Page 78

21. 10. 2011 | 18.00 | Lutkovno gledališče Maribor

Generacije / Generations

21. 10. 2011 18.00 Lutkovno gledališče Maribor

Marija Antoinetta Marie Antoinette

Umetniško društvo Osum Predstava traja 40 minut in nima odmora. Running time 40 minutes. No interval. Premiera Opening 27. 11. 2010 Viteška dvorana, Križanke

Režiser in scenograf Director and set designer Matej Filipčič Dramaturginja Dramaturge Eva Kraševec Kostumograf Costume designer Alan Hranitelj Avtorja glasbe Music by Peter Penko, Rudolf Gas Koreografka Choreographer Tanja Zgonc Lektorica in recenzentka Language consultant and reviewer Maja Cerar Avtorji videa Video by Andrej Intihar, Sašo Grmek, Jure Kunstelj Oblikovalca zvoka Sound designers Jure Vlahovič, Marko Trstenjak Oblikovalec svetlobe Lighting designer Andrej Hajdinjak Oblikovanje promocijskega materiala Promotional materials designer Rok Marinšek Oblikovanje pričesk Hair stylist Meta Podkrajšek Oblikovanje maske Make-up designer Luka Mirjan Simčič Tehnični koordinator in izdelovalec scene Technical coordination and set design construction by Igor Remeta

Tekstopisci Texts by Eva Kraševec, dr. Kozma Ahačič, Zdenka Cerar, dr. Božidar Debenjak, Zdravko Duša, dr. Igor Grdina, Bernarda Jeklin, dr. Matjaž Kmecl, Drago Kos, Bojana Leskovar, dr. Blaž Lukan, dr. Marko Milosavljević, Mitja Meršol, Miša Molk, Maja Sunčič, Janez Škrabec, Ivo Vajgl Igrajo Cast Darja Zgonc Marko Mandić Jadranka Juras Mirjam Kalin/Jože Vidic Nina Zidar Klemenčič

Kdo je bila in kdo je Marija Antoinetta danes? Soočenje z njo razgalja njeno podobo, razloge njenih dejanj, njene osebne stiske in veselja, kot jih vidimo mi z dvestoletno časovno distanco. Na videz se je spremenilo marsikaj, a v resnici ne. Marija Antoinetta je živela in vladala v času mešanja različnih ideologij, v času, ko sistem tako kot danes ni več zmogel akumulirati samega sebe. Ali torej tudi mi potrebujemo revolucijo? Mogoče revolucijo duha?

Who was Marie Antoinette and who does she remain today? Confrontation with this woman unveils her image, the reasons behind her conduct and her personal crises and joys as seen through our own optics from a distance of two hundred years. Many things have changed, seemingly, but not also in reality. Marie Antoinette lived and ruled at the time when various ideologies intertwined, and the system could no longer sustain itself, much as it cannot today. Do we, too, need a revolution? Perhaps a revolution of the spirit?

⇢ Prek baročno-popoidne forme nas Filipčič tako s humorja polno mero pelje k resnim, vedno zelenim vprašanjem oblasti in oblastnikov, njihove moči in nemoči, moči ljudskega glasu in glasu tistih, ki naj bi ljudstvo zastopali, to pa so politiki in mediji.

⇢ Filipčič employs a form that combines baroque and pop plus plenty of humour to take us to the serious, eternally evergreen questions of ruling and rulers, their power and impotence, the power of the people’s voice and the voice of those who are supposed to represent the people – the politicians and the media.

Tanja Lesničar - Pučko, Dnevnik, 25. november 2010

Tanja Lesničar - Pučko, Dnevnik, 25 November 2010

78 79

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si