Page 1

Informatie Goed wonen, goed leven, goed werken Een broedplaats voor onderzoek en experiment, een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers ĂŠn doeners die van aanpakken weten. Dat is Platform31, de kennisorganisatie voor stad en regio. Goed wonen, goed leven en goed werken: daar staan we voor.


De wereld verandert en dus veranderen ook de Nederlandse steden en regio’s. Gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg en welzijn, adviesbureaus en andere bedrijven moeten mee veranderen om te kunnen inspelen op nieuwe vraagstukken. Platform31 biedt een aanpak waar de praktijk direct mee aan de slag kan.

Onafhankelijk vernieuwen Vernieuwingen kunnen ontstaan in de ruimte tussen wetenschap, praktijk en politiek. Platform31 bevindt zich als not for profit-organisatie in zo’n vrije ruimte. We bekijken de samenleving met onze

partners vanuit wisselend perspectief: zonder vooringenomen standpunten maar luisterend, onafhankelijk en waar nodig ‘meervoudig partijdig’. Creatief op zoek naar hoe het beter kan.

Kennis maken, verbinden en verspreiden Kennis maken We voeren wetenschappelijk onderzoek uit en laten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren; hiermee ontstaat nieuwe kennis. Platform31 test nieuwe inzichten uit in de praktijk met experimenten. We komen daarin tot praktische oplossingen, handige inzichten en direct toepasbare kennis. Dat betekent dat professionals in stad en regio de vernieuwingen onmiddellijk kunnen toepassen. We leren daarin van elkaar maar ook van de landen om ons heen. Platform31 heeft dan ook een internationale oriëntatie.

Kennis verbinden Platform31 helpt professionals om wetenschappelijke en politieke inzichten te duiden. We verbinden partijen en inspireren ze. Hoe kun je beschikbare kennis ook daadwerkelijk toepassen en geschikt maken voor de dagelijkse praktijk? We doen dit in kennisbijeenkomsten en in de Kennisbank: ons collectief geheugen met nieuws, duiding van het nieuws, opinie, dossiers en publicaties.

Kennis verspreiden Platform31 versterkt het vakmanschap en de vaardigheden van professionals werkzaam in stad en regio. Dat gebeurt online en op bijeenkomsten, opleidingen, congressen en debatten, en in (digitale) tijdschriften, nieuwsbrieven en publicaties.


Samenhang van thema’s Platform31 heeft jarenlange kennis en ervaring in huis en dat geldt ook voor onze partners. We luisteren goed naar hen en we volgen ontwikkelingen en studies in binnen- en buitenland. Dat geeft ons een goed beeld van de problemen van steden en regio’s in de komende jaren. Hiermee kunnen we vóór, maar vooral ook mét onze partners aan het werk. De kracht van Platform31 ligt in ons vermogen goed wonen, goed leven en goed werken te verbinden om zo tot echt nieuwe kennis en inzichten te komen. De woningmarkt zit vast, de bouwproductie is laag en de financiering verloopt moeizaam. Platform31 kijkt hoe je energie- en woonlasten kunt koppelen, welke slimme combinaties mogelijk zijn met wonen, zorg en pensioenen, en naar de rol van gemeenten bij particuliere woningverbetering. Het overaanbod van woningen in krimpgebieden

en leegstaande kantoren in de stad hebben economische consequenties. We zoeken kansen voor krimpende markten. Een krachtige regionale economie is van vitaal belang voor wat er in de regio’s gebeurt en voor Nederland als geheel; slimme specialisaties kunnen een sterke economische positie van Nederland waarborgen. Partijen moeten duurzaam samenwerken om nationale en Europese klimaat- en energiedoelen te realiseren. Sociale verschillen tussen wijken en mensen groeien. Er is een mismatch op de arbeidsmarkt, integratie- en migratiebeleid verloopt moeizaam en sommige wijken blijven op achterstand. Gemeenten en lokale partijen moeten decentralisaties en bezuinigingen in het sociale domein opvangen. Platform31 helpt hen bij het zoeken naar nieuwe en effectieve samenwerkingsvormen.


In de ruimtelijke ordening is de tijd van blauwdrukken voorbij. We werken aan nieuwe modellen met ruimte voor organische ontwikkeling en betrokkenheid van gebruikers: flexibele bestemmingsplannen, een samenhangend beleid voor ruimte en water en nieuwe financieringsmodellen.

Zonder samenwerken kom je nergens. Dat geldt voor bestuurders en voor actieve burgers. Best persons en frontlijnsturing maken het verschil in de wijk. Hoe organiseer je sturing met minder publiek geld? We maken ruimte voor initiatieven van burgers en ondernemers over de grenzen van organisaties heen.

Netwerk van koplopers We kunnen alleen vernieuwen met een gevarieerd netwerk van aangesloten organisaties en personen. Deze koplopers zijn de drijvende kracht achter de kennis die Platform31 ontwikkelt. Onze partners en leden dragen bij aan onze activiteiten. Op hun beurt profiteren zij van de ontwikkelde kennis en het netwerk.

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag Locatie Den Haag CS, 7e verdieping Postbus 30833, 2500 GV Den Haag

Draagt u ook bij aan krachtige, levendige steden en regio’s? Sluit u dan bij ons aan. We hebben een aanbod voor partners, leden en studentleden.

+31 (0)70 302 84 84 www.platform31.nl twitter: @platform31

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV

Platform31 - informatie  
Platform31 - informatie  

Informatie over Platform31, kennis van stad en regio

Advertisement