Page 1

Excellent Onderwijs

Aanmeldingsvoorwaarden Deelnamekosten De deelnamekosten zijn vrijgesteld van btw. De inschrijving kan tot 4 weken voorafgaand aan de opleiding worden geannuleerd. Bij annulering vanaf dat moment tot 2 weken voor aanvang van het opleidingsprogramma is 50% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van het traject is het volledige bedrag van de opleidingskosten verschuldigd. Annulering dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. Vervanging door een collega is mogelijk indien een verzoek daartoe uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk wordt ingediend. Plata Opleidingen behoudt zich daarbij het recht voor deelnemers te weigeren indien het opleidings-, werk- of ervaringsniveau naar haar oordeel onvoldoende aansluit bij de opleiding. Vergoeding opleiding De opleiding MASTERCOACH wordt vergoed vanuit het reguliere nascholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die aan de onderwijs-instellingen worden uitgekeerd (op grond van het door de Staatssecretaris gereserveerde budget voor bijscholing en de nieuwe caoafspraken). Inschrijving kan door middel van het nemen

van een optie, die na ontvangst van de vergoeding kan worden omgezet in een definitieve inschrijving. Indien en voor zover de opleidingskosten voor persoonlijke rekening komen, zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de persoonlijke situatie beloopt het belastingvoordeel dan tussen de 25%-50%.

Aanvullende informatie Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Plata Opleidingen. Voor inhoudelijke informatie over het opleidingsprogramma kun je per e-mail of via het secretariaat contact opnemen met het opleidingsteam.

ONTWIKKELD VÓÓR HET ONDERWIJS DÓÓR HET ONDERWIJS

Aanpassing programma Plata Opleidingen behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, de trainingsdata te wijzigingen of de trainer of coach te vervangen. Plata Opleidingen zal dit slechts doen in bijzondere gevallen en zal de deelnemers daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen. Locatie: Plata Opleidingsinstituut Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden Aanmelden Aanmelden kan via de website www.platafoundation.nl (onder button Onderwijsopleidingen). kosten bij Korting opleidings optie nu 15%* voorreservering of

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden T 071-5234844 E secretariaat@platafoundation.nl I www.platafoundation.nl

*Indien en voor zover deze kosten voor persoonlijke rekening komen en niet worden vergoed door overheid of onderwijsinstelling en betaling plaatsvindt tot 2 weken voor aanvang van de training.

Andere onderwijsopleidingen Plata Onderwijsacademie: Systemisch Werk in de Onderwijspraktijk [4 dagen]

Basistraining Werken met NLP en TA in de school [3 dagen]

Werken met weerstand en onvermogen

Werken met onderliggende structuren

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

COACHKRACHT [20 dagen]

TA voor Schoolleiders [8 dagen]

Begeleiden met NLP en TA in het onderwijs

Verbinden en veranderen met Transactionele Analyse

Meerdere startdata: najaar

Eenmaal per jaar: december - mei

EFFECTIEF STUREN EN COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

MASTERCOACH Plata Onderwijsacademie


ONTWIKKELINGSTRAJECT VOOR PROFESSIONALS EN LEIDINGGEVENDEN IN HET ONDERWIJS ‘Leiderschap is mensen laten worden wie ze zijn’

WAAROM DIT MASTERCOACH PROGRAMMA? CONTEXT VOOR VERANDERING Succesvolle coaches en leidinggevenden zijn in staat om zich met al hun mogelijkheden optimaal aan te sluiten bij hun onderwijsomgeving. Zij helpen mensen vooruit door ze te leren om ruimte te creëren, zodat ze in staat zijn zichzelf te verbeteren. Zo komt de persoon of het team in zijn eigen kracht en wordt een effectieve context voor verandering gecreëerd. Om kritische beroepssituaties of conflicten het hoofd te bieden, is het daarbij essentieel dat de coach of leidinggevende zijn eigen sterktes en beperkingen kent.

ONDERWIJS IN BEWEGING Onderwijs is voortdurend in beweging. Dat vraagt om coaches die begrijpen waarom: • mensen een enorme weerstand tegen veranderingen kunnen hebben, terwijl anderen verandering als een uitdaging zien. • de ene persoon flexibel is, terwijl een andere persoon strikte regels en procedures nodig heeft. • bepaalde mensen makkelijk leiding op zich nemen en anderen het prettig vinden om te volgen.

INHOUD EN RESULTAAT Het MASTERCOACH programma is gericht op het werken met mensen in het onderwijs. In dit traject leer je ontwikkelingsgericht te coachen, zowel op vaardighedenals op identiteitsniveau en met succes teams te begeleiden. Tegelijkertijd werk je aan de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap. Je leert daarbij je eigen persoonlijkheid nog beter in te zetten om hiermee steeds beter te kunnen afstemmen op de werkelijke behoeftes vanuit de personen die je begeleidt of vanuit het proces van verandering waarin de schoolorganisatie zich bevindt.

JE EIGEN CREATIEVE MANIER VAN BEGELEIDEN ONTWIKKELEN? In de MASTERCOACH opleiding ontdek je in het contact met jezelf en anderen je eigen creatieve manier van werken, waarmee je andere mensen de betekenis van hun waarden en overtuigingen kunt laten zien en hen kunt helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Het MASTERCOACH programma is gericht op de werkpraktijk van de deelnemers. De casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht, wordt gebruikt bij het leren werken met interventie- en begeleidingsmodellen. Daarnaast ontdek je binnen de opleiding welke bijdrage je kunt leveren aan jouw schoolorganisatie en leer je hoe je non-productieve stress kunt voorkomen bij jezelf en bij anderen.

WERKEN MET NLP, TRANSACTIONELE ANALYSE EN OPSTELLINGWERK Er wordt gewerkt met de methoden van de NLP, de Transactionele Analyse en het Systemische Opstellingenwerk. Door de integratie van deze drie methoden leer je praktische nieuwe werkpatronen te creëren, waarmee je mensen naar specifieke doelen kunt begeleiden. • De bewustwordingsmethode van de NLP maakt structuren achter het gedrag van mensen helder en geeft een veelheid aan technieken, waarmee het eigen gedrag en dat van anderen effectief kan worden gestuurd. • De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en te analyseren. De technieken en modellen van de TA zijn bij uitstek geschikt voor de praktische toepassing bij coachings- en begeleidingstrajecten. • Met Opstellingenwerk kunnen persoonlijke of organisatorische verstrikkingen of belemmeringen bij personen of teams in de schoolorganisatie zichtbaar worden gemaakt en kunnen veranderingen in gang worden gezet.

TOELATINGSVOORWAARDEN Om toegelaten te worden moeten deelnemers: • in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid • tenminste 3 jaar ervaring hebben in het onderwijsveld • de COACHKRACHT opleiding bij Plata Onderwijs academie succesvol hebben afgerond of elders bij een erkend instituut minimaal een NLP Practitioner diploma hebben behaald (een vergelijkbaar opleidings- of ervaringsniveau kan in bijzondere gevallen volstaan; een aanvullende module NLP en/of TA zal dan moeten worden gevolgd) • een intakegesprek voeren met één van de opleiders waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluit bij het te volgen leertraject. Toekenning van plaatsen vindt plaats op volgorde van inschrijving.

VERGOEDING OPLEIDING De opleiding MASTERCOACH wordt vergoed vanuit het door de Staatssecretaris gereserveerde budget voor bijscholing en de nieuwe cao-afspraken of vanuit de budgetten voor passend onderwijs, toerusting en professionalisering (lumpsum) van docenten en de prestatieafspraken die aan de onderwijsinstellingen worden uitgekeerd. Inschrijving kan door middel van het nemen van een optie, die na ontvangst van de vergoeding kan worden omgezet in een definitieve inschrijving. Indien en voorzover de opleidingskosten voor persoonlijke rekening komen, zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de persoonlijke situatie beloopt het belastingvoordeel dan tussen de 25%-50%.

Werkschema en selectie onderwerpen Blok Onderwerpen

De opleiding wordt afgesloten met een tweedaagse evaluatie en examentoets, waarin een compleet professioneel begeleidingstraject centraal staat. Tevens worden de praktische vaardigheden getoetst voor het NLP Master Practitioner Certificaat.

1 Introductie | randvoorwaarden 5 DISC (diagnostiek Intro modelleren en leiderschap) Contract 6 De-briefing Compelling future Modelleren 2 Overdracht en tegenoverdracht 7 Systemisch Werk en Weerstand Leiderschap SCORE model 8 Trance | Wolinski Imprint – Re-imprint Visuele tijdlijnen 3 Waarden, etische dilemma’s Hypnose 4 Transactionele Analyse (TA) 9 Metaforen (Mini)script Praktijkdag TA-coaching 10 Evaluatie, toets en - Simulaties feedback - Coachingsmatrix

Plata Onderwijsacademie

OPLEIDINGSINFO Opleidingsdagen: vrijdagen en zaterdagen incl. lunch, koffie en thee Aantal dagen: 20 dagen (40 dagdelen) Intervisie bijeenkomsten: 4 dagdelen Opleidingsperiode: start opleiding: najaar afronding en examen: voorjaar Data en werktijden: kijk op www.platafoundation.nl

AANBEVOLEN BOEKEN Auteur

Titel

Joseph O’Connor en NLP-Gids voor optimaal functioneren | NeuroJohn Seymour Linguistisch Programmeren voor beginners ISBN13 9789060206836 | ISBN10 9060206835 Ian Stewart en Vann Joines

Transactionele Analyse | Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik ISBN13 9789066659360 | ISBN10 906665936X

Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard

Vonken van verlangen | Systemisch werk, perspectief en praktijk (te koop bij Plata Opleidingen)

Henk Galenkamp

Krachtige leraren, prachtig onderwijs ISBN13 9789065086051 | ISBN10 9065086056

Kocky Fortuin-vd Spek Verhalen verbinden Aat van der Harst ISBN13 9789065085689 | ISBN10 9065085688 Bas van den Berg

EVALUATIE EN EXAMENTOETS

VOOR WIE • (Adjunct-)directeuren en decanen • Teamleiders • Opleidingsmanagers en Interne Coaches • Schoolmaatschappelijk werkers • Ambulant en Intern Begeleiders • Mensen met leidinggevende of coachende functie binnen het onderwijs

Blok Onderwerpen

Fee van Delft

Overdracht en tegenoverdracht ISBN13 9789059318250

MASTERCOACH trainers

Pia Umans docent-opleider

Jurgen van Ree pedagoog


ONTWIKKELINGSTRAJECT VOOR PROFESSIONALS EN LEIDINGGEVENDEN IN HET ONDERWIJS ‘Leiderschap is mensen laten worden wie ze zijn’

WAAROM DIT MASTERCOACH PROGRAMMA? CONTEXT VOOR VERANDERING Succesvolle coaches en leidinggevenden zijn in staat om zich met al hun mogelijkheden optimaal aan te sluiten bij hun onderwijsomgeving. Zij helpen mensen vooruit door ze te leren om ruimte te creëren, zodat ze in staat zijn zichzelf te verbeteren. Zo komt de persoon of het team in zijn eigen kracht en wordt een effectieve context voor verandering gecreëerd. Om kritische beroepssituaties of conflicten het hoofd te bieden, is het daarbij essentieel dat de coach of leidinggevende zijn eigen sterktes en beperkingen kent.

ONDERWIJS IN BEWEGING Onderwijs is voortdurend in beweging. Dat vraagt om coaches die begrijpen waarom: • mensen een enorme weerstand tegen veranderingen kunnen hebben, terwijl anderen verandering als een uitdaging zien. • de ene persoon flexibel is, terwijl een andere persoon strikte regels en procedures nodig heeft. • bepaalde mensen makkelijk leiding op zich nemen en anderen het prettig vinden om te volgen.

INHOUD EN RESULTAAT Het MASTERCOACH programma is gericht op het werken met mensen in het onderwijs. In dit traject leer je ontwikkelingsgericht te coachen, zowel op vaardighedenals op identiteitsniveau en met succes teams te begeleiden. Tegelijkertijd werk je aan de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap. Je leert daarbij je eigen persoonlijkheid nog beter in te zetten om hiermee steeds beter te kunnen afstemmen op de werkelijke behoeftes vanuit de personen die je begeleidt of vanuit het proces van verandering waarin de schoolorganisatie zich bevindt.

JE EIGEN CREATIEVE MANIER VAN BEGELEIDEN ONTWIKKELEN? In de MASTERCOACH opleiding ontdek je in het contact met jezelf en anderen je eigen creatieve manier van werken, waarmee je andere mensen de betekenis van hun waarden en overtuigingen kunt laten zien en hen kunt helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Het MASTERCOACH programma is gericht op de werkpraktijk van de deelnemers. De casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht, wordt gebruikt bij het leren werken met interventie- en begeleidingsmodellen. Daarnaast ontdek je binnen de opleiding welke bijdrage je kunt leveren aan jouw schoolorganisatie en leer je hoe je non-productieve stress kunt voorkomen bij jezelf en bij anderen.

WERKEN MET NLP, TRANSACTIONELE ANALYSE EN OPSTELLINGWERK Er wordt gewerkt met de methoden van de NLP, de Transactionele Analyse en het Systemische Opstellingenwerk. Door de integratie van deze drie methoden leer je praktische nieuwe werkpatronen te creëren, waarmee je mensen naar specifieke doelen kunt begeleiden. • De bewustwordingsmethode van de NLP maakt structuren achter het gedrag van mensen helder en geeft een veelheid aan technieken, waarmee het eigen gedrag en dat van anderen effectief kan worden gestuurd. • De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en te analyseren. De technieken en modellen van de TA zijn bij uitstek geschikt voor de praktische toepassing bij coachings- en begeleidingstrajecten. • Met Opstellingenwerk kunnen persoonlijke of organisatorische verstrikkingen of belemmeringen bij personen of teams in de schoolorganisatie zichtbaar worden gemaakt en kunnen veranderingen in gang worden gezet.

TOELATINGSVOORWAARDEN Om toegelaten te worden moeten deelnemers: • in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid • tenminste 3 jaar ervaring hebben in het onderwijsveld • de COACHKRACHT opleiding bij Plata Onderwijs academie succesvol hebben afgerond of elders bij een erkend instituut minimaal een NLP Practitioner diploma hebben behaald (een vergelijkbaar opleidings- of ervaringsniveau kan in bijzondere gevallen volstaan; een aanvullende module NLP en/of TA zal dan moeten worden gevolgd) • een intakegesprek voeren met één van de opleiders waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluit bij het te volgen leertraject. Toekenning van plaatsen vindt plaats op volgorde van inschrijving.

VERGOEDING OPLEIDING De opleiding MASTERCOACH wordt vergoed vanuit het door de Staatssecretaris gereserveerde budget voor bijscholing en de nieuwe cao-afspraken of vanuit de budgetten voor passend onderwijs, toerusting en professionalisering (lumpsum) van docenten en de prestatieafspraken die aan de onderwijsinstellingen worden uitgekeerd. Inschrijving kan door middel van het nemen van een optie, die na ontvangst van de vergoeding kan worden omgezet in een definitieve inschrijving. Indien en voorzover de opleidingskosten voor persoonlijke rekening komen, zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de persoonlijke situatie beloopt het belastingvoordeel dan tussen de 25%-50%.

Werkschema en selectie onderwerpen Blok Onderwerpen

De opleiding wordt afgesloten met een tweedaagse evaluatie en examentoets, waarin een compleet professioneel begeleidingstraject centraal staat. Tevens worden de praktische vaardigheden getoetst voor het NLP Master Practitioner Certificaat.

1 Introductie | randvoorwaarden 5 DISC (diagnostiek Intro modelleren en leiderschap) Contract 6 De-briefing Compelling future Modelleren 2 Overdracht en tegenoverdracht 7 Systemisch Werk en Weerstand Leiderschap SCORE model 8 Trance | Wolinski Imprint – Re-imprint Visuele tijdlijnen 3 Waarden, etische dilemma’s Hypnose 4 Transactionele Analyse (TA) 9 Metaforen (Mini)script Praktijkdag TA-coaching 10 Evaluatie, toets en - Simulaties feedback - Coachingsmatrix

Plata Onderwijsacademie

OPLEIDINGSINFO Opleidingsdagen: vrijdagen en zaterdagen incl. lunch, koffie en thee Aantal dagen: 20 dagen (40 dagdelen) Intervisie bijeenkomsten: 4 dagdelen Opleidingsperiode: start opleiding: najaar afronding en examen: voorjaar Data en werktijden: kijk op www.platafoundation.nl

AANBEVOLEN BOEKEN Auteur

Titel

Joseph O’Connor en NLP-Gids voor optimaal functioneren | NeuroJohn Seymour Linguistisch Programmeren voor beginners ISBN13 9789060206836 | ISBN10 9060206835 Ian Stewart en Vann Joines

Transactionele Analyse | Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik ISBN13 9789066659360 | ISBN10 906665936X

Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard

Vonken van verlangen | Systemisch werk, perspectief en praktijk (te koop bij Plata Opleidingen)

Henk Galenkamp

Krachtige leraren, prachtig onderwijs ISBN13 9789065086051 | ISBN10 9065086056

Kocky Fortuin-vd Spek Verhalen verbinden Aat van der Harst ISBN13 9789065085689 | ISBN10 9065085688 Bas van den Berg

EVALUATIE EN EXAMENTOETS

VOOR WIE • (Adjunct-)directeuren en decanen • Teamleiders • Opleidingsmanagers en Interne Coaches • Schoolmaatschappelijk werkers • Ambulant en Intern Begeleiders • Mensen met leidinggevende of coachende functie binnen het onderwijs

Blok Onderwerpen

Fee van Delft

Overdracht en tegenoverdracht ISBN13 9789059318250

MASTERCOACH trainers

Pia Umans docent-opleider

Jurgen van Ree pedagoog


Excellent Onderwijs

Aanmeldingsvoorwaarden Deelnamekosten De deelnamekosten zijn vrijgesteld van btw. De inschrijving kan tot 4 weken voorafgaand aan de opleiding worden geannuleerd. Bij annulering vanaf dat moment tot 2 weken voor aanvang van het opleidingsprogramma is 50% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van het traject is het volledige bedrag van de opleidingskosten verschuldigd. Annulering dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. Vervanging door een collega is mogelijk indien een verzoek daartoe uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk wordt ingediend. Plata Opleidingen behoudt zich daarbij het recht voor deelnemers te weigeren indien het opleidings-, werk- of ervaringsniveau naar haar oordeel onvoldoende aansluit bij de opleiding. Vergoeding opleiding De opleiding MASTERCOACH wordt vergoed vanuit het reguliere nascholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die aan de onderwijs-instellingen worden uitgekeerd (op grond van het door de Staatssecretaris gereserveerde budget voor bijscholing en de nieuwe caoafspraken). Inschrijving kan door middel van het nemen

van een optie, die na ontvangst van de vergoeding kan worden omgezet in een definitieve inschrijving. Indien en voor zover de opleidingskosten voor persoonlijke rekening komen, zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de persoonlijke situatie beloopt het belastingvoordeel dan tussen de 25%-50%.

Aanvullende informatie Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Plata Opleidingen. Voor inhoudelijke informatie over het opleidingsprogramma kun je per e-mail of via het secretariaat contact opnemen met het opleidingsteam.

ONTWIKKELD VÓÓR HET ONDERWIJS DÓÓR HET ONDERWIJS

Aanpassing programma Plata Opleidingen behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, de trainingsdata te wijzigingen of de trainer of coach te vervangen. Plata Opleidingen zal dit slechts doen in bijzondere gevallen en zal de deelnemers daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen. Locatie: Plata Opleidingsinstituut Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden Aanmelden Aanmelden kan via de website www.platafoundation.nl (onder button Onderwijsopleidingen). kosten bij Korting opleidings optie nu 15%* voorreservering of

Plata Onderwijsacademie Garenmarkt 1a 2311 PG Leiden T 071-5234844 E secretariaat@platafoundation.nl I www.platafoundation.nl

*Indien en voor zover deze kosten voor persoonlijke rekening komen en niet worden vergoed door overheid of onderwijsinstelling en betaling plaatsvindt tot 2 weken voor aanvang van de training.

Andere onderwijsopleidingen Plata Onderwijsacademie: Systemisch Werk in de Onderwijspraktijk [4 dagen]

Basistraining Werken met NLP en TA in de school [3 dagen]

Werken met weerstand en onvermogen

Werken met onderliggende structuren

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

Meerdere startdata: voorjaar/najaar

COACHKRACHT [20 dagen]

TA voor Schoolleiders [8 dagen]

Begeleiden met NLP en TA in het onderwijs

Verbinden en veranderen met Transactionele Analyse

Meerdere startdata: najaar

Eenmaal per jaar: december - mei

EFFECTIEF STUREN EN COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

MASTERCOACH Plata Onderwijsacademie

Mastercoach  

Effectief sturen en coachen met NLP en TA in het onderwijs. Succesvolle coaches en leidinggevenden zijn in staat om zich met al hun mogelijk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you