Page 18

Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Π10 Π11 Π12 Π13 Π14 Π15 Π16 Π17 Π18 Π19 Π20 Π21 Π22 Π23 Π24 Π25

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

Διάγραμμα 1. Μάζα των αιθερίων ελαίων (ως μέσοι όροι) σε mg από 100 g σκόρδου σχετιζόμενα ανά παραγωγό. Στο Διάγραμμα 1 οι παραγωγοί Σκόρδου Βύσσας απεικονίζονται ως μπλε μπάρες, της Θήβας με γαλάζιο, της Χαλκίδας με πορτοκαλί, της Κίνας με κίτρινο και της Αργεντινής με κόκκινο. Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζονται συγκεντρωτικά οι μέσοι όροι απόδοσης αιθερίου ελαίου \ 100 g σκόρδου ανα ομάδα παραγωγών (Π1-Π13 Βύσσα), (Π14-Π16 Θήβα), (Π17-Π19 Χαλκίδα), (Π20-Π22 Κίνα) και (Π23-Π25 Αργεντινή) από τις πέντε περιοχές διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης. Είναι εμφανές ότι ποσοτικά το Σκόρδο Βύσσας εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόδοσης σε έλαιο με το έλαιο Χαλκίδας και Κίνας να εμφανίζονται ανταγωνιστικά. Ακολουθεί, το έλαιο Αργεντινής ενώ τα σκόρδα Θήβας εμφανίζουν χαμηλές αποδόσεις.

18

Μελέτη και Ανάδειξη των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών του Σκόρδου Ν. Βύσσας  
Μελέτη και Ανάδειξη των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών του Σκόρδου Ν. Βύσσας  

“Απομόνωση Ανάλυση και Χαρακτηρισμός των Δραστικών Συστατικών του Σκόρδου (Allium Sativum) Προέλευσης Βορείου Έβρου – Περιοχή Ν. Βύσσας με σ...

Advertisement