Page 1

8–18/9/2011 kell 14.00 - 20.00 @ HOOV, Viru 4 Piletid: Tasuta

Lúmine Ibrentum on moekunstnik Marit Ilisoni kohaspetsiifiline valgus- ja ruumiinstallatsioon, mis nihutab tavapäraseid dimensioone ja mängib vaataja tunnetusega. Selle graafilistest joontest koosnev virtuaalselt mõjuv keskkond esitab väljakutse – kas kõik on nii, nagu näib? Lúmine Ibrentum on jätk Marit Ilisoni kaks aastat tagasi Plektrum festivalil esitletud näituseprojektile Lúmine. Exhibition Lúmine Ibrentum Marit Ilison (Est) 8–18/9/2011, 14:00–20:00 at HOOV, Viru 4. Free entrance.

Lúmine Ibrentum is fashion designer Marit Ilison’s site-specific light and space installation

that shifts the traditional dimensions of a square room and questions the perception of space. The illusionary virtual environment is challenging its explorer – is everything as it seems? www.maritillison.com

08.09.2011

8.09.2011 – 18.09.2011

Kava schedule

Näitus Lumine Ibrentum Marit Ilison (Est)

Näituse avamine „Ludo Ergo sum“ kell 17.00 @ Disaini- ja Arhitektuurigalerii, Pärnu mnt 6 Avatud kuni 16/9/2011 kell 12.00–18.00. PILETID: TASUTA

Juba 2010. aastal ülimenukaks osutunud festivali näituseprogramm tutvustab Tallinna ühes populaarsemas galeriis uut laadi ideid ja elamusi. Seal esitavates projektides kohtuvad põnevates kombinatsioonides teadus ja kunst. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab luua lõpmatuid variatsioone ja efektseid keskkondi, mille ärksad uue meedia uurijad ja kunstnikud kogu festivaliajaks meie ette toovad. Galeriis tulevad esitlemisele interaktiivsed audio-videoinstallatsioonid, mis kõik moel või teisel vaatajat teostesse kaasavad ja mängima kutsuvad. Näituse kuraatorid: Marge Paas ja Piibe Piirma. Kaaskuraator: Ferhat Sen (Türgi/Soome). Näitusel osalevad: Gregory Lasserre ja Anais met den Ancxt (Prantsusmaa); Reha Discioglu (Türgi); Timo Toots (Eesti); Roberto Pugliese (Itaalia); Tapio Matilainen (FIN). Festival tänab: Aalto Ülikool Helsingis, Prantsuse Instituut Tallinnas ja Eesti Kultuurkapital.


17:00 Opening of the exhibition “Ludo Ergo sum”,

include the audience in the exhibits and invite them to play along.

FESTIVALI AVAKONTSERT

Design and Architecture Gallery, Pärnu mnt 6

Exhibition curators: Marge Paas and Piibe Piirma. Co-curator: Ferhat Sen (Turkey/Finland). Participants: Gregory Lasserre and Anais met den Ancxt (France); Reha Discioglu (Turkey); Timo Toots (Estonia); Roberto Pugliese (Italy); Tapio Matilainen (FIN)

Plektrum Festival ja HappyNewEars (Saksamaa) esitlevad:

THE ExHIbITIon wILL bE oPEn DAILy FroM 12:00 To 18:00 unTIL 16/9/2011. TICKETS: FREE ENTRANCE.

In 2011 the festival’s exhibition programme, a huge success in 2010, will introduce novel ideas and experiences in one of the most popular galleries in Tallinn through a variety of projects that present exciting combinations of science and art. Modern technologies enable to create endless variations and striking environments that will be brought to us during the festival by the bright explorers and artists of new media. The gallery will feature interactive audiovisual installations that, in one way or another,

The festival thanks the Aalto University, the French Institute and the Estonian Culture Capital.

audiovisuaalne kontsert „Kujundid ja Helid: Bareljeef“ NYYD kvartett (EST), Nathan kvartett (GER), MARRIT GERRETZ - TRAKSMANN (EST), VISUAALIKUNSTNIK Emer Värk (EST) KAVAS: REINVERE, FLENDER, MÜLLER, PÄRT, MALTIS, TULEV kell 19.00 @ Estonia kontserdisaal Piletid: täispilet 11 EUR ja sooduspilet 9 EUR, EMT kliendile 7,5 EUR.

Plektrum Festival 2011 avatakse Estonia kontserdisaalis Eesti-Saksamaa audiovisuaalse kontsertettekandega, mis ühendab nüüdisklassika tehnoloogia viimase sõna, videokunsti ning Eesti ja Saksa nüüdisheliloojate teosed. Esmaettekandele tulevad Malle Maltise ja Šveitsi helilooja Fabian Mülleri uudisteosed, samuti Jüri Reinvere, Toivo Tulevi, Arvo Pärdi ja saksa nüüdishelilooja Reinhard David Flenderi teosed. Kontserdi kandev motiiv on erinevad muusikalised struktuurid, mis täidavad ruumi jõulise ja visuaalse rännakuga helidemaailma. Kontserdile annavad helivärvid NYYD ansamblist välja kasvanud NYYD kvartett koos Saksamaa päritolu NATHAN kvartetiga, lisaks osaleb kontserdil pianist Marrit Gerretz-Traksmann. Visuaalset ja Plektrum Festivalile omast pildikeelt loob helidele tasutaks Eesti tuntuimaid videokunstnikke Emer Värk. Festival tänab: HappyNewEarsi koostööpartnerid, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.


FESTIVAL OPENING CONCERT

PlekTrum FesTival 2011 avamine. inTerakTiivne mulTimeediasHow mäluPilT

Plektrum Festival and HappyNewEars (GER) presents

MUUSIKA: STEN SALUVEER (EST), JAREK KASAR (EST), LENNA KUURMAA (EST), VISUAALID: JAROSLAV ZIKO/VIDEAL (EST/RUS)

audiovisual concert “Visions and Sounds: Bas Relief” PROGRAMMe: REINVERE, PÄRT, MÜLLER (PREMIERE), FLENDER, TULEV, MALTIS (PREMIERE) NYYD QUARTET (EST), Nathan QUARTET (GER), Marti Gerretz-Traksmann (EST), VISUALS: Emer Värk (EST) 19:00 @ ESTONIA CONCERT HALL Tickets: 11 EUR /9 EUR, for EMT clients 7.5 EUR.

The Plektrum Festival will be opened with “Bas Relief“, an Estonian-German joint project, presenting the music of contemporary Estonian and German composers. The concert includes the first performances of works by Malle Maltis (Estonia) and Fabian Müller (Switzerland), and the performances of works by Jüri Reinvere, Toivo Tulev, Arvo Pärt (Estonia) and Reinhard David Flender (Germany). The selection of performances draws upon the criterion to provide the public with a discourse of sounds through a variety of musical structures and to fill the space with a vigorous and visual tour through the world of sounds. http://plektrumfestival.com/en/composers/ Colourful sounds will be brought to you by NYYD quartet (the successor of NYYD Ensemble, Estonia) together with NATHAN quartet (Germany) and pianist Marrit Gerrets-Traksmann (Estonia). The sounds will be complemented with Plektrum visuals by Emer Värk. The festival thanks its partners from HappyNewEars, the Estonian Ministry of Culture and the Estonian Culture Capital.

kell 21.30 @ vabaduse väljak PILETID: TASuTA

MÄLUPILT on tervet Eestit hõlmav mitmetahuline kultuurisündmus, et jäädvustada Eesti elanike kultuurimälu aastal 2011. Tulemusena sünnib digitaalne pildipank, mis kajastab eestimaalaste nägemust, millisena näeme elu just täna ja praegu, mis on meie jaoks oluline ja ebaoluline, mis teeb meile muret ja mis rõõmu. Kas meil on ka ühine lugu, mida jutustada? Vabaduse väljakul toimub avalik suurejooneline ja interaktiivne multimeediashow, mis katab väljaku valgus- ja videolahenduste ning eestimaalaste elupiltidega, jättes jälje iga inimese südamesse ja joonistades välja meie ühised mälupildid aastal 2011. Osale ja tee ajalugu, laadides oma mälupildid kodulehel www.malupilt.ee. Festival tänab: Mälupildi koostööpartner ja kaasesitleja EMT.


Interactive Multimedia Show and Installation MUSIC: Sten Saluveer (EST), Jarek Kasar (EST), LENNA KUURMAA (EST), VISUALS: Jaroslav Ziko/VIDEAL (EST/RUS) 21.30 @ Vabaduse väljak (Freedom square) TICKETS: FREE ENTRANCE.

MÄLUPILT (Memory Snapshot) is a multilayered cultural event to celebrate the Cultural Memory of Estonians in 2011. A digital image bank will be created, reflecting Estonians’ vision of their life in Estonia here and now: what is important for Estonians and what is not; what are their joys and worries; do they have a common tale to tell? A grand public interactive performance will be held at Vabaduse väljak, featuring the life images of Estonians that will leave a mark on everyone’s heart and contributing to Estonia’s collective memory image in 2011. The performance will feature various interactive light, photo and multimedia solutions, covering the entire square. Photos can be uploaded at the website of MäLuPILT: www.malupilt.ee Uploading and contributing to the project is very easy. The festival thanks EMT, the official presenter of MÄLUPILT.

09.09.2011

OPening oF THe FesTival inTeracTive PerFormance mäluPilT (Memory Snapshot)

Meistriklass: prof. Reinhard Flender (GER) kell 14.00 @ G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, Vabaduse väljak 4 PILETID: TASUTA registreerimine aadressil meistriklass@plektrumfestival.com

Saksa nüüdishelilooja prof. Reinhard Flenderi meistriklassis on nii professionaalidel kui ka muusikaarmastajatel võimalus tutvuda helilooja omaloomingu ja kompositsioonitehnikatega. masTerclass: ProF. reinHard Flender (GEr) 14.00 - 17.00 @ Tallinn georg oTs music HigH scHool, vabaduse väljak 4 TICKETS: FREE ENTRANCE PRE-REGISTER VIA MEISTrIKLASS@PLEKTruMFESTIVAL.coM.

In his master class Prof. Reinhar Flender, a contemporary German composer, presents his works as well as composition techniques.

Multimeediakontsert „Prosthetic Brain“ Taavi Kerikmäe (EST), VJ TENCU (EST)

Taavi kerikmäe’s mulTimedia concerT “ProsTHeTic brain”. Taavi kerikmäe (EST), vj Tencu (EST)

kell 19.30 @ Hobuveski, Lai 47 Piletid: 5 EUR , EMT kliendile 3,5 EUR.

19.30 @ Hobuveski, Lai 47 Tickets: 5 EUR, for EMT clients 3.5 EUR.

On inimesi, kes jooksevad jalaproteesiga nii hästi, et neil ei lubata olümpiamängudest osa võtta, kuna kardetakse, et nad jooksevad proteesiga kiiremini kui omal jalul jooksjad.

The prosthetic legs of some people run so well that they are not allowed to take part of the olympics, as it is feared that they would run faster than natural legs. man has never used his brain too well. there is the possibility that the only way to focus his attention and deepen his grip is to exchange this underexploited organ for a prosthesis and learn anew to think and feel better. there will be lots of rustling and sharp edged dry hours and days, when the light is like a stone and only disruptions and grids will come out of the eyes. only then the prosthetic brain will start to function properly. only then life will be beautiful. (Andreas W)

Inimene pole kunagi oma aju täiel määral kasutanud. Võimalik, et ainus viis, kuidas oma tähelepanu fokusseerida ja arusaama avardada, on vahetada see alakasutatud organ proteesi vastu ning õppida uuesti mõtlema ja paremini tunnetama. Videokunstnik Tencu ja muusik Taavi Kerikmäe on teinud koostööd mitmes muusikakollektiivis ja tantsuetenduses. Uues projektis „Prosthetic Brain” on ühendatud Tencu tujukas animatsioon ja Kerikmäe heliimprovisatsioon.

The video artist Tencu and musician Taavi Kerikmäe have cooperated on several musical collectives and dance performances. For this project they form a special duo with Tencu’s erratic animation and Taavi Kerikmäe’s sound improvisation.


Kuniyuki Live! (JAP), Glitterbug + Ronni Schendar Live! (GER/ISR), Mustad Noodid: Tallinn-Tokyo Live! (EST), Raadio 2 DJd: Nestor & Morna, Kaabel, Orav, Dr Koit kell 23.00–04.00 @ F-hoone, Telliskivi loomelinnak, Telliskivi 60a Piletid: täispilet 10 EUR, sooduspilet 8 EUR, EMT kliendile 7 EUR.

Plektrumi ootamatu ja alati üllatusi pakkunud kontserdiöö on tagasi! Tänavu paiskab see teieni paremiku elektroonilistest live-esinejatest Jaapanist, Saksamaalt, Iisraelist ja Eestist. Erakordne Jaapani multiinstrumentalistist ning jazzi, ambienti ja deep house’i legend Kuniyuki, tehnoheeros Glitterbug koos Iisraeli videokunstniku Ronni Schendariga ning Tallinn-Tokyo kiirliinil interkontinentaalselt kihutav Mustad Noodid vallutavad kontserdilava. Tant-

susaalis tantsitavad teid Raadio 2 Õhtuse vööndi DJd. Festival tänab: meediapartner Raadio 2, EU Japan-Fest Committee. elecTronic and indie music concerT nigHT “elu elekTroonika” (ELECTRONICS OF LIFE). new jaPanese elecTronic MUSIC arTisTs in esTonia: kuniyuki (JAP), gliTTerbug + ronni sHendar LIVE! (GEr/ ISr), musTad-noodid: TallinnTokyo LIVE! (EST) RAADIO 2 DJ’S 23.00 - 04.00 @ F-Hoone, Telliskivi creaTive ciTy TickeTs: 10 Eur / 8 Eur, For EMT cLIEnTS 7 Eur.

The exciting Plektrum Concert Night is back! This year it will feature the best electronic live performers from Japan, Germany, Israel and Estonia. The concert stage will be graced by the exceptional multi instrumentalist and jazz, ambient and deep house legend Kuniyuki from Japan, techno hero Glitterbug together with Ronni Schendar from Israel, and the intercontinental Tallinn-Tokyo duo Mustad Noodid. The dance hall features beloved DJs from Raadio 2. The festival thanks media partner Raadio 2 and EU Japan-Fest Committee.

10.09.2011

Plektrumi kontserdiöö: Elu elektroonika

Meistriklass: Kuniyuki, modereerib Sten Saluveer kell 15.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 Piletid: TASUTA

Kuniyuki meistriklass on kohuslik igale endast lugu pidavale muusikaprodutsendile, DJ-le ja muusikaharrastajale. Vabas küsimuste-vastuste vormis meistriklassis mängib Kuniyuki teda mõjutanud ja enda muusikat, tutvustab masTer class: new jaPanese elecTronic arTisTs in produktsiooninippe esTonia: kuniyuki (JAP). moderaTed by sTen saluveer. ning ehk teeb isegi mõne uue loo. Haara15.00 @ @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 ke kaasa oma demod, TICKETS: FREE ENTRANCE pange kirja küsimused ning tulge kuulama! Kuniyuki’s master class is compulsory for every self-respected music producer, DJ and music lover. The master class will take place in the free Meistriklass on jaapa- form of questions and answers, with Kuniyuki also performing his own ni keeles ingliskeelse music, perhaps creating even something new, and giving a few productõlkega. tion hints. Bring along your demos, think of some questions and join the master class! The class will be conducted in Japanese with translation into English.


Maailma esiettekanne. Audiovisuaalne kontsert „Egress” Glitterbug + Ronni Schendar Live! (GER/ISR), Lauri-Dag Tüür (EST)

reeritud, see sisaldab eristuvaid tonaalseid peensusi, üksikuid katkendlikke noote ja aeglaselt tonaalsusetuks muutuvaid harmooniaid. Plaadifirma False Ind plaanib teose ka 2011. aastal avaldada.

World Premiere. AUDIOVISUAL CONCERT “EGRESS”. Glitterbug + Ronni Shendar “EGRESS” live! (GER/ISR) Lauri-Dag Tüür (EST)

pended single notes, and harmonics going slowly atonal. ‘Egress’ will be released later in 2011 on the Israeli label False Ind.

kell 19.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 Piletid: täispilet 10 EUR, sooduspilet 8 EUR, EMT kliendile 7 EUR.

„Egressi” maailma esmaettekanne toimub Plektrumi festivalil, kus Glitterbugiga liitub laval Iisraeli visuaalikunstnik Ronni Schendar.

19:00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 Tickets: 10 EUR /8 EUR, for EMT clients 7EUR.

Lauri-Dag Tüür on helilooja ja kitarrist. Õppinud Eesti Muusikaakadeemias elektronmuusikat ja kompositsiooni ning kirjutanud muusikat erinevatele filmidele ja teatrilavastustele. Kitarristina on ta tegutsenud bändides Loom, Luarvik Luarvik ja Melmac ning jaganud lavalaudu mitmete erinevate muusikutega. Alates 2010. aastast annab Lauri-Dag Tüür kontserte oma sooloprojektiga.

Egress’ is a four part composition for strings and electronics, written in 2011 and commissioned by the Israeli experimental label False Ind.

Lauri-Dag Tüür (1981) is a composer and guitarist. He has studied composition and electronic music in Estonian Academy of Music and has produced music for film and theatre. As a guitarist he has participated in several bands (Loom, Luarvik-Luarvik, Melmac) and has been on stage with many interesting musicians. Since 2010 he has been performing with his solo project.

„Egress” („Väljapääs“) on Iisraeli eksperimentaalse plaadifirma False Ind 2011. aastal tellitud neljaosaline heliteos elektroonilistele ja keelpillidele. Saksa maineka eksperimentaalse, ambient- ja tehnomuusika produtsendi Glitterbugi loodud massiivne taies on kolmkümmend minutit täis hüljatust ja kõledust. Autobiograafiline heliteos jutustab lõplikust, pöördumatust lahkumisest – muusikalisest teekonnast üle lagedate maa-alade ja tühjade hoovuste. See on lugu asustatud ruumi tühjusest, mis peegeldab maailmajärgse ühiskonna helide emotsionaalsust ning tulevikku tundmatus ja ilmselt vaenulikus kohas. „Egressi” muusikaline struktuur on kontsent-

The composition’s thirty minutes are desolate and bare. They narrate an idea of a final, irreversible departure, presenting a soundtrack travelling through vacuous territories and hollow drifts. It narrates a void of inhabitable space, documenting the emotionality of the sound of a world post society, of a future in an unknown and possibly hostile place. Egress is formed by a reduced musical structure, built upon discerning tonal subtleties, sus-

‘Egress’ will be performed live for the first time at Plektrum Festival 2011. Glitterbug will be joined on stage by Israeli visual artist Ronni Shendar.


11.09.2011

Biokunsti töötuba: kuidas luua elu? Joe Davis (Massachusetts Institute of Technology, USA)

loenguseeria „mõTTemasin“ esiTleb: joe davis (Massachusetts Institute of Technology, uSA).

LECTURE SERIES “THinking macHine” PresenTs: joe davis (Massachusetts Institute of Technology, uSA).

kell 15.00 - 18.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASUTA

kell 19.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASuTA

19:00 @ kanuTi gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

Kuidas luua uut elu? Parima vastuse annab sellele eksistentsiaalsele küsimusele skandaalne USA geeniteadlane ja biokunsti isa Joe Davis maailma tipptehnoloogia ja teaduskeskusest MIT. Töötoas valgustab Davis geenitehnoloogia baastõdesid ning viimaseid arengutendentse alati üllataval moel – kord on abimeheks muruvoolik, siis aga bakterid, kellele ta jazzmuusikat mängib ning nende reaktsiooni uurib. Erakordseid ideid Davisel jätkub, sestap lööge selles ainulaadses töötoas kindlasti kaasa!

Joe Davist võib õigusega pidada kaasaja legendaarseks visionääriks, kes ühendab omavahel teaduse ja kunsti. Davis, tuntud ka kui biokunsti isa, on viljakas teadlane ja õppejõud Massachusettsi tehnoloogiainstituudis (MIT), kus ta on oma tööga loonud uue tasandi kunsti ja bioloogia suhtes. Tema arvele võib kanda murrangulised saavutused molekulaarbioloogias ja bioinformaatikas, „kosmosekunstis”, proteesimises ja geeniandmebaasides ning ennenägematud bioloogilised (kunsti)vormid. Sellega aga Davise tegevused ei piirdu – muu hulgas on ta loonud kunstaura, lastes NASA kosmoselaevalt magnetosfääri 100 000-vatise kiire, ning saatnud kosmosesse lähedal asuvatele tähtedele sõnumeid. Davis on ühtviisi kuulus nii traditsioonilise kunsti vallas kui ka laser- ja keevitamistehnikat, plastikut, terast ja kivi ühendavate skulptuuride ja installatsioonide poolest, nagu skulptuur „Maasfäär”. Ta on osalenud maailma mainekatel kunstinäitustel, nagu näiteks „Ars Electronica”. Davise töid on avaldanud teadusajakirjad Scientific American ja Nature Magazine, ta on kirjutanud arvukalt raamatuid ning olnud sagedane ja nõutud esineja erinevatel teemadel alates visuaalkultuurist ja lõpetades geneetika, teaduse ja kunstiga.

Joe Davis can be truly considered one of the true legends and visionaries of contemporary era blending together science and art. Titled “the father of bio art”, Davis is a prolific researcher and teacher in the acclaimed Massachusetts Institute of Technology (MIT) where Davis’s work has set a new ground in the relationship between arts & biology. Just imagine think groundbreaking work in molecular biology & bioinformatics, “space art”, prosthetics, genetic databases and last by not least creation of unforeseen biological (art) forms. Of course there’s plenty more such as the project creating artificial aurora through firing a 100,000 watt beam to the magnetosphere from NASA space shuttle, or sending a message to space to our closest stars.

bio arT worksHoP: synTHesis oF a new living organism, joe davis (Massachusetts Institute of Technology, uSA). 15.00 - 18.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

How to create a new life? The best answer is provided by Joe Davis from MIT (USA), a scandalous genetic scientist and the father of bio art. In his workshop Davis will cast light on the principles and latest trends of genetic technology in the most fascinating ways: either with the help of a watering hose, or by playing jazz music to bacteria while exploring their reactions. Davis is full of extraordinary ideas – come and see yourself!

“Mõttemasin” sünnib koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga Tallinnas.

Davis, similarly renown in traditional arts has also achieved critical acclaim with his sculptures and installations mixing laser and welding technology, plastics, steel, and stone, such as the landmark sculpture “Earth Sphere”, and has exhibited in the world’s most recognized art events like “Ars Electronica”. In addition to his published works in Scientific American, Nature Magazine amongst numerous books, Davis is a frequent and demanded speaker on to-


pics from visual culture to genetics, science and art. And last but not least – a documentary on “Heaven + Earth + Joe Davis” is being completed, telling a few more words on the extraordinariness of the multitalented artist. The Thinking Machine is brought to you in cooperation with the US Embassy in Tallinn.

Plektrumi kino. Dokumentaalfilm „Taevas + Maa + Joe Davis“ rež. Peter Sasowsky, USA, 2011 kell 21.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 Sissepääs tasuta

Kolmkümmend aastat tagasi astus Mississippist pärit ühe jalaga mootorrattamehhaanik sisse uurimiskeskusesse MIT ning nõudis kohtumist instituudi direktoriga. Põhjus – too ei olnud vastanud mehaaniku telefonikõnedele. 45 minutit hiljem, mille jooksul oli tükkideks purunenud vastuvõtulaud ning appi tõtanud Cambridge’i politseipatrull, jalutas Joe Davis uksest välja, taskus maineka teadusasutuse tööpakkumine.

Aastate jooksul on MIT viinud Davise kokku mitme kaastöölisega ning võideldes on sündinud hullumeelseid projekte: emaüsa kokkutõmmete lähetamine teistesse galaktikatesse, loomaks ühenduse maaväliste tsivilisatsioonidega, vanakreeka luule kodeerimine kärbeste DNAsse või konnajalgadel liikuva lennuki ehitamine.

PLEKTruM cInEMA PrESEnTS A FEATurE DocuMEnTAry: “Heaven + earTH + joe davis” by PeTer sasowsky, uSA, 2011

Davise kõige suurem vaenlane on asjaolu, et inimesed keelduvad teda mõistmast. Ta ei kuulu ei kunsti- ega teaduskogukonda. Tema järeleandmatus elus ja kunstis tekitab konflikte nii isiklikus kui ka tööelus. Kui aga sinu ülim eesmärk on leida inimese koht maailmaruumis, tunduvad kõik takistused väikesed. Kaasa arvates kuulsus ja maailmakuulsus.

Almost thirty years ago, a peg-legged artist and motorcycle mechanic from Mississippi walked into MIT!s Center for Advanced Visual Studies and demanded a meeting with the Director. They had not returned his calls. Forty-five minutes later, after trashing the receptionist!s desk and holding off the Cambridge police, Joe Davis walked out of Director Otto Piene’s office with an academic appointment at MIT.

Peter Sasowsky verivärske ja mitmeid festivali väisanud dokumentaalfilm on harukordne sissevaade karismaatilise Joe Davise ellu, olles ühtviisi maiuspala teaduse-, kunsti- ja filmiaustajatele. Mõttemasin” sünnib koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga Tallinnas.

21.00 @ kanuTi gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

Over the years his status there has provided him with resources and collaborators for the creation and planning of much of his work work that includes sending vaginal contractions into space to communicate with aliens; fishing for paramecia; encoding Greek poetry into the DNA of white-eyed flies; building an airplane powered by frog’s legs; and developing a lan-

guage to write the world beneath the world. But perhaps his greatest obstacle is that people refuse to understand him. He is claimed by neither the Art nor Scientific communities. His uncompromising approach to art and life spawns conflicts in his personal life and hinders his ability to address the everyday world’s banal requirements. But then, when you’re trying to discover man’s place in the cosmos, it’s no surprise that other considerations seem small in comparison. Including recognition. Working with home movies, drawings from Joe’s notebooks, and vérité and interview footage, Heaven + Earth + Joe Davis takes the viewer with Joe around the world and into the visual and philosophical landscape of his art. It is a story of self-discovery, sacrifice, and the complexity of human endeavor, constructed around a theme central to his work; that everything is connected, often in the most unexpected ways. The “Thinking Machine” is brought to you in cooperation with the US Embassy in Tallinn.


13.09.2011

Plektrum puhkab, puhka sinagi. Plektrum rests, you rest too.

12.09.2011

Pixelache festival esitleb: PIXELVERSITY

PIxELAcHE FESTIVAL PrESEnTS: PixelversiTy

Andrew Gryf Paterson (Pixelache Festival, FIN); Lilia Voronkova (Iseseisev Sotsiaaluuringute keskus, RUS) MARGE PAAS (Eesti Meediakunstnike Ühing, Plektrum festival)

Andrew Gryf Paterson (Pixelache Festival Helsinki, FIN); Lilia Voronkova (Centre for Independent Social Research, St Petersburg, RUS) MARGE PAAS (Estonian Media Artist Union, Plektrum festival)

kell 17.30 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASUTA

17.30 @ kanuTi gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

Pixelache festival toimub Helsingis juba alates 2002. aastast, olles veidi vanem kui Plektrum. Tänavu saab esmakordselt alguse tõsine festivalide suhtevõrgustiku loomine nii siin kui seal pool lahte. Tegemist on projektiga „Pixelversity” mis on Pixelache Helsinki raames kogu aasta vältel aset leidev teavitus- ja haridusprogramm. Kuna Pixelache festival on suurim elektroonilise kunsti festival põhjalas, mis tutvustab elektroonilise kultuuri erinevaid tahke, rahvusvahelisi koostööprogramme ning keskendub ka teadus- ja haridusprojektidele, on Plektrumil hea meel lükata käima Eesti-Soome koostöövõrgustik suunaga tulevikku.

Pixelache Helsinki Festival has been going on since 2002, and has grown to be the largest Electronic Arts festival in the Nordic region, with a specialism in international networks and exchange. Pixelversity is the outreach & education programme of Pixelache Helsinki scene around the year. From 2010 it has been possible to plan strategically and with funding, a curated pedagogy. This year and the following, an increased emphasis is placed on learning and networking with neighbouring and regional partners in Finland, Estonia and Russia. It could be equated as follows: PIXELVERSITY = PIXELACHE + DIVERSITY / UNIVERSITY.

Pixelversity on mitmekesine uurimisprogramm piirkonna naaberriikide Soome, Eesti ja Venemaa vahel. Õpetus tugineb põhimõttele: tegutsedes õppides ja õppides tegutsedes. Tule, kuula ja löö kaasa!

Pedagogy is based on learning from experience and from peers: Learning by doing, and doing it together. Pixelversity aims to be a ‘learning bridge’ between practitioners, cultural and non-profit organisations, interested individuals and larger institutions, and an outreach programme

extending beyond Helsinki. As a ‘curated pedagogy’ consideration is given to the relationships between the different activities, and how they may build up accumulative knowledge and skills towards future Pixelache Helsinki events, as well as strengthen the ability to engage in common issues with those nearby. Participants: * Andrew Gryf Paterson (Pixelache Helsinki) http://pixelache.ac/helsinki/pixelversity * Lilia Voronkova (Centre for Independ ent Social Research, St. Petersburg) http://www.cisr.ru/voronkova.en.html


Loenguseeria „Mõttemasin“ esitleb: Mis on elu mõte?, Alan N. Shapiro (USA/GER) kell 19.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASUTA

Arutlused teemal „mis on elu mõte“ kadusid pärast 1960ndaid Euroopa ja Põhja-Ameerika intellektuaalide huviorbiidilt, kuivõrd teemat peeti liialt paatoslikuks, eriti akadeemilistes ringkondades. Nüüd kui seisame silmitsi tohutu keeruliste probleemidega majanduses, ökoloogias, valitsussektoris, hariduses, usu vallas, bioloogias, meedias, tehnoloogias ja mujal, on ehk paras aeg pöörduda tagasi 20. sajandi keskpaiga suurte eksistentsialistide ideede juurde. Kaks tolle aja suurt kirjanikku, kes elu mõtte üle sügavuti juurdlesid, olid PrantsuseAlžeeria päritolu Albert Camus ja New Yorgis elutsev ameerika juut Paul Goodman. Alan N. Shapiro on interdistsiplinaarne mõtleja, kes on õppinud teadustehnoloogiat Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) ning filosoofiat, ajalugu ja kirjandust Cornelli Ülikoolis.

Ta on ühe tuntuma ulmekirjanduse uuringute teose ja futuristliku tehnoteaduse kontseptsiooni käsitleva raamatu „Star Trek: Technologies of Disappearance” (Star Trek – kadumise tehnoloogiad) autor. Samuti on ta toimetanud ja tõlkinud Gianna Maria Gatti kunsti ja tehnoloogia suuruurimuse „The Technological Herbarium” (Tehnoloogiline herbaarium). Shapiro tegeleb ka tarkvara arendusprojektidega, nagu näiteks „Computer Science 2.0” (Arvutiteadus 2.0) ja „The Museum of the Future” (Tulevikumuuseum) “Mõttemasin” sünnib koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga Tallinnas.

LECTURE SERIES “THinking macHine” PRESENTS: wHaT is THe meaning oF liFe? by a. n. sHaPiro (uSA/GEr) 19.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

After the 1960s, European and North American intellectuals tended to shift away from thinking basic questions about the meaning of life, a project which came to be considered – especially by academics – too laden with pathos. Perhaps this attitude is a component of the nihilism of our times which Nietzsche earlier diagnosed. Now that we are faced with hugely complex problems in economics, ecology, government, education, religion, biology, media, technology, etc., I believe that it is time to return to examination of the ideas of the great mid-twentieth century

existentialists. Two writers who thought very deeply about the meaning of life were Albert Camus (French-Algerian) and Paul Goodman (American-Jewish New Yorker). What kind of social and individual life, according to Camus and Goodman, would be worth living for? What did Camus mean by “The First Man” (the title of the book that he was writing at the time of his death by car crash on January 4, 1960)? How could their ethics help us today to face the challenges of violence, simulation of democracy, alienation in work and social institutions, and increasing science-fictionalization of everyday life experience? And given that Camus and Goodman were both very much concerned with the figures of “the artist” and “the rebel,” how can artists, musicians, and social-political activists act to bring about a better life in the contemporary context? Alan N. Shapiro is an interdisciplinary thinker who studied science-technology at MIT and philosophy-history-literature at Cornell University. He is the author of Star Trek: Technologies of Disappearance, a leading work in science fiction studies and on the conception of futuristic technoscience. He is the editor and translator of The Technological Herbarium by Gianna Maria Gatti, a major study of art and technology. He is a practicing software developer, and is working on projects like “Computer Science 2.0” and “The Museum of the Future.” At his website “Alan N. Shapiro, Technologist and Futurist” ( HYPERLINK “http://www.alan-shapiro.com/”www.alan-shapiro.com), he has published more than 200 articles about his new interdisciplinary worldview. He is recognised as one of the leading experts on the philosophy and cultural theory of Jean Baudrillard. The “Thinking Machine” is brought to you in cooperation with the US Embassy in Tallinn.


PLEKTRUM CINEMA PRESENTS A FEATURE DOCUMENTARY: “COUNTDOWN TO ZERO” BY Lucy Walker, USA 2010

kell 21.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASUTA

21.00 @ KANUTI GILDI SAAL, PIKK 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

Külma sõja ajal hoidis raudse eesriide ühel ja teisel pool inimesi surmahirmus ning kontrolli all ühine surmaoht - aatompommi rünnak. Peale Nõukogude Liidu lagunemist tundus justkui oleks tuumsõja painaja möödanik ning naiivselt arvati nagu oht oleks lõplikult kadunud. Kuid hõisata oli veel vara, sest elu tõestas vastupidist. Tuumaoht on tänaseni jätkuvalt tõusuteel ning vajadus poliitilise tegutsemise järele, mis peataks tuumarelvastuse suurendamise on inimajaloo aktuaalseim. Tänaseks oleme jõudnud tuumajastu teise faasi. Rünnaku saavad käivitada juba üheksa riiki, tehniliselt on selleks valmidus neljakümnel. Tuumaklubi huvilistest puudust ei tunne olgu nendeks massihävitusrelvi otsivad terroristid või autoritaarsed režiimid. Kuid ühtviisi õõvastav on jätkuvalt kasvav inimliku vea oht, mis võib hetkega hävitada inimkonna ja elu tervelt planeedil. “Tiksudes nullini” on auhinnatud dokumentalisti Lucy Walker’i kaasahaarav ning ühtviisi hoiatav dokumentaalfilm aina enam kõneainet tekitava tuumarelvastuse ohtudest. Filmis saavad sõna tuumavõidujooksus osalenud ning selle vastu võidelnud rahvusvahelised eksperdid, luurajad, kuid ka tippoliitikud nende hulgas Tony Blair, Jimmy Carter, Pervez Musarrhaf, Mihhal Gorbatšov ja paljud teised.

During the Cold War, nothing loomed as large in the public mind as ‘The Bomb’. When the Soviet Empire collapsed, the bomb became a symbol of another era. Naively everybody felt the danger had passed. In recent years, the threat of nuclear proliferation has grown more urgent, and the political will to eliminate nuclear weapons is greater than ever in our history. We have now entered a second nuclear age. Nuclear weapons have proliferated to nine nations, and that number could continue to grow, as over 40 nations have the technical capacity to construct nuclear weapons. Terrorists are actively seeking nuclear weapons and fissile material, not to use as political leverage, but rather as tools of mass destruction. Equally as great a threat is human error; the possibility of an accident increases every day. Countdown to Zero is a fascinating and frightening exploration of the dangers of nuclear weapons, exposing a variety of present day threats and featuring insights from a host of international experts and world leaders who advocate total global disarmament. The film features interviews with politicians, counterterrorism agents and scientists alike such as Tony Blair, Jimmy Carter, Pervez Musarrhaf, Mikhail Gorbachev and many more.

“Mõttemasin” sünnib koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga Tallinnas.

The “Thinking Machine” is brought to you in cooperation with the US Embassy in Tallinn.

14.09.2011

PlekTrumi kino. dokumenTaalFilm „TIKSUDES NULLINI” rež. LUCY WALKER, USA, 2010

Loenguseeria „Mõttemasin“ esitleb: Ars Electronica FutureLab: Kunst, Tehnoloogia, Ühiskond Horst Hörtner (AUT) kell 19.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 Sissepääs tasuta

Ars Electronica on maailma olulisemaid kunsti-, teaduse- ja tehnoloogiafestivale. 1987. aastal loodud festival on tänaseni väljundiks kõigile, kes kasutavad arvutit universaalse meediumi või väljendusvahendina loomingus, kus kohtuvad kunst, tehnoloogia ja ühiskond. Tänaseks on festival laienenud suuremahuliseks ja teedrajavaks meedia- ja kunstiorganisatsiooniks, koosnedes auhinnast Prix Ars Electronica, festivalist Ars Electronica Festival, keskusest Arts Electronica Center, Tulevikumuuseumist (Museum of the Future) ning Tulevikulaboratooriumist (Futurelab). Mõttemasina loengus „Kunst, tehnoloogia, ühiskond“ esitleb Ars Electronica Tulevikulaboratooriumi juhataja ja teadur Horst Hörtner hämmastamapanevaid projekte, taieseid ja tehnoloogialahendusi tulevikust, mis on sündinud Tulevikulaboratooriumis ning Ars Electronica teistes organisatsioonides. Tere tulemast tulevikku – võib-olla lööd järgmisel Ars Electronical kaasa just sina!


19.00 @ kanuTi gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FrEE EnTrAncE

Ars Electronica is one of the major art, science and technology festivals, established in 1987. This is the forum for everyone using a computer as a universal medium or as a mean of expression in creation combining art, technology and society. By today, the festival has expanded into an influential media and art organisation that consists of the Prix Ars Electronica award, the Ars Electronica Festival, the Arts Electronica Center, the Museum of the Future and the Futurelab. The seminar “Ars Electronica FutureLab” features Horst Hörtner, Head of the Futurelab of Ars Electronica, who will present amazing projects, works of art and technology solutions from the future. Welcome to the future – maybe it’s you who will be participating in the next Ars Electronica!

Plektrumi kino. Ars Electronica animatsiooniparemik kell 21.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASUTA

Plektrumi kino viimane seanss toob teieni festivalil „Ars Electronica” osalenud animafilmide paremiku. Maiuspala igale animaloojale ja fännile! PlekTrum cinema presents “The Best of Ars Electronica Animation”. 21.00 @ kanuTi gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FrEE EnTrAncE

The last film session by Plektrum cinema brings to you the best animations from the Ars Electronica Festival. A real treat for animators and fans!

15.09.2011

LECTURE SERIES „THinking macHine“ PRESENTS: , ars elecTronica FuTurelab: arT, TecHnology, socieTy, HorsT HörTner (AuT)

Loenguseeria „Mõttemasin“ esitleb: ÖÖÜLIKOOLi loeng + öökino“Elu läheb edasi” kell 19.00 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 PILETID: TASUTA

Oma headuses teada ja tuntud Ööülikooli traditsioon jätkub festivalil ka tänavu. Üllatuskülalised, kriitilised mõtlejad, olulised teemad eilsest, tänasest ja homsest Eestis, mis on olnud varjus kuni eesriide avanemiseni Kanuti Gildi saalis. Tänavusel festivalil lubab Ööülikool midagi tavatut, keskendudes elule kui huumorile. Publikut ootavad kodused ülesanded, eksam, öökino ja palju muud, mis selgub alles kohapeal. Festival tänab: Eesti Rahvusringhääling ja Ööülikool. LECTURE SERIES “THinking macHine” presents. nigHT universiTy “liFe goes on?” + NIGHT CINEMA 19.00 @ kanuTi gildi saal, Pikk 20 TICKETS: FREE ENTRANCE

The traditional Night University is back with surprise guests, critical minds, important topics on Estonia from yesterday, today and tomorrow – all in the Kanuti Gild Hall. This year the Night University has promised to give you something exceptional with a focus on life through humour. The audience may expect homework, an exam, night cinema and plenty of other things to remain to be seen. The festival thanks the Estonian Public Broadcasting and the Night University.


16.09.2011

Plektrum festival 2011 08.09–18.09

Plektrumi klubiöö: Elu pidu! kell 23.00–05.00 @ Kultuurikatel, Põhja pst 27 Piletid: täispilet 10 EUR, sooduspilet 8 EUR, EMT kliendile 7 EUR.

Plektrumi klubiöö. Aasta pidu, kui mitte elu pidu. Alati üllatav. Kauaoodatud. Meeldejääv. 16. septembril naaseb Plektrumi klubiöö Kultuurikatlasse, kus kunagi hoogsalt ka startis . Katla mitmeid korruseid kattev live- ja dj-programm ei jäta külmaks ühtegi muusikaarmastajat. Parima bassi ning ragisevate rütmidega pommitavaid teid italo superstaar In Flagranti ning deep house’i guru Mark E koos kodumaiste klubiööde lemmikutega.

MAIN ROOM: IN FLAGRANTI [SWI/CODEK] MARK E [UK, MERC/SPECTRAL] JOHANN3000 & ROBERT NIKO

PlekTrum club nigHT PresenTs „ParTy oF a liFeTime!”

FRESH ESTONIAN SOUND: OYT LIVE [EST] FIREJOSE DEBUT LIVE! [EST] ESPIRIT LIVE! [EST] HARRY HUMMER LIVE! [EST/NED] AJUKAJA [EST, UMBLU] MADIS NESTOR [EST, BIIT.ME]

23.00 - 05.00 @ KULTUURIKATEL, PõHja PsT 27

SPACE CHURCH: RAINER JANCIS & BAND LIVE [EST] TALAMAK LIVE [EST/NED] ATTIC MARATHON ROOM: RHYTHM DOCTOR 6H MARATHON SET! [UK/EST]

Tickets: 10 EUR / 8 EUR, for EMT clients 7 EUR.

Plektrum Club Night. The party of the year, in fact the party of a lifetime, is back! Always full of surprises. Long-awaited and memorable. Live and dj programmes on several floors with the best basses and rumbling rhythms by italo superstar In Flagranti and deep house guru Mark E along with the local club night darlings.


Mark E Mark E muusika näol on tegu äärmiselt kaalutletud ja seega olemusliku house’iga – see on kindel, mehhaaniline ja joovastavalt lihtne. Elu teadupärast imiteerib kunsti. Nii on ka Mark E, Wolverhamptonis sündinud ja Birminghamis üles kasvanud DJ ja produtsent, jõudnud house’i-talendi staatusse aegamisi, ent kindlalt. Mark E armastus elektroonilise tantsumuusika vastu algas varajases noorukieas, kui Manchester oli tuntud Madchester ja iseteadlik reivikultuur vallutas Inglismaa. Tema esimeseks lindistuseks oli Bizarre Inci joovastav klaverikäikudega „Playing With Knives”, mis otsekui juhatas sisse tema house-muusika hüpnotiseeriva mõju. Vanemaks saades sukeldus Mark, pea ees, Wolverhamptoni üllatavalt viljakasse muusika-skenesse, saades kõigepealt house’imaitse suhu legendaarsete John Kelly ja Frankie Knucklesi käe all ning liikudes siis edasi Birminghami Ülikooli ja suuremale klubiskenele.

Marki esimesed katsetused produktsiooni vallas olid lugude uusversioonid, soojad ja pehmed, tempoga umbkaudu 105–115 lööki minutis. Kui tema Womack & Womacki „Baby, I’m Scared Of You” ümbertöötlus „Scared” jõudis BBC raadio-DJ ja guru Giles Petersoni kõrvu, oli see varsti ka raadioeetris ja vinüülil ning peagi oli maailm sellele tagasihoidlikule house’i-DJ-le valla. Tasapisi (nagu ikka talle omaselt) hakkas Mark uusversioonide asemel produtseerima originaallugusid ning asutas oma plaadifirma MERC, mille all sündisid ainulaadsed utilitaarsed töölisklassi helid: klassikaline, peaaegu industriaalne house, sekka kõlamas sooje diskovarjundeid. Marki remix Matthew Deari loost „Little People (Black City)“ viis ta kokku plaadifirmaga Ghostly/Spectral, kes annavad peagi välja tema esimese albumi „Stone Breaker“. See album on omamoodi sümboliks kõigele, mis Mark E seni on teinud, ning tema unikaalsele kohale globaalse klubimuusika maastikul, kõlades ühelt poolt tuttavlikult ja teisalt täiesti ainulaadselt.

The music of Mark E is overwhelmingly deliberate, and in that sense it’s quintessential house—unswerving, mechanistic, intoxicatingly simple. And life imitates art: the Wolverhampton-reared, Birmingham-based DJ/producer has had a slow, steady ascension to his status as one of the genre’s most natural talents. Mark E’s love affair with electronic dance music began began early, as an adolescent, when Manchester was Madchester and the irreverent attitude of rave culture swept through England. His first record? Bizarre Inc’s exuberant, piano-loaded “Playing With Knives,” a fortuitous introduction to the hypnotizing powers of house. As Mark got older, he dove headfirst into the surprisingly fertile Wolverhampton scene, tasting house at the hands of legends like John Kelly and Frankie Knuckles before a move to Birmingham for University also installed him in a larger club scene. Mark’s first forays into production were, naturally, edits—warm, understated, and interestingly mellow, with tempos hovering somewhere between 105 and 115 BPM. (Or

thereabouts.) Once “Scared,” a ten-minute rework of Womack & Womack’s “Baby, I’m Scared Of You,” found the ears of influential selector (and, more importantly, BBC radio DJ) Giles Peterson, it was on, and a solid string of memorable, vinyl-only releases introduced the world at large to this humble, devoted househead. Slowly (again), Mark went beyond edits and into original production, starting his own label, MERC, and honing a sound that was uniquely blue collar and utilitarian—classic, almost industrial house, with a tinge of disco warmth. A stellar remix for Matthew Dear’s “Little People (Black City)” introduced him to the Ghostly/Spectral fold, who are now releasing his first artist album, Stone Breaker. It’s as defining as anything he’s done, a symbol of his unique spot in the global club music landscape, sounding simultaneously familiar and unique like few others can.


In Flagranti In Flagranti on duo, mille moodustavad Sasha Crnobrnja ja Alex Gloor. Nad mõlemad on figureerinud siin- ja sealpool maakera, New Yorgi ja Euroopa erinevatel muusika-skenedel. Neid ühendab 70ndate lõpus ja 80ndate alguses ühel ajal tärganud huvi itaalia kosmilise skene vastu. Meeste muusikahuvi süvendasid 80ndate alguses kuuldud mix-tape’id, kus hüpnootiliselt sulandusid elektro, disko, afro, rock, funk ja dub. Sarnase muusika austajate ja mõttekaaslaste otsingutel kohtusid Sasha ja Alex üksteisega Šveitsis Baselis. Alex oli New Yorki kolinud juba 80ndate algul ning Sasha järgnes talle Suurde Õuna 1993. aastal. Meeste suur ühine muusikahuvi päädis ühise muusikafirma Codek Records asutamisega 1996. aastal. Codek Recordsi loomisest saati on Alex ja Sasha kõikmõeldavatel viisidel uurinud kosmilist fooni, luues ja ühendades kunsti või graafilise disaini elemente erinevate muusikastiilidega üheks katkematuks vooks. Selle kõige tulemusena on sündinud ka kooslus nimega In Flagranti, mis meeste

tegemisi peegeldab ning mille raames nad oma „lõika ja kleebi” esteetika lõputuid võimalusi edasi uurivad. Nende „tee ise“ põhimõte, mis väljendub näiteks Sasha pikaajalises iganädalases pidudesarjas „Organic Grooves“ või Alexi legendaarsete mix-tape’ide „SMULONYLON“ näol, on toonud neile kuulsust nii New Yorgi tänavatel kui ka mujal maailmas. Duo esteetikas mängivad muu hulgas suurt rolli nende plaadifirma Codeki plaadiümbrised, eriti mõned varasemad käsitsi valmistatud siiditrükis ümbrised, mida ajakiri Wire on nimetanud „selle ala parimateks“. In Flagranti on läinud veelgi kaugemale, lisades oma kodulehel www.codek.com igale loole videoklipi. Duo woman-glamour-trash-chic disainiesteetika kätkeb endas täiesti uut punk-suhtumist. Nende „Wronger Than Everyone Else“ on naljakas erootiline kollaaž erinevatest stiilidest, alustades Gorgio Moroderi elektroonilise disko ja Patric Cowleyga ning lõpetades Liquid Liquid punkfungi ja teiste tänapäevasemate tantsumuusika lugudega. Kuigi meeste varasemat loomingut on avaldatud limiteeritud kogustes ja need on seni vähem tähelepanu teeninud, on In Flagranti viimasel ajal järjest rohkem kuulsust võitnud. Nende muusikat mängivad paljud tuntud DJd, nagu näiteks Ivan Smagghe, Trevor Jackson, Cloe ja Steve Kotey, ning nende nimi esineb paljudel playlist’idel ja kogumikel kogu maailmas. Ajakiri xlr8r on nende kohta öeldnud „haruldased groove’id teiselt planeedilt“ ja ka kriitikud pole kiitusega kitsid olnud.

In Flagranti is the duo of Sasha Crnobrnja and Alex Gloor. They both have been in and around various scenes on opposite sites of the globe between New York and Europe. What they share is the simultaneous discovery of the italian cosmic scene from the late 70’s early 80’s. Both were hooked after hearing some of the mixed tapes in the early 80’s, which had this hypnotic blend of electro-disco-afrorock-funk-dub. in the search of like minded people and the music they loved, Sasha and Alex meet in Basel/Switzerland. It didn’t take long for Sasha to join Alex who moved to New York in the early 80’s, and also make the move to the big apple, in 1993. the musical bond had become so strong that they decide to start their own record label Codek Records, which will mark the 10th anniversary in 2006. Since the beginning of Codek Records, Alex and Sasha aim to explore the cosmic background in every possible way by creating and putting together different elements of art/graphic design and

styles of music in to a seamless flow, which ultimately leeds them to create In Flagranti, an act that would reflect all that, and continue to explore the endless possibilities of a ‘cut and paste’ esthetic. Their DIY attitude, which came in many forms like “Organic Grooves” Sasha’s long running weekly party and “SMYLONYLON” tapes, Alex’s by now legendary mix tapes, gained them a lot of street credibility in New York and abroad. In addition the CODEK sleeve design is a big part of the whole esthetics, especially some of the early hand silk screened sleeves, which the Wire magazine calls “the best in the business”. In Flagranti pushes the envelope further by adding video clips that accompanies each song which are displayed on their website www. codek.com and shows the visual influence. Woman-Glamour-Trash-Chic is the identity which brings out the new punk attitude. From the electronic Disco sound of Gorgio Moroder, Patric Cowley to punkfunk of Liquid Liquid, A Certain Ratio and more contemporary sounds of todays dance music, ‘Wronger Than Everyone Else’ is a erotic funny collage of all the above. Whilst restricted distribution in the past and limited pressings has meant that previous releases have slipped somewhat under the radar, a buzz has been steadily building as many known djs (Ivan Smagghe, Trevor Jackson, Cloe, Steve Kotey...) are playing the records and the name appears on many playlists and compilations world wide. Described by xlr8r magazine as “rare grooves from another planet”, the critics have been favorable.


17.09.2011

Plektrum festival 2011 08.09–18.09

Plektrumi lastehommik & lastedisko kell 12:00-15:00 @ F-hoone, Telliskivi loomelinnak, Telliskivi 60a PILETID: TASUTA

Vanemad, võsukesed näppu – Plektrumi lastehommik ja lastedisko ootab! Esmakordselt toimub meie väikestele kangelastele mõnus hommikupoolik lastedisko, pannkookide, aurafotode, huvitava nokitsemise ja multifilmidega ning ei jää mängimata ka arvutimängud. Vanemad saavad samal ajal meelt ja keelt kosutada spetsiaalse Plektrumi brantši ja mimosaga. Hea tuju garanteeritud kõikidele pereliikmetele! Plektrum’s Children’s morning and children’s disco 12:00 - 15:00 @ F-Hoone, Telliskivi creaTive ciTy, Telliskivi 60a TICKETS: FREE ENTRANCE

Parents, take your offspring to the children’s disco with pancakes, aura photos, games and animafilms at the Telliskivi Creative City. For parents: Plektrum branch and mimosas. Come and enjoy with the entire family!

Korraldaja võib programmis teha muudatusi. Jälgi uusimat kava festivali kodulehel: www.plektrumfestival.com The organiser is entitled to make changes in the programme. Check the festival’s website for latest updates: www.plektrumfestival.com


EMT klient – Soodustust andva SMSi saamiseks saada SMS sisuga EMT@PLEKTRUM tasuta numbrile 9596 (kehtib ainult EMT klientidele). Vastu saad soodustust andva SMSi, saatjaks 9596. Soodustust saad kasutada Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides, samuti ka kohapeal piletit ostes. Kui soovid osta pileti internetipoest, leiad soodustust andva salasõna EMT iseteenindusest.

Clients of EMT- In order to get discounts to several Plektrum festivals send a text sms saying EMT@PLEKTruM to a free of charge number 9596 (valid only for EMT customers). Having done that you will receive a text sms from the same number (9596) with the discount that you can use at the Piletilevi and Piletimaailm and also at the event when purchasing your ticket. yet, if you wish to buy the ticket from the Internet, you will find the password that is needed for the discount from EMT’s self-service.

08.09 BARELJEEF @ Estonia kontserdisaalis Täishind 11 EUR Soodushind 9 EUR, EMT 7.5 EUR Piletid saadaval Piletilevis ja Piletimaailmas. Tund enne algust koha peal Estonia kontserdisaali kassas.

08.09 – BAS RELIEF @ Estonia Concert Hall Full price 11 EUR Concession (students, pensioners, EURO 26, ISIC and ITIC card owners, disabled) 9 EUR, EMT 7.5 EUR Tickets from Piletilevi and from Piletimaailm and one hour before the event in Estonia Concert Hall.

09.09 PROSTHETIC BRAIN @ Hobuveski Täishind 5 EUR, EMT 3,5 EUR Piletid saadaval Piletilevis ja tund enne algust koha peal.

09.09 PROSTHETIC BRAIN @ Hobuveski Full price 5 EUR, EMT 3,5 EUR Tickets from Piletilevi and one hour before the event in Hobuveski, Lai 47.

09.09 ELU ELEKTROONIKA @ F-hoone, Telliskivi loomelinnak. Täishind 10 EUR Soodushind 8 EUR, EMT 7 EUR Piletid saadaval Piletilevis ja tund enne algust koha peal. Piletimüük lõpetatakse tund enne ürituse lõppu, kell 4.00.

09.09 Electronics of Life @ F-hoone, Telliskivi loomelinnak. Full price 10 EUR Concession 8 EUR, EMT 7 EUR Ticekts from Piletilevi and one hour before the event till 4.00.

10.09 egress – gliTTerbug + ronni scHendar live! + Lauri-Dag Tüür Live! @ Kanuti Gildi saal Täishind 10 EUR Soodushind 8 EUR, EMT 5 EUR Piletid saadaval Piletilevis ja tund enne algust koha peal.

10.09 EGrESS – gliTTerbug + ronni scHendar live! + Lauri-Dag Tüür Live! @ Kanuti Gildi SAAL Full price 10 EUR Concession 8 EUR, EMT 5 EUR Tickets from Piletilevi and one hour before the event in Kanuti Gildi SAAL.

16.09 PLEKTRUMI KLUBIÖÖ: Elu pidu! @ Kultuurikatel Täishind 10 EUR Soodushind 8 EUR, EMT 8 EUR Piletid saadaval Piletilevis ja tund enne algust koha peal. Piletimüük lõpetatakse tund enne ürituse lõppu, kell 4.00.

16.09 PLEKTRUM CLUB NIGHT: Party of A Lifetime! @ Kultuurikatel Full price 10 EUR Concession 8 EUR, EMT 8 EUR Ticekts from Piletilevi and one hour before the event till 4.00.


8.09

9.09

10.09

11.09

16:00 Näituse avamine, Lúmine Ibrentum @ HOOV, Viru 4.

14:00 Meistriklass, Prof. Reinhard Flender (Saksamaa). @ G. Otsa nimeline muusikakool, Vabaduse Väljak 4.

15:00 Meistriklass: Kuniyuki (JAP) @ Kanuti Gildi SAAL.

14:00 Biokunsti töötuba: kuidas luua elu? Joe Davis (MIT, USA). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20

Master class, Prof. Reinhard Flender (Germany) @ Tallinn Georg Ots Music High School, Vabaduse Väljak 4.

Master class: New Japanese Electronic Artists in Estonia: Kuniyuki (JAP). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20

Bio art workshop: Synthesis of a new living organism, Joe Davis (MIT, USA) @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20

Opening of the exhibition Lúmine Ibrentum, @ HOOV, Viru 4. 17:00 Näituse avamine, Ludo Ergo sum, @ Disaini- ja Arhitektuurigalerii, Pärnu mnt 6. Opening of the exhibition Ludo Ergo sum, @ Design and Architecture Gallery, Pärnu rd 6. 19:00 Audiovisuaalne kontsert „Kujundid ja Helid. Bareljeef“. @ Estonia kontserdisaal. Audiovisual concert “Visions and Sounds: Bas Relief”. @ Estonia Concert Hall 21:00 Plektrum Festival 2011 avamine. Interaktiivne multimeediaetendus mäLuPiLt @ Tallinna Vabaduse väljak. Public opening of the festival Interactive performance mäLuPiLt, public event @ Vabaduse Väljak (Freedom square), Tallinn

19:30 Taavi Kerikmäe ja VJ TENCU, multimeediakontsert “Prosthetic Brain”@ Hobuveski, Lai 47. Taavi Kerikmäe’s VJ TENCU multimedia concert “Prosthetic Brain” @ Hobuveski, Lai 47. 23:00 Plektrumi kontserdiöö: Elu elektroonika Kuniyuki Live! (JAP), Glitterbug + Ronni Schendar Live! (GER/ISR), Mustad Noodid: Tallinn-Tokyo Live! (EST), Raadio 2 DJd: Nestor & Morna, Kaabel, Orav, Dr Koit @ F-hoone, Telliskivi loomelinnak, Telliskivi 60a. Electronic and indie music concert night “Electronics of Life”: Kuniyuki (JAP), Glitterbug + Ronni Shendar (GER/ISR), Mustad Noodid: Tallinn-Tokyo Live! (EST), RAADIO 2 DJ’S @ F-hoone, Telliskivi Creative City.

19:00 Audiovisuaalne kontsert. Maailma esiettekanne: EGRESS. Glitterbug + Ronni Shendar (GER/ISR). Lauri-Dag Tüür (EST) @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 World Premiere. Audivisual concert “EGRESS”. Glitterbug + Ronni Shendar “EGRESS” live (GER/ISR) Lauri-Dag Tüür (EST) @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20

19:00 MÕTTEMASIN esitleb: Joe Davis (MIT, USA). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 Thinking Machine presents: Joe Davis (MIT, USA) @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20 21:00 Plektrumi kino. Dokumentaalfilm „Taevas + Maa + Joe Davis“ rež. Peter Sasowsky, USA, 2011 @ Kanuti Gildi SAAL, Pikk 20 PLEKTRUM Cinema presents a feature documentary: “Heaven + Earth + Joe Davis” by Peter Sasowsky (USA, 2011). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20


12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

Plektrum puhkab, puhka sina ka.

17:30 PIXELVERSITY: Andre Gryf Paterson (Pixelache Festival, FIN); Lilia Voronkova (CISR,St Peterburg, RUS), Marge Paas (Plektrum Festival). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

19:00 MÕTTEMASIN ja ÖÖÜLIKOOL esitlevad “Elu läheb edasi”. @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

23:00 Plektrumi KLUBIÖÖ. “ELU PIDU!” @ Kultuurikatel, Põhja pst 27.

12:00–15:00 Plektrumi lastehommik & lastedisko @ F-Hoone, Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a.

Festivali lõpetamine @ Elu

Plektrum rests, you rest too.

PIXELVERSITY: Andre Gryf Paterson (Pixelache Festival Helsinki); Lilia Voronkova (Centre for Independent Social Research, St Petersburg). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

19:00 Mõttemasin esitleb: Ars Electronica FutureLab: Kunst, Tehnoloogia, Ühiskond. Horst Hörtner (AUT). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

“Thinking Machine” and NIGHT UNIVERSITY present: “Life goes on?”. @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

Plektrum CLUB NIGHT presents „Party of a Lifetime!“ @ Kultuurikatel (Culture Cauldron), Põhja pst 27.

Plektrum’s Children’s Morning & Children’s Disco @ F-Hoone, Telliskivi Creative City, Telliskivi 60a.

19:00 MÕTTEMASIN ESITLEB: Mis on elu tähendus? A. N. Shapiro (USA/GER) @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20. “Thinking Machine” presents: What is the Meaning of Life? By A. N. Shapiro (USA/GER) @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20. 21:00 PLEKTRUM kino. Dokumentaalfilm “Tiksudes nullini” rež Lucy Walker, USA, 2010 @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20. Plektrum cinema presents a feature documentary “COUNTDOWN TO ZERO” by Lucy Walker, USA, 2010. @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

„Thinking Machine“ presents:, Ars Electronica FutureLab: Art, Technology, Society, Horst Hörtner (AUT). @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20. 21:00 PLEKTRUM kino: Ars Electronica FutureLab esitleb: ARS ELECTRONICA ANIMAPAREMIK. @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20. PLEKTRUM cinema presents: “The Best of Ars Electronica Animation” @ Kanuti Gildi saal, Pikk 20.

IN FLAGRANTI [SWI/CODEK] MARK E [UK, MERC/SPECTRAL] JOHANN3000 & ROBERT NIKO[EST] OYT LIVE [EST] FIREJOSE DEBUT LIVE! [EST] ESPIRIT LIVE! [EST] HARRY HUMMER LIVE! [EST/NED] AJUKAJA [EST, UMBLU] MADIS NESTOR [EST, BIIT.ME] RAINER JANCIS & BAND LIVE [EST] TALAMAK LIVE [EST/NED] RHYTHM DOCTOR 6H MARATHON SET! [UK/EST

The End @ Life


Kontaktid:

Contacts:

Plektrum festivali info

Plektrum Info Desk

MTĂœ Plektrum festival Rataskaevu 10 Tallinn 10123

NGO Plektrum festival Rataskaevu 10 Tallinn 10123

Plektrum festivali info kultuuripealinna infokeskuses @ rotermanni keskus

Plektrum info desk @ Tallinn 2011 European Capital of Culture Info Centre @ rotermanni centre

info@plektrumfestival.com www.plektrumfestival.com

info@plektrumfestival.com www.plektrumfestival.com

Info avatud iga päev kell 10:00-19:00 festivali toimumise ajal.

Info desk is open every day from 10:00 to 19:00 during festival time.

Festivali ametlik majutuspartner on Meriton Hotels - www.meritonhotels.com Official accommodation partner of the Festival - Meriton Hotels - www.meritonhotels.com

Plektrum Festival 2011 programm  
Plektrum Festival 2011 programm  

Plektrum Festival 2011 uurib 8. - 18. septembril, mis on ELU! Aastal 2011 toimub järjekorras üheksas Plektrum festival, seda 8. - 18. se...

Advertisement