Page 11

Pacific Coast Nor'i\Tegian Singers Association N () R l> f.'\~NA MALE CHOR US .... ..... .......... .. .... K etch ika n, Alaska N OR\X/EGlr\N M,\LE CHonus .. .... ..... ..... .... ...... VancoLlve r, B. C. Bu.L1 NCH ,\M MALE CHORus .................... Bellingham, \X!ash. N ORMANN A MALE CHOIlU S... ...... ................. .. Stan\\'ooJ , \'(/ash. N ORWECIA N M.UE CHORIIS................. ... ... ... .. El'erett, \X/ash. N OR\vEGIA:\, MALE C HOR llS...... ... ...... ....... ....... .. Seattle, \Xf:1.sh. N ORMAN",\ MALE CHORU S........ .. ... ................... Tacoma, \Xfash. G RII'C; M All C HOR US .,_ .................... Grays H arbor, \X/ ash.

NORWTGIAN GLEE CL UB...... ... ................... .Po rtland, O regon

LARKEN SINGING SOCIETY. .................... .... ....... Asto ria, Oregon

NOR\'\' EGIAN SINGING SOClETY..... ........... San Francisco, Calif.

N ORJ\lAN N.,\ GLEE CU iB... _............... ........... ....O akl and , Calif.

SC:\ NnIi': AVIAN SINGJNG SOC1ETY .. .. .................... San Jose, Calif.

NORW' ECIAN M ALI: CHOR US........................ Los Angeles, Calif.

NOR SEMEN'S GLEE CUjIL ....... ......... .......... Los Angeles, Calif.

PxrTERsoN M ALE CHOR US.......... ....... .......... Patterson , Calif.

HONOR ROLL

DIRECTORS· IN ·CHI EF ARLO A. SPERA 1'1 RU D O LPH MOLLER ..... . .... . .. GEORGE S. .JOHNSON .... . MONRAD MALMIN GEORGE S. JOHNSON A UGUST \'(l ERNER

190 2·1916

D('(()rar ed fm Atrendanc(, at Twent ),·five Sangerfests:

19 16· 19.">5

Peter Lilos, Seattk............... .. ............. ..... ... :lO :;angerfcst>

"

J osl'ph J. Lib.lk , Po rt land .. .... __ .. .... ....... ............ 3D Th ec). Chri st)', Sea ttle ............. _ ....... ........_... . 29

Olav Boen , S('attl(-

Genrge J oh nson, Tacoma ._....... _........ 2(\

Th()mas T jN a nde:Sl'n, Se:<1tt le: ............. ................ 26

;\1. ri. Clau sen, Everdt

............. 25

M . O. Sl' li aase:n, Seattk­ ....

. 19.">5·1937 .1937 ·19 39 19.">9· 1940

1910·19-1 1

RECORD Of SANGERFESTS F\(' reU .... _ .• _._........ 1902

Hl . San Francisco __ ........ .. "... 1915

3.

11. 12. 13. 14. 1'i. I(\.

I.

5 {o.

-;

s.

J

19()·1 I'ort"'n d .._...... __ ............. 1905 T ~c"ma ....._... _........ 190(\ Astoria . ............... ........ 1907 5t.l ltl(' .... .... ........ 1909 Eu reka .. ._ ................. ... 1910 C~ um .......... .. ... ....__ .. 1912

9. '; poka nc' __ ........ __ ..... __ .... 1913

2. S(,3 tt/t' ........__ ................

Bd lingh am ........ __ .......... 19 16 Seattk' ................ __.......... 191 7 Portland .............. ...... __ .... 1918 Tacoma __ .....___ ...... __.. .... _. 1919 Grays H a rbo r .......... .. .... 1920 Asto ria .......................... 1921

17. Everett .......................... 1922

Edi so n· Belling ham .... .... 1923 19. Seatt le: ..... ........ 1924

20. Po rtland . .... ... ...... 1925

21. T acoma ........ .... ... 1926 l R.

19 27 23. Sa n fran cisc() ........... 192H 24. Astori'l ....... ...... __ .... _.. . .... 1929 22. V;1nco uver ... .. .. .....

25. 26. 27. 28. 29. 30. 3L 32. 33.

Gra}'s H arbor .. ........ __ .. 193 1

Everett ... 1933

Vanco uver ............. __ ....... J93 4

Bellingham ..........._........ 1935

Seatt le ............................ 1936

Po rtland .......... ........ .... ___ .1938

San Francisco ......_....... .. 1939

Tacoma .............. .. __ ...... .. 1940

G rays Harbor ........ "... ...... 194 1

1941  
1941