Page 1


Prodhimi i shumes dhe ndryshimit te dy shprehjeve â—?

Prodhimi i shumes dhe i ndryshimit te dy binomeve eshte i barabart me ndryshimin e katrorit te dyve (3x-y)(3x+y)=(3x)2-(y)2=9x2


Kujtohu â—?

Polinomi shumezohet me polinom ashtu qe cdo anetar i njerit polinom shumezohet mecdo anetar te polinomit tjeter (2a2-3b)(4a-b2)

Matematik odt  

Matematika per klasen e 7

Matematik odt  

Matematika per klasen e 7

Advertisement