Page 1

DEEL III Creatieve interpretatie van Deel I en II


TEKST HAIR When the moon is in the Seventh House and Jupiter aligns with Mars Then peace will guide the planets And love will steer the stars This is the dawning of the age of Aquarius The age of Aquarius Aquarius! Aquarius! Harmony and understanding Sympathy and trust abounding No more falsehoods or derisions Golden living dreams of visions Mystic crystal revelation And the mind's true liberation Aquarius! Aquarius! When the moon is in the Seventh House and Jupiter aligns with Mars Then peace will guide the planets And love will steer the stars This is the dawning of the age of Aquarius The age of Aquarius Aquarius! Aquarius!

2


SYMBOLIEK DANS • • • • • •

De Intro symboliseert ons Melkwegstelsel. Uit het melkwegstelsel ontstaat de cirkel. We brengen het licht naar het midden. We vormen de heilige driehoek. De heilige drie eenheid van Vader, Moeder en Kind (de vrucht ontstaan uit de heilige vereniging tussen man en vrouw). We dansen de baan van de planeten Maan, Mars en Jupiter – lees de tekst van het Aquarius lied. We maken de weg vrij met onze armen om ons hartchakra te openen. We dansen Aquarius, die de waterkruik in zijn handen heeft en het heilige, reinigende water over de aarde uitgiet, waarmee al onze pijn verdwijnt en ons karma wordt ingelost. Het is niet meer nodig om te lijden. We dansen het vredesteken en ontmoeten elkaar in saamhorigheid (harmony and understanding). De handen symboliseren de kap van de icosahedron. We maken het orante gebaar en bidden om vrede en om verlossing. In het intermezzo dansen we de baan van de zon en van de aarde.

De dans van de kosmische mens. De mens in zijn 4 dimensionale bewustzijn.

3


DANSBESCHRIJVING Volgorde Dans: Intro – A – B – C – B – A – B – Intermezzo – C - B Intro, A, B: 4x, C, B: 2x, A, B: 4x, Intermezzo, C, B: 4x, 5e maal 7 tellen

Intro: in de choreografie In de rechterhand dragen we een lichtje. De linkerarm losjes langs het lichaam 13 x 8 maten, 1 x 4 maten Maten Beschrijving Schreiden in een slinger: 7 passen + tip en wending 8 x herhalen. Tijdens de 9e keren vormen we een kring. 10, 11 en 12e keer in de kring. 13e keer 1.6 7-8 14. 1-4

stap tip 3x lichtje neerzetten achteruit: re – li – re - li

Intro: In de kring, in dansrichting, verbonden. 1-8 9-16 17-24

Rechts beginnen: 7 passen, tip Links beginnen: 7 passen, tip Rechts beginnen: 7 passen in een cirkel naar buiten rechts om 4


25-56

Dit geheel herhalen in tegen dansrichting

1-56

Herhalen, laatste maat naar midden draaien

1.7

stap tip naar het midden, rechts begint

1.4 4 passen achteruit, rechts begint. DEEL A WHEN THE MOON Er wordt een driehoek op de grond gedanst. Front naar midden. 1.4 3 passen schuin naar midden, re begint. Armen bewegen omhoog. 5.8 3 passen schuin achterwaarts, li begint. Armen bewegen omlaag. 9-12 re zij, li kruis voor, re zij, li tip. Armen van onder tot voor , handpalmen naar buiten. Bovenlijf in contraction. 12-16 draai over li schouder, li begint naar achteren. Armen openen op harthoogte in grote boog. 1-8 herhaling in spiegelbeeld 9-12 herhaling 12-16 in spiegelbeeld DEEL B AQUARIUS Totaal 4x8 (32) tellen 1-3

4-5

Kleine draaiing op de plaats om de rechter schouder - rechts begint naar achteren. Armen in de diagonaal, rechts onder – links boven. Wisselpas op de kringlijn. 5


Armen in kruishouding 6-7

3 passen, li begint in tegen dansrichting. Rechterarm komt van de kruishouding in een Port de Bras over het hoofd naar de linker arm – die nog steeds in kruishouding is. sluit aan.

8 9.16

Herhaling spiegelbeeld.

Herhaling 1-16 DEEL C HARMONY AND UNDERSTANDING 6x4 (24) tellen 1 re zijwaarts onbelast en terug op links 2-4 3 passen naar het midden, li begint Armen komen van zijwaarts door het kruis omhoog. De handen maken een kapje. 5 Herhaling 1 6.8 In 3 passen draai naar rechts, re begint. Armen komen in de orante houding. Allen staan met de rug naar het midden toe. 9 10-12

Herhaling 1 re kruis over li, li zij, re zij. Handen zijn met flanken in de orante houding met elkaar verbonden.

13

Herhaling 1 6


14-16

herhaling 10-12 spiegelbeeldig

17-20

Idem 1-4 naar buiten Armen bewegen langzaam tot gestrekt omhoog, enigszins naar buitengericht (in V-houding)

21.24 Idem 5-8 draai terug met het gezicht naar het midden. Armen gestrekt naar beneden.

INTERMEZZO (instrumentaal) 2 x 16 tellen eerste 16 1-14 7x wisselpas (2 tellen= 14 tellen) met rechts beginnen dansrichting (baan van zon). 15-16 wisselpas draai (2 tellen) in tegen dansrichting met het gezicht naar buiten. tweede 16 1-12 6x wisselpas (12 tellen) in tegen dansrichting (baan van aarde) 21-24 draai in 4 passen (re, li, re, li) om opnieuw plaats in te nemen in de kring of in de driehoek

7


Dance…….as though no one is watching Sing… as though no one is listening Love……like it will never hurt Live ……like there’s only thoday

CONCLUSIE We maken deel uit van het Aquarius tijdperk dat onderhevig is aan grote veranderingen, onder invloed van kosmische krachten. Ieder mens die daarvoor kiest kan haar/zijn bewustzijn verruimen waardoor vrede kan ontstaan. MdT draagt bij aan dit individuele bewustwordingsproces op de volgende manier: 1. MdT geeft het individu de gelegenheid steeds weer te oefenen in het transformatieproces van handelen vanuit de dualiteit naar handelen vanuit zijn/haar midden. 2. MdT is gericht op het vervolmaken van het Zelf. Daarmee draagt het bij aan het proces om als individu je te ontdoen van je erfelijke belasting d.w.z. je te ontdoen van erfelijk meegekregen trauma’s en van trauma’s opgedaan in dit leven. Het draagt bij aan het individuele helingsproces waardoor ieder individu in staat is te handelen uit liefde in plaats van uit angst, frustratie en compensatie. 3. MdT geeft de mogelijkheid om bij het oplossen van problemen, jezelf iedere keer weer af te vragen, in de eerste positie, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat voel ik, wat weet ik, dan om vandaar uit je standpunt in te nemen, deze in de tweede positie uit te dragen op een zachtaardige manier, via de geweldloze communicatie en in de derde positie te zijn, wie je bent zonder vooroordeel. 4. MdT overstijgt alle geloofsovertuigingen. Iedereen mag en kan meedoen. 5. MdT is in zichzelf vrij van prestatiedrang en creëert rust. 6. Tijdens de MdT wordt respect getoond voor de vier elementen en daarmee draagt het bij aan het tonen van dankbaarheid voor het leven dat is gegeven. 7. MdT kan worden gebruikt om feestdagen, en feestelijke evenementen inhoud te geven. Door middel van de muziek, 8


het woord en de bewegingen kan het een gevoel van vreugde geven. De hoogste vorm van spiritueel zijn. 8. De dansbewegingen zijn vaak gelijksoortig aan kosmische bewegingen. Deze kunnen kosmische energie aantrekken. Het zet onze Chakra’s in beweging en daarmee versterkt het onze Mer-Ka-Ba (Licht Lichaam). MdT draagt daarmee bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Het individu is daardoor meer bestand tegen tegenslag. 9. Meditatie in het algemeen en MdT in het bijzonder is niet alleen heilzaam voor degene die danst maar heeft zijn positieve uitstraling naar de omgeving. 10. MdT geeft de mogelijkheid om van de ene dimensie in de andere te gaan. 11. Tijdens de MdT wordt ieder individuele midden gefocussed op het gecreëerde midden. Hierdoor kunnen alle ‘middens’ met elkaar verbonden worden. Zo kan het lichtlichaam van de kring groter en sterker worden. Hiermee geeft de kring naast helende krachten ook bescherming tegen onaangename invloeden van buitenaf. Voorwaarde hiervoor is dat de individuen of de dansdocent geen onoverkomelijke moeilijkheden hebben met elkaar. 12. Kortom MdT is een inwijdingsweg in de spirituele wetten van Zelfwording en daarmee is het een middel tot de weg naar 1000 jaar VREDE en VREUGDE.

9


NAWOORD Het maken van dit werkstuk was voor mi een levensopdracht. Mijn grootste zorg was ‘mijn geloofwaardigheid niet te verliezen’, dat wat je intuïtief weet, zorgvuldig en zo verantwoord mogelijk op papier te krijgen. Steeds ben ik me bewust geweest van het feit dat ik zelf lang niet alles kan waarmaken wat ik schrijft, maar het bewustzijn groeit. Het is een bijzonder proces geweest. De flarden van gedachten waarmee ik begon te schrijven werden steeds opnieuw bevestigd door boeken die plotseling op mijn pad kwamen. Daarmee werd het werk steeds serieuzer en uitgebreider. Ik heb het gevoel, ongepland mijn derde levenstaak te hebben volbracht: ‘minstens in je leven één boek te hebben geschreven’. De andere taken zouden zijn ‘minstens in je leven één boom te hebben geplant’ en ‘minstens één kind te hebben groot gebracht’. Hoe het ook zei, ik heb het gevoel verlost te zijn van het idee dat ik nog ‘iets moet presteren’. Deze hele opleiding en als gevolg daarvan, dit boek, heeft me buiten verwachting veel gegeven. Ieder weekend leverde nieuwe inzichten op. Er is veel op mijn pad gekomen. Zware omstandigheden en enige groepsprocessen zijn niet uitgebleven – al had ik dat vurig gewenst. Het blijft een hele opgave om ‘niet te oordelen’ en durven te gaan staan voor wat je vindt en voelt. Het waren bewogen jaren waar ik met veel plezier aan terug denk. Prachtige momenten, prachtige mensen en prachtige oorden, een ware levensvervulling. Hopelijk kan ik veel hiervan aan velen doorgeven. Graag zeg ik het nogmaals met een waterkristal: Liefde en

Dankbaarheid 10

6-deel 3 - Tekst en dans aquarius  

Creatieve interpretatie van Deel I en II DEEL III

6-deel 3 - Tekst en dans aquarius  

Creatieve interpretatie van Deel I en II DEEL III