__MAIN_TEXT__

Page 210

212 ρίως νέες εναρµονίσεις ελληνικών [«Τζάνεµ ποταµέ µου», «Περβολαριά», «Πολίτικος Χορός συρτός», «Καλαµατιανός»], ρουµανικών [«Hora rumanesca»] και τουρκικών δηµοτικών χορών και ασµάτων [«Sou guevlouloun»]) και διασκευές άλλων Ελλήνων συνθετών (Μάντζαρος, Καρρέρ, Ζάϊλλερ). Πριν από το 1916 ήλθε για λίγο στην Αθήνα, αλλά έφυγε και πάλι, το 1918 οριστικά πλέον, για το Σικάγο των Η.Π.Α. όπου ανέπτυξε σηµαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα µε τη δηµιουργία ορχηστρών τις οποίες διηύθυνε (Greek Philharmonic Symphony Orchestra) και συλλόγων (Greek Philo Music Society. Ιδρυτής και πρόεδρός της). Συνέθεσε αρκετά τραγούδια για φωνή και πιάνο («άσµατα µετά συνοδείας κλειδοκυµβάλου»), µε δηµοφιλέστερα τα: α) «Αν εξαιτίας σου δεν αποθάνω δι’ εσέ» σε ποίηση δική του (1886. Είναι αφιερωµένο στη «∆εσποσύνη Α.Α.»)313, β) «Σου είπα, µου είπες» και «Ξανθοµαλλού» (αφιερωµένο στον Α. Τσιτσόπουλο. Εκδόθηκαν από τον µουσικό οίκο Χρηστίδη στην Κωνσταντινούπολη), γ) «Λίγα λόγια» σε ποίηση ∆. Οικονόµου, δ) «Η ευτυχία και η χαρά µου», ε) «Μ’ άνθη κοσµείτε και µε στεφάνους», ζ) «Η εγκαταλειφθείσα» σε ποίηση Ν. Βλυσσίδη (τα α-ζ εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Φέξη) και η) «Μια παπαδιά στον αργαλειό» σε δηµώδη ποίηση. Επίσης, από τον µουσικό οίκο Apollo Music Co. της Ν. Υόρκης (Καλλιτεχνικαί Εκδόσεις Απόλλων), εκδόθηκαν, την περίοδο 1923-35: α) ο «Ύµνος της Νέας Γενεάς» για γυναικεία χορωδία και πιάνο σε ποίηση Α. Βλάχου (1927. Γράφτηκε προς τιµήν του Συλλόγου των Ελληνίδων Νοτίου Τµήµατος Σικάγου ‘Η Νέα Γενεά’), β) το εµβατήριο «Ευζωνάκι» (διασκευή για βιολί και πιάνο), και γ) τα τραγούδια (τα περισσότερα σε διασκευή προϋπαρχουσών δηµωδών µελωδιών) για φωνή και πιάνο (ή βιολί): «Αχ!! Γιατρέ µου!!» σε δηµώδη ποίηση (φωνογραφήθηκε σε δίσκο 78 στροφών), «Κάτω στο γιαλό», «Κατινάκι» σε ποίηση Ι. Σκίζα, «Η Βοσκοπούλα» ιταλικό δηµώδες άσµα σε ποίηση Γ. Ζαλακώστα, «Τα σταφύλια», «Το Σιγαρέττο», «Χαράζει η αυγούλα», «Θα φύγω κόρη µου στα ξένα» (πρώτη έκδοση από τον µουσικό οίκο Χρηστίδη), «Λεµβούχοι του Βόλγα», «Ένας αητός» (διασκευή του γνωστού δηµώδους τσάµικου), «Σαµιώτισσα» λαϊκό τραγούδι (διασκευή µε συνοδεία βιολιού), «Το καϋµένο το γαδουράκι», «Τ' αθώα σου κάλλη», «Η Χάϊδω» ρουµανική µελωδία (1932), «Ήθελα να’ βρώ µια καρδιά» µελωδία σε ποίηση Ι. Πολέµη (1932), «Μίαν µόνην ποθώ και λατρεύω» λαϊκό τραγούδι (1933), «Καροτσιέρης» δηµώδες άσµα (1935) και «Έλα µαζύ» λεµβωδία σε ποίηση Ι. ∆ροσίνη (1937. ∆ιασκευή εκ της αρχικής σύνθεσης του Παναγιώτη Τσαµπουνάρα). Επίσης, από τον Greek Workers Press κυκλοφόρησε (πριν από το 1925) η συλλογή «Εργατικά τραγούδια» η οποία περιέχει διασκευές του για φωνή ή ανδρική χορωδία, µαντολίνο, βιολί ή κλαρινέτο επτά γνωστών εργατικών/κοµµουνιστικών ύµνων («∆ιεθνής Ύµνος» [ο Ύµνος της ∆ιεθνούς], «Η κόκκινη σηµαία», «Το τραγούδι στη δουλειά», «Πένθιµος ύµνος», «Η κόκκινη παντιέρα» και «Πρωτοµαγιά»). Απεβίωσε στη Ν. Υόρκη στις 13/11/1938 ξεχασµένος από τη µητέρα πατρίδα. Νικάκη Μαριέττα: Κορυφαία βιολονίστρια των αρχών του 20ού αιώνα. Επίσης συνθέτρια έργων για βιολί και µουσικής δωµατίου. Μνηµονεύεται εδώ επειδή περιστασιακά έζησε στην Κωνσταντινούπολη όπου παρουσίασε συνθέσεις της για σόλο βιολί.

313

Εθνικόν Ηµερολόγιον υπό Ιωάννου Αρσένη στο περιοδικό Ποικίλη Στοά, τεύχος στ’, Αθήνα 1886.

Profile for pliroforiki evrou

Μουσουργοί της Θράκης  

Ερευνητικό πόνημα για την άγνωστη, ως επί το πλείστον, έντεχνη αστική μουσική της ευρύτερης Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία, Ανατολική και Δυτική...

Μουσουργοί της Θράκης  

Ερευνητικό πόνημα για την άγνωστη, ως επί το πλείστον, έντεχνη αστική μουσική της ευρύτερης Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία, Ανατολική και Δυτική...

Advertisement