Page 1

Współpraca Fundamentem Sukcesu


Organizacja powołana do życia, aby łączyć ludzi poprzez biznes i w biznesie. Wierzymy, że współpraca jest fundamentem sukcesu i dzięki niej wspólnie jesteśmy w stanie podołać każdemu wyzwaniu!

Polish Business Club buduje przestrzeń do łatwiejszego prowadzenia biznesu w naszym kraju. Naszym celem jest do 2020 roku stać się liderem przemiany lokalnych firm do biznesów z globalnymi aspiracjami.

W ramach organizacji funkcjonują kluby o różnej randze w zależności od zasięgu ich działalności. Kluby lokalne opierają się o miasta powiatowe, znajdujące się w niedużej odległości od siebie, aby działać w obszarze, w którym mieszka min. 50 tys. osób. Taka struktura daje przestrzeń do synergii i  budowania relacji w mniejszych społecznościach. Kluby regionalne prowadzone w miastach wojewódzkich są kolejnym etapem rozwoju biznesowego. Zrzeszają przedsiębiorców, których doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności to minimum dwa lata, co umożliwia współpracę osób posiadających małe i średniej wielkości firmy. Dla firm o międzynarodowych aspiracjach każdą ofertę współpracy i zakres działania przygotowujemy indywidualnie, aby spełniając ich największe wymagania wspólnie szukać klientów i partnerów poza granicami naszego kraju.

Prowadzenie własnej działalności to gra zespołowa. Gra, na którą składają się poszczególni gracze: partnerzy, klienci, współpracownicy. Biznes ma ten przywilej, że nic nie musi go ograniczać. I taka jest właśnie idea klubu, który założyłem. Zamierzam pokazywać przedsiębiorcom, że mogą robić więcej, iść dalej, osiągać to, czego pragną, w prostszy sposób sięgać po to, czego pragną w oparciu o współpracę i wzajemne wsparcie. Chcę, aby ludzie zrozumieli, że aktywność, solidna praca, dostrzeganie korzyści nie tylko własnej, ale i innych osób w odpowiedzi na ich potrzeby sprzyja w osiąganiu sukcesu. Dlatego, jeśli szukasz nowych kontaktów, klientów, współpracowników, partnerów biznesowych i pewnego rynku zbytu – nie czekaj i wstąp do Polish Busines Club! Prezes zarządu


Jak działamy? Każdego dnia mierzysz się z wieloma trudnościami, dotyczącymi prowadzonej działalności. Nie zawsze wiesz, w jaki sposób sobie z nimi radzić, a najbliższe otoczenie nie wspiera Cię w dążeniu do celu.

Dzięki Polish Business Club zyskasz możliwość poszerzenia nie tylko samej sieci kontaktów biznesowych, ale też tworzenia wspólnoty w świecie biznesu. Pomożemy Ci w trudnej sytuacji i będziemy wspierać Twoje działania na drodze do rozwoju Twojej firmy!

Nasze narzędzia w budowaniu lepszych warunków do prowadzenia biznesu to: Spotkania networkingowe Zajmujemy się organizowaniem wydarzeń networkingowych w małych i średnich miastach, gdzie są największe potrzeby korzystania z praktycznej wiedzy oraz działań synergicznych.

Praktyczne szkolenia dla przedsiębiorców Każdy Przedsiębiorca, który chce konkurować na rynku powinien podnosić swoje kwalifikacje. Warto, więc zainwestować swój czas w rozwój swój i swojej firmy, ponieważ dotychczasowe praktyki mogą już być mało efektywne.

Wsparcie usługowe dla biznesu W trosce o interesy i bezpieczeństwo członków naszego klubu tworzymy sieć rekomendowanych firm z branż takich jak: prawo, księgowość, czy doradztwo podatkowe. Tym samym dajemy Ci szybki dostęp do specjalistów w optymalnej cenie.

Pomoc przy pozyskiwaniu finansowania na rozwój Twojego biznesu Masz świetne pomysły, ale nie możesz ich zrealizować, bo brakuje Ci pieniędzy? Korzystając z dotacji jakie oferuje Unia Europejska lub angażując Społeczną Sieć Aniołów Biznesu jesteśmy w stanie dokonać więcej!

Ochrona interesów firm członkowskich Jesteśmy podmiotem członkowskim organizacji zrzeszających przedsiębiorców, tj: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Konfederacji Lewiatan. Dzięki temu mamy wpływ na proces tworzenia prawa w ochronie interesów biznesu zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Kolejna forma reklamy Biorąc udział w spotkaniach i konferencjach jako uczestnik lub prelegent, jesteś najbardziej skuteczną reklamą firmy, którą reprezentujesz. Jako członek Polish Business Club masz gwarancję najwyższej jakości reklamy, czyli zarówno Twój wizerunek, jak i Twojej firmy widnieje w rejestrze rekomendowanych firm na stronie internetowej Klubu.


Co zyskujesz będąc członkiem klubu? Poszerzasz sieć kontaktów

Masz wpływ na tematykę szkoleń podczas spotkań klubu

Otrzymujesz certyfikat członkostwa Masz dostęp do wielu interesujących szkoleń

Otrzymujesz pomoc w realizacji swoich pomysłów na biznes

Masz dostęp do wysokiej klasy specjalistów z wielu dziedzin

Zyskujesz pomoc przy poszukiwaniu klientów na swoje produkty i usługi w kraju, jak i za granicą

Otrzymujesz pomoc przy komunikacji z urzędami

Masz dostęp do specjalistów z zakresu księgowości, prawa, podatków i medycyny

Dostajesz zniżki na usługi firm partnerskich Masz możliwość wymiany doświadczeń z mocno ugruntowanymi firmami na rynku Masz możliwość zaprezentowania działalności swojej firmy na forum w roli uczestnika lub prelegenta

Zainspirowany, chętniej wprowadzasz zmiany usprawniające działalność Twojej firmy Masz wpływ na tworzenie prawa biznesowego w Polsce i w granicach UE Otrzymujesz rekomendację dla swojej firmy od Polish Business Club, jako specjalista w branży

Chcesz poznać pozostałe korzyści płynące z członkostwa w klubie? Dołącz do nas! Wypełnij formularz na naszej stronie www.plbclub.pl Weź udział w spotkaniu otwartym Polish Business Club Twoja deklaracja zostanie poddana weryfikacji Witaj w klubie!


Dlaczego istniejemy do czego dążymy? Dlaczego istniejemy i doi czego dążymy? Dążymy do zjednoczenia i nawiązania Dążymy do zjednoczenia i nawiązania ścisłejścisłej współpracy między organizacjami wspierającymi współpracy między organizacjami wspierającymi przedsiębiorców i polonijnymi klubami biznesu przedsiębiorców i polonijnymi klubami biznesu na świecie. na świecie.

Nasi rodacy są zjedną z najbardziej przedsiębiorNasi rodacy są jedną najbardziej przedsiębiorczych narodowości w Europie, jak i na czych narodowości w Europie, jak i na świecie,świecie, dla- dlatego chcemy wspierać polski biznes w kraju oraz tego chcemy wspierać polski biznes w kraju oraz na arenie międzynarodowej. na arenie międzynarodowej.

Liczba i problemów związanych MamyMamy dość nachalnej Liczba barierbarier i problemów związanych dość nachalnej i małoi mało z prowadzeniem firmy cały czas rośnie! skutecznej sprzedaży! z prowadzeniem firmy cały czas rośnie! skutecznej sprzedaży! Szkolimy się, dokonujemy Stwarzamy odpowiednie warunki do prowadze- Szkolimy się, dokonujemy zmianyzmiany Stwarzamy odpowiednie warunki do prowadzementalnej, opieramy sprzedaż o relacje, nia działalności gospodarczej w Polsce i chroni- mentalnej, opieramy sprzedaż o relacje, nia działalności gospodarczej w Polsce i chronizaufanie i rekomendacje. my interes biznesowy naszych partnerów. zaufanie i rekomendacje. my interes biznesowy naszych partnerów.

g ra ia ca

p ist do ów

g ra ia ca

Oc int hr ere Oc int hr ere

stę Do cjal spe stę Do cjal spe p ist do ów

owe n es biz owe ż da owe n es biz żowe da

Szko Szko l l a a i sp enia i sp enia n n o ów o ów rze rze s s

er er Syn ółp Syn łp ó p s p iw i ws

Właściciel firmyfirmy nie jest Właściciel niealfą jest alfą Szef jest Szeftylko jest jeden, tylko jeden, i omegą, mimo, że tego by chciał! a wyzwań i pytań wiele! wiele! i omegą, mimo, że tego by chciał! a wyzwań i pytań Umożliwiamy dostęp do specjalistów Umożliwiamy dostęp do specjalistów i ekspertów między innymiinnymi i ekspertów między z dziedziny prawa, podatków z  dziedziny prawa, podatków i księgowości aby uniknąć błędów i księgowości aby uniknąć błędów groźnych w konsekwencjach groźnych w konsekwencjach

Tworzymy wspólnoty w świecie biznesu, Tworzymy wspólnoty w świecie biznesu, do których należą osoby podobne do których należą osoby podobne do Ciebie, dlatego możeszmożesz wymieniać do Ciebie, dlatego wymieniać doświadczenia i wspólnie szukać doświadczenia i wspólnie szukać rozwiązań aktualnych problemów. rozwiązań aktualnych problemów.

w dążeniu do zmian wspierają nas: w dążeniu do zmian wspierają nas:


Chciałbyś uruchomić oddział Polish Business Club w swoim regionie? www.franczyza.plbc.pl

Polish Business Club Sp. z o.o. ul. Humańska 8 | 00-789 Warszawa tel.: (22) 213 93 41 | faks: (22) 203 55 20 kontakt@plbclub.pl | www.PolishBusinessClub.pl

Profile for Polish Business Club

Polish Business Club  

Polska organizacja powołana do życia po to, aby łączyć ludzi poprzez biznes i w biznesie. Wierzymy, że współpraca jest fundamentem sukcesu i...

Polish Business Club  

Polska organizacja powołana do życia po to, aby łączyć ludzi poprzez biznes i w biznesie. Wierzymy, że współpraca jest fundamentem sukcesu i...

Profile for plbclub
Advertisement