Page 1

Dagens Emner:

Plast Industrien

< Dansk konkurrenceevne globalt < Emballage på godt og ondt < Emballagens bæredygtighed og fornyelse < Klima, teknologi og logistik < Hvad skal emballagen kunne ? < Cases

08

Emballagedag 08 afholdes på Tøystrup Gods på Fyn d. 23. oktober

Emballagedag 23. pris, fornyelse, bæredygtighed og logistik

Oktober 2008


Hvordan overlever emballageproduktionen i Danmark? Emballagedag 08 afholdes på Tøystrup Gods, d. 23. oktober

Hvordan ser fremtiden ud for danske emballageproducenter og deres kunder, og hvordan ruster du din virksomhed til de udfordringer som står for døren?

Samtidig får hastigt stigende priser på råvarer og energi, og en generelt svagere konjunktur emballagekøberne til at jage prisreduktioner som aldrig før.

Få svarene på disse spørgsmål, når EmballageIndustrien og Plastindustrien på Emballagedagen 08 sætter fokus på den danske emballagebranches muligheder for overlevelse og succes.

Men heldigvis er emballagebranchen ikke kun afhængig af pris, der er også fokus på innovative emballageløsninger der kan sælge varen, så prisfaktorens betydning reduceres.

Emballagebranchen er mere presset end nogensinde. Forbrugernes skærpede fokus på miljø og forbrugersikkerhed og forholdet mellem kvalitet og pris, stiller større krav til emballageproducenternes løsninger og ekspertise.

På Emballagedagen 08 diskuterer vi om den danske emballagebranche er innovativ nok, og om vi har det der skal til for at imødekomme konkurrencen fra øst og fremtidens store fokus på pris, fornyelse, bæredygtighed og logistik.

Emballagedag 08 afholdes d. 23. oktober på Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5856 Ryslinge. Deltagelse koster 1950 kr. pr. person. Incl. morgenmad, frokost og kaffe.


Emballagedag 08 09.00 – 09.30

Registrering og morgenmad

09.30 – 09.40

Velkomst ved ordstyrer journalist Reimer Bo Christensen

09.40 – 10.40

Miljøminister Troels Lund Poulsen: Emballage og miljøforhold – mål og midler Herefter spørgsmål til ministeren

10.40 – 11.30

Foredragsholder Lotte Heise: Emballage på godt og ondt

11.30 – 12.30

Frokost

12.30 – 14.00

3 indlæg med efterfølgende spørgsmål fra spørgepanel bestående af dir. René La Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening, dir. Eric Bruhn, DLF, chefredaktør på PackMarkedet, Jacob Kestner. Vice President Anders Linde, Rexam: Markedets forventning til emballagens bæredygtighed og fornyelse International Emballageudviklingschef Klaus Nybroe, Arla: Klima, teknologi og logistik – hvor ligger kundernes krav og forventning til fremtidens emballage? Innovationsdirektør Eva Nautrup, Tulip: Hvad skal emballagen kunne i fremtiden og hvem skal levere know-how til udviklingsprocessen?

14.00 – 14.30

Pause

14.30 – 15.00

2 cases fra industrien: Salgsdir. Ole Isaksen, Smurfit Kappa A/S: Innovationsamarbejde med kunder Product Designer Torben Noer, Superfos A/S: Klima og emballage

15.00 – 16.00

Adm. dir. Poul Erik Jacobsen, PEJ gruppen Hvad forlanger vi forbrugere af emballagen i fremtiden?

16.00 – 16.05

Afslutning ved ordstyrer journalist Reimer Bo Christensen


EMBALLAGEDAG 08

Tilmeldingsfrist senest d. 9. oktober 2008. Tilmelding via fax til EmballageIndustrien: 3391 9601 eller til Plastindustrien: 3330 8631. Tilmelding via mail pĂĽ info@emballageindustrien.dk eller til pd@plast.dk - Tilmeldingen er bindende.

pris, fornyelse, bĂŚredygtighed og logistik

Emballagedag 23. Oktober 2008

Skriv venligst virksomhedens navn og adresse, samt deltagerens navn og titel i enten mailen eller faxen.

Plast Industrien

80

Emballagedag  

Invitation til Emballagedagen 08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you