Page 66

Günseli Güler ve Liuhta Aydınlatma Ürün Tasarımcısı

Günseli Güler 1973 doğumlu. Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde mimarl›k eğitimi ald›. Darmstadt, Frankfurt ve New York’ta çeflitli mimari bürolarda çal›flt›.

Almanya’da iki mimar arkadaşıyla kurduğu Liuhta isimli şirketinde aydınlatma ürün tasarımları yapan Günseli Güler, aydınlatma tasarımı üzerine sorduğumuz soruları yanıtladı: Bize kendinizi tanıtır mısınız? Bir ressam olan babam Mehmet Güler’in bana sağlamış olduğu sanat ve kültür ortamında yetişmiş olmam, sanırım estetik zevklerimin belli bir düzeye ulaşmasına ve mimarlık tahsili yapmamdaki kararıma neden oldu. Işık, mimari çalışmalarımda her zaman beni ilgilendiren bir elementti ve mimarlık çalışmalarımda da ışığı her zaman projelerimin bir parçası olarak gördüm ve uyguladım. Kişisel bilgilerinize ek olarak şu anda içinde bulunduğunuz oluşum olan Liuhta şirketi hakkında bilgilendirme yapar mısınız ve hem kişisel olarak, hem de Liuhta olarak aydınlatma ürün tasarımına yaklaşımlarınız hakkında bilgi verir misiniz? “Liuhta Architektur+Design” grubumuz üç genç mimar arkadaşın bir araya gelmesiyle; beraber tartışmak, fikirler üretmek ve uygulamak amacıyla, Bernd Conzelmann, Nina Breuer, Günseli Güler tarafından oluşturuldu. Nina Breuer 1974 doğumlu. Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde mimarl›k eğitimi ald›. Hamburg, Dusseldorf ve Paris’te çeflitli mimari bürolarda çal›flt›.

Mimarlık, sadece mimari işlevin yerine getirilmesi değil, insan yaşamında sosyal, kültürel, estetik ve çevre sorunlarında da çözüm arayan ve çok yönlü sorumluluğu olan bir uğraştır. Tasarım, form ve işlevin birbiriyle bağdaşması; sadece mimaride değil en küçük bir elementte bile aynı amaçtır. Örneğin günlük hayatımızda kullandığımız eşyalar ve çevremizi sarmalayan her türlü üretim gibi. Tasarım üretimimizde amacımız; biçimi, materyalin ve objenin işlev ve özelliklerini göz önünde tutarak olabildiğince basite ve soyuta indirgemek, yalın bir dil yaratmaktır. Daha öğrenimimiz sırasında çevremizi saran günlük eşyaların form ve işlevi kendi aramızda her zaman tartışmalara ve fikirler üretmemize neden oluyordu. Dolayısıyla tasarım her zaman bizi ilgilendiren, ilgimizi çeken ve bu konuda müdahale etme gereksinimi duyduğumuz bir alan oldu. Özelikle ışık, inancımıza göre insan yaşamında önemli rolü olan bir faktördür. Kanımızca objelerin tasarım ve uygulamasında teknik işlevin yanında, insanların duygu ve algılamaları da büyük rol oynamaktadır. Adımız da (Liuhta) eski Alman dilinde “aydınlık, ışık, güneş” anlamına gelmektedir.

Bernd Conzelmann 1969 doğumlu. Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde mimarl›k eğitimi ald›. Darmstadt, Frankfurt ve Los Angeles’te çeflitli mimari bürolarda çal›flt›.

Grubumuzun oluşmasından sonra ilk etkinliğimiz, tasarımlarımızı Londra, ‘Designers Block 2003’ tasarım fuarında sergilemek oldu. ‹şe başladığımızda, bu girişimimizin, fikir üretmek, uygulama öncesi çalışmalar ve prototiplerin üretilmesinin büyük bir güç ve uğraşı gerektirdiğinin ayırdına vardık. Buna rağmen kısa süre sonra ilk Liuhta ürünleri ortaya çıkmaya başlamıştı.

Profile for PLD Türkiye

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Advertisement