Page 1

Emerytura w wieku 67 lat = BEZPIECZNA EMERYTURA Zwiększa się długość życia i coraz mniejszą jego część przeznaczamy na aktywność zawodową, a coraz większą na edukację i emeryturę, przekłada się to na niższe świadczenia emerytalne. Od 1999 r. większość Polaków samodzielnie odkłada na swoją emeryturę.

1965

1985

8,1 lat pracy

2,6 lat pracy

1,4 lat pracy

na rok emerytury

na rok emerytury

na rok emerytury

KOBIETY

8%

23%

21%

25%

54%

69%

Część życia człowieka:

Dzieciństwo i edukacja

30%

28%

42%

Aktywność zawodowa

Emerytura

20,5 lat pracy

5,3 lat pracy

2,4 lat pracy

na rok emerytury

na rok emerytury

na rok emerytury

4%

MĘŻCZYŹNI

2007

73%

24%

12%

62%

27%

21%

49%

30%


Podwyższenie wieku emerytalnego ograniczy niedobór pracowników w stale rozwijającej się polskiej gospodarce i zwiększy bezpieczeństwo finansowe Polaków.

Spada liczba osób w wieku produkcyjnym przypadająca na jednego emeryta. 2010

2020

2030

2040

2050

2060

4 na 1

2,9 na 1

2,4 na 1

2 na 1

1,5 na 1

1,3 na 1

26,4 mln 24,0 mln

Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce

22,8 mln 21,1 mln 18,2 mln

16,5 mln 2010

2020

8,4 mln 6,4 mln

2030

9,6 mln

2040

10,5 mln

2050

2060

11,9 mln

12,2 mln Liczba osób na emeryturze w Polsce

Źródło: KPRM, Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał informacyjny - rozszerzony i uzupełniony, Warszawa 2012.


Zmiany w wieku emerytalnym będą bardzo stopniowe i w niewielkim zakresie będą dotyczyły ludzi tuż przed emeryturą. Do 2020 r. wiek emerytalny wzrośnie tylko o 2 lata. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat nastąpi dopiero w 2040 roku.

Pierwsze kobiety przejdą na emeryturę w wieku 67 lat dopiero w 2040 roku. OBECNA:

OBECNY WIEK EMERYTALNY 60 LAT

60 LATKA

60 LAT

55 LATKA

60 LAT i 7 MIESIĘCY

50 LATKA

63 LATA i 3 MIESIĄCE

45 LATKA

64 LATA i 11 MIESIĘCY

40 LATKA

66 LAT i 7 MIESIĘCY

39 LATKA

66 LAT i 11 MIESIĘCY

38 LATKA

67 LAT

Pierwsi mężczyźni przejdą na emeryturę w wieku 67 lat dopiero w 2020 roku. OBECNY:

OBECNY WIEK EMERYTALNY 65 LAT

64 LATEK

65 LAT i 3 MIESIĄCE

63 LATEK

65 LAT i 7 MIESIĘCY

62 LATEK

65 LAT i 11 MIESIĘCY

61 LATEK

66 LAT i 3 MIESIĄCE

60 LATEK

66 LAT i 7 MIESIĘCY

59 LATEK

66 LAT i 11 MIESIĘCY

58 LATEK

67 LAT

Źródło: KPRM, Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał informacyjny - rozszerzony i uzupełniony, Warszawa 2012.


WYDŁUŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO TO:

Po podniesieniu wieku emerytalnego, emerytury kobiet wzrosną o około 70%, a mężczyzn o około 20%

Stabilny wzrost gospodarczy Polski

ALTERNATYWY DLA WYDŁUŻENIA WIEKU EMERYTALNEGO PODWYŻSZENIE PODATKÓW LUB SKŁADEK EMERYTALNYCH Aby zrekompensować utrzymanie obecnego wieku emerytalnego wydatki na emerytury musiałyby wzrosnąć o około 45%. Aby to sfinansować należałoby:

+8%

LUB Składki

Podnieść podatek VAT z 22%* do 30%

* do dnia 31.12.2013 r. obowiązuje tymczasowa stawka podatku VAT na poziomie 23%

ZUS + 10,48 %

Podnieść składkę emerytalną o 10,48% powiększając ją do 30%

ALBO BRAK ZMIAN Drastyczny spadek wartości emerytury i rosnące ubóstwo osób starszych Stały niższy wzrost gospodarczy spowodowany spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym

Wzrost deficytu systemu emerytalnego, ograniczający wydatki na rozwój Polski

Źródło: KPRM, Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał informacyjny - rozszerzony i uzupełniony, Warszawa 2012.

Emerytura w wieku 67 lat = BEZPIECZNA EMERYTURA  
Emerytura w wieku 67 lat = BEZPIECZNA EMERYTURA  

Emerytura w wieku 67 lat = BEZPIECZNA EMERYTURA - Ulotka informacyjna

Advertisement