Μουσουργοί της Θράκης

Page 260

262 Τσαλαπατάνης Ορέστης: Πολυγραφότατος συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας, «ένθερµος υποστηρικτής της πατρώας ηµών µουσικής»468, µε ελλειπή βιογραφικά στοιχεία. Γεννήθηκε στο Καρλόβασι Σάµου το 1884. Άγνωστο πότε (ίσως πριν το 1890) ήλθε στην Κωνσταντινούπολη όπου σπούδασε µουσική («...από µικράς δε ηλικίας ηνάλωσε την ζωήν του εις την µελέτην, θεωρίαν, πράξιν, και ακάµατον διακονίαν της Μουσικής εν γένει»)469. ∆ιετέλεσε επί τριετία διευθυντής και διοργανωτής της µουσικής ορχήστρας στην Αυλή του Σουλτάνου Abdülhamit του Β’. Μετά το 1922 ήλθε στην Ελλάδα. ∆ίδαξε στη Μουσική Σχολή του Υπουργείου Στρατιωτικών. Έγραψε θεωρητικά βιβλία για την ευρωπαϊκή και τη βυζαντινή µουσική µε µουσικολογικές αναλύσεις τα οποία είναι άγνωστο αν και που εκδόθηκαν. Έως το 1955 συνέθεσε 837 έργα470, στα οποία πάντα έδιδε αρίθµηση επί της παρτιτούρας, από µουσικής δωµατίου και πιανιστικά έως τα απλά τραγούδια για φωνή και πιάνο, τόσο σε λόγιο όσο και ελαφράς µουσικής ύφος. Από τη µελέτη των λίγων γνωστών συνθέσεών του που εκδόθηκαν, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, εµφαίνεται ότι υπήρξε συνθέτης µε σπουδαίο ταλέντο και στέρεες µουσικές γνώσεις. Γνωστά έργα του είναι τα: α) «Une nuit a St. Stefano» πόλκα µαζούρκα για πιάνο, έργο 2, β) «Η καµωµατού» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Π. Λαµπρινίδη, έργο 3 (αφιερωµένο στη δίδα Ι. Καραλή), γ) «La Jeunesse» (Η νεότης) µεγάλο βαλς471 για πιάνο, έργο 6, δ) «L’ Infidelite» (Η απιστία) πόλκα σαλονιού («Polka de Salon») για πιάνο, έργο 7, ε) «Παρ’ την καρδιά µου» άσµα για φωνή και πιάνο, έργο 11 (;), ζ) «Στην ευµορφιά της» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Γ. Λαµπρυνίδη, έργο 15, η) «Deniz» εµβατήριο για µπάντα πνευστών472, έργο 33, θ) «Ορφάνεια» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Α. Ζαµβ(π)έλη, έργο 34, ι) «Φεύγω µε τον πόνο στην καρδιά» λεµβωδία για φωνή, φλάουτο ή βιολί και πιάνο σε στίχους Ν. Βλυσσίδη, έργο 195, κ) «Le plus doux baisers» (Τα πιο γλυκά φιλιά) βαλς («Valse lente») για πιάνο, έργο 214, λ) «Της εποχής τα κοριτσάκια» άσµα σε ρυθµό φόξτροτ για φωνή και πιάνο, σε στίχους Φ. Στεφανίδη, έργο 219, µ) «Μόνο σε µε» για φωνή και πιάνο, σε στίχους Ν. Βλυσσίδη, έργο 261, ν) «Μη µε λιγώνης» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Χ.Χ., έργο 361, ξ) «Η Μπιρµπίλιω» διασκευή του δηµώδους τραγουδιού για χορωδία και µαντολινάτα ή µαντολίνο και κιθάρα, έργο 493, ο) «Vah çoban yűz verdin Emineye» (Αλοίµονο στον βοσκό που έδωσε την Εµινέµ) τουρκικό άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Α.Ι. Şensoy, έργο 573, π) «Το νησιωτάκι της Κωνσταντινουπόλεως» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους ∆. Βιτάλη, αφιερωµένο στην Επιτροπή της Εθνικής Μουσικής Συλλογής (1915), ρ) «Τρελλή Ξανθούλα» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Γ. Λαµπρυνίδη, µε άγνωστο αριθµό και σ) «Μίαν µόνην ποθώ και λατρεύω» άσµα για φωνή και πιάνο σε στίχους Ι. Τσακασιάνου (1935)473. ∆ιασκεύασε επίσης, για φωνή και πιάνο ή για χορωδία, αρκετά δηµώδη άσµατα, χρησιµοποιώντας το ψεύδώνυµο Τσ. Τσέρο474. Αρκετά έργα του εκδόθηκαν από τους µουσικούς οίκους Andria, Νοµισµατίδη και Χρηστίδη της Κωνσταντινούπολης, Γαϊτάνου και 468 Αντωνέλλης Παναγιώτης, «Τσαλαπατάνης Ορέστης», Η βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική. Ιστορική ανασκόπησις και εξέλιξις αυτής στους καθ’ ηµάς χρόνους, Αθήνα 1956. 469 Ό.π. 470 Ό.π. 471 Στο εξώφυλλο της παρτιτούρας αναγράφεται ο υπότιτλος «Grand Valse de Salon». 472 «Marche orientale». Γράφτηκε κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως µουσικός στην Αυλή του Σουλτάνου Abdülhamit του Β’ και εκδόθηκε από τον ίδιο τον συνθέτη. 473 Τα ο), π) και ρ) µε άγνωστο αριθµό καταλόγου. 474 Όπως την «Ταταυλιανή», έργο 290.