Page 1


Nogometni klub Dol je tudi letos v počastitev občinskemu prazniku pripravil dvodnevni nog ometni turnir četvork. V soboto, 17. marca, so se pred nog ometnimi goli preizkusili učenci OŠ Janka Modra in pod ružničnih šol, naslednji dan pa še člani kluba. Z množično udeležbo so tekmo valci pokazali, da je nogomet še vedno najbolj priljub ljen šport na svetu, še posebno otroci pa so se razvese lili tudi svojih diplom in bleščečih pokalov. Š.K.K.


Pletenice APRIL 2018  

Občinsko glasilo občine Dol pri Ljubljani - Pletenice april 2018

Pletenice APRIL 2018  

Občinsko glasilo občine Dol pri Ljubljani - Pletenice april 2018

Advertisement