Page 1

Excellent Onderwijs Aanmeldingsvoorwaarden Deelnamekosten De deelnamekosten zijn inclusief readers, lunch, koffie en thee. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. De inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de opleiding worden geannuleerd. Bij annulering vanaf dat moment tot 2 weken voor aanvang van het opleidingsprogramma is 50% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van het traject of tijdens de training is het volledige bedrag van de opleidingskosten verschuldigd. Annulering dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. Vervanging door een collega is mogelijk indien een verzoek daartoe uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk wordt ingediend. Plata behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren indien het opleidings-, werk- of ervaringsniveau naar haar oordeel onvoldoende aansluit bij de opleiding. Locatie Plata Onderwijsinstituut Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden

Vergoeding opleiding De opleiding TA voor Schoolleiders wordt vergoed vanuit het budget voor bijscholing voor schoolleiders en de nieuwe cao-afspraken. Inschrijving kan door middel van het nemen van een optie, die na ontvangst van de vergoeding kan worden omgezet in een definitieve inschrijving.

AUTONOMIE VAN TEAMLEDEN VERSTERKEN

Aanpassing programma Plata behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, de trainingsdata te wijzigen of de trainer of coach te vervangen. Plata zal dit slechts doen in bijzondere gevallen en zal de deelnemers daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen.

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden T 071-5234844 E secretariaat@platafoundation.nl I www.platafoundation.nl

Aanmelden Aanmelden kan via de website www.platafoundation.nl (onder button Onderwijsopleidingen). Aanvullende informatie Voor aanvullende of inhoudelijke informatie kun je via het secretariaat contact opnemen met het onderwijsteam. bij Opleidingskosten â‚Ź 1.990,nu tie op of voorreservering

TA voor Schoolleiders Andere onderwijsopleidingen Plata Onderwijsacademie: Systemisch Werk in de Onderwijspraktijk [4 dagen]

Basistraining Werken met NLP en TA in de school [3 dagen]

Werken met weerstand en onvermogen

Werken met onderliggende structuren

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

COACHKRACHT [20 dagen]

MASTERCOACH [20 dagen]

Begeleiden met NLP en TA in het onderwijs

Effectief sturen en coachen in het onderwijs

Meerdere startdata: najaar

Meerdere startdata: najaar

Verbinden en veranderen met Transactionele Analyse Plata Onderwijsacademie


LEIDERSCHAP IS MENSEN LATEN WORDEN WIE ZE ZIJN WAAROM IS TA ZO EFFECTIEF IN HET ONDERWIJS? Transactionele Analyse Transactionele Analyse (TA) is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten denken en leren, waardoor zij effectiever problemen oplossen, zowel als individu als binnen een team of groep. Naast de organisatorische en groepscontext is de TA ook geschikt als begeleidingsmethode binnen een op het individu gerichte context. Op verschillende scholen zijn inmiddels ook docententeams geoefend in het succesvol werken met TA in de klas. De TA (Transactionele Analyse) heeft als uitgangspunt een positief mensbeeld. Het gaat ervan uit dat gedrag gericht is om iets te bereiken, waarvan de afzender het idee heeft dat het goed voor hem of haar zal uitpakken. De TA kent een aantal belangrijke modellen en basisbegrippen, zoals de egotoestanden, onderlinge transacties, strooks, drivers, psychologisch spel, drama- en winnaarsdriehoek en script. Een belangrijk concept binnen de TA is het zogenaamde script-model, dat zich richt op processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een onderwijsorganisatie. Deze zogenaamde ‘onderstroom’ binnen een organisatie (het ‘scriptpatroon’ binnen de TA), werkt door in de organisatie en wordt onbewust ervaren door individuen die daar werkzaam zijn.

Programma Werken met het script-model voor organisaties geeft een helder inzicht in thema’s en culturele aspecten, die spelen bij ontwikkelingsprocessen binnen schoolteams. Ook het inzicht in minder functionele strategieën van personen en teams geeft ruimte om daarmee te werken en verandering te bewerkstelligen.

Wat kunnen schoolleiders met Transactionele Analyse bereiken binnen de onderwijsorganisatie? • • • • • •

het contact tussen medewerkers, collega’s, ouders en leerlingen gaat uit van respect en acceptatie; door inzicht in gezamenlijke waarden en pijnpunten kunnen er makkelijker breed gedragen afspraken worden gemaakt; door inzicht in de posities waar vanuit wordt gecommuniceerd, worden onderlinge contacten effectiever en kan (psychologisch) Spel worden vermeden; onuitgesproken gevoelens worden vermeden, waardoor geen ‘zegels’ worden gespaard; autonomie van teamleden wordt versterkt; de schoolorganisatie als geheel zal beter functioneren, omdat passief gedrag wordt vermeden en niet-functionele componenten kunnen worden geherdefinieerd.

De onderwerpen die in het ontwikkelingstraject aan bod komen, zijn direct toe te passen in de onderwijsorganisatie. Het totale traject omvat vier blokken van twee dagen:

Blok 1

Transactionele Analyse 101 Inzicht in de basisprincipes en werkmethoden van de TA Contracten

Blok 2

Persoonlijk script en Organisatiescript De echo van het verleden – over persoonlijke rollen, drijvende krachten en het verhaal van de organisatie

Blok 3

Verbinden en veranderen Veranderingswensen tot werkelijkheid maken – over sluimerende conflicten, onvoorwaardelijke insluiting en het pad van ontwikkeling

Blok 4 Leidinggeven aan samenwerken Avontuurlijke reis, bestemming onbekend – over veiligheid, invloed en samenwerking

‘Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in leerlingprestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider’

VOOR WIE • (adjunct-)directeuren • schoolleiders • opleidingsmanagers • begeleiders • decanen • docenten lerarenopleiding OPLEIDINGSINFO Opleidingsdagen: vrijdagen en zaterdagen incl. lunch, koffie en thee Aantal dagen: 8 dagen (16 dagdelen) Opleidingsperiode: start opleiding: december afronding en examen: mei Werktijden: 10:00 - 17:00 uur Trainingsdata: kijk op www.platafoundation.nl (onder button Onderwijsopleidingen)

AANBEVOLEN BOEKEN Auteur

Titel

Anne de Graaf & Klaas Kunst

Einstein en de kunst van het zeilen | praktijkboek over communicatie en leiderschap ISBN13 9789088502071 | ISBN10 9088502072

Ian Stewart en Vann Joines

Transactionele Analyse | Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik ISBN13 9789066659360 | ISBN10 906665936X

OPLEIDERS | TRAINERS

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.platafoundation.nl

Plata Onderwijsacademie

Pia Umans docent-opleider

Gonnie Joosten onderwijskundige


LEIDERSCHAP IS MENSEN LATEN WORDEN WIE ZE ZIJN WAAROM IS TA ZO EFFECTIEF IN HET ONDERWIJS? Transactionele Analyse Transactionele Analyse (TA) is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten denken en leren, waardoor zij effectiever problemen oplossen, zowel als individu als binnen een team of groep. Naast de organisatorische en groepscontext is de TA ook geschikt als begeleidingsmethode binnen een op het individu gerichte context. Op verschillende scholen zijn inmiddels ook docententeams geoefend in het succesvol werken met TA in de klas. De TA (Transactionele Analyse) heeft als uitgangspunt een positief mensbeeld. Het gaat ervan uit dat gedrag gericht is om iets te bereiken, waarvan de afzender het idee heeft dat het goed voor hem of haar zal uitpakken. De TA kent een aantal belangrijke modellen en basisbegrippen, zoals de egotoestanden, onderlinge transacties, strooks, drivers, psychologisch spel, drama- en winnaarsdriehoek en script. Een belangrijk concept binnen de TA is het zogenaamde script-model, dat zich richt op processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een onderwijsorganisatie. Deze zogenaamde ‘onderstroom’ binnen een organisatie (het ‘scriptpatroon’ binnen de TA), werkt door in de organisatie en wordt onbewust ervaren door individuen die daar werkzaam zijn.

Programma Werken met het script-model voor organisaties geeft een helder inzicht in thema’s en culturele aspecten, die spelen bij ontwikkelingsprocessen binnen schoolteams. Ook het inzicht in minder functionele strategieën van personen en teams geeft ruimte om daarmee te werken en verandering te bewerkstelligen.

Wat kunnen schoolleiders met Transactionele Analyse bereiken binnen de onderwijsorganisatie? • • • • • •

het contact tussen medewerkers, collega’s, ouders en leerlingen gaat uit van respect en acceptatie; door inzicht in gezamenlijke waarden en pijnpunten kunnen er makkelijker breed gedragen afspraken worden gemaakt; door inzicht in de posities waar vanuit wordt gecommuniceerd, worden onderlinge contacten effectiever en kan (psychologisch) Spel worden vermeden; onuitgesproken gevoelens worden vermeden, waardoor geen ‘zegels’ worden gespaard; autonomie van teamleden wordt versterkt; de schoolorganisatie als geheel zal beter functioneren, omdat passief gedrag wordt vermeden en niet-functionele componenten kunnen worden geherdefinieerd.

De onderwerpen die in het ontwikkelingstraject aan bod komen, zijn direct toe te passen in de onderwijsorganisatie. Het totale traject omvat vier blokken van twee dagen:

Blok 1

Transactionele Analyse 101 Inzicht in de basisprincipes en werkmethoden van de TA Contracten

Blok 2

Persoonlijk script en Organisatiescript De echo van het verleden – over persoonlijke rollen, drijvende krachten en het verhaal van de organisatie

Blok 3

Verbinden en veranderen Veranderingswensen tot werkelijkheid maken – over sluimerende conflicten, onvoorwaardelijke insluiting en het pad van ontwikkeling

Blok 4 Leidinggeven aan samenwerken Avontuurlijke reis, bestemming onbekend – over veiligheid, invloed en samenwerking

‘Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in leerlingprestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider’

VOOR WIE • (adjunct-)directeuren • schoolleiders • opleidingsmanagers • begeleiders • decanen • docenten lerarenopleiding OPLEIDINGSINFO Opleidingsdagen: vrijdagen en zaterdagen incl. lunch, koffie en thee Aantal dagen: 8 dagen (16 dagdelen) Opleidingsperiode: start opleiding: december afronding en examen: mei Werktijden: 10:00 - 17:00 uur Trainingsdata: kijk op www.platafoundation.nl (onder button Onderwijsopleidingen)

AANBEVOLEN BOEKEN Auteur

Titel

Anne de Graaf & Klaas Kunst

Einstein en de kunst van het zeilen | praktijkboek over communicatie en leiderschap ISBN13 9789088502071 | ISBN10 9088502072

Ian Stewart en Vann Joines

Transactionele Analyse | Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik ISBN13 9789066659360 | ISBN10 906665936X

OPLEIDERS | TRAINERS

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.platafoundation.nl

Plata Onderwijsacademie

Pia Umans docent-opleider

Gonnie Joosten onderwijskundige


Excellent Onderwijs Aanmeldingsvoorwaarden Deelnamekosten De deelnamekosten zijn inclusief readers, lunch, koffie en thee. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. De inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de opleiding worden geannuleerd. Bij annulering vanaf dat moment tot 2 weken voor aanvang van het opleidingsprogramma is 50% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van het traject of tijdens de training is het volledige bedrag van de opleidingskosten verschuldigd. Annulering dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. Vervanging door een collega is mogelijk indien een verzoek daartoe uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk wordt ingediend. Plata behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren indien het opleidings-, werk- of ervaringsniveau naar haar oordeel onvoldoende aansluit bij de opleiding. Locatie Plata Onderwijsinstituut Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden

Vergoeding opleiding De opleiding TA voor Schoolleiders wordt vergoed vanuit het budget voor bijscholing voor schoolleiders en de nieuwe cao-afspraken. Inschrijving kan door middel van het nemen van een optie, die na ontvangst van de vergoeding kan worden omgezet in een definitieve inschrijving.

AUTONOMIE VAN TEAMLEDEN VERSTERKEN

Aanpassing programma Plata behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, de trainingsdata te wijzigen of de trainer of coach te vervangen. Plata zal dit slechts doen in bijzondere gevallen en zal de deelnemers daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen.

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden T 071-5234844 E secretariaat@platafoundation.nl I www.platafoundation.nl

Aanmelden Aanmelden kan via de website www.platafoundation.nl (onder button Onderwijsopleidingen). Aanvullende informatie Voor aanvullende of inhoudelijke informatie kun je via het secretariaat contact opnemen met het onderwijsteam. bij Opleidingskosten â‚Ź 1.990,nu tie op of voorreservering

TA voor Schoolleiders Andere onderwijsopleidingen Plata Onderwijsacademie: Systemisch Werk in de Onderwijspraktijk [4 dagen]

Basistraining Werken met NLP en TA in de school [3 dagen]

Werken met weerstand en onvermogen

Werken met onderliggende structuren

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

COACHKRACHT [20 dagen]

MASTERCOACH [20 dagen]

Begeleiden met NLP en TA in het onderwijs

Effectief sturen en coachen in het onderwijs

Meerdere startdata: najaar

Meerdere startdata: najaar

Verbinden en veranderen met Transactionele Analyse Plata Onderwijsacademie

TA voor Schoolleiders  

Verbinden en veranderen met Transactionele Analyse. Transactionele Analyse (TA) is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you