Page 1

ZAHTJEVI

GRA\ANA I GRA\ANKI SARAJEVA

SARAJEVO 2014.


II PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 14.02.2014

ZAHTJEVI ZA SKUPŠTINU KANTONA SARAJEVO BROJ PROTOKOLA 2-II/2014

1. USPOSTAVLJANJE EKSPERTSKE VLADE •

ZAHTIJEVAMO OD SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO DA HITNO VLADU POVJERI EMINENTNIM OSOBAMA – EKSPERTIMA IZ OBLASTI U KOJIMA SU SE U SVOM DOSADAŠNJEM RADU POKAZALI USPJEŠNIM U OSTVARIVANJU REZULTATA. PLENUM INSISTIRA DA SASTAV VLADE NE BUDE PRIORITETNO STRANAČKI ODREĐEN.

2. REVIZIJA PLATA I BENEFICIJA NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA U KANTONU SARAJEVO I ­NJIHOVO USKLAĐIVANJE SA TRENUTNOM EKONOMSKOM S ­ ITUACIJOM •

TRENUTNO UKIDANJE „BIJELOG HLJEBA” ODNOSNO ISPLATA PLATA I PRINADLEŽNOSTI PREMIJERU I MINISTRIMA NAKON PRESTANKA VRŠENJA DUŽNOSTI.

UKIDANJE DODATNIH BENEFICIJA ZASTUPNICIMA U KANTONU SARAJEVO PO OSNOVU UČEŠĆA U KOMISIJAMA, ODBORIMA I DRUGIM TIJELIMA, KOJA SU SASTAVNI DIO SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO.

UVOĐENJE ZABRANE SVIM ZASTUPNICIMA I NOSIOCIMA JAVNIH FUNKCIJA U KANTONU SARAJEVO ZA UČEŠĆE U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH PREDUZEĆA I INSTITUCIJA OD JAVNOG ZNAČAJA U KANTONU SARAJEVO.

SVOĐENJE NAJVIŠE PLATE VRŠILACA JAVNIH FUNKCIJA NA NIVO DVIJE PROSJEČNE PLATE U KANTONU SARAJEVU.

REDUCIRANJE VOZNOG PARKA JAVNIH INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO ZA 50% I SVIH TROŠKOVA VEZANIH ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA I SLUŽBENA PUTOVANJA.

3. REVIZIJA PRIVATIZACIJE •

NALOŽITI KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU DA HITNO IZVRŠI REVIZIJU PROCESA PRIVATIZACIJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA U KANTONU SARAJEVO, PRI ČEMU PRIORITET IMAJU ­«FEROELEKTRO», «HOLIDAY INN», «SARABON», «ZORA», «KLJUČ», TE U SVIM DRUGIM PREDUZEĆIMA U KOJIMA JE IZVRŠENA SUMNJIVA PRIVATIZACIJA, UKLJUČUJUĆI PREDUZEĆA OD FEDERALNOG ZNAČAJA («VRANICA», «HIDROGRADNJA», «GP PUT», «UNIS PRETIS» I DRUGA).

4. USPOSTAVLJANJE NEZAVISNE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA O DEŠAVANJIMA 7. FEBRUARA, ČIJI ĆE SASTAV UKLJUČIVATI I DELEGIRANE ČLANOVE/ICE PLENUMA GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, SA PRAVOM POPISA I PROCJENE ŠTETE, KAO I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ZA PREKOMJERNU UPOTREBU SILE I ZLOSTAVLJANJE PRIVEDENIH.


VI PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 25.02.2014

ZAHTJEVI ZA TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO BROJ PROTOKOLA 4-III/14

1. TRENUTNU OSTAVKU GLAVNE TUŽITELJICE I NJENIH ZAMJENIKA SVIH RESORA, KAO I ODGOVORNIH SLUŽBENIKA ZBOG NESAVJESNOG RADA I NEPREDUZIMANJA ZAKONOM PROPISANIH DUŽNOSTI U ZAKONSKI PROPISANIM ROKOVIMA ŠTO JE REZULTIRALO NEPROCESUIRANJEM VELIKOG BROJA KRIVIČNIH PRIJAVA ZBOG ORGANIZOVANOG KRIMINALA, PRIVATIZACIJSKOG KRIMINALA I NELEGALNOG STICANJA IMOVINE I DIREKTNO OŠTETILO GRAĐANE I GRAĐANKE KANTONA SARAJEVO. 2. HITNO PROCESUIRANJE SVIH KRIVIČNIH PRIJAVA, A POSEBNO IZ OBLASTI PRIVREDNOG KRIMINALA, PRIVATIZACIJE, ZLOUPOTREBE OVLASTI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA I IZVJEŠTAJ O TRENUTNOM STANJU ZAPRIMLJENIH PREDMETA. 3. GRAĐANI I GRAĐANKE KANTONA SARAJEVO ZAHTIJEVAJU DA IM SE U ROKU OD 48 SATI DOSTAVI IZVJEŠTAJ O BROJU POKRENUTIH POSTUPAKA PROTIV ODGOVORNIH LICA ZA KOJE POSTOJE OSNOVI SUMNJE DA SU POČINILI PRIVREDNI KRIMINAL, TE U KOJOJ SE FAZI TI POSTUPCI NALAZE.

ZAHTJEVI ZA VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BROJ PROTOKOLA 5-III/14

1. DA SE POKRENE PREISPITIVANJE BLOKADA POSTUPAKA KOJU VRŠE TUŽITELJI U KANTONU SARAJEVO KAO I PREISPITIVANJE INERTNOSTI PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO, A KOJI SE ODNOSE NA PRIVATIZACIJU, KORUPCIJU, ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I NEPRAVILNOSTI U OBAVLJANJU FUNKCIJA RUKOVODSTVA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I FONDOVA. 2. DA U SKLOPU SVOJIH NADLEŽNOSTI PROMPTNO PROCESUIRA DISCIPLINSKE PRIJAVE PODNESENE PROTIV SUDIJA I TUŽILACA KAO I DA OD TUŽILAŠTVA I SUDOVA U KANTONU SARAJEVO TRAŽI IZVJEŠTAJ O RADU I EFIKASNOSTI RADA SVAKOG POJEDINOG SUDIJE I TUŽIOCA KAO I ANALIZU USPJEŠNOSTI RADA SVAKOG OD NJIH NA BAZI ZAVRŠENIH PREDMETA I POTVRĐENIH PRESUDA.


VI PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 25.02.2014

ZAHTJEVI ZA OPĆINSKE I KANTONALNI SUD U SARAJEVU BROJ PROTOKOLA 6-III/14

1. HITAN IZVJEŠTAJ, NAJKASNIJE U ROKU OD 7 DANA, O SVIM PREDMETIMA KOJI SE PRED NJIMA VODE, KAO I FAZI U KOJOJ SE NALAZE, A TIČU SE PRIVATIZACIJE, PRIVREDNOG KRIMINALA, STEČAJNIH POSTUPAKA, SLUČAJEVA NELEGALNOG STICANJA IMOVINE I KORUPCIJE.


VII PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 29.02.2014

ZAHTJEVI ZA SKUPŠTINU KANTONA SARAJEVO BROJ PROTOKOLA 1-III 2014

1. HITNO SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO. NA OVOJ SJEDNICI SKUPŠTINA U SVOM STALNOM ZASJEDANJU, GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA KANTONA SARAJEVO MORA PONUDITI HITNA I TRAJNA RJEŠENJA MNOGOBROJNIH DRUŠTVENOEKONOMSKIH PROBLEMA, KONAČNO STAVLJAJUĆI INTERESE DRUŠTVA ISPRED STRANAČKIH I PRIVATNIH. 2. ZATHJEV ZA MOMENTALNO USTUPANJE ADEKVATNOG PROSTORA NA CJELODNEVNU UPOTREBU ZA RAD PLENUMA GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA SARAJEVA.


VIII PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 04.03.2014

ZAHTJEVI ZA SKUPŠTINU KANTONA SARAJEVO BROJ PROTOKOLA 2-III 2014

1. USPOSTAVLJANJE EKSPERTSKE VLADE •

PODSJEĆAMO DA NAŠ ZAHTJEV ZA OSNIVANJE EKSPERTSKE VLADE KANTONA SARAJEVO JOŠ UVIJEK NIJE ISPUNJEN. STOGA, TRAŽIMO DA SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU, A NE VIŠE OD 7 DANA, IZGLASA NOVOG MANDATARA VLADE KANTONA SARAJEVO KOJI ĆE PROMPTNO PREDLOŽITI, A SKUPŠTINA POTVRDITI, EKSPERTE ZA ČELNE POZICIJE MINISTARSTAVA KANTONA SARAJEVO.

PREDLOŽENI MANDATAR JE DUŽAN DA PORED SVOJE BIOGRAFIJE JAVNO DOSTUPNIM UČINI I PROGRAM RADA NJEGOVE VLADE. TAKOĐER JE DUŽAN DA NA ČELNE POZICIJE MINISTARSTAVA PREDLOŽI LJUDE KOJI, PORED TOGA ŠTO SU EKSPERTI U ODGOVARAJUĆIM POLJIMA, NISU KOMPROMITIRANI TE DO SADA NISU UČESTVOVALI U RADU BILO KOJE VLADE.

2. PRIVATIZACIJA •

ZAHTIJEVAMO HITNO ZAMRZAVANJE SVIH PROCESA PRIVATIZACIJE U KANTONU SARAJEVO, NA NEODREĐENO VRIJEME, TE ZAMRZAVANJE DJELATNOSTI I KONTROLU RADA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO.

ZAHTIJEVAMO ULAZAK LEGITIMNIH ISTRAŽNIH ORGANA U SVE PREDMETE POSLIJERATNE PRIVATIZACIJE.

GRAĐANI I GRAĐANKE KANTONA SARAJEVO ZAHTIJEVAJU DA BUDU INFORMIRANI O ORGANIMA KOJI ĆE DJELOVATI PO OVOM ZAHTJEVU KAO I O NJIHOVOM PERSONALNOM SASTAVU.

SVI IZVJEŠTAJI PO OVOM OSNOVU MORAJU SE UČINITI JAVNIM I DOSTUPNIM PUTEM ŠTAMPANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA. GRAĐANKE I GRAĐANI KANTONA SARAJEVO TRAŽE DA IM SE NA E-MAIL ADRESU PLENUMA GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA DOSTAVI IZVJEŠTAJ O OKONČANIM POSTUPCIMA PRIVATIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, O BROJU PRIVATIZOVANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ISPUNJENJU PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA, TE O BROJU POSTUPAKA KOJI SU EVENTUALNO POKRENUTI U VEZI SA RASKIDOM ILI PONIŠTENJEM PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA.


VIII PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 04.03.2014

3. JAVNA PREDUZEĆA •

GRAĐANI I GRAĐANKE ZAHTIJEVAJU SMJENU DIREKTORA I V.D. DIREKTORA SVIH JAVNIH PREDUZEĆA, PREDUZEĆA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, JAVNIH USTANOVA I FONDOVA U KANTONU SARAJEVO TE SMJENE UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA U ISTIM U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU, A NE VIŠE OD 30 DANA.

ZBOG OČITOG STRANAČKOG ZAPOŠLJAVANJA I NEPOTIZMA PRI ZAPOŠLJAVANJU NEOPHODNO JE OSNOVATI ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZA PROMPTNO RASPISIVANJE JAVNIH KONKURSA ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH POZICIJA UZ JASNE I JAVNE KRITERIJE ZAPOŠLJAVANJA DIREKTORA I V.D. DIREKTORA SVIH JAVNIH PREDUZEĆA, PREDUZEĆA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, JAVNIH USTANOVA I FONDOVA U KANTONU SARAJEVO TE ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA.

DALJE ZAHTIJEVAMO UKIDANJE MJESTA SAVJETNIKA U SVIM JAVNIM INSTITUCIJAMA I RASPOREĐIVANJE ISTIH NA KONKRETNA I OPERATIVNA RADNA MJESTA KAO I JASNO DEFINISANJE I POŠTIVANJE ROKA U KOJEM MOŽE DJELOVATI V.D. DIREKTOR I U KOJEM SE MORA IMENOVATI DIREKTOR.

TAKOĐE ZAHTIJEVAMO SISTEMATIZACIJU I RACIONALIZACIJU RADNIH MJESTA U SVIM POMENUTIM INSTITUCIJAMA I TRENUTNU OBUSTAVU SVIH ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOJ UPRAVI.

4. TRANSPARENTNOST U RADU ORGANA I TIJELA KANTONA SARAJEVO •

ZAHTIJEVAMO UKIDANJE DISKRECIONIH SREDSTAVA KOJIMA POJEDINI MINISTRI U MINISTARSTVIMA KANTONA SARAJEVO MANIPULIRAJU BEZ IKAKVOG NADZORA.

ZAHTIJEVAMO DA ORGANI I TIJELA KANTONA SARAJEVO, UKLJUČUJUĆI I MINISTARSTVA NA NIVOU KANTONA SARAJEVO, UVEDU OBAVEZU PRAVOVREMENOG JAVNOG OBJAVLJIVANJA, NA JEDINSTVENOJ WEB STRANICI, SVIH DODIJELJENIH UGOVORA (UKLJUČUJUĆI I UGOVORE O DJELU) I GRANTOVA, PREMA PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA I/ILI UDRUŽENJIMA U CILJU TRANSPARENTNOSTI I ZAKONITOG DJELOVANJA ISTIH.

ZAHTIJEVAMO DA SVAKO POJEDINO MINISTARSTVO U OKVIRU KANTONA SARAJEVO AUTOMATSKI UČINI JAVNIM I DOSTUPNIM SLJEDEĆE PODATKE (JAVNIM OGLAŠAVANJEM, TE NA SVOJOJ WEB STRANICI ČIJA AŽURNOST MORA BITI NEUPITNA): •

DETALJAN BUDŽET SVOJE INSTITUCIJE;

IMENA ZAPOSLENIKA (I ONIH KOJI SU UPOSLENI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU) KAO I NJIHOVE BIOGRAFIJE;

IMENA I KVALIFIKACIJE OSOBA KOJE ODLUČUJU O PROGRAMIMA I INSTITUCIJAMA KOJIMA SE DODJELJUJU NOVČANA SREDSTVA, IZNOSE TIH SREDSTAVA I OBRAZLOŽENJE ODLUKA;

OBRAZLOŽENJE ODBIJANJA FINANCIRANJA ODREĐENIH PROGRAMA I INSTITUCIJA;

TE ANALIZU USPJEŠNOSTI PROJEKATA I INSTITUCIJA KOJE SU FINANCIJSKI POMOGNUTE


VIII PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 04.03.2014

PRETHODNIH GODINA; STRATEŠKI PLAN ZA TEKUĆU GODINU I 5 NAREDNIH.

ZAHTJEVI ZA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA BROJ PROTOKOLA 3-III/2014

1. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA IZMJENU I DOPUNU ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I NJIHOVIH PORODICA NA NAČIN DA SE MALOLJETNI DOBROVOLJCI PRIZNAJU KAO POSEBNA BORAČKA KATEGORIJA SA JASNO DEFINISANIM PRAVIMA I OBAVEZAMA. OVE IZMJENE I DOPUNE, TE EFIKASAN SISTEM PROVOĐENJA ISTIH KROZ DONOŠENJE ADEKVATNIH PODZAKONSKIH AKATA, ĆE SISTEMSKI RIJEŠITI PITANJA REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE OVE BORAČKE POPULACIJE. 2. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA DA SE PRISTUPI SISTEMSKOJ REVIZIJI BORAČKE POPULACIJE TE DA SE REGISTAR SVIH PRIPADNIKA BORAČKE POPULACIJE JAVNO OBJAVI. U REGISTRU JE, OSIM LIČNIH PODATAKA, POTREBNO OBJAVITI I SLJEDEĆE INFORMACIJE: NAZIV JEDINICE/A, PERIOD PROVEDEN U OSRBIH, TRENUTNI STATUS, ITD. 3. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA IZMJENU ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA, A U CILJU OBJEDINJAVANJA BORAČKIH UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA U JEDNU JEDNISTVENU BORAČKU ORGANIZACIJU KOJU BI ČINILE PODGRUPE KOJE ČINE PRIPADNICI RAZLIČITIH BORAČKIH KATEGORIJA (RVI, ORGANIZATORI OTPORA, MALOLJETNI DOBROVOLJCI, PORODICE ŠEHIDA, ITD.), A ČIJI BI PREDSTAVNICI ČINILI UO ILI VIJEĆE. ISPUNJENJE OVOG ZAHTJEVA BI DOVELO DO OPTIMIZACIJE INFRASTRUKTURE, UKIDANJA OPĆINSKIH UDRUŽENJA I OTVARANJA PO JEDNE OPĆINSKE KANCELARIJE JEDINSTVENOG UDRUŽENJA. 4. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA REORGANIZACIJU ZAVODA/SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KS NA NAČIN DA SE FORMIRA POSEBAN SEKTOR ZA PODRŠKU RAZVOJNIM PROJEKTIMA KOJI IMAJU ZA CILJ ZAPOŠLJAVANJE PRIPADNIKA BORAČKE POPULACIJE. 5. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA DA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO JAVNO OBJAVI SPISKOVE POJEDINACA I UDRUŽENJA KOJI SU DOBILI BILO KAKAV VID POMOĆI IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO (DONACIJE, STANOVI, GRAĐEVINSKI MATERIJAL, ŠKOLOVANJE DJECE, PROFESIONALNA REHABILITACIJA/PREKVALIFIKACIJA/DOKVALIFIKACIJA, BANJSKO/KLIMATSKO LIJEČENJE, U PERIODU OD 1996. GODINE DO DANAS.


VIII PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 04.03.2014 6. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA DA SE JAVNO OBJAVE NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI BORAČKIH UDRUŽENJA I POJEDINACA O UTROŠKU DOBIJENIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 1996. GODINE DO DANAS, TE DA SE POČINIOCI UOČENIH ZLOUPOTREBA PROCESUIRAJU KAO I ONI KOJI NISU VRŠILI NADZOR NAD TAKVIM NAČINOM TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA. 7. PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KANTONA SARAJEVO, ZAHTIJEVA DA SE PREDSTAVNICIMA GRUPE ZA BORAČKA PITANJA PLENUMA GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA, KATONA SARAJEVO, OMOGUĆI UČESTVOVANJE U RADU KOMISIJA ZA OCJENU PRISTIGLIH PRIJAVA PO OSNOVU JAVNIH POZIVA KOJE RASPISUJE MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA, U SVOJSTVU POSMATRAČA.


IX PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 12.03.2014

ZAHTJEVI PREMA SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO BROJ PROTOKOLA 9-III/2014

1. IZRADU SOCIJALNE KARTE GRAĐANA I GRAĐANKI KANTONA SARAJEVO U ROKU OD MAKSIMALNO 60 DANA. 2. USKLAĐIVANJE NAKNADA ZA SUBVENCIONIRANJE ŽIVOTNIH TROŠKOVA SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA SA VISINOM REALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U KANTONU ­SARAJEVO. 3. ODREĐIVANJE NOVČANE POMOĆI NEZAPOSLENIM LICIMA KOJA SE NALAZE U STANJU SOCIJALNE POTREBE U MINIMALNOM IZNOSU OD 1/3 MJESEČNE PLATE U KS. 4. NOVČANE NAKNADE ZA SVE PORODILJE U IZNOSU OD MINIMUM 50% PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE U KS, BEZ OBZIRA NA RADNI STATUS. 5. PRIZNAVANJE PRAVA NA POSEBAN STATUS SAMOHRANIM RODITELJIMA KOJI ĆE UKLJUČIVATI NAKNADE, PODSTICAJ PRI ZAPOŠLJAVANJU I SL. 6. HITNU IZRADU EFIKASNIH PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA. 7. HITNA PRIMJENA ZAKONSKE KAZNE ZA POSLODAVCE ZA NEUPLAĆIVANJE DOPRINOSA SOCIJALNOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.

NACRT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU MORA BITI POD HITNO REVIDIRAN PO SLIJEDEĆIM SMJERNICAMA: 1. NE SMIJE SE PLANIRATI ZADUŽIVANJE KOD KOMERCIJALNIH BANAKA ZA JAVNU POTROŠNJU. 2. MORA BITI JASNA I VIDLJIVA NAMJERA NADLEŽNIH DA SE SPROVEDU RADIKALNE MJERE ŠTEDNJE U SKLADU SA SUŠTINOM SOCIJALNIH I DRUGIH ZAHTJEVA KOJE IM ŠIRA GRAĐANSKA JAVNOST VEĆ DUŽE VRIJEME UPUĆUJE, SADA I KROZ RAD PLENUMA GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA.


IX PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 12.03.2014

ZAHTJEV PREMA KANTONALNOJ TELEVIZIJI: TV SA-TELEVIZIJA SARAJEVO I KANTONALNOJ SKUPŠTINI BROJ PROTOKOLA 10-III/14

1. DONOŠENJE ZAKLJUČKA KOJIM SE TV SA NALAŽE ODREĐIVANJE TERMINA U TRAJANJU OD MINIMALNO 60 MINUTA TOKOM KOJEG ĆE UČESNICE I UČESNICI PLENUMA U EMISIJI UŽIVO I U KONTAKTU SA GLEDAOCIMA JAVNOSTI PRIBLIŽITI RAZLOGE ODRŽAVANJA PLENUMA I ZAHTJEVE KOJIMA OD INSTITUCIJA VLASTI TRAŽI RJEŠENJA LOŠE SOCIJALNE SITUACIJE STANOVNIŠTVA. PLENUM ZAHTIJEVA TRI TERMINA SEDMIČNO, PONEDJELJKOM SRIJEDOM I PETKOM PRIJE ODRŽAVANJA PLENUMA.


IX PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 12.03.2014

ZAHTJEVI PLENUMA GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA PREMA INSTITUCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (BIĆE PREDANI NAKON USVAJANJA OD OSTALIH PLENUMA U FBIH)

1. OSTAVKA VLADE FEDERACIJE. 2. OBUSTAVA KRIVIČNOG GONJENJA SVIH UČESNIKA DEMONSTRACIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OD 5. FEBRUARA NADALJE. 3. TRENUTNA OBUSTAVA SVIH PRIVATIZACIJSKIH PROCESA I RASPRODAJE JAVNIH ­DOBARA. REVIZIJA DOSADAŠNJE PRIVATIZACIJE I PROCESUIRANJE ODGOVORNIH. 4. UKIDANJE BENEFICIJA U INSTITUCIJAMA I ORGANIMA JAVNE UPRAVE NA SVIM NIVOIMA UKLJUČUJUĆI NAKNADE NA PLAĆE NAKON PRESTANKA JAVNE FUNKCIJE (TZV. „BIJELI HLJEB”) I NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT OD PORODICE I SMJEŠTAJ U MJESTU RADA. 5. ODREĐIVANJE VISINE PLAĆE IZABRANIM DUŽNOSNICIMA, NOSIOCIMA IZVRŠNIH FUNKCIJA I NJIHOVIM SAVJETNICIMA NA NIVO 2 PROSJEČNE PLATE U FEDERACIJI BIH. 6. UKIDANJE MJESEČNIH NAKNADA ZA RAD ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA, KOMISIJA I DRUGIH UPRAVNIH TIJELA U JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJIMA SU OSNIVAČI INSTITUCIJE VLASTI FEDERACIJE BIH IZ SREDSTAVA BUDŽETA. 7. UVOĐENJE PROGRESIVNIH POREZNIH STOPA KAKO BI SVI PORESKI OBVEZNICI PLAĆALI POREZ PO RAZLIČITIM POREZNIM STOPAMA, U ZAVISNOSTI OD VISINE DOHOTKA, ODNOSNO OSTVARENE DOBITI. 8. POKRETANJE INICIJATIVE PREMA PARLAMENTU BIH ZA IZMJENU ZAKONA O PDV-U, S CILJEM UVOĐENJA DIFERENCIRANE STOPE PDV-A, UZ NULTU STOPU ZA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE. 9. HITNO USKLAĐIVANJE PENZIJA SA RASTOM PROSJEČNE PLATE U FEDERACIJI, KOJE NE SMIJE UZROKOVATI UMANJIVANJE IZNOSA PENZIJA TE UVEZIVANJE RADNOG STAŽA OSOBAMA KOJE SU STEKLE USLOVE ZA PENZIJU. 10. TRENUTNA OBUSTAVA ZADUŽIVANJA KOD MEĐUNARODNIH I DOMAĆIH BANAKA I ­FONDOVA RADI KREDITIRANJA JAVNE POTROŠNJE NA PODRUČJU FBIH.


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014

ZAHTJEVI RADNE GRUPE ZA KULTURU BROJ PROTOKOLA 13-III/14

1. TRANSPARENOST DJELOVANJA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO PUTEM ZVANIČNE WEB STRANICE MINISTARSTVA ZA KULTURU I SPORT KANTONA SARAJEVO, SVI GRAĐANI/KE IMAJU PRAVO ZNATI: - DETALJAN BUDŽET MINISTARSTVA ZA KULTURU I SPORT KANTONA SARAJEVO; - IMENA OSOBA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO I NJIHOVE BIOGRAFIJE; - KOJIM JAVNIM INSTITUCIJAMA IZ OBLASTI KULTURE JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO; - KOJE JAVNE INSTITUCIJE I NEZAVISNE ORGANIZACIJE, KOJIMA NIJE OSNIVAČ KS KONTINUIRANO

- FINANCIRA MINISTARSTVO ZA KULTURU I SPORT KS I U KOJEM IZNOSU; - ANALIZU USPJEŠNOSTI PROJEKATA I INSTITUCIJA KOJE SU FINANCIJSKI POMOGNUTE PRETHODNIH GODINA; - IMENA I STRUČNOST OSOBA KOJE ODREĐUJU KOJIM SE PROGRAMIMA I INSTITUCIJAMA DODJELJUJU NOVČANA SREDSTVA, U KOJEM IZNOSU I OBRAZLOŽENJE ODLUKA; - OBRAZLOŽENJE U SLUČAJU PRIHVATANJA/ODBIJANJA FINANCIRANJA ODREĐENIH PROGRAMA I INSTITUCIJA; - STRATEŠKI PLAN ZA TEKUĆU GODINU I 4 NAREDNE; - IMENA SA BIOGRAFIJAMA ISTAKNUTIH SLOBODNIH UMJETNIKA/CA I PRAVILNIK PO KOJEM JE NEKO ISTAKNUTI SLOBODNI UMJETNIK/CA;


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014

2. KULTURNA STRATEGIJA I OSNIVANJE VIJEĆA ZA KULTURU I UMJETNOST 2.1. JAVNO PREDOČAVANJE KULTURNE STRATEGIJE U PROTEKLE 4 GODINE ZA VRIJEME MANDATA VLADE KS, KOJA JE TRENUTNO U TEHNIČKOM MANDATU, I POSTIGNUTIH REZULTATA; 2.2. OSNIVANJE VIJEĆA ZA KULTURU I UMJETNOST PRI MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA ZA POJEDINA PODRUČJA UMJETNIČKOG I KULTURNOG STVARALAŠTVA: 
 - MUZIKU I MUZIČKO SCENSKE UMJETNOSTI, - IZVEDBENE UMJETNOSTI, - FILM I KINEMATOGRAFIJU, - KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO, - LIKOVNE UMJETNOSTI I MUZEOLOGIJU, - NOVE MEDIJSKE KULTURE, - KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM, - UREĐIVAČKU POLITIKU KANTONALNE TELEVIZIJE, - KULTURNU STRATEGIJU, - MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, RADI PREDLAGANJA CILJEVA KULTURNE POLITIKE I MJERA ZA NJEZINO PROVOĐENJE, A POSEBICE PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA KOJA SE SREDSTVA OSIGURAVAJU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, TE RADI OSTVARIVANJA UTICAJA KULTURNIH RADNIKA/CA I UMJETNIKA/CA NA DONOŠENJE ODLUKA VAŽNIH ZA KULTURU I UMJETNOST. 
 ZA ČLANOVE/ICE VIJEĆA, KOJA IMAJU PET ČLANOVA/ICA, IMENUJU SE KULTURNI RADNICI/E I UMJETNICI/E IZ PODRUČJA UMJETNOSTI I KULTURE KOJI SVOJIM DOSADAŠ¬NJIM DOSTIGNUĆIMA I POZNAVA¬NJEM PROBLEMATIKE VEZANE ZA FORMIRANJE I PROVEDBU KULTURNE POLITIKE MOGU PRIDONIJETI OSTVARENJU CILJEVA ZBOG KOJIH JE VIJEĆE OSNOVANO. 
 MINISTAR KULTURE POKREĆE POSTUPAK IZBORA ČLANOVA/ICA VIJEĆA POZIVOM INSTITUCIJAMA I UDRUŽENJIMA IZ PODRUČJA UMJETNOSTI I KULTURE DA PODNESU PISANE I OBRAZLOŽENE PRIJEDLOGE OSOBA ZA IZBOR ČLANOVA/ICA VIJEĆA S PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI KOJIMA SE BAVE. ČLAN VIJEĆA NE MOŽE BITI OSOBA KOJA IMA UDIO U VLASNIŠTVU ILI JE NA RUKOVODEĆOJ FUNKCIJI PRAVNOG TIJELA KOJE OBAVLJA DJELATNOSTI U KULTURI IZ PODRUČJA KULTURNOG VIJEĆA. 

 MANDAT VIJEĆA TRAJE 4 GODINE I NJEGOVI ČLANOVI/ICE ZA SVOJ RAD NE PRIMAJU NIKAKVU NAKNADU. ČLANSTVO U VIJEĆU TREBA BITI PITANJE ČASTI I RADA ZA DOBROBIT SVIH GRAĐANA/KI. X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014

2.3. ORGANIZACIJA KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI KULTURE KANTONA SARAJEVO VRIJEME ODRŽAVANJA: SEPTEMBAR 2014. CILJ KONFERENCIJE: KREIRANJE STRATEŠKOG KULTURNOG PLANA ZA NAREDNE 4 GODINE, KOJI ĆE MORATI BITI USVOJEN OD STRANE SVIH STRANAKA KOJE BUDU IZAŠLE NA IZBORE. UČESNICI/E: DJELATNICI/E MINISTARSTVA ZA KULTURU I SPORT (ONI SU STALNO ZAPOSLENI U MINISTARSTVU, UKLJUČUJUĆI I PREDSTAVNIKA/CU MINISTARSTVA FINANCIJA KANTONA), DIREKTORI/ICE JAVNIH KULTURNIH USTANOVA, KULTURNI RADNICI/E I UMJETNICI/E, STRUČNJACI/KINJE IZ BIH I REGIONA KOJI SU SVOJIM DJELOVANJEM DOVELI DO RAZVOJA KULTURNIH USTANOVA, INSTITUCIJA I KULTURE UOPŠTE. PLANIRANI REZULTATI: PLAN RAZVOJA KULTURE KANTONA SARAJEVO ZA NAREDNE 4 GODINE: - DEFINIRANJE KULTURNIH PRIORITETA NA REALNIM OSNOVAMA; - PLAN OBOGAĆIVANJA KULTURNOG ŽIVOTA GRADA 365 DANA U GODINI; - KREIRANJE ANALIZE POSJEĆENOSTI KULTURNIH DOGAĐAJA, STATISTIČKA ANALIZA PUBLIKE, STRATEGIJA RAZVOJA PUBLIKE; - REFORMA KULTURNIH INSTITUCIJA; - STIMULIRANJE KULTURNE PROIZVODNJE; - PORESKE OLAKŠICE ZA PROIZVOĐAČE/ICE, TE ZA PRIVREDNA TIJELA KOJA FINANSIJSKI PODRŽAVAJU KULTURU; - REGULIRANJE AUTORSKIH PRAVA; - POVEĆANJE BUDŽETA ZA KULTURU I APLICIRANJEM NA INTERNACIONALNE FONDOVE (NPR. FOND EVROPSKE UNIJE - KREATIVNA EUROPA 2014-2020); - POTICAJ NEZAVISNIM PRODUKCIJAMA ZA UMJETNIČKO I KULTURNO STVARALAŠTVO; - UVOĐENJE OBAVEZNIH EDUKATIVNIH RADIONICA ZA DJECU, MLADE, OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA U JAVNE USTANOVE IZ KULTURE (MUZEJE, GALERIJE, POZORIŠTA...); - ORGANIZIRANJE KULTURNIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA REDOVNOJ OSNOVI (NPR. TITLOVANJE POZORIŠNIH PREDSTAVA I DOMAĆIH FILMOVA ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE…); - UVRŠTAVANJE KULTURNIH SADRŽAJA U OBAVEZNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG I FAKULTETSKOG OBRAZOVANJA

- PRESTANAK FINANCIRANJA VJERSKIH MANIFESTACIJA IZ BUDŽETA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KS


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014

3. REFORMA RADA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE 3.1. DEPOLITIZACIJA IZBORA MENADŽMENTA KULTURNIH INSTITUCIJA •

NA IZBOR DIREKTORA/ICE JAVNIH USTANOVA KULTURE NE SMIJE IMATI UPLIVA NITI JEDNA POLITIČKA STRANKA.

RUKOVODSTVO MORA BITI ISKLJUČIVO NESTRANAČKO, BIRANO NA OSNOVU PROFESIONALNE KOMPETENCIJE, PREDLOŽENOG PLANA RADA, CILJEVA I VIZIJE RUKOVOĐENJA JAVNE USTANOVE KULTURE.

EVALUACIJU USPJEŠNOSTI RADA DIREKTORA/ICE I NJEGOVOG/NJENOG TIMA RADI VLADA KANTONA SARAJEVO NA ČELU SA MINISTROM KULTURE I SPORTA KS, U SARADNJI SA NADLEŽNIM VIJEĆEM ZA KULTUROM, ALI NE I SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO (ČIME SE SPREČAVAJU POLITIČKE SMJENE DIREKTORA/ICA).

3.2. IZMJENA ZAKONA/PRAVILNIKA O IZBORU DIREKTORA/ICE •

IZMIJENITI ZAKON KOJI TRAŽI DA DIREKTOR/ICA MORA IMATI 5 GODINA ISKUSTVA U RUKOVOĐENJU JAVNOM USTANOVOM, ŠTO ONEMOGUĆAVA IMENOVANJE MLADIH LJUDI NA RUKOVODEĆE POZICIJE. UMJESTO TOGA OSOBA KOJA SE PRIJAVLJUJE NA TRANSPARENTAN KONKURS MORA IMATI 2 GODINE ISKUSTVA U VOĐENJU JAVNE USTANOVE, ORGANIZACIONE JEDINICE JAVNE USTANOVE, ORGANIZACIJE ILI UDRUŽENJA KOJE JE POSTIGLO IZVRSNE REZULTATE U POSLOVANJU.

OSOBE KOJI SE JAVE NA KONKURS MORAJU PREDATI PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA UMJETNIČKOG RADA INSTITUCIJE, TE VIZIJU I ŠTO JE MOGUĆE PRECIZNIJI FINANCIJSKI PLAN.

PRUŽITI MOGUĆNOST DA SE NA MJESTO DIREKTORA/ICE MOGU PRIJAVITI I MENADŽERI/ CE IZ DRUGIH OBLASTI, DOVOLJNO EDUCIRANI NA POLJU KULTURE, KOJI U SVOM RADU TREBA DA USKO SURAĐUJU S EKSPERTIMA/ICAMA IZ OBLASTI U KOJOJ DJELUJU.

UPRAVNI ODBORI JAVNIH USTANOVA KULTURE TREBAJU BITI FORMIRANI U SASTAVU: NESTRANAČKI DIREKTOR/ICA INSTITUCIJE, 2 OSOBE IZ STRUKE, JEDNA OSOBA IZ JAVNOG ŽIVOTA-INFORMIRANOG KONZUMENTA/ICE KULTURE, TE JEDNA OSOBA IZ RESORNOG MINISTARSTVA. SVE ODLUKE SE MORAJU ZAJEDNIČKI DONOSITI.


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014 3.3. REVIZIJA RADA UPOSLENIKA/CA KULTURNIH INSTITUCIJA •

REVIZIJA RADA UPOSLENIKA/CA KULTURNIH INSTITUCIJA U POSLJEDNJIH DESET GODINA I PRIMJENA SISTEMA POTPISIVANJA UGOVORA NA ODREĐENO VRIJEME U SKLADU SA POSTIGNUTIM REZULTATIMA RADA U JAVNOJ USTANOVI KULTURE, ČIME SE POVEĆAVA KONKURENTNOST I OMOGUĆAVA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH LJUDI.

3.4. REVIZIJA SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA PREMA POTREBAMA INSTITUCIJA •

PRILAGOĐAVANJE ADMINISTRACIJE JAVNIH USTANOVA KULTURE SAVREMENIM TENDENCIJAMA U KULTURNOM MENADŽMENTU, TE SHODNO TOME UKIDANJE ODREĐENIH RADNIH MJESTA I OTVARANJE POTREBNIJIH.

STRUČNA ANALIZA FINANCIJSKIH I STRUČNIH POTREBA ZA USPJEŠAN RAD JAVNIH KULTURNIH USTANOVA (NPR. KOLIKO JE POTREBNO HISTORIČARA/KI UMJETNOSTI, KUSTOSA/ICA, ARHIVARA/KI, RESTAURATORA/ICA I OSOBA KOJE RADE NA EDUKACIJI ZA USPJEŠAN RAD JAVNE KULTURNE USTANOVE KOJA SE BAVI IZLOŽBENOM I MUZEJSKOM DJELATNOŠĆU, TE KOLIKO OSOBA KOJE SU VEĆ ZAPOSLENE POSJEDUJE ZNANJA I VJEŠTINE DA OBAVLJA VIŠE SPOMENUTIH ZADATAKA).


POVEZIVANJE SA UNIVERZITETOM U SARAJEVU I MINISTARSTVOM ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO U CILJU ANALIZE I PROCJENE O STVARNIM POTREBAMA KADROVA ZA JAVNE USTANOVE KULTURE, TE PRILAGOĐENJE BROJA STUDENATA/ICA KOJE SE SVAKE GODINE PRIMAJU NA STUDIJE TOJ ANALIZI.

3.5. VIDLJIVO OBJAVLJIVANJE KONKURSA ZA RADNA MJESTA •

VIDLJIVO OBJAVLJIVANJE KONKURSA ZA RADNA MJESTA U JAVNIM USTANOVAMA IZ OBLASTI KULTURE (NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KS, TE U MINIMALNO DVJEMA VISOKOTIRAŽNIM DNEVNIM NOVINAMA KOJA SE IZDAJU U KANTONU SARAJEVO).

3.6. ZAPOŠLJAVANJE MLADIH •

ZAUSTAVLJANJE GAŠENJA RADNIH MJESTA OSLOBOĐENIH ODLASKOM UPOSLENIKA/CA U PENZIJU (NPR. GLUMCI/ICE, KOSTIMOGRAFI/KINJE, SCENOGRAFI/KINJE ITD.).

OBUČAVANJE MLADIH U CILJU SPREČAVANJA NESTAJANJA POJEDINIH ZANIMANJA.

ISKORIŠTAVANJE MOGUĆNOSTI FINANCIJSKE POTPORE OD STRANE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE - JEDNA GODINA PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA MLADE KOJI SU NA BIROU, A KOJI SE MOGU OBUČITI ZA RIJETKA ZANIMANJA KOJA POLAKO IZUMIRU U NAŠIM POZORIŠTIMA I NA FILMU (PATINER/KA, ŠMINKER/ICA, MASKER/KA I SL.).


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014

3.7. STRUČNA ANALIZA STANJA I NAČINA OČUVANJA ARHIVSKE GRAĐE, MUZEJSKIH EKSPONATA, UMJETNIČKIH DJELA, KNJIGA, FIMSKIH, VIDEO I AUDIO ZAPISA KOJE SE NALAZE U DEPOIMA JAVNIH USTANOVA KS •

PROVJERA USKLAĐENOSTI RADA JAVNIH USTANOVA KS SA ZAKONOM O ARHIVIRANJU.

POJEDNOSTAVLJENJE PROTOKOLA PRISTUPA DOKUMENTIMA ARHIVSKE GRAĐE KOJA SE NALAZI U DEPOIMA JAVNIH USTANOVA KS (NPR. ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOHISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO, ARHIVA BIH I SL.).

IZRADA PLANA DIGITALIZACIJE DOKUMENATA ARHIVSKE GRAĐE.

3.8. REVITALIZACIJA I ADAPTACIJA POSTOJEĆIH NEDOVOLJNO ISKORIŠTENIH ILI NAPUŠTENIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU JAVNIH USTANOVA KS •

USTANOVITI TAČAN BROJ POSTOJEĆIH OBJEKATA (HALA) KOJI SU NEISKORIŠTENI U PUNOM KAPACITETU ILI POPTUNO NAPUŠTENI.

KREIRATI STRATEGIJU, U SARADNJI SA EKSPERTIMA I STUDENTIMA IZ RAZLIČITIH, A RELEVANTNIH STRUKOVNIH OBLASTI, S CILJEM PRONALAZAKA MOGUĆNOSTI ZA PRENAMJENOM I ADAPTACIJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA ZA POTREBE MUZIČKIH (SAVREMENE, KLASIČNE, JAZZ MUZIKE) I MUZIČKO-SCENSKIH UMJETNOSTI.

3.9. IZMJENA INGERENCIJA •

VRATITI KULTURNO-SPORTSKI CENTAR SKENDERIJA POD INGERENCIJE MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KS (UMJESTO MINISTARSTVA PRIVREDE).

3.10. REFORMA FINANCIRANJA •

UKIDANJE TREZORSKOG POSLOVANJA JAVNIH USTANOVA U KULTURI ILI OMOGUĆAVANJE OTVARANJA TRANSPARENTNOG ODVOJENOG RAČUNA ZA VLASTITE PRIHODE, ČIME BI SE OMOGUĆILO LAKŠE DJELOVANJE JAVNIH USTANOVA KULTURE.

3.11. POTICANJE SURADNJE JAVNIH KULTURNIH USTANOVA KOJE SE BAVE ISTOM DJELATNOŠĆU •

RADI REALIZACIJE PROJEKATA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU (NPR. POZORIŠTA KOJA DJELUJU U KANTONU SARAJEVO SUOČENA SU S NEDOSTATKOM STRUČNIH OSOBA KOJE SE BAVE ODREĐENIM ZANIMANJIMA - NEMA RADIONICA ZA IZRADU SCENOGRAFIJE, REKVIZITE, MASKI I KOSTIMA U SVAKOM POZORIŠTU).


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 20.03.2014

4. REVIZIJA PRIVATIZACIJE JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE •

REVIZIJA PRIVATIZACIJE SVIH SARAJEVSKIH KINA I PREDUZEĆA FORUM, TE POKRETANJE POSTUPKA U TUŽILAŠTVU, JER SU KINA PRIVATIZIRANA DA BI BILA ZATVORENA (KINO RADNIK), PRODANA I PORUŠENA (KINO KUMROVEC, KINO ARENA).

DETALJNO OBRAZLOŽENJE FINANSIRANJA OBNOVE ODREĐENIH USTANOVA KULTURE ZA KOJE SE SVAKE GODINE IZDVAJAJU SREDSTVA, IAKO DO OBNOVE NE DOLAZI (NPR. PIONIRSKI DOM BOŠKO BUHA IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVO SARAJEVO).

5. STATUS SAMOSTALNIH UMJETNIKA/CA 5.1. REVIZIJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA/CE •

JAVNO OBJAVLJAVLJIVANJE IMENA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA/CA, NJIHOVIH BIOGRAFIJA I IZVJEŠTAJA O NJIHOVOM RADU.

JAVNO OBJAVLJIVANJE KONKURSA ZA DOBIJANJE STATUSA ISTAKNUTOG/E SAMOSTALNOG/E UMJETNIKA/CE NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KS I U VISOKOTIRAŽNIM DNEVNIM NOVINAMA KOJA SE IZDAJU I PRODAJU U KANTONU SARAJEVO.

JAVNO OBJAVLJIVANJE USLOVA I KRITERIJA ZA DOBIJANJE STATUSA, BROJ LJUDI KOJI MOGU DOBITI STATUS, SASTAV KOMISIJE KOJA ODLUČUJE O IZBORU, TE ODLUKE KOMISIJE I OBRAZLOŽENJA TIH ODLUKA.

5.2. UREĐIVANJE STATUSA I PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA/CA I MJERE ZA POTICANJE NEZAVISNOG KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA •

UREDITI STATUS SAMOSTALNIH UMJETNIKA/CA BEZ ZASNOVANOG STALNOG RADNOG ODNOSA KOJIMA JE UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I DJELOVANJE JEDINO I GLAVNO ZANIMANJE (PODRUČJA UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA SU: KNJIŽEVNO, KNJIŽEVNOPREVODILAČKO, POZORIŠNO, FILMSKO, MUZIČKO, MUZIČKO/SCENSKO, BALETNO, PLESNO, LIKOVNO I PRIMIJENJENO LIKOVNO TJ. SLIKARSKO, KIPARSKO I ARHITEKTONSKO, ZATIM UMJETNIČKO OBLIKOVANJE, UMJETNIČKA FOTOGRAFIJA, MULTIMEDIJALNO STVARALAŠTVO I SL.);

ZAKONOM UREDITI PENZIONO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UMJETNICIMA/CAMA BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA.


• 6. PLAN OČUVANJA 7 INSTITUCIJA KULTURE KOJE SU BEZ STATUSA •

SEDAM INSTITUCIJA KULTURE OD DRŽAVNOG ZNAČAJA KOJA TRENUTNO NE PRIPADAJU NIKOME NALAZE SE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO. TO SU: -

HISTORIJSKI MUZEJ BIH,

-

MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI BIH,

-

UMJETNIČKA GALERIJA BIH,

-

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BIH,

-

BIBLIOTEKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE BIH,

-

ZEMALJSKI MUZEJ BIH,

-

KINOTEKA BIH.

ZAHTIJEVAMO DA SE MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO IZJASNI O 7 INSTITUCIJA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA U VEZI SA SISTEMSKIM FINANCIRANJEM NJIHOVOG RADA I STRATEGIJE ZA BUDUĆNOST ZAHTIJEVAMO DA SE URADI ANALIZA ŠTETE KOJA JE UČINJENA ZATVARANJEM OVIH INSTITUCIJA ZA KULTURNU BAŠTINU, OČUVANJE NJIHOVIH ARHIVA, TE OBRAZOVNI SISTEM KANTONA SARAJEVO I BIH U CJELINI

ZAHTIJEVAMO KONKRETAN PRIJEDLOG OČUVANJA INSTITUCIJA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA, UZ PLAN OSTVARIVANJA PROFITA PONOVNIM OTVARANJEM OVIH INSTITUCIJA ZA JAVNOST 
 ROK SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO ZA USVAJANJE JE 30 DANA. (20.04.2014.)


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 21.3.03.2014

ZAHTJEVI U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE I MLADIH BROJ: 14-III/14

1. VRAĆANJE UGLEDA INSTITUCIJAMA OBRAZOVANJA I KREIRANJE POVJERENJA U NJIH. •

ZAHTIJEVAMO DA SE, U SKLADU SA ZAKONIMA O OBRAZOVANJU, U SVIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA HITNO USPOSTAVI TAKVA KADROVSKA POLITIKA PREMA KOJOJ ĆE ISKLJUČIVI KRITERIJI ZAPOŠLJAVANJA, IMENOVANJA I NAPREDOVANJA BITI STRUČNOST, KOMPETENCIJA I AKADEMSKA DOSTIGNUĆA, A NE STRANAČKI, RODBINSKI ILI SLIČNI MOTIVI; DA SE SVA DOSADAŠNJA ODSTUPANJA OD OVOG PRAVILA SANKCIONIŠU REVIZIJOM I UVIDOM U KONKURSNE PROCEDURE; DA SE SVI JAVNI KONKURSI/OGLASI OBJEDINJUJU NA JEDNOM, VEĆEM DIJELU JAVNOSTI POZNATOM MJESTU; DA SE OSIGURA PUNA DOSTUPNOST I RADNA POSVEĆENOST NASTAVNOG OSOBLJA NA MATIČNOJ INSTITUCIJI; DA SE BEZ IZUZETKA PRIMIJENJUJU ZAKONSKI PROPISI O USLOVIMA ZA PENZIONISANJE.

ZAHTIJEVAMO DA SE NA NIVOU UNIVERZITETA HITNO USPOSTAVI EFIKASAN SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE I DA SE SANKCIONIŠU NPR. KUPOVINA ISPITA, DIPLOMA, PLAGIJARIZAM I SL.; DA SE USPOSTAVI SISTEM PRIJAVLJIVANJA I SANKCIONISANJA SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA, RAZNIH VRSTA ZLOSTAVLJANJA I DRUGIH SLIČNIH PROTUZAKONITIH RADNJI KOJE PROISTIČU IZ ZLOUPOTREBE POLOŽAJA, TE DA NADLEŽNI INSPEKCIJSKI I DRUGI ORGANI NAPRAVE UVID I SANKCIONIŠU DOSADAŠNJE PROTUZAKONITE RADNJE U OVIM DOMENIMA.

ZAHTIJEVAMO DA OBRAZOVANJE BUDE BESPLATNO NA SVIM RAZINAMA, OD VRTIĆA DO UNIVERZITETA; DA SE UVEDU PRIJEMNI ISPITI ZA SVE UNIVERZITETSKE STUDIJSKE PROGRAME I ODREDI FIKSNA KVOTA STUDENATA/ICA ZA REDOVNI, VANREDNI I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ; DA SE UKINE PRAKSA OBAVEZNE KUPOVINE UDŽBENIKA PREDMETNIH NASTAVNIKA/CA, TE DA STATUS REDOVNOG STUDENTA/ICE (U SKLADU S AKADEMSKIM POSTIGNUĆIMA) NE UKLJUČUJE NIKAKVE NOVČANE NAKNADE PREMA FAKULTETU/UNIVERZITETU.

ZAHTIJEVAMO DA SE OBEZBIJEDI PRAKSA TOKOM ŠKOLOVANJA I STUDIJA, KAO I PRIPRAVNIČKI STAŽ PO ZAVRŠETKU STUDIJA, TE DA SE KROZ PORESKE OLAKŠICE STIMULIŠU JAVNA I PRIVATNA PREDUZEĆA NA ZAPOŠLJAVANJE STUDENATA/ICA I UČENIKA/CA NAKON ZAVRŠETKA ŠKOLOVANJA/STUDIJA.

ZAHTIJEVAMO DA SE ZNATNO VIŠE INVESTIRA U NAUKU; DA SE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD STUDENATA/ICA I NASTAVNIKA/ICA STIMULIŠE KROZ NJEGOVU INTEGRACIJU U STUDIJSKE PROGRAME, UZ OBEZBJEĐENJE MATERIJALNIH RESURSA OD STRANE OSNIVAČA NA REDOVNOJ OSNOVI (NPR. INFORMATIČKA OPREMA, LABORATORIJI, BIBLIOTEKE S DRUŠTVENOM ODGOVORNOŠĆU, ISTRAŽIVAČKI TROŠKOVI...)

ZAHTIJEVAMO DA BUDŽET ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE BUDE INVESTICIJSKI I RAZVOJNI, JER OBRAZOVANJE NIJE POTROŠAČKA NEGO PROIZVODNA DJELATNOST; DA BUDŽETIRANJE BUDE RODNO ODGOVORNO.


X PLENUM GRAĐANA I GRAĐANKI SARAJEVA 21.3.03.2014

ZAHTIJEVAMO DA SVE OBRAZOVNE INSTITUCIJE JAČAJU POZITIVNE GRAĐANSKE VRIJEDNOSTI, DUH SEKULARIZMA I DEMOKRATSKU SVIJEST; I DA OBRAZOVNI PROCES PODSTIČE RAZVIJANJE KRITIČKE I DRUŠTVENO ODGOVORNE SVIJESTI.

ZAHTIJEVAMO DA SE HITNO POBOLJŠA STUDENTSKI I UČENIČKI STANDARD, UKLJUČUJUĆI KVALITET STUDENTSKIH DOMOVA I DODJELU STIPENDIJE ZA UČENIKE/STUDENTE U STANJU SOCIJALNE POTREBE, KAO I ONE SA VISOKIM UČENIČKIM/STUDENTSKIM POSTIGNUĆIMA.

ZAHTIJEVAMO STRIKTNO PROVOĐENJE KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA, POSEBNO U OBLASTI OBRAZOVANJA, SOCIJALNE INKLUZIJE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (OSOBITO KADA SE RADI O DJECI S POSEBNIM POTREBAMA), TE KONTROLU PROVOĐENJA KONVENCIJE KROZ RAD NADLEŽNIH INSPEKCIJSKIH SLUŽBI.

ZAHTIJEVAMO HITNO RJEŠAVANJE SITUACIJE U JU MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA NA NAČIN DA NA PRVOM MJESTU BUDU INTERESI UČENIKA/ICA.

2. POTPUNU DEPOLITIZACIJU OBRAZOVNIH INSTITUCIJA NA SVIM NIVOIMA •

ZAHTIJEVAMO DA SE HITNO IZMIJENI PRINCIP FORMIRANJA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA NAČIN DA UMJESTO 6 BUDE NAJVIŠE 3 PREDSTAVNIKA VLADE KS, A DA VEĆINU GLASOVA IMA UNIVERZITET. ISPRED OSNIVAČA TREBA DA BUDU ZASTUPLJENE RAZLIČITE DRUŠTVENE STRUKTURE (PRIJE SVEGA INOVATIVNA PRIVREDA I KULTURA), A NE DA SE GLASOVI OSNIVAČA SVODE NA GLASOVE KOJI REPREZENTUJU POLITIČKU VLAST.

ZAHTIJEVAMO DA SENAT VISOKOŠKOLSKE USTANOVE BUDE POSLJEDNJA INSTANCA ZA SVA AKADEMSKA PITANJA VEZANA ZA UNIVERZITET.

ZAHTIJEVAMO DA SE HITNO ZABRANI ISTOVREMENO ZAPOŠLJAVANJE U POLITIČKIM STRUKTURAMA I PLAĆENO RADNO MJESTO U OBRAZOVNIM USTANOVAMA (DA SE ZAMRZNE RADNI STATUS).

ZAHTIJEVAMO DA SE POVEĆA AUTONOMIJA PROSVJETNO-PEDAGOŠKOG ZAVODA (PPZ) KAKO BI NJEGOVA FUNKCIJA BILA ISTINSKI SAVJETODAVNA I PROAKTIVNA U KREIRANJU KURIKULUMA ZA BUDUĆE GRAĐANE/KE DEMOKRATSKOG DRUŠTVA, A NE PUKI NADZOR; TO TREBA DA RADE DOKAZANI STRUČNJACI IZ PRAKSE I/ILI MLADI LJUDI S AKADEMSKIM REFERENCAMA KOJI ĆE DOPRINIJETI UNAPREĐENJU NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA NA SVIM NIVOIMA ŠKOLOVANJA, OSMIŠLJAVATI KREATIVNE PROGRAME STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNOG OSOBLJA, UNOSITI PEDAGOŠKE INOVACIJE I DOPRINIJETI ISTINSKOJ IMPLEMENTACIJI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA.

ZAHTIJEVAMO DA SE HITNO PROMIJENI ZAKON NA NAČIN PREMA KOJEM BI SE DIREKTORI OBRAZOVNIH USTANOVA BIRALI NA KOLEGIJIMA IZMEĐU SAMIH NASTAVNIKA, POŠTO JE DOSADAŠNJA PRAKSA ‘JAVNIH KONKURSA’ OMOGUĆAVALA RAZNA POLITIČKA MEŠETARENJA I PRITISKE.

ZAHTIJEVAMO DA SE HITNO OSNUJE FOND ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAZVOJ PRI UNIVERZITETU A NE PRI KANTONU.


OVDJE MOŽE BITI I VAŠ ZAHTJEV


OVDJE MOŽE BITI I VAŠ ZAHTJEV


OVDJE MOŽE BITI I VAŠ ZAHTJEV


OVDJE MOŽE BITI I VAŠ ZAHTJEV


KONTAKT ZA MEDIJE +387 (0)63 985 813 GENERALNA PITANJA info@plenumsa.org STRUČNO TEMATSKE RADNE GRUPE borci@plenumsa.org socijalnepolitike@plenumsa.org zdravstvo@plenumsa.org kultura-sport@plenumsa.org obrazovanje@plenumsa.org privreda@plenumsa.org urbanizam-okolis@plenumsa.org TEHNIČKE RADNE GRUPE pravo@plenumsa.org mediji@plenumsa.org logistika@plenumsa.org medjuplenumska@plenumsa.org

Booklet Zahtjevi građana i građanki Sarajevo broj2  

Zahtjevi građana i građanki Sarajevo broj 2 ' Plenum Sarajevo

Booklet Zahtjevi građana i građanki Sarajevo broj2  

Zahtjevi građana i građanki Sarajevo broj 2 ' Plenum Sarajevo

Advertisement