Page 28

18. 10. 2011 | 21.00 | Stara dvorana

Tekmovalni program / Competition programme

18. 10. 2011 21.00 Stara dvorana Slavko Grum, Sebastijan Horvat

Goga, čudovito mesto Goga, A Wonderful Town Adaptacija Dogodka v mestu Gogi in drugih besedil Slavka Gruma Adaptation of An Event in the Town of Goga and other texts by Slavko Grum

Drama SNG Maribor Predstava traja 2 uri in 15 minut in nima odmora. Running time 2 hours 15 minutes. No interval. Krstna uprizoritev First staging Premiera Opening 19. 3. 2011 Stara dvorana, SNG Maribor

Režiser Director Sebastijan Horvat Dramaturg Dramaturge Andraž Golc Scenograf Set designer Marko Japelj Kostumografka Costume designer Belinda Radulović Skladatelj Composer Drago Ivanuša Oblikovalec svetlobe Lighting designer Pascal Mérat Lektor Language consultant Janez Bostič Oblikovalka maske Make-up designer Mirjana Djordjević

Igrajo Cast Afra, Igralka, Tereza Afra, Actress, Tereza Milada Kalezić Tarbula, Babica, Mama Tarbula, Grandmother, Mother Irena Varga Elza, Redovnica, Gospa z otrokom Elza, Nun, Lady with a child Irena Mihelič Učiteljica, Silvia de Saint, Hana Teacher, Silvia de Saint, Hana Nataša Matjašec Rošker Julija, Dekle s pšeničnimi lasmi, Hana, Služkinja Julija, Girl with wheaten hair, Hana, Maid Mateja Pucko Tju Ališa Kasjak Gutman k. g. as guest Knut Larsen, Viktor Sabajev, Vojak Knut Larsen, Viktor Sabajev, Soldier Vladimir Vlaškalić Madona, Mlad fant Madona, Young boy Kristijan Ostanek Pietro Garelli, Starec, Oče, Vajda Pietro Garelli, Old man, Father, Vajda Miloš Battelino Vikont Le Funèbre, Primarij, Oče, Uradnik Vikont Le Funèbre, Head doctor, Father, Clerk Davor Herga Zdravnik, Sin, Gimnazijec, Študent Doctor, Son, Grammar school boy, Student Nejc Ropret Nemi človek, Natakar, Frank, Slavko Mute person, Waiter, Frank, Slavko Branko Jordan

V avtorskem projektu Goga, čudovito mesto režiser Sebastijan Horvat iz različnih proznih in dramskih besedil Slavka Gruma izriše devet peklenskih mučilnic izgubljenih duš ter poskuša razpreti vprašanje človeškega soočanja z nepovratnim. Zemljevid predstave nas vodi v pozabljene prostore intime, ki s svojo skrivnostno domačnostjo, prepredeno s sencami grehov, travm, ponižanj in strahov, napovedujejo še strašnejšo noč, ki čaka v devetem krogu pekla, kjer vladata mraz in večna zima, kjer zaledeni vsako čustvo in zastane kri.

Goga, a Wonderful Town utilizes various prose and dramatic works by Slavko Grum to describe nine hellish torture houses for lost souls and attempts to raise the question of human confrontation with the irreversible. The map of this performance takes us to the forgotten spaces of intimacy, which with their secretive homeliness interspersed with the shadows of sin, trauma, humiliation and fear, forecast an even more horrible night that awaits in the ninth circle of hell engulfed in a cold, eternal winter, where every emotion becomes frozen and the blood ceases to flow.

28 29

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si