Page 88

Muzika nastavio sa džezom. To iskustvo obrazovanja unutar džeza i klasike daje mi mogućnost da i danas nastavljam profesionalnu karijeru u domenu ozbiljne klasične muzike, a isto tako i u džezu. Ovaj moj muzički, hibridni sistem, dva velika stuba klasične muzike i džeza nastavljam i kao predavač na Konzervatorijumu za muziku i balet u Ljubljani gde predajem klasičnu violu, a na Muzičkoj Akademiji izborni predmet džez violine. Međutim, nadam se da standarde moje umetnosti ne stvaraju samo obrazovanje i nagrade. Više verujem u to da su naš način života, iskustva i uspomene iz detinjstva ti zbog kojih sviramo na određeni način, a ne nužno škola i pravac obrazovanja. KAKO SE SVETSKA I EX-YU DŽEZ SCENA MENJALA TOKOM SVIH OVIH GODINA, OD TRENUTKA KADA SI UŠAO U SVET MUZIKE DO DANAS? KAKAV JE POLOŽAJ DŽEZA U SVETU DANAS? POSTOJI LI KULTURNA SARADNJA U REGIONU MEĐU UMETNICIMA?

88 | oktobar

Mislim da je to više pitanje za muzičke, tj. džez istoričare nego za mene. Ovde bih dodao da se nadam da će se u budućnosti povećati kulturna saradnja među svim državama na Balkanu. Ne samo muzičara, nego i organizacija i ministarstava kulture. Imamo sličan mentalitet i naše zemlje mogu da proizvedu veliki broj savremenih muzičkih talenata. Stvarno verujem u tu kulturnu saradnju na svih nivoima. A kultura ovako snažnih kapaciteta o kojoj ja pričam nema nikakve veze sa politikom, ideologijom ili verom. Mislim da to nije samo utopija, već sasvim realna budućnost. TVOJ OTAC JE BIO JEDAN OD VEOMA CENJENIH REGIONALNIH MUZIČARA. DA LI JE NJEGOVA KARIJERA UTICALA NA TO DA SE I TI OPREDELIŠ ZA MUZIKU? VERUJEŠ LI DA JE DANAS TEŽE ILI LAKŠE STVARATI DŽEZ MUZIKU NEGO U NJEGOVO VREME?

Profile for Plezir magazin

Plezir Magazin Oktobar 2017 #49  

Plezir Magazin Oktobar 2017 #49  

Profile for plezir
Advertisement