Page 24

2. ikasgaia: KOADROAK AZTERTZEN _____________________________________________________________________________________

Irudi batean sortzen den oreka, ikus – elementu guztien arteko harremanean oinarritzen da. Lerroak, formak eta koloreak era egokian konbinatzen badira elkarrekin, irudiaren konposaketa orekatua izango da. Irudiaren alde guztietan ikus – elementuak euren artean konpentsatuta daudenean, oreka dagoela esaten dugu.

Irudi batean sortzen den oreka, ikus – elementu guztien arteko harremanean oinarritzen da. Lerroak, formak eta koloreak era egokian konbinatzen badira elkarrekin, irudiaren konposaketa orekatua izango da.

1

2

Aurreko irudietan desberdintasun batzuk ikus ditzakegu: 

1. irudia ongi orekatuta dago. Neurri, kokapen eta norabide desberdinetako lauki eta karratuek oreka sortzen dute irudian, elementuak euren artean konpentsatuta daude.

2. irudiko elementuen arteko proportzioak hain gutxi aldatzen direnez, ikusleak ez daki ikusten ari dena berdintasuna ala desberdintasuna, edo simetria ala asimetria den. Horregatik, 2. irudia desorekatuta dago.

22

________________________________________________ Plastikaren eta Ikusizkoen Hezkuntza – DBHko 2. maila

PLASTIKA DBH 2  

Esku artean duzun txosten honek, DBHko 2. mailako Plastikaren eta Ikusizkoen Hezkuntza ikas arloko edukiak biltzen ditu. Plastikaren eta Iku...

PLASTIKA DBH 2  

Esku artean duzun txosten honek, DBHko 2. mailako Plastikaren eta Ikusizkoen Hezkuntza ikas arloko edukiak biltzen ditu. Plastikaren eta Iku...

Advertisement