Page 1

FOKUS PÅ AFDELINGER! Mads Madsen Henriksen, kandidat til DSUs Forbundsstyrelse

Jeg har været aktiv i DSU siden 2005. Jeg har bl.a. været afdelingsformand i DSU Assens i et par år og de seneste to år været formand for Distrik Fyn. I øjeblikket er jeg formand for DSU Odense og medlem af landsledelsen. Jeg vil være med til at fortsætte og udvikle det gode arbejde for, at DSU bliver Danmarks største politiske ungdomsorganisation, det skal vi være, fordi vi er Danmarks bedste ungdomsorganisation.


Mere aktivitet lokalt! DSU skal ændres fra at være en organisation, som sidder og diskuterer, til at være en aktivistisk og opsøgende organisation. En sådan ændring kan ikke laves fra toppen af organisationen, men den skal komme fra bunden. Forbundet skal give tilbud om hjælp og opbakning til afdelingerne, men de bedste ændringer i en organisation kommer fra bunden og ikke toppen. Helt konkret betyder det:

o

Flere ressourcer ud lokalt

o

Afdelingsmedarbejderen skal bevares

o

Bedre uddannelse af vores aktive i kampagnearbejde

o

Alle politiske aktiviteter skal have et aktivistisk indhold

o

Forbundet er til for afdelingernes skyld og ikke omvendt


Ansvar for de svageste! Der er to konkrete politikområder, som jeg mener, at DSU skal sætte fokus på de næste to år. Det første er socialpolitikken. Det er et område der er stærkt under pres i øjeblikket. Kommunernes økonomi er presset og der bliver derfor skåret på alle områder, også på det sociale område. Det efterlader især de socialt svageste på børne- og ungeområdet. Det er ikke acceptabelt, at vi som samfund efterlader nogen. Derudover mener jeg, at DSU skal sige fra overfor tonen i integrations- og udlændingedebatten. Det handler ikke om politisk bornerthed, men derimod om, at det ikke er en konstruktiv måde at tale om de udfordringer som vi står overfor. Vi skal ikke slå folk i hovedet over burka’er, moskeer og tørklæder; det løser ingenting, det skaber kun en yderligere distance til vores medmennesker, og klæder overhovedet ikke den danske debat. o

At der kommer en socialpolitisk kampagne i næste periode

o

At DSU bliver den ungdomsorganisation der siger fra overfor ekstreme udtalelser

o

At vi laver nye vinkler på integrationsdebatten


Aktivisme i centrum! Kursussystemet er en levende og vigtig del af vores organisation og skal prioriteres højt. Jeg vil arbejde for at vi fremover udvikler kurserne til at have en mere aktivistisk tilgang, til det politiske arbejde. Vi skal udnytte at vi kan samle så mange dygtige DSU’ere i en weekend og sørge for at alle både får noget politisk og organisatorisk med hjem, til gavn for arbejdet i afdelingerne. Helt konkret betyder det: o

Vores kurser skal have en aktivistisk tilgang

o

Vores kurser skal ikke bare give viden, men også redskaber til det videre arbejde

o

Vi skal fortsætte den positive udvikling som vores kurser har gennemgået

Mads præsentation  
Mads præsentation  

Præsentation for kandidatur