .... "" l�

,... _ _ ,r.r ....." """ ... .. . "'" � -""". So. , _ ...... "" ""' ....... So. .. ... � .... '" _ • "-. - .. -- .... ,

.... -._ ... ...... ... ......

_ .. . .,. lor• .,. no...... v. ...... _ ..... _"'" ",tlo _ .. . _ _ 0.1 .. . no,.- ....... _ _ ... ,,, .,. r..to .. all."," � .. ""'_ "", ..1 _ do<)- _. .... ,to.f. ,_ n. a.... .,.".

.... '" """ "", "'" <II<) ,..,.. ....."... ,hoy .. "- ...tlo lILoI at ....,. -.! ..... 1I00I... .... ,...,_1

,,,. ... - '" "'" .. � .... ... " .... lO'y .�... ,..y ......-.l 1 ...n.. .",,!do', 1,_ '"""".' , ... .. 10>_ )',,, olro, I"" """_ 01 ..... ,,",.. ..., (""_ ..."" _. oUt

• ,hi<. ". ...."" .. • • ,.".. .... nn,,".T" nc.. ,.._ ... .. r-t'. """"" ' )'010 ._. A ...... ..... no.to'�n. .." ,w r"" .. ... , , ,My',.,,", ...... .wI tIo<y.", -.. foe _ ... 'ry"'l "" _. .... _.. 10 ""'� ',f. .. '0 ..kr< """ ... ,

-. . ....,. -... ." .... op!"'" a""b Q& .. ....Ie..... ... _ , _', ,_c:.r;"...Uy .... 10010 .. 01>,.' , _ ... _ _t .... '... .. ,.., ... .. ' ... rr. It -.. 'D", ...... P to tloo ...II� .. _.... - olD _ Of

,... _'to _ , <bo', tIot., ,,,,,',

_ . ......

I _ • "'" .. ... .... 100. l"h< ...... ..,., 10 lifo, , tItOtI; .. IPI< -",- , , _ • " 1) ' _

"',. - "'" -I' ...., -:. ,... ... __ _ .. 1;0.. oil o '_ ""- "", I ,_ ..... .. .. ........ tbooI ... '''''_ ' A... I",r. � , .... 10 -.. ,,,,,', d, , ...... ..... " ' " • ..., _,...... P.· J <bo', ..... ..y ""� atMl 1'", --.. .. -' oil. r.. "'" 1M "'- 01. ".. , ..1tI<t," .... I ,""'" 11,., ,,"'" poOI'Io "".. I• _.I". .." b mo '''''' roo 01)""'''' ","0 II.... t><-"",. ,,,. toto, ,,,.,.

",� T>ry ...,. "0' ,.., ,..., u.. ...... I .. ....1..... '''''.'" 00 ''''', "'" dto)' ... .... ",., " " . l',,_ "'" ..." ••·f. _ ,. . . ..., � .. IO,p" ....r _)1�"'" r _ 'D .... .. f''''_1 10 ,'" ••rlb .... ' " � ' P ' . ' '''' '. •

.," i.o·'orr." ,oo.4·'.b'. • = = = ,,' ,. ..� ,... .... ...... .... - . - - .. __ a = n.o _ tlooF·.. ""OY """ __ 1'1..... ,,,.,. .... . _ ...,_ 1aIl . • '... '11<)'.. 10

"""" -- ...... ..... _' ... -..,-. .., ........ .. _ _ _ .. ... 0100) -. "..... -

" -"," &�"'"'

" .- --"" '" ' oo_. oowy- .... -"'......... If __ .. .011 ploy...,lot "It" _ ..... _ 01.". of l _ '... b" _",of' ....... "" f_y, .... ...... . ... '"'�. """,·ft.,.. ....;,,0 _ WI,. _ '" _ .", !)or ___,,", r ,_ ..,� .. ,,... ""_ ,_ <bo, , I ,"", lot· _. ,..., 010

. '0' 1 'u ''''' � I0 ''' ,_ ,.... _ . . .. . _.< ...

(1tr\o'-Iol< _, .... , _ I000o .. . ,_ TOol ,itt)- _...... \... _ t.IIt ,� "'", _ IloIo "'f.

_Io<>,.'. hoof ""�__ """"".. .. ",,,",01. _ ."b '"

�o'''',

...

p'obl....

.,""""'''''''' .... .. f",", ...t '''''' ........,.. ""..... " " .. 11.._u. ,... ,,,.,.... .., ..",b fUn....

.., .... ,., ,..� hrll. '......" "", ., ..rr. <on..tN. ,,,,(.. _ 1'1"",""

I'IOl*

"""O(!

.""

0"101.1

Thti..

.....

'iwI" " -. . ",.... ...." "' ...... , ,..r ,"", .

...r". '.I"'1.n'

no "" _ _ ...y 'oe! .. n....otr .. . ... ....... _ \...... ... "' ,- .... ,,,", ..... roo ,!oil,.... _., .... '.. - """"" ... ,

_"II

,n

,.� I "II, "' U .. ...."" _

-. ,... _ ..."" ", .. ... '.

F.... J.oo-to " ,' .... loll, ,. ...... " c "" _ .. ddf ......

, .... , .... ._ _ .. - - '-- - ...... .." .. "., -. ... ...... - , . . 110' ..... """'" 50 ,..., """" ..". , ""I, _ _ _ _ _ ... ....... ,hoy .. .... ,u , _ "_-50. ' _ '.... ....,. ..... ' _ .., . d .",_ ..... ,"'" ...� ....y ... .- - ...... ,.,.... '" 010. _ ,...,.. ..,. ""14 .. �",,', !o<r)' 0. -

s- of ot)'

""'IW' _ dllforn, pIooh .. ,lotio Ito.. )'CI ''''' ,...... .hoy

.._1«1 ..... ..

_ ... '.., r""" ,100 ....... . ... ","pool 1M,," ,0 "" ,""". toto,,, '""" ...... , � I"",,,.. ...y.... )10"., -.. .... , ....y .' -.... ..,.. , ..,. _ I I.. 1'... ...... '<1'''''" po ....P ... _'.. "' ... to _• ..,.. roo ",.', po ,..., w .. oi....._ "')'11< ,... ....� . .... _ boo.... .'.... iI .. ItIP d'

..... ... - "'" ..... <tOjo , ... !)or In.. n... ) _ �'. _.

.. "' ...... ...

.. - so. . u .·. .... . _ ...

r• ••a,"" _ ...... . WIIat ,,,.,. .. ,"""", . ",,", .. ....,.:. r. r.II.... '_ _ ... ....' .. ..... '

<-

,. '-. .... _ .... .... .,.rf_ .. ,,", Illy ilia ... _• "',"" _ _ .. c..,. _

_ .... ,.. ...... ...... -or 'b<>' -, .-.- - - ,,,.,.. fo<I ,hlo ...,.. .... _ .... 'w P. I,"" ",,"y ..... I00<I_ ",,', all<>:oly _ ..j,• • . """__ 100',

n..:.ar " on.! "" ... '""'" ._. ....... Y"" '" ,"'" pt 10,.. it .. """ , 1000.", bo<t ,..ny ...... , ,,,,"I I'""Y ...... .,.,r. "", """",.... " ." ..� h )'OlO .Ol<l I, nob ";,h """- ,otwo. "'....,. ,"" ..."....... _l. ......., of ,,,,

)'W

,... ..... ... h< ..ioJ ,lot

........ '""c f", "''' ""'" 'I>ry ... . ..... .. " ""'"' to prxtico ... -.. "'" \CO "." ",. pIoo,... _ _"""" _ .. toto .... O!o>o ...

... ....... "jPf "'....... tho .._. 'V Oft _ ..... """" tIoiI ...y -.I If _'d .... 010... '''',." Ho', d ,.... ,"" koo _ ...

"",on _ ,-. 1o>oUoo .­

"'" -.Iy .. " �'. � ",IN. otr ""_ a.,. ... ' .... _,_ _ 1.11""... 1oeI_ •

_ ... ...

'" ' ...... _._.10 .... _,., '" ... ......011 _ ''', ...,. "" _...... ,01:. r_ .,... . .... ' ... _ .. . ""'* � ,,,", ,I><)- _ _ , ... ..... .horo ,,,.,.. ... ".. ol,..Itt, ._

rot ,lor.. .

"'-. ..... -y.. ..,.-.... II... f""" )"'" -' 0( ._. .. r. .. ,lot _, """ tho _ ,"" ... I"Y' _ � .. _ _ ,...r, ... .. ).... 'liar, "'."r ro. ",-, And 1".. ..... .... ,...."", .m,. ... 1<1",,,- I'.. .... ""..." r,ll uf "".... lbo, "'y. """"'Y. ,_ ...f< II", ....' yeo"- A, ,ho Ii"", , 4!dro', ",h.,., .. _, 'ilor "".. . ,,� I'.. ..or,1ed .owI "'" , ""'JOlo Uch n,,", " So. •to., r. U)'''' 10 .y • ,.., , ...... ,_, ,"" on, 10 """,', _. ..."", ...... , """.0..... """" '* ... ,lot _..., 0», . uJ .. ..... , I . of r.. ...11'. . ... 1.. r_tooI "'" "'" ... , ,, .. -... "'" ...,"'" ,....,... .

...... . .......

...... ... "" ...0

,

,� ......

- ..... -. - ... ...... w.·.. .. .... __ "'" __ _ ...... ... ..... _ .... • """" Ionlo ........". ... ......., . ,,., ""_ ..-w k ..... _ "" _ "'" tloo ..... _ IPI< _, • .- .... ki_ -'""'"" 011 - ..... "" - ..... -,ry ... .... _)oOJI 1\10 '.... "'" ...... _".. to<t... ,,,. I=ot _ Itt - ... ""')'I. .._ ....

'ty" '" I>< • d"., , 0. • _Id.·, _ '/ ' _' 010. "" <If _ "'.... ..... -0.,'. """,,', ...... .., -- """""'-

... ...... �,;t;, ... 010. it', no 1 t,. 010>, "'''''' I ..... _ ,_ """,1 • ",_, _001 ,..., �..

,...,. ,,,.,. "'" ..... 000' .O>d �OI """" .,..,,�. .... "u" ..... P " " �.. .... _ _. w. ...- - �,� - ....." .- " .. ...... _ .. , Iot _ ..... ,_ _. no..... 01' eo< ,_ <>wo lH'1f _" ...... oioooo, ..J ,W', _ ,"", ,� .... ..... _ .... "" n.. _et "'" ...... ... - ,,.. ..- .... . -- .... , ... _ .... ... , __ . .. .. ' ... "off •• _ _ _ .... _ 0. .... .... pI<� i t . !_ ....... ... ..... _ .. .."" IPto,.. _', ___JI"OI .. ___


-----SP ORTS:

-----

Krughl Beat

..

. .... A_"". .... ..... ._...... ..,_ _ ._ • ... , . .- ... - .... . - - . � ... ""'" <\.0 ..""'. _ ..... "............ . __ ... Iftc -.� -

,..

- - . ......... "' ,..... ... _ ..... _ .... __ _ _ _ ".',' _ ,,, _ "" .-. __ - - - - . 'f""WW _ .... __ ..... .. PUJ ._" .. __.._....,. -'W"

.... .. . ,....... _ .• . H.... .. _ ... .., ., "" _ .. . .. - .... .. --. _ _ _ ." ... � r.o. _ _ I91J _ N.' , ... _ _ ._ .....\1..._ _ ......_ .�.", _"ro,- ... _. ' ...... T_ _ _ I .... . .. .. ..... .. ,.. -. -

... loft "' . I'UJ ,,,_ � .. ,__ ... "'''Y ,,,"lu<' , HI<_ __ t... .,'"... .. I'l l! " ,.. __ .. "doHy

......... _ .... . . ....'l' ... _ ..... n.. N , ... ,lot __ .... ....,. __ .. ",", " t.. ,.. ...,_ to """ ....... ..., ....,... "'" '''''.,.

- ....... - .... .... ,. . .... - ..... - .. .," --, ,,_ - .....- .._ ... _ .... _ .. MII ._ ' ._ ...... .. IW __ --. .... _ ... . I'l _ .. ... . .. ,. ,_ .. 1 .. . ... _ ... __ ..""- __ .... .. _ .. HI= _ _ ...... , ... _ ..l __ .. ....... ....... .. ......, .. .. ". ". "" p<$s . ... ._ _........ _ _ nI,1 .... . ... � _ _ _ _ _ __ _ ...._ 10 __ .. _ ...... . .. _ . ...

� � :, �_ i-1to

--.._-.,.,.----.

Wi.. ....... _"'_••_____......._ ..... _.......... ... ,,_ fi .I', .. "' .. ___ ,... "'_ """" ·'-. F_ . ..--.... " I� "'PlI! '...... -,- ...... .. _ ...... " ... ...., ... .. ......._ _ _ ... ... .. . ..... ; _._I'W .... ...+" � ".... !o<M.'1

Lutes 2-0 at home .. '- ....

..... -.. ... ..... .... . ..... . . . .... .._ ,.. ..... _ ­ .. - - ..0-"', ..... .. �...... .... """" ..... �...- - .. -- - _ ..

.... :

_w _ _ . ..

. - - - .... -,.. _ .... _ . . ._ _ .... ...... .' e � , .

... .. ._ _., .. _ . .......

_. __

,.. -... .. _ __ ... r... _ • fI,o _.... _ _ _... .. ,o. ....... ..... I;" ... -_. _ _ ... ..

�.

" _.... ....... .. ,... =., -, .... -- ...,.. - ",- ,... - -, ,",, - ___ · --z, .. .. ..... ..." llot o.- .. - •• ro', _ •

'

.....

... r ... .., ... _

_ .... - ' ,. , .,' . ... ..... -

... -.. " . ... 0 - _ .. . - ,... _ - - .� --

,_ ,... ...... I'lIJ _....- -- - -

,.. ..... _ .... c..,. �'t, _,

.

.... _ .. .. '0'"'''' .. ..... _.. , .. ,.... . ....� _. ,.. -" .... ,... ,.. ..... ..... ...

,- .....- ....

-� ...- . .... -. ,_. ... - ... . ...

,..---

- ..... __ ....... .._ - _..

" -', .... _., -'"-'-- ''' .- - - .- ... - - ... ..- . .., , - .... " .. _ .. .. ... _ -, -_ .... __ .... . L''' __

n.._ ... ... ...... _ ,I" . .... �.. 0-. ... .... ' ...... - - - _'I .. , _ c..- _...... ." _, ..... u. __ ..... f"... , _. .... .. ,.. _ ... .. .._ ..to • 10>, .... .. ... " ... ... - -. ..... .-.

.

A ..... ' .... ....,"'" .... l .. . , _. •_.. ''''''' ''- .... . .... -

..... _, _ ... c.­ .. .. .. . i " '''' .. .._ _ ... •• ,• • c_ " " .... 'I', ..... ... l_ _ _ ... " . .,.. _ ... _ .... . ..... "'"_... ." . n . _ ,.. _ - - .... .. . ..

k'

.... .... .._ .. ... . _ .. ,,".,- _ . , ,_ ___ .......

Wrestlers face stiff competition r � '· � --,.., .lU _ '..... ...

_.... .. ,.. ....� 0.... '"_ .......' .. r..... Gnoo. .... .... .... ._ ... ........ '" - _ ... .. _ ... , , II....

_... h' '" h ......' 1.... �. ._ ... N."....'

f l ••

,

",.... ...... .. ..�".... """ '. ,.... , ....� . �. ,.-, ....- .. ... ..... -��

, _ ,.. ..... __.... _01..,. . ... �' "' h,

._ .....

....,......

d••

-.--... _,--.. .. _ _ .. ,.. -. ... . " "' ..... !OJ _"

". ....... '" .......... ..... . _- ,., _ .. .... .. .... -....... ..., .. , ... ...'..".... .... ...... .. ..... ....- ..... ,.. �'­ ... ....... ... - ,.. ...... ...... -.. -- ..... �._,... ---­ .. _- .... .,_.. P, ... ,,'

,--, .... ....... - ,.. - - " - " h t .. . .. . """" t...01 noI .... _ __ ,..... . ,_ .. n...... ... "P _ "" " "-' _ ,._ ..... u..

-- . ........ _ .. ...... - ,, - ,_ ._ - ­ ...... .. .. . ..... _ ... . " , _ '" - -- - .. ... _ . w,, _, ... , ... .... ... ,.. _..., .. " - ", -" ... - - _ ... ,

T.. r""' ..- ... ... -. ..... ,... -. - . " ,.. - ... _ .. ... , .. .. .., -' _ . _.. ... .... _ ...,.. .. '.. , .

..... . ... ' .. l.... _ .""" ....... """" .. _ .. ... _ ..... -- - - ,...._ - .. _-- ..... '-- '' ' - ''''-

_ " n'

'."'"

'oo

<J " _ "_ ,, .IL

__ ,J .. ... _ _ ... ... '"- _ ... ,.... _ _.. _ n.. �""" _ "" __ 11 ---",--_. . _ .. TIoo " ... " """'" , . ... , .... ". -- " -' ..... . _,tr- .. _. ow ..... ... w_ ... . . __ ..11 ,..

'., · -� -

- -


Viewpoint

.... .... .. -.. '"........ '

-. ..

- ---... .... , ....._... .._ --... .. ... -,-'''_ ... '- .... ..... . ...- .. ..... . __ � _ .... <loo. _ ......

.., _ _ .o. _"'w.... , .... ..... •!o>..' • ,__, ....... __

..... ..... ..,.-'W__"'� "' l_�. )... _ ''''''''_, ... _. _ ... _ - -"--- ... ......... .. .-

.- - - - . y" _ .. ......- _ 5.. .. .. ...... ... ' ..._ ..

__ fIooI_ _ �y ",� ..,........

. ,,. � '....

no !_I_ .....�.. _-.. , .. . • ... _,.., n _ "" ... .. ... .. ... . -_ --_ .._. -

...._ .... ,---, ;"'.­ ' .1 __, _ ...... ',.

,.. '\

..

-- .. ,�

......

...... _-

Do _ _ __""" __ _....... ...... .... " _Lo ..... I ... ...... .... -. ' _ _ .. k'

_ _ _ _ ' .... _ T. ,..,. - .. ,.. ""'. ...... " 'too f....... ..' '" 0.-'" .,_ .... ., r' .. r""""",,,,,,, _._. _: " _ .. _ ,.,, . .... .. ... , �.' ... � - . .

, - - - _ ... ..... .... ' _ _ _ 01_" Y.. _ •

....._" .. ...._,." . .Tv' - _ .. ... _... .. ..... -----"'-'"

,� �............ . ..... ..." .. . .. ... .. ... "'�. _ .. ....10<1 <0 .... P, ,,,,, '. ..... - . .., .... ... .... . .... -, _ _ . ... _ w _ ...___ ""' - - - - .... ,... "" - .... - ... : , .._ _ .. .... . _ .. ... -

_ ..,.. .......

. ,...., . '.. _ ... .... -.... _..,... ..

I

- _ .. ... _ , " ' ... . ' ""..- .. _ ...'

:',;;....'.';<: �-:I' -�

_ .... , .._. _ .. _•• I.. t 4,'" , _ .. tt� ""'_ ...... ._ ... .... ... ,,' !" ""'-. '" ,..... ......... . ...,....-.... . _ .. ... .... "f .... "'... ''' ,,.. _

-- ....... _ ... p. % _ __ . r.. .... d ._ P''' _ _ ". _ _ . ... _ -

- " - "0. , . __ 101 ' ..... . ..... " ' Ii 7 __

-"

-

Title IX and Women's Sports at PLU .. . ..-

-"'. -'­ .. '.,- .. '.,,- ... _ _ .. ...._ . _.. .... - -

, , -..... _-

-

or

_... ___ t..... '", w_ ._ 'I • _._ - -- .'. . - ,. .,,-----

" . _ _. ... _ . ,... �"!' . . . . .--;r • .... ..... . .."'... .. .'" ..... ,",>p •• - _... ., .... ..., " ot .,.... _.._. . .. .. _ .. __ "'... _ " ....w ro . ,, � _ ....,. _ - _ . _ . . ..- ---" ,.... _ .. __ . ....." .. , .... "* .. -- .... . .. ... ."- . . .. -_..".

.

_

.

-

-

.. ro._oo

..._._-

-.- .. " �.. ...,. _ """ r ... u. _ _ _ . - . -... - - �.. ...... ,..' -',_ .... ... .. '-,- .. ....... -_ .. ---_ ... t_... .., ......, "" -11 " '.-.. ...". .. - .. ... , , .. "'�... ..... ....."....� .....-,- "'r.. .. , . ..... .. oll _"" ..."..

�:;:�. : : , � �:

.

,,,_, 1#"- rur

-

-, ... _ .... ...

u.. . . . _ ..

.. , ,,. _ ·w. _ _

. ,,�

,-

...

-

.._ . ... _ .. " , . . . . , " '.. "...... -, .. . " . , -

.. _ 49lIJ _ n. _ , .. � ..

-- .. " I •_ _ ... ... _ .... .. . , . .. . .. ... _ .. ... .. - � - ... ''' - - ._' -" .... _, - ... -•.." . ......-. .... , - .. ... .. ......... ,_.. w.., . _ _, .,.. _ _ ... .... ....,.. ... .. ...� "......- ".... .. ,.. ,,,, .. ... _ ... _ -... ... ...... .. _ .. _ .-.. - " , - ,........... ... '­ .......... " " . . .. , - .-.. �---I. ._ ,_ ... ..._ _ _ r·. _ _ .,..,c ... _ _, "'__.w, ... .

- _• • ,, =...... .

. - - .. ... ".... ..,.. _..... -.,. ... .-.� ... ,.... ...._ .. . ..... .... .. . -,�_ _ "1'..__ ... �..... . ....... . ..... � ... - .. ". .. --,.. .. n_ .-. ........ .... _ . _ ,... ..... " .� "'-"''' . .. ........ .,.".... r.. _ .. ..-.. .... '"',.,.. ... .. ... ... _ .. __... ..._ -- .. ..__ . _ - ­ .. .... --- _... .... _ .... 1. .••_. -' (-

- -

_ .. " -,,. . .. ,. "'" ....

.... ..... ....'.,-.

. _ •

..-, -

..

..

• •

--0. ...

__

- -', - - .., -- -' .. """"

-, - ,_ . ...... ... _" OO ,lNO -"" ....... rr --

-

, _ "..... ... _ _ ,_ __ ,,,, "' - - "' - -_ ..,. . ... -. .... - ... - -. ... - ''''-

- - - -. - ,,_.. . . . .. _ ..

,.. ..-... _ _ ....

- -. '''''' ... "...,., _ft_ .. _" ...

....- ... ... _ .. _ ... ,.. ....., .... e-,.... .. _" _... to ,lNo "..... _. of "_,, ... .- "-" "'" ...... , ... . , ,

.. . - - _ . - - "- -

"

-

-

-, _.. _ ... . _ .

� .

... .. ... ..... '"!I .(511"" _... . .. ,

,-,.... _ .... . .

"�. - .- - ­ �- ... ... - _ .rr, , ... OW 011_ _ " _ _ . .. .... .. - ,,-_. ... .._ "'"

......

·t. _ .. , _ _ .... . " ,,' . .. ... . . ... "'''''''''' ' ' '' - '''' '.. ""''''-' - . "'" ,.. ... """,, - _., ...... - - "'. _ .. ..... ..... _- ..

'- . - -­ - ... .'" ..- "'"

" " . ,,--,_ . "-.0._.h

.... .'.

.

..

..

.. -_ •

. ..

,_ ... _', _, .. _.'".- �,.... . .. .,-- . _ . " ",,­ -... . � .--. .. ... _ ..... ••

_

••

..

,..

"'- . ..-. -'. , . .. ... U.. 1 ___ .... . .. .. .._ .. __ .lU ' - _ . -... ... ,.. ..... .-

"TO.

�-... , ..... a, a

• ... " " , .. . � ...,. ... .., -. '"" -'" ' -

.. . .. , .. . .. . .". ... . - .. _. ." . .

. . -.... - ... , ... . .. , ... _ .. '= ' r••�,•• _'. """'"' I,..".. ... ... . • _ ....... ... ..... ... ..... _ .... 8 '. ' .. _ _ .. _, --..... -

-,(. - - ,.. .• , ,,, , ,,,. " "l" ro. -_._ .. .... ..... _ .... ....... ... .... _ .... _--

--Ar . _ _ rur,'" - - - -..' ".,,- ,. ,,,..,, , ... .,.",. ". " .. ,... , , " ._-

- "" ' _ .. ... ..

. : � :;: --- �

.

..._ - - _ ..

.. -

..... _ _ .... _ .. ,,'" ......... -

.... .. .... ", . .. - .... ._-

.. . .... .......... ,. -�

•• ..

.. -- .. ,,- , - - _ ... _ ... .. ... . _.. ... ... .. .

-... .... _. -

-

� ,... ,.. - .. ,.. ,..-.... " . -'" " '... ' e.... . I...". ....__ ,r" "'u __ . _ _.. _ _ ... .. .

--'-

"

"" _ ..... _ ,..

C_. .._ .. _ _ _.., .... . --- - -

--- - - .. .. ... ... ... _---


,

Title IX at PLU

-•

-

'._ .- ..... .. . , ,' . ..

. . .. . '.. ..... __ .. . ... . ,' ,..

, ,, .. M""

,,.. 0001 •.. """ .. Po ._ .. ·

"

'::;'''=

. , -

- -

"

-

,"

*

...

• •

• ,,_. '"a On �"' '' _ ' ,, _ U . _ .. .. ...._ .... .. "..­ "

-

.. I ••"

... ... . .... .. .... . "

... .. , -. - .,

= :-:-�� -,.-::::� , -

E �' "_. -

.�- .."

.

. ,.

- -..., .... , ' I -" ... .......

... ... ..... _ .....

" -.,. .. . ... ,,- ... _ _, "..... -'"

_ ..

._ ­

...._-,­ _. .. ... _ .. ""

.... .. .... ..... ,

N"

'"'- ,_ .. - ­ ."" . ' . ..,., .. .. ..,.. ... ,., ...-

. . . . . .-

...

.

_,..

.....

� ., ..

.. - _ .." _... . .... ...

-, .... ..- - ""

_.... .. c _ _ _.. .. ..- ...• ... . 4 ..... . _ ... ... ..... -

-- - . --

... .- ..... ...,"u .. - '.. ,,_,. _. I, ,_._ ".._ 11'.­ ,.. ......, .. ..... ..., ,'" ..-"-" ,,, . , . , .. .. .. ... ,

"

....... ....

� .. ... .... 01 "" ...,., ..... ... . ' .. ,., .... .," ,N _,. r·'''· .- ='. ,... -' .... .,. ._ -- _ ... ..... � , PL.V,," _ or " '

-_._....... .-

-

_

.... .... _ ....

_" .. ..... - - ... -_.... ..... -...- " . ... - ....-�.""-..-" ,. ..... ,..... _... .. _... . -- -_ .." '

- .. "._.... -

. . .. _ .. . . - ---........ ....- _ ... - ... . _, ... .... - ....,.... .

_ ,.,

5 Lute Swimmers meet NAJA -.co

no ..... ...,

standards at Highline Trials ... ...... -

.... .. .. ,.. .._- _.." - ,,: ,-,- ...... .�...... -.-�.... -" ,

"'" '.or _ ..... of... r.." - _._....... ..'''- '' :'0 _ - - - - ­ ..."". - _ .... ..... d LO" . .. . _ .. _ · "-,' -.- .... - ,... _ .. . .. ""' ­

_.. _. _ .. ....... . _ .. ... _ . ." . ....-.. _ ... .., - - " ...... ,.. � ... .., .. .� . n .. , . . . ..... . ' . . . . . . . . .. 'L.a " .... ,�,,.,,... t... .. ... . __ ....... ••_ _If '" ,.. 10"

',""

.......... ,..., ,_..

_ _ • ,.. .. IN<"

"'1\0... ...�,... '.... _ _ .\0 .. . .,." _ _.. . "., .... . .�-,

1 0 . _ _ "' _ .... .-. .- ... . " .. � _.. ""'4 .. ...,,--,_.

tOO "" [ow " .. . J. _ . ......... .. ,.. ,.,. ... "·ou, ... .,,, "'_0 _ .. ... _ ... u ...., n. _ ...... ....w. (.. _ "·n'.. ... .... '._ n." ...'. ... ..... .. .. -'"'' .

""-- - - _ .

_

_

,.. ...�- .... ... ,-...._ .. ...... . ....... -. ..,- .. ... - - "'. ,.. _ " "'" ' D.......

p.J_ '" n ' ..... _ .. ... .... ..- "........ '-_ .. J-.,1 •• -_ . . ... .... _ . -_.. '....

", -,,- ,,-" -'.

-- - - -

.w' •

" ' � ''-"-'4 -''' � .......,. .... , _" r,_" .... - - - .-

'..

- ....- .. ... ..- ... •_ _..J ..

- ,....., "'''' .. . ... ... ."a.-_.. _ .._ . ... --

"r<u__ n. .� . _ _ r- ... _ .. k_'_.. .......,..

"

-

... .... _ ....

-----

"-. --.-­ .. -� ... _ .. � .. J"_. _ _ ... .. -. . .... -- --".-..._ --

��

PLU Swim Schedule

, '

,._ .

- . .... ... ... ..-. , - _ .. � . , . ...... -. . .. �,. -.. ....

.'

t

<.W ,"",·",,'�n ., ...., ..... '"...Ioooa)

.. , ,. . .... " I. "

,. �.. .'''_,� j.. " �.u_l, _ " _ i"''''' ,., ,. . ,.. ,"".." f.. ,, 11 .,�, {I ... .... ..... " ,. ...... ....... u , ".(�'"

' (If\ J M

"'"

"'• •

....

., ·, ·, ·. , , ·� · '_ _ �,. 1M .

�_ _ _ _ _ _ _ ..

Women's Swim team encouraging ,- "" ... ,... _' .... ... ' -no. ...... ", M _ ._... - ..

- ... ... ... . � ..".... .. , _ .....".... ,... .� _' 0.,. n ""W'_ -- -- "'" _ ... " ... ..g

�..... " ,..

...... . - _ .... . ... "")aN _... . . . . . '... .. ' ... ,_ .... .. "... _ <1.0 • • , .. . ... ' _,.. _J_

.... "'"

_ ...

,..... ..... .... .. ,o. ..... ..... ... ,�,,,,,,, ,,,,,_,,,,,,, 10.. �,,,,, - ,,,. .. ,.. ,.. ..". ...., .. ,," � '''... ..... ........... ".� "" " ., ... " " .."', ..... - '- �"'..-., ' "" ...... ' r.... _ u » "" .- ..,. '._....' .... ,-'. _.

-

""--

."""' - '"' ,.. _,­

"". "'_ _ T._

... ..._ ,n,. _

w_ _ _ _

. ..... r- _ ..... _ _ ....

n

,

._- ... �- �, �. '-"" .. ,-' .... ... �.... " ", , '­ ,< "'".,. .". .'''n. ...�-- .. ".. -

1-"""" ... '..'..... ,_,_ .. . . '.. u._... " w., "'. "" ,..'. .. ,..., .... ,,, '. ... ... .

1 . .... ...� _ _, �-.r_

... ..... .. . ,.� - ..... ,.. - 00- _ ,,,.... ,..,, "'�_ ..

..

...._

... ......... - ....... ....... ... ...,.. . -.-�

11 __ ' ''' _


VOWloI t UV

Bugliosi illustrates"bizarre" trial, murders ,. "" �_ ·r.. _ .., "- .... ... ,-� "

.. - ..." ....

<0,"'"

"_- '"a' . ..._ of , . .... "" -_ .......... • • � .,., •__ of -, " �_ ."to'­ "'- �, ... ,-­ -" ... . . � .. --

l'

.... n......._ "" �

.. .. _ . .. ...... ".., .. -. -.. _ .. . ... . . . . .., '..... _ ... .." ... 01_ . ...... _. ..""" � . _. . . "r. ru M ' . '8. "'- ... .., "

..

,, "- ",

7 C' ._ ;,�

_. ... ..

... ' -' - . .... ..-.

", ..,

__ , _ ._ '4

_

,...-,

. .,.,

�,

... <OIL ,

,... -.

t . ,.. .......

...

-" --. . ..."..... ..

_ .,_ l_ ,,_ ....... .. ... - -, �" "...... ,,_tr ...... ,,, ,.. . ...y .. .. �,..... "' ... . . . � .. . _ -"', -_ .... ,d' . .... '",• •H.... _. ..

Woo .. ,. . ._. .... ,_ , .",. W .....'

'''-

'.

."_ _ 1Il ..

-

_.

,-

.

.... ... -

. ""

..

,.,"

.-

-

.. ,

. - -. ­ ""'"... .. '

..

_.. ' ... -

_ . w _ "'..... .. - _ ....... ... ,.., .. ... .. (-...�. ... - .. . • "..,. v.., � ... - - . _ .. """ - ,.. "' ... .. ... _ ....

...

_.

-

.... .. .... .. ... .... - .- .. ... .,,- t ,' _ _ ... ....... ,.. ......, ....". . ....... .. . ... ... .... _ ." ...-.. '" ,. .. ,�, .. .., .. ... .. .... . ''''.. '''�� lao •,oN """ .. ...'".' . . - _ ... ...._ " .. ,. - ­ '- -,' - ...' _ ... ... .. . _ 100 <1 '" ' • • • • . ... .

- . '... . ...

�..

,..

... . _ , � ... I_ . .. ... _ ..., ... --. '... ...

--

W_·. ..._, •__ .. __ ... w." ..'. _.. __.- - ... .,...... "_ ... _ , . ,"' _ .. " _ ...... -..." ...... _, _ "" . I ,_ .... .... _ ... . _ , . .....

� ...r .".... ... ..._" .- ­ .. .... - ....' � ,'" " �' . _...,,'. '. ..... ,. ,,. , .. "... , ... .. ... ,.. .... """ ...'''' , . , " T __• ",

� - - .... ....-

-.

' ...-

.....

,"<�d'_""_•

Second campus assault similar

A

'_

.. _c-.o

.....'

....

_. _ ,... _ ..... - - � .. • • • 100 ....... "

...�.-,.-­ -,

"" •.- w.. �_.., .. � .... - - . ..... ,,,-. ... _ _ .. ... .. _ ... _ _ ..

-

- - ,.. , .. ... -. ...

... -

, _.. ... . .... .... .... ..- ... .. ,.. ,�-, ..' ... _ .... ... - .. ,-_ ...,.. ... _ _ .. _ .. - _. ... _ .. , tz ,10

Tellefson to be installed _.... .. - . ­ .... ..... ,, - .. '..

....... ......

�...,­ ... ....... . ........ .. __ .. u• ..-. . ..", ,' , . - .. u-o... '_.'_ .. .....

..... ....... ' d _a .. _ ....... .. .... ,.... . � <­ --- " , - "" "",,,­ .--.

,-_ .

_ . , --

,_... .....

_ _ n. _ ... - .. _ .. .. ...

""" .

.. ..-....... ..... -..

... . . .... ..

_ ......

w.._ '"

....... n,, a ... ..-. .. .. ......._.

II. .... ..... �_ � _.,.. ... """ _ .. a.... .. ,_ .. . . _ _ .. ''''''. .. ..._ 0-

....... ,.. 00,,", ,__ ,,,_, ,-",_

<-

. ,_ . _ ..

_ _ _OJ' ... _ nu. __ __ Cool

", ,,.... ' . ,, .-c_

'___ ..., n� ... .... .. ""'- - ...... � ..- ..- .. ......

,.. v._

- _ . _ -... ..

-,-- - .. ..... -. ..... ... . ",,".,. .. '_', .'" a ..

,-,. ,.. ..,.. ..

'''-," "",,,...,

- - .. ....... ."'._. - -

,._.

.w

,..

....• -. .. .. ..... .. ,.. �­ .. . .... ,,- - --. - .. , ..*, . .. , '''' - - -' ... ,

"

,01

"._.

""

... _ .. ,,--....­ It _ .. . ..... ....·,. - - - .." ,.. _ .- - ­ -_ . ... .. - . ,,- -- . _....,

-

..

.... '._

-

.

� " . .. .

...,

.. -

. ,.,j .. , .

-"' .. ,....- "' - _. ,....- .. �... , . , , , , _ ... .._. ... ...... ,.. _.._'. ....-

,__'._.c._ ,. .. - . �... , . - - - "- " - ,,- '... - "'-- �.. - "_ _ _" _ _ ("".. - "- ...." ' n ....

""- ... ".�.. " .. ... ... _ - _ .... ... .

... - .. ....

- ... "'-.. .... ... ...

- - - _ .. ...

.... .. ... .. ..... --. ---

"" - -... - - "" .-

_ _ __ " "" - " ..., ..... _, ...... ,.. ...., _ -. "., ... _ .... .... -.... . .._ .. ... .. . .... no

" "

"... .. ,.. ,,--�,

s_, _ ,... ,.. . . ... , ,,... .. ,.. . .. _ .. ... . __ _ .. .. _ , u. - .... .. ..- . ,' 0

.. ,... .... _ -, .

...... ... '" ... .-_ .. _ _ .. . ' .. . - ._ --... . . . ,. �.

_

_.-.. ...

,<:wK,_._ P..."

Petitions due .. - .. -

"I,

__ .. "' UpW _

p· u . ..

- - -,- "'" ... ... " ,' . ....b _ A�U _ ••', .........

..","". ... ••__ '0", ,''''"' ...

. _.., _1>. ... , 0•. " '-. ... _,,_ b " '... "'.. _. s.. _,,,_ , '" - , ' . " . - - . , ... "' .... ._to

•__ ... .. .. ... UPw "'... " ,.!,.... -. .. __ , _ II, ,01, .. _ ­ _ ...., ... .. .... r..... . r ._ n _ _.• _... .....

. ,,, , ."". -­

....

_ ,''0 ' ..

_ ..... ...... .,........

.. ,.. - ...,.., .. .... .. , .

...

, ,, ,- _ . -..,

r" •• ( .. .. .... , -- - - "' ... _In ,.",,, ...."'" ,... Do,_ '.. ,.. "_..,,. _.... ,,,, .... - .. .. ... '"",t.,,, "' .... of ,_ , . ... , -. , _' , -_ .. ,,.. .

::;;

..., ,.. " _. .,

. F aa _ _.... '.. _ " " " F " , ... . -- , 'j

., . ..- .. � - ­, . � "

,.. , - , " - ­

_. " ...


'ACE>. fQ, 1.""',OIOOIUMC ....sr

--

CAMPUS --

800,000 titles added to Mortvedt ,

-

..:.,; ... ..::':. ':: - ;. .. .

_to . .

...... ...

...... .. -.. ....­ . ... . . , # , .. ......... • ,. '.o ... ...... ...' -_. �

. ­

_." ,.... 0..'....... ,, � .' , ... " , ;;' rloo •• "' , ' .. " I .... -

bl '"

.... _

... � ..... , < , .. - ....... ... • . 0'., • • •

...... .... .< .

... ...- ...... .. �." ... _- .. - , _ . _ .. _ ... . '.. "..... .. e. .. ... - _ . _ ­ _.... .. ow __ '-

, _ ow ...... _ _ ... _ .. _.: ... . " .�,", ,.._ ..-­

" ...., ... - .. , . . "'" ,- '.. ...' .o• • _.... . - . .. . ...--

...

. ... .... .........051 __

... •

..

,... 5., to ..

"' - ' ,, '­ .... . _ "0._

... .

..

• ..5'" • • ",� r'_ .. � . , ... _ .. .. . _... ""- ... - -.. .. ....... ..... _ ...... ... " ... �_ 50_ n...."..

... _ ... . ,... -- .. _ .....,

_.. . ..... ..-..

- ......

..

.....

-

Second Campus assault � ...

,,- ... - - ­ _. _ - .... .. ... E" ..... .... _ , _ _ .. ..... ....

.... _ _ . . ". .

�"�

_ "

""

5_

-._ 00 _ _ ,.. - _ . _ - -... ,... ... .. . .. _.­ ......... �- . -. .... -....---

- .. .. _-. _ .._-- ­ � .. -... " . .. -

..- ..... :-=;': ._ ..� ..... _ ..

_.. ... ... ..., .. . .. .. _ .. _ _ .

'!:'..!:"...r-

... 50

-

.... .. . hy .. .... .. , ..... ... - ..... -. ... .. . . •

- - ... .. . .... .. " '" L

.... . _ .. -

..... - .. _ -

Scholarships offered

......,., - - ­

...... .. _.. _ .. __... - .... ... _ "

,­ -.

..._ ,, 0; .£ ••• •u.

I..

..,

", __ ,, _h"_"

••

II , Eh .. _ _ _

- -

jI' '' ­

.... *' _ • ..- ..••

:' ••�..',-. ::.."".:t :

..., .... --- -,. .. _ _ .-

.

,

._ .... ".,

- .

-- _ .

.

_ . _ .... ----­ .- _... . . . .. _ - .-.�- " -'-. _ _ .. _ .. _

. ..

_ ­

., ... '" ... --- -

.. "... ...., . ..... ... .. ,","

b_.,. .. . __ .. .,- .. - - _ ... .. .. - .. , , .... .. .. .. --,...

.... ','",- �.­ .." • ._ .... -. .L

..50•

-

'"�.'_.' r.- _ If

U ... ... """", .., 5••. ... - - -, ...-. _.. "-- .. _ ..... _ .. .... -.

_ . _ " ,", , ... ,........,. . ..."" . ...._.m.'

... _ ........ ... .... .

...

,

_..

- ... .. . -

- ... I I,

..

.. ... . . . .

. . , .. _ .. ,.. ..__. h ... . _ . ... , .._ ... _..... .. .. . .. , ... .., .. , ... ·.G ._ .. .. - -... - ­ .. _ _ .. _ ...... . .... . .. ...... . • .,.

.. ...... -.. . , -, - .... _ ..

1------- - -

I I I I I I I

....�. -.y .. - ,

, ..

....... _

-

I I I I I I I


. ,..

Three students reach summit

_

_ .... ..., ",-" _ , , _ ... .. _. ..., - '-" '.. .- "-

.- -

-,

- -�- ... ... .. ... _ .. .._L_ .. '..

...... . . _

_

_ _ _ ..... ..... .. ... ' _ _.. ..

._

• . _", _ _ ,. �_ _ ", __ .... ._ - _..... .. -- ._ ... . .. '.. ..,...... .. ,.. _.... _ .. .. .. . ......

......

....

.

_ -' __ ....,, . .. .. .... -._ ...... -- ..- ... ... ,.. ....... _.... -...

-

*' , � - - .. .... ... -. ..... ._ .... r_

'..-"

c.__ _ ..... .. _ ..t1 .... _. ... _ .. _ ..r .... ... • . ...

"- -..._, ... ,, - - ... _..

. -. .... .._ ..

.. ...

d _..

__ .. ....... .

_· _ OW _..... .. .... .. . ,', .. ,.... ..........._.

. . ""'- ......... ..... ..._ ..... ..ot. .. t .

...

6<...

. . . .. ·.. ·�::.;'- �= ·_:;-j ";T ·,� ;-:·;-��;-;� "·· __""�O== _ = ' = __ : ' : "� = : "': � _� '= �' = �: : '_ = _: = '': � .' :':,'� :... ,." ', . ;;���=5; , ,..

".to,

.

-.

-'

....

.

.,..

'-

.

.,.... _ .. ... "'-u

.ur,

....

_. .

"."

.._ - ,.. . .. .. ,.. .. _. ....

._ ... ....

....

ASPLU'----

'..

. .....

...

_ n,.. .""

.. _. _... ... _.... ..... ... _. . ,,_

--.

,,

-

b)' _ •• " I,.. ntl _ _ 10 -.. to, ASl'LU _,.,. .- • ....... _ ..... .....- Iox "rr_

- -- .... .-. . ... . .......... ...td J ,.. "'_.0' .. u,.LU o,r."..f 1M 1.1<' I,,,,, '�II. I <OOlo.I ,n.. . �"

of

•.\,,,,, ,-' ptO_'�" ,_.w.... .... ....,.. .. '" .... .. ...... -, .. on-",... -.- ".) , ....

....., . ....pot . - .. "". """ .... f· ..... .

.. .....4 .. \.0 ....,. . .....

.. ,_, Tbo _'" _ ..... ..tI 1M> ..._ ....n" .r.., tlIr _,_ .... """" "," �1Io' )">' ,.,. -. ..ill ...... ,..... 1 ,,,, t><no�I•• .-

""

-

.., -..,"'pIt; .... ,_..""

_ _, ,.... . O>ft.. , � • • " " ' . •_

.. �.- .. --�".

Co, .. _, _ loool.o:oI lo .... .,_ .... fOOit<" -.I iII_ .. ; " , ....J _', bo .r,,01 to

-.." ....-"'

.

n.... .,........ .., .. ASPLU s..-� ..,.,,_ ....... bo ..... col . ,.... "'"""

Tho __ .. Oft'" or , -'OO ... _" _...., ...... "'0<10 00' or i' .. 00'1< po<, 1010 I,. .... ...'-� _..,. "II ""', . ....' '0111><"' ''' ..,.�ieo ..... .,,"',... .

.

"

.

C'_ ""_ "''' '''fl ....'' '" _\'1,..'lII "IN�' ,."'-, .

-Letters h. ....� .."" .,,, " ... __ , . r.o.... _ ... _ _ , _ • _ _ or • I.,.'.... _ to _ -.

....o.ol .....

... .... _... .. ... .. ... -... .., ... ' "

-

......

_ .. ",,.. .., -

_." ... .-

.. .... ,.

-. .. .._ _ .... ..

....' " .,,- ... " " . " ..._ -", .. ."'_. .. """' ..... , .. .. ...J

..,..;; ...... ......

_ . _ .. ........ ..'0 _ ........ _ r _ _ ... _11to ..... _,.... 1 . - "' _ .. ..... , - """.

_ ... -

*---

_ .. , , .. . .. ,...., .

- - _._,--....... --

," -

__

-

_

.. -

" - - n""' _ _ _

....,. .... -.

MOORING MAST Staff

"".:,.. lit _ .... ""1"'

.. _ - - '- ... .. . -. _. r_. jo:IO" I' " :

" • - - --- • -. _ .-

-

orO ' d "" ... . ..

... ...... . "' ... .... . ..· ,k .... k ... ..... . . __ OO ....

::'.."= ,::!"."' �.:: J:;" � :, � =-=

_ _ T.. _ _ _ _ _ _

'

n. _, _ -+ i ...... __ k ....... ... .. .. _

....""' ..1\1,_

.... _ -- --_......---­ - - --""" - , ----------.... _ , -.-_ . ." . -

::::=.' ..:... .:.: � . � ------- , --

" : ot ....

___

.. ::..,i...... , "": ,":!'::.::=

- - _...

.. _,"

..._ � _ 11to _ ......

J:t""'�:..��"':r:,,=

_ ,... _ -... c­ _ _ _ _ _ ,n0>04 .. - ..... -. - .. - ...� ''''0'_ .......... .. .. ... ,.. "•• ,, , If ,_ (rv, .....

_ Loo- " .. _ ...... _ 01 _ ___ ......_ .... 01 �_ _ . ..... r.. "'_._

= " _... _ .

b ..... .. .... _ . .. i ' " ,

-

.,. � ..

. _ ... ... ..... _--­ .... .... .. I0I0. . .. .. s" ,. " _ _ I'('� -.

.......

...:. (::., '

-


Business and higher education have more in common

M _·' . .... ... ,..

.....1

. - - ,.. _....... - , - . ... - ,

" .=,

.. .... ..

w.

.....

-- - ... .""" ....... '.. .... .. A__ -, ,. ..... _ -

.

..- ... .._ .. o. .. _ .. ... ""

......- .....

t_ _ ... _ _..... _ ,- ,.., .... ... _. . _ _ _.... 00 ,.... "....oou. - .1". , ... """ _ ... Jln y. ..... ,__ C, ,

. ,..... ... - ­ I...... .. . ..". ...

...

-

...

�--

.-..,.,... .. ... ........ , \1 , ... __ _

"'" - - _ .. _. _-" .. , .

.. ... _ .. ... -

.. _. ...._ _ or , " -' '''

.. . . ...... .. _w__

.. -..,--­ . _ .. _ ........

,......

_ .._ ... VA ._ • 1 1 .... _... ' ".- o. .... _

- , - - - , ,, .. - .. - .......

._-­ ,- _ ... _ -. - _ ._ -, .. ....

- , "'" - ---

..._ ... .- ....... ... .. - _._ .. ... ........ 01 .._ ... .. ,

""". -

..-.

--­

""... .. _." 'Ll) .. .., ....... ..� � ... .._ .. ,,_. .. . .-. ... _ .. _ _ ... ,.. - - .. _.. _ _...

_

..

...... ._b _.... ,.. .... ....... - ,.. -_ .... .... _"ot. · ,... Ilo ...... .... .._

,. .. . � , .. ...... ... -

.. _ .. _, ....... . .. ,... ....... ...... .. .. _ _ ...-......

- ,.

p

,.

...

n . ", _ .

.....; .!..- - ,, ,

,

"....0

- - " ." ...... ••

.. ..- ... .. - .. ..... _ ... U . _ ... ... .. .._.. ... _.. A _ . _ ... _ ...

'

� ?= -: :�

. .. .... _ - _... _ ..

:i"',,,:,,··

-

'''' ... ·'·: '�O �, - _

·oo ........, . " "" ... . ... .... ..... . . _ .. _ 0' .. ..... " . ...

_ .. . . ' .,_ .." *> A' .. .. ... ... _ -

. . .. . .. ,. , . .....

_"' _ _ _ .b ' ...... ..

ftZl =

CQf«TICI

i(;l

otloll.. PftII•• In frlflCll wltll ""IOM In 'orh. �I.. "" 5trnloou!'i, Up to l� ...... c....lt. In Ff"OftC� arid/or Ell..... ... �llto.,.. eo.__ to,\I Wlleltoft Coll.,. Irld TIJ'I.... UroI ...... IQ-, J _, 1

,-Ittt · ,

.

." ..... - ..... .. . .....' c... __ .. ..... . . ....... . . . .. ,.. , " . ,�,,'

-,-

_ ,.. OW 10_ ...... ,........ _

_...

.. ...r � '. ,.,,, ..... , .... ... -

_ .. ... ', ......

,.

... tII , 10 ...,k o nilOliI '..- 1 lJ50 l/ICludlfli 11. 11... . S- '1.....:101 lid n i l l. blo, Fo. d,I• I l l I , ,""Uct, ( $IIt/T , II.. 6)6. IIhHtoft Col lege. _ton, 11110011 60181.

.

,

- 01 -

- - , .. ... , " ..

",-_,_.' '- - I ) - '- . .. .. " ,,, .. ... Cot . ... _ __ C _ A .... ' ..... ,, ' " ... _. _,

-

."".11.."••

....-

VU

_.... "".. "'" .._....., ... . , 'no .. ".. _ .. ,.. - ...... . _ ...,- ,. "'..... .", 10<_ 1'*'>1 "'. . ...

Vincent Bugliosi

... ...U _ ... _

" """ - - _ 110 -

- "

- .. .... _ - ­

...-_.

.. - ... - .... -.� . _

_ OR , ,, 'ow - _ .... .... -

. .. . .._

'......

I.I"" _ " _ " �• .. ... .. _ . _ . , ___ "

.-... ---... ,k . ...., , �..... ro." .. . ,.," U .. " " a ."" .. .. . . . " ......

... _ _ .. I'U: . , .. .... _ a.... .. 1"1, _ _ _.. _. ... _ . ,t;l to _ _ .. _

-

........ .... ". __ ...... 0 ..,,,

_.... _ .. _ .... _ . .... ,-

''' - - '

-

... _... ...._ . ­ .. " . . -, , ... _ ... "" _ .... I,ot.. � . __.. _ . ...... .. .._ ... ...' -po ...... .. .. no" u '" ' .. "I-..r _._,_,

__ _ .. <lI .. "" .. _ ", .. . , _IoW"' " ', ,, - , _. - ... ... _, .. v.,." .. u..I......'...

Ad. Building renamed

-... .. - ... - � - . _ ... _ ..,..,.01_.. """

...-........ - .. tt' _ .. _ . . . , .. ., ," ". I• • , . ' _ . ... -

..

- - -.. " '.

I' &Ii ..... 011. , _ ... ' .. ....,.. ..,. ... .

.. ... .. _ ... .. . ... .... 10 .... po

Veterans benefits tax-exempt

,....... ..........

,•

....... _ - -­ ,_ . ..' . _­

,,- - _ .. ....

VA news

A. ... _. .......... - ... .... - -

...

,.,.......�,'. , "

;;...... .:"� .=

_ .. ._ ,.. ....... " It.,- ' t.., ......_ - " ... .... _ ,,-­ .. ... d"_ _ .t "" _ 1_ _ - ,"" , ." .. ",. _ . ", ,'00_ _ .

.... .. . ... _ .. .... .... _ .. ,... ,.... - - ­ o il .. , ,,, _ ... _ ..

. .. . . . _ . _ -

- "'" .. ... .. . ...-. _ . .. _ ...... " .. .. ,, ' .... A .. , .... ... •• _ ., " .<.. � ....

....... __

.. -..... - .'.­ _ - - .. .. ... '- - -­ _ ... _ ... ... , _ _ _ or ,_ ",... - _ ... ... .

_

•d

... _ _ - - - -_.

PET CANDLE" FloI'ldl'l ,,"Iwer 10 1I1e Pel Rock. PET CANOlE (:()r'\'I&.II to yau with com·

pIela HI 01 ope'.lIng in$IrI>CI'on� 10

train you:

"lind.

Ughl

PET CANDLE 10 III up, uP .rid Ily. •

....1tOIo 10 _I.. _ _ � s.-. .._--_._- ._------_. .. -

�,1100;.01... ... Cofol lIDO _ ..... 10£0&1- UO£I ..... C; � &3 0£1 _

_

-

G" '.""""" lJ'3<I loCI< Fl., & __ 11< _0000 ' ..._ ", -'_ . ... II00

-

..� ... -- '"'


--

--ARTS

Stewart displays talent, energy

Critics Voice

.�-

....

7_ . _ V... , ,.... -. ... ' ,.. .w . ... _ _ _ a' .. .. ,,> _ = _ 01 _ _ _ .. .... .... ..... , - ,._"'--.... .... ..... - .... - . ... . _ -... --_ ...

... .. - ..... .... """"' . .. Qr � .. ... ... _-,,- ... . . _.. ....

.

.....

---

......

.. .... . . ..........100 ...,.·._._,... .. ...... . .. _ ......,--

A _ _ _ . ...- .. -. _ ... _ .. _ _ .. '''' - - _ .. ... _ ", .. , -,- -- .... _ ... _ .. _ ... _ .., _ .. .. - . -.. --

., - _ .. _ . � ... ". _ .. .. , - --_ ... ... ... _ .. "'_ .... .... _ .. .. _ ... - ,.. --.,...., ,-, ..,-- _ . .. _ . _ _ - ' ..... _ ,,. W ,, . .. • ... .. _ _ . _ _ ._a.. , ... .. ... ... _.... _ '" __ " ( ., ....J .. ..... ... ... ..- ... .... ..-

....... 1\00 ._ .... ........ ...

.

..

.

.... •... ,_...._C )-.__I.� - - ,... - � - - . .. .. -. ' 0/ 1_ _ ... . ... _ _ _" 7 ... ....... ,, _ _ . ; ', _ _ _ ... W __ __ _ no .... . ... _ .. . .. . ' _ .. ... . 0/ ... . _ _ • • • . .. _ .... , . . .. _ .., .. .. ,. ..... - - _

"';"'.0:..:. '.'_ �

":"'...�:

. . .. po _. n. _ ... _ ... _ ... . . _ .... .. _

... - , .... _ ..

... __ ... -

,.. - .. -. _ . . ,, - _ .. .

:.....:::

:: ::

, ---

-_._._

.:... .

...

l·�i; ·-

AI S_ ... 10 Pl.!/'. 01_ �__

.. -- ... -.. "'.- .. -.... � .... - ,..""' . - -_ .... - . . .. _ ... ' _ ",, __,T, .. _ ... _. .. , - , � .. - . . .. _ _

. -� ,"': - · f\IOO ·r ""-_ Eaoo . 23 .,_" $

. £ .. ... . T_·toa . ... ... _. _ - - _ .. _ - ... - .. .. ' _ .. _ ,... � _ . _ """ o/. __ � .. _ _ _ ....... _...... n. ", , - ,," _ _',..,., _ n. ..... .. -; $ • __ " '_ .. .... ...., ' 77... -.. .. ... ...... - . ... - - - - .. _ _ .. ""_ _ _ - AAoI 1'" _. " _ -" -... -� .. ........ .... . - ... - .. no .... ...... K_ "" _"" ... _ _ .. ,, _ ._- " ... ...... ... .... " "j ........ - � ...... -. _ _ .. .. ",,,_ . ... otooo ...... .... - - ".. .... �... - _ . ... _.. ". ..' .... _ I '>_ .. _.. . ._ _ .. . .. ..... _ .. '-.. ... . .. �. _ . . . , " ..... _, .,- . --- ,"--'

... , ' " " ' ''' 1 - ­ , ' ... - - .. ' - - ....... ..

_ . _ . ... -

----­ . _ - .-. ---- _...._.. _ .'- . ...... 0 _ .. _ _ .... --�

.

. ..... . ... ..... .... _ .. . _ .. . _ .. ..... ....... _ - "' - - ..... _ ...... _ .... ' .... l<ao � ',_ _ _ ' - - p.' . "' ''' - - ' . ... ...._.... P-_ ... _"',,· ,

.. l1000 _ • • _ .. _ _ ....... .... ' . _,., t!'q .... c-. _,j_,,"_. .. _ . _.... ... . ... -" . ""' .. .�,..,,. - - .. ....- - ... ... ..... .. • _ _ _ . .... .... .... _ r _ _ _ _.Aaa' .. ... .... .. �' . , .. . _ _ ... _ _ 10 __ ... .... __ .. " , _ ..... .. . _ . _ ... ..... �...-"'-... O"'. I_� -•• - ...� -· - ,.. .. " " - _ .. .... _ .. _ . _ ._

.

- _ .. _ . . .. " . . ,. . . , . . .. ....

. - -. - .... .. _ " """ . " " " ' -'''' ... - _ ... .... -'- - - -. -. ..... ,. - - .. .... - �-� . - .. ... _ .. . _. ..,a _ n._.. .. __ . 4 . _ ..- . _ ... Ii _ _ .. .. ... ... -.. _ .. " _

.

-,

, ... _

... ..

- .... - - - ... ... _... _ .... ._ ... _. '"' -

a_

_

_

..

- - .. -�, . ... - - - . . . .. .. .. _ ... _ .... .. _ .. - - - ...... . _.- .. .. ... ,, _-.. . " "" ...... _ .......oiI ,.. __ . ..... _ ...

." '. - - .. _ . ...... .... .. .. _ -- .... _ .. .. - --. _ : ... -. ... - . ... '- -. _. . .. ... ' .. ..... ...... .. _ - ... _ _. .. -

... ... _ - _ ....... .

.... ..,... -- ­

_ ... ..-_ _. - - , . ,- _ . --" '"' - ... _ .. , .,. ... "' - ".

.

"'- - ... .

- - - ,_ ._ -

_ _ _ "" ... _ , no

. _ -

r._",_ ".", _ "" " _ ,,,01 ___•

,.., - - - - - _ ... ,-. .. ...... .. , .. _ . .... _ _ 01 ... '" . ... ... _ ... ""'." -..... .. . __ ..

,, _ ,, _ , ,. - .... .... _-- .... .... --"" Go< .... . .. _ ....,._. _ "" _ a:...- .. -- _ .. .. ... ... _ ... ""'_ ... . , "" .. _ - _ ..., ... ... _ .... . -- _...-

. ... .. ,II

�'i.

_. _ _

.. -

­

_ .. _ - , . , ,, . .... ""' .... _ -­ ..... ,_�_ ... .., ·'U, . _ ",,- ,, ­ ' _ ....... .... ' -" ... - .

,

Crouch a versatile musician

D , . .I . ' , " , ' ' ' ' _... _ ,"" f , ... _

.- - .. _ ...

_ ,_ no _ .... - ... ..-

,

-

-

-

_ . . .. -... .. ... _·. ,.. a,e, , _ ...... ... .. . .........

"

"

.... .. ... _ ­ " ,-­ , .. - , _ noa , a • • - _ ... _ ­ ... .. - ,.. - . -

.... _ 0.-0 • • ". . , . . . .-.. " , ..._ ... , a.. ... .... .... ......." ..., "' __ 0.--• T_ 10 _ _. ... ......... -.' ..... - ,.. , .... ... ,.. _ .... - ••.. 10_ _.. _ 'a_ ... ..- , _ - .. -, y--.' • - .. " '-.-"' co' " _ _ " 'a "'''' .. _. ... ..... _ .. __ _ <>-0 _ ._ -' .. _ . .. - - _ ..,.. . . .. .. -0.-0 ... _ , a.:.-

. - --;.�:.:�.: ��.�� .� .: :� ��:.: , ...

..

-

.. _ ... __ p ' �


Brubecks to feature jazz ,.." , .. .. ' ... .... - _.. r_ " ... -.. .... .... ... _ ­ .--" . - ...... ... ... - .. " ,. .... " ' '' ' -'' - - , � ....," ...... I .. . ... no ...... . . ...

....... roo UAW ._ .. """"" A",..._

- � ,.. . .., --

<0000" ._ .. _ __ ... _. ... O. -Fl, ...

- ,. ..... .. _.... ... -""' - ".. ... ,_ .... . _ 'n.. ,.. _. ....

•_....

..,...._ 'T'"

. .. " . . .- .. ...... . ... . . . .. _.. .. ..

, ;

; : , ;'" _,' ..

A'

_'"

...... s-. , ' . . ,",,_. ... " " . _ owl. ... ..- .... - .. ... .... ..... ... O. ,, _ .. ... "- '''' ... ..... -, .. �", ... -... , ..- .. .... _ ,.., ... .... _ ....... .. _

... . -.-. ,,,. "'u ,_ .. MJ. .. .

_ .. _ _._.., . .... .. _ _ _ ... ....... .... --

.. - -"

- - - _ ..

_ .... _ _. ",. .", ... 00W. ... _, ...

-,]j,-

_ ..... 0.. ... ...... , _ ... . uo, " 10.... '0,.0, noo... _ ...- .. .. -"_.-

Monastery participant returns , .y. ... . .... -,' t ..�r••• ••• ,. ..... "h __ ,"_I!t _ • .....-"• •_ . . .. " ,e

.,. " , ' _ ... - - - ... .. ... _ .. _ .. - _... --,' ......... "- ...."....., .. ... _ ..... ,'. -.

. .... -_.,., ,,_ ....... .. _ ... . ...._ .. -'" - ....... ,... -', .... .. ,.. _..,. .. - """" ,,,- ,,,­ ... - -.

,,, .. - - . ,- ..... ... ' "

� . .. . w'" <,._, • _, - -... . f'" ... ... 100 .... . ......, -... .. ... --.

.....

.

.... "" - _.. .. , "'-. - - -

Ii.. .... w.. ._." 'A - - _ .. .. _ .' , .,", _.. .. ',' ..... ..

_... _ .. .. . _. c" ..... . . .. , ... .,_ " on., .... ...

",.-. _lo A_" _ 0 . .. __ . ... ... ..... _." ...._ .. -. - ,... -.. IL

-

- ,

"._,""

"-''''- ' ' . . . ". . .. . . . . ........ . '1<0."., ,....... , . , -... .....- ..-

.. ..

_ .....

.... , _... ..,,-

,, - - - ,. ­

.. ... . .

_ ...

_ ...... ... . -- ­ . eO , .." .. :' • .... ,.. -. .... _ .. _ -

- .... --_ .. ... _ .. .. _ ..... _ .. _ .-- . w, -. - '" ,... , " .... . - ...... ' " .. c.", , ... ' " "" , " -...- • _do �. . ... ...... .. ,!'I""

H." .. .... _ . � , � , .... .. . . , . . . . . ' ..

, ApplIcations For Fall lIim,

ReP:leo'l,

'0

. _ .

-

'_... -

t .o ... _ : . , _, ," ,... _ f._ .. h .., . " .. .. - -- ...._ ... - - .. - ,... . ... _ .. _ . . .. • ' n ..... ' '" ..... .. - - - 00

�c.�,;,: ,: ,

" _ _

f•• "O. .

....� . ....

0....... For Applc.1ion MaId' 7.

'-+."'. ... . ....,.. .. ,.... . -

-. • •

_ • •

.. .

• •

� . ..

-

--

==-� .::'"";n '� " --"-' ''' , : __ .. _

..... .,

cu....

_....

''''

- - - -.... .. - - . . ,,od .....,. _ . ... ·_

-,- ... _, ...... 10 _ ._ •• . .. ....

., .., .. _ .... ...... too ._ .. ... .... _ ..... .. "'" -w .... _', -, . . .--_ ..... -

.-

-no,- _ -. ___ � - - _ ..... ... , ... - _ . _ .... ..-- .. _ ... _ _ .. .... - -- _ .. ..,.. • , a .... . 'm.'

""" ... c..o. _ _ •• ... _ .. _ -

r-...

_ .. _ ....

r·:":-�"-��·="�:·=��-��-�"

c.••_. .... .. _ .. ""_, _100. ... ...,. _.... w.. ·._... ....

,� ........ ., . .._ . -·' M , _ - . " ..,_ A _... _," .. _"" • _... O...."J ... - .. ......N �.-. "" _ .... _ '.. ..- .., '",.. ,. -­ ..--"�,-

..j...... ,.., r" _." ...

• ... _ , o...,........ �. _. . .... .. , .._'.. ..... , . - .. _ " .... . .. '£ 0 ."" .. , ,... -. �,. ,,,..., -.. - .. - - � . - - -..

W..w.. �... "'7 ,.. . . . IV . .. �.... = . .... _ .... . ,-

"��=====�

_. _ .t ...._ . _


----�SP ORTS

----

Lady Basketballers work together KnJghtBeat

.��

. --

-

,..

...

.

..... . .

..

.

'-_ . .. , ... �--

. "" YII' .... - ._• .. , .. ' _ ... ,.. .. . _ .. ,.... . ....... .. ...

...... ... . -,,�-_ .. .... . � � ,.. .... . �.. , ... ..... ...-

... _ . -. ", _ n... _ _ _• __ ""' - ,� .............. ... . _ _ _ '"' ' :' _ 110<__ ... ... ,.._ ... - ,.. ,ho ,_ -. .... ___ _.. Oo� , .. _'''' .... ..... '_n.. ... . . ..... _ ... .. ...... _ _ ... . _ .. ... ,-, ....''''p_ a.,_ 4...�.", , � , _ , -" ,.. - � .. 1.......-. ..-

... ,- ... _ .... - �.-... .., .... _ ... ... _"'".. .... .... - ... ' ...... . "

-

... .., : ,__ .j. 0'" ...... .. r .. ... _ ... ...' n. ,.... _ '- _ u .... __ .. , (,_.. _ ...... :. ... _ ,.. ... .. ...., . .. _ "... , ... "... � , -..' .- .... .. ... "* .." .,. - "-'-, � - - - -- ...

,:,,;.__. _ .

..

• l...- ... .... ...

-",,-,,�

... z., ___ ... .-. ' ., _ .. u. n... _ '" " ... _ _ .. ... _ .. .,.,) _ _ .. 1<4 "'''' ' .oo _ _ "" • _ ... ,.. f.W ... '- ... ..... . 11<

... ... .. ... ........ . __ ... _ _ .. ... ,.. "...... .-... ... .I ... .... .,..",. .... ... .. 77 .. . PW _ . ... _ID_C 'I.. ..... 4'52_ ... _·_ ........,· _-.

"";..�.. ':...:�.:{;:.. ':'$� _ ....

5. .._

- _. _ ­ . -. "" -.0. _ '" _" ..... ... k_ .. ... .... .. . . , -... _ ... _... .... ....... ..... ... .. .. ...�, - - ... ..... _ ..... , .. .... _ - ... . .. , ... _ ..... - " . 1_ _ ... 1_ - - _ ... ... ..... or... .10., ... _ ,..,..- - --..,. w.-. ...... ..... ... ..... .....

.. _

, "

"

.... - ._ .... • ...... ..... ', .. . ... loon ..... "_ ... _ .. ... ....,., . . • - _ . _ - --0. _ _ ... _ -

"' ...___, ...

1_

_ ... _ • _ _ _ """ 000 _ .... .. _ -"" .... .. ""' .. _ _ . . . ... -- -

'*"' _. __ ... ........ ... _•. -

'...I � t.... ... """'r> _ ._ " . looo _.. __ " ,...'.. r_ .... ... _...... ., _ . _ _ '" _. ..- _ _ ... _ ........ t , _ . _ .. ........ .. ... . .. _... ...- - - ... . __ ... _ _ ....... , ...... ... u... ... .. .. . _ ... .1.11'.,. '_.no .. ... .... .. T ,... w. ruo _ .............. ., ,

-.1"_' ..... nc " 0- , 00r00 _ .. _ . • .- .. _ ... ..... . K... _

. )., _ ... ... ,­ ... . .... _ ..... .. - ...__. .-

..... . ... ....... .. ....... .. ,.. ,_ ..... _. - - � " ..

- '"" -' ''''' , ,..,, .... _ - -- ... .. """' _C ..... ... _ _ ... ... l�"... .. _ - - - - ­ _ ... _ .." ' ... _ _ _ Il00 ...... ',.,. ... 0.- .. - .. .... ... _ -, - ... ....... ... ,... _ , .._ .....p 1Ctwo __ ... _ ... _ . _ . .._ ... c.., ....,... ..... ... .. __.... 'O_... - ,.. _ .... .. _ ­ _C,,"_'II"_ . _ U _ . _. ._ ': ' _ . ... rrr.. o.- -.... ..... ,.. __, r.. " _ .. " _ C_ ... _,� ... _ ... ...... . ...". ....,... _ ..

,_ .. _ .... . .. . . kO-" ... coo. " " " _. ,.. ..... - "" ,.,

..'" ... r.-o .... ,_ ... ,',.. ,-

- _ .... .. , ..... ._ - - _ ... _"c .�,. .. . .. .... . .. " ... .. _.. ... -... ... ., ' ... .

,. ... _-- ..••, • • ,. .. . ••1 ' ...... "...... ' a. .... c-oo .. .a ,.. L- ...... . ._ .. _-_ ..... ·

.. _ - - ­ c........

•..

h: ":-:�';;;.;... .."= ....... c._ .... ,

.. ..... ... __ _ '''' ''' M... _ _ _...., c_ _ ..., ..... .. - ... ..... - ,.. ..

.... L- ... .. o- ... ....... ,"' , . _ ­ - - _ ... .. _ ...,_ _ .. n _ .... . ... L- .... .. .._ _ ,_ ...

CO,....

.._,_._--

",

PlU •

,,

h,

...- .. __ _ no. ....

_ _ ",_ ­ ....... """" , _ . 110_"-

Lutes selected - - - ...- �..."' .... ..... _ .. ... ,.... ....... r __.. _

.. ...,_ . ... ,-. ­ .. ... ... _ .. , . - -.... .. ... ncl , -

- _ .. . . .... ""_ ... _-­ I U . .. .., _ _ .. ... ... " . __ .._ 0.... . ..., ... ...,. .... ....., , . _ ... ,

1"100 __ _ _ '" ... ,.. .... _ rat.> .. ... ...... .. ..0:....... _".. ,• •" _ ..

Tankers shooting for national marks .- •w __ ... " WAIA , "' __ ... ... ... .... .. oUr • - - - - ,... -.. .... ,. " '-> .... '- ­ . .' ''' - - -' , ., .... - ..-. ., ...... ... . - - 'A'A ...... .. �..... .., ..,..... ,,,,, c_ ,...., " _.. '.. ...' .

..

..

... _

... , ""

......

M"' _. _ _ _ '. . . . 10•• ' •• f too • ,...,.._ , .. , ,.. _ . ,. -�.... .. .... , .., ­ - " , '%" arl, ... _ ''''''00 ,_ .. _ _. _ ..-.... " . - ' '­

- ...... . _-­ .. _ --- --- ... -'- --"' -

,.. ,_ ... .u_,•

.". '... -- .. """,, . ....... .... .... ...u"" ..... .

.

�.... ,- .- '" , . " " ____ _ _ ""·u' , .- - .... ."" _ .... _t. ... ., ..,.. . , . , - - . �'."A"",,_ ' m . .. <->. .•_ - O' ...... 0_ _.. .._

-� ­ ".. ... - � ." �- ., " .. -� . , . .. - ' -' _..

:�,,. -

. .. .. ... . . ...... , .. . . ..- ... .. .... ... ,' . .. . ... . , O Ll , ' '''... ... I .. ' � or•

_ mn _ PUI �- ... - r...." a,""_,,­

" 'r_ _ Moo ,..� .,,, "'-. ,_" _ ,.. - _ . , .. .. , ..... , .., . .... __ {"to. ...."" - . " " , ... t••,.",,, ... ,_.., _ ......... ... lO .. .. .... l".. ... ' ., . ... - ...... - - , .... .. ... .. ..., •... ..... ... 1 __ ... - _ ... " , .. . ",. ... -.... .. _. .. ,.. .. ... _.. ..,z �... ..... " "" - - , ... _, ..-, ,"'.. " ... .... . 'j ....., ,"'" '''_ , 'Ik -, ' a._.. ·, .. "_'.. ......_ _. 0_ _.�." - ,.. .... . _. . .. . ,),,, u--., -.. --��- ,", ' ".. " '" .

.

,, _. ... a- . ,. ,, . . ... , .. ... - . ...- �... , .... 0,,, ... . "••.• """'" ,." ... ........... ,._, ,,,, .. ........ ••,,,. ..... M•••• *" . •.« ".°1 ' ,��" " ,,",,

"

--

I It,�_u;.

..


Lutes making dramatic comeback " ,.. -

. ..... .... ...,.. ,. . .... _ _ ... _ -. _....., WoI, ".. . .... _... .. ... , .... d ... . _ ... - .... _. ..... ..... . - - ­ .. , ... " ,.. , ... _- .... -

-

-

... -. . _ -. ... .... .... _ . _.. ... . ..... .. _ _ .. ... _ _ .... _ .or _ ... ..... .. - .... - - - - _ ...

-. .. __ .. -.

- _ . .... _ ...

..

_ ... '- ....

C_ " _ _ ... _ - -- - - _ .. . _ .. _ _ ... . -" - - -

''' .. .. - "�'-�-

, ". _ - -. .... _ _ .. .... A-..._. " 7 .' ... - - - ..... ...... C>ool. _ .. , JQ.

", ... ,,_ .. II' . .. . ,.. __ .mm, ...... .. ... .... .. -� ,.. ... .5 ••

. .. . -

Grapplers

finish season .�-

, ,

....... "..

•••f......

_ . _-

� " . ' . . ' . .. _,,,, _ _ _ -_ ..... _- -

"" -. .. , . .. _ t...... .. ..... 1'_..... '•,••• 11 ,.. -- -

, .. h,", _" ", ! - .. ,.,,,'" .... • " , ' - ..- � • C_ ... C_... 1'10 __ ,t, .. _ _. " . E:, ' "'-II ... , , , ." co. ..... �

,- "'" .," ". .' ' " ..- _ . \1.• .,. to. ,- - - - ­ .", -- - , ..... , - �"

, � ..

... _·. r.. ...

oh" .... " ' � , " .... '''' -... .,, ' ....... - . �. ,.. ••• �""" " " . ' 1

" " ' .. ... , .. .. .... ­ . ,- - - _ ..... " . ._"".- .. . ...... ... ... ... ... ,... -' '''', . _. . -T ..

.. _ - ... .. ... C ' t � -

-

­

. .. _ -..... ... ' '-

,

c.,. . _ ,,�) .... .. . ""- - - .. .. "'" 7 ..... _. (Ion ... .. ,.." - _ bl _ 4 ' ... _ .. . .... 5 5

A

_ _ _ ..............,.

... r... _ _, ...... - _ .... -... rw " , { , " n.- "

..... """,,_ . 7" ... ..... ... - .... - . .... ... __ ..... _. ... _ -... "

,"

tI ·

... ....-. ""

"

�..........., "' ... .... - ,- ,.. _.. .. , - .... , .. .. ,.... -- ....,. - �---. "'" ....._. 1>00 "'_ ... ...... ' ....., .... - _. .. -. ..... -... .. . -"" TlIoo

C- _ ....... .. ... _r _ "'cP "r .. , _ _, -". - " ­ ... - ..� .. - ..... .... "" �, " .. .. ... - ....

f.......

,

,

"


NO, 14

11. 1 917

Students work One-to-One ...... 11.-

. , ... , t , ....... '--,......, 'Le ."....". ... '. '" ...

. ,.. " . ..

..

" " ,,,. _ _ ....J ... ... - - ... � - ' -'" -- -

... _ ... .. ... .. . ..

...

..

-

:;':-::':

:::. � . . ­

",,0

..

- ,....' . .. . . ,.. '� .,, - -

,."".. .....,.. - .. - ,,.._-_ ... - _... . .. , ...... . . ,-, . .. . -... ... -

.. .. ........_-

. . ., . . . . .. ," ..... .." • ", to ..,

-

.... .. .. .... .... - .. ' .�

.... - .. .. �.......-.

.... .... _ .....

- - - --.. . r .. _ ..

".

, .. ,

.-

-

-, •

-

, -

-

'.. I,

- , .. ,

• •

--��.�.. .,

World's smallest circus comes to PLU .. .... , '- ,." r,... 1." .. .. .... ... r, _ '._ _ " of __

e_ .. .... '. . .. ... . , I.".... " .... _ ., .. .... � . ... J._ .. '....d

. .. .. ...

,-

-.-. .... " - - " -." r:-' .. ..... <_... ..

, .. _ ... _ . ... ... -... - "- - _ .. .. , . "' .. . ... " r_ .... _ .... _ .. _

-

._ . _ - _ ... -_ ........ .. .... ....-

_ _ _ of _, l... - _ ... _ ..

�--e,

.

.. _

-... .. ... - .. .......... - ­ . . .. - �- -

_

-

Student apathy surrounds election TIlt "!itI.U olKI-.,' IIj

.... F...... .. !.. ...... ... r.. ... of .._ .. ....... """_ II ...... 1'f"IP" __ Do F.-,. I!. LIo< r...... ......... oo � w "".10<'<1 •.,. ""'" ... '''"__ af A S P l U p....,�.., e>0CLItIV< ,,..,,<.,,d • • ' ' . " " " " " O - p '" " � ' L "' .m..... ' I'" u .. 1 � < a ' .To , • •,.... • '10-- , on ,,,"

f_

� . " � "" . . . .-. ..... '.... 1 J. ,,_ .. " n' ... ,...,. Leo u.-..... .... I_ l. Ihab<" T _ -, J "" ""y'", ."'p' ''. _ s1;0'0" l1ooo Dobl. "'" S­ �. no. .....b, .. I... "'�"'" ... . .. ,·1" _ U. .... ,... S<ot, /1._ ..... ....

, __ loll. TIoo Ol"" ___

.... \1<1... -. .... _.• 'l1li ""'r " ' n .m _ ... . J _ lCcoo" to.1'N. �_ , o Fri" t, -.I _..... Thr _ _ *"r.... "" ,..­

. -

� .......... . _'" I .... � _ .... I_-

I,," Ion_' ASI'I.U om..... '"1'''''' __ ... "" • _, _ of

....... _ ' .... _" ' 1 2 ..... -..... ,.. ,... , ., _ r.., m 'M • af .. -. '" b

T..

I.<k 01 <•..wo... _...- tn 10 .... . TW.,. ..... _t ,Il00_ ..

.. ,110 _ ... _ .... .,Mo.,, :2 ' 0 _ . 1f ... !. a�

W'

,

_.... U. __ ' '104 ... ......... .. Il10 "" __ Thr __ ... _ ...... ..., • __ _ " 'IIe _ a _, "".. <III "'" il0/i0i,

",', '''' ,... K _"I "" ... '" ,__ .., ..,.., r", ll .. "0,1"'4 ."" ,Ioc,'_' ..... ,Ito.... w.o.. ......... .. _ 01 �. ''01.. _. 1114 ...... .. ,"",� 1i.o1O r... l. oF , .. . ,_

"'" oIid 14. lilt, .. ,Ito .._ ... ... fill d"" .. ,"" ...... ...1<01 of "",pIo "' ...... .. .,',10', ....' '" ........ _ � �hflod - '""" """"" a. paoi_

Election Preview on Page 2


--

CAMPUS--

Election preview

r----"C."_"'.'_--,-,C""_-.-----, .... - . ,, -­ ,• • . __ ,u .. .... "'.. ,.�.- --- ... '" .. 'M _ _ . ._ ... ", .. - "' -" "' ­ "" .._ ­ ... _, ... ...,., -..

.... ...

.. ' - = . -. _ .. -

'. "

_ .._ .... ..

,,

I�::::

� ... -.

" -, '-

_ .. _ ... -.. �-.

- _.. ' ," "

"

:��,

._, "". �L", -'., �L ,... ,. _0 __4 1 ' _ " , ",, _ .. .,, _.. ......... .... .. .. "

..... ,-'"" -"'­ ,'r _ '... ,.R _ .. ".. , _ .r , ., .- ...'. -. _ _ . .. ... . . .. �... . -.. . .. _ ... ,.. " oz." '. ,... ... _ ---. . ... - - _ ... ., ..,-

-

­

- -" ,, - .'... .11'1.11 ..... _ • ...._.' .. , '. . .....-.

.... . _ .. .. .. . u . _ ..... _. ... , • • " • . I .... . ' .. ..- - ... .

- .. ... = _ ..

.. . .. . w , • ,.. - 50 ".... ,.. _.. .. ... _ 1, _ '... ... .. .. _ ".. . "t. _ ....... " ....,_ .. ,.. '-" _ ... _. _ _ a . ..... -_ ... ..: . � , ....., �'" .-­ .... , .... "'''.0 .""__ ... ... �11ot ...__ .. ,10 _ __ ,_. ".00 .",_", ,,, _ poo

L ' *_ "" E

, .

-. - .. .... . _ .... - .. '.. �..- .. , , , .

.

,

5e__ . "

. ..., - _ .. - ..

7d .. _ .. ... _ _.. _ ,.. _ ... -

..z -.._ .. .... . ._ " �... . ......, ... _"'" �-- -. - ...., .. ......... '- "'" .. . " r_ _ .. .. "'_11' - -... .. . _.. .... roo .... """.,"'�_ "", ,"" .. , . ' ,... ...... _ C" E'" . � " . . .. 0It_ I·" t .. ... _ _ ........ .... .. ... .. ... ...' . . . • _ -0 _ . ... ... " , __ "," 1..,. ", - ". _ . _ ­

"

, - _ . ... .

_ . ... .. _ - - , .... . _...... loot " ,-._ -r..

oII _ r. . _. _ ..

... . - .. ... �. - .... _ . _ -, .. ..... - " - "' ­ ..... .. _ ... , ,- - "' '''- '''' -' '' ..... , _ ...... .. . -' , .... __ ... '" _.... -

D , _ _ ." .. - .. - .. - "..... ... lI. '... .- . .. - - _. .. -

, -.. . -

'­ .. ... ... L _ "' _ _ -" ' - " ­ _.,._ , .... .. _ -_.-

- - ...... .. -' _._ .. -

.... , .. - ..... _ '" k , .. _ _ -

"

. . .. -.... _ - ­

., .. . _ -" " "�'", __ Ior_

... _ n... _ ", _. - . - _ .., .

..... �.""" - . - - -... .. .. - - .- . ... .. ' ... - ..... aII", _ _ .. _._ 1.00 ..-. _ .... or." ... AftU .. ,,

,,",.. •.. . 1_ .. 7'., ."_,.�" '7 ...... _ - , - _ ... .. _ .. ... .. . oL .. _ ,.. , ' . ... -

......

.... .

1_ ... ,. , lor - - ... .... . ... .. _... ... .... .. .. ..... ....,

j" P'

..

,,

-

. ....

,

,

, ... _ . ....... - .. -

.

...

" - -. . ' -'.­ _ ... ", __ T ..

" ... . _ _ . .. -_.-.. . .. . ..... - 5, ..-

..... _ _ .._ .. . . " . " . ... _ . .....-. . ...... , ... -. " " " - - '" . ...... _ .. ...

-_ ._ . ...... ... , , _ . - .. ,

- - _ ........

... _ - ,- - a- -. .. . _ .. SC A I U ....." " _ _0._ .. _ .. . >, - . .. _ .. ... y_. , ,

'" - _ ... .. ..

: : :::

.. , � -- . . - " - -' "-, _ ._ .. .... _... . ; , , . . . . . . . , I f. . . . . . ' . .. " 7 , " ' '" _ ., "

_ _ Is'"

.

,

--- .­

... -.... '- " , 0_"_ ", __ 11 , ' ,. ., . _• _. , ._- ­ - ... .... .... - - ­ l_ _,' , .... ... �-..., - - ­ - -- _ ... ,-

- -- . .. .._.. - -... -. , - '... ,... -,_. . - .... . .. " ... _ , "...

.�... .. - . __ ....t • • _ .. . .. _ ...... _._ . n. _ . _ .. _ ­ ...... .. .. ..... 01 ... IJ_•. ! , '., ......... ... _ .. ,_ ... . .... -. ... ' . - ''' - " ' - ' --_ . 11 ". ,,_ _ T ., __ _ .. - - _ .. - .., .... � .... . .

-'0 '"

_ -n.._ ... _ .... " "

I... . . . . . . ....... . .... - - - ­ L,r_ � _ _ _.

.. .. ..,, - _ ..

.. .._ .. ,.. -.. ....... ,.. ...... '.... . . ....' . _... _ .....

it

SD

-

"'"' _. ..

,

_. '- - , -. -­ � - _ .. - .. - - ... , .. .. ....... 01_ ... _ .. Ie

,.........

_ .. .

,... ........,."'"..,

_, - _.." ,

- - _ .. . . - .. -. -..- - . .. .. .......... .,. .. .... ...... .. --_ ... __ .. ",- ,.-

'" _ . "­ .. . , .. - . ... _ ,_ _ ... _ .. c. .. , _ _ .- - - - _ .. ...._...__ ....._-

.... ... _ *ro. -- -. -"'. -_..._ -

'--'" - --

... _... .." . It'" ..._ ..... .. ,

........ .. .. .... ..... _no._ _

m _ ... 0-" ,_ .. "., m ... -- ... . , , .. , ... ..... ... "

. .....

-----_.

-

o .., '­ o ,., _II _ " ot _ .... .o o -

-"

'


'7.. .. _ . _ ... W _ , o.t" a _ of... _.. , - _ . .... . - _ .... - . " '_ .. .. .. :t o' '... ... _ , ,, _... 01 • _ "' ,, --'

Elections - .. .. h�_ " .. .. _U " ..... ' -p ..:,

' iI.. _ .. _ ....... .. � . .-_ ..... ,-, ......

_ _ _ &_ . Jo-

- _.... .''''.,�

. _ ,

.. .

--.. �. - """

,_ ... ..-_h .. �... "_.01 __ • ,.., _ '.... _..... - ' "" ", , '001 ... _ _ .. ... _- _ .. . ."."" _ .... _ ..."

.. -.� .. ...... - .. _ __ .. ....... no. - _ .. _ _ ._ ... _ .. .... .. . - ... .. ,,_ . ... •r . .... .. _,- ... .. ... .. ... " _... . . . - _ .. ... I .. ... - ...... - -, &_ .._ .... . . ....._...- ... . " joooIo .. - ....-� ... ...

........... --

- - ', .. o .... .. . _ _ _ -.- - - _.. .. _ .... ... . _.-�, .. r- .... ... ._ .. _. - .. - .. .. . .... .. .. _ _ - ' '' -y - � . ... _ -',"" '" -- . . " -. ,... . .... .. ..' ,.. . - - _ .. ..... .. .... ... .0 ..._ _ ... _ 10... .. ..._ _ _ 11 _ _. .. 0 . ' _ .. r . ___ - -, .. - .... ..... '-- ..... ... , , ". ", ... _ _ . -p-

"" _... . ' : ' " P"

-" .... ... __ .... ..- - -"" ......, ... . - - _ ..., -" _, 0/10 , _ '" ''' ' .... . ......... . , ... ._ - -.... . .. . ... .. _ ....-, .." _..., ... _.... .. ...., '-. .. -, -

.

__

1

..

'.._ Ooo ., ,.. ..... , - _.. ..._ ,.. ...... .. .. _-.. _ , -.... . _ ' _ ' _ ...' 10 ...• ... _"_100 _ _ -r_ .. ,- ,- ,.." .- ... .. .. -- ,.... .. p", _. 000 .. ,.. _ . ... .. ' w.... ., I ,__• '.... _ _ _' 10 _ ,.. ._... ..... .. . I." , . . , . . ". , . . " .

. - ...... .. .... - - -... .. ..... .. : k _ __ "TIoo

... .. _ .. ... "

. .... _.. .. _0 ..... ..._ ,.. _ "" " _ __ bo• -

... _ IJJ_ .. ..,_ ..

-� .......,

WllWI!i(lMAST,FU.II!'n. r.o;_ ... . - _ .. ... -

- - _ .. ...

!

..... -- .... ._ ...

,....

.. ... _. ",q - � - ... .._ .. ... .-. . . .... ...... _.k_ .."'" .... _ - " ,..... ... ,.. _ .. ... . _ , . . . . . . ....- ...�.., _.' -

.... .. _ .. .. ,

T .... .. ,,, _ ,, _ . ... _..... ... .-

...... "" .51 . .... _ joooIo - - _ .. _ , .. _" _

_ .... ,,' - " .. .... _ ... .,. . ...... ,. .. ... ,........t _ _ '1 .. _ .... .. ....... '

" - " - . ,, ,,".. ..,... ....UI . ... ,0'" ' .; ... ,..- ... ..-. ........ .... . ..

...

..."., U

-. ....... , -... - ... -... '!NO .... __ .. ... _. ... "" ... . ...J)"... .. _ . " . .. . • " " " .. -_ .. ....... ... '. , .. . . . . .. .. _... ..- .. - - - ..... . - ' .... . _ . .. .. . .

-'

..._ ... .. II ...... .. _ _ , - -- " w... .. , .. _ ... �_... ·'. ... .. .., 51. _ ... ...... _ 1 .. .... '_ ... .

...

,r"

' Wl'

_.....

- ' -... "''''w. . "" . .. . ""..... ... ..... '. 1 _ ...7

. ' IL, ... ,... .. -.., . .. ...

100""'''

,r

'· . . ·'1····,··"·1·· .. ··' .... .. ... _.. ... $.' _ _ , .. .... ... - -. ... . . , - - - "" ' _ _ _ _. ..... .... _ - "" '' -., I" " _ .. _ <."000... _ ,.. -. .. booo . .. _ _ > ... , _ _ _ ... _..... . ... . .... . ""' ...... ·

-Letters

--

..., . .,. .. ., .... ,.. - - - ..... .. ..,� .. _. . .... ..... r. .._ .. _

"'."--'=1

"Of

...

-

.

.... ....

-

"

.

-_ .. ... -

; - "" ... I -'' ' ) "" ...... ... .. _- _ .. . _ = TV.

- .. .... -- ... �'11 Il00< _ _ _ '' , . lJ

_ .. ...... _ ...... .... 1000 _l ,-'

- - � ...," " . .... _..... .. . .. ' , .... -,

1".1.

••

..

," • 8. ,_ ,

- ..!

oil " .. _ "",f . 0' . ''' _ . I' .-

_ .. ......., _ .. . - ...... ... .. ..,. ", ... "_100 ',...._

_ .

.. ..._... 1000_ _. __ "8" ,." n" ",." ,� ..... "�"=' - " "" " .... TV . .. .. _ _ ... - -.

�l;··;�- .'

.... , . .

.

-

� I ". .. ... ... ,.,.. . = _ _ � _ .. - -. - ..... .... - .. ';: ­ - _ . ... _ _ ..

t

.... ;.,7 _. ... _, ...

-

"' - - - " _ A. .... _'

MOORING MAST Staff

t_ · ...

, -. -. _ ... _ -_ ,. -,..."

� _ "' _ " '" ... ,.,.', ...... ... __ ..

.

-

­

_ h � ' ' .. .... _ .... _ . _ .._ ,.7 .. ",. _ ...... ..... --. .. _. il lS, " q r_'.",.,st/GlI! .. .

...... - - -_ .. .. - "' - - -. �... -

----_ • .. . , . , -

_

ID,IPl'

_

_

_

." ... .., '<'11 �uI __, ..

.." _ -

� .. rur. _

..... "'61 .'" ....... ..... ....""

--

_ ... _ _ .. ",- ,,,

....pIoo ..... .. ... ....... ... ..-...

.... _,... _ - - _ . _ . .

bo .... ..... .... (.... , -... - .. . - ..

_ .....- . ..�....

--.I

-

...,

I» """ .. .. .� .... .... ... . _ ,..,(_· __ 100. 0100'. T""' _ ... O.._ .. r..... 101 ... _ ,.... <,_ _ _ ..... .. __ .. .. c.e..,. c.-o , I·...... r...: _ _ ... .... _ ... ...."" ;S .... · _, ... _ l<Xll< OIlS SHtl,r»O ..... _' _ _011 _ ­ �anl! ... ,...... ... � .... -

" "."'_"" -� _ oM "" t. , .... ... "'-

-'\1


.... IIAS'I rAG!! ', FO._,wn, IIOOIU

Elections

- .. .. ,,.... T.. .. ,...�..,

.-

..

..... ...-.

'f'\,U .. . .... _ __ t-. _ _ _ _ r_-_ ... ... _ .., " .... . .. ... roo "'�._ ,.......

-

. .... .-. ... ....,.

,

_h"' _ ·" ' _ -- '"' - "" _ ... _ . ...,.. ... - -� .. . _.. ,,_ ...,-,... -

-

' �, - -, ... .. ,_ _- .. _-r. ..

-,

..."

, _ ..

-_ ... " .. ... _.. _ ... .. -... .... " ..,...., . .. " ",,''', , ._ _ . ... _ .. -. _ . - .. .. , ... _ .. - _ .. _ ­ - - , ...._ .

.

A,_

...-.. n "

... _

_ -­ -_ ... .. ... r • •• _ !IM ...... wOJ. ,. _ ... " � - ... ......... . . . _-, ... - . " _ ... . ",,_.. -

..

_

-

.. - .. .... . ...,. ..... ... _ _ _1. _ ... . , -, .. ..... . ..

-

_

- "

, ....... - 0 . ... - _ .. _ .. .... _ .... __ ..' Ik _ _. . .. _ .......

"

A lf l U

••• '" ,..... .. - _ .. . _ '-

( ... . ,....1, ... _ ...

"�- - , :'�:'i:' -

... • • ••• . .. . ", .

_ .. ... .. ... - ­ ,.,_,.... '-r.. ..w , 1 ..

......

, 'M

_ _ "'_

n•• 'll'! _ ... .. ... "-.. .. _-'"-

_ ._ . ........... ..

..... .. ... .... ... _ . ...

-----

t-

1' ....

..

...

_ ....... ....... .. ...

v., CI , ..., .. _ _.... ... ... ... - . - ­ ........ - ,.. '.. '-r_ .. '" ..

__...

. .:::. .. :�

.

, _ ... . . . .... .. _ M ' .. . .. . -� - - - , , ,... .... ." ) v..

-_.. "" _ _ "

..

...

",....

-.. _ .. .... - .. - ... _ _ .

" ", _ . .... .... ... ,.. .... .

·A... .. ... .. _ _ __ ..._ I'UI '"

01 ... ... "

_

__

_ .. '«;""". r. ., , ,, ,,, .. ...... - _.

. .... ,_ ... -

--

-""

.... .. ..-... ...... ,

_ _ _ A"""',

, ...."" c " .., .. .. - _ .. ..... '''• . .,.. ". ... -- ... .. -... - - - ..

- _ ... .... - ..

.... _..... ... ... ....

JI.. .......... ,........

'''' - _ .. .. , ..... _ ... . .-.... .. .. .. ... yo.. .. -" _ �" . ..." ._ ._ .. ... .. ... .... ,.. ... . ... . .. . _ ­ -- �., '.. -.­ .. ,.. . " .,,_ ... ---

_.., - - ,,­ .... ,.. --"

."

, _ ..._

., ....

.._ .. . ... ........, -

.. .., Ul'LU __ ... , , _ ... ' _ ..._ 10 .... _ ._ , ._ ... _.

- - --. _ ..... .. ,- ,, _ . -.' '.. , . . .. "100_... '_,.,. ... ... . .. _ .. _. ---'" -_... ,- . ­ .. .. __ .. ... _

-

..

,,, . .,

._.. .. - .. ,.. ...,, 01 _ . _. ,. .. ,.. '-....... . _ .. -" .. .. ... - ... .... .. ,.. .........

. .... . . . . . . . 0<, ••,

_ . ..... .. .........

... .. .._ .. ,.. _.. ... . .... _.

- ,....

.

.. _ -'"

· "...

, ...

........ ....... .. "�" "" "",_ "'<ol< .. ••L ,r ... -.. ..... "" , _ _·� ...· I _ r ... _ .... .... - .. ... ,...-- .. ....... -- .. ,,- .... . -

.., .. .. uri. __ .. ,..... . ,e._ ... _ ...-. .. .. .. .. _, _ ... ....'. ... MO'. .... _ _ ... -,... '" ... . ...-.....-, .- ,.. -. .... ...." ... _ .. ,.. _" ......... ...,- .- .-. .....

_ ....... _ ... ... ... " - - "'" ....-. '... ..... -

.

....

..... ...

,, _ " .PO'..;.0",_ _ ol. _ too_._ ... _ .. _ .. _... .. -" ..... ....... .. ....,. , ;.. ..... joO " . .

. ,- _ ... .. .. ., .... '_ .... ... _.... •'''a To< ... _,', _ .. _ - -_ .. ... ,. ,. . . . . . . " ".� ...._ . "" _. .... I ,... .. .._ '-r.. __ _ .. _ .. .. . . .. ..., ..

" . ... . " - " _ ... .... w . _

,....... - - . .. -' ., -'''' ,". _.. . , ... .. ..... _ .. ,.. ·, .. ... .. - ....

......

� �.... =...= ""

...._ ," io • "'"' �.­ lort f,lI '.. _ .... -... .. ,... ." ..... . ... ..

.. .... ... L_Od. _ _ _ ... . ,..... _.-. ", __ "'0 """

"T. _ _... _ _ _ ....- '­ . ... _.. , 711. "" _

- ... £ • ... 'I

_.. _ .... _. ..

-"'

.. _-

........ ....._ .... • _ .. "II''' "", ,-' '" " • ....,. "'_k

- - ,.. .. .. - .. _ . -. _.. ... .., ' ,,;.j7'W .. ,.. ..... .. ... A"'.u

...."" .... , ::. 1-

, ,.

_ ....... ... ... , - - - .. . . ... , _ ..

.

...

... ...., - - _.... .. .. .. ---- , , n. , D..._ _ ,e " - . .. - .. ... -

.

. - - " ... - , -""

,

_ _ .... 1k -, . ..

., ........"".. . . .. ...... ... .. _ .. _,.­ In _ ... _ _ _ ... - _ .. ,- - . .. , - ' ' . ... .

.. ... ... ...

.

So

.... ..., _ ._. _ .. - -"._--­

.. _ - - , _ .. ..

.. .

"'" .. ,.. _ ..., n ... .. .. ",,' , • • •• ' 1' • •

_.. .... ... ... ,.., - - - _ -.. . _ ...... ., _. ... ,..

"' - " " """ - ' _ .... . _', ......... ,.. ...

,... . . .... - _ .. "'",", " ' � - '''' ' ­ .. ... _." "'-­

.

,..

. .., - .. - ....-... .. -' .... .. ...

:,; "';:";":':'":" -

A.

_ ,,, _ of _ _

"_ ....A' ... � _. ",,_ ... "'=_ . .... - " .. ... 11>... ... ... ... ...... ._ .... .. ..... _ - _ .. -. - .. ... .., . ... ....... , - .. ...

... - . ...

_

_ .... _ ..

._- .- . .' ," ro. _.. " • ...ur '" •, " 71

.

_ .. ... w." ,••• . _0- ...... 1»_ _ '.. _ .. ...A_ .... .. ,_ .... _ . . . -_ .. ... ..... -

_ .. .. .. . ..... -. .. . n' ."" .

.

.•.

.

... . .... _ . "

...

...._, "A - "". _- " . _ . ,..... ... ._ " _ A.lU _ ,... .. . ... , -. . .."... ... _. ... _ , - _ .... -, _ . ....... .. ..... ..... _ .... ..,.... .. ... ... ... _.... ..... --

._... ... ... .. .. ...- ,. ... - .. _." G�"... ,_ .. _ .. .. , ... .. "r_ ." "' _ .. .. ... . ," _ -.. - _ .. . _ ... _ .... ..... .... _"'II: ... " " ,... Ik -, .." ... .... '''' , .WO. ... _._"" .. ,.. - .. .. . .. - - ­ � . _. 000 ... .. _ " " .,.. ' . .. .. ,.. .... ... .... ......,....

no _ _' '' ''·'

....', ,.,... ... ... ..., ,.. ...- .... .. ..,... .. ... u ... _ .. .. •

,C-__ h...,

:::-;,..... �.� ....":'" _. ... c

__ ".. ..

. .. t'f.TE .. - -, ... _ - ' " _ .. .._ '" . . ' , .. ... , ", _. Pr_ _.. . ,,,..., .. _ ... � ,

I_ A

, _ ... _ ... .." .. _ ..._ ..-"

_ __ r _ .. .. .. _ .. " - ­ ..., " , .... ... -

'"_ _• - of..... ,.. -_ .. .... ...

._--_ .. ..

...

., _ .... ,,,_ .. , _ ... " ", . . .. .. , . , . . , . . ...

.

_

!)C

..........-.

p.m. 6:00 a,m. Parkland Day Center in conjunction with ASPLU For Information call:

..


JOOOaI'itl .ltASr. fH. II.rm.'_'

---

ARTS--Green "lets things happen"

Critics Voice

_..

---

'- "'- .. ....

.. _ ... -.0 ..... , __ .-... c.- ... _ __, .",L 0.' E..

os It,,"_" _ _ -----

......_ ............

.. ... _.. ...10< ... ...

, .. ...

_

... .,.

' ... _01 _ _ _ ... __ , ' F

___

.... .. _ =. . ... __ "f

.....,.. ... ..... �" -.. ... "' ..,_.,_ ...... "'�"y,'" ,.._ ... _,,1 ... ___".__

... '...... r.olIloo . _ 100 _' .. " _ _ _ '" .-. "" " .'0'1 ........� .... _ .. ..... ... ....... 0100__ ... ....._ ",,!do.

" .. ... .... A_ OIj'........... I\.o<t<)o __ _ LO too _, 1,100/. _. • � .,. ... __ ...... Goo,,, .. ...... ... .., .. ... �._ .. ,.. IOII .. _

r_ . " ., , ' .. .... '" .. _ .. _ ..... _.... ----""'-.. '.. .. ... _ '. _ ..JJ . .. .. .. .. _ •• _of __ ._ .... _ _ lfl..'••"'-·. _ _ _ ,.. _ of _ _ _ _ - h o.. - - _.. ... ... ,... ..._ ... .. ....._ -' , -"" ' . f100 ........

_.. ' _

-- ...... .. _ -

.'

,,,.. .. _ - .... .,' .. ... , '

-

_. .. ... lOCo _

,

� ,110 A...."'" lim ... _�., .... -,. ... , ""' .. .........01 .... _ ... -...., 110 . _ ,"<IJ. v_ .. .... .. .. -.....�--..... ,- ....... .. . ,-"', 11',". u. .... "..._ .-. _.... .. . ..';be. ",, _ .. ....... """ 001,.. _ � .., 100 .". .......... _ .... ...". ...... M.___ _ .. .. _ _, . 100_, ..... ......... .... "",. .... ,t. ............ ..."...,.. so_" .... ...m1

--. " - -.. ..... - - - _ .. - -- - ,, '"

.... ... ._ .... - -

-

-

...._--_... ......, _.M ....._ : , . ... ....,.. - ",,- - -, '"

- """ ...... _ .. .... - .... . _ .. "" ' , '" , _ .... _ _ co ••

... _ _ ... . ". .......of __. ... _. . "' -' _ _ 00 -

- .... ... __ ....

..... _ _ _ co _ _ .... -- '" ,-

.... of ... ....

_ . ... _ .. ..

r._-. r-• .... ...,. .

.. - .- - .... -. _• • 'of.-. -..... -_ ...... _ .... - " " - - ,... "",. ' _ ... ... -

...... _-, . ..... . -

A> __

..... ...

....

_

...

......

_ .

"'" _ .. ._ __ 10 ...... .........

� .. ... __ .. '� :: ',':: ::. : - �_.. ...s.,�,", ,

,..", .. . c .. ....

... -

..

.

_ _ ""L "'- - - - - " _ ... ...... - .. .. . ., _ _ -- 110

C · ': .. ""i,": = .. _ _ ... _..

Iloo _ .. _ . ._ .. ...

.

...._ _.. ....-

... ... .... - ... .-.

- -' . _ .. -. -- _ ... ..... _. __

_h

...:-

It

..

...

\ ., ... ... - .--- . _.. ..-'.-.... - .... ... ... -.... � .. -� , ' --"".. ...

-

""-,, -

'.._.

_ ......

.. . -.

fl.a.. r..- " "","", *,. .. .. . �....'" . ... of _.. , " • of F'_ ..... _ • c.. ......... ,� '"" .. ..n. ...._. .. _ ...... """" .. ... .. ... . .. ... ......_F_,.

Tomsic, Cox show works at UPS

.

.. 50_ _

" .- . ..,. ,.... .. ,.. _ ..._ u......c u . N<t.o.., .. _ ._... '" ,.. ......_of .. _ _., ,...... ......". 27, ,.. U..

(o�_ "'-" ...._.. , .. _" .. t.. . L.!J .. . '_Or, "'010 1_'" ""'...

0.""'"

,..

.. - "'... - ..... ... .. .. _..... .. ,.. .... n.. . ..1 ' . � _"I<" �.. . . ."_." ._­ -'

..... ...- '.. _ .... .. ........ 1.. ..... _ .. ... -. - -. ...... ........ _.... ,., .. ..... .- .. .

.. ... _ .. ...

.... _ ... .... -

.... .... _ ,­ .... .... ... .. _ _.. - ...... .. .. _ two _ .. . .. _ co_ .. . _ u , -

_ .. ... _ . .. ... PaJJ ___ . ..

- ..- - .. ..... -,_.-

r ... ..__ __ . _ _ .. _. . ._ 0.._ _ .. ........,

...... '... ,..

, - ,- -,.. ....... _ ........... - ...., r_ .... Co. ..... _'" --

_ ...

., .. ' ,

_ .......... ,., .... --. ,,; . . .. , .. . ...,....... ,-"-, ... . . __ , "- ........... ,- -.. ... ". ... .. , ,_ __ "-.... 1_

_ .. .. - -� ... ,, _... ... -, .. ... _ . - .....

m.H, _.b, ... .... ' _. _ .... -.... .. .. 1__ _ ........ """

-

.

-. . -

_ ...- ... _ .... "

' ''

-

......

n _

_

_'

-

­

" ... ... _- ,.. - -, .,, ­ ... r_ ""' - . of z_ ..... _ .. .,, "" ",,-. . , ' -' . . " .... .. f_ .... .... -, - _ . ' ,. . .. . _ .. - - - .

_. _ - - - ­ .. .. _ ... . -..,. ,

_ _ ,..

.._ . ...

_. "'- 'fl, _. .. A• ,,_ Do? . . . .. .". of . -,.. ... '-.. I, "........_ "'.,.'" ....... . _ . .-... __.10 ... _ ..... "",_ ..... .. . .. ...,. - ...... .... ... ..._ .... _- .. "1', 1_ ... .. ....... ,

n, oil.'.....

c••'. ...... __ _• ......... ... .. _. '_M ,.. ,. mo, ... "'n " .... _....... "".. ..II«< .. ... _ . of ... "'... .... - - ,.. _ .. ,.. ,...... ....< H. ..... _... _..... _ _._--

A _ _... ..._ ...

"

'.oIeo. .... 1_. _ _ c••

_

_ .. _ _ .. .. ....... - .... 1_. ..._ _ _ - _ ... __ .... .. N .._ .... _.. ... .,.�,..c ""' .' ,... ...... .." •,"',.., _ "'..10, ... _ - ,- _.. ••

"Music Before 1 750" is theme

·"_ _ mC' . ... __ .. . .UI _ _ T o ....'. y......, " , .. ... ... _ _.. .....,

..�,,:,�.-=

-

-

"

" '-.

.. , ' s.Jt"" v .... ...

f .....,,_... l . ..c-, ... ...

.

"".

sp.".... . ... ........

_

"-.

,_

....

- -

: : ; :: : :;

,.

,. '" _.m ' "- . ' ' . -"


011... _.. ... ..._ ... _._,,

_ , _ ..... ... ., - , - " .. , . ... ... - ­ __ r. ... _. ...... _ •. _ - .Oo _ ... _ .. _ ,. , ,_ .. _ ­ �"- - - '" "

Elections .. ::.=.-. _'I � • • z , ..",

... .... '.- _ - _ ...

._- ... .

-

_. ...

_, ...

-

"":;'7 100 ,.. _ '" .....& ·AI ... --" .- .. ". .. _.�. .. .. •.... -r.. ._. ...... . . , - ­ • •,

--

_ _ . _ " __ E' ... 04_........... ._

.- ......... . _ .... - ....... "' _... . Il_... " ... , _ ... .. . t E .. .. _ .... .. ... _ .. .. _...- .. ........ _ _.. ... .... _" .._ ­ -'" "'-. " ,,"

. t. .. . 5_, • . ,_ .... -. - - ,_ ... ..... .., .. ... _ .. .. _'U _ _ _ -_ . . ......... E ' . " : _ _ """ ....... .. - � -..., " . ... _ - _ ...

.. ... .... .... .

. _... Tlooo, .. ,.. _, W _""" - ,- "' - -. -' .. _. - ... _ " ,..

,•• _"

--

1-

..

...

",.. IMI.U __ .. , ..... ,• •• •, PP -...." .- ...... .� . ,

-_ .. ... ... � , . . _ - _..

. . _ . . .. , ,_ .. y.· • - .. ,'1' _ "

... -

.. _ 50 ....

.' " "' _ " _ ,''' _ 5o . _ .. _ .. ._ - - '

h . . .. ,_ ..., ... .._ - _ .. ...

"" _ .. .. 1 ._ ... -- .. ..... . ""' _ .. ... .....,. ,I! ' . . ......... _. ""..... ,- ..... ... .. .. .. __ .. , ... .. ,.. _ .. . - " '_ .. ....

- ,- . - "- '�. , 0", ... .. ..... _ """ .. .... ... I. ... ...._

"" _ _ ,, ,1

.....,... , _'1 ,_ ,... "" " . . . ... _ ..... '00 ,.."'..... .. -... .... ,.. _.... _"" - I. -... -_ .. . .. -

,- =. _ - ­ - , .. .. ..- ..-.

:=,�" -. ,-- ,.-

....-- -.-.

, l...... . _..." _ ..... .. _-- .. -_ . . .. _ _ .. ... .

,' ,", - - - ,. "'.. ,... ._ . '- - - .. ... ... "' .. _ . - ­ i. 15 ,. _ ... _ . .... _ ' ... , ... .. ... . _ _ Jo _

.. '. ' ... Iooi _ , _ , " ..... - , - ­ , - -- - ­ -"': _ 5_._

_

- --

... - ,, , .''', .. , . _ 0 0 . _ - _ _-­ ... _, . ' - _ . .. ... . . ... .. _ .. _

..

,_ ..

.. - .. _ .. ... ... _ . ... _ .. _ J, •. •_ . .. ... _ .. - , , " "' - - ' _' •. 01 _ ... .,

- - - -_ 5o _ ,..-

.. ..., .. .... ,'', . ,.. ......... " .." 0,, , _ ,­

-- . _ _ .. .. . . _.. ... ".,," . _ _., - . .

.._ r• •_ .. ... .. ... .... ' - "

. , _ - " ... _ ... . ..

�i.iJ 'Co.i ': :'" -"::,W . ... .., .

._ .. .. � _ .. .. , ; ' . _'" ,.. - - ... ....." .. _ - ,.. .. ...... ._ ... _ . ... --_ .. _ . _ .. ... _ _ .. .. ,,'. ,,,, . a,,,"

'-­ - - -.. -_ ..... - . ...

/0&>_'" --

-._ .. _ .. _ _ .. ... _- ... _ PO .. .. '" , .. "'" " ._ " -' 0 - "'; --- .... _ ...... _... ... _.. . -. ..... _ ..... '_·E IM . _ .. .... _ .... '..

.... 4'

--

_ ... _ ,. .. ... _ ... _ "-' ... "" ,, -

.. .. ._ - '- ......" --.- - .. .. . ..... .

_

. . . . '0: ._ .._ _... - ..... . . ... t .. ..,._ _',',_, ... .... E, -' _ .. ,7

o

.... ...," P',

"

-

_

"

..._ ,. _ ' _ .. ..r_ -" - _

­ '.''a_ ' '''

t

• ­

... .... -ML _ _ _ of_ ... ' _ "- -" ... . • - _ .. ... - - - - - - -. ... .'- .. . .

_ _ _

:,�:,:p.-

.. _ . --. .. .... "

,

-

�" "":,,,� :.:. '0..:.

" _ "' __ _ ,

. ..-... - ...... ...

.. , '' " ... -".. C- . _. _, _.

_ "" "A", _ ' " .. . . . . . . . . " . ........ .... ,

''Pi' '1, ...

_ .. .. .. - ' 1' _ ... -••

' ... _to " ..... _ .. _ - .. . .._ or'" p , _ .. ... .. .. _ .. 7 'P', .. _ .. _ C'

.:. . ::� ':.:.�

- -­

- , '''' ­ .... , ' .. .. _ ... ...

.....

-

,

- .. ... � - - .. ...

, .-.... _ . .. ..... .... . _ ­

'

04 ""_ ,,, . _ .. ... .. .. . _ -_h _ '" .... ._ - - ....� ... ... ... �....

...

.111

..._. ... ..-.

..-... •

-... .fC _ _

- _ . _ _. ... -- " _ . _ _ Y.. -

_ .. _ -, . .

--- .- - , .. ' .. ..... -. ' _ .. - - - - . ... .. .... , -

- ­

""

-- - - ....., ..- -_ .. _ ...... _ ... , ....... -- - .. i

... "

5

_ _

_.. ... _ _ .a_. ... .... _ _ . - ..., -- " ... -

__ .

_ _.

..

... ... -

_ ... -­ " . .. ., -.. . . - ...- �.. , , ,. . -. . . . . _ . . _ tu ... .... ,.. 5'

-".. .. _ - , - .. . - .. .. � - . , - -­ _. . " .. .. .. _ _ _ _ tMU:. .. _ , ., - ----

.

,

-

' ,

'''' - '. ' -� - . ...:. . . .. . , . . -. -. ., '. -" � . - . . ..

-"

__ _ _ .. Jo _ - , - _. .... - - - ..

- - - , - ... - - . .

_ _,5

, _

:;

' , _. .. _ .. , _ .... _ _ _ .....u . . . . . . " "..

,

..

,

- IF ....

- .... -

-- -

,oJ

50 '

....

w . ..

...

..

Wtdd'D.I'boI_IPJ =7' " ' ...,. ....

-�-

1C11J11 fMIDI COIIIC I£ TIOII


---SPORTS:

---

Knight Beat ._, $ "' _ . -_" _ ..... 7 '''''' ' __ •_ d� '_" _ .. _ .. ' .. .. .._ - ,_ , '.. -.' .......' ' .... . ... ... ' , ... ..... ... _ ... .... .."... " ", .. _ _ " n ' • "' _ .. .. .... ...., .. ....... ' • •"..... .... ._... _. . .. ' ' O J ; ' ., ..... �

..... ...... . ",,' .... o..-. f_ _ . _ _ __ $_. _ _ .... 2

Lutes rampage -

-

",_"", " . .

... .

.._ _

,

- _ .

I

. _ __ _ .. . - -, .. - .. -- '... po. "- - - ....... ....... ,.. ,.,.. - - ­ ..._. .. _ . - . .. .. ... __ ... ... .-. ... ....- .... .•7 ' --, -......

�_ ,.. r- .,," .... _ .. 7' _"""" .... _.n".,).'.,... _ .04_. � .... __.. ... . _ ...... ,p ......___... lado .. _ ,.. '- .... .... ..... _,.. ...... _of __ ._..... __ ... � ._..... _ . ... ..... .._ .... . __ .._ .... . n, ,•_ _ a"' .. ... _c..,.. ... _ _ .... . _ .... ..... ....... _ . -....... ... _ ... ... ...... .. _.. ...._...-....a.. II .... .... ... ...._..' • •i n .... _ .._ .... .. ... _01 ___ . -.... _.... -

--- ,- ,.. _ ... ,.. 1.-0.. . _ .

- "" ,, ' -_ ...- •' ' . ', 0 "_ '­ _ ''''' - ' , .

'-

. .... �-

-_ .. - - - _ . '.. ..... - - - ...... .. -

. ... .... _ .._ H "

- - - ,........... ,,_.'-_ .... -, ... ". ... '" ,',... ..... . ... - .. ,.. -

-

II... ... _ ... ...

, .. ..,.. .. _ . .. . "-'.' _...,.. .. ". - .. tIoo_ ru. ......_ ..., , ,.

-_._ ..... .. _ _ ....,.-

I..< f..., � _ �_ ....... w_.. -. "" , '_ 0Cl "'....,. ...._ .... .. _ _ . _ . .. . 00 _' ..,. _ " . _ ....,., �....r_! , ,. e � _ c-··- , ...·, - - -.. ... __.. II.. � __ .. .... .......... 5 7 ' _ . .. .. � ... .. ....A •

'"''

. . .... - . . ... . . . . .'.,,, · _ . r A tI ' ,..__ _ ,, _ ,n, _ - - - ­ _ .. _ -- .. .. ..... .. .. . ...- _ ... "". .... - .... .. , - _ ... _ .... - - " -"" '

''

'-

-_ ... -._. ....,.", .... tOt "' .. _ ,... .... .. ... _ -,-.­ - " " _......'. "' _ W''''' _ _ _ .... _ _ .. ' '­ .. . .. - . _ - ­ _.Ioot_ ...

"' __ '''Z·· II I'UJ .. a..c.

_ • ... .... _ _ .- ... ", _ 0 " .... .... ._ ' _ .. 11_. .. " ,_ ok_ OO '" __ .... roo f.... ._ WI ... .... ... ,. A_

_ _ __ _

ot

n ,

,_

_ W'

1'

- - - - ... .. . _ - - ­ a ,", _ _ _ = - _ ... . _ . a' . .... ... _., .... _ ... _ _ ,ua " .... .... .. .. --_ ... ... .... __ •• z - - -, ." ..' 0',,. ... _ ... _.,.. ......... _ ..- ­ .-.. - - - -, " "-­ ...... 'n _ _ � ... _Clut .. _ ,_ _ .. ".... ...... ...,.,,,

,_ h. .... . ..- - - _ ..... ,...._.". . • " U .... ,_ _. _... _ '.. £.00 _ 7. ... _ -, .......

.. - ,- - _ ...

."...

.. ... ... .-. _ .... . ... _ ....

-

..

. .- """' . . _ - - .., ..

- . - - _ ... , - - - ,, - ... n _ •• _ _ - .....-.... ,-­ . ', '" " , .... - _ .. - - ,. _. " ... '-', -'"" - - ... ,...... , . ' . .... ' 1 -' - """ " , - - - - -,--_... , .. _ _.. .. .. c _,

_ Ou _ . _ .. . _.-

, ' , ---­ . . .

Skiers open season ._-

. �:�: .:: .-

.. ... _ .. _ ," . ... . d, .. ... _ .. ... _ .... ". d

... ...... _ d ,...

""...

-

.

....

..

- - - " . ­ ••••••• 'r <...."•• " '-' - "' .. ... , - •a " _ _ _ - - ... _ - ". _ _ ", ... _ _ ..

.. ... -... -- _ .. - ­ _..... ., - ....

-�

-.

­

�i""'.:,,:"';"'a..,:

= ... _ _ .... (C '__II


Lady Tankers supported well .. ._ -

.'.. ... ...... ...... '." ... C' " .. CIonoo. ...... ......

,

.... ..... ...n _ _ _ .. " ' ''' ­ ._---,•. -

.." ..... - ,- -, ... ""� . .',

"" I.

....... . "...,,,, .... _,". " _"_ <Ie '''''JOO _. �" .. .., ,"','''''-'''' ..... . .. . .....,,,.,.._ ...., . , . . . ,, " , ,, ' ., • ,� • • ,. . ,. . ., " '. • - .. . ..

,. __ .. ... ....

...

-�. . .�-. -

_.

- ,.. '- ,- - ­

.. *'_ 5. ....

.

.. _

"'t '"

.... ... '_. --

'"

I

,

..

� ... .... ,.. - ­ � c.- a_ .. _. t= 1 II ... .. ,... Fo " ,, 0 ". .... ,..

.... .... .. ' h.... '''_...

- -

-

" " ._... "_I •• . .... ,.,, - ,.... ..., � . ".,.... ... --_ ... ... ' '1>' _,�-"._ .... <� .." ". - �",,, ,.... ... .., .. .- - ... - ' '... '

'--... _ ... .... ... ..

..- - - ­ ,,.. ,... .._,... _ - - _ .... , . . . ... ._ _ , -... ... ".... -. ..... _. ... ,_ .. ,.. _ ....��... .. ' "III ... .. ......, ... *'�� "'" .... ,t' �._ IOO P.-" - " ...

"' .

" .. "" ...

.. _ - -. " ""' .. ...._ ... _ . ... .... ._ _ _ T_ _ ,_JO_ .. _ _', JI _"...._ ... -10''''-

. .

__ _ '_ IL,... .......

. ...- ..

...

. _ --­

.. �

.....""'....

-

Lady Lutes hope to improve record .- . •

no

-- .. .. , _', ,. _.. _.. , .. ,..,....

..... �" '" -... .. -

.....,

-'� "i'�';':' " _. "" ......

" ... ._ " .. _ 01 ... _.. _.. ... , , ,_,.. �,." � ,, "'"

.... ..._ - ,. , .._ _. � . ' _ ...

""" .. ,, ... .. ,"..... .. .. � .

...... .. . _ ... .."" ... .. ' .. . . ...._, ... _ .._ " .. � . ... I .... ... ... -

... . .. _ _ ... ... p �-'-.. , --� .' ... .. ,••" ••' ••, .."

.....'.. .. ...... _ .. "- .... ..,,"> .... . ,. .��-.. ..- .... ....,. . ...,.... ... ....... . ... ... ..., _ .. .. . .......

"""' ,,, -- - _... -,.,.,-" _..... ,. ". ..

f�

__

-.-,.... ,... ....� .... . _ t"' ....... . _·. ...... ....._.- .., - ...' - -, - ­ ...

_

..

...

� -, ,.., .... _. .. .. I ... .. , .. .,,. ... • ..�'"'...

· :-��·�"i";�· ;' �· �' ������:�::'�'=·:':·:�':�' �·�;���-��·:�-='�-:-�;;'i·;· ;i·�;· i·;'i"';'-�·�;'-, , I ,. ,,, .,," , ,. ,

J," ,

Elections

, ._

'Q

.. "'

...

..

....00 :.." �, "

' - -'

r..

... ..... , ._ . � _ � .... .. .-. ,.. . ... - ..... -.. � - , _ ." ... -, ••

..

,",'

,_ ......._ -r.

.. �..

or. 0;... I. _ ;.,0..... ,... _w

• -. _.

-, _ ... . _... --_0_,,.. ... - .. _ ., .. ....·. _ H... _ ... _ _ .... _. .. .._

-

_.

..

""

..

'

-�

--

..._ ... .� ,,"''' ...... ,.. ...--

. ... ·" ···1'·,

"d_ .. . __, ...

.....,.... 00"'"

.. "

. ...

......

... ..

- - .. - .� ........ . " . . -. ..

_ ·r. ....

..... ..._

,�::,:- - -

.... _ ... .....

..... ..

� " - . .-

... ,.. __ .. ..... nO«" _ '.... ...

.._

.._ '.... - -,," �.. _ _ ... ,I, - _,,.., , , ... .1

---" ... , ..,

-' -"

. ... . '-'. - ........ ... - - -- -

roo .'" . ..... .. '''' .." .. I.... _,� .o, ,,, _ ' .... _ • • , . .. ." " - _ .." - - '''', .. ... _ .. -

,_ . . - - "' - ,

-"

,

,' .. ,...

..

.. _ _ .. . .. _,

........

,

',---­ ... .. ..-," .. 1 ..... ...

� .. _ .... ...... A ' .... .. , I.. "- _. ..... ... ,""".., -'" .. .. . .., ..., .. ,.. ...." ... ...... -

"'-

-

-

-.

--'

� ,,", ... .. . . '. .. ... ... , .... _ . ...._ . _ ..c... , . ... _ .. -- _ . .. .... . . -, ... ... ... .. - ... ...

rue' _...

_

•• I''' .

.

- "" ""' - '" - .., - - -

... ... .... ..... *.... _ ... - .. _ ..., ..... _ . ow - --. _ ... ... u,

0 ,

"

, _. _ " " ' ' ' '' ' . . . . . . . . -_ ... - ... ...� ....... _ ... ,,,,-...

lin!

....

..

,,'

. .. .... . .... . .. ...' . "'" . -

.. .. _ _ _ _ 01

. . - � - .... -...... " q . . '<I.'�' ,,_, ..

Skiers open

.... _ - _... - - - ­ " ---­ ,.. _ ... _ .... '.. .. .- :J, _ '", ....--. ." ... ...... .. .. _ .... _ .. .. ... ..

....

,

"

Io'

.. ,.... of...... ...... .... ..

.. .. , 0 <

...,..=....,...

.... .. _ -,, -­

.._ .. ,.. ........ -. .. -. -'.. ..., .. " .... - .. ..

. ..

.. ....

-.. - .. ' " .. _ - - _

..... .... .... _ -'r..

.... _-,---

.

. ..

"0. . ' . .

_ U''' ' • , _. ., ... . . ," .... .. . _ . -w_ _ .. ... __ •

..

__

, ...... ,..

.. II, • _ _ .... � "' - ,.. _ ... . . _ ....

....- ... " _ .. _.... .. .. '" ....... ... .. . . ,�- . ' '' ' ..."'. ... ... I .... ....,. ..", w". '.. ",,_

...

...,....

. ... ..... ...,, _. ... ,... .,l' ..... , .. _ ". ...... ..

• • •

-

.. _ _. '_

....... .. " ..

--

,,---

- -_ .. ...

- , ........ .. ....... " -_ ... .. _ ,.. _... . .,. _....... ,.. , _ ..- ..... , _... .. .. ,

,-....

.... ", ... . -�.. . _ -

... _--_ -- - ...-'" ' .... ,.. , .- '... ,.. , .. . .. .. .. . , .�... . . ....� . , .>t." , ,, , ., . . •••• ...

� ... ..., ,.. ..__ .... , .... ... -- - .... ......... . _,... _ ...-"

....

-

.

... .. , . - - _ . .. -

.. , .. ..

... .. PUt ...

,.. _ \1.-.-0 _ _...... -. .. ,....

..... -..... . ..... _- ... . " "I � ' -.. _ ,.. _, -.. ,.. . _ ' .. '_ ._ :11 _.. ._ .. ..... , ...... .. .....". ........ .. ... ,.. �-" . ..._ _:11 _ _.. . . � - -... �.' "Tk _ ... .__ , . , _ ...... ...

-,,, _ . . -..... - ... .. ",- .. ..

.."c . ..... _ _ ._ _ .. _ " - --, - .. _. , . -" ..... ..... �.. .. .. ,�.

- _ ... ..I

..

-.. _ .. ... ... .. ... .... .. . .,. .. .... . , . ..... . '...... ...... ... -

�....... ....,.. . _ . ..- '" _ . .. ,. ... '- _..

-

"

-" - -

.._ ::< _ - .. _ .. ...... . '-', -­ ... ,.... .... _.

, -

, ----.

.. .. .. , ... . -... _ of .. . ., _ .... .

..

- - -_ .. ."J .. .... .... • •• '"

CoUs._

I

-


\'O WME I..I V

NO. II

Keay elected ASPLU president ,­ • ,_, ',)1.'. IIIII' _ ,,, ,.,, . . .11< _,���.� \VI.1.J ,-

�""�,,, h,. �•.•4 ... be

... k.Ik -.Aol<d .. 11<' -.._ tot._ .

P.wI, _....... ... '*M1f.l_ aonol..." ".,... An,I_I "'-" "'" _ " "' I>< �h� I.

od.l�"",. 0"'" ....on .. ....

... J"

,...A5PUI_,. rot_

Deadline nears for Saxifrage

"'/lla<y r-........

_

to "" ..e.o,. .. $0<1/'.... I< ... ""<111 1 lIN <t....... "" __ r.,,,«, ......, -..y. ""'" r",_ "" ....l. """ ,II< ,..,., ""'<1'><1' of

_ll<-to.In _,.

Pm pnl.O!"••d'QI<t<ltJ''' SlS. _Ii plo« $I! .001 third 1"00<0 ."

"""'"'_,,. ,"" "m", 0( __

... . .... . • oe .._ ·, \N.. .... _,l. n . . ''''' ' '' ' ''' ... . 11om ..,.W'O,"'.. ...."' ... ..f,Lb. ""'1>0<';'" a....' ......_ .... III ,110 ASl'll! 01'1'"", _ 'k I'i. Olfo!_,_ .... "'" .. .... ., . y.f"""-J .:a. ):JO"'" I'"71

_"""_ '-d II<

'lfIO'l

"1._.'___ _

_ 10 :\1."

_ .....wd ..

..... '" ,_ I.. " _ . ..... T-. � Hof(...JuboCo'-

......" _ 1><... _. 1Il00 � 'M<f�.t/To·t....... prof...."illUdII: tho JIOtlJJ'.

__ OJ?

stIoo-t fl<IkIII ""'" p 10 po" H",�

l-y.

_.5u� ..,......"

_ 1ooo . IO _ � n.._

".. .pe' I' "'"' p' .. r _ .. . ," " '" .. _ ill "'Oft bo .. -""" _ _ '0 . _ ..... 11«>-. I'UJ ufI;,> "",I • OIl ..hIIo'.:oI, ......... ... _tlc1_ -.

M� "",h><!oo l�",''''''''. ".." >nil pbof...._ 5&1. um•. ...... -..... r"" 'k T."'.... �,, "',. ....uJodF 'k...�.

For

•..,.".

1Ion_ ..r...... ... .

....... ,.... eo.. ..

U'·1691 .. _.... ... 001;...

..., �

Entertainment committee shows profit .--

., .. _ .. .

'"

,.' •.. . .• ....-� .. . r__ . . .. ... •"....

..... . _ ... _· ol

...... _ .... ... .. ...... - - �"''''' I. ,.......... ... ..- .t .... ... _ ... ..... ,.. .- .

"--'''-"' ... .. - ...

_ ........", FT

_

....

...... . ... _. .... _ -

""". _ .... .... ..... . . .... ..- � .. _ 11.___

Al _ _. _ " •w .. · ... ,__ c:.c_, 1_ .... . ' ... ,,- ... ,."r. __ ....-...._ .. , .." . .. ....""....., .... ,... .. .... _ _10' ...... ",.. 'G.' ,....L. _.� . ....... .... _..... M ., "'" .. fLU .. ,.,. _.-It .. 1".- ,. " Cl, ' . '" , .. , ,,, .. ....... . . _ , _ ... .. ... ....., , .LlJ r, . ... ... ... .... tao ., ...... ........ _ ),001> -... C ' '.. ... _ .. ,.. '"'' .. ... - ", _ ... ,. . '". '­ .. . _ . . .. -

� C- - .�

. . -.... ...... - ..� ..... - "

,... (', , ..... - .... - _ ... _ . .. .. - - _ ... _ " .. ... _1"' _ ... .... ... ..... "' u . _ "" _ ... ... _ _ . .... ... . , . ... . .. - ... ." •••• ••,,<. p'''''. , T . ... V _ .... Cl . .... .. _ _'" • _III Gno. {...u.o ..... .... .

Do,. , , .. ,.. _.... ... - ..�.,.-. ... .., ,," . ,...."'" .. ... , " " .. _ ._ -

.. -'-. --"" "' _ ... t_.. . ,_ ..

1••• ...

'.,

"

­

all


--

CAMPUS --

Trivia Bowl to feature "general garbage" .. ... ' " ... "

1_ _ ...... ' ., .. , jOe , ltoII r. 'e .. ... '''- ._ _ 00-­ - - _ . _ .. .. _--_ ...., . _,

___

. .... ... __ � _I _r _. '_i' " ... ... ..,. II.". J no. _ ••__ _...,. _ � 1 ... T....

t ,

.... . "- :., ... _ _ - I . .. . "" . - - -- "'"' - "" -.

...... .. - - ... . . .... .. , .- ... ---, ....... ... ....x. ... .... ,.. ._ .. ,,,,'c,

,..-,'

.....

....

",

r..

,o.

� ::. �.

_ .. - .. . ..

. . . . , . , ,--

..

,

...

.,......... ...... ..­ ,,,', . -... - -... _ .. f_ .... . "-"' ... ...... ... .. ...._.' -­ tOo . , It, ._ ;, _" ,. _. '1 . . ... ..... __ . _. ........ ..,.... ",0-10 _. . ..... 01 _

,

r

••

'..10 _ _ __

a '< P .. ..... ..... - - _ .. .... . -.... ... .... . .....

.. ".. ...... I _ � '

_ ... ,.. ..... ..... u_

.... " ... 0.,_ ....

..... ,... .. t.. ..... .... .. T,�. ....... ...._ . • •LU ... .-- - -...... ""' _ ... _ , ,.... . . . ,,,.,, '0., ____ _ _ A _.. .. ..... .. _ -

.. , "" .. ..... ..... _ ... r... c_ -.

.,.... . .... ..., c_

a.., ""'l' .. ...... r.. �- .... .....,. ,,,, ....� c-. ..... ... ..ort _ .." ,... .. n�,'" r,...... ...... .. ... .. _ '''' '..... -_ ..

F_ _ ""I_ to _ _do ... _. . .. . - - - , .... _ ­ ....'•

Career Placement aids students

...... ... __ .., . ...

'"

'r

.. , -

.- ... _', ."

' .....

._

... ,.. .... . _.. ..

....... .... . HI"' ___

_

'W

_...

'''

... ... .. ,.. ...

._

''

......... '..· If .., _ _ ,- .. -, _.......... ,.... _e

...... .. .... ..... . .­ .... - ..._... ... . _. jOh, -.I W _. ___ _ ..... _,

, .. . C, ".... ._ ,.. ._ , - ,-

.�

-C e" •

.LU __............. _ <eo; e .. . __ ---' • n,

''''I �­ ,",,_, 14 " ,"_''''U­ _ n. _ _.., �"'" , " .'''''''' "" '" ' .. .. �....� . . .,L A.._ _ C .... ...... _ _,, _ _ "'''"� ......_ ""', ,..., - - - ,..... ..... -- ... .-..

... _ ,

_01,5.5 ..

...

-"' --

_ .. ... ... ,. .... ..e_ " _ _ .'......".. .- �

_ .. .. '.. .. -- ,, � . , .... . .

'''- -- .. -­ ..._ .. 11, , _ -" '-'<'0, ..

r..., ........

"'''�''', ......'.. ..

" ., ....

�"...", -. '" ,­ '-, .. .."" ..- '".. . """ -"-..n_ ._.

.... _ .... _.. .,.. ... ... .... ... _'" ._ .... ... _ . __ f .. .... .. ... ... _ ..... .. .. _ . ... _ ­ ...._ .. ._ .. _ .. ,.,. .f . ,."" ,_

--"' ... ,. "

Leadership, listening ability .". d"

,...... ... _ _....

_·...... ·e _' ."" " ...

..or . '.. .... ... _ 01 '"'' LA ,., " , _

..

b• •_,

... "

...

".' '''''''

l�.

... ... .. , ... '.. _... .011

.. .. ", .. .._,- .. .e. ... .. .. .. ...... ...._ ... .. ..." ..... -_ '... .... _"' _ .. " 01 _ . _ _ ,.. ,..

� ..._...,-

..

...

. - - -. .. . - " ... - -- - - .... . __ WWO .... _

-., ... '.. -"" .", .. .. . . .. - .11... ... ...... .. "'" - .... -- ... ,. .. .._ .. -<

.........,. ... ,,,, ... .�

,. .... . , .. . _ . 5" __

_5e' ........ -. .. .. ....•. ....'_ .... K .. .... .

... ,.. ... . . ... "'j

- -, ... .. �... ...- ..."'- � " '­ '.. -" . ... -- - _ ... ..... d ,,, ,.., ..

.... . _ ... ..

' .. _ ..... _ _ ...... ,_

F_ - __01 ....... .. -. .. - .._ ... -- _ .-

'-' ''' '''-,., n.a !lOll __t ..__ """ ... l-ooa. .... ,,'_. ... f""""... ..._.... w,," .... "'..... � '" U'_ - _..... - ... " . " ' • • " 0 0 ... " ,• -_.... _ , ... .... -"

.....

...... _ f..

.

_ _e _ '_ (• _ _I ...... j - - - "" -. o .... ___ ..

.. ... .... � ..- .... . "" , ' " ' ­ ...... . _ - -.....-. ",... ,' . - .. . ..... foo •••U_ .....

,., ", ....... _,­ - - _ .,.. ...... . ... _ - ­ ._-

T.. ,,- _._, • • r_ ...._ "1...... 04 .... .. ,........ .. _," .... M.. ..... " .... .. -""1 -. _... .... . .. .. _ _ ...."S,. �__ -._,_ .. _ .. . "'- 'y- "'" - ,­ -. .. ..._ .p" .... 5 5 ... ... _.. - ... ...,... .. .... .. -.. -

_ .. _ _ ... -te -,. - - ... .. .....

II............ .. """.-. .._ ... _ .. _. . " ...

. .. . , o'U:. ... . .... . . "... ._ .. ....., f..

-_ .. - .... -

_·' .. .. . _e'... .. "" ......... ,.. , .m � ,.. � _ , , ,, ­ ...or .....U, fo< to. -_ . ....

essentials - - _ ..... ....._, ,........ �........

" . . . . , , " ... ,..j � _ .. , ''' f:'''''' _

.... .-- .... . ..... _ ... ""-

-...

...... - ..-- "" .. . � ­ ,,, -' --",t_..... _ ,'.. ", ._ ,- _ .. ...

......... .... • •• "...... ..,... .......... r-. .. ,

OF' _ - _.... .. .. , • ••" " .,' . _.. no ". , .. , .. ..... .. . -,.. "'_ .... _, '.... "',. -- ... ,....., ....

..10. ......... ... , __I.., Ufo b,_ """ Ito ... . ._.... '.... _ .. ....... ,"' - - ..... C....._ _ _ .. ...... <- _._ ,.. ...._' ...... tt_. _ - - _ ... ... _41.., ,.. ......'51•• -..... ... .. . _ .. " - - '- 00 -

.._ . _ _ .. .. ..... ... ....... __ ....

.... -... _ . ... .., ..... . _ .... _ c:..... .. ,.. ..._ - - - - .... ..-... _. ... _ .... -

...10 , ,,_""

l l ED JeF.JC.? WIIO Ki COUU) IT HAVE BEEN L.B1.1 • • b-, J_pII Alldrew Jac:� 0....1.

SEND FOil THIS BOOK _ US u.oo Per c..:1'


ASPLU Elections to continue ... • .... r .... _... _ _ ...,... ,,. ,.... '" , "' ASI'W ...._ ... """-. ... oil of lIIo ......s-.. pcoI_ 7 "

n.. _ _ ' .0<1 a.. K.., .. ,100 _""' _ _ _ 1_ .. ,... loti. 0( •• _. 0. II> .Iot ...........

_Ii n ....... ""']th _ ..- '" , ,,00 7 lI ._ ....-,. " ......,.",... ..... ." ....._ ... " r . ..... Io<-'1'

£ r_ _ .tII ."._odl>J ... EIoc_ _ '., 7' _ •

-,-

.... f"" ,ho pooit.- of ._ .. ., ... ..,.. _ ...... .... ... Il00 "11.. ....1Ido.... b\' hoi t..."bd. ,100 ...... ::n ', ", ror ,,,,, I ... ,-",_ "" lloo

ASPLU Voice

-Letters MOORING MAST Staff

.:: :.__ 'n _ _ ... __ , . _ . _ _

P l lO " "-"""' ", ......

- .. . , ..._---,,-*'

T. ... f.oIIo..:

.-

� _ 01 , ' .. ... ... _ .. _ _ ... .. .... . 'f _ _ .. � • • ... .., _ O f -. ' , L '2 . " $1 01 '" ) 'e '• _ _ .. ..) _ _ .... . ... , ' - .,,_ . - _ . ."': - ­

, .. _ _ .

__ .... -.J... .... .... - - -. '' . - _ ...-'5 _ _. _ _ • _

_.. _ ............. 10 ,,, - _

. ... ..

... ... ... ... _ .. ..... .. .. ....

..,.,., _ _�I.J _ _ _ .. ... .._ A_' _ _ _ _ _

c

' ,

.. - flp... .... ,..... _ ­ _ 110 ' ' ''' -'' _ ....- .. _..... , ''} ""' .. .. _ .... .... If "_

--1I,�a;",aGNoI(''tI

c'O'I"�e! I"'-' C>o_�C4I<.\IM


Parent's weekend to begin . --

._rIO._ ... ,._ .. •eU .....� on _.. . . ...'_ .. ._. .....,�

......., ' z'... ....,.,

... ....... ... .... , '

.. '. u-.o, c....

_

_ , .. ,. . .. -�-.

.._

.. ...

_ . _ ....

_ .. ......., .. - ,� "" _100 ... . uJO ,..

. _ ..

,

F'-"__ I .. ·• ...

_

.. .....

II ...

. ... JlAlt.,TU .... • .. -, ___ _" • _I.. ..... -

.,., ",LL "'OITS

T.. .... ,"",bo, ... C 00 .... .. ..... ___ .... ,.,. ,,_ .- - .-.

. .. - . ........ .. ",.,.,,,,, _.. -. <- - -

. ...

_

..I.a."

.... TMU I••

OI�N'.

_

..... . · .0UIn­ . .. ... D ... ..A_ ..._ ' Co. .. ........ ...... ,1) ..... " _

-

....oct _ ( £.'_

,,',

_or oAI"n

.._. ...... . ll

--=--.

. _ - - - ....... ,.£ >'Ol>flDOI:I . .- " _ _

I .. ... .."""'... iN O,",!f(: ,.... ," , 5 -.-, _.. ". ... -. •.>0 r.. _

.... - .... _-". .-.

..C

.

...., ... -� ,""�"

. " ... _ ... ....,n:• . ..-... _ ..... . , ....... ....... ...-- ---

'0'

••• Io.,

-

," ._,... 11",,-, " ... .... .. '10 ' .,_os, .0"

."••

Costigan a speaker in demand . _ ... _ .... .. . ... ... _ . -- .. _ . .. _ . . ... , . . .... ,,' --_ .. �.- .. .. :, ' ""_b .... . .._

D.,.". ." _, .,. ..."'_ .... ,M ,"".", .. . # ,.. ..... '., Do .," . .." r. • _ (",,_ . ".,_ •

-, ... .. _ ... ... ,.... ._..... _.. . -. . - "- - � .__ ... _ -

_ .. .. .. ,t:. _ """". u_. ........... ...... .. ... '"' .. . . . , ... ..� ­ - _ .._ _ .. .... ...,. . ... . .... . ..... - _ ... " .. , . .. <-_ ...

....., '... _-

A _ _ ..... U.. ....... _ ,... '" c_

·-.. _ ..... r ....

.. ........ ... .. .. .

,

- - _ .. ... ,,' ,.:' ... ..... _..

.. .. .... _ " ,'.,

....._•...

p, - •. 110__ ..__ ... .. '"

. .. ... ,,, ,.

....... ,

" ...

co. _

.,

.. _

- _ ..._ . .- ... _ ..... -- .. a

"

.. .- ...

-. �- ... . ....._ ... -- _ . ---' ..�....,.. .. " '

••

II<

,f_ "

_', "a n' . _ _,·

... ... . .... ,....

.......

.. .. ..... ,,,," --. .._ .. .. ... .. _ H• "�..... .. - ""'...... ." " . .. - .. " �'

, .. , - - -­ " ......... "'-' "H-.- .. _." ..._ .. ,.. V_' to ._".. .. • , ....." ha"'_:' ..... ...." .. _ .. .. "' . = .... "_. _ ..... _0:1'" ,. _. ... ... _ _. .......w_ ....,co., ,

'�. ;.-

_ .... Ai .__ ..

_ . _ . , -.

_

.

...

k"

- ,, . _ _ . - ... .. .... ,''' _.,,_

_

.....

, .. ...U___... ...

'". " .. G••,..

...... ... .- ...

'--

s."".

,,__

"'0 "" D..... ... .. _'. , ..- . -. ... ..

.. _ .....,.. __dL J,oo • ,. .....,... . ".. .. --

. . ... . ... - ... ... ', ', . .... -

'"'- - - _ ..

,........... -­ ..... • h ,.' . .. .. .......... ... . ....... _ w_ .. , . _ U. ..... ...'.. . ... .

,...,.....- _. .. '" .. _ .. .... ... -... _-

"".

of

_ ... _ - ­ ... ,_ " ,.. ......

... " .. _ ot __. -�-'''' '- -'''' ... .... ,. -''''', ... .. ........ ,.. __ .. ,.. .

....

.,....

---

A

,,',

'" .... .. ... --.. . , ...-_ ... ... ...... ." . - - -

Prints exhibited at Museum ...... .. ..... .. .. .. .... ,... ... - " ,.. ,_. ... .. ,,-,,_ .. '.. 1Ioot,,, .." ..._ _• A" .,,' .-'��.'-

-

" ......... y... �-... ,- --.... -.-." ... -"'-'_.''''' " . _ ._ ... _ ..., , .. .... ....- .. ..... . '".. _.. . .. "

.. .. , ' . . ... . .. .. " _"..... n,. __ .. .. _........ "" .. , .. Snn"

"" w._oo

r.. ..�.. ..__ • - _.. . -- .. -.-. ... .... .. .."...

h, , �

.-

• _ ___

....< -

- ... ..... , ._ _ . , , -.. '."' ...

. -.,

......

- -, ,, ... ..._ .. -....., "'. '''''''-

10. _ _ ........ "

.,"" -. '''' , - ,... .

.... .... ....... ._ , .$" .. ,.._-­ . " .... " , . .. ..... .. .... . . ... ,-- .. .... .

,.u,

�'''., C,,,,,' . . - "".-. -. --.. ..... ....... �...'-'.. ...., .. '-. .... ' , "''' ,. ...... ..... ,..... f_. ........ ,.,

w..__

'

... W...... k· ....... . . .. - _ • • oo · •_ • 11 10.- _� ,. • -

-

"

. . ..., .. _ -...� _ . _f_ ... CoIl c-. • �-

�";.. ..�

_ _

Intern studies legislation e",....

"iN


---

ARTS ---

Review; Critics Voice

LaVallee obscured by Clouds --"'- "'-', - ....... .. ....- � ......... ""-, . . '­ _ "" . ,.. _ _ of _.... ...... ....,. ... ,- . _... . . ... _ . . , - ... ,_. ,o.,", """ ...,u"".. ,.. _..... _ .. . - ... . . -� .

,- ,..... .... .. --,.---- ,....- ,_ ..... ".., ....... _ .. ..._ ..,_.. ...,.. "�rioIIot , ..... lit ,......,.. .. !,'IiI ... loU _.

,..,., .... � . ..... -".....,. �....,.. ..--:..� "'�.II<.' ,... .... __ ... . ..... _,_ ... .... .... . .... .... _....... . ., "2 ..6 ..., � --- _ . _ .. _..., .. - ...�- .... .. _-..... ,... _ . ....._,_ ..,.... _ .... . ........ ..... _"'.._.. , • •...t _

::.:

.. _ _ -n. t..,. 01_- • _ _ •. _ , _ . ' ....- - _... ...._ ... .'""......, _ _ _ _ 00- "" _ .... -- � * - ,. _ - ... -- _ ._ _ . --. .. ._-_ .._.. -...." . .. . _ n-.. ' _ ' ,,' '_ 2 ._ _ . , ......----

-

- _ ... _ . ,... _ . . . _ _ _ a ,. 1..0 _ E' , =... _ ' " . .. - . . .......... .., .... ... = , - -­ . - - . ­ ,_.,_. . - .. _ ..... �- .,. , o, .. v_ ..

1.... ....-01.._ "",_ "'_ .... ..._ ... , . 2' ."' _ "" -' _ . ....... .... ...... �- ... - . -, "' - - ... .' . Uo,_ -._._" '

... -. .... . . , . ,' ...... £' •• - . - "

r __ .... ;_ " . _ _. ", ._ _ _ ' ...._ .. .. _ ., -. ... JOII _.. , ' , .. ...._... _.'-.""' .. .. ,7 ' ... ....._" _ -....... .._.. ... ...__ ...... -

: ..., .. ...... ,_ .. ... _ ... . ' . 5 of .. ' ' -._ .... . .... _ _ .... ... , . . _ . . .... . I_ no.. .... """ w... F, " _.. . ,-. ... , -. -11.. t.·" _ 10 "" " ... __ ... . ,"'- of ,. -, _ ... . NiIfioo _'� n._·,� ...._.. ....., _••, .. ... .... .. ....., _.. ' .10' 10 _ 0,,"_ ... ...- ,..... _ .. _ . .... .. _ _ ... ......-.nor . ...... ., .. _100_· ........... "llw7 .... .,.,. f_ _ '_,__. .. _ .. ..... _ -'._---..... ,' .. _, · . .. __ .. ,_ ... ,...d) " ..... ... _, ft .. _ '• ......... . '-" " __ •2 , .... ,, , ' ""- ,..,... ...................... V_" .....,C.... "" n.""",IIt-._ ... ..... " .. _ ... ...._ -

....... � ... .. _-..... - . _ ...... , _a __ • __ _ _... __ ... .... _ .. .. ...,.... .... _ -..­ _ .....110_.

Cliches

mar

: '' = -:

_ . - _ , E' 7 ....., .... .. , 5 _ _ _ ... _ . _ ol _ _ 10 7, ,, ... .. . .... .. .. . . .... ... ,. ....""....-

"The Showoff

---

... _ofr ......... ... 0, • •"", _ ,_ IIot<, f! .._ __ .. .. ,.. ,. ,Pd'• �-. - - _ ... ._ ... _ ...... ... ., . .... .. _.... ...

2,. ... •

(IIJJ .... T_ (J :L' _ _ _ _ , ........ ' "'a" ... _ ...... ... -. - -.. ... ' " , .. .... .. - dd,"" .........._ .. ... .... ...."'" -, . . - .. .....,,- ... " = 1. . . .. . ... _ .. ' &L " _ _ ... ....... -" .• _ - - ", ... ....... -.,... ".,.., M... ._.�... ,........ .. "... .. .... ...... - ... ... "'...."

T... ,.... ... Qooo ,,,c_ a..., .. ... '_'._ ... ... _... - _ ... --- ...=. ou' ..._. £ ' . .... - ,= - ' - "' - ­ _ .. .. _._ .....

"

P M N'..££ _ �i1 ,

-- - ' ... ...,....... t.. -.. .... (""" �. , d• -. ... .... ... ...., ... .... ... _ =..... = _ ... _. ... _ ..... ,... .._". ,.. ("..... , .= .

__

-

. _ .

w, ...

£ - ..

"-.''--�-I.=-

.. ....".. .. .. - .... .... ... . -- �.... . ... . _ .. �- ,-...... _ ._ . _ " . .. _ ..._-...-

....

.... -.

,fl. .... �- -- " .,,� _ . - '- -- ....- _ . _�" ..�... A..... _ . t.. ___". ..... t• • ......... - ,.... ... .. ... ... - . """ .. ..., _ .... _ - ....'. _ ,,,7 .,'.M" , , . .. . .... _ ... _',

- .. - - - ­

... ". ... ... , '= .... , , - � � _. , ,, . ­ - . ,. � _ .... ' ..


."" • •to �...' ......... .......

Top movies on tap -. -. -­ ... _ .. _.. ".. .. "., ", .... .....l" 04 _ ... .- ,... ....... -.�

-- - - ... -- ... - -

.. _ -- - ­

... '...... _ M . AII. .. r _ _ _ _ ..

,-

-... .. .. _ .. -.. . 1..- .. ..... _• l_ .... o . ..".., .. " r ...." ,.J" .• iii ,... ",.

.. I 11, 1_ ..,.... " ... . . , _ _,.., .._ .. ,n, .. .. ... .. ... ...... �.00 ..... 10.-_-'"

.--

..... , - -. . - - - - "..

... -.

--

.... � - .. -­

_ .., b..

. ",.

r.. _ .....

�-.. - .. .. ..

...

-

-

- .. _ ", . _ -

....

CRr

,.. _

..

.... .. _ - 'r' .. _ __ _ ..

_h .. .... .. __. """ _·. _.... .. Gooo .•. _ . _... ......... '_ --", _b '. - .- _. _ " "-� -,.� "... .. -. __ 6<"'.,.' • __ _.._ ... ,..._ _ .. -. or " , ... " ....

......

VA news

Veterans cite new ruling , o � , -- , ��

,_ .. ' ..... . -, .. ...

- - i·o:;': "::;"

.- _ . _,

.".. . - .. ... - . - - - y-

.. ... -

... _ "" ... ... .. ... " - - . ,,.... �

V. .. . .. . _,_ ...

� . _ , 77, .. ..... ... . . - - ... -- "-'-

-.. - _ ...

__• DAIoo) _ _0. ,.. ... -.. .. .. ..._... .... ,.. _ .., .. _ ..... . . . ...... ... .. . ...- " ...... ,.. . _.. _. .

._ _ .... _ ... ,'

'--

""" � � -, ,

I.... ......,..

.. '

... u .. " " -

_ f... .... .. .... _ _ .. -

_ ...

__

... .. .. .. "

-

.- ...... .. VA. ..

.. , , .. .. _ .. _ .. _ _ ... ......,.. ...."..... ..

:::i'�:� ::.::�

... .. , . . . . . ... .. .-

. . . . ... ..... .. - - _. _ '.. 101 _ = . ...U _ .. . _ ... . ... ,.. -

_

o

,- ...,

....,.._..-

. ... - .. , .... .. ... _ . . ..... . - - - - ...

::'i""':'

.

:��.� . �-

" .. ... ,,', .,. . " ..... .. ..... . . , , ,.. ... . . . . ... .. .. _ M ,,, .. .............-

:

_'

�.

..

_.... ...- ..- .4- -

.....

""'-

.

­ _

- -. - - .. - - - -..... . - ..,. .. ... _... _ .._ . --

,.

'.� � _. .. _ _.... ."".......A1 . ...._ .. ,.. ., " , .. .. ..,, .- - . . . .. . .... ., .. . ..,, ' n . .. _ _ _ .. .. . -.. ,, _ . , ... _- ... .. .. _ 4 ._ _ .. .. . ,-­ •

-� .-

" : ' :; :: = :: � ::: : . . : = •

Levy needs big turnout ........ '_ ... """ _ 1>07 "_ ,.. UM."' __ ,'" _ _ , t0( _ ' e.

....

..... ... .. ... - _ .. -

...

-

, ­ .. - .." . .. .. . . . .. . _ " . . . . ..... .. " '''' '. ... ,.....�

- - _ ....

_ .... .. .. _ .... _ .... .. .. .... .. _ ... ....'.. ,.. . "". " . . " .. ' ' ' ' '' ' ' .

:;;,,::; : ..

, - _ .. - � .

, _ .. .. - - - ... ... -

,

-: :: ' �"

Exam slated

-"

...... ....

"

,

.. .... - .. _ -

. , - _ .... .....

.... .. 11.00'.111 11,.. ... _ .. , .-

..

CIo --. '. '"'' ... - II",• • ".'''.•

'''- .... ,__" ...,S _ _ n, ,, _ .. _ --, ... . . " , -­ 'j',- . - .. _ _ ...._ ... ..-...... . .. ... ---_ .. ..... .. .. , .. .H .. fa .. _ ... .._ I • 00_ .. _... _ .. _ . _ .. _ . . ---,., ..... - ... U.-='" ... . - " , .

...:.:

- .

_ ... .__• '. m, ...,

_ _ tloII . _ ,. _..... ..... _, - ......... ... w, '" , .. , - -.. _ ...... _ ... . - - -. _.w, • F'Q _ - - _ ",'''# .. _ .... -_ ....

_ .... - _ .. ... _ " . ..

_ ... -

, _ ..


----�SP ORTS

-----

Grapplers fourth in conference KnlgbtBeat .--

­ . - .. - - - -. .... � _ '• .,. .. _ n. .. ' 7 " rw _�_""0/.. 1000-... -.. ,..,.. fool ... _ _ .... -.... ...... " _ .. _ '- ". - _ .... s,.S ft ._.. .... ....,.' £

...... n. _ "' .... ... .. _ ,, _ 2_,,_ . ..._ ' . _01..,.... ..,. " t.- .. . .. ... _ - : "£ " ­

... . -.... - -""""' ... -, .. _-

_ _ _ _ _ L... .... _ ... _ .. n __ v2 . ... _ _ .' , ....._ ..... _ -

c--- � "'" • _ _ .. ,.". .. ft.C .. 01_ .... .. _ .. .... , 2 _ '- . ' . ' . "" - ,... .. _ .... ,.... _ ' ..... - hO._ , . _ _ .... • .. � ... c7 _ ... .. o.' _ _ �-_7 '" .-

;;'i= -:� '

• __ ._ .. _ ... __ of__ .. . . _ � . ..- IHiIIoI ... -. .. ... "" ... ,- . ', l_5 ' _ ....t. . .... 11).. .. _ .... _ . .. _ _ .....__.... . _ - _ . ,...,

no. .'01 .. _ _ .. .. ''' Il00 ' , __ ...... _ n .. $ _ I . . .. _ _ _ _ '.,.,.1_ 000n.r. , .... _... __ ' _ _ '-.-. .... ....... " ", ,,_';7 __ . not _ . ... ___ ... ... .... .. "."'Wi , 7

w .-. '

-

- - -- """ . . . .._ 10\' .. _ ... .. _ .... ... ... _ _... _ 01 .. _ ...._ ... ....... ... "-- ' ,1, ca..I ':"•

r..w, _ _ ,-"IUoo.

"" .... '-. _ ... _.... 01 C:aooI ....,..., _ ..� II. lIoUoI:KI � " '" _ 1fIIIIIUl _, .... - - "" .... -. ,__ s.. 0IIb0', u.., 1.0.. 11""<4 " 1 1- 1_" '" - .... ... _ � lot .. _ ....... _ ""r "... _ .. ... c' .. _ _ ...... ... -"_ 0.... _ .. ..... ... ... _ _... --

noo ...... ._... ........ .. . ....... _ ... " ,.. � " " . . . . ' (. . ,. " . " -....- .. - � .... - '.... '''' ..... .... .....,� - "" - .." ... _ ....... to.. cO ".

... ...... - - . - - - ,... - - _ ... _ .. ..... .._ _ ... - - - _ . ... .. _ .. "' - ....

' ".­ , , ... .. '. - .. I.-.'� . It .... TOo - - - ... ..

. _ .­ ,.. ' ,. - .- ,, '" ... . . .... .. . . . .. . '.....__ _ 1 _, c;..., ....

" .."..., ..... -,." .., _cO, _ "..., (l'l' - - "- "", -. ... ..... ,' "TTl -

._ _ ... _ ... _ , , ' _ "' ... _ _ :: - - _ ... _ ­ .... ... .... " .. -. - - - . _ ... ..,

_ _ ... ....A .. II_

.. .. _ " ..- ,,' ... , .. �. .. , ". . _ .. .. ... , ,.,... � . - .. . . . . "",- I __ .. ��"

t'

....... -­ ... __, __ . 1' __ I ' " .. , ., ..� .... ....... ... 'k " ..._ _

• 1 _ __ .. .. ... _ _ .. ... . -. - - .- - . ... ..... .. . ,. ...... . . ... ..... .0' _, 100 _ _ .... _ . ". _ - . , . . .. ". .. . .. . . . . .'1" .... . _ .. 4f , . ,, -, . _

- _ .. ... ---­ ......, ... ... . _ -­ - _ .. . . ." . - .. - " , ..... _ --­ _ ,,- _ _ PLP - ,

'"' ... .. - -. . - - " .' 'tt' P, tiS _. _ ._ _'

- - ­

i.'

...... ..

.

... " ...,,-......

.

Tankers sink UPS .. .. - _ ... _. _ .... '- 0:- _ ...... _ , . .... _ .. . _ _ ... ...1> ..... ... _ .... . ... , - - _ ... '--0 --_ .. ... _

-.... ....... .. ....� _ _ ... .... _ no

_ _ _, ..-'. a-. ... .. . 'h ... f ' .=, .__ -. ..._ _ ..... ..... .- _ .IJU" ' »l. I.-. , _ •• • ,....... •......·111, ....... "'" "-"" ,,, ...._. 01 ... _ _ - - _ II1'II ... .. .. ... - - -

�." h

._ M , . .. _ ... _ .. ,on .. ...... ... . ._ . , .. . _ - ­ _ 1_ ... . _ .

_ w_ , ... .. '- -, ,, . . "' � _ " "' Ioo _ .:-... .. :.. p' odo. . .... . . .. .. ._ I, .ot,', _ .. _,M,l, ... _ _ ... , . ,... ... ... '-- - - " - - ..... .. "'1 .. -

• _ _ i'I-� .. , .. ... .. ... . _ -

.. .. .... .... " " , , " . ... - - - ­ ....... ,., , .., - ", ,,,,, ,,,,., ,,, _ .U....·, .. _ .. .".. - . ... ... ... _ u n.. "'...,). _ _.. !... -. "...� ... n..... ••, (>00 ..... .-, ., . " , .'. . ._ - c­ liO 'oo., " '0). 1_ M....... ,,,. "", uu,. ... '.... Joon, ... _ ,n". ... '_1, ... �.... r_ ,.... ,_. " ....., 'UJ _ _ _ _ f_ _ __ _ . " :..JI.... � " ,,"' ... ... _ ...... , J " .), ,"

-

'.. .. •• �A'• t •.... ," " "' ....... .. _....


PACE 8. FEB.

25, 1977,

MOORING MAST

Momentum carries Lutes to playoffs they fighl th'l!r do or dte bailie

on

f r e q 'l c n t l y

,\ I t h o u g h

hasketball br:fiJls may dis:t(!ree a

h'lIm's wccus. t1:e mnmCHlunl.

.'\n.'f l-'n "'II.!

Marlins very heavily, and

LUH's arf'

All der s o n

l ..a.:b

for any

the tum.

sb-I h

fIJI all ,dHIO:age."

.)� .i, JI 1...

I I ..." n••·s

lor Ih' rI3y.....-r" WII;11 \ .J,·n.

l

jJ f1U:U�

10 111.11 11 1

t<\tI... .a,

I1I1j'1Clftdl!u.,

t f"S '0 111

couJu /">r t

c-uun .'1"

..

,,� hl

',f!

'..1m Iu \I. ...... tt I,.,..., l t'!Ii . · I

!Mrr- �n)'11II)' =

Illy . �lt'J a 'tit.:' d

b-:-.......

lull.ht).

I

.f>

rout..

ob\ .

�Iy

I. II ) , bl.lc 1\ tli.

I'lk IImr \lrC" 11' not r·tHtm!; JlI tq.J

uur

bC...ilU":

IrnDflorl tnt law

1f\

10

VI'S

lilc

h��kel

' ale rnurl' tillnk lht" r l

we

t h tn,

1IIt·:ad

\IV ck "

tlte

l ra (

n a nt

."llu

,t'I

t:alt(:ll

of

us

Those more

: ll Iftlt. of

w h ic h .lIe

Ihe

Kevin Peterson shoots fof' two more. I c¥ionui

I,

Il)n

'I'll,:

... hiC'h

pby-ofh

Lu ll:; l1

t

n. . 1

oppont:nl will til! SI. , l l"T1 l'

t".'!!1n

" >lln,,!

\I.dtmlt In a III

p l a Y l· tl l olliglll Lul�s

'I he

[lIeo.'lburg.

played Ihis dub

Ilav�

Iwice before

this yell, :mLl ca('h h�s won it's home court

1)0

5hould be

II

evenly m.1tched Ihen toni,hl,

U

Lady Lutes

place

team

I

has

yet

the

nature

Ihe

of

K Ll l J l>e'II- .:'i ·-'" ,raduOit c f I II lu n

n.

• "ltil"Tlw u1lI.l","\1o;: I� 1Ieta. ,tul. II , r hll 1�1I'l qn Ull�' bl U l,l! r>ol�It(' 1

o f c n li ,. h t t n ru (: ru Bo("mi!i dpdnwc.J ( · haSl. hI ,t.rc- n the dl.. mpl""�:;tf\ 01 �CCl� l\ ..nao:l,in�. Yel, dC'l'ltt" <JitJ""H'rl! l!(Jah., bOlh the sc.·.4rC'hl·r� or" S('erets WCl\! :chout their lash sc\;kinJ! knowledge by lald�ing to experiem I h emselv�s .. 't"t.I, enliplencd masters and Illus be.;;ominl disciples, "He jU:i:1

Learning l<ld eventually 10 coaching for Bemis due 10 Chase's hcavy teaehinl load this y e a r. . . Mike carried the cnnfercncc cha mpio n5hip for w:' Chlse ctted, "How mlny coaches do you know who would scnti an assistant coach o ..er to I champtonsltip meet instead of

dumpinl University of Idaho pa51 5qucilkinc an..! () 1-42 Whitworth 68-61 last Saturday In MemorilJ/ Gym. In an earlin" ,ame, PLU WIS stifled by Seattle J'aclflc 74-68.

IS, SPU F t bruary On rUlridl:,1 Ihe three50me fron) mony caused Wood 5coril111 I UIn-(over errors r< .J r th� of(ensi\(' unit. hut IlAJ I h.uJ 1II1I..: '>OTndime!> 11,,:.lt malnt.linin\:: �nl.., I�ad beta� or th� int.m...iatt-. P"td;.nd (;'I�'",. i .;Jr Jc:ft"ro .c J :In.! � 'I e'

sou

Beme. ", "'Ii. �I r.;.ry Ch'lSl.'. Wh<'lt:.ls 1.'11 n,.utcr )i;:WI1l{" purs,,�d It Bo.JhldharOl:l tu lc:l11I Lhr III'rlt!

i to I � lhe west COUI. 1 looked n .. ms in Washington and prov Ore,an and I chose 10 lurn under him."

of day full a PllIying bnskctball, the Lady Lutes now 7 record after sport a 6

Com, '0 Ihe baskel with on success repeated S..turday's double-bill was 5'9" junior crnl�r Jan fklrcherdina, Backed up by !>"ister Bonnie and Kullber&. Leanr.e !ophomOle Uu!:y made iiln awesome and t rio. offenshe :11>iUt'�liive th.e for � ta t i s lks s.:cond Whitworth alainst malch-up _how lan', Irld in Io;ori", .... ilh 18 puinls, followed closely by Bonnie �nd Leanne with' 16 points e�ch.

II. w 3 n g

" "'

Iku.JhjdunI.J

Bemis WiS prompted to find Chase after h� helrd of the PL.U program and ('hase's swim �putalion as I coa..h, If you a�J... Bemis fOr Illl opinion of his two years of discipleship, he'll answer f1l1lly, "I came here because Chue is the best swim coach on

by Diane Klhaumia

oj

number

follo....ed me :.rou.nd thc first yesr," remarked ChOIs..·. lookml\ s.lightly serinus.

improve record

L

has

even

a

I,'t

more

compliCj;.:d

than thal. The playing

Luicli

tlon',

pi

any dlffo.:renlly

un 111 the

Ct"rt..aII'ly Ihl' Y have diffucllt Kamc plans [01' I:ac.:h lealT! , I'llit Iheir

bll..ic

atyl\: nf h!lsitC'1

wilt remll n. I'm

<Lm:

U

it's �gt«d

tll...c .I"y 01 tl! W Icams In r.:.;.;J l'OnlCI" l ....n who c)(eu:le tJ�: basic to Kalo

n tho: be101 Will III

CIty,

plily-ofrs than so far thi' year. Their kc)' 10 �uccess will be: the eltecutioll

of

what

they've

rrllcli�d all yeal. 1 hey dldll'l make any new stratl.ll;eS or g.ame plans to win nIne of t heir Illst

I I , they Simply executed things betler than ill the start of tbe­ season.

'I h,

Nonhwl:�1

(",nlert1lce

ha� come up wit� sum;: very Imrrc�slve

:showings

at

Ihe

n"liOllJ! play-offs, bUI illS never won the national ell:crn\1ion·.h'[l. Every ye:ar

new tt.am has a

cn.ck at II, �nd hopctully Ihls yC'U It w,1I be IhC' LuCl'S.

III

'nul. ""uh.1 b�

II, hHIII)

WI:

... I III

"

played.

Bemis a wi n n i ng disci ple

ed

a

U'

,

II'

rl�.· I . ...

U5,

!!pod I.o&>o

iu�

11' lilly

all..!

of si.� leams. Oul of

<:onsiduably better record than

lin" r>J "mllU�

,It .

t"

that the

this ranking Obviously five i.sr.-I only by record. because Ihe

lh� l..atn h;:.\.: fl!lJlh �olle:n

HII;

u:le

, ;t n k e u

:I r e

dcnue

YOIl

way

('I)a�'h

rael.

In

feel!>

the eight turus parlh::ipllling.

hIving the mOIl1�:"Ilum, if

th:al'�

no

tournament is vcry UI) for I!.rah�

,hat

�1:lyin" well :'lI(j <huotinl\ well

"'Ull

win.

to

abl.:

see

chey shouldn't bl,

reluon why

VOl) can .:un1(' :111('1 J I(lurn.lm!"nl Iud

we've

de..:sn', se<: m possibl", bUI if"

�"'L1II in' v Il IoC retio..lnal !'I:ly-offs ur \nl :a * I tl i

lhAI

opponenlS

�laced us In a hi.llh.:r sl..anding. I t

neutral floor.

The LU les hive scouted SI.

lS

1 0 'h�' ImpotUIOCC of monH.'Intum in

J.

lOin� over himself?" Chase soes further by adding that Bemis is !>OhmtiaUy Ihe best coachin& l'llndidate in Was!tin,ton for his understanding of 'set dl!signs' , n i n i n dI ll-rounde e wnds dw li o "The swimmers depend on

Vi' IIi.nFlnn !'i 1 � 1 t' t-(lll�" 1110 ' 7 1 ....jlb 3 IkpJC" 111 K�.� t",n ... Ij·:cm n\.lJll d fl poul -n 11: h Nlftl n, (.'O(tnt)" . h�'" ;o"�llU P swi.nnlln, \.:;aUI � wo..riun, ....111 1<)011 hr,;h school tanker!!. Hi' toul. hl� �ilrj I'.un to :i 1 � l h �nd hls boy's lL.\t11 to l I Sth in the.' 3j!o.:'�O" p ::it.lh· (ne� I :!nd pr"',.,ped • high �l'hool ,pnnl('� to IwO thm! rr�c\'s :.1

State in the SO and 100 Fro.:c. In the Splint: of '75, he enrolled at PLU to obtain !II degree in PE:: , which h� recenlly finished in th� Interimu!"7,

Bein, in the midst of high c.alibc>r, <:oDClil.le Iwimm�n :lnd Chasc's Irainint; de�I"ls Ius brouiht 8�'mis out of the haze of bothersome quettions such a� "why do coo..hrs rely 011 set, methods Itlinin!; Iraditional without knowinl the why or wherefore behind lh�m?" H e thc hil-or-mi\. !li e n I ioned tendencics of some a&c,&rou P coaches and contrasts il wilh "lakin, 11 pile from Ihe East w h o a d v a n ce G er m a n s" edremely sophisllcltetl trainirl, earl)e.st Iheir for prop-Iml scientifically 1�-gtOUps, all tesled.

P! ...nnirIW IS Y IUIOI I1:Jllty, bn"'�·. Cf antl f'h.I. Jnl! Bellll It.o\c t(l I" nnel tlUt mo.lnt. 1 trllll1 l>I' ,"III ... <IfA.4>' .,1Iid • re.·.' ..-.'fk wtll I,Wn.! t 1 " 11. o n J i I 'Oill"f. ;) 1 ' " ·We'r..: J"lJl' ill. t ho tJ 011 tbl; l(.JlnUI(, l nJml'"nctd ISllr'lil. l.. ... "W� try 1 Itlc' 01.11 �""'I�lU'.I '" ll<' 'falth r U1(1 faliu' hr.:.IJltn !tlfin �ttt.lk<e '"�/n r h'rn ""ilh , Icdinlque to Jl1·t\1.1tc t lIn t(>T /w. t ntt llt:l.'l b<sl rller We: gel lh(' \VhOIOOUl fa.�' to ha"l'('n ,� whoJO out slow to kiek."

AftCI I� se3SCn It! (l\fOr, Mlk.l' !tis ..u h Ie:'\'l' will Bemis �lIowledl" 1 0 1LU1 hIS own pmwam. "I'll II- I lor .1:1 age-group Of hi.!dl l,:;lltf... youlh prowam.'· I· inally. a� G..ry CholX a d d s , " M i k e h a s b lll �n inMrumental In plOlHnin8 Ihe taper. He CoIUICti me 10 ('halite a little bit; in mlny W3\'S_ he'� closer 10 Ilk- �)·:.h"m lhotn 1 ,m " ":' 1 u... ledgt " lines lull cirde; Ihe ludcr leatn5 rrom Ilis srud..nt.

Bemis still When coach in" qualities, old some retains "Lombardi,n tendencies," as He phrases it,"1 kick a few butts at

limes." Bul the swimmers ili lhis school wanl to excell, ....anl 10 succeed, $0 Bemis has little to

motivate, 5ervinl maR: u atl engineer channeling a swimmer's drive inlO I pelfecl race. Hintin& of an 1:i3!>h:rn, mystic tradition, " Bemis sees himself IS helpin. p 10 let t Mli m m ; the .uv the next �tep, lhe next pI3RC."

Mike."

Gr aduating

.

Leanne KuUbera as smoolh and seem eerorl she w\:,.rks the ball in Iv the budf.o:-t. Her $('c(mJ )·tn on the Vat1i1y I.:am h:u shl"l'l n ,ood 1;\;111 handlilij! imprOVl'1Il1"n1 ,md a III,r e a&l:fe,�,,\,... d)'l.t. 11\.11 I"� " :d Ih� t'::lm a� "'''nl

from

Eutern

COP'"

CO'1 COPUII

WE C��� ��IISES EllIS ",,,lIt S ��i�",ES. ODUCE • PEPII

� biot

WIll 1111 Y , "II t, mU1J

fllla

1:\10.':1 un

and

n

ee..." .1 ....

��

P:lLlff( l:nifenllY

L:nlld6

" Illtotrow

..?---

'kI. .. ..."

....

.. ,...... ....

.

BECOME A COLLEGE CAMPUS DEALER Sell Brand Name Stereo Compo­ nents at lowest prices. High pro­ fits; NO I NVESTMENT RE­ Q U I R E D . For details, contact; FAD Components, Inc. 20 Passai Ave., Fairfield, New Jersey 07006 Ilene Orlowsky 20 1 -227-6884 Call oUect


,m

VOUJ..It U V

No. I 6

Education led to "The Peter Principle" "' ..

.--

,,

. - ..,... .... ... .. '"0 . .. ..... "_ _ M_ �_ " .. , JO ... � <... ._ .... ••_� • _ PLC

_, I". .. ... ..... I...... ....... ,., '" • .. -. .. .".- 0 - -

.-

• •

'''' - ;"'' - _ .

.... . . � -_ .. ...

.... _.". ., ... ... . .ow._ ... .� _ _ - " "" -,.. , '-', . "'.- . .. . . ,-. .. '"' ..... - ...... ...... .. " ... , ., ,o. -- .. ....... '....r_ a...

....

:: '�'��--

,

.. � , , _ _ • ___ .t...... _"' ...z . ·· . . . ��... " ' "

d" " " " .., .". ",- "" " -,, . . ... . -­ .., -... -_-�-'. .. " ... - - . ... .. _ -

.. -

'" ..... .. ... w,. . .. , " .".."...

..

... _.." .. . n _ "' _. "

_ _ .

: _ = : �. o .:..

'.

on keeping students ,. ,.. _ . _­ . , ... _ ­ _ _ _ .4 .". ... ... .., .. .:..� .., - .... ..... . ' . .. . _ .. _ .rt _ _ ... . .. ... _.... .. ... ... _.. �..,.. _ " ,. "'"'' . ... .. _. '•........ �., .... ," -,_ _"", olI _

a... ... .

.. . ........., .. .. _.... -. .... ... ...-. -- -_ .. ... -.'." �....

........ ... ,- '. ",., - - " ..., ...... " � - ""' ''' _... _ _ lOot ..... .. - . � - - - ..... ,- - - -- -, - -,, _ ., .... --"

_ .... 'ur._... " ...... ,- ",..... . " "" --- _ . . _ J' ,, _ ... .... _ '-. ". ... ..... ..... .. _ ..... _ - _ ... ... - ..

u......, UTE,,,,, ...- .. .. ... -_ .. -"""

_... ",," .'j ...... .. . ..... .' ... _.. .. . ",,", , . . . .. ••• 0 _ ,. .... __,.- .. _100 ... 4 ..- ...... .... ,. -, � . .. t . ..... .. . �. _ ,.. ..."' ,"'., .. . ...... IN .. ' ''...... _ ,.... n. . .--, __.... .....'4 ".," _ _ • ,....... ,-- ... ,.. ...- - ... _.,

... . . ... . ' .... _ Iot - ,- _ .... ... . .... .. ... _ - " .. _ _.. _ .. .. ' _ .. _ c ' '"" ....t. , b.... _ ..... _ _.._ _ .. w... t_ ". ...... ,....'_, , .. ,''1. _ _ .. .... , .... " '.'" ... ...' "*' ....... . .. ., ,� - . - " ,., ." .... .... _" • ......... oM , t . . , ,, t ' .. .,. ... ... .... .. 7 . .... ,,' di, . ..

M"

_ . -.. .... ".. " 7 ' "n._,_ ..

t .. .... ... - ..-

.. .. - ... .. -- -. '.. --.... _

_. ... .... �""'0' ... . �.-. _ - .,. . .. _ _.... _ .. ... - ... -. ....... ... -.. -.- .

Business yp

Study to focus ..._ ......

7 ... _ ' "

. 5 ........ _ ...... - - , _. _ -,.. .... """,',_ . . . ..._ of •• "" .. " . . , .. ..., .._no.... no, _ . .. , :C't .. .. ,......... .... . -' , , - .. . .. t.. ... "" • .. , ... ..- ... _. .,

-

'-" - ". , '.- '" ...... .. ••• w.., '''''0''0 ..._ ,,_.. -,,,,, .. ... . ...... � ,... ' w. -..... "

. _ --" .. _ ..

I

... " ,...... . .-

;' . wa_.

... - '""- ," .. . , " '- , . _ ... .... .. ...._ ... -­ _..... .. . 'i _ ... , '.., .. - do_

Run-off slated

,- - ...... "'" ---_. - ... ", " i _

-

_ T_ __ _" _ II ... " . .' . ,...... _....,.. .. __ ... •u..... ... - - - , . _ -- , - .._',' .: ' 10k .. . , , , __, ........ - ... ..h-O.

'' - - .... . ...... .. - .... - .. , , '" ........ . .. " , - - - - ,­ _ ... -- .. _ .-. - .-. - ... .-... _ - , . �. _ _ _.10",..

:;,:: :

- ... .. � .. ........ -

... Don ,,_. .. ... ..

n.. __ _........ ,....... ..II ...... .11. , "'-" '"" _ ...... ' - -

_.;0 _ _ " .... _... .... '...... ... .... lOr ""* .. .. .. .. .. "'"

.. -

_ . .. -- .. . .......... .., .. _ "" "'- " ,....... ..... _ _ k, ..... _ _-" _ ,,,_ 00 . - _ ..... _ ... ... . ..... .. .... ,. ... - - .... _ - .... - ....

.

� ..

........

,,_

..

al - - _ ....

_ .. .._ 1"'. ,.....".. "..,. _ ', .. * -

Fulbright Scholarship awarded

....... ...., lI. .. ._.. _�b .. "'" - ... - ....... '. , ....... " . .... .. ... . ',!",�. 'i .. ... ___ 0 __ -.

,."

'..

.

_..

..... _ ,... ..

_ ... _. _...." ,... . ... - - " ... _,,, - ,- ' ... .. ..... ,,- .. - ..... . .. _ .t ..., ,.. """'... .... ,. .....' ._- ,.. -..., ......... . n.

_.

_

...

_ _ _•

,.......'" .... ... - ... .... _ .. ... -

4 ,

,-

n.. _..... _ _ .. .. -- '"" -....

-, ..... ... .._ .... '"" .- " - " '"

._., -

'"

..,

0,...

..

........

-. .

...._ .. U ... _ .. ... .... _--­ . ,... .. - .. ...

-

- -

A' rw ... ... _...

-. .. ..,- - .. -.-. ".,.. ,. - ... ... _ .. .

- _ ... ,-,. ... - _ .. * ..,...... ,-


CAMPUS --

--

Dahle, Fredrickson new editors ..... U_.., · ... ,_ , ...

.. ...., ..-

.....

- ""'" ." .. ,.. �� ... ,..,_ ...... '''' '''' _ ..... .__ .... .. ... - "". ,... -

....... ....._ _ .

..

- ,"" _. .... -

_ ...._ no .� ..*�,..

. ...-

,

"

.

._ ..

' ...... ..

-

,

. ...

'-"-, '''.' ..... ..... R. ..._,., • r , ,,... ., ••, ...., t• "_'." .m'" Nt

...... R . .... ,_ ....,._ . ' - ct, ..... l.<. ' ...._

.",.. ....,.

I _... �...

.-

... . -

... _

- ,..-. . . . ,_ .. ""0,,, w

.

--

A_' .. ._ .... .... .. .. ... - .... - """. ....... t... ,_ •

.. ,

.., ....t... , t ... _ .'

,

..

_ ... .. .. -

- ", . ... ,-.... ---- ..... -.-.',.

.

_

...�

WI

... ..U . . ....oJ .."

"

_ . _ _ . ! - ,,,.",= ,,,

,-'

..... .. - . . ', .. .. --" ... ......

... .. .... . _ _ ...

...... - .. ,.. _.. ..

,.. .....,.

"

... _ .. _ " ........ .... _ - "" ,.. �-. ... ._.... .", ,,, ,- . .. ..... _ ... ... _ ... _ .... .. --

, . ... . , ..... _ . , .. _ ..... .. V._ . Tloo"" '" -.... - �� " -..- - " . _.' ,. ,. ..,,, .,, --

,

...;. :.

... _ ... - " ' , . .. .-...

... ... _ . - . .."'.. _ --­ . . . _ . .. _---, - '" -- ... _.. ...... ...... ...... ... _ ..

.. -',,'" ... ... ,�,�...-' ... _.... ...., --

.... ........ IM

_

...- .... ,. . . "... ... _ ... _-

,-_ .... ,.. _ . JoI,.... .... _ .......... , ... . � ,..... . .. .. ,,"" ".. *'"

. , ..

, ..

.

"

".

-

Off-campus approval automatic .. ._ .....

... .. ' . •,� h. ..... ---" ....._ . . _ ... . ...... _. _0'.. .. ... .... _-.''" ... . '. . ....

..... . .. -. ...... .. _" ..... ' '''

Jf_

......

·U ...

,

. ,' . "

... _ ...

� �

-

.., _.... . • • ...... _.._ .. _ .

......... ,.

- .... -

�.-

..._ .. . ...... .. .. . ,..."" .... .....- "" - ' -.-

t ..

-- '. -..

.� ...""' . ....,, ... .

... .....

........

.....: .... --� ...... ,.. .

.... ,' - .,," ..." ... ...... - . -

oro

·

-.. .

..

.. . ., .. .. .. _ _ .. - .... . , .. ... ••' __ .. . I ..

ASPLU Voice

. .. "*" "' ... _

.... , - ., _.... ..._-" . ..... _ _ ..

_ _. _ Jf. ,

_oily _ A SI'1.U .. ,.

. ',

_

.. _..

"' _ _on. ,,,. "...... lo.. ...... , ...

.»4 �, Rod.". f_ ,,,400...

.... ...... -... y..- """..

_,_ ." .....- , , 'ho n..·, -_ ........ ,.. , _ ..

'O<Q",u,.,. """ ,..... ... , r"VU11y !'<If.."'SI'W ..,..ton 0' ,boo 1'0" .-. .-" boo u. ,to r.... .., 01 ... _ ' Il00 """. _� ,I .. sro.... ,�.>IU ''''�, .... ... "'''' t "''' 1><,,, . . _, ..... . =<10 I ,",""".' . f ,.,gLU 1"''''''' '''''_ "' Man... W<lkt 0001 '�,nl u �" ,_"', kr ...... o. ,� ""' I,.,.", "', ,Itul. ,..... ..., '''' ....... En<. _o.u,,, .. ..... . �,." r", '/J<!> """, __ or do.l"",.d , ,t .,o" ,_ ..._ � t:PB c...., .,. ,l>dt '-I �Ori.'" " .. "".oj! _ ..'".....'" • , ...",1" 101'11 ofT""" ."mFO,r. ,hooo Of .. g... "'.... AS!'LII """m,'''' ........ "","",.,' no, ....... I .... ,.., __ o>f"'" ..... , .100. "'..., ,- ,.... .. ,/It _ "pol" ....... '.0 _Ion, • ••, b, om. �

'0 __ '' '''

".dy ,•• p!! ..... .. nil n ,... ..... .., __ or ',,_ _, II... or ..,.bt.. _ .. , .... .. AS/'lli. coli _ ... .. _ 0. .. _"", ,,,, .- ... -_.. ""'-

,..

t....,. , _ .... '0 .-.. ....' .. 01 ......f _ '.. _ .. 01 r.dIIc u.. _ .. , _ orr... " .. _ ...... ...

­

oL<. " oM ......,.01 .; ..... .." .. _ .. "'" --

. ­ -. ... . .,.,.". ,, _ _ h'''",

_ _ r ... _

"J"I

.

-

......

L a"' _ _

"'"

n...

=

I"'"

..

,_�

,t .. Pd....-.....

_,," kw-�_"_,

...... ,0_, .... 040"", ..... ... �" '"I ,.. "••",,�• •, ,"-"",... .. -" .. _1oIr .. .0 A51'LII _ '0""'" I<l . .. . u ' ....s _" r­ .. 'lll __ ..... _ •• . _ f.", .... ,."...."" ...., �u =_ _ �'l'. .... "'" ....,!on .. .... "'. tn, lilt _..I _(0,,0/ .... ".,,"" ri'f"""

MOORING MAST Staff

..

"" " , I ON Sf..." '- - " "" ­ -

- - "' - - "�-" -

- - .. , _- __ • _ _ 0

0000 ..... _ 01 ...... ." ,• • , ..... lIP.... 0 1 _

'='

.'

"

-'­ ..-"

. ,--


----�SPORTS

-----

Knigbt Beat .. ..... "...

N� ,�, . l" ."... ""' ...... ,.bo>C,!oo ��___I) ,(I'..... �.',"J " ......, AI... �! tOo '- ... ..."'.Uilo_ 1I . "..... ""'_ ....,..... "'" w , .. lJ •...." , ,., 11' • , __ .. " " ,.""� h,,''','', ... .... '"' ...... ........"' 100 .,,'" • If) ..... _ ...... .. ...... T....... r.. UP!; ... "'.....".... .... ,..,._. '"- ,. ...,

I. ...� . � _ ....,... .�', ....."

""_"'''' �."......,J w.. II.,.. _ ("" "-,t.. ...... 1I<y<' ....., .... _ _k .... ...... ..,.... .",,,, "'_ ....... 0(\<," .... . .. ... ....... � "'" _,� _ "I '100 "" P'- _ u.. _ � ""'....."i<

'''' II", _ ..... I """tr, "" _ -.... �",.... ".. ..... ... ' _... .n". T "" ....... # ...., '-, .... r '""_, � .. ,",." _ ..... '.. _•• p"'" "" f' ""," ....."" .... �. "" . _ !.N, ""k ...,. • _� _ . ...' ...... .... ....'1 � .. ... ,,��, r,�'- .., ".' ._ .... ".. ...,'" _" ..... 5< ... ..-'" .... '" ,-.. no.._1tfl '._"". f... ,..... TF 'Ii <4 tb< 1.0«, _" foil " tho _ ... �· ... · .., PUJ."" ..... ". ..

...,.. .... .... -. " S!" �.'<'" J � '"""'. ...... ......, . ......., 00-/,_ "" _ _, >old II. �, hLoh _,..1...[<_..,.., ... ,...,.

10 ...... ,. �"''''''''''''' _ _ .... __ ..·n .., � _...._,job � .. __ ..."'.

. ........ ot ..... ... 12_ rLU _..... .. h><t l»d

.,," ....,.,." ''''''''''1"_'''' ....

�,kIq ....� N'"

pIoyotr__, s­

_ .. '-' .... . r... -'" ,. pF<'" ,... , ,Iq- .... ....IF"'I' _ """,." _ .' ... _ , _ " .., .. ....__ ..... .... lot " _ _�•• "'"" .......... " .. 'ltJ>o _ p"'" "". .. _ '''h f_ _ ,,__ """'.

A., ,_"" _Id __ d ,... ... .... ...... ..... "", .... _ ..."" UP!I jon' "'" ...,," ... .,. _ ... I'W ...... '' ' . '" _ 1<<4 .. _ .... 1"_ " ........ "' �.

,. u� _ ....... .... _ _ ..... ., ..... "", .. . _ ...... .. FO ,.,...� ..... . ..... ..." .... _ _. "" ...... brooj!ro n '" -<,... ..... _ ..... """". bo. ,bot .... ,Ito '"'-' ""' .... "-_(.11'1'1<-) .... ...".•..., Iuo� Io;l .. .�

n.o ... _ .... ,"" "" ..... 1 1,'I·u<l ._pIo ot_b ... -W -. � .. ...-. hod ... " ... lin< .- 60-»... .�-

lID _ .... to ..

;$-,. • _ _ foo PUJ

.....'bOII , ....,. ....... "" '""'" ... ... ...... .... • £ """ ..... ... .. _ _..... , ...... .... , _ .... , I'j . ""b, • • - , J,U _ , _ ,.. iuoII' o- ..... _ ..

....... ..... K»6. .. ........ .. _ ... -..... _ ... 1"$1, ...., 1 _ .. .... . ..or ,_ _ _....'

Tournarnent ends season .. ,.. ....

_ L. t'" ,,_. .. . ...... -- .... .... , , .ILOll_tL

'''.. Ii , _ _ ......- .... .. ..._.... __ to t_ ....� ,.. W .. ,_ _' _ .. . .....'011 . .",.. "" ......, �

" ,,. l.o,.. -"' .... ...... "",..-.­

,.... ,..,. ...

__ �rs '''' ,...", _. . - .... '.., ,..,....

..._ �_ W,. ....... _ .. U', .... , . '" ...., � "..... o t "'- ........ ., ,- -....... -""" .� "',",y. " ,.. '""" - ..". 0"" " .."',.. ,.., ... "",,'lOoo ....... " _ ".,,. "'" ... 00J.l '...... ,... '-"'-,�

no.

",,,9_

'. _. ....,.. - "" _ ....... ..._ .. U" ,� ....... ....,... ".. or ,_

- ",'".w<. -. '")I",.... . ..... "... ...,,4 _ ..,'"� -. ... " . ..�.." ...-... " , "". . _ ...... ."' '.. J..,.. .... .... , ,, .- - "" . .. ,... '- -'''''-'

TO. '-- ...... .., . " '''' '1< " •• .,,' .... ' " .

�.', ' . ... ,.. _, _M .. �"". ...." �, ,., .... " ..... " ...... ... "",,",.-. .... ..'>I• • _, _.... .. �.",.. .-...,. ...,.. ......... k••_ .._". ,�. ho• •_ ..J " , __. ... '"," . • , , I....." .... �....', ...", ,.. ... r...... \lW ...... C."" ,. _..... ......... ..., ... .... ... ... .. ... .'.,""''' ... .. . ... -, ... , ... ,.. _ ..

_ _ ,,, _.. n.. flo.,pR

- � . ..... .' . _ .... .._ .., .. .... _-

"-,,,''' ' - _ '''"...... ... _.., ....." ..

."n Willi. ... ( nIl H... ·. '· W.d .. ..... , .. ... .... .... ..- ... 'Io �.,.. ..., _... .... ... ··_4_. ... .. -. ,. .. ..'" ,- _... _ ... '... ,..... . - .... - ,.", .- �.. . ..... ... ..... ____ ...... w. .... ,,--- '. ,- - .-.. - . ... ... ..""- .. ...... .." "'''''01 "". " ...._ .. , •.., ..... do" ... .. .. or_, �"., ,,. ... '.. L.... ...,..W _ _ ... .. ...

., .... ._ ,...w.

.. ....""", .... " ,", ,�' , ., � " ,10 ,,"'" ' .' . ,� , .. ., ".,....,� '... we< .... .... ,"", 'oo � •..,. ,,' "... _� " �"'.. , . ... 1 •.. .. , - ... ... '" '.oj ....."" �... ..., .. �

"

'

'

�"" '..., ... - .. •." . , ,.. __ ... _ , ., ..,_" _, ", "". T>., , ... .... . .... - .. ... ....,.... .. '.. -" ... ....... - "'" .- ''', , W. "" ,w. .... .. ..., " ,.... r- !Io" .,,,' .,... -- .. .. , .,,,, ....... ... ,.... .... .-�. ...... .. ,- ........ , ,

.

"""" C .... ...""

Lady Lutes win two

r......,. " ... I. _. ....�_ r...CL', '-'Y ......

...... ......... ..... M _ ....... ...,,-� "." ... w...... u........." .. ,•• .... .._ .... .adlo _ _."'or..,...... "''''' .. .,..... "." .... . ,,'"' ... _ 10 _ • .-.. ' .. __ - "... .. - .. ... '" .. to __ wron lot . , . .. . . .. . . -. .-... . ... "".. ... -... ,_.. .. . """" ,,...... ,.. ....... - ... ... """... .... .... .... " .......

....,. . . , . . . ., . ...,_ .. "" .._ .... .... _... " ,",._.M ....... .............. , ... - ... ... ..... .. ""'...

w�' " __ '-•. """," ""-'_ " ,_ """" "",m"­ ,.. IMr ....too .,._ .. _... -, -... ,"'" ....." -' ." .. - ... .... ' . . ,... _ _ � v ,. l. ' . J " -. . , .._.. u_,. 0-. (.<I,y tk _ __ ,..

.... """ . .. " . .w , .. '- _ ... _.. ..... .. -.... .. .... _..--otr_ ... ... _ ....�.. - " ,,-, .. . . '

;.- '"' _.... ...

,.. ... _; ..... -

"'01< 100 to _ bow . "" " " " " ." ""- ....... .. ,...,. .. ... _ .. _ .. •<t'."". c.... "'m_ .. _ ; _ . .. V � ... _ ... ... _ _.. '... ...... .... ....... ... ..."' ..... .. ..

... .... _ ... . _ .. - .'. .. -...,. .. . . " .... ,.. '''''' ... "'......, r_ " ' .... ... "-,,, ...... ... .... .._.., ....�. -..... -1..... . ,.," _, ......" .. ••_.. H.... _ _ .... .... , - ,-.. .. - .. ... oF ". ..,' , ." -'. ' ,_ r.- .. .... ....,.. . - ...-.. ,... _... .. _.. ... h...

......

� _

...... ... 1.... _ .."... . . _... ...... . ,..... .... ..

........ .. ... "... 'n.. .. -. ....".. ..... " '.. .... -,,- -. -. - .... - ..... ... _ _ . _ , - '" .... .. - -. -. ... ... , ..... .

Tankers send nine to nationals """ "ll .." ,�..­ ...- G..,. c_ .. ..,.. _ pc" ,,_ r.. _

..

.. ... w.. .. . ...._ � . _ , . ...,od. .. _.. ,.. .... .. ,.. �AJ' •__ ... ",.... ....-.' ..... , .. .......... - '... .." ....... . � .. '.. .......... ..... u._ _

....... -" .... - "'" .. ' ....... .. ......" .. .. ..- - " ,.. ... .. , . .. I . " '... _ _ ...... .. r

_..... - .... "_ ..

. ,... ...; - .,.... . _.-. ...._ r ""' .. ....... "" ... ",. . . ..

.. "0" . .. ...... ". -... '''' _ ... _.., _. .... - to, .".. . " ,._... -_... ..... ,.. _ 'wo -..-� .... ..� ...- .... """" " ' - " -.0. "'".. ._ ""'.". ....... . ,- __ _. ... �AJ• ..

• .. ,• • •

'oo

........

--

"00 ....... ..,_, _ ......... . ..._ " ""',

........ " ,.., . . . _ . "'.." .. ... 1.... _......... -. -" .. .... ......', �... -- .... ....,,�.. ... "'..... , ,.. "'- .. ... ,.. ....

�,...... 1_ ..."""'"� w '"' ,.... ._ ,.. ... ""' .. ,•• "AJ, .. ...-... _ '... ... ... "" '_k. . - .. ..._ _ .. ,. .

...... '"G, •.-.. X.... �. �....... .. ,.. '00 "' '''' '- , '''- - ' '' ��'.', ... ._ Jo ... ..... Cr... ..."... _. .. ,.. '00 _..... . _ _. ... ..,.. .. '.. '" ..... .. ...

- " - ,"",,_. ""'_.. ... ... ... ... _ �._ .. _., o t flU" . . .. _ ....,. _ . ...... ".. _" .. ,t? ...."""'" "'" ..,.. ... ... bo'....". .... ,, ""'" """'"- .. "... to"00""'-


�--

Critics Voice

ARTS·

---

"Luther" debuts soon -loi..:

,.. .... _ _

... ,... '_ h.,,"_ - " ' '' '_.- ''' ­

.,....... - _.- . " " '''' _ Or ''' .... ""'<"1 "'_

- - - ,',' ...... ,.,,-- ",,, .

q''' -- . -.-.--. - ... .. _ - - ','_ ...

.... - .. _ _ ... _ -, - _ . . ... . .. _ . _. _ _ _ ... .. _ v.. I'r.'I ...... ... __ ....... .. ... _ ..., 7 _ ..... ....... ... " .-

�. ::' - _._-_ _ _ I", ,. ... _ _ _ � . .. ... _ ' j 7' _ 0.' : __ ' • _ .. - -� . .. .. ... _ .........-

'.....

.. ... ... .. ... __.'... ' - - _. .. .,... . - ...- ......... .. .. ... ... ... .. ... .. -... """"'-I �, _ ... .... ... ,... ' .... _ _ - - � ... ....,. _ . _ - _ ... - .._ ...

. -;! ' -:.:.. .:�-,::::-

$ sn

--. _ 'P J _ _ _ _

.... ...

- - - - - .. - � - . - ... - - �.-- .. .... -- .. ..... . ... _ .... .. . ... ... _ "-"000 ...100 __... ... _ ..,.. _ .... ... '" - , - -- _ . . , .. . _ ,,, _ . ,,, _,_'""" .5 .. '5 , _ ,.. � _ .. _ _ .,-,.

.... ... ....... _ ..... _ _ _ _ 000 _ ., .. ......... .._ .. .... -

'-�-. " ' " --

.._ - _ ... --­ " "-' - "'

,-­

_ .. ...

.. _ .. _ ',..., _ __ _ n', , .. . _- .. ... ••y.... _ '•

...' ",... .. ..-. _ .. - ... . '

-

A.._,••, ,. ...." - *"'- _ .-, I··..

.,

,.....,

�.

.. . _.--.. .. . _. __ • •"'1>10 . . ... , - . ...... -.... ...._ .. . ....... ._. .... v.. ...... \a ... 0, (PI ,...t..., ... ... 'L.o,.... ..

... .... - < . ..... .. .",

•• eO _• •

,.. -.. .-. .. ... ...'", .. . ..." . ... �.. -. _ ..... ... - -- ' '' --',.... . .. . ,_ .. . ......., •• 10 ... _

-. -

Iko'� _ .

.... ....

=

.- _ . ... .. ....

"""' , ... . . , .., , .. - .... .......... -"- '"'- '"

"

.-

..

..... .._, ... 1:0_ c-."s _

_ .. ..

:��:. -'

..

'

. - ...... � . � . .... .. _u_. " _ = ... ., .....'

, - --

. ... ... . c . ..._

Dance festival to appear ,

........

.....- .

-

.......

.... . ..

...... ... ,.. ...;�?. -;.� �

_."

_..,...

..... '" .. 1)0 _ "'... _ _ ... ... u , ' - '-"- 1 ' ... --­ .. _... ,...w_.

"_ _ ......, T�_ ...'.., ___ ..._ _ _ _ . r.. --.. . .. __ ... ... _ i," _ . ' P?: ... .. .. _ __ .,..�-. --

:",_ ..

._ _ . _ - "' .. _ . _ . .... ... \ 000 _ . ", _ '- _ _ • •

7

' ... __ ... ... .. _ .. _.. __ ... _.._575 _ _ ' .. _, ....., , _ 7' ..... --... _,._.... _ ... _ "... ..,.. - ...., -, _ .. _) _ _ "" ..j'\

::::::: �

"' _ po

w_.

-.. . --

. ...

0...•

w........

___ ..,

_' 1 . _ .. ... _ .... _.., ... ..... . .... .. ... . _ ... ' ,' , .,_ ...... .... .... �WI! ... _ .. . ... ..___ 'LI _ _ _ A _ . _ " • .... __ ....

. .... ""'" " P' ' .,¢"."= __ "_'_"'. . _._ _ ...... .... _ .. . .' . _ , .:...,:: . ' --- ..... \010 _ _

A

. _-- ..... , - ;'. .. .. _ , -

LIVE MUSIC IS BACK WITH JAMES BLADE & THE ALL STARS

$UNDAY

� Wdl'IOIIIiH "Mic: ,1Iow __ .. ..L...


SO. 17

Benson concert confirmed '11<_'" r.,.. II.. 1<_" _ _ _ 01\ _ '1100 lito, porlot 7" �'Y! ... O! , JO "'" ... bo folo _ br . _ ............ 10')(1 _ Tho "",··OWI! _r... 0( ,��... ..oIo�Jo � ...... .�, 10< ror ,lot _

"1 c..., �......

C .. .. _. .... ...."' .. _ 0( l"...... .-IIJ bo . _ " OJ..,. AdJ... ·.. ;.. ,.... porl.,...._ "" """"'1, Mm:. •

_ = ,. • loio _n _ a d _ _ _ ,

" "

.... -r. = .,.p' .. an-. .. .... £oot< 7" ., ___ f_.. JJ..nI _ /IIko !-.

Photo contest

Ti<u. pri<oo .. '" 50 ra. I'UJ _... n sa ... '100 .._ ...... .... M.SO ,. do, of ,100 " n. : '• • c . . 0( l"'1 •

Bartholomew elected Business Vice President

slated " "''' -

n.

...

'..

"._M_

�'PlU

- ... ... ... ... __ .. ... _..... ,10M

.........

� - ....- ." . •f D...

.,. ."• •

."u, .... .. AY'LU_. ,,,. ' . .., -, - " .

__ "'" .,,' " ,... .. '.. ... .n-._ _ ... . . . . _ ...... _... ' .... _ _Ift

" "' _

- , .... ......., , . - _ ..... . ... , .-. ... _ . ' .. .......UJ . ..__ "" ....

. . -' - --

.... ,

......._ " ...

:-::::::...

�..

,I,,, __ .. .... "'" ... _ - - -

1M" ', ' .. , _ ... ,- - , . " - ,, _... "-- _.....,. no -. ... ..... 1J.fl _. .... ,,,.., """ • ,.... _ no ...... � .... ,.. ... ..... - .. '-_ ... -' ... .......... _ to ... _ ... .." L U _... ,.'111.. •..�, • 0 , ._d", _, •• - _ .._ . ... ,.. ...... .. ....-.

Committee selection to begin soon _ _ ... .... u.. ....... 'IL" IO= . _ '''_'' ......, ..... . .. "

. ... . '" .h . " . .. , ...,••" -- - - ...... ,'" ,...., "" , '"

_at ",,",.. _. ... .... ..... . _._,

......, .......- .. "'"U �" .. _.. _ MC' __ " "_

�. , .. - -,-

. ......". , t....... ... , ... ... ..--, ,-- ..... =,

'.

::':'::': ' �'" --

. - .. ... -

_ . '"' _. { ••, . .. to- , ... . .- , ,.. . . .., .. .. ' "

" . _. .. . ,._. ... ,- .- , .,. .. ....LU __

.... - .. ... .. _... _,,' n '>O WI

,,_ __ _z. _ _, 01 _ _. _ _ r_,� .. _ .. .. ...- --- "" , M••'"

... . -

....,.

_,

...

... .. '.. -

-- -_ ", ... ,'-".

....

,. . � '" . .. ... ... .._ -- ,, ' , --­ �• • ••_ r ... r"'� Eh', ..... . • .. .. _' " , c..t ......... " _ 00'.c._. _ ' L 0 " .. ' ..... 0. " .... _... ....'L ... "",,e. ....lU .. ....... __• ..... .. , LL..' ."... e_ .. . . . .. "." ,, " , "'.,

.... _,­ - "' , ... ..

""'-'--

..........

,. ...._ ... ,,--. .rr." ,,,,'0, ,.� ,.j -' ,, _.... "' .. _ • . 'I '... . "' _ ... .. II . . .....-

_ c

" ...... .. ... - � ..- ...� "••1... _ - - --. ....

,

" ... ... ..;..., � .• ' � -

..,.. .

,_ ...

Calender of events on page 6


CAMPUS

�-

Jazz program underway in Cave - ', ' � � ' ....;. ..

-.

- ,­ � .

�... .... . ._I • • • _... . _ . .. ..... . .._._--­ _ .. .... _. ­

Ao

-

...

' . _. ' _ . _ ... .. ......_

.....

...

.....

_ _ ,_ ,to. .. ......,. ._ r -_..-..

........ . ... -_ ... . ', .. -­ - '- """' ....'.

-1 · .. .... --··.. .... _10-,_ _ ....- ... ._ ;" ... _... ..... ... ._ - ,,- -­ ... - -_. , .... -'

0:- .. .... , .." ' - - _ 11<""'" _ ... .. .... _ ...,.. ..._ ... - ,.." ... .._ ..... _ ....

-no. On '.... ,..,... ... _ .. _ .......- .. ..,. .. ....., .. ... ..-. -

f._ .."...... _ .LU _. _ ..... .. - - - - "­ r "� " _ ""'t '" "' ..... ...._ ......-

.... ",... .. ....,;.;,t. _ .... on r..... r. ",, '" �t. "* .. .. . .._ IJo.. ... c_ - ,.. .. ""' . ..._ .. ....

.... --.

......- ,... "'" .-f..

.. "u. ... . ... ._ . ... ..."... .. ...

_ ...... ._ I.-t·"

_ _ ,,_

h.I. . . ,

.........." ,_.... lPlU

c,., � - .

"

"- - .... .', -,"... _ '" d .. _

' .... ...... _ � 2_ .. _ _2 . ....

�:;' -",--

... _ - .,.. . ....

� ;� ;

-

-_ .. . ... .. , ". "

<&"

"- _ .. -.­ . . ... .. _ .. _ ... ...... . - ... 2•

..._ .... :7 "'"'

..

P"... _ - .. - ..+-+ to·, _ ......".L _ . _ ..... ... , .. ... ...,,' "' _ _" " r. " . 0.', .. ' . i . . ..

.. ..... ..-

n. ".... c.- " _ .. nu ...' . " .. . .. .. .. ," c_. I, _. .. t.. _ _• '1", to.

T.. .. _ .

-..

,.

.... .. ,.. .... ... .... - _ .. - ...0 .... .� ,'

._ .. .... "." ... . .... ... -... _ .. ...... .. ..., - ­ _ _ u. ...." ... _ ... _

Pc

_

,

5

_

.... .._ . _ _ .._ - ­ - _ .... ... .... _ _ • .. J , " " = ,, c

.. 5 ..... • ' ... .... __ 0.' at .... " ... ( " .., ... ".. ..... _ _ ... .

o.

12

M oW.

"

",.. _"' -10 _ . _ -

Oj � "L1, ... _

-

,, _ ... ._ . _ - ,. ­ .. ... _-. ....._

...

-"_ '- "' ­ - ..-. .. , � OiL. .. ... _ .. _ ,.. ., .. _... .. _­

ioN _

.. ' - =' . . . .... . .....

_...... .. ,.. _.

,

I mid!

._ .. . ,lAJ_ /1...... ... -. .........)..

�_� o.

- ' :'l:' .. _, �...... oj )t. ', I .. _ ,�,

Dating game at PLU ,,

_ __ . -

Learning Skills seeking applicants

'

_

01

_.

­

"

.. - ... -,..

- .. - - _ ... - .. _ _ .. " .0 _ .. _ 0.• {- - .. ..... .. _ .. _ _ . - 1- ,, ':5,. ... . - _ ... 'Ioe _ . ,, _ _ .. _ -- . .. .. . 1"'. .... �-. - ...

: . ...,'., .. .. ....... _ .. ' "

.. .. . ,

"'--

- _ .. ... - .. " " - '" -.

PLU conservation minded

... _ . _ .. ... _ _ .. ... 7 7 .. .. _. . .._ ,. I••, "... ....... -.....

... -.. - -,... -- " -- '" "'.*'''' - - ' ' ," . ........ .. . ._ ... _OJ 7 .. ", ''' - - ''' - ­ ... ..- ... "" , '. _ .001 _ 7'", .. .. . __c T• • " i. . . . ••,.... .r •• ....u

---

.. ... .-. .. .. ..ja<O '. .. ,... _ _ 1100 .... .

... ... __ .. ..... ..... ... � .o. ..... "'""" .... 1'>0 .. ... ...... __ ,. .. ... - _ .. .. -

,,,,,, K-'._,,,,, - �.... -.. tOO -__ .... .. _�.• •",., ... '·''''' ••1 . ... . , , .. - -... --_ ...". .

,

...

t ..

--

, .. ".,

..

..

••n..

-_..., -_ ... .. . ... ... t,..... . ... _ - ..., _ . _ _ no.r ... .. ...... _ .. ,....'" .... . ,_ 00 ,.. _. 100.

�� " :�'� .,

_, . _.. ..1... ........, .. , "

h"."

--

"

....",.1

,..

AU... _ _ bpA.... .. m'

, , II,,.

.

,... .... -

_".,a,' ,

.

.

,

-, - --.. _ _ _.. ' , a -'"

,

.. ... ,

" . , -... , " --, � ... .. - _ ..-

... _. ,-..ar... Do .... _ _ .. ,- 1.,.,... ......... . " 'dO' .... '• _ _ , •

,

,

� I>•.- - - .... 0:...... .. _ ...._ _ .. _t<4 .. "-". __ .. .. ....... 0_ ...... ,

,

,


....,.,,,,. "'-�I .. 0,lOI "

.

,,,, ''IU.'

Car eer inf orm atio n day a suc ces s ,-

_ ... __ ... -

PW _ __ .... ., ........ _ .

........ .. . - ­ __ I.'"flu 10 _ _ ... . ... .. -,".... -�..._ ' M , ..I" '" ,,,,,or .. ,_" .... _ ¥- _ ..- ­ " ,.", -�. _.., , _., .", � v .. "�F.... C,' ".... ... ... .... ..- '.. 'Lij _001"': �

u _ _ . .... .. _ .. -_ .. _ ,,,,.

�;''_�:"I_

_ ... _ _ .. ... PI�.

,

,,

,

_ .....

__, I

.... - ...... -

.. _ . . _. ­ _ _ _ -a I;, ­ _..__... It .. '", ,

_ .. .. _ _ c:.- _ -_..... -,... " .., _ . _ - ­ ... ,,_ ."'- -­

".,,"" ,...., , " _..'n .".... .. , • _. . . .."" .. ,.. _ .._ .. ..... ......_... . .._ .. ...._ . ,... __ .-

,- - -- _ .

-� .... ....... .. ... _........_-

' - ... ... " '"­ ... .. .. .. .. _ow ,"_ _...-_._ ... _ .. .....0 .. .. - - ' .. ............. . .... "'1 ' . _ . "' - - _ . . , ... _ ...._. " ' -I ,,' ...._ _l' ...

,::::

.

.

... -_ ... - -

. . : ' "' ::� ':

".

-..

c.. ..-. _ _ .. "" .. .. _ _ .. - , -­ .. .. .... ""

-

hi , , _ " \I,,, .. _ .. __ .. ... , c ,,._. ••, ., _ .. . ,..._ .. .... _ .. ..�-...'" -- .... _"d' " ' __ _

,-

_. _ " '-_... .. " M a , , c· ' � ....,. . .,. ... " M_ ' ..-

...

, , ..

-

...... ,

_ ..

-

." , , .. - .. .

- _ ... -

-' -

- _ ., _ ... " .. - . ... _ .. .. ... ... _ , ,00_ .r

L" ...

....

... .

... .... , 1', _ . " _

- - - - _ ... - , _ .... -

L'.. _ ....... _ -, .... _ - _ .. -_ ... _ _....

.- " �" , '"-U _ _ , , ... . ..._--

'

,_..

--

"" ,- '" ." .. _ ... .... . ,' ... .. - - '- - _ . - - - , - -

_ .. - - - ­ .. . .. . .. . - ­ .-

". _ " _ " " --- '... - ... ,

..

II �-

' .... - _ .. ... . _ - - -_. _.. _ .. ._..

'... ..,-.."

-- ..�-.

-

LIS

('

invites questions

.

._-"

-

.

� _' _"

M.L - - ..., ... _ .... _ - - _ ... _ _ ., .. _ - , ,, ,,, . .. .. ". - .... -. , - - - _ ... . ... ... __.. ... _ .... ""-. ... _ .. _ ,. .. ....' ,

ASPLU Voice -�..sn,u ...._",

Sooroor ...... .. ... .,_..

....., � .. " ".� lot .. ,

11 10 ..... _ ... .... oIrUrLU

........ """IN'.... _ . _ .. .. _ PlU _ _ ..... ..." . _ , .... .'

W . _ )coI>

,, _ .,np., , . _

. _ .. " . ... II rLU __ u,. ..... ... . , ' I ," , _ .... . _ ...,.. n .. _ vr . .. ... ......

TOoa """"..... 'LU _ .. 110

�. If

... - _.. ' .. .-. , _... ..

._ .. .... - . . . .. !JW....

eo ..

... ASl'LU -.

... bL "'I _ _ II _ PlU .... ..wi -... eo-., ... _ _ ,.., .. . .. .... """"" 1 0 '" ASl'I.ll o/Iko " . Lat l' 1Wf'1 __1000

MOORING MAST Staff

'1 _, .... pc ' ..,. ..._ _ _. "...'0.00 _ ..... 01

,.,.,..... _ ....... ... /IloO. ...... ".". (I ..., ...._ ,..... .

, ) T , " ".v._ .., _..., !'II ... __ _ 1 .. ,110 '1'_ • ., PW , _ lIy IctpoI ..__ . ..'' .., ..... ... 1 '''''''', __ .. ..' ..... OZ, ' _ ...... . jOLIf lel _ ,.. ,..... I" �rf\· .... '0 Idlrw 1 _ ... __, ... ..... _ , .. _. ... � , ' ioo _ .. pi.... , . ' .

-Letters .. ... -

,;'';>:"-";.:';'; � �:; "� ..��__ 7 " ' , , -

__ "

. • ,_ ____ . __ .•

00_,. _ _ . _ -"

j

- _ ... ... .. ... ... ,.. ' Of_ IooI _ • • _ .. . : _ ... . ..... _L"_""" " . ,...- .. ,........ . .. ... ,... ... ... - - - - .. -

O'MOTOOIW'i....

-_ ... _ - - - , -

,. _ ..... _ - ,, .. ... -... ... ,.0. ...

:=� '� _�"" -

.. " t .. . _. " - - - ,. - "- - - .

-

,.

" , ..

,


,..u. . ....aot ••••rtI, �"'-'oSf .

Foreign students offer cultural experience

Career Catalyst

.. .....

' .. ...... _ .. . ... ... - _ .. -

"

,,'

-_ .., .. ..- .. _ _ .. ... ,1 _ ,£" '0 "'

·.oA

V.. . _ ....

£

. ££ .. ......_ ... .N

... .... .... . __ .. , __ .. _

- - -. .... ... _ - ,.-. .... -

-'... ,_ ... _ .. .... - _ ..." ....__ "" ,... ".1 Do,o.. .. ...,._ .. __ ..

_ _ .. ...' _ -

_ ... '0 ___ .. '

."

_.-- __ 00

_ ... __ /;

.. - ., _ _ _ : 1_ _ ' __ .1,,., . I f 1••• •J I "; .1..1 ... £ _ ..... .. _ - - _ .. -, _ ...

I, d'l#, '

_

..... - -- ­ ."" . _ - ­ - .. - - .. ..-

._,_ ....

.. --- ....

-

""" -,... - .... - . , � .. ... ., .. ....-... __.. ......-....

- _ . _ _ ,.. .. ... . , . .. ... .. .rIL'' ... _ .. _ .. .. .. ,,, ' _. .... ... ....... "'"" 000 _ .... _, ' . - _ ... ..... .., .. _ .. , � .. '" .. _"" . _ _ _ ... _ ""OOO. ,- So _ " ." . . i'UI _ ... ,on, _ _ _. .... ., ' .... , . . . . _ - _ ... _ ... _. __ ...- _..... '$ '\.-.. , .___ ... ... _.. _"" . 10

,, q

-, -

---

.._ .._.......

fUI _ .. .. .. . ....

... _ ... ...... -

_ _ _ '010",, ' ..... .. _ , a.._ ...... .. .... ... _ ... ... , � ....... .. •• ... _ •..,...._ ..... ... .. _ .. __

.., - ' " " . � "' ''' '''' '''"-- ''''''' .,' - .. � � . ,-.__ _ , .. 1 . .....' .... w' . .. �_ ­ � . - -, .. _ .. . .. _-_ .. .. ;, -"".-_.­

.- 1' " _ _ ,,

�-

- ­ .. . _ .. .. .... .. " -- - _ ... -

_

.

.. rw

:...:: .. :�--"::

...

'

.

....

--_ ...

_... . _ .. . ..... .. - - ... -, ... ... " .... '.. .. , U _ ..., · _ _ -- .. .. _ -

-----

_

..

-

.

_ .,,,_ To ... . ...." ._".... _.. ...-'" .

-

-

-

..�­ �-.- ... �-

... 1 _...

_

.. ... _ _ ... 10... _ ....-, _ .. _ "­ ... _0 _ ... ... _ .... "7'·"._'" _

_ .. ... _-" _ _ "-U . .. ", ...

­

..;1--... ..- ... ,...... ..._, _.. , . -- ­ ... - --..

"

_,w

.

"'�:'=_ ..

_

-

.

.. ....

- _. . . ... ,- .... _ .. , I 1 _ ... - _ . .. '- " - - - . - -

no __ .. . " "... . -

..

... -'

.... .. _._ - . ...... '" .._' ... _ _ .,_ . ... _ _.. ... . ...'- .. . ..- ... ,,-. . ....

_ ..

'on " .. '

. .... ..... .

-. .,It"....

, .. £... .. .. _ ." £ _ _ _ k ..... _. - -. -_ ... _ .-....

...

.. - . �.� - ..

-"

\

000_ _" _ _ " _ 00 ""' ­ -, .. - ... - .. .. - - ., - -

- ' -.. .. -: '� : � -;

"TlIo _ .." z_ ... " - - - .. . _ .. _ "'...." -- _ ... "'... .. .. ... . ...- -­ � ,, -...... ..,.,.� ,. ,.

Art lectures scheduled __ - "" 1 --"',

- - _.... ..... _ '-*- ...... (1, • , £-.. -­ •

... "' �--� ..

_ .... _ .. '

,

..

. _ - _ .. , ... a .. _ ... .. \

- on --

-::�:'i·-: .........V• I

.. .. II •

no A _ M (" ._ ' .. ... _ A � " �- ... ... --- .... - ... . - -

..,. •• " ,no ..." u-

' .. _ ...... ... 1', - .... _. - 0.... _ .. ... " .. - ., , .. ",

SPURS

_ ... _'"

-.,;.;'��::� -

.. ... _ ""--_ .. .. ,...".

...

serve

co mmunity

- ... . .. .­ .' .. -. "" _ """ .. a' , ..- ­ .. _ u. __

'':

.... ... . ... - _ ....... ... ._.. ..-

.. __ .. . ....... $I. .... Ii' £ .. .. ""'..... __ ___ ..... 1..

British studies . .. .. . no _ _ " 'ar . .-_ .. _ _ .. .. .... .. '" _ _ t' ",

..

. -

I"

,_ _ • .._ .. - ­ _ ... - _£

- ar

"

........ .. ._­ .. - � Will, ", .. _ . .. ... --- ....

£'="'- " ... - _ .. ,. .. .. .. -.. - "....,

.... .. · � · � � [·l

- ..

, .. - , ••, ..,_ .f I.......

..

q

" - -

112tI1UDAr, wAlIC1I .... . _ ....

.

_ . ,_. ._

:


ARTS'

---

"Raisin" a dramatic Black

Critics Voice

"aA,..,..., .......'. ''''

... ... . .. 'p".

' A •• '

'''-t .... ..-"_,.a _ _ . _.,, -,_ .. - _ .... _ _ .. �

- --... '_ ... -,-

.. . _ . 1 _ 1_'. ._ .. .... ' _ """", .. ... ". "'" .-l.... II-1O_� I '""" _, r.. .... ,"" ". ...... ..... ,-.. ......... _.!aoo __ 1'._ .. , ,__. _... _.... _ _ .. roo .·. _._ ...._ ......... _ ... ....

jooO _ _ �_ .. _ Iooo .. _ ...... _ ... ..... . ' , ' 100 10 ...... .. _ _ _. .....

... ... _ _ , .. . _ -, ItoO., -.. ---, ... _ -

musical

..

c .. _ _ _ .. .. ... _ _ £ .. _ _ _ ,s'5 . _ oo _ .___ _ _ ... .. .. _ _ . '- _ ,CI ' .

-

.. "'- .......-.. -- - - ,-,. ..... " .. _w_ ..._ _ ........ ......., --­ _. __ 0"' ''' _ . -. _, -

... ,-

....

.. _ . _ . _ ..

.... . , ' .. ... -.. �- - - ­ .._ -..-... -...

..

.- . - ... ...

--

�.............,. . . " .... -._ . ,.. _ v.,. _ _ _ .. ... _ .. ... -

- ., ,..- __.. Afric.. _

-

"

.

. . .. _ ... .

_ .. ,.. _ -\ _ ..... UL. _ _ ... ,.. _ .. -

- - . -� .. -,- .. .. _ ... .. ,.. _ .. . .._ _ .. __ . . _ .. ", .. .. _ -

.......',

-

A'_

- ...

..-

___

v_ _. ..... _ ... _ .._ . . _-

= -,_ ­ ...

--

- --lotto ..

- .....- . " -

... I" ... .. .. ", . " ... ... -

- - - -

-.....

,­ .'" .... _ . . ,. " - ,'I" "" " _ . " JO _

-"

"

. ...

-

'

Keyes displays porcelain

.. ..,

Mo,' "

..... -'. - ­ ,.. .... w" .... - - " -'.­

. _ .... . _ _.. ,. . . .,.. _... . . .. )000 - .""... "" ...... do ..... .. . _ AO_ '" - I. __,.,. .. _ ._ ... _ _ .. ... , _ ._ - - , _ .. _ .... .... , ..

""

_ . . ". .. ""

... , '.... - - _ . - -' '.... _ ... _ . ... .... . .._... . .. . " ... - , ' ... . � - ­

" , .. - ­ _.....-

." " "' -" -'. _ . ,,­ -, . _ _ . _ ­ ..". ,,- .... ...­

- - - ­ . - - .. ", - " .. ..... c...r _ .. _ ..... _ _ ftw _ _ _ •

::''::�;M .

_.. _

- -"' - '"

... - . . . _,"­ ..,. TIN .-._ .. _

--.

---,

... ,..., _...... ,.. �. . - -. ,,. ..... . ..... .. ,.. ,-

_ ...

- _ ... - .. .... �_ '.... ... _ _ 'lIll ... ,_ __ I. ,,_ _U�I

,.. ,.. ..... �.-

- .-.

Imperial robes at museum . .,.. ,_ .... . �.......... . ......_.. ..- .. .."..or,

Tho_.-,_ _ . .. . . _ _ _ .. ."" .... _ . 7 6.. _ _ __ -- ....... .. _.. __ ._.... 10 .. _ .... _', _ ... _ ' _,, __ , 2 .. .. -,'. "_ .. _. _ _ ..... .. _ .. , . .. ,r._. -', . . . , - .. ..... ._-. _ ... _ .. _ ... _ - --. ...., ... ... __ . ... � __ . 0&0 ... ,... ... .... . ... . ... ___ .._ .... .... ·_01 .. _ __ ,, _

.... " .. �

:=::-,

" .. - - � ­ - -_ .. .... , " - -- - - - - .. �-

.1

-. - -...... -

'"• .. _ -

- .. ..., -- ,

-

' " ",, _ .... -

._

.

...

...".

. ...... . ., ". _ " - _ .. ,. ,'"'

""

-

_._

-

....

,..

- -.. ... ,- �"

... _- - _ ...

n

..... . ... � �,-.--. .: , . , . ::: ,. ., ..

... .. _.. . .- .,... ... .. .. _ a, . '. 50 ... ..." ... ... _ _ .. _ .. -_ .. _ -

,.. ..-- . - ,,.. .. ,_ .. ,.. ..... ...

--

,- _.

.

,_ ... ._ - ...

_' .. ..._ .. 10 • -_ . .. .. . .. -


Alaskan villagers become music students

Dateline ...... .. 11•• ,. _'I< Ol.'

-'-

n!: .=..":.!.,."...:. ::.

_ .. ... . _ - -

_ . ... , . - .. _ . __ .. .. '-- - _ .. .

-_ .......

_.....

-_ .''' 1.(:

..

• •

..

..

c-

_'..... ___ 500.'..a_,-","" ___"""· _ ...., _ " ..c_ ..- ...".... .... �

'.....'. .... - -..I....... lJ ___ _

_ .. - ... _ . _ .u. _ _ .._.. _ " . _ .... . .. . ....... , . . _ -- - _ - . ...

,.. 100' -..-.. ,.. ...... ... 0::...... .. . -., _ ..

• __": .. ",,

-_ .. _-

__ .... IIC

....... -_ ..... .... ... -. ..-. ,. _

. .. ' --

- -­

.. _ .... Pl�_._ .... ,

-"

. ..

• .

"

:ram

-..... _ ".. _. .. " p . ' ,... _­

.. .ao.

"' 'IJI00'_,_",_'" ......_ .... . _... __ '0,_ ' .. ( __ ... .. D --- _ ... .. . , e"", ..:_ ''_.-'' ._ ..

,' '; . ; ;'';','';':' ': � ,:

-

, ,-w .. .. ... _ _.

- .... ..

... " _. ... ...... - ._ .. --,-,, _._-'

.. . ,� ' . - - ,,- _ ..... ...... .. . ... ... --.. ... .. . - ­ ...

_..... ...

-

... _ - ... .. . ... .. '"

...... _ - -' .. - . - - .... .... - - - _.... -

- - -

�-.-­

... ....... ""'-­ _ ... _-

.."

" ." .. .....,._ .. ... .5'

, .. . , ,, . .. -', .. - _ .... -- .. -. ... - _ .... .. .. ........ ... ,. �-. -

_.. . ... ,,,

_ _ c........._ .. ,' , .. ..- ..... _ .. _ ,.... .... , ... _ .. l'Iu • • _ _

..

.. . _ .. ,.. .._ . .. . _ ­

.. . _ .. _,.....

.

. ... - .. ' .... . .._. ...

- ,., ,, -

." - -

....."... �.... ".. of ••>bo".,. . ", 0_ , .. - - -

_ .. ... _ _ . '" ...... .. ..... ..... , T._ ....... t.,.,n.ro ....... _ ... _...

... ­ ... _ . .. " " , .. �­ _ ... C t... .. .... • M _ _ _ _ _ of _ L.... ... _ . .

="

, .. . .. _ -

:o!! ...7 ;. ', � '' : ;

" , ... II . ... - , . ' ,,'.. . .. ..... ., _ , _ ..o il '" .._ T. ... .. ... Po .. , - __ 0 _­ • .0..0 .. , .. _ .. .... ' .' � ,.. ••,,0., ." " ' . " '" ,• -,. ' ;P .. " "..,." .. - '''w"...� _ . ....". _ ... ... ..

__

__,

Concert to feature Farner

.. .. ,..

... - . ... _'. ",.,c" _ ... " .." • . ,", ,"" .' '' -

V_ .. _ .. .... -. ... &q