Page 1

HOLLEN EN DRAVEN VOOR GEKKEN EN DWAZEN wijsneuzen zoeken

4

32 maatjes vinden

ploing.. rekken en strekken

plannen en afstemmen

5 g-dating

1

10 mixen

6

hollen en draven 1

9

warmlopen

8

hollen en dollen

7 lawaai maken


1

Ploing

Doe eens gek! Organiseer een sportdag –of een playbackshow, klompengolf, zeepbaan, theaterdag- samen met jongeren met een verstandelijke handicap. Misschien een beetje gek idee, want waarom zou je dat nu eigenlijk doen?

Is dat leuk hollen en draven voor gekken en dwazen?! Ja, het is leuk! Plattelandsjongerenverenigingen Open Jongeren Werk Lochem, Jong Gelre Winterswijk en Jong Gelre Heerde Wapenveld zijn je voorgegaan. Henrieke van Heerde Wapenveld vindt de jongeren met een beperking echt tof. ‘Ze vinden alles leuk en die lachende gezichten geven je echt een goed gevoel. Het is een uitdaging om een keer voor en met een andere doelgroep een activiteit te organiseren. Bij ons kwam zelfs de wethouder de sportdag openen, dus het levert ook nog eens goede PR voor je vereniging op .’ En zij is niet de enige die met een positief gevoel terugkijkt op de sportdag.

Wat staat je te wachten? Een sportdag met een gemixte doelgroep vergt natuurlijk aanpassingen. Je moet nadenken over de spellen en de organisatie en je moet een hele andere doelgroep werven. Daarom ga je opzoek naar wijsneuzen die je kunnen helpen bij de organisatie en ga je kennismaken met gehandicapten. Je betrekt de gehandicapten zoveel mogelijk bij de voorbereidingen om uiteindelijk tot een spetterende sportdag te komen. Heb jij zin om eens gek te doen, ga dan aan de slag met het stappenplan. 2. Maatjes vinden 3. Wijsneuzen zoeken 4. Plannen en afstemmen 5. G-dating 6. Mixen 7. Lawaai maken 8. Warmlopen 9. Hollen en dollen 10. Rekken en strekken Veel succes met de organisatie!

hollen en draven 2


Maatjes vinden

2

Samen doen is leuker! Ga daarom op zoek naar een paar maatjes met wie je de sportdag gaat organiseren. Een groep van vijf maatjes is ideaal: gezellig en werkbaar. Er zijn verschillende taken, zoals PR, werving deelnemers, vrijwilligers, programma, catering en aankleding. Je kunt hier rekening mee houden bij het zoeken van maatjes.

HĂŠ maat! Een persoonlijke benadering werkt altijd het beste. Werf mensen op wat ze kunnen en zorg voor een enthousiast verhaal met een concrete vraag. Wat is er zo leuk en waarom vraag ik juist jou! Maak de ander eerst nieuwsgierig. Organiseer bijvoorbeeld een avond om uit te wisselen over plannen: kennismaken, ideeĂŤn uitwisselen en kijken wie er mee wil doen. Met deze maten ga je verder. Samen zijn jullie de trekkers van het project.

Samen Spor ten

Hollen en Draven voor Gekken en Dw azen is een van de Samen Spor ten. Di t ta 2005. Op drie plek project van de Plattelands Jongeren stbare resultaten van het project ken zijn door PJG Gelder land (PJG) en zonder handica af he p. Doel van dit pr delingen spor tdagen georganiseer eft gelopen in oject was om inte d voor andere vere voor jongeren met grat nigi elke vereniging ee ngen te ontwikkelen. Deze handlei ie te bevorderen en een methode ding beschrijft de n geslaagde spor tdag samen met methode waar mee gehandicapten ka n organiseren.

hollen en draven 3


3

Wijsneuzen zoeken

Wijsneuzen weten ’t wel In jouw omgeving zijn er organisaties die je kunnen helpen met de sportdag. Zij kunnen je helpen bij het maken van plannetjes (hfdst. 4), het uitwerken van de spellen en het werven van gehandicapte deelnemers. Er zijn sportclubs die naast gewone teams een G-team hebben, zoals voetbalclubs en hockeyclubs, er zijn speciale sportclubs voor gehandicapten en er zijn instellingen die voor gehandicapten o.a. sport- en spel activiteiten organiseren, ook wel vrijetijdsclubs genoemd.

Dealtje maken?! Zijn er in jouw omgeving clubs voor gehandicapten: leg dan contact en probeer ze enthousiast te maken voor het project. Bedenk dat zij ook belang hebben bij het project. Sporten is voor iedereen gezond en samen sporten is helemaal idioot gezond. En reken maar dat ze zitten te springen om nieuwe activiteiten en nieuwe contacten met “gewone” jongeren. Maak ook duidelijk wat je van hen verwacht: af en toe hulp of wil je samen organiseren? Ideaal zou zijn een gezamenlijke werkgroep. Samen denken, samen doen. Een gezamenlijke sportdag is betrouwbaar en herkenbaar voor gehandicapte deelnemers en je kunt een bredere groep mensen bereiken. Hebben zij geen tijd voor de werkgroep, probeer dan toch gebruik te maken van hun kennis en ervaring. Laat ze via mail of telefonisch reageren op je plannen of organiseer een presentatie. Zorg in ieder geval dat je ze betrokken houdt.

Niet te vinden?! Weet je niet of er vrijetijds- of sportclubs bij jou in de omgeving zijn, raadpleeg dan www.mee.nl of www.nebas/nsg.nl Zij hebben een netwerk van alle clubs voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Daarnaast kunnen ze je van alles vertellen over de doelgroep.

hollen en draven 4


Plannen en

4

afstemmen Organiseer een een-tweetje met alle spelers waarin je gezamenlijk plannetjes maakt: 1. Kennismaking 4. Taakverdeling 2. Waarom, wie, wanneer, waar 5. Afspraken maken 3. Brainstorm over de sportdag

Waarom Waarom hollen en draven? Een ander daglicht? Een beter imago? Nieuwe leden? Of wil je dat leden een keer met gehandicapten in aanraking komen? Voor ĂŠĂŠn keer samen of vrienden voor het leven? Het doel bepaalt de opzet en omvang van het evenement en geeft richting aan de voorbereidingen.

Wie Bepaal aan de hand van het doel je doelgroep! Hoe groot wordt de activiteit, welke leeftijdsgroep en wat is het niveau van de deelnemers? Met een afgebakende doelgroep kan je gericht werven. Grootte: Breed werven, of alleen voor leden? Alleen gehandicapten die bekend zijn bij de sportof vrijetijdsclub of ook daarbuiten? Lokaal of regionaal? Hoe dichter bij huis, hoe beter je de contacten kunt onderhouden en hoe groter de kans dat je elkaar nog eens tegen het lijf loopt. Leeftijd: Alleen jongeren of iedereen welkom? Deze keuze bepaalt de uitstraling en sfeer, maar ook de werving! Het mixen van leeftijdsgroepen kan leuke en verrassende effecten hebben. Niveau: Ga je voor moeilijk lerenden, licht verstandelijk of meervoudig gehandicapten. Wat vind je een uitdaging en welke doelgroep is bij jou beschikbaar?

Wanneer Check of er geen andere activiteiten voor gehandicapte deelnemers of (plattelands)jongeren worden georganiseerd op de dag die jullie in gedachten hebben. En zorg ervoor dat je de datum gelijk communiceert naar alle clubs die iets met gehandicapten doen. Houd rekening met langere voorbereidingen. Vooral de werving vergt extra tijd. Begin minimaal 2 maanden van te voren. vervolg Plannen en afstemmen zoz ------>

hollen en draven 5


4

plannen en afstemmen

Waar Een evenement binnen is voor de organisatie eenvoudig: droog, overzichtelijk en voorzien van kleedkamer, kantine, telefoon, etc.. Buiten op een sportveld kan je meer naar je hand zetten, maar moet je wel zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn. En het kan regenen…

Brainstorm over de sportdag Brainstorm gezamenlijk over activiteiten voor de sportdag die uitdagend zijn voor een gemixte doelgroep. Laat je bij het brainstormen nog niet te veel leiden door wat gehandicapten wel of niet kunnen; dat komt later. Laat iedereen zoveel mogelijk activiteiten bedenken en die op postit blaadjes schrijven. Verzamel alle ideeën op een flap-over en maak dan een selectie. Let hierbij op: • Variatie: competitie – samen, behendigheid, snelheid, kracht, creatief, denken • Uitdaging • Kan je het samen doen? Een thema als boerderij, jungle, idols, het Hollandse lied, enz. geeft op een leuke manier structuur en overzicht aan een sportdag en brengt je op nieuwe ideeën.

Taakverdeling Als je de eerste lijnen hebt uitgezet, kan je de volgende taken gaan verdelen. • PR • Werving deelnemers (gehandicapt en niet gehandicapt) • Vrijwilligers • Programma en aankleding • Evt. Catering • Financiën

Afspraken maken Sluit bij het verdelen aan op wat mensen kunnen en willen. Gooi het in de groep en vraag wie wat leuk lijkt om te doen. En...: ergens verantwoordelijk voor zijn betekent niet: alles moeten doen. Het is teamwork: met één superspits win je geen wedstrijd; je hebt ook verdedigers nodig.

hollen en draven 6


G-dating

5

Kennismaken met vreemden is spannend. Kennismaken met gehandicapten is misschien wel extra spannend. Want zij zijn anders dan gebruikelijk, maar op hun manier ook weer heel normaal. Ontdek het maar! Ze zullen geen leraar of burgemeester worden, maar dat maakt ze niet minder leuk of enthousiast. En... niet minder verschillend! Zoveel mensen, zoveel wensen. Door elkaar te ontmoeten, kan je erachter komen wat ze kunnen en willen.

G-date Breng een bezoek bij een activiteit van de gehandicaptenclub met wie je samenwerkt. Overleg vooraf met de club aan wie je een bezoek brengt, met hoeveel mensen je terecht kan en of het eventueel nodig is om meerdere afspraken te maken. Het is leuk om al wat leden te mobiliseren, zodat zij ook enthousiast worden en zo andere leden mee krijgen. Het beste is een kijkje te nemen bij een activiteit waarbij je ook gelijk mee kan helpen. Bijvoorbeeld bij een knutselclub, een kookclub of een voetbaltraining. Zo blijft het niet alleen bij kijken, maar kan je op een actieve manier echt met elkaar in contact komen. Zo hebben je voorgangers een knutselactiviteit bijgewoond en zijn gelijk aan het werk gezet, hebben meegelopen met de avond vierdaagse waar een grote groep gehandicapten meeliep en hebben een kijkje genomen bij een zorgboer.

Korte handleiding voor G-dating: • • • • • •

hollen en draven 7

Doe niet anders dan anders. Maak kennis en vertel wie je bent en waarom je er bent en wat je komt doen! Maak al doende contact en probeer uit wat ze kunnen en wat ze begrijpen. Begin ergens, het is echt een kwestie van aftasten. Geef een duidelijke opdracht, waarbij de ander zoveel mogelijk zelf kan doen. Gebruik eenvoudige zinnen, vermijd ingewikkelde woorden en kauw voor wat nodig is. Maak gezellige kletspraatjes, ook over wat je zelf leuk en mooi vind. Hanteer je eigen grenzen binnen je nieuwe ‘date’


6

Mixen

Samen organiseren is samen voorbereiden. Het gaat misschien minder snel, maar is wel zo leuk. Je leert elkaar beter kennen en de betrokkenheid bij de sportdag wordt groter. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de kans dat ze mee gaan doen. Zorg voor klussen die concreet zijn en passen bij hun niveau. Niet te moeilijk maar ook niet te simpel. Overleg binnen de werkgroep wie je bij welke klus inschakelt en hoe je dat organiseert. Raadpleeg hiervoor ook de begeleiders van de vrije tijds clubs, zij weten wie wat kan en leuk vindt. Help ze waar nodig en laat ze hun gang gaan waar mogelijk.

Praten, praten, praten Wil je gehandicapte deelnemers mee laten vergaderen? Zorg dan voor een duidelijke agenda en bedenk vooraf wat je wilt weten. Een vergadering zonder duidelijk doel, bijvoorbeeld een brainstormavond, is niet concreet genoeg. Bedenk ook hier vooraf wie geschikt is om te vergaderen.

Lawaai maken Samen publiciteit maken is leuker en werkt beter! Samen een poster of flyer maken; samen de pers benaderen; samen posters ophangen of folderen. Bedenk vooraf wat de bedoeling is en formuleer de klus of taak zo concreet mogelijk. En laat talent niet liggen! Tekentalent bijvoorbeeld, of sociaal talent, of het talent heel hard en heel enthousiast te werken...

Knippen en plakken Vrijetijdsclubs doen vaak knutselactiviteiten. Ook op dit terrein zit regelmatig creatief talent en enthousiasme. Zet dit in voor spelmaterialen en aankleding. Organiseer met de vrijetijdsclub één of meer avonden waarbij je samen aan de slag gaat, bijvoorbeeld: • pictogrammen en wegwijzers • naamkaartjes voor alle deelnemers> voorbeeld • scorekaarten > voorbeeld • decorstukken en aankleding • spelmaterialen

Eten en drinken Op sommige vrijetijdsclubs wordt lekker gekookt. Laat gehandicapten die dat leuk vinden helpen met de catering van de sportdag. Laat ze bijvoorbeeld zelf cake bakken, meehelpen met het maken van lunch pakketjes, het bemannen van een cateringkraampje, het doen van inkopen, -----------> enz.

Mensenwerk Werken met gehandicapten is vakwerk. Samen met gehandicapten iets organiseren is niet makkelijk. Overtil je niet. Laat gehandicapten geen dingen doen die ze niet goed kunnen en...... doe dat zelf ook niet! Een eerste gezamenlijke sportdag kost toch al veel energie en regeltalent. Samen doen betekent voor jou: extra energie steken in de organisatie, energie om andere mensen te begeleiden, om dingen uit te leggen die je anders niet hoeft uit te leggen. Doe het alleen als je het geven van die begeleiding ziet zitten.

hollen en draven 8


Lawaai maken

7

Hollen en draven is nieuw(s)! Iedereen kan zien dat jullie meer doen dan trekkertreks en feesten in een schuur. Een perfecte kans dus om op een andere manier de publiciteit te zoeken. Schud de pers, vrijetijdsclubs, woonvormen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten wakker! En je eigen leden natuurlijk! Maak gebruik van: • posters en flyers; • persberichten in de krant en op radio en tv; • internet; • je ledenblad; • communicatiekanalen binnen de instelling voor gehandicapten; • mond-op-mond reclame en uitnodigingen via de post, telefoon, sms of mail. - Geef antwoord op de 5 w’s: wat, wie, waar, wanneer, waarom. Denk aan contactgegevens, een (web)adres of een telefoonnummer voor opgave of informatie. Bepaal of mensen zich moeten opgeven en zo ja, of je een sluitingsdatum hanteert. Houd het kort en duidelijk. - Zorg voor een goede tijdsplanning en een slimme opbouw. Eerst de aandacht trekken, daarna informatie geven en tenslotte tot actie aansporen. Doe ook verslag van de voorbereidingen, bijvoorbeeld een fotoreportage op jullie website. Of laat gehandicapten flyeren tijdens een ledenactiviteit. Blijvend informeren maakt mensen betrokken en nieuwsgierig. - Maak het aantrekkelijk met wilde foto’s, pakkende slogans, gekke letters. Eén foto vertelt meer dan duizend woorden. Zorg dat de foto’s uitstralen wat je wilt. Actief, gezellig, sociaal, stoer, sportief.. - Vermeld de namen of logo’s van alle betrokken partijen, dit wekt vertrouwen. - Nodig de pers in ieder geval uit op de activiteit zelf, maar bedenk dat ook de voorbereidingen nieuwswaarde hebben.

Voorbeeld planning 1 maand voor sportdag: 3 weken 2 weken 1 week

hollen en draven 9

Aandacht trekken: aankondigen sportdag op website, leden blad, digitale nieuwsbrieven. Interesse wekken: informatie over de voorbereidingen in de locale pers, op website, in ledenblad en digitale nieuwsbrieven. Uitnodigen: hang posters op. Tot actie aansporen: flyeren op clubactiviteiten, bij de supermarkt, de pers bellen om ze nogmaals attent te maken.


8

Warm lopen

Spellen uitwerken Probeer de spellen voor zowel leden als gehandicapten uitdagend te maken. Maak bij elk spel een duidelijke uitleg: wat is het startsein, wat moet je doen, wat zijn de spelregels en wanneer heb je gewonnen of is het spel klaar. Maak het niet te ingewikkeld. Probeer de spellen eerst een keer uit, dan kan je eventueel het spel of de spelregels nog aanpassen.

Samen doen Bouw waar mogelijk samenwerking in. Maak in ieder geval gemixte groepen. Je kunt ook kiezen om buddy’s te maken (koppel een gehandicapte aan een niet gehandicapte deelnemer) die de sportdag samen beleven. Begin en eindig met een gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld een warming-up en een cooling-down. Zorg voor een feestelijke afsluiting, bijvoorbeeld met friet, cola, oorkondes en medailles.

Zelfstandig actief Zorg dat de sportdag overzichtelijk is, zodat iedereen weet waar hij wat kan vinden. Maak pictogrammen van de spellen, de catering, de kleedkamers, de wc, de EHBO, etc. Geef de deelnemers een scorekaart waarop alle onderdelen staan die ze moeten doen. Werk ook hier weer met pictogrammen. Verder kan je ervoor zorgen dat deelnemers makkelijk kunnen zien bij wie ze in het team zitten. Maak naamkaartjes die voor elke groep een eigen kleur en vorm hebben. Wijs voor elk team een captain aan, die duidelijk herkenbaar is, bijvoorbeeld door een pet in de kleur van de groep.

Tegen elkaar of met elkaar Maak een keuze of je teams tegen elkaar laat strijden of niet. Ga je voor ‘met elkaar’, kies dan een gewoon roulatie systeem. Elk team begint bij een ander spel en bij het eindsignaal schuif je door naar een ander onderdeel, net zolang totdat je alle onderdelen hebt gehad. Ga je voor ‘tegen elkaar’, dan kan je de teams in tegengestelde richting laten draaien. Houdt het wel een beetje luchtig en speels, bijv. door aan het einde iedereen tot winnaar uit te -----------> roepen.

Draaiboek maken Als de spellen en de organisatie uitgedacht zijn, maak je een draaiboek en materiaallijst. Neem hierin op wie wat doet, hoe laat en wat daar bij nodig is. Naast de spellen moet er natuurlijk nog van alles geregeld worden. Denk daarbij aan EHBO, een locatie, toiletten, kleedkamers, aankleding, catering, vervoer van deelnemers, etc. Een persoon kan meerdere taken op zich nemen. Sluit aan bij de kwaliteiten en wensen van je vrijwilligers. De taken zijn o.a.: • Coördinator • Opbouwen • Ontvangst vrijwilligers • Ontvangst deelnemers • Pers te woord staan • Opening sportdag • Presentatie sportdag • Wedstrijdleiding • Warming-up • Speluitleg • Catering • Cooling-down • Afsluiting

hollen en draven 10


Hollen en

9

dollen Ontvangst Zorg dat de deelnemers op een centrale plek worden opgevangen en zich niet verdwaald of verloren voelen. Bij de ontvangst geef je de deelnemers naamkaartjes zodat ze weten in welke groep ze horen. Vertel kort hoe laat je van start gaat, wat het startsignaal is en waar de start plaatsvindt.

Opening en Warming-up De dag heeft een opening nodig. Dit hoeft geen officieel karakter te hebben, maar vertel even wie je bent, wat de bedoeling is en vooral: dat je blij bent dat iedereen er is en dat je iedereen veel plezier toewenst. Kondig de warming-up aan. Een spetter-gek begin maakt de spieren en de hersens los. Begin met een gezamenlijk feestje, bijvoorbeeld een warming-up op muziek. Ga los! Laat zien dat alles kan! Zet een relaxte, positieve sfeer neer, waarin mensen zich op hun gemak voelen en makkelijker contact maken.

Hollen en dollen Presentatie, catering en veiligheid • Wil je de sportdag extra aankleden, zorg dan voor een DJ, een vliegende reporter, een opzwepende presentatie... Iemand die rondloopt, met deelnemers en vrijwilligers een praatje maakt en de boel aan elkaar praat. Maak er een vrolijke boel van! • Afhankelijk van je programma is het gezellig om gezamenlijk een hapje te eten. • Zorg ervoor dat er een EHBO-post aanwezig is met gediplomeerde EHBO-ers. Dat je een lijstje met noodnummers beschikbaar hebt: Ambulance, dokter, politie en brandweer. En mensen die te allen tijde naar een dokter of het ziekenhuis kunnen rijden.

hollen en draven 11

Probeer gehandicapte deelnemers met behulp van de scorekaarten en pictogrammen zoveel mogelijk zelf te laten uitvinden waar ze naar toe moeten. Als ze er niet uitkomen, kan je ze altijd nog helpen. Dit geldt ook voor het doen van de spellen. Voor de meeste vrijwilligers zal het een eerste kennismaking zijn met gehandicapte deelnemers. Bij de speluitleg werkt het samen doen, of voordoen het beste. Gebruik eenvoudige woorden en korte zinnen en informeer of ze het begrepen hebben. Maak van elke activiteit een feestje door zoveel mogelijk samen te doen, elkaar aan te moedigen en zelf actief mee te doen. Check of het niet teveel wordt. Net als ieder ander kan de één beter tegen gekkigheid dan de ander. Bij verstandelijk gehandicapten is dit niet altijd even goed zichtbaar. Organiseer zo nodig een vrijwilligers-instructie-uurtje.

Afsluiting Als iedereen alles heeft gedaan, verzamel je op een centrale plek. Sluit af met een gezamenlijk spel, bijvoorbeeld een cooling-down op muziek. Daarna is het tijd voor de prijsuitreiking en natuurlijk heeft iedereen gewonnen! Geef de deelnemers een aandenken. Sommige deelnemers slapen nu nog met de gewonnen medailles onder hun kussen... <-----------


10

Rekken en

strekken Tijd om uit te hijgen, terug te blikken en vooruit te kijken. Organiseer een rek- en strekbijeenkomst met de werkgroep en nodig eventueel ook andere vrijwilligers uit. Hoe kijk je terug en was het leuk om met een hele andere doelgroep een sportdag te organiseren? Gezamenlijk uitwisselen over de resultaten, wat wel en niet goed ging en wat de volgende keer anders kan. Neem om het gezellig te maken ook foto’s mee. Wacht niet te lang met rekken en strekken; dan zit alles nog lekker vers in het geheugen. Ideaal is één tot twee weken na de sportdag. In je rek- en strekmeeting kan je over de volgende punten uitwisselen:

Terugblik 1. 2. 3. 4. 5.

Doel bereikt? Wat heeft meest bijgedragen aan het bereiken van het doel? Moet doelstelling worden bijgesteld? Hoe? Opzet van de sportdag; locatie, tijdspad, activiteiten, organisatievorm, aanpassingen voor mensen met een handicap. Voorbereidingen; samenwerking met de vrijetijdsclub en taakverdeling Uitvoering; ervaringen van deelnemers en vrijwilligers Persoonlijk; wat heeft het jou opgeleverd?

Vooruitblik 1. 2.

Is het hollen en draven voor herhaling vatbaar? Wat kunnen we verder voor elkaar betekenen?

Maak meteen afspraken over een vervolg als de uitkomsten positief zijn. Is het een idee om volgend jaar weer een sportdag te organiseren? Of iets heel anders...? Bijvoorbeeld een soundmix, playbackshow, toneeluitvoering, of gewoon een geweldig feest!

Colofon Hollen en Draven voor Gekken en Dwazen is een handleiding gemaakt in opdracht van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). Deze handleiding is het resultaat van het project Samen Sporten. Dank gaat uit naar: Mirjam Lamers en Rozemarijn Kamp stagiaires van PJG, Mariska de Groot, Kirsten Wegman en Jan Weessies van MEE, Nico Gense van Nebas/NSG, Luus Stoop van Stichting de Garve, Theo Tetelepta en vrijwilligers van ‘t Stekkie, Zorgboer Zwier van de Weerd, Nico van de Laar, Hans Garretsen, Marita Veldink, afdeling Jong Gelre Winterswijk, Open Jongeren Werk Lochem en Jong Gelre Heerde Wapenveld. Een dikke zoen aan David Wijnperle, die me ontzettend geholpen heeft. Oplage Eindredactie Vormgeving Tekeningen Foto’s Druk Redactieadres

1000 stuks Hetty van Oord Gemma Janssen, Plattelands Jongeren Services Lex Derksen te Zwolle Plattelands Jongeren Services Grafische Diensten Presikhaaf te Arnhem Stationsplein 11, 6811 KG Arnhem. T • 026-4421942 F• 026-3517529 E• pjg@plattelandsjongeren.nl Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen door leden van de PJG. Door anderen alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Gelderland, VSBfonds en Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

hollen en draven 12

Samen Sporten  

Hollen en draven voor gekken en dwazen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you