Page 1

Beata Rusinowska program wyborczy

Otwórz by poznać możliwości Żyrardowa

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014


Mamy powody do dumy! Bogata tradycja naszego miasta i wyjątkowi ludzie, którzy ją tworzą od ponad 180 lat, czynią z Żyrardowa miejsce wyjątkowe na skalę europejską. Mamy powody do dumy! Przekujmy tę dumę na działania sprawiając, że nasze miasto stanie się harmonijnie funkcjonującym organizmem, tworzonym przez wszystkie jego integralne części - młodzież, przedsiębiorców, ludzi kultury i oświaty, seniorów i każdego mieszkańca przyczyniającego się do rozwoju miasta. Wykorzystajmy tkwiące w nas możliwości! Przebudźmy na nowo wielki potencjał ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych, pełnych pasji i niezwykle wytrwałych w podążaniu za swoimi marzeniami, które mogą spełnić się tutaj - w Żyrardowie. Wcielając w życie działania oparte na racjonalizacji wydatków i efektywnym zarządzaniu budżetem miasta stworzymy okazję do obniżenia codziennych bytowych kosztów, co sprawi, że Żyrardów będzie miejscem przyjaznym i idealnym do mieszkania dla osób w każdym wieku.

Mamy szansę zbudować na nowo perfekcyjnie funkcjonującą wspólnotę. Liczę na Waszą pomoc!

Beata Rusinowska


Ważną inicjatywą jest dla mnie stworzenie znakomitych warunków do mieszkania, pracy oraz rozwoju dla Was i Waszych dzieci. Żyrardów może być miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Co zrobię?

Miasto przyjazne mieszkańcom

Położę szczególny nacisk na bezpieczeństwo, doprowadzając do ograniczenia najbardziej uciążliwych zagrożeń, aby zapewnić Państwu większe poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Rozwinę współpracę z placówkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, aby stale poszerzać ofertę kulturalną, rozrywkową i edukacyjną dla wszystkich mieszkańców miasta. Będę wspierać budownictwo w formie TBS. Przekażę wspólnotom tereny wokół budynków mieszkaniowych na własność, aby mogły być rzeczywistymi gospodarzami tych miejsc. Dołożę wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności komunikacyjne wynikające z modernizacji trasy kolejowej Łódź - Warszawa Wprowadzę Kartę Dużej Rodziny na terenie naszego miasta.

Miasto przyjazne mieszkańcom Znakomite warunki dla Was i Waszych dzieci

Podejmę działania wspierające dalszą rewitalizację zabytkowych budynków. Chcę, aby służyły one mieszkańcom jak najlepiej.


Młodzi są jednym z najważniejszych filarów naszego miasta, którego rolą powinno być ułatwianie życia codziennego oraz stworzenia wspierającego środowiska umożliwiającego rozwój osobisty i zawodowy. Co zrobię?

Młodzi przyszłością miasta

Otworzę żłobek dla najmłodszych mieszkańców miasta. Postawię na inwestycje w przedszkola i szkoły, aby były dobrze

wyposażone i oferowały szereg ciekawych zajęć dodatkowych.

Podejmę współpracę z renomowanymi uczelniami warszawskimi

w celu organizacji wartościowych zajęć w Żyrardowie. Powołam do życia Centrum Wolontariatu mające na celu umożliwienie

ludziom młodym zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz realizowania pozytywnych inicjatyw społecznych. Powołam Młodzieżową Radę Miasta.

Będę inwestować w miejsca atrakcyjne dla młodzieży w mieście,

w tym place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe i skate park.

Nawiążę współpracę z przychodniami zdrowia w zakresie badań

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Młodzi przyszłością miasta Wsparcie i nowe możliwości rozwoju

Wprowadzę w Straży Miejskiej tzw. posterunki szkolne, których

zadaniem będzie zapobieganie przestępczości wśród nieletnich, przemocy rówieśniczej, alkoholizmowi i narkomanii.


Żaden samorząd i Prezydent nie mogą skutecznie pełnić swojej roli bez dobrze rozwijającej się lokalnej przedsiębiorczości. Wszelkimi możliwymi środkami ułatwię prowadzenie działalności gospodarczej w mieście. Co zrobię?

Dobrze rozwijający się biznes

Zaproponuję powołanie Lokalnej Izby Gospodarczej. Powołam Radę Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta. Uruchomię niezbędne zaplecze eksperckie i edukacyjne na rzecz rozwijania przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwinę portal gospodarczy miasta, gdzie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli promować swoją działalność. Wprowadzę przejrzysty i czytelny system ulg i zwolnień dla prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie uwzględniając podmioty inwestujące w nasze zabytki. Zastosuję w możliwych sytuacjach zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego, przekazując część zadań publicznych podmiotom prywatnym. We współpracy z istniejącymi placówkami edukacyjnymi będę promować kształcenie zawodowe odpowiadające potrzebom lokalnego biznesu.

Dobrze rozwijający się biznes Dla lokalnej przedsiębiorczości

Wykorzystam potencjał turystyczny miasta poprzez wykorzystanie organicznej współpracy samorządu oraz sektora prywatnego. Zapewnię warunki do lokalizacji w naszym mieście przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy przez inwestycje infrastrukturalne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.


Aktywni mieszkańcy to sukces miasta i radość prezydenta. Będę realizować program aktywizacji mieszkańców i zachęcania do działalności na rzecz samych siebie i Żyrardowa. Chciałabym, żeby mieszkańcy współdecydowali o naszym mieście. Co zrobię?

Aktywni mieszkańcy

Wprowadzę budżet obywatelski, by dać mieszkańcom możliwość decyzji w kwestii przeznaczenia części środków finansowych w budżecie. Wprowadzę zmiany w statucie miasta, aby również mieszkańcom dać inicjatywę uchwałodawczą. Stworzę Centrum Aktywności Społecznej - miejsce do działania dla organizacji pozarządowych i samorządów mieszkańców. Zapewnię system doradczy i szkoleniowy dla organizacji pozarządowych. Wypromuję inicjatywy społeczne mieszkańców Żyrardowa. Powołam Radę Działalności Pożytku Publicznego i pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, aby miały one bliski kontakt z Prezydentem. Wesprę Uniwersytet Trzeciego Wieku, aby aktywizować seniorów i korzystać z ich doświadczenia i zaangażowania.

Aktywni mieszkańcy

Sukces miasta i radość Prezydenta

Wspólnie z samorządami mieszkańców będę animować i ożywiać miejskie przestrzenie publiczne.

Profile for Platforma Obywatelska Żyrardów

Program Wyborczy Beaty Rusinowskiej  

Wykorzystajmy tkwiące w nas możliwości! Przebudźmy na nowo potencjał ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych, pełnych pasji i niezwykle wytr...

Program Wyborczy Beaty Rusinowskiej  

Wykorzystajmy tkwiące w nas możliwości! Przebudźmy na nowo potencjał ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych, pełnych pasji i niezwykle wytr...

Advertisement