Page 48

Ekologija

Bila je na čelu naučne komisije koja se zalagala ZA POPULARIZACIJU OBRAZOVANJA kod kuće i jedan od koosnivača Američke asocijacije za obrazovanje žena. Godine 1884. počinje da radi kao asistent profesora Vilijama Nikolsa u novoj laboratoriji MIT-a za sanitarnu hemiju. Na polju očuvanja životne sredine u širem smislu bila je veoma aktivna. Bavila se ispitivanjem toksičnih materija u hrani, u kućnim potrepštinama i nameštaju, ispitivala je zagađenje vode i zalagala se za dizajniranje bezbednih i efikasnih kanalizacionih odvoda. Inicirala je donošenje inspekcijskih zakona za bezbednost hrane. Projekat na kome u ovom periodu počinje pasionirano da radi bila je direktna implementacija njenih naučnih saznanja i pretvaranje tih 48 l mart

znanja u alat za svakodnevni život. Nazvala je ovaj projekat kućna ekonomija, što bi se u duhu našeg jezika najjednostavnije moglo označiti kao domaćinstvo. Verovala je da je to osnova koju svi moraju znati i podrazumevalo je važna pitanja kao što su vođenje finansija u jednom domu, pravilna ishrana i svest o nutritivnim vrednostima namirnica, pravilna upotreba hemijskih sredstava u čišćenju. Znala je da je edukacija prvi uslov napretka. Znala je da uvođenjem ovog predmeta u škole buduće generacije uči praktičnim veštinama koje će značajno popraviti kvalitet njihovih života. Verovala je da nauka može promeniti svet i da je ključ u tome da se ona približi ljudima. Zalagala se za napredak naučnog obrazovanja i povećanje brojnosti žena u nauci, što je videla kao preduslov napretka kako položaja žena tako i države.

Plezir magazin mart #43 2017  
Plezir magazin mart #43 2017  

Magazine devoted to fashion, art, design,music, film, lifestyle

Advertisement