Page 72

70

Akkor lambaların üretiminin “durdurulması” Kamu bu konuda yeterli derecede bilgilendirildi mi yoksa yanlış mı bilgilendirildi? Metin: Gad Giladi, D.E.S.A., M. F.A. FPLDAA

Mimari aydınlatma tasarımcıları insan yaşam alanının görsel çevresini tasarlamaktan sorumludur. Işık ve aydınlatmadan nasıl başkaları da sorumlu ise, ekolojik konular da aydınlatma tasarımcılarının uğraşları arasındadır. Bir projenin aydınlatması planlanırken, önceliklerin başında çevreye duyarlılık yer alır. Dünya çapında düşüncesizce akkor lambaları yasaklama (lamba bir ışık kaynağıdır, ampul ise, lambanın etrafını çevreleyen bir cam kaplamadır) ve yerine her yerde enerji verimli kompakt flüoresan lambaları (CFL) kullanma çabaları nedeniyle, mimari aydınlatma tasarımcılarının en büyük derneği olan Professional Lighting Designer’s Association (PLDA) buna tepki göstermek zorunluluğunu hissetti, hem de sadece zamanının ve kaynaklarının bize müsade ettiği zaman, yer ve biçimde. Akkor lamba üretimini “durdurma” yönündeki girişimler, ki hayatımızdan akkor lambanın tamamen çıkartılması için böyle bir “durdurma” siyasi açıdan doğru bir ifade olacaktır, çünkü bu sayede daha az sera etkisi yaratılacağı ve çevremizi daha fazla koruyacağımız inancı yaygınlaştırılmaktadır (şüphesiz özel ticari durumlar nedeniyle de bu şekilde açıklanmaktadır), tamamen yanlış hipotezlere, ki bunlar da yanlış veya henüz iyi araştırılmamış bilgilere, dayanmaktadır. Bunun yanı sıra, bu argümanlar doğru olsa dahi olaya yaklaşım biçimi eksiktir ve bu kampanyanın beraberinde getireceği geri dönüşümü olmayan ürünlerin, ciddi ekolojik dengesizliğe neden olacağı ve sağlığa zararlılığı gözden kaçırılmaktadır. Akkor lambanın üretiminin durdurulması için en büyük argüman,

özellikle evlerde olmak üzere tüm akkor lambaların, “eşdeğer” olarak adlandırılan kompakt flüoresan lambalar (CFL) ile değiştirilmesi halinde, daha yüksek bir ışık saçımı (Lümen/Watt-Lm/W olarak ifade edilen her bir tüketilen enerji birimi ile verilen ışık miktarı) elde edileceği ve bu sayede enerji tüketiminin belirgin bir oranda düşürüleceğidir. Enerji tüketiminin azaltılması ile sera etkisi yaratan gazların miktarı da azalmakta ve böylece küresel ısınma belirgin bir oranda yavaşlatılabilmektedir. Dolayısıyla tüketiciler, daha uzun ömürlü olmalarından dolayı CFL’lere yapılan daha yüksek yatırım maliyetleri hariç tutulursa, hem enerji tasarrufu yapmakta hem de genel lamba giderlerini düşürebilmektedirler. CFL’lerin çok daha iyi bir performansa sahip olmasına karşı argüman yok: bunlar gerçekten aynı ışık miktarı için çok daha az enerji tüketmektedir. Ayrıca, CFL’ler çok daha uzun kullanım ömrüne sahip. Ancak bunların dışında getirilen genel argümanlara katılamıyoruz: Bunu şöyle açıklıyoruz (aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler önceliklerine göre listelenmemiştir): ≥Akkor lambalar, CFL’ler ile değiştirildiğinde, tüketilen toplam enerji, söylenenden çok daha yüksektir ve küresel ısınma gibi ciddi bir konuya herhangi bir etkisi yoktur. ≥ Tüketicinin tasarrufu söylenenden çok daha az ve önemsizdir.

≥ Görsel çevrenin kalitesi bu tür aydınlatmanın kullanımında belirgin bir biçimde olumsuz etkilenir. ≥ Çevre ve insan sağlığı üzerindeki risk ve tehlikeleri son derece yüksektir ve hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Bazı ülkelerde akkor lamba kullanımı, asgari olarak gereken emniyet tedbirleri, örneğin efektif ve daha önceden test edilmiş geri dönüşüm önlemleri veya kırılan bir CFL’den yayılacak zehirli maddelere karşın halkın nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatacak basit talimatlar, dikkate alınmaksızın tamamen ortadan kaldırılmıştır (Avustralya, İngiltere, Avrupa). ≥ Kamuyu, çevre yararına olduğu ve tüketicinin cüzdanına fayda sağlayacağı için CFL kullanımı ile ilgili avantajlar hakkında ikna etmek ve akkor lambaların yasaklanmasını isteyenler, kamuya yanlış veya yanıltıcı bilgiler sağlamakta ve kampanyaya karşı olumsuz tepki yaratacak gerçekleri saklamaktadırlar. Bu tartışma için bir 60A60/FR (evlerde kullandığımız ve genelde 60Watt’lık akkor lamba olarak adlandırdığımız bir lamba) ile 11TC-DSE/827/E27’yi (kendi bünyesine entegre edilmiş balast ve E27 vidalama yuvasına sahip 11Watt’lık bir kompakt flüoresan lamba, teknik açıdan yukarıda tarif edilen lambanın yerini alabilecek ve aşağıda 11Watt’lık lamba olarak adlandırdığımız bir flüoresan türü) karşılaştıracağız. Bu lambayı, kısa bir süre öncesine kadar ve kampanyanın başından beri üretici

Profile for PLD Türkiye

Sayı 21 - Orta Doğu'da Işık Kültürü - PLD Türkiye  

TEMA: Orta Doğu’da Işık Kültürü. AYDINLATMA TASARIMI: Barr Al Jissah Resort Muscat / Oman, Kültür Merkezi ve İslam Forumu Penzberg / Al...

Sayı 21 - Orta Doğu'da Işık Kültürü - PLD Türkiye  

TEMA: Orta Doğu’da Işık Kültürü. AYDINLATMA TASARIMI: Barr Al Jissah Resort Muscat / Oman, Kültür Merkezi ve İslam Forumu Penzberg / Al...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded