Page 1

uitnodiging discussieavonden nieuwe parkeernota


P

DUU RZAAM PARKEREN Discussieavond Noord Wanneer: Donderdag 15 januari Aanvang: 20:00 Waar: Treslinghuis, Klaprooslaan 120, Groningen

PA R K E R E N I N D E S TA D Denk mee over de nieuwe parkeernota van Groningen! Overal in de stad neemt de parkeerdruk en de overlast van geparkeerde auto’s toe. Dat is natuurlijk niet goed voor de bereikbaarheid, en zeker niet voor leefbaarheid. Op zoek naar oplossingen werkt de gemeente Groningen daarom aan een nieuw parkeerbeleid. Maar waar liggen de parkeerproblemen precies? Wat zijn uw ervaringen? Wat vraagt om aandacht? En vooral: waar liggen de oplossingen? Graag gaat de gemeente Groningen hierover met u in gesprek. In samenwerking met Platform GRAS, het architectuurcentrum van de stad, organiseert de gemeente twee discussieavonden en een afsluitend debat met het parkeren in de stad als centraal thema. Hier krijgt u alle ruimte om mee te praten. Kom langs, laat u informeren door wethouder Karin Dekker en denk mee over het nieuwe parkeerbeleid. U bent van harte welkom!

Afsluitend Parkeerdebat Wanneer: Donderdag 22 januari Aanvang: 20:00 Waar: Huize Maas, Vismarkt 52, Groningen

NB. De Discussieavond Zuid is bestemd voor de wijken ten zuiden van de binnenstad. De Discussieavond Noord voor de wijken ten noorden van de binnenstad. Trek een denkbeeldige lijn over het centrum en u weet bij welke bijeenkomst uw wijk aan de orde komt.

De informatie uit de bijeenkomsten wordt gebruikt om de conceptparkeernota te schrijven. Deze zal de gebruikelijke inspraakprocedure doorlopen. Daarmee heeft een ieder de gelegenheid om nog inhoudelijk op het plan te reageren. Na het doorlopen van de inspraakprocedure zal een reactienota worden gemaakt en zonodig zal aanpassing van de conceptnota plaatsvinden. Het college en de gemeenteraad kunnen dan de definitieve parkeernota vaststellen. Naar verwachting zal dit aan het begin van de zomer 2009 plaatsvinden. Wilt u alvast meer informatie? Download dan de discussienota ‘Duurzaam Parkeren’: gemeente.groningen.nl/verkeer-en-vervoer

AFZENDER: PLATFORM GRAS BLOEMSINGEL 1001 9714 AX GRONINGEN FLYER: GEMENGDBEDRIJF.NL

Discussieavond Zuid Wanneer: Dinsdag 13 januari Aanvang: 20:00 Waar: De Pudding, Viaductstraat 3a, Groningen

2009 Flyer discussieavonden Duurzaam Parkeren  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you