Page 33

σε μήκος κύματος 215 nm, ενώ ο χρόνος ανάλυσης ήταν 30 min. Η ταυτοποίηση των υπό εξέταση μη πτητικών συστατικών πραγματοποιήθηκε με σύγκριση των χρόνων συγκράτησης, των UV φασμάτων όπως και των φασμάτων μάζας τους με αυτά των αντίστοιχων προτύπων ουσιών. Β.3.4. Αποτελέσματα και Συζήτηση της Παραλαβής και Ανάλυσης των μη πτητικών συστατικών του Σκόρδου, Αλλιίνη και Μεθιίνη. α) Ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραλαμβανόμενων εκχυλισμάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης με υγρή χρωματογραφία – φασματοσκοπία μαζών (LC-MS) όλων των εκχυλισμάτων που προέκυψαν από την κατεργασία των δειγμάτων σκόρδου διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης, κατέληξε στην αναγνώριση των ίδιων μη πτητικών συστατικών τα οποία ανήκουν στην τάξη των S-αλκ(εν)υλοκυστεϊνο σουλφοξειδίων. Έτσι προέκυψαν εβδομήντα πέντε χρωματογραφήματα της μορφής του Σχήματος 6, όπου και εμφανίζονται τα αναγνωρισμένα κύρια συστατικά των εκχυλισμάτων, αλλιίνη και μεθιίνη. Σε ότι αφορά στην πειραματική πορεία των αναλύσεων, οι κωδικοί που δόθηκαν ακολούθησαν την εξής διαδικασία: για παράδειγμα για τον παραγωγό Π1 δόθηκε ο κωδικός G1, οπότε για κάθε εκχύλισμα που προέκυψε από την τριπλέτα εκχύλισης, προέκυψαν όπως ειπώθηκε παραπάνω τριπλέτα δειγμάτων τα οποία αντιστοιχούν σε τριπλέτα χρωματογραφημάτων με τους κωδικούς G1Ε1, G2Ε2 και G3Ε3.

Το υπόδειγμα του Σχήματος 6 αντιστοιχεί στο εκχύλισμα της πρώτης

κατεργασίας του παραγωγού Π1.

33

Μελέτη και Ανάδειξη των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών του Σκόρδου Ν. Βύσσας  
Μελέτη και Ανάδειξη των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών του Σκόρδου Ν. Βύσσας  

“Απομόνωση Ανάλυση και Χαρακτηρισμός των Δραστικών Συστατικών του Σκόρδου (Allium Sativum) Προέλευσης Βορείου Έβρου – Περιοχή Ν. Βύσσας με σ...

Advertisement