Plaza Eylem Platformu

Plaza Eylem Platformu

Turkey

Plaza Eylem Platformu (PEP), beyaz yakalıların kendi aralarında dayanışma ilişkileri geliştirmek; örgütlenme, hak üretimi ve savunusu konusunda beceri edinmek ve emek cephesinin bir parçası olarak varlık göstermek için oluşturduğu bağımsız bir zemin ve bir dayanışma ağıdır.

plazaeylem.org