Page 1

2015 - 2018


แรงบัลดาลมาจากกลุ่มทำงานในมหาวิทยาลัย โดยในตัวงานนี้ได้พูดคนงานต่างดาวที่ทำงาน ใช้สุทรียศาสาตร์ในแง่ของดนตรีหรือแสงไฟ การวาดรูปเพื่อใช้เป็นการสื่ออารมณ์ของคนงาน ได้นำเพลงทั้งหมด 3 ประเภทเป็นสื่อนำอารมณ์ผูกกับเรื่องราวทั้งสามเรื่องที่ทางกลุ่มได้กำหนดมาคือ 1 ความรู้สึกเมื่อได้ฟังเพลง 2.เมื่อฟังเพลงแล้วเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไร ออกมาเป็นผลงานในครั้งนี้ การโชว์งานมาในรูปแบบการใช้ หูฟังเครื่องเล่นดนตรีเป็นสื่อนำเมื่อผู้ฟังรู้สึกอย่างไร ก็นำความรู้สึกที่ได้มา เพ้นท์ลงพนังสีขาวเปลือยด้านหลัง


the love of life แรงบัลดาลใจได้รับมาจากภาพยนต์เรื่อง The Book of Life ภาพยนต์อนิเมชั่นที่พูดถึงเรื่องความรัก ความตาย และนักสู้วัว เทศกาล Día de los Muerto ของประเทศแม็กซิโก คอนเซ็ปคือนำเรื่องราวของหนังมาใช้ถ่ายถอดลงในคอลเล็กชั่นนี้ นำโครงชุดของตัวละคร สีสันของเรื่อง หัวกระโหลกที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลมาใช้ การออกแบบลายใหม่เพื่อแสดงถึงเรื่องราวของหนังผ่านเสื้อผ้าโครงชุดและลายพิมพ์


Sketch Design


Fabric Design


Fabric Design


Fabric Design


แรงบัลดาลใจมามุมมองของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน คนเราชอบตัดสินคน เพียงคำพูดที่ได้ยิน สิ่งที่มองเห็น สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมุมมองของคนภายนอก การตัดสินคนๆหนึ่งได้เพียงมุมมองเดียวเท่านั้นจัึงเกิดเป็นแรงบัลดาลใจ ในการทำคอลเล็คชั่นนี้ออกมา โดยได้แทนความเป็นผู้หญฺิงเรียบร้อยด้วย การนำความเป็นสูทที่มีความเป็นทางการมาใช้ และแทนค่าผู้หญิงที่รักอิสระชอบความสนุก ด้วยชุดแนวรัดรูปมีความเซ็กซี่ ให้มีความขัดแย้งกันภายในชุด


Sketch Design


BASIC WINDOW DISPLAY


Design Works


VOL 2 ISSUE 8 Spring/Summer 2018

Nat Sita photographed by

Bundaree Raphephat


Text Ploypailin Tharincharoen

Photography Nattika Thaseepetch Styling Peeradon Suriyayanyong Lead images: photographed

Many appreciate the innate to Japanese Ikebana, unlike Western beauty and elegance of Japanese design. But fewer have been exposed to Instead, the lack of symmetry is a one of its most exquisite traditions, distinct feature, carefully created to avoid any sense of disturbance. ers as a form of art, following traditions of Buddhism. It is more about tion of nature than a stereotypical than interior décor or accessorising

Western eyes can perceive or prefer “false” symmetry when creating a

the initial beauty, and its deceptively simple initial appearance is full

Perhaps unsurprisingly, there is

na has elegance of line, cleanness of

of maturity or even spirituality to

than a simple absence of symmetry.

than the Bloom

viding freedom within (and around) -

While balance and harmony are key

because an important aspect of appreciating the material is acknowledging that it’s living, and recreat ing that in the art. Individual petals and leaves are chohandled and prepared to enhance the sense of life as well as beauty. To achieve this, the artist must under-

within the rules of Ikebana in an art form which values line and balance as much as colour and shape, the stalk and leaves are as important as petals. Colour Combinations Provided by Nature Ikebana doesn’t require complex un derstanding of principles of colour theory. Instead it focuses on getting the arranger to understand and ap preciate colours as nature combines them. and plants appear in their natural habitats, the arranger is provid combinations. Arguably, working against these would be at odds with the other principles and concepts of the art form. Regardless of what the colours are, or even where they come from, the colour combinations in Japanese Ikebana are intended to provide and reinforce a sense of peace and har mony – for creator and observer.


“Ikebana is not just about sticking flowers into a vase: it is about the love and need of an artist to create beautiful forms . . . Ikebana is not just about the flow ers, it is about the person who arranges them.�


THANK YOU

Ploypilinportfolio  
Ploypilinportfolio  
Advertisement