Page 1

budzić (verb) 1 przerywać czyjś sen to wake (up): Mąż budził ją codziennie pocałunkiem w usta Her husband would wake her every morning with a kiss on the lips; 2 wywoływać stany uczuciowe, ich przejawy, związane z nimi reakcje (o uczuciach) invoke, evoke; (ciekawość, namiętność, podejrzenia) arouse; (zaufanie, strach) inspire; (myśl) prompt: Nic dziwnego, że to zdarzenie budziło

naszą czujność It's no wonder that the event aroused our vigilance. forsować (verb) 1 przeprowadzać coś siłą, popierając coś lub kogoś zdecydowanie, narzucać coś lub kogoś komuś push, force: Forsowali swego kandydata na stanowisko przewodniczącego They were pushing for their candidate to be elected for chairman; 2 męczyć, nadwerężać jakąś pracą, jakimś działaniem; przeciążać strrain: nie należy się zbytnio forsować you shouldn't strain yourself too much granat (noun) 1 pocisk ręczny z zapalnikiem, wypełniony materiałem wybuchowym grenade: Zginął od wybuchu granatu He was killed by a grenade; 2 kolor ciemnoniebieski, granatowy navy blue; 3 owoc granatowca kształtem przypominający jabłko, jadalny, o czerwonym miąższu, z którego przyrządza się napoje orzeźwiające pomergranate : sok z granatów pomegranate juice gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: Słońce nie jest wielką gwiazdą The sun is not a big star.; 2 popularna osoba celebrity kopia (noun) 1 kłująca broń ręczna złożona z długiego drzewca zakończonego proporcem i grotem, używana przez rycerstwo Europy Zachodniej od XI do XVI w., w Polsce przez husarię do połowy XVIII w lance: Złamał swoją kopię He has broken his lance; 2 rzecz dokładnie odtworzona z oryginału, sporządzona w tej samej skali, tą samą techniką i z takiego samego materiału copy: Kopia

dokumentu i listu A copy of a document and of a letter korek (noun) 1 zatyczka lub zakrętka do butelki, karafki, naczynia, zbiornika, wykonana z masy korkowej, szkła, plastiku itp stopper, cork: Długi, płaski korek A long, flat cork; 2 zahamowanie w ruchu ulicznym, spowodowane przez nagromadzenie się pojazdów lub ludzi; zator traffic jam: utknąć/stać w korku to get stuck/be stuck in a traffic jam korona (noun) 1 symbol władzy monarchy, zwykle w postaci złotej, bogato zdobionej obręczy, wkładanej na głowę crown: korona królewska a royal crown; 2 część okwiatu, złożona zwykle z barwnych płatków, opadająca po przekwitnięciu; korona kwiatu corona: Korona róży The crown of a

rose mysz (noun) 1 niewielki gryzoń wszystkożerny o szarym lub brunatnym ubarwieniu, spiczastym pyszczku i cienkiem ogonie, gnieżdżący się w pobliżu osiedli ludzkich, w domach, spichrzach, na polach i w lasach mouse: biedny jak mysz kościelna as poor as a church mouse mysz domowa/polna/leśna house/field/wood mouse; 2 urządzenie elektroniczne połączone z komputerem, umożliwiające ruch kursora na ekranie monitora bez posługiwania się klawiaturą mouse: kliknąć

myszą to click the mouse para (noun) 1 substancja w stanie lotnym, tworząca się w czasie podgrzewania i stygnięcia cieczy lub ciał stałych steam: Z chłodnicy wydobywała się para Steam was coming out of the radiator; 2 dwie osoby, najczęściej mężczyzna i kobieta couple: być dobraną/niedobraną parą, tworzyć

dobraną/niedobraną parę to be a well-matched/an ill-matched couple pilot 1 osoba odpowiednio wyszkolona, mająca uprawnienia do kierowania statkiem powietrznym; lotnik pilot: pilot myśliwca/sterowca/samolotów pasażerskich a jet fighter/an airship/an airline pilot; 2 zdalne urządzenie do uruchamiania sprzętu radiowo-telewizyjnego remote control pokój (noun) 1 nie wojna peace: Ciekawe czy kiedyś nastąpi pokój na świecie I wonder if there will be peace on earth some day; 2 pomieszczenie room: Chcę mieszkanie z czterema pokojami I want a flat

with 4 rooms. rzęsa (noun) 1 sztywny, krótki włosek na brzegu powieki, ochraniający gałkę oczną przed dostaniem się do niej ciał obcych (eye)lash: Wpadła mu rzęsa do oka He got a lash in his eye; 2 pływająca roślina wodna, mająca postać bardzo drobnej blaszki o zredukowanych liściach i jednym korzonku duckweed

słowniczek  

Słownik pl-ang zawiera 12 losowo wybranych homonimów.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you