Page 1

รีววิ horien คอนแทคเลนส์ สวัสดค่ะ เพื่อนๆที่รักทุกคน พลอยจะมาอีกแล้วค่ะ วันนี้จะรี ววิ คอนแทคเลนส์ให้กบั ทุกคนคือคอน แทคเลนส์ horienนะคะ เป็ นคอนแทคเลนส์รุ่นน้องของhydronนะคะ(พูดเป็ นแบบนี้ได้รึป่าวเนี่ย 55) ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เป็ นแบรนด์หนุ่ม แล้วแบรนด์หนุ่มปกติมีลกั ษณะแบบมีความคิด แล้วhorienจะ เป็ นยังไงคะ มา อ่านต่อไปเลย horienคอนแทคเลนส์ ร่ ุ น Beloved eyes รุ่ นนี้มีสามสี ได้แก่ สี ดา สี น้ าตาล สี เทา


พารามิเตอร์ วัสดุหลัก ploymacon ค่าอมน้ า:55% เส้นผ่าศูนย์กลาง:14.20mm ค่าความโค้ง:8.6mm(เวลา-3.00D) ความหนากลาง:0.09mm อายุการใช้งาน:รายวัน สี :สี ดา สี น้ าตาล สี เทา


สี ดา ตาโตอย่างธรรมชาติ สร้างความรู ้สึกแจ่มใสให้ตา ความลึกซึ้ งผ่านสายตา คงไม่มีใครปฎิเสธสายตา ที่น่าหลงใจแบบนี้ได้ รู ปภาพโมเดล ขออภัยนะคะ เราถ่ายรู ปไม่ค่อยดี เอารู ปโมเดลวางดีกว่า


สี นา้ ตาล ลวดลายเป็ นลายเรเดีย ลวดลายค่อยๆขยายตามลายลูกตา คูตาสดใสและสว่าง สี น้ าตาลเข้มข้นแต่ไม่ ขาดเหนีนวเหนอะหนะ เหมาะใส่ กบั ทุกกาลเทศะ


สี เทา ตาโตลึกซึ้ งที่สง่างามและรอยยิม้ หวานๆ

อารมณ์สง่าของผูห้ ญิงได้แสดงออกมาในสี เทาคลาสสิ ก

อย่างเต็มที่

โอเครี วิวจบ แต่ความสวมงามไม่มีวนั จบ หวังว่าสาวๆน่ารักทุกคนสามารถค้นหาคอนแทคเลนส์คู่ที่ เหมาะกับตัวเองที่สุดได้ คนทุกคนเป็ นคนสวย เป็ นคนมีเสน่ห์ ได้มีดวงตาคู่หนี่งที่พูดจาได้ love you you you


รีวิว horien คอนแทคเลนส์  

ใส่คอนแทคเลนส์ตั้งสาม สี่ปีแล้ว จากมือใหม่คอนแทคเลนส์จนถึงมือเก่า 55555 คอนแทคเลนส์เป็นสินค้าจำเป็นต้องมากกกกสำหรับคนชอบแต่งหน้าอย่างเราเลย...

รีวิว horien คอนแทคเลนส์  

ใส่คอนแทคเลนส์ตั้งสาม สี่ปีแล้ว จากมือใหม่คอนแทคเลนส์จนถึงมือเก่า 55555 คอนแทคเลนส์เป็นสินค้าจำเป็นต้องมากกกกสำหรับคนชอบแต่งหน้าอย่างเราเลย...

Advertisement