Page 1

#communicatieplan ADJEDONNIE


2

ADJEDONNIE INLEIDING


#

INLEIDING ADJEDONNIE

INLEIDING

DIT COMMUNICATIEPLAN IS GEMAAKT VOOR ADJE DONNIE, DOOR DE PROJECTGROEP SIX-T. ADJE DONNIE IS EEN NEDERLANDSE RAPPER UIT AMSTERDAM, DIE SINDS 2009 BEZIG IS MET HET UITBRENGEN VAN MUZIEK. HET COMMUNICATIEPLAN IS GEMAAKT IN OPDRACHT VAN DE OPLEIDING CO-IEMES (COMMUNICATIE, INTERNATIONAL, EVENT, MUSIC AND ENTERTAINMENT STUDIES) OP DE FONTYS ACI, IN TILBURG. IN DIT COMMUNICATIEPLAN IS EEN KANS OP GEDRAGSNIVEAU GEVONDEN VOOR ADJE DONNIE, DIE MET COMMUNICATIE KAN WORDEN OPGELOST. DOOR MIDDEL VAN EEN CONCEPT EN VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN ZAL VERVOLGENS DEZE KANS UITGEWERKT WORDEN.

3


4

ADJEDONNIE INHOUDSOPGAVE

#

INHOUDSOPGAVE

INTERNE ANALYSE | 6, 7

EXTERNE ANALYSE | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

SWOT-ANALYSE | 16

CONFRONTATIEMATRIX | 17, 18, 19

DOELGROEP | 20, 21

PROBLEEMANALYSE EN DOELSTELLING | 22, 23

BOODSCHAP | 24, 25

CONCEPT | 26, 27


STRATEGIE | 28, 29

MIDDELEN | 30, 31

TIJDSPLANNING | 32

KOSTEN | 33

EVALUATIE | 34, 35

BIJLAGE | 38, 39, 40, 41

INHOUDSOPGAVE ADJEDONNIE

LITERATUURLIJST | 36, 37

5


6

ADJEDONNIE INTERNE ANALYSE

#

INTERNE ANALYSE | MICRO-OMGEVING

BIJ DE INTERNE ANALYSE HEEFT DE PROJECTGROEP GEKEKEN NAAR DE MICRO-OMGEVING, OFTEWEL NAAR ADJE DONNIE ZELF. DIT IS ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR ONDER ANDERE TE KIJKEN NAAR DE AMBITIE, MISSIE, KERNWAARDEN EN DOELGROEP VAN ADJE DONNIE. JULMAR SIMONS, OOK WEL BEKEND ALS ADJE DONNIE, IS EEN NEDERLANDSE RAPPER DIE SINDS 2009 BEZIG IS MET HET UITBRENGEN VAN MUZIEK. HIJ HEEFT OOK ZIJN EIGEN BEDRIJF, DIT BEDRIJF HEET STREET KNOWLEDGE. HIJ IS BEGONNEN MET HET UITBRENGEN VAN MIXTAPES, ‘SLORDIG’ (IN SAMENWERKING MET JAYH) WAS ZIJN EERSTE MIXTAPE. HIERNA VOLGDE NOG EEN AANTAL MIXTAPES. HET VOLGENDE GROTE SUCCES WAS DE HIT ‘IK GA HARD’ SAMEN MET DE PARTYSQUAD. HIERVOOR HEEFT HIJ OOK EEN TMF AWARD GEKREGEN. ZIJN GROOTSTE HIT TOT NU TOE IS ‘HELE MENEER’, DEZE HEEFT HIJ ALLEEN UITGEBRACHT DUS DIT KEER NIET IN SAMENWERKING MET EEN ANDERE ARTIEST. DIT LIEDJE IS IN 2012 ZELFS TRACK VAN HET JAAR GEWORDEN. AMIBITIE DE AMBITIE VAN ADJE DONNIE IS OM DE GROOTSTE RAPPER IN NEDERLAND EN EUROPA TE WORDEN. DIT WIL HIJ GAAN DOEN DOOR MIDDEL VAN EEN COMBINATIE VAN NEDERLANDSTALIGE, ENGELSE EN PAPIAMENTS RAP, HIJ KOMT NAMELIJK UIT CURAÇAO. DAARNAAST WIL HIJ OOK GRAAG MENSEN INSPIREREN EN HET BEELD DAT JONGENS UIT ACHTERSTANDSWIJKEN MINDER KANSEN KRIJGEN GRAAG VERANDEREN. HIJ VINDT DAT ALS IEMAND GOED IS IN WAT HIJ/ZIJ DOET EN GENOEG TIJD IN ZIJN/HAAR VAK INVESTEERT, NIET HOEFT TE VERANDEREN.

VISIE EN MISSIE ZIJN VISIE IS DAN OOK OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ JEZELF TE BLIJVEN. HIJ GELOOFT DAT DIT DE MEEST UNIEKE KRACHT VAN IEDEREEN IS. OOK GELOOFT HIJ ER STERK IN DAT ER GEEN GRENZEN ZIJN. ALLES WAT HIJ WIL BEREIKEN, ZAL HIJ OOK BEREIKEN ZOLANG HIJ ER MAAR HARD GENOEG VOOR WERKT. ZIJN MISSIE IS OM DE NEDERLANDSE HIPHOP NAAR EEN HOGER NIVEAU TE TILLEN. HIJ WIL DIT DOEN DOOR MIDDEL VAN ZIJN NIEUWE ALBUM ‘VOSSIG’. DIT ALBUM MOET DEZELFDE IMPACT GAAN HEBBEN OP DE HIPHOP SCENE IN NEDERLAND ALS HET ALBUM ‘DOGGY STYLE’ VAN SNOOP DOGG HAD IN DE V.S. TOEN DIT ALBUM UIT KWAM. DAARNAAST IS ZIJN MISSIE OOK OM CONCESSIELOOS MUZIEK TE MAKEN. HIJ VINDT HET NIET ERG OM ALS MAINSTREAM GEZIEN TE WORDEN, MAAR WIL DIT NIET ZIJN DOOR MIDDEL VAN MAINSTREAM MUZIEK. HIJ ZOU DAN MAINSTREAM WILLEN WORDEN MET VERNIEUWENDE MUZIEK. KERNWAARDEN DE KERNWAARDEN VAN DE RAPPER ZIJN LOYALITEIT, KWALITEIT, EERLIJKHEID EN HARD WERKEN. HIJ ZIET HET HARDE WERKEN OOK ALS EEN VAN ZIJN GROOTSTE PLUSPUNTEN. HIJ IS ERG GEMOTIVEERD EN IS ALTIJD KLAAR OM TE WERKEN. HET MAAKT HEM NIET UIT HOE LAAT HET IS, ALS HET WERKGERELATEERD IS STAAT HIJ ALTIJD KLAAR. EEN VAN ZIJN ZWAKTES IS WEL EEN DEEL VAN DE LOYALITEIT. HIJ WIL GRAAG MENSEN HELPEN. OMDAT DIT NIET ALTIJD KAN, KOMT HIJ ZICHZELF HIERIN VAAK TEGEN. DAT HIJ NOG NIET IN HEEL NEDERLAND BEKEND IS, ZIET HIJ NIET ALS EEN ZWAKTE. HIJ IS ERVAN OVERTUIGD DAT DIT EEN TIJDSDING IS, MET DE TIJD GAAT DAT WEL KOMEN.


INTERNE ANALYSE ADJEDONNIE

DOELGROEP DE DOELGROEP WAAROP HIJ ZICH RICHT ZIJN MENSEN TUSSEN 12 EN 35 JAAR DIE VAN HIPHOP HOUDEN. HET ZIJN MENSEN DIE VOOROP LOPEN EN VAN NIEUWE DINGEN HOUDEN. DE EARLY ADOPTERS, DEZE MENSEN STAAN OPEN VOOR NIEUWE DINGEN. DIT VERKLAART OOK DAT HIJ IN DE RANDSTAD EEN STUK BEKENDER IS, HIER WONEN NAMELIJK MEER EARLY ADOPTERS. ALS HIJ AAN MOET GEVEN NAAR WELKE ANDERE MUZIEK ZIJN DOELGROEP LUISTERT DAN KOMEN DE NAMEN JAY- Z, KANYE WEST EN RIHANNA NAAR VOREN. COMMUNICATIE OP DIT MOMENT MAAKT DE RAPPER ALLEEN NOG MAAR GEBRUIK VAN DE SOCIALE MEDIA ALS COMMUNICATIEMIDDELEN NAAR BUITEN TOE. OOK WORDEN ZIJN VIDEOCLIPS IN DE WINKELS VAN FOOTLOCKERS UITGEZONDEN. HIJ IS OOK BEZIG OM EEN POSTER MET EEN VOS EROP NAAR BUITEN TE BRENGEN. HET IDEE HIERACHTER IS DAT MENSEN HEM ZULLEN GAAN HERKENNEN AAN DE VOS. DE MENSEN DIE VOOR HEM WERKEN ZIJN NAMELIJK OOK ALLEMAAL LID VAN DE ‘SLODDERVOSGANG’. HIJ WIL DE VOS DUS NAAR BUITEN GAAN BRENGEN ALS ZIJN HERKENNINGSPUNT. DIT IDEE IS ECHTER NOG NIET VOLLEDIG UITGEDACHT, HET ONTWERP IS OOK NOG NIET HELEMAAL AF. DIT IS DUS NOG NIET ECHT TOEGEPAST. VOOR ZIJN NIEUWE ALBUM ‘VOSSIG’ WERKT HIJ SAMEN MET SONY MUSIC. DAARNAAST IS TOPBILLIN ZIJN BOEKINGSKANTOOR.

IMAGO HET IMAGO VAN DE RAPPER WORDT VOORNAMELIJK GEBASEERD OP DE TEKSTEN UIT ZIJN LIEDJES. HIJ GEBRUIKT NAMELIJK VAAK SCHELDWOORDEN IN ZIJN TEKSTEN, ZOALS HET WOORD BITCH. HIERDOOR KAN SNEL EEN VERKEERD BEELD GETEKEND WORDEN. HIJ VINDT DAT MENSEN TE VLUCHTIG NAAR ZIJN TEKSTEN LUISTEREN EN NIET LUISTEREN NAAR WAT HIJ DAADWERKELIJK ZEGT. ALS ER GOED WORDT GELUISTERD NAAR DE TEKSTEN ZULLEN MENSEN BETER BEGRIJPEN WAT HIJ ECHT BEDOELT. HET FEIT DAT HIJ VAAK ‘BITCHES’ ZEGT IN ZIJN TEKSTEN, DOET HIJ OMDAT HIJ WEET HOE DONKERE MANNEN DENKEN. HET ZIT IN HUN CULTUUR OM ZOVEEL MOGELIJK VROUWEN TE HEBBEN. HIJ WIL JUIST JONGEREN OVERTUIGEN OM ZICH DAAR JUIST NIET OP TE FOCUSSEN EN ZICH TE RICHTEN OP SUCCES. HIJ GELOOFT ER NIET IN OM DIT TE DOEN DOOR MIDDEL VAN PREDIKEN IN ZIJN LIEDJES. ZIJN IDENTITEIT EN IMAGO KOMEN DUS NIET OVEREEN. (1) BELOFTE:

NEDERLANDSTALIGE, ENGELSE EN PAPIAMENTS RAP MAKEN.

BEWIJS:

ALBUM ‘VOSSIG’ UITGEBRACHT.

TOONZETTING:

LOYALITEIT, KWALITEIT, EERLIJKHEID EN HARD WERKEN.

(1) BRON: SIMONS, J. INTERVIEW.

7


8

ADJEDONNIE EXTERNE ANALYSE


EXTERNE ANALYSE ADJEDONNIE

#

EXTERNE ANALYSE | MESO-OMGEVING

IN DE EXTERNE ANALYSE HEEFT DE PROJECTGROEP GEKEKEN NAAR FACTOREN DIE INVLOED HEBBEN OP ADJE DONNIE. HIER IS DE MESO- EN MACRO- OMGEVING ONDERZOCHT. DE MESO-OMGEVING IS DE BRANCHE WAARIN ADJE DONNIE WERKT EN DE MACRO- OMGEVING OMVAT ALLE WERELDWIJDE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE BRANCHE. DIT IS UITGESCHREVEN DOOR MIDDEL VAN EEN DESTEP ANALYSE. AAN HET EIND VAN DE INTERNE- EN EXTERNE ANALYSE VAT EEN SWOT-ANALYSE DE STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN SAMEN. DEZE SWOT-ANALYSE IS UITGEWERKT IN EEN CONFRONTATIEMATRIX. CONCURRENTIE ADJE DONNIE HIPHOP WORDT STEEDS GROTER IN NEDERLAND. ADJE DONNIE HEEFT DAN OOK EEN AANTAL CONCURRENTEN. AANGEZIEN ADJE DONNIE VOORAL BEKEND IS IN NEDERLAND, WORDT GEKEKEN NAAR DE CONCURRENTEN IN NEDERLAND. DE BELANGRIJKSTE CONCURRENTEN ZIJN: THE OPPOSITES, DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG EN FRESKU. ALLEMAAL ZITTEN ZIJ BIJ HIPHOP-PLATENLABEL TOPNOTCH. THE OPPOSITES IS EEN NEDERLANDS RAPDUO, BESTAANDE UIT WILLY EN BIG2. ZIJ NOEMEN ZICH THE OPPOSITES OMDAT WILLY HEEL KLEIN EN DONKER IS EN BIG2 LANG EN BLANK IS. ZE WONEN BEIDEN IN AMSTERDAM. DE STIJL VAN THE OPPOSITES IS ZEER GEVARIEERD, ZOWEL RAUWE RAP ALS CLUB- EN FESTIVALSTAMPERS.

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG IS EEN NEDERLANDSE RAPFORMATIE, BESTAANDE UIT WILLIE WARTAAL, VIEZE FUR EN FABERYAYO. HUN VASTE PRODUCENT IS BAS BRON. DE STIJL VAN DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG KENMERKT ZICH DOOR BEATS MET STERKE INVLOEDEN UIT DE ELEKTRONISCHE MUZIEK EN VAAK ONZINNIGE TEKSTEN. FRESKU IS EEN NEDERLANDSE RAPPER. DE NAAM VAN FRESKU KOMT UIT HET PAPIAMENTS EN BETEKENT BRUTAAL. ZIJN STIJL IS DAN OOK ‘EXPLOSIEF’ EN BRUTAAL. ZOALS TE ZIEN IN DE ONDERSTAANDE TABEL, HEEFT ADJE DONNIE VERUIT DE MINSTE VOLGERS OP FACEBOOK, MAAR DE MEESTE VOLGERS OP TWITTER. ADJE DONNIE ZAL DUS ACTIEVER ZIJN OP TWITTER DAN OP FACEBOOK. MAAR WAAROM ZIJN DIT CONCURRENTEN VAN ADJE DONNIE? HIJ GAF ZELF AL AAN DAT DIT ZIJN GROOTSTE CONCURRENTEN ZIJN. ZE ZITTEN IMMERS ALLEMAAL BIJ HETZELFDE PLATENLABEL TOPNOTCH. OOK HEBBEN ZE ALLEMAAL ZO’N BEETJE DEZELFDE STIJL IN HET RAPPEN. ADJE DONNIE KAN VOORAL VERGELEKEN WORDEN MET FRESKU, OMDAT ZE ALLEBEI TEKSTUEEL BEST BRUTAAL ZIJN EN ZE GEBRUIKEN OOK ALLEBEI PAPIAMENTSE TAAL IN HUN RAPS. (18) (18) BRON: HTTP://WWW.TOP-NOTCH.NL

DE AANTAL LIKES/VOLGERS OP SOCIAL MEDIA (29-09-2013):

ZOALS TE ZIEN IN DE BOVENSTAANDE TABEL HEEFT ADJE DONNIE HET MINSTE AANTAL VOLGERS OP FACEBOOK T.O.V. ZIJN CONCURRENTIE. DAARNAAST IS ER EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN ADJE DONNIE’S FACEBOOK- EN TWITTER-VOLGERS. DIT ZOU VERBETERD KUNNEN WORDEN OM DE NAAMSBEKENDHEID (OP FACEBOOK) TE VERHOGEN.

9


10

ADJEDONNIE EXTERNE ANALYSE

#

EXTERNE ANALYSE MACRO-OMGEVING

DEMOGRAFISCHE FACTOREN HET KANTOOR VAN ADJE DONNIE, GENAAMD STREETKNOWLEDGE MUSIC, ZAT EERST IN HET CENTRUM VAN AMSTERDAM OP DAMRAK 70, MAAR HELAAS MOEST HIJ DIT PAND VERLATEN NET ZOALS ALLE ANDERE KANTOREN DIE DAAR GEVESTIGD WAREN. ZIJN BEDRIJF MOET NU VERHUIZEN, MAAR DE LOCATIE IS NOG NIET BEKEND. WAARSCHIJNLIJK ZAL DIT OOK WEER IN AMSTERDAM ZIJN EN DAT LIGT DUS VRIJ CENTRAAL EN DAT IS VOORDELIG. DE DOELGROEP VAN ADJE DONNIE HEEFT VOLGENS HEM EEN LEEFTIJD VAN 12 TOT 35 JAAR. DIT IS EEN BREDE GROEP ALS JE KIJKT NAAR DE LEEFTIJD, MAAR NATUURLIJK NIET IEDEREEN MET DEZE LEEFTIJD HOUDT DAADWERKELIJK VAN DE MUZIEKSOORT URBAN/ HIPHOP. DE WEBSITE MUSICRESEARCH.NL HEEFT EEN GROOT ONDERZOEK GEDAAN OVER DE VERSCHILLENDE MUZIEKGENRES EN HEEFT HIEROVER EEN ARTIKEL GEPLAATST OP HET INTERNET. ALS JE KIJKT NAAR DE GRAFIEK HIERNAAST, DIE AFKOMSTIG IS UIT HET ONDERZOEK, ZIE JE DAT ZIJN MUZIEK VOORAL POPULAIR IS ONDER DE JONGEREN VAN 12 TOT 19 JAAR. DIT IS ZEKER ZO’N 42% EN DUS TOCH EEN BEST GROOT AANDEEL. VANAF DEZE LEEFTIJD NEEMT HET AANTAL GEÏNTERESSEERDEN BEHOORLIJK AF. BIJ DE 30-34 JARIGEN (VALT VOLGENS HEM OOK NOG IN ZIJN DOELGROEP) IS DIT NOG MAAR ZO’N 11%. HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE DOELGROEP IS GEMIDDELD EN GELET OP DE LEEFTIJD WORDT HET GEZIEN ALS ‘’MUZIEK VAN DE JEUGD’’. BINNEN URBAN/ HIPHOP HEBBEN DE FANS VAN NEDERHOP (ADJE DONNIE’S MUZIEK) GEMIDDELD DE LAAGSTE OPLEIDING. (2)

BRON: MUSICRESEARCH.NL

ECONOMISCHE FACTOREN VOLGENS NIBUD (NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING) HEEFT DE CONSUMENT NOG MINDER TE BESTEDEN DAN IN HET VOORGAANDE JAAR. MET EEN GEMIDDELDE ACHTERUITGANG VAN 0.75% TEN OPZICHTE VAN 2012. DE OORZAAK HIERVAN LIGT ONDER ANDERE BIJ DE VERHOOGDE BTW EN DE OPNIEUW STIJGENDE TABAKSPRIJZEN. HIER ZAL DE CONSUMENT OPNIEUW LAST VAN GAAN KRIJGEN IN 2013. HET IDEE DAT ER GEEN CD’S MEER WORDEN VERKOCHT EN ALLEEN ILLEGAAL EN LEGAAL WORDT GEDOWNLOAD IS NIET WAAR. VAN WERELD MUZIEKLIEFHEBBERS HEEFT 47 % HET AFGELOPEN JAAR NOG ÉÉN OF MEERDERE CD’S GEKOCHT. MEER DAN DE HELFT HEEFT HET AFGELOPEN JAAR NUMMERS GEDOWNLOAD, WAARBIJ DE HELFT VAN DEZE DOWNLOADERS SOMS VOOR DEZE NUMMERS HEEFT BETAALD. DE ECONOMISCHE WAARDE VAN DE WERELD MUZIEKCONSUMPTIE (CD’S, DOWNLOADS EN MUZIEK DVD’S) HEEFT EEN ONDERGRENS VAN 13,9 MILJOEN EURO EN EEN BOVENGRENS VAN 20,5 MILJOEN. ONDERZOEKSBUREAU GFK GEEFT AAN DAT IN 2012 TEN OPZICHTE VAN 2011 DE MUZIEKOMZET MET 25% IS GEDAALD. DE AFNAME UIT MUZIEKDRAGERS GAAT OP DIT MOMENT IN EEN SNELLER TEMPO DAN VOORHEEN. DIT DUIDT OP EEN ‘END OF PRODUCT LIFE CYCLE’ VOOR DE CD. ONDANKS HET FEIT DAT DE CD-VERKOOP ERG SLECHT GAAT, LIJKEN ARTIESTEN HET MAKEN EN VERKOPEN VAN CD’S NOG STEEDS BELANGRIJK TE VINDEN. HET IS AAN DE ARTIEST ZELF, HET MANAGEMENT OF HET PLATENLABEL OM IN TE SCHATTEN OF ER MET HET OPNEMEN EN UITGEVEN VAN NUMMERS NOG IETS VERDIEND KAN WORDEN. IN CD OF DIGITALE VORM. (3)


EXTERNE ANALYSE ADJEDONNIE

AFBEELDING 1 IN AFBEELDING 1 IS EEN GRAFIEK TE ZIEN DIE WEERGEEFT HOEVEEL MENSEN IN HET AFGELOPEN JAAR (2012) NOG ÉÉN OF MEERDERE CD’S HEBBEN GEKOCHT.

AFBEELDING 2 IN AFBEELDING 2 VOLGT EEN GRAFIEK DIE AANGEEFT HOEVEEL MENSEN NUMMERS DOWNLOADEN IN COMBINATIE MET HOEVEEL NUMMERS ZE DAN DOWNLOADEN. (2) (3)

HIER ZIE JE DE ENORM GROTE STIJGING VAN BETALENDE SPOTIFY GEBRUIKERS. SPOTIFY IN TOTAAL ZIJN ER 6 MILJOEN MENSEN WERELDWIJD DIE BETALEN VOOR DE MUZIEKDIENST (2012). SPOTIFY IS OOK GRATIS BESCHIKBAAR, MAAR DAN WORDEN ER TUSSEN DE NUMMERS DOOR RECLAMES AFGESPEELD. DE MEEST RECENTE CIJFERS UIT 2012 LIETEN ZIEN DAT ER 5 MILJOEN MENSEN BETAALDEN VOOR SPOTIFY. HET TOTALE AANTAL GEBRUIKERS NAM SINDS DECEMBER TOE VAN 20 NAAR 24 MILJOEN. DE GROEI VAN HET AANTAL BETALENDE GEBRUIKERS VERSNELT ZELFS. TUSSEN JULI EN DECEMBER 2012 KWAMEN ER IN ZES MAANDEN 1 MILJOEN BETALENDE ABONNEES BIJ. ER ZIJN TWEE SOORTEN VOOR DE BETALENDE GEBRUIKER. ER BESTAAN ABONNEMENTEN VAN 4,99 EURO EN 9,99 EURO PER MAAND. BIJ HET ABONNEMENT VAN 4,99 WORDT ER GEEN RECLAME MEER TUSSENDOOR AFGESPEELD EN IS STREAMEN ONBEPERKT. BIJ DE VERSIE VOOR 9,99 EURO KUNNEN NUMMERS OOK GEDOWNLOAD WORDEN ZODAT ER OOK OFFLINE NAAR MUZIEK KAN WORDEN GELUISTERD. SPOTIFY BESTAAT SINDS OKTOBER 2008, MAAR IS IN DE VERENIGDE STATEN PAS SINDS JULI 2011. DOOR DE VERSPREIDING NAAR NIEUWE LANDEN WORDT DE GROEI IN BETALENDE ABONNEES DUS OOK GESTIMULEERD. HIERDOOR WERD DUITSLAND OOK TOEGEVOEGD AAN DE LIJST EN HIERNA VOLGDE AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND. ITALIË, PORTUGAL EN POLEN ZIJN HET MEEST RECENT TOEGEVOEGD. SPOTIFY IS DAAR SINDS FEBRUARI BESCHIKBAAR.

(2) BRON: (PAGINA 10) HTTP://GALLERY.MAILCHIMP. COM/7F02EA8D4CDF28D9C9635C44D/FILES/PUBLIEKSONDERZOEK_WERELDMUZIEK.PDF

AFBEELDING 3 TOT SLOT ZIE JE IN AFBEELDING 3 EEN GRAFIEK DIE LAAT ZIEN HOE VAAK ER BETAALD WORDT BIJ HET DOWNLOADEN VAN MUZIEK.

(3) BRON: HTTP://FINANCIEEL.INFONU.NL/DIVERSEN/102955KOOPKRACHT-2013-WAT-HEEFT-DE-CONSUMENT-TE-BESTEDENIN-2013.HTML (4) BRON: HTTPS://WWW.SPOTIFY.COM/NL/

11


12

ADJEDONNIE EXTERNE ANALYSE

TECHNOLOGISCHE FACTOREN SOCIAL MEDIA DE TECHNOLOGIE VOOR ARTIESTEN ZOALS ADJE DONNIE IS ERG BELANGRIJK. DENK BIJVOORBEELD AAN SOCIAL MEDIA. DE LAATSTE JAREN HEEFT SOCIAL MEDIA EEN ERG BELANGRIJKE BETEKENIS GEKREGEN VOOR BEDRIJVEN EN OOK VOOR ARTIESTEN. HET IS ÉÉN VAN DE GROOTSTE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN VAN DE AFGELOPEN JAREN. 55% VAN DE NEDERLANDSE BEDRIJVEN GEBRUIKT SOCIAL MEDIA OM HUN DOEL TE BEREIKEN. FACEBOOK IS MOMENTEEL DE MEEST GEBRUIKTE VORM VAN SOCIAL MEDIA. DE BEZOEKERSAANTALLEN BLIJVEN DAN OOK STIJGEN. DE LAATSTE CIJFERS LATEN ZIEN DAT DE MAANDELIJKSE UNIEKE BEZOEKERS VAN FACEBOOK GEGROEID ZIJN TOT BOVEN DE 9 MILJOEN. DE GESPENDEERDE TIJD WORDT OOK GROTER. BEDRIJVEN/ARTIESTEN BEREIKEN VEEL MENSEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN SOCIAL MEDIA. ADJE DONNIE MAAKT MOMENTEEL VOORAL GEBRUIK VAN TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM EN YOUTUBE. (5) EMERGING DE OPKOMENDE MARKTEN WORDEN STEEDS ZELFBEWUSTER EN RICHTEN ZICH ALLANG NIET MEER OP DE BESTAANDE MARKTEN. ER ZAL BINNENKORT EEN GROEI TE ZIEN ZIJN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN UIT DEZE OPKOMENDE MARKTEN. IN 2013 ZULLEN ZIJ VOOR HET EERST DE ‘VOLWASSEN’ MARKTEN OVERTREFFEN IN BRUTO NATIONAAL PRODUCT. ALS ARTIEST ZIJNDE IS HET HANDIG OM TE WETEN WIE DE NIEUWE OPKOMENDE ARTIESTEN ZIJN UIT JOUW SECTOR EN WAAR ZE VANDAAN KOMEN. (6)

HTML5 IN JANUARI 2013 WERD MAILEN EEN STUK MAKKELIJKER. HTML5 BEHOORDE TOT ÉÉN VAN DE NIEUWSTE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN VAN BEGIN 2013. HET HOUDT IN DAT MEN VIDEO IN EEN MAIL MEE KAN STUREN. EERDER WERD VIDEO NIET AFGESPEELD IN DE MEESTE BROWSERS. VANAF JANURARI 2013 KUNNEN BEDRIJVEN/ARTIESTEN EEN E-MAIL VERZENDEN DAT TEVENS IN BEELD LAAT ZIEN WAT HET BEDRIJF/ARTIEST TE BIEDEN HEEFT. DOOR HTML5 KAN ADJE DONNIE ZIJN DOELGROEP OP DE HOOGTE HOUDEN MET KORTE TRAILERS VAN ZIJN NIEUWSTE SINGLES.

BRON: CBS


EXTERNE ANALYSE ADJEDONNIE

PASSBOOK ZOALS WE WETEN HEEFT DE OPKOMST VAN DE SMARTPHONE VEEL OPMARS VEROORZAAKT, ONDER ANDERE DIGITALISERING VAN KORTINGSBONNEN, PASJES EN VOUCHERS. DIT IS AL EEN HELE TIJD MOGELIJK, MAAR DAN MOEST MEN DE PAGINA PRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE PLAATS VAN BESTEMMING. APPLE LOOPT AL EEN STUK VOOR, ZIJ HEBBEN EEN APPLICATIE WAARMEE JE DIGITAAL TOEGANGSKAARTEN EN BONNEN OP JE TELEFOON KUNT OPSLAAN. DEZE APPLICATIE HEET PASSBOOK. HET BIEDT GEBRUIKERS EEN NIEUWE MANIER OM INSTAPKAARTEN, TICKETS, CADEAUBONNEN EN KLANTENKAARTEN TE ORGANISEREN OP DE IPOD TOUCH EN IPHONE. MET PASSBOOK KUN JE OP BASIS VAN LOCATIE, TIJD EN NOTIFICATIES DE AANDACHT TREKKEN VAN KLANTEN IN DE BUURT. DEZE APPLICATIE WERKT DYNAMISCH, JE KUNT DE CONTENT BINNEN EEN ‘PASS’ AANPASSEN EN HET WERKT OOK NOG LOCATION BASED, DUS ALS IEMAND EEN ‘PASS’ HEEFT OPGESLAGEN EN HIJ KOMT IN DE BUURT VAN HET BEDRIJF, KAN HIJ EEN PUSHBERICHT KRIJGEN. ADJE DONNIE ZOU PASSBOOK OOK KUNNEN GEBRUIKEN OM ZIJN FANS OP DE HOOGTE TE HOUDEN. HET PUSHBERICHT ZOU BIJVOORBEELD BIJ WINKELS GEBRUIKT KUNNEN WORDEN WAAR ADJE DONNIES’ CD VERKOCHT WORDT. (7) (8) SECOND SCREEN EEN VAN DE MEEST INDRUKWEKKENDE TRENDS DIE DE TV-SECTOR BEÏNVLOED, IS SECOND SCREEN. ONDER SECOND SCREEN VERSTAAN WE ONDER ANDERE HET GEBRUIK MAKEN VAN TABLETS NAAST DE TELEVISIE. DENK DAN BIJVOORBEELD AAN EEN IPAD. GEMIDDELD 42% VAN DE NEDERLANDERS VANAF 18 JAAR HEEFT EEN TABLET TOT ZIJN BESCHIKKING. SECOND SCREEN BIEDT KANSEN VOOR BEPAALDE TELEVISIEZENDERS, JE KUNT ER NAMELIJK DE BETROKKENHEID VAN DE TV-KIJKERS MEE VERGROTEN. ENKELE PROGRAMMA’S MAKEN AL GEBRUIK VAN SECOND SCREEN IN COMBINATIE MET TELEVISIE. DENK BIJVOORBEELD AAN THE VOICE OF HOLLAND EN IK HOU VAN HOLLAND. ADJE ZOU SECOND SCREEN KUNNEN GEBRUIKEN IN EEN VAN ZIJN CONCEPTEN. (9)

VAN CONSUMENT NAAR PRODUCENT DE DIGITALE REVOLUTIE HEEFT VEEL POSITIVITEIT MET ZICH MEEGEBRACHT ALS HET OM DE ARTIESTENWERELD GAAT. ZO IS HET TEGENWOORDIG OOK MOGELIJK OM EEN COMPLETE OPNAMESTUDIO GRATIS OF VOOR WEINIG GELD ZELF TE BEHEERSEN VIA DE PC. DAARNAAST KUNNEN ARTIESTEN VIA INTERNET HUN EIGEN MUZIEK DISTRIBUEREN EN BIJVOORBEELD RECLAME MAKEN VOOR EVENEMENTEN DIE PLAATSVINDEN OF VOOR EEN NIEUWE SINGLE DIE UITKOMT. STEEDS MEER MENSEN GAAN HUN EIGEN MUZIEK MAKEN. BIJ ADJE DONNIE IS DIT OOK HET GEVAL. HIJ MAAKT VIA INTERNET RECLAME VOOR ZICHZELF EN MAAKT ZIJN EIGEN MUZIEK. VOX POP EEN TIJD GELEDEN HADDEN PLATENMAATSCHAPPIJEN EN CRITICI VEEL INVLOED OP DE MENING VAN DE CONSUMENT. DIT WAS VOORAL ZO IN HET CD-TIJDPERK, NOG NIET HEEL LANG GELEDEN. SINDS DE OPKOMST VAN INTERNET, HEBBEN DE LUISTERAARS STEEDS MEER DE MACHT IN HANDEN. ZIJ LATEN HUN MENING HOREN VIA STEMMEN, BEOORDELINGEN OF OPMERKINGEN. DIT GAAT MEESTAL VIA INTERNET. VELE SITES ZIJN SUCCESVOL GEWORDEN DOOR DIT PRINCIPE. INTERNET HEEFT MUZIEK DEMOCRATISCHER GEMAAKT. DIT IS VOOR ADJE DONNIE ZEKER EEN VOORDEEL. ZO KUNNEN ZIJN FANS ZIJN MUZIEK BEOORDELEN EN KAN HIJ ZIJN MUZIEK AFSTEMMEN OP DE WENSEN VAN DE FANS. (10) (5) BRON: HTTP://WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/VRIJETIJD-CULTUUR/PUBLICATIES/ARTIKELEN/ARCHIEF/2013/20133907-WM.HTM (6) BRON: HTTP://WWW.TRENDWATCHING.COM/ TRENDS/10TRENDS2013/ (7) BRON: HTTP://WWW.OZOMEDIA.NL/ARTIKELEN/WAT-IS-PASSBOOK-EN-HOE-WERKT-HET/. (8) BRON: HTTP://DDMA.NL/ONLINE-MARKETING/3-TECHNOLOGISCHE-ONTWIKKELINGEN-DIE-2013-GAAN-VERANDEREN/ (9) BRON: HTTP://WWW.DUTCHCOWBOYS.NL/ITV/29749 (10) BRON: HTTP://BLOG.YOUNGWORKS.NL/TRENDS/MUZIEKTRENDS

13


14

ADJEDONNIE EXTERNE ANALYSE

ECOLOGISCHE FACTOREN ECOLOGISCHE FACTOREN ZIJN NIET VAN TOEPASSING BIJ DIT PROJECT. POLITIEK-JURIDISCHE FACTOREN HIPHOPPERS KRIJGEN NIET MAKKELIJK SUBSIDIES. HIPHOPPROJECTEN WORDEN VAAK GESUBSIDIEERD, ZOWEL DOOR LOKALE OVERHEDEN ALS DOOR VERSCHILLENDE FONDSEN. DE MEEST BEKENDE HIERVAN ZIJN HET FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE (FCP), HET VSB FONDS, HET SNS REAAL FONDS EN STICHTING DOEN. BIJ AL DEZE SUBSIDIEVERSTREKKERS IS HET MOGELIJK EEN AANVRAAG IN TE DIENEN. MAAR DAT LIJKT GEMAKKELIJKER DAN HET IS. HET GROOTSTE PROBLEEM DAT HIPHOPPERS TEGENKOMEN BIJ HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIES IS DAT HIPHOPPERS EN SUBSIDIEVERSTREKKERS ELKAARS TAAL NIET SPREKEN. ZE SNAPPEN SOMS NIET DAT JE PROFESSIONEEL MOET OVERKOMEN BIJ EEN INSTANTIE. (11) BEZUINIGINGEN GEMEENTEN OP KUNST EN CULTUUR WORDEN ZICHTBAAR. IN 2013 GEVEN DE GEMEENTEN GEZAMENLIJK BIJNA 1,7 MILJARD EURO UIT AAN KUNST EN CULTUUR, 3,7% MINDER DAN IN 2012. HET BEDRAG DAT BESTEED WORDT PER INWONER NEEMT AF VAN 103 EURO TOT 98 EURO. TWEE DERDE VAN DE GEMEENTEN GEEFT MINDER UIT AAN KUNST EN CULTUUR. MET DE LAGERE UITGAVEN AAN KUNST EN CULTUUR HEBBEN DE GEMEENTEN DIT JAAR IN TOTAAL 63 MILJOEN EURO BESPAARD. OOK IN 2011 EN 2012 GAVEN DE GEMEENTEN MINDER UIT AAN KUNST EN CULTUUR, DE BESPARINGEN BLEVEN TOEN ECHTER BEPERKT. VAN 2004 TOT 2010 NAMEN DE BESTEDINGEN IEDER JAAR NOG TOE. BIJ TWEE DERDE VAN DE GEMEENTEN KRIMPEN DE UITGAVEN AAN KUNST EN CULTUUR, BIJ DE OVERIGE STIJGEN DEZE OF BLIJVEN ZE GELIJK. GEMEENTEN HEBBEN EEN GROTE BELEIDSVRIJHEID OP HET TERREIN VAN KUNST EN CULTUUR, OMDAT VOOR DEZE VOORZIENINGEN VRIJWEL GEEN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN ZIJN. HET IS DUS NIET LANDELIJK BELEID DAT ZORGT VOOR DE DALING, MAAR HET ZIJN BESLISSINGEN VAN DE AFZONDERLIJKE GEMEENTEN ZELF. (12)

SOCIAAL-CULTURELE FACTOREN ADJE DONNIE WOONT IN NEDERLAND MAAR KOMT OORSPRONKELIJK UIT CURAÇAO. HET GROTE VERSCHIL TUSSEN NEDERLAND EN CURAÇAO IS DE MENTALITEIT. IN CURAÇAO HEBBEN ZE HELE ANDERE NORMEN EN WAARDEN DAN IN NEDERLAND. ALS ER GESPROKEN WORDT OVER DE MENTALITEIT VAN CURAÇAO, WORDT ER VAAK GESPROKEN OVER: DE STRESSVRIJEOF DE LIVE AND LET LIVE-MENTALITEIT. HET LEVENSMOTTO IN CURAÇAO IS: ‘VRIJE TIJD EN GENOEGEN’, OFTEWEL ‘KOMT HET VANDAAG NIET, DAN KOMT HET MORGEN WEL.’ ADJE DONNIE BEVESTIGT DIT, ZO SPREEKT HIJ OVER DE ‘SLODDERVOS-MENTA- LITEIT’. HIJ ZEGT DAN OOK: “MET EEN SLODDERVOS- MENTALITEIT BENADER IK MIJN MUZIEK EN ALLES WAT IK DOE: ONGEPLAND. IK ZIE WEL HOE HET LOOPT.”. TEGENWOORDIG ZIJN ER TWEE GENERATIES DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN IN HIPHOP. DE GENERATIE DIE EERST GEÏNTERESSEERD WAS IN HIPHOP WAS EERST TUSSEN 12 EN 25 JAAR. DEZE GENERATIE IS NU ROND DE 35 EN HIERBIJ IS NU DE VOLGENDE GENERATIE GEKOMEN. DIT BETEKENT DAT ER NU TWEE GENERATIES GEÏNTERESSEERD ZIJN IN HIPHOP MUZIEK. DIT BETEKENT DAT DE LEEFTIJDSGROEP NU TUSSEN DE 12 EN 35 JAAR LIGT. TOCH LIGT DE MEESTE INTERESSE VOOR HIPHOP BIJ EEN LEEFTIJD VAN 12 TOT 19 JAAR OUD. (ZIE DEMOGRAFISCHE FACTOREN) (13) (14) (15) (16) (17) (11) BRON: HTTP://WWW.HIPHOPINJESMOEL.COM/MAGAZINE/ ACHTERGRONDEN/HIPHOP-SUBSIDIES-EEN-WERELD-TE-WINNEN (12) BRON: HTTP://WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/OVERHEID-POLITIEK/PUBLICATIES/ARTIKELEN/ARCHIEF/2013/20133875-WM.HTM (13) BRON:HTTP://WWW.2LAGUN.COM/CURACAO/DEFAULT.PHP (14) BRON:HTTP://PLAZILLA.COM/GA-JIJ-BINNENKORT-STAGELOPEN-EN-DUS-WONEN-IN-CURAAO (15) BRON: HTTP://WWW.REISOMDEWERELD.NL/WERELD/CURACAO/ (16) BRON: HTTP://WWW.OVERHEID.AW/INDEX.ASP?NMODULEID =19&WGID=6&SPAGETYPE=21&NPAGEID=110&NCMSPAGETYPE=1 (17) BRON: HTTP://3VOOR12.VPRO.NL/LOKAAL/FRIESLAND/ NIEUWS/2013/MAART/KRAANTJE-PAPPIE-HIPHOP-VOOR-DE-NIEUWE-GENERATIE.HTML/


EXTERNE ANALYSE ADJEDONNIE

15


16

ADJEDONNIE SWOT-ANALYSE

#

SWOT-ANALYSE

IN DE SWOT-ANALYSE WORDEN DE STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES EN THREATS OPGESOMD DIE UIT DE ANALYSE ZIJN VOORT GEKOMEN. DIT ZIJN DUS DE STERKTEN, ZWAKTEN, KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN HET BEDRIJF. DE STRENGTS EN WEAKNESSES ZIJN INTERN, DIT ZIJN ASPECTEN DIE BEÏNVLOEDBAAR ZIJN DOOR HET BEDRIJF ZELF. DE OPPORTUNITIES EN THREATS ZIJN EXTERN, DIT ZIJN ASPECTEN DIE NIET BEÏNVLOEDBAAR ZIJN DOOR HET BEDRIJF ZELF.

SWOT analyse

Positief

Intern

Sterktes

Zwaktes

- Adje Donnie is een trendzetter

- De naamsbekendheid buiten de Randstad is klein

- Adje Donnie heeft een VMBO en MBO diploma - Adje Donnie maakt gebruik van Nederlandstalige, Engelstalige en Papiamentse woorden in zijn muziek

Negatief

- Het imago en de identiteit komen niet overeen - Er is een groot verschil in social media volgers (Facebook en Twitter) - Adje Donnie maakt alleen gebruik van social media qua communicatiemiddel - Adje Donnie heeft de minste aantal ‘likes’ op Facebook in vergelijking met zijn concurrentie

Extern

Kansen

- Social media gebruik in de leeftijds categorie 12 t/m 25 jaar is grootst van Nederland - Gebruik van Spotify - De doelgroep van Nederhop heeft de laagst genoten opleiding in Nederland - De meerderheid van jongeren tussen 12 t/m 19 jaar is een hiphop/urban liefhebber - Vox pop

Bedreigingen - Er wordt in Nederland bezuinigd op kunst en cultuur - Subsidieverstrekking is niet gemakkelijk omdat hiphoppers en subsidieverstrekkers elkaars ‘taal’ niet spreken - De muziekomzet (in de wereld) is dalende.


CONFRONTATIEMATRIX ADJEDONNIE

#

CONFRONTATIEMATRIX

DE CONFRONTATIEMATRIX VERBINDT DE STERKTEN EN ZWAKTEN MET DE KANSEN EN BEDREIGINGEN. ER WORDT GEKEKEN NAAR WAT DE WERKING IS VAN DE STERKTEN EN ZWAKTEN OP DE KANSEN EN BEDREIGINGEN. DIT WORDT GEDAAN OMDAT ER GEEN INVLOED UITGEOEFEND KAN WORDEN, OP DE OMGEVING OM HET BEDRIJF HEEN, MAAR WEL OP DE SITUATIE IN HET BEDRIJF ZELF.

LEGENDA:

0

0

+

0

0

0

Adje Donnie heeft een VMBO en MBO diploma

+

0

++

++

0

0

0

0

Adje Donnie maakt gebruik van Nederlandstalige, Engelstalige en Papiaments woorden in zijn muziek

0

+

0

+

0

--

--

0

De naamsbekendheid buiten de Randstad is klein

+

+

0

+

0

-

-

--

Het imago en de identiteit komen niet overeen

0

0

0

0

-

0

0

-

Er is een groot verschil in social media volgers (Facebook en Twitter)

+

0

0

+

0

0

0

-

Adje Donnie maakt alleen gebruik van social media qua communicatiemiddel

+

+

0

-

-

0

0

-

Adje Donnie heeft de minste aantal ‘likes’ op Facebook in vergelijking met zijn concurrentie

+

+

0

0

-

0

0

0

++ = ZEER STERK

+ = STERK

0 = GEMIDDELD

- = ZWAK

-- = ZEER ZWAK

De muziekomzet (in de wereld) is dalende.

+

Subsidieverstrekking is niet gemakkelijk omdat hiphoppers en subsidieverstrekkers elkaars ‘taal’ niet spreken

0

Er wordt in Nederland bezuinigd op kunst en cultuur

De meerderheid van de jongeren tussen 12 t/m 19 jaar is een hiphop/urban liefhebber

Adje Donnie is een trendzetter

Vox pop

De doelgroep van Nederhop heeft de laagst genoten opleiding in Nederland

Zwaktes

Bedreigingen

Gebruik van Spotify

Sterktes

Kansen

Social media gebruik in de leeftijdscategorie 12 t/m 25 jaar is het grootst in Nederland

17


18

ADJEDONNIE CONFRONTATIEMATRIX

#

CONCLUSIE

UIT DE CONFRONTATIEMATRIX IS OP TE MAKEN DAT DE COMBINATIE VAN ‘ADJE DONNIE HEEFT EEN VMBO EN MBO DIPLOMA’ EN ‘DE DOELGROEP VAN NEDERHOP HEEFT DE LAAGST GENOTEN OPLEIDING IN NEDERLAND’ EN DE COMBINATIE ‘ADJE DONNIE HEEFT EEN VMBO EN MBO DIPLOMA’ EN ‘DE MEERDERHEID VAN DE JONGEREN TUSSEN 12 T/M 19 JAAR IS EEN HIPHOP/ URBAN LIEFHEBBER’ ALLEBEI ++ HEBBEN GEKREGEN. DIT ZIJN DUS VOLGENS DE PROJECTGROEP TWEE ZEER STERKE COMBINATIES. DE EERSTE COMBINATIE WORDT ALS ZEER STERK GEZIEN OMDAT DEZE ERG BIJ ELKAAR AANSLUITEN. ADJE DONNIE MAAKT NAMELIJK NEDERHOP EN DE LIEFHEBBERS HIERVAN HEBBEN DEZELFDE OPLEIDING OVER ALGEMEEN ALS DE OPLEIDING DIE ADJE DONNIE ZELF HEEFT GENOTEN. DIT BETEKENT DAT DE DOELGROEP EN ARTIEST EEN OVEREENKOMST HEBBEN. DE TWEEDE COMBINATIE WORDT ALS ZEER STERK GEZIEN OMDAT DE MENSEN IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE 12 T/M 19 JAAR OVER HET ALGEMEEN NOG OP SCHOOL ZITTEN EN DUS BEZIG ZIJN MET HET BEHALEN VAN EEN DIPLOMA. ADJE DONNIE KAN HIERIN ALS VOORBEELDFUNCTIE ZIJN VOOR HEN.

DE COMBINATIE ‘ADJE DONNIE MAAKT ALLEEN GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA QUA COMMUNICATIEMIDDEL’ EN ‘SOCIAL MEDIA GEBRUIK IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE 12 T/M 25 JAAR IS HET GROOTST IN NEDERLAND’ EN DE COMBINATIE ‘ADJE DONNIE HEEFT DE MINSTE AANTAL ‘LIKES’ OP FACEBOOK IN VERGELIJKING MET ZIJN CONCURRENTIE’ EN ‘SOCIAL MEDIA GEBRUIK IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE 12 T/M 25 JAAR IS HET GROOTST IN NEDERLAND’ ZIJN IN DE CONFRONTATIE ALS STERK GEMARKEERD. DEZE TWEE COMBINATIES WORDEN NOG VERDER BELICHT IN DEZE CONCLUSIE OMDAT DE PROJECTGROEP DEZE COMBINATIES VERDER VERWERKT HEEFT IN HET CONCEPT. DE EERSTE VAN DEZE COMBINATIES IS ALS STERK GEZIEN OMDAT DE DOELGROEP HET MEEST GEBRUIK MAAKT VAN SOCIAL MEDIA EN ADJE DONNIE OOK VEEL GEBRUIK MAAKT VAN SOCIAL MEDIA IN ZIJN COMMUNICATIE. DIT SLUIT PERFECT BIJ ELKAAR AAN, DIT IS DE REDEN DAT DE PROJECTGROEP HIER VERDER OP IN IS GEGAAN IN HET CONCEPT. DE TWEEDE VAN DEZE COMBINATIES IS ALS STERK GEZIEN OMDAT DIT ALS KANS WORDT GEZIEN VOOR ADJE DONNIE. DE DOELGROEP WAAR DIT COMMUNICATIEPLAN ZICH OP WIL RICHTEN, MAAKT HET MEESTE GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA. ADJE DONNIE KAN HIER NOG EEN HOOP LIKES IN WINNEN EN MEER LIKES KRIJGEN DAN ZIJN CONCURRENTIE. HIEROP IS DE PROJECTGROEP ZICH GAAN RICHTEN IN HET CONCEPT.


CONFRONTATIEMATRIX ADJEDONNIE

19


20

ADJEDONNIE DOELGROEP

#

DOELGROEP

HIER STAAT BESCHREVEN WIE NOU DAADWERKELIJK DE DOELGROEP IS VAN DIT CONCEPT. DEZE GROEP IS ZO DUIDELIJK MOGELIJK BESCHREVEN. DE MUZIEK VAN ADJE DONNIE VALT ONDER HET GENRE HIPHOP. ZOALS TE LEZEN IS IN DE EXTERNE ANALYSE (BIJ DEMOGRAFISCHE FACTOREN) IS DAT ER TWEE GENERATIES GEÏNTERESSEERD ZIJN IN HIPHOP. DIT ZOU BETEKENEN DAT DE DOELGROEP TUSSEN DE 12 EN 35 JAAR LIGT (CIJFERS BEDRIJFS-FACEBOOKPAGINA ADJE DONNIE). DE POPULAIRSTE LEEFTIJDSGROEP OP ADJE DONNIE’S FACEBOOK LIGT TUSSEN DE 18 EN 24 JAAR. ECHTER HEEFT DE DOELGROEP VAN JONGEREN 12 T/M 19 JAAR OUD DE GROOTSTE INTERESSE IN URBAN MUZIEK (VOLGENS MUSICRESEARCH.NL). DAAROM RICHT DE PROJECTGROEP ZICH IN DIT COMMUNICATIEPLAN OP JONGEREN VAN 12 T/M 19 JAAR OUD. HIER LIGT OOK DE GROOTSTE KANS OM LIKES TE KRIJGEN OP FACEBOOK.

DE DOELGROEP VAN 12 TOT EN MET 19 JAAR BESTAAT UIT CIRCA. 1609.000 PERSONEN VOLGENS CBS LEEFTIJDSOPBOUW NEDERLAND 2014. (19) DEZE DOELGROEP BEVAT EEN DEEL OUDE HIPHOPLIEFHEBBERS EN EEN DEEL NIEUWE LIEFHEBBERS. ZE LOPEN VAAK VOOR OP TRENDS, WAT HEN EARLY ADOPTERS MAAKT. ZE LUISTEREN NIET ALLEEN NAAR UNDERGROUND ARTIESTEN MAAR OOK DE MAINSTREAM ARTIESTEN KOMEN IN HUN PLAYLIST VOOR. VERDERE INTERESSES LIGGEN BIJ ALLES WAT MET URBAN LIFESTYLE TE MAKEN HEEFT. DE MUZIEK, DE KLEDING EN HET GEDRAG. MET DIT COMMUNICATIEPLAN WORDT ER GERICHT OP HIPHOP LIEFHEBBERS (IN DE LEEFTIJD VAN 12 T/M 19 JAAR) DIE ADJE DONNIE NOG NIET GELIKED HEBBEN OP FACEBOOK. (20) (21) (19) HTTP://WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/BEVOLKING/ CIJFERS/EXTRA/PIRAMIDE-FX.HTM (20) BRON: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ ADJEDONNIE?FREF=T (21) BRON: HTTP://WWW.MUSICRESEARCH.NL


DOELGROEP ADJEDONNIE

PERSONA’S EEN PERSONA IS EEN PROFIELSCHETS VAN DE DOELGROEP WAAROP GERICHT GAAT WORDEN. DEZE WORDT GEMAAKT OM EEN DUIDELIJK EN LEVENDIG BEELD TE KRIJGEN VAN DE DOELGROEP. PERSONA 1 MOHAMMED IS 18 JAAR EN VAN MAROKKAANSE AFKOMST MAAR WOONT IN AMSTERDAM. HIJ STUDEERT MOMENTEEL OP HET MBO. HIJ IS BEZIG AAN ZIJN TWEEDE OPLEIDING OMDAT HIJ DE EERSTE NIET HEEFT GEHAALD. DEZE OPLEIDING VOND HIJ NIET INTERESSANT EN HAD DAARDOOR DUS OOK GEEN MOTIVATIE WAARDOOR HET FOUT GING. NA TWEE JAAR IS HIJ GESTOPT EN AAN EEN NIEUWE OPLEIDING BEGONNEN. MOHAMMED WERKT OOK IN DE BEDIENING BIJ EEN RESTAURANT. HIJ HEEFT HARD GESPAARD EN HEEFT NU ZIJN EERSTE EIGEN VOLKSWAGEN GOLF 4 GEKOCHT. HIJ HEEFT EEN GROTE LIEFDE VOOR HIPHOP MUZIEK. OOK VINDT HIJ HET LEUK OM UIT TE GAAN MET ZIJN VRIENDEN, MEESTAL GAAT HIJ DAN NAAR CLUBS WAAR VEEL R&B EN HIPHOP MUZIEK WORDT GEDRAAID. HIJ IS GEEN MOMENT ZONDER ZIJN IPHONE EN IS DUS ALTIJD BEREIKBAAR VIA VERSCHILLENDE SOCIAL MEDIA KANALEN. OP DE RADIO LUISTERT HIJ ALTIJD NAAR DEFJAY.

PERSONA 2 JENNIFER IS 16 JAAR EN VAN NEDERLANDSE AFKOMST. ZE IS NET KLAAR MET HAAR VMBO EN IS MOMENTEEL AAN HET KIJKEN NAAR EEN VERVOLG OPLEIDING IN UITERLIJKE VERZORGING. ER IS NOG BEST VEEL KEUS EN DAAROM VINDT ZE HET MOEILIJK OM EEN GOEDE OPLEIDING TE KIEZEN. JENNIFER WOONT IN EINDHOVEN. ZE HEEFT EEN GROTE LIEFDE VOOR DANSEN EN TREEDT REGELMATIG OP MET HAAR GROEP. DE STIJL WAARIN ZE DANST IS HIPHOP EN ZE TRAINT ZO’N DRIE KEER PER WEEK. VERDER GAAT ZE GRAAG UIT MET HAAR VRIENDINNEN EN STAAT MTV ALTIJD AAN OP TV. DAARNAAST IS ZE VOL ACTIEF OP TWITTER, FACEBOOK EN INSTAGRAM.

21


22

ADJEDONNIE DOEL- EN PROBLEEMANALYSE


DOEL- EN PROBLEEMANALYSE ADJEDONNIE

#

DOEL- EN PROBLEEMANALYSE

HIERIN STAAT KORT EN BONDIG HET PROBLEEM BESCHREVEN DAT MOET WORDEN AANGEPAKT. PROBLEEM ADJE DONNIE HEEFT VOORAL EEN GROTE NAAMSBEKENDHEID IN NOORD-HOLLAND, MAAR MINDER BEKENDHEID IN DE REST VAN NEDERLAND. DIT IS TE ZIEN AAN CIJFERS VIA SOCIAL MEDIA, WAARONDER OP FACEBOOK EN TWITTER. KANS OP GEDRAGSNIVEAU
 ZORGEN DAT ER MEER NAAMSBEKENDHEID GECREËERD WORDT, DOOR MIDDEL VAN EEN GOEDE COMMUNICATIE. DEZE NAAMSBEKENDHEID MOET ZICH UITDRUKKEN IN MEER VOLGERS OP SOCIAL MEDIA. DENK HIERBIJ AAN MEER VIEWS OP YOUTUBE EN MEER LIKES/VOLGERS OP FACEBOOK EN TWITTER. DOEL
 MEER NAAMSBEKENDHEID CREËREN BIJ JONGEREN VAN 12 T/M 19 JAAR OUD.

#

DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK IS DE DOELSTELLING UITGELICHT. DE DOELSTELLING IS SMART GEFORMULEERD. HIERMEE WORDT BEDOELT DAT DE DOELSTELLING SPECIFIEK, MEETBAAR, ACCEPTABEL, REALISTISCH EN TIJDSGEBONDEN IS UITGESCHREVEN. DE COMMUNICATIEDOELSTELLING IS GEBASEERD OP WAT DE DOELGROEP MOET WETEN (KENNIS), VINDEN (HOUDING) EN DOEN (GEDRAG) OM DE DOELSTELLING TE BEREIKEN (MICHELS, 2010). BIJ DIT COMMUNICATIEPLAN IS DE OPDRACHT GEGEVEN OM EEN DOELSTELLING OP GEDRAGSNIVEAU OP TE STELLEN. DIT BETEKENT DUS DAT ER DOOR MIDDEL VAN DIT COMMUNICATIEPLAN EROP GERICHT WORDT DAT DE DOELGROEP IETS MOET GAAN DOEN. OM DIT TE KUNNEN REALISEREN WORDT ER TIJDENS HET COMMUNICATIETRAJECT OOK INGESPEELD OP KENNIS EN HOUDING. DE DOELSTELLING IS SMART GEFORMULEERD. KENNIS: DE DOELGROEP MOET OP DE HOOGTE ZIJN DAT ADJE DONNIE MIDDELBARE SCHOLEN EN MBO SCHOLEN GAAT BEZOEKEN. HOUDING: DE DOELGROEP MOET EEN POSITIEVE HOUDING HEBBEN T.O.V. HET LIKEN VAN ADJE DONNIE OP FACEBOOK. GEDRAG: DE DOELGROEP MOET ADJE DONNIE OP FACEBOOK LIKEN. DE UITEINDELIJKE COMMUNICATIEDOELSTELLING IS: BINNEN EEN JAAR MOET DE FACEBOOK PAGINA VAN ADJE DONNIE MET 5000 LIKES STIJGEN WAARVAN DE LIKES KOMEN VAN MENSEN TUSSEN DE 12 EN 19 JAAR.

→ BINNEN 6 MAANDEN NA DE START VAN DE CAMPAGNE IS HET AANTAL LIKES GEGROEID MET 2000 TEN OPZICHTE VAN HET AANTAL LIKES VOOR DE CAMPAGNE. → BINNEN 12 MAANDEN NA DE START VAN DE CAMPAGNE IS HET AANTAL LIKES GEGROEID MET 5000 TEN OPZICHTE VAN HET AANTAL LIKES VOOR DE CAMPAGNE. HET PERCENTAGE LOOPT OP IN HET JAAR. IN HET EERSTE HALF JAAR MOET DE CAMPAGNE BEKENDHEID KRIJGEN WAARDOOR DE GROEI NIET OPTIMAAL ZAL ZIJN. PAS IN HET TWEEDE HALFJAAR ZAL, DOOR DE PROMOTIECAMPAGNE MEER BEKENDHEID ZIJN GEGEVEN EN IS ER EEN GROTER DEEL VAN DE DOELGROEP BEREIKT. DAN IS DE DOELGROEP ZO GOED ALS HELEMAAL GEÏNFORMEERD EN ZULLEN DE LAATSTE LIKES BINNENKOMEN. DE LIKES ZULLEN TUSSENTIJDS TOENEMEN OMDAT ADJE DONNIE STEEDS EEN ANDERE SCHOOL IN NEDERLAND BEZOEKT, WAARDOOR DE LEERLINGEN HEM OP FACEBOOK KUNNEN VINDEN EN HEM EVENTUEEL KUNNEN ‘LIKEN’. DE TUSSENTIJDSE RESULTATEN WORDEN BIJGEHOUDEN DOOR DE COMMUNICATIE AFDELING VAN ADJE DONNIE. VOOR DE START VAN DE CAMPAGNE WORDT ER EEN METING GEDAAN. DE METING WORDT GEDAAN OVER HET AANTAL LIKES DIE DE FACEBOOK VAN ADJE DONNIE OP DAT MOMENT HEEFT. IN HET HELE JAAR WORDT DE NADRUK GELEGD OP DE LIKES MAAR TEVENS OOK OP DE SCHOLENTOUR WAARMEE HIJ DEZE LIKES BINNENHAALT.

23


24

ADJEDONNIE BOODSCHAP

#

BOODSCHAP

MET DE BOODSCHAP WORDT VERTELD WAAROM DE PROJECTGROEP VOOR DIT CONCEPT HEEFT GEKOZEN. EEN DEEL VAN DE NEDERLANDSE JONGEREN NEEMT ZIJN OF HAAR SCHOLING NIET ERG SERIEUS. ZIJ VERDIEPEN ZICH NIET GENOEG IN DE OPLEIDING DIE ZE WILLEN GAAN VOLGEN OF STELLEN ANDERE PRIORITEITEN, ZOALS UITGAAN OF HANGEN MET VRIENDEN. OOK KOMT HET VAAK VOOR DAT JONGEREN VANUIT DE VERKEERDE ARGUMENTEN KIEZEN VOOR EEN OPLEIDING, BIJVOORBEELD OMDAT VRIENDEN DEZELFDE OPLEIDING GAAN VOLGEN. DOORDAT ZIJ VERVOLGENS TE WEINIG TIJD STEKEN IN DE OPLEIDING OMDAT DEZE IN DE PRAKTIJK TOCH TEGENVALT, LEIDT DIT TOT SLECHTE RESULTATEN OF MOTIVATIEPROBLEMEN EN DUS OOK HET STOPPEN MET SCHOOL.

ADJE DONNIE WIL DAAROM ZIJN VERHAAL DELEN MET DE JONGEREN, OM ZE ZO STIMULEREN OM GOED ONDERZOEK TE DOEN NAAR WAT HEN INTERESSEERT OM ER ECHT VOOR TE GAAN. ZIJN BOODSCHAP IS DAN OOK DAT JE NA MOET DENKEN OVER DE KEUZES DIE JE MAAKT. WANT BETERE KEUZES LEIDEN JE TOT EEN BETERE TOEKOMST. DE LETTERLIJKE BOODSCHAP DIE IN DE GEHELE CAMPAGNE NAAR BUITEN GEBRACHT ZAL WORDEN IS: ‘BETERE KEUZES LEIDEN TOT EEN BETERE TOEKOMST’.


BOODSCHAP ADJEDONNIE

25


26

ADJEDONNIE CONCEPT

#

CONCEPT

IN HET VOLGENDE CONCEPT STAAT PRECIES BESCHREVEN HOE ADJE DONNIE ZIJN BEKENDHEID KAN VORDEREN. DIT NIEUWE CONCEPT WORDT GELEID DOOR EEN PAKKENDE NAAM, NAMELIJK: “MAAK KEUZES / HASI UN CHÒIS / MAKE A CHOICE” VANUIT DE VISIE DAT BETERE KEUZES LEIDEN TOT EEN BETERE TOEKOMST, ZAL ADJE DONNIE DOOR HEEL NEDERLAND VERSCHILLENDE MIDDELBARE- EN MBOSCHOLEN GAAN BEZOEKEN. DAAR ZAL HIJ ZIJN VERHAAL DELEN MET DE SCHOLIEREN. ZO KAN HIJ BIJVOORBEELD VERTELLEN OVER HOE HET HEM AFGING OP SCHOOL, HOE HIJ ALLES HEEFT AANGEPAKT EN HOE HIJ UITEINDELIJK IS GEKOMEN WAAR HIJ NU IS. OMDAT ADJE DONNIE EEN BEKENDE RAPPER IS KAN DIT INSPIREREND ZIJN VOOR DEZE JONGEREN. EEN BEKEND PERSOON WORDT NAMELIJK VAAK ALS EEN VOORBEELD GEZIEN. ZO GAAN DE JONGEREN MISSCHIEN BETER NADENKEN OVER HUN TOEKOMST EN ZICH BETER FOCUSSEN OP HET VINDEN ÉN HALEN VAN EEN OPLEIDING WAAR ZE MET PLEZIER NAARTOE GAAN.

Provincie

Stad

Friesland Groningen Drenthe Gelderland Overijssel Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Limburg Zeeland

Leeuwarden Groningen Assen Arnhem Zwolle Lelystad Utrecht Haarlem Den Haag Den Bosch Maastricht Middelburg

DE REDEN DAT ADJE DONNIE MIDDELBARE- EN MBOSCHOLEN GAAT BEZOEKEN IS OMDAT HIER ZIJN DOELGROEP TUSSEN ZIT. DE DOELGROEP VAN ADJE DONNIE IS TUSSEN DE 12 EN 19 JAAR EN BINNEN URBAN/HIPHOP HEBBEN DE FANS VAN NEDERHOP (ADJE DONNIE’S MUZIEK) GEMIDDELD DE LAAGSTE OPLEIDING. HBOSCHOLEN BEZOEKEN HEEFT DUS GEEN ZIN, ZIJ HEBBEN TENSLOTTE OOK AL GEKOZEN VOOR EEN OPLEIDING. MIDDELBARE SCHOLEN WORDEN DUS BEZOCHT OMDAT DE LEERLINGEN HIER IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE ZITTEN EN ZIJ NOG HUN SCHOOL MOETEN GAAN KIEZEN. MBO-SCHOLEN WORDEN BEZOCHT OMDAT JONGEREN SOMS NOG VERDER WILLEN GROEIEN NAAR HET HBO EN HIER DUS OOK EEN GOEDE KEUS VOOR MOETEN MAKEN. ADJE DONNIE ZAL VAN ELKE PROVINCIE IN NEDERLAND DE HOOFDSTAD GAAN BEZOEKEN. IN DEZE STEDEN ZAL HIJ DRIE MIDDELBARE SCHOLEN EN TWEE MBO SCHOLEN BEZOEKEN. DIT ZAL ALLEMAAL GAAN GEBEUREN IN ÉÉN DAG. HIJ ZAL ANDERHALF UUR PER SCHOOL AANWEZIG ZIJN, DIT ZORGT ER VOOR DAT HIJ VIJF SCHOLEN IN ÉÉN DAG KAN BEZOEKEN. PER SCHOOL MOGEN ER 250 LEERLINGEN AANWEZIG ZIJN BIJ DE PRESENTATIE VAN ADJE DONNIE. HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE STEDEN DIE ADJE DONNIE ZAL GAAN BEDENKEN.

Aantal middelbare scholen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aantal MBO scholen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


CONCEPT ADJEDONNIE

CONCEPTDRAGERS: PRODUCT: ADJE DONNIE IS BIJ DIT CONCEPT HET PRODUCT OMDAT HIJ ZICHZELF ZAL GAAN PRESENTEREN. MET ZIJN VERSCHIJNING EN VERHAAL IS HET DE BEDOELING DAT HIJ JONGEREN OVERTUIGT OM GOED NA TE DENKEN OVER HUN TOEKOMST EN DAARBIJ DUS OOK GOEDE KEUZES TE MAKEN QUA SCHOLING. COMMUNICATIE: ADJE DONNIE ZAL DE JONGEREN GAAN INSPIREREN EN DE BOODSCHAP DIE DAARBIJ PAST IS DAT JE OPZOEK MOET GAAN NAAR JOUW INTERESSES EN HIERBIJ DE GOEDE STUDIE UIT KIEST. FYSIEKE OMGEVING: HET ZAL OP VERSCHILLENDE SCHOLEN IN NEDERLAND PLAATSVINDEN EN ADJE DONNIE ZAL ZICH DAAROM OOK MOETEN AANPASSEN AAN ZIJN OMGEVING.

PERSONEEL: DE GENE DIE HIERVOOR NODIG IS ZAL IN PRINCIPE ALLEEN ADJE DONNIE ZELF ZIJN, MAAR HET KAN OOK DAT HIJ EEN DEEL VAN ZIJN CREW MEENEEMT OM BIJVOORBEELD TE HELPEN WAAR DAT NODIG IS. HET IS NATUURLIJK OOK DE BEDOELING DAT HIJ VAN STAD NAAR STAD REIST EN DAARBIJ ZOU EEN TOURBUSJE WEL EENS HANDIG KUNNEN ZIJN. NETWERK: ADJE DONNIE ZAL ZELF CONTACTEN MOETEN LEGGEN MET DE VERSCHILLENDE SCHOLEN OMDAT HIJ DE GENE IS DIE WAT WIL GAAN VERTELLEN. ER ZAL ONDERZOEK GEDAAN MOETEN WORDEN NAAR WELKE SCHOLEN HIJ HET LIEFSTE WIL BEZOEKEN EN WAAR HIJ OOK HET MEESTE NODIG IS.

27


28

ADJEDONNIE STRATEGIE

#

COMMUNICATIE STRATEGIE

HIER WORDT WEERGEVEN OP WELKE MANIER DE DOELSTELLING BEREIKT MOET WORDEN. IN DE STRATEGIE WORDT UITGELEGD HOE ADJE DONNIE TE WERK MOET GAAN OM ZIJN DOEL TE BEREIKEN. ONDER HET DOEL WORDT VERSTAAN: ADJE DONNIE’S FACEBOOK VERHOGEN MET 5000 LIKES. DAARNAAST WORDT ER VERTELD HOE LANG DE CAMPAGNE DUURT EN WAT ADJE DONNIE MOET DOEN OM ZIJN CONCEPT TE REALISEREN. DE CAMPAGNE ‘MAAK KEUZES’ DUURT IN TOTAAL EEN JAAR. HET CONCEPT IS ER, NU MOETEN DE LIKES BINNENKOMEN. ER IS GEKOZEN VOOR EEN CROSSMEDIALE AANPAK, DIE HET AANTAL LIKES MOET LATEN TOENEMEN. ALLEREERST MOET DE DOELGROEP OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN VAN DE SCHOLENTOUR. DIT WORDT GEDAAN DOOR NIEUWSGIERIGHEID OP TE WEKKEN DOOR MIDDEL VAN EEN PROMOTIEFILMPJE. HET IDEE IS OM HIER IN AUGUSTUS MEE TE BEGINNEN. OOK ZAL DE NIEUWSGIERIGHEID GEWERKT DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN DE SOCIALE MEDIA. HIERMEE ZAL OOK IN AUGUSTUS BEGONNEN WORDEN. DIT KAN ERVOOR ZORGEN DAT EROVER GEPRAAT GAAT WORDEN, OFTEWEL MOND-TOT-MOND RECLAME. HIEROP HEEFT ADJE DONNIE ZELF GEEN INVLOED, WEL WORDT ERVAN UITGEGAAN DAT DE SCHOLIEREN HIEROVER ZULLEN GAAN PRATEN MET ELKAAR.

ER IS SPRAKE VAN DE BASISSTRATEGIE ‘OVERREDEN’, WAARBIJ JE JONGEREN WILT BEÏNVLOEDEN EN WILT OVERTUIGEN. DAARNAAST ZAL DE FANSTRATEGIE WORDEN INGEZET, DE BEDOELING IS OM ZOVEEL MOGELIJK FANS TE CREËREN. ER MOET GEZORGD WORDEN DAT DE DOELGROEP MEER BINDING KRIJGT MET ADJE DONNIE. JE WILT UITEINDELIJK MEER LIKES VERKRIJGEN OP ADJE DONNIE’S FACEBOOK. HIERBIJ WORDT UITGEGAAN VAN TWEERICHTINGSVERKEER. ER IS INTERACTIE MOGELIJK. DE DOELGROEP ZAL DIRECT- EN INDIRECT BENADERD WORDEN, ER WORDEN ZOWEL POSTERS GEBRUIKT ALS DE SEMINARS DIE ADJE DONNIE ZAL GAAN GEVEN. DE SEMINARS DIE GEGEVEN WORDEN VALLEN ONDER MONDELINGE COMMUNICATIE, DE MIDDELEN DIE UIT TEKST BESTAAN ZIJN (POSTERS ETC.) SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE. ADJE DONNIE ZAL ZICH PROACTIEF IN MOETEN STELLEN, HIJ ZAL ZICH RICHTEN OP HET VERHOGEN VAN HET AANTAL LIKES OP ZIJN FACEBOOK, MAAR TEGELIJKERTIJD ZAL HIJ JONGEREN WILLEN INSPIREREN EN INFORMEREN. ZOWEL TRADITIONELE COMMUNICATIEMIDDELEN EN INTERNET ZULLEN CENTRAAL STAAN IN DEZE CAMPAGNE. PROMOTIE VINDT VOORAL PLAATS RONDOM EN IN SCHOLEN. POSTERS ZULLEN OPGEHANGEN WORDEN RONDOM DE SCHOLEN, VISITEKAARTJES EN FLYERS ZULLEN UITGEDEELD WORDEN IN DE SCHOLEN. DAARNAAST ZAL PROMOTIE ONLINE PLAATS VINDEN. DEZE CAMPAGNE IS ZOWEL OFFLINE ALS ONLINE. HET GAAT OM EEN KORT DURENDE CAMPAGNE VAN EEN JAAR. DE CAMPAGNE ZAL GESTART WORDEN IN HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR VAN 2014.


STRATEGIE ADJEDONNIE

FANSTRATEGIE SCHOLENTOUR:

NIEUWSGIERIGHEID OPWEKKEN

INFORMEREN (DIRECT EN INDIRECT)

BEÏNVLOEDEN EN OVERTUIGEN

ACTIVEREN

29


30

ADJEDONNIE MIDDELEN

WEBSITE DE WEBSITE VAN ADJE DONNIE ZAL EEN BELANGRIJKE ROL GAAN SPELEN IN DE COMMUNICATIE VAN DIT CONCEPT. OP DE WEBSITE MOET EEN PUBLICATIE KOMEN WAARIN HET NIEUWE CONCEPT DUIDELIJK STAAT BESCHREVEN. ESSENTIEEL IS DAT DE WEBSITE UP-TO-DATE BLIJFT. OOK IS HET BELANGRIJK DAT ER EEN TRIGGER VERMELD STAAT VOOR DE DOELGROEP, OM DE SOCIAL MEDIA VAN ADJE DONNIE TE BEZOEKEN EN ACTIEF TE VOLGEN. DE WEBSITE ZAL DOOR DE COMMUNICATIE STAGIAIRE BIJGEHOUDEN WORDEN. ER ZAL GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN HET BESTAANDE ONTWERP VAN DE WEBSITE.

#

MIDDELEN

IN DIT HOOFDSTUK STAAN DE MIDDELEN BESCHREVEN DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE DOELSTELLING TE BEREIKEN. HET ZAL WORDEN OPGEDEELD IN EEN BASISPAKKET EN OPTIONELE MIDDELEN. HET DOEL HIERVAN IS OM DE AANDACHT VAN DE DOELGROEP TE KRIJGEN. OMDAT DE DOELGROEP OP VERSCHILLENDE PLAATSEN TE VINDEN IS, ZAL ER OP VERSCHILLENDE PLAATSEN GEPROMOOT WORDEN. DE MIDDELEN ZIJN UITGEWERKT TOEGEVOEGD IN DE BIJLAGE. BASISMIDDELEN: POSTERS EN FLYERS VOOR DE BUITENRECLAME WORDEN ER POSTERS EN FLYERS INGEZET OM DE DOELGROEP TE BEREIKEN. OP DEZE POSTERS EN FLYERS KOMT EEN MELDING OVER DE SCHOLENTOUR VAN ADJE DONNIE. TEVENS WORDT ER EEN VERWIJZING GEMAAKT NAAR DE SOCIAL MEDIA VAN ADJE DONNIE, VIA DEZE WEG KRIJGT DE DOELGROEP UITLEG OVER VERDERE INSTRUCTIES EN HIER KAN DE DOELGROEP IN OVERLEG MET DIRECTIE VAN DE SCHOOL ZICH AANMELDEN ALS ZE HET SEMINAR WILLEN VOLGEN. WAAR: DEZE POSTERS EN FLYERS WORDEN VERSPREID RONDOM DE MIDDELBARE- EN MBO-SCHOLEN WAAR DE SEMINARS VAN ADJE DONNIE PLAATS GAAN VINDEN. DENK HIERBIJ AAN SCHOLEN, WINKELS EN UITGAANSGELEGENHEDEN. OP IEDERE SCHOOL ZULLEN ER 20 POSTER OPGEHANGEN WORDEN EN 500 FLYERS UITGEDEELD WORDEN. ADJE DONNIE ZAL IN TOTAAL 60 SCHOLEN GAAN BEZOEKEN. DIT ZORGT ERVOOR DAT ER IN TOTAAL 1200 POSTERS EN 30 000 FLYERS GEMAAKT ZULLEN WORDEN.

SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA IS EEN VERZAMELNAAM VOOR ALLE INTERNETTOEPASSINGEN WAARMEE HET MOGELIJK IS OM INFORMATIE MET ELKAAR TE DELEN. SOCIAL MEDIA GAAT EEN GROTE ROL SPELEN IN HET PROMOTEN VAN DIT CONCEPT. WANNEER DE LANCERING VAN HET NIEUWE CONCEPT HEEFT PLAATSGEVONDEN KAN MEN SOCIAL MEDIA GEBRUIKEN OM DE MENSEN OP DE HOOGTE TE STELLEN. HET IS GEHEEL GRATIS EN JE BEREIKT SNEL EEN GROTE GROEP MENSEN. - TWITTER TWITTER IS EEN DIENST VOOR HET DELEN VAN KORTE BERICHTJES. INFORMATIE KUN JE RAZENDSNEL VERSPREIDEN EN TWITTER HEEFT HET BIJKOMEND VOORDEEL DAT JE ER MAKKELIJK LINKS KAN PLAATSEN NAAR ANDERE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA. VIA TWITTER KAN ADJE DONNIE PROMOTIE MAKEN OM HET AANTAL LIKES OP FACEBOOK TE VERHOGEN. TEVENS GELDEN DE FACEBOOK-ACTIES VOOR DE TWITTER VOLGERS. WANNEER EEN VOLGER DE FACEBOOK URL EN BENODIGDE INFORMATIE RETWEET, KAN HIJ/ZIJ EEN MEET EN GREET WINNEN MET ADJE DONNIE. DE TWITTER ACCOUNT ZAL BIJGEHOUDEN WORDEN DOOR DE COMMUNICATIE STAGIAIRE. - FACEBOOK DE FACEBOOK-PAGINA VAN ADJE DONNIE IS EEN BELANGRIJK COMMUNICATIEMIDDEL. HET IS ESSENTIEEL DAT DEZE PAGINA UP-TO-DATE EN OVERZICHTELIJK BLIJFT. DOOR MIDDEL VAN SPECIALE LIKE&SHARE- EN PRIJSVRAAGACTIES OP FACEBOOK MET BETREKKING TOT DE SCHOLENTOUR, KAN MEN UITEINDELIJK EEN MEET EN GREET WINNEN MET ADJE DONNIE. DIT KAN PAS NA EEN HALF JAAR NA DE START VAN DE CAMPAGNE. DE REDE HIERVAN IS OMDAT ADJE DONNIE AL MEER SCHOLEN BENADERD HEEFT EN HIJ INMIDDELS ONDER DE JONGEREN AL BEKENDER IS. OP DE FACEBOOK-PAGINA VAN ADJE DONNIE KAN MEN HEEL VEEL INTERACTIE CREËREN DOOR DE DOELGROEP TE VRAGEN WAT ZE VAN DE SEMINARS VONDEN. DE FACEBOOK PAGINA ZAL BIJGEHOUDEN WORDEN DOOR DE COMMUNICATIE STAGIAIRE.


MIDDELEN ADJEDONNIE

MOND-TOT-MOND RECLAME DOORDAT ER VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN WORDEN INGEZET, IS DE KANS GROOT DAT MENSEN DE INFORMATIE OVER DE SCHOLENTOUR VAN ADJE DONNIE TOT ZICH NEMEN EN HIEROVER GAAN PRATEN, OFTEWEL ‘MOND-TOT-MOND RECLAME’. EEN GROOT VOORDEEL IS DAT MOND-TOT-MOND RECLAME EEN VORM VAN FREE PUBLICITY IS. EVENEMENT HET CONCEPT ‘MAAK KEUZES’ ZAL ER OP LANGE TERMIJN VOOR ZORGEN DAT HET AANTAL LIKES OPLOOPT. DOOR HET ORGANISEREN VAN EEN SCHOLENTOUR, ZULLEN STEEDS MEER JONGEREN VAN DE BEZOCHTE MIDDELBARE- EN MBO-SCHOLEN ADJE DONNIE HERKENNEN. BIJ DE REISKOSTEN VOOR DIT MIDDEL HEEFT DE PROJECTGROEP HET GEMIDDELDE GENOMEN VAN DE REISKOSTEN NAAR ALLE STEDEN DIE ADJE DONNIE ZAL GAAN AANDOEN IN HET CONCEPT. VOOR DE BENZINE KOSTEN IS DE GEMIDDELDE DAGPRIJS GEBRUIKT. AFTER EXPOSURE ALS ADJE DONNIE EEN SEMINAR KOMT GEVEN STELT HIJ ZICH BESCHIKBAAR OM OP DE FOTO TE GAAN MET DE STUDENTEN. DE STUDENTEN KRIJGEN DAN EEN VISITEKAARTJE MET DAAROP EEN VERWIJZING NAAR DE FACEBOOK-PAGINA ZODAT ZE HIER DE FOTO’S KUNNEN BEKIJKEN. ZE MOETEN DAN EERST DE PAGINA LIKEN VOORDAT DE FOTO ZICHTBAAR WORDT. TIJDENS DIT CONTACTMOMENT MET ZIJN DOELGROEP HEEFT ADJE DONNIE DUS DE GELEGENHEID GEBRUIKEN OM ‘AFTER EXPOSURE’ TE CREËREN DOOR MIDDEL VAN HET UITDELEN VAN DIT VISITEKAARTJE. HET TRIGGERT DE STUDENTEN OM DE PAGINA TE LIKEN OMDAT ZE GRAAG HUN FOTO WILLEN ZIEN OF DELEN. PER SCHOOL ZULLEN ER 250 VISITEKAARTJES UITGEDEELD WORDEN OMDAT ER PER BEZOEK 250 LEERLINGEN AANWEZIG ZULLEN ZIJN. ZIJ KRIJGEN ALLEMAAL DE KANS OM OP DE FOTO TE GAAN DUS KUNNEN ZIJ OOK ALLEMAAL EEN VISITEKAARTJE KRIJGEN. IN TOTAAL ZULLEN ER DUS 15 000 VISITEKAARTJES GEDRUKT WORDEN.

OPTIONELE MIDDELEN: PROMOTIEVIDEO DOOR EEN PROMOTIEVIDEO OVER DE SCHOLENTOUR TE MAKEN KRIJGT DE DOELGROEP METEEN EEN BEELD VAN HET CONCEPT. HET KOMT VAAK BETER OVER VIA BEELDEN DAN VIA TEKST. DEZE PROMOTIEVIDEO WORDT DAN OOK GEPUBLICEERD OP HET YOUTUBEKANAAL VAN ADJE DONNIE MET DAARBIJ EEN VERWIJZING NAAR ZIJN FACEBOOKPAGINA. OP HET BEGIN VAN DE CAMPAGNE ZAL ER EEN PROMOTIEVIDEO WORDEN ONTWIKKELT VAN BESTAAND FILMMATERIAAL VAN ADJE DONNIE. NA 6 MAANDEN ZAL ER EEN NIEUWE PROMOTIEVIDEO GEMAAKT WORDEN, HIERBIJ WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN FILMMATERIAAL DAT GEFILMD ZAL WORDEN TIJDENS DE SCHOOLBEZOEKEN DIE DAN AL PLAATS HEBBEN GEVONDEN. SLODDERVOS PET EEN CREATIEVE EN ONVERWACHTE MANIER OM INTERACTIE TE CREËREN MET JE DOELGROEP IS EEN GUERRILLA-ACTIE. DE ACTIE ‘SLODDERVOS PET’ ZAL PRECIES EEN MAAND VOORDAT ADJE DONNIE EEN SCHOOL BEZOEKT PLAATSVINDEN. DE BEDOELING IS DAT OP DE SCHOLEN CIRCA 20 SLODDERVOS PETTEN WORDEN WEGGEGEVEN TIJDENS DE PAUZE MOMENTEN. DE STUDENTEN KRIJGEN DE OPDRACHT OM OP EEN ORIGINELE MANIER EEN FOTO MAKEN MET DE PET, VERVOLGENS MOETEN DE STUDENTEN DEZE FOTO PLAATSEN OP FACEBOOK EN ADJE DONNIE’S FACEBOOK-PAGINA HIERIN TAGGEN. ER ZAL PER SCHOOL EEN WINNAAR MET DE ORIGINEELSTE FOTO UITGEKOZEN WORDEN DOOR ADJE DONNIE EN DEZE WINNAAR WINT EEN MEET EN GREET MET ADJE DONNIE.

Basismiddelen:

31


32

ADJEDONNIE TIJDSPLANNING

#

TIJDSPLANNING

HIERONDER STAAT EEN ACTIEPLAN BESCHREVEN. HIERIN STAAT EEN VOORSTEL DIE DAGELIJKS, WEKELIJKS EN MAANDELIJKS UITGEVOERD MOET WORDEN OM HET GEWENSTE DOEL TE BEREIKEN. Tijdsplanning

aug

Posters/flyers

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Website

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Twitter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Facebook

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evenementen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

After exposure

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sloddervos pet*

x

x

Promotievideo*

x

x

Evaluatie

x x

* optionele middelen

ADJE DONNIE HEEFT EEN JAAR OM DE COMMUNICATIEDOELSTELLING TE BEREIKEN. DE PLANNING BEGINT IN AUGUSTUS, ZODAT DE BEKENDMAKING VAN HET NIEUWE CONCEPT NET VOOR HET BEGIN VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR VALT. ZO WORDT ER BIJ SCHOLIEREN AL NIEUWSGIERIGHEID GEWEKT OVER HET FEIT DAT ADJE DONNIE EEN SCHOLENTOUR GAAT DOEN, DE SCHOLEN DIE HIJ GAAT BEZOEKEN ZIJN DAN AL BEKEND. DE BEKENDMAKING ZAL GEDAAN WORDEN VIA INFORMATIE EN EEN PROMOTIEVIDEO OP DE WEBSITE, TWITTER EN FACEBOOK. IN SEPTEMBER ZULLEN ER VERSCHILLENDE MIDDELEN DOORLOPEND STARTEN, O.A. DE SCHOLENTOUR. POSTERS EN FLYERS ZULLEN TELKENS UITGEDEELD WORDEN OP EN RONDOM DE GEKOZEN SCHOLEN.

DIT ZAL ELKE MAAND GEDAAN WORDEN BIJ DE SCHOOL WAARBIJ HIJ IN DIE MAAND LANGS ZAL GAAN. OOK DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN OP TWITTER EN FACEBOOK ZAL UP-TO-DATE GEHOUDEN WORDEN. ER WORDT TELKENS NIEUWE CONTENT TOEGEVOEGD. OP FACEBOOK ZAL BIJVOORBEELD TELKENS DE FOTO’S VAN DE SCHOOLBEZOEKEN GEPLAATST WORDEN. DE SLODDERVOS PET ZAL TELKENS EEN MAAND VOORDAT ADJE DONNIE DE SCHOLEN BEZOEKT, NAAR DE SCHOLEN OPGESTUURD WORDEN (VANDAAG DAT OOK DE SLODDERVOS PET IN DE PLANNING BIJ AUGUSTUS STAAT). EEN HALF JAAR NA DE START VAN DE CAMPAGNE ZAL ER GEËVALUEERD WORDEN. ER WORDT DAN GEKEKEN OF DE LIKES GEGROEID ZIJN MET 3000 STUKS. ALS DIT NIET HET GEVAL IS ZAL DE STRATEGIE AANGEPAST MOETEN WORDEN.


KOSTEN ADJEDONNIE

#

KOSTEN

POSTERS EN FLYERS

20 POSTERS PER SCHOOL EN 500 FLYERS TOTAAL 1200 POSTERS EN 30.000 FLYERS (22) €210,54 €417,45 BEZORGKOSTEN VOOR HET AFLEVEREN VAN DE POSTERS EN FLYERS OP DE SCHOLEN (23) €66,75 --------------------------- €694,74

WEBSITE/SOCIAL MEDIA

KOSTEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE WEBSITE DOOR EEN STAGIAIRE 11 MAANDEN IN DIENST (24) €2750,-

VISITEKAARTJES (15000 STUKS) DUBBELZIJDIG GEDRUKT MET EIGEN ONTWERP

€323,07

EVENEMENT

REISKOSTEN GEMIDDELDE AFSTAND IS 166,4 KM VERMENIGVULDIGD MET DE GEMIDDELDE BENZINEPRIJS (25) €3516,KOSTEN STAGIAIRE VOOR HET NEMEN VAN DE FOTO’S ZIE KOSTENPOST WEBSITE/SOCIAL MEDIA EENMALIGE AANSCHAF VAN EEN CANON EOS 1100D 18-55DCIII FOTOCAMERA €259,SD KAART 4GB VOOR IN DE CAMERA (26) €21,95

SLODDERVOSPET (1200 STUKS) BESTELLING + BEDRUKKING INCL. BEZORGING (27)

€1020,-

PROMOTIEVIDEO

KOSTEN VOOR HET MONTEREN VAN DE PROMOTIEVIDEO X2 €431,60 DIGITALISEREN VAN DE VIDEO X2 €79,80 FILMEN OP LOCATIE VOOR 2E PROMO FILM (28) €415,-

TOTAAL €9511,16 + 10% ONVOORZIEN € 10462,28

(22) BRON: WWW.DRUKLAND.NL (23) BRON: HTTPS://ONLINEVERZENDSERVICE.POSTNL.NL/?PST=DP-OVS-BNR060913-HPZK-LLPAKKET-OVS (24) BRON: HTTP://STUDENT.UVA.NL/TLC/AZ/CONTENT3/STAGE/CONTRACT-EN-VERGOEDING.HTML (25) BRON: HTTP://WWW.BRANDSTOFPRIJZEN.INFO/ (26) BRON: HTTP://WWW.CAMERASHOP.NL/ACCESSOIRE/123422/20192/CANON-EOS-1100D-BODY.HTML?PAGE=1&ITEMS=10#CATEGORY_20192 (27) HTTP://WWW.IDWEAR.NL/TEXTIEL/CAPS___PETTEN/JOCKEY_CAP.ASPX (28) BRON: HTTP://FILM.SMG-STUDIOS.COM/KOSTEN-CALCULATOR/

33


34

ADJEDONNIE EVALUATIE


EVALUATIE ADJEDONNIE

#

EVALUATIE

ER IS NIET VOOR NIKS EEN NIEUW CONCEPT BEDACHT VOOR ADJE DONNIE. NATUURLIJK IS HET DE BEDOELING DAT HET CONCEPT ZAL SLAGEN. HET IS DAAROM OOK VAN BELANG OM TE CONTROLEREN OF HET AANTAL LIKES OP DE FACEBOOK VAN ADJE DONNIE IS TOEGENOMEN EN OF DUS DE DOELSTELLING IS BEHAALD. BINNEN ZES MAANDEN IS ER HET DOEL OM 3000 LIKES BINNEN TE HEBBEN GEKREGEN VAN JONGEREN TUSSEN DE 12 EN 19 JAAR. NA DEZE ZES MAANDEN ZAL ER DAAROM OOK EEN TUSSENMETING WORDEN GEHOUDEN OM TE KIJKEN OF HET BINNENKOMEN VAN DE LIKES GOED OP WEG IS. IS DIT NIET HET GEVAL, ZAL DE STRATEGIE MOGELIJK AANGEPAST MOETEN WORDEN. IS DIT WEL HET

GEVAL, DAN WORDT ER NA TWAALF MAANDEN WEER EEN METING GEHOUDEN OM TE ONDERZOEKEN OF DE TOTALE DOELSTELLING IS BEHAALD. HET AANTAL LIKES OP DE FACEBOOK ZOU DAN GEGROEID MOETEN ZIJN MET 2000 LIKES. IN TOTAAL ZOU ER NA TWAALF MAANDEN DUS EEN STIJGENDE LIJN MOETEN ZIJN EN ZOU HET AANTAL LIKES UITEINDELIJK OP 5000 MEER UIT MOETEN KOMEN DAN TWAALF MAANDEN TERUG. NATUURLIJK IS HET OOK NOG VAN BELANG DAT DEZE LIKES AFKOMSTIG ZIJN VAN JONGEREN TUSSEN DE 12 EN 19 JAAR OUD. DIT IS CONTROLEERBAAR VIA STATISTIEKEN VANUIT FACEBOOK.

35


36

ADJEDONNIE LITERATUURLIJST

#

LITERATUURLIJST

2LAGUN. (2013) ‘WAT BIEDT CURAÇAO?’. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.2LAGUN.COM/CURACAO/DEFAULT.PHP 3 VOOR 12 VPRO (2013) NIEUWS. GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTP://3VOOR12.VPRO.NL/LOKAAL/FRIESLAND/NIEUWS/2013/MAART/KRAANTJE-PAPPIE-HIPHOP-VOOR-DE-NIEUWE-GENERATIE.HTML/ BRANDSTOFPRIJZEN (2013) INFO . GERAADPLEEGD OP 7 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.BRANDSTOFPRIJZEN.INFO/ CAMERASHOP (2013) ACCESSOIRE. GERAADPLEEGD OP 7 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.CAMERASHOP.NL/ACCESSOIRE/123422/20192/CANON-EOS-1100D-BODY.HTML?PAGE=1&ITEMS=10#CATEGORY_20192 CBS (2013) BEVOLKING CIJFERS. GERAADPLEEGD OP 9 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/BEVOLKING/CIJFERS/EXTRA/PIRAMIDE-FX.HTM CBS (2013) BEZUINIGINGEN GEMEENTEN OP KUNST EN CULTUUR WORDEN ZICHTBAAR. GERAADPLEEGD OP 9 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/OVERHEID-POLITIEK/PUBLICATIES/ARTIKELEN/ARCHIEF/2013/2013-3875-WM.HTM CBS (2013) SOCIALE-MEDIAGEBRUIK. GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/VRIJE-TIJD-CULTUUR/PUBLICATIES/ARTIKELEN/ARCHIEF/2013/2013-3907-WM.HTM DDMA (2013) 3 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN DIE 2013 GAAN VERANDEREN. GERAADPLEEGD OP 9 NOVEMBER 2013 HTTP://DDMA.NL/ONLINE-MARKETING/3-TECHNOLOGISCHE-ONTWIKKELINGEN-DIE-2013-GAAN-VERANDEREN/ DRUKLAND (2013) HOME . GERAADPLEEGD OP 7 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.DRUKLAND.NL DUTCH COWBOYS (2013) 5 TRENDS DIE DE TV-SECTOR BEÏNVLOEDEN. GERAADPLEEGD OP 9 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.DUTCHCOWBOYS.NL/ITV/29749 FACEBOOK (2013) ADJE DONNIE. GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ADJEDONNIE?FREF=TS HIPHOP IN JE SMOEL (2013) ACHTERGRONDEN. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.HIPHOPINJESMOEL.COM/MAGAZINE/ACHTERGRONDEN/HIPHOP-SUBSIDIES-EEN-WERELD-TE-WINNEN ID WEAR (2013) CAPS.GERAADPLEEGD OP 8 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.IDWEAR.NL/TEXTIEL/CAPS___PETTEN/JOCKEY_CAP.ASPX


LITERATUURLIJST ADJEDONNIE

INFO NU (2013) FINANCIEEL. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://FINANCIEEL.INFONU.NL/DIVERSEN/102955-KOOPKRACHT-2013-WAT-HEEFT-DE-CONSUMENT-TE-BESTEDEN-IN-2013.HTML MUSIC RESEARCH (2013) HOME. GERAADPLEEGD OP 7 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.MUSICRESEARCH.NL OVERHEID (2006) CULTUUR, SPORT EN RECREATIE. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.OVERHEID.AW/INDEX.ASP?NMODULEID=19&WGID=6&SPAGETYPE=21&NPAGEID=110&NCMSPAGETYPE=1 OZO MEDIA (2013) WAT IS PASSBOOK EN HOE WERKT HET? GERAADPLEEGD OP 9 NOVEMBER 2013 HTTP://WWW.OZOMEDIA.NL/ARTIKELEN/WAT-IS-PASSBOOK-EN-HOE-WERKT-HET/. PLAZILLA. (2012) ‘GA JIJ BINNENKORT STAGE LOPEN EN DUS WONEN IN CURAÇAO?’ GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://PLAZILLA.COM/GA-JIJ-BINNENKORT-STAGE-LOPEN-EN-DUS-WONEN-IN-CURAAO POST NL (2013) SERVICE . GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTPS://ONLINEVERZENDSERVICE.POSTNL.NL/?PST=DP-OVS-BNR060913-HPZK-LLPAKKET-OVS REIS OM DE WERELD. ‘CURAÇAO INTRODUCTIE.’ GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.REISOMDEWERELD.NL/WERELD/CURACAO/ SIMONS, J. INTERVIEW. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013. SMG STUDIOS (2013) KOSTEN CALCULATOR. GERAADPLEEGD OP 7 NOVEMBER 2013 HTTP://FILM.SMG-STUDIOS.COM/KOSTEN-CALCULATOR/ SPOTIFY (2013) OVER SPOTIFY. GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTPS://WWW.SPOTIFY.COM/NL/ TOP NOTCH (2013) HOME. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.TOP-NOTCH.NL TRENDWATCHING (2013) TOP 10 TRENDS. GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTP://WWW.TRENDWATCHING.COM/TRENDS/10TRENDS2013/ UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (2013) TAAL EN COMMUNICATIE. GERAADPLEEGD OP 24 OKTOBER 2013 HTTP://STUDENT.UVA.NL/TLC/AZ/CONTENT3/STAGE/CONTRACT-EN-VERGOEDING.HTML WORLD MUSIC FORUM (2012) PUBLIEKSONDERZOEK WERELDMUZIEK. GERAADPLEEGD OP 9 NOVEMBER 2013 HTTP://GALLERY.MAILCHIMP.COM/7F02EA8D4CDF28D9C9635C44D/FILES/PUBLIEKSONDERZOEK_WERELDMUZIEK.PDF YOUNGWORKS (2013) MUZIEKTRENDS. GERAADPLEEGD OP 14 OKTOBER 2013 HTTP://BLOG.YOUNGWORKS.NL/TRENDS/MUZIEKTRENDS

37


MAAK KEUZES HASI UN CHÒIS

MAKE A CHOICE

ADJE DONNIE GAAT OP

SCHOLENTOUR!

KOMT HIJ OOK LANGS OP JOUW SCHOOL? KIJK VOOR MEER INFO OP:

FACEBOOK & TWITTER /ADJEDONNIE

@ADJEDONNIE


BIJLAGE ADJEDONNIE

#

BIJLAGE

< POSTER

VISITEKAARTJE > ADJE DONNIE.

BLIJF OP DE HOOGTE! VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK & TWITTER /ADJEDONNIE @ADJEDONNIE

PROF. GOOSSENSLAAN 1 BUILDING P3 5022 DM TILBURG +31-(0)-40-421-6360 :TEL +31-(0)-64-226-8424: GSM INFO@ADJEDONNIE.NL WWW.ADJEDONNIE.NL

ADJE DONNIE.

39


40

ADJEDONNIE BIJLAGE


>

BIJLAGE ADJEDONNIE

< FACEBOOK

TWITTER

41


COMMUNICATIEBURO SIX-T

DIT COMMUNICATIEPLAN WERD GEREALISEERD DOOR CO-IEMES STUDENTEN VAN DE FONTYS ACI TE TILBURG. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ALTIJD MAILEN NAAR NM.VANDERHEIJDEN@STUDENT.FONTYS.NL Communicatie buro

Communicatieplan Adje Donnie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you