Page 1

Cercetarea privind diversele metode și tehnici de comunicare în GRAPHIC DESIGN Claudia Andreea Plian


CUPRINS

Argument Ce este graphic designul? Ce este comunicare în graphic design? Clasificare tipuri de comunicare Metode de comunicare Studiu de caz - Municipiul Iași Analiza și Concluzii Bibligrafie-surse


Motivarea TEMEI DE CERCETARE

Tema proiectului ste denumită: Cercetarea privind metodele și tipurile de comunicare în graphic design, și am ca obiectiv dezvoltarea unei lucrări de studiu prin care să reprezint corect elaborarea unui proces de design, concis și obiectiv, prin exemplificarea tuturor principiilor de comunicare folosite în graphic design. În contextul comunicării designul s-a dezvoltat in trei direcții importante: design graphic, industrial și ambiental. Analizând piața și modul de promovare și comunicare în design, după elaborarea lucrării de licență, cu toate princiipile sale, am constatat că graphic designul este cel important element vizual utilizat. Graphic designul reprezintă o strategie puternică de marketing pentru cosumatorii de servicii și produse. Scopul temei sunt elaborarea unui studiu aplicat despre ce reprezintă graphic designul, care sunt tipurile de comunicare și metodele folosite pentru a identifica și înțelege cu ușurință mesajele transmise prin graphic design, a ideilor creative din tipurile de servicii și activități existente. Totodată și cum sunt dezvoltate mesajele comunicării din punct de vedere estetic, funcțional și structural print utilizarea canalelor necesare ca mesajul să ajungă la audiența și grupul țintă propus.


Ce este GRAPHIC DESIGNUL?

În lumea complexa de azi, design-ul este fară îndoială o putere. O putere de afirmare și promovare în toate domeniile de activitate. O ramură importantă a designului este designul graphic, care prin definiție este procesul comunicare-vizual şi rezolvarea problemelor de folosire a typografiei, fotografiei, imaginii, ilustraţii s.a.. Câmpul grafic al designului este considerat a fi un subgrup al comunicării vizuale, dar uneori termenul de "graphic design" este folosit ca şi sinonim. Designerii grafici creează şi combină simboluri, imagini şi text într-o formă reprezentativă de idei şi imagini. Aceştia utilizează tipografia, arta vizuală şi tehnici de scheme de pagină pentru a crea compoziţii vizuale.


Tipuri de GRAPHIC DESIGN

Termenul de grafic design include: designul corporativ (logo-uri şi mărci), designul editorial (magazine, ştiri, şi cărţi) typography advertising awareness (publicitate) - campanii ilustrații - desen design de ambalaje - packing design de semnalizare și orientare - signaletică web design și aplicații web (user experience UX - user interface UI)


Ce este COMUNICAREA ÎN GRAPHIC DESIGN?

Comunicarea reprezintă schimbul de mesaje între cel puţin două persoane, din care una emite (exprimă) o informaţie şi cealaltă o recepţionează (înţelege), cu condiţia ca partenerii să cunoască codul (să cunoască aceeaşi limbă). O bună comunicare presupune combinarea armonioasă a limbajului verbal (mesaje transmise oral, scris şi citit) cu cel nonverbal (exprimat prin semne, gesturi, desene). Astfel comunicare în graphi design se realizează prin comunicarea vizuală (nonverbala) prin intermediul imaginilor şi presupune un limbaj compus din formă şi culoare. Comunicarea vizuală explorează ideea mesajului vizual, care, acompaniat de text, are o putere mai mare de informare, de educare şi de persuasiune asupra unei persoane sau asupra unei audienţe. Imaginile, ca şi cuvintele, nu au corespondent numai la nivel raţional, ci îşi găsesc echivalentul şi la nivel emoţional. Aşadar, imaginile pot avea un impact foarte puternic asupra psihicului, sensibilităţii şi gândirii.


OFFLINE Clasificare moduri de COMUNICARE ÎN GRAPHIC DESIGN

INDOOR & OUTDOOR

ONLINE

DESKTOP & MOBILE


OFFLINE INDOOR Reprezintă locații închise cu trafic mare, și are scopul de a atrage atenția potențialilor clienți ce frecventează aceste spații. Designul graphic indoor este considerata cea mai eficientă formă de publicitate neconvențională, datorită impactului crescut asigurat de lipsa altor stimuli care să diminueze transmiterea mesajului publicitar către target.

SUPORTURI: frame-uri, backlit-uri / citylight-uri în clădiri de birouri,

hoteluri, mall-uri și hypermarket-uri dar și posibilitatea desfășurării unor proiecte speciale: expunere standuri de prezentare sau cu vânzare, sampling, amplasare spectacular, branding uși de intrare și uși de lift, floor stickers, door hangers, newslettere către companiile rezidente în clădirile de birouri.


OUTDOOR Publicitatea outdoor este recunoscută pe plan global ca fiind una dintre cele mai creative tipuri de comunicare. Out-of-home advertising (noțiune folosită și sub denumirea de OOH) este esențială pentru orice tip de publicitate care încearcă să ajungă la consumator în mod direct, atunci când acesta se află în exterior.

SUPORTURI: diversificate de panotaje outdoor:

Backlit-uri, Billboard-uri, Panouri de tip derulabil (scroller), Panouri de tip bus shelter si citylight, Publicitatea tranzit (interior sau exterior autobuze, troleibuze, tramvaie), Panouri direcționale, Unipoluri, Panouri de tip trivision, Formate atipice, Proiecte speciale, Ecrane publicitare cu led. Led display


ONLINE DESKTOP & MOBILE Comunicarea online reprezinta activitatea de promovare și comunicare prin intermediul internetului ce capătă noi valențe prin dezvoltarea unui concept, extrem de eficient și anume web branding si web design, disponibil pe suport desktop sau mobil. Acest brandingul online depășeste granițele logo-urilor, motto-urilor, mesajelor cheie și identităților vizuale, pentru a pătrunde și crea o interacțiune în timp real a clientului cu marca. Practic, noțiunea de web design desemnează identificarea și/sau crearea, apoi exploatarea pe Internet a unor avantaje competitive sustenabile prin activități și tehnici specifice spațiului virtual.

SUPORTURI: Web design - web branding, dezvoltare aplicatii , social media,

blogging, publicitate google/ facebook, newsletter personalizat, infografice-animatii, concursuri, link-exchange, promovare SEO


Comunicare vizuală

Clasificare tipuri de COMUNICARE ÎN GRAPHIC DESIGN

Senzaţiile vizuale Percepţia Reprezentarea Mijloacele de comunicare Canalul + Cod+ Mesaj Feedback


Conceptul vizual și comunicarea vizuală Componente ale comunicării vizuale Principii de design

CULOARE Elementele cromatice reprezintă componentele estetice cel mai des utilizate în design, fiind determinante pentru succesul acestuia. Datorită valorii sale estetice, semantice afective, limbajul culorilor exprimă semnificaţii multiple și complexe, putând comunica informaţii psihice şi atribute estetice inedite şi producând emoţii estetice intense.

CMYK

RGB

PANTONE

Culorile pot influenţa atenţia receptorului şi pot comunica mesaje complexe, de aceeaalegerea gamei cromatice în design este deosebit de importantă. Culorile folosite în design au rolul de a atrage atenţia receptorului, în plus, asociate unui simbol vizual potgenera recunoaşterea şi identificarea (de exemplu, în funcţie de context, o culoare poate fi asociată unui brand, unui simbol religios, unei valori politice). Culorile ne influenţează în mod pozitiv sau negativ, determinând anumite stări psihice şi fiziologice.


TEXT - FONT Stilul fontului este foarte important pentru proiectul de design. Întregul design este puternic influențat vizual de stilul fontului ales. Fontul utilizat poate fi de tip serif sau sans- serif. Alegerea potrivită a fonturilor este foarte importantă atunci când vrei să transmiți un mesaj. Clasificarea fonturilor cu serife: old style, transitional, modern, latin serif și slab serif. Tipuri de serife: slab, wedge, hair, aceste serife fiind la rândul lor bracketed sau unbrackete. Fonturi de tip sansserif sunt clasificate: grotești și neogrotești, geometrice, umaniste. Comunicarea vizuala prin text se realizeaza prin: Titlul (Headline) transmite, de obicei, principalul beneficiu pe care îl oferă un design. El sintetizează ideea reclamei şi este plasat de regula în partea de sus a machetei. Subtitlul (Subhead): este un titlu secundar într-un design, cel care amplifică promisiunea din titlul principal. Bloc principal de text (Body Copy): este partea în care se comunica pe larg mesajul, argumentele sau unde se punctează esenţialul despre design.


IMAGINE Cel mai important mediu al comunicării vizuale în design este imaginea, atât prin conţinut cât şi prin formă, aceasta fiind la rândul său reprezentată de o serie de forme ale comunicării nonverbale: culori, font, stil. O imagine originală, cu o expresie grafică coerentă şi consistentă, conferă identitatea designului. Prin identitate vizuală, un design este mai uşor reţinută, în plus el poate fi diferenţiată de altele în special datorită aspectului estetic. La modul general, imaginea reprezintăgrafic sau plastic o informaţie, un concept, individ, obiect etc., ca suport fizic al uneireprezentări ea fiind distinsă de imaginea mentală rezultată în urma asimilării informaţiilor externe şi interne. Ea este compusă din elemente figurative şi semne iconice care transmit mesaje vizuale codificate. În accepţia lui U.Eco, mesajul vizual presupune utilizarea diverselor coduri: iconice (figuri, semne, enunţuri); iconografice – configuraţii sintagmatice conotate cultural (de pildă, simbolurile religioase) stilistice – creaţii originale, corelate unui ideal sau unei valori estetice şi coduri ale inconştientului (care stau la baza reacţiilor psihice generate de diverse semne vizuale.


ALTE COMPONENTE ale comunicării vizuale

forme geometrice linie/punctul structura proportii patern textura


Cum se aplică principiile comunicării vizuale în procesele de design PASUL 1

DEFINESTE

TEMA PROBLEMEI

PASUL 6

PASUL 2

OPTIMIZEAZA

COLECTEAZA

CEL MAI BUN DESIGN

INFORMATII

PROCESUL de DESIGN PASUL 5

PASUL 3

PREZENTARE

BRAINSTORM

IDEI SI CERE FEEDBACK

ANALIZA IDEI

PASUL 4

DEZVOLTA

IDEI SI SOLUTII


DESIGN SYSTEM maturitate promovare relansare

dezvoltare inovare concept/viziune

sustenabilitate

evolutie productie

distributie

lansare Cunostinte teoretice și practice necesare pentru a înțelege dinamica care duc la nașterea unui spațiu / serviciu / produs în cadrul unui sistem pornind de la analiza si cercetare contextelor, prin formularea unei idei, producția, introducerea și distribuția pe piață, până la eliminare și reutilizare lor.

declin


DOCUMENTARE

WEB DESIGN-HOMEPAGE Tranduri in design-ul online Fonturi Ilustratii -landing page Aplicatii online Elemente pentru design - user interface (UI)


BIBLIOGRAFIE

http://grafica-tipar.ro/despre-comunicare-vizuala/ https://www.studentie.ro/referate/diverse/conceptul-de-comunicare-vizuala/ David Ogilvy, Ogilvy despre publicitate, Ogilvy & Mather, Bucureşti, 2001 Neault Emilia, Web Marketing, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Maine, 2006 Nanu Adina, Vezi?Comunicarea prin imagine, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica 2010 Pat Fallon, Fred Senn, Creativitatea în publicitate, Editura All, Bucureşti, 2008 Max Sutherland, Alice K. Sylvester, De la publicitate la consumator, Editura Polirom, Iaşi, 2008 Jay Conrad Levinson, Guerrilla advertising, Business Tech International Press, Bucureşti, 2002 Robin Williams, Iniţiere în design. Despre fonturi, culoare şi aşezare în pagină, Editura Corint, Bucureşti, 2003

Master- lucrare - Plian Claudia  
Master- lucrare - Plian Claudia  
Advertisement