Page 1

1


2


PRIKUPITI, PRIKAZATI I VREDNOVATI NAJBOLJE DOMAĆE FILMOVE I AUDIOVIZUALNE PROIZVODE TE IH PREDSTAVITI ŠIROJ JAVNOSTI I DALJE JE GLAVNI CILJ DANA HRVATSKOG FILMA.

3


4


5


NAGRADA HDFK “OKTAVIJAN” ZA ŽIVOTNO DJELO

Ivica Rajković (Udbina, 1935) pripada među one

ne misli (1970), kao i u Vlaku u snijegu (1976) Mate

snimatelje koji su svojim djelovanjem obilježili jedno

Relje, tako da se neusmnjivo može utvrditi da je

razdoblje u povijesti hrvatskoga filma. Po obrazo-

Rajkovićeva fotografija dala svoj značajni doprinos

vanju fotograf, radio je prvo kao filmski fotograf u

trajnoj popularnosti posljednja dva ostvarenja. Kao

Jadran filmu, potom asistirao Tomislavu Pinteru da bi

majstor svjetla, što je osobito razvidno u kontrasti-

1965. započeo karijeru direktora fotografije snimivši

ma u njegovim crno-bijelim radovima, Rajković će,

dvadesetak dugometražnih filmova i osamdesetak

surađujući najčešće s nekolicinom istih redatelja

kratkometražnih filmova kao i nekoliko televizijskih

(Papić, Ivanda) i u Izbavitelju (1976) te Prijekom sudu

serija te oko 3000 namjenskih filmova.

(1978) graditi ekspresivni ugođaj upravo svjetlom, ali i kolorističkim nijansiranjem kojima sudjeluje

6

Snimatelj koji je svojom prilagodljivošću režijskim

u naglašavanju odnosa karaktera i razvoju radnje.

koncepcijama i sadržaju sinonim profesionalizma,

Rajković će i kasnije potvrđivati visoke standarde svo-

Rajković se također, posebno svojim radom u razdo-

ga rada, primjerice u Tajni Nikole Tesle (1980) i Zločinu

blju od kraja šezdesetih do kraja sedamdesetih godi-

u Školi (1982). Posebno pak mjesto zauzima njegov

na prošloga stoljeća, svrstao među naše najkreativni-

rad u dokumentarnom filmu gdje je bio snimatelj

je snimatelje, takve koji ključno pridonose općem

niza antologijskih ostvarenja hrvatskoga dokumenta-

ugođaju filma. Pokazao se on jednakim majstorom u

rizma kao što su Od 3 do 22 (1966), Šije (1971), Mala

crno-bijeloj tehnici kao u filmovima Protest (1967) u

seoska priredba (1972), Specijalni vlakovi (1973), Splen-

režiji Fadila Hadžića, ili pak onima debitanata Branka

did Isolation (1973), Prihvatna stanica (1977), Vrijeme

Ivande (Gravitacija ili fantastična mladost činovnika

igre (1977). Stoga je i ova nagrada, Zlatni Oktavi-

Borisa Horvata, 1968) i Ante Peterlića (Slučajni život,

jan za cjelokupni doprinos filmskoj umjetnosti, tek

1969), i u koloru, ostvarivši atraktivnu fotografiju u

simboličko podsjećanje na jedan snimateljski autor-

Hadžićevim Divljim anđelima (1969), Golikovim fil-

ski opus.

movima Imam 2 mame i 2 tate (1968) i Tko pjeva zlo


DIVLJI ANĐELI Redatelj, scenarij - Fadil Hadžić Snimatelj - Ivica Rajković Montažerka - Radojka Tanhofer Uloge - Božidar Orešković, Igor Galo, Mladen Crnobrnja, Neda Arnerić, Relja Bašić Proizvodnja - Jadran film, 1969. Trajanje - 100’

Sadržaj - Priča o trojici mladih delikvenata iz različitih društvenih sredina koji se, svaki sa svojim motivom, udružuju u pljački jedne trgovine. Pljačku, za koju su bili nadahnuti filmovima i literaturom kriminalističkog žanra, izvode po točno zacrtanom planu...

7


TKO JE TKO

Organizira

Odnosi s javnošću

Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Sandra Bencun

Kultura promjene Koordinatorica volontera Umjetnički savjetnik

Nika Gorenec

Dean Šoša Vizualni identitet Programski koordinator

Ploha

Davor Šišmanović Urednik kataloga Selekcijska komisija

Tomislav Mršić

Ana Hušman, Bruno Kragić, Dean Šoša Video kronike Žiri

Josip Visković

Joško Jerončić, Nikša Kušelj, Mima Simić Koordinator programa u MM centru Producentica

Ivan Paić

Danijela Andrijašević Novinar video kronika Popratni program

Juraj Kukoč

Štefica Bartolin, Petra Begović Administrator prijava Glazbeni program 8

Davorka Begović

Matej Šimović


Najavljivanje projekcija

Festivalski prostori

Boško Picula

Studentski centar u Zagrebu Savska 25, 10 000 Zagreb

Koordinator projekcija konkurencije

Kino SC

Zlatko Domić

MM Centar Klub SC

Dizajn nagrade Oktavijan

Teatar &TD

Stjepan Divković Kontakt Filmska i video tehnika

Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Fahro Kulenović

Ured Dana hrvatskog filma Savska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Koordinator scenske realizacije

Tel. +385 1 459 35 16

Krunoslav Dolenec

e-mail: davor.sismanovic@sczg.hr

e-mail: dani.hrvatskog.filma@gmail.com

Za izdavača Sveučilište u Zagrebu -

Festival se održava zahvaljujući novčanoj potpori

Studentski centar u Zagrebu

Gradskog ureda za kulturu,obrazovanje i šport

Mr.sc. Niko Vidović, ravnatelj SC-a

grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra

9


SELEKCIJSKA KOMISIJA

Ana Hušman Rođena je 1977. godine u Zagrebu. 2002. je godine diplomirala na Odjelu za multimedije i nastavnički

smjer

Akademije

likovnih

umjet-

nosti u Zagrebu. Radi eksperimentalne filmove u kojima istražuje i  proučava mogućnosti animacije, dokumentarnih elemenata u filmu, rada s naturščicima, glasa – mogučnostima artikulacije… Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim izložbama i festivalima. Radove je, između ostalih mjesta, izlagala i na: Medienturm Gallery, Graz; Ludwig Museum of Contemporary Arts, Budapest; “lucy” bodig & ART ON STAGE, URA, Istanbul, Stuttgarter Filmwinter; IFF Rotterdam, 25 fps, Zagreb; DOK, Leipzig, Deutschland. Od

akademske

godine

2006/2007.

radi

kao

viša asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagebu, na Odsjeku za animirani fim i nove medije. Za svoje posljednje radove do10

bila je više domaćih i međunarodnih nagrada.


Bruno Kragić

Dean Šoša

Rođen je u Splitu 1973. godine, filmolog i leksikograf.

Rođen je u Zagrebu, 1975. godine. Na Filozofskom

U Zagrebu diplomirao komparativnu književnost

fakultetu u Zagrebu diplomirao je komparativnu

i romanistiku te magistrirao radom o filmskim zvi-

književnost i povijest. O filmu je pisao i piše u raznim

jezdama. Radi u Leksikografskom zavodu Miroslav

časopisima i magazinima, radeći najdulje kao filmski

Krleža, trenutno kao ravnatelj. Napisao više od tisuću

kolumnist za Nacional (2003.-2008.). Surađivao je kao

enciklopedijskih i leksikonskih članaka, često iz filma

autor priloga u brojnim televizijskim filmskim emisija-

te oko stotinu kritika, eseja i studija, bio suurednik (s

ma (Caffe Cinema, Kokice, Savršeni svijet), a od 2008.

Nikicom Gilićem) Filmskoga leksikona. Bio je glavni

godine na HRT-u uređuje ‘Posebne dodatke’, jedinu

urednik Hrvatskoga filmskoga ljetopisa, suurednik

filmsku emisiju na hrvatskim televizijskim posta-

je časopisa 15 dana. Predaje povijest i estetiku filma

jama s nacionalnom koncesijom. Član je Hrvatskog

na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Pred-

društva filmskih kritičara. Osim kritičarski, filmom se

sjednik je Hrvatskoga društva filmskih kritičara.

bavi i praktično, radeći kao scenarist dokumentarnih filmova. Koautor je cjelovečernjeg dokumentarnog filma ‘Pula povjerljivo’ o povijesti filmskog festivala u Puli, prikazanog na Zagreb Film Festivalu i na Sarajevskom filmskom festivalu, kao i filmova ‘Artavangrad’ i ‘Kako je Vojtjeh tražio istinu’ (u izradi) te „Tokyo light“ i „Asobi“. Zaposlen je na HRT-u kao urednik u Odjelu Strani program. Oženjen je i otac dvoje djece.“

11


ŽIRI

Joško Jerončić Rođen je u Splitu 1960. godine, gdje stječe osnovno

Ponovo se vraća u Zagreb na mjesto redatelja emisije

i srednje obrazovanje, te završava i nižu glazbenu

„Sinovi oluja“ nakon čega počinje raditi kao voditelj

školu. Početkom osamdesetih studira na ADU u

filmskog programa u Multimedijalnom kulturnom

Zagrebu gdje već tijekom studija radi kao asistent

centru Split. Paralelno, počevši od 1997. godine radi

redatelja starijim kolegama koji svoje radove ost-

i kao koordinator Međunarodnog festivala novog

varuju preko Dramskog programa RTV-a Zagreb.

filma i videa u Splitu, a od 2001. do 2012. godine bio

Isto tako, radi kao asistent na kratkim filmovima su-

je predavač na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u

financiranim sredstvima tadašnjeg SIZ-a za kulturu

Splitu iz kolegija Filmska izražajna sredstva, Uvod u

Republike Hrvatske. Njegov završni rad na Akademiji,

Povijest filma i Umjetnički film i video. U tom periodu

srednjemetražni igrani film, ostvaren je u koprodukci-

snimo je i dva dokumentarna filma, sufinancirana

ji s „Marjan filmom“ iz Splita. Krajem osamdesetih do-

sredstvima Ministarstva kulture RH.

biva sredstva SIZ-a za kulturu kojima radi kratki igrani film. Početkom devedesetih radi kao redatelj na neovisnoj TV Marjan nakon čega u ratnom periodu prelazi na HTV – studio Split gdje sljedeće dvije godine radi u informativnom programu. Nadalje surađuje i s inozemnom televizijskom agencijom APTV, da bi sredinom devedesetih radio kao radatelj, tada pokrenutog, Trećeg programa Hrvatske televizije.

12


Nikša Kušelj

Mima Simić

Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Član je

Filmska teoretičarka / kritičarka, književnica, aktiv-

Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje

istkinja. Diplomu iz komparativne književnosti i en-

ostvaruje zapažene uloge u predstavama kao što su

gleskog jezika stekla je na Filozofskom fakultetu u

Dundo Maroje, Priča sa zapadne strane, Opera za tri

Zagrebu, a magistrirala na Središnjem europskom

groša. Glavne je filmske uloge ostvario u filmovima

sveučilištu (CEU) u Budimpešti na području rodnih

Konjanik i Kradljivac uspomena. Osim glumačkim

studija. Od relevantnijih filmskih publikacija ob-

nastupima, popularnost je stekao i kao pjevač u šou-

javila je zbirku filmoloških eseja Otporna na Holly-

programu Hrvatske televizije.

wood – ogledi iz dekonstrukcije tvornice snova (HFS, 2009.). Eseje o filmu redovito objavljuje u Hrvatskom filmskom ljetopisu i na Trećem programu Hrvatskog radija (emisija Filmoskop), objavljivala ih je i u Zarezu, pok. Feral Tribuneu, na brojnim web portalima (tportal, kulturpunkt, H-alter, voxfeminae) te u pokojoj međunarodnoj publikaciji (Kinokultura, Journal of Lesbian Studies i dr.). Dobitnica je nagrade Vladimir Vuković kao najbolja hrvatska filmska kritičarka za 2008. Članica je HDFK (Hrvatsko društvo filmskih kritičara) i HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika). Žirirala je na Zagreb Doxu, selektorica je Noir Film Festivala i članica organizacijskog tima Festivala nijemog filma PSST!.

13


NAGRADE

Nagrade ocjenjivačkog suda 21. DHF Velika nagrada za najbolji film Nagrada za najbolju režiju Nagrada najbolje glumačko ostvarenje Nagrada za najbolji scenarij Nagrada za najbolju montažu Nagrada za najbolju glazbu Nagrada za najbolju kameru Nagrada za najboljeg debitanta Nagrada za najboljeg producenta

14


Oktavijan - Nagrada

Hrvatskog društva filmskih kritičara OKTAVIJAN za najbolji dokumentarni film OKTAVIJAN za najbolji igrani film OKTAVIJAN za najbolji animirani film OKTAVIJAN za najbolji eksperimentalni film OKTAVIJAN za najbolji namjenski film OKTAVIJAN za najbolji  glazbeni spot

Hrvatsko društvo filmskih redatelja dodjeljuje nagradu „Jelena Rajković“ za redatelja do 30 godina starosti Žiri katoličkog tjednika Glas koncila dodjeljuje nagradu „Zlatna uljanica“ za promicanje etičkih vrijednosti na filmu Nagrada publike pod pokroviteljstvom Visoke politehničke škole u Zagrebu Nagrada Salona odbijenih za najbolji prijavljeni film koji nije uvršten u konkurenciju

15


16


raspored projekcija filmova u konkurenciji

17


Ponedjeljak

18:00

GLAZBENI SPOTOVI I NAMJENSKI FILMOVI

18

HLADNO PIVO „Ezoterija“

ZIDOVI OD PAPIRA

r: Filip Filković Philatz, 5’06’’

r: Domagoj Kobelščak Wetdog, 3’20’’

ZASTRANIENIE „Distopija 9/11

OVERFLOW – „Surprise“

r: Dražen Kuljiš i Neven Muretić, 3’46’’

r: Andrej Korovljev, 4’

JUSTIN’S JOHNSON „pijana posla“

JINX – „Čuvaj me, ne daj me“

r: Toni Mijač, 4’11’’

r: Andrej Korovljev, 4’17’’

ZOSTER IZBJEGLICA

STEP AWAY FROM THE CAR

r: Kristijan Milić, 3’22’’

r: Matija Debeljuh, 5’57’’

ROKAMBOL „Roza“

ZAPLEŠIMO U RAJ

r: Josip Visković, 4’

r: Katja Restović, 4’04’’

EAST RODEO „Brod“

DJEČACI – „Lovrinac“

r: Simon Bogojević Narath, 5’23’’

r: Milan Latković i Danijel Simon, 3’50’’

LEUT MAGNETIK „Sam na Plesu“

DAMIR URBAN I STJEPAN HAUSER – „Black tatto“

r: Natko Stipaničev, 3’52’’

r: Nataša Antulov i Andro Krpan, 3’38’’


ELEMENTAL

BUDI MUŠKO: Nasilje u vezama

„Ljuljaj brod“, r: David Kapac, 4’35’’

r: Petar Orešković, 01’10’’

URAVNOTEŽIMO SE! (Tetris)

BUDI MUŠKO: Vršnjačko nasilje

r: Miroslav Sikavica, 30’’

r: Petar Orešković, 01’10’’

iPLAY BATTLES

CIVITAS ELAN ZAGREB PREDSTAVLJA: Biciklist i

r: Mario Mlakar, 54’’

pješak, r: Petar Orešković, 01’10’’

NU WRITE 2011

CIVITAS ELAN ZAGREB PREDSTAVLJA: Carpooling

r: Dario Juričan, 01’

r: Petar Orešković, 01’10’’

UKLJUČI SE

CIVITAS ELAN ZAGREB PREDSTAVLJA: Vlatka i

r: Toni Skorić, 01’

Alojz, r: Petar Orešković, 01’10’’

16. FILMSKA REVIJA MLADEŽI I 4. FOUR RIVER

ROVINJ: ROMANTIČNI MEDITERAN

FILM FESTIVAL, r: Vjekoslav Živković, 01’40’’

r: Terezija Ružić, Josip Ružić, 06’11’’

20:30

SVEČANO OTVORENJE

URBANI POVRTNJAK r: David Belas, 06’43’’ HPB: Sat povijesti

21:00

MIKS PREMIJERA

r: Dalibor Matanić, 55’’ KARLOVAČKO PIVO: Društvena mreža

ZAŠTO SLONOVI

r: Bruno Anković, 45’’

r: Marko Meštrović, 8’, animirani

NESQUICK: Medveščak

OD DO

r: Bruno Anković, 30’’

r: Miranda Herceg, 10’, eksperimentalni

KOKO I DUHOVI: Špica

ŽIVOTINJSKO CARSTVO

r: Alen Vuković, 01’22’’

r: Igor Šeregi, 15’, igrani

PRAVI PUT

JURKAS „Jebi ga“

r: Kristijan Kaurić, 22’

r: Andrej Korovljev, 3’07’’, glazbeni spot

BUDI MUŠKO: Diskriminacija

VELIKI DAN

r: Petar Orešković, 01’10’’

r: Đuro Gavran, 52’, dokumentarni 19


Utorak

16:00

18:00

IGRANI FILMOVI 1

IRIS

OLA QUERIDA

r: Andrija Mardešić, 29’

r: Nina Bančetović, 16’

ROĐENDAN

ZIMA

r: Petar Orešković, 18’

r: Denis Lepur i Marko Stanić, 16’

TOČKICA NA NOSU

DANAS SMO POJELI ZADNJU KRAVU

r: Filip Mojzeš, 10’20’’

r: Ana Perčinlić, 8’

DJEVUČICA

IVO

r: Natalija Župan Lucić, 13’

r: Nikola Strašek, 26’

NASLIJEĐE

JA SAM SVOJ ŽIVOT POSLOŽILA

r: Lana Zaninović, 8’

r: Sonja Tarokić, 26’50’’

RIBLJA JUHA r:Sunčica Fradelić, 5’58’’ EMA 20

IGRANI FILMOVI 2

r: Krasimi Gančev, 15’


20:00

IGRANI FILMOVI 3

PRVA DAMA DUBRAVE r: Barbara Vekarić, 21’ I,J,K,L r: Dario Juričan, 10’ USKRSNJA JAJA r: Slobodan Karajlović, 14’30’’ MUŠICE, KRPELJI I PČELE r: Hana Jušić, 30’ SVI UVJETI ZA PRIČU r: Lukas Nola, 16’ BLAGOJE DVA r: Hrvoje Gero, 9’33’’ IZAĐI r: Darko Bizjak, 1’ KOMBA r: Tin Žanić, 14’ ZUBI r: Daria Blažević, 20’ 21


Srijeda

16:00

DOKUMENTARNI 1

22

18:00

DOKUMENTARNI 2

20 DANA NA TIBETU

BOSANOGA (Sasvim slučajna smrt)

r. Silvestar Kolbas, 71’

r: Morana Komljenović, 74’

ČAROBNE RUKE MAJSTORA IGRAČAKA

ČISTINA

r: Nenad Borovčak, Marko Škobalj, 9’50’’

r: Vjekoslav Gašparović, 10’05’’


20:00

DOKUMENTARNI 3

NIJE TI ŽIVOT PJESMA HAVAJA r: Dana Budisavljević, 50’ PIJADETE r: Damir Terešak, 63’ DRAGI JA/PRVO LICE JEDNINE, MUŠKI ROD r: Sabina Mikelić, 40’11’’

23


Četvrtak

16:00

EKSPERIMENTALNI 1

DOKUMENTARNI 4

MIMOHOD, OBALA, RIJEKA

BLOKADA

r: Željko Sarić, 10’

r: Igor Bezinović, 92’

PREBIVALIŠTE PRAZNINE r: Tanja Deman, 7’15’’ THE SPECTRES OF VERONICA r: Dalibor Barić, 8’ ZAČUDNOST KAOSA r: Željko Radivoj, 4’ JUTARNJI PROGRAM r: Igor Juran, 5’38’’ U RATU I REVOLUCIJI r: Ana Bilankov, 15’03’’ TABULA RAZA 24

18:00

r: Sunčica Fradelić, 12’


20:00

EKSPERIMENTALNI 2

ZAGREB – IVANIĆ GRAD – ZAGREB r: Natko Stipaničev, 5’14’’ PARALLEL HIGHWAYS r: Rino Barbir, 3’56’’ TESERAKT / SOMNIUM r: Helena Schultheis, 12’ SLOŽNE RUKE r: Igor Grubić, 11’33’’ SERENISSIMA (tomu u pohode) r: Željko Radivoj, 11’ WHEN I’m FIVE r: Focus Group, 7’52’’ TRAPEZAKT r: Miro Manojlović, 3’12’’ SITE SELECTION r: Mare Šuljak, 2’57’’ WORLD OF OTHERS r: Bruno Pogačnik, 8’24’’ 25


Petak

16:00

18:00

DOKUMENTARNI 5

ANIMIRANI 1

NADZORNA KAMERA

CIGLA

r: Željko Kipke, 31’

r: Dubravko Mataković, 6’

L.E.F.

POLITIKA

r: Goran Trbuljak; 9’

r: Nedjeljko Dragić, 1’30’’

25. SAT

MI

r: Tomislav Mršić, 15’11’’

r: Midhat Ajanović, 8’

NIJE BILO VITRA

CRTAČ

r: Mejra Mujičić, Nika Radić,Marina Viculin, 31’

r: Ljupče Đokić, 5’34’’ HAUS MUZIK r: Ivan Mirko Senjanović, 1’50’’ ŠLJOKICE r: Marina Burolo, 2’16’’ BOTUOV BUBANJ

26

r: Ivana Guljašević, 5’55’’


BOTUOV BUBANJ r: Ivana Guljašević, 5’55’’ AMO-TAMO r: Ivana Guljašević, 6’58’’ VELIKA AVANTURA GOSPODINA ŠMRKLJIĆA r: Darko Vučenik, 4’50’’ DREAM MYSELF AWAY r: Josip Žuvan, 11’15’’ PAD CHAKRU CRUISE CASTILLA r: Tea Stražić, 5’25’’

20:00

ANIMIRANI 2

PLIMA

Asparuh Petrov,Veljko Popović,Rositsa Raleva,

r: Alen Zanjko, 6’08’’

Dmitry Yagodin, 16’

DRAGI KENO

U SJENI

r: Natko Stipaničev, 5’25’’

r: Manuel Šumberac, 4’

JA VEĆ ZNAM ŠTO ČUJEM

SOTONIN SIN

r: Darko Masnec, 5’00’’

r: Marko Dješka, 9’50’’

MESO

DANIIL IVANOVIĆ, YOU ARE FREE

r: Ivan Mirko Senjanović, 7’30’’

r: Petra Zlonoga, 6’16’’

MAČKA r: Goran Stojnić, 9’21’’ PRIČA S POČETKA VREMENA r: Božidar Trkulja, 10’ OTAC r: Ivan Bogdanov, Moritz Mayerhofer, 27


Subota

16:00

DOKUMENTARNI 6

28

18:00

DOKUMENTARNI 7

TERASA

GENERACIJA Y: Djeca i roditelji

r: Vedran Šamanović, Sanja Šamanović, 16’

r: Petar Orešković, 26’

OBLAK

ZEMLJA ZNANJA

r: Miroslav Sikavica, 78’

r: Saša Ban, 65’


20:30

DODJELA NAGRADE I PROJEKCIJA DOBITNIKA VELIKE NAGRADE

* Direkcija DHF zadr탑ava pravo izmjene progama

29


obrazloženje izbornika

30

Sveopća kriza nije se odrazila na broj filmova pri-

Ideje su često zanimljive, kamera odlična no priča

javljenih na 21. Dane hrvatskog filma, kojih je ove

problematično ispričana i preduga.

godine bilo više od 300. Filmova je sve više no jesu

Godinama se raspravljalo o tome trebaju li Dani biti

li zbog pristupačnije tehnologije ujedno i sve bolji?

festival ili smotra? Treba li emitirati sve prijavljene

Dokumentarni filmovi traju sve dulje, pa gledatelj

filmove ili napraviti strogu selekciju? Ove godine

nerijetko poželi da autori, umjesto digitalnim kam-

odlučili smo se za malo strožu selekciju no inače, pa

erama, raspolažu skupom filmskom vrpcom i da

konkurencija broji nekoliko blokova manje no prošlih

ekonomičnost u korištenju filmske tehnike ponovno

godina. Ipak, nismo bili prestrogi, želeći što većem

potakne ekonomičnost filmskog izlaganja.

broju filmova dati prigodu da stignu do gledatelja.

U animiranoj kategoriji takvoj krizi ni traga - nap-

Jer iako je filmskih festivala sve više, neki od filmova

redak u tehnologiji širi horizonte autorske mašte.

dobit će pravu šansu jedino na Danima. Možda smo

Ukupno gledajući, prijavljen je zadovoljavajući broj

jedino bili prestrogi prema iznimno brojnim doku-

uspjelih filmova u svim kategorijama, a pojavilo se i

mentarcima ‘govornog’ tipa, smatrajući kako je prije

nekoliko intrigantnih novih autora. Neuspjeli filmovi,

riječ o produženim reportažama negoli filmovima.

ali i neki uspjeli, imaju sličan temeljni problem: sce-

Neki od tih naslova više su nego uspjeli, no čini nam

narij. Kratki igrani filmovi po tome su slični svojim

se da zaslužuju neke druge, ‘televizijske dane’, zajed-

dugometražnim srodnicima, a problem scenarija

no sa svim ostalim televizijskim formama, od vijesti i

nerijetko prati i dokumentarce.

reportaža do dokumentarnih serijala i sapunica.

Ana Hušman, Bruno Kragić, Dean Šoša


filmovi u konkurenciji

IGRANI FILMOVI DOKUMENTARNI FILMOVI ANIMIRANI FILMOVI EKSPERIMENTALNI FILMOVI NAMJENSKI FILMOVI GLAZBENI SPOTOVI

34 - 42 44 - 52 54 - 62 64 - 71 74 - 79 82 - 87

31


32


igrani filmovi

33


igrani filmovi BLAGOJE DVA Redatelj, scenarist, montažer - Hrvoje Gero Snimatelj - Mario Brus Uloga - Hrvoje Gero Proizvodnja - Hrvoje Gero Trajanje - 09’33’’ Sadržaj - Blagoje je u nastavku potrage za ženama i poslom koji bi ga zadovoljio. Naravno, ne vodi se onom: nema kruha bez motike.

DANAS SMO POJELI ZADNJU KRAVU Redateljica, scenaristica - Ana Perčinlić Snimatelj - Robert Krivec Montažer - Toni Skorić Uloge - Marija Majcan, Davor Svedružić, Jasna Bilušić Proizvodnja - Blank Trajanje - 08’ Sadržaj - Jedan dan u obitelji koja je spremna sve učiniti da preživi...

DJEVUČICA Redateljica, scenaristica, montažerka - Natalija Župan Lucić Snimateljica - Dragica Posavec Skladatelj - Dalibor Pavičić Uloge - Lea Selihar, Dina Proizvodnja - Media Dizajn Trajanje - 13’ Sadržaj - Kad se u šumi sretnu djevojčica i vučica, stvori se cijeli novi svijet u kojem je sve moguće. Djevučica je kratki film za djecu bez dijaloga, samo s malo zavijanja. 34


EMA Redatelj - Krasimir Gančev Scenaristi - Krasimir Gančev Suradnica - Tanja Kirhmajer Snimatelj - Dragan Ruljančić Montažer - Ivana Fumić Skladatelj - Srđan Gulić Uloge - Linda Begonja, Vida Sever, Lucija Paprika, Ena Beč Proizvodnja - HRT Trajanje - 15’ Sadržaj - Osmogodišnja Ema, na prvi pogled- tiha i povučena djevojčica- zaljubljena je u svijet svjetla i sjena koje stvara uz pomoć zrcala, vode, staklenih posuda.. Jedna je od onih koja sve vidi, a samo rijetki primjećuju nju… Dva događaja promijenit će njezin život; dvije male „opasne djevojčice“ - strah i trepet djece u školi i mamina slomljena noga! Kada opasne cure Emi otmu lijek za mamu – počinje pustolovina u kojoj ćete sresti vještice, šišmiše, staru napuštenu tvornicu kao mračni zamak.. Zločesti postaju dobri, svjetlo pobjeđuje tamu i nastaju nova prijateljstva! I,J,K,L Redatelj, scenarist, snimatelj - Dario Juričan Montažerka - Ema Carić Uloge - Alan Katić, Dean Krivačić Cigo, Petra Vukelić, Mona Ilijaš, Željko Čelić Proizvodnja - Blank Trajanje - 10’ Sadržaj - Dileme jednog zagrebačkog novinara.

35


igrani filmovi IRIS Redatelj - Andrija Mardešić Scenaristi - Andrija Mardešić, David Kapac Snimatelj - Sven Mihaljević Montažer - Frano Homen Skladatelj - Dubravko Robić Uloge - Goran Bogdan, Ivana Roščić, Ozren Grabarić, Špiro Guberina, Zlatan Zuhrić Proizvodnja - Grupa 7 Trajanje - 29’ Sadržaj - Iris je crnohumorna noir komedija smještena u Hrvatsku 90-tih godina, u mračnu poratnu atmosferu u kojoj vladaju tajkuni, korupcija i ratni profiteri. Detektivu Nebojši Šarkoviću se jako ostajalo doma, ali ipak je prihvatio „jednostavan zadatak“: mora odvesti zaštićenog svjedoka na aerodrom… IVO Redatelj, scenarist - Nikola Strašek Snimatelj - Draga Šiša Montažer - Roman Cernjak Uloge - Goran Bogdan, Dejan Aćimović, Draško Zidar, Dora Lipovčan Proizvodnja - Kinoteka Trajanje - 26’ Sadržaj - Slučajni autosoper upoznat će debelog Ivu, kamiondžiju zatočenog u izgubljenom vremenu te kroz san, kavu i doručak otkrit će davno zaboravljenu istinu.

36


IZAĐI Redatelj, scenarist - Darko Bizjak Snimatelj - Lorik Sopi Montažerka - Iva Ivan Uloge - Maksi Tomašević, Ivan Lovrić, Josip Pozaić, Anja Opašić Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’ Sadržaj - Zombi izlazi na izbore.

JA SAM SVOJ ŽIVOT POSLOŽILA Redateljica, scenaristica - Sonja Tarokić Snimatelj - Danko Vučinović Montažeri - Martin Semenčić, Borna Buljević Uloge - Marina Redžepović, Karla Brbić, Iva Babić, Raul Brzić, Marica Vidušić Proizvodnja - ADU Trajanje - 26’50’’ Sadržaj - Srednjoškolka Silvija očajnički moli stariju sestru Željku da prespava kod nje, nakon što je mama pročitala njen besramni blog kojeg dijeli s najboljom prijateljicom Danicom. Iako iritirana njihovim mamurlukom, Željka ih dovodi sa sobom na posao, u TV studio sapunice gdje radi kao šminkerica. Dok se pripremaju na povratak kući i suočavanje s mamom, djevojke izmjenjuju dijeliće životne mudrosti, a Željkina pozicija postaje sve neugodnija.

37


igrani filmovi KOMBA Redatelj, scenarist - Tin Žanić Snimatelj - Darko Herič Montažer - Jan Klemsche Uloge - Kristijan Jaić, Tibor Kežević, Filip Lozić Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 14’ Sadržaj - Mihu budi zvonjava mobitela. Laže majci koja ga podsjeća na njegove obaveze. Svatko ima svoje navike. Čini se da se Mihine ponavljaju iz dana u dan. Miha će opet provesti vrijeme s Edom. Njih spajaju zajedničke navike, a ne prijateljstvo. Nakon današnjeg dana više ih ništa neće spajati. MUŠICE, KRPELJI I PČELE Redateljica, scenaristica - Hana Jušić Snimatelj - Marko Brdar Montažer - Martin Semenčić Skladatelji - Borna Buljević, Miro Manojlović Uloge - Tihana Lazović, Karla Brbić, Silvio Vovk Proizvodnja - Grupa 7 Trajanje - 30’ Sadržaj - Dvije mahnite sestre i jedan šmokljan odlaze na piknik koji završava katastrofom. NASLIJEĐE Redateljica, scenaristica, skladateljica - Lana Zaninović Snimatelj - Damian Nenadić Montažer - Tomislav Stojanović Uloge - Nina Mileta, Anastazija Balaž Lečić, Matija Posedi Proizvodnja - ADU / Trajanje - 08’ Sadržaj - Nakon samoubojstva majke, kći s ocem 38


OLA QUERIDA Redateljica, scenaristica - Nina Bančetović Snimatelji - Gabrijela Šitum, Zvonimir Tivon Montažer, izbor glazbe - Jura Troje Uloge - Maja Ožegović, Matija Posedi, Ljiljana Kirin Proizvodnja - Blank Trajanje - 16’ Sadržaj - Priča o studentici u danu koji je slutio da će biti kao i svaki drugi. PRVA DAMA DUBRAVE Redateljica, scenaristica - Barbara Vekarić Snimatelj - Filip Tot Montažerka - Sara Gregorić Skladatelji - Ajla Ćustović Ayllah , Dino Brazzoduro Uloge - Tena Pataky, Marija Piliškić, Asim Ugljen, Lana Barić, Slavica Knežević, Mario Kovač Proizvodnja - ADU Trajanje - 21’ Sadržaj - Amra je privlačna i talentirana tinejđerka koja živi u zagrebačkom kvartu Dubrava, u kojem je već popularna po svojim rep pjesmama. Dina je njezina mlađa, debela sestra i dežurno smetalo. Boluje od astme, i iskorištava tu činjenicu da bi manipulirala Amrom. Amra i njezin manager Kondža planiraju snimiti spot za njezinu pjesmu “Cura s kvarta”, no na dan snimanja Amrini roditelji odlaze u Bosnu u nabavku robe i ostavljaju Dinu na čuvanje Amri. Ne želeći žrtvovati svoju “veliku priliku”, Amra vodi Dinu sa sobom i stavlja njezin život na kocku. RIBLJA JUHA Redateljica, scenaristica, snimateljica, montažerka Sunčica Fradelić Uloge - Marijan Baković, Karlo Marasović Proizvodnja - Split FF, KK Split Trajanje - 05’58’’ Sadržaj - Dječak, dijete rastavljenih roditelja, u posjeti je kod oca. Nakon što su zajedno proveli dan, dolazi vrijeme večere.

39


igrani filmovi ROĐENDAN Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Marija Godo, Đina Jakir, Petar Orešković Snimatelj - Raul Brzić Montažer - Andrej Smoljan Skladatelj - Stjepan Perković Uloge - Mia Anočić-Valentić, Filip Detelić, Anđela Ramljak, Nika Burđelez Proizvodnja - ADU / Trajanje - 18’ Sadržaj - Martina priprema iznenađenje za svog dečka Zorana. Lana priprema iznenađenje za svog dečka Zorana. Što se događa ako je to isti Zoran... SVI UVJETI ZA PRIČU Redatelj, scenarist - Lukas Nola Snimatelj - Stanko Herceg Montažer - Slaven Zečević Uloge - Barbara Nola, Iva Mihalić, Jakov Nola, Filip Nola, Enes Vejzović, Nataša Janjić, Bojan Navojec, Mare Nola Proizvodnja - Kinorama / Trajanje -16’ Sadržaj - Danas smo bombardirani raznim kvazidokumentarnim filmovima koji tematiziraju nasilje isključivo u komercijalne svrhe. Ti takozvani dokumentarci nemaju nikakvu niti estetičku, ni kinestetičku, a ni etičku svrhu osim senzacionalizma. Ono što intrigira u takvim filmovima jest upravo njihova struktura koja je uvijek više manje ista. Iako su izvedene šturo i krajnje neinventivno, obično su najjači dramaturški trenutak cijele emisije! Svi uvjeti za priču je istraživanje kako takve scene funkcioniraju izdvojene iz kompletiranog filma i kakav učinak imaju na običnog gledatelja. Koja je njihova percepcija, što te scene sada znače ? 40


TOČKICA NA NOSU Redatelj, scenarist - Filip Mojzeš Snimatelj - Tomislav Sutlar Montažer, izbor glazbe - Franko Dujmić Uloge - Goran Bogdan, Iva Mihalić Proizvodnja - ADU Trajanje - 10’20’’ Sadržaj - Dvoje ljudi čija nam je povijest odnosa nepoznata, sreću se jedne večeri u klubu. USKRSNJA JAJA Redatelj - Slobodan Karajlović Scenaristi - Slobodan Karajlović, Jelena Svilar Snimatelj - Jan Šuster Montažer - Sanjin Stanić Skladatelji - Vjeran Simeoni, Nikola Seljan Uloge - Frano Mašković, Jelena Kordić Kuret, Nikola Črček, Ana Ljubičić Proizvodnja - Pebble Films Trajanje - 14’30’’ Sadržaj - Bivša Jugoslavija, 70-te godine prošlog stoljeća. Dok je otac, vojno lice, na dužnosti, majka kradomice s djecom slavi Uskrs. Otac se nepredviđeno vraća kući usred slavlja. Roditelji se sukobljavaju, a djeca pokušavaju sakriti jaja, ne bez posljedica.

ZIMA Redatelji - Denis Lepur, Marko Stanić Scenarist - Neven Trbović Snimatelj, montažer - Tomislav Pović Skladatelj - Denis Lepur Uloge - Živko Anočić, Judita Franković, Pero Kvrgić Proizvodnja - Kadar 22 Trajanje - 16’ Sadržaj - Čovjek izgubljen u šumi sretne ženu koja ga u čudnom razgovoru pozove kući. Odbije je i ona odjednom nestane. Čovjek bježi i naoko slučajni prolaznik objasni mu kako stoje stvari. 41


igrani filmovi ZUBI Redateljica, scenaristica - Daria Blažević Snimatelj - Pavle Krnjaić Montažer - Bojan Perić Uloge - Jelena Vukmirica, Rakan Rushaidat, Nikša Butijer, Urša Raukar, Ivana Krizmanić Proizvodnja - ADU, KK Zagreb Trajanje - 20’ Sadržaj - Tamara živi s mužem i kćerkom u predgrađu. Kad susjeda Ivana nestane, nitko drugi nije ozbiljno zabrinut i život se nastavlja po starom. No, Tamaru još uvijek muči što se dogodilo. ŽIVOTINJSKO CARSTVO Redatelj, scenarist - Igor Šeregi Snimatelj - Srđan Kokanov Montažeri - Borna Buljević, Tomislav Stojanović Skladatelj - Mate Matišić Uloge - Daren Grgičević, Swen Grgičević, Ozren Grabarić, Nataša Janjić, Joško Ševo, Arijana Kopljar, Nikša Butijer, Vedran Živolić, Ivan Magud... Proizvodnja - Grupa 7, ADU Trajanje - 15’ Sadržaj - Martin i otac dolaze kao izbjeglice za vrijeme rata u malo selo u Hrvatskoj. Njihov se cijeli život vrti oko skupljanja sličica Životinjsko carstvo, kako bi popunili album i dobili veliku nagradu...

42


dokumentarni filmovi

43


dokumentarni filmovi 20 DANA NA TIBETU Redatelj, snimatelj - Silvestar Kolbas Scenaristica - Dubravka Manola Montažer - Sven Pavlinić Skladatelj - Jakov Kolbas Proizvodnja - Spiritus movens Trajanje - 71’ Sadržaj - Istraživanje po Kathmandu, Lhasi i zapadnom Tibetu zahtijeva od putnika trenutno adaptiranje na nastale situacije. Da bi netko odlučio zakoračiti u nepoznato okruženje Tibeta koje u sebi sadrži i napore savladavanja velikih nadmorskih visina, mora biti znatiželjan i pomalo avanturist. Film želi gledateljima što autentičnije približi dogodovštine kroz koje su putnici prošli na putovanju u Tibet, ali i pripremu u glavnom gradu Nepala. 25. SAT Redatelj, scenarist - Tomislav Mršić Snimatelji - Alan Stanković, Krešimir Vlahek, Darko Halapija Montažer - Hrvoje Mršić Proizvodnja - HTV Trajanje - 15’ Sadržaj - Posljednje noći u listopadu, grupa putnika na pruzi Vinkovci-Zagreb zapela je u Novoj Gradiški čekajući da se kazaljke prebace s ljetnog na zimsko računanje vremena.

44


BLOKADA Redatelj, scenarist - Igor Bezinović Snimatelji - Igor Bezinović, Đuro Gavran, Eva Kraljević, Haris Berbić Montažeri - Hrvoslava Brkušić, Maida Srabović, Miro Manojlović Proizvodnja - Restart, Factum Trajanje - 92’ Sadržaj - Ovaj film predstavlja autorski prikaz najbrojnijeg, najdužeg i politički najznačajnijeg studentskog prosvjeda na ovim prostorima, blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu u travnju i svibnju 2009. godine. Film kronološki prati pripremne sastanke skupine studenata koji planiraju na jedan tjedan zauzeti zgradu svojeg fakulteta kako bi senzibilizirali javnost oko problema vezanih uz pravo na besplatno obrazovanje u RH. Film potom predstavlja zauzimanje zgrade od strane studenata te proces komunikacije i pokušaja komunikacije tih studenata s autoritetima (vlastitim profesorima, članovima Vlade RH i medijima). Tijekom prvih dana prosvjeda, blokada postaje „veća“ od samih aktera, metoda blokade nastave širi se na dvadesetak fakulteta u cijeloj državi, traje 34 dana i postaje medijska tema broj jedan u Hrvatskoj. Film prati živote aktera u vrijeme blokade, njihove međusobne konflikte i njihovu beskompromisnu zajedničku borbu te, konačno, donošenje odluke o prestanku blokade i o nastavku borbe putem drugih akcija.

45


dokumentarni filmovi BOSANOGA (Sasvim slučajna smrt) Redateljica, scenaristica - Morana Komljenović Snimateljica, montažerka - Iva Kraljević Animatorice - Iva Kraljević, Ana Hušman Skladatelj - Vlado Simčić Vava Proizvodnja - Fade In Trajanje - 74’ Sadržaj - Bosanoga (sasvim sljučajna smrt) govori o nizu događaja koji su 1981. godine obilježili generaciju mladih u Rijeci i koji su ostali nerazjašnjeni, ali i dalje žive u društvenom tkivu grada. Ishodište filma je pogibelj Nenada Vižina koji je posljedicom brutalnosti tadašnjeg sistema izgubio život. Ta nasilna smrt bila je katalizator jedinstvenog fenomena u povijesti bivše Jugoslavije: 300 građana Rijeke potpisalo je peticiju kojom zahtijevaju od policije i komunističke partije da preuzmu odgovornost za to što se dogodilo. Uslijedila su ispitivanja, prijetnje izbacivanjem s fakulteta, prokazivanja i sl. Film skicira mehanizam straha kao integralnog dijela političkih sistema i oslikava jedinstven kreativni umjetnički bunt koji se dogodio u Rijeci upravo kao reakcija na strah i nemoć. On odaje počast univerzalnoj žrtvi vremena i ksenofobičnog društva bez obzira na društveni sistem i političku ideologiju. ČAROBNE RUKE MAJSTORA IGRAČAKA Redatelji, scenaristi - Nenad Borovčak, Marko Škobalj Snimatelj, montažer - Ivan Slipčević Animator - Nenad Borovčak, Ivan Slipčević Skladateljica - Dunja Knebl Proizvodnja - GOKUL Trajanje - 09’50’’

46


ČISTINA Redatelj, scenarist, montažer - Vjekoslav Gašparović Snimateljica - Dinka Radnić Proizvodnja - Pula FF Trajanje - 10’05’’ Sadržaj - Autobiografski film o središnjem prostoru bivše vojne zone Muzil u Puli, o nedostupnom prostoru unutar grada, livadi na vrhu grada. Film je rezultat nužde za prenošenje sadržaja zabranjenog prostora, u situaciji potpune nemoći utjecanja na njegovu sudbinu koja se kroji samovoljom vladajućih klasa. DRAGI JA/PRVO LICE JEDNINE, MUŠKI ROD Redateljica, scenaristica, snimateljica, montažerka Sabina Mikelić Proizvodnja - Sabina Mikelić Trajanje - 40’11’’ Cijeli proces dokumentiram - moje putovanje ka

Onda u priču u epizodi ulazi Ed Chigliak indijanac koji

samim rijekama te čin bacanja pisma, dok putem

kazuje Maggie da postoji sjevernoamerički ritual u

nasumično intervjuiram ljude ispitujući ih o ljubavi

kojemu se čovjek ima priliku oprostiti sa umrlima i ot-

i partnerstvu pokušavajući tako upotpuniti događaj

pustiti prošlost na način da im napiše pisma i pošalje

intervencijama drugih, unošenjem njihovih pogleda

ih niz rijeku da rijeka odnese poruku u druge svjetove.

i razmišljanja. Kroz odgovore se otkriva jedan suptilni

Inspirirana time u svojoj 29. godini pišem pisma

presjek hrvatskog društva, ta najvažnija tema i

bivšim dečkima i bacam ih u rijeke diljem Hrvatske

najvažniji odnos u životu kroz naoko banalno pitanje

koje prolaze kroz mjesta naših odnosa i koje su na taj

otvara sliku čovjeka i pokazuje zapravo prilično funda-

način povezane s njima .

mentalne postavke ljudi, njihovu otvorenost, iskustva, traume, snove.Na ovaj način i sama pokušavam doći do odgovora ali i smisla čitavog filma. Kako se sve rijeke konačno ulijevaju u more, zadnji dio filma snimam na barci razgovarajući sa ocem. Ovim radom zapravo razrješavam odnose sa muškim osobama u mom životu, tražeći na kraju krajeva vlastitu hrabrost za zaključak. Sadržaj - Ideja za film proizašla je iz serijala Život na sjeveru gdje u epizodi Maggie turns 30, Maggie O’ Connel navršava 30 godina i uviđa da joj je ljubavni život potpuni fijasko, naime svi njeni bivši partneri pogibaju na najbizarnije načine. Suočena sa time da se očekuje da do 30 godine čovjek treba biti posložen i realiziran upada u depresiju.

47


dokumentarni filmovi GENERACIJA Y Redatelj - Petar Orešković Scenaristica - Ivana Šimić Snimatelj - Raul Brzić Montažerka - Ana-Marija Sremec Proizvodnja - Kinoteka Trajanje - 26’ Sadržaj - Epizoda objedinjuje više protagonista, a prikazuje raznolike sredine i načine odrastanja, odnosno različite odnose djece i roditelja. L.E.F. Redatelj, scenarist - Goran Trbuljak Snimatelji - Bau (Berlin), Rosalie Hübl (Mexico City), Antoni-Jordi Owusu (Accra), Bruno Reart (Paris), Kong Qui (Shangai), Grgur Kulijaš, Goran Trbuljak (Zagreb) Montažerka - Višnja Skorin Proizvodnja - Factum Trajanje - 09’ Sadržaj - U manje od 10 min. Trbuljak na oštar, kritičan i jednak način tematizira neke od najvažnijih problema suvremenog svijeta: njegov ustroj, (ne) pravičnost i odnos prema idealima Francuske revolucije na koje se svi i dalje, na papiru naravno, pozivaju. Film se sastoji iz više scena snimanih u različitim gradovima i kontinentima, koje uvijke prikazuju isti prizor: kontejnere, ljude, potragu za otpacima, hranom, smećem…

48


NADZORNA KAMERA Redatelj, scenarist, snimatelj - Željko Kipke Montažer - Staša Čelan Proizvodnja - HFS Trajanje - 31’ Sadržaj - Izgradnju poslovnog objekta u dvorištu jedne zagrebačke policijske postaje – sve njezine etape – mogao sam pratiti s prozora svojega stana. U vrijeme dok se pripremalo gradilište bavio sam se umjetničkim poetikama koje su posebnu pozornost poklanjale nadzornim kamerama ili voajerizmu u ime državnih institucija. Iz »sigurnosnih razloga« danas je sve više javnih i privatnih gradskih prostora pod nadzorom. Jedna tajna kamera više, okrenuta u smjeru represivne institucije, ne bi trebala narušiti postojeću ravnotežu u mom gradu. NIJE BILO VITRA Redateljice - Mejra Mujičić, Nika Radić, Marina Viculin Scenaristice - Mejra Mujičić, Marina Viculin Snimatelj - Boris Poljak Montažer - Nika Radić Proizvodnja - HFS Trajanje - 31’ Sadržaj - Sve samo ne klasični dokumentarac Nije bilo vitra progovara o otoku Zlarinu na pomalo osebujan način: istovremeno to je film o otoku ali i film o formi dokumentarnog filma. On razotkriva poziciju dokumentarca kao kontradiktorne forme koja pokušava ispričati neku objektivnu istinu dok zapravo potpuno ovisi o izborima i odlukama autora.

49


dokumentarni filmovi NIJE TI ŽIVOT PJESMA HAVAJA Redateljica, scenaristica - Dana Budisavljević Snimateljice - Ana Opalić, Tamara Cesarec, Eva Kraljević Montažeri - Marko Ferković, Dana Budisavljević Skladatelj - Christian Biegai Proizvodnja - Hulahop Trajanje - 50’ Sadržaj - ‘Nije ti život pjesma Havaja’ (engleskog naziva ‘Family Meals’) je dokumentarni film koji kroz ritual obiteljskih objeda šarmantne i pomalo neobične obitelji redateljice Dane Budisavljević iskreno, ali s nježnošću i humorom govori o potrebi za prihvaćanjem među najbližima. OBLAK Redatelj, scenarist - Miroslav Sikavica Snimateljica, montažerka - Iva Kraljević Proizvodnja - Fade In Trajanje - 78’ Sadržaj - Oblak je intimna priča o traumatičnom gubitku te film o potrebi i važnosti građanske solidarnosti i aktivizma u današnjem društvu.

50


PIJADETE Redatelj, scenarist - Damir Terešak Snimatelj - Mario Krce Montažerka - Maida Srebović Skladatelj - Adrian Vinković Rangel Proizvodnja - Maxima film Trajanje - 63’ Sadržaj - Hrvatska ženska nogometna reprezentacija odlazi u Vrbovec na pripreme za kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo. U kampu se izvršava predviđeni program prema zamisli izbornika reprezentacije. Djevojke dolaze iz svih krajeva Hrvatske, a njih tri čak iz Amerike. Međusobno se jedva poznaju, a mnoge se vide po prvi puta. Živjet će u izolaciji desetak dana. Pratit ćemo njihovo druženje i nihova raspoloženja. Fokus našeg interesa će biti atmosfera na tim pripremama ali i precizno bilježenje detalja treninga i ostalih aktivnosti koji su sastivni dio stručnog programa. TERASA Redatelji, scenaristi, snimatelji - Vedran Šamanović, Sanja Šamanović Montažer - Vjeran Pavlinić Skladatelj - Boris Ciglenečki ml. Proizvodnja - Mitropa Trajanje - 16’ Sadržaj - Terasa je film koji govori o bijegu od gradske žurbe i gužve. Autori promatraju život iz hladovine terase na kojoj provode svoj ljetni godišnji odmor, poštujući tek jedno pravilo: nekoliko kvadrata prostora omeđenog ogradom terase točka je s koje se snima.

51


dokumentarni filmovi VELIKI DAN Redatelj, scenarist - Đuro Gavran Snimatelj - Pavel Posavec Montažer - Iva Mrkić Animatorica - Petra Zlonga Proizvodnja - ADU Trajanje - 52’ Sadržaj - Vjenčanje je poseban događaj u životu. Tradicionalno vjenčanje zahtijeva duge i detaljne pripreme. Ovaj film prikazuje što su mladi spremni prihvatiti, koliko ih sve to košta i u čemu ne može biti kompromisa kada se radi o vlastitu vjenčanju. Na njihovim željama razvija se i tržište koje te potrebe zadovoljava. Postoje ljudi koji snove o vjenčanju pretvaraju u stvarnost. Kada dođe ‘veliki dan’. ZEMLJA ZNANJA Redatelj - Saša Ban Scenaristi - Saša Ban, Nevenka Sablić, Vanja Siruček Snimatelj - Hrvoje Franjić Montažer - Vanja Siruček Skladatelj - Aleksandar Antić, Luka Barbić Proizvodnja - Hulahop, HRT Trajanje - 65’ Sadržaj - Studenti Filozofskog fakultetu u Zagrebu 20. travnja 2009. godine preuzimaju kontrolu nad fakultetom. Od Vlade Republike Hrvatske zahtijevaju ukidanje svih oblika plaćanja visokog obrazovanja. Tijekom blokade fakulteta studenti sve odluke donose metodom direktne demokracije. Tako Plenum, tijelo sastavljeno od više stotina studenata, postaje glavni lik filma. Paralelno pratimo i drugu, medijsku stvarnost u kojoj ”žive” osobe od političke važnosti i odlučuju o našoj današnjici i budućnosti. Film „Zemlja znanja“ dokumentira 35 dana blokade fakulteta, 52

tijekom kojih Vlada ignorira studente.


animirani filmovi

53


animirani filmovi AMO - TAMO Redateljica, scenaristica, snimateljica, montažerka, animatorica - Ivana Guljašević Skladatelj - Aljoša Vuković Proizvodnja - Školska knjiga, Igubuka Trajanje - 06’58’’ Sadržaj - Mali pingvin, tuljan i polarni medo dosađuju se u polarnoj noći, svaki u svom kraju i jedan za drugoga ne znaju. Ali odjednom na nebu se pojavi neobična svjetlost. Sva trojica krenu prema izvoru svjetla. A čudno svjetlo daje cirkus imena Amotamo, koje putuje svijetom i zabavlja sve kojima je dosadno i sami su. Sprijatelje se nakon neobičnog doživljaja i više im nije dosadno, jer su zajedno. BOTUOV BUBANJ Redateljica, snimateljica, montažerka, animatorica Ivana Guljašević Scenarist - Bruno Kuman Skladatelj - Aljoša Vuković Proizvodnja - Školska knjiga, Igubuka Trajanje - 05’55’’ Sadržaj - Bo-tuov bubanj priča je o razlici među generacijama, međusobnom razumjevanju i poštovanju. Priča je smještena u afričko pleme M-gunga koje je generacijama sviralo jedan određeni ritam na bubnjevima. Sve dok mali Bo-tu nije dobio bubanj i otkrio novi ritam, što je oduševilo njegove vršnjake, ali i zgrozilo starije generacije. No mudri poglavica i plemenske starješine nakon nekoliko dana vjećanja zaključili su da svaka generacija ima pravo na svoj ritam, ali da se ni stari ne smije zaboraviti.

54


CIGLA Redatelj, scenarist - Dubravko Mataković Montažerka - Marina Barac Animatori - Marijan Lončar, Zoran Mudronja Proizvodnja - Zagreb film Trajanje - 06’ Sadržaj - Ovaj film metaforički prikazuje i upozorava na razne, sveprisutne negativnosti u svijetu kojih, nažalost, ima i kod nas. Riječ je o ksenofobiji koja se u ovoj priči pojavljuje prema vanzemaljcima koji ovdje simboliziraju različitost među rasama i kulturama…

CRTAČ Redatelj, scenarist - Ljupče Đokić Montažer - Vjeran Pavlinić Animator - Natko Stipaničev Skladatelj - Vjeran Šalomon Proizvodnja - Ars animata studio Trajanje - 05’34’’ Sadržaj - Crtač je film o povijesti jedne slike i film o jednoj povijesti. Slika je nastala 1940. u Parizu, slučajno preživjela uništenje 1944. u Zagrebu i doživjela apotezu 1954. na izložbi moderne umjetnosti u Rijeci. I slika i povijest svjedoče o sukobu represije i slobode umjetničkog stvaralaštva.

DANIIL IVANOVIĆ, YOU ARE FREE Redateljica, scenaristica - Petra Zlonga Snimateljica - Petra Mrša Proizvodnja - ALU Trajanje - 06’16’’ Sadržaj - Dragi Daniil, ljubav nema ime, nije li tako? Uživala sam u svakoj minuti koju smo proveli razdvojeni. Zaruke su otkazane. Vidimo se kasnije. Petra.

55


animirani filmovi DRAGI KENO Redatelj, montažer, animator - Natko Stipaničev Scenaristi - Damir Juričić, Dario Arana, Natko Stipaničev Proizvodnja - ALU Trajanje - 05’25’’ Sadržaj - Mlada, nevina djevojka sa sela dolazi u grad privređivati za obitelj. U gradu upoznaje starijeg, ambicioznog poduzetnika i njihovi životi se isprepletu.

DREAM MYSELF AWAY Redatelj, scenarist, snimatelji, montažer - Josip Žuvan Animacija - Josip Žuvan (glavni crtač i animator), Natko Stipaničev (animator) Skladatelj, izbor glazbe - Miro Manojlović Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 11’15’’ Sadržaj - Život je databaza snova. Moraš zatvoriti oči da bi vidio projekciju... HAUS MUZIK Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer, animator Ivan Mirko Senjanović Skladatelj - Frano Gracin Proizvodnja - Ivan Mirko Senjanović Trajanje - 01’50’’ Sadržaj - Sto lica stolica.

56


JA VEĆ ZNAM ŠTO ČUJEM Redatelj, scenarist, snimatelji, montažer, animator Darko Masnec Skladatelj - Vjeran Šalomon Proizvodnja - Zagreb film Trajanje - 05’ Sadržaj - U komunikaciji postoji manjak. On se može osjetiti, kao stvari što nikad nisu do kraja izrečene. No manjak ne znači crnu rupu, nego prostor koji ispunjava sam sebe. MAČKA Redatelj, scenarist - Goran Stojnić Montažerka - Višnja Skorin Animacija - Goran Stojnić (animator), Alen Vuković (compositing) Skladatelj - Nikola Kovač (skladatelj), Hrvoje Štefotić (dizajn zvuka) Proizvodnja - 3D2D Trajanje - 09’21’’ Sadržaj - Kratka priča o tri sasvim različita bića - o jednoj mački, starici i ptici. Ili možda ipak ne tako različita kako se isprva čini? Dok pratimo lik mačke, postaje sve jasnije kako nečiji postupci mogu promijeniti ne samo ponašanje, nego čak i izgled... MESO Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer, animator, izbor glazbe - Ivan Mirko Senjanović Proizvodnja - Ivan Mirko Senjanović Trajanje - 07’30’’ Sadržaj - Jedan dan u životu prosječnog čovjeka u ispodprosječnoj zemlji.

57


animirani filmovi MI Redatelj, scenarist - Midhat Ajanović Snimatelj - Mustafa Mustafić Animator - Anton Huml Skladatelj - Enes Zlatar Proizvodnja - SaGa production (BiH) Trajanje - 08’ Sadržaj - Mi je crnohumorna satira o čovjekovoj nasilnoj prirodi. Film želi reći da je povijest ljudske vrste povijest nasilja koja se ponavlja u cikličkim periodima. OTAC Redatelji - Ivan Bogdanov, Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrov, Veljko Popović, Rositsa Raleva, Dmitry Yagodin Scenaristi - Ivan Bogdanov, Phil Mulloy Montažer - Ivan Bogdanov Animatori - Vessela Dantcheva, Kristijan Dulić, Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrov, Dmitry Yagodin Skladatelj - Petar Dundakov Proizvodnja - Bonobo studio, Compote Collective, Eyecatch Productions Trajanje - 16’ Sadržaj - Kada ste zadnji put pričali sa svojim ocem? Hoćete li ga ikada pitati o onome što vas muči? U Ocu je stvarnost okrenuta naopačke kako bi se stvorio nemogući dijalog – dijalog između djeteta i oca koji se nikad ne dogodi.

58


PAD CHAKRU CRUISE CASTILLA Redateljica, scenaristica, animatorica - Tea Stražić Montažeri - Tea Stražičić, Bojan Perić Skladatelji - Krešimir Valiđžić, Tomislav Milačić Proizvodnja - ALU Trajanje - 05’25’’ Sadržaj - Jedne večeri žena se spotakne i razbije glavu. Dok je u komi njezin kućni ljubimac zec Chakru raste i brine se za kućanstvo, te joj na oči stavlja tikvice. On raste proporcionalno ženinim snovima i romantičnim iluzijama, sve dok ih jednog dana iz sna ne probudi poreznik sa neugodnim dokazima zbog kojih se Zec baca kroz prozor, a žena napokon skida tikvice s očiju. PLIMA Redatelj, scenarist - Alen Zanjko Montažerka - Ivana Fumić Animator - Siniša Mataić Skladatelj - Vjeran Šalamon Proizvodnja - Diedra Trajanje - 06’08’’ Sadržaj - Za vrijeme punog mjeseca nailazi plima i čudne se stvari počinju dešavati. „Plima“ je nadrealna priča o dvojici likova koji žel zajedno popiti šalicu čaja, svim nedaćama unatoč. U tom banalnom nastojanju šteta je nesrazmjerno veća od koristi.

59


animirani filmovi POLITIKA Redatelj, scenarist - Nedjeljko Dragić Montažer - Lado Skorin Animator - Dario Kukić Skladatelj - Veljko Zimonić Proizvodnja - Zagreb film Trajanje - 01’30’’ Sadržaj - Rudi, tipičan „mali čovjek“, neoženjen, živi u gradu, zarobljen između četiri zida: društvo ga „normalno“ frustrira. Rudi neprekidno gleda televiziju. Istovremeno stalno obavlja banalne kućne poslove (jede, čisti stan, odlaže svoje plaćene račune, odlazi na WC, telefonira…). S televizije stalno dolaze besmislene riječi, ali iz zbrke pojmova izdvaja se jedna – ljubav. Rudi, inspiriran upravo obavljenim poslom, zamišlja svoju priču na ovu temu… PRIČA S POČETKA VREMENA Redatelj, scenarist - Božidar Trkulja Montažer - Simon Bogojević Narath Animacija - Dina Rončević (glavna animatorica), Ivana Bošnjak, Thomas Johnson (animatori) Skladatelji - Vladimir Sokačić, Božidar Trkulja Proizvodnja - Bonobostudio Trajanje - 10’ Sadržaj - Velika se prijetnja nadvila nad selo. Mitski demon Garmah - niti lignja niti ptica - prestao je biti mitski. Probudio se i donosi posvemašnju tminu... Plemenski vrač, uznemiren vizijom dolaska čudovišta, odabire mladog ratnika koji mora otići na kraj svijeta i pronaći Bijelu djevojku, jedinu koja mu može pomoći svladati demona i pobijediti vječnu tamu. 60


SOTONIN SIN Redatelj, scenarist, animator - Marko Dješka Skladatelj - Bilanca Ban Proizvodnja - ALU Trajanje - 09’50’’ Sadržaj - Dobroćudni demon, duboko razočaran svojim životom u paklu ocem pijanicom, jednoga dana odluči napustiti svoj dom.

ŠLJOKICE Redateljica, scenaristica, snimateljica, animatorica, izbor glazbe - Marina Burolo Proizvodnja - ALU Trajanje - 02’16’’ Sadržaj - Kratkometražni film u tehnici kolaž- animacije, koji obrađuje temeljne pojmove ljepote, privlačnosti i života uopće u relativizaciji njihovih međuodnosa (ljepota kao kanon, privlačnost u psihoanalizi, život i etičke vrijednosti) sa motivima iz svijeta mode koji ove odnose najbolje relativiziraju pošto je moda vodeći medijski instrument svijeta zabave koji sebi stvara svoju publiku. Naglasak filma je na društvenoj kritici koja razmatra naivnost pojedinaca koji čine sve moguće kako bi izgubili osobnost. Svlače se i oblače kao kartonske lutke koje smo nekada davno izrezivali iz slikovnica (princip kolaža) i zabavljali se njima na pet minuta, s toga se i upotrebom kolaž animacije želi naglasiti taj fenomen.

61


animirani filmovi U SJENI Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer, animator Manuel Šumberac Skladatelj - Željko Veljković Proizvodnja - ALU Trajanje - 04’ Sadržaj - Vjeverica boreći se sa sistemom koji joj je nametnut u potrazi za mjestom pod suncem. VELIKA AVANTURA GOSPODINA ŠMRKLJIĆA Redatelj, scenarist, montažer, animator - Darko Vučenik Skladatelj - Dubravko Robić Proizvodnja - Nukleus film Trajanje - 04’50’’ Sadržaj - Bizarna priča o čovjeku zvanom Blesavi Joža koji zapravo i nije čovjek. On je automaton. Kreće se i govori, ali za volanom nema nikoga. Jedina inteligencija u njegovoj glavi ne potiče iz njegova mozga, već iz rase Šmrkalja što žive u njegovu nosu. ZAŠTO SLONOVI Redatelj, scenarist, montažer - Marko Meštrović Animatori - Siniša Mataić, Marko Meštrović Dizajn zvuka - Boris Wagner Proizvodnja - Zagreb film, Kreativni sindikat Trajanje - 08’ Sadržaj - Na jednostavna pitanja nije uvijek lako dati jednostavan odgovor.

62


eksperimentalni filmovi

63


eksperimentalni filmovi JUTARNJI PROGRAM Redatelj, scenarist - Igor Juran Snimatelj - Daniel Gržin Montažeri - Daniel Gržin, Igor Juran Uloge - Siniša Bahun, Maja Rožman Proizvodnja - Adriatic art media film Trajanje - 05’38’’ Sadržaj - Ovaj kratki alegorijski video je o ljudima koji žive u istom prostoru ali se nikada ne suoče sa svojim međupostojanjem. Video ima strukturalistički pristup i poigrava se sa kontinuitetom vremena i prostora. Također se bavi i ljudskom otuđenošću za vrijeme gledanja televizije i tijekom odlaska na posao u rano jutro. U ta dva dijela dana, ljudi se nalaze u nesvjesnom hipnotičkom stanju. MIMOHOD, OBALA, RIJEKA Redatelj, scenarist, snimatelj - Željko Sarić Montažer - Igor Babić Skladatelj - Tomislav Babić Proizvodnja - Projekt 6 studio Trajanje - 10’ Sadržaj - Odijelo je vanjski simbol duhovne djelatnosti, vidljiv oblik unutrašnjeg čovjeka, jer odjeća nam je podarila individualnost, različitost, društvenu istančanost. Reći da odijelo ne čini čovjeka, znači biti pomalo brzoplet. Odjeća svjedoči o funkciji ili statusu. Ona odaje pripadnost nekom karakterističnom društvu, svećenstvu, vojsci, mornarici, upravi. Skinuti je, znači na neki zanijekati to pripadništvo, zanijekati postojanje…

64


OD DO Redateljica, scenaristica - Miranda Herceg Snimatelj - Stanko Herceg Montažer - Vladimir Gojun Skladatelj - Vjeran Šalomon Proizvodnja - Kinorama Trajanje - 10’ Sadržaj - Javne ustanove, čekaonice, javna prijevozna sredstva prostori su različitog imena, ali istog karaktera. U njima čovjek boravi da bi mogao biti negdje drugdje. To su prostori “između”, prostori privremenosti i isključenosti koji komuniciraju sa svima na isti način, ustaljeno, nezainteresirano za pojedinca. Čovjek osjeća tjeskobu i “samoću koja zrcali milijune drugih” (Marc Augé). Ili možda osjeća olakšanje koje pruža anonimnost privremenog identiteta? Želi li čovjek promjenu u tom odnosu ili se želi stopiti s neidentitetom? Postoje li “nemjesta” zbog nas samih? Postoje li “nemjesta” jer nam trebaju. PARALLEL HIGHWAYS Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer - Rino Barbir Uloge - Marijan Šteković, Lea Sinovčić… Proizvodnja - Studio Baranda Trajanje - 03’56’’ Sadržaj - Dvoje glavnih aktera prolazi kroz trenutak zamrznut u vremenu.

65


eksperimentalni filmovi POLAGANOST Redatelj - Vladimir Končar, Iva Pavičić Scenaristica - Iva Pavičić Snimatelj, montažer - Vladimir Končar Glazba - Jeanne Frémaux Uloge - Valentina Čebušnik Dorotić, Jasna Malus Gorišek, Petra Kursar, Ivana Levanić, Nevenka Miklenić , Tatjana Peruško, Ines Sabotić Proizvodnja - Trupa TO Trajanje - 29’ Sadržaj - U tridesetminutnom eksperimentalnom plesnom filmu, stvaranom tijekom 2008-2011. godine, sedam izvođačica u srazu s prirodom grade intiman svijet. Kruženje voda, nepregledna polja i apstraktne strukture isprepliću se kroz prirodne cikluse. Pokret suptilno nastaje i nestaje u ritmu kadrova uz originalnu glazbu Jeanne Fremaux. PREBIVALIŠTE PRAZNINE Redateljica, scenaristica, snimateljica, montažerka Tanja Deman Proizvodnja - Tanja Deman Trajanje - 07’15’’ Sadržaj - Prebivalište praznine prikazuje seriju arhitektonskih situacija u formi tableaua, koji predstavljaju puste prostore prirode i modernističkog grada.

66


SERENISSIMA (Tomu u pohode) Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer, izbor glazbe Željko Radivoj Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 11’ Sadržaj - Vencijansko bijenale 2011. Prije posjete Arsenalu, kristaliziram misli na turističkoj obali Grand kanala. Druga obala je druga Venecija. Serenissima.

SITE SELECTION Redateljica, scenaristica, snimateljica, montažerka, animatorica, skladateljica - Mare Šuljak Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 02’57’’ Sadržaj - Lisica lutajući praznim gradom traži svoje mjesto. SLOŽNE RUKE Redatelj, scenarist, snimatelj - Igor Grubić Montažer - Barko Boško Proizvodnja - Kreativni sindikat Trajanje - 11’33’’ Sadržaj - ‘Složne ruke’ govore o posljedicama hrvatske realnosti devedesetih u kojoj su građani privatizacijskom pljačkom dovedeni do ruba siromaštva. Strukturiran je iz serije fotografija i kritičkih tekstualnih komentara, bez zvuka.

67


eksperimentalni filmovi U RATU I REVOLUCIJI Redateljica, scenaristica, snimateljica - Ana Bilankov Montažer - Staša Čelan Skladatelj - Boris Wagner Proizvodnja - HFS Trajanje - 15’03’’ Sadržaj - Eksperimentalno-dokumentarni video U ratu i revoluciji govori o osobnoj i kolektivnoj amneziji tokom političkih promjena i rata početkom 90ih godina u Hrvatskoj. Kroz strukturu paralelne montaže slijedi intervju s autoričinom 97-ogodišnjom bakom, koja se pokušava prisjetiti svoje mladosti kao učiteljice u antifašističkom pokretu tokom 2. svjetskog rata na osnovu fotografije u knjizi Škola u ratu i revoluciji, koju je napisao bakin muž i autoričin djed. Te slike izmjenjuju se sa snimkama fragmenata knjiga iz njihove privatne biblioteke i izjavama nekolicine zagrebačkih intelektualaca na temu ideološkog micanja ne samo te konkretne već i mnogih drugih knjiga, koje su, obilježene kao nepodobne ili komunističke od strane nove hrvatske države početkom 90ih godina, nestale iz knjižara i biblioteka.

68


TABULA RAZA Redateljica, scenaristica, montažerka Sunčica Fradelić Snimatelj - Boris Poljak Skladatelj - Tonći Tafra Uloge - Alen Čelić, Romano Dautanac Proizvodnja - KK Split Trajanje - 12’ Sadržaj - Film ‘Tabula raza’ parafraza je Ezopove basne ‘Lisica i roda’ i kratka studija ljudskog ponašanja. Stilski pripada adaptaciji teatra za film i slijedi klasičnu tročinsku strukturu. Scena je očišćena od rekvizita, likovi tijelom i pokretom, bez dijaloga, ocrtavaju prostor oko sebe i definiraju radnju koja se dodatno pojašnjava zvukom. Povremeni glas naratora u pozadini suprotstavlja objektivne spoznaje o ljudskom postanku sa artificijelnim slikama dva karikirana lika. TESERAKT / SOMNIUM Redateljica, scenaristica, snimateljica, montažerka -

Skladatelj - Richard Edgeler

Uloge - Robin Edgeler, Žan Jakopać Proizvodnja - Frame Trajanje - 12’ Sadržaj - Osnovni idejni motiv video rada „Teserakt / Somnium„ je teserakt, geometrijski lik četvrte dimenzije analogan trodimenzionalnoj kocki, pri čemu interes nikako nije prirodnoznanstveni u smislu čiste simulacije i demonstracije matematičkog modela. Naime fizikalna i matematička postignuća koja pokazuju kako naša stvarnost nije isključivo trodimenzionalna imaju za implikaciju u filozofiji i umjetnosti ozbiljno propitivanje pouzdanja u domenu osjetila, a time i percepcije te ograničenosti spoznaje… Naime fizikalna i matematička postignuća koja pokazuju kako naša stvarnost nije isključivo trodimenzionalna imaju za implikaciju u filozofiji i umjetnosti ozbiljno propitivanje pouzdanja u domenu osjetila, a time i percepcije te ograničenosti spoznaje… 69


eksperimentalni filmovi THE SPECTRES OF VERONICA Redatelj, scenarist, montažer, animator, skladatelj Dalibor Barić Proizvodnja - Dalibor Barić Trajanje - 08’ Sadržaj - Veroniku opsjedaju aveti budućnosti. Njezin identitet nestaje zarobljen u paučinu površinskih slika i emocija, ali ona i dalje prekraja bezvremene obrasce u potrazi za vlastitim zamjenama. THE WORLD OF OTHERS Redatelj, scenarist, montažer, animator, skladatelj Bruno Pogačnik Proizvodnja - Bruno Pogačnik Trajanje - 08’24’’ Sadržaj - The World of Others je prva faza projekta „666 minutes from here“ koja se bazira na pet pojmova koji su The Tarot, The Divine Eye, The Devil, The Magi i The Thief. Kroz projekt gradi se svijet koji se zasniva na paradoksu, podijeljen na nedefiniran broj sfera i podnivoa, gdje je početnih 5 pojmova platforma za daljnji razvoj. Ovaj film definira pet nesvakidašnjih situacija koje vode u slijedeću fazu projekta, zamišljenu kao instalacijsko-performativnu scenu. Rad se temelji na viziji Apokalipse. TRAPEZAKT Redatelj, scenarist, montažer, skladatelj Miro Manojlović Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 03’12’’

70


WHEN I’m FIVE Režija, scenarij, snimanje, montaža, uloge - Focus Grupa a.k.a. Iva Kovač, Elvis Krstulović Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 07’52’’ Sadržaj - Film se sastoji od 4 vinjete koje donose informacije o životu Paul Gaugaina i njegove bake Flore Tristan. Svaka od vinjeta se oslanja na neki medijski prikaz-interpretaciju pojedinih aspekata njihovog života. ZAČUDNOST KAOSA Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer Željko Radivoj Autor glazbe - Frano Parać Uloge - Tom Gotovac, Vedran Šamanović Proizvodnja - KK Zagreb Godina proizvodnje - 2011./12 Trajanje - 04’ Sadržaj - Sklad odraza kaosa i glazbenog djela, nastalog znatno ranije, izaziva čuđenje, nameće pitanja, daje niz odgovora. Nije ni bitno koji je pravi, i, da li je samo jedan pravi. ZAGREB – IVANIĆ GRAD – ZAGREB Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer Natko Stipaničev Glazba - Charlemagne Palestine Uloge - Darko, Danko, Šuvar, Natko Proizvodnja - Natko Stipaničev Produkcija - Kinoklub Zagreb Trajanje - 05’14’’ Sadržaj - 108 km, 4907 fotografija, 1 fotografija svakih 5 sekundi, video u 12 fps.

71


72


NAMJENSKI FILMOVI

73


namjenski filmovi 16. FILMSKA REVIJA MLADEŽI i 4. FOUR RIVER FILM FESTIVAL Redatelj, montažer, animator - Vjekoslav Živković Scenaristi - Svjetlana Višnić, Marija Ratković, Marko Pekić, Vjekoslav Živković Snimatelji - Marko Mikšić, Vjekoslav Živković Uloge - Anita Stepić, Emilio Zinaja, Viktor Volarić Horvat Proizvodnja - KK Karlovac Trajanje - 01’40’’ Sadržaj - Grad Karlovac je za vrijeme 16. Filmske revije mladeži i 4. Four River Film Festivala u rujnu 2011. dobio četiri nova stanovnika, četiri maskote koje ove godine igraju na film: junak westerna - Kauboj, legenda nijemog filma - Charlie Chaplin, mračnjak iz Ratova zvijezda - Sith i naša domaća zvijezda - Profesor Baltazar. Što se desi kad se svi oni nađu za stolom za poker? Sigurno neće proći bez ludih iznenađenja. BUDI MUŠKO: DISKRIMINACIJA Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Petar Orešković, Vedran Šuvar, Jasna Žmak Snimatelj, montažer, animator, izbor glazbe Lovro Čepelak Uloge - Kristijan Bonacić, Romeo Muratović, Ajdin Pajić, Tino Ban, Filip Kozina Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’10’’

74


BUDI MUŠKO: NASILJE U VEZAMA Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Petar Orešković, Vedran Šuvar, Jasna Žmak Snimatelj, montažer, animator, izbor glazbe Lovro Čepelak Uloge - Kristijan Bonacić, Ajdin Pajić, Tino Ban, Filip Kozina Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’10’’ BUDI MUŠKO: VRŠNJAČKO NASILJE Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Petar Orešković, Vedran Šuvar, Jasna Žmak Snimatelj, montažer, animator, izbor glazbe Lovro Čepelak Uloge - Kristijan Bonacić, Ajdin Pajić, Tino Ban, Filip Kozina Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’10’’ CIVITAS ELAN ZAGREB PREDSTAVLJA: BICIKLIST I PJEŠAK Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Natko Stipaničev, Vedran Šuvar, Josip Žuvan Snimatelj - Tonći Gaćina Montažer - Lovro Čepelak Skladatelj - Natko Stipaničev Uloge - Dario Bukovski, Vlasta Trajčević Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’10’’

75


namjenski filmovi CIVITAS ELAN ZAGREB PREDSTAVLJA: CARPOOLING Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Natko Stipaničev, Vedran Šuvar, Josip Žuvan Snimatelj - Tonći Gaćina Montažer - Lovro Čepelak Animator, skladatelj - Natko Stipaničev Uloge - Ivan Mokrović, Natko Stipaničev, Štefica Đondras Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’10’’ CIVITAS ELAN ZAGREB PREDSTAVLJA: VLATKA I ALOJZ Redatelj - Petar Orešković Scenaristi - Natko Stipaničev, Vedran Šuvar, Josip Žuvan Snimatelj - Tonći Gaćina Montažer - Lovro Čepelak Animator, skladatelj - Natko Stipaničev Uloge - Petar Lulić, Štefica Đondras Proizvodnja - KK Zagreb Trajanje - 01’10’’

HPB: SAT POVIJESTI Redatelj - Dalibor Matanić Scenarist - Teo Tarabarić (McCann Erickson) Snimatelj - Sven Pepeonik Montažerka - Mia Prkić Skladatelj - Jura Ferina, Pavao Miholjević Uloge - Judita Franković Proizvodnja - Val produkcija Trajanje - 55’’

76


iPLAY BATTLES Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer Mario Mlakar Animator - Dražen Zeljković Glazba - Cojones Uloge - Marina Sumić, Filip Grgić Proizvodnja - Lunapark produkcija Trajanje - 54’’ Sadržaj - iPlay Battles je klupski event u kojem se timovi sastavljeni od članova publike u ringu, preuzimajući naizmjence uloge DJ-a, bore za naklon publike. KARLOVAČKO: DRUŠTVENA MREŽA Redatelj - Bruno Anković Scenarist - Tonći Klarić Snimatelj - Predrag Dubravčić Montažer - Dubravka Turić Skladatelj - Frano Đurović Proizvodnja - Kabinet Trajanje - 45’’ KOKO I DUHOVI: ŠPICA Redatelj, animator - Alen Vuković Scenarist - Daniel Kušan Skladatelj - Dinko Appelt Proizvodnja - 3D2D Trajanje - 01’22’’

NESQUICK: MEDVEŠČAK Redatelj - Bruno Anković Scenarist - Teo Tarabarić (McCann Ericson) Snimatelj - Vanja Černjul Montažer - Dubravka Turić Animacija - Bold studio Skladatelj - Luka Zima Proizvodnja - Kabinet Trajanje - 30’’

77


namjenski filmovi NU WRITE Redatelj, scenarist - Dario Juričan Snimateljica - Gabrijela Šitum Montažer, izbor glazbe - Toni Skorić Proizvodnja - Blank Trajanje - 01’ Sadržaj - Isprepletena muška i ženska tijela koja pišu svojim tijelom. PRAVI PUT Redatelj, izbor glazbe - Kristijan Kaurić Scenaristi - Nataša Petrinjak, Kristijan Kaurić, Frane Župa Snimatelj, montažer - Hrvoje Felbar Uloge - Ružica Đinić, Dubravka Sarić, Tina Rubeša, Verica Grnja, Ines Matuš, Ljubica Bošnjak, Kata Šešerin Glumac, Olivera Jović Proizvodnja - Brojka Proizvodnja Trajanje - 22’ Sadržaj - „Pravi put“ je priča o osam žena koje su nakon dugogodišnjeg perioda nezaposlenosti napokon uspjele pronaći posao. ROVINJ: ROMANTIČNI MEDITERAN Redatelji, scenaristi, montažeri - Terezija Ružić, Josip Ružić Snimatelj - Josip Ružić Proizvodnja - Rose-art produkcija Trajanje - 06’11’’

78


UKLJUČI SE Redatelj, montažer, izbor glazbe - Toni Skorić Scenaristi - Toni Skorić, Luka Sepčić, Igor jelinović, Dario Juričan, Jura Troje Snimatelji - Gabrijela Šitum, Luka Sepčić Uloge - Marko Cindrić Proizvodnja - Blank Trajanje - 01’ Sadržaj - Mladić spašava svijet. URAVNOTEŽIMO SE Redatelj, scenarist - Miroslav Sikavica Snimateljica, montažerka - Iva Kraljević Skladatelj - Hrvoje Radnić Proizvodnja - Fade In Trajanje - 30’’ Sadržaj - Stop-animacijska televizijska reklama (za kampanju za promicanje političke ravnopravnosti žena na Parlamentarnim izborima 2011. g. Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH) nadahnuta radom francusko-švicarskog umjetnika Guillaumea Reymonda. URBANI POVRTNJAK Redatelj - David Belas Snimatelj, montažer - Lovro Čepelak Proizvodnja - Fade In Trajanje - 06’43’’ Sadržaj - Ovaj kratki namjenski film - reportaža govori o projektu urbanog povrtnjaka kao zajedničkog prostora koji su članovi udruge [BLOK] smjestili na krov SC –a.

79


80


GLAZBENI SPOTOVI

81


glazbeni spotovi DAMIR URBAN i STJEPAN HAUSER - BLACK TATOO Redatelji - Nataša Antulov, Andro Krpan Scenaristi - Nataša Antulov Snimatelj - Davor Bjelanović Montažer - Frano Homen Glazba - Damir Urban, Stjepan Hauser Uloge - Matija Ferlin, Neven Aljinović- Tot Proizvodnja - Kolektiv Film Trajanje - 03’38’’ Sadržaj - Kamera luta od subjekta do subjekta i stvara atmosferu napetosti između glavnih protagonista. Spot je inspiriran neoavangardnom predstavom “Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki” Dušana Jovanovića s kraja 60-ih godina. DJEČACI - LOVRINAC Redatelji, scenaristi - Milan Latković, Danijel Simon Snimatelj - Milan Latković Montažer - Danijel Simon Glazba - Dječaci Uloge - Krešo, Pavica, Frane, Sanela, Predsjednik, Blaž, Petar, Hudara, Aldo, Tonči, VRH, Toni, Antonio, Pera, Čuba, Branka, Karilo, Milito Proizvodnja - x!x! produkcija Trajanje - 03’50’’ Sadržaj - Spot prati radnju pjesme o sedam priča. Svaka od 7 priča je ispričano u 7 kadrova. EAST RODEO - BROD Redatelj - Simon Bogojević Narath Trajanje - 5’23’’

82


EAST RODEO FEAT. GREG COHEN, WARREN ELLIS & IVANA SAJKO - STEP AWAY FROM THE CAR Redatelj, scenarist, montažer - Matija Debeljuh Snimatelj - Josip Ružić Glazba - East Rodeo feat. Greg Cohen, Warren Ellis & Ivana Sajko Uloga - Ivana Roščić Proizvodnja - Polis festival Pula Trajanje - 05’57’’ Sadržaj - Eksperimentalna glazba East Rodea u suradnji sa glazbenim virtuozima Gregom Cohenom i Warrenom Ellisom isprepletena snovima jedne žene utjelovljene u glumici Ivani Roščić u ekspresivnoj vokalnoj intepretaciji Ivane Sajko i Nenada Sinkauza. Ovaj video je sa redateljskog stajališta posveta usamljenim i tužnim ženama. ELEMENTAL - LJULJAJ BROD Redatelj - David Kapac Scenaristi - Marija Tadić, David Kapac Snimatelj - Davor Bjelanović Montažer - Frano Homen Glazba - Elemental Uloge - Miran Kurspahić, Ana Vilenica, Jasna Odorčić Proizvodnja - Kolektiv Film Trajanje - 04’53’’ Sadržaj - Temeljna ideja spota vrti se oko obitelji koju čine majka, otac, kćer, sin i baka. Obitelj se nalazi na svojem seoskom imanju, gdje ih zatičemo u začudnim situacijama. Od sina, mladog menađera koji dolazi u selo i provodi vrijeme bildajući u štali, a zatim završava u majčinom krilu pijući mlijeko na dudu, do oca koji puno pije. Pratimo i kćer koja drži ovcu na uzici dok joj štikle od 15 cm upadaju u blato te baku opsjednutu praćenjem televizijskog programa.

83


glazbeni spotovi HLADNO PIVO - EZOTERIJA Redatelj, scenarist, montažer - Filip Filković Philatz Snimatelj - Filip Čegonja, Filip Filković Philatz Animatori - Zdenko Bašić, Filip Filković Philatz (animacija), Manuel Šumberac (3D animacija) Glazba - Hladno pivo Uloge - Jerko Marčić, Marija Tadić, Ivan Lukić, Ljiljana Jaška… Proizvodnja - Kaskader produkcija Trajanje - 05’06’’ Sadržaj - Prozvan kao „epski spot“ Hladnog piva, ovaj je spot pozitivna SF drama smještena u grad koji je na samom rubu katastrofe. Koristeći razne inovativne metode, pobunjenička skupina „prekid“ provodi svoju inicijativu predosjećanja pučanstva na najbitnije ljudske motive… JINX - ČUVAJ ME, NE DAJ ME Redatelj, scenarist - Andrej Korovljev Snimatelj - Pavel Posavec Montažerka - Maida Srabović Animator - Dražen Zeljković Glazba - Jinx Proizvodnja - Ivan Eugen Burger; HD Trajanje - 04’17’’ Sadržaj - Dobrodošli na vlak između života i smrti, vrijeme će vam brže proći uz glazbenike koji ne postoje.

84


JURKAS - JEBI GA Redatelj, scenarist, montažer - Andrej Korovljev Snimatelj - Pavel Posavec Glazba - Jurkas Proizvodnja - Andrej Korovljev Trajanje - 03’07’’ Sadržaj - Do kuda sežu granice izdržljivosti mladog yuppiea kao žrtve mobinga testirao je Anđelo Jurkas subjektivnim kadrom. JUSTIN’S JOHNSON - PIJANA POSLA Redatelj, scenarist, snimatelj, montažer - Toni Mijač Glazba - Justin’s Johnson Proizvodnja - Toni Mijač, Tamara Bilankov Trajanje - 04’11’’ Sadržaj - Članovi benda Justin’s Johnson oslobađaju svoju imaginaciju i podsvijest te vizualiziraju svoj nastup kroz artificialnu pozornicu i publiku, recipročno prikazujući jedan dio svoje stvarnosti… LEUT MAGNETIK - SAM NA PLESU Redatelj, scenarist, montažer, animator Natko Stipaničev Glazba - Leut Magnetik Proizvodnja - Natko Stipaničev Trajanje - 03’52’’ Sadržaj - Mirko uzlijeće i leti. OVERFLOW - Surprise Redatelj - Andrej Korovljev Trajanje - 4’

85


glazbeni spotovi ROKAMBOL - ROZA Redatelj, snimatelj, montažer - Josip Visković Glazba - Rokambol Proizvodnja - FR Medika Trajanje - 04’ Sadržaj - Životni ciklusi se ulančavaju.

ZAPLEŠIMO U RAJ Redateljica, scenaristica, montažerka - Katja Restović Snimatelj - Josip Ružić Skladatelj - Goran Rukavina Proizvodnja - Rose-art video produkcija Trajanje - 04’04’’

ZASTRANIENIE - DISTOPIJA 9/11 Redatelji - Dražen Kuljiš, Neven Muretić Scenarist - Dražen Kuljiš, suradnici Neven Muretić, Ivan Antunović Snimateljica - Darija Cikač Montažer - Neven Muretić Animacija - Neven Muretić (SFX), Ivan Antunović (grafički dizajn) Glazba - Zastranienie Uloge - Ida Šklovskij i Boško Lissitzky (anonimni) Proizvodnja - Magnolia Trajanje - 03’46’’ Sadržaj - Dvoje preživjelih pripadnika tajnog društva Illuminati lutaju u post-apokaliptičnim ostacima civilizacije. Pronašli su stari TV prijemnik, na kojemu gledaju posljednje emitiranje ostavštine čovječanstva. 86


ZIDOVI OD PAPIRA Redatelj - Domagoj Kobelščak Wetdog Glazba - Željko Toth Proizvodnja - Wetdog production Trajanje - 03’20’’

ZOSTER - IZBJEGLICA Redatelj - Kristijan Milić Snimatelj - Ana Vrdoljak Montažer - Veljko Segarić Glazba - Mario Knezović Uloga - Slaven Knezović Proizvodnja - Eurofilm Trajanje - 03’22’’

87


popratni program

Radionica filmske kritike

Besplatna filmska radionica

Tijekom 21. Dana hrvatskog filma (16.-22. travnja), a

Dani hrvatskog filma i Blank_filmski inkuba-

u suradnji s Hrvatskim filmskim ljetopisom održat

tor organiziraju trodnevnu besplatnu radionicu

će se radionica filmske kritike pod nazivom „Kritični

koja će se održati od 17. do 19. travnja. Intenzivna

dani“.

radionica za 12 polaznika trajat će tri dana uz tri

Kroz niz predavanja, polaznici će se upoznati s

mentora, od 10 do 19 sati.

osnovnim postulatima filmske kritike. Uz teorijska

Na radionici će se razvijati ideje za film i demon-

predavanja, radionica će sadržavati i praktični rad

strirati rad s najsuvremenijom profesionalnom

gledanja festivalskih projekcija, analize filmova te

opremom (HD kamere, usmjereni mikrofoni,

pisanja kratkih tekstova. Najbolji završni rad, esej o

mikseta), a prema najboljim scenarijima snimat će se

jednom od odabranih filmova na Danima bit će ob-

kratki filmovi od kojih će se pak najbolji prikazati u

javljen u Hrvatskom filmskom ljetopisu.

Kinu SC u sklopu projekcije nagrađenih filmova 21. DHF-a. Mentori - Dario Juričan, Igor Jelinović i Toni Skorić

88


Filmska autorskopravna tribina „Treba li nam autorsko pravo... novac ili umjetnost?” Ukoliko ste se pitali zašto su neki najperspektivniji hrvatski filmovi i filmski projekti zapeli na autorskopravnim problemima?; Koji su najznačajniji autorskopravni aspekti financiranja filmskih projekata?; Koja je važnost tih aspekata u odnosu na sustav oporezivanja u kulturi? Koje su granice autorstva, prerada i plagijata? Kada ići na jednokratnu isplatu autorske/izvođačke naknade, a kad na udio od prihoda?... imate prilika za razgovor o njima kroz interaktivnu diskusiju 18. travnja, s početkom u 17:30 u MM centru.  Voditelj tribine je autorskopravni specijalist Stribor Jurčić. Program filmskih autorskopravnih tribina disperziranih po filmskim festivalima diljem Hrvatske nije ograničen striktnim temama, nego usmjeren na detektiranje autorskopravnih problema u svim segmentima AV djelatnosti. Autorskopravna agencija Pegaz Auctoritas već godinama, jedina u Hrvatskoj, kroz svoj stručni tim sastavljen od autorskopravnih specijalista – filmskih autora i producenata, sustavno podržava filmsku djelatnost razvijajući edukacijske formate, ugovorna rješenja, licencne obrasce, kao i praktična rješenja za probleme hrvatskih filmaša u pogledu ostavinskih, parničnih, statusnih, međunarodnih i drugih odnosa, a posebice u pogledu razgraničenja kolektivnog i individualnog ostvarivanja filmskih prava i koprodukcijskih odnosa te sustava financiranja filmskih projekata kroz domaće i strane filmske i druge fondove, sponzorstva, donacije i slično. Na tribini se očekuje sudjelovanje različitih vrsta umjetnika koji sudjeluju u filmskoj produkciji – prije svega autori – pisci filmskih priča, predložaka i adaptiranih književnih djela, scenaristi, redatelji, filmski producenti, autori filmske glazbe, snimatelji, fotografi, montažeri i drugi autori iz različitih vizualnih umjetničkih područja, filmski novinari i kritičari, ali i glumci, pjevači, plesači i drugi umjetnici izvođači, ali i poduzetnici – posebice u kulturi – bilo da sudjeluju u produkciji audiovizualnih djela kao producenti, distributeri, ulagači, sponzori, voditelji marketinških kampanja i slično ili su samo korisnici audiovizualnih djela. 89


popratni program

‘Titlujem srpske filmove za Dane hrvatskog filma’

Kućni Reklamni Video

Program ‘Titlujem srpske filmove za Dane hrvatskog

Kućni reklamni video - KRV, program je na kojem

filma’ odražte će se 18. travnja s početkom u 20:30

će se, u opuštenoj atmosferi caffe-a &TD četvrtu

sati u kafiću Teatra &TD. Riječ je o pokušaju reali-

godinu za redom prikazivati reklame nastale u

zacije originalne ideje titlovanja srpskih filmova za

privatnim produkcijama. Kao i prethodnih godina, KRV stavlja ideju ispred

Kviz ga nije volio by Dada Jihad Sastavljen od tima prekaljenih kvizaša, kviz DHF-a by Dada Jihad će 19. travnja, s početkom u 20 sati u kafiću Teatra &TD prigodno provjeriti (ne)znanje filmaša o povijesti, zemljopisu, faktografiji i triviji domaćih pokretnih slika.

Skate pool kino

kvalitete reklamnog videa što znači da reklame mogu biti snimljene amaterskom kamerom, fotoaparatom pa čak i mobitelom. Žiri će odabrati najbolje uratke, a ovogodišnje nagrade dodjeljuje WantAD School. Pobjednik će osvojiti jednogodišnji program usavršavanja za Copywritera, dobitnik druge nagrade tromjesečnu specijalizaciju za Account Managera dok će treći osvojiti radionicu po izboru.

Treću godinu zaredom Skate pool kino održava svoj program u istočnom dijelu Studentskog centra,

Prezentacija svih pristiglih video radova i dodjela

točnije ispred skate skulpture te u „Sretnoj kući“.

nagrada održat će se 20. travnja, s početkom u

Kao i prethodnih godina, 20. travnja s početkom u

20 sati.

21 sat ugostit će kratke amaterske filmove iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja, a prije projekcije moći ćete se zagrijati uz dj performans te od 23 sata uz besplatan koncert Final approacha (Slo), Black cellsa (HR) i Svinja (HR) u Sretnoj kući. 90


Glazbeni program Zagrebački ska reggae funk pop bend Nan deSKA?!

Nakon koncerta Billie & the Kids zasigurno ćete

rasplesat će filmaše i filmašku publiku na samom

htjeti ostati s nama uz rockabilly DJ program do

otvaranju 21. Dana hrvatskog filma, u poned-

kasnih noćnih sati.

jeljak 16. travnja u polukružnoj dvorani Teatra &TD. Mješavina glazbenih stilova, veseli ritmovi i

U subotu 21. travnja, predstavljamo vam koprivnički

sveopći optimizam, neki su od razloga zašto smo

indie punk rock bend Suho Grlo Nos i njihov drugi

u goste pozvali upravo Nan deSKA?! Rasplesana i

studijski album Manifest gluposti. „Ovim glazbenim

opuštena atmosfera glavna je karakteristika njihovih

miksom Violent Femmsa na distorziji, Thermalske per-

energičnih nastupa kojima su do sada zakačili brojnu

cepcije društvene stvarnosti, elegancije Sonic Youtha,

publiku i plasirali se na programe niza glazbenih

kao i utjecajem fragmenata Nirvane, Pixiesa, Overflowa

festivala u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovoga puta Nan

i mnogih drugih pokušali smo sami predstaviti svoje

deSKA?! će publici osim svoje glazbe predstaviti

viđenje ljudske gluposti“ - ističu SGNovci.

i novi video spot i to za pjesmu Volim te. Spot je produciran u suradnji s mladim hrvatskim filmašima

„Suho Grlo Nos su svježi, mladi, iskreni i puni energije.

– D’n’A produkcijom – s kojima su surađivali na

Nadam se da će što kasnije skužiti koliko djevojaka

spotovima za singlove Ljeto i Kaktusi.

ih je odbilo jer imaju bend, a ne građevinsku firmu ili bar teretanu. Al’ sad ste unutra, navučeni na stage,

Osmeročlani bend zaljubljen u 50e Billie & the

gotovo je. Uživate u svakom trenutku, a to se i čuje.

Kids ubacit će vas u vremplov i odvesti u vrijeme

Have fun, super početak indie karijere!“ Ida Prester,

rhythm & bluesa, u vrijeme plesnih haljina, u vrijeme

Lollobridgida

rock’n’rolla, 20. travnja u Teatru &TD! Iznimna ekipa glazbenika osim obrada starih hitova svirat će i niz autorskih stvari. 91


MALA PULA

MRAK

KOTLOVINA

Redatelj, scenarist, scenograf: Dan Oki

Redatelj, scenarist: Tomislav Radić

Snimatelj: Raul Brzić

Snimatelj: Vedran Šamanović

Montažer: Davor Švaić

Montaža: Maja Filjak Bilandžija

Kostimografkinja: Zela Luša

Scenograf: Mladen Ožbolt

Skladatelj: Vjeran Šalamon

Kostimografkinja: Željka Franulović

Ton: Ratko Ilijić, Natko Stipaničev

Skladatelj: Siniša Leopold

Uloge: Goran Marković, Vanda Boban, Matea

Uloge: Mirela Brekalo Popović, Suzana Nikolić, Melita

Elezović, Andrea Mladinić, Petra Težak

Jurišić, Draško Zidar, Igor Kovač

Proizvodnja: Udruga Kazimir, Studio Fugo, Banana

Proizvodnja: Korugva d.o.o., HRT

Postprodukcija: UMAS

Trajanje: 120’

Trajanje: 80’ Sadržaj: Skrivena međugeneracijska ljubavna veza Sadržaj: Taksist Frane živi u zajedničkom kućanstvu

ugrozit će idilu velikog obiteljskog okupljanja dogo-

sa sestrom i njezinim mužem. Nakon noćne smjene i

vorena u povodu posjeta dugo odsutne rođakinje...

seksa s nepoznatom djevojkom počini ubojstvo...

92


SOBA 304

7 SEX 7

Redatelj: Birgitte Stærmose

Redateljica, scenaristica, scenografkinja, kostimo-

Scenarist: Kim Fupz Aakeson

grafkinja: Irena Škorić

Montaža: Anne Østerud

Snimatelj: Darko Herič

Producent: Jesper Morthorst, Igor Nola

Montažer: Mislav Muretić

Uloge: Mikael Birkkjær, Stine Stengade, David Den-

Skladatelj: Berislav Šipuš

cik, Trine Dyrholm, Luan Jaha, Ariadna Gil, Magnus

Ton: Igor Šegović (snimatelj tona),

Krepper

Ivica Drnić (dizajn zvuka:)

Proizvodnja: Alphaville Pictures Copenhagen ApS,

Maska: Ela Milković

Mainframe Production

Uloge: Ana Majhenić, Frano Mašković, Jelena Perčin, Sara Stanić, Robert Kurbaša, Csilla Barath Bastaić,

Sadržaj: Radnja se odvija tijekom tri dana u

Ivan Glowatzky, Petra Težak, Ivan Đuričić, Mia

kopenhaškom hotelu. Sve se okreće oko tajanstve-

Biondić, Asim Ugljen, Kristijan Ugrina, Jelena Jokić,

nog hica iz pištolja. Akteri su likovi čije se dijame-

Marinko Leš, Jure Radnić

tralno suprotne priče na kraju spajaju, kako slučajno,

Proizvodnja: Artizana Film

tako i namjerno.

Trajanje: 87’ Sadržaj: Pet muško-ženskih parova te po jedan žensko-ženski i muško-muški par u sedam erotsko-

93


IN MEMORIAM IVICA VIDOVIĆ (1939 - 2011)

94

Pokušati sažeti u nekoliko redova ono što je tijekom

itelja „njegove male glumačke kuće/oaze“, nazvane

svog sedamdesetdvogodišnjeg života ostvario bard

Teatar Rugantino… gdje je, među inima, sa sjajnim

hrvatskog glumišta, kazališni i filmski glumac, nap-

tekstom Sinistere, uz asistenciju supruge Gordane

rosto je neizvedivo.

Gadžić, postavio kultnu predstavu „Ay, Carmela“, dois-

Više od pedeset godina proveo je Ivica Vidović u

ta na estetski, dramaturški, inovativno izuzetan način

kazalištima bivše i nove države, na filmskim setovima

te ujedinio i kritiku i publiku svih onih zabačenih, ali i

diljem ovih prostora. Ma gdje bio, jedno se uvijek

blještavih mjesta na kojima je revno gostovao.

moglo osjetiti, doživjeti i vidjeti, ta nepresušna dobra

Bio je „antizvijezda“ među „zvijezdama“, „klasični

„smušenjačka“ vibracija kojom je osvajao kolege,

modernist ili moderni klasičar“ i kao takav smušen,

struku, redatelje, kritiku, „one iza i one izložene svjetlu

introvertan, „nenametljiv“, nesiguran,“ nesretan“,

reflektora“, a o publici da ne govorimo.

„proganjan i prognan“, melankoličan i sanjiv, kra-

Modernističke kazališne komade, doista je na

jnje nesnalažljiv, „trijezan i manje trijezan“ ili kao

neobično vjeran i iznimno dojmljiv način približavao

Servantes, ili kao Hljestakov, ili kao Paron Fuente, ili

počesto onima, koji su tek kročili u „svijet začudnog

kao Dante, Martin, Glista, Vladimir, Pozo, Očalinko,

i reducirajućeg teatra“, … izdvajamo samo neke role

Vladimir Iljič, biskup, žandar i što li je već u svom

poput, među mnogobrojnima, ostvarene na ovim

glumačkom životu bio, vrlo vjerojatno, po nekom

lokacijama Studentskog centra, odnosno ondašnjeg

slobodnom sudu, bez neke osobne žestoke am-

„revolucionarnog“ Teatra &TD: „Kaspara Hausera“,

bicije da nam, „svojim aktom“, „nešto strašno važno

„U očekivanju Godota“, „Rosenkrantz i Guildestern

i neizbježno uvažavajuće“ predstavi i priopći,…

su mrtvi“, „Jacques Fatalist…“ „Travestije“, „Gospodar

samom tom nepretencioznošću nam je ostavio, ono

sjena“ itd.

„nešto“ što se u in memorim crtama, često naziva

Pionirski, mada u zrelim godinama neobično je

tragom, dok je u stvari mnogo, mnogo dubokoum-

značajan i njegov rad, kao producenta i idejnog nos-

nije i plemenitije.


Ovdje ćemo zastati i ostati, samo na malom, neznatnom i nedovoljnom pokušaju, sastavljenom od kratkih navoda o jednom glumačkom i umjetničkom putu, koji je, poradi svoje estetike, izvanjske i unutarnje, sasvim izvan konvencionalnih dimenzija. Ivan Paić

ČOVJEK KOJI JE VOLIO SPROVODE Redatelj - Zoran Tadić Scenaristi - Dubravko Jelačić Bužimski, Pavao Pavličić Snimatelj - Goran Trbuljak Montažerka - Vesna Kreber Uloge - Ivica Vidović, Gordana Gadžić, Vlatko Dulić, Rade Šerbedžija, Fabijan Šovagović Proizvodnja - 1989.

95


kazalo redatelja

Ajanović Midhat je pisac, karikaturist, filmski autor

projekta ‘Darinka’. Režirao je dva kratka filma na

i toeretičar animacije rođen u Sarajevu (BiH) 1959.

kojima je bio i koscenarist. To su ‘Popravilište za

Diplomirao je novinarstvo u Sarajevu i učio ani-

roditelje’ (2009.) i ‘The Jesters Strike Again’ (2000.).

maciju u Studiju za crtani film Zagreb filma. Između 1984. i 1992. snimio je 7 kratkih animiranih filmova.

Antulov Nataša je dramaturginja. Objavljuje teori-

Nakon osamnaestogodišnje stanke vratio se režiji s

jski tekst („Perform or/and sell“) i dramu

kratkim animiranim filmom Point of Mouth (2009.) i

(„Sjedio sam i slušao je kako jede“) na trećem pro-

Mi (2011.). Od 1994. živi u Goteborgu (Švedska) gdje

gramu HR. Scenaristica je kratkog igranog

je doktorirao s filmološkom tezom. Svjetski festival

filma „Slon“, koji 2010. dobiva potporu HAVC-a.

animiranog filma Animafest Zagreb dodijelio mu je 2010. Nagradu za poseban doprinos proučavanju

Ban Saša rođen je 1978. završio je filozofiju i

animiranog filma.

komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i filmsku i TV režiju na ADU u Zagrebu.

96

Anković Bruno režira TV-reklame i filmove. Studirao

Snima dokumentarne emisije za Hrvatsku radiotel-

je na zagrebačkoj ADU. Specijalizirao se za audio-vi-

eviziju, namjenske filmove, kratke igrane filmove i

zualno oglašavanje. Osvojio je najvažnije regionalne

dokumentarne filmove, a trenutno radi na scenariju

nagrade na području TV-oglašavanja.

za dugometražni igrani film.

U svojim reklamama pomiče granice između stvar-

Njegov dokumentarni film Park (2004.) nagrađen je

nog života i reklame, pri čemu je potpuno svjestan

Oktavijanom za najbolji dokumentarni film na DHF

društvenog okružja i problema u regiji.

2005., a kratkometražni igrani film Interijer, stan, noć

Režirao je reklame za najveće regionalne tvrtke, a

(2009.) nagrađen je Specijalnom nagradom žirija na

radio je i za europsko i azijsko tržište. Godine 2009.

Međunarodnom festivalu u Cottbusu.

osvojio je brončanu nagradu Epica za niz reklama


Bančetović Nina radi svašta. To je neuhvatljivo u

fakulteta “Franjo Marković” za uspjeh u studiju. Za

opisu. Opire se svakom stavljanju na papir. Puno

vrijeme studija bio demonstrator pri Odsjeku za

priča. Kad priča svi se smiju i čudno se gledaju. Nju

filozofiju i Odsjeku za komparativnu književnost

to ne smeta.

te sudjelovao u radu mnogih studentskih udruga, inicijativa i časopisa. Diplomirao na temu “Socijalna

Barbir Rino rođen je u Splitu 1988. godine. Završio je Film i video na UMAS-u.

konstrukcija dosade”.Filmografija: Od prosvjeda do prosvjeda: TDZ (2009.), Ciao bambino! (2009.),Nepovratno (2009.), Natprosječan (2008.), Skinsi

Barić Dalibor rođen 1974. multimedijalni je umjet-

takav si (2007), Moja nedjeljna jutra (2007). Film

nik, živi i radi u Zagrebu. Autor je kratkih animiranih

Natprosječan je na ZagrebDoxu bio najbolje ocijen-

i eksperimentalnih filmova, glazbenih spotova (Bilk,

jen hrvatski film po glasovima publike, sudjelovao je

Vuneni, Pips, Chips & Videoclips, Ante Perković),

na MedFilm Festival u Rimu, Skena Up FF u Prištini i

festivalskih špica (Motovun Film Festival), stripova

dr. Bio je član žirija na Festivalu mediteranskog filma

(koje objavljuje Libra Libera), instalacija, crteža i

u Rimu, surađivao na tekstovima za Subversive FF,

kolaža. Bavi se glazbom i nastupa kao VJ. Filmo-

stalni je suradnik udruge Restart, piše u Hrvatskom

grafija: The Spectres of Veronica (2011); New Hippie

filmskom ljetopisu. I dalje razvija dokumentarne

Future (2011); Pain So Light That Appears As Tickle

projekte i režira dokumentarne filmove posvećene

(2010); The Mind from Nowhere (2010); The Horror of

socijalnim kontrastima (alternativni načini života,

Dracula (2010); Ghost Porn in Ectoplasm! But How?

obespravljeni pojedinci, društveni sukobi).

(2010); Nymph Gloss Atari (2010). Bilankov Ana rođena je 1968.g. u Zagrebu. Živi i radi Belas David umjetnik, kazališni redatelj, novinar.

u Berlinu i Zagrebu. Slobodna je likovna umjetnica,

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci,

radi u medijima fotografije, videa i videoinstalacije.

temom “Pokazatelji poslovanja kazališta kao javne

Završila je studij povijest umjetnosti i germanis-

institucije”. Također diplomira na The Moving

tike na Sveučilištu u Zagrebu, studij umjetničke

Academy for Performing Arts, Amsterdam i dobiva

fotografije na Wiesbadener Freie Kunstschule te

MAPA diplomu u Beogradu 2010. godine svojevrsnu

postdiplomski studij ‘Umjetnost u kontekstu’ na

specijalizaciju na području izvedbenih umjetnosti.

Universität der Künste Berlin. Autorica je mnogob-

Osnivač Udruge “I” proizvodnja suvremenih umjet-

rojnih izložbi i umjetničkih projekata dobitnica je

nosti (01-11) i jed...an od autora projekta ”Sedam

vise međunarodnih stipendija, te sudionica video i

dana stvaranja”. Svoju umjetničku praksu dijeli na

filmskih festivala, na kojima je i nagrađivana.

izvedbenu i likovnu umjetnost te u svojim radovima teži ka njihovoj integraciji. Radi kao novinar i autor u

Bizjak Darko je pravnik i člana KK Zagreb. „Izađi“ mu

produkciskoj kući FADE IN.

je prvi igrani film.

Bezbradica Robert datum i mjesto rođenja:

Blažević Daria završila je preddiplomski studij

21.02.1798. Šibenik, Obrazovanje: Ekonomski

filmske i televizijske režije na ADU u Zagrebu 2011.

fakultet Rijeka, Radno mjesto: montažer na SPTV-u.

godine. Film „Zubi“ njen je završni rad. Dugogodišnja je članica KK Zagreb, a trenutno je na diplomskom

Bezinović Igor diplomirao je filozofiju i sociologiju

studiju filmske režije na Filmskoj akademiji i Beču.

na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje studira komparativnu književnost; također diplomirao film-

Bogdanov Ivan rođen je 1973. Diplomirao je

sku i TV režiju na ADU. Dobitnik nagrade Filozofskog

animaciju na Willem de Kooning Academy of Art and

97


Design u Rotterdamu.

Debeljuh Matija rođen je 1980. u Puli. Diplomirao je na UMAS-u Dizajn Vizualnih Komunikacija - Video

Budisavljević Dana rođena je u Zagrebu 1975.

Oblikovanje u klasi prof. Vlade Zrnića, u Splitu. 2003.

godine. Diplomirala je filmsku i televizijsku montažu

predstavlja Hrvatsku na biennalu mladih umjetnika

na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti.

Europe i Mediterana. Do sada je izlagao na mnogo-

Radila je kao montažer, redatelj i producent krea-

brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Puli,

tivnih dokumentarnih filmova i TV-serija. Pet godina

Rovinju, Rijeci, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju, Torinu,

radila je za dokumentarni filmski projekt Factum

Trstu, Ateni, Vilniusu, New Yorku… Uz nekoliko

kao pomoćnica, a kasnije i kao zamjenica direktora

domaćih i međunarodnih radionica svakako treba

Nenada Puhovskog s kojim je 2005. pokrenula

izdvojiti sudjelovanje na Sarajevo Talent Campusu,

ZagrebDox. S kolegicom Olinkom Višticom 2006. je

projektu Sarajevo Grad Filma i Berlinale Talent

osnovala filmsku i umjetničku produkciju Hula-

Campusu. Eksperimentalni filmovi i video radovi

hup. Filmografija: ‘Dianina lista’ (2011), ‘Nije ti život

Matije Debeljuha prikazivani su na međunarodnim

pjesma Havaja’ (2011), ‘Mijenjam svijet’ (2007-2011),

festivalima gdje su osvojili i značajne nagrade. Kratka

‘Veliki brodolomi u Jadranu’ (2006-2007), ‘Sve pet’

filmografija: K51, La cantina di ferro, Opsesija.

(2005). Film ‘Sve pet’ osvojio je Grand prix na Danima hrvatskog filma, posebnu nagradu za ljudska prava

Deman Tanja je vizualna umjetnica rođena u

na Sarajevo Film Festivalu, a prikazan je na IDFA-i i

Splitu. Diplomirala je skulpturu na ALU u Zagrebu i

mnogim drugim festivalima.

završila poslijediplomski studij iz filma i fotografije na Piet Zwart institutu u Rotterdamu (Nizozemska).

Burolo Marina rođena je 1982. godine u Zagrebu.

Izlagala je na izložbama u Hrvatskoj, Italiji, Austriji,

Odrasla je u Umagu. Nakon završene škole za

Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Velikoj

primijenjenu umjetnost i dizajn u Puli odlazi u

Britaniji, Turskoj, SAD-u i Urugvaju, te je dobit-

Zagreb gdje 2004. godine upisuje ALU na odsjeku za

nica nekoliko nagrada. Njezini radovi se nalaze u

animirani film i nove medije te je uspješno završila

različitim privatnim i javnim zbirkama u Hrvatskoj i

studij 2011. Do sad je imala dvije samostalne izložbe

inozemstvu. Koristi medije fotografije, videa i insta-

u Klubu studenata istre „Mate Balota“ (aktovi) i kao

lacije, pri čemu proučava psihologiju prostora kroz

sudionik festivala „Kokonj“ u organizaciji mladi grad

djela modernističke arhitekture, ogoljene pejzaže,

Buje (karikature i portreti) te dvije skupne izložbe,

te evociranje filmskih ambijenata. Njezin pristup

godišnja izložba studenata akademije i HDLU- „Suro-

prostoru je sličan forenzičkoj arhitekturi koja je

gat stvarnosti“- pola stoljeća hrvatske animacije.

usmjerena na očitavanje povijesti ugrađene unutar

Film „Šljokice“ prvi je njezin film kojim se predstavlja

izgrađenih prostora.

javnosti te je ujedno i diplomski rad koji je plod višegodišnjeg proučavanja medijske manipulacije i

Dješka Marko rođen je 1983. u Osijeku. Nakon

društvenih kretanja, rađen u suradnji sa mentorom

srednje škole upisuje preddiplomski, a zatim i

izv. prof. Aleksandrom Battistom Ilićem.

diplomski studij animiranog filma i novih medija pri ALU u Zagrebu. S filmom „Kolinje“ ostvaruje zapažen

Čvorić Dinko rođen je u Zagrebu 1981. Završena

uspjeh i 2011. godine završava studij s diplomskim

srednja Grafička škola u kojoj se rađa ljubav prema

filmom „Sotonin sin“.

Photoshopu. Primarna preokupacija je sviranje gitare

98

i skladanje u instrumentalnoj službi spašavanja “Šta

Dragić Nedjeljko rođen je 1936. u Paklenici kod

ima?” te produciranje spotova za istu.

Novske. Hrvatski je redatelj, autor crtanih filmova, karikatura, stripova i brojnih ilustracija. Jedan je od


najbriljantnijih autora Zagrebačke škole crtanog

likacije, pisanje, lekcije i diskusije.

filma i danas svakako najveći živući autor iz zlatnog doba škole.

Fradelić Sunčica diplomirala je slikarstvo na UMASu 2006. Pet godina je radila kao vanjska suradnica

Đaković Mladen rođen je 1975. u Senju. Obrazo-

u zvanju asistentice na kolegijima Kratki film i

vanje: Pedagoški fakultet Rijeka, Radno mjesto:

video, Performans i video umjetnost i Novi mediji

montažer i snimatelj u privatnoj produkciji.

na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, na odjelu za Film i video. Filmom se bavila isključivo

Đokić Ljupče diplomirao je filozofiju i komparativnu

kao amater. Od 2008. vodi rad Kino kluba Split,

književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

organizira filmsku školu, radionice i gostovanja.

Kao slobodni umjetnik, direktor Filmoteke 16, šef

Trenutno radi na izdavanju monografije o Kino klubu

proizvodnje u Zagreb filmu i kao osnivač i produ-

Split povodom 60 godina postojanja; scenariju za

cent Ars animata studija producirao je preko 150

dugometražni film pod mentorstvom Bele Tarra i

kratkometražnih filmova različitih žanrova i tematike.

prvom kratkometražnom profesionalnom filmu.

Od 1996. gotovo se isključivo bavi produkcijom an-

Izlagala je na dvije samostalne izložbe i bila sudionik

imiranih filmova. Producent je i koautor animiranog

brojnih domaćih i međunarodnih festivala, izložbi i

filma „Cristobal colon“ (s D. Gačićem).

radionica.

Filković Filip Philatz je Hrvatski redatelj, grafički

Gančev Krasimir redatelj je i producent preko 200

dizajner i fotograf. Filković je pokretač This Time

reklamnih spotova (među kojima je i nekoliko dobit-

Grupe u kojoj sudjeluju animatori Zdenko Bašić i

nika važnijih inozemnih i domaćih nagrada). Autor i

Manuel Šumberac. Snimio je mnoštvo video spotova

redatelj serije TV emisija “Video klasika” (HTV 1994-

za grupe i autore poput: Vatra, Hladno Pivo, Gibonni,

99). Dokumentarni filmovi: Mozart 1991 (prod. Vanja

Urban, Lollobrigida, Ramirez, DeTour, Ivana Kindl,

Černjul, 1992), “Ophodnja u suton” (HTV 1998), “U

Natalie Dizdar i druge. Video spot “Eskim” grupe Vatra

sjeni elisa” (HTV 1997), “Uskrs” (Kršćanska sadašnjost

bio je nominiran za Porin kao najbolji video spot

1994), nagrada “Glasa Koncila” 1995.

2008. godine dok je Gibonnijev video spot „Vesla na vodi“ osvojio 2011. godine Porina za najbolji video

Gašparović Vjekoslav rođen je 1980. u Puli, diplo-

spot. Osim video spotova, Filković režira i televizijske

mirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2007.

reklame te kratke filmove. Filković svoje radove

Fimografija: Čistina (2011).

najčešće sam piše scenarije, montira te radi ili nadgleda proces produkcije i post produkcije. U This Time

Gavran Đuro rođen je 1982. u Bjelovaru. Go-

grupi trenutno priprema svoj prvi dugometražni film

dine 2007. diplomirao je na Grafičkom fakultetu

koji započinje sa produkcijom krajem 2012. godine.

Sveučilišta u Zagrebu (smjer dizajn grafičkog proizvoda). Godine 2007. upisuje magisterij na Akademiji

Focus Grupa a.k.a. Iva Kovač i Elvis Krstulović

dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu – Filmska

umjetnički je kolektiv iz Zagreba. Surađujući od

i TV režija (smjer dokumentarni film). Izlagao je

2005. Kovač i Krstulović odlučuju prebaciti svoje

na tri samostalne, tridesetak skupnih domaćih i

autorstvo pravnoj osobi čije ime reflektira radne

međunarodnih izložbi i na desetak filmskih festivala.

metode temeljene na poli-dijalogu. Focus Grupa

Sudjelovao je u osnivanju i radu kreativnog kolektiva

radi unutar okvira post-konceptualnih umjetničkih

N,JAB – Novi, jako alternativni bend. N,JAB je pokret

praksi. Njen je format interdisciplinaran, realiziran

(njabizam) čiji sljedbenici izražavaju svoje ideje, misli

kroz izložbe, intervencije u javnom prostoru, pub-

i osjećaje neovisno o mediju, poznavanju medija i konačnom rezultatu. Jedan je od osnivača udruge

99


Priroda i društvo koja se bavi promicanjem prirodnih,

Fradelić Sunčica diplomirala je slikarstvo na UMAS-

društvenih i kulturnih vrijednosti. Živi i radi u Za-

u 2006. Pet godina je radila kao vanjska suradnica

grebu kao slobodni umjetnik u području multimedi-

u zvanju asistentice na kolegijima Kratki film i

je (dizajn, fotografija, kamera, dokumentarni film).

video, Performans i video umjetnost i Novi mediji

Filmografija: ‘Kelti’ (2011), ‘Bojan’ (2010), ‘Glassbal-

na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, na

letdancer’(2005). Bio je snimatelj na filmovima Igora

odjelu za Film i video. Filmom se bavila isključivo

Bezinovića:‘Nepovratno’(2009),‘Nadprosječan’(2008) i Blokada.

kao amater. Od 2008. vodi rad Kino kluba Split, organizira filmsku školu, radionice i gostovanja.

Gero Hrvoje rođen je 1980. u Požegi gdje živi cijeli

Trenutno radi na izdavanju monografije o Kino klubu

život. Do sada je snimio četiri kratka filma i glumio u

Split povodom 60 godina postojanja; scenariju za

nekoliko. Prva iskustva s glumom su mu u kazalištu,

dugometražni film pod mentorstvom Bele Tarra i

a sa režijom u požeškom kino klubu.

prvom kratkometražnom profesionalnom filmu. Izlagala je na dvije samostalne izložbe i bila sudionik

Grubić Igor djeluje kao multimedijalni umjetnik.

brojnih domaćih i međunarodnih festivala, izložbi i

Njegov rad obuhvaća umjetničke intervencije u

radionica.

javnom prostoru, performanse, fotografiju i film. Svoje radove prezentirao je u mnogim međunarodnim

Herceg Miranda diplomirala je na Studiju dizajna pri

institucijama i na raznim manifestacijama. Višestruko

Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija

je nagrađivan.

počinje se baviti fotografijom i videom. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim izložbama (Salon mladih,

Guljašević Ivana diplomirala je na ALU u Zagrebu.

Small&Special Glasgow, Magdalena Maribor, BIO

Od 2000. bavi se crtanim filmom. Do sad je režirala

Ljubljana, Zagrebački salon, Izložbe HDD-a, Europe

i animirala 21 kratki animirani film za djecu. Za njih

2020, Today for tomorrow, Zgraf ), te domaćim i in-

12 napisala je scenarij, a ostalih 9 scenarija potpisuje

ozemnim festivalima i programima (Dani hrvatskog

Bruno Kuman.. Filmovi su u produkciji Školske

filma, Tabor film festival, 25FPS, Aster Fest, Alterna-

knjige (časopis Smib) i Igubuke. Prikazivani su na

tive, Beograd, Festival des Nouveaux Cinemas, Paris,

festivalima diljem svijeta. Od četiri crtana filma

NewMediaFest). Član je Hrvatskog dizajnerskog

nastale su i slikovnice (Čarapojedac, Muha Zunza,

društva i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Pauk Praško i Kako je snijeg pao). Za film Kao nekim

Živi i radi u Zagrebu.

čudom, u produkciji Zagreb filma nagrađena je prvom nagradom za najbolji film u kategoriji pet

Hrgović Luka rođen je 1986. u Zagrebu. Završio je

minuta na festivalu FIKE u Portugalu te posebno

Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagebu,

priznanje žirija na 14. Fanofilmfestivalu u Bellochiju,

kao i diplomski studij na Odsjeku za animirani film

Italija. Ilustrator-animator na vrlo uspješnom serijalu

i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u

Danica i prijatelji (150 epizoda) na HRT-u. Osim fil-

Zagrebu.

mom, aktivno se bavi ilustracijom knjiga, slikovnica,

100

udžbenika i časopisa, i stripom, te je autor stripa

Juran Igor rođen je 1981. u Zagrebu. Diplomirao

Luka u časopisu Radost. Više puta je nagrađivana za

je na ALU u Zagrebu. Video koristi i kao dio site-

ilustraciju, strip i književni tekst. Autorska sliko-

specific radova. Od 2006. djeluje u umjetničkoj grupi

vnica Kako je krokodil Marko pronašao svoj dom

Projekt6 čiji je suosnivač. Član je HDLU-a. Od 2004.

uprizorena je u lutkarskom kazalištu I.B.Mažuranić.

godine izlagao je na više od dvadeset skupnih izložbi

Napisala je i ilustrirala tri autorske slikovnice i jednu

u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Engleskoj, Nizozemskoj i

knjigu za djecu i mlade.

Njemačkoj te sudjelovao na više festivala, rezidencija


i radionica. Radio je kao asistent režije na dva do-

Katja Restović diplomirala je kiparstvo u klasi ak.

kumentarna filma i jednom kratkom igranom filmu.

kip. Josipa Diminića i Modnu fotografiju u klasi

Jedan je od osnivača umjetničke organizacije AAMF.

vizualnih komunikacija na Filozofskom fakultetu

Trenutno priprema nekoliko filmskih projekata.

u Rijeci, a 1997. završila je Imaginarnu filmsku akademiju, dokumentarni film. Nagrađena je za

Juričan Dario završio je Filmmaking na London

slikarstvo Likovno stvaralaštvo mladih Pazin, te

Film Academy. Redatelj i producent desetak

Grisia 1986, Rovinj. Izlagala je samostalno nekoliko

kratkometražnih filmova. S filmom Imaš ti neku

puta. Član je HGU, Hrvatskog udruženja književnika,

priču bio u konkurenciji Locarno film festivala 2011.

te UHFR. Kao redateljica, scenaristica i montažerka

Zajedno s piscem Dragom Glamuzinom priprema

potpisuje više od 900 glazbenih spotova, a sudjeluje

dugometražni igrani film „Tri“ prema istoimenom

i na Libertas film festivalu s kratkim dokumentarnim

romanu.

filmom „Maria Bakker“. Upravo priprema realizaciju kratkometražnog filma Zorana Antičevića, te

Jušić Hana rođena je 1983. Diplomirala je kom-

dugometražnog filma „Vrata iskupljenja“ čiji je koau-

parativnu književnost i anglistiku na Filozofskom

tor. Živi i radi u Poreču.

fakultetu. 2006. upisala je studij Filmske i TV režije na ADU, gdje je sad na MA studiju. Od 2009. radi kao

Kaurić Kristijan je scenarist i redatelj rođen 1975. u

znanstveni novak u Leksikografskom zavodu Miro-

Bujama. Diplomirao je Grafički fakultet u Zagrebu.

slav Krleža. Dosad je režirala nekoliko kratkih filmova.

Pohađao je 2005. i 2006. godine filmsku školu u Motovunu. Filmom se bavi od 2003. godine. Vlasnik

Juza Marija je suosnivačica dizajnerskog tima

je nekoliko nagrada od čega izdvajamo: EFFIE GOLD

Babushke i UBU-Udruge bivših učenika ŠPUD-a te

– TVC RBA najbolja reklamna kampanja TVC (2009.)

aktivna članica Sintomenta. Početkom 2011. snimila

i FESTO Golden Star – najbolja televizijska špica

je kratku dokumentarnu video vježbu ‘’HIIIŽA’’ koja je

„Idemo na put sa Goranom Milićem: Južna Amerika“

nastala u produkciji Neformalnog saveza Organizam

(2009.). Kao scenarist, redatelj autor je više kratkih

kao priprema za razvoj scenarija omnibusa HIIIŽA.

igranih filmova i dugometražnih dokumentarnih

Ista je 2011. uvrštena u BEST of RAF te je prikazana

filmova od čega izdvajamo: Pravi put - dokumentarni

u Zagrebu i na Tabor film festivalu. Osim toga kao ko-

film, redatelj; Dani hrvatskog filma – uvodna špica,

autor potpisuje film ‘’Damiani-Gustini-Paviljon Italija

redatelj i animator; Duhovi Zagreba – dokumentarni

u Svijetu’’, te asistira na filmovima te dizajnira filmske

film, producent; Glava – kratki igrani film, scenarist,

špice za razne filmove u produkciji Sintomenta. §<§<

redatelj i producent; Mala noćna muzika – kratki igrani film, scenarist, redatelj; Restoran za zombije

Kapac David filmski je redatelj. Režirao je

– kratki igrani film, scenarist,redatelj; Alice Nervosa

srednjemetražni igrani film „Zagorski specijaliteti“.

– kratki igrani film, scenarist, redatelj; Keš klinika –

Asistent režije na TV seriji „Instruktor“.

kratki igrani film; scenarist, redatelj; Petrovaradin Tribe – dokumentarni film; koredatelj i koproducent.

Karajlović Slobodan rođen je u Beogradu (Srbija), odrastao u Splitu, građanin Njemačke, živi u Lon-

Kipke Željko rođen je 1953. u Čakovcu. Diplo-

donu (VB). Studirao je kazališnu i filmsku režiju na

mirao je slikarstvo na ALU u Zagrebu (1971 – 1976).

Athanor akademiji scenskih umjetnosti u Burghause-

Pohađao je Slikarsku majstorsku radionicu u Zagrebu

nu (Njemačka) kod profesora Davida Esriga. Radi kao

(1976 – 1981). U New Yorku izlaže na skupnoj

kazališni, filmski i televizijski redatelj u Frankfurtu,

izložbi u Artists Space 1989. Tijekom 1991. boravi u

Minhenu, Zagrebu i Londonu. Živi i radi u Londonu.

Marseillesu gdje priređuje samostalnu izložbu. Slike

101


su mu otkupljene za Peter Stuyvesant zbirku u Am-

Končar Vladimir rođen u Bjelovaru 1978. multidis-

sterdamu, zbirku FRAC u Toulouseu (Les Abattoirs) te

ciplinarni je vizualni umjetnik. Studirao dizajn na

za Museum der Moderner Kunst u Beču. Predstavljao

grafičkom fakultetu u Zagrebu. Od 2001. do 2004.

je Republiku Hrvatsku na Venecijanskom biennalu

član je umjetničke strip grupe Divlje oko. Godine

1993, a dvije godine kasnije na Kairskom biennalu.

2004. postaje član HDD-a, a 2005. član ULUPUH-

Piše eseje i kritike o eksperimentalnom filmu te

a, sekcija multimedije i intermedije. Jedan je od

likovnoj praksi u dnevnoj štampi i časopisima. Pu-

osnivača multimedijalnog dizajn studija Revolucija.

nopravni je član Međunarodnog udruženja likovnih

Autor je niza eksperimentalnih te nekoliko kratkih

kritičara (AICA) od 1997. Sudionik je Szeemannove

dokumentarnih filmova s posebnim fokusom na

autorske izložbe Blood & Honey / Future’s in the

formu plesnog filma. Dosad je izlagao i učestvovao

Balkans u Klosterneuburgu (Vienna) 2003. Selektor je

na devetnaest skupnih i devet samostalnih izložbi u

hrvatskog paviljona na 52. venecijanskom biennalu

zemlji i inozemstvu. Za svoj rad nagrađen je nizom

2007. godine. Objavio je šest knjiga: Iluminatori no-

nagrada, a radovi su mu objavljeni u različitim re-

voga ciklusa, Zagreb, 1989; Vodič kroz subterraneus,

nomiranim publikacijama za umjetnost i dizajn.

Zagreb, 1992; Čuvajte se imitacija, Zagreb, 1993; Od Obilja do Mjeseca, Zagreb, 1998; Bilo kakva sličnost

Korovljev Andrej rođen je 1970. u Puli. U Lon-

sa stvarnim ljudima i zbivanjima namjerna je, Zagreb

donu studira filmsku režiju na Westminsterskom

2004; Od veljače do veljače, Zagreb 2005.

sveučilištu. Godine 2000. vraća se u Hrvatsku gdje počinje djelovati umjetnički i komercijalno. Baza

Kolbas Silvestar je fotograf, filmski snimatelj i

njegovog komercijalnog posla jesu televizijske re-

redatelj. Rođen u Petrovcima kraj Vukovara 1956.,

klame, a do danas ih je režirao više stotina za vodeće

odrastao u Vinkovcima. Diplomirao snimanje 1982.

domaće i inozemne klijente. Više puta je nagrađivan

na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je

za svoje dokumentarne filmove, reklame, glazbene

danas redoviti profesor. Od 1985. do 1996. bio zapos-

spotove i kratkometražne uratke. Dugogodišnji je

len na Hrvatskoj televiziji. Trajno djeluje kao slobodni

izbornik selekcije kratkog igranog filma na Motovun

snimatelj. Snimio više igranih (Diploma za smrt,

film festivalu i član Društva hrvatskih filmskih

Noćni brodovi), kratkih (Krupni otpad, Inkasator) i

redatelja.

TV – filmova (Kako preživjeti do prvoga, Bez trećeg, Mor...), serija (Luda kuća) i dokumentaraca (Suzanin

Krpan Andro asistent je redatelja Radislava Jo-

osmijeh, Sretno dijete, Mimara revisited...). Redatelj

vanovna Gonza na glazbenim spotovima „Magnet“

dokumentarnih filmova Sve o Evi, Auto-portret,

Damira Urbana, „Sanjati ćemo žuto“ Gustafa, itd.

Ratni reporter. Objavljuje stručne radove iz područja snimanja, izlaže fotografije.

Kuljiš Dražen je nezavisni kompozitor, glazbeni producent i video stvaratelj. 2006. pokreće svoj

102

Komljenović Morana rođena je u Rijeci 1976. go-

prvi eksperimentalni projekt – Zagrob, a potom

dine. Nakon aktivističkog angažmana u raznim civ-

surađuje s raznim nezavisnim filmskim redateljima i

ilnim inicijativama u Hrvatskoj i na širem balkanskom

glazbenicima. 2008. kompozitor je za film „Reciklus“,

području snimila je eksperimentalni dokumentarni

redatelja Antonia Gabelića, proglašenog najboljim

video ‘Gola duša’ s kojim je predstavljala Hrvatsku

debitant filmom na Danima hrvatskog fima iste

na Sundanceu 2001. u kategoriji Generation Y.

godine, te dobitnika Rektorove nagrade. Tijekom

Snimila je nekoliko kratkih dokumentarnih filmova,

života u Parizu, od 2009., nastavlja svoje profesion-

uključujući ‘Grand hotel Goli otok’, ‘Put mojeg djetin-

alne aktivnosti u smjeru eksperimentalnog videa,

jstva’ i ‘Djeca krijesnice’.

kompozicije i glazbene produkcije. Završio je Školu


primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, smjer

tečaj filmske umjetnosti u KK Split. ADU u Zagrebu,

kiparstvo.

smjer filmska i TV režija upisuje 2004. Na faksu režira promo spotove za akademske festivale FRKA

Lucija Majnarić, Nika Božić, Kristina Vasović,

i KRADU te kratke igrane filmove od kojih su mnogi

Klara Jandrić, Ivan Vasović, Lucija Petkoviček,

bili po raznim festivalima. Sudjeluje i kao scenarist,

Barbara Radman, Jana Patafta, Eda Emanuela

koscenarist i pomoćnik režije na raznim projektima.

Šimić, Lena Šuša, Matea Bačan-Peškir, Lovro

Diplomira 2011. i netom nakon toga postaje jedan

Gvojić skupina je učenika osnovne škole (od 4. do 8.

od redatelja na dramskoj seriji „Ruža vjetrova“.

razreda) koji su ovu animaciju radili tijekom školskih zimskih praznika na radionici animiranog filma u

Masnec Darko rođen je 1985. u Celju, Slovenija,

FKVKZ-u.

živi i radi u Zagrebu. 2012. godine diplomirao na MA studiju animiranog filma i novih medija na ALU

Mayerhofer Moritz rođen je 1981. Studirao je

u Zagrebu. Filmografija: Foby, animirani film, 2007,

animaciju na Filmakademie Baden-Württemberg.

Communication, animirani film, 2009, Škrinja, animi-

Njegov diplomski film Urs bio je u užem izboru za

rani film, 2010, Šest, animirani film 2011, Ja već znam

nagradu Američke filmske akademije 2011.

što čujem, animirani film 2012.

Milan Latković diplomirao je na UMAS-u smjer

Matanić Dalibor rođen 1975. filmski, reklamni i

Dizajn vizualnih komunikacija. Do sad ima nekoliko

kazališni redatelj. Završio je ADU u Zagrebu. Član je

nagrađivanih radova, kratkih igranih filmova i glaz-

Europske filmske akademije. Napravio je 7 višestruko

benih spotova.

nagrađivanih dugometražnih, nekoliko kratkih i dokumentarnih filmova. Također, napravio je i niz

Lepur Denis storyboard crtač za preko 200 TV

uspješnih namjenskih filmova u Hrvatskoj, Sloveniji,

reklama, koautor 2 dok. filma: “Welcome to Zagreb”

BiH, Srbiji i Makedoniji.

i “Marija hoda tiho” (autor glazbe). Snimatelj na dok. filmu njemačko-bosansko-hercegovačke ko-

Mataković Dubravko rođen je 1959. u Ivankovu.

produkcije „Gospa u Hrvata“. Industrijski filmovi, art

Diplomirao je na ALU u Zagrebu na Odjelu grafike.

i komercijalna fotografija (T-Com, MBM), arhitekton-

Uz primarnu likovnu djelatnost, od 1984., važan

ska fotografija za časopis “Elle decor”. Kompozitor

oblik izražavanja mu je i strip. Od 1990. do 2006. crta

na dok. filmu „Vidimo se za godinu“-u produkciji.

dnevno-politički strip serijal u Nedjeljnoj Dalmaciji.

Ko-redatelj kratkog igranog filma „ZIMA“.

Godine 2006. Napisao je tekst za kazališnu predstavu po motivima iz vlastitih stripova „Iz Kabula s

Lunapark Produkcija mlada je produkcijska kuća

ljubavlju“ koja se od 2007. izvodi u profesionalnoj

koja stoji iza nagrađivanih glazbenih spotova za Ki-

produkciji GK Joze Ivakića Vinkovci. 2008. izradio je

noklub, Connect, Žanamari & J’Animals, Kim Verson,

animiranu špicu za Animafest. Živi i radi u Vinko-

October Light, kao i reklama za Bon Bon iPlay Battles

vcima.

itd. Meštrović Marko rođen je u Stuttgart (Njemačka) Manojlović Miro

1972. godine. Diplomirao je na ALU u Zagrebu na slikarskom odjelu u klasi prof. Đure Sedera. Od 2000.

Mardešić Andrija rođen je u Splitu 1985. godine.

se bavi animacijom. Živi i radi u Zagrebu.

Filmom se počeo baviti u osnovnoj školi, radi kratke amaterske igrane i animirane filmove i pohađa

103


Mijač Toni rođen je 1988. u Splitu. Prvostupnik

svom umjetničkom radu koristi se gotovo svim

Film i videa na UMAS-u. Radi kao redatelj, snimatelj,

medijima (video, performans, slikarstvo, instalacija).

montažer i asistent režije.

Od 2001. godine voditeljica je galerije Moria u Starome Gradu na Hvaru. Od 2002. godine suorgani-

Mikelić Sabina rođena je 1981. u Rijeci. 2001.

zatorica je književnog festivala Faro(pi)s. Izlagačkom

Završava školu za primijenjenu umjetnost i dizajn i

djelatnošću bavi se od 1996. te je izlagala na brojnim

te iste godine upisuje Tekstilno – tehnološki fakultet,

izložbama u zemlji i inozemstvu.

smjer modni dizajn koji završava 2011., a 2010. završa BA grafike na ALU u Zagrebu. Trenutno je

Muretić Neven završio je 6. gornjogradsku

druga godina diplomskog studija na ALU, odjel za

gimnaziju, 2010. diplomirao je na ADU u Zagrebu

animirani film i nove medije, smjer novi mediji. Živi i

- smjer snimanje. Do sada je osvojio niz priznanja

radi na relaciji Zagreb - Rab.

i nominacija – „Modni ormar“ u kategoriji „Modni video“ (1. nagrada); „Young Creative Chevrolet“ u

Mlakar Mario ima 27 godina te trenutno živi i radi u

kategoriji „Animacija i video“, povodom Chevrole-

Zagrebu. Diplomirao je na FER-u u području radioko-

tovog natječaja (za timski rad „Chevrolet Spark“ - 2.

munikacija i akustike, no bavi se isključivo filmskom

državna nagrada); „Photo Days 2011“ u kategoriji

djelatnosti. Za svoj prvi profesionalni angažman

„Video“ (finalist). Održavao je edukativne radionice

sa grupom Connect, sa kolegom Draženom

na Akademiji dramske umjetnosti a danas predaje u

Zeljkovićem osvaja “Golden Bra” nagradu za najbolji

Školi primijenjene umjetnosti i dizajna kao redoviti

glazbeni spot na međunarodnom “Magdalena” fes-

profesor, na odjelu fotografije.

tivalu u Mariboru. Odmah iduće godine za spotove Kinokluba osvaja nagradu za najboljeg debitanta 20.

Nola Filip rođen je u Zagrebu 1964. godine. Studirao

Dana Hrvatskog Filma. U svojim dosadašnjim djelima

je na ALU, te filmsku i TV režiju na ADU u Zagrebu.

uglavnom potpisuje sve faze filmskog procesa, od scenarija i režije do kamere i montaže. Vlasnik

Orešković Petar rođen je 1980. apsolvent na ADU

je produkcijske kuće Lunapark Produkcija. Bavi se

u Zagrebu, smjer filmske i tv režije. Kratki igrani

glazbom proteklih deset godina.

filmovi - režija: Zvonkov mali psiho – test, Rođendan, Ustaj, Miro, brzo, brzo, Otpadnici. Neke relevantne

Mojzeš Filip rođen je 1989. Student je II. godine

nagrade: Festival Mediteranskog filma – nagrada za

Filmske i TV režije na ADU u Zagrebu. Na DHF 2011.

najbolji regionalni kratki film Ustaj, Miro!, 18. dani hr-

godine prikazao kratki igrani film „Noć za dvoje“.

vatskog filma – Zlatna uljanica Glasa Koncila za kratki igrani film Otpadnici 2009. godine, dokumentarni

Mršić Tomislav rođen je 1972. godine u Zagrebu.

film Povratak mrtvog čovjeka primljen u službenu

Autor je više dokumentarnih filmova i emisija.

konkurenciju na internacionalnom festivalu

Za svoje dokumentarne filmove dobitnik je više

dokumentarnog filma IDFA, nagrada za najboljeg

nagrada, između ostalih za najboljeg debitanta na

autora za nekoliko radova na studenskom filmskom

DHF, te dvije nagrade filmskih kritičara „Oktavijan“za

festivalu „FRKA“ u Zagrebu 2005. Godine, nagrada za

najbolji dokumentarni film („Rio bravar“ i „Slučajni

najbolji kratki igrani film U jednom trenutku snimljen

sin“). Osim kao redatelj, radi i kao asistent redatelja

na Motovunskoj filmskoj školi 2005. godine.

na igranim serijama i filmovima. Parlov Slavica rođena je i odrasla u Zagrebu, gdje

104

Mujičić Mejra rođena je 1973. godine u Splitu.

je završila osnovnu i srednju školu.Na Filozofskom

Diplomirala je na ALU u Zagrebu 1996. godine. U

fakultetu u Zagrebu je završila sociologiju te je


također studirala novinarstvo na Fakultetu političkih

umjetnica.

znanosti.Sa režijom dokumentarnih filmova se susrela u Barceloni ,u ECIB školi filma.U karijeri je

Radivoj Željko rođen je 1948. u Donjim Andri-

radila kao novinar (Z1 tv, Nova TV, RTL), pona-

jevcima, Slavonija. U Zagrebu živi i školuje se od

jprije kao novinar u informativnom i zabavnom

1961. Diplomirao na Višoj grafičkoj školi i apsolvirao

programu,a poslije u produkciji Doc.-soap formata

na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao

kao novinar,storyeditor, urednik, urednik u post-

propagandist u IRO Mladost od 1977. do 1993.

produkciji, glavni urednik, režiser. “Keywords” je nje-

Član KK Zagreb od 1965. Iz toga su mu razdoblja

zin prvi film koji je producirala sama, bez financijskih

najnagrađivaniji filmovi „Mr. Chips, to smo mi“ i

sredstava, isključivo uz pomoć prijatelja i volontera.

„Iris“. Od 1996. radi u Hrvatskom filmskom savezu. Tu snima, 1998., „Zapis“, svoj prvi video. Zatim

Perčinlić Ana studira komparativnu književnost na

slijede: „Praznik rada“,„Iskorak“,„Rubikon“,„Kontra

Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ovo joj je debitant-

punkt“,„Fajrunt“, „Digital inside“, „Privid“, „Zagreb,

ski film.

rano ujutro“, „Proljeće na baušteli“, “Balkanska pita”, “Alamo”, Začudnost kaosa”, “Živjet art 77”... Radio u

Peroš Bonnot David (1967, Zagreb) ilustrator,

nizu filmova Toma Gotovca u svojstvu snimatelja,

animator (“Soldat” 2006; osam nagrada, šezdeset

montažera i pomoćnika redatelja.

festivala) Okušava se i kao redatelj dokumentaraca: “Kako je sniman Soldat” (2006.), “Čovjek koji se igrao”

Raleva Rsitsa rođena je 1979. Diplomirala je na Aka-

(2010.), te “Čardak preko neba” (2012.). Trenutno

demiji likovnih umjetnosti u Sofiji (Bugarska) 2001.

završava svoj drugi autorski animirani film, “Arktički

Radi kao grafička dizajnerica i umjetnička direktorica

pirat”. Voditelj je umjetničke organizacije FILOZIRKA.

u agenciji za oglašavanje.

Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi. Rodić Velimir rođen je 1959. godine. Studirao je Pogačnik Bruno 2006. School of Design, Univer-

filmsku i TV režiju na zagrebačkoj ADU. Od 1992. kao

sity of Zagreb MA, Graphic Design 2008. Acad-

redatelj i scenarist realizira brojne emisije na HRT-u.

emy of Fine Arts, University of Zagreb MA, Paint-

Za Dječji program HRT-a kao scenarist i redatelj,

ing.

realizira preko 250 epizoda autorskog serijala Otokar koji su dobili više od dvadeset nagrada na Revijama

Petrov Asparuh rođen je 1981. Diplomirao je na

hrvatskog filma i videa za djecu i mladež. S Johan-

Visokoj školi za primijenjene umjetnosti u Trojanu

nom De Vriesom (BusBar theater, Amsterdam) bio

(Bugarska).

je koautor više kazališnih projekata. Na svojim dokumentarnim filmovima radi kao scenarist, redatelj

Popović Veljko rođen je 1979. Diplomirao je 2003.

i skladatelj.

na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjek slikarstvo.

Ružić Josip rođen je 1969., a od 1993. godine aktivno se bavi filmskim radom. Vlasnik je tvrtke

Radić Nika rođena je u Zagrebu 1968. godine. Studi-

Rose-art video produkcija.

rala je kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu i povijest umjetnosti na Sveučilištu u Beču. Snimila je

Santini Paolo rođen je u Rimu (Italija) 1962. g.

nekoliko videoradova, od kojih su neki izlagani kao

Nakon što je u Rimu diplomirao književnost kreće na

dio galerijskih instalacija. Njezini radovi prikazivani

Univerzitet St. Denis u Parizu gdje pohađa preda-

su na festivalima, ali ona uglavnom radi kao likovna

vanja o filmskoj umjetnosti. Njegovi prvi radovi

105


istražuju ekspresivne forme video umjetnosti, poput

majstorskoj radionici prof. Andrei Roitera. Izlagala

Mono.ha (1988.), video o grupi japanskih umjetnika

je u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj. Živi i radi u

i L’Atelier dell’artista (1989.), video o umjetnikovoj

Zagrebu. Od 1998. članica je HDLU-a. 2000. g. sudje-

studiji, u stalnoj postavi centra George Pompidou.

luje pri izvođenju radova Chen Zhena u Suvremenoj

Kasnije stvara seriju društvenih dokumentaraca za

galeriji.. Od 2000. radi kao asistent (vanjski suradnik

televiziju RAI, ukljućujući Un gioco al massacro, o

pri Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu i

ratu u bivšoj Jugoslaviji, dvodjelni Il nuovo Sudafrica,

Višoj tekstilnoj školi u Varaždinu. Djeluje u području

Autostop o životu na autoputevima i Storia di un

slikarstva, umjetničkog videa, kompjuterske grafike.

quartiere: l’Esquilino, priča o kvartu Esquilino u Rimu. 1993. Snimio je Il sogno di Samuel, kratki igrani film

Senjanović Ivan Mirko rođen je 1985. godine.

a 1997. suradjuje s Jean Paul Fargierom na snimanju

Završio je Filozofski fakultet i ALU u Zagrebu.

filma o Curziu Malaparteu za francusku televiziju

Najdraža boja mu je ljubičasta.

FR3. U 1999. osniva Ready Made, produkcijsku kuću

Više na www.anIMSation.com

koja se specijalizira za dokumentarne filmove i tv produkciju. Unutar kompanije producirao je Cuore

Sikavica Miroslav je filmski i televizijski redatelj

Napolitano, svoj prvi dugometražni dokumentarni

iz Zagreba. “Oblak” je njegov prvi dugometražni

film koje je otvorio Locarno Film Festival 2002. i bio

dokumentarni film.

je uvršten na Toronto Film Festival iste godine. Zatim je producirao i koproducirao više od deset doku-

Danijel Simon diplomirao je na UMAS-u smjer

mentarnih filmova surađujući s Rai, Arte, Yle, Docu-

Dizajn vizualnih komunikacija. Do sad ima nekoliko

mentary Channel, Tv Catalunya. 2007. g. napisao je i

nagrađivanih radova, kratkih igranih filmova i glaz-

producirao dokumentarac Cronisti di strada za RAI3 i

benih spotova.

koproducirao dokumentarac Night in China u suradnji s Arte France i Yle. U 2008.g. napisao je, režirao i

Skorić Toni studira germanistiku, bohemistiku i

producirao film Diary of a young fascist, u suradnji s

razmišlja o mađarskom i indologiji. Montažer dese-

Ex Nihilo, Arte France i History Channel.

tak kratkometražnih filmova.

Sarić Željko rođen je u Zagrebu gdje je diplo-

Stanić Marko redatelj i snimatelj nekoliko dok.

mirao na odsjeku filmskog i televizijskog snimanja

filmova (“Marija hoda tiho” /4 filmska festivala, za

zagrebačke ADU. U početku surađivao kao asistent i

američko tržište “Welcome To Zagreb”), u post-

snimatelj sa brojnim redateljima različitih generacija.

pro. dugom. dok. film “Vidimo se za godinu dana”

Posljednjih godina ostvario više samostalni filmova

(režija, kamera) - u produkciji Zdenke Gold (“Spiritus

sa kojima je sudjelovao na domaćim i inozemnim

Movens”), u pretprodukciji dok. film “Slave To The

filmskim festivalima. Dobitnik više filmski nagrada na

Rhythm” (režija, kamera), kratki igrani film “Zima” (re-

DHF. Izlaže i djeluje na području likovne umjetnosti.

datelj), radio na više drugih dok. filmova (snimanih u Hrvatskoj, Njemačkoj, Makedoniji, Kosovu, Bosni i

Schultheis Helena rođena je 1972. u Zagrebu, gdje

Hercegovini, te Srbiji – direktor fotografije i asistent

je završila Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn,

redatelja), promo industrijski filmovi, TV reklamni

kiparski odjel. 1990. upisuje Akademiju likovnih

spotovi, muzički video spotovi.

umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo i povijest

106

umjetnosti. U Amsterdamu, tijekom 1993./94./95.

Stipaničev Natko rođen je u Šibeniku 1986. godine.

studira na Rietveldacademie, a slikarstvo magis-

Završio je preddiplomski studij filma na UMAS-u.

trira na Amsterdams Institut Voor Schilderkunst u

Trenutno je na zadnjoj godini diplomskog studija na


Odsjeku za animirani film i nove medije na ALU u Za-

te je bio njegov direktor od 2003. do 2009.

grebu. Radi kao freelance na području multimedije. Šamanović Sanja rođena je 1970. godine. Od Stojnić Goran rođen je 1983. u Zagrebu. Nakon

1996. član je «Kino kluba Zagreb» gdje se autorski

završene osnovne škole upisuje Školu za primijen-

bavi neprofesijskim filmom. Radila je na produkciji

jenu umjetnost i dizajn. Maturira kao odličan sa

glazbenih spotova, namjenskih i eksperimentalnih

kratkim animiranim filmom “Zule” (1min). Nakon

filmova. Koredatelj je filma „Prolaz za van”. Od 2011.

toga uipsuje ALU, smjer animirani film i novi mediji.

direktorica je One ake Film Festivala.

2005. odlazi na studentsku razmjenu u Krakov. 2006. diplomira sa kratkim filmom Pociąg (Vlak). Nakon

Šeregi Igor je apsolvent filmske i tv režije na ADU

studija radi kao animator na mnogim projektima.

Zagreb. Za vrijeme studija režirao kratke filmove

2007. postaje član ULUPUH-a.

(“Spoj”, “3,2,1”) te asistirao na brojnim filmskim i tv projektima. Režira spotove za razne domaće

Strašek Nikola apsolvent je na odsjeku Filmske i

glazbenike (Markiz, Mangroove, Rochelle, Ro-

TV režije na ADU. Filmografija: Ubil bum te! (2007.,

chelle). Napisao scenarij i režirao jednu priču unutar

ADU), Vajt (2008., Factum), Kratki pregled raspadanja

dugometražnog omnibus-filma Košnice/Hives.

(2010.), Čedo (2012., Factum), Debeli Ivo i FAP 13 (2012., Kinoteka).

Šuljak Mare rođena je 1983. godine u Dubrovniku gdje je završila srednju Umjetničku školu Luke

Stražičić Tea rođena je u Zadru, živi u Biogradu na

Sorkočevića. 2008. godine diplomirala je slikarstvo

moru i povremeno u očevom rodnom Dubrovniku

na ALU u Zagrebu u klasi profesora Zlatka Kesera.

gdje je i maturirala srednju umjetničku školu „Luka

Sudionica je više samostalnih i skupnih izložbi te

Sorkočevića“ u slikarskoj klasi Luka Piplice. Kako

slikarskih kolonija i radionica u Hrvatskoj. Članica je

je pod utjecajem animiranog filma američke i

HDLU i KK Zagreb.

azijske produkcije od malena, odlučila je nastaviti obrazovanje na odsjeku za animirani film pri ALU u

Šumberac Manuel rođen je 1988.u Puli. Od 2008.-

Zagrebu, čija je studentica na prvoj godini diplom-

2009. radi kao glavni animator na animiranom

skog studija.

filmu GULIVER, autora Zdenka Bašića, koji osvaja Grand Prix “19-ih Dana Hrvatskog Filma, te posebno

Šantak Sanja rođena je 1967. U Zagrebu. Ilustrator-

priznanje na “libertas” film festivalu u Dubrovniku..

ica je, scenaristica („Dvije sestre“, 2008.), koscenaris-

Dosada je realizirao 3 autorska animirana filma

tica („Soldat“ i „Arktički pirat“) i koautorica dokumen-

ESCARGOT (2010), VESLA / THE OARS (zajdeno

tarca i izložbe “Čovjek koji se igrao” (2010.).

sa Zdenkom Bašićem , 2011.) i U SJENI / IN THE SHADOW (2011.)Zajdno sa Zdenkom Bašićem

Šamanović Vedran (1968.– 2009.) diplomirao je na

realizira i 3 animirana glazbena videa za hrvatskog

ADU u Zagrebu, na Odsjeku za filmsko snimanje.

glazbenika Gibonnija, ŽEĐAM, TOLERNCU i VESLA.

Autor je brojnih eksperimentalnih, igranih i doku-

Za film ESCARGOT osvaja 2.nagradu na 42. Reviji hr-

mentarnih filmova, a kao direktor fotografije snimio

vatskog filmskog i video stvaralaštva te 1. nagradu

je i brojne dugometražne igrane filmove, te više od

na festivalu Balkans Beyond Borders. Za animirani

stotinu glazbenih videospotova. Od 2007. radio je

video spot ŽEĐAM osvaja glazbenu nagradu Porin za

kao suradnik na Akademiji likovnih umjetnosti u

najbolji video spot 2010. godine.

Zagrebu, Odsjek za animaciju i nove medije (fotografija). Osnivač je One Take Film Festivala u Zagrebu

107


Tarokić Sonja rođena je 1988. u Zagrebu. Završila

godine radi kao novinar, urednik, filmski kritičar i

je diplomski studij filmske režije igranog filma na

kritičar stripa, te kao kolumnist u dnevniku Vjesnik.

ADU, također studira komparativnu književnost na

Autor je brojnih tekstova, prikaza i filmskih kritika s

Filozofskom fakultetu. Autorica je nekoliko kratkih

posebnom pažnjom prema animiranom filmu kojem

filmova: Lutka kao..., Crveno, Pametnice (ko-autor

se posljednjih godina najvećim dijelom i posvećuje.

Hana Jušić), Kurvo! i Ja sam svoj život posložila.

Za hrvatske tjednike i mjesečnike piše glazbene kritike. Sudjelovao je na nekoliko likovnih kolonija i

Terešak Damir osim produciranja TV serija,

održao nekoliko zapaženih izložbi. “Priča s početka

dugometražnih igranih filmova, a u posljednje vri-

vremena” njegov je debitantski film.

jeme pogotovo zapaženih dokumentarnih filmova, autor filma „Pijadete“ je bio scenarist i redatelj

Vekarić Barbara rođena je 31. listopada 1987. u Du-

dokumentarnog filma „Posljednji autohtoni petrović“

brovniku. Diplomirala je komparativnu književnost

2007. godine koji je te godine bio nagrađen na Za-

na Filozofskom fakultetu i filmsku i tv režiju na ADU.

grebDoxu posebnim priznanjem. Film je bio uvršten

Trenutačno je na MA studiju igranog filma na ADU.

u selekciju DHF te je sudjelovao u programu Liburnia

Pohađala je Berlinale Talent Campus 2011. Jedna

film festivala. Film je bio prikazan na HTV-u te se još

je od osnivačica filmske udruge Motion. Režirala je

uvijek prikazuje na programu Klasik TV-a.Kao polu-

nekoliko kratkih filmova (“Adieu, N”, “Nina, molim te”,

satni dokumentarac film nije imao kino distribuciju.

“Deda DJ” itd.).

Trajčević Damir redatelj, scenarist, snimatelj,

Viculin Marina je viša kustosica zagrebačke galerije

montažer, pisac i glumac. Voditelj i mentor video ra-

Klovićevi dvori od lipnja 2004. Radi na ciklusu

dionica u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj

fotografskih izložbi pod nazivom ‘Brzo okidanje’. Do

gdje učenike sa poteškoćama sa sluhom i iz Doma

danas je priredila više od 30 fotografskih izložbi.

za nezbrinutu djecu uči rukovanju DV kamerom i DV montažu te fotografiranju i Photoshopu. kratki film:

Visković Josip rođen je 1978. godine. Autor brojnih

Softwitted - TV, pobjednik Webmoviefest 2001. kratki

kratkih filmova, spotova i video radova i voditelj

film: Softwitted - FRIGO, brončana plaketa KRAF

Filmske radionice Medika.

2001. Kratki film: Kako su Bogovi ukrali Grič, 16. Dani Hrvatskog Filma, Zagrebfilmfest, Cairo film fest for

Vladić – Maštruko Manuela rođena je i odrasla

children.

1962. u Zadru. Diplomirala je na ALU u klasi prof. Ferdinanda Kulmera 1985. godine. Izlagala je na niz

Trbuljak Goran rođen je 1948. godine. Studirao

samostalnih i skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozem-

je na ALU u Zagrebu gdje je 1972. diplomirao na

stvu. Pored profesionalnog bavljenja umjetnošću,

grafičkom odsjeku. Nakon dvije godine usavršavanja

bavi se i teorijskim i praktičnim istraživanjima u

slikarstva na Likovnoj akademiji u Parizu vratio se u

području ljudskog vizualnog izražavanja i krea-

Zagreb gdje je 1980. diplomirao snimanje na ADU.

tivnosti. Autorica je niza multimedijskih umjetničkih

Od 1998. stalno djeluje kao profesor na Odsjeku

projekata za djecu i odrasle, a surađuje i s muzejima

snimanja iste škole. Kao direktor fotografije snimio

i galerijama u organiziranju multimedijalnih pro-

je 25 igranih filmova. Uz film bavi se fotografijom,

jekata za sve generacije. Dobitnica je niz priznanja

videom i slikarstvom. Dobitnik je brojnih nagrada za

i nagrada za svoj rad. Članica je Hrvatskog društva

svoje stvaralaštvo.

likovnih umjetnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Živi i radi u Zagrebu i Zadru.

108

Trkulja Božidar rođen je 1975. u Zagrebu. Od 1997.


Vučenik Darko rođen je 1981. Godine u Zagrebu

možda je bolje da pitate njega samoga.

gdje je završio Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, Odjel grafičkog dizajna. Diplomirao je na Odsjeku

Vuletić Zoran diplomirao je na ADU u Zagrebu.

za animirani film i nove medije na ALU u Zagrebu

Poslije diplomski studij završio je na Institutu za

2006. godine dvominutnim 3D anmiranim filmom

Nove Medije u Frankfurtu.Duže vrijeme radio na

„Educational story“. Radio je u animacijskim studi-

HRT-televiziji, Programu za djecu i mlade.Da-

jima Kenges, In Fine i Rc Anima studiu (gdje trenutno

nas je (samostalni umjetnik) kreativni direktor u

radi). Autor je preko 200 reklama i mnogih vizualnih

umjetničkoj filmskoj organizciji Netfilm studio.

efekata. Također je napravio i autorske animirane filmove „Velika Avantura Gospodina Šmrkljića“, „Steam

Yagodin Dmitry rođen je 1979. Slobodni je umjet-

monkey“ i „Keep Going“. 2010. osvojio je art direction

nik. Studirao je animaciju na Nacionalnoj akademiji

award nanatječaju CG Challenge B-Movie za kratki

za kazalište i film u Sofiji (Bugarska).

film „Killer Woods Of Misty Mountin“. Kao animator radio je na animiranim filmovima „Hippo“, „Medina

Zaninović Lana rođena je i živi u Zagrebu. ADU je

Ekipa“, „Date“ i „Sophie“. Vizualne efekte radio je i na

upisala 2010. nakon završetka studija arheologije i

filmovima „Blumfeld“, „Rebirth“ , „Zeko“ i „Dragon

antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

rage“. Pored animiranog filma, bavi se i ilustracijom te je do sad ilustrirao razne knjige za djecu, časopise,

Zanjko Alen bavi se suvremenim plesom i

kriminalističke romane i znanstvenofantastičnu lit-

pokretom, performanceom i grafičkim dizajnom.

eraturu. Za naslovnicu romana „Čuvari sreće“ osvojio

Od 2001. surađuje u izradi animiranih filmova u

je nagradu Sfera 2004.Godine. 2009 osvojio je 3D

raznim funkcijama, od animacije, kompozitinga i

total exelence award za ilustraciju „Mister Froggy“.

dizajna, do koreografije. Surađivao je na „Prvoj priči“, „Homo volansu“ i „Formatu“ Darka Bakliže, „Dugi“

Vukas Donald rođen je u Rijeci 1971.

Joška Marušića, „Cristobalu Colonu“ Dušana Gačića

Dugogodišnjim radom na HRTu usavršio sam se

i Ljupčeta Đokića, te „Alea iacta est“ i „Čudnovati

u snimanju, produkciji i djelomično montaži. Od

izum“ Dine Krpana.

dosadašnjih uspješnih projekata izdvajam rad na raznim snimanjima manifestacija, sportskih

Zlonga Petra rođena je 1982. u Zagrebu. Diplomi-

događaja, dokumentaraca i potpunim vođenjem

rala je na Studiju dizajna 2007., te nekoliko godina

produkcije raznih koncerata. Ovaj film je moj prvi

radila u marketingu. Od 2009. radi samostalno kao

zahtjevniji autorski projekt u kojem potpisujem

grafički dizajner i ilustrator, a trenutno završava

režiju, scenarij i sliku.

Diplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji na ALU u Zagrebu.

Vuković Alen apsolvent na zalasku dekadentnog (devijantnog?!) studentskog života. Vozi se na biciklu

Žanić Tin rođen je u Zagrebu 1985. godine. Od

gdje i kad god stigne, ne pita za godišnje doba. Nosi

2005. aktivno sudjeluje u Kinoklubu Zagreb kao

kapu. Iz preventivnih razloga ruksak uvijek ima sa

scenarist, redatelji i producent. 2009. sudjeluje na

sobom, nosi ga pravilno na oba ramena također iz

Sarajevo Talent Campusu. Godine 2010. završava

preventivnih razloga. Kao uzorni animator skicira

smjer produkcije na Akademiji dramske umjetnosti

sve oko sebe, bile to starije gospođe u krznenim

u Zagrebu (BA). Sudjelovao je u realizaciji desataka

kaputima, kolegice ili roze zečeve. Možda ga pamtite

kratkih igranig filmova. Glavni interesi su mu igrani

po filmovima kao što su: “Pink Carrot” ili “Pink Carrot

filmovi i glazbeni spotovi. Komba je njegov prvi

2: Party Time”. Odakle fascinacija rozim zečevima

kratki igrani film kojeg je režirao.

109


Živković Vjekoslav diplomirao je 2006. godine na ALU u Zagrebu na Odsjeku za animirani film i nove medije. Dosad je radio na vlastitim kratkim animiranim filmovima. Također ima iskustva i u komercijalnim projektima kao što su TV rekalme, Facebook interaktivne aplikacije i web igrice. Radio je na dugometražnom animiranom filmu Duga redatelja Joška Marušića gdje je bio organizator i supervizor za animaciju timu animatora u Zagrebu. Osim rada na vlastitim i tuđim projektima ima velikog iskustva rada s djecom, mladima i studentima. Trenutno radi na nekoliko projekata te živi i radni na relaciji Karlovac-Zagreb. Župan Lucić Natalija je redateljica i scenaristica. Radila je na raznim produkcijama, od Obrazovnog programa HRT-a do realitija. Trenutno je jako zanima proizvodnja kvalitetnog medijskog sadržaja za djecu. Žuvan Josip rođen je 1987. godine u Trogiru. Završio je BA na odsjeku za Film i video Umjetničke akademije Split. 2009. je upisao MA filmske režije (smjer igrani film) na Akademiji dramske umjetnosti. Autor je nekoliko kratkih igranih filmova: Epilog (2009.) Kako vezati kravatu (2009.), Lovac (2010., co-author Dario Lonjak) i Nebitno (2011.) i animiranog filma ‘’Kutija’’ (2011).

110


111


kazalo producenata

3D2D Animatori osnovani su 2008. godine kao jed-

odsjeka – Gluma, Kazališna režija i radiofonija, Dram-

na od dvije produkcijske kuće nasljednice produkcije

aturgija, Produkcija, Filmska i TV režija, Snimanje

Kenges d.o.o. Bave se produkcijom kratkih igranih

i Montaža, na kojima se školuju budući kazališni i

filmova, eksperimentalnih filmova, reklama te

filmski profesionalci. Uz redovnu nastavu Akademija

televizijskih emisija, no prvenstveno su fokusirani na

ima bogatu izvannastavnu djelatnost sastavljenu

razvijanje i produkciju animiranih filmova. Specijalizi-

od festivala i radionica u vlastitoj organizaciji, te

rani su za 2D, 3D klasičnu i kompjutersku animaciju,

domaćih i međunarodnih gostovanja i drugih oblika

za stop-motion i lutka animaciju, te specijalne efekte

suradnji kojima aktivno sudjeluje u kulturnoj i

za film i televiziju (“Nije kraj” Vinka Brešana, “Iza

umjetničkoj djelatnosti.

stakla” Zrinka Ogreste...). 3D2D Animatori imaju niz stalnih klijenata, među kojima su vodeće hrvatske

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU)

marketing agencije, tvrtke i televizijske kuće.

utemeljena je 1907. godine. Sjedište je Akademije u znatno pregrađenim i dograđenim zgradama na

Adriatic Art Media Film je svježe osnovana

početnoj lokaciji u dvorištu i parku Ilice 85. Nastava

umjetnička organizacija od strane Mladena i Igora

se danas odvija i u zgradama na Jabukovcu 10,

Jurana koja za cilj ima biti platforma autorima i film-

u Zamenhoffovoj 14, te u prostorijama zgrade u

skim entuzijastima koji preko nje mogu samostalnije

Zagorskoj 16. Na Akademiji je od 1926. kratkotrajno

i potpunije djelovati u umjetničkom stvaralaštvu

djelovala Katedra arhitekture koju je vodio Drago

i plasmanu svojih djela na polju vizualne i filmske

Ibler. S vremenom je Odjel za kandidate učitelje

umjetnosti.

risanja prerastao u Nastavnički odsjek, godine 1956. službeno je osnovan Grafički odsjek, godine 1997.

Agrest3d je udruga za kulturu, umjetnost i znanost

osnovan je Odsjek za restauriranje umjetnina (danas

radi vlastite filmove sa djecom. Od 2005. godine

Odsjek za restauriranje-konzerviranje umjetnina),

udruga je napravila 21 kratki film.

godine 1998. Odsjek za animirani film (danas Odsjek za animirani film i nove medije), tako da Akademija

112

Akademija dramske umjetnosti (ADU) je

danas ima šest odsjeka i 365 studenata. Odsjek

visokoškolska ustanova sastavljena od sedam

za animirani film i nove medije najnoviji je odsjek


na Akademiji. Jedinstven je po tome što potiče

Bonobostudio je tvrtka specijalizirana za produkci-

paralelno svladavanje klasičnih tehnika animacije i

ju, distribuciju i promociju animiranih i eksperimen-

upoznavanje s tehnikama novih medija i praksama

talnih filmova, kao i za usluge post-produkcije, izrade

suvremene umjetničke prakse.

animacije i vizualnih efekata. Osnovan je u Zagrebu 2008. godine. Filmovi u produkciji i distribuciji Bono-

Ars animata studio je umjetnička organizacija

bostudija prikazivani su i nagrađivani na brojnim

osnovana 2003., a direktor joj je Ljupče Đokić. Bavi se

svjetskim filmskim festivalima.

isključivo proizvodnjom art animiranog i eksperi-

www.bonobostudio.hr

mentalnog filma. Brojka produkcija je nagrađivana”full service” Autorski studio - fotografija, film, video (ASFFV)

produkcijska kuća osnovana 2001. godine. Naše os-

postoji već dvadeset godina i za to vrijeme njeguje

novne djelatnosti su filmska i komercijalna produkci-

neprofesijski film, sudjeluje u promicanju hrvatske

ja te post produkcija. Intenzivno surađujemo s

filmske misli u nas i u svijetu, pa smo - da se malo

vodećim domaćim i inozemnim marketinškim agen-

poigramo neskromnošću - polučili i rezultate s ko-

cijama u vidu produkcije, režije i post produkcije na

jima se dičimo: osim niza domačih i međunarodnih

TV reklamama i promotivnim filmovima. Pružajući

nagrada na festivalima filmskog i video stvaralaštva,

usluge od početne ideje, do finalizacije završnog

autori naše udruge dobitnici su i tri „Oktavijana“ za

produkta, zadržavamo svoj prepoznatljiv potpis i

eksperimentalni film na dosada održanim Danima

visoki nivo profesionalnosti.

hrvatskog filma. Čvorić Dinko rođen je u Zagrebu 1981. Završena Barić Dalibor rođen 1974. multimedijalni je umjet-

srednja Grafička škola u kojoj se rađa ljubav prema

nik, živi i radi u Zagrebu. Autor je kratkih animiranih

Photoshopu. Primarna preokupacija je sviranje gitare

i eksperimentalnih filmova, glazbenih spotova (Bilk,

i skladanje u instrumentalnoj službi spašavanja “Šta

Vuneni, Pips, Chips & Videoclips, Ante Perković), fes-

ima?” te produciranje spotova za istu.

tivalskih špica (Motovun Film Festival), stripova (koje objavljuje Libra Libera), instalacija, crteža i kolaža.

Deman Tanja je vizualna umjetnica rođena u

Bavi se glazbom i nastupa kao VJ.

Splitu. Diplomirala je skulpturu na ALU u Zagrebu i

Filmografija: The Spectres of Veronica (2011); New

završila poslijediplomski studij iz filma i fotografije

Hippie Future (2011); Pain So Light That Appears As

na Piet Zwart institutu u Rotterdamu (Nizozemska).

Tickle (2010); The Mind from Nowhere (2010); The

Izlagala je na izložbama u Hrvatskoj, Italiji, Austriji,

Horror of Dracula (2010); Ghost Porn in Ectoplasm!

Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Velikoj

But How? (2010); Nymph Gloss Atari (2010)

Britaniji, Turskoj, SAD-u i Urugvaju, te je dobitnica nekoliko nagrada. Njezini radovi se nalaze u

Bilankov Tamara rođena je 1988. u Splitu. Studen-

različitim privatnim i javnim zbirkama u Hrvatskoj i

tica je treće godine UMAS-a, odsjel Film i video.

inozemstvu. Koristi medije fotografije, videa i instalacije, pri čemu proučava psihologiju prostora kroz

Blank_filmski inkubator iz Zagreba se od 2003.

djela modernističke arhitekture, ogoljene pejzaže,

bavi filmskim radionicama, produkcijom igranog i

te evociranje filmskih ambijenata. Njezin pristup

doku filma te kreativom. Blank izdaje filmski magazin

prostoru je sličan forenzičkoj arhitekturi koja je

Filmonaut i pokretač je filmskog foruma Filmskam-

usmjerena na očitavanje povijesti ugrađene unutar

reza.org (www.blankzg.hr).

izgrađenih prostora.

113


Diedra je studio nastao 1997. godine u Zagrebu.

Filmska radionica Medika (FR Medika) djeluje u

U početku orijentiran na dizajn, vizualizacije i 3D

sklopu Autonomnog kulturnog centra od 2009. go-

animaciju, studio se s vremenom sve više okreće

dine okupljajući brojne filmske entuzijaste iz raznih

produkciji animiranog i eksperimentalnog filma.

profesija u proizvodnji i gledanju filmova, spotova

Pored komercijalnih radova Diedra surađuje na reali-

i video radova. Filmografija: “Nestajanje” (2009), “La

zaciji filmova Priča prva (2002., Darko Bakliža), Kućica

vita e puttana” (2010), “Samo smo se poljubili” (2011),

u krošnji (2005., Darko Kreč), Duga (2010., Joško

“Spoznaje” (2012), “Rosebud!” (2012).

Marušić), te još desetak kratkih animiranih i eksperimentalnih filmova. Od 2006. godine studio Diedra se

Filozirka je umjetnička organizacija utemeljena kra-

pojavljuje i u ulozi producenta. Pored pet završenih

jem 2009-te godine. Osnivači su David Peroš Bonnot

filmova, u produkciji su još tri kratka animirana filma,

i Darijus Peroš, članica je Sanja Šantak. “Čardak preko

a u razvoju dugometražni animirani projekt.

neba” je prvi sufinancirani filmski uradak (HAVC, povjerenik Nikica Gilić) završen u produkciji Filozirke.

Factum je jedna od najznačajnijih hrvatskih nezavisnih dokumentarnih produkcija. U manje od 15

Foto kino video klub Zaprešić (FKVKZ) osnovan je

godina svog postojanja, realizirao je preko 60 doku-

1995. godine kao udruga građana. Godišnje stotinjak

mentaraca koji su prikazani na više od 70 festivala,

osnovnoškolaca i srednjoškolaca uključenih u

te uz niz međunarodnih nagrada, na DHF dobili 2

tridesetak grupa snimi oko 25 filmova – igranih, an-

Grand Prixa i četiri nagrade za najbolju produkciju.

imiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih. Pored filmskog rada s djecom i mladima, članovi kluba, njih

Fantastično Dobra Institucija (FADE IN) osno-

četrdesetak, organiziraju i filmske projekcije, foto

vana je 2000. godine kao neprofitna organizacija s

izložbe, razne tribine, tečajeve i predavanja vezana

ciljem izrade dokumentarnih i namjenskih filmova

uz svoje područje djelovanja.

i TV formata s fokusom na teme civilnog društva i promociju njegovih vrijednosti. Ideja produkcije

Frame djeluje u raznim vidovima filmskog i video

Fade In-a jest afirmirati kulturu civilnog društva i

stvaralaštva već 15-tak godina. Posjedujemo vlastitu

angažiranog djelovanja. Cilj djelovanja Fade In-a jest

opremu za profesionalnu montažu. Surađivali sa bro-

istražiti i prikazati društvene probleme sa područja

jnim renomiranim imenima hrvatskog filma i videa.

ljudskih prava, ekologije, kulture mladih i prikazati

Naš djelatnik kao montažer osvojio je dvije Zlatne

ih javnosti kroz medije masovnog komuniciranja –

Arene na Pulskom filmskom festivalu. Frame se do

prvenstveno kroz javnu televiziju. U deset godina

sada nije bavio produkcijom eksperimentalnih formi

postojanja, Fade In je producirao preko 30 doku-

filmskog izričaja, jedino produkcijama reklamnih i

mentarnih, animiranih i eksperimentalnih filmova,

reportažnih formi.

121 epizodu dokumentarnog serijala Direkt, te preko 900 reportaža prikazanih u emisiji HRT-a Dobro jutro,

Gero Hrvoje rođen je 1980. u Požegi gdje živi cijeli

Hrvatska. Filmografija: “Bosanoga (sasvim slučajna

život. Do sada je snimio četiri kratka filma i glumio u

smrt)” (2011.), “Oblak” (2011.), “Gabriel” (2010.), “Za 4

nekoliko. Prva iskustva s glumom su mu u kazalištu,

godine” (2007.), “Vragovi crveni, žuti, zeleni” (2007.),

a sa režijom u požeškom kino klubu.

“Zagorka” (2007.), dokumentarni serijal “Direkt” (Fade In za HTV) i dr. Nagrada za najboljeg producenta –

GOKUL

16. DHF (2007.). Nagrada za najboljeg producenta – 12. DHF (2003.). 114

Grupa 7 je udruga za audiovizualnu produkciju koju su 2009. godine osnovali studenti i apsolventi


studija produkcije na ADU, sa željom da suradnju s

radijskim mrežama na državnoj razini i u radijskim

kolegama (prvenstveno redateljima) nastave i nakon

mrežama na županijskoj ili regionalnoj razini te tel-

studija, na profesionalnom nivou.

evizijskih programa u dvjema televizijskim mrežama na državnoj razini, djelatnost glazbene proizvodnje

Hrvatski filmski savez (HFS) udruga je nepro-

je izvedba i snimanje: simfonijske, narodne i zabavne

fesijskih filmskih i video udruga koje u Hrvatskoj

glazbe, zborsko izvođenje, organiziranje priredbi i

organizirano djeluju od 1928. godine. Osnovan 1963.

koncerata, posebice nacionalne glazbene baštine i

godine kao Kinosavez Hrvatske (prije toga Centar

suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika

za kinoamaterstvo Hrvatske), Savez danas djeluje u

izvođača. HRT ima tri organizacijske jedinice sa sta-

okviru Hrvatske zajednice tehničke kulture. Danas

tusom podružnice: Hrvatski radio, Hrvatsku televiziju

Hrvatski filmski savez okuplja kino i video klubove,

i Glazbenu proizvodnju te organizacijsku jedinicu:

filmske družine i pojedince od osnovnoškolskog uz-

Opći i zajednički poslovi. Njihove se ovlasti utvrđuju

rasta do odraslih članova, potiče (organizacijski, ma-

Statutom HRT-a, koji je u skladu sa Zakonom. U svom

terijalno i stručno) njihov rad, pridonosi obrazovanju

je djelovanju HRT samostalan, što se ostvaruje kroz

voditelja i članova filmskih udruga, organizira pred-

samostalno obavljanje djelatnosti te programsku

stavljanje i valorizaciju filmskog i video stvaralaštva

i uredničku samostalnost HR-a i HTV-a, a naročito

djece i odraslih u zemlji i inozemstvu, te brine za

u planiranju i proizvodnji programa, utvrđivanju

čuvanje i zaštitu najboljih filmskih i video ostvarenja

programske sheme, uređivanju i prezentaciji vijesti i

neprofesijske kinematografije. 2000. godine Hrvatski

informativnog programa.

filmski savez pokrenuo je i vlastitu produkciju, koja broji 87 kratkometražnih i 2 dugometražna filma.

Hulahop je produkcijska kuća koju su 2006. godine

Savez je od 1992. član Svjetske organizacije nepro-

osnovale Olinka Vištica i Dana Budisavljević. Hulahop

fesijske kinematografije (UNICA).

se bavi produkcijom i distribucijom filmova, organizacijom Animafesta, najvećeg festivala animiranog

Hrgović Luka rođen je 1986. u Zagrebu. Završio je

filma u regiji i vodi umjetnički projekt Muzej preki-

Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagebu,

nutih veza.

kao i diplomski studij na Odsjeku za animirani film i nove medije ALU u Zagrebu.

Igubuka je mlada producentska i izdavačka kuća koja je u svojih par godina postojanja bila koprodu-

Hrvatska radio-televizija/Hrvatska televizija

cent na sedam kratkometražnih animiranih filmova

(HRT/HTV) je javna ustanova sa sjedištem u

trajanja.od 4 do 10 minuta Animirani filmovi su

Zagrebu. Njezin osnivač je Republika Hrvatska,

visoke umjetničke vrijednosti u maniri Zagrebačke

a ustrojstvo i način rada uređuju se Zakonom

škole crtanog filma.

o HRT-u, te propisima donesenim na temelju njega. Djelovanje HRT-a kao hrvatskog javnog RTV

Kabinet je producentska kuća iz Zagreba koja u

servisa očituje se u programskim sadržajima od

najvećoj mjeri radi reklame i namjenske filmove.

javnog interesa, propisanih Zakonom. Javnost to

Dobitnici su brojnih nagrada među kojima se

djelovanje kontrolira radom Programskog vijeća

ističe brončana nagrada na jednom od najvećih

HRT-a i redovitim izvještajima Glavnog ravnatelja u

marketinških festivala u svijetu Epici za reklamni spot

Hrvatskom Saboru. Djelatnost HRT-a je proizvodnja

Tomato-Darinka. To je ujedno i prva takva nagrada

i emitiranje radijskoga i televizijskog programa te

(i nominacija) nekoj producentskoj kući u regiji za

glazbena proizvodnja. To se ostvaruje proizvodn-

reklamni spot.

jom i emitiranjem triju radijskih programa u trima

115


Kaskader produkcija zajedno s This time grupom

filmu te posljedičnom popunjavanju slobodnog

zajedno potpisuje video spotove Hladnog piva,

vremena društveno korisnim aktivnostima. Ciljevi

Damira Urbana, Gibonnija i drugih. Produciraju i

Kinokluba su: Omogućavanje i stvaranje uvjeta za

mnoštvo kratkih i namjenskih filmova, reklama i

rad i slobodno udruživanje građana u djelatnosti

dokumentarnih filmova.

filmske umjetnosti. Promicanje ukupnih aktivnosti i postignuća na području filma i videa, fotografije te

Kadar 22 proizveo je dokumentarni film „Marija

srodnih medija. Unapređivanje stručnog rada i os-

hoda tiho“ (prikazan na više filmskih festivala,

posobljavanje članova. Rad i briga za djecu i mladež

Liburnija film festivalu u Ičićima, Festivalu podu-

kroz filmske projekte. Smatramo da je povećanje

navskih zemalja u Vukovaru 2009, Danima hrvat-

broja gledatelja, ali i unapređenje kina kao institucije

skog filma i ZgDox-u 2010), producirao kratki dok.

filmske umjetnosti ovom gradu itekako potrebno, te

film za američko tržište „Welcome to Zagreb“, više

se oživljavanjem projekcija nastoji spasiti karlovačko

glazbenih spotova (režija i/ili kamera) za Yammat,

kino u bilo kojem obliku.

Zabranjeno pušenje, Sick Swing, Danijelu Martinović, Arsena Dedića, producirao novi TV serijal (režija,

Kinoklub Split (KK Split) osnovan je 1952. godine

kamera, produkcija) „Saša Šekoranja“, producirali

i njegovo je djelovanje prepoznato u javnosti kao

nekoliko industrijsko-dokumentarnih filmova. Film

jedna od izvornih odrednica u povijesti hrvatske ne-

Zima dobio je na `58. Pulskom Filmskom Festivalu

profesijske, alternativne, amaterske kinematografije.

međunarodnu nagradu filmskih kritičara FEDEORA

Tijekom 60 godina djelovanja izmjenjuje se već peta/

za najbolji kratki igrani film. Uvršten je u specijalizi-

šesta generacija autora. Danas svjedočimo trenutku

rani program online projekcija Berlinkog filmskog

u kojem osnovna ideja Kino kluba Split ponovo

festivala, Berlinale Cloud 2012.

definira svoj oblik i funkciju. Od bavljenja isključivo problemima autorskog filma postajemo multidisci-

Kinoklub Karlovac (KK Karlovac) uključuje tokom

plinarna udruga koja svoju djelatnost organizira kroz

cijele godine 30 članova, većinom srednjoškolaca.

širi spektar aktivnosti, kako onih stvaralačkog, tako i

Iako je većina članova iz srednjih škola, naši članovi

obrazovnog karaktera.

su i nešto mlađi (stariji osnovnoškolci) ali i stariji studenti. Kinoklub Karlovac je uvijek otvoren i za

Kinoklub Zagreb (KK Zagreb) je produkcijska

građane svih dobi koji se u rad kluba uključuju

kuća amaterskog filma osnovana 1928. godine. Sa

putem različitih projekata, ali i kao publika istih.

2000 produciranih filmova KKZ je jedan od najvećih

Rad Kinokluba se sastoji od raznih većih projekata

hrvatskih producenata u povijesti. Također, služi

tokom godine ali i od redovnog i pedagoškog

i kao edukacijsko mijesto sa velikom tradicijom u

rada na filmovima i manjim filmskim projektima sa

organiziranju filmskih radionica. Prošle godine klub

svim članovima. Osim projekata poput Filmskog

je izprocudirao 58 filmova i organizirao 14 radionica.

tečaja, filmskog festivala, djelovanja Mikrokina,

116

radionica dokumentarnog i animiranog filma,

Kinorama je zagrebačka produkcijska kuća koja

članovi pohađaju i Školu medijske kulture kao i

se specijalizirala za proizvodnju igranih filmova.

mnoštvo drugih seminara i radionica koji nisu u

Osnovali su je 2003. godine troje iskusnih filmskih

vlastitoj organizaciji. Kao sveprisutnu vrijednost,

profesionalaca čija je zajednička filmografija u tom

ovdje možemo izdvojiti učenje mladih organizaci-

trenu brojala više od 200 filmskih i televizijskih

jskim vještinama, odgovornosti u radu i timskom

naslova. U protekle tri godine Kinorama je proizvela,

radu potrebnih za daljnje sudjelovanje u zajed-

uz ostale, pet filmova koji su prikazani na stotinjak

nici, kao i pružanje temelja za sustavan rad na

međunarodnih festivala i nagrađeni s preko 50


nagrada. Ankica Jurić Tilić producirala je desetke

Kreativni sindikat je umjetnička udruga koja

filmova i vezana je uz Kinoramine projekte od faze

djeluje kao video produkcijski studio. Dosadašnja

razvoja scenarija pa do prezentacije filma. 2007. je

produkcija uz animirane i eksperimentalne filmove

godine diplomirala na prestižnoj europskoj školi za

uključuje i društveno angažirane promidžbene

iskusne producente – EAVE i uključila se u Producer’s

poruke s područja ljudskih prava te nekoliko doku-

Network de Cannes, da bi ju 2009. godine Europska

mentarnih filmova.

filmska promocija uključila u canneski program Producers on Move koji promovira 20 najboljih

Magnolia Noir je producentska kuća specijalizirana

europskih producenata protekle godine, a 2011.

za produkciju dugometražnog filma, animacije, te

prestižni program usavršavanja Ateliers du Cinéma

kratkog i eksperimentalnog filma. Misija produkci-

Européen izabrao ju je za svog člana zajedno sa 16

jske kuće je da promiče nezavisni film na internac-

respektabilnih europskih producenata.

ionalnom nivou.

Kinoteka je produkcijska kuća iz Zagreba. Filmo-

MaXima film d.o.o. je osnovana 1992.godine u

grafija: „Generacija Y“ (2010.-2012., dokumentarni

Zagrebu, kao tvrtka za produkciju igranih filmova,

serijal), „Fleke“ (2011., dugometražni igrani film),

televizijskog programa te za pružanje produkcijskih

„Lovac i kralj“ (2012., kratki animirani), „Debeli Ivo“ i

usluga stranim produkcijama. U proteklih osamnaest

„FAP 13“ (2012., kratki igrani).

godina sudjelovali smo u produkciji trideset projekata kao producenti, koproducenti i kao organiza-

Kolektiv Film osnovan je 2010. godine. Udrugu

tori stranim produkcijskim kućama koje su snimale

čine glumica Marija Tadić, snimatelj i fotograf Davor

na području Hrvatske. Do sada smo producirali

Bjelanović i dramaturginja Nataša Antulov. Udruga

devet igranih filmova, dvije sezone talk showa Sanja

surađuje s mladim redateljicama i redateljima

za RTL televiziju te humorističnu seriju Dome slatki

prilikom realizacije glazbenih spotova, kao i sa

dome za Hrvatsku radioteleviziju.

različitim snimateljima i montažerima s ciljem trajne kooperativnosti među filmskim djelatnicima. Do

Maštruko studio

sada smo realizirali četiri glazbena spota: My Buddy Moose: „Scary Feeling“, Meritas: „Budi blizu“, Urban i

Media Dizajn je producentska kuća koja želi razvijati

Hauser: „Black Tatto“ i Elemental: „Ljuljaj brod“.

kvalitetan i inovativan medijski sadržaj. Prošle godine su producirali „Djevučicu“, kratki igrani film za

Korovljev Andrej rođen je 1970. u Puli. U Lon-

djecu i eksperimentalni film „Pretrčivači“. U pripremi

donu studira filmsku režiju na Westminsterskom

je i interaktivni projekt pod nazivom Obiteljsko

sveučilištu. Godine 2000. vraća se u Hrvatsku gdje

stablo.

počinje djelovati umjetnički i komercijalno. Baza njegovog komercijalnog posla jesu televizijske re-

Mijač Toni rođen je 1988. u Splitu. Prvostupnik

klame, a do danas ih je režirao više stotina za vodeće

Film i videa na UMAS-u. Radi kao redatelj, snimatelj,

domaće i inozemne klijente. Više puta je nagrađivan

montažer i asistent režije.

za svoje dokumentarne filmove, reklame, glazbene spotove i kratkometražne uratke. Dugogodišnji je

Mikelić Sabina rođena je 1981. u Rijeci. 2001.

izbornik selekcije kratkog igranog filma na Motovun

Završava školu za primijenjenu umjetnost i dizajn i

film festivalu i član Društva hrvatskih filmskih

te iste godine upisuje Tekstilno – tehnološki fakultet,

redatelja.

smjer modni dizajn koji završava 2011., a 2010. završa BA grafike na ALU u Zagrebu. Trenutno je

117


druga godina diplomskog studija na ALU, odjel za

Nakon kratkog filma „The Window“, film „Uskršnja

animirani film i nove medije, smjer novi mediji. Živi i

jaja“ je njihov drugi uradak. Trenutno su u pripremi

radi na relaciji Zagreb - Rab.

dva projekta, dugometražni, niskobudžetni filmovi „Londonske priče“ (radni naslov) i „Tri sobe, kuinja i

Mitropa je umjetnička organizacija osnovana

kupaona“.

2006.g. Pokrenuli su je Pavo Marinković i pokojni Vedran Šamanović. Svojim djelovanjem usmjerena

Pogačnik Bruno 2006. School of Design,

je na kazališnu i filmsku umjetnost. Do 2011.g.

University of Zagreb MA, Graphic Design 2008.

producirana su dva dokumentarna i jedan animirani

Academy of Fine Arts, University of Zagreb MA,

film, te četiri kazališne predstave. Trenutno je u

Painting.

produkciji jedan dugometražni dokumentarni film. Polis Festival je multidisciplinarnog i urbanog Netfilm studio osnovali su 2000. Zoran Vuletić i

karaktera te svake godine ističe središnju temu kao

Jurica Pađen. Cilj je okupljati umjetnike oko raznih

okosnicu svih događanja. Tema je uvijek povezana s

projekata značajnih za hrvatsku i europsku kulturu i

gradom i pruža mogućnost kreativnog uranjanja u

umjetnost. U okviru umjetničkog programa postoji

problematiku suvremenog polisa, promišljanja o nje-

i marketing-program koji umjetnicima i kreativcima

govoj (boljoj) budućnosti. Polis je zamišljen kao tvor-

pomaže da svoje ideje i znanje primjene i na komer-

nica kreacije i akcije, festival je to vlastite produkcije

cijalnim projektima.

na kojem se kroz umjetnički proces oblikuju nove ideje za suvremeni jadranski polis.

Nezavisni produkcijski tim čine mladi filmaši Robert Bezbradica, Mario Bezbradica, Mladen Đaković,

Pretoblanc Producciones Barcelona je produ-

Manuel Paljuh i Franjo Butković.

centska kuća koja se bavi produkcijom glazbenih spotova,kratkih igranih filmova,tv serija,a u ovom fil-

Nukleus film je pravni slijednik Nukleus udruge

mu su svojom tehničkom podrškom producirali film.

koja je osnovana i registrirane u Republici Hrvatskoj,

Za Logičku,organizacijsku i financijsku produkciju

u Zagrebu, 2004. godine. Proteklih godina Nuk-

filma je „kriva“ sama autorica i prijatelji.

leus je postao regionalna produkcijska kuća čiji su dokumentarni i kratki igrani filmovi prešli granice Hr-

Project 6 studio jedan je od vodećih studija za

vatske i bili prikazani na važnim svjetskim festivalima

sinkronizaciju animiranog filma. Uz taj osnovni vid

i televizijama. U 2007. i 2011. producenti Nukleusa

produkcije, studio se već desetak godina bavi proiz-

dijelom su EAVE programa za europske producente,

vodnjom kratkometražnih igranih, dokumentarnih

EURODOC-a u 2009. i 2010.g., te exOriente programa

i alternativnih filmova, sa kojima je gostovao na

kontinuirano od 2006. godine do 2010. Redovito

mnogim domaćim i inozemnim filmskim festivalima

sudjelujemo na koprodukcijskim i pitching forumima

(25 Fps, ZagrebDox, Dani hrvatskog filma, One take,

za dokumentarni film – East European Forum u Ji-

Tampere, Regensburg, Cottbus, Atena, Tanger, Mon-

hlavi (Češka Republika), Thessaloniki pitching forum

tevideo, Sao Paolo, San Francisco. Nagrade: Zlatna ul-

(Grčka), DocsLisboa (Lisabon), DocsBarcelona, Hot-

janica, Nagrada Kodak, Nagrada žirija za snimateljski

Docs (Kanada), Forum IDFA-e (Nizozemska). Članovi

rad. Studio je od samoga početka svojega rada bio

smo European Documentary Networka.

oslonjen na stručan angažman brojnih suradnika, tako da je kroz nekoliko godina izrastao i u respekta-

Pebble Films je mlada nezavisna producentska kuća 118

koju su osnovali Slobodan Karajlović i Ana Vilenica.

bilnu firmu sa osam stalno zaposlenih djelatnika.


Pulska filmska tvornica (Pula film festival) od

solidarnosti i divljenja za izuzetan rad u najtežim

2004. godine predstavlja niz radionica grupe en-

mogućim uvjetima.

tuzijasta i zaljubljenika u filmsku umjetnost koje je okupio voditelj radionice Marko Zdravković-Kunac.

Senjanović Ivan Mirko rođen je 1985. godine. Završio je Filozofski fakultet i ALU u Zagrebu.

Restart je udruga koja se bavi video produkcijom,

Najdraža boja mu je ljubičasta. Više na www.anIMSa-

edukacijom, izdavaštvom, distribucijom i tehničkom

tion.com

pomoći za izradu i promociju socijalno-angažiranog videa i dokumentarnog filma. Fokus našeg rada je

Sintoment je udruga za multimedijalnu umjetnost

obrazovanje za korištenje videa za promociju aktiv-

i afirmaciju kulture u čijoj je produkciji u zadnje 3

izma, ljudskih prava i nezavisne kulture. U suradnji

godine nastalo mnogo filmova od kojih se ističu:

s festivalima, lokalnim udrugama i institucijama

‘’KAMPANJA, Oliva Corcyrae nigre’’ (11’’) autorskog

razvijamo i pomažemo osnivanja i umrežavanja

tima Bošnjaković, Mrkić, Protić i Šolić, nastao 2009.,

aktivističkih produkcija kako bi stvorili efikasnu

koji je premijerno prikazan u Prigradici i u KIC-u,

alternativu mainstream medijima.Osnivači udruge su

Zagreb te u konkurenciji na 20. Danima hrvatskog

filmski i medijski djelatnici angažirani na polju doku-

filma. U sklopu filmske radionice ‘’800 slika Marije

mentarnog, eksperimenatalnog i animiranog filma

Bistrice’’ 2009. nastaje 6 kratkih dokumentarnih i

s iskustvom u organizaciji, produkciji i odnosima s

igranih filmova od kojih je ‘’Papillon’’ (4’) Marte Jako-

javnošću.

pec prikazan na 20. Danima hrvatskog filma kao film najmlađe autorice u konkurenciji dokumentarnog

Rose-art video produkcija iz Kaštelira osnovana je

filma, te na 15. Filmskoj reviji mladeži u Karlovcu. Iz

1993. i zapošljava troje djelatnika i bavi se proiz-

2010. Film ‘’Ona koja se kupala na Bačvicama (29’)

vodnjom promidžbenih video filmova. To uključuje:

Tene Bošnjaković i Dijane Protić premijerno je prika-

pisanje sinopsisa, pisanje spikerskog teksta,

zan u Kinu Grič u Zagrebu te je trenutno prijavljen na

prevođenje na strane jezike, profesionalno čitanje

3 međunarodna filmska festivala. 2011. u produkciji

tekstova na hrvatskom i stranim jezicima, terensko

Sintomenta i Talijanskog instituta za kulturu u Za-

video snimanje, montažu, postprodukciju final-

grebu, nastaje film ‘’Damiani-Gustini-Paviljon Italija u

nog proizvoda, isporuku filmova za razne medije.

Svijetu (5’) autorskog tima Cesar, Juza i Pintarić koji je

Rose-art je video tvrtka profilirana u proizvodnji

premijerno prikazan u Zagrebu te je bio dio postava

promotivnih video materijala namijenjenih turizmu i

54. Venecijanskog bijenala od lipnja do studenog

korporativnih video filmova.

2011. Također, 2011.kratki dokumentarni film HIIIŽA (5’) Marije Juze i NS ORganizam, uvršten je u BEST

SaGa je nastala u travnju 1992. kada je za vrijeme

of RAF 2011 te je prikazan u Zagrebu i na Tabor film

opsade Sarajeva postala okupljalište intelektualaca,

festivalu.

filmskih profesionalaca, umjetnika i studenata koji su usprkos ratu ostali u Sarajevu sa ciljem da sačuvaju

Spiritus movens je producentska kuća nastala 2006.

svoj način života. Za vrijeme opsade Sarajeva koja

g. Krajem prošle godine prvi film Spiritus movensa

je trajala 1425 dana pod okriljem SaGe snimljeno

ugledao je svjetlo dana. Radi se o dugometražnom

je preko 60 dokumentarnih filmova. Za svoj rad i

dokumentarcu “20 dana na Tibetu” u režiji Silvestra

produkciju SaGa je 1994. dobila nagradu Europske

Kolbasa. Film je premijerno prikazan na ZagrebDox

filmske akademije „Felix“ čiji je predsjednik Wim

festival 2012. U poodmakloj fazi postprodukcije ima-

Wenders prilikom dodjele nagrade rekao da se ova

mo dugometražni dokumentarni film “Vidimo se za

nagrada dodjeljuje grupi filmskih radnika u znak

godinu dana!” koji tematizira iznimno raširenu bolest

119


karcinoma u režiji Marka Stanića. Zatim, u priprema-

Školska knjiga d.d. osnovana je 1950. Školska

ma za snimanje imamo dugometražni igrani film

knjiga je najveća izdavačka kuća u Hrvatskoj. U

Bobe Jelčića “Obrana i zaštita” s kojim krećemo u

svom izdavačkom programu obuhvaća udžbeničku

snimanje sredinom ožujka 2012. g. A krajem prošle

literaturu, profesionalnu, leksikografsku i lijepu

godine završili smo razvoj dugometražnog doku-

književnost, beletristiku, knjige za djecu i časopise za

mentarnog projekta “Slave To The Rhythm” u režiji

djecu i mlade Smib i Modra lasta, te ostali izdavački

Marka Stanića u okviru training programa Eurodoc

program. Školska knjiga njeguje i promovira u svom

2011. Također, bili smo lokalna produkcijska podrška

programu tradicionalne, umjetničke i svjetske vrijed-

u snimanju nizozemskog dugometražnog igranog

nosti. Školska knjiga i časopis Smib od 2007. godine

filma “Nick” u režiji Fow Pyng Hua, koji je imao svoju

objavljuju i produciraju animirane filmove za djecu u

svjetsku premijeru na filmskom festivalu u Rotter-

sklopu časopisa Smib.

damu 2012. g. U početnim fazama razvoja imamo nekoliko dokumentarnih projekata i kratkih igranih

This Time group je produkcijska kuća koja postoji

filmova, od kojih je film Ljubljana – Zagreb u režiji

od kraja 2009. godine, osnovana je od strane autora

Daria Varge odabran za pitching na Euro Connection

Filipa Filkovića, Zdenka Bašića, Manuela Šumberaca

koprodukcijskom forumu Clermont-Ferrand Short

te producentice Barbare Mrkić. Produkcija je

Film Festivala.

osnovana kako bi omogućila autorima u grupi lakše izvođenje, organiziranje i izdavanje autorskih radova.

Split film festival (Split FF) međunarodni je festival

Grupa radi kao kreativni studio koji je na presjeku

novog filma utemeljen 1996. Festival se održava

režije, umjetnosti, dizajna, ilustracija i animacije

svake godine sredinom rujna i od samih početaka

kreirajući ekspresivne digitalne te analogne radove

promovira sva nova, kreativna, osobna, eksperim-

za razne medije.

antalna, radikalna, subverzivna i sl. Ostvarenja (film, video i novi mediji) svih dužina, stilova i žanrova,

Trupa To osnovana je 2000.godine i djeluje pod

nastalim uglavnom izvan mainstreama, bilo da je

umjetničkim vodstvom Ive Pavičić.

riječ o tradicionalnoj filmskoj tehnici ili najnovijoj

Rad grupe temelji se na eksperimentalnom pristupu

digitalnoj tehnologiji elektronske slike.

plesu, pokretu i glasu, te na traženju individualnih načina izražavanja vlastitih preoku-

Stipaničev Natko rođen je u Šibeniku 1986. godine.

pacija. Težeći uvijek iskrenoj osobnoj

Završio je preddiplomski studij filma na UMAS-u.

ekspresiji, svakim novim projektom izgrađuje novu,

Trenutno je na zadnjoj godini diplomskog studija na

originalnu poetiku.

Odsjeku za animirani film i nove medije na ALU u Zagrebu. Radi kao freelance na području multimedije.

Val produkcija je jedna od najproduktivnijih produkcijskih kuća u Hrvatskoj s uspješnim

Studio Baranda je kreativni studio sa sjedištem u

angažmanom u Sloveniji, Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj

Splitu i Zagrebu. Osnovan je prije četiri godine kao

i Češkoj republici.

kolektiv entuzijasta koje pokreće strast na raznim

120

multimedijalnim poljima. Duboko prodire u video

Vukas Donald rođen je u Rijeci 1971.

produkciju, motion grafiku, web development i

Dugogodišnjim radom na HRTu usavršio sam se

dizajn. Do sada su radili s klijentima kao što su: HNK

u snimanju, produkciji i djelomično montaži. Od

Hajduk, HNK Split, Galerije Meštrović, Split, Profectus

dosadašnjih uspješnih projekata izdvajam rad

Grupe, xSTatic festival i mnogim drugima.

na raznim snimanjima manifestacija, sportskih događaja, dokumentaraca i potpunim vođenjem


produkcije raznih koncerata. Ovaj film je moj prvi zahtjevniji autorski projekt u kojem potpisujem režiju, scenarij i sliku. x!x! kreativna agencija postoji godinu dana producirala je nekoliko glazbenih spotova i promotivnih filmova, uglavnom u Splitu. Zagreb film je tvrtka osnovana 1953. godine, čija je osnovna djelatnost proizvodnja animiranog filma. Od tada je u našem studiju proizvedeno više od 600 animiranih, 14 igranih, oko 600 dokumentarnih filmova i 800 reklamnih spotova, 600 naslova edukativnih filmova i 30.000 metara arhivskog materijala o gradu Zagrebu na filmskoj vrpci i 30 sati materijala na DVCAM vrpci. Osim art filmova, Zagreb film proizvodi igrane i dokumentarne filmove. Također su poznate animirane serije za djecu iz produkcije Zagreb film: Inspektor maska, Profesor Baltazar, Mali leteći medvjedi i Maxi Cat. Većina ovih filmova distribuirana je internacionalno, a najveći uspjeh na svjetskoj razini postigao je poznati lik Profesora Baltazara.

121


e-mail adrese

sanjin.kastelan@jff-zagreb.hr djjakir@gmail.com karla@magnolianoir.com drazen.kuljis@gmail.com caplja1965@yahoo.com a.pavlovsky@hrt.hr blankzg.hr@gmail.com zoranp@mail.com

122

waterthemystery@gmail.com

maria@compote-collective.com

sanja.borcic@zagrebfilm.hr

vanja@bonobostudio.hr

iarnatulic@sagafilm.com

cmueller@eyecatchproductions.de

diedra@zg.htnet.hr

omegathekidphoenix@gmail.com

ljupce.dokic@zg.t-com.hr

nesho06@gmail.com

alu@alu.hr

branko.istvancic@gmail.com

vbresan@zagrebfilm.hr

artizana.zagreb@gmail.com

grubic.igor@gmail.com

dinka.bonelle@gmail.com

tomo.vujic@gmail.com

zoran.vujisic@playomania.com

info@kinorama.hr

davor@digitalfilm.hr

juza@babushke.com

ivanaru2001@yahoo.com

ankica@kinorama.hr

tonimijac@yahoo.com

jankerekes@yahoo.com

franjurajprizmic@gmail.com

philatz@gmail.com

snec-@hotmail.com

nikola@project6.hr

udrugatradicija@gmail.com

miroslav.sikavica@gmail.com

ivana.guljasevic@gmail.com.

zimbra.film@me.com

linda.golik@gmail.com

suntrias@yahoo.com

zeljko@hfs.hr

toni.stajcer@gmail.com

tanja.kanceljak@hrt.hr

sven.gorjanc@gmail.com

sknezo11@gmail.com

jbolonic@inet.hr

zoran.mikletiÄ&#x2021;@gmail.com

marin@valungari.com

mrxchela.studio@gmail.com

matea.saric88@gmail.com

marijaratkovic@gmail.com

ivanperic2002@yahoo.com

kratkay@gmail.com

pavo.marinkovic@gmail.com

ivan_cesar@yahoo.com

sanjasamanovic@gmail.com

info@maxima-film.hr

donald.vukas@gmail.com

stanivanich@gmail.com

marinabrl4@gmail.com

jurica.lebo@gmail.com

denis@kadar22.hr

prijateljnaroda@yahoo.com

vekaricb@gmail.com

vrodic@net.amis.hr

tanja.deman@gmail.com

asinkauz@gmail.com

ivicaseremet@yahoo.com

dijana.mladenovic@pu.t-com.hr

dcvoric@inet.hr

gusargrk@gmail.com

rino@studiobaranda.com

ljubo@kinoteka.hr

nenad@gokul.hr

irena.skoric@gmail.com


miro.brankovic@hrt.hr

info@mediadizajn.hr

fadein@fadein.hr

vanja@factum.com.hr

lovrocepelak@gmail.com

grubic.igor@gmail.com

office@fadein.hr

jurassic@trash.hr

kelavai@yahoo.com

distribution@hulahop.hr

vjgasparovic@gmail.com

pulskafilmskatvornica@gmail.com

office@splitfilmfestival.hr

hrepa@yahoo.com

fkvkz@fkvkz.hr

borna@exe.hr

sikavica.ana@gmail.com

vedran.klemen@gmail.com

art@defacto.hr

danoki@xs4all.nl

info@wetdog-productions.com

sperozic@inet.hr

igor_juran@yahoo.co.uk

davor@digitalfilm.hr

kristina@hfs.hr

kajgod@gmail.com

sonjatarokic@yahoo.com

marko.skobalj@tbwa.hr

isazivanovic@gmail.com

kontakt@matijadebeljuh.hr

dalibormatanic@gmail.com

neven.duzanec@zg.t-com.hr

info@kinoklubsplit.hr

hmucavac@gmail.com

suncica.fradelic@gmail.com

vedran.suvar@gmail.com

tea.strazicic@gmail.com

lawfrik@yahoo.com

slafkooo@gmail.com

josip.zu1@gmail.com

bilicantonia@gmail.com

kozlekova@vip.hr

autorski.studio@gmail.com

inf@rose-art.hr

milan.bukovac@zg.t-com.hr

katja.restovic@poup.hr

luka@sekvenca.hr

adrian.d.oproiu@gmail.com

matija@aning.hr

mare.suljak@gmail.com

zoran@netfilm.hr

oliver@restarted.hr

tanja.kirhmajer@gmail.com

vanja@restarted.hr

info@kabinet.hr

teasculptress@gmail.com

3d2d@3d2d.hr

mila.latkovic@gmail.com

niksa.marinovic@gmail.com

marin300@gmail.com

korovljev@gmail.com

dorela.dujmusic@gmail.com

info@valprodukcija.hr

masha@bold-studio.cokm

bruno.pogacnik@gmail.com

homer.zg@gmail.com

kosolika@gmail.com

merikleri@yahoo.com

urosevski@gmail.com

kolektivfilm@gmail.com

dpbonnot@yahoo.com

studio_l@gmail.com

darija@dim.hr

sjedo@yahoo.com

marina@dim.hr

lado.bartonicek@gmail.com

damir.trajcevic@agrest3d.hr

zdenka@spiritus-movens.hr

elestra2000@yahoo.com

toma.zidic@gmail.com

frane@brojka.hr

info@cyclofilm.com

dyta@gmx.at

miro.ascic@gmail.com

marijo.vujica@suzuki-pula.com

darko.dovranic@hrt.hr

123


NAPOMENA

Netočnosti i manjkavosti u ovome katalogu proizašle su iz nedovoljno određenih producentskih i autorskih prijava. Uredništvo je nastojalo upotpuniti podatke, no u tome nije uvijek uspijevalo. Za posljedice koje bi, glede objavljivanja pogrešnih i nevažećih podataka, mogle nastupiti po one producente koji su nepotpuno ili nedovoljno čitko popunili prijave ili se nisu odazvali našim pozivima na pravovremenu provjeru podataka, Uredništvo ne može snositi nikakvu odgovornost. Festival se održava zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gradskog poglavarstva grada Zagreba.

124


IMPRESSUM

Izdavač Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Savska cesta 25, HR – 10000 Zagreb Za izdavača: Mr.sc. Niko Vidović Urednik: Tomislav Mršić Tisak: Kerschoffset http://dhf.sczg.hr/ U Zagrebu, travanj 2012.

125


ORGANIZATORI

SPONZORI

MEDIJSKI POKRoVITELJI

126


PARTNERI

UZ POTPORU

127


128

Profile for Ploha

DHF - Katalog  

katalog 21. DHF

DHF - Katalog  

katalog 21. DHF

Profile for ploha
Advertisement