Page 85

Gregor Strniša

Žabe The Frogs

Predstava traja 1 uro in 40 minut in nima odmora. Running time 1 hour 40 minutes. No interval. Premiera Opening 16. 6. 2011 AGRFT Ljubljana

Režiserka Director Eva Kokalj

Igrajo Cast

Dramaturga Dramaturges Anže Virant, Bojan Stefanović

Točaj Waiter Jure Kopušar Evica Maruša Majer Lazar Jernej Gašperin

Scenografa Set designers Mark Požlep, Saša Šuštar Kostumografka Costume designer Saša Šuštar Avtorja glasbe Music by Nuša Ofentavšek, Aleš Zorec Oblikovalec svetlobe Lighting designer Anže Virant Avtorica videa Video by Maja Prelog

AGRFT

željko stevanić

18. 10. 2011 20.00 agrft Ljubljana

Mentorji Mentors Dramska igra in praktična režija Acting and theatre directing red. prof. Matjaž Zupančič Professor doc. Boris Ostan Assistant Professor Dramaturgija Dramaturgy doc. dr. Blaž Lukan Assistant Professor Scenografija Set design doc. mag. Jasna Vastl Assistant Professor Kostumografija Costume design izr. prof. Janja Korun Associate Professor asist. mag. Tina Kolenik Assistant

Sodobni Lazar je človek, ki ima vse, vendar je kronično nesrečen, nezadovoljen. Sodobna družba nam rada daje občutek, da smo preskrbljeni, hkrati pa smo postali sužnji svoje odvisnosti od udobja. Dnevno pristajamo na cenejšo in/ali udobnejšo različico življenja. Življenje postaja vedno bolj fiktivno, vrednote nosijo črtne kode. Prišli smo do tega, da smo se znebili življenja.

Modern Lazar is a man who has everything but is chronically unhappy and dissatisfied. Contemporary society gives the impression that we are provided for, but we have become slaves of our dependence on comfort. Every day we acquiesce to a cheaper and/or more comfortable variant of life. Life is becoming increasingly fictitious; values are bar coded. We have reached the point where we have dispensed with life.

18. 10. 2011 | 20.00 | agrft Ljubljana

Jezik in govor Language and speech doc. dr. Katarina Podbevšek Assistant Professor asist. mag. Nina Žavbi Milojević Assistant

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si