Issuu on Google+

Marijke Martin architectuurhistoricus

George Groote directeur Mee첫s Makelaars Groningen

Maarten Duijvendak hoogleraar regionale geschiedenis

Francine Oving architect

Wicher van der Wal architect

Theo Venema voorzitter Groningen City Club

Peter de Kan grafisch vormgever

Martinikerk 25 januari

FORUM

STEMWIJZER


donderdag 25 januari 2007 20:00-22:00 uur Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen gratis www.platformgras.nl

Kijk ook eens op www.architectuurgids.org.

Datum: Tijd: Locatie: Toegang: Informatie:

Platform GRAS vroeg zeven zwaargewichten naar hun mening en nodigde ze uit voor een fel pleidooi voor of tegen een van de zeven plannen. Wilt u uw eigen mening scherpen voor u stemt? Kom dan naar de avond van de Forum Stemwijzer en profiteer in 7x7 minuten van de kennis en ervaring van Wicher van der Wal, Peter de Kan, Theo Venema, Francine Oving, Maarten Duijvendak, George Groote en Marijke Martin. Presentatie: Rutger Middendorp.

Van vrijdag 19 januari 2007 tot donderdag 1 februari 2007 krijgen alle Groningers de kans om een stem uit te brengen op hun favoriete ontwerp voor het Groninger Forum. Maar wat vinden ‘zij die er verstand van hebben’ van de ontwerpen van de zeven architecten?

FORUM STEMWIJZER SCHERP UW MENING AAN HET VAK

UITNODIGING

A F Z E N D E R : P L AT F O R M G R A S | H O F S T R A AT 21 | 9712 J A G R O N I N G E N


2007 Flyer Forum Stemwijzer