Page 45

AYDINLATMA TASARIMI

Peter Andres’in ışık planlamacılarının baz aldıkları kilit kelime işte bu. Işık tavanı, cephe yüzeyine monte edilen asimetrik yansımalı aydınlatıcılar, tavan camından gelen yayılmış aydınlatma ve dar aydınlatma bandından yansıyan ışık gibi. Çeşitli ışık elemanlarını birbiri ile kombine ederek, dışarıda aydınlığın azalması durumunda dahi, gün ışığı yoğunluğunu garanti etmişler. Flüoresanların nötr beyaz ışık rengi, iyi ışık dağılımlı rahat bir çalışma atmosferi sağlamış, doğrudan ışık veya noktasal ışıklandırma salondaki tekdüze atmosferi bozmamış. Eyalet binasının mevcut alanlarında da ışık planlamacıları, aydınlatmayı marina yapısının ortamına şekil ve fonksiyonları itibariyle entegre etmeyi başarmışlar. Tavana entegre edilen ışık askıları giriş salonunda açık, düz hatlı mimarinin dış hatlarını çizmiş ve bu sert görünümlü yapıyı görüntü olarak biraz daha yumuşatmış. Burada da her bir mekanın kullanımına göre ışık rengi ve yoğunluğu farklı uygulanmış. Sonuç olarak Peter Andres’in ışık planlamacıları sade yapı için, daha uygun ve her zaman iyi çalışan ışık çözümleri seçmişler. Heyecan verici ve ses getirici olmamış. Bir de şöyle düşünün: acaba tamamıyla heyecan verici ve ses getirici (ışık) çözümleri olan bir (siyasi) dünya nasıl olurdu, bu düşünceler çerçevesinde, sadece “iyi” aydınlatılmak isteyen Kiel’in Eyalet Meclisi acaba nasıl olurdu.

Kiel Eyalet Meclisi

Proje katılımcıları: Yap› sahibi: Schleswig - Holstein Eyaleti Mimarlar: Pax Brüning Architekten, Hannover Ayd›nlatma tasar›m›: Peter Andres, ›fl›k planlamas› için dan›flma hizmeti veren mühendisler, Hamburg Kullanılan ürünler: Meclis salonu Profil lamba (özel lamba), 9 x 28 Watt, 830 T16, dim edilebilir, 5 x 35 Watt, 12 Volt QT-IRC dim edilbilir, 3 x 50 Watt, 12 Volt QT-IRC, dim edilebilir, Interferenz Lichtsysteme Profil lamba (özel lamba), 2 x 250 Watt, 830 T16, 230 Volt QT-IRC, dim edilebilir, 20 x 100 Watt, 230 Volt QT, dim edilebilir, Interferenz Lichtsysteme Profil lamba (özel lamba), 21 x 50 Watt, 830 T16, 12 Volt QT-IRC, dim edilebilir, 20 x 100 Watt, 230 Volt QT, dim edilebilir, Interferenz Lichtsysteme Tavan armatürleri (özel armatür), 3 x (2 x 39 Watt), 840 T16, dim edilebilir, Interferenz Lichtsysteme Yans›mal› ayd›nlat›c› (özel ayd›nlatma), 80 Watt, 840 T 16, dim edilebilir, Interferenz Lichtsysteme Masa lambas›, 20 Watt, 12 Volt QT, Louis Poulsen Girifl salonu Ifl›k kalaslar› (özel ayd›nlatma), 7 x 50 Watt, 12 Volt QT-IRC, dim edilebilir, Interferenz Lichtsysteme Ayakl› lamba, 250 Watt QT, Raumleuchten Monte edilebilen kare lambalar, 18 Watt, 830 TC-F, RSL - Rodust & Sohn Lichttechnik Eyalet binas› birinci kat Sark›t lamba (özel ayd›nlatma), 2 x 35 Watt, 830 T16, Interferenz Lichtsysteme Kasetli lamba (özel ayd›nlatma), 1 x 65 Watt, 12 Volt QT; 4 x 21 Watt, 840 T16, Lichtwerk Tavan ayd›nlatmas› (özel ayd›nlatma), 2 x 55 Watt 839 TC-L, dim edilebilir, RSL- Rodust & Sohn Lichttechnik Tavan ayd›nlatmas› (özel ayd›nlatma), 2 x 55 Watt 839 TC-L, 1 x 500 Watt, 230 Volt, RSL- Rodust & Sohn Lichttechnik Aflağ› doğru sark›t›lan halka flekilli ayd›nlatma, 10 x 75 Watt, 230 Volt, Dinnebier

Konferans salonu 142’de modern avize biçiminde asılı lambalar, mekanın özelliğini oluşturuyorlar. Burada kullanılan lambalar daha önce kullanılan asılı yuvarlak lambalara benzetilmiş. Mekanın temel aydınlatması ise dolaylı olarak dar profilli hat aydınlatıcıları ile sağlanıyor. Schleswig Holstein salonundaki aydınlatma da mimarinin geometrisine uydurulmuş. Eski parçalı kasetli tavan, 117 adet kasetli aydınlatma birimi ile donatılmış ve her birine bir halojen downlight takılmış. Böylece şatafatlı, parlak renkli bir atmosfer garanti edilmiş.

43

Profile for PLD Türkiye

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Sayı 4 - PLD Türkiye  

GÜNCEL: Allianz Arena Stadyumu. AYDINLATMA TASARIMI: İsrail Dışişleri Bakanlğı, Kiel Eyalet Meclisi, Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı, Esm...

Advertisement