Sayı 27 - Günışığı ile Yaratılan Efektler - PLD Türkiye

Page 58

56

Binalarda doğal ışık etkisi Metin: Faruk Uyan

Yapılarda doğal ışık kullanımının tarihi, mimarlığın bilinen tarihiyle birlikte oluşmuştur. Bilinen en eski medeniyetler dahi kentsel yerleşmelerini güneşi düşünerek gerçekleştirmiş ve yapılarda pencere veya ışıklıklar kullanmıştır. Bir döneme kadar temel ihtiyaç olan günışığı, özellikle endüstri devrimi sonrasında demir ve camın yapılarda rahat kullanımı ile geniş cam duvarlarla binalarda görsel tasarım tercihi olarak yerini almıştır [1]. Günümüzde günışığı kullanımı, daha çok yapma aydınlatma sistemlerinin kullanımını minimuma indirmeye karşılık gelmeye başlamıştır. Doğru tasarlandığı takdirde günışığı kullanımı gerçekten de, aydınlatma sisteminin neden olduğu elektrik enerjisi yüklerini önemli derecede azaltmaktadır. Ancak doğal ışık bu, son dönemlerde alıştığımız “doğal aydınlatma” işlevinden başka amaçlarla da mimaride tarih boyunca çokça kullanılmıştır.

Resim 2. Kubbedeki vitray kaplamanın oluşturduğu renkli ışık, iç mekandaki günlük hareketini tamamlamak üzere iken. [4]