Page 1

Company profile Profil działalności

easy to learn,

easy to use,

easy to maintain…


About us We are a company, specialising in production of mechanical machines and devices for rail vehicle maintenance and repair facilities worldwide as well as in providing integrated services in implementation of advanced PLM systems as DASSAULT SYSTEMS Certified PLM Reseller and IBM Business Partner for the Polish market.

The present activity is carried out in two separate operating di-

» Milestones: 1991

Beginnig of activity – designs of special machine tools

1993

Start of engineering systems activity – partner of MATRA Datavision France

1993

First installation in Poland of high performance CAD/CAM system (EUCLID 3 of MATRA) in MASKPOL Konieczki – military defence company

1994

Engineering Systems’ Division dealing with distribution and implementation of PLM Systems.

Our biggest installation of CAD/CAM software in Poland – STOMIL Olsztyn, now MICHELIN

1995

Complete technical documentation of the first CNC underfloor wheel lathe in Poland

During all years of our activity we have developed ourselves from

1999

Start of production activity – first KOLTECH underfloor wheel lathe TUP 650, dedicated for such vehicles as tramways, delivered to MPK Łódź Poland.

2000

KOLTECH becomes IBM Business Partner in the area of distribution of Dassault PLM systems

services for complete implementation of PLM systems.

2002

First special driller WDL for wind power blades, delivered to Euros Ustroń Poland

Our team, due to our joint Customer-focused vision, professional

2004

KOLTECH as exhibitor at INNOTRANS exhibition in Berlin – launching of our involvement on international market.

2005

First turn key project – modernization of depot in MPK Wrocław, featuring some new products as rail shunter, device for dynamic measurement and monitoring of wheelsets in situ of vehicle train, boogie turn-table

2005

First above friction drive wheel lathe TUU 1250 for railway repair workshop ZNTK Olawa – Poland

2006

First underfloor wheel lathe TUP 650H dedicated for such vehicles as metro cars, delivered to Local Traffic Transportation Stockholm, Sweden

2006

BUMAR Sp. z o.o, one of the Polish leading Trade Companies, as Koltech commercial partner in international trade.

2007

KOLTECH becomes MSC Software Impact Certified Reseller and IMS Reseller

2008

KOLTECH becomes a direct DASSAULT SYSTEMES PLM Certified Reseller

2009

Installation of the first underfloor wheel lathe TUP 650SH, dedicated for heavy railway vehicles in PolMiedź Lubin, Poland.

2010

Establishment of Polish-Chinese Joint Venture company Qinghai Huading Koltech Machine Tools Co. Ltd

visions: –

Mechanical Division for designing, engineering and production of special machines and technological devices for maintenance needs of urban rail transport depots and railways repair and maintenance workshops and also of other special machines for various industrial applications,

a design office to a company supplying complete Customer-orientated solutions both in production of special machines and technological devices for rail transport maintenance and integrated

attitude to work, experience, skills and perfect inside and outside communication makes KOLTECH supplies products which are not only exactly tailored to Customer’s expectations and needs but are somehow unique from all other solutions.


O nas Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją obrabiarek specjalnych oraz urządzeń wykorzystywanych głównie do utrzymania i renowacji pojazdów szynowych. Nasze produkty użytkowane są w wielu krajach świata. Ponadto na polskim rynku inżynierskim Koltech znany jest jako autoryzowany reseller firmy DASSAULT SYSTEMS oraz partner IBM. W ramach tej współpracy dostarczamy zintegrowane usługi we wdrożeniu zaawansowanych systemów PLM w tym serwis i szkolenia.

Obecna działalność realizowana jest w dwóch oddzielnych pionach: –

Zakład Mechaniczny prowadzi prace projektowe, wdrożeniowe oraz produkcję w oparciu o własną dokumentację, maszyn specjalnych i urządzeń technologicznych dla potrzeb obsługi zajezdni miejskiego transportu szynowego oraz kolejowych warsztatów remontowych, jak również innych wyspecjalizowanych maszyn dla różnorodnych aplikacji przemysłowych.

» Kamienie milowe w historii firmy: 1991

Rozpoczęcie działalności - projektowanie specjalistycznych obrabiarek

1993

Rozpoczęcie działalności w obszarze zaawansowanych systemów inżynierskich – podpisanie umowy przedstawicielskiej z firmą MATRA Datavision (Francja)

1993

Pierwsze wdrożenie w Polsce zaawansowanego systemu CAD/CAM (EUCLID 3 firmy MATRA) w Przedsiębiorstwie MASKPOL Konieczki – przemysł obronny

1994

Największa instalacja oprogramowania CAD/CAM w Polsce

1995

– STOMIL Olsztyn późniejszy MICHELIN

1999

Opracowanie dokumentacji technicznej pierwszej w Polsce tokarki podtorowej sterowanej numerycznie (CNC)

2000

Rozpoczęcie działalności produkcyjnej – dostarczenie do MPK Łódź obrabiarki podtorowej TUP650, przeznaczonej dla lekkich pojazdów

2002

KOLTECH zostaje partnerem IBM Polska – dystrybucja oprogramowania PLM firmy Dassault Systems

2004

Pierwsza specjalna wiertarka typu WDL 4000 do wiercenia otworów w łopatach (skrzydłach) elektrowni wiatrowych, dostarczona do Euros Ustroń Polska

2005

Udział w targach INNOTRANS w Berlinie – oficjalne rozpoczęcie działalności KOLTECH-u na rynku międzynarodowym.

2005

Pierwszy zrealizowany projekt “pod klucz” – remont i modernizacja zajezdni tramwajowej w MPK Wrocław. Dostawa tokarki podtorowej TUP , a także kilku nowych produktów takich, jak wózek manewrowy, stanowisko do dynamicznego pomiaru i monitoringu kół pojazdu szynowego, obrotnik do wózków.

2006

Pierwsza obrabiarka kołowa z napędem ciernym typu TUU 1250 dla ZNTK Oława – Polska

2006

Pierwsza tokarka podtorowa typu TUP 650H przeznaczona dla pojazdów metra, wyprodukowana dla Local Traffic Transportation Stockholm, Szwecja.

2007

Podpisanie umowy handlowej z jednym z liderów pośród polskich przedsiębiorstw handlowych, firmą BUMAR Sp. z o.o.

2009

KOLTECH zostaje certyfikowanym sprzedawcą oprogramowania firm MSCSoftware oraz IMS

2010

Instalacja pierwszej podtorowej obrabiarki TUP650SH przeznaczonej dla pojazdów ciężkich w PolMiedź Trans Lubin

2010

Utworzenie polsko-chińskiej spółki Joint-Venture Qinghai Huading Koltech Machine Tools Co. Ltd

Zakład Systemów Inżynierskich zajmuje się dystrybucją oraz kompleksowymi wdrożeniami systemów PLM.

W ciągu wielu lat działalności Koltech przekształcił się z niewielkiego biura projektowego w dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, dostarczające kompletne rozwiązania zorientowane na klienta zarówno w produkcji maszyn specjalnych i urządzeń technologicznych do obsługi pojazdów transportu szynowego, jak i w kompleksowych wdrożeniach systemów PLM. Naszą załogę charakteryzuje profesjonalne podejście do wykonywanych działań, doświadczenie i kompetencja. Skoncentrowanie się na kliencie sprawia, że Koltech dostarcza produkty, które nie tylko są dostosowane indywidualnie do oczekiwań naszych odbiorców, ale poprzez swoje rozwiązania konstrukcyjne zdecydowanie wyróżniają spośród wszystkich innych tego typu produktów.


Mechanical Division

offer Products Product line of Underfloor Wheel Lathes

Overlapping machines for rail wheelsets

The CNC controlled underfloor wheel lathes, TUP650, TUP650H,

The overlapping machine PZD, is a special-purpose device, de-

TUP 650SH are designed for reconditioning of wheel profiles of

signed for overlapping of safety rings in wheelset tyres.

all ranges of rail vehicles. Winching devices Product line of Above Floor Wheel Lathes The rope winching devices, type PLK 500 and PLK 1500 are deThe CNC controlled friction drive wheel lathes type TUU800,

signed for shunting of the rail vehicles and transport platforms

TUU1250 are designed for turning of wheel profiles of rail ve-

on a straight section of track and for their positioning at a de-

hicle wheelsets

sired place.

Product line of rail shunters

Services

The rail shunters WM50, WM150, WM300, WM500 are for shunt-

„ Complex overhauls and modernisation of repair workshops and rail vehicles depots. Design and Execution.

is not possible.

„ modernisation of technical machines special machine tools like turning lathes, grinding machines, drilling machines and all types of milling machines.

Device for dynamic measurement of wheelset parameters

„ Upgrading of NC/CNC numerical control systems based on the systems of Heidenhain, Sinumerik, Nums, Fanuc.

ing the rail vehicles on the rail track where the travel performed by vehicle own drive or its precise positioning in a desired place

PZK is a device, designed for automatic, contactless measurement and monitoring of flange height, width, thickness and wheel diameters of wheelsets of rail vehicles.


advantages Experience at rail wheel maintenance: „ professional engineering and workshop personnel, with deep knowledge coming from many years of work in providing solutions in this field „ understanding of rail vehicle working conditions in terms of: –

quality

reliability

safety

availability

Customer-oriented approach: „ cooperation with Customer in all stages of project realisation „ perfect communication „ expertise to solve Customer problems „ reliability of after sales service Use of: „ global technical solutions „ partner’s relations in creation of sales network worldwide „ expertise of scientific centers by long term cooperation „ team work „ simplicity and professionalism in every solution


Zakład Mechaniczny

oferta

Urządzenie do dynamicznego pomiaru parametrów zestawów kołowych PZK jest urządzeniem zaprojektowanym do autoamtycznego, bezdotykowego pomiaru i monitorowania grubości, szerokości i wysokości obrzeży oraz średnic kół zestawów kołowych pojazdów szynowych. Zawalcarka

Produkty Rodzina obrabiarek podtorowych

Zawalcarka PZD jest urządzeniem wyspecjalizowanym, przeznaczonym do zawalcowywania pierścieni zabezpieczających obręcze kół zestawów kolejowych

Obrabiarki podtorowe sterowane numerycznie TUP650, TUP650H, TUP650SH zostały zaprojektowane do regeneracji profilu kół jezd-

Rodzina przeciągarek linowych

nych wszystkich typów pojazdów szynowych bez konieczności ich wymontowywania.

Urządzenia PLK 500 oraz PLK 1500 służą do przeciągania pojazdów szynowych i platform transportowych na prostym płaskim

Rodzina tokarek uniwersalnych

odcinku toru oraz ich pozycjonowania w pożądanym miejscu

Uniwersalne tokarki kołowe sterowane numerycznie z napędem

Usługi

ciernym TUU800, TUU1250 przeznaczone są do toczenia profilu

„ Kompleksowe remonty i modernizacje warsztatów naprawczych oraz zajezdni pojazdów szynowych. Projektowanie i wykonawstwo.

jezdnego zestawów kołowych pojazdów szynowych. Rodzina wózków szynowych Wózki szynowe WM50, WM150, WM300, WM500 przeznaczone są do holowania pojazdów szynowych po torach gdzie przejazd napędem własnym pojazdu nie jest możliwy lub trudne jest dokładne jego pozycjonowanie w pożądanym miejscu.

„ Modernizacje urządzeń technicznych i wyspecjalizowanych takich, jak tokarki , szlifierki, wiertarki oraz wszystkie typy frezarek „ Aktualizacja systemów sterowania NC/CNC przy wykorzystaniu urządzeń firmy Heidenhein, Sinumerik, Nums, Fanuc


mocne strony Doświadczenie w serwisowaniu kół kolejowych „ profesjonalny zespół inżynierów i pracowników warsztatu podsiadających szeroką wiedzę wynikających z wielu lat doświadczeń w tej dziedzinie „ rozumienie warunków pracy pojazdów szynowych w zakresie: –

jakości

niezawodności

bezbiepczeństwa

dostępności

Podejście zorientowane na Klienta: „ współpraca z Klientem na wszystkich etapach realizacji projektu „ bezproblemowa komunikacja „ przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz dla indywidualnych klientów „ niezawodny serwis pogwarancyjny Wykorzystanie: „ światowych rozwiązań technicznych „ współpracy z partnerami w tworzeniu globalnej sieci sprzedaży „ długookresowej współpracy przy ekspertyzach z ośrodkami naukowymi „ pracy zespołowej „ prostota I profesjonalizm w każdym rozwiązaniu


Engineering Systems Division

Our experienced team of engineers which is a part of the Engineering Systems Department, has specialized in implementation of data processing and engineering solutions in many industries, such as: automotive, aerospace, consumer goods, machines etc.

offer

3Dvia Composer – a tool that enables preparation of user documentation, technical and service documentation by developing dynamic training sequences (2D/3D). Those documents can be published as images and 3D animations in Word, PDF and www website. NCSimul – a virtual CNC machine that enables simulation, veri-

Products

fication and optimization of NC machining based on ISO code

CATIA – an integrated engineering system which is used to de-

(after the postprocessor)

fine the product creation (2D/3D) by backup of designing phase, strength analysis, construction optimization (kinematics simula-

IMSPost Proff. – a postprocessor generator with ability to built

tion, user ergonomics, etc.) and for preparation of manufactur-

NC controller emulator

ing processes SimDesigner – full integration of MD Nastran in CATIA V5 ENOVIA – environment of project database (PDM), that provides

environment. Suitable for engineers who make advanced FEM

the user with the possibility of managing the engineering docu-

analysis, linear and non- linear, thermal exposures, move simu-

mentation and business documentation. It helps in fast and correct

lation and crush/collision simulation.

development of project structure with full visualization (2D/3D). It fully integrates the most common CAD/CAM/CAE systems, MS

Spinfire Proff. – a system that enables to visualize, make meas-

Office and support (2D/3D) view over 400 file formats. It simpli-

urements, analysis of 3D models created by the most known

fies the document workflow through the entire company struc-

engineering CAD/CAM/CAE systems like CATIA, Unigraphics,

ture and thanks to the management of the project version and

ProE, Solid Edge, Solid Works, Auto CAD, A/inventor, Mechani-

revisions, it reduces errors in any product phase.

cal Desktop and more.


Services „ delivery and implementation of engineering systems such as CATIA, ENOVIA, 3Dvia Composer, SimDesigner, SpinFire etc, „ user training courses carried by Dassault Systemes certified engineers „ delivery and implementation of NC postprocessors cooperating with any CAD/CAM systems „ implementation of CATIA, NCSimul and IMS systems and applying them to any CNC machines which use NC controllers of such makes as for example: Heidenhein, Fidia, Sinumerik, Okuma, Nums, Fanuc, Pronum etc. „ automation of design and technological processes „ elaboration of designing and technological templates „ designing and implementation of developed engineering solutions PDM/PLM with optional integration of various CAD/CAM/CAE systems „ agreements concerning the services for the systems installed

advantages Experience at PLM systems’ implementations: „ nearly 20 years of delivery and implementation of CAD/CAM/CAE/PDM applications with specific customisations, „ business consultations & PLM audits, „ Long-term partnership as a Dassault Systemem Certified Reseller and IBM Business Partner, „ unique experiences with integration of CAM applications with CNC machine tools, Customer’s oriented approach „ comprehensive approach, „ Customer’s dedicated training, „ Customer’s dedicated workshops for solving customer’s issues, „ after-sales maintenance services, Use of: „ engineering systems’ leading edge technologies, „ technical expertise derived from own R&D technical development, „ benefiting partnerships with DS, IBM, MSC Software, IMS, SPRING, ACTIFY.


Zakład Systemów Inżynierskich

Nasza doświadczona grupa inżynierów wchodząca w skład Zakładu Systemów Inżynierskich specjalizuje się w integrowaniu danych i procesów PLM z innymi aplikacjami stosowanymi w przedsiębiorstwach, a także w implementacji komputerowego wspomagania procesów projektowych oraz wytwórczych w wielu branżach przemysłu m.in. w samochodowym, lotniczym, produktów konsumenckich, maszynowym.

oferta

3DVia Composer – narzędzie umożliwiające przygotowanie dokumentacji użytkowych, techniczno-ruchowych (DTR) oraz serwisowych w postaci dynamicznych sekwencji instruktażowych 2D & 3D.

Produkty CATIA – zintegrowane środowisko inżynierskie do definiowa-

NCSIMUL – wirtualna maszyna CNC umożliwiająca symulację,

nia postaci wyrobu (2D/3D) poprzez wsparcie prac projektowych,

weryfikację oraz optymalizację obróbki NC na bazie kodu ISO (po

analiz wytrzymałościowych, optymalizacji konstrukcji (symulacje

przejściu przez postprocesor).

kinematyczne, ergonomia użytkowania i in.) oraz przygotowania procesów wytwarzania.

IMSPost Proff. – generator postprocesorów z możliwością budowy emulatorów kontrolerów NC

ENOVIA – środowisko budowy baz danych projektów (PDM) umożliwiające zarządzanie dokumentami inżynierskimi jak i bi-

SimDesigner – pełna integracja MD Nastran w środowisku

znesowymi. Pomaga w szybkiej i bezbłędnej budowie struktury

CATIA V5. Odpowiedni dla inżynierów, którzy wykonują analizy

projektu z pełną jego wizualizacją (2D/3D). Zapewnia integrację

MES liniowe i nieliniowe, cieplne, symulacje ruchu wraz z symu-

z większością znanych systemów CAD/CAM/CAE i MS Office oraz

lacjami zgniotu i kolizji.

udostępnia podgląd 2D/3D ponad 400 formatów plików. Ułatwia przepływ dokumentów w całej strukturze firmy, a dzięki zarzą-

SPINFIRE – system umożliwiający wizualizację, wykonywa-

dzaniu ich wersjami i rewizjami, ogranicza w znacznym stopniu

nie pomiarów i analiz przestrzennych modeli 3D, pochodzących

liczbę błędów na każdym etapie rozwoju produktu.

z większości znanych systemów CAD/CAM/CAE.


Usługi „ szkolenia dla użytkowników w/w systemów prowadzone przez certyfikowanych przez Dassault Systemes inżynierów, „ budowa szablonów konstrukcyjnych, „ budowa szablonów technologicznych, „ dostawa postprocesorów pod dowolne sterowania NC (np. Heidenhein, Fidia, Sinumerik, Okuma, Nums, Fanuc, Pronum, i in.), „ wdrożenia systemów CATIA oraz NCSimul z dowolnymi obrabiarkami CNC, „ projekty i wdrożenia rozbudowanych baz projektów w oparciu o środowiska PDM/PLM, „ umowy opieki serwisowej nad instalacjami systemów inżynierskich. „ konsultacje biznesowe w zakresie: automatyzacji procesów projektowych, technologicznych oraz integracji różnorodnych narzędzi inżynierskich w jednorodne środowisko PLM.

mocne strony Doświadczenie we wdrożeniach systemów PLM „ blisko 20 lat doświadczeń w dostarczaniu i wdrożeniach aplikacji CAD/CAM/CAE/ PDM… PLM. „ konsultacje biznesowe oraz audyty PLM „ wieloletnie partnerstwo jako: Dassault Systemem Certified Reseller oraz IBM Business Partner „ ugruntowane doświadczenie w integracji aplikacji CAM z maszynami CNC Podejście zorientowane na klienta „ elsatyczność w działaniu, „ dedykowane szkolenia dla Klientów, „ indywidualne warsztaty poświęcone analizie zagadnień poszczególnych Klientów „ usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne Wykorzystanie: „ czołowych technologii w systemach inżynierskich, „ ekspertyz technicznych pochodzące z własnych badań i rozwoju technicznego „ wiedzy będącej wynikiem współpracy z wiodącymi producentami oprogramowania inżynierskiego firm takich jak: Dassault Systemes, IBM, MSC Software, IMS, SPRING, ACTIFY.


Poland, 47-400 Racib贸rz ul. Malczewskiego 1

tel.: +48 32 415 35 09 tel.: +48 32 415 41 58 fax: +48 32 415 49 50 www.koltech.com.pl

Mechanical Departament zm@koltech.com.pl PLM Systems Departament zsi@koltech.com.pl

Related Company: Qinghai HuadingKoltech Machine Tool Co. Ltd

Koltech - Company profile  

Projekt folderu do akceptacji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you