Say 65 - Geleceğin Ofisleri - PLD Türkiye

Page 74

72

Fabrikadan müzeye Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi, Kayseri Metin: Natali Tombak, Faruk Uyan Fotoğraflar: Cemal Emden, Emre Arolat, Faruk Uyan

Cumhuriyet sonrası kurulan ilk üretim tesislerinden biri olan Kayseri Sümerbank Tekstil Fabrikası’nın Abdullah Gül Üniversitesi’ne devredilmesi ile başlayan yeniden kullanım serüveni, müze ve kütüphane binalarıyla devam ediyor. Tasarımını EAA’nın üstlendiği ve mevcut bir ambar yapısına eklemlenerek oluşturulan İdari ve Eğitim yapısının 2013 yılında tamamlanması sonrasında kampüs içerisinde Rus konstrüktivizminin eşsiz örneklerinden olan Elektrik ve Buhar santrali yapıları da Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi olarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Tesis içerisinde özgün endüstri yapıları olarak öne çıkan Elektrik ve Buhar Santrali binalarının dönüşümünde, yapıların niteliksiz eklerden arındırılması ancak geçen süre içerisinde oluşmuş patinanın korunması, böylelikle zamanın

izlerini sergilemesi EAA tarafından alınan başlıca tasarım yaklaşımı olarak ortaya çıkıyor. Korunan ve kısmi olarak tamamlanan mevcut dokuya ilave olarak, yapının güncel kullanım senaryosu kapsamında eklenen elemanların ise mevcut yapının izlerini takip etmesi ve varolan endüstriyel atmosferin içerisinde bütünün bir parçası olarak yerini bulması hedeflendi. Üniversite yapısı ile aynı parseli paylaşan bu iki yapının akşam saatlerinde bir bütün olarak peyzaj içerisinde kendilerini ortaya çıkarabilmesi hedeflendi. Cephesi daha çok sağır duvarlardan oluşan müze binası dış çevresindeki özel direkler üzerindeki projektörler ile homojen şekilde aydınlatılırken, cephesinde büyük açıklık bulunan kütüphane binasının iç ışıklarının dışarıdan algılanması sağlandı.