GLAS SLOBODE broj 4

Page 11

GLAS SLOBODE

Koji je vaš lični razlog zbog kojeg ste se pridružili plenumu i izašli na proteste?

11

ljudi i njihove priče

Više socijalne pravde. Ja sam zaposlen, imam platu i od čega da živim, ali za mene je ovo prilika da se dođe do više socijalne pravde što i meni treba. Jer živim u duboko nesretnom društvu i nije mi ni lijepo ni dobro živjeti u takvom društvu. To je moj lični motiv.

RVI mjesecima čeka na običnu potvrdu

Još jedna stvar je uspostava direktne demokratije. Do sada smo imali pred‐ stavničku koja je potpuno zakazala i pokazala da nije sposbna da brine o nar‐ odu i općim interesima, interesima poje‐ dinačnih grupa, nego se brinula samo o sebi. To su političke oligarhije koje se brinu samo za sebe. Mene lično vuće to što mislim da treba uspostaviti drugi sis‐ tem demokratije - direktni - koji će moći da utiče na takve nenormalnosti.

Ešrefa (58), nezaposlena

O odnosu vlasti prema demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima gov‐ ori i ova priča. Fehim, jedan od organi‐ zatora otpora u Zvorniku već više od če‐ tiri mjeseca čeka na običnu potvrdu iz Ministarstva odbrane BiH. Potvrda mu je potrebna radi uvezivanja radnog staža kako bi ostvario pravo na penziju. Fo‐ tografija pokazuje da je zahtjev za potvr‐ du predat još 07. novembra 2013. godine, ali je Fehim ni do danas, više od četiri mjeseca poslije, nije dobio. Za to vrijeme ovaj čovjek sa svojom porodi‐ com jedva preživljava od invalidnine. Ipak, to ga ne spriječava da svakodnevno svojim prisustvom podrži socijalne proteste ispred zgrade Predsjedništva BiH.

Nakon što je, kako kaže, nepravedno ot‐ puštena is Saobraćajne škole u Velešići‐ ma za vrijeme rata, a zbog čega još uvijek traje sudski spor, nikada više nije radila. Njena kćerka, magistar razredne nastave, takođe je na birou. Obje žive sa Ešrefi‐ nom majkom čija je penzija 310KM. Jed‐ inu pomoć dobiju od Ešrefinog brata. Mirna i dostojanstvena, Efrefa svaki dan dolazi na proteste. U njenim očima se vidi odlučnost da ne posustane u borbi za pravdu.

Narsiha (59), nezaposlena

Selver Fatić, penzioner

Ovaj posvećeni demonstrant danima skuplja potpise podrške socijalnim demonstracijama. Do danas u njegovoj svesci našlo se više od 2500 potpisa građana i građanki Sarajeva.

Svaki dan pred zgradom Predsjedništva BiH u Sarajevu Narsiha protestuje. Od 2000. godine nalazi se, zajedno sa supru‐ gom, na birou za zapošljavanje. Cijeli život žive kao podstanari, a za sve te go‐ dine nisu dobili ni jednu marku pomoći. Kaže da u njihovim godinama niko neće ni da ih pogleda kada se prijavljuju za poslove. Preživljavaju, kako Narsiha kaže, zahvaljujući suprugovim zlatnim rukama i njegovoj spremnosti da prih‐ vati bilo kakav posao koji se ukaže na vidiku njihovog života.

Elsedija (51), samohrana majka Razvela se od supruga alkoholičara kada su joj djeca imala dvije i sedam godina. 1993. priključila se Armiji BiH. Iz stana u kojem je živjela osam godina deloži‐ rana je. Često je, kaže, bila bez posla, maltene na ulici sa djecom, ali se uvijek borila da prehrani svoju familiju. I danas su podstanari. Elsedija izlazi na proteste svakodnevno iako radi. Nije je strah da će izgubiti posao, jer kako kaže, Bog je uz one koji koračaju uspravno.